جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.89 2.89 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.453 2.453 2.453 2.453 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.097 2.097 2.097 2.097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.934 1.934 1.934 1.934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.642 1.642 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.404 1.404 1.404 1.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 73.8 73.8 73.8 73.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی