صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund A 62.578 62.578 62.578 62.578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Foord Balanced Fund B 62.64 62.64 62.64 62.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Foord Balanced Fund C 62.212 62.212 62.212 62.212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
STANLIB Income Fund R 1.357 1.357 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Foord Balanced Fund B1 62.6 62.6 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DWS Investa 204.09 204.09 204.09 204.09 0.95 0.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
DWS Top World 143.28 143.28 143.28 143.28 1.12 0.79% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
DWS Akkumula ID 1528.73 1528.73 1528.73 1528.73 11.27 0.74% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
DWS Akkumula LC 1521.13 1521.13 1521.13 1521.13 11.07 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
DWS Akkumula LD 1506.07 1506.07 1506.07 1506.07 10.96 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 56098.86 56098.86 56098.86 56098.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5609.89 5609.89 5609.89 5609.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Olymp Fund Atlant 442.839 442.839 442.839 442.839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
Mak Fund Russian Combined 234.179 234.179 234.179 234.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 89.05 89.05 89.05 89.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.37 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.69 101.69 101.69 101.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 8.19 8.19 8.19 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 120.5 120.5 120.5 120.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CABK Equilibrio PP 8.464 8.464 8.464 8.464 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CABK Destino 2022 PP 12.55 12.55 12.55 12.55 0.04 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CABK Destino 2030 PP 13.383 13.383 13.383 13.383 0.06 0.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Estrategia Capital FI 10.007 10.007 10.007 10.007 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Plancaixa Tendencias PP 27.477 27.477 27.477 27.477 0.66 2.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.298 1.298 1.298 1.298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
North Index Growth 0.907 0.907 0.905 0.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
North Index Balanced 0.975 0.975 0.973 0.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Ardea Real Outcome Fund 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
North Index High Growth 0.802 0.802 0.8 0.802 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baltic Horizon Fund 1.185 1.185 1.185 1.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Swedbank Russian Equity Fund 21.52 21.52 21.52 21.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Trigon Baltic Fund C 17.881 17.881 17.881 17.881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Trigon Russia Top Picks Fund A 12.461 12.461 12.461 12.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Trigon Russia Top Picks Fund C 33.054 33.054 33.054 33.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.774 1.774 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
NLB Skladi Visoka tehnologija 17.583 17.583 17.583 17.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
NLB Skladi Nova Evropa uravnotezeni 26.679 26.679 26.679 26.679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
KD Bond 19.756 19.756 19.756 19.756 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
KD Balkan 2.759 2.759 2.759 2.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 17.194 17.194 17.194 17.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Rasmala Investment Funds Rasmala 105.704 105.704 105.704 105.704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Prospera Bijak 749.59 749.59 749.59 749.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Simas Danamas Saham 1440.853 1440.853 1440.853 1440.853 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
SAM Indonesian Equity 1905.57 1905.57 1905.57 1905.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
CIMB-Principal Index IDX30 1232.09 1232.09 1232.09 1232.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.609 1.609 1.609 1.609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HEconomic Scale Index Japan Equityg 9.788 9.788 9.788 9.788 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 62.97 62.97 62.97 62.97 0.36 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 5.699 5.699 5.699 5.699 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A di 66.04 66.04 66.04 66.04 1.57 2.38% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 11.84 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۱
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 42.01 42.01 42.01 42.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 22.38 22.38 22.38 22.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۱
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 42.49 42.49 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Income P 12 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima America A 35.161 35.161 35.161 35.161 0.47 1.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Anima America B 34.442 34.442 34.442 34.442 0.46 1.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Anima America F 37.872 37.872 37.872 37.872 0.29 0.77% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Anima Pianeta F 12.089 12.089 12.089 12.089 0.03 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Anima Magellano A 5.543 5.543 5.543 5.543 0.02 0.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russell Investments Japan Equity FA 36793.74 36793.74 36793.74 36793.74 13.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Russell Investments Japan Equity FB 2421.53 2421.53 2421.53 2421.53 0.74 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 33195.682 33195.682 33195.682 33195.682 301.67 0.91% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 27.98 27.98 27.98 27.98 0.02 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 3338.26 3338.26 3338.26 3338.26 5.63 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Mal MENA Equity 9.768 9.768 9.768 9.768 0.49 5.28% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
NBK Gulf Equity 1.907 1.907 1.907 1.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲:۳۱
NBK Qatar Equity 1.883 1.883 1.883 1.883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲:۳۱
SICO Gulf Equity 125.13 125.13 125.13 125.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
SICO Khaleej Equity 457.725 457.725 457.725 457.725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CARTEIRA ITAֳš DE PREVIDֳŠNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 11.035 11.035 11.035 11.035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.686 21.686 21.686 21.686 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23.469 23.469 23.469 23.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.014 2.014 2.014 2.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22.274 22.274 22.274 22.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Voyager Small Cap Growth 37.481 37.481 37.481 37.481 0.69 1.88% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Global Voyager Global Fixed Income 27.84 27.84 27.84 27.84 0.08 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
LOM Fixed Income Fund USD 16.722 16.722 16.722 16.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.26 112.26 112.26 112.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Moneda Chile Fund Ltd 46.191 46.191 46.191 46.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belfius Plan Equities 496.08 496.08 496.08 496.08 0.26 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Belfius Equities Climate C Cap 230.39 230.39 230.39 230.39 1.60 0.69% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Belfius Fullinvest - High C Acc 1014.24 1014.24 1014.24 1014.24 0.53 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1221.81 1221.81 1221.81 1221.81 0.48 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CF Vega Equity Acc 229.89 229.89 229.89 229.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Cash Management Optimizer 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.659 13.659 13.659 13.659 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.437 18.437 18.437 18.437 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 12.589 12.589 12.589 12.589 0.15 1.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 17.352 17.352 17.352 17.352 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
NB Portugal Ações FIMAA 4.743 4.743 4.743 4.743 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K Equity LTF 32.208 32.208 32.208 32.208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
K Growth LTF 15.408 15.408 15.408 15.408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
K PLAN 1 Fund 13.219 13.219 13.219 13.219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
K Balanced RMF 28.431 28.431 28.431 28.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
K 20 Select LTF 15.869 15.869 15.869 15.869 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 18.182 18.182 18.182 18.182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
HSBC BRIC 18.03 18.03 18.03 18.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FSITC Small Cap 51.63 51.63 51.63 51.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ABITL Da Li Fund 61.16 61.16 61.16 61.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Yuanta 2001 Fund 120.08 120.08 120.08 120.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.826 2.826 2.826 2.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.378 2.378 2.378 2.378 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.056 2.056 2.056 2.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.889 1.889 1.889 1.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.59 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 256.295 256.295 256.295 256.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Conseq Invest Equity Fund B 276.996 276.996 276.996 276.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Conseq Invest Equity Fund D 31.171 31.171 31.171 31.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
WIOF India Performance Fund B 114.798 114.798 114.306 114.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
WIOF India Performance Fund A 122.478 122.478 122.478 122.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yinhua YuanJing Bd 1.159 1.159 1.159 1.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 6.296 6.296 6.296 6.296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 100.753 100.753 100.753 100.753 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 100.831 100.831 100.831 100.831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
GF JuXin Bond Fund A 1.51 1.51 1.51 1.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ValueInvest Global KL 202.82 202.82 202.82 202.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
LI Obligationer Europa 95.04 95.04 95.04 95.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
PFA Invest Globale Aktier 182.76 182.76 182.76 182.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Danske Invest Teknologi KL 153.87 153.87 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Nordea Invest Stabile Aktier 117.35 117.35 117.35 117.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank America 3004.43 3004.43 3004.43 3004.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sberbank Balanced 109109.99 109109.99 109109.99 109109.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sberbank Eurobonds 3227.45 3227.45 3227.45 3227.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sberbank Consumer Sector 3669.95 3669.95 3669.95 3669.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sberbank Global Internet 5550.23 5550.23 5550.23 5550.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sawakami Fund 31083 31083 31083 31083 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Rheos Hifumi Fund 63541 63541 63541 63541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Rheos Hifumi Plus 52081 52081 52081 52081 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Nomura India Equity 28285 28285 28285 28285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SMDS Global AI Fund 36834 36834 36834 36834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
I Top Dividend SGD LC 18.36 18.36 18.36 18.36 0.04 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
I Top Dividend SGD LDQ 15.27 15.27 15.27 15.27 0.03 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPEM Equity Fund A acc SGD 27.17 27.17 27.17 27.17 0.33 1.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
HEconomic Scale Index Japan Equitys 18.04 18.04 18.04 18.04 0.04 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 14.31 14.31 14.31 14.31 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 18.776 18.776 18.776 18.776 0.07 0.37% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SEB Sverige Indexfond 578.651 578.651 578.651 578.651 3.30 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SEB Korträntefond SEK 10.181 10.181 10.181 10.181 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SEB Sverige Indexfond utd 231.023 231.023 231.023 231.023 1.32 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1561.97 1561.97 1561.97 1561.97 8.56 0.55% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 14.81 14.81 14.81 14.81 0.06 0.41% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 31.228 31.228 31.228 31.228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 36.969 36.969 36.969 36.969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 159.82 159.82 159.82 159.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Proteccion BancoEstado I 1343.028 1343.028 1343.028 1343.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 2714.491 2714.491 2714.491 2714.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Latam Accionario B 1979.485 1979.485 1979.485 1979.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 2034.602 2034.602 2034.602 2034.602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3702.075 3702.075 3702.075 3702.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAMBA Al Raed 56.72 56.72 56.72 56.72 0.04 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SAMBA Al Fareed 32.01 32.01 32.01 32.01 0.40 1.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SAMBA Al Razeen 29.24 29.24 29.24 29.24 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SAMBA Al Musahem 152.03 152.03 152.03 152.03 1.88 1.25% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
SAMBA GCC Musahem 23.3 23.3 23.3 23.3 0.26 1.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 1.099 1.099 1.099 1.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Vision Emerging GCC 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Vision Emerging Oman 0.963 0.963 0.963 0.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Vision Real Economy GCC 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
BankMuscat Oryx 2.07 2.07 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALM Classic 350.52 350.52 350.52 350.52 0.39 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Groupama Entreprises IC 2260.84 2260.84 2260.84 2260.84 0.03 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Afer Sfer 69.49 69.49 69.49 69.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ALM Dynamic 398.82 398.82 398.82 398.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ALM Offensif 256.4 256.4 256.4 256.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 18.527 18.527 18.527 18.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODiN Norge B EUR 18.264 18.264 18.264 18.264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODiN Norge C EUR 439.533 439.533 439.533 439.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODiN Norge D EUR 18.278 18.278 18.278 18.278 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODiN Europa A EUR 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Metro Equity Fund 2.142 2.142 2.142 2.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Metrofund Elite Fund 2.113 2.113 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Metro Capital Growth Fund 3.189 3.189 3.189 3.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Metrofund Peak Earner Fund 2.114 2.114 2.114 2.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.158 2.158 2.157 2.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1867.71 1867.71 1867.71 1867.71 9.67 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Masraf Al Rayan GCC 1.855 1.855 1.855 1.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.781 1.781 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۱
QInvest Sukuk Fund 1052.24 1052.24 1052.24 1052.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
QNB Debt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 25.454 25.454 25.454 25.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 25.656 25.656 25.656 25.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.747 14.747 14.747 14.747 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.019 15.019 15.019 15.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F8 11.387 11.387 11.387 11.387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 2245.09 2245.09 2245.09 2245.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MIDAS SRI Equity C4 2243.61 2243.61 2243.61 2243.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۳۱
MIDAS SRI Equity Ce 2244.96 2244.96 2244.96 2244.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KIM Navigator Equity 1 A 1471.37 1471.37 1471.37 1471.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C1 1434.82 1434.82 1434.82 1434.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arava Fund A 144.29 144.29 144.29 144.29 2.03 1.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.784 12.784 12.784 12.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.99 12.99 12.99 12.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
China Hong Kong Equity Oppos C 11.114 11.114 11.114 11.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
China Hong Kong Equity Oppos C HKD 8.268 8.268 8.268 8.268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 41.795 41.795 41.795 41.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
INVL Emerging Europe Bond 43.522 43.522 43.522 43.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.951 16.951 16.951 16.951 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.824 18.824 18.824 18.824 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 563.211 563.211 563.211 563.211 15.23 2.70% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 565.45 565.45 565.45 565.45 9.51 1.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 316.227 316.227 316.227 316.227 6.95 2.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 101.645 101.645 101.645 101.645 0.17 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
UniWIBID SFIO 1851.31 1851.31 1851.31 1851.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1793 1793 1793 1793 5.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 20.29 20.29 20.29 20.29 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 17.25 17.25 17.25 17.25 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 2579.46 2579.46 2579.46 2579.46 10.09 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR 15.37 15.37 15.37 15.37 0.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 12.066 12.066 12.066 12.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
CBL Eastern European Bond R Acc USD 27.69 27.69 27.69 27.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
Prudentis Global Value 308.406 308.406 308.406 308.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stream Invest Acc 210.11 210.11 210.11 210.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Albion Strategic Fund 2159.78 2159.78 2159.78 2159.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Pro Strategy Fund EUR 154.81 154.81 154.81 154.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Lumen Vietnam Fund -USD- 272.98 272.98 272.98 272.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Mistral Value Fund USD P 1802.12 1802.12 1802.12 1802.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merill High Income Fund EUR Acc 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.565 0.565 0.565 0.565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.586 0.586 0.586 0.586 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
APS Income Fund Accumulation 188.746 188.746 188.746 188.746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
APS Income Fund Distribution 125.815 125.815 125.815 125.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenanga Growth 1.337 1.337 1.337 1.337 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
RHB Capital Fund 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
PB Aiman Sukuk Fund 1.084 1.084 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Kenanga Malaysian Inc 1.151 1.151 1.151 1.151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
RHB Islamic Bond Fund 1.186 1.186 1.186 1.186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 50187.38 50187.38 50187.38 50187.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Bond International VT 25.13 25.13 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Stock Commodities VT HUF 47363.45 47363.45 47363.45 47363.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 108314.02 108314.02 108314.02 108314.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
NN L Greater China Equity X Cap HUF 172100.49 172100.49 172100.49 172100.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.439 44.439 44.439 44.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 16.019 16.019 16.019 16.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.387 16.387 16.387 16.387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 17.173 17.173 17.173 17.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.628 17.628 17.628 17.628 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۸:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI India Fund 1986 Shares 42.69 42.69 42.69 42.69 0.54 1.28% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
UTI India Pharma Fund A Acc 56.97 56.97 56.97 56.97 0.23 0.40% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Life Fund Retail 2.281 2.281 2.281 2.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Life Fund Institutional B 2.352 2.352 2.352 2.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 782.117 782.117 782.117 782.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1572.98 1572.98 1572.98 1572.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Monaco Court Terme Euro 5203.1 5203.1 5203.1 5203.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Monaction Emerging Markets 1942.09 1942.09 1942.09 1942.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Monaco Convertible Bond Europe 1191.15 1191.15 1191.15 1191.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.627 2.627 2.627 2.627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.724 1.724 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.727 1.727 1.727 1.727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.732 1.732 1.732 1.732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Sanlam Namibia Active Fund A 10.868 10.868 10.868 10.868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB High Yield 1068.787 1068.787 1068.34 1068.787 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige A 277.04 277.04 277.04 277.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige A 279.75 279.75 279.75 279.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige A 27.399 27.399 27.399 27.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige B 273.3 273.3 273.3 273.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP IL NZ Share Fund (R) 11.954 11.954 11.954 11.954 0.29 2.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.293 4.293 4.293 4.293 0.01 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 7.401 7.401 7.401 7.401 0.24 3.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP IL International Portfolio (N) 3.964 3.964 3.964 3.964 0.23 6.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
AMP IL no E Fee International (NN) 3.294 3.294 3.294 3.294 0.19 5.98% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quest Cleantech Fund B Acc 365.9 365.9 365.9 365.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 87.591 87.591 87.591 87.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 83.721 83.721 83.721 83.721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 17.51 17.51 17.51 17.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 51.71 51.71 51.71 51.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 4021.57 4021.57 4021.57 4021.57 0.31 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Kotak Select Focus Growth 43.914 43.914 43.914 43.914 1.76 4.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Kotak Select Focus Dividend 26.517 26.517 26.517 26.517 1.06 4.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4145.046 4145.046 4145.046 4145.046 0.34 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
ICICI Prudential Flex Income Gr 420.144 420.144 420.144 420.144 0.07 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.067 9.067 9.067 9.067 0.02 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.766 9.766 9.766 9.766 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 19.87 19.87 19.87 19.87 0.34 1.71% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 8.93 8.93 8.93 8.93 0.03 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
Fidelity Funds - European Growth Fund C-DIST-DIST- 12.13 12.13 12.13 12.13 0.04 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.305 8.305 8.305 8.305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.433 7.433 7.433 7.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Allianz Aggressive Strategy Domest 3.026 3.026 3.026 3.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Interamerican Foreign Money Market 10.208 10.208 10.208 10.208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.266 1.266 1.266 1.266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی