شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

721
قیمت روز
5 (0.7%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:17
26 (3.48%)
تغییر ۳ ماهه
189 (35.53%)
تغییر ۶ ماهه
253 (54.06%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,116
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 23:01:42
114 (11.41%)
تغییر ۳ ماهه
191 (14.59%)
تغییر ۶ ماهه
216 (16.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.415 - 2.415 2.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund A 10.928 - 10.928 10.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund B 10.93 - 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund C 10.934 - 10.934 10.934 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Global Trust B 2.476 - 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.528 - 4.528 4.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.544 - 4.544 4.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund A 7.115 - 7.115 7.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund B 7.147 - 7.147 7.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D 7.194 - 7.194 7.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.53 - 4.53 4.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D2 7.202 - 7.202 7.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1843.779 - 1843.779 1843.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.197 - 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.947 - 9.947 9.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.949 - 9.949 9.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 8.489 - 8.489 8.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund B 8.489 - 8.489 8.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund C 8.491 - 8.491 8.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund D 8.49 - 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.352 - 4.352 4.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.353 - 4.353 4.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.355 - 4.355 4.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.354 - 4.354 4.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Capricorn International Fund C 3.527 - 3.527 3.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی