خبر
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 18:58:57
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 2.71 2.71 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.16 9.16 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 2.77 2.77 2.77 2.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 8.5 8.5 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 11.167 11.167 11.167 11.167 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A 99.95 99.95 99.95 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 10.77 10.77 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Invesco SR Global Bond GP 248.18 248.18 248.18 248.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Invesco SR Global Bond SA 217.58 217.58 217.58 217.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Value Partners China Convergence Fund 157.93 157.93 157.93 157.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Value Partners Chinese Mainland Focus 54.31 54.31 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
China Hong Kong Equity Oppos C 5.984 5.984 5.984 5.984 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
China Hong Kong Equity Oppos C HKD 4.49 4.49 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
UBS CAY China A Opportunity A 266.21 266.21 266.21 266.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged 13.7 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Arava Fund A 146.04 146.04 146.04 146.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۲:۴۸
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1291.535 1291.535 1291.535 1291.535 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1302.139 1302.139 1302.139 1302.139 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund A USD 1304.95 1304.95 1304.95 1304.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund B CHF 1132.93 1132.93 1132.93 1132.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund B EUR 1256.315 1256.315 1256.315 1256.315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund B USD 1357.791 1357.791 1357.791 1357.791 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Iraq Fund (NON-US) D USD 684.317 684.317 684.317 684.317 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 699.208 699.208 699.208 699.208 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1291.536 1291.536 1291.536 1291.536 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1302.144 1302.144 1302.144 1302.144 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1304.857 1304.857 1304.857 1304.857 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 1132.93 1132.93 1132.93 1132.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 1256.315 1256.315 1256.315 1256.315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1357.642 1357.642 1357.642 1357.642 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1652.737 1652.737 1652.737 1652.737 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲:۴۶
AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares 2.703 2.703 2.703 2.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۴۶
Avance Stability Fund EUR Class A Shares 162.91 162.91 162.91 162.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۴۳
Prosperity Cub Fund A 380.83 380.83 380.83 380.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۴۲
Russian Prosperity Fund B 139.04 139.04 139.04 139.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۴۰
Russian Prosperity Fund D 10.46 10.46 10.46 10.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۴۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین