هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1285
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:36:13
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.39%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:19
6 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.19%)
تغییر ۶ ماهه
23 (6.48%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

25,061
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 13:04:34
3,948 (13.61%)
تغییر ۳ ماهه
3,490 (12.22%)
تغییر ۶ ماهه
288 (1.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 3240.81 3240.81 3240.81 3240.81 24.38 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 8.768 8.768 8.768 8.768 0.09 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.799 9.799 9.799 9.799 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 18.45 18.45 18.45 18.45 0.54 2.93% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 12.29 12.29 12.29 12.29 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 21.451 21.451 21.451 21.451 0.47 2.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 15.824 15.824 15.824 15.824 0.88 5.54% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.879 9.879 9.879 9.879 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.746 10.746 10.746 10.746 0.08 0.76% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Allianz Income and Growth AM HKD 9.88 9.88 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 25.53 25.53 25.53 25.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 2287.27 2287.27 2287.27 2287.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 15.15 15.15 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund China Opport 22.543 22.543 22.543 22.543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 432.106 432.106 432.106 432.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Global Emerg 189.481 189.481 189.481 189.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Global Equit 949.244 949.244 949.244 949.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 518.114 518.114 518.114 518.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2200.52 2200.52 2200.52 2200.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PIEmerging Debt P dm HKD 1218.15 1218.15 1218.15 1218.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-P HK Equity Provident 40.708 40.708 40.708 40.708 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-P Global Bond Provident 24.814 24.814 24.814 24.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 27.21 27.21 27.21 27.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 18.15 18.15 18.15 18.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 243.77 243.77 243.77 243.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 4.492 4.492 4.492 4.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 25.967 25.967 25.967 25.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 27.426 27.426 27.426 27.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 3.075 3.075 3.075 3.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.957 2.957 2.957 2.957 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.6 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 31.241 31.241 31.241 31.241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 36.78 36.78 36.78 36.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia 40.13 40.13 40.13 40.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 19.39 19.39 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort 25.66 25.66 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 15.766 15.766 15.766 15.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 23.773 23.773 23.773 23.773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 27.946 27.946 27.946 27.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 17.506 17.506 17.506 17.506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 18.642 18.642 18.642 18.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.705 3.705 3.705 3.705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.563 3.563 3.563 3.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 7.558 7.558 7.558 7.558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 7.86 7.86 7.86 7.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.507 2.507 2.507 2.507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.411 2.411 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 27.21 27.21 27.21 27.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
PineBridge US Equity Fund 47.44 47.44 47.44 47.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 11.94 11.94 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.92 11.92 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Multi Income acc - USD 17.53 17.53 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.95 11.95 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 54693 54693 54693 54693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income A Inc 104.191 104.191 104.191 104.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income C Inc 112.084 112.084 112.084 112.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BEA Union Investment Global Bond A 137.91 137.91 137.91 137.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income Fund HA 173.148 173.148 173.148 173.148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income Fund HC 186.202 186.202 186.202 186.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Da Cheng China Balanced class A (HKD) 15.56 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 15.35 15.35 15.35 15.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 10.57 10.57 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 79.29 79.29 79.29 79.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB 15.95 15.95 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.432 10.432 10.432 10.432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMBH 17.62 17.62 17.62 17.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 11.26 11.26 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 9.79 9.79 9.79 9.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 50.93 50.93 50.93 50.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 19.39 19.39 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 13.68 13.68 13.68 13.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 10.71 10.71 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 10.23 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 25.41 25.41 25.41 25.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 17.336 17.336 17.336 17.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 16.673 16.673 16.673 16.673 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 254.94 254.94 254.94 254.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 63.52 63.52 63.52 63.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 286.99 286.99 286.99 286.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 182.44 182.44 182.44 182.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 40.134 40.134 40.134 40.134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.306 10.306 10.306 10.306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Income Fund E Inc HKD 10.43 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Franklin Technology Fund A acc HKD 60.06 60.06 60.06 60.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Templeton Global Total Return Funah 6.91 6.91 6.91 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Templeton Global Total Return Funda 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 23.84 23.84 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 14.02 14.02 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 24.25 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.04 9.04 9.04 9.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 16.19 16.19 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 13.16 13.16 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 13.87 13.87 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 9.86 9.86 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Growth HKD-ACC 38.36 38.36 38.36 38.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 161.59 161.59 161.59 161.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 21.421 21.421 21.421 21.421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 47.273 47.273 47.273 47.273 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Euro 15.88 15.88 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 18.65 18.65 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
ZEAL Voyage China Fund 2.627 2.627 2.627 2.627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan China A-Share Opportunities (acc) - RMB 31.94 31.94 31.94 31.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yiel 9.873 9.873 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 13.12 13.12 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 99.05 99.05 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 20.98 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Stable Grow 23.91 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.513 23.513 23.513 23.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 22.74 22.74 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.799 23.799 23.666 23.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 20.603 20.603 20.603 20.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
Principal MPF - Smart Plan-JPMorgan Greater China 23.78 23.78 23.78 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.89 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 91.89 91.89 91.89 91.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 712.161 712.161 712.161 712.161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 151.203 151.203 151.203 151.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Equity Fund A 193 193 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.39 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 151.69 151.69 151.69 151.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.45 13.45 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Growth USD-ACC 3.93 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Bond R 15.27 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
HSBC China Dragon Fund 13 13 13 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
PineBridge Europe Equity Fund 24.05 24.05 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 118.93 118.93 118.93 120.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 91.22 91.22 91.22 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 126.72 126.72 126.72 128.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.648 13.648 13.648 13.648 0.13 0.97% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 11.995 11.995 11.995 11.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 134.02 134.02 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.587 1.587 1.586 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - A 16.123 16.123 16.123 16.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - H 16.486 16.486 16.486 16.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 10.35 10.35 10.35 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 7.58 7.58 7.48 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 911.038 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 30.25 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی