شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.0092
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:15:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (98.98%)
تغییر ۶ ماهه
1 (98.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,090
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:24
205 (5.28%)
تغییر ۳ ماهه
432 (11.81%)
تغییر ۶ ماهه
716 (21.22%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

172
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:06:33
12 (7.49%)
تغییر ۳ ماهه
21 (14.12%)
تغییر ۶ ماهه
27 (18.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 10932 - 10932 10932 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 11242 - 11242 11242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Nomura My Balance 50 DC 21919 - 21919 21919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Daiwa DC Foreign Bond Index 18987 - 18987 18987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12773 - 12773 12773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 25511 - 25511 25511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Nikko Index Fund 225 6446 - 6446 6446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11761 - 11761 11761 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9217 - 9217 9217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3132 - 3132 3132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 20984 - 20984 20984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 7336 - 7336 7336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2904 - 2904 2904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Fidelity US High Yield Fund 3147 - 3147 3147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Nissay Nikkei 225 Index Fund 26721 - 26721 26721 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3703 - 3703 3703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 40692 - 40692 40692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3410 - 3410 3410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 8729 - 8729 8729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 11508 - 11508 11508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 13467 - 13467 13467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 16989 - 16989 16989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13311 - 13311 13311 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 15972 - 15972 15972 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 37181 - 37181 37181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 13695 - 13695 13695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 22780 - 22780 22780 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۱
MUKAM MUFJ Index 225 Open 15012 - 15012 15012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 21069 - 18503 21246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 8161 - 8161 8224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۶:۳۲
Daiwa DC Japan Stock Index 22574 - 22574 23678 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۳۲
SMAM India Bond Fund Dividend 1 Month 4911 - 4911 5225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۳۲
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 18745 - 18745 18808 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۰۲
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 12213 - 12213 12243 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۵:۰۲
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 16275 - 16275 16275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۴:۳۲
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4604 - 4604 4604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 4923 - 4923 4923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMAM 225 Open 17934 - 17934 17934 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMTAM J-REIT Fund 8552 - 8552 8552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
MYAM New Growth Fund 29538 - 29538 29538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMAM Senior Life Open 7779 - 7779 7779 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura My Balance 70 DC 22437 - 22437 22437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
AMOne Mizuho J-REIT Fund 10281 - 10281 10281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMTAM DC My Selection 50 18847 - 18847 18847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nissay/Putnam Income Open 7118 - 7118 7118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMAM Japan Bond Index Fund 13419 - 13419 13419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Daiwa DC Foreign Equity Index 34093 - 34093 34093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 20055 - 20055 20055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Saison Asset Builder Expert Fund 20234 - 20234 20234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
AMOne MHAM New Growth Equity Open 18189 - 18189 18189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 16161 - 16161 16161 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
SMTAM SMT Global Equity Index Open 17036 - 17036 17036 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 18085 - 18085 18085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Asia Series Nomura India Focus 18925 - 18925 18925 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 23630 - 23630 23630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 19358 - 19358 19358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 13151 - 13151 13151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 13101 - 13101 13101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 31186 - 31186 32158 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۱:۰۳
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 17310 - 17310 17523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۱۰:۳۳
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 32277 - 32256 32277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۳۲
Rakuten Whole US Equity Index Fund 10752 - 10722 10752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۹:۰۲
Daiwa Japan Excellent 13089 - 13089 13097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 17185 - 17169 17185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۳۲
Daiwa Brazilian Real Bond Open Dividend 1 Month 5516 - 5423 5516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Nikko World Asset 3 Way Fund Dividend 1 Month 8600 - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Strategic Income Fund A Hedged 6170 - 6150 6170 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
GS Monthly Dividend Bond Fund 7496 - 7468 7496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 5727 - 5677 5727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 22795 - 22772 22795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 22519 - 22380 22519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Nikko Japan Open 12055 - 12055 12055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity Global Fund 22613 - 22613 22613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DaiwaSB/SMBC US Stock 22697 - 22697 22697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura J-REIT Fund DC 35736 - 35736 35736 321.00 0.91% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura My Balance 30 DC 17954 - 17954 17954 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM DC My Selection 25 16441 - 16441 16441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM DC My Selection 75 20837 - 20837 20837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM Dow Jones Index Fund 40376 40158 40158 40376 1909.00 4.73% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Fidelity J-REIT Active Fund 10462 - 10462 10462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
MUKAM eMAXIS Nikkei225 Index 22943 - 22943 22943 15.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
AMOne Shinko Brazil Bond Fund 1802 - 1802 1802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10740 - 10740 10740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 37539 - 37539 37539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 13075 - 13075 13075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 13178 - 13178 13178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 38671 - 38671 38671 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 18270 - 18270 18270 97.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
MUKAM MUFJ Japan Bond Index Fund DC 11462 - 11462 11462 16.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMAM Corporate Bond Income UnHedged 7768 - 7768 7768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 27044 - 27044 27044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 7822 - 7822 7822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 20136 - 20136 20136 13.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 17926 - 17926 17926 197.00 1.11% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8117 - 8117 8117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 12228 - 12228 12228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 24842 - 24842 24842 130.00 0.53% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 15686 - 15686 15686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
MUKAM Next Generation US Representing Equity Fund 9283 - 9283 9283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 11299 - 11299 11299 8.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
SMTAM DC My Selection S50 14217 - 14217 14217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
AMOne DIAM DC Domestic Equity Index Fund 11564 - 11564 11574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Nomura Australian Dollar Bond Open Premium Dividen 6532 - 6532 6532 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Nomura Japan US REIT Fund Dividend 1 Month 9304 - 9304 9304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Invesco Australia Bond Fund Dividend 1 Month 3020 - 3020 3020 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
AMOne Frontier World Income Fund 2915 - 2915 2915 10.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
MUKAM India Bond Open Dividend 1 Month 8229 - 8229 8229 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Japan High Dividend Equity Fund 11366 - 11366 11366 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Nikko Growing Venture Fund 48851 - 48851 48864 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Brazil Bond Open Dividend 1 Month 4754 - 4754 4754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
Nikko Profit Return Growth Equity Open 17647 - 17647 17647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
AMOne Mizuho US High Yield Open A Hedged 6342 - 6342 6342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity Europe Mid/Small Cap Equity Open B UnHedg 28010 - 28010 28010 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
JPM BRICS5 Fund 23108 - 23108 23108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Nomura High Yield Corporate Bond Open Dividned 1 M 6420 - 6420 6420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۷:۳۳
Nomura Fund Wrap Japan Bond 10476 - 10476 10476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰