مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2364
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:15:13
0 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

181
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
9 (5.23%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
14 (7.18%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,511
قیمت روز
4 (0.26%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:33:52
98 (6.08%)
تغییر ۳ ماهه
70 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
99 (6.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMB Dividend Trust 0.211 0.211 0.211 0.211 0.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Kenanga Growth 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Kenanga Malaysian Inc 1.026 1.026 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Libra AsnitaBond Fund 0.642 0.642 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Libra SyariahExtra Fund 0.397 0.397 0.397 0.397 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
RHB Gold and General Fund 0.463 0.463 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
RHB OSK Asian Income Fund 0.646 0.646 0.646 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Kenanga Growth Opportunities 1.625 1.625 1.625 1.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
CIMB Islamic DALI Equity Growth 0.972 0.972 0.972 0.972 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 0.688 0.688 0.688 0.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Public Growth 0.434 0.434 0.434 0.434 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PB Asia Equity 0.333 0.333 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PB Growth Fund 0.824 0.824 0.824 0.824 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Equity Fund 0.225 0.225 0.225 0.225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Ittikal Fund 0.806 0.806 0.806 0.806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public SmallCap Fund 0.977 0.977 0.977 0.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Areca EquityTRUST Fund 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PB Islamic Equity Fund 0.287 0.287 0.287 0.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Select 0.357 0.357 0.357 0.357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Asia Ittikal Fund 0.506 0.506 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public China Select Fund 0.399 0.399 0.399 0.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public China Ittikal Fund 0.433 0.433 0.433 0.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PB Dynamic Allocation Fund 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Equity Fund 0.351 0.351 0.351 0.351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Ittikal Sequel Fund 0.333 0.333 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PB China Pacific Equity Fund 0.443 0.443 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Balanced Fund 0.34 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Dividend Fund 0.314 0.314 0.314 0.314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Tactical Allocation Fund 0.462 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Opportunities Fund 0.666 0.666 0.666 0.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.961 0.961 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.431 0.431 0.431 0.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.763 0.763 0.763 0.763 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.583 0.583 0.583 0.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.739 0.739 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.747 0.747 0.747 0.747 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.557 0.557 0.557 0.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Public e-Artificial Intelligence Technology Fund 0.325 0.325 0.325 0.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AmChina A-Shares 5.333 5.333 5.333 5.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Dana Makmur Pheim 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
AIA PAM-Growth Fund 1.486 1.486 1.486 1.486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Singular Value Fund 5.085 5.085 5.085 5.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB Islamic DALI Eq 1.154 1.154 1.154 1.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB Islamic Balanced 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.805 0.805 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
PMB Shariah Aggressive Fund 0.602 0.602 0.602 0.602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Income Fund 0.749 0.749 0.749 0.749 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.729 0.729 0.729 0.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Manulife Investment Pacific Fund 0.405 0.405 0.405 0.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.877 0.877 0.877 0.877 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.571 1.571 1.571 1.571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Opportunity Fund 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.723 0.723 0.723 0.723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.26 0.26 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.334 1.334 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 0.667 0.667 0.667 0.667 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 2.287 2.287 2.287 2.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Smart Invest Portfolio - Growth MYR 0.762 0.762 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.984 0.984 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Asia pacific (ex Japan) Dividen 0.816 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innov 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.282 1.282 1.282 1.282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
United Global Quality Equity Fund MYR hedged Class 0.845 0.845 0.845 0.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
KAF Bond Fund 214.81 214.81 214.81 214.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
RHB Islamic Bond Fund 1.194 1.194 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.602 0.602 0.602 0.602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Principal Islamic Money Market Fund 1.072 1.072 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.272 0.272 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.306 1.306 1.306 1.306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
PB ASEAN Dividend 0.261 0.261 0.261 0.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Public Global Select Fund 0.443 0.443 0.443 0.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Public Industry Growth Fund 0.594 0.594 0.594 0.594 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.456 1.456 1.456 1.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.681 0.681 0.681 0.681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
PMB Shariah Growth Fund 1.861 1.861 1.861 1.861 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Manulife Investment Progress Fund 0.386 0.386 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.873 0.873 0.873 0.873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
AmDynamic Bond 0.701 0.701 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KAF Sukuk Fund 143.255 143.255 143.255 143.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AIA PAM-Moderate Fund 1.414 1.414 1.414 1.414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RHB Smart Income Fund 0.297 0.297 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Hong Leong Dividend Fund 0.772 0.772 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PMB Shariah Premier Fund 0.381 0.381 0.381 0.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.823 0.823 0.823 0.823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PB China ASEAN Equity Fund 0.333 0.333 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PB Islamic Asia Equity Fund 0.342 0.342 0.342 0.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal Asian Equity Fund 1.189 1.189 1.189 1.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.702 0.702 0.702 0.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Public Sector Select 0.304 0.304 0.304 0.304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Hong Leong Balanced Fund 0.548 0.548 0.548 0.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Hong Leong Penny Stock Fund 0.102 0.102 0.102 0.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Public Bond Fund 0.968 0.968 0.968 0.968 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۳
PB Fixed Income Fund 1.072 1.072 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۳
Libra BondExtra Fund 0.543 0.543 0.543 0.543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
PB Islamic Bond Fund 1.117 1.117 1.117 1.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Public Islamic Bond Fund 0.989 0.989 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.671 0.671 0.671 0.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
PB Aiman Sukuk Fund 1.106 1.106 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Libra MoneyExtra Fund 0.571 0.571 0.571 0.571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۵
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.172 1.172 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Principal Islamic Deposit Fund 1.001 1.001 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۳۳
Pacific Cash Fund 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Select Cash Fund 1.056 1.056 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۳۳
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.537 0.537 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۳۹
Eastspring Investments Growth Fund 0.748 0.748 0.748 0.748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
Libra Dana Safa Fund 0.539 0.539 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
RHB Capital Fund 1.172 1.172 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
Libra Liquidity Fund 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB-OSK Bond Fund 0.976 0.976 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 0.519 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
TA South East Asia Equity Fund 0.289 0.289 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.539 0.539 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
RHB Smart Balanced Fund 0.766 0.766 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
AMB Income Trust 1.111 1.111 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Cash Management Fund 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی