شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
موناکو
موناکو

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1585.42 - 1585.42 1585.42 7.72 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Monaco Court Terme Euro 5132.84 - 5132.84 5132.84 0.13 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Monaction Emerging Markets 1588.35 - 1588.35 1588.35 5.67 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Monaco Convertible Bond Europe 1183.96 - 1183.96 1183.96 1.18 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲