شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.0791
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:15:25
0 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

38
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:44
1 (2.70%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
7 (22.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global X Guru 25.55 - 25.47 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
IQ Real Return 26.05 - 25.98 26.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Renaissance IPO 24.02 - 23.96 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Merger 36.74 - 36.74 36.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI India 22.01 - 22.01 22.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI Japan 46.57 - 46.57 46.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR MSCI ACWI IMI 32.22 - 32.22 32.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
EcoLogical Strategy 35.72 - 35.64 35.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
IQ Global Resources 21.68 - 21.65 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Madrona Global Bond 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR SP 500 Buyback 46.93 - 46.93 47.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Russell 1000 135.96 - 135.76 135.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares US Insurance 46.06 - 46.06 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Egypt 19.51 - 19.51 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X China Energy 8.35 - 8.35 8.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI Eurozone 28.89 - 28.89 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Star Global Buy-Write 28.13 - 28.13 28.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Israel 26.58 - 25.71 26.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
CSOP FTSE China A50 US 15.04 - 15.01 15.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X MSCI Portugal 7.99 - 7.98 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
IQ Hedge Macro Tracker 24.21 - 24.21 24.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares US Industrials 117.47 - 117.2 117.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Arrow QVM Equity Factor 16.96 16.85 16.85 16.96 0.50 2.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X Gold Explorers 19.73 - 19.73 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X Southeast Asia 10.69 - 10.69 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ALPS Equal Sector Weight 59.22 - 58.8 59.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X China Materials 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR S&P 1500 Value Tilt 79.01 - 78.97 79.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR S&P Global Dividend 45.82 - 45.71 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Cambria Shareholder Yield 23.13 - 22.95 23.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim S&P 500 Top 50 189.99 - 189.97 190.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Media 22.05 - 21.89 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares RAFI Long/Short 32.06 - 32.06 32.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short Oil & Gas 40.82 - 40.82 40.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra MSCI EAFE 21.31 - 21.16 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Utilities 39.67 - 39.63 39.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Cambria Value and Momentum 16.37 - 16.37 16.37 0.05 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X China Industrials 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI Norway Capped 15.78 - 15.78 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares US Pharmaceuticals 132.61 - 132.61 132.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Market 70.06 - 69.18 70.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short Financials 25.7 - 25.7 25.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra MSCI Japan 22.5 - 22.34 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Barclays Bank iPath S&P MLP 6.64 - 6.64 6.64 0.36 5.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X Fertilizers/Potash 5.77 - 5.77 5.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X FTSE Nordic Region 17.47 - 17.38 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Int High Yield Bond 42.8 - 42.75 42.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
KraneShares Zacks New China 24.63 - 24.63 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Hedge Replication 42.02 - 42.02 42.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra FTSE Europe 25.58 - 25.58 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Health Care 86.25 - 86.25 86.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Industrials 38.6 - 37.64 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra SmallCap600 36.1 - 34.88 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt 107.24 - 106.33 107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR SSgA Income Allocation 26.38 - 26.35 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
AlphaClone Alternative Alpha 42.43 - 42.05 42.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI China Small-Cap 34.18 - 34.18 34.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI Japan Small-Cap 54.36 - 54.3 54.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Materials Select Sector SPDR 42.61 - 42.61 42.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Newfleet Multi-Sector Income 45.42 - 45.23 45.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim MSCI Global Timber 19.63 - 19.63 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
IQ Hedge Event-Driven Tracker 19.05 19.01 19 19.05 0.11 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Asia/Pacific Dividend 27.3 - 27.26 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Morningstar Small-Cap 114.27 - 113.77 114.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short FTSE China 50 19.99 - 19.99 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Renaissance International IPO 20.75 - 20.75 20.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR S&P Health Care Services 51.8 - 51.45 51.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
AdvisorShares Wilshire Buyback 54.87 - 54.43 54.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
First Trust Australia AlphaDEX 18.28 - 18.28 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim S&P SmallCap 600 EW 32.55 - 32.54 32.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI Germany Small-Cap 42.95 - 42.95 43.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Networking 49.27 - 49.27 49.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Consumer Goods 32.22 - 32.22 32.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares UltraShort Utilities 16.53 - 16.39 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors High Income MLP 8.48 - 8.47 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Cambria Global Asset Allocation 22.29 22.31 22.22 22.31 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares MSCI USA Equal Weighted 44.14 - 44.14 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short Basic Materials 23.24 - 23.24 23.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors ChinaAMC A-Share 34.98 - 34.98 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Russia Small-Cap 24.46 - 24.29 24.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
WisdomTree Global High Dividend 32.98 - 32.84 32.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
WisdomTree International Equity 37.7 - 37.57 37.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
IQ Global Agribusiness Small Cap 24.83 - 24.71 24.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares S&P EM Momentum Port 11.1 - 11.1 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares UltraShort Industrials 16.74 - 16.74 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 52.13 - 52.12 52.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Cambria Foreign Shareholder Yield 15.13 - 15.13 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI Eurozone 23.95 - 23.82 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Global X Next Emerging & Frontier 14.28 - 14.28 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares iBonds Mar 2023 Corporate 26.16 - 26.12 26.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 141.61 - 141.61 141.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Consumer Services 66.48 - 66.48 66.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return 18.7 - 18.68 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR 39.03 - 38.8 39.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped 13.82 - 13.82 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra Telecommunications 25.91 - 25.91 25.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares 26.74 - 26.69 26.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
FlexShares Quality Dividend Dynamic 33.34 - 33.34 33.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Food & Beverage 27.92 - 27.92 27.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares UltraShort Consumer Goods 13.58 - 13.57 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
QuantShares US Market Neutral Value 16.09 - 16.09 16.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Morningstar Small-Cap Growth 153.58 - 152.83 153.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Barclays + S&P VEQTOR Exp 08 Sep 2020 174.09 - 174.09 174.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares International Preferred Stock 10.32 - 10.3 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Russell Midcap Pure Value 20.78 - 20.63 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 39.86 - 39.76 39.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Environmental Services 71.51 - 71.51 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 37.92 - 37.92 38.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Oil & Gas Services 1.76 - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Global Listed Private Equity 19.03 - 18.68 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Russell Midcap Equal Weight 38.95 - 38.78 38.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily Developed Markets Bull 3X 23.01 - 22.76 23.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Russell Top 200 Equal Weight 46.19 - 46.04 46.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Global Alternative Energy 57.05 - 56.71 57.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity 22.69 - 22.62 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI All China Equity 30.5 30.51 30.44 30.51 0.28 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iPath S&P 500 Dynamic VIX Exp 18 Aug 2021 38.73 - 38.73 39.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
First Trust Value Line 100 Exchange-Traded 17.37 - 17.37 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares iBonds Mar 2023 Corp ex-Financials 24.35 - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 45.17 - 45.16 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio 25 - 24.94 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily Latin America Bull 3X Shares 28.5 - 28.37 28.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim Invest Raymond James SB-1 Equity 26.31 - 26.09 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
AdvisorShares Pacific Asset Enhanced Fl Rate 43.49 - 43.49 43.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim Invest S&P MidCap 400 Pure Growth 103.66 - 103.66 103.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 20.81 - 20.81 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1X Shares 13.78 - 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 121.1 - 121.1 121.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares 7.99 - 7.93 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares 68.06 - 68.06 68.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
First Trust Morningstar Managed Futures Strategy 43.77 - 43.77 43.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Materials 77.53 - 77.53 77.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged 19.08 19.22 19.08 19.22 0.13 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI EAFE High Dividend Yield 17.54 17.55 17.51 17.55 0.49 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
FlexShares International Quality Dividend Dynamic 18.51 - 18.48 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares mntl Invest Grade Corp Bond Portfolio 25.12 - 25.06 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers Emerging Markets Bond Interest 18.17 18.16 18.16 18.17 0.67 3.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers High Yield Corporate Bond Inte 17.34 17.04 17.04 17.34 0.31 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deutsche X-trackers Investment Grade Bond Interest 20.08 - 20.08 20.08 0.22 1.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Mark 31.73 - 31.73 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
FlexShares International Quality Dividend Defensiv 16.32 - 16.32 16.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factors Ti 37.42 - 37.25 37.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Consumer Di 60.84 - 60.84 60.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
PowerShares New York AMT-Free Municipal Bond Portf 24.05 - 24.05 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
SPDR S&P 500 248.19 - 247.91 248.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short S&P500 28.67 - 28.65 28.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
ProShares UltraPro S&P500 24.48 - 24.43 24.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Junior Gold Miners 29.71 - 29.71 29.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 17.55 - 17.55 17.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
Deep Value 17.37 17.44 17.37 17.44 0.29 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Global Dow 65.36 - 65.15 65.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Telecom 57.55 - 57.26 57.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI BRIC 34.7 - 34.7 34.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Peritus High Yield 24.02 - 24.02 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Barron’s 400 29.29 - 29.29 29.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares DB Gold 48.29 - 48.23 48.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Cambria Global Value 14.98 - 14.98 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust S&P REIT 17.13 - 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Norway 7.85 - 7.84 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Ireland 29.05 - 29.05 29.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Kokusai 55.05 - 55.05 55.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Stoxx Europe 50 25.66 - 25.66 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Steel 20.56 - 20.54 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust ISE Water 45.15 - 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Nigeria 8.14 - 8.13 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Cleantech 35.2 - 35.2 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Shares JPX-Nikkei 400 50.1 - 50.1 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Africa 12.21 - 12.21 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Retail 102.23 - 102.23 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Telecom 49.78 - 49.78 49.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Semiconductor 80.02 - 80.02 80.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Sprott Gold Miners 21.49 21.31 21.31 21.49 0.08 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Cambria Global Momentum 22.69 22.68 22.68 22.69 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Columbia India Consumer 28.57 - 28.57 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Materials 23.12 - 23.12 23.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust ISE Chindia 29.76 - 29.63 29.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Argentina 15.78 - 15.78 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim S&P Spin-Off 25.66 - 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Transportation 39.43 - 39.26 39.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
United States Commodity 25.01 - 25.01 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Materials 47.69 - 47.69 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Capital Markets 44.12 - 44.12 44.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Mid Cap 400 90.31 - 90 90.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ARK Industrial Innovation 30.76 30.91 30.76 30.91 0.23 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Franklin Short Dur US Gov 95.03 - 95.03 95.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X China Financials 13.35 - 13.33 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Hartford Emerging Markets 16.24 - 16.1 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Financials 44.33 - 44.23 44.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Broker Dealers 50.91 - 50.89 50.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Consumer Goods 107.15 - 107 107.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short MidCap400 55.27 - 55.22 55.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR EURO STOXX Small Cap 44.82 - 44.82 44.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree LargeCap Value 61.31 - 61.22 61.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily SP 500 Bull 30.86 - 30.78 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Industrials 67.12 - 67.12 67.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Israel Capped 43.01 - 43.01 43.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Belgium Capped 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Denmark Capped 58.66 - 58.58 58.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Finland Capped 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Real Estate 36.9 - 36.9 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR SSgA Global Allocation 31.66 - 31.66 31.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Agribusiness 49.4 - 49.4 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Arrow Dow Jones Global Yield 9.25 - 9.21 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily CSI 300 China 29.53 29.52 29.52 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim S&P MidCap 400 EW 42.13 - 42.13 42.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Horizons SP 500 Covered Call 38.55 - 38.55 38.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI All Peru Capped 21.87 - 21.87 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Colombia Capped 7.46 - 7.46 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI India Small-Cap 21.85 - 21.78 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Consumer Services 167.92 - 167.92 167.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Software 82.12 - 82.12 82.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro MidCap400 23.67 - 23.67 23.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays 1-10 Year TIPS 19.93 - 19.93 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Software & Services 75.71 - 75.55 75.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Large-Cap 140.85 - 140.66 140.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Oppenheimer Small Cap Revenue 38.08 - 37.41 38.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra FTSE China 50 45.62 - 45.5 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Sprott Junior Gold Miners 23.21 - 23.21 23.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ETFS Physical Palladium Shares 205.84 - 205.84 205.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Materials AlphaDEX 25.74 - 25.74 25.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest Mid-Cap Core 48.99 - 48.99 48.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Government/Credit Bond 122.24 - 121.45 122.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort MSCI EAFE 31.19 - 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Morgan Stanley Technology 69.47 - 69.11 69.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 82.5 - 82.12 82.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors India Small-Cap 18.79 - 18.61 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Mid Cap 400 Value 77.64 - 77.64 77.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
IQ Hedge Market Neutral Tracker 24.79 - 24.79 24.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Global Clean Energy 11.11 - 11.11 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Basic Materials 25.75 - 25.75 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort MSCI Japan 34.6 - 34.55 34.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 12.07 - 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Mid Cap 400 Growth 102.99 - 102.88 102.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Health Care 19.36 - 19.25 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell 2000 Low Volatility 58.89 - 58.87 58.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Natural Resources 24.61 - 24.61 24.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Active US Real Estate 66.23 - 65.88 66.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P Int Dev Qual Port 20.2 - 20.14 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Small Cap 600 Growth 108.4 - 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs 14.67 - 14.67 14.67 0.26 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust ISE Global Wind Energy 11.55 - 11.54 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest Defensive Equity 43.22 - 42.95 43.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Mid-Cap Growth 208.62 - 208.53 208.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Semiconductors 51.52 - 51.36 51.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares SP 500 ex-Rate Sensiti 29.81 29.79 29.79 29.81 0.20 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 76.15 - 76 76.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort FTSE China 50 63.91 - 63.91 63.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 53.11 - 53.11 53.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 25.88 - 25.88 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X SuperDividend Emerging Mar 8.88 8.92 8.88 8.92 0.06 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Large-Cap Value 84.77 - 84.7 84.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Small-Cap Value 77.99 - 77.99 77.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Broad US TIPS Exchange-Traded 62.35 - 62.35 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Pharmaceuticals 54.37 - 53.99 54.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares DJ Brookfield Global Infr 33.99 - 33.83 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 38.78 - 38.59 38.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Global ex-US Real Estate 20.94 - 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest Multi-Asset Income 12.86 - 12.83 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Multifactor Global 23.07 - 23.07 23.07 0.36 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Large-Cap Growth 177.05 - 175.71 177.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Global Energy Producers 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Russell 2000 Pure Growth 26.56 - 26.35 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Basic Materials 38.84 - 38.84 38.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Consumer Staples AlphaDEX 39.98 - 39.93 39.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Consumer Discretionary 88.88 - 88.88 88.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap 25.65 - 25.65 25.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P Int Dev Momentum Port 22.33 - 22.33 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Russell Top 200 Pure Value 25.98 - 25.98 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Consumer Services 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
QuantShares US Market Neutral Momentum 28.26 - 28.26 28.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iPath GSCI Total Return Exp 12 Jun 2036 8.7 - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Emerging Markets Corporate Bond 45 - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury 15.42 - 15.41 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas 4.53 - 4.53 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares International Developed Property 26.11 - 26.11 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree International MidCap Dividend 43.98 - 43.9 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar 69.73 - 69.73 69.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Global Agriculture Producers 21.19 - 21.19 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 76.04 - 76.04 76.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P MidCap 400 Pure Value 35.55 - 35.55 35.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Building & Construction 19.42 - 19.42 19.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Short Term Intl Treasury Bond 29.19 - 29.18 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers 18.63 - 18.58 18.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Growth 68.43 - 68.43 68.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 64.51 - 64.51 64.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Global ex US Quality Dividend Growth 51.44 - 51.44 51.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Utilities 82.54 - 82.54 82.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Wisdom Tree International Dividend Ex-Financials 30.28 - 30.28 30.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust ISE Global Engineering & Construction 33.41 - 33.17 33.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Technology 151.58 - 151.58 151.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares North American Tech-Multimedia Networking 42.01 - 42.01 42.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers Municipal Infrastructure Reven 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Health Care 182.3 - 182.3 182.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Industrials 93.54 - 93.54 93.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Tr 49.96 - 49.96 49.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Energy Exploration & Productio 6.44 - 6.44 6.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ARK Web X.0 48.1 48.12 48.1 48.12 0.11 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares CMBS 53.5 - 53.12 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ARK Innovation 40.2 - 40.2 40.2 0.05 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Europe 33.62 - 33.61 33.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P China 89.69 - 89.69 89.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X Lithium 20.32 - 20.32 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Solar 23.82 - 23.82 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Innovator IBD 50 26.04 25.94 25.94 26.04 0.09 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
MSCI Frontier 100 20.89 - 20.81 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell 3000 30.2 - 30.15 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust US IPO 60.12 - 60.12 60.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global 100 43.47 - 43.43 43.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Insurance 23.09 - 23.06 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Materials 90.68 - 90.68 90.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Utilities 113.96 - 113.85 113.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
IQ Merger Arbitrage 29.89 - 29.89 29.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Agency Bond 120.58 - 120.58 120.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Tech 174.78 - 174.42 174.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Dow Jones REIT 65.24 - 65.24 65.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Coal 6.18 - 6.13 6.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Columbia EM Consumer 18.94 - 18.94 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Dow Jones US 121.13 - 121.13 121.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 3000 141.84 - 141.84 141.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Utilities 129.01 - 128.75 129.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Pacer Trendpilot 100 34.1 34.03 34.03 34.1 0.11 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Gold 55.77 - 55.73 55.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR MSCI ACWI ex-US 18.96 - 18.96 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Health Care 162.13 - 161.79 162.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Industrials 104.23 - 104.16 104.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Financials 91.26 - 91.26 91.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Healthcare 183.51 - 183.4 183.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Technology 195.27 - 194.87 195.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares DB Energy 8.46 - 8.46 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Pacific 52.49 - 52.37 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Colombia 5.33 - 5.27 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Pakistan 5.16 5.12 5.12 5.16 0.08 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X Silver Miners 23.8 - 23.8 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X SuperDividend 8.43 - 8.43 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core 10Y US Bd 70.54 - 70.54 70.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Real Estate 50 35.36 - 35.35 35.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 600 Small Cap 44.15 - 44.09 44.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Vietnam 10.74 - 10.71 10.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P 500 Value 89.78 - 89.51 89.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Utilities 33.58 - 33.48 33.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Top 200 59.42 - 59.38 59.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Long-Term Bond 105.46 - 105.46 105.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mega Cap Value 64.23 - 64.04 64.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mid-Cap Growth 120.77 - 120.53 120.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P 500 Growth 143.31 - 143.25 143.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Earnings 500 27.01 - 26.94 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
YieldShares High Income 12.15 - 12.15 12.15 0.04 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Convertible Bond 52.06 51.99 51.99 52.06 0.15 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Utilities 47.39 - 47.39 47.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE Growth 68.35 - 68.26 68.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Netherlands 24.81 - 24.81 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Philippines 22.5 - 22.48 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Pharmaceuticals 34.81 - 34.76 34.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Indonesia 12.29 - 12.29 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Extended Market 83.41 - 83.35 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mega Cap Growth 121.98 - 121.87 121.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree High Dividend 54.42 - 54.14 54.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Health Care 41.9 - 41.81 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Industrials 28.82 - 28.6 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Real Estate 19.2 - 19.18 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X SuperDividend US 11.74 - 11.73 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Healthcare 59.73 - 59.73 59.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Chile Capped 22.24 - 22.21 22.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Regional Banks 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short MSCI EAFE 31.2 - 31.1 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra MidCap400 16.9 - 16.9 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Euro 28.93 - 28.93 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Pref Secs ex Finls 15.5 - 15.5 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors BDC Income 7.64 - 7.59 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Consumer Staples 139.42 - 139.2 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Small-Cap Growth 139.78 - 139.64 139.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Total Dividend 75.59 - 75.59 75.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Medical Breakthroughs 29.71 29.55 29.55 29.71 0.14 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Poland Capped 13.21 - 13.21 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Russia Capped 29.81 - 29.81 29.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Basic Materials 65.8 - 65.8 65.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Medical Devices 219.2 - 219.17 219.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
NexPoint Credit Strategies 7.91 - 7.86 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Financials 20.9 - 20.89 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Technology 100.77 - 100.77 100.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 400 Mid Cap Value 32.45 - 32.43 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Extended Duration 171.65 - 171.65 171.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Small Cap 600 93.19 - 92.68 93.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree MidCap Earnings 24.14 - 24.07 24.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ETFS Physical Silver Shares 13.96 - 13.93 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Energy AlphaDEX 4.17 - 4.17 4.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Quality Dividend 34.65 - 34.62 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Cohen & Steers REIT 85.59 - 85.39 85.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Mid-Cap 143.23 - 142.79 143.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Austria Capped 12.52 - 12.52 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI KLD 400 Social 93.95 - 93.95 93.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI USA ESG Select 105.93 - 105.93 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares North American Tech 201.91 - 201.82 201.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Oppenheimer Mid Cap Revenue 37.88 - 37.79 37.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short Real Estate 16.62 - 16.62 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short SmallCap600 44.33 - 44.33 44.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth 39.86 - 39.82 39.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares 10+ Year Credit Bond 61.5 - 61.5 61.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Thailand Capped 56.72 - 56.72 57.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PureFunds ISE Cyber Security 34.37 - 34.34 34.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 600 Small Cap Value 37.01 - 37 37.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Aerospace & Defense 71.18 - 71.18 71.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree LargeCap Dividend 78.75 - 78.64 78.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree SmallCap Earnings 20.39 - 20.34 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ETFS Physical Platinum Shares 68.01 - 68.01 68.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Top 200 Value 42.81 - 42.81 42.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P Mid-Cap 400 Value 101.09 - 100.8 101.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Financial Services 96.56 - 96.54 96.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Telecommunications 24.23 - 24.21 24.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Oppenheimer Large Cap Revenue 41.94 - 41.89 41.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Oppenheimer Ultra Div Revenue 21.44 - 21.44 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Large Cap Core Plus 56.49 - 56.49 56.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 600 Small Cap Growth 42.16 - 42.15 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Emg Mkts High Yield Bd 18.79 - 18.79 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Consumer Staples 32.69 - 32.65 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Utilities AlphaDEX 23.06 - 23.03 23.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim CurrencyShares Euro 102.23 - 102.23 102.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Growth Allocation 40.37 - 40.23 40.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Mid-Cap Growth 115.17 - 115.17 115.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Top 200 Growth 80.99 - 80.98 80.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 166.25 - 166.01 166.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Transportation Average 130.68 - 130.61 130.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Aerospace & Defense 135.9 - 135.78 135.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Semiconductors 35.44 - 35.44 35.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort MidCap400 24.67 - 24.67 24.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental US Broad Market 29.26 - 29.09 29.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR MSCI USA StrategicFactors 73.92 73.82 73.82 73.92 0.76 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Global Infrastructure 36.9 - 36.9 36.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Health Care Equipment 68.25 - 67.86 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Doubleline Opportunistic Credit 16.17 - 16.08 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Technology AlphaDEX 55.71 - 55.65 55.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Consumer Staples 47.81 - 47.81 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P Small-Cap 600 Value 90.57 - 90.57 90.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Healthcare Providers 153.14 - 153.14 153.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Aerospace & Defense 47.22 - 47.22 47.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Financial Preferred 16.22 - 16.22 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short 20+ Yr Treasury 15.18 - 15.17 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Financials 21.85 - 21.85 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Technology 13.42 - 13.42 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental EM Large Company 20.43 - 20.43 20.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P International Dividend 29.2 - 29.2 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Consumer Discretionary 136.25 - 136.25 136.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Information Technology 202.51 - 202.25 202.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Europe Hedged Equity 49.98 - 49.96 49.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares 10-20 Year Treasury Bond 169.31 - 169.31 169.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Moderate Allocation 35.99 - 35.99 36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares SP MidCap 400 Dividend 42.21 - 42.21 42.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort FTSE Europe 41.47 - 41.47 41.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Oil and Gas 89.34 - 89.34 89.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Real Estate 28.05 - 28.03 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort SmallCap600 22.16 - 22.16 22.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Long Term Treasury 48.18 - 48.18 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell 1000 Low Volatility 85.62 - 85.55 85.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P International Small Cap 21.47 - 21.4 21.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Wells Fargo Preferred Stock 37.3 - 37.27 37.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P Small Cap 600 Value 78.66 - 78.62 78.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI USA Size Factor 67.45 - 67.45 67.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Emerging Markets Dividend 27.85 - 27.85 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBonds Dec 2021 Corporate 24.54 - 24.54 24.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBonds Dec 2022 Corporate 24.61 - 24.61 24.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBonds Dec 2023 Corporate 24.71 - 24.7 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBonds Dec 2024 Corporate 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Global Silver Miners 7.75 - 7.7 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental Intl Small Company 22.23 - 22.23 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Alerian Energy Infrastructure 10.1 - 10.1 10.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Enhanced Short Duration 49.45 - 49.45 49.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest China Technology 48.32 - 48.32 48.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P Global Water 31.51 - 31.5 31.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Aggressive Allocation 46.1 - 46.08 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Multifactor Intl 19.4 19.38 19.38 19.4 0.04 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI USA Value Factor 59.26 - 59.2 59.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Short MidCap400 12.43 - 12.43 12.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Mortgage Backed Bond 26.7 - 26.68 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Emerging Markets Dividend 21.93 - 21.92 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Wisdom Tree Dividend Ex-Financials 61.68 - 61.68 61.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ARK Genomic Revolution Multi-Sector 29.79 29.9 29.79 29.9 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily CSI 300 China A Shar 17.84 - 17.8 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust NYSE Arca Biotechnology 129.41 - 129.41 129.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares New York AMT-Free Muni Bond 54.82 - 54.78 54.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
JPMorgan Diversified Return Emergin 39.11 - 38.91 39.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Russell 2000 Pure Value 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares WilderHill Clean Energy 24.62 - 24.62 24.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Russell 2000 Dividend Gro 42.71 - 42.58 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Semiconductors 14.45 - 14.33 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR DoubleLine Total Return Tactic 47.68 - 47.68 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap 32.26 - 32.26 32.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors CEF Municipal Income 23.68 - 23.68 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Mortgage REIT Income 7.46 - 7.35 7.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Telecommunication Services 72.4 - 72.4 72.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Managed Futures Strategy 36.7 - 36.55 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Internatl Sector Dividends Dogs 18.87 - 18.84 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares 107.78 - 106.75 107.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 4.27 - 4.19 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Consumer Discretionary 35.43 - 35.36 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Information Technology 59.74 - 59.72 59.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 54.07 - 54.06 54.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Conservative Allocation 33.39 - 33.39 33.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Large Cap Growth 42.08 - 41.94 42.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 41.93 - 41.87 41.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 9.34 - 9.27 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Dow Jones Select MicroCap 28.31 - 28.2 28.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Quality Dividend Defensive 35.16 - 35.1 35.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Pure Growth 95 - 94.92 95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares California AMT-Free Muni Bond 59.21 - 59.18 59.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 114.67 - 114.67 115.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 103.7 - 103.7 104.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Issuer Scored Corp Bond 32.09 - 32.09 32.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen 87.45 - 87.43 87.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor 25.12 - 25.12 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Morningstar Multi-Asset Income 18.99 - 18.93 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Residential Real Estate Capped 49.35 - 48.83 49.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 52.33 - 52.33 52.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO 15+ Year US TIPS Exchange-Traded 82.8 - 82.6 82.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury 179.55 - 179.55 179.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Russell Midcap Pure Growth 45.9 - 45.6 45.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 BuyWrite Portfolio 16.68 - 16.61 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond 27.95 - 27.95 28.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Emerging Markets Local Debt 28.58 - 28.45 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Ready Access Variable Income 74.35 - 74.35 74.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap 30.46 - 30.46 30.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 88.37 - 88.24 88.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Russell Top 200 Pure Growth 42.18 - 42.18 42.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Powershares S&P 500 High Beta Portfolio 27.45 - 27.43 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped 40.48 - 40.41 40.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
QuantShares US Market Neutral Anti-Beta 26.15 - 26.15 26.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services 22.3 - 22.2 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors AMT-Free Short Municipal 17.4 - 17.39 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap 74.55 - 74.55 74.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares 46.58 - 46.56 46.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares 37.08 - 36.84 37.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares 10.34 - 10.34 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global High Yield Corporate Bond 40.9 - 40.9 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares North American Natural Resources 16.81 - 16.81 16.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 83.1 - 82.68 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active 53.69 - 53.61 53.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Global Listed Private Equity 7.55 - 7.49 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares 39.81 - 39.7 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares 6.28 - 6.28 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares 6.51 - 6.5 6.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Shares 44.43 - 44.43 44.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Telecommunications Services 27.52 - 27.52 27.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Total Return Active Exchange-Traded 106.27 - 106.27 106.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond 23.77 - 23.77 23.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays International Treasury Bond 27.29 - 27.29 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Nuveen S&P High Yield Municipal Bond 52.22 - 52.22 52.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 32.16 - 32.16 32.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Intenational LargeCap Dividend 35.29 - 35.29 35.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust STOXX European Select Dividend 8.8 - 8.8 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares CEF Income Composite Portfolio 16.57 - 16.5 16.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets 51.58 - 51.44 51.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals 9.17 - 9.17 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree International SmallCap Dividend 44.96 - 44.96 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 24.11 - 24.03 24.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond 21.04 - 21.04 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim BulletShares 2021 Corporate Bond 20.94 - 20.93 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond 20.99 - 20.99 20.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar 59.5 - 59.5 59.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Dynamic Leisure & Entertainment 21.2 - 21.1 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 33.65 - 33.65 33.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Dow Jones Global Select Dividend 14.95 - 14.9 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS 24.87 - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS 26.24 - 26.24 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt 88.31 - 88.21 88.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure 41.36 - 41.26 41.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 36.01 - 36.01 36.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors International High Yield Bond 20.56 - 20.56 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Energy 20.56 - 20.53 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Value 31.43 - 31.4 31.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio 28.58 - 28.58 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors-Investment Grade Floating Rate 23.8 - 23.76 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 32.16 - 32.16 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 26.72 - 26.72 26.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Short-Term National AMT-Free Muni Bond 105.52 - 105.52 105.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Nuveen Barclays Short Term Municipal Bond 48.45 - 48.45 48.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal 47.81 - 47.81 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility 17.11 - 17.11 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
JPMorgan Diversified Return International Equity 41.38 - 41.38 41.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond 21.97 - 21.92 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Morningstar Dev Mkts exUS Factors Tilt 44.02 - 44.02 44.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Financials 29.61 - 29.42 29.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers MSCI Asia Pacific ex Japan Hed 20.03 - 19.97 20.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 18.64 - 18.6 18.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 28.25 - 28.21 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Consumer St 125.17 - 125.07 125.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iPath Bloomberg Commodity Total Return Exp 12 June 16.79 - 16.68 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares California AMT-Free Municipal Bond Por 25.82 - 25.82 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US Smal 21.93 - 21.93 21.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Global Short Term High Yield Bond Port 19.52 - 19.52 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares National AMT-Free Municipal Bond Portf 25.14 - 25.13 25.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P Intl Developed Low Volatility Port 25.06 - 25.04 25.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 47.42 - 47.41 47.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR DJIA 210.6 - 210.27 210.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MLP 3.26 - 3.25 3.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Gold 15.51 - 15.5 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Bank 24.45 - 24.44 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Silver 13.44 - 13.44 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US TIPS 58.92 - 58.92 58.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
US Global Jets 12.3 12.27 12.27 12.3 0.10 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P 100 115.11 - 114.95 115.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ishares S&P 500 249.02 - 248.76 249.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Retail 27.19 - 27.19 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Energy 39.18 - 39.15 39.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Growth 150.4 - 150.22 150.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ALPS Alerian MLP 3.57 - 3.57 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Gold Shares 152.74 - 152.6 152.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Biotech 74.86 - 74.83 74.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mid-Cap 124.34 - 124.26 124.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard S&P 500 228.02 - 227.89 228.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE 50.9 - 50.89 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares TIPS Bond 121.33 - 121.28 121.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Energy 15.69 - 15.69 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Mid-Cap 39.01 - 38.93 39.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell 1000 29.16 - 29.11 29.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell 2000 19.87 - 19.85 19.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Dividend 76.17 - 76.03 76.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
United States Oil 5.9 - 5.9 5.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mega Cap 87.83 - 87.62 87.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI World 74.77 - 74.62 74.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Ranger Equity Bear 7.36 - 7.34 7.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Euro Stoxx 50 27.94 - 27.89 27.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Large-Cap 114.04 - 113.89 114.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Small-Cap 106.26 - 106.08 106.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Canada 21.01 - 21.01 21.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI France 21.85 - 21.85 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra QQQ 83.04 - 83 83.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Large-Cap 58.83 - 58.77 58.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Small-Cap 47.17 - 47.17 47.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P 500 Growth 34.44 - 34.42 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P MidCap 400 243.09 - 242.92 243.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Financials 47.38 - 47.38 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Fidelity MSCI Energy 7.75 - 7.71 7.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Germany 20.43 - 20.43 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 2000 104.62 - 104.52 104.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P World ex US 22.87 - 22.85 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Europe 41.29 - 41.25 41.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Energy 17.26 - 17.26 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Malaysia 21.7 - 21.68 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P 500 Value 92.74 - 92.6 92.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short Dow30 60.66 - 60.66 60.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Dow30 27.41 - 27.3 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Homebuilders 26.48 - 26.48 26.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Russia 17.77 - 17.76 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Charles Schwab US REIT 29.54 - 29.54 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI EAFE 47.43 - 47.36 47.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Australia 14.83 - 14.8 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Hong Kong 19.93 - 19.93 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P 500 Growth 159.02 - 158.84 159.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P Midcap 400 133.18 - 133.07 133.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Real Estate 64.24 - 64.24 64.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra S&P500 82.29 - 82.2 82.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Broad Market 57.93 - 57.87 57.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Mid-Cap Value 75.66 - 75.62 75.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X FTSE Greece 20 5.29 - 5.28 5.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE Value 33.95 - 33.91 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Mid-Cap 40.64 - 40.61 40.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Neuberger Berman MLP IF 1.87 - 1.85 1.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Latin America 40 17.11 - 17.11 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Dow30 36.72 - 36.51 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort QQQ 24.78 - 24.78 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Aggregate Bond 54.53 - 54.5 54.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Metals & Mining 15.69 - 15.67 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Short-Term Bond 81.78 - 81.78 81.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Small-Cap Value 81.16 - 81.04 81.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Energy Select Sector SPDR 29.83 - 29.73 29.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol 52.35 - 52.3 52.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI South Africa 26.46 - 26.44 26.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Spain Capped 19.6 - 19.59 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Oil & Gas 5.01 - 4.97 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Dividend Equity 44.3 - 44.25 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Large-Cap Value 42.73 - 42.71 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Emerging Markets 27.69 - 27.69 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Regional Banking 29.52 - 29.52 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core High Dividend 70.87 - 70.84 70.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P Small-Cap 50.99 - 50.94 50.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Brazil Capped 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Mexico Capped 25.6 - 25.6 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Taiwan Capped 32.54 - 32.54 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 1000 Value 95.25 - 95.25 95.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 2000 Value 74.44 - 74.44 74.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Dow30 31.02 - 31.02 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab US Large-Cap Growth 76.11 - 76.07 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Gold Miners 24.95 - 24.94 24.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Total World Stock 60.19 - 60.16 60.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree MidCap Dividend 22.29 - 22.28 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 1000 Growth 144.59 - 144.46 144.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short Russell2000 52.37 - 52.37 52.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Russell2000 27.25 - 27.19 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort S&P500 32.5 - 32.5 32.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab International Equity 24.62 - 24.6 24.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Total Stock Market 123.38 - 123.24 123.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Financial Select Sector SPDR 19.64 - 19.61 19.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol EM 46.25 - 46.03 46.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares US Home Construction 25.75 - 25.73 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Aggregate Bond 30 - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Utilities Select Sector SPDR 51.79 - 51.73 51.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Semiconductor 112.21 - 112.11 112.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard High Dividend Yield 69.03 - 68.98 69.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree SmallCap Dividend 16.54 - 16.54 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Industrial Select Sector SPDR 56.34 - 56.19 56.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets 33.13 - 33.09 33.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Pacific ex Japan 32.92 - 32.85 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Singapore Capped 16.33 - 16.31 16.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell Mid-Cap Value 59.9 - 59.86 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab Short Term US Treasury 51.66 - 51.66 51.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays High Yield Bond 90.54 - 90.5 90.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Technology Select Sector SPDR 77.12 - 77.07 77.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE All World ex US 39.37 - 39.3 39.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Health Care Select Sector SPDR 86.78 - 86.69 86.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core US Aggregate Bond 114.98 - 114.98 114.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
KraneShares CSI China Internet 44.01 - 43.97 44.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Russell2000 14.67 - 14.6 14.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab Emerging Markets Equity 20.09 - 20.08 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 91.55 - 91.55 91.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Dividend Appreciation 100.52 - 100.46 100.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 32.67 - 32.62 32.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Japan Hedged Equity 39.85 - 39.85 39.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ETFS Physical Swiss Gold Shares 15.63 - 15.62 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Switzerland Capped 34.74 - 34.73 34.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Preferred Portfolio 12.54 - 12.53 12.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Short Dow 30 53.24 - 53.24 53.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Short S&P500 26.54 - 26.54 26.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental US Large Company 30.02 - 29.98 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental US Small Company 23.69 - 23.69 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan 38.72 - 38.72 38.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Developed Markets 31.83 - 31.79 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Intermediate-Term Bond 89.07 - 89.05 89.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Hartford Developed Markets ex US 20.95 - 20.93 20.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol Global 78.42 - 78.42 78.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 High Quality 29.46 - 29.46 29.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Russell2000 22.91 - 22.91 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares VIX Short-Term Futures 37.25 - 37.25 37.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X 15.11 15.15 15.11 15.15 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Senior Loan Portfolio 19.61 - 19.61 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab amental Intl Large Company 19.97 - 19.97 20.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Short Term Treasury 30.69 - 30.69 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Dow Jones Global Real Estate 32.9 - 32.9 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Global Natural Resources 30.65 - 30.55 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 4.61 - 4.6 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core MSCI Emerging Markets 39.41 - 39.3 39.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 10.18 - 10.16 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Consumer Staples Select Sector SPDR 55.35 - 55.28 55.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear 19.34 19.29 19.29 19.34 0.76 3.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 17.5 17.47 17.47 17.5 0.59 3.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 22.88 - 22.88 22.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Mortgage Real Estate Capped 14.45 - 14.45 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares National AMT-Free Muni Bond 109.93 - 109.93 110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Build America Bond Port 30.51 - 30.51 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2.95 - 2.95 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Nuveen Barclays Municipal Bond 49.02 - 49.02 49.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Russell Small Cap Completeness 23.46 - 23.46 23.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors High-Yield Municipal 53.4 - 53.3 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares 1.31 - 1.31 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Energy Bull 3X Shares 10.07 - 10.07 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Russia Bull 3X Shares 11.81 - 11.81 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X MLP & Energy Infrastructure 6.09 - 6.08 6.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Pure Value 37.09 - 37.02 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 78.26 - 78.24 78.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares North American Tech-Software 197.94 - 197.73 197.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P 500 High Div Low Vol 28.26 - 28.26 28.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro Short Russell2000 38.25 - 38.25 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Schwab Intermediate Term US Treasury 58.7 - 58.7 58.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 23.11 - 23.06 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 101.08 - 100.98 101.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares International Select Dividend 21.21 - 21.18 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Short MSCI Emerging Markets 21.41 - 21.41 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 79.83 - 79.83 79.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P Total US Stock Market 54.67 - 54.67 54.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 55.6 - 55.5 55.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures 56.59 - 56.59 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 15.44 - 15.44 15.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 44.61 - 44.56 44.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 19.17 - 19.12 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 75.22 - 75.22 75.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 12.35 - 12.32 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
JP Morgan Chase Alerian Exp 24 May 2024 9.35 - 9.35 9.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Short Term Corporate Bond 30.12 - 30.12 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares 6.26 - 6.25 6.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 101.29 - 101.26 101.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Morningstar Dividend Leaders 21.57 - 21.53 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Emerging Markets High Yield Bond 36.67 - 36.34 36.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 19 - 18.93 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Invest Grade Floating Rate 29.55 - 29.55 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond 22.7 - 22.67 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Dow Jones International Real Estate 24.67 - 24.67 24.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 92.41 - 92.33 92.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares 7.72 - 7.68 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 73.55 - 73.55 73.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 39.39 - 39.39 39.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 25.97 - 25.95 25.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 19.29 - 19.29 19.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 81.53 - 81.26 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust Preferred Securities And Income 16.19 - 16.14 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 23.15 - 23.15 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 34.93 - 34.92 34.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond 25.02 - 24.94 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Powershares S&P 500 Low Volatility Portfolio 44.63 - 44.61 44.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US 28.94 - 28.93 28.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 27.27 - 27.27 27.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 52.96 - 52.96 53.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares 4.97 - 4.97 4.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 44.98 - 44.92 44.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P MidCap Low Volatility Portfolio 37.04 - 37.04 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3X Shares 2.38 - 2.37 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X Shares 4.32 - 4.32 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
First Trust North American Energy Infrastructure 17.14 - 17.06 17.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio 29.54 - 29.51 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res 22.52 - 22.47 22.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Trad 99.41 - 99.29 99.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
PowerShares amental High Yield Corporate Bond Port 16.21 - 16.14 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G 24.11 - 24.11 24.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Global X Uranium 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Teucrium Soybean 13.81 - 13.81 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Micro-Cap 60.8 - 60.8 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
VanEck Vectors Gaming 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Global X Copper Miners 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Global X China Consumer 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Alerian MLP 5.85 - 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares UltraShort Gold 42.98 - 42.98 42.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB Base Metals 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
IQ US Real Estate Small Cap 13.79 - 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares India Portfolio 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares UltraShort Silver 34.5 - 34.5 34.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Global X SuperIncome Preferred 9.08 - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB Precious Metals 42.2 - 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares VIX Mid Term Futures 40.64 - 40.64 40.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond 39.1 - 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree Continuous Commodity 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB US Dollar Bearish 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038 35 - 35 35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares International Corporate Bond 24.27 - 24.27 24.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iPath Pure Beta Crude Oil Exp 18 Apr 2041 10.2 - 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR Barclays Tips 29.66 - 29.66 29.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Pacer Trendpilot 450 28.35 - 28.35 28.35 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Pacer Trendpilot 750 27 - 27 27 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Ultra Silver 19.29 - 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
United States Gasoline 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Fidelity MSCI Financials 27.44 - 27.44 27.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ALPS Sector Dividend Dogs 29.76 - 29.76 29.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Italy Capped 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares 0-5 Year TIPS Bond 100.98 - 100.98 100.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Sweden Capped 23.83 - 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB Agriculture 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Short High Yield 23.8 - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
United States 12 Month Oil 13.02 - 13.02 13.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Russell 2000 Growth 145.61 - 145.61 145.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Short Maturity Bond 48.56 - 48.56 48.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PureFunds ISE Junior Silver 6.65 - 6.65 6.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Barclays ETN Plus Select MLP 8.43 - 8.43 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Dow Jones Internet 117.99 - 117.99 117.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Financial AlphaDEX 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker 27.98 - 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
BlackRock MuniAssets Closed Fund 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Health Care AlphaDEX 71.36 - 71.36 71.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Multifactor USA 25.17 - 25.17 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB Commodity Tracking 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US Oil Equipment & Services 5.93 - 5.93 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares Dynamic Large Cap Value 28.96 - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Schwab International Small-Cap Equity 23.02 - 23.02 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR Barclays Intermediate Term Treas 33.09 - 33.09 33.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
VanEck Vectors AMT-Free Long Municipal 19.77 - 19.77 19.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree International High Dividend 28.17 - 28.17 28.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
DB Crude Oil Double Short Exp 01 Jun 2038 53.8 - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
FlexShares International Quality Dividend 17.1 - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas 62.06 - 62.06 62.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Rogers International Commodity Total Return 3.88 - 3.88 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 23.6 - 23.6 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond 33.74 - 33.74 33.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 118.83 - 118.83 118.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Guggenheim Invest BulletShares 2020 High Yield Cor 22.8 - 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& 334.43 - 334.43 334.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard REIT 64.53 - 64.53 64.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Value 86.11 - 86.11 86.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR S&P 500 Value 24.88 - 24.88 24.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Short QQQ 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Sprott Physical Gold 13.08 - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Indonesia 13.97 - 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares China Large-Cap 36.89 - 36.89 36.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
United States Brent Oil 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
United States Natural Gas 12.47 - 12.47 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree India Earnings 14.99 - 14.99 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Floating Rate Bond 49 - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI United Kingdom 22.55 - 22.55 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
VanEck Vectors Oil Services 4.04 - 4.04 4.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Core US Treasury Bond 28.14 - 28.14 28.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 59.53 - 59.53 59.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Value Line Dividend 26.27 - 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI South Korea Capped 45.15 - 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
PowerShares DB US Dollar Bullish 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily SP Biotech Bull 3X 20.08 - 20.08 20.08 0.08 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR Barclays Convertible Securities 45.25 - 45.25 45.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Short VIX Short-Term Futures 31.11 - 31.11 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares 2.56 - 2.56 2.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure Exp 02 Apr 8.39 - 8.39 8.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares 26.18 - 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares 10.94 - 10.86 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۱
PowerShares DB Oil 6.12 - 5.9 6.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۰۱
Swedish Export Credit ELEMENTS Linked to MLCX Grai 2.74 - 2.74 2.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
UBS E-TRACS linked to DBloomberg Commodity Total R 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Teucrium Corn 12.68 - 12.65 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Teucrium Wheat 5.58 - 5.57 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
WisdomTree Emerging Currency Strategy 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Rogers International Commodity Agriculture Total R 4.67 - 4.66 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Rogers International Commodity Energy Total Return 1.49 - 1.45 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
Barclays + Shiller CAPE Exp 12 Oct 2022 111.82 - 111.82 113.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
United States Copper 13.64 - 13.64 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
ProShares Ultra Euro 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
Sprott Physical Silver 5.42 - 5.37 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
United States 12 Month Natural Gas 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
ALPS RiverFront Strategic Income 22.21 - 22.21 22.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return Exp 24 26.52 - 26.5 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
UBS E-TRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 9.66 - 10.06 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc 94.12 - 94.12 94.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays International Corporate Bond 30.6 - 30.6 30.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Exp 21 Mar 1.8 - 1.8 1.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
US Market Rotation Strategy 28.67 - 28.67 28.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
WisdomTree Chinese Yuan Strategy 24.76 - 24.71 24.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۴:۳۰
ProShares Short 7-10 Year Treasury 23.95 - 23.95 23.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced 214 - 214 214 1.03 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 0.164 - 0.164 0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
VelocityShares 3x Inverse Crude S&P GSCI ER 14.75 - 14.74 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
ProShares UltraShort Yen 74.67 - 74.67 74.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
DB Gold Double Short 3.92 - 3.92 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Food 14.28 - 14.28 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Gold 41.08 - 41.04 41.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Barclays Bank iPath Bloomberg Lead Sub Total Retur 35.4 - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares DB Silver 20.85 - 20.85 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Morgan Stanley Market Vectors Double Short Euro 66.5 - 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iPath Pure Beta Broad Commodity Exp 18 Apr 2041 22.17 - 22.17 22.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares DB G10 Currency Harvest 22.03 - 22.03 22.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
UBS E-TRACS 2xLeveraged Long Wells Fargo Business 2.44 - 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
DB Gold Short Exp 15 Feb 2038 11.94 - 11.94 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
Teucrium Agricultural 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
ProShares Short Euro 43.53 - 43.53 43.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Sele 29.67 - 29.67 29.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
Citigroup C-Tracks Miller/Howard Strategic Dividen 20.11 - 20.11 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
iShares iBonds Mar 2020 Corp ex-Financials 24.55 - 24.54 24.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۴:۳۰
ProShares UltraShort Australian Dollar 71.7 - 71.7 71.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
iShares iBonds Mar 2020 Corporate 26.02 - 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
Direxion Daily Developed Markets Bear 3X 15.78 - 15.35 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X Shares 28.64 - 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Russia Bear 3X Shares 9.09 - 8.92 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Mid Cap Bear 3X Shares 74.33 - 66.11 74.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X 16 - 15.52 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
ProShares UltraPro Financial Select Sector 24.33 - 23.95 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector 6.12 - 5.89 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Shares 6.34 - 6.34 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۰۰
UBS E-TRACS Alerian Natural Gas MLP 6.17 - 6.17 6.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Sit Rising Rate 20.57 - 20.57 20.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۲:۳۰
Morgan Stanley Market Vectors Renminbi USD 43.18 - 43.18 43.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Rogers International Commodity Metals Total Return 7.26 - 7.26 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged 8.92 - 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۰
Credit Suisse X Links Multi Asset High Income 15.18 - 15.18 15.18 11.75 77.40% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۳۰
Citigroup C-Tracks Miller/Howard MLP Fundamental 5.19 - 5.19 5.19 0.75 16.89% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
Claymore CEF GS Connect Due 12/10/2037 7.6 - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۰
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Silver 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۰
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT 0.23 - 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Total Bond Market 83.87 - 83.72 83.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Yen 54.23 - 54.2 54.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Retur 11.63 - 11.63 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
iShares MSCI ACWI 64.02 - 64.02 64.02 8.11 12.67% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
ProShares UltraPro QQQ 56.84 - 56.84 56.84 7.66 13.48% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares US Preferred Stock 33.48 - 33.48 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares Nasdaq Biotechnology 103.68 - 103.68 103.68 10.27 9.91% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares 1-3 Year Treasury Bond 86.28 - 86.28 86.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares 20+ Year Treasury Bond 153.94 - 153.94 153.94 20.81 13.52% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
Real Estate Select Sector SPDR 35.31 - 35.31 35.31 1.44 4.08% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares 7-10 Year Treasury Bond 117.35 - 117.35 117.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 100.06 - 100.06 100.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
ProShares UltraPro 3x Crude Oil 1.93 - 1.93 1.93 1.48 76.68% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares Core MSCI Total International Stock 47.06 - 47.06 47.06 9.22 19.59% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 43.2 - 43.2 43.2 6.42 17.46% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
WisdomTree Total Earnings 28.83 - 28.83 28.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
UBS ETRACS ProShares Daily 3x Long Crude 2.31 - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond 37.95 - 37.95 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity 14.53 - 14.53 14.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۸:۳۰
Morgan Stanley Market Vectors Rupee USD 68.4 - 68.4 72.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۱:۰۱
ELEMENTS SPECTRUM Large CAP US Momentum 22.84 - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۰:۳۰
iShares MBS 108.88 - 108.88 108.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI EAFE Small-Cap 60.87 - 60.87 60.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan BetaBuilders Japan 23.81 - 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Communication Services Select Sector SPDR 57.32 - 57.32 57.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Dynamic Retail 41.37 - 41.21 41.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim SP High Income Infrastr 28.81 - 28.81 28.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim MSCI EM Equal Country Weight 31.29 - 31.28 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim Invest S&P Global Dividend Opptys 12.37 - 12.34 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim Invest BRIC 39.2 - 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Insider Sentiment 75.32 - 75.32 75.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest China Real Estate 25.93 - 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Shipping 8.33 - 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest China Small Cap 25.13 - 25.13 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Frontier Markets 14.28 - 14.27 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Swedish Krona 94.48 - 94.48 94.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Oppenheimer Fin Revenue 71 - 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI China 64.74 - 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
JPMorgan Ultra Short Income 50.53 - 50.53 50.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
Cohen & Steers Global Reality Majors 48.42 - 0.022 48.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
Guggenheim CurrencyShares Chinese Renminbi 69.39 - 0.02 69.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
iShares MSCI EM ESG Optimized 37.05 - 37.05 37.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Vanguard Total International Bond 56.81 - 56.81 56.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Vanguard Short-Term Corporate Bond 81.2 - 81.2 81.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Vanguard Mortgage-Backed Securities 53.37 - 53.37 53.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond 91.92 - 91.92 91.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
iShares iBonds Dec 2019 Corporate 24.87 - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Guggenheim Invest BulletShares 2019 High Yield Cor 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
QuantShares US Market Neutral Size 17.35 - 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
PIMCO 1-3 Year US Treasury 50.79 - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors High Income Infrastructure MLP 10.34 - 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares 26.2 - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۳۲
iShares iBonds Sep 2019 AMT-Free Muni Bond 25.44 - 25.44 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Deutsche Bank FI Enhanced Global High Yield 176 - 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 117.18 - 117.18 117.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DB Crude Oil Long Exp 01 Jun 2038 5.63 - 5.59 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Commodity Double Long Exp 01 Apr 2038 2.135 - 2.135 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Double Long Exp 01 Jun 2038 7.7 - 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ELEMENTS Dogs of the Dow Linked to Dow Jones High 25.65 - 25.64 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ELEMENTS Morningstar Wide Moat Focus Total Return 34.9 - 34.5 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Agriculture Long Exp 01 Apr 2038 8.13 - 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DB Agriculture Double Long Exp 01 Apr 2038 2 - 2 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Double Short Exp 01 Jun 2038 7.99 - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
DB Commodity Short Exp 01 Apr 2038 50.61 - 50.61 50.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Short Exp 01 Jun 2038 19.13 - 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 38.69 - 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی