عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:28:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.04%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
13 (7.93%)
تغییر ۳ ماهه
21 (12.21%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.67%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,242
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:02:38
87 (7.53%)
تغییر ۳ ماهه
164 (15.20%)
تغییر ۶ ماهه
1,242 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bakheet IPO 2.04 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Saudi EquitySEF 212.93 212.93 212.93 212.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah GCC Equity 16.53 16.53 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC GCC Equity Income 10.91 10.91 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah Saudi Equity 32.53 32.53 32.53 32.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Saudi Equity Trading 117.07 117.07 117.07 117.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Financial Institutions 22.47 22.47 22.47 22.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Saudi Freestyle Equity 26.37 26.37 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah Multi Assets Growth 23.04 23.04 23.04 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 20.36 20.36 20.36 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 16.66 16.66 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 9.26 9.26 9.26 9.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 8.56 8.56 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Bakheet Saudi Trading Equity 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
AlJazira GCC Income 112.63 112.63 112.63 112.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۲
Al Jazira Diversified Balanced 143.97 143.97 143.97 143.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۲
Al Jazira Diversified Aggressive 166.68 166.68 166.68 166.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۲
Al Jazira Diversified Conservative 126.56 126.56 126.56 126.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۳۲
SAIB Saudi Equity 295.87 295.87 295.87 295.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۷:۰۱
SAIB Saudi Companies 176.78 176.78 176.78 176.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۷:۰۱
SAMBA Al Raed 51.76 51.76 51.76 51.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
SAMBA Al Fareed 28.31 28.31 28.31 28.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
SAMBA Al Musahem 134.76 134.76 134.76 134.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
SAMBA Al Sunbullah 116.24 116.24 116.24 116.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
SAMBA GCC Equity Al Raed 20.51 20.51 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 13.29 13.29 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
AlAhli GCC Trd Eqty 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Trd Equity 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 2.37 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
Alahli GCC Growth and Income 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
SAMBA GCC Musahem 21.01 21.01 21.01 21.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
SAMBA Al Razeen 29.22 29.22 29.22 29.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Jadwa GCC Equity 364.21 364.21 364.21 364.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Murabaha SR 120.14 120.14 120.14 120.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Saudi Equity 488.35 488.35 488.35 488.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Arab Market Equity 348.03 348.03 348.03 348.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Riyad Money Fund USD 26.97 26.97 26.97 26.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad American Stock Fund 92.46 92.46 92.46 92.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad European Growth Fund 57.86 57.86 57.86 57.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad Commodity Trading Fund USD 5.95 5.95 5.95 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۱
Riyad Japan Stock Fund 1921.49 1921.49 1921.49 1921.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.925 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.53 16.53 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۷:۰۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
Albilad Akar GCC Real Estate 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۱
Morgan Stanley Saudi Equity 362.5 362.5 362.5 362.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Riyad Equity 2 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۴
SAIB Sukuk 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SF Real Estate 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi GCC Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Saudi Share 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO Deem Liquidity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO DEEM Saudi Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Periodical Income 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Stock Market 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Riyal Murabaha 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi MENA Dividend Growth 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alinma multi Assets Defensive 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Petro Cement Sector F 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Global Saudi Equity 276.3 276.3 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 15.34 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 26.95 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 8613.32 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 15.21 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 13.34 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Al Jazira Residential Projects 97.8 97.8 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 56.33 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 24.89 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 9.8 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 1623.43 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 10.81 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 15.15 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 18.44 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 60.77 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 21.91 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 24.36 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 23 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 16.25 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 2138.43 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 18.97 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 14.9 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 22.34 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 28.4 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 409.56 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 142.07 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 2521.53 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 1275.37 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 15.24 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 91.8 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 94.82 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 7 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 95.79 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 109.74 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 15.46 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 26.11 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی