برمودا
برمودا

دلار / دلار برمودا

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orbis Global Equity Fund 293.25 293.25 293.25 293.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.39 112.39 112.39 112.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Butterfield USD Bond 11.059 11.059 11.059 11.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Bermuda A 36.79 36.79 36.79 36.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Butterfield US Bond B 11.288 11.288 11.288 11.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Select Equity 21.34 21.34 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Select Invest Fund 16.09 16.09 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Butterfield Select Fixed Income 23.47 23.47 23.47 23.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
LOM Fixed Income Fund USD 16.658 16.658 16.658 16.658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
Global Voyager Small Cap Growth 39.214 39.214 39.214 39.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
Global Voyager Global Fixed Income 28.214 28.214 28.214 28.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 204.44 204.44 204.44 204.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 175.85 175.85 175.85 175.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 214.32 214.32 214.32 214.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 192.53 192.53 192.53 192.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 170.6 170.6 170.6 170.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 204.44 204.44 204.44 204.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 193.75 193.75 193.75 193.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 171.79 171.79 171.79 171.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 192.53 192.53 192.53 192.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.24 8.24 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 20.94 20.94 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 18.43 18.43 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 29.47 29.47 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.64 20.64 20.64 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 35.74 35.74 35.74 35.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 63.97 63.97 63.97 63.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 56.48 56.48 56.48 56.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 75.38 75.38 75.38 75.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 62.4 62.4 62.4 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 29.28 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 35.81 35.81 35.81 35.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 45.56 45.56 45.56 45.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 34.68 34.68 34.68 34.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 8.07 8.07 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Moneda Chile Fund Ltd 46.191 46.191 46.191 46.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی