آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 57856.23 57856.23 57856.23 57856.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5785.62 5785.62 5785.62 5785.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Olymp Fund Atlant 468.015 468.015 468.015 468.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۳۴
Mak Fund Russian Combined 238.153 238.153 238.153 238.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۲۳:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی