شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,267
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
3 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
41 (1.23%)
تغییر ۶ ماهه
131 (4.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.241 - 7.241 7.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 12.895 - 12.895 12.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 11.255 - 11.255 11.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 16.617 - 16.617 16.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.385 - 4.385 4.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.728 - 12.728 12.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.216 - 13.216 13.216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 10.196 - 10.196 10.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 12.501 - 12.501 12.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 93.458 - 93.458 93.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Popular Tesouraria Fundo de Inves 5.985 - 5.985 5.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fundo de Investimento Alternativo M 6.647 - 6.647 6.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.544 - 7.544 7.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 110.506 - 110.506 110.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 65.674 - 65.674 65.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 89.907 - 89.907 89.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 50.836 - 50.836 50.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 9.337 - 9.337 9.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 46.182 - 46.182 46.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.599 - 3.599 3.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 9.753 - 9.753 9.753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 116.679 - 116.679 116.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 8.884 - 8.884 8.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 8.705 - 8.705 8.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.232 - 13.232 13.232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.744 - 7.744 7.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 17.901 - 17.901 17.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 24.602 - 24.602 24.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 27.6 - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 9.69 - 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی