هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 14:16:10
0 (1.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.26%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

20
قیمت روز
0 (0.72%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 15:04:41
2 (8.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.92%)
تغییر ۶ ماهه
19 (48.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Monthly Divi 13.947 13.944 13.944 13.947 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Divid 11.438 11.436 11.436 11.438 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
SBI Life - Bond Fund 39.049 39.04 39.028 39.049 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Life - Equity Fund 117.289 118.538 117.289 119.14 0.92 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund Growth 4031.414 4031.081 4030.756 4031.414 0.93 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Select Focus Growth 45.165 45.516 45.165 45.526 0.08 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Select Focus Dividend 27.273 27.485 27.273 27.491 0.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Axis Long Term Equity Growth 61.267 61.795 61.267 62.314 0.55 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Axis Long Term Equity Dividend 23.658 23.862 23.658 24.062 0.21 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4155.319 4154.982 4154.594 4155.319 0.98 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 55.456 55.976 55.456 56.186 0.20 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Bluechip Fund Regular Growth 51.574 52.059 51.574 52.256 0.19 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 35.99 36.328 35.99 36.464 0.13 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 29.34 29.616 29.34 29.728 0.11 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 304.095 304.07 304.044 304.095 0.12 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Growth 25.18 25.181 25.157 25.181 0.03 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 4174.213 4173.861 4173.457 4174.213 1.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 76.272 76.874 76.272 76.874 0.46 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 187.945 189.065 187.945 189.476 0.18 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 175.088 176.134 175.088 176.52 0.18 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1027.582 1027.497 1027.414 1027.582 0.24 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 54.996 55.324 54.996 55.444 0.05 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 49.007 49.387 49.007 49.397 0.08 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.334 1000.253 1000.253 1000.689 0.29 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3233.19 3232.945 3232.638 3233.19 0.74 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 29.929 30.161 29.929 30.167 0.05 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3214.304 3214.067 3213.769 3214.304 0.72 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3244.668 3244.429 3244.128 3244.668 0.73 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 4059.805 4059.46 4059.121 4059.805 0.97 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Dividend Payout 31.449 31.697 31.449 31.697 0.19 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 44.88 45 44.88 45 0.11 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 305.837 305.81 305.783 305.837 0.13 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 37.101 37.323 37.101 37.405 0.04 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 66.968 67.542 66.968 68.108 0.59 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund Direct Option 17.465 17.466 17.449 17.466 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 16.79 16.84 16.79 16.84 0.04 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 147.676 147.664 147.65 147.676 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 103.879 103.87 103.861 103.879 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1066.632 1066.553 1066.454 1066.632 0.24 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 222.532 222.509 222.491 222.532 0.06 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 180.656 180.641 180.625 180.656 0.05 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.113 108.104 108.095 108.113 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 550.342 550.296 550.251 550.342 0.13 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 536.287 536.243 536.199 536.287 0.13 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 332.749 332.721 332.692 332.749 0.08 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 138.279 138.268 138.256 138.279 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 330.473 330.446 330.419 330.473 0.08 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.267 100.259 100.25 100.267 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.268 100.26 100.251 100.268 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 45.145 45.532 45.145 45.913 0.40 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 29.552 29.614 29.294 29.614 0.72 2.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1027.627 1027.539 1027.453 1027.627 0.25 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.204 1031.116 1031.116 1031.601 0.33 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.198 1031.113 1031.113 1031.582 0.32 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 25.447 25.448 25.424 25.448 0.03 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 17.126 17.127 17.111 17.127 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan - Gro 81.658 82.301 81.657 82.301 0.50 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan Divid 41.107 41.431 41.107 41.431 0.25 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.4 18.45 18.4 18.45 0.04 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 17.05 17.1 17.05 17.1 0.04 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 48.77 48.9 48.77 48.9 0.13 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 22.79 22.85 22.79 22.85 0.06 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 16.25 16.3 16.25 16.3 0.04 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 15.73 15.77 15.73 15.77 0.04 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 37.44 37.81 37.44 37.89 0.13 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 58.39 58.96 58.39 59.08 0.19 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 22.72 22.94 22.72 22.99 0.07 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 54.5 55.04 54.5 55.15 0.19 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 101.997 101.988 101.979 101.997 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 102.106 102.097 102.088 102.106 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 104.917 104.908 104.898 104.917 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.289 100.28 100.271 100.289 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.487 101.479 101.47 101.487 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.201 100.192 100.192 100.238 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 147.163 147.15 147.138 147.163 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.181 100.173 100.164 100.181 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.722 100.714 100.705 100.722 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.175 100.167 100.167 100.211 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1042.391 1042.315 1042.218 1042.391 0.23 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1055.8 1055.72 1055.62 1055.8 0.24 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1104.26 1104.176 1104.072 1104.26 0.25 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1043.318 1043.239 1043.14 1043.318 0.24 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1042.386 1042.309 1042.213 1042.386 0.23 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1054.872 1054.795 1054.697 1054.872 0.24 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1103.274 1103.193 1103.09 1103.274 0.25 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight 17.686 17.685 17.681 17.686 0.17 0.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 14.671 14.67 14.667 14.671 0.10 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 30.063 30.307 30.063 30.307 0.40 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly 11.427 11.427 11.427 11.427 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide 11.858 11.858 11.858 11.858 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Growth 26.257 26.251 26.251 26.257 0.04 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend 10.523 10.513 10.513 10.523 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan Q 10.456 10.446 10.446 10.456 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Retail Monthly Dividend P 13.073 13.07 13.07 13.073 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund - Retail Growth 28.536 28.536 28.536 28.536 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan - Growth 25.222 25.222 25.222 25.222 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Weekly Divide 11.49 11.49 11.445 11.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Short Term Debt Fund Retail Weekly Dividend Pa 11.829 11.829 11.825 11.829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 163.694 163.694 163.694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 100.195 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 108.023 108.023 108.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 100.195 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 13.468 13.468 13.468 13.468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 12.549 12.549 12.549 12.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Monthly Divi 12.492 12.492 12.492 12.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Regular Plan 12.392 12.392 12.392 12.392 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 87.44 87.44 87.44 87.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 86.593 86.593 86.593 86.593 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flex Income Gr 421.373 421.373 421.373 421.373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flex Income Div 154.519 154.519 154.519 154.519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Pl 417.636 417.636 417.636 417.636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.925 101.925 101.925 101.925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.6 105.6 105.6 105.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 102.024 102.024 102.024 102.024 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.555 105.555 105.555 105.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.92 101.92 101.92 101.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 153.155 153.155 153.155 153.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 102.015 102.015 102.015 102.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 105.437 105.437 105.437 105.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.508 105.508 105.508 105.508 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۱
Axis Liquid Retail Growth 2117.08 2117.08 2117.08 2117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Growth 2261.74 2261.74 2261.74 2261.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.99 1000.99 1000.99 1000.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2273.507 2273.507 2273.507 2273.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1001.563 1001.563 1001.563 1001.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4973.326 4973.326 4973.326 4973.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.454 1002.454 1002.454 1002.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1002.292 1002.292 1002.292 1002.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1327.548 1327.548 1327.548 1327.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1001.722 1001.722 1001.722 1001.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.461 1002.461 1002.461 1002.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 5006.976 5006.976 5006.976 5006.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4521.165 4521.165 4521.165 4521.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1588.796 1588.796 1588.796 1588.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1007.639 1007.639 1007.639 1007.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1585.424 1585.424 1585.424 1585.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1005.749 1005.749 1005.749 1005.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1216.985 1216.985 1216.985 1216.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.17 1034.17 1034.17 1034.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1471.346 1471.346 1471.346 1471.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1474.641 1474.641 1474.641 1474.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3352.838 3352.838 3352.838 3352.838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3335.637 3335.637 3335.637 3335.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1133.714 1133.714 1133.547 1133.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1027.407 1027.407 1027.407 1027.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3086.217 3086.217 3086.217 3086.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.237 1154.237 1154.237 1154.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1027.047 1027.047 1027.047 1027.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.362 1053.362 1053.362 1053.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.205 1053.205 1053.205 1053.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1039.099 1039.099 1039.099 1039.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 1524.28 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 1001.4 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1384.875 1384.875 1384.875 1384.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1148.378 1148.378 1148.378 1148.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 100.148 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 100.108 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2215.571 2215.571 2194.875 2215.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.917 118.917 118.917 118.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.956 100.956 100.956 100.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flex Income Ret 220.008 220.008 220.008 220.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.119 100.119 100.119 100.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 450.78 450.78 450.78 450.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 149.19 149.19 149.19 149.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 462.33 462.33 462.33 462.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 37.59 37.59 37.59 37.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 275.615 275.615 275.615 275.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.537 100.537 100.537 100.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 154.187 154.187 154.187 154.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 118.502 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 118.514 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 1019.446 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 118.515 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1500 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 3764.092 3764.092 3764.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 1225.98 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی