نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

620
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:44
39 (5.92%)
تغییر ۳ ماهه
142 (18.64%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.48%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,416
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 22:02:03
166 (13.28%)
تغییر ۳ ماهه
382 (36.94%)
تغییر ۶ ماهه
279 (24.52%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.605 2.605 2.605 2.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.719 1.719 1.719 1.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.72 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.724 1.724 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.069 11.069 11.069 11.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund B 11.076 11.076 11.076 11.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund C 11.078 11.078 11.078 11.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Global Trust B 2.678 2.678 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.901 4.901 4.901 4.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.92 4.92 4.92 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.95 4.95 4.95 4.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund A 7.243 7.243 7.243 7.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund B 7.277 7.277 7.277 7.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D 7.327 7.327 7.327 7.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.909 4.909 4.909 4.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D2 7.336 7.336 7.336 7.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.244 1.244 1.244 1.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.246 1.246 1.246 1.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.935 9.935 9.935 9.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.937 9.937 9.937 9.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.028 1.028 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 10.435 10.435 10.435 10.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund B 10.449 10.449 10.449 10.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund C 10.443 10.443 10.443 10.443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund D 10.458 10.458 10.458 10.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.595 4.595 4.595 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.599 4.599 4.599 4.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.607 4.607 4.607 4.607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.602 4.602 4.602 4.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 2002.237 2002.237 1993.58 2002.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Capricorn International Fund C 3.759 3.759 3.759 3.759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.027 1.027 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.026 1.026 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.026 1.026 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی