شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0694
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:23:11
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:02:18
182 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
93 (1.60%)
تغییر ۶ ماهه
375 (7.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Discovery Balanced Fund 2.206 - 2.206 2.206 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund A 12.066 - 12.066 12.066 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund B 12.066 - 12.066 12.066 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund C 12.01 - 12.01 12.01 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund D 11.974 - 11.974 11.974 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund G 12.067 - 12.067 12.067 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund H 12.087 - 12.087 12.087 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund I 12.095 - 12.095 12.095 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund J 12.096 - 12.096 12.096 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B2 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B4 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B6 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund E 12.087 - 12.087 12.087 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund F 12.13 - 12.13 12.13 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund R 12.088 - 12.088 12.088 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund Z 12.148 - 12.148 12.148 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Foord Balanced Fund A 56.516 - 56.516 56.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B 56.814 - 56.814 57.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B4 56.56 - 56.56 56.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund A 390.176 - 390.176 390.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund C 390.892 - 390.892 394.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Equity Fund X 391.92 - 391.92 395.646 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund C 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund A 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund B 3.775 - 3.775 3.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund C 3.765 - 3.765 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund D 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund T 3.77 - 3.77 3.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prudential Inflation Plus Fund X 3.767 - 3.767 3.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund A2 1.414 - 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund B1 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund B2 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund A 15.533 - 15.533 15.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B 15.513 - 15.513 15.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund D 15.544 - 15.544 15.544 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund P 15.535 - 15.535 15.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Strategic Income Fund B2 15.533 - 15.533 15.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.889 - 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.898 - 1.898 1.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund A 36.483 - 36.483 36.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund C 36.487 - 36.487 36.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Stable Fund X 36.493 - 36.493 36.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund A 107.3 - 107.3 107.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund C 107.311 - 107.311 108.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Allan Gray Balanced Fund X 107.343 - 107.343 108.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund A 107.605 - 107.605 107.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund B 106.965 - 106.965 106.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund D 107.812 - 107.812 107.812 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Coronation Balanced Plus Fund P 107.826 - 107.826 107.826 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
STANLIB Income Fund D 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B1 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B5 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund A1 1.409 - 1.409 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Prescient Income Provider Fund B3 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
STANLIB Income Fund B7 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund B8 1.365 - 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Prescient Income Provider Fund B7 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
STANLIB Income Fund R 1.366 - 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund A3 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B4 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Prescient Income Provider Fund B6 1.408 - 1.408 1.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1 - 0.996 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1 - 0.996 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1 - 0.996 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund C 57.136 - 57.136 57.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Foord Balanced Fund B1 57.053 - 57.053 57.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B2 57.089 - 57.089 57.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Balanced Fund B3 56.746 - 56.746 56.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.296 - 30.296 30.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۲
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۰۱
PSG Flexible Fund 5.124 - 5.124 5.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund A 66.208 - 66.208 66.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund D 66.388 - 66.388 66.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund E 66.299 - 66.299 66.299 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Balanced Fund F 66.519 - 66.519 66.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
PSG Flexible Fund E 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund A 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund B 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund C 10.986 - 10.986 10.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund H 11.037 - 11.037 11.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund I 11.047 - 11.047 11.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund R 11.024 - 11.024 11.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Investec Managed Fund Z 11.071 - 11.071 11.071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Coronation Top 20 Fund A 133.617 - 133.617 133.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Balanced Fund X 6.526 - 6.526 6.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund R 392.645 - 392.645 392.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Investors Fund B1 392.617 - 392.617 392.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Prudential Core Value Fund B 8.035 - 8.035 8.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
STANLIB Extra Income Fund B2 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund A 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund C 27.653 - 27.653 27.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund R 30.312 - 30.312 30.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.03 - 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Bal R 79.85 - 79.85 79.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 122.172 - 122.172 122.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 119.339 - 119.339 119.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.482 - 37.482 37.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.572 - 15.572 15.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.577 - 15.577 15.577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 62.074 - 62.074 62.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.551 - 15.551 15.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.576 - 15.576 15.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.597 - 15.597 15.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.568 - 15.568 15.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.084 - 80.084 80.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.19 - 80.19 80.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.272 - 80.272 80.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.349 - 9.349 9.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.181 - 9.181 9.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.244 - 8.244 8.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.181 - 5.181 5.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.189 - 5.189 5.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.507 - 2.507 2.507 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.175 - 5.175 5.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Prudential Balanced Fund A 6.588 - 6.588 6.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund B 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Prudential Balanced Fund D 6.642 - 6.642 6.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Investec High Income Fund Z 1.171 - 1.17 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Atlantic BCI Stable Income Fund A 0.972 - 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investec Cautious Managed Fund Z 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۵
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۷:۰۳
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۲:۰۴
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۳۴
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ساعت ۰:۰۰
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ ساعت ۰:۰۰