ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.911
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 02:17:11
0 (1.04%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,697
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
123 (2.69%)
تغییر ۳ ماهه
193 (4.29%)
تغییر ۶ ماهه
133 (2.75%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

187
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:04:19
1 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
23 (13.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sawakami Fund 30679 30679 30679 30679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Rheos Hifumi Fund 62768 62768 62768 62768 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Rheos Hifumi Plus 51484 51484 51484 51484 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura India Equity 30288 30288 30288 30288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMDS Global AI Fund 38452 38452 38452 38452 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Index Fund 225 7683 7683 7683 7683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa J-REIT Open D1M 3584 3584 3584 3584 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Nikkei225 Listed 28611 28611 28600 28611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11689 11689 11689 11689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura My Balance 50 DC 24759 24759 24759 24759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura My Balance 70 DC 29302 29302 29302 29302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Shinko US-REIT Open 2277 2277 2277 2277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Capital World Equity Fund 21151 21151 21151 21151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Investment Sommelier 12425 12425 12425 12425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa DC Foreign Bond Index 20503 20503 20503 20503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fidelity US High Yield Fund 3029 3029 3029 3029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nissay Nikkei 225 Index Fund 32757 32757 32757 32757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Nikkei 225 No Load Open 19895 19895 19895 19895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa DC Foreign Equity Index 53658 53658 53658 53658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 23192 23192 23192 23192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Global Prospective Fund 24483 24483 24483 24483 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Fund Wrap Bond Premium 10125 10125 10125 10125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Fund Wrap Japan Equity 14355 14355 14355 14355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMDS Asia High Yield REIT Fund 6864 6864 6864 6864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond A 10587 10587 10587 10587 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne MHAM Equity Index Fund 225 5270 5270 5270 5270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 3459 3459 3459 3459 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPM Best Income Dividend 1 Month 9494 9494 9494 9494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Global Fintech Equity Fund 36368 36368 36368 36368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Saison Asset Builder Expert Fund 30854 30854 30854 30854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12644 12644 12644 12644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 10035 10035 10035 10035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select 11918 11918 11918 11918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fidelity Japan Growth Equity Fund 31501 31501 31501 31501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Smart Five Dividend 1 Month 9521 9521 9521 9521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Fund Wrap Foreign Equity B 19552 19552 19552 19552 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 11415 11415 11415 11415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 30042 30042 30042 30042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Rakuten Whole US Equity Index Fund 17998 17998 17998 17998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM DC Japan Equity Index Fund L 25393 25393 25393 25393 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 11074 11074 11074 11074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 54696 54696 54696 54696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 3077 3077 3077 3077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select 13571 13571 13571 13571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 19320 19320 19320 19320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 3014 3014 3014 3014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2600 2600 2600 2600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 16903 16903 16903 16903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 23431 23431 23431 23431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month 4950 4950 4950 4950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 39891 39891 39891 39891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Saison Vanguard Global Balance Fund 18672 18672 18672 18672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 43407 43407 43407 43407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7871 7871 7871 7871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 10551 10551 10551 10551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 19355 19355 19355 19355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Shinkin J-REIT Open Dividend 1 Month 4228 4228 4228 4228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select 21095 21095 21095 21095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 25389 25389 25389 25389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPA 4 Asset Balance Fund Stable Growth 13629 13629 13629 13629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400 1594.7 1594.7 1594 1594.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13179 13179 13179 13179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month 6668 6668 6668 6668 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Japan Bond Index Managed Account 10281 10281 10281 10281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM Domestic Equity SMTB Selection SMA 15196 15196 15196 15196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 17239 17239 17239 17239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM Cyber Security Equity Open UnHedged 28385 28385 28385 28385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B 9950 9950 9950 9950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Foreign Bond Index B Managed Account 9575 9575 9575 9575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 24929 24929 24929 24929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 5039 5039 5039 5039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Triple Trichotomy Fund Dividend 1 Year 15867 15867 15867 15867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AllianceBernstein US Growth Equity Fund A Hdg 38827 38827 38827 38827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Risk Control World 8 Asset Balance Fund 10834 10834 10834 10834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 45009 45009 45009 45009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Lasalle Global REIT Fund Dividend 1 Month 1988 1988 1988 1988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 12490 12490 12490 12490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month 8974 8974 8974 8974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LM Australia High Dividend Equity Fund Dividend 1 6524 6524 6524 6524 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 1 Year 25020 25020 25020 25020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 2 Year 10797 10797 10797 10797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 3435 3435 3435 3435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month 2575 2575 2575 2575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S 12568 12568 12568 12568 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd 12896 12896 12896 12896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U 12796 12796 12796 12796 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed 30943 30943 30943 30943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu 19206 19206 19206 19206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 5080 5080 5080 5080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Daiwa Robot Technology Related Equity Fund -Robote 18881 18881 18881 18881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 18140 18140 18140 18140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div 3983 3983 3983 3983 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 24000 24000 24000 24000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Okasan Asia Oceania High Dividend Growth Equity Op 1704 1704 1704 1704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide 3508 3508 3508 3508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 45253 45253 45253 45253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea 11202 11202 11202 11202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select J 9041 9041 9041 9041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MUKAM World REIT Open Dividend 1 Month 1844 1844 1844 1844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund A Hedged D 11291 11291 11291 11291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
SMAM 225 Open 24732 24732 24732 24732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nikko DC J Growth 33021 33021 33021 33021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM J-REIT Fund 7752 7752 7752 7752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fidelity Global Fund 36234 36234 36234 36234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DaiwaSB/SMBC US Stock 35240 35240 35240 35240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura J-REIT Fund DC 40598 40598 40598 40598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM Senior Life Open 9332 9332 9332 9332 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura My Balance 30 DC 20051 20051 20051 20051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AMOne Mizuho J-REIT Fund 9654 9654 9654 9654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC My Selection 25 17827 17827 17827 17827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC My Selection 50 22351 22351 22351 22351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC My Selection 75 27363 27363 27363 27363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ Index 225 Open 17924 17924 17924 17924 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nissay/Putnam Income Open 7402 7402 7402 7402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC My Selection S50 16858 16858 16858 16858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Daiwa DC Japan Stock Index 30013 30013 30013 30013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM DC Balance 50 Neutral 18275 18275 18275 18275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM Japan Bond Index Fund 13096 13096 13096 13096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM Dow Jones Index Fund 57812 57812 57812 57812 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fidelity J-REIT Active Fund 9250 9250 9250 9250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term 10203 10203 10203 10203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund 70965 70965 70965 70965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9645 9645 9645 9645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM DC Foreign Bond Index Fund 22018 22018 22018 22018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Fund L 12762 12762 12762 12762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12859 12859 12859 12859 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM Global-REIT Index Open SMA 47003 47003 47003 47003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Hitachi Foreign Equity Index Fund 40530 40530 40530 40530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura Foreign Bond Index Fund DC 20140 20140 20140 20140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM DC Foreign Bond Index Fund S 17851 17851 17851 17851 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM DC Japan Equity Index Fund S 30710 30710 30710 30710 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable DC 17439 17439 17439 17439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM SMT Global Equity Index Open 25950 25950 25950 25950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AMOne Mizuho US High Yield Open B U 4816 4816 4816 4816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Daiwa Brazil Bond Open Dividend1Mon 3520 3520 3520 3520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign REIT Select 22683 22683 22683 22683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 12324 12324 12324 12324 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ Japan Bond Index Fund DC 11183 11183 11183 11183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 6943 6943 6943 6943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM DC Foreign Equity Index Fund L 50337 50337 50337 50337 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM Index Collection Domestic Bond 11533 11533 11533 11533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura Asia Series Nomura India Focus 24551 24551 24551 24551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM Index Collection Foreign Equity 43911 43911 43911 43911 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nikko DC Index Fund Japan Equity TOPIX 22993 22993 22993 22993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Shinkin 3 Assets Fund Dividend 1 Month 8179 8179 8179 8179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM Index Collection Domestic Equity 28644 28644 28644 28644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ DC Foreign Equity Index Fund 31382 31382 31382 31382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AMOne DIAM DC Domestic Equity Index Fund 15351 15351 15351 15351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AMOne DIAM Domestic Equity Index Fund DC 31404 31404 31404 31404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ DC Domestic Equity Index Fund 25754 25754 25754 25754 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nissay DC Nissay World Select Fund Normal 24665 24665 24665 24665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura Domestic Equity Index Fund TOPIX DC 30530 30530 30530 30530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMAM High Growth India Mid-Cap Equity Fund 11321 11321 11321 11321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SMTAM J-REIT Research Open Dividend 2 Year 20515 20515 20515 20515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DaiwaSB DC International Equity Active Fund 35029 35029 35029 35029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nikko Index Fund Foreign Equity UnHedged DC 48762 48762 48762 48762 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nikko 5 Continents Bond Fund Dividend 1 Month 8343 8343 8343 8343 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 12835 12835 12835 12835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Growth 15713 15713 15713 15713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura DC Foreign Equity Index Fund MSCI-KOKUSAI 24492 24492 24492 24492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select Emerging Plus 14587 14587 14587 14587 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM Baillie Gifford World Long Term Growth Equit 25371 25371 25371 25371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open He 21286 21286 21286 21286 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 29954 29954 29954 29954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructure Bond Fund UnH 10611 10611 10611 10611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Dividend 11183 11183 11183 11183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Pictet Emerging Countries Income Equity Fund Divid 1986 1986 1986 1986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۳
Pictet Multi-Asset Allocation Fund 12189 12189 12189 12189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
SMTAM Foreign Equity SMTB Selection SMA 15066 15066 15066 15066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
MUKAM Fund Manager Domestic Bond 12181 12181 12181 12181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month 7108 7108 7108 7108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
MUKAM MUFJ Global Bond Open Dividend 1 Month 6480 6480 6480 6480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
SMTAM Australia Bond Fund 4351 4351 4351 4351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nomura Japan Equity Index Managed Account 16194 16194 16194 16194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 20215 20215 20215 20215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
MUKAM Trend Allocation Open 10658 10658 10658 10658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Topix Listed 1957 1957 1957 1957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۲
AMOne Shinko J-REIT Open 3757 3757 3757 3757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen 3350 3350 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Nikko High Yield Developed Countries Open Dividend 4295 4295 4295 4295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
AMOne Resona J-REIT Active Open 8578 8578 8578 8578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
GS US REIT Fund B Dividend 1 Month UnHedged 1584 1584 1584 1584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
AMOne MHAM J-REIT Index Fund Dividend 1 Month 8146 8146 8146 8146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Nomura Deutsche High Dividend Infrastructure Relat 8090 8090 8090 8090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund C Hedged D 9105 9105 9105 9105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Double Watch 9562 9562 9562 9562 5.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Plus Dividend 1 Month UnHedged 5729 5729 5729 5729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
SMDS Japan Equity Alpha Quartet Dividend 1 Month 1873 1873 1873 1873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی