شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0453
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:51:04
0 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.03%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

37
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:01:34
2 (5.71%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
6 (19.35%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

488
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:30:45
94 (16.19%)
تغییر ۳ ماهه
60 (11.02%)
تغییر ۶ ماهه
26 (5.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares SMI 93.43 92.94 92.47 94.1 0.07 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Gold USD 52.76 52.58 52.58 52.87 0.23 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares SLI CHF 139.84 139.82 139.04 140.42 1.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AA CHF 473.8 473.5 472.05 473.8 0.70 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AA EUR 1407.8 1407.6 1402 1407.8 3.60 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AA USD 1554 1554.4 1550.6 1559 5.80 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Gold USD 157.46 156.44 156.44 158.06 0.90 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares SMIM CHF 224.1 222.9 221.5 224.1 2.85 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AAH CHF 418.45 420.25 417.05 420.25 3.45 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AAH EUR 932 931 931 932 4.60 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI UK A-acc 17.89 17.84 17.63 17.89 0.16 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS SLI CHF A-dis 136.18 135.38 133.8 138.02 0.40 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS SMI CHF A-dis 91.74 91.31 90.89 92.1 0.34 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS SPI CHF A-dis 59.7 59.83 59.54 61.04 0.67 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Silver AA CHF 40.21 40.27 39.74 40.27 0.55 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Silver AA USD 132.34 131.8 129.72 132.34 3.12 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS SMIM CHF A-dis 214.9 212.05 211.7 216 1.95 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Silver AAH CHF 31.8 31.48 31.31 31.8 0.79 2.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS CMCI Oil SF CHF 15.28 15.15 15.01 15.3 0.34 2.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS CMCI Oil SF USD 16.47 16.7 16.09 16.74 0.22 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Gold hedged CHF 66.72 66.78 66.36 66.78 0.35 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Platinum AA CHF 213 208.05 207.85 213 4.00 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core SPI CHF 112.54 111.94 111.04 112.54 0.10 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers Nifty 50 107.4 - 107.4 107.4 4.66 4.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI Japan A-UKdis 1510 1514 1510 1514 33.00 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers SLI UCITS 136.84 - 136.84 136.84 2.06 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares UK Dividend UCITS 5.95 6.1 5.95 6.1 0.07 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers DAX UCITS DR 98 - 98 98 0.68 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core S&P 500 UCITS 253.65 252.75 251.45 254.5 0.05 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Swiss Dividend CHF 110.34 109.98 109.5 110.7 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 540.6 535.6 531.03 540.6 4.20 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.36 6.31 6.31 6.36 0.05 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares EURO Dividend UCITS 15.08 14.91 14.86 15.11 0.29 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS 27.12 26.93 26.93 27.12 0.33 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.82 24.4 24.4 24.82 0.82 3.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 39.59 - 39.59 39.59 0.42 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS CH SXI Real Estate A-dis 31.21 31.3 31.21 31.3 0.07 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 97.01 96.49 96.49 98.56 0.14 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core MSCI World UCITS 49.09 48.83 48.63 49.49 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Japan Hedged CHF 44.04 - 44.04 44.04 0.74 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares S&P 500 USD Info Tech 9.88 9.82 10.06 9.88 0.04 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 26.05 - 26.05 26.05 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 107.72 - 107.72 107.72 1.04 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS World Water D-EUR 34.2 34.85 34.2 34.85 0.79 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc CMCI Composite SF CHF 38.78 38.73 38.73 39.19 0.27 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc CMCI Composite SF USD 48.09 47.96 47.96 48.4 0.03 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 58.49 58.51 58.1 58.67 0.49 0.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 60.39 - 60.39 60.39 0.66 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core CHF Corp Bond CHF 96.64 96 96 96.64 0.24 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI China A UCITS USD 3.94 4 3.94 4 0.02 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 31.71 31.38 31.38 32 0.20 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 20.29 20.11 20.11 20.65 0.16 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 43.97 - 43.97 43.97 0.70 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor Daily Double Short SMI C 6.15 6.2 6.06 6.29 0.03 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 60.31 - 60.31 60.31 1.57 2.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 16.32 16.31 16.23 16.61 0.04 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 45.76 45.89 45.7 46.28 0.19 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 47.99 48.85 47.99 48.85 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares US Aggregate Bond UCITS 109.86 110.84 109.86 110.84 0.62 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 29.34 - 29.34 29.34 0.90 3.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 150.52 150.08 150.08 152.24 1.22 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI North America UCITS 47.09 47.12 47.09 47.81 0.06 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 240.2 241.05 240.2 243.85 2.05 0.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares S&P Gold Producers UCITS 10.14 10.13 10.13 10.2 0.03 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 232.9 - 232.9 232.9 2.60 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 53.04 52.61 52.61 53.04 0.17 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 38.53 38.28 38.28 39.4 0.42 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 186.4 186.38 184.7 187 1.06 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible 105.62 105 105 105.62 0.32 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 20.59 20.54 20.41 20.72 0.17 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 6.26 6.31 6.26 6.34 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1507.4 1494 1494 1507.4 7.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4272 4187 4187 4272 58.00 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 37.77 - 37.77 37.77 0.64 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.62 172.92 172.5 178.82 1.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 17.79 17.73 17.73 18 0.49 2.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 20.02 19.78 19.78 20.02 0.48 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 17.27 17.24 17.24 17.27 0.42 2.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 95.14 115.2 115.2 95.14 1.59 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 15.89 15.85 15.85 16.12 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 53.7 53.1 53.1 54.43 0.05 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 224.8 224.05 222.9 224.8 1.60 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 5.41 5.39 5.39 5.41 0.16 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
JB Precious Metals Physical Gold USD 1547.4 1545.4 1539.8 1547.4 3.20 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 25.34 25.35 25.33 25.47 1.16 4.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 14.92 14.91 14.83 15.02 0.76 5.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 40.09 39.7 39.63 40.09 0.04 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares European Property Yield UCITS 35.19 35 35 35.19 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 102.12 102.8 101.42 103.9 0.64 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 105.44 104.16 104.16 105.44 0.64 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 114.12 115.28 114.12 115.48 1.56 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 68.61 67.96 67.96 68.69 0.20 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 101.54 - 101.54 101.54 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 40.24 40.23 39.77 40.42 0.26 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 56.28 56.26 56.26 56.28 0.08 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.85 - 17.85 17.85 0.06 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 140.88 141.4 140.44 141.4 0.78 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 14.36 14.27 14.27 14.36 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 27.09 26.7 26.7 27.7 0.19 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 111.74 - 111.74 111.74 0.54 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.68 4.67 4.67 4.68 0.05 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 112.4 112.18 112.18 113.06 2.44 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 124.04 124.06 124.04 124.06 0.14 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 85.1 84.54 84.54 85.11 0.61 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 118.68 118.62 118.38 118.68 0.24 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 7.77 7.79 7.77 7.8 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 40.85 40.79 40.79 41.45 0.34 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.24 22.3 22.16 22.38 0.08 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 75 75.45 74.05 75.45 0.46 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 54.07 54.21 54.07 54.21 1.12 2.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 188.2 188.06 188.06 188.2 2.54 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 19.57 19.51 19.41 19.72 0.02 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 96.7 96.84 95.9 97.25 0.41 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS CHF Hedged 5.5 - 5.5 5.5 0.08 1.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 73.25 - 73.25 73.25 0.41 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 23.29 - 23.29 23.29 0.21 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 15.53 15.43 15.42 15.53 0.68 4.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 31.26 - 31.26 31.26 0.13 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 16.15 16.18 16 16.43 0.09 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Respo 12.08 12.12 12.08 12.25 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.71 - 9.71 9.71 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI EMU A-acc 15.79 15.75 15.75 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
ZKB Silver AAH EUR 83.37 82.3 82.15 83.37 1.46 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares SLI UCITS DE 90.1 89.34 89.3 90.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
ZKB Palladium AA CHF 642.6 642.2 642.2 661 6.70 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage Nasdaq-100 UCITS 79.64 79.14 79.14 79.64 0.72 0.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
Lyxor MSCI India UCITS SG 12.75 - 12.75 12.75 0.39 3.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 26 - 26 26 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Global Water UCITS 38.91 38.5 38.5 38.91 0.29 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 13.76 13.87 13.76 13.87 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Gold EUR Hedged EUR 92.33 91.59 91.59 92.33 0.37 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 108.74 109.66 108.74 109.66 0.08 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 23.3 22.82 22.82 23.45 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 19 18.96 18.96 19 0.48 2.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 94.58 94.54 94.3 94.58 0.55 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 13.28 - 13.28 13.28 0.18 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 141.98 142.5 141.98 142.5 0.90 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 101.54 - 101.54 101.54 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1583.8 - 1583.8 1583.8 1.60 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 105.18 104.46 104.46 105.18 0.96 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 43.23 43.02 43.01 43.5 0.14 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 31.46 31.6 31.46 31.6 0.81 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 16.09 - 16.09 16.09 0.08 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 83.92 84.37 83.92 84.37 0.23 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 20.41 20.57 20.41 20.57 0.05 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS Gold USD 50.21 50.13 50.02 50.46 0.10 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
ZKB Silver AA EUR 119.6 118.92 117.34 119.6 2.84 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
UBS Platinum A-dis 69.51 70.91 69.51 70.91 3.61 5.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 7.49 7.47 7.47 7.51 0.06 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
VanEck Junior Gold Miners 24.44 24.32 24.32 24.44 0.36 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1356 1344 1344 1356 12.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Automation & Robotics Acc 6.38 6.34 6.34 6.41 0.05 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 3.78 3.76 3.76 3.78 0.05 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 6.05 5.99 5.99 6.16 0.12 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
SPDR S&P 500 UCITS 240 240.15 240 240.15 2.25 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
ComStage FR DAX UCITS 42.77 - 42.77 42.77 1.22 2.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
HSBC MSCI Japan UCITS 28.64 - 28.64 28.64 0.16 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS SPI Mid CHF A-dis 86.24 86 86 87.79 1.20 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares MSCI EMU UCITS 90.21 90.37 90.21 92.03 1.49 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Gold Hedged CHF 129 128.84 128.28 129 0.32 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Vanguard FTSE Japan USD 25.1 25.02 25.02 25.43 0.51 2.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 25.19 25.05 25.05 25.43 0.06 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 11.7 11.88 11.7 12.08 0.21 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares MSCI World UCITS Dist 38.61 38.45 38.45 38.61 0.29 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Julius Baer Physical Gold EUR 1042 1043 1036.6 1043 2.60 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 96.48 96.3 96.3 96.48 2.68 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares US Property Yield UCITS 21.64 21.73 21.64 21.8 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 87 86.7 86.7 89.19 1.51 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 98.79 - 98.79 98.79 3.35 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 17.11 17.5 17.11 17.5 0.12 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Amun Bitcoin Crypto Single Tracker 32 - 32 32 1.45 4.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 32.34 32.04 32.04 32.43 0.25 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 50.34 - 50.34 50.34 0.07 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 5725 5828 5725 5828 124.00 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 8.75 8.7 8.69 8.75 0.28 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
JB Precious Metals Physical Gold GBP 897.7 - 897.7 897.7 1.50 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 33.48 - 33.48 33.48 0.04 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 2.68 - 2.68 2.68 0.08 2.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 41.36 42.31 41.36 42.31 0.30 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 9.55 9.5 9.5 9.55 0.02 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 45.85 45.78 45.78 45.85 0.03 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 26.64 - 26.64 26.64 1.36 5.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 28.45 29.21 28.45 29.21 0.25 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 36.55 36.7 36.55 36.7 0.79 2.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 3.71 3.7 3.7 3.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 71.53 - 71.53 71.53 2.00 2.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 193.18 - 193.18 193.18 2.26 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 17.47 - 17.47 17.47 0.08 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 93.7 - 93.7 93.7 0.38 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.66 13.63 13.63 13.66 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 79.78 80.5 79.78 81.01 0.49 0.61% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 78.94 79.03 78.94 79.03 1.69 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 14.39 - 14.39 14.39 0.46 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.06 - 9.06 9.06 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 6.52 - 6.52 6.52 0.21 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers DAX DR Income 1D 7077.6 - 7077.6 7077.6 35.40 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS DAX 89.8 92.13 89.8 92.13 0.85 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor UCITS LevDAX 54.62 - 54.62 54.62 1.49 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS MSCI Canada CH 15.42 - 15.42 15.42 0.26 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Gold hedged EUR 47.96 47.62 47.62 47.98 0.06 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Silver USD A-dis 132.28 133.68 132.28 133.68 3.22 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage DAX TR UCITS 84.71 84.95 84.71 84.95 2.48 2.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage SPI TR UCITS 94.09 96.8 94.09 96.8 2.77 2.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 4.2 4.33 4.2 4.33 0.05 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 52.23 53.6 52.23 53.6 0.72 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Silver CHF A 10.35 10.3 10.3 10.35 0.26 2.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS plc S&P 500 SF A-acc 45.42 46.67 45.42 46.67 0.74 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Vanguard USD Treasury Bd 25.98 - 25.98 25.98 0.32 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.08 - 18.08 18.08 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares FTSE 100 UCITS Acc 89.28 90.89 89.28 91.09 1.54 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares S&P 500 CHF Hedged 43.1 42.97 42.97 43.1 0.20 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Palladium CHF A 1714 - 1714 1714 262.00 18.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage MSCI World TRN UCITS 48.97 50.6 48.97 50.6 1.57 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 43.89 44.11 43.89 44.11 0.61 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Physical Gold CHF 1409.4 1413.6 1409.4 1413.6 10.60 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 23.11 - 23.11 23.11 0.32 1.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 117.18 - 117.18 117.18 0.62 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Vanguard FTSE Developed Europe 25.23 25.68 25.23 25.96 0.46 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 49.12 49.24 49.12 49.24 1.73 3.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 41.55 42.25 41.55 42.25 0.52 1.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Physical Silver EUR 7.32 - 7.32 7.32 0.24 3.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Physical Silver USD 12.88 - 12.88 12.88 0.26 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Xtrackers Future Mobility UCITS 39.69 - 39.69 39.69 1.28 3.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3960 3986 3960 4077 94.00 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Global Clean Energy UCITS 5.49 5.42 5.42 5.49 0.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 88.01 87.51 87.51 88.01 1.51 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Source EURO STOXX Optimised Banks 32.77 - 32.77 32.77 2.08 6.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 63.8 - 63.8 63.8 5.53 8.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 134.96 134.82 134.82 134.96 0.38 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 23.46 23.79 23.46 23.79 0.64 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 13.11 13.17 13.11 13.17 0.13 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 14.27 - 14.27 14.27 0.10 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 151.76 - 151.76 151.76 0.32 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 16.58 - 16.58 16.58 1.10 6.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 21.4 - 21.4 21.4 0.90 4.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 238.75 240 238.75 244.75 5.40 2.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 15.02 15.2 15.02 15.2 0.55 3.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 33.75 - 33.75 33.75 0.74 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 44.53 44.24 44.24 44.53 0.45 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 144 - 144 144 2.80 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 20.35 20.31 20.31 21.09 0.40 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.49 11.59 11.49 11.59 0.09 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 48.35 - 48.35 48.35 1.05 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 36.4 - 36.4 36.4 0.17 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 10.35 - 10.35 10.35 0.18 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 3364 - 3364 3364 16.50 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
SSgA SPDR MSCI ACWI 107 - 107 107 2.90 2.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares TA-25 Israel 4.63 - 4.63 4.63 0.03 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI USA UCITS 243.2 - 243.2 243.2 3.75 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor MSCI World IT TR 301.6 298.05 298.05 301.6 2.25 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares DivDAX UCITS DE 13.1 - 13.1 13.1 0.10 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage Nasdaq-100 UCITS 76.82 - 76.82 76.82 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI Poland UCITS 12.22 12.55 12.22 12.55 0.08 0.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Vanguard EUR Corporate Bond 53.63 - 53.63 53.63 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares China Large Cap UCITS 105.68 - 105.68 105.68 1.56 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners UK 25 25.75 25 25.75 0.60 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
db x-trackers MSCI World DR 1D 47.5 47.98 47.5 47.98 0.62 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares US Mortgage Backed Sec 4.97 - 4.97 4.97 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.07 - 6.07 6.07 0.13 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 12.37 - 12.37 12.37 0.13 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Vanguard USD EM Government Bond 44.05 - 44.05 44.05 1.24 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1421.6 1419.8 1419.8 1421.6 9.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor MSCI World Financials TR C 136.96 - 136.96 136.96 0.92 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 10.38 - 10.38 10.38 0.18 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Asia Property Yield UCITS 20.95 20.84 20.84 20.95 0.08 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.35 - 18.35 18.35 0.47 2.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 159.2 - 159.2 159.2 0.48 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 28.2 - 28.2 28.2 0.18 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 32.88 33.09 32.88 33.09 0.13 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 39.18 - 39.18 39.18 0.24 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 84.16 - 84.16 84.16 0.29 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 50.21 - 50.21 50.21 0.56 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 320 323.15 320 323.15 2.00 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 60.51 - 60.51 60.51 1.38 2.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 43.97 - 43.97 43.97 0.95 2.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 46.2 46.84 46.2 46.84 0.45 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 30.9 - 30.9 30.9 0.83 2.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 39.45 - 39.45 39.45 0.14 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 46.93 - 46.93 46.93 0.21 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 10.1 - 10.1 10.1 0.05 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 3.55 - 3.55 3.55 0.04 1.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 48.35 - 48.35 48.35 1.05 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 165.7 - 165.7 165.7 1.26 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 69.26 69.25 69.25 69.26 1.23 1.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Core DAX UCITS 88.63 - 88.63 88.63 1.47 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI ACWI UCITS 42.6 - 42.6 42.6 0.22 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE Dev World 51.8 - 51.8 51.8 1.15 2.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI Emerging Markets 78.32 - 78.32 78.32 0.18 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 48.35 - 48.35 48.35 0.25 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 45.61 - 45.61 45.61 0.98 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 69.91 - 69.91 69.91 0.46 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 69.08 - 69.08 69.08 0.88 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1198.4 - 1198.4 1198.4 3.40 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Listed Private Equity UCITS 16.38 - 16.38 16.38 0.38 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 45 - 45 45 0.07 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 18.24 - 18.24 18.24 0.36 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 35.84 - 35.84 35.84 0.13 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 151.76 - 151.76 151.76 0.32 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 51.37 - 51.37 51.37 3.63 7.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 20.08 - 20.08 20.08 0.24 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 20.37 - 20.37 20.37 0.56 2.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 60.7 - 60.7 60.7 0.09 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI Korea UCITS 36.8 - 36.8 36.8 0.18 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 29.02 - 29.02 29.02 0.35 1.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 11.91 - 11.91 11.91 0.09 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI Canada UCITS USD 16.89 - 16.89 16.89 0.37 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 14507 - 14507 14507 334.00 2.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 30.77 - 30.77 30.77 0.14 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Global Infrastructure UCITS 24.75 - 24.75 24.75 0.05 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 20.37 - 20.37 20.37 0.08 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 32 - 32 32 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 31.3 - 31.3 31.3 0.43 1.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 94.7 - 94.7 94.7 0.71 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 13.15 - 13.15 13.15 0.66 5.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 24.19 - 24.19 24.19 0.10 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.79 - 10.79 10.79 0.09 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 25.51 - 25.51 25.51 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 32.91 - 32.89 33.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۳۰
Source NASDAQ Biotech 34.01 - 33.32 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۰
HSBC MSCI South Africa 27.86 - 27.86 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۰
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 42.69 - 42.47 42.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۰
iShares $ Tips UCITS 225.05 - 222.9 229.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor Japan TOPIX DR D 13753 - 13753 13753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares MSCI Canada UCITS 136.04 - 136.04 140.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Core UK Gilts UCITS 14.85 - 14.67 14.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 46.53 - 46.42 47.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Dist 31.91 - 31.91 32.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 10.48 - 10.45 10.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 81.51 - 81.51 81.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 9.34 - 9.34 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 156.9 - 156.48 156.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares S&P 500 USD Health Care 6.32 - 6.3 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 244.55 - 244.35 247.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 80.48 - 80.48 81.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.93 - 4.8 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 3667 - 3635 3749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 168 - 168 170.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 12.37 - 12.19 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.42 - 111.42 111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
RBS Market Access Rogers International Commodity U 14.14 - 14.13 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
ComStage FR DAX UCITS 45.88 - 45.88 46.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
iShares MSCI UK UCITS 83.61 - 83.61 86.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Source MSCI World UCITS 52.64 - 52.64 53.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
SPDR MSCI World Small Cap 53.14 - 53 53.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Julius Baer Physical Gold GBP 896.2 - 889.3 898.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.69 - 5.65 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 59.55 - 59.55 60.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 19.42 - 19.42 19.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 55.21 - 55.21 55.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 22.87 - 22.85 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 25.12 - 24.93 25.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc 4.52 - 4.52 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 150.6 - 148.86 150.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.69 - 11.65 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.88 - 13.88 14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 60.68 - 60.68 60.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.64 - 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.12 - 12.12 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.1 - 8.04 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 12.87 - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 47.86 - 46.8 48.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 77.2 - 77.19 77.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Julius Baer Physical Silver CHF 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 56.01 - 55.75 56.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 242.3 - 242.05 242.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 15.3 - 14.99 15.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 112.06 - 112.06 112.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 25.89 - 25.6 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 111.22 - 111.22 112.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 115.82 - 115.82 117.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 168.54 - 167.18 168.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 22.36 - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 4.32 - 4.32 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 85.23 - 85.23 86.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 320.05 - 316.05 320.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI Russia Capped 8.29 - 8.29 8.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Emerging Markets 81.34 - 81.21 83.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 18.48 - 18.39 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.94 - 10.94 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi CAC 40 UCITS 63.5 - 63.5 65.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage DAX TR UCITS 90.58 - 90.58 93.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EMU USD Hdg 5 - 5 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 47.5 - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI South Africa UCITS 19.12 - 19.12 19.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 29 - 29 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 37.38 - 37.38 38.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 122.16 - 122.16 128.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 13.31 - 13.31 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 10.34 - 10.34 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI Canada UCITS 17.63 - 17.63 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 26.25 - 26.25 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 22.84 - 22.84 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.27 - 13.27 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.11 - 13.11 13.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 11.36 - 11.36 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE North America 59.64 - 59.64 60.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares S&P 500 USD Financials 5.63 - 5.59 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3846 - 3846 3859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 77.33 - 77 79.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 35.98 - 35.98 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 87.05 - 85.62 87.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 37.33 - 37.33 37.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 49.52 - 49.52 49.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 13.57 - 13.57 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.77 - 22.77 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 17.95 - 17.95 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 7.88 - 7.88 8.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amun Ripple 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Julius Baer Gold USD AX 1562 - 1552.6 1562 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Amun Crypto Basket Index 14.94 - 14.94 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Julius Baer Silver USD AX 13.45 - 13.24 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
UBS - MSCI Singapore UCITS 13.45 - 13.39 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
Ind. S&P US Sel Sector Source 299.9 - 299.9 305.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 22.3 - 22.3 22.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 15.62 - 15.62 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 132.96 - 132.34 134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.2 - 13.2 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 64.71 - 64.71 64.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 61.19 - 60.44 61.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 57.96 - 57.75 59.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
iShares MSCI Taiwan UCITS 41.6 - 41.6 42.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
UBS MSCI Canada UCITS EUR 13.6 - 13.6 13.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 29.8 - 29.8 30.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 72.97 - 72.97 73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 164.52 - 164.52 164.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.09 - 18.07 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Bric 50 UCITS 26.02 - 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 21.57 - 21.57 21.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 51.25 - 51.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 15.96 - 15.96 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 13.76 - 13.76 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Nikkei 225 UCITS 17870 - 17870 18066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
HSBC MSCI Indonesia UCITS 52.15 - 52.15 52.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 78.63 - 78.63 83.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedge 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
ZKB Gold AA GBP 1266.8 - 1266.8 1277.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Euro Corp Bnd Financials 107.72 - 107.72 107.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
Source MSCI Emerging Markets UCITS 36.31 - 36.31 36.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 42.77 - 42.77 43.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Global Government Bond UCITS 110.16 - 110 110.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 336.05 - 336.05 336.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
iShares FTSE 250 UCITS 16.55 - 16.55 16.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۰
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 92.48 - 92.48 92.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 31.57 - 31.57 31.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 15.41 - 15.41 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 316.55 - 316.55 316.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
iShares UK Property UCITS 5.56 - 5.56 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
iShares MSCI Australia UCITS 40.39 - 40.39 40.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 34.06 - 34.06 34.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
UBS US Liquid Corps hedged CHF 16.98 - 16.98 16.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 100 - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.73 - 4.73 4.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 383.95 - 383.95 383.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.69 - 15.69 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.09 - 13.98 14.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.18 - 137.12 137.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 28.14 - 28.14 28.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 12.48 - 12.48 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۰
ComStage MSCI USA TRN UCITS 65.61 - 65.61 65.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 92.5 - 92.5 92.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
ComStage ATX UCITS 23.71 - 23.71 23.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۰۰
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 82.98 - 82.98 82.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 98.95 - 98.95 98.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 252.55 - 252.55 252.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
HSBC S&P 500 UCITS 25.77 - 25.77 25.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
UBS MSCI EMU A-UKdis 14.38 - 14.38 14.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
ComStage S&P 500 UCITS 291.15 - 291.15 291.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
iShares MSCI USA Dividend IQ 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
Julius Baer Physical Gold EUR AX 1041.2 - 1041.2 1041.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 104.76 - 104.76 104.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 14.56 - 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 62.2 - 62.2 62.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
ComStage SDAX TR UCITS 80.64 - 80.64 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.89 - 28.89 28.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 300.8 - 300.8 300.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 84.2 - 83.96 84.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 39.22 - 39.22 39.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 74.77 - 74.77 74.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
ComStage MSCI World TRN UCITS 53.26 - 53.26 53.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 49.06 - 49.06 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۰
ComStage S&P 500 UCITS 284.5 - 284.5 284.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
UBS plc MSCI USA SF A-acc 69.77 - 65.91 70.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 189.2 - 186.64 189.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Julius Baer Palladium CHF AX 1829.4 - 1828.2 1829.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Health Care S&P US Sector Source 392 - 367.65 392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Julius Baer Platinum CHF A 574.4 - 562.6 574.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corp USD 17.01 - 16.56 17.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 30.71 - 30 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 13.57 - 12.8 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 16.9 - 16.61 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 221.45 - 221.45 221.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS CHF Hedged ( 5.06 - 5.06 5.06 0.01 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 12.57 - 12.27 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
ComStage DivDAX TR UCITS 21.41 - 21.41 21.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE MIB UCITS Acc 66.6 - 65.58 66.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
Amun Bitcoin Cash 10.51 10.45 10.45 10.51 0.11 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Source MSCI Europe 185.02 - 185.02 185.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI Switzerland CHF 308.15 - 308.15 308.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.43 - 28.43 28.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 13.63 - 13.63 13.63 0.99 7.83% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 33.06 - 31.48 33.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 95.64 - 95.64 95.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 10.08 - 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.45 - 27.8 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Platinum A-dis 70 - 67.72 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.96 4.9 4.9 4.96 0.30 6.44% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 76.17 - 75.78 76.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.3 - 12.9 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 33.28 - 33.28 33.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۰۰
iShares Agribusiness UCITS 24.5 - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۰
Julius Baer Platinum CHF AX 569.5 - 568.1 569.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۰
iShares MSCI EM Consumer Growth 25.58 - 25.5 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 15.75 - 15.75 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 43.09 - 42.99 43.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۰
Julius Baer Platinum EUR A 390.4 - 390.4 396.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 43.57 - 43.57 43.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 10.35 - 10.35 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
Julius Baer Platinum USD A 684.4 - 684.4 684.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۰
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.39 - 20.39 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Source Materials S&P US Select Sector 240.4 - 240.4 240.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۰
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 33.89 - 33.89 33.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۰
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۰
UBS MSCI UK A-dis 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
iShares MSCI World Size Factor UCITS 25.54 - 25.54 25.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 37.66 - 37.66 37.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 69.25 - 69.25 69.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 71.43 - 70.58 71.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۰
ComStage FTSE China A50 136.52 - 136.52 136.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۰
iShares USD Corp Bond UCITS CHF Hedged Acc 4.86 - 4.86 4.86 0.11 2.32% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۰
Raiffeisen Solid Gold A USD 4977 - 4977 4977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۰
Julius Baer Palladium USD AX 2087 - 2087 2087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 5.45 5.41 5.41 5.47 0.20 3.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۳۰
Julius Baer Silver GBP AX 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage FTSE China A50 133.78 - 133.78 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF S&P 500 UCITS 44.58 - 44.25 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 32.95 - 32.67 34.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۰
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 47.54 - 47.54 47.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 23.16 - 23.11 23.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 66.64 - 66.64 66.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 4.67 4.82 4.67 4.82 0.17 3.78% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۶:۰۰
ZKB Gold AAH GBP 916.2 - 916.2 916.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 24.36 - 23.7 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 32.27 - 32.27 32.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 80.88 - 80.88 80.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 63.86 - 63.86 63.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 28.18 - 28.18 28.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 9.62 - 9.62 9.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 12.64 - 12.64 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۰
HSBC MSCI Brazil UCITS 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 304.15 - 304.15 304.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
Julius Baer Physical Palladium USD 1801.4 - 1801.4 1815.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 227.2 - 226.55 227.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 150 - 150 151.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC MSCI Canada UCITS 11.26 - 11.25 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 281.55 - 281.55 281.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۳۰
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 71.94 - 71.94 71.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۰
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 31.71 - 31.25 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 267.2 - 267.2 267.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 141.36 - 141.36 141.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF MSCI China UCITS 253.35 - 253.35 253.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۱
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1012 - 1012 1012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 35.96 - 35.96 35.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۰
UBS MSCI EMU UCITS USD 18.64 - 18.33 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 8.08 - 8.06 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amun Ethereum 18.89 - 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor MSCI World Telecom TR C 102.2 - 102.2 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 14.27 - 14.27 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 54.8 - 54.78 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 28.68 - 28.59 29.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.1 - 27.1 27.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 23.41 - 23.41 23.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-dis 15.26 - 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 111 - 111 111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 98.16 - 98.16 98.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 92.97 - 92.97 92.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 169.02 - 169.02 169.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor MSCI World Utilities TR C 223.85 - 223.85 223.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 257.7 - 257.7 257.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 102.56 - 102.56 102.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.28 - 87.28 88.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 99.73 - 99.73 99.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۱
HSBC MSCI Japan UCITS 2713 - 2713 2747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 120.34 - 120.34 120.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor MSCI World Materials TR C 325.75 - 325.75 325.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 88.84 - 88.84 88.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 127.72 - 127.56 127.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World Fin 180.1 - 180.1 180.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.94 - 102.94 102.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 27.16 - 27.11 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 209.95 - 209.95 209.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
Lyxor Daily Leveraged SMI C 27.375 - 27.375 27.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access DAXGlobal BRIC 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 49.1 - 49.1 49.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 42.16 - 42.16 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 137.1 - 137.1 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.53 - 13.53 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۲۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 241.3 - 241.3 241.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.27 - 45.27 45.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Julius Baer Palladium EUR A 1210 - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 239.25 - 239.25 239.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.92 - 107.92 107.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 93.18 - 93.18 93.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 214.75 - 214.75 214.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 49.71 - 49.71 49.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Julius Baer Palladium AX EUR 1223.4 - 1223.4 1223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 107.6 - 107.6 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ComStage HSI UCITS 38.97 - 38.78 39.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 140.06 - 140.06 140.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 15.71 - 15.71 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Palladium GBP A 1227.2 - 1227.2 1227.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 73.55 - 73.47 73.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI EUROPE UCITS 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Silver GBP A 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares US Equity Buyback Achievers 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 32.69 - 32.69 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Platinum EUR AX 552.9 - 552.9 552.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 117.32 - 117.32 117.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.66 - 157.66 157.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage ATX UCITS 39.85 - 39.85 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Privex D-EUR 9.034 - 8.643 9.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.51 - 35.12 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.222 - 16.826 17.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 249.2 - 249.2 255.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enh Idx 29.39 - 29.39 29.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Silver EUR AX 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Source EURO STOXX 50 B Total Return 37.65 - 37.65 37.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 50.4 - 50.4 50.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 77.23 - 77.23 77.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 209.95 - 209.95 209.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 169.72 - 169.72 169.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.19 - 50.19 50.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 250.55 - 250.55 250.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 211.95 - 211.95 211.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 30.365 - 30.365 30.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 252.75 - 252.75 252.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.665 - 32.61 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.04 - 125.04 125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 167.66 - 167.54 167.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.98 - 99.98 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 180.94 - 180.94 180.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.24 - 154.24 154.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 97.31 - 97.31 97.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS Daily Hedged to G 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.28 - 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amundi MSCI World Energy USD 285.9 - 285.9 285.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.37 - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 198.18 - 198.18 198.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Size Factor 6.56 - 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.94 - 45.94 45.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.12 - 78.12 78.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Bloomberg CMCI Composite 824.5 - 824.5 824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.476 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی