شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:35:34
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 151.03 - 151.03 151.03 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 157.055 - 157.055 157.055 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 151.195 - 151.195 151.195 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 180.675 - 180.675 180.675 0.32 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 153.614 - 153.614 153.614 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 145.642 - 145.642 145.642 0.32 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.09 - 5.09 5.09 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.21 - 12.21 12.21 0.03 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.18 - 5.18 5.18 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.46 - 11.46 11.46 0.03 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Prosperity Cub Fund A 686.65 - 686.65 686.65 10.29 1.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Russian Prosperity Fund B 287.51 - 287.51 287.51 3.06 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Russian Prosperity Fund D 21.88 - 21.88 21.88 0.23 1.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.626 - 12.626 12.626 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.54 - 12.54 12.54 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 350.46 - 350.46 350.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Invesco SR Global Bond GP 292.31 - 292.31 292.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Invesco SR Global Bond SA 258.86 - 258.86 258.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners China Convergence F 195.05 - 195.05 195.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners China Convergence Fu 16.44 - 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Value Partners Chinese Mainland Foc 60.81 - 60.81 60.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Avance Stability Fund EUR Class A S 163.46 - 160.28 163.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1429.01 - 1429.01 1429.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۶:۰۳
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.111 - 2.111 2.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Fullerton China A Share Fund C 186.03 - 186.03 186.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fullerton China A Share Fund D 200.48 - 200.48 200.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
NN C China A Share Fund II - Class A2 115.9 - 115.9 115.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
HSBC Investment Funds Trust - HSBC Asian Bond Fund 10.248 - 10.248 10.248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Income Partners Renminbi High 1AInc 132.23 - 132.23 132.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2AInc 95.17 - 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BAcc 158.34 - 158.34 158.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High 2BInc 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2A 159.02 - 159.02 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Income Partners Renminbi High Yie2C 100.62 - 100.62 100.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰