شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2666
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:55
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

140
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:50
6 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
14 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
24 (20.69%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlAhli Saudi Trd Equity 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.99 - 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Alahli GCC Growth and Income 1.45 - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC Saudi EquitySEF 187.82 - 187.82 187.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah GCC Equity 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC GCC Equity Income 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Saudi Equity 28.64 - 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Equity Trading 108.65 - 108.65 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Financial Institutions 23.23 - 23.23 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Freestyle Equity 22.65 - 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Growth 20.56 - 20.56 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 7.18 - 7.18 7.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Bakheet Saudi Trading Equity 2.5 - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Jadwa GCC Equity 322.12 - 322.12 322.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Jadwa Murabaha SR 118.18 - 118.18 118.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Jadwa Saudi Equity 431.4 - 431.4 431.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Jadwa Arab Market Equity 303.13 - 303.13 303.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Bakheet IPO 1.77 - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
SAMBA Al Raed 47.86 - 47.86 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA Al Fareed 24.43 - 24.43 24.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA Al Razeen 28.98 - 28.98 28.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA Al Musahem 119.38 - 119.38 119.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA GCC Musahem 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA Al Sunbullah 115.3 - 115.3 115.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA GCC Equity Al Raed 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۳
AlJazira GCC Income 106.26 - 106.26 106.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Al Jazira Diversified Balanced 128.7 - 128.7 128.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Al Jazira Diversified Aggressive 142.28 - 142.28 142.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Al Jazira Diversified Conservative 119.91 - 119.91 119.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
AlAhli GCC Trd Eqty 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.906 - 1.906 1.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Global Saudi Equity 276.3 - 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Morgan Stanley Saudi Equity 398.55 - 398.55 398.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 - 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۰:۰۳
Al Jazira Residential Projects 97.8 - 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 - 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Vanguard 500 Index Admiral 22.21 - 22.21 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Riyad Al Shuja'a 22.21 - 21.9 22.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAIB Saudi Equity 175.85 - 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Riyad Equity 2 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰