شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6549
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:05:26
0 (3.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:27
1 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
6 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
12 (26.67%)
نوسان سالیانه

NZX 50

422
قیمت روز
4 (1.02%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:36:38
50 (13.50%)
تغییر ۳ ماهه
28 (7.20%)
تغییر ۶ ماهه
81 (23.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milford Balanced 2.511 - 2.511 2.511 0.01 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ KiwiSaver Growth 2.307 - 2.307 2.307 0.02 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Milford Dynamic Fund 2.254 - 2.254 2.254 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer MAC Growth 2.474 - 2.474 2.474 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Nikko AM NZ Bond Fund 1.084 - 1.084 1.084 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ KiwiSaver Balanced 2.11 - 2.11 2.11 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Nikko AM Core Equity Fund 2.854 - 2.854 2.854 0.03 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Nikko AM Global Bond Fund 1.254 - 1.254 1.254 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Milford Diversified Income 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Milford KiwiSaver Balanced 2.565 - 2.565 2.565 0.02 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.725 - 1.725 1.725 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.585 - 1.585 1.585 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.14 - 2.14 2.14 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.978 - 1.978 1.978 0.01 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.218 - 1.218 1.218 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.339 - 2.339 2.339 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.474 - 2.474 2.474 0.02 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.666 - 2.666 2.666 0.02 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.909 - 1.909 1.909 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.149 - 2.149 2.149 0.02 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.985 - 1.985 1.985 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 11.101 11.123 11.101 11.123 0.03 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.129 11.138 11.129 11.138 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.021 - 2.021 2.021 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.332 10.328 10.328 10.332 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.375 - 10.375 10.375 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.66 10.677 10.66 10.677 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 10.696 10.723 10.696 10.723 0.04 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.815 10.811 10.811 10.815 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.709 3.722 3.709 3.722 0.03 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.082 - 2.082 2.082 0.01 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 11.336 11.368 11.336 11.368 0.05 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.43 - 2.43 2.43 0.03 1.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.692 - 1.692 1.692 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.951 - 1.951 1.951 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.76 - 2.76 2.76 0.03 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.902 - 1.902 1.902 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.925 - 1.925 1.925 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.553 - 2.553 2.553 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.847 - 1.847 1.847 0.01 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.825 - 3.825 3.825 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.462 - 3.462 3.462 0.01 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Superplan Conservative Fund 3.009 - 3.009 3.009 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Global Fixed In 1.207 - 1.207 1.207 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.302 - 3.302 3.302 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.84 - 2.84 2.84 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Global Shares Fund 2.266 - 2.266 2.266 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.382 - 4.382 4.382 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.763 - 6.763 6.763 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.421 - 6.421 6.421 0.02 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.759 - 3.759 3.759 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.522 - 4.522 4.522 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.814 - 2.814 2.814 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.226 - 4.226 4.226 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
BT Property Fund 5.795 - 5.795 5.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.217 - 2.217 2.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.086 - 2.086 2.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 3.027 - 3.027 3.027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.713 - 3.713 3.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 4.156 - 4.156 4.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Pie Australasian Dividend Fund 2.974 - 2.974 2.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.288 - 2.288 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.858 - 2.858 2.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.522 - 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.127 - 2.127 2.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.961 - 1.961 1.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Pie Australasian Emerging Companies Fund 4.498 - 4.498 4.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.827 - 3.827 3.827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.897 - 1.853 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.95 - 1.822 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.172 - 2.116 2.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.438 - 2.438 2.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AMP IL NZ Share Fund (R) 10.561 - 10.561 10.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.226 - 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.062 - 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.285 - 4.285 4.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.873 - 6.873 6.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB Investment Funds Growth Fund 1.913 - 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP IL International Portfolio (N) 3.516 - 3.516 3.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP IL no E Fee International (NN) 2.943 - 2.943 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.815 - 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.941 - 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-International Shares (Value) 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.191 - 3.191 3.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 - 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
Vanguard 500 Index Admiral 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.008 - 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 1.989 - 1.989 1.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.849 - 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Prem PUT ACI NZ Fixed Interest 2.065 - 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PSS FD Intl Share Fund 3 Growth 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT FD Intl Share Fund 3 Growth 1.61 - 1.61 1.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Prem PUT PIMCO Global Fixed Interest 2.356 - 2.356 2.356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
AMP Capital Listed Property Securities Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۶:۰۲