نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.7236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:08:07
0 (2.92%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

57
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:46
4 (6.56%)
تغییر ۳ ماهه
12 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
5 (8.06%)
نوسان سالیانه

NZX 50

361
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 22:02:46
27 (7.04%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.22%)
تغییر ۶ ماهه
361 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.382 1.382 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP NZRT International Shares 1.981 1.981 1.981 1.981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP AIT Global Property - UT54 3.899 3.899 3.899 3.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.293 2.293 2.293 2.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 3.019 3.019 3.019 3.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.56 2.56 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.169 2.169 2.169 2.169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 2 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Milford Balanced 2.708 2.708 2.708 2.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ KiwiSaver Growth 2.483 2.483 2.483 2.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Milford Dynamic Fund 2.716 2.716 2.716 2.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer MAC Growth 2.661 2.661 2.661 2.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ KiwiSaver Balanced 2.246 2.246 2.246 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Milford KiwiSaver Balanced 2.778 2.778 2.778 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.278 2.278 2.278 2.278 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.517 2.517 2.517 2.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.221 2.221 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.661 2.661 2.661 2.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 2 2 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.313 2.313 2.313 2.313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 2.098 2.098 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.969 3.969 3.969 3.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.62 3.62 3.62 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Superplan Conservative Fund 3.109 3.109 3.109 3.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 2.119 2.119 2.119 2.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.958 1.958 1.958 1.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.414 3.414 3.414 3.414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
BT PS Australasian Diversified Share 3.183 3.183 3.183 3.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.151 2.151 2.151 2.151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.609 2.609 2.609 2.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.536 4.536 4.536 4.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.694 6.694 6.694 6.694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Pie Australasian Emerging Companies Fund 5.719 5.719 5.719 5.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.349 6.349 6.349 6.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.915 3.915 3.915 3.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.901 1.901 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.958 1.958 1.958 1.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.887 3.887 3.887 3.887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.722 4.722 4.722 4.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 2.063 2.063 2.063 2.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.383 4.383 4.383 4.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Nikko AM NZ Bond Fund 1.093 1.093 1.093 1.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Core Equity Fund 2.822 2.822 2.822 2.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Global Bond Fund 1.292 1.292 1.292 1.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Growth Fund 2.064 2.064 2.064 2.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.942 3.942 3.942 3.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.947 1.947 1.947 1.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.247 1.247 1.247 1.247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.73 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.755 1.755 1.755 1.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.828 2.828 2.828 2.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.924 1.924 1.924 1.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 11.879 11.879 11.879 11.879 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.802 11.802 11.802 11.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 3.131 3.131 3.131 3.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.581 1.581 1.581 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.856 10.856 10.856 10.856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 10.959 10.959 10.959 10.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 11.377 11.377 11.377 11.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 11.486 11.486 11.486 11.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 11.365 11.365 11.365 11.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.86 3.86 3.86 3.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.198 2.198 2.198 2.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Russell Investments Global Shares Fund 2.358 2.358 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 12.186 12.186 12.186 12.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 2.014 2.014 2.014 2.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 3.125 3.125 3.125 3.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
BT Property Fund 5.497 5.497 5.497 5.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Milford Diversified Income 1.836 1.836 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.833 1.833 1.833 1.833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.659 1.659 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Russell Investments Global Fixed In 1.222 1.222 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Pie Australasian Dividend Fund 3.564 3.564 3.564 3.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 2.112 2.112 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۰۲
AMP IL NZ Share Fund (R) 12.51 12.51 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.868 2.868 2.868 2.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.377 4.377 4.377 4.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 7.277 7.277 7.277 7.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL International Portfolio (N) 3.744 3.744 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL no E Fee International (NN) 3.115 3.115 3.115 3.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP ARS-International Shares (Value) 1.84 1.84 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.137 2.137 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.476 2.476 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.358 3.358 3.358 3.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۷:۰۳
ASB Investment Funds Growth Fund 2.018 2.018 2.018 2.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.013 2.013 2.013 2.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.901 1.901 1.901 1.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 2.029 2.029 2.029 2.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.186 2.186 2.186 2.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.333 2.333 2.333 2.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.378 2.378 2.378 2.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 2.042 2.042 2.042 2.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Mercer KiwiSaver Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver High Growth 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver Conservative Defau 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 4.554 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی