شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:08:26
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,163
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
37 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
58 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
219 (23.20%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,187
قیمت روز
144 (2.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:54
1,422 (16.52%)
تغییر ۳ ماهه
944 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
749 (9.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Capital ICE 25+ Year US Treasury 55.35 55.25 55.25 55.5 0.65 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Taishin J.P.Morgan Emerging Markets IG Bond 19.45 19.27 19.27 19.45 0.07 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Cathay FTSE Chinese Policy Bank Bond 5+ Years 42 41.95 41.95 42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Capital BofA Merrill Lynch 10+ Year US Banking  41.83 41.66 41.66 42 0.67 1.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Telecommuni 47 46.92 46.91 47 0.46 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Capital ICE International 15+ Year Us Emerging Mar 44.45 44.4 44.2 44.5 0.82 1.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۰
Cathay 15+ Year Healthcare Bond 44.95 44.85 44.69 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 20+ Year BBB Corporate Bond 41.8 41.82 41.7 41.82 0.41 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond 41.8 41.81 41.8 41.94 0.96 2.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon Global USD 10+ Years Energy IG Bond ETF 33.41 33.53 33.41 33.73 0.31 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Healthcare Bond 44.38 44.37 44.28 44.52 0.42 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon Emerging Market USD Investment Grade Bond 34.49 34.65 34.49 34.7 0.22 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon Global USD 10+ Years Insurance IG Bond ETF 38.12 38.1 38.1 38.19 0.22 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
CTBC Bloomberg Barclays Banking Senior 10+ Year Bo 46.48 46.46 46.29 46.5 0.26 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
CTBC Bloomberg Barclays USD Corporate 10+ Year Hig 47.11 47.1 47 47.12 0.05 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Fubon FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank B 43.86 43.79 43.79 43.86 1.03 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Sinopac ICE 15+ Year Core A-BBB US Insurance & Fin 33.66 33.19 33.1 33.66 0.36 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
Capital ICE 15+ Year Us Utility 44 43.98 43.57 44 0.33 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC U.S. Treasury 20+ Year Bond 51.85 51.9 51.75 52.15 0.30 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC US High Grade Municipal Bond 38.32 38.27 38.2 38.32 0.13 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC 0-1 Year US Treasury Bond ETF 39.88 39.89 39.76 39.9 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 9-35 Years US Corporate Bond A 46.28 46.1 45.95 46.28 0.16 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Capital ICE 0-10 Year China Policy Bank 40 40.05 40 40.05 0.05 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF 37.45 37.44 37.38 37.52 0.50 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Capital Ice BofAML 0-1 Year US Treasury ETF 39.42 - 39.42 39.42 0.10 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China 36.75 36.81 36.6 36.81 0.37 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF 39.84 39.8 39.8 39.84 0.53 1.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon 10+ Years US Corporate Bond BBB Ex China 45.3 45.33 45.3 45.33 0.30 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond 45.27 45.23 45.06 45.29 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
Cathay BBB Corporate bond ex China Coupon 4.5%10Yr 40.3 40.31 40.3 40.4 0.31 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
SinoPac STOXXUSA 500 ETF 17.99 17.98 17.77 17.99 0.26 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa China Credit Bond 61 - 61 61 0.10 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 84.9 83.35 83.35 84.9 1.40 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 20+Years US Banking Bond 44.33 44.63 44.33 44.63 1.67 3.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Chinese USD IG Bond 7+ 43 - 43 43 0.20 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 25+ Years US Treasury Bond 55.55 - 55.55 55.55 0.55 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fubon China Policy Bank Bond 0-1 39.4 39.5 39.4 39.5 0.07 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 10+ Year USD Technology Bond 45.6 - 45.6 45.6 0.86 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking 37.62 36.58 36.58 37.65 0.43 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury ETF 39.93 40 39.93 40 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
SinoPac ICE 20+ Year US Treasury ETF 46.35 46.31 46.31 46.35 0.38 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Years AAA -A US Corporate Bond 45.65 - 45.65 45.65 0.65 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 1-5 Year USD Credit Select Bond 58 - 58 58 0.60 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Capital Ice 15+ Year AAA-A Us Healthcare 46.05 45.34 45.34 46.05 0.09 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Capital ICE 15+ Year AAA-AA US Corporate 48.9 49.27 48.9 49.27 0.33 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
FSITC Bloomberg Barclays US Treasury 20+ 51.35 50.65 50.65 51.35 1.05 2.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 8+ Year Financial Subordinate Bond 62.2 61.75 61.75 62.2 1.20 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Year US Healthcare and Pharma Bond 42.7 - 42.7 42.7 0.68 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Taishin Bloomberg China Policy Bank 5+ Year 39.65 39.67 39.65 39.74 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Taishin Bloomberg US Banking Index 15+ Year 39.87 39.85 39.82 39.89 0.38 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Fuh Hwa 20+ Year A3 or Better Corporate Bond 69.4 - 69.4 69.4 0.65 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 7-10 Year China Policy Bank Bond 39.54 - 39.54 39.54 0.14 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 20+ Year AAA-AA US Large Cap Corporate Bond 42.35 - 42.35 42.35 0.55 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 15+ Year US Investment Grade Corporate Select 41.1 - 41.1 41.1 0.65 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Capital BofA Merrill Lynch 15+ Year US Technology 45.15 45.44 45.15 45.51 0.45 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond 46 - 46 46 0.80 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Utility Bond Se 43.8 - 43.8 43.8 0.37 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay Bloomberg Barclays 7-10 Year Banking Bond S 41.45 - 41.45 41.45 0.15 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Cathay EM USD Investment Grade ex China Coupon 5.5 40 39.62 39.42 40 0.20 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Ban 42.5 - 42.5 42.5 0.50 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade B 41.8 - 41.8 41.8 0.65 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index 40.1 40.26 40.1 40.26 0.35 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Sinopac ICE 10+ Year Core Large Cap Single-A US Co 41.64 - 41.64 41.64 0.26 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۳۰
Shin Kong 15 Years USD Banking Bond 40.04 40.08 40.04 40.08 0.13 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۰۰
CTBC China Corporate 5+ Year USD IG Bond 41.88 41.92 41.88 41.92 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۰۰
CTBC 0-5 Year AAA-BB EM USD Government Bond ex-144 38.53 38.52 38.52 38.55 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۰۰
Yuanta US 10+ Investment Grade Utility Electric Po 41.2 41.24 41.2 41.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۹:۰۰
CTBC Emerging Asia (ex China) USD Select Bond 37.02 36.86 36.86 37.02 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
UPAMC 10Y+ Aa-A USD Senior Corporate Bond ETF 37 - 37 37 1.00 2.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Fubon FTSE Asian Broad Bond Index China Investment 40.88 - 40.88 40.88 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Fubon NIFTY 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SZSE 100 10.57 - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon NASDAQ 100 29.91 - 29.91 29.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
UPAMC NYSE FANG+ 21.9 - 21.9 21.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nikkei 225 7.65 - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nikkei 225 23.2 - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon MSCI Taiwan 49.93 - 49.93 49.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Taishin Global AI 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Nikkei 225 23.48 - 23.48 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Taishin MSCI China 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa EM 10+ Bond 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta MSCI China A 19.75 - 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta EURO STOXX 50 19.45 - 19.45 19.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A50 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A50 6.35 - 6.35 6.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE180 Inversed 6.17 - 6.17 6.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Capital SZSE SME Price 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay DJIA Lev 2X ETF 8.69 - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE China A150 19.85 - 19.85 19.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon NIFTY -1 Inverse 18.29 - 18.29 18.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa 1-5 High Yield 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Taiwan Technology 58.75 - 58.75 58.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX Inverse -1X 16.14 - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Nifty 2X Leveraged 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon TOPIX Leveraged 2X 14.36 - 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa CSI 300 A Shares 21.74 - 21.74 21.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay PHLX Semiconductor 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon China CSI 500 Index 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon FTSE TWSE Taiwan 50 43.54 - 43.54 43.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE180 Leveraged 2X 37.29 - 37.29 37.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE Emerging Market 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon FTSE Developed Europe 16.2 - 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon SSE 180 China Tracker 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa FTSE Mortgage REITs 7.97 - 7.97 7.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon S&P US Preferred Stock 15.49 - 15.49 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily CSI 300 Bull 2X 14.34 - 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Nasdaq A.I. & Robotics 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily CSI 300 Bear -1X 12.47 - 12.47 12.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta DJCI Silver ER Futures 15.77 - 15.77 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Top 50 75.9 - 75.9 75.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Korea/taiwan IT Premier 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
FSITC Taiwan Industry Elite 30 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily Taiwan 50 Bull 2X 33.97 - 33.97 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta SP GSCI Gold ER Futures 22.69 - 22.69 22.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay TAIEX Daily Inversed ETF 13.55 - 13.55 13.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
SinoPac Taiwan Weighted Tracker 47.99 - 47.99 47.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Daily Taiwan 50 Bear -1X 11.89 - 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Div Plus 24.52 - 24.52 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar ER Futures 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Taiex Daily Inversed -1X 8 - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Taiex Daily Leveraged 2X 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 12.88 - 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay US Treasury 20+ YR Lev 2X 34.33 - 34.33 34.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Daily Hang Seng Inversed 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong NYSE US Core Large Cap 18.16 - 18.16 18.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Hang Seng H-Share Leveraged 19.78 - 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B 21.91 - 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Big Apple Total Return Index 4.49 - 4.49 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Polaris SE50 Securities Investment 29.2 - 29.2 29.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Electronics 34.66 - 34.66 34.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta P shares Taiwan Mid Cap 100 28.67 - 28.67 28.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta SP GSCI Crude Oil ER Future 10.23 - 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Dow Jones Industrial Average 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm DowJones Copper ER Futures 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta FTSE4Good TIP Taiwan ESG ETF 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Daily Hang Seng Leveraged 2X 20.29 - 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa FTSE Taiwan High Div Low Vol 40.03 - 40.03 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm S&P GSCI Soybeans ER Futures 14.19 - 14.19 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Mega Taiwan Blue Chip 30 Daily Inverse 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong Domestic Demand High Dividend 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Global NextGen Communications ETF 18.05 - 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay TIP TAIEX+ Low Volatility Select 30 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P U.S. High Yield Preferred Stock 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar 1x Inverse ER Futures 18.06 - 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility 27.51 - 27.51 27.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay S&P 500 Low Volatility High Dividend 14.8 - 14.8 14.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay S&P North American Technology Sector 21.2 - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P US Dollar 2x Leverage ER Futures 20.27 - 20.27 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta STOXX Global Artificial Intelligence 21.93 - 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha Momentum 50 16.67 - 16.67 16.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong 10 Yr China Treas Pol Bank Green Bd 40.32 - 40.32 40.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Fubon Dow Jones Taiwan High-Quality Dividend 30 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P Gsci Gold 2X Leveraged Er Futures ETF 24 - 24 24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay Bloomberg Barclays US Short Term Treasury E 39.86 - 39.86 39.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Cathay FTSE Chinese Government and Policy Bank Bon 38.3 - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 20.48 - 20.48 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Paradigm S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Futu 3.95 - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corpo 43.41 - 43.41 43.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Yuanta S&P Japanese Yen 2X Leverage Er Futures ETF 17.28 - 17.28 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Shin Kong Shiller Barclays CAPE® US Sector Value 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Capital Ice 15+ Year Single-A Us Corporate 44.32 - 44.32 44.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
Capital Ice 1-5 Year US Corporate ETF 38.81 - 38.81 38.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۹:۳۰
FSITC Bloomberg Barclays US Corporate 10+ Year Tec 43.8 - 43.38 43.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۸:۰۰
Yuanta P shares MSCI Taiwan 35.27 - 35.27 35.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Fubon Hang Seng H-Share Inverse 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Yuanta P shares SP Custom China 50 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Yuanta S&P Japanese Yen 1X Inverse Er Futures ETF 19.33 - 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Yuanta Taiwan Preferred Stock Mix High Dividend 20 9.76 - 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Taishin MSCI China 2X 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Fubon Hang Seng H-Share 17.97 - 17.97 17.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
MEGA IT Elite 30 Total Return 20.04 - 20.04 20.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
Fuh Hwa Dow Jones US Financial Services Equity 15.56 - 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
KGI Taiwan 500 Total Return Index 20.51 - 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
MasterLink S&P China New Sector 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۰
SinoPac Securities Customized Foreign Shareholding 22.31 - 22.31 22.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Hua Nan TIP TWSM 300 Total Return Index 21.06 - 20.35 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Fuh Hwa Hang Seng 21.05 - 0.02 21.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Finance 49.55 - 0.02 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Fubon Taiwan Eight Industries 49 - 0.02 49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی