شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:57:04
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,965
قیمت روز
5 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:13
142 (7.79%)
تغییر ۳ ماهه
129 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
350 (21.67%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

451
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:30:45
214 (32.14%)
تغییر ۳ ماهه
215 (32.32%)
تغییر ۶ ماهه
226 (33.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Equity Fund 2.651 - 2.651 2.651 0.05 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Rizal Balanced Fund 1.703 - 1.703 1.703 0.02 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Rizal Peso Bond Fund 2.003 - 2.003 2.003 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Rizal Dollar Bond Fund 1.754 - 1.754 1.754 0.03 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Rizal Dollar Money Market Fund 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
ALFM Euro Bond Fund 213.96 - 213.96 213.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.476 - 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BDO $ Bond Fund 169.882 - 169.079 169.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BPI Equity Fund 116.95 - 116.95 116.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BPI Global Equity Fund 336.79 - 336.79 336.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BPI Global Philippine Fund 308.87 - 308.87 308.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
ABF Philippines Bond Index Fund 238.07 - 238.07 238.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BDO GS Fund 208.766 - 208.417 208.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Fund 14.194 - 14.194 14.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Equity Fund 311.795 - 311.795 320.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity Fund 27.001 - 27.001 27.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ALFM Growth Fund 176.17 - 176.17 176.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Bond Fund 4.354 - 4.354 4.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Balanced Fund 2810.677 - 2810.677 2835.278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PAMI Horizon Fund 3.156 - 3.156 3.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Dollar Profit 1.461 - 1.461 1.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Peso Bond Fund 2193.024 - 2190.392 2193.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
MFCP Kabuhayan Fund 1.872 - 1.872 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Mabuhay Prestige 1.184 - 1.184 1.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ALFM Dollar Bond Fund 467.3 - 467.3 467.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PAMI Global Bond Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ALFM Money Market Fund 126.69 - 126.69 126.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PNB High Dividend Fund 0.904 - 0.904 0.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO $ Money Market Fund 144.102 - 144.096 144.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.311 - 2.311 2.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity Peso Bond Fund 3.767 - 3.767 3.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity PSE Index Fund 3.634 - 3.634 3.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Peso Money Market Fund 1622.806 - 1622.792 1622.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Managed Income Fund 1.252 - 1.252 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philippine Stock Index Fund 592.03 - 592.03 592.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Strategic Growth Fund 383.23 - 383.23 383.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 0.849 - 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Institutional Equity Fund 3436.729 - 3436.729 3522.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
UnionBank Peso Balanced Portfolio 114.168 - 110.318 114.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.099 - 3.099 3.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Equity Fund 3.904 - 3.904 3.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.206 - 1.206 1.206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.244 - 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.05 - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.218 - 3.218 3.218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 397.35 - 378.282 397.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 2.891 - 2.891 2.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
UnionBank Infinity Prime 165.792 - 163.914 165.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Tax Exempt Portfolio 227.76 - 221.266 227.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.218 - 2.185 2.218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 156.349 - 153.542 156.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.063 - 3.063 3.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 145.753 - 145.613 145.753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 286.735 - 281.197 286.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 175.683 - 173.577 175.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
Rizal Peso Money Market 1.609 - 1.609 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 8.68 - 8.68 8.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
BPI Short Term Fund 154.49 - 154.49 154.49 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
BPI Institutional Fund 254.92 - 254.92 254.92 0.08 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Prudentialife Fixed Income Fund 1.915 - 1.915 1.915 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Mabuhay Prime 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
PNB Global Filipino Peso Fund 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.025 - 0.025 0.025 0.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.286 - 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.669 - 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metro Equity Fund 1.596 - 1.596 1.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metrofund Elite Fund 2.009 - 2.009 2.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metro Capital Growth Fund 2.817 - 2.817 2.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metrofund Peak Earner Fund 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metro Dollar Short Term Fund 1.341 - 1.341 1.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Metrodollar Philippine Bond Fund 1.973 - 1.973 1.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Filipino Fund Inc 6.11 - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Philequity Dollar Income Fund 0.059 - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
BPI Balanced Fund 148.93 - 148.93 148.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
Odyssey Philippine Equity Fund 319.5 - 319.5 319.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
Odyssey Diversified Capital Fund 170.47 - 170.47 170.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
Odyssey Diversified Balanced Fund 175.01 - 175.01 175.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 94.34 - 94.34 94.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۱
ALFM Peso Bond Fund 360.51 - 360.51 360.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Premium Bond Fund 191.53 - 191.53 191.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Peso Bond Fund 297.47 - 297.47 297.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Peso Income Fund 137.4 - 137.4 137.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
BPI lnternational Fund Plus 170.26 - 170.26 170.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 233.59 - 233.59 233.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 29.71 - 29.71 29.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Metrofund Starter Fund 1.688 - 1.688 1.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۱
EWBC Peso Maximizer 2038.42 - 2038.42 2038.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
EWBC Dollar Maximizer 140.887 - 140.887 140.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Infinity Peso Money Market Fund 1375.451 - 1375.451 1375.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1652.86 - 1652.86 1652.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 - 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی