شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:41:06
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

298
قیمت روز
1 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
7 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
18 (6.43%)
تغییر ۶ ماهه
57 (23.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Voyage China Fund 1.516 - 1.516 1.516 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
PineBridge US Equity Fund 26.19 - 26.19 26.19 0.41 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 8.14 - 8.14 8.14 0.06 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 97.21 - 97.21 97.21 0.75 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Multi Income acc - USD 13.02 - 13.02 13.02 0.08 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Multi Income mth - USD 9.38 - 9.38 9.38 0.06 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 33036 - 33036 33036 134.00 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks Z 11.78 - 11.78 11.78 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.18 - 12.18 12.18 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 72.88 - 72.88 72.88 0.11 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 565.053 - 565.053 565.053 0.77 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 9.78 - 9.78 9.78 0.06 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 7.07 - 7.07 7.07 0.05 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 9.84 - 9.84 9.84 0.06 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 8.41 - 8.41 8.41 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 7.68 - 7.68 7.68 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 11.82 - 11.82 11.82 0.04 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC China Dragon Fund 11.23 11.33 11.23 11.33 2.10 23.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 34.93 - 34.93 34.93 0.17 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 9.76 - 9.76 9.76 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 23.885 - 23.885 23.885 0.29 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Income Fund E Inc HKD 9.2 - 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Franklin Technology Fund A acc HKD 26.63 - 26.63 26.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Templeton Global Total Return Funah 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Templeton Global Total Return Funda 13.33 - 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 214.66 - 214.66 214.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 56.9 - 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 14.12 - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 189.77 - 189.77 189.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 127.99 - 127.99 127.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 10.25 - 10.25 10.25 0.06 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 16.8 - 16.8 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 10.406 - 10.406 10.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 9.309 - 9.309 9.309 0.08 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 96.52 - 96.52 96.52 8.99 9.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Schroder International Selection Fund Global Emerg 110.788 - 110.788 110.788 0.84 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Schroder International Selection Fund Global Equit 590.035 - 590.035 590.035 23.03 3.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
PIMegatrend Selection P HKD 1847.74 - 1847.74 1847.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Allianz Income and Growth AM HKD 6.92 - 6.92 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Global Multi Asset Income Fund A Mh 8.328 - 8.328 8.328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 8.295 - 8.295 8.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 10.26 - 10.26 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 255.251 - 255.251 255.251 0.96 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 372.929 - 372.929 372.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2040.93 - 2040.93 2040.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PIEmerging Debt P dm HKD 1059.44 - 1059.44 1059.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BOC-P HK Equity Provident 31.22 - 31.22 31.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BOC-P Global Bond Provident 23.323 - 23.323 23.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA Union Investment Global Bond A 131.73 - 131.73 131.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA Union Investment Global Bond R 14.62 - 14.62 14.62 0.05 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Global Investment Fund Hon 13.67 - 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 141.61 - 141.61 141.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA Union Investment Global Equity Fund A 148.72 - 148.72 148.72 1.96 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 2.849 - 2.849 2.849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 19.478 - 19.478 19.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 17.773 - 17.773 17.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 147.1 - 147.1 147.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 20.539 - 20.539 20.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Principal MPF - Smart Plan-JPMorgan Greater China 17.43 - 17.43 17.43 0.16 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.355 - 2.355 2.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.271 - 2.271 2.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 127.81 - 127.81 127.81 0.18 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.244 - 1.244 1.244 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 18.136 - 18.136 18.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 26.21 - 26.21 26.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 21.281 - 21.281 21.281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 22.912 - 22.912 22.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 9.284 - 9.284 9.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 13.596 - 13.596 13.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 19.91 - 19.91 19.91 0.06 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 20.55 - 20.55 20.55 0.06 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 13.58 - 13.58 13.58 0.14 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 14.66 - 14.66 14.66 0.15 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.6 - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.506 - 2.506 2.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 5.37 - 5.37 5.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 5.57 - 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder Growth HKD-ACC 23.6 - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Growth USD-ACC 3.04 - 3.04 3.04 0.03 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income A Inc 84.8 - 84.8 84.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income C Inc 90.36 - 90.36 90.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund HA 132.781 - 132.781 132.781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund HC 141.439 - 141.439 141.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 53.8 - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 6.94 - 6.94 6.94 0.04 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.23 - 12.23 12.23 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 12.88 - 12.88 12.88 0.04 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 13.339 - 13.339 13.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 12.708 - 12.708 12.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 23.3 - 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 7.13 - 7.13 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 19.539 - 19.539 19.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 20.205 - 20.205 20.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Stable Grow 18.21 - 18.21 18.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.102 - 2.102 2.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.027 - 2.027 2.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.119 - 13.119 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 9.617 - 9.617 9.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 12.73 - 12.73 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 8.318 - 8.318 8.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 74.5 - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 100.66 - 100.66 99.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 96.6 - 96.6 96.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۰۱
PineBridge Europe Equity Fund 23.64 - 23.64 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۰۰
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.11 - 11.11 11.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 12.56 - 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 - 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 17.512 - 17.512 17.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 18.791 - 18.791 18.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.965 - 15.965 15.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1874.92 - 1874.92 1874.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 19.56 - 19.56 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Schroder International Selection Fund China Opport 17.126 - 17.126 17.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 16.282 - 16.282 16.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی