شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6871
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:14
0 (0.23%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:23
2 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
11 (25.58%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,199
قیمت روز
50 (0.69%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:02:33
421 (6.21%)
تغییر ۳ ماهه
387 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
1,290 (21.84%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.443 - 2.443 2.443 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
North Index Moderately Defensive 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Russell Global Bond Fund Class B 1.191 - 1.191 1.191 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.159 - 1.159 1.159 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.257 2.247 2.247 2.257 0.03 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.789 - 2.789 2.789 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.446 - 2.446 2.446 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.15 - 1.15 1.15 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions BalaA 1.225 - 1.225 1.225 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.577 - 1.577 1.577 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.399 - 2.399 2.399 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.907 - 2.907 2.907 0.01 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.111 - 2.111 2.111 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.564 - 2.564 2.564 0.01 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.05 - 1.05 1.05 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 3.041 - 3.041 3.041 0.02 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.402 - 1.402 1.402 0.01 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share 9.821 - 9.821 9.821 0.21 2.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC PSup-CFS Geared Share 8.338 - 8.338 8.338 0.18 2.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Arrowstreet Global Equity Fund 1.209 - 1.209 1.209 0.01 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.4 - 4.4 4.4 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Antipodes Global Fund - Class P 1.781 - 1.781 1.781 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 10.475 - 10.475 10.475 0.24 2.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.819 - 3.819 3.819 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.818 - 2.818 2.818 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Ellerston Australian Share Fund 1.05 - 1.05 1.05 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Walter Scott Global Equity Fund 3.11 - 3.11 3.11 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.705 - 3.705 3.705 0.08 2.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 8.765 - 8.765 8.765 0.19 2.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.27 - 2.27 2.27 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.161 - 3.161 3.161 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.025 - 2.025 2.025 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.787 - 2.787 2.787 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.555 - 1.555 1.555 0.01 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.916 - 1.916 1.916 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.549 - 4.549 4.549 0.03 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Dimensional Global Core Equity Trust 17.801 - 17.801 17.801 0.05 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.722 - 1.722 1.722 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.631 - 3.631 3.631 0.03 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.418 - 3.418 3.418 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.369 - 1.369 1.369 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.688 - 1.688 1.688 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.393 - 2.393 2.393 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.36 - 2.36 2.36 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.932 - 2.932 2.932 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.103 - 2.103 2.103 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Dimensional Australian Core Equity Trust 14.343 - 14.343 14.343 0.11 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 5.028 - 5.028 5.028 0.12 2.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.216 - 1.216 1.216 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.106 - 1.106 1.106 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Australian Equities Fund 38.374 - 38.374 38.374 0.33 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.68 - 1.68 1.68 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AMP Capital Future Directions Balan 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund 2.609 - 2.609 2.609 0.01 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
North Index Balanced 0.962 - 0.962 0.962 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Ipac Select Index Balanced 0.962 - 0.962 0.962 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard Growth Index Fund 1.566 - 1.566 1.566 0.01 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard Balanced Index Fund 1.536 - 1.536 1.536 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Paradice Global Small Mid Cap 2.227 - 2.227 2.227 0.01 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard High Growth Index Fund 1.84 - 1.84 1.84 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard Conservative Index Fund 1.291 - 1.291 1.291 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.987 - 0.987 0.987 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.241 - 1.241 1.241 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Vanguard International Property Securities Index F 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Australian Bond Fund 1134.079 - 1134.079 1134.079 2.76 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.314 - 3.314 3.314 0.02 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.021 - 1.021 1.021 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.005 - 1.005 1.005 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.678 - 2.678 2.678 0.01 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
IOOF Balanced Investor Trust 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Magellan Infrastructure Fund 1.518 - 1.518 1.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Strategic Australian Equity Fund 19.61 - 19.61 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Russell Balanced Portfolio Super Suite 3.147 - 3.147 3.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Energy Super MySuper 3.773 - 3.773 3.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super Balanced 3.773 - 3.773 3.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.414 - 2.414 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.958 - 0.958 0.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.536 - 1.511 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۵
Sunsuper Growth 3.636 - 3.538 3.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Bentham Professional Global Income Fund 1.02 - 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۳۶
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Aberdeen Australian Equities Fund 1.335 - 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 9.273 - 9.273 9.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۰:۰۸
Sunsuper Balanced 3.615 - 3.615 3.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.926 - 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.726 - 1.726 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Ipac Select Index Growth 0.858 - 0.858 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 969.18 - 969.18 969.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.475 - 1.475 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۱۳:۰۲
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.619 - 1.619 1.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
North Index Growth 0.867 - 0.867 0.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
IFP Global Franchise Fund 2.461 - 2.461 2.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.578 - 1.578 1.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.768 - 3.768 3.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.768 - 3.768 3.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.372 - 3.372 3.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.613 1.637 1.613 1.637 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.67 - 1.67 1.67 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
AMP Capital Income Generator 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
IPAC Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Bond Trust 10.84 - 10.826 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index High Growth 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
North Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Summit Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Schroder Global Core Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Schroder Global Core Fund - I Class 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Sunsuper Retirement 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.867 - 5.867 5.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Balanced 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰