شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا
برمودا

دلار / دلار برمودا

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orbis Global Equity Fund 230.06 - 230.06 230.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 20.79 - 20.79 20.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 56.92 - 56.92 56.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 30.28 - 30.28 30.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 38.41 - 38.41 38.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 29.33 - 29.33 29.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Fidelity Advisor World U.S. High In 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 18.33 - 18.33 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 25.68 - 25.68 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 28.88 - 28.88 28.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 58.33 - 58.33 58.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 51.59 - 51.59 51.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 68.54 - 68.54 68.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.9 - 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۰
Butterfield Select Equity 16.33 - 16.33 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Butterfield Select Fixed Income 22.69 - 22.69 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
Butterfield Select Invest Fund 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲:۳۰
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 111.54 - 111.54 111.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Moneda Chile Fund Ltd 39.317 - 39.317 39.317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 180.23 - 180.23 180.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 188.55 - 188.55 188.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World SelAC 179.45 - 179.45 179.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World SelAD 160.17 - 160.17 160.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World Selec 180.23 - 180.23 180.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World SelIC 180.45 - 180.45 180.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World SelID 161.09 - 161.09 161.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Managed Portfolios World SelLC 179.45 - 179.45 179.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Global Voyager Small Cap Growth 26.985 - 26.985 26.985 1.02 3.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Global Voyager Global Fixed Income 27.881 - 27.881 27.881 0.10 0.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 156.61 - 156.61 156.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۳۰
Butterfield USD Bond 10.936 - 10.936 10.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
Butterfield US Bond B 11.163 - 11.163 11.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
LOM Fixed Income Fund USD 16.102 - 16.102 16.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
Butterfield Bermuda A 29.89 - 29.89 29.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲:۳۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی