شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.129
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

374
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:49
60 (19.11%)
تغییر ۳ ماهه
85 (29.41%)
تغییر ۶ ماهه
94 (33.57%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

24,532
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 14:03:39
301 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
24,532 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
24,532 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Global Total Return Funah 7.51 - 7.51 7.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Templeton Global Total Return Funda 13.41 - 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Franklin Technology Fund A acc HKD 41.73 - 41.73 41.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 233.59 - 233.59 233.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 154.92 - 154.92 154.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 12.19 - 12.19 12.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.615 - 9.615 9.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.581 - 10.581 10.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 134.02 - 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Equit 691.284 - 691.284 691.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 8.69 - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 23.37 - 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 8.814 - 8.814 8.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.19 - 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 11.81 - 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
PIMegatrend Selection P HKD 2546.39 - 2546.39 2546.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Allianz Income and Growth AM HKD 8.73 - 8.73 8.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 359.477 - 359.477 359.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 151.054 - 151.054 151.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 463.272 - 463.272 463.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2613.37 - 2613.37 2613.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Principal MPF - Smart Plan-JPMorgan Greater China 23.98 - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.27 - 1.27 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.841 - 21.841 21.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 22.595 - 22.595 22.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Growth HKD-ACC 30.6 - 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Growth USD-ACC 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
PIEmerging Debt P dm HKD 1252.81 - 1252.81 1252.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BOC-P HK Equity Provident 37.546 - 37.546 37.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 66.61 - 66.61 66.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 8.6 - 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.776 - 3.776 3.776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 23.254 - 23.254 23.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 19.957 - 19.957 19.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 24.532 - 24.532 24.532 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.502 - 1.502 1.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 20.354 - 20.354 20.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 31.007 - 30.924 31.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 35.181 - 35.181 35.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 27.772 - 27.772 27.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 29.912 - 29.912 29.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 14.815 - 14.815 14.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 15.254 - 15.254 15.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 25.59 - 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 17.62 - 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Stable Grow 21.37 - 21.37 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income C Inc 101.947 - 101.947 101.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund HA 151.816 - 151.816 151.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund HC 162.118 - 162.118 162.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 14.568 - 14.568 14.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
ZEAL Voyage China Fund 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
PineBridge Europe Equity Fund 23.66 - 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 91.89 - 91.89 91.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 712.171 - 712.171 712.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 154.851 - 154.851 154.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BEA Union Investment Global Equity Fund A 193.15 - 193.15 193.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 152.04 - 152.04 152.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.772 - 2.772 2.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 25.41 - 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
PineBridge US Equity Fund 35.61 - 35.61 35.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 43506 - 43506 43506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 95.436 - 95.436 95.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BEA Union Investment Global Bond A 139.3 - 139.3 139.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
BEA Union Investment Global Bond R 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 25.41 - 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 9.59 - 9.59 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.671 - 2.671 2.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.198 - 3.198 3.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.081 - 3.081 3.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 6.647 - 6.647 6.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 6.898 - 6.898 6.898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.362 - 2.362 2.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.276 - 2.276 2.276 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 45.77 - 45.77 45.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.548 - 10.548 10.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 243.51 - 243.51 243.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۳۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 63.47 - 63.47 63.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۳۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 94.24 - 93.85 94.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۳۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 130.43 - 129.89 130.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.36 - 9.36 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۷:۳۱
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 184.95 - 184.95 184.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۳
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 147.92 - 147.92 147.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۳۳
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 18.36 - 18.36 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
BOC-P Global Bond Provident 24.919 - 24.919 24.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
JPMorgan Multi Income mth - USD 10.71 - 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
JPMorgan Multi Income mth HKD 10.64 - 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 18.36 - 18.36 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۴۰
Income Fund E Inc HKD 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۳۱
HSBC China Dragon Fund 12.56 - 12.56 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder International Selection Fund China Opport 21.075 - 21.075 21.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.517 - 13.517 13.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 2020.76 - 2020.76 2020.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 13.58 - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 91.96 - 91.96 91.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 13.485 - 13.485 13.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 14.394 - 14.394 14.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۷:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.587 - 1.586 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - A 16.123 - 16.123 16.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - H 16.486 - 16.486 16.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 15.65 - 15.41 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۳۰
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.97 - 10.67 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۳۰
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 10.21 - 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 9.978 - 9.978 9.978 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 102.91 - 102.91 102.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 10.35 - 10.35 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 7.58 - 7.48 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 - 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 17.512 - 17.512 17.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 18.791 - 18.791 18.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.965 - 15.965 15.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 16.282 - 16.282 16.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی