شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 193.761 - 193.761 193.761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
APS Income Fund Distribution 131.694 - 131.694 131.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategc 150.738 - 150.738 150.738 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SphereInvest Global Credit Strategi 167.824 - 167.824 167.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Hermes Linder Fund A 5609.313 - 5609.313 5609.313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Hermes Linder Fund B 1997.665 - 1997.665 1997.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 126.37 - 126.37 126.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
APS Regular Income Ethical Class A 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.191 - 1.191 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.477 - 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.188 - 1.188 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳