شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7158
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:17
2 (3.64%)
تغییر ۳ ماهه
9 (18.75%)
تغییر ۶ ماهه
15 (35.71%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 03:30:51
31 (9.79%)
تغییر ۳ ماهه
43 (13.02%)
تغییر ۶ ماهه
30 (9.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SIHong Kong Equity C Acc 478.452 - 478.452 478.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 12.718 - 12.387 12.718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 318.35 - 318.35 318.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 250.64 - 250.64 250.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 138.91 - 138.91 139.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
AIA Growth Fund 2.629 - 2.629 2.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Acorns of Asia Fund 3.163 - 3.163 3.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Regional Equity Fund 6.585 - 6.585 6.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Greater China Equity Fund 3.994 - 3.994 3.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Regional Fixed Income Fund 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA Greater China Balanced Fund 2.94 - 2.94 2.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AXA Asian Balanced 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Prulink Asian Eqty 2.089 - 2.089 2.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Prulink China-India Fd 3.167 - 3.167 3.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Prulink Singapore Managed 4.111 - 4.111 4.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Singapore Trust A Acc 1.341 - 1.341 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Singapore Trust I Acc 2.685 - 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.379 - 3.379 3.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.36 - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.069 - 1.069 1.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.018 - 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.062 - 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Prulink Asian American Managed Fund 2.174 - 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Schroder Singapore Fixed Income Fund Class A 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
European Growth Fund A DIST Eus 23.124 - 23.124 23.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 89.67 - 89.67 89.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Schroder Singapore Trust M 1.517 - 1.517 1.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
First State Regional China Fund 4.278 - 4.278 4.278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 0.897 - 0.897 0.897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.764 - 1.764 1.764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 366.21 - 366.21 366.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 0.997 - 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.455 - 1.455 1.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 68.657 - 68.657 68.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.331 - 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
T Global Total Return Fund A Mdis S 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 1.947 - 1.947 1.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 44.61 - 44.61 44.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 48.19 - 48.19 48.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
American Income Portfolio A2 Acs 42.52 - 42.52 42.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
American Income Portfolio AT Ins 11.18 - 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 172.09 - 172.09 172.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.57 - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 38.71 - 38.71 38.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 41.84 - 41.84 41.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 280.01 - 280.01 280.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 22.59 - 22.59 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 16.21 - 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 176.88 - 176.88 176.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 160.55 - 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 25.575 - 25.575 25.575 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 36.14 - 36.14 36.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 47.57 - 47.57 47.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 69.27 - 69.27 69.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 566.19 - 566.19 566.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 53.32 - 53.32 53.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 1.836 - 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 157.875 - 157.875 157.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 171.098 - 171.098 171.098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
I Top Dividend SGD LC 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
I Top Dividend SGD LDQ 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
JPEM Equity Fund A acc SGD 20.23 - 20.23 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HEconomic Scale Index Japan Equitys 15.189 - 15.189 15.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 20.386 - 20.386 20.386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 21.284 - 21.284 21.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 22.123 - 22.123 22.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 21.61 - 21.61 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 71.872 - 71.872 71.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 82.752 - 82.752 82.752 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 93.292 - 93.292 93.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.14 - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 10.78 - 10.78 10.78 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.017 - 3.017 3.017 0.10 3.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
UOB United Global Healthcare Fund 6.006 - 5.998 6.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
UOB United Global Healthcare Fund 4.291 - 4.263 4.291 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.14 - 1.136 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
United Income Focus Trust Fund USD Inc 0.908 - 0.905 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
Nikko AM Shenton Short Term Bond Fund (S$) - SGD C 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۳۱
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 103.44 - 103.44 104.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.802 - 1.802 1.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.334 - 2.334 2.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.775 - 0.775 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 15.52 - 15.52 15.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Prulink Singapore Growth Fund 1.091 - 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 21.48 - 21.48 21.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۰
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 26.93 - 26.93 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۰
Capital Group Investment Company of America (LUX) 12.26 - 12.26 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۰
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
Fullerton SGD Cash Fund A Acc 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۱
Prulink Emerging Markets 1.547 - 1.547 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Greatlink Global Bond 1.767 - 1.767 1.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
AIA India Balanced Fund 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Fullerton Lux Asia Growth & Income Equities A SGD 12.609 - 12.609 12.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
AB FCP I - American Growth Portfolio I Acc 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.147 - 1.147 1.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 50.89 - 50.1 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.289 - 4.289 4.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 - 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 - 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 - 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی