اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

964
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:02:52
79 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
110 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
35 (3.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Infond Global 11.72 11.72 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Infond Consumer 1.83 1.83 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Latinska Amerika 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Surovine in energija 4.572 4.572 4.572 4.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.744 1.744 1.744 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.641 26.641 26.641 26.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Bond 19.52 19.52 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Balkan 2.672 2.672 2.672 2.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Galileo 11.821 11.821 11.821 11.821 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Infond Alfa 81.33 81.33 81.33 81.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Infond Hrast 40.46 40.46 40.46 40.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KD Prvi izbor 11.573 11.573 11.573 11.573 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 16.131 16.131 16.131 16.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALTA WATER 72.669 72.669 72.669 72.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی