خبر
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7409
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:36:22
0 (3.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.48%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
1 (1.75%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:25
1 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
3 (4.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

346
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 03:05:28
8 (2.32%)
تغییر ۳ ماهه
7 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
24 (7.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
First State Regional China Fund 4.426 4.426 4.426 4.426 0.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 1.405 1.405 1.405 1.405 0.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.56 1.56 1.56 1.56 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.37 1.37 1.37 1.37 0.01 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.857 1.857 1.857 1.857 0.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.265 3.265 3.265 3.265 0.04 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 79.52 79.52 79.52 79.52 0.34 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
Schroder Asian Income SGD A Dis 0.871 0.871 0.871 0.871 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.287 3.287 3.287 3.287 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.368 3.368 3.368 3.368 0.05 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton SGD Income Fund - Class A 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton SGD Income Fund - Class B 0.82 0.82 0.82 0.82 0.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton SGD Income Fund - Class C 0.871 0.871 0.871 0.871 0.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Manulife SGD Income Fund C-QDis SGD 0.795 0.795 0.795 0.795 0.01 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton USD Income Fund - Class B USD 0.791 0.791 0.791 0.791 0.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 1.215 1.215 1.215 1.215 0.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton USD Income Fund - Class E GBP Hedged 0.776 0.776 0.776 0.776 0.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Nikko AM Shenton Singapore Dividend Equity Fund - 1.293 1.293 1.293 1.293 0.02 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.348 1.348 1.348 1.348 0.01 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Prulink Asian Eqty 1.949 1.949 1.949 1.949 0.02 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Prulink China-India Fd 3.619 3.619 3.619 3.619 0.05 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Prulink Emerging Markets 1.672 1.672 1.672 1.672 0.02 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Prulink Singapore Managed 3.986 3.986 3.986 3.986 0.04 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Prulink Singapore Growth Fund 1.527 1.527 1.527 1.527 0.01 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
UOB United Global Healthcare Fund 6.329 6.329 6.329 6.329 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
UOB United Global Healthcare Fund 4.669 4.669 4.669 4.669 0.04 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Prulink Asian American Managed Fund 1.95 1.95 1.95 1.95 0.01 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.274 1.274 1.274 1.274 0.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 1.939 1.939 1.939 1.939 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
United China A-Shares Innovation Fund - Class JPY 21064.828 21064.828 21064.828 21064.828 93.73 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC 19.12 19.12 19.12 19.12 0.25 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Templeton Global Bond Fund A Mdis SGD 7.08 7.08 7.08 7.08 0.03 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ 15.18 15.18 15.18 15.18 0.20 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 25.77 25.77 25.77 25.77 0.05 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 25.1 25.1 25.1 25.1 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 11.74 11.74 11.74 11.74 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 195.96 195.96 195.96 195.96 0.13 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 38.56 38.56 38.56 38.56 0.17 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 8.91 8.91 8.91 8.91 0.04 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.83 1.83 1.83 1.83 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 20.889 20.889 20.889 20.889 0.10 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 23.401 23.401 23.401 23.401 0.26 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Templeton Global Total Return Fund A Mdis SGD 5.51 5.51 5.51 5.51 0.02 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 350.1 350.1 350.1 350.1 1.39 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 308.079 308.079 308.079 308.079 0.83 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 23.8 23.8 23.8 23.8 0.09 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 14.77 14.77 14.77 14.77 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 195.14 195.14 195.14 195.14 0.50 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR 22.9 22.9 22.9 22.9 0.31 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 1.91 1.91 1.91 1.91 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 47.88 47.88 47.88 47.88 0.28 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Capital Group Investment Company of America (LUX) 15.94 15.94 15.94 15.94 0.14 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 712.26 712.26 712.26 712.26 0.10 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 65.677 65.677 65.677 65.677 0.37 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.445 1.445 1.445 1.445 0.03 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.64 24.64 24.64 24.64 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.616 2.616 2.616 2.616 0.04 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 36.852 36.852 36.852 36.852 0.17 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 15.773 15.773 15.773 15.773 0.10 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 11.81 11.81 11.81 11.81 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Schroder International Selection Fund Asian Total 17.508 17.508 17.508 17.508 0.19 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 85.214 85.214 85.214 85.214 0.50 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 88.599 88.599 88.599 88.599 1.14 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 78.219 78.219 78.219 78.219 1.01 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 132 132 132 132 0.08 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 121.799 121.799 121.799 121.799 0.07 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac 19.03 19.03 19.03 19.03 0.13 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 468.625 468.625 468.625 468.625 8.32 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD SGD P- 210.47 210.47 210.47 210.47 0.28 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 184.81 184.81 184.81 184.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 13.49 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
AIA Growth Fund 2.607 2.607 2.607 2.607 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AXA Asian Balanced 1.741 1.741 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Acorns of Asia Fund 3.231 3.231 3.231 3.231 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Regional Equity Fund 6.737 6.737 6.737 6.737 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Global Technology Fund 2.785 2.785 2.785 2.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Greater China Equity Fund 3.394 3.394 3.394 3.394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Regional Fixed Income Fund 2.258 2.258 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
AIA Greater China Balanced Fund 2.641 2.641 2.641 2.641 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 127.8 127.8 127.8 127.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Schroder Singapore Trust M 1.922 1.922 1.922 1.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Asia More+ SGD A Dis 0.881 0.881 0.881 0.881 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Singapore Trust A Acc 1.513 1.513 1.513 1.513 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Schroder Singapore Trust I Acc 3.435 3.435 3.435 3.435 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fullerton SGD Cash Fund A Acc 1.108 1.108 1.108 1.108 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
LionGlobal SGD Money Market Fund 1.354 1.354 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۰:۳۵
NTUC Income Asia Managed 3.194 3.194 3.194 3.194 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۵۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 0.914 0.914 0.911 0.914 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۴۷
Infinity U.S. 500 Stock Index Fund SGD 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۴۸
United China A-Shares Innovation Fund - Class A SG 0.785 0.785 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۴۹
United China A-Shares Innovation Fund - Class A US 0.689 0.689 0.689 0.689 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۴۹
United China A-Shares Innovation Fund - Class T US 53.829 53.829 53.829 53.829 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۴۹
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.985 1.985 1.965 1.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۴۸
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 19.206 19.206 19.206 19.206 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.065 2.065 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۴۷
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-SGD 1.158 1.158 1.158 1.158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۴۷
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۴۷
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 0.878 0.878 0.878 0.878 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۴۷
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 117.957 117.957 117.957 120.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۷:۴۶
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 2.516 2.516 2.516 2.516 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۱۷
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.462 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۴۵
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan 0.618 0.618 0.617 0.618 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۴۴
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.796 0.796 0.795 0.796 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۴۴
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.138 1.138 1.135 1.138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۴۴
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.803 0.803 0.803 0.803 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۴۴
Greatlink Global Bond 1.623 1.623 1.623 1.623 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۴۶
PruLink Asian Income & Growth Inc 1.067 1.067 1.067 1.067 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 30.86 30.86 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۰۷
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 185.41 185.41 185.41 185.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 39.02 39.02 39.02 39.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 11.01 11.01 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 49.85 49.85 49.85 49.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 54.3 54.3 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 25.03 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 241.81 241.81 241.81 241.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 46.84 46.84 46.84 46.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 50.89 50.89 50.89 50.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 64.33 64.33 64.33 64.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 94.83 94.83 94.83 94.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 72.9 72.9 72.9 72.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین