شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0345
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 15:50:08
0 (2.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,347
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 16:01:29
130 (10.68%)
تغییر ۳ ماهه
274 (25.54%)
تغییر ۶ ماهه
246 (22.34%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
2,209 (36.42%)
تغییر ۶ ماهه
103 (1.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 20.94 - 20.85 20.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon TOPIX 21.2 - 21.11 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon SZSE 100 14.34 - 14.11 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon NASDAQ 100 41.7 - 41.58 41.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
UPAMC NYSE FANG+ 37.37 - 37.23 37.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Nikkei 225 28.96 - 28.92 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon MSCI Taiwan 69.2 - 68.8 69.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Taishin MSCI China 23.68 - 23.57 23.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta MSCI China A 25.76 - 25.5 25.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay FTSE China A50 24.33 - 23.99 24.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon SSE180 Inversed 4.62 - 4.62 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Taishin MSCI China 2X 10.55 - 10.32 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital SZSE SME Price 17.04 - 16.89 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay FTSE China A150 25.82 - 25.81 25.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon NIFTY -1 Inverse 12.55 - 12.55 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share 18.28 - 18.27 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon TOPIX Inverse -1X 13.19 - 13.19 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Nifty 2X Leveraged 23.26 - 23.06 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon TOPIX Leveraged 2X 20.21 - 20.09 20.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 28 - 27.64 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 25.66 - 25.53 25.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay PHLX Semiconductor 20.38 - 20.3 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon China CSI 500 Index 21.81 - 21.63 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon SSE180 Leveraged 2X 57.05 - 55.25 57.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay FTSE Emerging Market 20.24 - 20.13 20.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon SSE 180 China Tracker 35.34 - 34.9 35.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon S&P US Preferred Stock 16.77 - 16.77 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 22.23 - 21.53 22.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 24.91 - 24.8 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 9.32 - 9.32 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Top 50 105.3 - 104.85 105.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Korea/taiwan IT Premier 25.07 - 24.94 25.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 22.29 - 22.16 22.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 66.75 - 66.3 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital ICE 15+ Year Us Utility 47.86 - 47.8 47.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF 9.36 - 9.33 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
MasterLink S&P China New Sector 18.39 - 18.3 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 8.25 - 8.22 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 30.2 - 30.1 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital Dow Jones US Real Estate 18.7 - 18.65 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital ICE 25+ Year US Treasury 51.3 - 51.2 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital Taiex Daily Inversed -1X 5.53 - 5.52 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 49.04 - 48.95 49.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 8.46 - 8.46 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 21.51 - 21.18 21.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC US High Grade Municipal Bond 38.89 - 38.86 38.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 21 - 20.71 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF 38.36 - 38.35 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 28.05 - 27.98 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Polaris SE50 Securities Investment 35.99 - 35.58 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta P shares SP Custom China 50 25.31 - 25.31 25.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 40.37 - 40.27 40.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 7.94 - 7.86 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond 31.55 - 31.55 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF 26.04 - 25.95 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon 20 +Years US Treasury Bond ETF 51 - 50.95 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 22.57 - 22.27 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF 39.01 - 39.01 39.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF 41.19 - 41.13 41.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 16.31 - 16.18 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 46.8 - 46.79 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 48.57 - 48.53 48.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Sustainability High Dividend ETF 14.83 - 14.79 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 41.63 - 41.6 41.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF 62.6 - 61.75 62.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 50.2 - 50.2 50.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Global NextGen Communications ETF 23.39 - 23.35 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 33.53 - 33.52 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF 37.7 - 37.7 37.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 21.54 - 21.5 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 17.73 - 17.66 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 30.12 - 29.97 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF 49.08 - 49.04 49.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF 42.48 - 42.48 42.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 40.08 - 40.06 40.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 17.49 - 17.47 17.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  45.54 - 45.51 45.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 33.25 - 33.23 33.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 44.41 - 44.38 44.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 49.51 - 49.41 49.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 45.1 - 45.1 45.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 46.66 - 46.6 46.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 44.96 - 44.95 44.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 38.56 - 38.56 38.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 49.09 - 49.07 49.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 48.67 - 48.66 48.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 33.42 - 32.95 33.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 47.49 - 47.4 47.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.95 - 17.93 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۳۱
Taishin Global AI 26.7 - 26.54 26.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta EURO STOXX 50 23.76 - 23.69 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay DJIA Lev 2X ETF 14.05 - 13.94 14.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Taiwan Technology 92.25 - 91.7 92.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 60 - 59.8 60.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 11.18 - 11.14 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta DJCI Silver ER Futures 28.97 - 28.87 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 45.8 - 45.7 45.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 32 - 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 48.25 - 48.25 48.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.09 - 39.09 39.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.21 - 21.2 21.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 4.72 - 4.71 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 20.98 - 20.97 21.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay S&P North American Technology Sector 29.43 - 29.33 29.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 38.05 - 38.01 38.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 49.55 - 49.5 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 46.31 - 46.31 46.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Global USD 10+ Years Insurance IG Bond ETF 41.72 - 41.67 41.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta S&P GSCI Crude Oil 2x Leveraged ER Futures 0.85 - 0.82 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 50.3 - 50.3 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Is 38.7 - 38.7 38.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 40.05 - 40.05 40.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 3.78 - 3.72 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 10.85 - 10.85 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 42.44 - 42.42 42.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fuh Hwa EM 10+ Bond 22.29 - 22.28 22.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 1-5 High Yield 18.7 - 18.69 18.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac STOXXUSA 500 ETF 22.25 - 22.25 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fubon FTSE Developed Europe 19.89 - 19.81 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 80.7 - 80.7 80.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 20+Years US Banking Bond 48.7 - 48.7 48.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 25+ Years US Treasury Bond 51.9 - 51.9 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 26.87 - 26.85 26.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 65.1 - 64.75 65.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 12.8 - 12.78 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.76 - 39.76 39.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 10+ Year USD Technology Bond 48.4 - 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF 50.4 - 50.4 50.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Paradigm DowJones Copper ER Futures 20.55 - 20.48 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 47.61 - 47.5 47.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF 38.23 - 38.23 38.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF 43.18 - 43.18 43.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 47.7 - 47.7 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 59.1 - 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF 68.25 - 68.25 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 46.63 - 46.6 46.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 68.7 - 68.7 68.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 45.21 - 45.21 45.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 19.12 - 19.11 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 16.46 - 16.45 16.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 38.29 - 38.29 38.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 43.62 - 43.62 43.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 71.9 - 71.9 72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 38.14 - 38.14 38.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 44.28 - 44.28 44.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 43.78 - 43.78 43.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 47 - 47 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 47.8 - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 43.5 - 43.5 43.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 38.32 - 38.32 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.84 - 38.81 38.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 46.5 - 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 42.73 - 42.73 42.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 43.94 - 43.9 43.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Shin Kong Shiller Barclays CAPE® US Sector Value 20.77 - 20.75 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۳۰
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 18.61 - 18.6 18.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 43.36 - 43.36 43.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 47.82 - 47.82 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 24.87 - 24.87 24.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 45.79 - 45.79 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 45.7 - 45.7 45.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۹:۰۱
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 22.65 - 22.53 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 40.27 - 40.27 40.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF 38.51 - 38.51 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.06 - 39.06 39.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 39.04 - 39.03 39.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Cathay Nikkei 225 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Cathay FTSE China A50 8.2 - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 10.03 - 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Yuanta Nikkei 225 29.58 - 29.38 29.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۳۰
Yuanta P shares MSCI Taiwan 49.37 - 49.37 49.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۳۰
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF 39.16 - 39.16 39.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۳۰
Yuanta P shares Taiwan Electronics 50.4 - 50.05 50.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 46.5 - 46.28 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 45.35 - 45.35 45.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 45.21 - 45.21 45.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR ETF 50.9 - 50.85 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta P shares MSCI Taiwan Fin 17.85 - 17.8 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon Big Apple Total Return Index 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۹:۳۰
MEGA IT Elite 30 Total Return 25.67 - 25.67 25.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 11.42 - 11.42 11.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۰۱
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.8 - 18.8 18.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۳۰
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 120 - 120 120.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۱
KGI Taiwan 500 Total Return Index 25.05 - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 24.02 - 24.02 24.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۰:۳۱
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 20.78 - 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.65 - 42.65 42.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۹:۳۱
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 37.64 - 37.64 37.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 45.16 - 45.15 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۱
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 6.11 - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۸:۳۱
Fuh Hwa China Credit Bond 60.3 - 60.3 60.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 17.4 - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.36 - 41.26 41.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 - 0.02 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Finance 49.55 - 0.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Eight Industries 49 - 0.02 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی