اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

1,142
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:04:35
84 (7.93%)
تغییر ۳ ماهه
203 (21.65%)
تغییر ۶ ماهه
292 (34.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.952 19.952 19.952 19.952 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KD Balkan 2.952 2.952 2.952 2.952 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KD Galileo 12.766 12.766 12.766 12.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KD Prvi izbor 12.951 12.951 12.951 12.951 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KD Latinska Amerika 1.281 1.281 1.281 1.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KD Surovine in energija 4.959 4.959 4.959 4.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.894 1.894 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
NLB Skladi Visoka tehnologija 19.014 19.014 19.014 19.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 28.065 28.065 28.065 28.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Infond Alfa 88.02 88.02 88.02 88.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Hrast 42.46 42.46 42.46 42.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Global 12.77 12.77 12.77 12.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Consumer 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALTA WATER 72.669 72.669 72.669 72.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی