شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اسلوونی
اسلوونی

Blue-Chip SBITOP

873
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:01:28
9 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
32 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
9 (1.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.548 - 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
NLB Skladi Visoka tehnologija 12.941 - 12.941 12.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 24.422 - 24.422 24.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
KD Bond 19.154 - 19.154 19.154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KD Balkan 2.318 - 2.318 2.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ALTA WATER 66.712 - 66.712 66.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KD Galileo 11.128 - 11.128 11.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Infond Alfa 74.69 - 74.69 74.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Infond Hrast 38.58 - 38.58 38.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Infond Global 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KD Prvi izbor 9.825 - 9.825 9.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Infond Consumer 1.66 - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KD Latinska Amerika 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KD Surovine in energija 3.63 - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی