یونان
یونان

FTSE/Athex 20

632
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۳۹۹
ساعت 18:31:21
30 (4.61%)
تغییر ۳ ماهه
90 (16.64%)
تغییر ۶ ماهه
204 (24.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 4.185 - 4.185 4.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۱
ALPHA Blue Chips Greek Equity 6.887 - 6.887 6.887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.105 - 8.105 8.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.767 - 7.767 7.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Interamerican Foreign Money Market 10.238 - 10.238 10.238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.911 - 0.911 0.911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 6.595 - 6.595 6.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 8.705 - 8.705 8.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.474 - 4.474 4.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Piraeus International Balanced Fd o 4.003 - 4.003 4.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 7.937 - 7.937 7.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.054 - 2.054 2.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۱
European Reliance Growth Domestic E 6.118 - 6.118 6.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۳۱
ALPHA Money Market Fund 14.062 - 14.062 14.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S 5.459 - 5.459 5.459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی