ب صندوق های سرمایه گذاری مالزی | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2372
قیمت روز
0 (0.67%)
تغییر روزانه
۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 09:22:09
0 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

163
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 17:01:28
18 (12.41%)
تغییر ۳ ماهه
11 (7.24%)
تغییر ۶ ماهه
35 (27.34%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,492
قیمت روز
39 (2.61%)
تغییر روزانه
۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 08:31:27
105 (6.55%)
تغییر ۳ ماهه
117 (7.27%)
تغییر ۶ ماهه
229 (13.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenanga Growth 1.185 - 1.182 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Kenanga Malaysian Inc 0.855 - 0.854 0.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.726 - 0.725 0.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Public Ittikal Fund 0.811 - 0.811 0.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Select 0.322 - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
RHB OSK Asian Income Fund 0.648 - 0.648 0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Equity Fund 0.327 - 0.327 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Ittikal Sequel Fund 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.416 - 0.416 0.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
AmDynamic Bond 0.712 - 0.712 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
AmChina A-Shares 3.325 - 3.325 3.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB ASEAN Dividend 0.266 - 0.266 0.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Bond Fund 1.205 - 1.205 1.205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public SmallCap Fund 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB Islamic Equity Fund 0.257 - 0.257 0.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Smart Balanced Fund 0.79 - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Select Fund 0.332 - 0.332 0.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Bond Fund 1.028 - 1.028 1.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Ittikal Fund 0.316 - 0.316 0.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Global Select Fund 0.379 - 0.379 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB China ASEAN Equity Fund 0.377 - 0.377 0.377 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB Dynamic Allocation Fund 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
PB China Pacific Equity Fund 0.352 - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.458 - 0.458 0.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.415 - 1.415 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.042 - 1.042 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.268 - 0.268 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Growth Fund 0.598 - 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.677 - 0.677 0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.893 - 0.893 0.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.636 - 0.636 0.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.907 - 0.907 0.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.642 - 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.771 - 0.771 0.771 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.619 - 0.619 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.799 - 0.799 0.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.679 - 0.679 0.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.676 - 0.676 0.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.65 - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.387 - 1.387 1.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.974 - 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.514 - 1.514 1.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
AIA PAM-Moderate Fund 1.198 - 1.198 1.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
PMB Shariah Premier Fund 0.334 - 0.334 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.857 - 0.857 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
AIA PAM-Growth Fund 1.213 - 1.213 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
Singular Value Fund 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
CIMB Islamic DALI Eq 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
PMB Shariah Growth Fund 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
PMB Shariah Aggressive Fund 0.556 - 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
TA South East Asia Equity Fund 0.334 - 0.334 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
KAF Bond Fund 211.524 - 211.524 211.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
RHB Islamic Bond Fund 1.367 - 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Hong Leong Balanced Fund 0.49 - 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Hong Leong Dividend Fund 0.541 - 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Public Bond Fund 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Asia Equity 0.284 - 0.284 0.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Growth Fund 0.707 - 0.707 0.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
RHB Smart Income Fund 0.53 - 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Areca EquityTRUST Fund 0.509 - 0.509 0.509 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Asia Ittikal Fund 0.383 - 0.383 0.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Balanced Fund 0.311 - 0.311 0.311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Dividend Fund 0.296 - 0.296 0.296 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Tactical Allocation Fund 0.385 - 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.692 - 0.692 0.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.384 - 0.384 0.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Affin Hwang Select Income Fund 0.755 - 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Dana Makmur Pheim 1.137 - 1.137 1.137 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Manulife Investment Pacific Fund 0.309 - 0.309 0.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.505 - 0.505 0.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.776 - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۰۲
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.379 - 0.379 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
CIMB Islamic Balanced 0.482 - 0.482 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱۳:۰۳
AMB Dividend Trust 0.203 - 0.203 0.203 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Libra AsnitaBond Fund 0.656 - 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۲
Public Industry Growth Fund 0.478 - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
PB Fixed Income Fund 1.131 - 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Hong Leong Penny Stock Fund 0.088 - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Progress Fund 0.328 - 0.328 0.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Opportunities Fund 0.393 - 0.393 0.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.31 - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.176 - 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۶:۰۲
Public Growth 0.431 - 0.431 0.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
PB Aiman Sukuk Fund 1.133 - 1.133 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Public Sector Select 0.255 - 0.255 0.255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۰۳
Affin Hwang Select Cash Fund 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Public Equity Fund 0.239 - 0.239 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
Libra MoneyExtra Fund 0.569 - 0.569 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.723 - 0.723 0.723 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Libra Dana Safa Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
Libra Liquidity Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Income Trust 1.099 - 1.098 1.099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۲۲:۰۳
Pacific Cash Fund 0.523 - 0.523 0.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
RHB-OSK Bond Fund 0.929 - 0.929 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰