نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1199
قیمت روز
0 (1%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:14:43
0 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.22%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

360
قیمت روز
3 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
6 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
48 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
51 (12.41%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,066
قیمت روز
23 (2.16%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 19:04:32
74 (7.46%)
تغییر ۳ ماهه
174 (19.48%)
تغییر ۶ ماهه
308 (40.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Global II 2826.821 2844.845 2826.821 2888.442 56.74 2.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Aktiva Bedrift 80 256.226 259.469 256.226 259.469 1.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ODIN Norden A 192.94 192.97 192.94 192.97 4.19 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden A 19.21 19.171 19.171 19.21 0.47 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden A 195.13 193.8 193.8 195.13 4.09 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden B 190.73 190.76 190.73 190.76 4.15 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden B 192.89 191.58 191.58 192.89 4.06 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden B 18.99 18.951 18.951 18.99 0.47 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden C 406.292 405.481 405.481 406.292 9.97 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden C 4126.98 4099.12 4099.12 4126.98 86.85 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden C 4080.76 4081.49 4080.76 4081.49 88.82 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden D 18.997 18.958 18.958 18.997 0.46 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden D 192.96 191.65 191.65 192.96 4.05 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden D 190.8 190.83 190.8 190.83 4.14 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
DNB High Yield 1077.571 1077.31 1076.39 1077.571 1.18 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
DNB High Yield 1082.632 1088.123 1082.632 1088.123 6.59 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige A 281.31 280.79 280.79 281.31 6.71 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige A 284.5 282 282 284.5 6.58 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige A 28.008 27.895 27.895 28.008 0.75 2.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige B 277.44 276.94 276.94 277.44 6.63 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige B 280.58 278.14 278.14 280.58 6.50 2.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige B 27.623 27.513 27.513 27.623 0.74 2.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige C 9630.37 9546.3 9546.3 9630.37 223.11 2.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige C 948.089 944.311 944.311 948.089 25.28 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige C 9522.51 9505.25 9505.25 9522.51 227.51 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige D 284.04 281.55 281.55 284.04 6.57 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige D 27.963 27.851 27.851 27.963 0.75 2.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Sverige D 280.86 280.34 280.34 280.86 6.70 2.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODIN Norden UL. 9.461 9.673 9.461 9.673 0.25 2.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pensjonsprofil 50 227.316 229.032 227.316 229.032 2.36 1.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pensjonsprofil 80 289.526 292.734 289.526 292.734 4.40 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Kombinert Forvaltning Aksjer 3437.351 3479.179 3437.351 3479.179 65.95 1.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
DNB Global IV 509.634 514.505 509.634 514.505 6.56 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
DNB Global Credit 10052.229 10079.791 10052.229 10079.791 45.19 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
DNB Teknologi NOK 2619.558 2646.884 2619.558 2646.884 59.13 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
DNB Global indeks NOK 418.179 421.46 418.179 421.46 5.09 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
DNB AM Lang Obligasjon 1027.052 1027.946 1027.052 1027.946 1.17 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KLP Obligasjon Global I 1202.572 1206.107 1202.572 1206.107 9.59 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KLP AksjeGlobal Indeks II 3310.659 3348.726 3310.659 3348.726 65.70 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2354.309 2373.465 2354.309 2373.465 8.40 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 4649.199 4685.362 4649.199 4685.362 63.50 1.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
SKAGEN Global A 271.507 273.537 271.507 273.537 5.69 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 2501.084 2531.63 2501.084 2531.63 55.69 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 2489.391 2506.473 2489.391 2506.473 37.25 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 247.454 250.068 247.454 250.068 5.44 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 1840.046 1859.521 1840.046 1859.521 40.46 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 300.942 304.082 300.942 304.082 6.12 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global A 212.761 215.046 212.761 215.046 6.90 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global B 250.136 252.728 250.136 252.728 5.58 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global B 215.067 217.334 215.067 217.334 7.05 3.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global B 2516.364 2533.135 2516.364 2533.135 38.53 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 2545.667 2562.618 2545.667 2562.618 38.91 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 1881.642 1901.174 1881.642 1901.174 41.98 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 2557.623 2588.338 2557.623 2588.338 57.78 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 217.571 219.863 217.571 219.863 7.13 3.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 253.048 255.67 253.048 255.67 5.64 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global C 277.645 279.665 277.645 279.665 5.91 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 254.257 256.89 254.257 256.89 5.67 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 218.61 220.912 218.61 220.912 7.16 3.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 2557.822 2574.844 2557.822 2574.844 39.06 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 1890.627 1910.245 1890.627 1910.245 42.16 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 278.97 280.999 278.97 280.999 5.93 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Global D 2569.836 2600.687 2569.836 2600.687 58.02 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 815.596 825.809 815.596 825.809 6.26 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 94.306 95.502 94.306 95.502 1.70 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 1108.599 1124.291 1108.599 1124.291 8.82 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 133.392 135.042 133.392 135.042 0.81 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 120.345 121.477 120.345 121.477 0.80 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 109.684 111.055 109.684 111.055 0.84 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 1103.416 1113.119 1103.416 1113.119 0.83 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki B 1138.566 1148.562 1138.566 1148.562 0.81 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki B 97.31 98.543 97.31 98.543 1.75 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki B 113.178 114.591 113.178 114.591 0.86 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 826.199 836.539 826.199 836.539 6.33 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 1123.012 1138.899 1123.012 1138.899 8.91 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 111.11 112.498 111.11 112.498 0.85 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 95.532 96.742 95.532 96.742 1.72 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 1117.762 1127.582 1117.762 1127.582 0.82 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki C 121.909 123.056 121.909 123.056 0.81 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 112.493 113.898 112.493 113.898 0.86 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 1136.995 1153.071 1136.995 1153.071 8.99 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 96.722 97.946 96.722 97.946 1.73 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 1131.68 1141.613 1131.68 1141.613 0.80 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 836.487 846.949 836.487 846.949 6.38 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki D 123.427 124.587 123.427 124.587 0.82 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 113.688 115.107 113.688 115.107 0.86 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 1149.077 1165.317 1149.077 1165.317 9.06 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 845.376 855.943 845.376 855.943 6.43 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 124.739 125.91 124.739 125.91 0.82 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 97.749 98.986 97.749 98.986 1.75 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki E 1143.706 1153.737 1143.706 1153.737 0.78 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
DNB Obligasjon III 10452.08 10459.606 10452.08 10459.606 8.12 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Likviditet B 10059.772 10059.86 10059.772 10059.86 0.77 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Offensiv Pensjon 358.772 362.262 358.772 362.262 4.81 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Balansert Pensjon 294.303 296.195 294.303 296.195 2.59 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Global Kreditt IG 1086.974 1088.743 1086.974 1088.743 2.18 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1071.078 1071.62 1071.078 1071.62 0.63 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Storebrand Balansert Pensjon P 1760.846 1772.214 1760.846 1772.214 15.70 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Global Bond Fund Institutional AccV 233.18 233.46 233.18 233.46 0.20 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 221.31 221.58 221.31 221.58 0.19 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1653.6 1653.6 1653.6 1653.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 360.8 360.8 360.8 360.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 260.57 260.57 260.57 260.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 135.94 135.94 135.94 135.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 279.98 279.98 279.98 279.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
KLP AksjeNorge Indeks 3316.262 3316.262 3316.262 3341.166 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Storebrand Offensiv Pensjon P 2102.01 2102.01 2098.989 2102.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB AM Kort Obligasjon 1003.626 1003.626 1003.626 1003.626 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
DNB AM Kort Obligasjon 2 1003.456 1003.456 1003.456 1003.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 107.767 107.767 107.767 107.767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۳۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 106.794 106.794 106.794 106.794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۳۱
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.904 103.904 103.904 103.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Kreditt 1052.86 1052.86 1052.759 1052.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Storebrand Global Multifaktor 2306.855 2306.855 2306.855 2306.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3729.02 3729.02 3729.02 3729.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۳۰
Aktiva Bedrift 50 199.305 199.305 199.305 199.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stabile Aksjer Global 2568.96 2568.96 2560.948 2568.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2088.02 2088.02 2088.02 2088.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰
Pensjonsprofil 30 165.147 165.147 164.465 165.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Storebrand Forsiktig Pensjon P 1246.522 1246.522 1244.07 1246.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Norge (IV) 5750.602 5750.602 5750.602 5750.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 1055.854 1055.854 1055.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 6283.751 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی