شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6764
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:17:13
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

55
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:50
3 (5.77%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.24%)
تغییر ۶ ماهه
12 (27.91%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,098
قیمت روز
105 (1.48%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:04:34
256 (3.74%)
تغییر ۳ ماهه
219 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
1,127 (18.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 38.058 - 38.058 38.058 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund 2.597 - 2.597 2.597 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Growth Index Fund 1.561 - 1.561 1.561 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Paradice Global Small Mid Cap 2.198 - 2.198 2.198 0.01 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard High Growth Index Fund 1.831 - 1.831 1.831 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard Conservative Index Fund 1.291 - 1.291 1.291 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.281 - 1.281 1.281 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.953 - 0.953 0.953 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.122 - 1.122 1.122 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.247 - 1.247 1.247 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Vanguard International Property Securities Index F 1.3 - 1.3 1.3 0.01 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.077 - 1.077 1.077 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bentham Professional Global Income Fund 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
PIMCO Australian Bond Fund 1135.235 - 1135.235 1135.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Australian Equities Fund 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.712 - 2.712 2.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.984 - 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.133 - 1.133 1.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
IOOF Balanced Investor Trust 1.501 - 1.501 1.501 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Magellan Infrastructure Fund 1.527 - 1.527 1.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Strategic Australian Equity Fund 19.613 - 19.613 19.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Russell Balanced Portfolio Super Suite 3.147 - 3.147 3.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.291 - 1.291 1.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.676 - 1.676 1.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
AMP Capital Future Directions BalaA 1.222 - 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Balan 1.234 - 1.234 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.574 - 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.9 - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.113 - 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.558 - 2.558 2.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 1.047 - 1.047 1.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 3.019 - 3.019 3.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
North Index Balanced 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Ipac Select Index Balanced 0.96 - 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share 9.752 - 9.752 9.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Arrowstreet Global Equity Fund 1.202 - 1.202 1.202 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.382 - 4.382 4.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Antipodes Global Fund - Class P 1.768 - 1.768 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.434 - 2.434 2.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.805 - 3.805 3.805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.806 - 2.806 2.806 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 1.038 - 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Walter Scott Global Equity Fund 3.092 - 3.092 3.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.679 - 3.679 3.679 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 8.704 - 8.704 8.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
North Index Moderately Defensive 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Russell Global Bond Fund Class B 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.156 - 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.15 - 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.026 - 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.778 - 2.778 2.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.905 - 1.905 1.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.492 - 1.492 1.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.518 - 4.518 4.518 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Dimensional Global Core Equity Trust 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.717 - 1.717 1.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.602 - 3.602 3.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.098 - 1.098 1.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.064 - 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.528 - 1.528 1.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.358 - 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.102 - 2.102 2.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Dimensional Australian Core Equity Trust 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 4.988 - 4.988 4.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.519 - 1.519 1.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.784 - 2.784 2.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.148 - 1.148 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC PSup-CFS Geared Share 8.279 - 8.279 8.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 10.393 - 10.393 10.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.271 - 2.271 2.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.407 - 3.407 3.407 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.391 - 2.391 2.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.924 - 2.924 2.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.022 - 1.022 1.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.442 - 2.442 2.442 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Vanguard Balanced Index Fund 1.534 - 1.534 1.534 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.71 - 1.71 1.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Investors Mutual WS Australian Share Fund 3.297 - 3.297 3.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 9.371 - 9.371 9.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.257 - 2.247 2.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Energy Super MySuper 3.773 - 3.773 3.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
Energy Super Balanced 3.773 - 3.773 3.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.414 - 2.414 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.536 - 1.511 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۵
Sunsuper Growth 3.636 - 3.538 3.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 1.004 - 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Sunsuper Balanced 3.615 - 3.615 3.615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
VicSuper FutureSaver Growth 1.926 - 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.726 - 1.726 1.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
Ipac Select Index Growth 0.858 - 0.858 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 969.18 - 969.18 969.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
North Index Growth 0.867 - 0.867 0.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
IFP Global Franchise Fund 2.461 - 2.461 2.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.578 - 1.578 1.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.768 - 3.768 3.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.768 - 3.768 3.768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.372 - 3.372 3.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.613 1.637 1.613 1.637 0.02 1.43% ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.67 - 1.67 1.67 0.02 1.27% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
AMP Capital Income Generator 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.227 - 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.897 - 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۲
IPAC Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Dimensional Global Bond Trust 10.84 - 10.826 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Ipac Select Index High Growth 0.701 - 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
North Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Summit Select Income Generator 1.19 - 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.32 - 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 26.6 - 26.6 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۰۲
Schroder Global Core Fund 0.686 - 0.686 0.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Schroder Global Core Fund - I Class 1.116 - 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.37 - 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۲
BT Lifetime SE-MySuper 1980s Lifestage 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
BT Lifetime SE-BT MySuper 1960s Lifestage 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Sunsuper Retirement 2.872 - 2.872 2.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Sunsuper Conservative 2.731 - 2.731 2.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.867 - 5.867 5.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Balanced 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.989 - 0.989 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.862 - 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Balanced 1.824 - 1.824 1.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 1.048 - 1.044 1.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
AMP SignatureSuper-Future Directions Balanced 2.588 - 2.588 2.588 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۱۴:۰۴
AMP Capital Specialist International Share Fund 1.62 - 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP Specialist International Share Fund - Class A 1.84 - 1.84 1.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Perpetual W Share Plus L/S 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
Perpetual Wholesale Ethical SRI Fund 1.729 - 1.729 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۵
CFS FC ESup-MFS Global Equity Sel 1.724 - 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
AMP Flexible Lifetime & CustomSuper-Future Directi 2.108 - 2.079 2.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۳:۰۴
Pengana Australian Equities Fund 1.768 - 1.761 1.768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۰۴
Perpetual WFIA-Perpetual Ethical SRI 1.512 - 1.512 1.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۰۳
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.177 - 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۶:۰۳
AMP Personal Investment Bond Guaranteed 29.171 - 29.171 29.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰