شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:27
76 (8.75%)
تغییر ۳ ماهه
58 (6.50%)
تغییر ۶ ماهه
315 (49.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.204 - 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Piraeus International Balanced Fd o 4.085 - 4.085 4.085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
ALPHA Blue Chips Greek Equity 10.355 - 10.355 10.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.24 - 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.732 - 7.732 7.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 8.497 - 8.497 8.497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 12.72 - 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.328 - 5.328 5.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.492 - 4.492 4.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 3.004 - 3.004 3.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
European Reliance Growth Domestic E 8.054 - 8.054 8.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
ALPHA Money Market Fund 14.098 - 14.098 14.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Interamerican Foreign Money Market 10.26 - 10.26 10.266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳