شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 02:15:05
0 (873.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (887.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (887.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

639,646
قیمت روز
10,456 (1.66%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:15
121,410 (23.43%)
تغییر ۳ ماهه
135,460 (26.87%)
تغییر ۶ ماهه
207,005 (47.85%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
1,042 (29.52%)
تغییر ۳ ماهه
768 (23.57%)
تغییر ۶ ماهه
1,012 (28.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Kombinasi Acc 3940.65 - 3940.65 3940.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
BNP Paribas Pesona 18810.51 - 18810.51 18810.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Keluarga 1238.6 - 1238.6 1238.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Istimewa Acc 4725.9 - 4633.41 4725.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Prestasi Acc 28891.06 - 28451.57 28891.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1496.48 - 1477.95 1496.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Terpadu II Acc 3397.72 - 3397.72 3397.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 23629.14 - 23629.14 23629.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Campuran Progresif 1452.31 - 1439.86 1452.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Prospera Bijak 607.81 - 607.81 607.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Rencana Cerdas 11017.21 - 11017.21 11017.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Dana Pratama Ekuitas 5549.37 - 5549.37 5549.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
SAM Indonesian Equity 1432.27 - 1394.17 1432.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Index IDX30 1044.74 - 1044.74 1044.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Dana Utama 2299.93 - 2299.93 2299.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Dana Syariah 3576.93 - 3576.93 3576.93 0.93 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 1676.3 - 1676.3 1676.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1147.88 - 1147.88 1147.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Obligasi Mantap 1615.18 - 1615.18 1616.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1426.43 1402.343 1402.343 1426.43 32.30 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2590.72 - 2590.72 2590.72 2.11 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Makara Abadi 3599.72 - 3599.72 3599.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Makara Prima 2545.841 - 2545.841 2545.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sucorinvest Equity 1581.43 - 1581.43 1581.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TRAM Consumption Plus 1265.52 - 1265.52 1265.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Pendapatan Tetap Utama 2401.34 - 2401.34 2401.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Pendapatan Tetap Abadi 2 2634.66 - 2634.66 2634.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Dana Tetap Utama 2042.87 - 2042.87 2042.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Danareksa Mawar Konsumer 10 1169.274 - 1169.274 1169.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2138.25 - 2138.25 2138.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ganesha Abadi 3511.17 - 3511.17 3511.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
NIKKO TRON DUA 2302.249 - 2302.249 2302.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
MRS Bond Kresna 2722.417 - 2722.417 2722.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
MRS Flex Kresna 1731.792 - 1731.792 1731.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
PNM Dana Bertumbuh 1428.632 - 1428.632 1428.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CIMB-Principal Bond 30739.72 - 30739.72 30739.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Semesta Dana Maxima 6569.963 - 6569.963 6569.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TRAM Strategic Plus 1512.16 - 1512.16 1512.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Indonesia Bond 1561.195 - 1561.195 1561.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BNI-AM Dana Terencana 1118.37 - 1118.37 1118.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Reksa Dana Dana Pasti 4618.22 - 4618.22 4618.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Indonesia Equity 1071.882 - 1071.882 1071.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Reksa Dana Dana Premier 2865.93 - 2865.93 2865.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Syailendra Fixed Income 1980.38 - 1980.38 1980.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Indonesia Balanced 1327.542 - 1327.542 1327.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Indah Nusantara Dua 2469.492 - 2469.492 2469.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder Indo Equity Fund 2011.191 - 2011.191 2011.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.214 - 1.214 1.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Batavia Dana Obligasi Plus 1447.13 - 1447.13 1447.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2240.52 - 2240.52 2240.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1023.91 - 1023.91 1023.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1296.76 - 1296.76 1296.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1383.27 - 1383.27 1383.27 3.40 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Danareksa Melati Premium Dollar 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1017.71 - 1017.71 1017.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Insight-METI Renewable Energy Fd 1705.36 - 1705.36 1705.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1439.003 - 1439.003 1439.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Yield Discovery 1478.25 - 1478.25 1478.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1696.389 - 1696.389 1696.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Panin Dana US Dollar 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1407.39 - 1407.39 1407.39 0.24 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Reksa Dana Prima 1526.86 - 1526.86 1526.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
MNC Dana Lancar 1521.338 - 1521.338 1521.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
MNC Dana Likuid 2338.001 - 2338.001 2338.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
MNC Dana Syariah 2568.365 - 2568.365 2568.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
BNP Paribas Prima USD 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mandiri Aktif 1332.57 - 1332.57 1332.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
Mandiri Saham Atraktif 994.23 - 994.23 994.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
MNC Dana Dollar 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AXA MaestroSaham 960.07 - 960.07 960.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
Danamas Dollar 1.789 - 1.789 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
OSO Sustainability Fund 1172.07 - 1172.07 1172.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۰۱
Schroder Providence Fund 4087.69 - 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Saham Unggulan 1747.607 - 1747.607 1847.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
SAM Dana Berkembang 16974.479 - 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Simas Danamas Saham 1632.214 - 1622.122 1632.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 - 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 - 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danamas Fleksi 4185.785 - 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Lautandhana Equity Progresif 1038.975 - 1038.975 1038.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 - 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 - 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Dana Ekuitas Andalan 4703.836 - 4703.836 4703.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Insight I-Hajj Syariah 3543.145 - 3543.145 3543.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 - 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی