شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:24
4,131 (99.14%)
تغییر ۳ ماهه
3,728 (99.04%)
تغییر ۶ ماهه
3,214 (98.89%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

6,372
قیمت روز
188 (3.05%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
169 (2.59%)
تغییر ۳ ماهه
625 (8.93%)
تغییر ۶ ماهه
106 (1.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan A 2092.26 - 2092.26 2092.26 27.93 1.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Magellan C 21.93 - 21.93 21.93 0.29 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Magellan i 22.8 - 22.8 22.8 0.31 1.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi 6 M i 22264.93 - 22264.93 22264.93 12.53 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi 12 M E 10345.66 - 10345.66 10345.66 14.07 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi 12 M i 105697.66 - 105697.66 105697.66 144.50 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi 12 M DP 101304.94 - 101304.94 101304.94 138.50 0.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Moneta Multi Caps C 259.89 - 259.89 259.89 1.15 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ALM Offensif 214.03 - 214.03 214.03 3.03 1.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Centifolia C 284.92 - 284.92 284.92 0.59 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
R Valor D EUR 1883.62 - 1883.62 1883.62 2.15 0.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Comgest Monde C 2234.04 - 2234.04 2234.04 28.23 1.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Comgest Monde I 2436.65 - 2436.65 2436.65 30.73 1.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Aqua I 45678.9 - 45678.9 45678.9 408.12 0.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CPR Oblig 12 Mois I 104889.21 - 104889.21 104889.21 189.03 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CPR Oblig 12 Mois P 225.54 - 225.54 225.54 0.40 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Renaissance Europe I 190.17 - 190.17 190.17 1.59 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Groupama Avenir Euro MC 401.43 - 401.43 401.43 2.86 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Rendement Plus IC 15922.55 - 15922.55 15922.55 26.34 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Aqua Classic 399.74 - 399.74 399.74 3.58 0.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Lazard Convertible Global R 442.28 - 442.28 442.28 7.42 1.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CamGestion Convertibles Europe I 160349 - 160349 160349 26.06 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CamGestion Convertibles Europe R 139.14 - 139.14 139.14 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Développement Humain I 16825.67 - 16825.67 16825.67 120.77 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 42.27 - 42.27 42.27 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Développement Humain Classic 171 - 171 171 1.24 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Carmignac Securite A EUR Acc 1728.98 - 1728.98 1728.98 4.26 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Carmignac Securite A EUR Ydis 96.78 - 96.78 96.78 0.24 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 110.56 - 110.56 110.56 0.48 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 124.71 - 124.71 124.71 0.53 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Echiquier Agenor G 449.92 - 449.92 449.92 1.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Echiquier Agenor I 2880.25 - 2880.25 2880.25 6.33 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Groupama Equilibre GDM 721.95 717.35 717.35 721.95 5.72 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi Rendement Plus I2C 5067594.76 - 5067594.76 5067594.76 18454.11 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 108.52 - 108.52 108.52 0.46 0.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 156.6 - 156.6 156.6 0.20 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 413.55 - 413.55 413.55 0.93 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10635.18 - 10635.18 10635.18 1.89 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
SG Flexible PC 181.14 - 181.14 181.14 0.99 0.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Carmignac Patrimoine E EUR Acc 158.15 - 158.15 158.15 0.68 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Carmignac Investissement E EUR Acc 194.87 - 194.87 194.87 3.08 1.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Sextant Grand Large A 418.61 - 418.61 418.61 0.97 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
CM-CIC Europe Growth C 6892.28 - 6892.28 6892.28 100.84 1.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Flexigestion Patrimoine 29.18 - 29.18 29.18 0.09 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Tikehau Taux Variables A 125.49 - 125.49 125.49 0.23 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Tikehau Taux Variables P 118.86 - 118.86 118.86 0.22 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Union Obli Moyen Terme C 344.08 - 344.08 344.08 0.09 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Afer Sfer 59.16 - 59.16 59.16 1.10 1.89% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Afer Actions Euro A 127.08 - 127.08 127.08 3.93 3.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Groupama Entreprises N 559.26 - 559.26 559.26 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Groupama Entreprises IC 2266.23 - 2266.23 2266.23 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
H2O Multibonds SREUR(C) 92.22 - 92.22 92.22 0.76 0.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Aviva Investors Conviction 850.25 - 850.25 850.25 12.93 1.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Aviva Investors Valorisation 816.9 - 816.9 816.9 6.75 0.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
29 Haussmann Euro Rendement C 1340.04 - 1340.04 1340.04 13.69 1.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Natixis Actions US Growth I USD 352673.92 - 352673.92 352673.92 3816.31 1.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
CPR USA I 260533.01 - 260533.01 260533.01 2502.95 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
ALM Classic 321.73 319.94 319.94 321.73 1.41 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
ALM Dynamic 343.96 340 340 343.96 2.31 0.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Croissance Diversifiée I 14837.66 - 14837.66 14837.66 35.18 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Croissance Diversifiée Egeva 34.91 - 34.91 34.91 0.08 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth I EUR 296580.78 294328.99 294328.99 296580.78 3989.13 1.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth N USD 24669.44 24402.55 24402.55 24669.44 539.79 2.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth R EUR 26710.09 26507.76 26507.76 26710.09 356.96 1.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth R USD 31977.54 31632.07 31632.07 31977.54 697.31 2.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C 452.93 443.98 443.98 452.93 17.93 4.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Afer Actions Euro I 115266.97 - 115266.97 115266.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Moderato R C 140.05 - 140.05 140.05 1.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Multibonds I 185015.77 - 185015.77 185015.77 1545.42 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Multibonds RC 360.74 - 360.74 360.74 3.01 0.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Multibonds IUSD 165615.18 - 165615.18 165615.18 1917.67 1.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Groupama Equilibre I 189.74 188.55 188.55 189.74 1.48 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Ofi RS Liquidités C/D 4338.23 - 4338.23 4338.23 0.64 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Multibonds REUR C/D 115 - 115 115 0.95 0.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Amundi Cash Corporate DP C/D 200383.327 - 200383.327 200383.327 1.39 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Vivaccio Actions GMO Actions 126.47 - 126.47 126.47 3.21 2.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 127.23 - 127.23 127.23 3.23 2.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 20.05 - 20.05 20.05 0.24 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
H2O Adagio I C 72557.26 - 72557.26 72557.26 996.06 1.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Adagio R C 138.52 - 138.52 138.52 1.90 1.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Adagio EUR-SR C 100.26 98.88 100.26 98.88 2.77 2.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Groupama Avenir Euro I 13450.68 - 13450.68 13450.68 92.86 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Groupama Avenir Euro N 1758.58 - 1758.58 1758.58 12.13 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Impact ES Oblig Euro I 12397.048 - 12397.048 12397.048 3.34 0.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CPR Croissance Réactive I 165752.65 - 165752.65 165752.65 1265.11 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
CPR Croissance Réactive P 470.87 - 470.87 470.87 3.65 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Moneta Multi Caps D 230.74 - 230.74 230.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
R Valor C EUR 2228.47 - 2228.47 2228.47 28.31 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
R Valor F EUR 1989.71 - 1989.71 1989.71 25.26 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
R Valor P EUR 1544.83 - 1544.83 1544.83 19.65 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Vega Euro Rendement RC 141.06 - 141.06 141.06 0.93 0.66% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
R-co Euro Crédit C EUR 441.54 - 441.54 441.54 1.98 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Lazard Convertible Global A 1603.81 - 1603.81 1603.81 11.59 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Lazard Convertible Global K 1888.28 - 1888.28 1888.28 13.64 0.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
H2O Allegro EUR-N C 109.01 - 109.01 109.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
CPR USA O 24239.46 - 24239.46 24239.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۱
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 98.65 - 98.65 98.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10449.28 - 10449.28 10449.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1533.61 - 1532.66 1533.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 260062.95 - 260062.95 260062.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Echiquier Arty 1535.54 - 1535.54 1535.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
Echiquier Arty D 1008.39 - 1008.39 1008.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
Echiquier Arty I 1149.78 - 1149.78 1149.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۷:۳۰
H2O Multistrategies I 128469.76 - 128469.76 128469.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Multistrategies R 123.32 - 123.32 123.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Allegro R C 22913.41 - 22913.41 22913.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
H2O Allegro EUR-I C 115261.03 - 115261.03 115261.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 120.13 - 120.13 120.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 147.28 - 147.28 147.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Oddo BHF Avenir CR-EUR 3233.77 - 3233.77 3233.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۰
H2O Allegro EUR-SR C 66.01 - 66.01 66.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
R Credit Horizon 12M D EUR 87.08 - 87.04 87.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
R Credit Horizon 12M IC EUR 101151.71 - 101103.64 101151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 100.04 - 100.04 100.04 5.35 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
R Credit Horizon 12M C EUR 128.58 - 128.58 128.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Varenne Valeur A-EUR 299.72 - 295.93 299.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Varenne Valeur I-EUR 1272.11 - 1255.99 1272.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Aviva Conviction Patrimoine 200.59 - 200.59 200.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۲
LBPAM Actions Croissance Euro MM 4508.83 - 4508.83 4508.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۰۳
Centifolia 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی