خبر
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۴۰۱
ساعت 06:05:37
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

318
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:52
18 (5.36%)
تغییر ۳ ماهه
40 (11.17%)
تغییر ۶ ماهه
7 (2.15%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

18,088
قیمت روز
1,008 (5.9%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 12:48:27
3,765 (17.23%)
تغییر ۳ ماهه
4,414 (19.62%)
تغییر ۶ ماهه
6,016 (24.96%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Technology Fund A acc HKD 36.46 36.46 36.46 36.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 15.58 15.58 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 214.08 214.08 214.08 214.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 49.9 49.9 49.9 49.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Templeton Global Total Return Fund A acc HKD 10.48 10.48 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD 5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 19.43 19.43 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 249.69 249.69 249.69 249.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 149.17 149.17 149.17 149.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fun 43.73 43.73 43.73 43.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.788 14.788 14.788 14.788 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 10.672 10.672 10.672 10.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 7.588 7.588 7.588 7.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 7.807 7.807 7.807 7.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 11.22 11.22 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 20.34 20.34 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 8.81 8.81 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-HKD 14.88 14.88 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 9.37 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 15.26 15.26 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOME-HKD 9.429 9.429 9.429 9.429 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 13.39 13.39 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 10.36 10.36 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 6.1 6.1 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 7.34 7.34 7.34 7.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD 4.579 4.579 4.579 4.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 10.48 10.48 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 11.81 11.81 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 7.551 7.551 7.551 7.551 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Pictet-Global Megatrend Selection P HKD 2290.37 2290.37 2290.37 2290.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 10.01 10.01 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1536.86 1536.86 1536.86 1536.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder International Selection Fund China Opport 14.979 14.979 14.979 14.979 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 311.371 311.371 311.371 311.371 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder International Selection Fund Global Emerg 123.741 123.741 123.741 123.741 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder International Selection Fund Global Equit 748.103 748.103 748.103 748.103 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 373.567 373.567 373.567 373.567 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 191.27 191.27 191.27 191.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BOC-P HK Equity Provident 26.734 26.734 26.734 26.734 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
BOC-P Global Bond Provident 19.124 19.124 19.124 19.124 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Pictet-Global Emerging Debt P dm HKD 902.42 902.42 902.42 902.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.223 2.223 2.223 2.223 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.317 2.317 2.317 2.317 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.089 1.089 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 38.524 38.524 38.524 38.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Fidelity Global Investment Fund - Hong Kong Equity 11.46 11.46 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 22.507 22.507 22.507 22.507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 27.781 27.781 27.781 27.781 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 10.723 10.723 10.723 10.723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 16.4 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 19.31 19.31 19.31 19.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 13.865 13.865 13.865 13.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 11.269 11.269 11.269 11.269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.591 2.591 2.591 2.591 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.701 2.701 2.701 2.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 4.996 4.996 4.996 4.996 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 5.208 5.208 5.208 5.208 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 1.955 1.955 1.955 1.955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Schroder Growth HKD-ACC 28.3 28.3 28.3 28.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
PineBridge US Equity Fund 40.39 40.39 40.39 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 11.09 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Multi Income acc - USD 14.89 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Multi Income mth - HKD 9.68 9.68 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Multi Income mth - USD 9.61 9.61 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 43241 43241 43241 43241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
BEA Union Investment Global Bond A 111.47 111.47 111.47 111.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Da Cheng China Balanced class A (HKD) 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 12.35 12.35 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 8.06 8.06 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 60.75 60.75 60.75 60.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB 9.37 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Income 79.722 79.722 79.722 79.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Income 86.499 86.499 86.499 86.499 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 7.909 7.909 7.909 7.909 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMBH 9.58 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 34.68 34.68 34.68 34.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 7.85 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Mandatory Provident Fund - SuperTrust Plus-Ha 18.44 18.44 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia 25.77 25.77 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 10.67 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort 20.93 20.93 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 11.28 11.28 11.28 11.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 9.13 9.13 9.13 9.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 8.59 8.59 8.59 8.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 17.14 17.14 17.14 17.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund HKD A Accumulatio 140.903 140.903 140.903 140.903 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund HKD C Accumulatio 152.828 152.828 152.828 152.828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 13.977 13.977 13.977 13.977 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 13.559 13.559 13.559 13.559 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 18.44 18.44 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 31.971 31.971 31.971 31.971 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۴۶
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 1459.11 1459.11 1459.11 1459.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 1.875 1.875 1.875 1.875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.106 3.106 3.106 3.106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 7.56 7.56 7.56 7.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 11.81 11.81 11.81 11.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 10.39 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 16.78 16.78 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۴۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro 14.06 14.06 14.06 14.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۱۴:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین