مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.556 0.556 0.556 0.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
APS Income Fund Accumulation 187.565 187.565 187.565 187.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
APS Income Fund Distribution 125.028 125.028 125.028 125.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Merill High Income Fund EUR Inc 0.462 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.556 0.556 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Merill High Income Fund EUR Acc 0.524 0.524 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
APS Regular Income Ethical Class A 1.498 1.498 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Regular Income Ethical Class B 1.182 1.182 1.182 1.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Regular Income Ethical Class C 1.491 1.491 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Regular Income Ethical Class D 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 1.122 1.122 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 1.015 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
Merill High Income Fund EUR Inc 0.567 0.567 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 143.11 143.11 143.11 143.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Hermes Linder Fund B 1877.787 1877.787 1836.829 1877.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۳۱
Hermes Linder Fund A 5317.391 5317.391 5200.417 5317.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۲
SphereInvest Global Credit Strategc 154.885 154.885 154.885 154.885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
SphereInvest Global Credit Strategi 173.103 173.103 173.103 173.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
JUPITER Long Short Sub-Fund Class B Investor Share 86.53 86.53 86.53 86.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
JUPITER Long Short Sub-Fund Class C Investor Share 86.279 86.279 86.279 86.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی