نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

599
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:53
6 (0.99%)
تغییر ۳ ماهه
51 (7.85%)
تغییر ۶ ماهه
126 (17.38%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,355
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 23:05:01
48 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
125 (10.12%)
تغییر ۶ ماهه
301 (28.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.621 2.621 2.621 2.621 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund A 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund B 1.766 1.766 1.766 1.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund D 1.773 1.773 1.773 1.773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Active Fund A 11.162 11.162 11.162 11.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Active Fund B 11.171 11.171 11.171 11.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Active Fund C 11.173 11.173 11.173 11.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Global Trust B 2.698 2.698 2.698 2.698 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.845 4.845 4.845 4.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.867 4.867 4.867 4.867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.912 4.912 4.912 4.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Property Fund A 7.671 7.671 7.671 7.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Property Fund B 7.708 7.708 7.708 7.708 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Property Fund D 7.762 7.762 7.762 7.762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.863 4.863 4.863 4.863 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Property Fund D2 7.771 7.771 7.771 7.771 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1993.439 1993.439 1993.439 1993.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.275 1.275 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.278 1.278 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.951 9.951 9.951 9.951 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.951 9.951 9.951 9.951 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.934 9.934 9.934 9.934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.97 9.97 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.949 9.949 9.949 9.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.993 9.993 9.993 9.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Capricorn International Fund C 3.864 3.864 3.864 3.864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.565 4.565 4.565 4.565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.576 4.576 4.576 4.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.594 4.594 4.594 4.594 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.582 4.582 4.582 4.582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی