شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استونی
استونی

طلای 18 عیار

394
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 18:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

DJ Estonia Total Market (EUR)

1,246
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 18:02:31
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.73%)
تغییر ۶ ماهه
22 (1.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 14.26 - 14.26 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Trigon Baltic Fund C 17.049 - 17.049 17.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 12.096 - 12.096 12.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 32.48 - 32.48 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund D 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Trigon Baltic Fund B 4.852 - 4.837 4.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۷:۳۲
Trigon Baltic Fund A 9.25 - 5.242 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۳۲
Baltic Horizon Fund 1.43 - 1.43 1.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ساعت ۸:۰۳
Avaron Eastern European Fixed Income A 14.384 - 14.384 14.384 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Avaron Eastern European Fixed Income B 14.664 - 14.664 14.664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲