صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B 64.688 64.67 64.316 64.688 0.93 1.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Foord Balanced Fund B2 64.628 64.61 64.256 64.628 0.93 1.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Foord Balanced Fund A 64.46 64.443 64.091 64.46 0.92 1.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
STANLIB Income Fund D 1.376 1.376 1.376 1.376 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Foord Balanced Fund B1 64.565 64.547 64.194 64.565 0.93 1.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
grundbesitz europa RC 40.08 40.08 40.08 40.08 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
DWS Investa 210.4 211.55 210.4 210.4 1.15 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
DWS Top World 152.88 152.13 152.88 152.88 0.75 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
DWS Akkumula ID 1625.82 1618.2 1625.82 1625.82 7.62 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
DWS Akkumula LC 1611.54 1604.03 1611.54 1611.54 7.51 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5633.92 5718.08 5633.92 5718.08 7.23 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 56339.19 57180.81 56339.19 57180.81 72.33 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Olymp Fund Atlant 454.268 454.268 454.268 454.268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mak Fund Russian Combined 232.334 232.334 232.334 232.334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
3 Banken Österreich-Fonds R A 37.93 37.04 37.93 37.93 0.89 2.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 54.76 54.73 54.76 54.76 0.03 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 154.77 154.87 154.77 154.77 0.10 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.72 12.75 12.72 12.72 0.03 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Sirius 25 I A 89.83 90.05 89.83 90.06 0.10 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.34 16.31 16.31 16.34 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
Bankia Soy Asi Cauto FI 136.63 136.34 136.34 136.63 0.29 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
Bankia Soy Asi Flexible FI 133.18 132.25 132.25 133.18 0.55 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.8 14.75 14.75 14.8 0.05 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
Caixabank Equilibrio Premium FI 16.65 16.62 16.62 16.65 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.67 2.681 2.644 2.681 0.03 1.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.074 1.098 1.074 1.098 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Magellan Global Fund 2.751 2.754 2.741 2.758 0.02 0.76% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Magellan Infrastructure Fund 1.326 1.329 1.325 1.331 0.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
North Index Growth 0.933 0.927 0.92 0.933 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baltic Horizon Fund 1.135 1.14 1.135 1.135 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
Swedbank Russian Equity Fund 26.2 26.1 25.81 26.2 0.19 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 15.38 15.36 15.31 15.38 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Swedbank Fund of Funds 60 E Acc 16.96 16.9 16.84 16.96 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Trigon Baltic Fund C 20.49 20.331 20.223 20.49 0.13 0.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB Skladi - Zahodni Balkan 1.983 1.977 1.962 1.983 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
NLB Skladi - Nova Evropa uravnoteženi 29.102 29.054 28.931 29.102 0.20 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
KD Balkan 3.014 2.996 2.963 3.014 0.02 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
KD Galileo 12.769 12.69 12.591 12.769 0.04 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
KD Prvi izbor 13.15 13.033 12.892 13.15 0.04 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 17.205 17.207 17.205 17.226 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 106.794 106.922 106.794 106.978 0.20 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danamas Rupiah Plus 1542.129 1542.129 1542.129 1542.129 1.27 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
Prospera Bijak 773.9 774.73 766.49 774.73 6.94 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Rencana Cerdas 14854.74 14844.68 14630.83 14854.74 184.27 1.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Reksa Dana Prima 1672.56 1672.205 1666.772 1672.56 7.42 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
TRIM Dana Tetap 2 2758.357 2761.661 2758.357 2761.661 4.86 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.52 15.57 15.52 15.52 0.05 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 7.57 7.6 7.57 7.57 0.03 0.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.64 23.69 23.64 23.64 0.05 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.33 14.35 14.33 14.33 0.02 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 22.33 22.38 22.33 22.33 0.05 0.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor Total Bond A 11.17 11.19 11.17 11.17 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 44.45 44.58 44.45 44.45 0.13 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۷
Fidelity Total Bond 11.17 11.17 11.17 11.17 0.07 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Strategic Advisers Core 12.11 12.1 12.11 12.11 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
T. Rowe Price Blue Chip Growth I 197.42 197.04 197.42 197.42 0.38 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 181.98 182.05 181.98 181.98 0.07 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 38.2 38.21 38.2 38.2 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Anima America A 38.339 38.339 38.339 38.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Anima America B 37.505 37.505 37.505 37.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
Anima America F 41.461 41.461 41.461 41.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mercer Passive Global Equity Fund M3 SEK 1428.08 1414.37 1428.08 1428.08 13.71 0.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Mercer Global Small Cap Equity Fund M-1 JPY 18209.78 17750.38 18209.78 18209.78 459.40 2.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Mercer Diversified Growth Fund Class M -1 SEK 1240.36 1242.21 1240.36 1240.36 1.85 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Mercer Low Volatility Equity Fund M-1 JPYHAcc 13098.24 12947.25 13098.24 13098.24 150.99 1.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Mercer Passive Global Equity Fund M1 NOK Hedged 1489.8 1462.28 1489.8 1489.8 27.52 1.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBK Gulf Equity 2.198 2.198 2.198 2.198 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۵
NBK Qatar Equity 1.996 1.996 1.996 1.996 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۴:۳۵
Makaseb Arab Tigers 12.038 12.038 12.038 12.038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷:۳۶
BLOM Bond 3684.906 3684.906 3684.906 3684.906 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Makaseb Income 16.31 16.31 16.31 16.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23.907 23.912 23.907 23.907 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 21.941 21.953 21.941 21.941 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
CARTEIRA ITAֳ DE PREVIDֳNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 11.058 11.025 11.058 11.058 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22.257 22.22 22.257 22.257 0.04 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 69.02 69.055 69.02 69.02 0.04 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Orbis Global Equity Fund 307.95 307.95 307.95 307.95 1.66 0.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 112.41 112.45 112.41 112.45 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Moneda Chile Fund Ltd 44.83 45.71 44.83 45.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
Butterfield USD Bond 11.024 11.024 11.024 11.024 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱:۳۴
Butterfield Bermuda A 40.34 40.34 40.34 40.34 0.14 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Transparant Balanced Acc 2354.98 2329.88 2354.98 2354.98 25.10 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Sivek - Global Medium Dis 254.09 254.09 254.09 254.09 0.70 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Pricos Cap 537.67 533.72 537.67 537.67 3.95 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Sivek - Global High Cap 507.39 504.23 507.39 507.39 3.16 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Sivek - Global Medium Cap 452.38 450.51 452.38 452.38 1.87 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 17.187 17.187 17.187 17.187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investim 5.034 5.037 5.034 5.037 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۶
IMGA Retorno Global A - Fundo de Investimento Mobi 6511.863 6518.673 6511.863 6518.673 1.16 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۶
Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M 114.408 115.357 114.408 115.357 0.56 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۶
Montepio Euro Telcos - Fundo De Investimento Mobil 73.022 72.509 72.509 73.022 0.77 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۶
Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo 103.94 104.793 103.94 104.793 0.18 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۰:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K USA Equity Fund 24.93 24.822 24.767 24.93 0.26 1.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
TMB Global Bond Fund 13.836 13.84 13.835 13.84 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
K USA Equity Fund-A(A) 28.568 28.444 28.382 28.568 0.30 1.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
K Equity LTF 33.341 32.93 32.362 33.341 0.46 1.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
K Growth LTF 15.784 15.64 15.574 15.784 0.39 2.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 159.13 159.3 159.13 159.13 0.17 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
FSITC Small Cap 56.71 56.46 55.68 56.71 0.06 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
FSITC Global Trends 34.38 34 34 34.38 0.10 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Taishin Mainstream Fund 39.95 39.5 38.65 39.95 0.48 1.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Jih Sun Optimization Fund 29.33 29.06 28.45 29.33 0.27 0.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.148 2.14 2.127 2.148 0.01 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.947 2.922 2.907 2.947 0.02 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.658 1.652 1.644 1.658 0.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.419 1.418 1.412 1.419 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.946 1.936 1.929 1.946 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 300.252 298.094 296.803 302.988 3.59 1.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Conseq Invest Equity Fund B 325.126 322.787 321.385 328.073 3.87 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Conseq Invest Equity Fund D 36.584 36.321 36.163 36.916 0.44 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
WIOF India Performance Fund A 122.478 122.478 122.478 122.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
WIOF India Performance Fund B 114.798 114.798 114.798 114.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion Growth Fund 2.088 2.1 2.088 2.088 0.01 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 3.316 3.317 3.316 3.316 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Industrial Business Model Select Investment Equity 3.503 3.529 3.503 3.503 0.03 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.979 0.983 0.979 0.979 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
CMF CNI Bio Health Index 0.948 0.945 0.945 0.948 0.01 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Handelsinvest Nordamerika 327.34 318.7 327.34 327.34 8.64 2.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Danske Invest USA KL DKK d 66.95 65.54 66.95 66.95 1.41 2.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Nykredit Alpha Alternativer 131.92 132.02 131.92 131.92 0.10 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Danske Invest Europa Indeks KL 115.6 114.13 115.6 115.6 1.47 1.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.53 9.53 9.53 9.53 0.08 0.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 171.47 174.26 171.47 171.47 2.79 1.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
VTB Balanced 41.68 41.72 41.68 41.68 0.04 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
VTB Equities 52.97 52.98 52.97 52.97 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
VTB Treasury 74.24 74.36 74.24 74.24 0.12 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
VTB Eurobonds 17.55 17.6 17.55 17.55 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Smart Five Dividend 1 Month 9348 9323 9323 9348 11.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd 12246 11956 11956 12246 108.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
MUKAM Morgan Stanley Global Premium Equity Open Un 30795 30164 30164 30795 127.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral 22511 22146 22146 22511 7.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Nomura Fund Wrap Foreign Equity A 18558 18497 18497 18929 387.00 2.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.909 0.907 0.909 0.909 0.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Eastspring Investments Funds - Monthly Income Plan 0.814 0.817 0.814 0.814 0.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
United China A-Shares Innovation Fund - Class A SG 1.199 1.199 1.199 1.199 0.02 1.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 2.284 2.289 2.284 2.284 0.01 0.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 147.028 147.028 147.028 147.213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 215.974 215.96 215.974 215.974 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Stratega 50 283.472 283.292 283.472 283.472 0.18 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Stratega 70 357.324 356.896 357.324 357.324 0.43 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
SEB Världenfond 19.852 19.722 19.852 19.852 0.13 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
SEB Sverige Indexfond 628.343 618.104 628.343 628.343 10.24 1.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund USA N Klasse 406.651 398.084 406.651 406.651 8.57 2.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.98 15.02 14.98 14.98 0.04 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.49 9.52 9.49 9.49 0.03 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.52 13.55 13.52 13.52 0.03 0.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.88 20.92 20.88 20.88 0.04 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Horizonte B 43038.823 43127.031 43038.823 43038.823 88.21 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Fondo Mutuo Santander E APV 2081.952 2083.829 2081.952 2081.952 1.88 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 1673.66 1674.974 1673.66 1673.66 1.31 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 3251.83 3197.863 3251.83 3251.83 53.97 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2251.888 2256.462 2251.888 2251.888 4.57 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riyad Japan Stock Fund 2129.965 2135.736 2129.965 2129.965 5.77 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
Riyad Asian Equity Fund 87.792 86.759 87.792 87.792 1.03 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
Riyad American Stock Fund 110.371 103.708 110.371 110.371 6.66 6.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
Riyad European Growth Fund 65.772 65.241 65.772 65.772 0.53 0.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
Riyad Global Property Fund 13.239 13.208 13.239 13.239 0.03 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.37 1.37 1.37 1.37 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
BankMuscat Oryx 2.447 2.447 2.447 2.447 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Fincorp Al Amal 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
NIFCO Al-Kawthar 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BankMuscat Muscat 0.898 0.898 0.898 0.898 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Groupama Equilibre GDM 857.75 853.64 857.75 857.75 4.11 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۳۶
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 159.92 160.5 159.92 159.92 0.58 0.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۳۶
Amundi Resa Actions Internationales C 297.13 294.3 297.13 297.13 2.83 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۳۶
Ofi RS Liquidités C/D 4330.43 4330.5 4330.43 4330.43 0.07 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
SG Flexible PC 196.42 196.16 196.42 196.42 0.26 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Defensiv A 1161.007 1161.822 1161.007 1161.007 0.82 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Maailma Kasvu 0.582 0.579 0.582 0.582 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Maailma Kasvu 5.902 5.875 5.902 5.902 0.03 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Maailma Tuotto 0.371 0.37 0.371 0.371 0.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Nordea Equity Core C K EUR 16.866 16.806 16.866 16.866 0.06 0.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC 2.142 2.142 2.142 2.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۳
CBQ Al Waseela 17.993 17.993 17.993 17.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Amwal Qatar Gate N 96.7 96.7 96.7 96.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Amwal Qatar Gate Q 102.163 102.163 102.163 102.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
QInvest Sukuk Fund 1052.24 1052.24 1052.24 1052.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TD Tactical Monthly Income H 15.46 15.49 15.46 15.46 0.03 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.783 14.844 14.783 14.783 0.06 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Global Innovators Class F 22.207 22.293 22.207 22.207 0.09 0.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Global Innovators Class F 28.103 28.222 28.103 28.103 0.12 0.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
Fidelity Global Balanced Portfolio B 16.539 16.597 16.539 16.539 0.06 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 C1 1456.09 1456.09 1456.09 1456.09 1.08 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
KIM Navigator Equity 1 C2 1468.51 1468.51 1468.51 1468.51 1.10 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
KIM Navigator Equity 1 C3 1478.73 1478.73 1478.73 1478.73 1.10 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
KIM Navigator Equity 1 C4 1488.91 1488.91 1488.91 1488.91 1.12 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
KIM Navigator Equity 1 C5 1491.93 1491.93 1491.93 1491.93 1.13 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۷
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.1 4.12 4.1 4.1 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.91 11.95 11.91 11.91 0.04 0.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.19 4.21 4.19 4.19 0.02 0.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.1 11.14 11.1 11.1 0.04 0.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Prosperity Cub Fund A 727.66 727.66 727.66 727.66 10.15 1.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 48.443 48.363 48.17 48.443 0.83 1.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
INVL Emerging Europe Bond 44.239 44.236 44.236 44.289 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
ABLV Emerging Markets EUR Bond 17.08 17.092 17.08 17.093 0.03 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
ABLV Emerging Markets USD Bond 19.227 19.266 19.227 19.266 0.08 0.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 600.73 602.59 600.73 600.73 1.86 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 346.718 344.03 346.718 346.718 2.69 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 498.57 500.292 498.57 498.57 1.72 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 112.021 113.848 112.021 112.021 1.83 1.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۳۵
Quercus Rosja 82.01 82.21 82.01 82.21 0.12 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 812.01 811.89 812.01 812.01 0.12 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged) 5239 5128 5239 5239 111.00 2.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF 6192 5955 6192 6192 237.00 3.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 4541 4458 4541 4541 83.00 1.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 33835.19 33574.07 33835.19 33835.19 261.12 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 12.185 12.191 12.185 12.193 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CBL Eastern European Bond R Acc USD 28.51 28.53 28.51 28.54 0.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
Prudentis Global Value 323.267 323.267 323.267 323.267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 19.858 20.62 19.858 19.858 0.76 3.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Dm Global Invest Acc 281.69 281.69 281.69 281.69 1.11 0.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Albion Strategic Fund 2209.09 2206.2 2194.52 2209.09 2.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Mistral Value Fund USD P 1911.36 1892.61 1858.62 1911.36 18.19 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
B & P Vision-Q-Selection Europe 98.37 97.31 96.04 98.37 0.57 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 189.833 189.698 189.644 189.833 0.38 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
APS Income Fund Distribution 125.223 125.135 125.099 125.223 0.25 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Merill High Income Fund EUR Inc 0.469 0.468 0.468 0.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.58 0.579 0.577 0.58 0.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.616 0.592 0.592 0.616 0.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RHB Gold and General Fund 0.426 0.429 0.423 0.429 0.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
RHB-OSK Asian Income Fund 0.638 0.635 0.635 0.638 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Manulife Investment Pacific Fund 0.39 0.387 0.387 0.39 0.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Manulife Investment Dividend Fund 0.278 0.276 0.274 0.278 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Manulife Investment Progress Fund 0.353 0.351 0.347 0.353 0.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Concorde Equity Fund 11.882 11.85 11.882 11.882 0.03 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
AEGON Russia Equity Fund 3.876 3.833 3.876 3.876 0.04 1.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
Citadella Absolute Return Fund 2.525 2.529 2.525 2.525 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
AEGON Central European Equity A Acc 7.06 6.981 7.06 7.06 0.08 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۸:۰۷
NN L Greater China Equity - X Cap HUF 166416 167611 166416 166416 1195.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.874 12.854 12.874 12.874 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 15.032 14.982 15.032 15.032 0.05 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.874 12.854 12.874 12.874 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.874 12.854 12.874 12.874 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 15.032 14.982 15.032 15.032 0.05 0.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 2.887 2.842 2.826 2.887 0.03 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SBI Resurgent India Opps 6.19 6.06 6.01 6.19 0.09 1.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Life Fund Institutional B 2.848 2.804 2.789 2.848 0.03 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Indian Entrepreneur Fund Retail A 4.674 4.614 4.584 4.674 0.02 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Indian Entrepreneur Fund Retail B 4.762 4.701 4.67 4.762 0.02 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1711.15 1700.72 1676.97 1711.15 13.35 0.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Monaco Court Terme Euro 5214.37 5214.3 5214.07 5214.37 0.19 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Monaction Emerging Markets 1937.95 1931.9 1924.69 1950.49 20.85 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Monaco Convertible Bond Europe 1207.3 1203.21 1197.67 1207.3 3.80 0.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capricorn International Fund C 4.207 4.103 4.083 4.207 0.05 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۵
Sanlam Namibia Global Fund 2.667 2.68 2.667 2.683 0.05 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund A 1.803 1.797 1.779 1.803 0.04 2.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund B 1.806 1.799 1.781 1.806 0.04 2.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund D 1.81 1.804 1.786 1.81 0.04 2.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Kon-Tiki A 1043.999 1036.018 1043.999 1043.999 7.98 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۰۵
DNB High Yield 1107.56 1107.562 1107.56 1107.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 234.69 235.16 234.69 234.69 0.47 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 222.45 222.9 222.45 222.45 0.45 0.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Aktiva Bedrift 80 270.543 268.132 270.543 270.543 2.41 0.90% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.455 1.445 1.455 1.455 0.01 0.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 3.521 3.491 3.521 3.521 0.03 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۵
AMP AIT Global Property - UT54 4.443 4.42 4.399 4.443 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
BT Property Fund 6.114 6.099 6.071 6.114 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Milford Balanced 2.969 2.945 2.933 2.969 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quest Cleantech Fund B Acc 414.36 410.72 402.83 414.36 5.11 1.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 88.465 88.127 87.921 88.819 0.66 0.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 18.78 18.93 18.57 18.93 0.44 2.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 60.52 61.34 60.34 61.34 0.79 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 13.556 13.432 13.202 13.556 0.13 0.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 139.968 139.955 139.943 139.968 0.03 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 100.03 103.206 100.013 103.206 3.18 3.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 148.943 148.918 148.918 148.943 0.04 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۳۴
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4205.597 4204.887 4205.597 4205.597 0.71 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۴
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 307.774 307.748 307.722 307.774 0.07 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.41 10.42 10.41 10.41 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۵
Franklin Technology Fund A acc HKD 62.62 62.84 62.62 62.62 0.22 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
AB FCP I - American Income Portfolio A2 Acc 254.32 254.8 254.32 254.32 0.48 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 62.86 62.97 62.86 62.86 0.11 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
Templeton Global Total Return Fund A acc HKD 13.11 13.16 13.11 13.11 0.05 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.55 7.574 7.55 7.592 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
3K Domestic Equity Fund Retail Share 9.09 9.223 9.09 9.223 0.30 3.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund 4.464 4.471 4.464 4.472 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A 8.366 8.378 8.366 8.378 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
3K Balanced Fund (Retail Share Class) 5.005 5.044 5.005 5.044 0.10 1.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی