تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0351
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 08:29:05
0 (1.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.29%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,175
قیمت روز
5 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
63 (5.09%)
تغییر ۳ ماهه
131 (10.03%)
تغییر ۶ ماهه
29 (2.41%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
818 (10.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Nikkei 225 12.76 12.76 12.76 12.76 0.14 1.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE China A50 9.37 9.37 9.37 9.37 0.09 0.96% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 124.4 124.4 124.4 124.4 3.40 2.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 12.16 12.16 12.16 12.16 0.06 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon NIFTY 24.47 24.47 24.47 24.47 0.81 3.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon TOPIX 25.69 25.69 25.69 25.69 0.05 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon SZSE 100 15.87 15.87 15.87 15.87 0.25 1.58% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon NASDAQ 100 50.45 50.45 50.45 50.45 0.15 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
UPAMC NYSE FANG+ 48.34 48.34 48.34 48.34 0.05 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Nikkei 225 36.36 36.36 36.36 36.36 0.38 1.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon MSCI Taiwan 93.15 93.15 93.15 93.15 0.30 0.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Taishin Global AI 30.93 30.93 30.93 30.93 0.04 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Nikkei 225 37.17 37.17 37.17 37.17 0.11 0.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Taishin MSCI China 25.38 25.38 25.38 25.38 0.15 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P 500 ETF 35.9 35.9 35.9 35.9 0.22 0.62% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa EM 10+ Bond 20.26 20.26 20.26 20.26 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta MSCI China A 27.1 27.1 27.1 27.1 0.36 1.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta EURO STOXX 50 28.47 28.47 28.47 28.47 0.03 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE China A50 26.7 26.7 26.7 26.7 0.30 1.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Taiwan 5G Plus 17.84 17.84 17.84 17.84 0.17 0.95% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon SSE180 Inversed 4.01 4.01 4.01 4.01 0.03 0.75% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital SZSE SME Price 16.95 16.95 16.95 16.95 0.31 1.83% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay DJIA Lev 2X ETF 20.03 20.03 20.03 20.03 0.24 1.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE China A150 28.1 28.1 28.1 28.1 0.44 1.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon NIFTY -1 Inverse 10.04 10.04 10.04 10.04 0.32 3.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa 1-5 High Yield 18.64 18.64 18.64 18.64 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share 19.54 19.54 19.54 19.54 0.24 1.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Taiwan Technology 128.4 128.4 128.4 128.4 0.80 0.62% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon TOPIX Inverse -1X 10.66 10.66 10.66 10.66 0.06 0.57% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Nifty 2X Leveraged 33.41 33.41 33.41 33.41 2.04 6.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon TOPIX Leveraged 2X 29.18 29.18 29.18 29.18 0.17 0.58% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 29.96 29.96 29.96 29.96 0.39 1.30% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 32.17 32.17 32.17 32.17 0.31 0.96% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay PHLX Semiconductor 29.38 29.38 29.38 29.38 0.05 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon China CSI 500 Index 21.28 21.28 21.28 21.28 0.22 1.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 78.8 78.8 78.8 78.8 0.35 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon SSE180 Leveraged 2X 64.5 64.5 64.5 64.5 1.35 2.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE Emerging Market 23.51 23.51 23.51 23.51 0.17 0.72% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon FTSE Developed Europe 23.11 23.11 23.11 23.11 0.06 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon SSE 180 China Tracker 37.75 37.75 37.75 37.75 0.39 1.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 14.24 14.24 14.24 14.24 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares MSCI Taiwan 64.85 64.85 64.85 64.85 0.05 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon S&P US Preferred Stock 17.2 17.2 17.2 17.2 0.05 0.29% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 66.5 66.5 66.5 66.5 0.05 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 25.37 25.37 25.37 25.37 0.50 1.97% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 33.33 33.33 33.33 33.33 0.09 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR ETF 41.9 41.9 41.9 41.9 0.09 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 8.15 8.15 8.15 8.15 0.08 0.99% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta DJCI Silver ER Futures 26.13 26.13 26.13 26.13 0.24 0.92% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Top 50 137.15 137.15 137.15 137.15 0.80 0.58% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Korea/taiwan IT Premier 34.76 34.76 34.76 34.76 0.29 0.83% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
FSITC Taiwan Industry Elite 30 28.03 28.03 28.03 28.03 0.17 0.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 119.95 119.95 119.95 119.95 0.40 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 23.41 23.41 23.41 23.41 0.20 0.85% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital ICE 15+ Year Us Utility 43.36 43.36 43.36 43.36 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF 6.76 6.76 6.76 6.76 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 11.1 11.1 11.1 11.1 0.10 0.91% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
MasterLink S&P China New Sector 19.81 19.81 19.81 19.81 0.44 2.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 84.25 84.25 84.25 84.25 0.45 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 5.96 5.96 5.96 5.96 0.02 0.34% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares MSCI Taiwan Fin 19.86 19.86 19.86 19.86 0.31 1.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 34.69 34.69 34.69 34.69 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 18.36 18.36 18.36 18.36 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital Dow Jones US Real Estate 20.57 20.57 20.57 20.57 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital ICE 25+ Year US Treasury 41.66 41.66 41.66 41.66 0.07 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 40.3 40.3 40.3 40.3 0.08 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 15.11 15.11 15.11 15.11 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 40.3 40.3 40.3 40.3 0.13 0.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 7.02 7.02 7.02 7.02 0.07 1.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 23.18 23.18 23.18 23.18 0.37 1.60% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 25.07 25.07 25.07 25.07 0.54 2.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay US Corp A- Above 10+ Yr ETF 45.25 45.25 45.25 45.25 0.05 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 30 30 30 30 0.30 1.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Polaris SE50 Securities Investment 38.1 38.1 38.1 38.1 0.33 0.87% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares SP Custom China 50 31.9 31.9 31.9 31.9 0.02 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Electronics 67.5 67.5 67.5 67.5 0.35 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 52.15 52.15 52.15 52.15 0.75 1.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 10.16 10.16 10.16 10.16 0.04 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon TWSE Corporate Governance 100 34.62 34.62 34.62 34.62 0.03 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Paradigm DowJones Copper ER Futures 26.21 26.21 26.21 26.21 0.46 1.76% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF 33.66 33.66 33.66 33.66 0.12 0.36% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon 20 +Years US Treasury Bond ETF 41.87 41.87 41.87 41.87 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 29.83 29.83 29.83 29.83 0.52 1.74% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 55.3 55.3 55.3 55.3 0.40 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon 7-10 Years US Treasury Bond ETF 37.4 37.4 37.4 37.4 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 21.28 21.28 21.28 21.28 0.17 0.80% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 42.71 42.71 42.71 42.71 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta U.S. Treasury 20+ Year Bond ETF 40.08 40.08 40.08 40.08 0.06 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 39.73 39.73 39.73 39.73 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Sustainability High Dividend ETF 18.56 18.56 18.56 18.56 0.05 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon NASDAQ-100 2X Leveraged Index ETF 92.25 92.25 92.25 92.25 0.30 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fuh Hwa Emerging Market Credit Bond ETF 65 65 65 65 0.20 0.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 21.85 21.85 21.85 21.85 0.15 0.69% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 41.55 41.55 41.55 41.55 0.17 0.41% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 45.23 45.23 45.23 45.23 0.10 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 1.89 1.89 1.89 1.89 0.03 1.61% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Global NextGen Communications ETF 29.33 29.33 29.33 29.33 0.08 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 22.93 22.93 22.93 22.93 0.18 0.79% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 41.2 41.2 41.2 41.2 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 19.44 19.44 19.44 19.44 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 42.47 42.47 42.47 42.47 0.72 1.72% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 20.22 20.22 20.22 20.22 0.04 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay S&P North American Technology Sector 35.92 35.92 35.92 35.92 0.18 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 38.9 38.9 38.9 38.9 0.03 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 40.45 40.45 40.45 40.45 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 17.31 17.31 17.31 17.31 0.04 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 39.44 39.44 39.44 39.44 0.10 0.25% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 39 39 39 39 1.00 2.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 39.25 39.25 39.25 39.25 0.10 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 21.93 21.93 21.93 21.93 0.10 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  41.75 41.75 41.75 41.75 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 25.02 25.02 25.02 25.02 0.41 1.64% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 39.17 39.17 39.17 39.17 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 44.86 44.86 44.86 44.86 0.05 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.77 19.77 19.77 19.77 0.30 1.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 45.85 45.85 45.85 45.85 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 44.3 44.3 44.3 44.3 0.11 0.25% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 42.1 42.1 42.1 42.1 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 37.16 37.16 37.16 37.16 0.09 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 39.63 39.63 39.63 39.63 0.05 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 44.49 44.49 44.49 44.49 0.06 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 43.85 43.85 43.85 43.85 0.10 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 37.75 37.75 37.75 37.75 0.12 0.32% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 41.8 41.8 41.8 41.8 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 42.57 42.57 42.57 42.57 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 6.45 6.45 6.45 6.45 0.03 0.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 41.8 41.8 41.8 41.8 0.07 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 39.3 39.3 39.3 39.3 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 16.22 16.22 16.22 16.22 0.06 0.37% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 11.91 11.91 11.91 11.91 0.07 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
SinoPac STOXXUSA 500 ETF 26.76 26.76 26.73 26.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 22.22 22.22 22.22 22.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC US High Grade Municipal Bond 34.75 34.75 34.75 34.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 44.15 44.15 44.1 44.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF 37.1 37.1 37.09 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF 35.7 35.7 35.7 35.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 43.39 43.39 43.36 43.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 38.82 38.82 38.8 38.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 38.41 38.41 38.41 38.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta US 20+ Year AAA-A Corporate Bond ETF 43.79 43.79 43.76 43.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF 34.93 34.93 34.93 34.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 42.21 42.21 42.21 42.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 37.25 37.25 37.25 37.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 43.55 43.55 43.55 43.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 40.75 40.75 40.75 40.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 37.49 37.49 37.46 37.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Yuanta U.S. Treasury 1-3 Year Bond 30.67 30.67 30.65 30.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay High Yield ex China Cash pay 1-5 Year 2% Is 39.4 39.4 39.38 39.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 41.6 41.6 41.6 41.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Capital Taiex Daily Inversed -1X 4.01 4.01 4 4.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 40.43 40.43 40.43 40.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 37.88 37.88 37.88 37.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 39.48 39.48 39.48 39.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF 37.96 37.96 37.96 37.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF 36.79 36.79 36.79 36.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 19.87 19.87 19.87 19.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 42.15 42.15 42 42.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 38.1 38.1 38.1 38.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond 37.88 37.88 37.88 37.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
KGI 20+Years US Banking Bond 44.1 44.1 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
KGI 25+ Years US Treasury Bond 41.75 41.75 41.75 41.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
KGI 10+ Year USD Technology Bond 42.9 42.9 42.9 42.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF 37.37 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 57.35 57.35 57.35 57.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 41.86 41.86 41.85 41.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 63.45 63.45 63.45 63.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF 38.78 38.78 38.77 38.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 64.5 64.5 64.5 64.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 37.82 37.82 37.82 37.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 39.2 39.2 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 41.8 41.8 41.8 41.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 42.7 42.7 42.7 42.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 38.69 38.69 38.69 38.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 41.28 41.28 41.28 41.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 46.86 46.86 46.86 46.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 41.95 41.95 41.95 41.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 39 39 39 39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.99 18.99 18.99 18.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۰۱
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 40.3 40.3 40.3 40.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۰۱
Fubon Big Apple Total Return Index 7.87 7.87 7.86 7.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KGI Taiwan 500 Total Return Index 32.49 32.49 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۷:۳۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 40.93 40.93 40.93 40.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۷:۳۰
MEGA IT Elite 30 Total Return 32.41 32.41 32.41 32.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Shin Kong Shiller Barclays CAPE® US Sector Value 21.84 21.84 21.84 21.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF 38.6 38.6 38.02 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۵:۳۱
Fubon Global USD 10+ Years Insurance IG Bond ETF 41.86 41.86 41.39 41.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۹:۰۲
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 43.87 43.87 43.87 43.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۸:۳۱
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 10.46 10.46 10.42 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۳۱
Taishin MSCI China 2X 11.92 11.92 11.87 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۹:۳۱
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 24.57 24.57 24.57 24.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۹:۰۱
Yuanta S&P GSCI Crude Oil 2x Leveraged ER Futures 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۰۰
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 20.78 20.78 20.78 20.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۹:۰۱
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 42.65 42.65 42.65 42.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۹:۳۱
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 37.64 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۹:۳۱
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 45.16 45.16 45.15 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۱
Fubon S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF 6.11 6.11 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۸:۳۱
Fuh Hwa China Credit Bond 60.3 60.3 60.3 60.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 17.4 17.4 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۱۵:۰۱
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.36 41.36 41.26 41.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 21.05 0.02 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Finance 49.55 49.55 0.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Eight Industries 49 49 0.02 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی