شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:56:13
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,164
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:13
85 (7.88%)
تغییر ۳ ماهه
64 (5.82%)
تغییر ۶ ماهه
218 (23.04%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

6,929
قیمت روز
5 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:55
1,717 (19.86%)
تغییر ۳ ماهه
1,104 (13.74%)
تغییر ۶ ماهه
915 (11.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SinoPac STOXXUSA 500 ETF 18 17.77 17.64 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
KGI 25+ Years US Treasury Bond 55.25 55.35 55.25 55.7 1.45 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE 15+ Year Us Utility 43.43 43.26 42.9 43.43 0.66 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 44.98 44.99 44.25 44.99 1.50 3.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE 25+ Year US Treasury 55.35 55.3 55.05 55.35 1.75 3.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
CTBC US High Grade Municipal Bond 38.31 38.4 38 38.52 0.86 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 45.4 45.28 44.72 45.4 0.72 1.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 41.74 41.51 41.41 41.76 1.42 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 46.27 46.28 44.1 46.28 2.02 4.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.83 39.82 39.82 39.83 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 48.99 48.93 48.93 48.99 1.54 3.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 61.7 61.5 60.85 61.7 1.30 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 19.69 19.76 19.48 19.76 0.07 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 44.55 44.02 44.02 44.55 1.14 2.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.37 44.4 44.11 44.4 1.12 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 34.27 34.05 34.05 34.28 0.26 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  41.17 40.96 40.77 41.17 0.67 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 44.87 45.15 44.62 45.32 0.28 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47.09 47.08 45.48 47.24 0.51 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 45.63 45.4 45.4 45.63 0.22 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 40.2 40.25 40.03 40.3 0.20 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 46.13 46.69 46.13 46.7 0.23 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 46.88 46.89 46.49 47 1.50 3.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 42.56 41.93 41.71 42.56 1.66 4.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 32.9 32.82 32.75 33.4 0.21 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 40.37 40.48 40.29 40.48 1.14 2.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.54 42.59 42.54 42.59 0.37 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.4 - 39.4 39.4 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF 39.95 39.91 39.91 39.95 0.11 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 37.77 37.41 37.33 37.85 1.37 3.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.7 41.09 41.09 41.7 0.85 2.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 41.3 41.07 40.92 41.3 0.80 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 35.9 36.72 35.2 36.72 0.70 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 38.8 38.88 38.8 38.88 1.22 3.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF 40.32 40.3 40.3 40.32 1.02 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 41.86 41.65 41.65 41.86 0.12 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 37.19 37.21 37.19 37.25 0.24 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF 32.62 32.65 32.62 32.74 0.63 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF 36 36.01 36 36.01 1.05 3.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon Global USD 10+ Years Insurance IG Bond ETF 36.09 37.12 36.09 37.16 0.07 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 45.2 45.1 45.1 45.44 1.00 2.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 43 42.68 42.68 43 1.15 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 40.62 - 40.62 40.62 0.52 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 40.12 39.11 39.11 40.12 0.58 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 38.18 37.83 37.61 38.51 0.35 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 45 44.82 44.8 45.23 0.88 1.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 40.7 - 40.7 40.7 0.30 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
KGI 10+ Year USD Technology Bond 46.86 46.99 46.86 46.99 1.16 2.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 36.92 - 36.92 36.92 0.22 0.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF 39.91 - 39.91 39.91 0.07 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF 46.24 46.28 46.24 46.28 1.29 2.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 44.63 44.6 44.5 44.63 0.63 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 43.7 43.9 43.62 43.9 1.30 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.46 - 39.46 39.46 0.12 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 39.66 - 39.66 39.66 0.76 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 40.75 40.86 40.75 40.86 0.75 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa China Credit Bond 60.9 - 60.9 60.9 0.20 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 84 83.45 83.45 84 1.40 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
KGI 20+Years US Banking Bond 44.05 44.02 42.99 44.05 1.05 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 58.7 - 58.7 58.7 0.40 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 42.44 - 42.44 42.44 1.04 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF 39.54 39.5 39.5 39.54 0.06 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 69.3 68.75 68.75 69.3 2.10 3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 42.05 41.5 41.5 42.05 0.15 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 40.75 40.95 39.98 40.95 1.00 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 41.3 41.1 41.1 41.3 0.80 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 43.9 43.82 43.82 43.9 0.70 1.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 42.65 - 42.65 42.65 0.40 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 39.17 - 39.17 39.17 1.24 3.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 51 50.5 50.5 51 1.50 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 39.46 39.21 39.2 39.46 0.13 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 51.8 51.95 51.8 52 1.20 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
Yuanta Nikkei 225 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 18.44 - 18.44 18.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.45 - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.22 - 38.22 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon NIFTY 16.27 - 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX 18.45 - 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon NASDAQ 100 29.9 - 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
UPAMC NYSE FANG+ 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nikkei 225 7.82 - 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nikkei 225 23.98 - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon MSCI Taiwan 50.25 - 50.25 50.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Taishin Global AI 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Taishin MSCI China 19.32 - 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa EM 10+ Bond 19.8 - 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta MSCI China A 19.88 - 19.88 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta EURO STOXX 50 20.11 - 20.11 20.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A50 6.4 - 6.4 6.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Taishin MSCI China 2X 8.1 - 8.1 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Capital SZSE SME Price 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A150 19.95 - 19.95 19.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon NIFTY -1 Inverse 17.6 - 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa 1-5 High Yield 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Hang Seng H-Share 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Taiwan Technology 59.6 - 59.6 59.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 21.88 - 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 19.57 - 19.57 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon China CSI 500 Index 17.56 - 17.56 17.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE Emerging Market 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon FTSE Developed Europe 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 17.77 - 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
MEGA IT Elite 30 Total Return 20.04 - 20.04 20.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.68 - 17.68 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
FSITC Taiwan Industry Elite 30 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 14.3 - 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 47.87 - 47.87 47.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.71 - 19.71 19.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 11.58 - 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 33.37 - 33.37 33.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 9.38 - 9.38 9.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 19.7 - 19.7 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Big Apple Total Return Index 4.51 - 4.51 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Polaris SE50 Securities Investment 29.25 - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares SP Custom China 50 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Electronics 34.8 - 34.8 34.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 28.41 - 28.41 28.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Dow Jones Industrial Average 8.02 - 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm DowJones Copper ER Futures 15.01 - 15.01 15.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 40.2 - 40.2 40.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 16.67 - 16.67 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.14 - 18.14 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 27.13 - 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 15.11 - 15.11 15.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay S&P North American Technology Sector 21.5 - 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 20.05 - 20.05 20.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 21.78 - 21.78 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 16.43 - 16.43 16.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.7 - 40.7 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 14.74 - 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 39.8 - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 20.5 - 20.5 20.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 41.35 - 41.35 41.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.27 - 17.27 17.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 9.8 - 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong Shiller Barclays CAPE® US Sector Value 16.06 - 16.06 16.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A50 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE180 Inversed 6.14 - 6.14 6.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay DJIA Lev 2X ETF 9.21 - 9.21 9.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX Inverse -1X 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Nifty 2X Leveraged 14.22 - 14.22 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX Leveraged 2X 15.32 - 15.32 15.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay PHLX Semiconductor 14.58 - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 43.9 - 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE180 Leveraged 2X 37.15 - 37.15 37.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE 180 China Tracker 28.24 - 28.24 28.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon S&P US Preferred Stock 15.58 - 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta DJCI Silver ER Futures 16.41 - 16.41 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Top 50 76.6 - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 33.99 - 33.99 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 23.35 - 23.35 23.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF 13.58 - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 11.93 - 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 24.35 - 24.35 24.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8.01 - 8.01 8.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 22.15 - 22.15 22.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 14.29 - 14.29 14.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Global NextGen Communications ETF 17.85 - 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 25.55 - 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 3.78 - 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۹:۳۰
Yuanta P shares MSCI Taiwan 35.9 - 35.9 35.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 16.24 - 16.24 16.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 18.26 - 18.26 18.26 0.76 4.34% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SZSE 100 10.61 - 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۰
KGI Taiwan 500 Total Return Index 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
MasterLink S&P China New Sector 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۰
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 22.31 - 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 21.06 - 20.35 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 - 0.02 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Finance 49.55 - 0.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Eight Industries 49 - 0.02 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی