شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.059
قیمت روز
0 (0.51%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 18:51:09
0 (2.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund A 57.083 - 57.083 57.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۰۱
Foord Balanced Fund B2 57.101 - 57.101 57.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۰۱
Foord Balanced Fund B 57.155 - 57.155 57.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Foord Balanced Fund C 56.904 - 56.904 56.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
STANLIB Income Fund R 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Foord Balanced Fund B4 57.11 - 57.11 57.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
STANLIB Income Fund B2 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
STANLIB Income Fund B7 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
STANLIB Income Fund B8 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Discovery Balanced Fund 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Equity Fund A 337.803 - 337.803 337.803 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Equity Fund C 338.29 - 338.29 338.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Equity Fund X 339.179 - 339.179 339.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Stable Fund A 34.891 - 34.891 34.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Stable Fund C 34.906 - 34.906 34.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Stable Fund X 34.928 - 34.928 34.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Balanced Fund A 99.944 - 99.944 99.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Balanced Fund C 99.986 - 99.986 99.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allan Gray Balanced Fund X 100.05 - 100.05 100.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund A 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund B 12.581 - 12.581 12.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund C 12.508 - 12.508 12.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund D 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund E 12.623 - 12.623 12.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund F 12.675 - 12.675 12.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund G 12.587 - 12.587 12.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund H 12.612 - 12.612 12.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund I 12.623 - 12.623 12.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund J 12.636 - 12.636 12.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund R 12.624 - 12.624 12.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Investec Opportunity Fund Z 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Plus Fund A 103.544 - 103.544 103.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Plus Fund B 102.81 - 102.81 102.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Plus Fund D 103.771 - 103.771 103.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Plus Fund P 103.8 - 103.8 103.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Prescient Income Provider Fund C 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Prescient Income Provider Fund A3 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Prescient Income Provider Fund B4 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Prescient Income Provider Fund B6 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Prescient Income Provider Fund B7 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Strategic Income Fund A 15.301 - 15.301 15.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Strategic Income Fund B 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Strategic Income Fund D 15.32 - 15.32 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Strategic Income Fund P 15.315 - 15.315 15.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.87 - 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.863 - 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.862 - 1.862 1.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.872 - 1.872 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
STANLIB Income Fund B5 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund D 1.372 - 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B6 1.371 - 1.371 1.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Prescient Income Provider Fund A1 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Prescient Income Provider Fund A2 1.388 - 1.388 1.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Prescient Income Provider Fund B1 1.384 - 1.384 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Prescient Income Provider Fund B2 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Prescient Income Provider Fund B3 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B1 1.373 - 1.373 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B4 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲:۳۰
Foord Balanced Fund B1 59.7 - 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Coronation Strategic Income Fund B2 15.205 - 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Foord Balanced Fund B3 58.184 - 58.184 58.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund X 3.42 - 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Prudential Inflation Plus Fund A 3.422 - 3.408 3.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund B 3.432 - 3.417 3.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund C 3.406 - 3.391 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund A 13.102 - 13.102 13.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund B 13.113 - 13.113 13.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Investec Corporate Money Market Fund E 1 - 1 1 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 - 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 - 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Allan Gray Equity Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی