ب صندوق های سرمایه گذاری لهستان | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2516
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 09:50:27
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

154
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 17:01:28
19 (14.07%)
تغییر ۳ ماهه
12 (8.45%)
تغییر ۶ ماهه
33 (27.27%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,415
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 20:02:12
66 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.37%)
تغییر ۶ ماهه
282 (10.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 754.29 - 754.29 754.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۱
HChinese Equity Class ECp 450.805 - 450.805 450.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 551.09 - 551.09 551.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 233.957 - 233.957 233.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 116.36 - 116.36 116.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 88.947 - 88.947 88.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 150.74 - 150.74 150.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
PKO Akcji Plus 85.77 - 85.77 86.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Zrownowazony 135.81 - 135.81 136.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zrownowazony FIO A 720.78 - 720.78 727.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Polskich Akcji 476.74 - 476.74 479.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 40.13 - 40.13 40.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 47.11 - 47.11 47.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 796.61 - 796.61 804.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 990.67 - 1000.11 990.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Skarbiec Akcja 270.79 - 270.79 273.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Lokacyjny 158.59 - 158.56 158.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Quercus Agresywny 157.34 - 157.33 157.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Selektywny 90.42 - 90.42 90.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Skarbiec Obligacja 330.54 - 330.54 330.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
UniKorona Akcje Acc 209.23 - 209.23 209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Zrównowazony 118.9 - 118.9 119.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Obligacji Plus 174.31 - 174.27 174.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Akcji Polskich 21.16 - 21.16 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Gold Otwarty A 164.04 - 162.42 164.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Gold Otwarty I 179.27 - 177.49 179.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Gold Otwarty P 214.95 - 212.81 214.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
UniKorona Obligacje Acc 374.07 - 373.83 374.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Obligacji FIO A 351.06 - 350.76 351.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Obligacji FIO I 358.13 - 357.82 358.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Obligacji FIO P 383.53 - 383.19 383.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Obligacji 241.69 - 241.6 241.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 76.7 - 76.7 77.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 76.94 - 76.94 77.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 76.7 - 76.7 77.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Stabilnego Wzrostu 124.74 - 124.74 124.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Akcji Europejskich 53.89 - 53.88 53.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Stabilnego Wzrostu 199.37 - 199.37 199.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka Platinum Konserwatywny 22.66 - 22.65 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Akcji Amerykanskich 141.86 - 141.49 141.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 76.98 - 76.98 77.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
UniKorona Zrównowazony Acc 351.9 - 351.9 352.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Depozyt Plus 183.77 - 183.73 183.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 32.63 - 32.63 32.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 30.47 - 30.47 30.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1392.37 - 1392.37 1400.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Obligacji Strategicznych 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 7.32 - 7.32 7.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 140.8 - 140.8 141.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 535.81 - 535.81 539.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 607.47 - 607.47 612.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 44.78 - 44.69 44.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 254.38 - 253.55 254.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 66.5 - 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 66.28 - 66.27 66.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 32.36 - 32.36 32.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1443.87 - 1442.94 1443.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 129.14 - 128.96 129.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1653.48 - 1652.9 1653.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 275.41 - 275.41 275.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Infrastruktury i Informatyki A 174.7 - 174.7 176.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 168.71 - 168.71 169.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 63.37 - 63.31 63.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 260.31 - 260.31 260.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Dluzny 1835.29 - 1834.63 1835.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Stabilnego Wzrostu 160.9 - 160.9 161.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Akcyjny 2530.52 - 2530.52 2544.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 52.47 - 52.47 52.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 190.96 - 190.96 191.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Skarbowy 2218.52 - 2217.47 2218.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
UniWIBID SFIO 1831.03 - 1830.88 1831.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Pieniezny 200.38 - 200.36 200.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Gotowkowy A 80.99 - 80.96 80.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Gotowkowy I 85.78 - 85.75 85.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Gotowkowy IKE 80.97 - 80.94 80.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Obligacji Plus 61.35 - 61.34 61.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
QuercusOchronyKapitalu 153.4 - 153.38 153.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
UniKorona Dochodowy Acc 230.75 - 230.69 230.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Aviva Investors Pieniezny 1528.81 - 1528.41 1528.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Papierów Dluznych Plus 175.55 - 175.45 175.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Plynna Lokata FIO A 261.49 - 261.34 261.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Plynna Lokata FIO I 266.47 - 266.31 266.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Investor Plynna Lokata FIO P 278.78 - 278.61 278.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PKO Obligacji Dlugoterminowych 219.25 - 219.08 219.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 84.03 - 83.85 84.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 182.83 - 182.83 182.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 182.45 - 182.45 182.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 127.16 - 127.16 127.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 127.24 - 127.24 127.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 145.19 - 145.19 145.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 182.75 - 182.75 182.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 127.3 - 127.3 127.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.2 - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Pioneer Gotówkowy 12.82 - 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 - 77.965 77.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 301.75 - 301.75 301.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 342.89 - 342.89 342.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 435.25 - 435.25 435.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Skarbiec Kasa 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 158.995 - 158.995 158.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
Investor Akcji FIO A 308.04 - 308.04 308.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۶:۰۳
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 9.11 - 9.11 9.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
Skarbiec Depozytowy 36.94 - 36.94 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰