فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0209
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 21:02:16
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,070
قیمت روز
15 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:12
11 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
81 (3.77%)
تغییر ۶ ماهه
39 (1.92%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

542
قیمت روز
2 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 08:32:42
62 (10.21%)
تغییر ۳ ماهه
63 (10.42%)
تغییر ۶ ماهه
57 (11.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PNB Dollar Profit 1.507 1.508 1.507 1.508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
PNB Mabuhay Prestige 1.307 1.315 1.307 1.315 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
PNB High Dividend Fund 1.167 1.182 1.167 1.182 0.02 1.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.435 1.456 1.435 1.456 0.02 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
EPCIB US Dollar Fund 2.023 2.023 2.023 2.023 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Bond Fund 319.7 319.56 319.56 319.7 0.22 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Institutional Equity Fund 3981.239 4039.431 3981.239 4039.431 52.66 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Equity Fund 361.5 366.4 361.5 366.4 4.30 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 109.99 111.56 109.99 111.56 1.56 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Equity Fund 350.861 355.687 350.861 355.687 4.37 1.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Equity Fund 135.08 136.84 135.08 136.84 1.46 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Growth Fund 201.85 204.28 201.85 204.28 2.25 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Balanced Fund 3148.159 3172.569 3148.159 3172.569 20.53 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Balanced Fund 159.54 160.74 159.54 160.74 1.04 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Metro Equity Fund 2.097 2.095 2.095 2.097 0.02 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Peso Bond Fund 2340.438 2338.706 2338.706 2340.438 2.89 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Euro Bond Fund 219.82 219.88 219.82 219.88 0.07 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Peso Bond Fund 371.16 371.02 371.02 371.16 0.05 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Short Term Fund 156.06 156.06 156.06 156.06 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Metrofund Elite Fund 2.118 2.118 2.118 2.118 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Dollar Bond Fund 483.97 484.13 483.97 484.13 0.25 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Premium Bond Fund 199.38 199.27 199.27 199.38 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Equity Fund 505.97 511.13 505.97 511.13 11.00 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Institutional Fund 261.36 261.35 261.35 261.36 0.04 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Income Fund 145.35 145.26 145.26 145.35 0.11 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Metro Capital Growth Fund 3.152 3.15 3.15 3.152 0.02 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BDO Peso Money Market Fund 1643.808 1643.794 1643.794 1643.808 0.07 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Philippine Fund 312.61 312.6 312.6 312.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI lnternational Fund Plus 187.39 187.67 187.39 187.67 0.26 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Philippine Stock Index Fund 704.54 714.67 704.54 714.67 9.10 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
ABF Philippines Bond Index Fund 259.78 259.71 259.71 259.78 0.05 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Capital Fund 185.87 186.68 185.87 186.68 0.79 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Balanced Fund 191.19 192.67 191.19 192.67 1.42 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.809 1.809 1.809 1.809 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 252.29 252.62 252.29 252.62 0.50 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 31.87 31.89 31.87 31.89 0.04 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Philequity Fund 31.439 31.42 31.42 31.439 0.28 0.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philam Bond Fund 4.481 4.48 4.48 4.481 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philam Dollar Bond Fund 2.486 2.488 2.486 2.488 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philequity Peso Bond Fund 3.969 3.967 3.967 3.969 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philequity PSE Index Fund 4.273 4.267 4.267 4.273 0.05 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philam Strategic Growth Fund 439.36 438.97 438.97 439.36 5.03 1.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 4.651 4.663 4.651 4.663 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Philam Fund 15.72 15.709 15.709 15.72 0.11 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PAMI Horizon Fund 3.508 3.505 3.505 3.508 0.03 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PAMI Global Bond Fund 1.053 1.054 1.053 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.256 1.27 1.256 1.27 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Tax Exempt Portfolio 254.15 254.684 254.15 254.684 0.34 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.377 2.379 2.377 2.379 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Peso Balanced Portfolio 137.464 137.341 137.341 137.464 0.99 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.8 2.801 2.8 2.801 0.02 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.143 3.144 3.143 3.144 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First Metro Save and Learn Equity Fund 4.506 4.497 4.497 4.506 0.05 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.478 2.475 2.475 2.478 0.02 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.192 3.191 3.191 3.192 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.333 3.332 3.332 3.333 0.02 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 13.12 13.34 13.12 13.34 0.12 0.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 513.906 513.469 513.469 513.906 5.41 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 150.357 150.494 150.357 150.494 0.11 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 315.211 315.468 315.211 315.468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Rizal Equity Fund 3.233 3.227 3.227 3.233 0.03 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Rizal Balanced Fund 1.974 1.971 1.971 1.974 0.01 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Rizal Dollar Bond Fund 1.786 1.785 1.785 1.786 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
ALFM Money Market Fund 130.05 130.05 130.05 130.05 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۳
Filipino Fund Inc 7.48 7.48 7.48 7.48 0.62 8.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
MFCP Kabuhayan Fund 2.125 2.125 2.125 2.125 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Philam Managed Income Fund 1.323 1.323 1.323 1.323 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.741 1.741 1.741 1.741 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Prudentialife Fixed Income Fund 1.913 1.913 1.913 1.913 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.166 2.166 2.166 2.166 0.01 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.433 2.433 2.433 2.433 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 3.255 3.255 3.255 3.255 0.03 0.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Rizal Peso Bond Fund 2.169 2.169 2.169 2.169 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Rizal Peso Money Market 1.664 1.664 1.664 1.664 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Metrofund Peak Earner Fund 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۴:۳۳
Rizal Dollar Money Market Fund 1.429 1.429 1.429 1.429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
BDO $ Money Market Fund 144.59 144.59 144.59 144.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
EWBC Peso Maximizer 2113.233 2113.233 2113.233 2113.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
EWBC Dollar Maximizer 145.028 145.028 145.028 145.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Infinity Peso Money Market Fund 1383.887 1383.887 1383.887 1383.887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1704.409 1704.409 1704.409 1704.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.303 1.303 1.296 1.303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 0.026 0.026 0.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metrofund Starter Fund 1.703 1.703 1.703 1.703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Philequity Dollar Income Fund 0.063 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۱
Metro Dollar Short Term Fund 1.361 1.361 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.109 1.109 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
PNB Mabuhay Prime 1.234 1.234 1.234 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۴
BDO GS Fund 223.673 223.673 223.673 223.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BDO $ Bond Fund 175.494 175.494 175.494 175.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 167.05 167.05 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 183.016 183.016 183.016 183.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Infinity Prime 174.527 174.527 174.527 174.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.411 1.411 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.287 1.287 1.286 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 1.607 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 1.709 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی