استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7713
قیمت روز
0 (1.72%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:32:10
0 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

56
قیمت روز
1 (1.82%)
تغییر روزانه
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:01:01
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6 (9.68%)
تغییر ۶ ماهه
6 (9.68%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,215
قیمت روز
205 (2.84%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:03:50
134 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
606 (9.16%)
تغییر ۶ ماهه
1,701 (30.85%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Growth Index Fund 1.476 1.487 1.476 1.487 0.02 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard Balanced Index Fund 1.433 1.441 1.433 1.449 0.02 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard High Growth Index Fund 1.769 1.783 1.769 1.783 0.03 1.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard Conservative Index Fund 1.207 1.212 1.207 1.212 0.01 0.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard Index International Shares Fund 1.791 1.803 1.791 1.815 0.04 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund 2.621 2.639 2.621 2.657 0.06 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.323 1.331 1.323 1.344 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.928 0.943 0.928 0.954 0.03 3.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.081 1.083 1.081 1.084 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.068 1.071 1.068 1.073 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Vanguard International Property Securities Index F 1.066 1.075 1.066 1.085 0.02 1.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Magellan Infrastructure Fund 1.332 1.346 1.332 1.346 0.01 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.525 2.543 2.525 2.543 0.05 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.969 0.979 0.969 0.979 0.02 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۰۴
North Index Growth 0.908 0.916 0.908 0.916 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS MIF-Geared Share 3.253 3.342 3.253 3.342 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Energy Super MySuper 3.937 3.937 3.937 3.937 0.02 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
North Index Balanced 0.976 0.983 0.976 0.983 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Energy Super Balanced 3.937 3.937 3.937 3.937 0.02 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
North Index High Growth 0.803 0.811 0.803 0.811 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Ipac Select Index Growth 0.908 0.916 0.908 0.916 0.01 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Ipac Select Index Balanced 0.976 0.983 0.976 0.983 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
PIMCO Australian Bond Fund 1099.775 1100.138 1099.775 1100.138 1.31 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC PSup-CFS Geared Share 9.462 9.692 9.462 9.692 0.02 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
IOOF Balanced Investor Trust 1.585 1.592 1.585 1.593 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Allan Gray Australia Equity A 1.61 1.633 1.61 1.633 0.01 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Ipac Select Index High Growth 0.803 0.811 0.803 0.811 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Arrowstreet Global Equity Fund 1.298 1.307 1.298 1.307 0.02 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.227 4.244 4.227 4.244 0.07 1.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Antipodes Global Fund - Class P 1.822 1.841 1.822 1.841 0.03 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.367 2.376 2.367 2.376 0.04 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 12.097 12.426 12.097 12.426 0.03 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.697 3.71 3.697 3.71 0.06 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.325 2.334 2.325 2.334 0.04 1.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Walter Scott Global Equity Fund 3.25 3.274 3.25 3.274 0.05 1.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 4.207 4.308 4.207 4.308 0.05 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 10.007 10.248 10.007 10.248 0.02 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
North Index Moderately Defensive 1.072 1.078 1.072 1.078 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Strategic Australian Equity Fund 20.122 20.333 20.122 20.333 0.07 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.271 2.272 2.271 2.272 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.411 3.411 3.411 3.411 0.02 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Fidelity Australian Equities Fund 39.149 39.521 39.149 39.521 0.18 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.296 1.297 1.296 1.297 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.983 3.002 2.983 3.002 0.02 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.447 1.46 1.447 1.46 0.01 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Capital Future Directions BalaA 1.141 1.148 1.141 1.148 0.01 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Capital Future Directions Balan 1.154 1.161 1.154 1.161 0.01 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.995 2.014 1.995 2.014 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.419 2.422 2.419 2.422 0.01 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.118 2.12 2.118 2.12 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.482 1.498 1.482 1.498 0.02 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.522 2.522 2.522 2.522 0.01 0.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.61 4.654 4.61 4.654 0.02 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Dimensional Global Core Equity Trust 18.848 18.993 18.848 18.993 0.31 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Mercer Passive Australian Share Fund 1.529 1.546 1.529 1.546 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Arrowstreet Global Equity Fund Hedged 1.479 1.496 1.479 1.496 0.02 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.849 1.861 1.849 1.861 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.906 3.942 3.906 3.942 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 959.324 960.128 959.324 960.128 0.95 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.067 1.076 1.067 1.076 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.652 3.681 3.652 3.681 0.02 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 3.243 3.27 3.243 3.27 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.072 1.078 1.072 1.078 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Walter Scott Global Equity Fund Hedged 1.182 1.195 1.182 1.195 0.02 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.416 1.421 1.416 1.421 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.794 1.807 1.794 1.807 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.485 2.485 2.485 2.485 0.01 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.45 2.459 2.45 2.459 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 3.112 3.135 3.112 3.135 0.01 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.327 1.339 1.327 1.339 0.01 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.174 2.182 2.174 2.182 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Dimensional Australian Core Equity Trust 14.495 14.651 14.495 14.651 0.05 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 5.048 5.186 5.048 5.186 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.356 2.356 2.356 2.356 0.02 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.128 1.137 1.128 1.137 0.02 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.994 1.001 0.994 1.001 0.02 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 9.877 9.868 9.868 9.877 0.04 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.088 1.097 1.088 1.097 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund 0.624 0.631 0.624 0.631 0.01 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
Ardea Real Outcome Fund 0.955 0.954 0.954 0.955 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.899 1.896 1.896 1.899 0.02 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.824 1.836 1.824 1.836 0.03 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.672 1.68 1.672 1.68 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 3.097 3.114 3.097 3.114 0.02 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.71 2.71 2.71 2.71 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.99 0.99 0.99 0.99 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.996 0.996 0.996 0.996 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.241 1.259 1.241 1.259 0.02 1.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.996 3.03 2.996 3.03 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.022 2.022 2.022 2.022 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۰۴
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.943 0.943 0.943 0.943 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.882 0.882 0.882 0.882 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۳
Sunsuper Growth 4.063 4.063 4.063 4.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Sunsuper Balanced 3.955 3.955 3.955 3.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Sunsuper Retirement 3.162 3.162 3.162 3.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.889 1.889 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.634 1.634 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.143 1.143 1.142 1.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
Bentham Professional Global Income Fund 1.033 1.033 1.033 1.033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.604 1.604 1.603 1.604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.941 2.941 2.941 2.941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.562 2.562 2.46 2.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۵
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.138 1.138 1.102 1.138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۰۵
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.072 1.072 1.072 1.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۰۸
Dimensional Global Bond Trust 10.475 10.475 10.475 10.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۴:۰۲
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.988 2.988 2.988 2.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.011 1.011 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Conservative 2.888 2.888 2.888 2.888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.081 1.081 1.081 1.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC-Fidelity W Australian Equities 1.255 1.255 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۸:۰۱
CFS FC W PSup-Fidelity W Aus Equities 2.119 2.119 2.113 2.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-Fidelity Aus Equity Sel 1.983 1.983 1.983 1.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC PSup-Fidelity Aus Equities 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CFS FC W Pen-Fidelity W Aus Equities 2.366 2.366 2.359 2.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
REST Super High Growth 6.401 6.401 6.401 6.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۱
CFS FC Pen-PIMCO Global Bond 1.327 1.327 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC PSup-PIMCO Global Bond 1.298 1.298 1.298 1.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 0.973 0.973 0.973 0.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm 1.171 1.171 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc 1.802 1.802 1.802 1.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-UBS W Diversified Fixed Inc 1.677 1.677 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond 1.338 1.338 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.554 1.554 1.554 1.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.211 1.211 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.925 2.925 2.925 2.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.7 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Growth 1.881 1.881 1.881 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.794 1.794 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.808 0.808 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.491 1.491 1.491 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.229 1.229 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.817 24.817 24.817 24.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 0.971 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IPAC Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
North Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.672 1.672 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Summit Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.398 1.398 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.262 3.262 3.262 3.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.174 6.174 6.174 6.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper FutureSaver Balanced 1.728 1.728 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper Flexible Income Balanced 1.816 1.816 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Business Sup - Growth 5.378 5.378 5.378 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Corporate Super - Growth 6.394 6.394 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Russell Australian Opportunities Fund Class A 0.988 0.988 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.023 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.763 1.763 1.763 1.763 0.15 9.30% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
Aberdeen Australian Equities Fund 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۷
AustralianSuper Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
REST Super Core Strategy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
AustralianSuper Pension Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 14.528 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی