ب صندوق های سرمایه گذاری دانمارک | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1449
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۵ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 09:08:07
0 (1.76%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

269
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 10:01:37
34 (14.47%)
تغییر ۳ ماهه
27 (11.16%)
تغییر ۶ ماهه
62 (29.95%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,736
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 20:02:10
214 (14.05%)
تغییر ۳ ماهه
281 (19.27%)
تغییر ۶ ماهه
375 (27.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 147.29 - 147.29 147.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۱
Sydinvest Balanceret Udb A 105.82 - 105.82 105.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 443.23 - 443.23 443.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nordea Invest North America Enhanced 140.18 - 140.18 140.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1456.83 - 1456.83 1456.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1436.75 - 1436.75 1436.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 697.57 - 697.57 697.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
LD Aktier Obligationer 221.53 - 221.53 221.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Maj Invest Value Aktier 158.26 - 158.26 158.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 154.75 - 154.75 154.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 159.86 - 159.86 159.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 142.7 - 142.7 142.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 153.16 - 153.16 153.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Balance Moderat 252.86 - 252.86 252.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 238.06 - 238.06 238.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 171.32 - 171.32 171.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Lange obligationer 187.09 - 187.09 187.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Engros Internationale 267.06 - 267.06 267.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 109.61 - 109.61 109.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.08 - 98.08 98.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LD Vælger 340.77 - 340.77 340.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Safe 190.48 - 190.48 190.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Penta 266.12 - 266.12 266.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje Epikur 231.8 - 231.8 231.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Mix KL 166.89 - 166.89 166.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Balance A 116.28 - 116.28 116.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Balance B 137.5 - 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ValueInvest Global KL 223.09 - 223.09 223.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Europa 99.39 - 99.39 99.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer USA KL 102.19 - 102.19 102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Formuepleje LimiTTellus 205.83 - 205.83 205.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros USA KL 130.29 - 130.29 130.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Alpha Alternativer 123.72 - 123.72 123.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 173.43 - 173.43 173.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
BLS Invest Globale Aktier KL 2163.22 - 2163.22 2163.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Stabile Aktier 122.47 - 122.47 122.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
BLS Invest Globale Aktier Akk 2163.03 - 2163.03 2163.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
C WorldWide Globale Aktier KL 779.23 - 779.23 779.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Global Enhanced 125.7 - 125.7 125.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Global Indeks KL 111.13 - 111.13 111.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Emerging Markets 154.36 - 154.36 154.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Maj Invest Globale Obligationer 106.51 - 106.51 106.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Emerging Markets 106.95 - 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Mix Obligationer KL 104.52 - 104.52 104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 152.96 - 152.96 152.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Lange Obligationer KL 101.02 - 101.02 101.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Flexibel 166.22 - 166.22 166.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 101.33 - 101.33 101.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 109.01 - 109.01 109.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 108.86 - 108.86 108.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
PFA Invest Mellemlange Obligationer 102.44 - 102.44 102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 103.67 - 103.67 103.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.24 - 88.24 88.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 167.28 - 167.28 167.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.59 - 113.59 113.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 122.04 - 122.04 122.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 125.1 - 125.1 125.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 275.7 - 275.7 275.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 30212.79 - 30212.79 30212.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 99.7 - 99.7 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 133.45 - 133.45 133.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 201.46 - 201.46 201.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 127.57 - 127.57 127.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 122.95 - 122.95 122.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 121.97 - 121.97 121.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 98.91 - 98.91 98.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 250.94 - 250.94 250.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 154.68 - 154.68 154.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.86 - 103.86 103.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 185.25 - 185.25 185.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 121.9 - 121.9 121.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 120.88 - 120.88 120.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 102.44 - 102.44 102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 109.46 - 109.46 109.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 125 - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 171.76 - 171.76 171.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 94.59 - 94.59 94.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.81 - 105.81 105.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.39 - 103.39 103.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.02 - 110.02 110.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.13 - 103.13 103.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 102.18 - 102.18 102.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 175.72 - 175.72 175.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 167.06 - 167.06 167.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 155.03 - 155.03 155.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 135.71 - 135.71 135.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Sparinvest Value Aktier KL A 543.603 - 543.603 543.603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 106.015 - 106.015 106.015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Korte Obligationer KL A 113.073 - 113.073 113.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 111.553 - 111.553 111.553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1028.54 - 1028.54 1028.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 960.41 - 960.41 960.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 164.421 - 164.421 164.421 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 99 - 99 99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Global Stars 127.77 - 127.77 127.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 560471.27 - 560471.27 560471.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Danica Balance 100% Offensiv 26437 - 24986.9 26437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Danmark Fokus 313.07 - 313.07 313.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Engros Global KL 188.17 - 188.17 188.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1267.33 - 1267.33 1267.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1610.68 - 1610.68 1610.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.63 - 90.63 90.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲