عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 18:15:11
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.19%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:32
1 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
10 (6.54%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,394
قیمت روز
8 (0.6%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:03:01
185 (15.34%)
تغییر ۳ ماهه
266 (23.57%)
تغییر ۶ ماهه
464 (49.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlJazira GCC Income 104.26 125.42 104.26 125.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۰۲
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 562.25 557.34 557.34 562.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۰۲
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 150.24 142.07 150.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۰۲
SAMBA Al Raed 58.4 58.4 58.4 58.4 4.21 7.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Fareed 32.61 32.61 32.61 32.61 1.14 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Razeen 29.25 29.25 29.25 29.25 0.05 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Musahem 154.92 154.92 154.92 154.92 0.75 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA GCC Musahem 23.8 23.8 23.8 23.8 3.79 18.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Sunbullah 116.34 116.34 116.34 116.34 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA GCC Equity Al Raed 23.17 23.17 23.17 23.17 2.66 12.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 14.73 14.73 14.73 14.73 0.17 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Al Jazira Diversified Balanced 135.21 149 135.21 149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Al Jazira Diversified Conservative 126.63 127.83 126.63 127.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
ANB Al Arabi Saudi Equity 142.94 142.94 142.94 142.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
ANB Al Mubarak Saudi Equity 150.58 150.58 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 12.21 12.21 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Bakheet IPO 2.25 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
Bakheet Saudi Trading Equity 3.28 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
SAIB Saudi Equity 305.99 305.99 305.99 339.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
SAIB Saudi Companies 162.93 162.93 162.93 201.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Morgan Stanley Saudi Equity 555.8 555.8 555.8 555.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Al Jazira Diversified Aggressive 175.74 175.74 175.74 175.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
ANB Al Mubarak Trade 21.77 21.77 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۱
Jadwa Saudi Equity 578.85 578.85 578.85 578.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۸:۰۱
HSBC Saudi EquitySEF 236.12 236.12 236.12 237.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah GCC Equity 17.74 17.74 17.66 17.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah Saudi Equity 35.64 35.64 35.64 35.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Saudi Equity Trading 128.16 128.16 128.16 128.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Financial Institutions 25.44 25.44 25.44 26.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Saudi Freestyle Equity 28.85 28.85 28.81 28.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Growth 24 24 23.93 24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 20.97 20.97 20.92 20.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 16.87 16.87 16.84 16.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 10.08 10.08 10.06 10.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 8.85 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
HSBC GCC Equity Income 11.66 11.66 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲:۳۱
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.54 16.54 16.54 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
AlAhli GCC Trd Eqty 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Trd Equity 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 2.37 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
Alahli GCC Growth and Income 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Jadwa GCC Equity 364.21 364.21 364.21 364.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Murabaha SR 120.14 120.14 120.14 120.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Arab Market Equity 348.03 348.03 348.03 348.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Riyad Money Fund USD 26.97 26.97 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad American Stock Fund 92.46 92.46 92.46 92.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad European Growth Fund 57.86 57.86 57.86 57.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad Commodity Trading Fund USD 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad Japan Stock Fund 1921.49 1921.49 1921.49 1921.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.925 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
AlAhli Div SR Trade Fd 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
Albilad Akar GCC Real Estate 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۱
Riyad Equity 2 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۴
SAIB Sukuk 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SF Real Estate 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi GCC Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Saudi Share 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO Deem Liquidity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO DEEM Saudi Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Periodical Income 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Stock Market 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Riyal Murabaha 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi MENA Dividend Growth 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alinma multi Assets Defensive 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Petro Cement Sector F 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Global Saudi Equity 276.3 276.3 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 15.34 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 26.95 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 8613.32 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 15.21 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 13.34 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Al Jazira Residential Projects 97.8 97.8 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 56.33 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 24.89 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 9.8 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 1623.43 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 10.81 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 15.15 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 18.44 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 60.77 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 21.91 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 24.36 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 23 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 2138.43 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 18.97 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 14.9 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 22.34 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 28.4 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 2521.53 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 1275.37 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 15.24 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 95.79 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 109.74 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 15.46 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 26.11 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی