شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هنگ کنگ
هنگ کنگ

دلار هنگ کنگ / دلار

0.1286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:15:08
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

289
قیمت روز
3 (1.04%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
11 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
26 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
45 (18.44%)
نوسان سالیانه

FTSE China 50

12,280
قیمت روز
364 (2.96%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:04:58
395 (3.33%)
تغییر ۳ ماهه
79 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
276 (2.30%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc HKD 10.36 - 10.36 10.36 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Templeton Global Total Return Funda 14.42 - 14.42 14.42 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 244.46 - 244.46 244.46 0.13 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 65.7 - 65.7 65.7 0.07 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Franklin Global Convertible Securities Fund A acc 16.91 - 16.91 16.91 0.10 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 95.64 - 95.64 95.64 0.38 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfoli 128.14 - 128.14 128.14 0.45 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A HKD 245.09 - 245.09 245.09 1.53 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio AD HK 167.49 - 167.49 167.49 1.15 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 12.12 - 12.12 12.12 0.07 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Janus Capital Funds plc - Janus Balanced Fund A HK 19.75 - 19.75 19.75 0.12 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.216 - 9.216 9.216 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.889 - 9.889 9.889 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.56 - 9.56 9.56 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Global High Yield B 9.817 - 9.817 9.817 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
PIMegatrend Selection P HKD 2417.79 - 2417.79 2417.79 6.03 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Allianz Income and Growth AM HKD 8.57 - 8.57 8.57 0.02 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Emerg 151.991 - 151.991 151.991 5.74 3.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
PIEmerging Debt P dm HKD 1243.85 - 1243.85 1243.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
HSBC China Dragon Fund 11.24 - 11.24 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
JPMorgan Asia Equity Dividend mth - USD 9.73 - 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۶:۰۴
Templeton Global Total Return Funah 8.31 - 8.31 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Equit 908.229 - 908.229 908.229 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Schroder International Selection Fund Emerging Asi 329.021 - 329.021 329.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 456.596 - 456.596 456.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD HKD P- 2219.11 - 2219.11 2219.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund - A 23.362 - 23.362 23.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Balanced Fund – H 24.629 - 24.629 24.629 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.089 - 21.089 21.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Invesco Strategic MPF Scheme-Capital Stable Fund - 21.803 - 21.803 21.803 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Schroder Growth HKD-ACC 29.87 - 29.87 29.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Growth USD-ACC 3.84 - 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
PineBridge US Equity Fund 35.26 - 35.26 35.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BOC-P Global Bond Provident 23.34 - 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
PineBridge Europe Equity Fund 25.86 - 25.86 25.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income A Inc 105.619 - 105.619 105.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income C Inc 112.388 - 112.388 112.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Fidelity Global Investment Fund Hon 15.82 - 15.82 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund HA 163.528 - 163.528 163.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund HC 173.948 - 173.948 173.948 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Green Fund 188.66 - 188.66 188.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Balanced Investment Fund HKD Acc 64.07 - 64.07 64.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 8.24 - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Asian Equity Fund 3.642 - 3.642 3.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BEA MPF Master Trust Scheme-BEA MPF Stable Fund 19.069 - 19.069 19.069 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.66 - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Balanced 2.565 - 2.565 2.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA MPF - Prime Value Choice Fidelity Stable Growt 142.17 - 142.17 142.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Hang Seng Index Trackin 1.642 - 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BEA (MPF) Industry Scheme-BEA (Industry Scheme) St 19.466 - 19.466 19.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BOC-Prudential Global Equity Fund - Provident Clas 34.643 - 34.643 34.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Asia Pacific Equi 26.807 - 26.807 26.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Fidelity Retirement Master Trust-Global Equity Fun 30.087 - 30.087 30.087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Han 16.199 - 16.199 16.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Accumulatio 16.384 - 16.384 16.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD C Accumulatio 15.586 - 15.586 15.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 3.074 - 3.074 3.074 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Growth Fu 2.965 - 2.965 2.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.244 - 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Sun Life Rainbow MPF Scheme-Sun Life MPF Stable Fu 2.165 - 2.165 2.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
JPMorgan ASEAN Fund (acc) - USD 143.01 - 143.01 143.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
BEA Union Investment Global Equity Fund A 192.45 - 192.45 192.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
BEA Union Investment Hong Kong Dollar HKD Bond A 143.89 - 143.89 143.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
BEA Union Investment Global Bond A 131.59 - 131.59 131.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund Supe 27.86 - 27.86 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Schroder Asian Asset Income Fund USD A Income 10.583 - 10.583 10.583 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Age 12.67 - 12.67 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Cho 40.66 - 40.66 40.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 102.93 - 102.93 102.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Hang Seng Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus 15.94 - 15.94 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Chin 15.94 - 15.94 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
HSBC Mandatory Provident Fund-SuperTrust Plus Glob 12.6 - 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
ZEAL Voyage China Fund 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.49 - 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks Z 15.14 - 15.14 15.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.54 - 12.54 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 93.71 - 93.71 93.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 728.403 - 728.403 728.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Asia Equity Dividend (acc) - USD 13.33 - 13.33 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 Mdis 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
BOC-Prudential Easy-Choice MPF Scheme-BOC-Prudenti 31.644 - 31.644 31.644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.345 - 10.345 10.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Multi Income acc - USD 15.76 - 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Japan (Yen) (acc) - JPY 40132 - 40132 40132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 911.038 - 911.038 911.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Invesco Strategic MPF Scheme-Asian Equity Fund - H 12.526 - 12.526 12.526 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Int 17.512 - 17.512 17.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Nor 18.791 - 18.791 18.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Global Select MPF Scheme-Manulife MPF Sta 15.965 - 15.965 15.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
Principal MPF-Smart Plan-Fidelity Global Equity Fu 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
BEA Union Investment Global Bond R 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 1874.92 - 1874.92 1874.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 19.56 - 19.56 19.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - China Focus Fund C-DIST-USD 12.3 - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 17.24 - 17.24 17.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 12.49 - 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 12.47 - 12.47 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 14.593 - 14.593 14.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 13.849 - 13.849 13.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Managed Solutions - 10.609 - 10.609 10.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Invesco Funds - Invesco India Equity Fund A Accumu 154.23 - 154.23 154.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Schroder International Selection Fund China Opport 17.126 - 17.126 17.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Principal MPF Scheme Series 800-Principal China Eq 16.282 - 16.282 16.282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۰۲
BCT MPF Pro Choice-BCT Pro Absolute Return Fund 1.555 - 1.555 1.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC MPF - ValueChoice- Hang Seng Index Tracking F 28.6 - 28.6 28.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 30.25 - 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۶:۰۵
Value Partners Classic Fund C Units USD 133.367 - 133.367 133.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ ساعت ۶:۰۳
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 114.996 - 114.996 114.996 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Invesco Funds Series 2 - Invesco Emerging Markets 94.49 - 94.49 94.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund A Units USD 294.21 - 294.21 294.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Value Partners Classic Fund B Units USD 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
Manulife MPF Plan - Advanced - Schroder MPF Asian 43.07 - 43.07 43.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۶:۰۳
Value Partners Classic Fund C Units USD 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging A 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳
BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 22.76 - 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
BEA Union Investment Asia Pacific Multi Income Fun 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 541.461 - 541.461 541.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ ساعت ۱۵:۳۳