آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 58909.39 59192.29 58909.39 59192.29 95.18 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5890.94 5919.23 5890.94 5919.23 9.52 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Olymp Fund Atlant 334.404 442.839 334.404 442.839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Mak Fund Russian Combined 236.84 233.555 233.555 236.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی