تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0361
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 04:15:24
0 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,171
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:18
23 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
66 (5.34%)
تغییر ۶ ماهه
61 (4.95%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SinoPac STOXXUSA 500 28.82 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay US Treasury 20+ YR 44.73 44.73 44.73 44.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC BBB Banking Senior 10+Y 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 72.25 72.25 72.25 72.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 20+Years US Banking Bond 45.48 45.48 45.48 45.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay 15+ Yr Healthcare Bond 42.37 42.37 42.37 42.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay US Corp A- Above 10+ Yr 45.97 45.97 45.97 45.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond 36.45 36.45 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 25+ Years US Treasury Bond 45.5 45.5 45.5 45.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital ICE 15+ Year Us Utility 44.04 44.04 44.04 44.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital ICE 25+ Year US Treasury 45.35 45.35 45.35 45.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 42.79 42.79 42.79 42.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 20 +Years US Treasury Bond 44.45 44.45 44.45 44.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 41.05 41.05 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 10+ Year USD Technology Bond 43.48 43.48 43.48 43.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury 35.83 35.83 35.83 35.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury 37.31 37.31 37.31 37.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital Ice 1-5 Year US Corporate 36.38 36.38 36.38 36.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC US High Grade Municipal Bond 35.84 35.84 35.84 35.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 7-10 Years US Treasury Bond 36.76 36.76 36.76 36.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond 42.64 42.64 42.64 42.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC BBB USD Crp 10+Y High Grd Capd 44.17 44.17 44.17 44.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond 40.27 40.27 40.27 40.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 36.44 36.44 36.44 36.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond 63.3 63.3 63.3 63.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 39.8 39.8 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 44.11 44.11 44.11 44.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 44.23 44.23 44.23 44.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 43.84 43.84 43.84 43.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 40.39 40.39 40.39 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury 35.67 35.67 35.67 35.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond 45.02 45.02 45.02 45.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 41.94 41.94 41.94 41.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 46.3 46.3 46.3 46.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond 40.01 40.01 40.01 40.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 41.17 41.17 41.17 41.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond 35.94 35.94 35.94 35.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 42.88 42.88 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 63.2 63.2 63.2 63.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 36.41 36.41 36.41 36.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 40.01 40.01 40.01 40.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 40.47 40.47 40.47 40.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 19.24 19.24 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 65.8 65.8 65.8 65.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.88 39.88 39.88 39.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.49 42.49 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 36.87 36.87 36.87 36.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking 41.92 41.92 41.92 41.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 47.64 47.64 47.64 47.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 42.9 42.9 42.9 42.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 36 36 36 36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 40.39 40.39 40.39 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 42.62 42.62 42.62 42.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 39.78 39.78 39.78 39.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 45.27 45.27 45.27 45.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47.47 47.47 47.47 47.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 43.6 43.6 43.6 43.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 44.13 44.13 44.13 44.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 43.14 43.14 43.14 43.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 42.44 42.44 42.44 42.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 41 41 41 41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Is 37.38 37.38 37.38 37.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 35.64 35.64 35.64 35.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 42.28 42.28 42.28 42.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index- China Investmen 36.5 36.5 36.5 36.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon FTSE World Broad Invest-Grade USD Bank 10+ Y 42.87 42.87 42.87 42.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 41.83 41.83 41.83 41.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 40.15 40.15 40.15 40.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 40.19 40.19 40.19 40.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 37.83 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Fubon NIFTY 28.85 28.85 28.85 28.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon TOPIX 25.78 25.78 25.78 25.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon SSE180 36.74 36.74 36.74 36.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
CTBC China 50 22.34 22.34 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon SZSE 100 16.61 16.61 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P 500 39.1 39.1 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
CTBC China 50 2X 22.7 22.7 22.7 22.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon NASDAQ 100 57.15 57.15 57.15 57.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
UPAMC NYSE FANG+ 51.1 51.1 51.1 51.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Nikkei 225 33.57 33.57 33.57 33.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Nikkei 225 12.1 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon MSCI Taiwan 97.55 97.55 97.55 97.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Taishin Global AI 35.75 35.75 35.75 35.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Nikkei 225 35.1 35.1 35.1 35.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay DJIA Lev 2X 20.94 20.94 20.94 20.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Taishin MSCI China 19.44 19.44 19.44 19.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa EM 10+ Bond 20.28 20.28 20.28 20.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta MSCI China A 28.05 28.05 28.05 28.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta EURO STOXX 50 29.51 29.51 29.51 29.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay FTSE China A50 24.72 24.72 24.72 24.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay FTSE China A50 8.9 8.9 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Taiwan 5G Plus 18.34 18.34 18.34 18.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon SSE180 Inversed 3.98 3.98 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Capital SZSE SME Price 18.86 18.86 18.86 18.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay FTSE China A150 29.64 29.64 29.64 29.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon NIFTY -1 Inverse 8.3 8.3 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa 1-5 High Yield 17.87 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Hang Seng H-Share 15.13 15.13 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Taiwan Technology 130.95 130.95 130.95 130.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon TOPIX Inverse -1X 10.29 10.29 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta / P-shares SSE50 35.38 35.38 35.38 35.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Nifty 2X Leveraged 45.05 45.05 45.05 45.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon TOPIX Leveraged 2X 28.74 28.74 28.74 28.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 29.65 29.65 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 33.31 33.31 33.31 33.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay PHLX Semiconductor 33.7 33.7 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon China CSI 500 Index 24.48 24.48 24.48 24.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 79.85 79.85 79.85 79.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon SSE180 Leveraged 2X 53.9 53.9 53.9 53.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay FTSE Emerging Market 21.94 21.94 21.94 21.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay TAIEX Daily Inversed 6 6 6 6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon FTSE Developed Europe 23.12 23.12 23.12 23.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 13.67 13.67 13.67 13.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares MSCI Taiwan 68.15 68.15 68.15 68.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon S&P US Preferred Stock 16.53 16.53 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X 73.6 73.6 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 33.05 33.05 33.05 33.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 8.23 8.23 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta DJCI Silver ER Futures 22.8 22.8 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares Taiwan Top 50 141.75 141.75 141.75 141.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Korea/taiwan IT Premier 32.88 32.88 32.88 32.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 29.96 29.96 29.96 29.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 137.6 137.6 137.6 137.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 23.55 23.55 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 89 89 89 89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 117 117 117 117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG 35.06 35.06 35.06 35.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares MSCI Taiwan Fin 23.97 23.97 23.97 23.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 32.65 32.65 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 18.94 18.94 18.94 18.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Capital Dow Jones US Real Estate 22.26 22.26 22.26 22.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Capital Taiex Daily Inversed -1X 3.57 3.57 3.57 3.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 47.26 47.26 47.26 47.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 13.36 13.36 13.36 13.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 26.71 26.71 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 7.92 7.92 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 22.57 22.57 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 14.96 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Big Apple Total Return Index 7.06 7.06 7.06 7.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares SP Custom China 50 30.86 30.86 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares Taiwan Electronics 68.3 68.3 68.3 68.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 59.35 59.35 59.35 59.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 12 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 12.58 12.58 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Sustainability High Dividend 18.66 18.66 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index 121.65 121.65 121.65 121.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon TWSE Corporate Governance 100 35.11 35.11 35.11 35.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Paradigm DowJones Copper ER Futures 27.66 27.66 27.66 27.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 20.71 20.71 20.71 20.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Global NextGen Communications 30.6 30.6 30.6 30.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 19.98 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 23.28 23.28 23.28 23.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 26.26 26.26 26.26 26.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 18.79 18.79 18.79 18.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 42.06 42.06 42.06 42.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 19.37 19.37 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay S&P North American Technology Sector 39.39 39.39 39.39 39.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 18.61 18.61 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 44.61 44.61 44.61 44.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 41.21 41.21 41.21 41.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P GSCI Gold 2X Leveraged ER Futures 25.14 25.14 25.14 25.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.24 40.24 40.24 40.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta S&P Japanese Yen 2x Leverage ER Futures 14.85 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 19.42 19.42 19.42 19.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 36.43 36.43 36.43 36.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 40.13 40.13 40.13 40.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 42.4 42.4 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 12.74 12.74 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 21.43 21.43 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 5.3 5.3 5.3 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 8.53 8.53 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond 29.7 29.7 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 54.05 54.05 54.05 54.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 39.8 39.8 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 40.8 40.8 40.8 40.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 57.8 57.8 57.8 57.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۱۳
Yuanta S&P Japanese Yen 1x Inverse ER Futures 20.31 20.31 20.31 20.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۱۳
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 17.87 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۴:۱۱
MasterLink S&P China New Sector 16.66 16.66 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ساعت ۱۴:۱۰
KGI Taiwan 500 Total Return Index 34.3 34.3 34.3 34.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ ساعت ۱۴:۰۹
MEGA IT Elite 30 Total Return 30.34 30.34 30.34 30.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴:۰۷
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 32.05 32.05 32.05 32.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ساعت ۱۴:۰۶
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 41.85 41.85 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی