شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2664
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 13:46:11
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:34
2 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
21 (16.03%)
تغییر ۶ ماهه
38 (33.33%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:06
1,014 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1,014 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,014 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bakheet IPO 1.54 - 1.54 1.54 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Bakheet Saudi Trading Equity 2.26 - 2.26 2.26 0.02 0.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
AlAhli GCC Trd Eqty 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
AlAhli Saudi Trd Equity 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.79 - 1.79 1.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
Alahli GCC Growth and Income 1.27 - 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
SAMBA Al Raed 38.87 - 38.87 38.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA Al Fareed 20.47 - 20.47 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA Al Razeen 29.12 - 29.12 29.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA Al Musahem 99.18 - 99.18 99.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA GCC Musahem 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA Al Sunbullah 115.85 - 115.85 115.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA GCC Equity Al Raed 15.68 - 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
Jadwa GCC Equity 283.96 - 283.96 283.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲:۳۰
Jadwa Murabaha SR 118.95 - 118.95 118.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۱:۳۱
AlJazira GCC Income 86.08 - 86.08 86.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۱
Morgan Stanley Saudi Equity 334.19 - 334.19 334.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۱
Al Jazira Diversified Aggressive 120.21 - 120.21 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Al Jazira Diversified Balanced 117.08 - 117.08 117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Al Jazira Diversified Conservative 116.54 - 116.54 116.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.18 - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱:۰۰
HSBC Saudi EquitySEF 148.06 - 148.06 148.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah GCC Equity 11.91 - 11.91 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC GCC Equity Income 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Saudi Equity 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Saudi Equity Trading 85.45 - 85.45 85.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Financial Institutions 16.92 - 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Saudi Freestyle Equity 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Multi Assets Growth 18.47 - 18.47 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 6.22 - 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.38 - 16.38 16.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۲۲:۰۰
AlAhli Div SR Trade Fd 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۰:۰۲
Jadwa Arab Market Equity 292.08 - 292.08 292.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Jadwa Saudi Equity 416.53 - 416.53 416.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Riyad Equity 2 8.54 - 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۴
SAIB Sukuk 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SF Real Estate 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi GCC Equity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Saudi Share 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SAIB Saudi Companies 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO Deem Liquidity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO DEEM Saudi Equity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Periodical Income 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Stock Market 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Riyal Murabaha 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi MENA Dividend Growth 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alinma multi Assets Defensive 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Petro Cement Sector F 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SAIB Saudi Equity 181.82 - 181.82 181.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
Global Saudi Equity 276.3 - 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 - 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Al Jazira Residential Projects 97.8 - 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 - 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی