تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.036
قیمت روز
0 (0.56%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 18:50:19
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.57%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,195
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
17 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
6 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
225 (15.85%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SinoPac STOXXUSA 500 ETF 28.4 28.4 28.4 28.4 0.12 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 71.15 71.15 71.15 71.15 0.40 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 20+Years US Banking Bond 46.17 46.17 46.17 46.17 0.08 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay US Treasury 20+ YR ETF 44.44 44.44 44.44 44.44 0.32 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 25+ Years US Treasury Bond 44.86 44.86 44.86 44.86 0.28 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital ICE 15+ Year Us Utility 45.34 45.34 45.34 45.34 0.06 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 43.28 43.28 43.28 43.28 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital ICE 25+ Year US Treasury 44.69 44.69 44.69 44.69 0.32 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 42.71 42.71 42.71 42.71 0.19 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 40.58 40.58 40.58 40.58 0.13 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 10+ Year USD Technology Bond 44.47 44.47 44.47 44.47 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC US High Grade Municipal Bond 36.19 36.19 36.19 36.19 0.07 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF 46.78 46.78 46.78 46.78 0.08 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF 36.63 36.63 36.63 36.63 0.16 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond 30.04 30.04 30.04 30.04 0.09 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 38.06 38.06 38.06 38.06 0.06 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 40.98 40.98 40.98 40.98 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 20 +Years US Treasury Bond ETF 44.24 44.24 44.24 44.24 0.29 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 45.1 45.1 45.1 45.1 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF 36.2 36.2 36.2 36.2 0.13 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF 37.71 37.71 37.71 37.71 0.08 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF 37.3 37.3 37.3 37.3 0.13 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF 37.78 37.78 37.78 37.78 0.05 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 45.11 45.11 45.11 45.11 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 44.64 44.64 44.64 44.64 0.06 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 42.78 42.78 42.78 42.78 0.30 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.95 39.95 39.95 39.95 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 40.7 40.7 40.7 40.7 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF 65.55 65.55 65.55 65.55 0.15 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 43.47 43.47 43.47 43.47 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 47.15 47.15 47.15 47.15 0.05 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 42.5 42.5 42.5 42.5 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 43.62 43.62 43.62 43.62 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 64.8 64.8 64.8 64.8 0.05 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF 35.91 35.91 35.91 35.91 0.14 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 37.2 37.2 37.2 37.2 0.10 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 39.29 39.29 39.29 39.29 0.09 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 41.53 41.53 41.53 41.53 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 19.72 19.72 19.72 19.72 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF 45.7 45.7 45.7 45.7 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF 40.75 40.75 40.75 40.75 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 67 67 67 67 0.25 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.06 39.06 39.06 39.06 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 37.82 37.82 37.82 37.82 0.05 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF 36.8 36.8 36.8 36.8 0.09 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 48.5 48.5 48.5 48.5 0.08 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.01 44.01 44.01 44.01 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 37.2 37.2 37.2 37.2 0.17 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 41.25 41.25 41.25 41.25 0.08 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  42.84 42.84 42.84 42.84 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 40.84 40.84 40.84 40.84 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 45.31 45.31 45.31 45.31 0.12 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 43.41 43.41 43.41 43.41 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 48.15 48.15 48.15 48.15 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 44.96 44.96 44.96 44.96 0.18 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 44.96 44.96 44.96 44.96 0.13 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 43.54 43.54 43.54 43.54 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 43.32 43.32 43.32 43.32 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 41.42 41.42 41.42 41.42 0.13 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 42.22 42.22 42.22 42.22 0.09 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Is 38.04 38.04 38.04 38.04 0.23 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 36.35 36.35 36.35 36.35 0.09 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 45.4 45.4 45.4 45.4 0.10 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 42.92 42.92 42.92 42.92 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 37.26 37.26 37.26 37.26 0.06 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 43.7 43.7 43.7 43.7 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 42.9 42.9 42.9 42.9 0.16 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 41.22 41.22 41.22 41.22 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 40.8 40.8 40.8 40.8 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 41.81 41.81 41.81 41.81 0.11 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 38.34 38.34 38.34 38.34 0.09 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay Nikkei 225 12.1 12.1 12.1 12.1 0.05 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Nikkei 225 34.5 34.5 34.5 34.5 0.05 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta EURO STOXX 50 29.63 29.63 29.63 29.63 0.17 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay FTSE China A50 8.82 8.82 8.82 8.82 0.05 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares MSCI Taiwan 66.45 66.45 66.45 66.45 0.55 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
MasterLink S&P China New Sector 17.22 17.22 17.22 17.22 0.22 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 45.59 45.59 45.59 45.59 0.85 1.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Big Apple Total Return Index 7.66 7.66 7.66 7.66 0.04 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.8 39.8 39.8 39.8 0.12 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 43.55 43.55 43.55 43.55 0.20 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon NIFTY 26.9 26.9 26.9 26.9 0.61 2.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon TOPIX 25.15 25.15 25.15 25.15 0.24 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon SZSE 100 16.8 16.8 16.8 16.8 0.18 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon NASDAQ 100 53.8 53.8 53.8 53.8 0.15 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
UPAMC NYSE FANG+ 49.37 49.37 49.37 49.37 0.13 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Nikkei 225 33.66 33.66 33.66 33.66 0.27 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon MSCI Taiwan 95.55 95.55 95.55 95.55 1.15 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Taishin Global AI 33.72 33.72 33.72 33.72 0.12 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Taishin MSCI China 21.93 21.93 21.93 21.93 0.14 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P 500 ETF 37.72 37.72 37.72 37.72 0.11 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa EM 10+ Bond 20.59 20.59 20.59 20.59 0.05 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta MSCI China A 27.63 27.63 27.63 27.63 0.25 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay FTSE China A50 24.52 24.52 24.52 24.52 0.07 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Taiwan 5G Plus 18.26 18.26 18.26 18.26 0.23 1.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon SSE180 Inversed 4.11 4.11 4.11 4.11 0.02 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Capital SZSE SME Price 18.57 18.57 18.57 18.57 0.25 1.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay DJIA Lev 2X ETF 21.37 21.37 21.37 21.37 0.10 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay FTSE China A150 30.21 30.21 30.21 30.21 0.28 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon NIFTY -1 Inverse 8.86 8.86 8.86 8.86 0.26 2.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa 1-5 High Yield 18.28 18.28 18.28 18.28 0.06 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Hang Seng H-Share 17.02 17.02 17.02 17.02 0.16 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Taiwan Technology 126.95 126.95 126.95 126.95 1.55 1.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon TOPIX Inverse -1X 10.7 10.7 10.7 10.7 0.07 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Nifty 2X Leveraged 40.52 40.52 40.52 40.52 1.90 4.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon TOPIX Leveraged 2X 27.77 27.77 27.77 27.77 0.49 1.76% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 29.78 29.78 29.78 29.78 0.35 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Mega Taiwan Blue Chip 30 33.45 33.45 33.45 33.45 0.26 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay PHLX Semiconductor 29.9 29.9 29.9 29.9 0.14 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon China CSI 500 Index 23.09 23.09 23.09 23.09 0.21 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 80 80 80 80 0.50 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay FTSE Emerging Market 22.71 22.71 22.71 22.71 0.27 1.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon SSE 180 China Tracker 36.31 36.31 36.31 36.31 0.11 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 14.01 14.01 14.01 14.01 0.08 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon S&P US Preferred Stock 16.97 16.97 16.97 16.97 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 21.39 21.39 21.39 21.39 0.10 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Daily S&P 500 Bull 2X 68.7 68.7 68.7 68.7 0.25 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 32.99 32.99 32.99 32.99 0.10 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 8.46 8.46 8.46 8.46 0.04 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta DJCI Silver ER Futures 26.4 26.4 26.4 26.4 0.16 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Top 50 139.25 139.25 139.25 139.25 1.35 0.98% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Korea/taiwan IT Premier 34.24 34.24 34.24 34.24 0.60 1.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
FSITC Taiwan Industry Elite 30 29.05 29.05 29.05 29.05 0.19 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 133.75 133.75 133.75 133.75 2.10 1.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 24.24 24.24 24.24 24.24 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF 6.19 6.19 6.19 6.19 0.05 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 12.18 12.18 12.18 12.18 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 93.1 93.1 93.1 93.1 1.15 1.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 5.48 5.48 5.48 5.48 0.03 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares MSCI Taiwan Fin 22.28 22.28 22.28 22.28 0.04 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 34.35 34.35 34.35 34.35 0.35 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 18.17 18.17 18.17 18.17 0.04 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Capital Dow Jones US Real Estate 22.3 22.3 22.3 22.3 0.23 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Capital Taiex Daily Inversed -1X 3.69 3.69 3.69 3.69 0.03 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 13.68 13.68 13.68 13.68 0.14 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 26.28 26.28 26.28 26.28 0.47 1.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 7.28 7.28 7.28 7.28 0.11 1.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 22.66 22.66 22.66 22.66 0.07 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 19.01 19.01 19.01 19.01 0.44 2.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 25.49 25.49 25.49 25.49 0.12 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Polaris SE50 Securities Investment 35.32 35.32 35.32 35.32 0.17 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Electronics 67.8 67.8 67.8 67.8 0.80 1.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 58.45 58.45 58.45 58.45 0.40 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 12.13 12.13 12.13 12.13 0.49 4.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon TWSE Corporate Governance 100 35.82 35.82 35.82 35.82 0.34 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Paradigm DowJones Copper ER Futures 28.4 28.4 28.4 28.4 0.66 2.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF 35.37 35.37 35.37 35.37 0.34 0.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 25.76 25.76 25.76 25.76 0.43 1.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 58.85 58.85 58.85 58.85 0.10 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 21.43 21.43 21.43 21.43 0.35 1.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Sustainability High Dividend ETF 18.59 18.59 18.59 18.59 0.15 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF 108.8 108.8 108.8 108.8 0.15 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 23.48 23.48 23.48 23.48 0.26 1.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Global NextGen Communications ETF 29.95 29.95 29.95 29.95 0.08 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 25.1 25.1 25.1 25.1 0.09 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 19.36 19.36 19.36 19.36 0.04 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 44.57 44.57 44.57 44.57 0.40 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.01 20.01 20.01 20.01 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay S&P North American Technology Sector 38 38 38 38 0.24 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 17.05 17.05 17.05 17.05 0.07 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 41.83 41.83 41.83 41.83 0.11 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 45.9 45.9 45.9 45.9 0.32 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 26.79 26.79 26.79 26.79 0.05 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 36.61 36.61 36.61 36.61 0.06 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.63 39.63 39.63 39.63 0.13 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 28.74 28.74 28.74 28.74 0.39 1.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 8.53 8.53 8.53 8.53 0.56 6.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 12.14 12.14 12.14 12.14 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.69 18.69 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 16.11 16.11 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۵:۰۴
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 55.7 55.7 55.7 55.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 41.85 41.85 41.85 41.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 41.64 41.64 41.64 41.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 45.92 45.92 45.92 45.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۶:۰۵
Fubon SSE180 Leveraged 2X 53.95 53.95 53.95 53.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon FTSE Developed Europe 24.16 24.16 24.16 24.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 115.7 115.7 115.7 115.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta P shares SP Custom China 50 32.28 32.28 32.28 32.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Cathay Dow Jones Industrial Average 12.68 12.68 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 21.79 21.79 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۵:۰۴
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.84 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۵:۰۳
MEGA IT Elite 30 Total Return 33.86 33.86 33.86 33.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۱۵:۰۳
KGI Taiwan 500 Total Return Index 33.88 33.88 33.88 33.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۳
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 1.48 1.48 1.48 1.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۶:۳۵
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 31.83 31.83 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۶
Shin Kong Shiller Barclays CAPE® US Sector Value 21.84 21.84 21.81 21.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۵
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF 38.6 38.6 38.02 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۳۱
Fubon Global USD 10+ Years Insurance IG Bond ETF 41.86 41.86 41.39 41.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۹:۰۲
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 43.87 43.87 43.87 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۸:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 10.46 10.46 10.42 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۳۱
Taishin MSCI China 2X 11.92 11.92 11.87 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Yuanta S&P GSCI Crude Oil 2x Leveraged ER Futures 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۰
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 20.78 20.78 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.65 42.65 42.65 42.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۹:۳۱
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 37.64 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 45.16 45.16 45.15 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۱
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۸:۳۱
Fuh Hwa China Credit Bond 60.3 60.3 60.3 60.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 17.4 17.4 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.36 41.36 41.26 41.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 21.05 0.02 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Finance 49.55 49.55 0.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Eight Industries 49 49 0.02 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی