شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 4300.608 - 4300.608 4300.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Hermes Linder Fund B 1526.544 - 1526.544 1526.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
APS Income Fund Accumulation 183.857 - 183.857 183.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۲۰:۳۰
APS Income Fund Distribution 124.963 - 124.963 124.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۲۰:۳۰
SphereInvest Global Credit Strategc 139.921 - 139.921 139.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰
SphereInvest Global Credit Strategi 156.038 - 156.038 156.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۱۷:۳۰
APS Regular Income Ethical Class A 1.407 - 1.407 1.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
APS Regular Income Ethical Class B 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
APS Regular Income Ethical Class C 1.402 - 1.402 1.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
APS Regular Income Ethical Class D 1.118 - 1.118 1.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 132.64 - 132.64 132.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۲۳:۳۰
JUPITER Long Short Sub-Fund Class B Investor Share 86.53 - 86.53 86.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
JUPITER Long Short Sub-Fund Class C Investor Share 86.279 - 86.279 86.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی