هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1287
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:08:10
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

335
قیمت روز
3 (0.9%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:11
1 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
11 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
22 (7.03%)
نوسان سالیانه

Hang Seng

27,819
قیمت روز
776 (2.79%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:03:28
2,355 (7.80%)
تغییر ۳ ماهه
1,662 (6.35%)
تغییر ۶ ماهه
3,639 (15.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Technology Fund A acc HKD 49.78 51.39 49.78 51.39 2.80 5.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Total Return Funah 7.1 7.16 7.1 7.16 0.10 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Total Return Funda 13.37 13.48 13.37 13.48 0.12 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 249.49 250.36 249.49 250.73 1.42 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 62.66 62.84 62.66 62.97 0.40 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 22.56 23.04 22.56 23.04 0.76 3.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 265.64 270.4 265.64 272.94 9.81 3.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 170.06 173.07 170.06 174.71 6.30 3.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 13.12 13.34 13.12 13.4 0.40 3.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 22.46 22.85 22.46 22.95 0.69 3.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.117 9.138 9.117 9.148 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.803 9.842 9.803 9.913 0.10 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 28.86 28.81 28.81 28.86 0.34 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 19.76 19.95 19.76 20.04 0.43 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 8.98 9 8.98 9.02 0.06 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 12.23 12.15 12.15 12.41 0.13 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 20.277 20.491 20.277 21.204 0.58 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 17.809 17.75 17.75 17.99 0.42 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.861 9.872 9.861 9.884 0.02 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 11.111 11.162 11.111 11.208 0.12 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A acc - 16.21 16.35 16.21 16.53 0.25 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund A mth - 13.27 13.39 13.27 13.53 0.25 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
PIMegatrend Selection P HKD 3105.65 3127.96 3105.65 3127.96 75.12 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Income and Growth AM HKD 9.51 9.54 9.51 9.54 0.12 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 2628.03 2589.24 2589.24 2628.03 21.52 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 17.45 17.2 17.2 17.45 0.15 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund China Opport 24.461 24.199 24.199 24.461 0.55 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 435.814 436.913 435.814 436.913 17.68 4.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Global Emerg 190.819 190.384 190.384 190.819 4.74 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 579.384 577.654 577.654 579.384 13.41 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2697.13 2681.45 2681.45 2697.13 17.23 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PIEmerging Debt P dm HKD 1224.23 1232.82 1224.23 1232.82 1.80 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-P HK Equity Provident 42.99 43.963 42.99 43.963 1.07 2.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-P Global Bond Provident 24.816 24.854 24.816 24.854 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Global Investment Fund Hon 19.1 19.4 19.1 19.4 0.42 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 4.633 4.742 4.633 4.742 0.12 2.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 26.325 26.71 26.325 26.71 0.40 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 27.798 28.204 27.798 28.204 0.42 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 3.032 3.062 3.032 3.062 0.04 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.917 2.945 2.917 2.945 0.04 1.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 21.126 21.273 21.126 21.273 0.17 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 45.975 46.506 45.975 46.506 0.83 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 32.352 32.96 32.352 32.96 0.54 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 35.538 35.968 35.538 35.968 0.64 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 16.639 17.004 16.639 17.004 0.41 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 22.231 22.466 22.231 22.466 0.46 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 25.054 25.141 25.054 25.141 0.56 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 17.257 17.352 17.257 17.352 0.12 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 19.553 19.913 19.553 19.913 0.52 2.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.643 3.689 3.643 3.689 0.06 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.504 3.549 3.504 3.549 0.06 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 7.907 8.028 7.907 8.028 0.12 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Hong Kong 8.219 8.345 8.219 8.345 0.13 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.48 2.497 2.48 2.497 0.02 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.386 2.402 2.386 2.402 0.02 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder Growth HKD-ACC 37.61 38.49 37.61 38.49 0.75 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PineBridge US Equity Fund 44.8 45.21 44.8 45.21 0.84 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 12.39 12.47 12.39 12.47 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Multi Income acc - USD 17.2 17.32 17.2 17.32 0.10 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.8 11.88 11.8 11.88 0.07 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income A Inc 104.457 105.643 104.457 105.643 1.17 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income C Inc 112.2 113.472 112.2 113.472 1.25 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
BEA Union Investment Global Bond A 136.63 136.91 136.63 136.91 0.18 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Da Cheng China Balanced class A (HKD) 15.8 15.74 15.74 15.8 0.08 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Asia Equity Dividend acc - HKD 15.69 15.95 15.69 15.95 0.14 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - HKD 10.86 11.04 10.86 11.04 0.10 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 78.13 79.6 78.13 79.6 1.28 1.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMB 15.84 16.38 15.84 16.38 0.70 4.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.472 10.594 10.472 10.594 0.12 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Pacific Technology (PRC) (acc) - RMBH 17.59 18.22 17.59 18.22 0.77 4.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 11.79 11.9 11.79 11.9 0.13 1.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 13.61 13.67 13.61 13.67 0.07 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 53.85 54.99 53.85 54.99 1.03 1.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 20.46 20.78 20.46 20.78 0.44 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Asia 40.75 41.66 40.75 41.66 0.89 2.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 20.46 20.78 20.46 20.78 0.44 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 13.19 13.21 13.19 13.21 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Nort 24.11 24.3 24.11 24.3 0.42 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 11.22 11.22 11.22 11.22 0.03 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 9.64 9.63 9.63 9.64 0.02 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income 10.07 10.07 10.07 10.07 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Pacific Securities Fund (PRC) (acc) - RMB 25.15 25.7 25.15 25.7 0.47 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 17.265 17.466 17.265 17.466 0.20 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 16.58 16.773 16.58 16.773 0.19 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Hang Seng Mandatory Provident Fund – SuperTrust Pl 28.75 29.31 28.75 29.31 0.57 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.75 11.83 11.75 11.83 0.07 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 50914 52702 50914 52702 1464.00 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 28.75 29.31 28.75 29.31 0.57 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income Fund HA 172.217 174.172 172.217 174.172 1.93 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Schroder Asian Asset Income Fund HC 184.92 187.016 184.92 187.016 2.06 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 39.359 39.527 39.359 39.527 0.17 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.253 10.266 10.253 10.266 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Income Fund E Inc HKD 10.41 10.42 10.41 10.42 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 10.13 10.13 10.13 10.13 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Asian Total Return Bond (PRC) (acc) - RMB 13.6 13.6 13.6 13.6 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation 10.4 10.4 10.4 10.4 0.03 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.77 1.77 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 221.77 221.77 221.77 221.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 159.42 159.42 159.42 159.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 17.45 17.45 17.45 17.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
ZEAL Voyage China Fund 2.518 2.518 2.518 2.518 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۱
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian High Yiel 9.873 9.873 9.873 9.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 13.12 13.12 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 99.05 99.05 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 31.43 31.43 31.43 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Growth Port 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 20.98 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Stable Grow 23.91 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.513 23.513 23.513 23.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder MPF Master Trust-Schroder MPF Internation 22.74 22.74 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 23.799 23.799 23.666 23.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 20.603 20.603 20.603 20.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Schroder International Selection Fund Global Equit 692.633 692.633 692.633 692.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
Principal MPF - Smart Plan-JPMorgan Greater China 23.78 23.78 23.78 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks Z 14.89 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 91.89 91.89 91.89 91.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A1 712.161 712.161 712.161 712.161 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BlackRock Hong Kong Equity Index Fund I2 151.203 151.203 151.203 151.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Equity Fund A 193 193 193 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.39 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 151.69 151.69 151.69 151.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 13.45 13.45 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Growth USD-ACC 3.93 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
BEA Union Investment Global Bond R 15.27 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۱
HSBC China Dragon Fund 13 13 13 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵:۰۱
PineBridge Europe Equity Fund 24.05 24.05 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 118.93 118.93 118.93 120.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۱
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 91.22 91.22 91.22 92.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 126.72 126.72 126.72 128.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Fidelity Retirement Master Trust-Hong Kong Bond Fu 13.648 13.648 13.648 13.648 0.13 0.97% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۷:۰۱
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hong Kong Dollar Bond F 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 11.995 11.995 11.995 11.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 134.02 134.02 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.587 1.587 1.586 1.587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - A 16.123 16.123 16.123 16.123 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Invesco Strategic MPF Scheme-Global Bond Fund - H 16.486 16.486 16.486 16.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 10.35 10.35 10.35 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 7.58 7.58 7.48 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 911.038 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 30.25 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی