نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.7162
قیمت روز
0 (1.58%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:06:11
0 (0.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

60
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
7 (10.45%)
نوسان سالیانه

NZX 50

360
قیمت روز
13 (3.63%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:03:50
16 (4.32%)
تغییر ۳ ماهه
26 (6.73%)
تغییر ۶ ماهه
29 (8.87%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.386 1.394 1.386 1.404 0.02 1.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.729 1.733 1.729 1.736 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Booster KiwiSaver High Growth Fund 2.183 2.197 2.183 2.211 0.02 0.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
AMP Capital Core Global Shares Fund 2.049 2.064 2.049 2.072 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Russell Investments Global Fixed In 1.194 1.195 1.194 1.196 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 12.203 12.299 12.203 12.299 0.06 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 11.982 12.052 11.982 12.052 0.05 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 3.279 3.307 3.279 3.338 0.04 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 10.901 10.944 10.901 10.944 0.03 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 11.071 11.125 11.071 11.125 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 11.628 11.709 11.628 11.709 0.05 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 11.852 11.955 11.852 11.955 0.06 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 11.412 11.457 11.412 11.457 0.03 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Russell Investments Global Shares Fund 2.524 2.537 2.524 2.537 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 12.625 12.743 12.625 12.743 0.07 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 3.17 3.188 3.17 3.217 0.06 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
BT Property Fund 5.774 5.8 5.774 5.8 0.02 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer MAC Growth 2.803 2.833 2.803 2.833 0.03 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP NZRT International Shares 2.118 2.133 2.118 2.133 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP AIT Global Property - UT54 4.14 4.137 4.137 4.14 0.02 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.803 2.833 2.803 2.833 0.03 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.305 2.306 2.305 2.306 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer MAC Conservative Balanced 2.006 2.017 2.006 2.017 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 3.235 3.265 3.235 3.265 0.02 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
BT PS Australasian Diversified Share 3.308 3.319 3.308 3.319 0.03 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.807 2.842 2.807 2.842 0.04 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.545 2.548 2.545 2.548 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.158 2.16 2.158 2.16 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.991 1.993 1.991 1.993 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.625 4.634 4.625 4.634 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.644 1.669 1.644 1.669 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 2.006 2.017 2.006 2.017 0.01 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 2.113 2.113 2.113 2.113 0.01 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Milford Balanced 2.816 2.83 2.816 2.83 0.02 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ KiwiSaver Growth 2.616 2.644 2.616 2.644 0.03 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Milford Dynamic Fund 2.798 2.837 2.798 2.837 0.02 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ KiwiSaver Balanced 2.321 2.321 2.321 2.321 0.02 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Milford Diversified Income 1.877 1.886 1.877 1.886 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Milford KiwiSaver Balanced 2.89 2.904 2.89 2.904 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.354 2.354 2.354 2.354 0.02 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.463 2.479 2.463 2.479 0.03 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Generate KiwiSaver Growth Fund 2.133 2.146 2.133 2.146 0.02 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Pie Australasian Dividend Fund 3.923 3.949 3.923 3.949 0.02 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.652 2.681 2.652 2.681 0.03 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.29 2.301 2.29 2.301 0.02 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 2.033 2.039 2.033 2.039 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.436 2.463 2.436 2.463 0.03 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 2.15 2.15 2.15 2.15 0.01 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 2.171 2.171 2.171 2.171 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.605 1.608 1.605 1.608 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.223 2.239 2.223 2.239 0.02 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.281 2.299 2.281 2.299 0.03 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Pie Australasian Emerging Companies Fund 5.338 5.342 5.338 5.342 0.07 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 3.184 3.224 3.184 3.224 0.05 1.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Nikko AM Core Equity Fund 2.932 2.936 2.932 2.936 0.02 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Nikko AM Global Bond Fund 1.285 1.285 1.285 1.285 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.88 1.888 1.88 1.888 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.686 1.691 1.686 1.691 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.953 1.952 1.952 1.953 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.89 2.901 2.89 2.901 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.949 2.961 2.949 2.961 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 4.028 4.039 4.028 4.039 0.03 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 2.044 2.044 2.044 2.044 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.391 1.391 1.391 1.391 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 4.111 4.111 4.111 4.111 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
Nikko AM NZ Bond Fund 1.098 1.098 1.098 1.098 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.247 1.247 1.247 1.247 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۳
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.911 1.911 1.911 1.911 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Int 4.076 3.931 3.931 4.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 7.216 6.909 6.909 7.216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.843 6.574 6.574 6.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.441 4.454 4.441 4.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.814 2.814 2.814 2.814 0.02 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۲
AMP ARS-International Shares (Value) 2.014 2.014 2.014 2.014 0.23 13.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۲
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.301 2.301 2.301 2.301 0.15 6.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۲
AMP IL NZ Share Fund (R) 12.215 12.215 12.215 12.215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.494 2.494 2.494 2.494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.398 2.398 2.398 2.398 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.205 2.205 2.205 2.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.308 4.308 4.308 4.308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 7.527 7.527 7.527 7.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds Growth Fund 2.109 2.109 2.109 2.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL International Portfolio (N) 4.055 4.055 4.055 4.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee International (NN) 3.369 3.369 3.369 3.369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.062 2.062 2.062 2.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.913 1.913 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 2.041 2.041 2.041 2.041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.433 2.433 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.469 3.469 3.469 3.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
ASB Investment Funds World Shares Fund 2.254 2.254 2.254 2.254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۰۲
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.696 3.696 3.66 3.696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۴
Asteron Superplan Conservative Fund 3.153 3.153 3.153 3.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.461 3.461 3.461 3.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.967 3.967 3.967 3.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.827 4.827 4.827 4.827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.974 3.974 3.974 3.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۱
Mercer KiwiSaver Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver High Growth 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver Conservative Defau 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 4.554 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی