شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جبل‌الطارق
جبل‌الطارق

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 10:01:19
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alphen Oak Fund Limited Redeemable Preference Part 99.79 - 99.79 99.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.556 - 2.556 2.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.316 - 2.316 2.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.952 - 1.952 1.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.582 - 1.582 1.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.333 - 1.333 1.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲