عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 23:29:07
0 (0.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

167
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آبان ۱۳۹۹
ساعت 11:01:42
9 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
18 (12.08%)
تغییر ۶ ماهه
33 (24.63%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,062
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آبان ۱۳۹۹
ساعت 20:01:28
46 (4.50%)
تغییر ۳ ماهه
84 (8.59%)
تغییر ۶ ماهه
1,062 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlAhli Saudi Trd Equity 10.57 - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 2.18 - 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
Bakheet IPO 1.8 - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Bakheet Saudi Trading Equity 2.62 - 2.62 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
SAIB Saudi Equity 259.06 - 259.06 259.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
SAIB Saudi Companies 152.47 - 152.47 152.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
AlAhli GCC Trd Eqty 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۷:۳۰
Alahli GCC Growth and Income 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۷:۳۰
SAMBA Al Raed 47.28 - 47.28 47.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۰
SAMBA Al Fareed 25.21 - 25.21 25.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۰
SAMBA Al Musahem 120.85 - 120.85 120.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۰
SAMBA GCC Musahem 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۰
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۰
Jadwa GCC Equity 341.47 - 341.47 341.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Jadwa Saudi Equity 481.68 - 481.68 481.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Jadwa Arab Market Equity 322.73 - 322.73 322.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Jadwa Murabaha SR 119.7 - 119.7 119.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۱
SAMBA GCC Equity Al Raed 18.98 - 18.98 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱:۳۰
AlJazira GCC Income 104.26 - 104.26 104.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.923 - 1.923 1.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۳:۳۱
SAMBA Al Sunbullah 116.09 - 116.09 116.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Saudi EquitySEF 194.35 - 194.35 194.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah GCC Equity 15.37 - 15.37 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC GCC Equity Income 10.27 - 10.27 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Saudi Equity 30.03 - 30.03 30.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Saudi Equity Trading 109.07 - 109.07 109.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Financial Institutions 20.27 - 20.27 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Saudi Freestyle Equity 24.23 - 24.23 24.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Multi Assets Growth 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 19.09 - 19.09 19.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 15.9 - 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 8.69 - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 6.94 - 6.94 6.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱:۳۰
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.51 - 16.51 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۰
SAMBA Al Razeen 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۷:۰۱
AlAhli Div SR Trade Fd 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
Al Jazira Diversified Balanced 130.44 - 130.44 130.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Al Jazira Diversified Aggressive 143.14 - 143.14 143.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Al Jazira Diversified Conservative 121.15 - 121.15 121.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۳۱
Albilad Akar GCC Real Estate 0.62 - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۱
Morgan Stanley Saudi Equity 362.5 - 362.5 362.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
Riyad Equity 2 8.54 - 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۴
SAIB Sukuk 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SF Real Estate 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi GCC Equity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Saudi Share 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO Deem Liquidity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO DEEM Saudi Equity 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Periodical Income 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Stock Market 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Riyal Murabaha 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi MENA Dividend Growth 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alinma multi Assets Defensive 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Petro Cement Sector F 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Global Saudi Equity 276.3 - 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 - 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 - 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Al Jazira Residential Projects 97.8 - 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 - 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Riyad Gulf 9.8 - 9.41 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Money 1623.43 - 1623.43 1623.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al EMAR 10.81 - 10.81 9.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi 15.15 - 15.07 15.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 1 18.44 - 17.11 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Equity 3 60.77 - 56.77 60.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam 21.91 - 21.16 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh 24.36 - 22.89 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shuja'a 23 - 21.9 23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Balanced Income 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Commodity Trading 2138.43 - 2138.43 2138.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Small and Medium Cap 18.97 - 18.11 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 14.9 - 14.77 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 22.34 - 21.49 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 28.4 - 26.75 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 409.56 - 409.56 409.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 142.07 - 142.07 142.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 - 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 - 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 - 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Saudi Equity 91.8 - 91.8 91.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Saudi Equity 94.82 - 94.82 94.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 - 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 - 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 - 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی