ب صندوق های سرمایه گذاری هلند | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

889
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 20:31:58
41 (4.88%)
تغییر ۳ ماهه
88 (10.94%)
تغییر ۶ ماهه
88 (10.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 16.11 - 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
SKAGEN Tellus B EUR 12.117 - 12.117 12.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 55.83 - 55.83 55.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Werknemers Pensioen Mixfonds 81.714 - 81.714 81.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ASR Mixfonds V 83.917 - 83.917 83.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
SKAGEN Tellus A USD 12.852 - 12.852 12.878 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Quest Cleantech Fund B Acc 293.55 - 293.55 294.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.472 - 58.472 58.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 60.309 - 60.093 60.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 78.829 - 78.829 78.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Insinger de Beaufort European Mid Cap 76.27 - 76.27 76.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
NN First Class Return Fund N 173.41 - 173.41 173.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 2019.06 - 2019.06 2019.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Optimix Mix Fund 33.27 - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Add Value Fund N.V. 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Optimix Income Fund 35.77 - 35.77 35.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco Afrika Fonds 110.29 - 110.29 110.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
SNS Optimaal Oranje 26.87 - 26.87 26.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DD Equity Fund A EUR 218.7 - 218.7 218.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco ONE Defensief 137.99 - 137.99 137.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen Profielfonds 2 37.88 - 37.88 37.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen Profielfonds 3 39.84 - 39.84 39.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen Profielfonds 4 40.69 - 40.69 40.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen Profielfonds 5 42.31 - 42.31 42.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Financials Fund - P 24.22 - 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen Orange Fund N.V. 104.54 - 104.54 104.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Value Fund 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Global Fund 36.77 - 36.77 36.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Income Fund 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Dynamic Mix Fund V - P 38.82 - 38.82 38.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Phoenix Fund 35.25 - 35.25 35.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Dynamic Mix Fund II - P 34.34 - 34.34 34.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AEAM European Bond Fund Inc 7.41 - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 36.56 - 36.56 36.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Optimix Wereld Aandelen Fonds 42.19 - 42.19 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman China Value Fund 37.85 - 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 55.87 - 55.87 55.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Daily Consumer Goods Fund - P 95.36 - 95.36 95.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman European Value Fund 41.03 - 41.03 41.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 2034.79 - 2034.79 2034.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.78 - 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 53.21 - 53.21 53.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.908 - 13.908 13.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 76.44 - 76.44 76.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 152.74 - 152.74 152.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 125.11 - 125.11 125.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 173.75 - 173.75 173.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 261.65 - 261.65 261.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Mix Fonds 14.21 - 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.59 - 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Euro Obligatie Fonds P 36.95 - 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Investment Fund 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.3 - 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EU 75089.823 - 75089.823 75089.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 99.82 - 99.82 99.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
B Equities Euroland V Distribution 182.14 - 182.14 182.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 77.129 - 77.129 77.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
B Equities Euroland W Capitalisatio 241.14 - 241.14 241.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2787.58 - 2787.58 2787.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco Customized Quant Emerging Ma 154.78 - 154.78 154.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 41.02 - 41.02 41.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Europe Fund - P 33.8 - 33.8 33.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds 98.67 - 98.67 98.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Health Care Fund - P 84.25 - 84.25 84.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Dynamic Mix Fund IV - P 38.96 - 38.96 38.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Milieu & Waterfonds Inc 39.79 - 39.79 39.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Dynamic Mix Fund III - P 37.2 - 37.2 37.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AEAM European Credit Fund Inc 7.081 - 7.081 7.081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Global Obligatie Fonds - P 16.84 - 16.84 16.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Sustainable Europe Index Fund 156.5 - 156.5 156.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 59.18 - 59.18 59.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 46.43 - 46.43 46.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 64.1 - 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1618.69 - 1618.69 1618.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Kempen European Property Fund N.V. 20.54 - 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.47 - 23.47 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Information Technology Fund - P 149.79 - 149.79 149.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 67.65 - 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 55.54 - 55.54 55.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 92.39 - 92.39 92.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 120273.887 - 120273.887 120273.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 143.68 - 143.68 143.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 426.19 - 426.19 426.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 46.041 - 46.041 46.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 615.27 - 615.27 615.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 289721.332 - 289721.332 289721.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 46.46 - 46.46 46.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 215.56 - 215.56 215.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 282.85 - 282.85 282.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 12.092 - 12.092 12.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 51.19 - 51.19 51.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 263.77 - 263.77 263.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 20.88 - 20.88 20.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 224.62 - 224.62 224.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 143.053 - 143.053 143.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 59.35 - 59.35 59.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
Juno Selection Fund 412.46 - 380.425 412.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Perlas Dynamisch 17.417 - 17.417 17.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Beleggingsfonds Hoofbosch 223.012 - 223.012 223.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰