شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

956
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
81 (9.28%)
تغییر ۳ ماهه
83 (9.53%)
تغییر ۶ ماهه
113 (13.38%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.452 - 19.452 19.452 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KD Balkan 2.882 - 2.882 2.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ALTA WATER 69.263 - 69.263 69.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KD Galileo 11.69 - 11.69 11.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Infond Alfa 77.12 - 77.12 77.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Infond Hrast 40.01 - 40.01 40.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KD Prvi izbor 10.829 - 10.829 10.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KD Latinska Amerika 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KD Surovine in energija 4.755 - 4.755 4.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.822 - 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NLB Skladi Visoka tehnologija 13.582 - 13.582 13.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.67 - 27.67 27.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Infond Global 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Infond Consumer 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳