شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0333
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:50:10
0 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,116
قیمت روز
12 (1.08%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
34 (3.14%)
تغییر ۳ ماهه
69 (6.59%)
تغییر ۶ ماهه
159 (16.61%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,868
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
534 (6.41%)
تغییر ۳ ماهه
726 (8.91%)
تغییر ۶ ماهه
1,655 (22.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon TOPIX 22.54 - 22.54 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon SZSE 100 11.95 - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon NASDAQ 100 35.22 - 35.22 35.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
UPAMC NYSE FANG+ 25.05 - 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon MSCI Taiwan 62.1 - 62.1 62.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay FTSE China A50 22.57 - 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon SSE180 Inversed 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Taishin MSCI China 2X 11.83 - 11.83 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon Taiwan Technology 72.5 - 72.5 72.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon TOPIX Inverse -1X 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon TOPIX Leveraged 2X 23.19 - 23.19 23.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon China CSI 500 Index 19.32 - 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 54.05 - 54.05 54.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon SSE180 Leveraged 2X 50.1 - 50.1 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon SSE 180 China Tracker 32.21 - 32.21 32.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares MSCI Taiwan 45.88 - 45.88 45.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 19.32 - 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
MEGA IT Elite 30 Total Return 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Top 50 97.7 - 97.7 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 54.6 - 54.6 54.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 22.28 - 22.28 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
MasterLink S&P China New Sector 15.61 - 15.61 15.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 60.35 - 60.35 60.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 19.18 - 19.18 19.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 25.68 - 25.68 25.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares SP Custom China 50 25 - 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 36.07 - 36.07 36.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 17.33 - 17.33 17.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 20.78 - 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay S&P North American Technology Sector 26.53 - 26.53 26.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 28.1 - 28.1 28.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.94 - 39.94 39.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 24.05 - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 30.14 - 30.14 30.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 45.4 - 45.4 45.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay Nikkei 225 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Taishin MSCI China 22.19 - 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa EM 10+ Bond 22.27 - 22.27 22.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta MSCI China A 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay FTSE China A50 7.52 - 7.52 7.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Capital SZSE SME Price 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay FTSE China A150 22.6 - 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa 1-5 High Yield 20.18 - 20.18 20.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon Hang Seng H-Share 21.22 - 21.22 21.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Mega Taiwan Blue Chip 30 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay FTSE Emerging Market 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon FTSE Developed Europe 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 18.47 - 18.47 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon S&P US Preferred Stock 19.85 - 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 23.89 - 23.89 23.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta DJCI Silver ER Futures 20.2 - 20.2 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay Korea/taiwan IT Premier 22.47 - 22.47 22.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
FSITC Taiwan Industry Elite 30 21.85 - 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 29.19 - 29.19 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Capital Taiex Daily Inversed -1X 6.64 - 6.64 6.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 18.78 - 18.78 18.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 24.16 - 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Polaris SE50 Securities Investment 33.84 - 33.84 33.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Electronics 42.49 - 42.49 42.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay Dow Jones Industrial Average 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 48.88 - 48.88 48.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 25.12 - 25.12 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 32.52 - 32.52 32.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 21.78 - 21.78 21.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 21.79 - 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 20.15 - 20.15 20.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.15 - 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 23.44 - 23.44 23.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.04 - 17.04 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۰:۰۴
Fubon NIFTY 23.97 - 23.97 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Cathay Nikkei 225 30.01 - 30.01 30.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta Nikkei 225 30.4 - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta EURO STOXX 50 26.92 - 26.92 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fubon NIFTY -1 Inverse 12.92 - 12.92 12.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fubon Nifty 2X Leveraged 30.37 - 30.37 30.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 12.27 - 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 28.86 - 28.86 28.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 32.24 - 32.24 32.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۴
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 45.83 - 45.75 45.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 40.24 - 40.22 40.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 47.44 - 47.4 47.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 40.64 - 40.61 40.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 46.54 - 46.48 46.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۰:۰۳
Capital ICE 25+ Year US Treasury 44.33 - 44.33 44.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 42.68 - 42.65 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 45.79 - 45.74 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 40.7 - 40.7 40.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.04 - 44.04 44.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 45.99 - 45.98 45.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47.85 - 47.85 47.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 46.22 - 46.13 46.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 45.86 - 45.79 45.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 40.46 - 40.46 40.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 45.29 - 45.29 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۳۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 44.2 - 44.1 44.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۰۲
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 49.31 - 49.3 49.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۰۲
Capital ICE 15+ Year Us Utility 45.67 - 45.64 45.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.88 - 39.88 39.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 43.72 - 43.71 43.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 42.41 - 42.38 42.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 44.49 - 44.49 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 22.26 - 22.25 22.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  43.88 - 43.86 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 47.51 - 47.47 47.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 44.57 - 44.57 44.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 43.35 - 43.35 43.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۳۲
Fuh Hwa China Credit Bond 61 - 60.8 61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 68.9 - 68.9 68.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 20+Years US Banking Bond 47.34 - 47.34 47.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.4 - 42.4 42.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 25+ Years US Treasury Bond 45.1 - 45.04 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 43.94 - 43.94 43.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 45.94 - 45.88 45.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 60.8 - 60.65 60.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 67.2 - 67.1 67.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 42.5 - 42.5 42.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 68.1 - 67.9 68.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42.14 - 42.1 42.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 49.38 - 49.38 49.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 41.7 - 41.65 41.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 43.86 - 43.82 43.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 44.95 - 44.95 44.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 45.06 - 45.06 45.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 42.04 - 42.04 42.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 47.65 - 47.65 47.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 43.14 - 43.08 43.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۸:۰۲
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 42.51 - 42.47 42.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۳۲
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.08 - 39.08 39.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۳۲
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 42.78 - 42.78 42.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۳۲
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 41.83 - 41.83 41.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۷:۳۲
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 46.23 - 46.23 46.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۳۱
Paradigm DowJones Copper ER Futures 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 41.77 - 41.77 41.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Cathay PHLX Semiconductor 17.98 - 17.98 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Fubon Big Apple Total Return Index 5.7 - 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 110.95 - 110.95 110.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 22.84 - 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
KGI Taiwan 500 Total Return Index 22.92 - 22.92 22.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 23.16 - 23.16 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 22.2 - 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۰:۰۴
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Taiwan Finance 49.55 - 49.55 49.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
Fubon Taiwan Eight Industries 49 - 49 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 1X Inverse ER Future 16.49 - 16.49 16.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۰۳
FSITC Taiwan Industry Elite 30 Daily -1X Inverse 18.18 - 18.18 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۲:۳۶
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta KOSPI 200 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Leveraged 2X 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Taishin MSCI Taiwan Daily Inverse 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲