نامیبیا
نامیبیا

دلار نامبیا / دلار

0.0671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

658
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:40
142 (17.75%)
تغییر ۳ ماهه
58 (8.10%)
تغییر ۶ ماهه
146 (28.52%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,191
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 22:03:05
106 (9.74%)
تغییر ۳ ماهه
214 (21.95%)
تغییر ۶ ماهه
97 (7.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Value Fund D 1.533 - 1.533 1.533 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Active Fund C 11.068 - 11.068 11.068 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.647 - 4.647 4.647 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.686 - 4.686 4.686 0.03 0.54% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.014 - 9.014 9.014 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.045 - 9.045 9.045 0.03 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.442 - 4.442 4.442 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.456 - 4.456 4.456 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۲:۰۱
Sanlam Namibia Global Fund 2.446 - 2.446 2.446 0.03 1.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.524 - 1.524 1.524 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.528 - 1.528 1.528 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund B 11.066 - 11.066 11.066 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Global Trust B 2.512 - 2.512 2.512 0.03 1.17% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.626 - 4.626 4.626 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund A 6.159 - 6.159 6.159 0.15 2.56% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund B 6.185 - 6.185 6.185 0.16 2.57% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D 6.22 - 6.22 6.22 0.16 2.57% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.641 - 4.641 4.641 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Property Fund D2 6.227 - 6.227 6.227 0.16 2.57% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.958 - 9.958 9.958 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.961 - 9.961 9.961 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.003 - 9.003 9.003 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.028 - 9.028 9.028 0.03 0.34% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.432 - 4.432 4.432 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.447 - 4.447 4.447 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1888.328 - 1888.328 1888.328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.241 - 1.241 1.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.244 - 1.244 1.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Capricorn International Fund C 3.619 - 3.619 3.619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.027 - 1.027 1.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی