اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت 14:32:47
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

603,681
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:26
33,239 (5.22%)
تغییر ۳ ماهه
55,810 (8.46%)
تغییر ۶ ماهه
14,787 (2.51%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,642
قیمت روز
12 (0.34%)
تغییر روزانه
۹ مهر ۱۴۰۱
ساعت 01:52:00
319 (9.60%)
تغییر ۳ ماهه
119 (3.37%)
تغییر ۶ ماهه
547 (17.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rencana Cerdas 17226.58 17226.58 17226.58 17226.58 57.60 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Reksa Dana Prima 1737.42 1737.42 1737.42 1737.42 6.44 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
BNP Paribas Solaris 1967.7 1967.7 1967.7 1967.7 10.41 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Semesta Dana Maxima 10100.026 10100.026 10100.026 10100.026 18.69 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Simas Saham Unggulan 1315.299 1315.299 1315.299 1315.299 2.44 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
BNP Paribas Prima USD 1.164 1.164 1.164 1.164 0.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.361 1.361 1.361 1.361 0.03 1.91% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Makara Abadi 5684.29 5684.29 5684.29 5684.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Ganesha Abadi 4008.01 4008.01 4008.01 4008.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
NIKKO TRON DUA 2534.546 2534.546 2534.546 2534.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Prospera Bijak 859.866 859.866 859.866 859.866 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
MNC Dana Lancar 1699.548 1699.548 1699.548 1699.548 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
MNC Dana Likuid 2848.797 2848.797 2848.797 2848.797 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
MNC Dana Syariah 3113.511 3113.511 3113.511 3113.511 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
TRIM Dana Tetap 2 2867.53 2867.53 2867.53 2867.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
BNP Paribas Pesona 25899.16 25899.16 25899.16 25899.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
PNM Dana Bertumbuh 1554.52 1554.52 1554.52 1554.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Sucorinvest Equity 2837.34 2837.34 2837.34 2837.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
CIMB-Principal Bond 38871.77 38871.77 38871.77 38871.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Simas Danamas Saham 1585.245 1585.245 1585.245 1585.245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
TRAM Strategic Plus 1786.97 1786.97 1786.97 1786.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Dana Pratama Ekuitas 8047.54 8047.54 8047.54 8047.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Nikko Indonesia Bond 1788.193 1788.193 1788.193 1788.193 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Reksa Dana Dana Pasti 5383.32 5383.32 5383.32 5383.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
SAM Indonesian Equity 2146.26 2146.26 2146.26 2146.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
TRAM Consumption Plus 1835.55 1835.55 1835.55 1835.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Insight I-Hajj Syariah 4345.552 4345.552 4345.552 4345.552 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Nikko Indonesia Equity 1697.85 1697.85 1697.85 1697.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Pendapatan Tetap Utama 2539.44 2539.44 2539.44 2539.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Reksa Dana Dana Premier 3357.34 3357.34 3357.34 3357.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Syailendra Fixed Income 2279.17 2279.17 2279.17 2279.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Nikko Indonesia Balanced 1808.265 1808.265 1808.265 1808.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Pendapatan Tetap Abadi 2 2630.11 2630.11 2630.11 2630.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Manulife Dana Tetap Utama 2152.51 2152.51 2152.51 2152.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Nikko Indah Nusantara Dua 2786.642 2786.642 2786.642 2786.642 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Indo Equity Fund 2872.387 2872.387 2872.387 2872.387 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Batavia Dana Obligasi Plus 1760.21 1760.21 1760.21 1760.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Batavia Dana Saham Optimal 3160.36 3160.36 3160.36 3160.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
CIMB-Principal Index IDX30 1408.51 1408.51 1408.51 1408.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Mandiri Investa Dana Utama 2391.15 2391.15 2391.15 2391.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Istimewa Acc 6710.81 6710.81 6710.81 6710.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Prestasi Acc 40301.79 40301.79 40301.79 40301.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Kombinasi Acc 4358.19 4358.19 4358.19 4358.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Lautandhana Equity Progresif 1005.908 1005.908 1005.908 1005.908 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Mandiri Investa Dana Syariah 4000.28 4000.28 4000.28 4000.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder 90 Plus Equity Fund 1986.28 1986.28 1986.28 1986.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Terpadu II Acc 4366.81 4366.81 4366.81 4366.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2436.03 2436.03 2436.03 2436.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1539.51 1539.51 1539.51 1539.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Obligasi Mantap 1896.43 1896.43 1896.43 1896.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1433.3 1433.3 1433.3 1433.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Sucorinvest Sharia Equity Fund 2040.43 2040.43 2040.43 2040.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1497.57 1497.57 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 32996.59 32996.59 32996.59 32996.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1699.61 1699.61 1699.61 1699.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Insight-METI Renewable Energy Fd 1999.783 1999.783 1999.783 1999.783 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Campuran Progresif 2011.91 2011.91 2011.91 2011.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2812.76 2812.76 2812.76 2812.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1694.424 1694.424 1694.424 1694.424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
Eastspring Investments Yield Discovery 1581.42 1581.42 1581.42 1581.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
MNC Dana Dollar 1.326 1.326 1.326 1.326 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Makara Prima 2987.45 2987.45 2987.45 2987.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.236 1.236 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
Mandiri Aktif 1838.52 1838.52 1838.52 1838.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Mandiri Saham Atraktif 1502.55 1502.55 1502.55 1502.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Mawar Konsumer 10 1643.657 1643.657 1643.657 1643.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Melati Premium Dollar 1.344 1.344 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1778.528 1778.528 1778.528 1778.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Panin Dana US Dollar 1.906 1.906 1.906 1.906 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۴:۴۶
Danamas Rupiah Plus 1564.169 1564.169 1564.169 1564.169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین