یونان
یونان

FTSE/Athex 20

825
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:01:57
40 (5.10%)
تغییر ۳ ماهه
186 (29.05%)
تغییر ۶ ماهه
140 (20.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.157 9.157 9.157 9.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.287 8.287 8.287 8.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.369 7.369 7.369 7.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.159 1.159 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 8.083 8.083 8.083 8.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ALPHA Aggressive Strategy Greek Equ 11.534 11.534 11.534 11.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Alpha Trust New Strategy Domestic E 4.752 4.752 4.752 4.752 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Eurobank Global Bond Foreign Bond F 4.428 4.428 4.428 4.428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
European Reliance Growth Domestic E 8.108 8.108 8.108 8.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Piraeus International Balanced Fd o 4.135 4.135 4.135 4.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 4.672 4.672 4.672 4.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
3K Greek Value Domestic Equity Fund (Retail Share 9.701 9.701 9.701 9.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
ALPHA Money Market Fund 14.031 14.031 14.031 14.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
Interamerican Foreign Money Market 10.214 10.214 10.214 10.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
3K European Short-Term Money Market Fund (Retail S 5.703 5.703 5.703 5.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی