آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 57259.2 57259.2 57259.2 57259.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5725.92 5725.92 5725.92 5725.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Olymp Fund Atlant 454.265 454.265 454.265 454.265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۲:۳۱
Mak Fund Russian Combined 236.84 236.84 236.84 236.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۲:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی