شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:22:04
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 11.84 - 11.84 11.84 0.11 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Invesco SR Global Bond GP 290.18 - 290.18 290.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco SR Global Bond SA 256.78 - 256.78 256.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS CAY China A Opportunity A 311.52 - 311.52 311.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Value Partners China Convergence F 169.1 - 169.1 169.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Value Partners China Convergence Fu 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Fullerton China Focus A Share Fund A 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 142.416 - 142.416 142.416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 152.277 - 152.277 152.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 142.231 - 142.231 142.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.733 - 172.733 172.733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 153.875 - 153.875 153.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 137.116 - 137.116 137.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Value Partners Chinese Mainland Foc 55.27 - 55.27 55.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 9.42 - 9.42 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Prosperity Cub Fund A 444.3 - 444.3 444.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 11.847 - 11.847 11.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۷:۰۰
Arava Fund A 111.03 - 111.03 111.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲:۰۰
Russian Prosperity Fund B 176.17 - 176.17 176.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۰
Russian Prosperity Fund D 13.4 - 13.4 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۰
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1198.57 - 1198.57 1198.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1101.125 - 1101.125 1101.125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund A USD 1189.098 - 1189.098 1189.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B CHF 1043.514 - 1043.514 1043.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B EUR 1054.426 - 1054.426 1054.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B USD 1227.99 - 1227.99 1227.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1198.571 - 1198.571 1198.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1101.126 - 1101.126 1101.126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1188.987 - 1188.987 1188.987 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 1043.514 - 1043.514 1043.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 1054.426 - 1054.426 1054.426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1227.853 - 1227.853 1227.853 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1311.47 - 1311.47 1311.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Avance Stability Fund EUR Class A S 159.85 - 159.85 159.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.028 - 2.028 2.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی