شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.5918
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:31:29
0 (11.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

65
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 17:01:54
9 (16.07%)
تغییر ۳ ماهه
9 (16.07%)
تغییر ۶ ماهه
19 (41.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Milford Balanced 2.204 - 2.204 2.204 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Milford Dynamic Fund 1.662 - 1.662 1.662 0.02 1.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko AM NZ Bond Fund 1.074 - 1.074 1.074 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko AM Core Equity Fund 2.38 - 2.38 2.38 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko AM Global Bond Fund 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Milford Diversified Income 1.657 - 1.657 1.657 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Milford KiwiSaver Balanced 2.25 - 2.25 2.25 0.01 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko AM Concentrated Equity Fund 2.266 - 2.266 2.266 0.02 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.761 - 3.761 3.761 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 2.978 - 2.978 2.978 0.02 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Superplan Conservative Fund 2.863 - 2.863 2.863 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 2.909 - 2.909 2.909 0.02 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 3.12 - 3.12 3.12 0.02 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.16 - 4.16 4.16 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 5.675 - 5.675 5.675 0.03 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 5.373 - 5.373 5.373 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.573 - 3.573 3.573 0.02 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 3.882 - 3.882 3.882 0.03 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 3.72 - 3.72 3.72 0.02 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ KiwiSaver Growth 1.875 - 1.875 1.875 0.01 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer MAC Growth 2.01 - 2.01 2.01 0.01 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ KiwiSaver Balanced 1.874 - 1.874 1.874 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver Balanced 1.9 - 1.9 1.9 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Generate KiwiSaver Growth Fund 1.644 - 1.644 1.644 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 1.901 - 1.901 1.901 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.01 - 2.01 2.01 0.01 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Booster KiwiSaver High Growth Fund 1.612 - 1.612 1.612 0.01 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 1.747 - 1.747 1.747 0.01 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer MAC Conservative Balanced 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 2.154 - 2.154 2.154 0.02 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 1.795 - 1.795 1.795 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 1.712 - 1.712 1.712 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver-International Share 2.018 - 2.018 2.018 0.01 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.225 - 1.225 1.225 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.888 - 1.888 1.888 0.01 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 1.718 - 1.718 1.718 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 1.809 - 1.809 1.809 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 2.293 - 2.293 2.293 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.111 - 1.111 1.111 0.01 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
AMP Capital Core Global Shares Fund 1.521 - 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 2.325 - 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
AMP AIT Global Property - UT54 3.051 - 3.051 3.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
AMP NZRT International Shares 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Pie Australasian Dividend Fund 2.288 - 2.288 2.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 2.362 - 2.362 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.522 - 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.128 - 2.128 2.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 1.963 - 1.963 1.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Pie Australasian Emerging Companies Fund 3.404 - 3.404 3.404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.404 - 3.404 3.404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.414 - 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.145 - 3.145 3.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
Russell Investments Global Fixed In 1.163 - 1.163 1.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
Russell Investments Global Shares Fund 1.815 - 1.815 1.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.576 - 1.576 1.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.489 - 1.489 1.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.313 - 2.313 2.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 9.765 - 9.728 9.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 10.174 - 10.141 10.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 9.804 - 9.779 9.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 9.623 - 9.596 9.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 9.524 - 9.491 9.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 9.244 - 9.207 9.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 10.264 - 10.239 10.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 9.677 - 9.636 9.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.756 - 1.756 1.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
BT Property Fund 4.298 - 4.298 4.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Westpac KiwiSaver Growth Fund 1.88 - 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 1.847 - 1.847 1.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
BT PS Australasian Diversified Share 2.542 - 2.542 2.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AMP IL NZ Share Fund (R) 10.361 - 10.361 10.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.824 - 2.824 2.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.14 - 2.14 2.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.126 - 2.126 2.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.056 - 2.056 2.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.363 - 4.363 4.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 6.743 - 6.743 6.743 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB Investment Funds Growth Fund 1.835 - 1.835 1.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL International Portfolio (N) 3.348 - 3.348 3.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL no E Fee International (NN) 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB Investment Funds Balanced Fund 1.853 - 1.853 1.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.807 - 1.807 1.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 1.955 - 1.955 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP ARS-International Shares (Value) 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP ARS-International Shares (Growth) 1.862 - 1.862 1.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.128 - 3.128 3.128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
ASB Investment Funds World Shares Fund 1.776 - 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Mercer KiwiSaver Balanced 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver High Growth 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver Conservative Defau 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 - 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 - 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی