شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6609
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:42:15
0 (7.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

73
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 17:01:43
7 (10.61%)
تغییر ۳ ماهه
15 (25.86%)
تغییر ۶ ماهه
18 (32.73%)
نوسان سالیانه

DJ New Zealand

354
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:03:30
26 (8.05%)
تغییر ۳ ماهه
354 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
354 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.565 - 3.565 3.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.831 - 1.831 1.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Global Fixed In 1.247 - 1.247 1.247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.311 - 11.311 11.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.662 - 10.662 10.662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.602 - 10.602 10.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 10.726 - 10.726 10.726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 10.603 - 10.603 10.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 11.163 - 11.163 11.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Global Shares Fund 2.124 - 2.124 2.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 11.164 - 11.164 11.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.44 - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP NZRT International Shares 1.754 - 1.754 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP AIT Global Property - UT54 3.547 - 3.547 3.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Int 4.037 - 4.037 4.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.433 - 3.433 3.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Superplan Conservative Fund 3.107 - 3.107 3.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.802 - 2.802 2.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.283 - 3.283 3.283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.616 - 2.616 2.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 2.039 - 2.039 2.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.502 - 4.502 4.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.725 - 6.725 6.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.375 - 6.375 6.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.884 - 3.884 3.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
BT Property Fund 4.922 - 4.922 4.922 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Milford Balanced 2.506 - 2.506 2.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Milford Dynamic Fund 2.166 - 2.166 2.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Milford Diversified Income 1.767 - 1.767 1.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Milford KiwiSaver Balanced 2.56 - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Pie Australasian Dividend Fund 2.931 - 2.931 2.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.101 - 2.101 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
BT PS Australasian Diversified Share 3.093 - 3.093 3.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Pie Australasian Emerging Companies Fund 4.593 - 4.593 4.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 1.969 - 1.969 1.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.479 - 4.479 4.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.212 - 4.212 4.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Nikko AM Core Equity Fund 2.834 - 2.834 2.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.724 - 2.724 2.724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.448 - 1.448 1.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.963 - 1.963 1.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Growth 2.235 - 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer MAC Growth 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Nikko AM NZ Bond Fund 1.137 - 1.137 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Balanced 2.116 - 2.116 2.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.146 - 2.146 2.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.266 - 2.266 2.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.396 - 2.396 2.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.082 - 2.082 2.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 2.02 - 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 2.04 - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.885 - 1.885 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.649 - 3.649 3.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.885 - 1.885 1.885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.985 - 1.985 1.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.723 - 2.723 2.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.755 - 1.755 1.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.322 - 1.321 1.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.926 - 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.571 - 2.571 2.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.806 - 1.8 1.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.995 - 1.995 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.933 - 2.933 2.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 1.858 - 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.826 - 1.826 1.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.846 - 1.846 1.846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.176 - 2.176 2.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.178 - 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.088 - 2.088 2.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.995 - 1.995 1.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.194 - 2.194 2.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 4.006 - 4.006 4.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۲۵
Nikko AM Global Bond Fund 1.318 - 1.318 1.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.617 - 1.617 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۱:۰۳
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.435 - 4.435 4.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL International Portfolio (N) 3.392 - 3.392 3.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee International (NN) 2.829 - 2.829 2.829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.515 - 2.515 2.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.175 - 3.175 3.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL NZ Share Fund (R) 11.267 - 11.267 11.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.861 - 6.861 6.861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۰۴
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.898 - 2.898 2.898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۴
AMP ARS-International Shares (Value) 1.586 - 1.586 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۴
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.136 - 2.136 2.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۴
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Mercer KiwiSaver Balanced 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver High Growth 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver Conservative Defau 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 - 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی