برمودا
برمودا

دلار / دلار برمودا

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moneda Chile Fund Ltd 46.191 45.71 45.71 46.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Butterfield Select Equity 22.59 22.59 22.59 22.59 0.18 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Butterfield Select Invest Fund 16.34 16.34 16.34 16.34 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Butterfield Select Fixed Income 23.27 23.27 23.27 23.27 0.11 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.36 112.37 112.36 112.37 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Butterfield USD Bond 10.997 11.088 10.98 11.088 0.09 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Butterfield Bermuda A 40.08 40.08 40.08 40.08 0.74 1.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Butterfield US Bond B 11.224 11.319 11.206 11.319 0.10 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Global Voyager Small Cap Growth 33.824 38.368 33.824 38.368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Global Voyager Global Fixed Income 27.856 27.776 27.776 27.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
LOM Fixed Income Fund USD 16.85 16.85 16.85 16.85 0.08 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 206.35 206.35 206.35 206.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 177.49 177.49 177.49 177.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 216.41 216.41 216.41 216.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 192.76 192.76 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 170.81 170.81 170.81 170.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 206.35 206.35 206.35 206.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 194.05 194.05 194.05 194.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 172.05 172.05 172.05 172.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 192.76 192.76 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Orbis Global Equity Fund 314.92 314.92 314.92 314.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.24 8.24 8.24 8.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 20.94 20.94 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 18.43 18.43 18.43 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 29.47 29.47 29.47 29.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 20.64 20.64 20.64 20.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 35.74 35.74 35.74 35.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 63.97 63.97 63.97 63.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 56.48 56.48 56.48 56.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 75.38 75.38 75.38 75.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 62.4 62.4 62.4 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 29.28 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 35.81 35.81 35.81 35.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 45.56 45.56 45.56 45.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 34.68 34.68 34.68 34.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 8.07 8.07 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۳:۳۰
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی