شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آندورا
آندورا

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 49838.96 - 49838.96 49838.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4983.9 - 4983.9 4983.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Olymp Fund Atlant 295.191 - 295.191 295.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Mak Fund Russian Combined 211.1 - 211.1 211.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲