شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 00:56:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.80%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.67 - 4.67 4.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Prosperity Cub Fund A 549.23 - 549.23 549.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
UBS CAY China A Opportunity A 403.72 - 403.72 403.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Invesco SR Global Bond GP 305.39 - 305.39 305.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco SR Global Bond SA 269.97 - 269.97 269.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
Value Partners China Convergence F 228.31 - 228.31 228.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
Value Partners China Convergence Fu 19.32 - 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 159.205 - 159.205 159.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 167.544 - 167.544 167.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 158.927 - 158.927 158.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 186.779 - 186.779 186.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 167.125 - 167.125 167.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 148.754 - 148.754 148.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۰
Value Partners Chinese Mainland Foc 77.53 - 77.53 77.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.58 - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Russian Prosperity Fund B 224.93 - 224.93 224.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۰
Russian Prosperity Fund D 17.08 - 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲:۳۰
Fullerton China Focus A Share Fund A 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Arava Fund A 125.56 - 125.56 125.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1097.736 - 1097.736 1097.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1012.369 - 1012.369 1012.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund A USD 1117.297 - 1117.297 1117.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund B CHF 956.682 - 956.682 956.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund B EUR 970.405 - 970.405 970.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund B USD 1154.996 - 1154.996 1154.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1097.737 - 1097.737 1097.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1012.369 - 1012.369 1012.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1117.19 - 1117.19 1117.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 956.682 - 956.682 956.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 970.405 - 970.405 970.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1154.856 - 1154.856 1154.856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲:۳۰
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1147.084 - 1147.084 1147.084 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۰
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.507 - 12.507 12.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۷:۳۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.048 - 2.048 2.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Avance Stability Fund EUR Class A S 156.85 - 156.85 156.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۰:۳۱
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی