ب صندوق های سرمایه گذاری نامبیا | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:34
0 (1.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

584
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 10:01:34
75 (14.73%)
تغییر ۳ ماهه
34 (6.18%)
تغییر ۶ ماهه
143 (32.43%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,265
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 23:01:57
60 (4.54%)
تغییر ۳ ماهه
96 (8.18%)
تغییر ۶ ماهه
101 (7.39%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.387 - 2.387 2.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.532 - 1.532 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.532 - 1.532 1.532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.535 - 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.177 - 11.177 11.177 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund B 11.183 - 11.183 11.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund C 11.185 - 11.185 11.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Global Trust B 2.445 - 2.445 2.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.645 - 4.645 4.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.662 - 4.662 4.662 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.688 - 4.688 4.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund A 10.242 - 10.242 10.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund B 10.289 - 10.289 10.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund D 10.355 - 10.355 10.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Property Fund D2 10.367 - 10.367 10.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.273 - 1.273 1.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 10.015 - 10.015 10.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.179 - 9.179 9.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.187 - 9.187 9.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.185 - 9.185 9.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.192 - 9.192 9.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.445 - 4.445 4.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.448 - 4.448 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.454 - 4.454 4.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.451 - 4.451 4.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1912.07 - 1912.07 1922.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Capricorn International Fund C 3.46 - 3.46 3.471 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.029 - 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶