شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 23:57:06
0 (5.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.09%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.66%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:00:58
41 (274.23%)
تغییر ۳ ماهه
38 (214.58%)
تغییر ۶ ماهه
37 (200.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 3887.349 - 3887.349 3887.349 1.42 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3012.287 - 3012.287 3012.287 0.68 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 292.803 - 292.803 292.803 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1033.686 - 1033.686 1033.686 0.38 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1132.02 - 1132.02 1132.02 0.26 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 449.553 - 449.553 449.553 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3910.431 - 3910.431 3910.431 1.46 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 148.754 - 148.754 148.754 0.06 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3240.616 - 3240.616 3240.616 0.82 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 294.091 - 294.091 294.091 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 163.738 163.694 163.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 148.395 - 148.395 148.395 0.06 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 103.675 - 103.675 103.675 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 461.071 - 461.071 461.071 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1170.549 - 1170.549 1170.549 0.27 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 100.223 100.195 100.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 214.23 - 214.23 214.23 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 173.675 - 173.675 173.675 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.112 - 108.112 108.112 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 108.052 108.023 108.052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 529.684 - 529.684 529.684 0.07 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 516.158 - 516.158 516.158 0.07 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 319.889 - 319.889 319.889 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 133.089 - 133.089 133.089 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 100.222 100.195 100.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 318.069 - 318.069 318.069 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.266 - 100.266 100.266 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.266 - 100.266 100.266 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1033.804 - 1033.804 1033.804 0.39 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1035.347 - 1035.347 1035.347 0.39 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1035.288 - 1035.288 1035.288 0.38 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 103.02 - 103.02 103.02 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 103.065 - 103.065 103.065 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 104.698 - 104.698 104.698 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.353 - 100.353 100.353 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.275 - 101.275 101.275 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.346 - 100.346 100.346 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 147.904 - 147.904 147.904 0.06 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 274.85 - 274.85 274.85 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.227 - 100.227 100.227 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.524 - 100.524 100.524 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.264 - 100.264 100.264 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 119.007 - 119.007 119.007 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.319 - 100.319 100.319 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3254.728 - 3254.728 3254.728 0.85 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1428.923 - 1428.923 1428.923 0.36 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1431.389 - 1431.389 1431.389 0.37 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1020.185 - 1020.185 1020.185 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1159.189 - 1159.189 1159.189 0.29 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1025.581 - 1025.581 1025.581 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1025.593 - 1025.593 1025.593 0.27 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.815 - 1053.815 1053.815 0.27 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.791 - 1053.791 1053.791 0.27 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1349.181 - 1349.181 1349.181 0.34 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3112.086 - 3112.086 3112.086 0.79 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3096.625 - 3096.625 3096.625 0.77 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3125.866 - 3125.866 3125.866 0.78 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1027.58 - 1027.58 1027.58 0.26 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1004.227 - 1004.227 1004.227 0.25 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1016.261 - 1016.261 1016.261 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1062.898 - 1062.898 1062.898 0.27 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1004.24 - 1004.24 1004.24 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1004.227 - 1004.227 1004.227 0.25 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1016.231 - 1016.231 1016.231 0.25 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1062.88 - 1062.88 1062.88 0.27 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Axis Liquid Retail Growth 2063.938 - 2063.938 2063.938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Institutional Growth 2195.711 - 2195.711 2195.711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2205.892 - 2205.892 2205.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1001.638 - 1001.638 1001.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2205.871 - 2205.871 2205.871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1004.979 - 1004.979 1004.979 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1003.174 - 1003.174 1003.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1005.692 - 1005.692 1005.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1005.109 - 1005.109 1005.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1003.182 - 1003.182 1003.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 29.24 - 29.24 29.24 0.45 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 121.473 - 121.473 121.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 114.02 - 114.02 114.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 35.546 - 35.546 35.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Kotak Select Focus Growth 25.477 - 25.477 25.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Kotak Select Focus Dividend 16.043 - 16.043 16.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 16.347 - 16.347 16.347 0.38 2.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 27.35 - 27.35 27.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 17.418 - 17.418 17.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 24.16 - 24.16 24.16 0.37 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 19.552 - 19.552 19.552 0.23 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3984.912 - 3984.623 3984.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.554 - 1000.554 1000.554 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 20.45 - 20.45 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 41.43 - 41.43 41.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۶:۰۱
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3985.615 - 3985.615 3985.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4379.36 - 4379.36 4379.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1013.576 - 1013.576 1013.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.882 - 1034.882 1034.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۲
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1500 - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4791.931 - 4790.596 4791.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1591.778 - 1591.335 1591.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.727 - 1530.727 1530.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1006.926 - 1006.65 1006.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 - 3764.092 3764.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی