فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:50
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.26%)
تغییر ۶ ماهه
4,410 (99.19%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,891
قیمت روز
137 (1.73%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
711 (9.90%)
تغییر ۳ ماهه
1,190 (17.76%)
تغییر ۶ ماهه
2,495 (46.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CM-CIC Europe Growth C 8100.72 8220.88 8100.72 8290.45 80.06 0.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Flexigestion Patrimoine 31.68 31.77 31.68 31.8 0.10 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Union Obli Moyen Terme C 348.12 348.42 348.12 348.42 0.41 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Afer Sfer 70.13 71.11 70.13 71.11 0.85 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi 6 M i 22205.46 22206.66 22205.46 22206.66 0.61 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi 12 M E 10431.56 10433.58 10431.56 10433.58 1.51 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi 12 M i 106748.73 106768.82 106748.73 106768.82 12.99 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi 12 M DP 102178.87 102198.1 102178.87 102198.1 12.43 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SG Flexible PC 196.9 197.17 196.9 197.17 0.30 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Afer Actions Monde 1237.79 1252.72 1237.79 1252.72 25.64 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Afer Actions Euro A 158.51 161.49 158.51 161.49 2.94 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Afer Actions Euro I 145409.53 148139.43 145409.53 148139.43 2688.97 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Aqua Classic 537.24 546.4 537.24 546.4 8.03 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Investors Conviction 1022.66 1036.62 1022.66 1036.62 14.76 1.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Conviction Patrimoine 209.03 211.86 209.03 211.86 3.02 1.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Aviva Investors Valorisation 925.59 935.3 925.59 935.3 9.54 1.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
29 Haussmann Euro Rendement C 1474.35 1480.71 1474.35 1480.71 3.94 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10480.84 10480.95 10480.84 10480.95 0.35 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C 535.7 545.49 535.7 545.49 9.66 1.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10635.69 10635.74 10635.69 10635.74 0.38 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Ofi Financial Investment - Precious Metals R 958.41 964.28 958.41 964.28 0.11 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 24.56 24.66 24.56 24.66 0.60 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ALM Classic 351.12 351.64 351.12 351.64 0.07 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ALM Dynamic 401.75 403.01 401.75 403.01 0.06 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ALM Offensif 258.67 259.59 258.67 259.59 0.20 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
H2O Multibonds RC 356.08 355.54 355.54 356.08 1.18 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Aqua I 62053.38 63109.8 62053.38 63109.8 920.34 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Moneta Multi Caps C 344.27 351.04 344.27 351.04 5.95 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Moneta Multi Caps D 301.38 307.31 301.38 307.31 5.21 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Groupama Equilibre I 215.46 216.24 215.46 216.24 0.04 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Varenne Valeur A-EUR 389.71 393.29 389.71 393.29 5.52 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Varenne Valeur I-EUR 1665.77 1681.09 1665.77 1681.09 23.51 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Varenne Valeur P-EUR 137.19 138.45 137.19 138.45 1.93 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Sextant Grand Large A 463.32 465.01 463.32 465.01 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Groupama Avenir Euro I 16631.09 17004.42 16631.09 17004.42 597.83 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Groupama Avenir Euro N 2167.07 2215.74 2167.07 2215.74 77.99 3.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Impact ES Oblig Euro I 12911.639 12950.555 12911.639 12950.555 36.65 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Groupama Avenir Euro MC 501.98 513.24 501.98 513.24 18.02 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
H2O Multibonds FCP IEUR C 183775.49 183494.21 183494.21 183775.49 600.10 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
H2O Multibonds FCP NEUR C 126.63 126.44 126.44 126.63 0.42 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
H2O Multibonds FCP RUSD C 193.11 192.8 192.8 193.11 0.33 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Oddo Avenir Europe CI-EUR 462825.69 472521.69 462825.69 472521.69 13351.77 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Oddo Avenir Europe CN-EUR 2734.1 2791.38 2734.1 2791.38 78.87 2.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Oddo Avenir Europe CR-EUR 715.11 730.11 715.11 730.11 20.71 2.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Oddo Avenir Europe DR-EUR 159.36 162.7 159.36 162.7 4.61 2.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
H2O Multibonds FCP SREUR C 87.22 87.12 87.12 87.22 0.21 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Lazard Convertible Global A 1857.09 1861.32 1857.09 1861.32 28.01 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Lazard Convertible Global K 2186.49 2191.47 2186.49 2191.47 32.98 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Lazard Convertible Global R 517.56 518.75 517.56 518.75 7.84 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Vivaccio Actions GMO Actions 155.71 158.34 155.71 158.34 2.75 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 156.66 159.3 156.66 159.3 2.76 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Lazard Convertible Global PC H-EUR 2204.75 2209.89 2204.75 2209.89 31.13 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Développement Humain I 18492.64 18789.85 18492.64 18789.85 381.72 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Développement Humain Classic 186.67 189.68 186.67 189.68 3.87 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Eurose C 388.6 390.58 388.6 390.58 0.87 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR USA I 327714.08 331104.35 327714.08 331104.35 6815.87 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR USA O 27366.39 27660.52 27366.39 27660.52 569.24 2.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
GemEquity I 238.59 243.67 238.59 243.67 7.73 3.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
GemEquity R 220.39 225.08 220.39 225.08 7.16 3.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Centifolia C 352.05 358.06 352.05 358.06 2.78 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
R Valor C EUR 2815.84 2834.58 2815.84 2834.58 55.57 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
R Valor D EUR 2377.37 2393.19 2377.37 2393.19 46.92 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
R Valor F EUR 2505.93 2522.63 2505.93 2522.63 49.55 1.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
R Valor P EUR 1961.15 1974.18 1961.15 1974.18 38.60 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
H2O Adagio R C 136.6 136.55 136.55 136.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor G 523.75 535.03 523.75 535.03 15.30 2.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor I 3371.61 3444.15 3371.61 3444.15 98.24 2.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Oblig 12 Mois I 106091.56 106101.89 106091.56 106101.89 8.94 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Oblig 12 Mois P 227.79 227.79 227.79 227.79 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Renaissance Europe C 215.67 219.53 215.67 219.53 5.64 2.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Renaissance Europe I 227.47 231.54 227.47 231.54 5.93 2.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Vega Euro Rendement RC 151.09 151.79 151.09 151.79 0.88 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
R-co Euro Crédit C EUR 472.96 473.53 472.96 473.53 0.49 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265540.02 265559.58 265540.02 265559.58 19.25 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Croissance Réactive I 178395.92 179887.62 178395.92 179887.62 1505.65 0.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Croissance Réactive P 503.68 507.98 503.68 507.98 3.98 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Carmignac Securite A EUR Acc 1802.98 1803.53 1802.98 1803.53 0.04 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 100.02 100.05 100.02 100.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 476.6 486.88 476.6 486.88 13.98 2.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Magellan C 25.67 26.04 25.67 26.04 0.31 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Magellan i 26.83 27.22 26.83 27.22 0.32 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Comgest Monde C 2578.14 2610.24 2578.14 2610.24 58.07 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Comgest Monde I 2837.79 2873.05 2837.79 2873.05 63.60 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Groupama Equilibre GDM 830.48 827.6 827.6 830.48 5.44 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Emergents A EUR Acc 1390.97 1397.6 1390.97 1397.6 18.50 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 725.44 727.76 725.44 727.76 4.51 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Patrimoine E EUR Acc 177.6 178.17 177.6 178.17 1.11 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 122.39 122.78 122.39 122.78 0.76 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 158.27 158.27 158.27 158.27 0.44 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Investissement A EUR Acc 1771.74 1784.42 1771.74 1784.42 37.68 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Investissement E EUR Acc 252.52 254.33 252.52 254.33 5.39 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 124.27 124.67 124.27 124.67 0.77 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 141.86 142.31 141.86 142.31 0.87 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Amundi Resa Actions Internationales C 275.96 277.28 275.96 277.28 0.62 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Opcimmo Opcimmo P 117.848 117.848 117.848 117.848 0.11 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
Groupama Entreprises N 557.35 557.35 557.35 557.35 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Ofi RS Liquidités C/D 4337.88 4337.88 4337.88 4337.88 0.05 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Groupama Entreprises IC 2259.97 2259.97 2259.97 2259.97 0.03 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Amundi Cash Corporate DP C/D 199602.177 199602.177 199602.177 199602.177 3.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
H2O Moderato R C 167.27 167.27 167.27 167.27 2.25 1.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 98.93 98.93 98.93 98.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
BFT France Futur EC 124.56 124.56 124.56 124.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
Echiquier Arty D 1138.62 1138.62 1138.62 1140.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Echiquier Arty I 1309.7 1309.7 1309.42 1309.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ساعت ۱۷:۳۱
Echiquier Arty R 1634.65 1634.65 1634.65 1634.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
Echiquier Arty 1739.1 1739.1 1739.1 1739.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Croissance Diversifiée I 15830.28 15830.28 15830.28 15830.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Croissance Diversifiée Egeva 37.31 37.31 37.31 37.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Amundi Rendement Plus IC 16919.05 16919.05 16919.05 16919.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Rendement Plus I2C 5395730.72 5395730.72 5395730.72 5395730.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe I 173112.17 173112.17 173112.17 173112.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe R 150.42 150.42 150.42 150.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 45.46 45.46 45.46 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Cash Corporate DP C/D 83.23 83.23 83.23 83.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1553.87 1553.87 1553.87 1553.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
H2O Adagio I C 6499.1 6499.1 6499.1 6499.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Adagio EUR-SR C 8.94 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds IUSD 40252.26 40252.26 40252.26 40252.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds REUR C/D 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SREUR(C) 21.5 21.5 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SP REUR C 84.36 84.36 84.36 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Magellan A 2266.72 2266.72 2266.72 2266.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
H2O Allegro EUR-SR C 28.2 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro R C 9524.2 9524.2 9524.2 9524.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-I C 48008.88 48008.88 48008.88 48008.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-N C 37.09 37.09 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds I 43471.09 43471.09 43471.09 43471.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۰
Oddo BHF Avenir CR-EUR 3956.27 3956.27 3956.27 3956.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
LBPAM Actions Croissance Euro MM 4557.91 4557.91 4557.91 4557.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 137.92 137.92 136.89 137.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 166.75 166.75 164.86 166.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Tikehau Taux Variables A 127.09 127.09 127.09 127.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Tikehau Taux Variables P 120.21 120.21 120.21 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth I EUR 313603.39 313603.39 313603.39 313603.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 380245.1 380245.1 380245.1 380245.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth N USD 26595.27 26595.27 26595.27 26595.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R EUR 28219.91 28219.91 28219.91 28219.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R USD 34449.11 34449.11 34449.11 34449.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
H2O Multistrategies I 128469.76 128469.76 128469.76 128469.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Multistrategies R 123.32 123.32 123.32 123.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
R Credit Horizon 12M D EUR 87.08 87.08 87.04 87.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
R Credit Horizon 12M IC EUR 101151.71 101151.71 101103.64 101151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 100.04 100.04 100.04 100.04 5.35 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
R Credit Horizon 12M C EUR 128.58 128.58 128.58 128.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Centifolia 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی