سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7498
قیمت روز
0 (0.63%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:50:12
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:00:59
1 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
1 (1.75%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

322
قیمت روز
8 (2.41%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 08:32:42
17 (5.72%)
تغییر ۳ ماهه
41 (14.48%)
تغییر ۶ ماهه
52 (19.13%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
American Income Portfolio A2 Acs 42.85 42.75 42.75 42.85 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
American Income Portfolio AT Ins 10.76 10.73 10.73 10.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 7.34 7.35 7.34 7.36 0.05 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 28.53 28.92 28.53 29.17 1.03 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 27.84 28.21 27.84 28.46 1.00 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 12.88 13.04 12.88 13.11 0.28 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 207.08 210.94 207.08 211.56 8.17 3.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 178.04 181.36 178.04 181.89 7.03 3.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.97 11.03 10.97 11.03 0.05 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 47.92 48.06 47.92 48.94 0.97 2.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 52.17 52.33 52.17 53.27 1.06 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 380.41 394.68 380.41 396.79 22.86 6.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 24.2 24.08 24.07 24.2 0.17 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 16.42 16.34 16.33 16.42 0.11 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.16 25.03 25.03 25.16 0.16 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 230.94 238.21 230.94 239.63 12.18 5.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 208.24 214.83 208.24 216.11 11.01 5.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 35.088 35.271 35.088 35.425 0.41 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 52.41 52.87 52.41 53.3 0.92 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 46.71 46.65 46.65 46.82 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 50.74 50.67 50.67 50.86 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 61.7 62.98 61.7 63.54 2.64 4.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 90.89 92.78 90.89 93.59 3.87 4.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 637.47 640.35 637.47 645.57 10.25 1.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 69.62 71.82 69.62 72.24 3.67 5.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 180.41 182.37 180.41 183.46 3.25 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
UOB United Global Healthcare Fund 6.552 6.552 6.552 6.552 0.19 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
I Top Dividend SGD LC 18.63 18.64 18.63 18.89 0.14 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
I Top Dividend SGD LDQ 15.4 15.41 15.4 15.61 0.12 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 26.56 26.43 26.43 26.88 0.66 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 17.604 17.907 17.604 18.171 0.42 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 14.19 14.25 14.19 14.41 0.23 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 22.703 22.684 22.684 22.837 0.10 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 25.234 25.249 25.234 25.498 0.17 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.672 1.664 1.664 1.697 0.02 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.53 24.65 24.53 24.86 0.17 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.487 2.507 2.487 2.56 0.05 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 106.14 106.702 106.14 110.317 2.53 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 113.882 113.294 113.294 116.333 2.89 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 128.995 128.328 128.328 131.772 3.27 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 192.071 190.435 190.435 192.842 3.53 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 208.158 206.384 206.384 208.994 3.82 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SIHong Kong Equity C Acc 653.532 651.571 651.571 653.532 15.10 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 16.012 16.329 16.012 16.329 0.60 3.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 353.74 351.22 351.22 353.74 1.28 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 295.23 293.05 293.05 295.23 0.78 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 21.09 20.76 20.76 21.09 0.23 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
AIA Growth Fund 2.967 2.993 2.967 2.993 0.04 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Prulink Asian Eqty 2.647 2.699 2.647 2.699 0.06 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Prulink China-India Fd 4.264 4.296 4.264 4.296 0.02 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Acorns of Asia Fund 3.862 3.904 3.862 3.904 0.06 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Regional Equity Fund 8.833 8.956 8.833 8.956 0.19 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Prulink Emerging Markets 2.338 2.378 2.338 2.378 0.07 2.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Prulink Singapore Managed 4.926 4.974 4.926 4.974 0.06 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Global Technology Fund 3.679 3.64 3.64 3.679 0.27 7.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Greater China Equity Fund 5.117 5.184 5.117 5.184 0.20 3.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Regional Fixed Income Fund 2.405 2.407 2.405 2.407 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
AIA Greater China Balanced Fund 3.456 3.484 3.456 3.484 0.08 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.033 1.034 1.033 1.034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.086 1.087 1.086 1.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Prulink Asian American Managed Fund 2.454 2.478 2.454 2.478 0.04 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.411 1.411 1.411 1.411 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder Singapore Trust M 1.768 1.787 1.768 1.787 0.03 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Singapore Trust A Acc 1.49 1.506 1.49 1.506 0.02 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Singapore Trust I Acc 3.141 3.176 3.141 3.176 0.05 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First State Regional China Fund 5.725 5.865 5.725 5.865 0.16 2.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Growth Fund - SGD 4.487 4.569 4.487 4.569 0.11 2.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Growth Fund - USD 4.7 4.792 4.7 4.792 0.11 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 1.342 1.343 1.342 1.343 0.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
United China A-Shares Innovation Fund - Class JPY 23845.562 23899.542 23845.562 23899.542 39.77 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.486 1.487 1.486 1.487 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.898 1.914 1.898 1.914 0.01 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 2.262 2.299 2.262 2.299 0.02 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.706 1.736 1.706 1.736 0.02 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First State Global Growth Funds - First State Regi 4.318 4.428 4.318 4.428 0.12 2.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 2.064 2.066 2.064 2.066 0.01 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 92.38 92.5 92.38 92.5 0.08 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
European Growth Fund A DIST Eus 26.702 27.259 26.702 27.259 0.46 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 2.376 2.409 2.376 2.409 0.05 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 470.111 476.739 470.111 476.739 17.82 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.851 2.888 2.851 2.888 0.11 3.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 91.901 93.293 91.901 93.293 1.93 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 29.72 30.33 29.72 30.33 0.62 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 37.56 38.35 37.56 38.35 0.78 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.091 1.091 1.091 1.091 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 1.991 1.991 1.991 1.991 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.887 0.887 0.887 0.887 0.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
United China A-Shares Innovation Fund - Class A SG 1.199 1.199 1.199 1.199 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
United China A-Shares Innovation Fund - Class A US 1.122 1.122 1.122 1.122 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
T Global Bond Fund A Mdis SGD 8.28 8.28 8.28 8.28 0.03 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan 0.837 0.837 0.837 0.837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
United China A-Shares Innovation Fund - Class T US 87.801 87.801 87.801 87.801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 2.449 2.449 2.449 2.449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.254 1.254 1.254 1.254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.948 0.948 0.948 0.948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 3.268 3.268 3.268 3.268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.855 0.855 0.855 0.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.073 1.073 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 20.6 20.6 20.6 20.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
AXA Asian Balanced 2.183 2.183 2.183 2.183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Prulink Singapore Growth Fund 1.444 1.444 1.444 1.444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Asia More+ SGD A Dis 1.136 1.136 1.136 1.136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
UOB United Global Healthcare Fund 5.084 5.084 5.084 5.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
Capital Group Investment Company of America (LUX) 16.21 16.21 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Greatlink Global Bond 1.777 1.777 1.777 1.777 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۰۱
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.261 1.261 1.261 1.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fullerton SGD Cash Fund A Acc 1.091 1.091 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 131.467 131.467 131.467 132.918 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۳۱
Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C 1.575 1.575 1.575 1.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.113 1.113 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
AIA India Balanced Fund 1.853 1.853 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Fullerton Lux Asia Growth & Income Equities A SGD 12.609 12.609 12.609 12.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.147 1.147 1.147 1.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 50.89 50.89 50.1 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.289 4.289 4.289 4.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 551.62 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 25.45 25.45 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 99.62 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 21.15 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 23.38 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 40.14 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 365.27 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 436.36 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 93.41 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX B 16.72 16.72 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 16.72 16.72 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 16.55 16.55 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ ساعت ۱:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی