خبر
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6331
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:11:19
0 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

67
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:10
1 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
5 (8.06%)
نوسان سالیانه

NZX 50

310
قیمت روز
4 (1.47%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:05:26
5 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.58%)
تغییر ۶ ماهه
57 (15.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BT Property Fund 4.862 4.862 4.862 4.862 0.09 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.244 1.244 1.244 1.244 0.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP NZRT International Shares 2.043 2.043 2.043 2.043 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac KiwiSaver-Growth Fund 2.296 2.296 2.296 2.296 0.03 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP AIT Global Property - UT54 3.528 3.528 3.528 3.528 0.02 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Westpac KiwiSaver-Balanced Fund 2.137 2.137 2.137 2.137 0.02 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.058 2.058 2.058 2.058 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 3.199 3.199 3.199 3.199 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 3.046 3.046 3.046 3.046 0.03 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.248 2.248 2.248 2.248 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 1.907 1.907 1.907 1.907 0.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.761 1.761 1.761 1.761 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Pie Global Growth 2 Fund 1.118 1.118 1.118 1.118 0.02 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Pie Australasian Dividend Fund 3.824 3.824 3.824 3.824 0.03 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Pie Australasian Emerging Companies Fund 5.181 5.181 5.181 5.181 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.7 3.7 3.7 3.7 0.05 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۰۵
Milford Balanced 2.856 2.856 2.856 2.856 0.02 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver-Growth 2.475 2.475 2.475 2.475 0.01 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Milford Dynamic Fund 2.759 2.759 2.759 2.759 0.02 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer MAC Growth 2.651 2.651 2.651 2.651 0.01 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver-Balanced 2.175 2.175 2.175 2.175 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Core Equity Fund 2.722 2.722 2.722 2.722 0.03 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Global Bond Fund 1.099 1.099 1.099 1.099 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Milford Diversified Income 1.818 1.818 1.818 1.818 0.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Milford KiwiSaver Balanced 2.93 2.93 2.93 2.93 0.02 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.742 1.742 1.742 1.742 0.01 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.564 1.564 1.564 1.564 0.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-Balanced 2.206 2.206 2.206 2.206 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Growth Fund 2.022 2.022 2.022 2.022 0.03 1.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.805 1.805 1.805 1.805 0.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-Growth Fund 2.509 2.509 2.509 2.509 0.01 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.212 1.212 1.212 1.212 0.01 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.651 2.651 2.651 2.651 0.01 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.646 2.646 2.646 2.646 0.01 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.532 1.532 1.532 1.532 0.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Booster KiwiSaver High Growth Fund 2.092 2.092 2.092 2.092 0.02 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.688 2.688 2.688 2.688 0.01 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital Core Global Shares Fund 2.251 2.251 2.251 2.251 0.02 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.305 2.305 2.305 2.305 0.01 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ KiwiSaver-Conservative Balanced 2.011 2.011 2.011 2.011 0.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.875 1.875 1.875 1.875 0.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 3.016 3.016 3.016 3.016 0.03 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.551 1.551 1.551 1.551 0.01 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.083 2.083 2.083 2.083 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.915 3.915 3.915 3.915 0.04 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.118 2.118 2.118 2.118 0.04 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Russell Investments Global Shares Fund 2.58 2.58 2.58 2.58 0.02 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.838 2.838 2.838 2.838 0.03 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.495 4.495 4.495 4.495 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv (Dflt) 1.915 1.915 1.915 1.915 0.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-Conservative Balanced 2.031 2.031 2.031 2.031 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.494 1.494 1.494 1.494 0.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.74 1.74 1.74 1.74 0.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.875 1.875 1.875 1.875 0.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.818 2.818 2.818 2.818 0.02 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.977 1.977 1.977 1.977 0.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 3.22 3.22 3.22 3.22 0.04 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM NZ Bond Fund 0.969 0.969 0.969 0.969 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۰۵
Russell Investments Global Fixed Interest Fund 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۵
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 1.922 1.922 1.922 1.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۷:۰۵
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.502 2.502 2.502 2.502 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۵۴
AMP ARS-International Shares (Value) 1.731 1.731 1.731 1.731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۵۴
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.244 2.244 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ساعت ۹:۵۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.357 2.357 2.357 2.357 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.244 2.244 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.044 2.044 2.044 2.044 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB Investment Funds Growth Fund 1.959 1.959 1.959 1.959 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.898 1.898 1.898 1.898 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.744 1.744 1.744 1.744 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.891 1.891 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
ASB Investment Funds World Shares Fund 2.147 2.147 2.147 2.147 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
AMP IL NZ Share Fund (R) 10.736 10.736 10.736 10.736 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 3.949 3.949 3.949 3.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 7.139 7.139 7.139 7.139 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL International Portfolio (N) 4.09 4.09 4.09 4.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL no E Fee International (NN) 3.369 3.369 3.369 3.369 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.212 2.212 2.212 2.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.263 3.263 3.263 3.263 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۱۸
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 11.525 11.525 11.525 11.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.249 11.249 11.249 11.249 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.194 10.194 10.194 10.194 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.372 10.372 10.372 10.372 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.954 10.954 10.954 10.954 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 11.198 11.198 11.198 11.198 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.679 10.679 10.679 10.679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 11.967 11.967 11.967 11.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین