یونان
یونان

FTSE/Athex 20

900
قیمت روز
6 (0.65%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:32:08
124 (16.00%)
تغییر ۳ ماهه
245 (37.30%)
تغییر ۶ ماهه
312 (53.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 10.363 10.316 10.316 10.471 0.02 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.286 8.294 8.286 8.318 0.03 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.334 7.299 7.29 7.334 0.03 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 3.158 3.148 3.148 3.191 0.02 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 9.045 9.022 9 9.079 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 13.032 12.979 12.979 13.171 0.03 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.189 5.182 5.164 5.208 0.03 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.407 4.404 4.403 4.407 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 4.95 4.94 4.94 4.981 0.02 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 10.85 10.828 10.799 10.898 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S 5.742 5.746 5.742 5.751 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
European Reliance Growth Domestic E 9.26 9.245 9.192 9.302 0.07 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.305 1.307 1.305 1.32 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Piraeus International Balanced Fd o 4.228 4.233 4.228 4.27 0.06 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ALPHA Money Market Fund 14.015 14.015 14.015 14.015 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۲
Interamerican Foreign Money Market 10.203 10.203 10.203 10.203 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی