افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0708
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:01:15
0 (3.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.60%)
تغییر ۶ ماهه
0 (30.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund A 62.404 62.744 62.404 62.904 1.27 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B 62.498 62.837 62.498 62.996 1.27 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund C 61.972 62.313 61.972 62.476 1.28 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund R 1.364 1.365 1.364 1.365 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B1 62.442 62.781 62.442 62.941 1.27 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B2 62.465 62.803 62.465 62.963 1.27 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B3 62.41 62.749 62.41 62.91 1.27 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Foord Balanced Fund B4 62.373 62.714 62.373 62.875 1.28 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Discovery Balanced Fund 2.421 2.445 2.421 2.462 0.07 2.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Equity Fund A 418.448 422.174 418.448 422.39 11.10 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Equity Fund C 419.05 422.782 419.05 422.998 11.11 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Equity Fund X 420.152 423.893 420.152 424.11 11.14 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Stable Fund A 37.573 37.602 37.573 37.7 0.40 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Stable Fund C 37.581 37.61 37.581 37.707 0.40 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Stable Fund X 37.607 37.635 37.607 37.732 0.40 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Balanced Fund A 115.546 116.247 115.546 116.472 2.47 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Balanced Fund C 115.619 116.32 115.619 116.544 2.46 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray Balanced Fund X 115.798 116.497 115.798 116.72 2.46 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund A 12.962 13.035 12.962 13.071 0.23 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund B 12.962 13.035 12.962 13.071 0.23 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund C 12.928 13.002 12.928 13.038 0.23 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund D 12.873 12.947 12.873 12.982 0.23 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund E 12.975 13.048 12.975 13.083 0.23 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund F 12.993 13.065 12.993 13.101 0.23 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund G 12.965 13.039 12.965 13.074 0.23 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund H 12.973 13.046 12.973 13.082 0.23 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund I 12.977 13.05 12.977 13.085 0.23 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund J 12.98 13.053 12.98 13.089 0.23 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund R 12.976 13.049 12.976 13.084 0.23 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Investec Opportunity Fund Z 13.003 13.075 13.003 13.11 0.23 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prudential Core Value Fund B 8.026 8.176 8.026 8.176 0.33 4.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund A 122.17 123.275 122.17 123.393 2.64 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund D 122.325 123.43 122.325 123.547 2.64 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Plus Fund P 122.291 123.396 122.291 123.512 2.64 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund C 1.397 1.396 1.396 1.397 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund A1 1.398 1.397 1.397 1.398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B4 1.397 1.396 1.396 1.397 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B6 1.397 1.396 1.396 1.397 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B7 1.397 1.396 1.396 1.397 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.443 15.432 15.432 15.465 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.454 15.443 15.443 15.476 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.446 15.435 15.435 15.468 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Defensive Fund A 2.005 2.014 2.005 2.018 0.03 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.997 2.006 1.997 2.009 0.03 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Defensive Fund P 2.007 2.015 2.007 2.019 0.02 1.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 87.941 88.539 87.941 88.539 2.46 2.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund D 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund B1 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund B2 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund B5 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
STANLIB Income Fund B6 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.402 1.402 1.402 1.402 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B2 1.395 1.395 1.395 1.395 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund A3 1.396 1.396 1.396 1.396 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.398 1.398 1.398 1.398 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Prescient Income Provider Fund B3 1.395 1.395 1.395 1.395 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.998 0.998 0.998 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Coronation Balanced Defensive Fund B 147.429 147.429 147.429 147.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Coronation Strategic Income Fund B 16.241 16.241 16.241 16.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund B 121.266 121.266 121.266 121.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B4 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B7 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B8 1.379 1.379 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Allan Gray Balanced Fund A 110.661 110.661 110.661 110.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Coronation Strategic Income Fund B2 15.205 15.205 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund X 3.42 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Prudential Inflation Plus Fund A 3.422 3.422 3.408 3.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund B 3.432 3.432 3.417 3.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund C 3.406 3.406 3.391 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund A 13.102 13.102 13.102 13.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund B 13.113 13.113 13.113 13.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Investec Corporate Money Market Fund E 1 1 1 1 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Investec Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund H 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 3.323 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 3.319 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Allan Gray Equity Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
STANLIB Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی