اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

1,076
قیمت روز
3 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:04:32
145 (15.59%)
تغییر ۳ ماهه
241 (28.93%)
تغییر ۶ ماهه
267 (33.06%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.834 1.839 1.834 1.839 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
NLB Skladi Visoka tehnologija 17.013 17.215 17.013 17.215 0.53 3.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
KD Bond 19.608 19.653 19.608 19.653 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KD Balkan 2.842 2.856 2.842 2.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KD Galileo 12.233 12.346 12.233 12.346 0.15 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KD Prvi izbor 12.07 12.25 12.07 12.25 0.26 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KD Latinska Amerika 1.215 1.208 1.208 1.215 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KD Surovine in energija 4.993 5.059 4.993 5.059 0.09 1.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 27.184 27.31 27.184 27.31 0.02 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Infond Alfa 83.75 84.32 83.75 84.32 1.27 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Hrast 41.1 41.3 41.1 41.3 0.40 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Global 12.08 12.17 12.08 12.17 0.22 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Infond Consumer 1.98 2 1.98 2 0.04 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ALTA WATER 72.669 72.669 72.669 72.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی