خبر
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2161
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 12:32:34
0 (4.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

188
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:52
1 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
13 (7.43%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,421
قیمت روز
11 (0.79%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 13:20:01
20 (1.41%)
تغییر ۳ ماهه
176 (11.04%)
تغییر ۶ ماهه
110 (7.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIA PAM-Growth Fund 1.26 1.26 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Singular Value Fund 4.484 4.484 4.484 4.484 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB Islamic DALI Eq 0.915 0.915 0.915 0.915 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB Islamic Balanced 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.638 0.638 0.638 0.638 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Income Fund 0.646 0.646 0.646 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.637 0.637 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Manulife Investment Pacific Fund 0.312 0.312 0.312 0.312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.716 0.716 0.716 0.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Manulife Investment Progress Fund 0.269 0.269 0.269 0.269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.243 1.243 1.243 1.243 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.883 0.883 0.883 0.883 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.684 0.684 0.684 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund 0.546 0.546 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 0.905 0.905 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.354 0.354 0.354 0.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 0.517 0.517 0.517 0.517 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.822 1.822 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Smart Invest Portfolio - Growth MYR 0.553 0.553 0.553 0.553 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund 0.206 0.206 0.206 0.206 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.668 0.668 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang Select Asia pacific (ex Japan) Dividen 0.584 0.584 0.584 0.584 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innov 0.189 0.189 0.189 0.189 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 0.967 0.967 0.967 0.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
United Global Quality Equity Fund MYR hedged Class 0.608 0.608 0.608 0.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
PMB Shariah Growth Fund 1.457 1.457 1.457 1.457 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۵۱
KAF Money Market Fund 153.765 153.765 153.765 153.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
CIMB Islamic DALI Equity Growth 0.845 0.845 0.845 0.845 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.564 0.564 0.564 0.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Principal Islamic Money Market Fund 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.233 0.233 0.233 0.233 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 0.589 0.589 0.589 0.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Kenanga Growth 1.043 1.043 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Kenanga Malaysian Inc 0.856 0.856 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Libra SyariahExtra Fund 0.323 0.323 0.323 0.323 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Kenanga Growth Opportunities 1.192 1.192 1.192 1.192 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Kenanga Shariah Growth Opportunity Fund 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Public Growth 0.392 0.392 0.392 0.392 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
PB ASEAN Dividend 0.273 0.273 0.273 0.273 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Ittikal Fund 0.687 0.687 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Areca EquityTRUST Fund 0.524 0.524 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
PB Islamic Equity Fund 0.242 0.242 0.242 0.242 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Asia Ittikal Fund 0.325 0.325 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Global Select Fund 0.314 0.314 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
RHB Gold and General Fund 0.385 0.385 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
PB Dynamic Allocation Fund 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Equity Fund 0.292 0.292 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Ittikal Sequel Fund 0.282 0.282 0.282 0.282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
PB China Pacific Equity Fund 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Far-East Dividend Fund 0.285 0.285 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
RHB Shariah China Focus Fund RM 1.39 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Global Equity Fund 0.304 0.304 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Opportunities Fund 0.515 0.515 0.515 0.515 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.571 0.571 0.571 0.571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Select Treasures Fund 0.346 0.346 0.346 0.346 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.655 0.655 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.307 0.307 0.307 0.307 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.378 0.378 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.713 0.713 0.713 0.713 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.444 0.444 0.444 0.444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Eastspring Investments Islamic Income Fund 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
RHB Islamic Global Developed Markets Fund MYR 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Public e-Artificial Intelligence Technology Fund 0.205 0.205 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
AmChina A-Shares 3.827 3.827 3.827 3.827 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Dana Makmur Pheim 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Libra AsnitaBond Fund 0.609 0.609 0.609 0.609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
RHB Islamic Bond Fund 1.095 1.095 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
PB Growth Fund 0.653 0.653 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public Bond Fund 0.906 0.906 0.906 0.906 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
PB Fixed Income Fund 1.041 1.041 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
PB Islamic Bond Fund 1.079 1.079 1.079 1.079 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public SmallCap Fund 0.865 0.865 0.865 0.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public China Select Fund 0.272 0.272 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public China Ittikal Fund 0.294 0.294 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public Industry Growth Fund 0.476 0.476 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Public Tactical Allocation Fund 0.275 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Hong Leong Balanced Fund 0.456 0.456 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Hong Leong Dividend Fund 0.672 0.672 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
RHB-OSK Asian Income Fund 0.514 0.514 0.514 0.514 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Eastspring Investments Growth Fund 0.665 0.665 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.907 0.907 0.907 0.907 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Libra Dana Safa Fund 0.536 0.536 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۴۹
Libra MoneyExtra Fund 0.569 0.569 0.569 0.569 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۴۹
Public Equity Fund 0.194 0.194 0.194 0.194 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.389 0.389 0.389 0.389 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Public Far-East Balanced Fund 0.266 0.266 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.244 1.244 1.244 1.244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Public Far-East Select 0.249 0.249 0.249 0.249 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Public Islamic Bond Fund 0.941 0.941 0.941 0.941 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
Eastspring Investments Bond Fund 0.647 0.647 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.175 1.175 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Principal Islamic Deposit Fund 1.015 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
Hong Leong Penny Stock Fund 0.079 0.079 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۴۰
Public Sector Select 0.275 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.488 1.488 1.488 1.488 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۶:۴۸
Affin Hwang Aiiman Money Market Fund 0.546 0.546 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۶:۴۸
KAF Bond Fund 221.692 221.692 221.692 221.692 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۷:۴۶
Affin Hwang Select Cash Fund 1.071 1.071 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۴:۴۹
RHB-OSK Islamic Cash Management Fund 1.008 1.008 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۴۶
Manulife Equity Fund 5.178 5.178 5.178 5.178 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۴۶
Manulife Investment Dividend Fund 0.247 0.247 0.247 0.247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۴۶
RHB Capital Fund 0.832 0.832 0.832 0.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ ساعت ۱۷:۴۶
PB Asia Equity 0.259 0.259 0.259 0.259 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۴۴
RHB Cash Management Fund 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین