مالت
مالت

MSE

1,455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ مرداد ۱۳۹۰
ساعت 00:00:00
1,248 (46.17%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (46.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,248 (46.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 190.053 190.053 190.053 190.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
APS Income Fund Distribution 126.686 126.686 126.686 126.686 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Merill High Income Fund EUR Acc 0.533 0.533 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Merill High Income Fund EUR Inc 0.466 0.466 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.597 0.597 0.597 0.597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
APS Regular Income Ethical Class A 1.541 1.541 1.541 1.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Regular Income Ethical Class B 1.208 1.208 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Regular Income Ethical Class C 1.534 1.534 1.534 1.534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Regular Income Ethical Class D 1.205 1.205 1.205 1.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator 1.129 1.129 1.129 1.129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Diversified Bond Fund Class B EUR Distributor 1.011 1.011 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
APS Global Equity Fund Class A EUR Accumualator Sh 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 150.01 150.01 150.01 150.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۴:۳۸
Merill High Income Fund EUR Inc 0.567 0.567 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۱:۳۱
Hermes Linder Fund B 1877.787 1877.787 1836.829 1877.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۲۱:۳۱
Hermes Linder Fund A 5317.391 5317.391 5200.417 5317.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۳۲
SphereInvest Global Credit Strategc 154.885 154.885 154.885 154.885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
SphereInvest Global Credit Strategi 173.103 173.103 173.103 173.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
JUPITER Long Short Sub-Fund Class B Investor Share 86.53 86.53 86.53 86.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
JUPITER Long Short Sub-Fund Class C Investor Share 86.279 86.279 86.279 86.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی