شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 09:56:16
0 (1.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.90%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

25
قیمت روز
1 (4.77%)
تغییر روزانه
۱۹ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:39
25 (49.92%)
تغییر ۳ ماهه
11 (77.98%)
تغییر ۶ ماهه
11 (82.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 21.657 - 21.657 21.657 0.20 0.91% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 145.832 144.973 144.973 145.832 0.11 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 136.63 135.827 135.827 136.63 0.10 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 42.674 42.422 42.422 42.674 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3147.883 3147.491 3147.491 3147.883 0.69 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3131.599 3131.215 3131.215 3131.599 0.67 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3161.171 3160.784 3160.784 3161.171 0.68 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 28.951 28.781 28.781 28.951 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1039.186 1039.059 1039.059 1039.186 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1015.569 1015.445 1015.445 1015.569 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1027.951 1027.823 1027.823 1027.951 0.23 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1075.125 1074.991 1074.991 1075.125 0.24 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1015.791 1015.665 1015.665 1015.791 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1015.564 1015.439 1015.439 1015.564 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1027.732 1027.606 1027.606 1027.732 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1074.885 1074.754 1074.754 1074.885 0.23 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 13.98 - 13.98 13.98 0.27 1.97% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۷:۰۱
HDFC Liquid Fund Growth 3929.768 - 3929.768 3929.768 0.40 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Retail Growth 2085.309 - 2085.309 2085.309 0.17 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Kotak Select Focus Growth 33.28 - 33.28 33.28 0.22 0.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Kotak Select Focus Dividend 20.957 - 20.957 20.957 0.14 0.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Institutional Growth 2221.335 - 2221.335 2221.335 0.21 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 296.236 - 296.236 296.236 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 4063.83 - 4063.83 4063.83 0.40 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1027.141 - 1027.141 1027.141 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.83 - 1000.83 1000.83 0.08 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 35.82 - 35.82 35.82 0.24 0.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2231.967 - 2231.967 2231.967 0.22 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1001.672 - 1001.672 1001.672 0.08 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 22.812 - 22.812 22.812 0.15 0.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3954.12 - 3954.12 3954.12 0.41 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 297.631 - 297.631 297.631 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.266 - 1002.266 1002.266 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1002.435 - 1002.435 1002.435 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 150.181 - 150.181 150.181 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 104.891 - 104.891 104.891 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 216.594 - 216.594 216.594 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 175.807 - 175.807 175.807 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.116 - 108.116 108.116 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 536.043 - 536.043 536.043 0.06 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 522.354 - 522.354 522.354 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 323.816 - 323.816 323.816 0.04 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 134.687 - 134.687 134.687 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 321.887 - 321.887 321.887 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.269 - 100.269 100.269 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.274 - 100.274 100.274 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1001.869 - 1001.869 1001.869 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.27 - 1002.27 1002.27 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 22.888 - 22.888 22.888 0.07 0.31% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1027.166 - 1027.166 1027.166 0.11 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.221 - 1031.221 1031.221 0.11 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.216 - 1031.216 1031.216 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 15.38 - 15.38 15.38 0.10 0.65% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 104.228 - 104.228 104.228 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 104.305 - 104.305 104.305 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 105.958 - 105.958 105.958 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.279 - 100.279 100.279 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.228 - 101.228 101.228 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.203 - 100.203 100.203 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 149.639 - 149.639 149.639 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.172 - 100.172 100.172 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.476 - 100.476 100.476 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.177 - 100.177 100.177 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4915.935 - 4915.935 4915.935 0.50 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1589.453 - 1589.453 1589.453 0.16 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1005.999 - 1005.999 1005.999 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.978 - 1530.978 1530.978 0.16 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1004.256 - 1004.256 1004.256 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3292.516 - 3292.516 3292.516 0.31 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1445.133 - 1445.133 1445.133 0.14 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1448.008 - 1448.008 1448.008 0.14 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1025.907 - 1025.907 1025.907 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1052.851 - 1052.851 1052.851 0.57 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1364.487 - 1364.487 1364.487 0.13 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 - 163.694 163.694 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 - 100.195 100.195 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 - 108.023 108.023 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 - 100.195 100.195 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 35.51 - 35.51 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 38.39 - 38.39 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.96 - 18.96 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3037.69 - 3037.69 3037.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1133.522 - 1133.522 1133.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3271.274 - 3271.274 3271.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1168.381 - 1168.381 1168.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1021.362 - 1021.362 1021.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1155.36 - 1155.36 1155.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1027.159 - 1027.159 1027.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.171 - 1053.171 1053.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.17 - 1034.17 1034.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.3 - 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۰
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4871.204 - 4871.204 4871.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1327.996 - 1327.996 1327.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4447.384 - 4447.384 4447.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1586.185 - 1586.185 1586.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1229.088 - 1229.088 1229.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4036.511 - 4036.511 4036.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۳۰
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.513 - 1000.513 1000.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲:۳۰
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2215.571 - 2194.875 2215.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.917 - 118.917 118.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
SBI Life - Bond Fund 37.072 - 37.072 37.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 41.723 - 41.723 41.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Dividend Payout 18.924 - 18.924 18.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 15.84 - 15.84 15.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 34.29 - 34.29 34.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.771 - 105.771 105.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.956 - 100.956 100.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flex Income Ret 220.008 - 220.008 220.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.119 - 100.119 100.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 450.78 - 450.78 450.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 149.19 - 149.19 149.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 462.33 - 462.33 462.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 37.59 - 37.59 37.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 275.615 - 275.615 275.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.537 - 100.537 100.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan - Gro 45.464 - 45.464 45.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan Divid 24.64 - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Flex Income Div 155.884 - 155.884 155.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Pl 386.48 - 386.48 386.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 154.187 - 154.187 154.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.331 - 101.331 101.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.474 - 105.474 105.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 100.96 - 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.317 - 105.317 105.317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 35.65 - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1500 - 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1528.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۰۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 - 3764.092 3764.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی