خبر
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6482
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 21:44:34
0 (4.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.10%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

63
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مهر ۱۴۰۱
ساعت 16:01:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
6 (10.53%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,031
قیمت روز
126 (1.82%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 09:21:22
213 (3.12%)
تغییر ۳ ماهه
802 (10.24%)
تغییر ۶ ماهه
506 (6.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
REST Super High Growth 6.958 6.958 6.958 6.958 0.27 3.85% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۷:۱۷
Dimensional Global Bond Trust 8.923 8.923 8.923 8.923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.864 0.864 0.864 0.864 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund 0.444 0.444 0.444 0.444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Hedged Index Global Infrastructure Securities Fund 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Ardea Real Outcome Fund 0.876 0.876 0.876 0.876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
IOOF Balanced Investor Trust 1.568 1.568 1.568 1.568 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.485 1.485 1.485 1.485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Walter Scott Global Equity Fund 3.029 3.029 3.029 3.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Australian Equities Fund 32.206 32.206 32.206 32.206 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Dimensional Global Core Equity Trust 18.624 18.624 18.624 18.624 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Arrowstreet Global Equity Fund Hedged 0.882 0.882 0.882 0.882 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Walter Scott Global Equity Fund Hedged 0.887 0.887 0.887 0.887 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.173 13.173 13.173 13.173 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 0.904 0.904 0.904 0.904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.906 0.906 0.906 0.906 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 0.895 0.895 0.895 0.895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Resolution Capital Global Property Securities WS 1.767 1.767 1.767 1.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Allan Gray Australia Equity A 1.498 1.498 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۲۵
Strategic Australian Equity Fund 17.889 17.889 17.889 17.889 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۲۵
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۰:۲۵
Vanguard Growth Index Fund 1.291 1.291 1.291 1.291 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard Balanced Index Fund 1.245 1.245 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard High Growth Index Fund 1.547 1.547 1.547 1.547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.171 2.171 2.171 2.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard Index International Shares Fund 1.652 1.652 1.652 1.652 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard International Shares Index Fund 2.522 2.522 2.522 2.522 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.212 1.212 1.212 1.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.795 0.795 0.795 0.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard International Small Companies Index Fund 1.587 1.587 1.587 1.587 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 0.935 0.935 0.935 0.935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Vanguard International Property Securities Index F 0.935 0.935 0.935 0.935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
CFS MIF-Geared Share 1.784 1.784 1.784 1.784 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.966 3.966 3.966 3.966 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 10.635 10.635 10.635 10.635 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.512 3.512 3.512 3.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 1.832 1.832 1.832 1.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.757 3.757 3.757 3.757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 8.904 8.904 8.904 8.904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 0.957 0.957 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.025 2.025 2.025 2.025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.149 3.149 3.149 3.149 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 1.825 1.825 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.778 2.778 2.778 2.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-Fidelity Aus Equity Sel 2.107 2.107 2.107 2.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.874 2.874 2.874 2.874 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-Fidelity W Aus Equities 2.504 2.504 2.504 2.504 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.71 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W Fixed Int 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice W Moderate 2.535 2.535 2.535 2.535 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.729 1.729 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-Fidelity W Aus Equities 2.22 2.22 2.22 2.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice W Fixed Int 1.886 1.886 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC-Fidelity W Australian Equities 1.156 1.156 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr Sel 1.159 1.159 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 0.836 0.836 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.46 3.46 3.46 3.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.363 1.363 1.363 1.363 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.718 1.718 1.718 1.718 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC ESup-FirstChoice Moderate Select 1.572 1.572 1.572 1.572 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.336 2.336 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.333 2.333 2.333 2.333 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.972 2.972 2.972 2.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.083 2.083 2.083 2.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 2.844 2.844 2.844 2.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
FirstChoice WS Inv - FirstChoice WS Moderate 0.756 0.756 0.756 0.756 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 0.867 0.867 0.867 0.867 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.79 2.79 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.45 2.45 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.226 2.226 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۲۱
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۲۱
Magellan Infrastructure Fund 1.196 1.196 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
Bentham Wholesale Global Income Fund 0.994 0.994 0.994 0.994 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
Mercer Passive Australian Share Fund 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.851 0.851 0.851 0.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
Bentham Professional Global Income Fund 0.952 0.952 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.798 0.798 0.798 0.798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۲۱
PIMCO Australian Bond Fund 968.011 968.011 968.011 968.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۲۰
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 835.149 835.149 835.149 835.149 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۲۰
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۲۰
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.861 0.861 0.861 0.861 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۲۰
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.785 0.785 0.785 0.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۷:۱۷
North Index Balanced 0.777 0.777 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
North Index High Growth 0.627 0.627 0.627 0.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
Ipac Select Index Balanced 0.777 0.777 0.777 0.777 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
Ipac Select Index High Growth 0.627 0.627 0.627 0.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.856 0.856 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.197 1.197 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
AMP Capital Enhanced Index International Share 1.526 1.526 1.526 1.526 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
AMP Capital Future Directions Balanced Fund - Clas 1.015 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
Vanguard Conservative Index Fund 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۲۲
North Index Growth 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
Ipac Select Index Growth 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
North Index Moderately Defensive 0.888 0.888 0.888 0.888 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.888 0.888 0.888 0.888 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۱۸
AMP Capital Future Directions Balanced Fund 0.067 0.067 0.067 0.067 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۲۰
Sunsuper Growth 4.381 4.381 4.381 4.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Sunsuper Balanced 4.178 4.178 4.178 4.178 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Sunsuper Retirement 3.298 3.298 3.298 3.298 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Sunsuper Conservative 2.991 2.991 2.991 2.991 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.995 1.995 1.995 1.995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.705 1.705 1.705 1.705 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۱۶
Australian Ethical Diversified Shares Fund Wholesa 3.128 3.128 3.128 3.128 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۱۷
Bennelong Concentrated Australian Eq Fd 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین