ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1888
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:35:11
0 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 17:01:42
3 (6.82%)
تغییر ۳ ماهه
5 (10.87%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.50%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

17
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 01:01:44
7 (29.64%)
تغییر ۳ ماهه
9 (33.77%)
تغییر ۶ ماهه
25 (59.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.2 52.2 51.47 52.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS 27.69 27.69 27.68 27.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۱
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged 76.54 76.54 76.53 76.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۱
iShares Core US Treasury Bond 26.28 26.28 26.28 26.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
Global X Guru 47.1 47.1 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Global Dow 107.51 107.51 107.51 107.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Hull Tactical US 31.48 31.48 31.48 31.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Merger 40.02 40.02 40.02 40.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Telecom 96.59 96.59 96.59 96.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Barron’s 400 58 58 58 58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ Global Resources 28.14 28.14 28.14 28.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Madrona Global Bond 25.84 25.84 25.84 25.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Gold 50.36 50.36 50.36 50.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Yen 52.78 52.78 52.78 52.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Ireland 56.5 56.5 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Kokusai 91.43 91.43 91.43 91.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Insurance 75.9 75.9 75.9 75.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Euro 43.01 43.01 43.01 43.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Euro 14.89 14.89 14.89 14.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X China Energy 9.2 9.2 9.14 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Silver 35.43 35.43 35.28 35.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Shares JPX-Nikkei 400 74.46 74.46 74.46 74.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Star Global Buy-Write 38.71 38.71 38.71 38.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Teucrium Agricultural 22.92 22.92 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
CSOP FTSE China A50 US 22.23 22.23 22.23 22.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MSCI Pakistan 30.51 30.51 30.51 30.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ Hedge Macro Tracker 28.38 28.38 28.38 28.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Cambria Global Momentum 29.22 29.22 29.22 29.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Columbia India Consumer 50.14 50.14 50.14 50.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim S&P Spin-Off 63.49 63.49 63.49 63.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Equal Sector Weight 95.99 95.99 95.99 95.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X China Materials 24.29 24.29 24.29 24.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Yen 76.2 76.2 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Indonesia 19.19 19.19 19.19 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Columbia EM Core ex-China 31.92 31.92 31.8 31.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares RAFI Long/Short 32.19 32.19 32.19 32.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra MSCI EAFE 49.35 49.35 49.35 49.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Utilities 61.02 61.02 61.02 61.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree LargeCap Value 115.05 115.05 115.05 115.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Cambria Value and Momentum 23.39 23.39 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X China Industrials 15.92 15.92 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Israel Capped 67.18 67.18 67.18 67.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Pharmaceuticals 175.58 175.58 175.58 175.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Market 120.12 120.12 120.12 120.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra MSCI Japan 49.06 49.06 49.06 49.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Barclays Bank iPath S&P MLP 11.48 11.48 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X FTSE Nordic Region 29.49 29.49 29.49 29.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Austria Capped 22.58 22.58 22.58 22.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Finland Capped 46.82 46.82 46.82 46.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
KraneShares Zacks New China 31.61 31.61 31.61 31.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Real Estate 10.24 10.24 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra FTSE Europe 62.69 62.69 62.69 62.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Health Care 81.27 81.27 81.27 81.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Real Estate 74.71 74.71 74.71 74.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra SmallCap600 151.02 151.02 151.02 151.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 1500 Momentum Tilt 173.79 173.79 173.79 173.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR SSgA Income Allocation 35 35 35 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
AlphaClone Alternative Alpha 79.45 79.45 79.45 79.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim S&P MidCap 400 EW 90.63 90.63 90.63 90.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Colombia Capped 10.33 10.33 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Japan Small-Cap 82.76 82.76 82.76 82.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Newfleet Multi-Sector Income 48.82 48.82 48.82 48.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
DB Gold Short Exp 15 Feb 2038 10.67 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Asia/Pacific Dividend 41.12 41.12 41.12 41.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Large Cap Core Plus 94.96 94.96 94.41 94.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short FTSE China 50 14.18 14.18 14.18 14.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
AdvisorShares Wilshire Buyback 91.84 91.84 91.84 91.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Germany Small-Cap 79.48 79.48 79.48 79.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Networking 86.11 86.11 86.11 86.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Consumer Goods 88.25 88.25 88.25 88.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort MidCap400 9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort MSCI EAFE 11.13 11.13 11.13 11.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Utilities 16.6 16.6 16.6 16.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 131.68 131.68 131.6 131.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors High Income MLP 49.09 49.09 49.09 49.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors India Small-Cap 34.55 34.55 34.43 34.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ Hedge Market Neutral Tracker 27.27 27.27 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Basic Materials 10.86 10.86 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort MSCI Japan 13.51 13.51 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors ChinaAMC A-Share 44.57 44.57 44.57 44.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Russia Small-Cap 35.81 35.81 35.44 35.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Global High Dividend 47.29 47.29 47.29 47.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P EM Momentum Port 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort FTSE Europe 13.52 13.52 13.52 13.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Health Care 8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Industrials 7.72 7.72 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort SmallCap600 6.62 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell 2000 Low Volatility 113.03 113.03 113.03 113.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Natural Resources 45.17 45.17 45.17 45.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Cambria Foreign Shareholder Yield 27.68 27.68 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Eurozone 36.72 36.72 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Next Emerging & Frontier 19.73 19.73 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBonds Mar 2023 Corporate 27.13 27.13 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P Int Dev Qual Port 30.01 30.01 30.01 30.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Consumer Services 101.37 101.37 101.37 101.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR 63.7 63.7 63.7 63.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Emerging Sector Dividend Dogs 23.55 23.55 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares SP 500 ex-Rate Sensiti 45.01 45.01 45.01 45.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 66.16 66.16 66.16 66.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Telecommunications 47.1 47.1 47.1 47.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
United States 12 Month Natural Gas 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI Mexico 16.92 16.92 16.92 16.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB G10 Currency Harvest 25.05 25.05 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Internatl Sector Dividends Dogs 27.78 27.78 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Basic Materials 7.78 7.78 7.78 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Global Quality Real Estate 62.12 62.12 62.12 62.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P Int Dev Momentum Port 34.03 34.03 34.03 34.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Environmental Services 136.45 136.45 136.45 136.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 53.25 53.25 53.25 53.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Emerging Currency Strategy 17.95 17.95 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Global Listed Private Equity 36.65 36.65 36.65 36.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Australian Dollar 44.8 44.8 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Consumer Services 9.76 9.76 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ELEMENTS SPECTRUM Large CAP US Momentum 29.45 29.45 29.45 29.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath GSCI Total Return Exp 12 Jun 2036 13.09 13.09 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas 106.23 106.23 106.23 106.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell Top 200 Equal Weight 77.03 77.03 77.03 77.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity 34.43 34.43 34.43 34.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI All China Equity 44.76 44.76 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
GaveKal Knowledge Leaders Developed World 45.19 45.19 45.09 45.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath S&P 500 Dynamic VIX Exp 18 Aug 2021 38.66 38.66 38.6 38.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced 619.79 619.79 619.79 619.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBonds Mar 2023 Corp ex-Financials 24.87 24.87 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets 15.99 15.99 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Latin America Bull 3X Shares 70.25 70.25 70.25 70.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Raymond James SB-1 Equity 59.07 59.07 59.07 59.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom 22.36 22.36 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
AdvisorShares Pacific Asset Enhanced Fl Rate 49.11 49.11 49.11 49.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P MidCap 400 Pure Growth 225.08 225.08 225.08 225.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ELEMENTS Linked to MLCX Biofuels Total Return 8.45 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 32.23 32.23 32.23 32.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Growth 158.89 158.89 158.89 158.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Emerging Markets Aggregate Bond 20.67 20.67 20.67 20.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath Pure Beta Broad Commodity Exp 18 Apr 2041 32.7 32.7 32.7 32.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares 50.39 50.39 50.39 50.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 132.35 132.35 132.35 132.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Wisdom Tree International Dividend Ex-Financials 42.96 42.96 42.96 42.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers CSI 300 China A-Shares Hedged 28.52 28.52 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares International Quality Dividend Dynamic 30.87 30.87 30.83 30.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares North American Tech-Multimedia Networking 69.05 69.05 69.05 69.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Barclays Bank iPath Bloomberg Lead Sub Total Retur 40.4 40.4 40.4 40.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return Exp 2 46.59 46.59 46.59 46.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Rogers International Commodity Energy Total Return 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Rogers International Commodity Metals Total Return 10.56 10.56 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Europe 51.93 51.93 51.89 51.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P China 130.44 130.44 130.41 130.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Innovator IBD 50 45.52 45.52 45.52 45.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Micro-Cap 147.41 147.41 147.22 147.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
MSCI Frontier 100 30.4 30.4 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mega Cap 146.19 146.19 146.1 146.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global 100 69 69 69 69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 53.89 53.89 53.89 53.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Materials 175.11 175.11 175.11 175.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Tech 326.8 326.8 326.21 326.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Dow Jones REIT 96.86 96.86 96.86 96.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Cambria Global Value 22.66 22.66 22.66 22.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Columbia EM Consumer 27.73 27.73 27.73 27.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Dow Jones US 103.64 103.64 103.63 103.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Gold 56.06 56.06 56.06 56.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Stoxx Europe 50 40.55 40.55 40.55 40.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
United States Copper 25.04 25.04 25.02 25.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Egypt 24.45 24.45 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Steel 55.78 55.78 55.78 55.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Industrials 193.48 193.48 193.38 193.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust ISE Water 80.15 80.15 80.01 80.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Healthcare 254.9 254.9 254.47 254.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Africa 21.42 21.42 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Israel 45.43 45.43 45.43 45.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MSCI Colombia 29.37 29.37 29.37 29.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Telecom 83.73 83.73 83.73 83.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Industrials 109.03 109.03 108.97 109.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 600 Small Cap 94.9 94.9 94.81 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Semiconductor 188.55 188.55 188.28 188.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
United States Gasoline 31.53 31.53 31.5 31.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P 500 Value 139.36 139.36 139.28 139.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Corporate Bond 54.62 54.62 54.61 54.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Materials 44.82 44.82 44.8 44.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Utilities 42.01 42.01 42 42.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust ISE Chindia 61.31 61.31 61 61.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X FTSE Greece 20 27.96 27.96 27.95 27.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Gold Explorers 31.65 31.65 31.65 31.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MSCI Argentina 29.95 29.95 29.95 29.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell Top 200 98.66 98.66 98.63 98.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Neuberger Berman MLP IF 4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Earnings 500 44.76 44.76 44.76 44.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Materials 89.25 89.25 89.24 89.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Utilities 61.67 61.67 61.67 61.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Philippines 29.55 29.55 29.55 29.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 1500 Value Tilt 142.02 142.02 142.02 142.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Capital Markets 87.4 87.4 87.4 87.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Global Dividend 67.07 67.07 67.07 67.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Pharmaceuticals 49 49 48.96 49.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P Mid Cap 400 180.25 180.25 179.87 180.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree High Dividend 77.17 77.17 77.17 77.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Sector Dividend Dogs 51.88 51.88 51.85 51.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Franklin Short Dur US Gov 95.26 95.26 95.21 95.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X China Financials 16.12 16.12 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim S&P 500 Top 50 311.26 311.26 311.03 311.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Hartford Emerging Markets 24.39 24.39 24.39 24.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Healthcare 78.02 78.02 78 78.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Broker Dealers 94.99 94.99 94.99 95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Consumer Goods 179.7 179.7 179.49 179.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short MidCap400 25 25 24.99 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short MSCI EAFE 18.94 18.94 18.94 18.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Oil & Gas 19.27 19.27 19.27 19.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra MidCap400 63.18 63.18 63.18 63.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Oil & Gas 115.13 115.13 115.13 115.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Gold 36.34 36.34 36.34 36.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Consumer Staples 179.9 179.9 179.86 179.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Total Dividend 115.66 115.66 115.66 115.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Medical Breakthroughs 47.47 47.47 47.47 47.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Industrials 118.9 118.9 118.69 118.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Russia Capped 37.75 37.75 37.74 37.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Sweden Capped 47.09 47.09 47.06 47.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Basic Materials 126.74 126.74 126.56 126.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Medical Devices 340.93 340.93 340.46 340.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Financials 13.61 13.61 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short High Yield 18.38 18.38 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Financials 56.23 56.23 56.09 56.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Quality Dividend 54.69 54.69 54.62 54.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ US Real Estate Small Cap 24.5 24.5 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Int High Yield Bond 56.13 56.13 56.13 56.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Oppenheimer Mid Cap Revenue 87.62 87.62 87.62 87.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Hedge Replication 52 52 51.93 52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Industrials 125.62 125.62 125.62 125.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Agribusiness 88.6 88.6 88.3 88.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Arrow Dow Jones Global Yield 14.45 14.45 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Barclays ETN Plus Select MLP 13.9 13.9 13.9 13.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI All Peru Capped 36.24 36.24 36.24 36.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI China Small-Cap 55.37 55.37 55.22 55.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Thailand Capped 79.98 79.98 79.98 80.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Consumer Services 77.67 77.67 77.67 77.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Yield Optimized Bond 25.01 25.01 25.01 25.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Software 164.59 164.59 164.59 164.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro MidCap400 152.27 152.27 150.26 152.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Software & Services 163.38 163.38 162.66 163.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree LargeCap Dividend 117.37 117.37 117.33 117.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree SmallCap Earnings 47.86 47.86 47.69 47.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Long/Short Equity 46.55 46.55 46.55 46.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim MSCI Global Timber 37.18 37.18 37.18 37.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell Top 200 Value 64.96 64.96 64.89 64.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Financial Services 177.39 177.39 177.35 177.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Oppenheimer Large Cap Revenue 71.19 71.19 70.94 71.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Oppenheimer Small Cap Revenue 115.02 115.02 114.67 115.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Oppenheimer Ultra Div Revenue 40.13 40.13 40.13 40.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra FTSE China 50 71.34 71.34 71.27 71.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Renaissance International IPO 35.61 35.61 35.57 35.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 600 Small Cap Growth 86.88 86.88 86.81 86.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Health Care Services 107.31 107.31 106.75 107.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Sprott Junior Gold Miners 45.1 45.1 45.1 45.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Euro 111.49 111.49 111.49 111.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim S&P SmallCap 600 EW 80.54 80.54 80.54 80.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core Growth Allocation 54.59 54.59 54.58 54.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Precious Metals 48.44 48.44 48.44 48.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Semiconductors 133.33 133.33 132.37 133.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Morgan Stanley Technology 153.16 153.16 153.16 153.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR MSCI USA StrategicFactors 114.29 114.29 114.29 114.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Global Infrastructure 52.47 52.47 52.39 52.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Health Care Equipment 121.6 121.6 121.6 121.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Doubleline Opportunistic Credit 20.25 20.25 20.25 20.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Technology AlphaDEX 119.79 119.79 119.68 119.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Consumer Staples 59.28 59.28 59.23 59.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI USA Equal Weighted 80.37 80.37 80.37 80.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Healthcare Providers 253.13 253.13 252.71 253.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Aerospace & Defense 74.32 74.32 74.23 74.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Basic Materials 89.6 89.6 89.6 89.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Financials 11.42 11.42 11.42 11.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Technology 11.04 11.04 11.04 11.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P International Dividend 38.77 38.77 38.76 38.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 20.23 20.23 20.23 20.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Consumer Discretionary 308.98 308.98 308.37 308.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P Mid Cap 400 Growth 198.97 198.97 198.97 198.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Europe Hedged Equity 73.98 73.98 73.98 74.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Health Care AlphaDEX 111.02 111.02 110.81 111.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares 10-20 Year Treasury Bond 141.96 141.96 141.9 141.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB US Dollar Bearish 21.19 21.19 21.19 21.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell 1000 Low Volatility 128.58 128.58 128.21 128.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P Small Cap 600 Value 175.42 175.42 175.42 175.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Size Factor 123.1 123.1 123.1 123.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Active US Real Estate 95.36 95.36 95.36 95.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Dow Jones Global Real Estate 48.29 48.29 48.29 48.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Global Natural Resources 50.89 50.89 50.89 50.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P Small Cap 600 Growth 223.56 223.56 223.56 223.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ALPS Alerian Energy Infrastructure 17.35 17.35 17.33 17.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Defensive Equity 62.5 62.5 62.5 62.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core Aggressive Allocation 68.57 68.57 68.48 68.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Multifactor Intl 29.69 29.69 29.67 29.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra MSCI Brazil Capped 28.07 28.07 28.07 28.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro Short MidCap400 7.35 7.35 7.34 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Wisdom Tree Dividend Ex-Financials 94.98 94.98 94.98 94.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 76.83 76.83 76.69 76.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust NYSE Arca Biotechnology 158.84 158.84 158.84 158.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Quality Dividend Dynamic 57.83 57.83 57.83 57.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X SuperDividend Emerging Mar 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 34.83 34.83 34.81 34.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target 160.9 160.9 160.9 160.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares New York AMT-Free Muni Bond 57.95 57.95 57.94 57.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Treasury Floating Rate Bond 50.3 50.3 50.3 50.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Diversified Return Emergin 56.89 56.89 56.88 56.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Food & Beverage 40.66 40.66 40.62 40.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Large Cap Value 43.44 43.44 43.34 43.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Pharmaceuticals 78.28 78.28 78.21 78.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell 2000 Pure Value 48.27 48.27 48.27 48.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares DJ Brookfield Global Infr 43.94 43.94 43.94 43.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Semiconductors 9.03 9.03 9.03 9.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Emerging Markets Small Cap 56.52 56.52 56.52 56.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Telecommunication Services 136.81 136.81 136.81 136.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 72.29 72.29 72.29 72.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Managed Futures Strategy 39.1 39.1 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 214.8 214.8 214.7 214.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Russia Bull 3X Shares 22.28 22.28 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core Conservative Allocation 39.11 39.11 39.08 39.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Global Energy Producers 15.45 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 60.43 60.43 60.43 60.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares 90.07 90.07 90.07 90.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Dow Jones Select MicroCap 60.61 60.61 60.53 60.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Pure Growth 172.54 172.54 172.13 172.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares California AMT-Free Muni Bond 62.31 62.31 62.29 62.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Consumer Discretionary 168.43 168.43 168.19 168.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 115.36 115.36 115.18 115.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares International Preferred Stock 16.56 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell Midcap Pure Value 45.59 45.59 45.42 45.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Intl Momentum Factor 39.26 39.26 39.21 39.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBonds Dec 2022 Term Muni Bond 26.35 26.35 26.35 26.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Multi-Asset Income 23.57 23.57 23.57 23.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Residential Real Estate Capped 75.84 75.84 75.79 75.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PIMCO 15+ Year US TIPS Exchange-Traded 79.88 79.88 79.76 79.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell Midcap Pure Growth 85.1 85.1 84.93 85.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell Top 200 Pure Value 47.33 47.33 47.33 47.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P 500 BuyWrite Portfolio 21.7 21.7 21.7 21.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors AMT-Free Long Municipal 21.49 21.49 21.49 21.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Emerging Markets Local Debt 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree International High Dividend 39.87 39.87 39.87 39.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Barclays + Shiller CAPE Exp 12 Oct 2022 199.32 199.32 199.32 199.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Ready Access Variable Income 76.16 76.16 76.16 76.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ 50 Percent Hedged FTSE International 24.41 24.41 24.41 24.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Emerging Markets Corporate Bond 51.98 51.98 51.97 51.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor 36.17 36.17 36.17 36.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Russell Midcap Equal Weight 77.44 77.44 77.44 77.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services 51.07 51.07 51 51.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors AMT-Free Short Municipal 18.06 18.06 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares 85.84 85.84 85.41 85.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Emerging Markets High Yield Bond 44.78 44.78 44.78 44.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares International Developed Property 37.14 37.14 37.14 37.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 99.08 99.08 99.06 99.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares International Corporate Bond 29 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Global Alternative Energy 155.48 155.48 155.48 155.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 32.41 32.41 32.29 32.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares 7.2 7.2 7.19 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Shares 79.75 79.75 79.66 79.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Telecommunications Services 51.86 51.86 51.86 51.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares International Quality Dividend 26.15 26.15 26.12 26.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Global Agriculture Producers 40.33 40.33 40.21 40.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Intenational LargeCap Dividend 48.37 48.37 48.3 48.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares CEF Income Composite Portfolio 23.63 23.63 23.62 23.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 72.94 72.94 72.94 72.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio 24.89 24.89 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals 77.43 77.43 77.39 77.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P MidCap 400 Pure Value 91.93 91.93 91.93 91.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim S&P 500 Equal Weight Real Estate 33.23 33.23 33.23 33.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap 35.95 35.95 35.95 35.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Multifactor USA Small-Cap 53.55 53.55 53.32 53.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond 96.34 96.34 96.34 96.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Short Term Intl Treasury Bond 31.85 31.85 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 50.22 50.22 50.22 50.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure 56.99 56.99 56.98 57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond 87.79 87.79 87.79 87.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Energy 39.49 39.49 39.49 39.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P SmallCap 600 Pure Value 88.57 88.57 88.51 88.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors AMT-Free Intermediate Municipal 51.41 51.41 51.39 51.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P Emerging Markets Low Volatility 23.69 23.69 23.62 23.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Morningstar Managed Futures Strategy 47.31 47.31 47.31 47.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity 39.78 39.78 39.69 39.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Materials 157.98 157.98 157.19 157.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Diversified Return International Equity 62.09 62.09 62.08 62.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust ISE Global Engineering & Construction 56.65 56.65 56.65 56.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Morningstar Dev Mkts exUS Factors Tilt 71.81 71.81 71.81 71.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Financials 57.56 57.56 57.45 57.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Morgan Stanley Cushing MLP High Income Exp 21 Mar 4.16 4.16 4.16 4.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares mntl Invest Grade Corp Bond Portfolio 26.74 26.74 26.74 26.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Asia Pacific ex Japan Hed 27.94 27.94 27.94 27.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 28.78 28.78 28.72 28.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers Municipal Infrastructure Reven 29.07 29.07 29.06 29.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 2X Sh 20.33 20.33 20.01 20.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares International Quality Dividend Defensiv 24.08 24.08 24.08 24.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factors Ti 62.2 62.2 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Consumer Di 146.91 146.91 146.91 146.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Consumer St 158.49 158.49 158.49 158.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Health Care 272.4 272.4 272.08 272.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Industrials 181.51 181.51 181.4 181.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return Exp 24 29.58 29.58 29.51 29.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Energy Exploration & Productio 14.53 14.53 14.53 14.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US Smal 37.49 37.49 37.49 37.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares New York AMT-Free Municipal Bond Portf 25.95 25.95 25.95 25.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 56 56 55.99 56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Swedish Export Credit ELEMENTS Linked to MLCX Grai 4.06 4.06 4.06 4.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ARK Web X.0 154.29 154.29 154.29 154.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MLP 33.61 33.61 33.57 33.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
InfraCap MLP 24.44 24.44 24.32 24.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Teucrium Corn 17.76 17.76 17.76 17.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P 100 188.03 188.03 187.9 188.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Renaissance IPO 64.34 64.34 64.25 64.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Retail 92.21 92.21 92.16 92.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Growth 272.14 272.14 272.11 272.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Uranium 20.13 20.13 20.05 20.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Solar 86.46 86.46 86.41 86.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mid-Cap 227.74 227.74 227.7 227.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Mid-Cap 76.32 76.32 76.31 76.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell 2000 42.65 42.65 42.6 42.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell 3000 50.97 50.97 50.97 51.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Dividend 119.68 119.68 119.63 119.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Oil 10.64 10.64 10.64 10.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Tips 30.44 30.44 30.44 30.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Insurance 37.65 37.65 37.65 37.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Large-Cap 192.73 192.73 192.62 192.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Small-Cap 217.96 217.96 217.96 218.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Utilities 142.04 142.04 142.01 142.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global REIT 26.09 26.09 26.06 26.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Large-Cap 99.89 99.89 99.83 99.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Small-Cap 101.03 101.03 101.01 101.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 Growth 59.62 59.62 59.6 59.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P MidCap 400 486.51 486.51 486.31 486.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Financials 87.02 87.02 86.98 87.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Energy 13.01 13.01 13.01 13.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 1000 232.57 232.57 232.39 232.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 3000 245.98 245.98 245.98 246.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Pacer Trendpilot 750 36.06 36.06 36.05 36.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR MSCI ACWI ex-US 29.6 29.6 29.55 29.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P World ex US 36.39 36.39 36.36 36.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Health Care 230.45 230.45 230.35 230.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Energy 24.33 24.33 24.32 24.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Malaysia 27.62 27.62 27.61 27.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Financials 77.23 77.23 77.23 77.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB Energy 13.14 13.14 13.14 13.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Dow30 35.08 35.08 35.07 35.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Dow30 68.98 68.98 68.93 69.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard FTSE Pacific 83.34 83.34 83.28 83.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Copper Miners 37.48 37.48 37.45 37.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Silver Miners 42.91 42.91 42.83 42.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Real Estate 50 53.58 53.58 53.58 53.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P Midcap 400 266.14 266.14 266.14 266.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Silver 43.93 43.93 43.93 43.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Broad Market 100.15 100.15 100.15 100.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Vietnam 18.6 18.6 18.6 18.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mid-Cap Value 137.17 137.17 137.17 137.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X China Consumer 33.39 33.39 33.34 33.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Transportation 89.29 89.29 89.28 89.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
United States Brent Oil 15.9 15.9 15.9 15.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mega Cap Value 96.7 96.7 96.7 96.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mid-Cap Growth 223.01 223.01 222.38 223.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P 500 Growth 248.26 248.26 248.16 248.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
YieldShares High Income 17 17 16.99 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Financials 50.36 50.36 50.36 50.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Convertible Bond 101.15 101.15 100.87 101.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core MSCI Europe 55.91 55.91 55.87 55.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Netherlands 47.98 47.98 47.95 47.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro Dow30 137.47 137.47 137.21 137.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Aggregate Bond 54.1 54.1 54.09 54.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Extended Market 181.39 181.39 181.39 181.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mega Cap Growth 219.85 219.85 219.84 219.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Small-Cap Value 168.08 168.08 168.06 168.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ARK Industrial Innovation 85.33 85.33 85.19 85.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Cambria Shareholder Yield 60.98 60.98 60.72 60.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Industrials 53.22 53.22 53.11 53.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Real Estate 28.03 28.03 28.03 28.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X SuperDividend US 19.38 19.38 19.35 19.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Financials 75.17 75.17 75.17 75.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Chile Capped 35.03 35.03 34.99 35.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI South Africa 49.73 49.73 49.73 49.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Regional Banks 57.83 57.83 57.78 57.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Emerging Markets 43.93 43.93 43.9 43.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
United States Natural Gas 9.28 9.28 9.28 9.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Small-Cap Growth 281.14 281.14 280.45 281.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares 0-5 Year TIPS Bond 105.67 105.67 105.67 105.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core High Dividend 95.5 95.5 95.43 95.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Floating Rate Bond 50.74 50.74 50.74 50.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Poland Capped 19.19 19.19 19.15 19.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
NexPoint Credit Strategies 11.55 11.55 11.55 11.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Technology 86.19 86.19 86.19 86.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Large-Cap Growth 137.98 137.98 137.98 138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 400 Mid Cap Value 66.86 66.86 66.84 66.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Extended Duration 126.94 126.94 126.94 127.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Total World Stock 100.34 100.34 100.3 100.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree MidCap Dividend 41.1 41.1 41.1 41.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree MidCap Earnings 51.93 51.93 51.93 52.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ETFS Physical Silver Shares 24.37 24.37 24.37 24.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Energy AlphaDEX 9.83 9.83 9.83 9.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Cohen & Steers REIT 59.01 59.01 59.01 59.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI KLD 400 Social 79.2 79.2 79.2 79.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI USA ESG Select 91.09 91.09 91.02 91.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 2000 Growth 302.95 302.95 302.95 303.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Russell2000 21.87 21.87 21.83 21.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Russell2000 113.48 113.48 113.35 113.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth 76.97 76.97 76.96 76.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Oil Services 184.51 184.51 184.26 184.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares 10+ Year Credit Bond 67.35 67.35 67.33 67.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol EM 63.18 63.18 63.18 63.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PureFunds ISE Cyber Security 56.24 56.24 56.24 56.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Aggregate Bond 29.72 29.72 29.72 29.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 600 Small Cap Value 82.59 82.59 82.56 82.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Aerospace & Defense 128.1 128.1 127.9 128.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree SmallCap Dividend 31.62 31.62 31.62 31.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Pacific ex Japan 51.41 51.41 51.31 51.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P Mid-Cap 400 Value 104.11 104.11 104.11 104.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Telecommunications 32.8 32.8 32.8 32.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab Short Term US Treasury 51.29 51.29 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Emg Mkts High Yield Bd 23.59 23.59 23.59 23.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Consumer Staples 41.98 41.98 41.98 42.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Dow Jones Internet 232.29 232.29 232.2 232.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Financial AlphaDEX 42.58 42.58 42.57 42.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 74.3 74.3 74.3 74.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell Top 200 Growth 142.56 142.56 142.49 142.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 80.21 80.21 80.21 80.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Transportation Average 262.33 262.33 262.16 262.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Aerospace & Defense 105.79 105.79 105.64 105.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro Russell2000 108.87 108.87 108.76 109.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab Emerging Markets Equity 31.83 31.83 31.8 31.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 91.49 91.49 91.49 91.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Dividend Appreciation 150.88 150.88 150.78 150.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Japan Hedged Equity 61.33 61.33 61.2 61.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker 31.9 31.9 31.9 31.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Switzerland Capped 46.22 46.22 46.22 46.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P Small-Cap 600 Value 101.36 101.36 101.36 101.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Financial Preferred 19.04 19.04 19.04 19.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short 20+ Yr Treasury 17.85 17.85 17.84 17.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab amental US Large Company 52.76 52.76 52.76 52.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab amental US Small Company 51.47 51.47 51.44 51.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan 45.93 45.93 45.89 45.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Information Technology 381.95 381.95 381.91 382.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Hartford Developed Markets ex US 30.36 30.36 30.34 30.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Intl Quality Factor 37.71 37.71 37.71 37.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Saudi Arabia Capped 36.36 36.36 36.36 36.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares DB US Dollar Bullish 24.81 24.81 24.81 24.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P 500 High Quality 45.8 45.8 45.79 45.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Wells Fargo Preferred Stock 43.7 43.7 43.66 43.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Currency Hedged MSCI EAFE 33.56 33.56 33.56 33.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBonds Dec 2021 Corporate 24.82 24.82 24.81 24.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBonds Dec 2024 Corporate 26.38 26.38 26.36 26.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Global Silver Miners 15.98 15.98 15.95 15.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab amental Intl Small Company 38.42 38.42 38.42 38.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust ISE-Revere Natural Gas 12.49 12.49 12.48 12.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Enhanced Short Duration 50.49 50.49 50.49 50.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest China Technology 83.04 83.04 83.02 83.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Value Factor 105 105 104.94 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 14.07 14.07 14.06 14.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Mortgage Real Estate Capped 35.58 35.58 35.56 35.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares National AMT-Free Muni Bond 116.32 116.32 116.32 116.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Oil Equipment & Services 12.97 12.97 12.97 12.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Build America Bond Port 32.33 32.33 32.32 32.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares WilderHill Clean Energy 94.27 94.27 94.23 94.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 53.68 53.68 53.68 53.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell Small Cap Completeness 46.8 46.8 46.78 46.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Mortgage REIT Income 18.8 18.8 18.79 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Brazil Bull 3X Shares 91.66 91.66 91.45 91.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Energy Bear 3X Shares 18.87 18.87 18.87 18.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Consumer Discretionary 79.87 79.87 79.78 79.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Fidelity MSCI Information Technology 112.9 112.9 112.85 112.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MLP & Energy Infrastructure 31.64 31.64 31.63 31.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Pure Value 74.94 74.94 74.89 74.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 126.04 126.04 126.03 126.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares North American Tech-Software 363.76 363.76 363.51 363.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P 500 High Div Low Vol 43.15 43.15 43.13 43.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab Intermediate Term US Treasury 56.56 56.56 56.56 56.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Convertible Securities 85.7 85.7 85.53 85.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 71.22 71.22 71.22 71.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 170.37 170.37 170.36 170.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares International Select Dividend 32.01 32.01 31.99 32.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab International Small-Cap Equity 40.89 40.89 40.87 40.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Intermediate Term Treas 32.18 32.18 32.18 32.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Japanese Yen 85.97 85.97 85.94 85.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core S&P Total US Stock Market 94.97 94.97 94.92 94.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 54.79 54.79 54.78 54.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Oil & Gas Services 3.25 3.25 3.24 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets 22.37 22.37 22.36 22.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 87.44 87.44 87.38 87.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 31.67 31.67 31.64 31.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
JP Morgan Chase Alerian Exp 24 May 2024 16.8 16.8 16.8 16.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Powershares S&P 500 High Beta Portfolio 71.19 71.19 71.19 71.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped 9.36 9.36 9.36 9.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap 132.49 132.49 132.36 132.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily FTSE CHINA Bear 3x Shares 13.88 13.88 13.8 13.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily FTSE China Bull 3x Shares 19.09 19.09 19.01 19.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares North American Natural Resources 27.74 27.74 27.71 27.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Dow Jones International Real Estate 35.32 35.32 35.3 35.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares 62.09 62.09 61.97 62.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares 16.81 16.81 16.79 16.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PIMCO Total Return Active Exchange-Traded 109.84 109.84 109.8 109.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond 26.3 26.3 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays International Treasury Bond 29.55 29.55 29.53 29.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 44.09 44.09 44.07 44.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 45.75 45.75 45.74 45.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury 43.64 43.64 43.62 43.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas 41.55 41.55 41.53 41.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 37 37 36.98 37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 60.32 60.32 60.32 60.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Preferred Securities And Income 20.32 20.32 20.3 20.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Building & Construction 50.7 50.7 50.5 50.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Dynamic Leisure & Entertainment 46.76 46.76 46.76 46.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares 242.87 242.87 242.65 242.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce 64.87 64.87 64.87 64.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
First Trust Dow Jones Global Select Dividend 25.51 25.51 25.49 25.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity 82.26 82.26 82.24 82.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers 43.44 43.44 43.43 43.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 47.75 47.75 47.71 47.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P 500 Downside Hedged Portfolio 34.47 34.47 34.47 34.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors-Investment Grade Floating Rate 25.35 25.35 25.33 25.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 51.9 51.9 51.88 51.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Short-Term National AMT-Free Muni Bond 107.79 107.79 107.79 107.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares 77.59 77.59 77.48 77.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 22.97 22.97 22.97 23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares S&P MidCap Low Volatility Portfolio 53.34 53.34 53.33 53.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X Shares 91.2 91.2 91.08 91.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Deutsche X-trackers MSCI EAFE High Dividend Yield 24.27 24.27 24.27 24.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Sha 88.63 88.63 88.63 88.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res 36.8 36.8 36.75 36.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iPath Bloomberg Commodity Total Return Exp 12 June 23.82 23.82 23.82 23.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR DJIA 337.86 337.86 337.72 337.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 411.49 411.49 411.35 411.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Bank 52.63 52.63 52.6 52.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard REIT 93.74 93.74 93.74 93.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ARK Innovation 123.26 123.26 123.12 123.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Silver 23.41 23.41 23.41 23.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US TIPS 61.13 61.13 61.1 61.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
US Global Jets 27.3 27.3 27.3 27.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Value 133.62 133.62 133.58 133.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ishares S&P 500 412.98 412.98 412.89 412.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Gold Shares 163.27 163.27 163.27 163.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Biotech 129.63 129.63 129.63 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard S&P 500 378.25 378.25 378.13 378.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI EAFE 77.99 77.99 77.99 78.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Energy 25.82 25.82 25.8 25.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Russell 1000 48.38 48.38 48.36 48.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI India 41.69 41.69 41.69 41.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Euro Stoxx 50 45.98 45.98 45.98 46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 Value 38.62 38.62 38.62 38.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra QQQ 130.75 130.75 130.72 130.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 2000 222.59 222.59 222.59 222.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard FTSE Europe 65.19 65.19 65.19 65.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Eurozone 47.93 47.93 47.91 47.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Homebuilders 73.75 73.75 73.71 73.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Russia 25 25 24.98 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core MSCI EAFE 74.2 74.2 74.2 74.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Australia 25.52 25.52 25.51 25.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Hong Kong 27.05 27.05 27.03 27.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares S&P 500 Growth 68.79 68.79 68.79 68.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Real Estate 93.96 93.96 93.94 93.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra S&P500 110.17 110.17 110.12 110.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Sprott Physical Silver 9.02 9.02 9 9.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares China Large-Cap 46.53 46.53 46.48 46.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell Mid-Cap 76.15 76.15 76.13 76.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort QQQ 23.33 23.33 23.33 23.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Metals & Mining 39.5 39.5 39.46 39.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Energy Select Sector SPDR 48.19 48.19 48.19 48.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro S&P500 100.91 100.91 100.83 100.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Schwab US Dividend Equity 74.26 74.26 74.23 74.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Regional Banking 67.42 67.42 67.35 67.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core S&P Small-Cap 109.51 109.51 109.47 109.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 33.56 33.56 33.56 33.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped 45.13 45.13 45.1 45.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Taiwan Capped 60.9 60.9 60.87 60.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 1000 Value 154.83 154.83 154.75 154.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI United Kingdom 32.11 32.11 32.11 32.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PureFunds ISE Junior Silver 15.69 15.69 15.69 15.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Total Stock Market 214.14 214.14 214.12 214.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Financial Select Sector SPDR 35.15 35.15 35.12 35.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares US Home Construction 71.21 71.21 71.2 71.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Materials Select Sector SPDR 80.05 80.05 79.96 80.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Utilities Select Sector SPDR 64.82 64.82 64.8 64.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard High Dividend Yield 102.51 102.51 102.47 102.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Industrial Select Sector SPDR 100.51 100.51 100.45 100.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 53.55 53.55 53.54 53.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell Mid-Cap Value 111.71 111.71 111.7 111.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays High Yield Bond 108.89 108.89 108.87 108.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Technology Select Sector SPDR 141.77 141.77 141.71 141.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Health Care Select Sector SPDR 117.95 117.95 117.9 117.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core US Aggregate Bond 114.18 114.18 114.18 114.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
KraneShares CSI China Internet 75.88 75.88 75.88 75.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped 91.31 91.31 91.28 91.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PowerShares Preferred Portfolio 15.11 15.11 15.11 15.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraPro Short S&P500 21.09 21.09 21.09 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Intermediate-Term Bond 88.79 88.79 88.77 88.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol Global 99.91 99.91 100 99.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Russell2000 14.53 14.53 14.49 14.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily SP Biotech Bear 3X 24.47 24.47 24.42 24.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily SP Biotech Bull 3X 68.63 68.63 68.6 68.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Junior Gold Miners 48.65 48.65 48.64 48.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Core MSCI Emerging Markets 64.75 64.75 64.73 64.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ARK Genomic Revolution Multi-Sector 87.74 87.74 87.63 87.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Consumer Staples Select Sector SPDR 68.92 68.92 68.89 68.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear 12.16 12.16 12.12 12.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 65.19 65.19 65.19 65.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Edge MSCI Intl Value Factor 25.52 25.52 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Energy Bull 3X Shares 22.8 22.8 22.8 22.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares 27.94 27.94 27.92 27.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 94.81 94.81 94.79 94.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 145.13 145.13 145.08 145.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures 4.85 4.85 4.82 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 99.19 99.19 99.12 99.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares 33.14 33.14 33 33.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 91.47 91.47 91.38 91.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Short Term Corporate Bond 31.31 31.31 31.31 31.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Technology Bear 3X Shares 6.05 6.05 6.05 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 50.11 50.11 50.08 50.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 6.95 6.95 6.95 6.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond 27.31 27.31 27.31 27.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 175.98 175.98 175.88 176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares 19.38 19.38 19.38 19.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 8.22 8.22 8.22 8.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 44.48 44.48 44.41 44.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 78.49 78.49 78.42 78.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Powershares S&P 500 Low Volatility Portfolio 59.19 59.19 59.15 59.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
SPDR Nuveen Barclays Short Term Municipal Bond 49.59 49.59 49.57 49.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 130.79 130.79 130.79 130.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 3X Shares 10.37 10.37 10.37 10.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Trad 101.92 101.92 101.92 101.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
Global X MSCI Norway 13.98 13.98 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Dynamic Media 53.03 53.03 53.03 53.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Norway Capped 27.98 27.98 27.98 27.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Short SmallCap600 17.99 17.99 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR SSgA Global Allocation 44.79 44.79 44.79 44.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Direxion Daily CSI 300 China 17.78 17.78 17.78 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest Mid-Cap Core 86.48 86.48 86.48 86.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
WisdomTree Chinese Yuan Strategy 26.95 26.95 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 47.06 47.06 47.06 47.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares UltraShort FTSE China 50 30.2 30.2 30.2 30.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 101.22 101.22 101.22 101.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US 32.08 32.08 32.08 32.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Global High Yield Corporate Bond 50.42 50.42 50.42 50.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt 164.35 164.35 164.35 164.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Utilities 104.39 104.39 104.39 104.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares CMBS 53.95 53.95 53.95 53.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI BRIC 52.5 52.5 52.5 52.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI World 122.56 122.56 122.56 122.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Ranger Equity Bear 24.69 24.69 24.69 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Fidelity Total Bond 52.69 52.69 52.69 52.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares US Utilities 80.41 80.41 80.41 80.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Pacer Trendpilot 100 53.94 53.94 53.91 53.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Pacer Trendpilot 450 35.2 35.2 35.2 35.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares US Technology 93.96 93.96 93.87 93.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors Gaming 54.95 54.95 54.9 54.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ALPS Sprott Gold Miners 28.81 28.81 28.81 28.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
United States Commodity 36.2 36.2 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Fidelity MSCI Health Care 59.44 59.44 59.43 59.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Core MSCI Pacific 67.84 67.84 67.72 67.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
United States 12 Month Oil 21.1 21.1 21.08 21.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard S&P Small Cap 600 200.71 200.71 200.27 200.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Belgium Capped 20.89 20.89 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Denmark Capped 100.56 100.56 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares North American Tech 385.44 385.44 385.18 385.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI India Small-Cap 49.06 49.06 49.06 49.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ETFS Physical Platinum Shares 112.87 112.87 112.73 112.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ETFS Physical Palladium Shares 247.42 247.42 247.42 247.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust Materials AlphaDEX 55.76 55.76 55.62 55.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Global X SuperIncome Preferred 11.95 11.95 11.93 11.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares VIX Mid Term Futures 33.36 33.36 33.24 33.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard S&P Mid Cap 400 Value 159.27 159.27 159.27 159.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Global Clean Energy 31.76 31.76 31.72 31.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
WisdomTree Continuous Commodity 20.37 20.37 20.37 20.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
WisdomTree International Equity 53.74 53.74 53.74 53.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ALPS RiverFront Strategic Income 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
BlackRock MuniAssets Closed Fund 15.08 15.08 15.08 15.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Core Moderate Allocation 44.13 44.13 44.12 44.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares SP MidCap 400 Dividend 70.81 70.81 70.81 70.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR S&P International Small Cap 38.32 38.32 38.3 38.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Edge MSCI Multifactor USA 41.98 41.98 41.96 41.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Emerging Markets Dividend 38.73 38.73 38.72 38.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares iBonds Dec 2022 Corporate 25.44 25.44 25.44 25.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest S&P Global Water 50.76 50.76 50.55 50.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Currency Hedged MSCI Japan 39.23 39.23 39.17 39.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Dynamic Semiconductors 126.94 126.94 126.4 126.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR S&P Emerging Markets Dividend 29.83 29.83 29.76 29.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Direxion Daily CSI 300 China A Shar 38.68 38.68 38.68 38.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Russell 2000 Dividend Gro 65.9 65.9 65.79 65.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors CEF Municipal Income 28.93 28.93 28.9 28.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest Multi-Asset Income 23.51 23.51 23.51 23.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Edge MSCI Multifactor Global 37.53 37.53 37.38 37.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Dynamic Large Cap Growth 71.91 71.91 71.91 71.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Russell 2000 Pure Growth 51.42 51.42 51.42 51.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust Consumer Staples AlphaDEX 57.57 57.57 57.47 57.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
FlexShares Quality Dividend Defensive 52.41 52.41 52.34 52.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim CurrencyShares Swiss Franc 98.21 98.21 98.21 98.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 112.07 112.07 112.07 112.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Short MSCI Emerging Markets 12.22 12.22 12.22 12.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury 134.48 134.48 134.48 134.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap 58.34 58.34 58.34 58.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 154.99 154.99 154.93 154.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Russell Top 200 Pure Growth 83.84 83.84 83.71 83.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
QuantShares US Market Neutral Anti-Beta 17.08 17.08 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust Morningstar Dividend Leaders 33.17 33.17 33.16 33.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Global Listed Private Equity 15.28 15.28 15.26 15.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR Nuveen S&P High Yield Municipal Bond 59.41 59.41 59.41 59.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 94.66 94.66 94.66 94.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR Barclays International Corporate Bond 36.41 36.41 36.39 36.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
WisdomTree International SmallCap Dividend 74.07 74.07 74.03 74.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 43.16 43.16 43.11 43.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 33.19 33.19 33.16 33.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets 32.36 32.36 32.36 32.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex-US 47.17 47.17 47.08 47.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 99.01 99.01 99.01 99.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight Technology 281.96 281.96 281.49 281.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares S&P SmallCap Low Volatility Portfolio 46.35 46.35 46.35 46.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 58.14 58.14 58.12 58.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares California AMT-Free Municipal Bond Por 27.85 27.85 27.85 27.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares S&P Intl Developed Low Volatility Port 30.86 30.86 30.86 30.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard Energy 66.78 66.78 66.77 66.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Global X Lithium 58.97 58.97 58.88 58.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares TIPS Bond 125.36 125.36 125.33 125.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
United States Oil 40.64 40.64 40.64 40.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Japan 69.67 69.67 69.63 69.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Canada 35.07 35.07 35.07 35.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI France 36.12 36.12 36.11 36.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Short QQQ 13.16 13.16 13.15 13.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Germany 34.6 34.6 34.6 34.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Sprott Physical Gold 13.7 13.7 13.69 13.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares S&P 500 Value 144.02 144.02 143.94 144.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Charles Schwab US REIT 41.99 41.99 41.98 41.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Global X SuperDividend 13.83 13.83 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Indonesia 21.67 21.67 21.66 21.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Short S&P500 16.14 16.14 16.14 16.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI EAFE Value 51.89 51.89 51.87 51.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard Long-Term Bond 98.85 98.85 98.81 98.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Latin America 40 27.92 27.92 27.92 27.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI EAFE Growth 104.43 104.43 104.42 104.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Edge MSCI Min Vol 70.77 70.77 70.75 70.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Italy Capped 31.69 31.69 31.67 31.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Spain Capped 27.88 27.88 27.87 27.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schwab US Large-Cap Value 66.53 66.53 66.52 66.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
WisdomTree India Earnings 31.45 31.45 31.43 31.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Russell 2000 Value 160.65 160.65 160.65 160.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares DB Base Metals 19.04 19.04 19.03 19.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares UltraShort Dow30 9.96 9.96 9.96 9.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors Gold Miners 34.73 34.73 34.71 34.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Russell 1000 Growth 256.79 256.79 256.75 256.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares UltraShort Silver 6.54 6.54 6.53 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schwab International Equity 38.69 38.69 38.67 38.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Core Dividend Growth 49.46 49.46 49.43 49.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors Semiconductor 255.94 255.94 255.85 255.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MSCI Singapore Capped 23.59 23.59 23.58 23.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE All World ex US 61.97 61.97 61.96 61.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Russell Mid-Cap Growth 106.35 106.35 106.35 106.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares UltraPro Short Dow 30 9.02 9.02 9.02 9.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE Developed Markets 50.56 50.56 50.55 50.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares VIX Short-Term Futures 8.45 8.45 8.4 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares DB Commodity Tracking 16.78 16.78 16.78 16.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Senior Loan Portfolio 22.25 22.25 22.24 22.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Schwab amental Intl Large Company 32.69 32.69 32.68 32.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR DoubleLine Total Return Tactic 48.29 48.29 48.29 48.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR Nuveen Barclays Municipal Bond 51.81 51.81 51.81 51.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 55.71 55.71 55.71 55.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares UltraPro Short Russell2000 10.42 10.42 10.38 10.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 19.74 19.74 19.74 19.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
ProShares Short VIX Short-Term Futures 49.49 49.49 49.49 49.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond 30.48 30.48 30.47 30.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 87.2 87.2 87.19 87.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust STOXX European Select Dividend 14.52 14.52 14.51 14.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 27.15 27.15 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 31 31 30.99 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
SPDR Barclays Intermediate Term Corporate Bond 36.34 36.34 36.34 36.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China A-Shares 38.45 38.45 38.45 38.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
PowerShares amental High Yield Corporate Bond Port 19.44 19.44 19.44 19.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
First Trust US IPO 125.3 125.3 125.3 125.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
VanEck Vectors Retail 171.28 171.28 171.28 171.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Global X MSCI Portugal 11.38 11.38 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares Core 10Y US Bd 69.3 69.3 69.3 69.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares India Portfolio 24.24 24.24 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR Barclays 1-10 Year TIPS 20.89 20.89 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Schwab amental US Broad Market 52.38 52.38 52.38 52.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares UltraShort Oil and Gas 15.93 15.93 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares UltraShort Real Estate 9.95 9.95 9.95 9.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return 26.96 26.96 26.96 26.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust ISE Global Wind Energy 22.72 22.72 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares Short 7-10 Year Treasury 25.1 25.1 25.1 25.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038 36.81 36.81 36.81 36.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
WisdomTree Global ex-US Real Estate 26.85 26.85 26.85 26.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap 46.86 46.86 46.86 46.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury 17.05 17.05 17.05 17.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares 46.06 46.06 46.06 46.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares 42.83 42.83 42.83 42.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Canadian Dollar 78.41 78.41 78.41 78.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 8.61 8.61 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
WisdomTree Global ex US Quality Dividend Growth 79.92 79.92 79.92 79.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares 9.28 9.28 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR BofA Merrill Lynch Crossover Corporate Bond 26.58 26.58 26.58 26.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares Global Short Term High Yield Bond Port 22.17 22.17 22.17 22.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ALPS Alerian MLP 30.99 30.99 30.99 30.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Short-Term Bond 82.19 82.19 82.19 82.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
VanEck Vectors BDC Income 16.63 16.63 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
ProShares UltraShort S&P500 9.96 9.96 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust Value Line Dividend 38.56 38.56 38.56 38.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
Schwab amental EM Large Company 30.61 30.61 30.61 30.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR Barclays Long Term Treasury 39.49 39.49 39.49 39.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
SPDR Barclays Mortgage Backed Bond 25.95 25.95 25.95 25.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
VanEck Vectors High-Yield Municipal 62.15 62.15 62.15 62.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS 26.37 26.37 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
First Trust North American Energy Infrastructure 23.13 23.13 23.13 23.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۳۱
PowerShares DB Agriculture 17.26 17.26 17.26 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۲
ETFS Physical Swiss Gold Shares 16.74 16.74 16.72 16.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۲
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury 21.06 21.06 20.9 21.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۰:۰۲
IQ Merger Arbitrage 33.15 33.15 33.13 33.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares Agency Bond 117.95 117.95 117.95 118.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Global X MSCI Nigeria 11.91 11.91 11.87 11.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
ProShares UltraShort Euro 23.69 23.69 23.65 23.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
VanEck Pref Secs ex Finls 20.99 20.99 20.95 21.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares iBonds Dec 2021 Term Muni Bond 25.69 25.69 25.69 25.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active 56.41 56.41 56.39 56.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Rogers International Commodity Agriculture Total R 7.04 7.04 7.03 7.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
iShares Gold 16.61 16.61 16.59 16.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
VanEck Vectors International High Yield Bond 25.62 25.62 25.62 25.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
SPDR Barclays Issuer Scored Corp Bond 34.61 34.61 34.6 34.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Teucrium Soybean 21.35 21.35 21.29 21.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate 26.89 26.89 26.87 26.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares National AMT-Free Municipal Bond Portf 26.93 26.93 26.91 26.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Teucrium Wheat 6.22 6.22 6.14 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۰۲
Guggenheim CurrencyShares Australian Dollar 75.91 75.91 75.89 76.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۲:۳۱
PIMCO Broad US TIPS Exchange-Traded 64.2 64.2 64.2 64.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Fidelity Limited Term Bond 52.35 52.35 52.33 52.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Short Maturity Bond 50.16 50.16 50.15 50.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
Rogers International Commodity Total Return 5.54 5.54 5.54 5.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Tr 51.4 51.4 51.36 51.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
IQ Real Return 27.25 27.25 27.24 27.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Peritus High Yield 32.46 32.46 32.42 32.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares iBonds Dec 2023 Corporate 26.11 26.11 26.1 26.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Invest Grade Floating Rate 30.62 30.62 30.61 30.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
IQ Hedge Event-Driven Tracker 23.71 23.71 23.71 23.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
Cambria Global Asset Allocation 31.18 31.18 31.18 31.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
DB Gold Double Short 3.07 3.07 3.02 3.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
First Trust Utilities AlphaDEX 30.07 30.07 30.07 30.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
iShares Government/Credit Bond 120.62 120.62 120.62 120.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
SPDR Barclays Short Term Treasury 30.66 30.66 30.66 30.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Deutsche X-trackers Harvest CSI 500 35.17 35.17 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
ProShares UltraShort Consumer Goods 8.08 8.08 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree International MidCap Dividend 68.47 68.47 68.47 68.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Global Developed Mark 47.78 47.78 47.78 47.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond 23.94 23.94 23.94 23.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
First Trust S&P REIT 25.78 25.78 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Global X Southeast Asia 14.75 14.75 14.75 14.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
SPDR SSgA Ultra Short Term Bond 40.46 40.46 40.45 40.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
ProShares UltraPro QQQ 95.9 95.9 95.9 95.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares US Preferred Stock 38.4 38.4 38.4 38.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard Total Bond Market 84.8 84.8 84.8 84.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Global Clean Energy 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
JPMorgan Ultra Short Income 50.73 50.73 50.73 50.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares 1 3 Year Credit Bond 54.6 54.6 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Grayscale Ethereum Trust (ETH) 18.8365 18.8365 18.8365 18.8365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares 20+ Year Treasury Bond 137.51 137.51 137.51 137.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Real Estate Select Sector SPDR 40.12 40.12 40.12 40.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares 7-10 Year Treasury Bond 113.36 113.36 113.36 113.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 109.39 109.39 109.39 109.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Intermediate Credit Bond 59.27 59.27 59.27 59.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
MicroSectors FANG+ Index 3X Leveraged 29.27 29.27 29.27 29.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
ARK Space Exploration & Innovation ETF 20.91 20.91 20.91 20.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Deutsche X-trackers High Yield Corporate 49.85 49.85 49.85 49.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Global X U.S. Infrastructure Development 25.23 25.23 25.23 25.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Communication Services Select Sector SPDR 74.58 74.58 74.58 74.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond 31.98 31.98 31.98 31.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures 11.05 11.05 11.05 11.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
PowerShares DB Optimum Yield Diversified Commodity 17.53 17.53 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI ACWI 95.11 95.11 95.11 95.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۱
iShares MSCI China 80.77 80.77 80.77 80.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۱
Vanguard Total International Stock 62.7 62.7 62.7 62.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۱
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۱
PowerShares Cleantech 72.12 72.12 72.12 72.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۱
iShares MBS 108.56 108.56 108.56 108.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares Nasdaq Biotechnology 151.62 151.62 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI EM ESG Optimized 42.82 42.82 42.82 42.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares Fallen Angels USD Bond 28.98 28.98 28.98 28.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares Core Total USD Bond Market 52.82 52.82 52.82 52.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI Turkey 23.12 23.12 23.12 23.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Short-Term Corporate Bond 82.35 82.35 82.35 82.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۳۱
iShares Morningstar Small-Cap 231.19 231.19 231.19 231.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Mid-Cap 251.08 251.08 251.08 251.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Large-Cap 221.91 221.91 221.91 221.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Mid-Cap Growth 374.17 374.17 374.17 374.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Large-Cap Value 122.19 122.19 122.19 122.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Small-Cap Value 172.73 172.73 172.73 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Large-Cap Growth 283.81 283.81 283.81 283.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
iShares Morningstar Small-Cap Growth 307.42 307.42 307.42 307.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
SPDR EURO STOXX Small Cap 75.05 75.05 75.05 75.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
QuantShares US Market Neutral Momentum 21.54 21.54 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ARK Fintech Innovation 51.89 51.89 51.89 51.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Vanguard Total International Bond 57.22 57.22 57.22 57.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond 93.15 93.15 93.15 93.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۲
SPDR Gold MiniShares 16.9 16.9 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares China Large-Cap 48.85 48.85 48.85 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Invesco Buyback Achievers 79.41 79.41 79.41 79.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۳۱
iShares iBonds Sep 2020 Term Muni Bond 25.46 25.46 25.46 25.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۲
Guggenheim BulletShares 2025 Corporate Bond 22.45 22.45 22.44 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Guggenheim BulletShares 2023 Corporate Bond 21.86 21.86 21.86 21.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Guggenheim BulletShares 2022 Corporate Bond 21.72 21.72 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Guggenheim BulletShares 2022 High Yield Corp Bond 23.37 23.37 23.37 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Guggenheim BulletShares 2023 High Yield Corp Bond 25.45 25.45 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۰:۳۲
Guggenheim BulletShares 2021 High Yield Corp Bond 23.11 23.11 23.1 23.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
Guggenheim BulletShares 2024 Corporate Bond 22.38 22.38 22.37 22.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Guggenheim BulletShares 2021 Corporate Bond 21.18 21.18 21.18 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۰۲
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate 25.2 25.2 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۱۸:۳۱
Perth Mint Physical Gold 18.33 18.33 18.33 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Short-Term Government Bond 61.62 61.62 61.62 61.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Autonomous & Electric Vehicles 27.23 27.23 27.23 27.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Intermediate-Term Government Bond 69.04 69.04 69.04 69.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
ETFMG Alternative Harvest ETF 16.95 16.95 16.95 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۸:۳۱
iShares 1-3 Year Treasury Bond 86.36 86.36 86.36 86.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۸:۳۱
PowerShares KBW Bank Portfolio 55.19 55.19 55.19 55.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۸:۳۱
Direxion Daily S&P 500® High Beta Bear 3X Shares 1.42 1.42 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Ultra Short Term Bond 50.53 50.53 50.53 50.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷:۰۲
JPMorgan BetaBuilders Europe 26.44 26.44 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۸:۳۱
Guggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond 21.2 21.2 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors Coal 94.92 94.92 94.92 94.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Guggenheim Invest BulletShares 2020 High Yield Cor 23.36 23.36 23.36 23.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۲۳:۰۲
First Trust Value Line 100 Exchange-Traded 23.04 23.04 23.04 23.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
QuantShares US Market Neutral Value 14.92 14.92 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۰۲
UBS E-TRACS linked to DBloomberg Commodity Total R 13.78 13.78 13.67 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ ساعت ۲۳:۰۳
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI 14.54 14.54 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۲۱:۰۲
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Silver 34.84 34.84 30.19 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ ساعت ۲۱:۰۳
United States Oil 12.58 12.58 105.94 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Food 17.16 17.16 17.16 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Europe Financials 17.48 17.48 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۰۳
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares 17.48 17.48 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۰۳
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond 61.66 61.66 61.66 61.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۰۳
UBS E-TRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev 15.25 15.25 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
UBS E-TRACS Alerian MLP Infrastructure Exp 02 Apr 11.27 11.27 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۰۱
UBS E-TRACS Alerian MLP 8.46 8.46 8.46 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۱
UBS E-TRACS Bloomberg CMCI Gold 46.29 46.29 46.29 46.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۲۳:۰۲
UBS E-TRACS Alerian Natural Gas MLP 11.98 11.98 11.71 11.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
GraniteShares Gold Trust 18.76 18.76 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend 80.96 80.96 80.96 80.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Sit Rising Rate 19.85 19.85 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۳۰
First Trust Australia AlphaDEX 27.41 27.41 27.36 27.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۱
Arrow QVM Equity Factor 19.55 19.55 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI ACWI ex US 47.3 47.3 47.3 47.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۳۱
iShares MSCI EAFE Small-Cap 60.36 60.36 60.36 60.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۳۱
iShares Core MSCI Total International Stock 60.04 60.04 60.04 60.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱۲:۳۱
Citigroup C-Tracks Miller/Howard MLP Fundamental 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Citigroup C-Tracks Miller/Howard Strategic Dividen 31.64 31.64 31.64 31.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares 50.49 50.49 50.49 50.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily Developed Markets Bull 3X 44.21 44.21 44.21 44.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion All Cap Insider Sentiment Shares 35.83 35.83 35.83 35.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
Direxion Zacks MLP High Income Shares 53.54 53.54 53.54 53.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterpr 34.65 34.65 34.65 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۱:۳۰
iShares MSCI USA ESG Optimized 77.67 77.67 77.67 77.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۱:۳۰
MicroSectors US Big Oil Index 3X Leveraged 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۱:۳۰
Direxion Daily SP 500 Bull 44.96 44.96 44.96 44.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily Small Cap Bull 2X Shares 35.03 35.03 35.03 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily Small Cap Bull 1.25X Shares 28.47 28.47 28.47 28.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۳۰
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 1X Shares 13.84 13.84 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۰:۳۰
First Trust Nasdaq Transport 23.7 23.7 23.7 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۳۱
Barclays + S&P VEQTOR Exp 08 Sep 2020 199.5 199.5 199.5 199.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱:۳۰
Claymore CEF GS Connect Due 12/10/2037 12.71 12.71 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱:۳۰
GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Retur 16.97 16.97 16.97 16.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱:۳۰
SPDR Dorsey Wright Fixed Income Allocation 24.52 24.52 24.52 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۰:۰۱
Global X Scientific Beta Japan 25.02 25.02 25.02 25.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Scientific Beta US 33.48 33.48 33.38 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Scientific Beta Europe 24.62 24.62 24.62 24.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Scientific Beta Asia ex Japan 21.12 21.12 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Global X Fertilizers/Potash 8.17 8.17 8.12 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Core 1-5 Year USD 51.6 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond 39.73 39.73 39.73 39.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۲۲:۰۱
Horizons SP 500 Covered Call 44.86 44.86 44.86 44.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۳۰
iShares Currency Hedged MSCI Australia 24.36 24.36 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۱:۳۱
Vanguard Mortgage-Backed Securities 54.35 54.35 54.35 54.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Core US Growth 79.77 79.77 79.77 79.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
First Trust Multi-Asset Diversified Income 14.55 14.55 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۷:۰۱
IQ Leaders GTAA Tracker 23.96 23.96 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۳۱
IQ 50 Percent Hedged FTSE Europe 19.07 19.07 19.07 19.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۳۱
IQ Global Agribusiness Small Cap 32.23 32.23 32.23 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۳۱
IQ 50 Percent Hedged FTSE Japan 20.18 20.18 20.18 20.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱:۳۱
iPath Pure Beta Crude Oil Exp 18 Apr 2041 12.58 12.58 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱:۳۱
VelocityShares 3x Inverse Natural Gas linked to S& 452.31 452.31 452.31 462 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۱
VelocityShares 3x Long Natural Gas linked to S&P G 10.82 10.82 10.81 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۱:۳۰
Deep Value 21.86 21.86 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۳۰
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor EM Equity 20.77 20.77 20.77 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۰۰
Franklin Liberty Investment Grade Corporate 26.48 26.48 26.48 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۰۰
Credit Suisse X Links Multi Asset High Income 23.15 23.15 22.25 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol USA Small-Cap 30.73 30.73 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱:۳۰
Credit Suisse X-Links Monthly Pay 2xLeveraged Mort 4.7 4.7 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ساعت ۲۱:۳۰
SPDR SP 500 Buyback 58.91 58.91 58.47 58.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱:۳۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 56.8 56.8 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱:۳۰
DB Crude Oil Double Short Exp 01 Jun 2038 56.21 56.21 56.21 56.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱:۳۰
Deutsche X-trackers Emerging Markets Bond Interest 19.75 19.75 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۳۰
Deutsche X-trackers High Yield Corporate Bond Inte 18.83 18.83 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۳۰
Deutsche X-trackers Investment Grade Bond Interest 20.91 20.91 20.91 20.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱:۰۰
Morgan Stanley Market Vectors Double Short Euro 65 65 65 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ساعت ۲۱:۰۰
Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares 40.76 40.76 40.76 40.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI UAE Capped 9.91 9.91 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
iPath Series B S&P GSCI Crude Oil TR 3.73 3.73 3.73 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
EcoLogical Strategy 36.61 36.61 36.5 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۰
US Market Rotation Strategy 28.73 28.73 28.65 28.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۴:۳۰
UBS ETRACS ProShares Daily 3x Long Crude 0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 0.164 0.164 0.164 0.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
VelocityShares 3x Inverse Crude S&P GSCI ER 14.75 14.75 14.74 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
UBS E-TRACS 2xLeveraged Long Wells Fargo Business 2.44 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged Dow Jones Sele 29.67 29.67 29.67 29.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
iShares iBonds Mar 2020 Corp ex-Financials 24.55 24.55 24.54 24.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۴:۳۰
iShares iBonds Mar 2020 Corporate 26.02 26.02 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
Direxion Daily Developed Markets Bear 3X 15.78 15.78 15.35 15.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X Shares 28.64 28.64 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Russia Bear 3X Shares 9.09 9.09 8.92 9.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Mid Cap Bear 3X Shares 74.33 74.33 66.11 74.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X 16 16 15.52 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
ProShares UltraPro Financial Select Sector 24.33 24.33 23.95 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector 6.12 6.12 5.89 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Direxion Daily Natural Gas Related Bull 3X Shares 6.34 6.34 6.34 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۰۰
Morgan Stanley Market Vectors Renminbi USD 43.18 43.18 43.18 43.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged 8.92 8.92 8.92 8.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۰
UBS E-TRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT 0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraPro 3x Crude Oil 1.93 1.93 1.93 1.93 1.48 76.68% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
WisdomTree Total Earnings 28.83 28.83 28.83 28.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Morgan Stanley Market Vectors Rupee USD 68.4 68.4 68.4 72.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۱:۰۱
JPMorgan BetaBuilders Japan 23.81 23.81 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
PowerShares Dynamic Retail 41.37 41.37 41.21 41.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim SP High Income Infrastr 28.81 28.81 28.81 28.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim MSCI EM Equal Country Weight 31.29 31.29 31.28 31.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim Invest S&P Global Dividend Opptys 12.37 12.37 12.34 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Guggenheim Invest BRIC 39.2 39.2 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Insider Sentiment 75.32 75.32 75.32 75.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest China Real Estate 25.93 25.93 25.93 25.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Shipping 8.33 8.33 8.33 8.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest China Small Cap 25.13 25.13 25.13 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Invest Frontier Markets 14.28 14.28 14.27 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim CurrencyShares Swedish Krona 94.48 94.48 94.48 94.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Oppenheimer Fin Revenue 71 71 71 71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Cohen & Steers Global Reality Majors 48.42 48.42 0.022 48.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
Guggenheim CurrencyShares Chinese Renminbi 69.39 69.39 0.02 69.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
iShares iBonds Dec 2019 Corporate 24.87 24.87 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Guggenheim Invest BulletShares 2019 High Yield Cor 23.9 23.9 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond 21.08 21.08 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
QuantShares US Market Neutral Size 17.35 17.35 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۰۰
PIMCO 1-3 Year US Treasury 50.79 50.79 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۱:۰۱
VanEck Vectors High Income Infrastructure MLP 10.34 10.34 10.34 10.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۰:۳۲
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares 26.2 26.2 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۳۲
iShares iBonds Sep 2019 AMT-Free Muni Bond 25.44 25.44 25.44 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ساعت ۱:۰۲
Deutsche Bank FI Enhanced Global High Yield 176 176 176 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Credit Suisse FI Enhanced Europe 50 117.18 117.18 117.18 117.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
DB Crude Oil Long Exp 01 Jun 2038 5.63 5.63 5.59 5.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Commodity Double Long Exp 01 Apr 2038 2.135 2.135 2.135 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Double Long Exp 01 Jun 2038 7.7 7.7 7.7 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ELEMENTS Dogs of the Dow Linked to Dow Jones High 25.65 25.65 25.64 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
ELEMENTS Morningstar Wide Moat Focus Total Return 34.9 34.9 34.5 34.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۰۰
DB Agriculture Long Exp 01 Apr 2038 8.13 8.13 8.13 8.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DB Agriculture Double Long Exp 01 Apr 2038 2 2 2 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Double Short Exp 01 Jun 2038 7.99 7.99 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
DB Commodity Short Exp 01 Apr 2038 50.61 50.61 50.61 50.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰
DB Base Metals Short Exp 01 Jun 2038 19.13 19.13 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۰۰
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures Exp 30 Jan 20 38.69 38.69 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی