هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:07
0 (0.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

325
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
8 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
32 (8.96%)
تغییر ۶ ماهه
20 (6.56%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

28,980
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:56
2,086 (7.75%)
تغییر ۳ ماهه
3,699 (14.63%)
تغییر ۶ ماهه
28,980 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 3036.35 3036.35 3036.35 3036.35 82.82 2.73% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Allianz Income and Growth AM HKD 9.65 9.65 9.65 9.65 0.17 1.76% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.135 9.135 9.135 9.135 0.04 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.655 9.655 9.655 9.655 0.09 0.92% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 31.54 31.54 31.54 31.54 1.75 5.55% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 13.12 13.12 13.12 13.12 0.34 2.59% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 20.74 20.74 20.74 20.74 0.69 3.33% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9 9 9 9 0.05 0.56% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 11.17 11.17 11.17 11.17 0.18 1.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 20.614 20.614 20.614 20.614 0.46 2.22% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 19.957 19.957 19.957 19.957 0.81 4.07% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.842 9.842 9.842 9.842 0.07 0.72% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 16.04 16.04 16.04 16.04 0.35 2.18% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 13.26 13.26 13.26 13.26 0.29 2.19% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund China Opport 25.873 25.873 25.873 25.873 0.90 3.49% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 460.931 460.931 460.931 460.931 17.11 3.71% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund Global Emerg 193.545 193.545 193.545 193.545 5.93 3.07% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 598.788 598.788 598.788 598.788 16.01 2.67% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2924.26 2924.26 2924.26 2924.26 102.85 3.52% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 2777.96 2777.96 2777.96 2777.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 18.5 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
PIEmerging Debt P dm HKD 1219.49 1219.49 1219.49 1219.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 21.09 21.09 21.09 21.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 218.91 218.91 218.91 218.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 26.923 26.923 26.923 26.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 11.93 11.93 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 28.421 28.421 28.421 28.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 3.097 3.097 3.097 3.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 21.413 21.413 21.413 21.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 33.913 33.913 33.913 33.913 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 33.923 33.923 33.923 33.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 17.904 17.904 17.904 17.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 21.326 21.326 21.326 21.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 23.457 23.457 23.457 23.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 17.405 17.405 17.405 17.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 22.167 22.167 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 17.28 17.28 17.28 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.731 3.731 3.731 3.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.591 3.591 3.591 3.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 8.339 8.339 8.339 8.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 8.665 8.665 8.665 8.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.528 2.528 2.528 2.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.433 2.433 2.433 2.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Growth HKD-ACC 37.82 37.82 37.82 37.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BOC-P HK Equity Provident 47.222 47.222 47.222 47.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BOC-P Global Bond Provident 24.848 24.848 24.848 24.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income A Inc 105.814 105.814 105.814 105.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income C Inc 113.489 113.489 113.489 113.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BEA Union Investment Global Bond A 137.34 137.34 137.34 137.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 30.69 30.69 30.69 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund HA 173.078 173.078 173.078 173.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund HC 185.568 185.568 185.568 185.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 78.62 78.62 78.62 78.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 4.963 4.963 4.963 4.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.816 1.816 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 42.439 42.439 42.439 42.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 16.667 16.667 16.667 16.667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 30.69 30.69 30.69 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
PineBridge US Equity Fund 40.59 40.59 40.59 40.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.52 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.58 11.58 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Da Cheng China Balanced class A (HKD) 16.44 16.44 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.627 10.627 10.627 10.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 13.48 13.48 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 23.09 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 23.09 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 13.28 13.28 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 13.57 13.57 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 26.68 26.68 26.68 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 17.381 17.381 17.381 17.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ZEAL Voyage China Fund 2.603 2.603 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 12.38 12.38 12.38 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Multi Income acc - USD 16.72 16.72 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 53894 53894 53894 53894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 15.71 15.71 15.71 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 10.97 10.97 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB 18.38 18.38 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMBH 20.2 20.2 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 58.57 58.57 58.57 58.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.375 10.375 10.375 10.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Income Fund E Inc HKD 10.34 10.34 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Franklin Technology Fund A acc HKD 52.63 52.63 52.63 52.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Templeton Global Total Return Funah 7.22 7.22 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Templeton Global Total Return Funda 13.34 13.34 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 249.3 249.3 249.3 249.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 63.35 63.35 63.35 63.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 23.65 23.65 23.65 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 251.24 251.24 251.24 251.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 162.68 162.68 162.68 162.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 37.343 37.343 37.343 37.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 11.518 11.518 11.518 11.518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 12.75 12.75 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 21.69 21.69 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 161.24 161.24 161.24 161.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 10.21 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۳۲
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 99.05 99.05 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 20.98 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Stable Grow 23.91 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.513 23.513 23.513 23.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 22.74 22.74 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.799 23.799 23.666 23.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 20.603 20.603 20.603 20.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Schroder International Selection Fund Global Equit 692.633 692.633 692.633 692.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
Principal MPF - Smart Plan-JPMorgan Greater China 23.78 23.78 23.78 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.89 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 91.89 91.89 91.89 91.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 712.161 712.161 712.161 712.161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 151.203 151.203 151.203 151.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Equity Fund A 193 193 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.39 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 151.69 151.69 151.69 151.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.45 13.45 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Growth USD-ACC 3.93 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Bond R 15.27 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
HSBC China Dragon Fund 13 13 13 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
PineBridge Europe Equity Fund 24.05 24.05 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 118.93 118.93 118.93 120.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 91.22 91.22 91.22 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 126.72 126.72 126.72 128.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.648 13.648 13.648 13.648 0.13 0.97% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 11.995 11.995 11.995 11.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 134.02 134.02 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.587 1.587 1.586 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - A 16.123 16.123 16.123 16.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - H 16.486 16.486 16.486 16.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 10.35 10.35 10.35 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 7.58 7.58 7.48 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 911.038 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 30.25 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی