خبر
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0123
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 07:44:17
0 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.78%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0.67%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 14:05:59
6 (31.20%)
تغییر ۳ ماهه
7 (33.81%)
تغییر ۶ ماهه
5 (25.64%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axis Equity Growth 45.28 45.28 45.28 45.28 0.13 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Life - Equity Fund 147.645 147.645 147.645 147.645 0.52 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Equity Fund Growth 1186.393 1186.393 1186.393 1186.393 4.12 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund Growth 4289.121 4289.121 4289.121 4289.121 0.76 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Kotak Select Focus Growth 56.4 56.4 56.4 56.4 0.31 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Equity Dividend Payout 18.25 18.25 18.25 18.25 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Kotak Select Focus Dividend 34.057 34.057 34.057 34.057 0.19 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Long Term Equity Growth 67.472 67.472 67.472 67.472 0.32 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Long Term Equity Dividend 23.762 23.762 23.762 23.762 0.11 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 63.17 63.17 63.17 63.17 0.22 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 71.544 71.544 71.544 71.544 0.27 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Bluechip Fund Regular Growth 65.782 65.782 65.782 65.782 0.25 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3283.743 3283.743 3283.743 3283.743 0.50 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 46.431 46.431 46.431 46.431 0.17 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 37.422 37.422 37.422 37.422 0.14 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Equity Fund Direct Plan Growth 50.86 50.86 50.86 50.86 0.15 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 323.46 323.46 323.46 323.46 0.06 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Emerging Businesses Fund Growth 237.528 237.528 237.528 237.528 2.27 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Equity Hybrid Fund Regular Growth 212.376 212.376 212.376 212.376 1.14 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 104.479 104.479 104.479 104.479 0.72 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 230.481 230.481 230.481 230.481 1.24 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1026.883 1026.883 1026.883 1026.883 0.18 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 67.444 67.444 67.444 67.444 0.36 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 62.099 62.099 62.099 62.099 0.34 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1137.091 1137.091 1137.091 1137.091 0.17 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3445.701 3445.701 3445.701 3445.701 0.62 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 37.925 37.925 37.925 37.925 0.21 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3420.307 3420.307 3420.307 3420.307 0.60 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Equity Fund Direct Plan Dividend Payout 22.58 22.58 22.58 22.58 0.06 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout 43.446 43.446 43.446 43.446 0.42 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3452.638 3452.638 3452.638 3452.638 0.61 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Equity Fund -Direct Plan - Growth Option 1274.818 1274.818 1274.818 1274.818 4.44 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 4326.068 4326.068 4326.068 4326.068 0.78 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3583.154 3583.154 3583.154 3583.154 0.60 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Equity Fund -Direct Plan - Dividend Option 71.633 71.633 71.633 71.633 0.25 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Dividend Payout 38.821 38.821 38.821 38.821 0.27 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 53.15 53.15 53.15 53.15 0.04 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 325.84 325.84 325.84 325.84 0.06 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Growth 260.736 260.736 260.736 260.736 2.50 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 45.003 45.003 45.003 45.003 0.24 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 74.712 74.712 74.712 74.712 0.35 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Standard Life - Opportunities Wealth Builder 47.908 47.908 47.908 47.908 0.37 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 16.56 16.56 16.56 16.56 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Emerging Businesses Fund Direct Plan Dividend 63.539 63.539 63.539 63.539 0.61 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1134.992 1134.992 1134.992 1134.992 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1081.061 1081.061 1081.061 1081.061 0.17 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 236.444 236.444 236.444 236.444 0.04 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 192.675 192.675 192.675 192.675 0.03 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 585.893 585.893 585.893 585.893 0.10 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.186 108.186 108.186 108.186 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 570.931 570.931 570.931 570.931 0.10 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 354.887 354.887 354.887 354.887 0.06 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 147.211 147.211 147.211 147.211 0.03 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 351.821 351.821 351.821 351.821 0.06 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.335 100.335 100.335 100.335 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.337 100.337 100.337 100.337 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 46.804 46.804 46.804 46.804 0.22 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 34.556 34.556 34.556 34.556 0.10 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1026.892 1026.892 1026.892 1026.892 0.19 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.624 1031.624 1031.624 1031.624 0.19 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.615 1031.615 1031.615 1031.615 0.18 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan - Gro 113.091 113.091 113.091 113.091 0.78 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan Divid 52.639 52.639 52.639 52.639 0.36 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 23.93 23.93 23.93 23.93 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 58.35 58.35 58.35 58.35 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 20.65 20.65 20.65 20.65 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 17.89 17.89 17.89 17.89 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 47.38 47.38 47.38 47.38 0.18 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 77.85 77.85 77.85 77.85 0.30 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 71.96 71.96 71.96 71.96 0.28 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 27.46 27.46 27.46 27.46 0.10 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.239 100.239 100.239 100.239 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 150.327 150.327 150.327 150.327 0.03 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 56.322 56.322 56.322 56.322 0.25 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 91.445 91.445 91.445 91.445 0.41 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid 25.134 25.134 25.134 25.134 0.11 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Growt 83.262 83.262 83.262 83.262 0.37 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1111.893 1111.893 1111.893 1111.893 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1125.195 1125.195 1125.195 1125.195 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1176.841 1176.841 1176.841 1176.841 0.21 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1109.198 1109.198 1109.198 1109.198 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1109.195 1109.195 1109.195 1109.195 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1122.479 1122.479 1122.479 1122.479 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1173.981 1173.981 1173.981 1173.981 0.21 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3607.412 3607.412 3607.412 3607.412 0.61 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1579.961 1579.961 1579.961 1579.961 0.26 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1066.635 1066.635 1066.635 1066.635 0.10 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1155.256 1155.256 1155.256 1155.256 0.19 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1055.391 1055.391 1055.391 1055.391 0.18 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.122 1053.122 1053.122 1053.122 0.18 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1491.835 1491.835 1491.835 1491.835 0.25 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 39.321 39.321 39.321 39.321 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 163.694 163.694 163.723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 100.195 100.195 100.213 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 108.023 108.023 108.042 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 100.195 100.195 100.213 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1581.73 1581.73 1581.73 1581.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۴۶
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1055.107 1055.107 1055.107 1055.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۴۶
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1116.851 1116.851 1116.851 1116.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۴۶
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1053.426 1053.426 1053.426 1053.426 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۴۶
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4395.621 4395.621 4395.621 4395.621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 4423.528 4423.528 4423.528 4423.528 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۱۶
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۱۶
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 100.148 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۴۶
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 100.108 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۴۶
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 149.446 149.446 149.446 149.446 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.157 100.157 100.157 100.157 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۸:۴۷
Axis Liquid Institutional Growth 2400.393 2400.393 2400.393 2400.393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۸
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 105.648 105.648 105.648 105.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 103.851 103.851 103.851 103.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 103.985 103.985 103.985 103.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 106.733 106.733 106.733 106.733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.429 100.429 100.429 100.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 102.204 102.204 102.204 102.204 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.32 100.32 100.32 100.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 101.429 101.429 101.429 101.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲:۴۷
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.08 18.08 18.08 18.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۴۵
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 16.36 16.36 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲:۴۶
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 5247.949 5247.949 5247.949 5247.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 5295.054 5295.054 5295.054 5295.054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4725.734 4725.734 4725.734 4725.734 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1592.621 1592.621 1592.621 1592.621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1589.17 1589.17 1589.17 1589.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1010.331 1010.331 1010.331 1010.331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1531.712 1531.712 1531.712 1531.712 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1330.192 1330.192 1330.192 1330.192 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۴۴
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1222.075 1222.075 1222.075 1222.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۲:۴۴
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 1524.28 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۳:۴۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.987 1530.987 1530.758 1530.987 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۱:۴۵
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1011.646 1011.646 1011.495 1011.646 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۴۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.433 1034.433 1034.3 1034.433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۸:۴۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ساعت ۲:۴۲
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۴۳
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۴۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 1000.956 1000.937 1000.956 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۴۲
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ساعت ۷:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین