مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5317.391 5317.391 5317.391 5317.391 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Hermes Linder Fund B 1877.787 1877.787 1877.787 1877.787 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Income Fund Accumulation 189.638 189.638 189.638 189.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Income Fund Distribution 125.095 125.095 125.095 125.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Merill High Income Fund EUR Acc 0.541 0.541 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Merill High Income Fund EUR Inc 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.616 0.616 0.616 0.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Dominion Global Trends - Managed Fund USD B 1.918 1.918 1.918 1.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Dominion Global Trends - Ecommerce Fund B USD 1.942 1.942 1.942 1.942 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 1.142 1.142 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 1.022 1.022 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 152.85 152.85 152.85 152.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins 1.555 1.555 1.555 1.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins 1.219 1.219 1.219 1.219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret 1.548 1.548 1.548 1.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
APS Regular Income Ethical Class D Distributor Ret 1.216 1.216 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Dominion Global Trends - Luxury Consumer USD B Acc 1.619 1.619 1.619 1.619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
JUPITER Long Short Sub-Fund Class B Investor Share 86.53 86.53 86.53 86.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
JUPITER Long Short Sub-Fund Class C Investor Share 86.279 86.279 86.279 86.279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C 154.885 154.885 154.885 154.885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F 173.103 173.103 173.103 173.103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی