نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (inf%)
تغییر ۳ ماهه
0 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

713
قیمت روز
2 (0.28%)
تغییر روزانه
۹ مهر ۱۴۰۱
ساعت 09:02:31
38 (5.63%)
تغییر ۳ ماهه
41 (6.10%)
تغییر ۶ ماهه
92 (14.81%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۴۰۱
ساعت 09:46:47
56 (3.71%)
تغییر ۳ ماهه
430 (22.95%)
تغییر ۶ ماهه
7 (0.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.443 2.443 2.443 2.443 0.03 1.27% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.85 1.85 1.85 1.85 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.852 1.852 1.852 1.852 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.858 1.858 1.858 1.858 0.01 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Active Fund A 10.977 10.977 10.977 10.977 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Active Fund B 10.987 10.987 10.987 10.987 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Active Fund C 10.988 10.988 10.988 10.988 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Global Trust B 2.527 2.527 2.527 2.527 0.03 1.31% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.841 4.841 4.841 4.841 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.861 4.861 4.861 4.861 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.895 4.895 4.895 4.895 0.01 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Property Fund A 6.873 6.873 6.873 6.873 0.11 1.64% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Property Fund B 6.914 6.914 6.914 6.914 0.11 1.63% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Property Fund D 6.98 6.98 6.98 6.98 0.11 1.63% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.851 4.851 4.851 4.851 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Property Fund D2 6.988 6.988 6.988 6.988 0.11 1.63% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 2073.439 2073.439 2073.439 2073.439 4.90 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.252 1.252 1.252 1.252 0.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.255 1.255 1.255 1.255 0.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 10.001 10.001 10.001 10.001 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 10.003 10.003 10.003 10.003 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.998 9.998 9.998 9.998 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 10.018 10.018 10.018 10.018 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia General Equity Fund C 10.008 10.008 10.008 10.008 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia General Equity Fund D 10.031 10.031 10.031 10.031 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.492 4.492 4.492 4.492 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.498 4.498 4.498 4.498 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.508 4.508 4.508 4.508 0.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.501 4.501 4.501 4.501 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Capricorn Bond Fund C 1.003 1.003 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn Managed Fund A 1.316 1.316 1.316 1.316 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn Managed Fund C 1.316 1.316 1.316 1.316 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn Premier Fund B 1.797 1.797 1.797 1.797 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn Property Fund A 0.939 0.939 0.939 0.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn Property Fund C 0.939 0.939 0.939 0.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn High Yield Fund A 1.053 1.053 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Capricorn International Fund C 3.87 3.87 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Capricorn High Yield Fund B 1.054 1.054 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Capricorn High Yield Fund C 1.054 1.054 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Capricorn Enhanced Cash Fund C 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Capricorn Enhanced Cash Fund A 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۵۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۴۸
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱:۴۷
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین