شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بحرین
بحرین

BHD/USD

2.6355
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:06:16
0 (0.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

14
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:01:48
1 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
2 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
3 (27.27%)
نوسان سالیانه

Bahrain All Share

1,647
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:03:21
120 (7.84%)
تغییر ۳ ماهه
124 (8.15%)
تغییر ۶ ماهه
256 (18.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Mal MENA Equity 9.08 - 9.08 9.08 0.11 1.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Makaseb Income 16.278 - 16.278 16.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Makaseb Arab Tigers 12.456 - 12.456 12.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
NBK Gulf Equity 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
NBK Qatar Equity 1.893 - 1.893 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Global GCC Large Cap GIH 177.928 - 170.738 177.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
Global EPADI GIH 91.797 - 91.797 91.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Global GCC Islamic GIH 113.858 - 113.858 113.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
BLOM Bond 6151.933 - 6151.933 6151.933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۳
SICO Gulf Equity 109.87 - 109.87 109.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Fixed Income 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Khaleej Equity 319.648 - 319.648 319.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
SICO Kingdom Equity 17.66 - 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
AB Invest Arab Bank MENA 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۳۰