شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
یونان
یونان

FTSE/Athex 20

541
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 19:30:53
379 (41.23%)
تغییر ۳ ماهه
284 (34.40%)
تغییر ۶ ماهه
204 (27.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 0.721 - 0.721 0.721 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Piraeus International Balanced Fd o 3.664 - 3.664 3.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
ALPHA Money Market Fund 14.079 - 14.079 14.079 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
ALPHA Blue Chips Greek Equity 5.819 - 5.819 5.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 8.231 - 8.231 8.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Interamerican Foreign Money Market 10.247 - 10.247 10.247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 5.44 - 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 7.306 - 7.306 7.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 3.482 - 3.482 3.482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.46 - 4.46 4.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
European Reliance Growth Domestic E 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 3.653 - 3.653 3.653 0.02 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 6.627 - 6.627 6.627 0.07 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S 5.033 - 5.033 5.033 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 1.695 - 1.695 1.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی