خبر
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0186
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:36:34
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.26%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.47%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

40
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مهر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:31
1 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
1 (2.56%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

565
قیمت روز
16 (2.85%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 02:24:32
18 (3.15%)
تغییر ۳ ماهه
99 (14.97%)
تغییر ۶ ماهه
65 (10.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZKB Palladium AA CHF 658.6 657 657 668 21.30 3.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Bric 50 UCITS 19.66 19.66 19.66 19.66 0.13 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
HSBC MSCI Canada UCITS 19.23 19.23 19.23 19.23 0.84 4.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI Canada ETF USD 212.8 212.9 212.8 213.75 1.95 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 489.95 489.95 489.95 489.95 3.95 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI Australia UCITS 60.32 60.32 60.32 60.32 2.46 4.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 359.5 360.25 359.5 363.45 0.50 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 63.33 63.21 63.21 63.55 0.26 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 23.09 23.09 23.09 23.09 0.05 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 13.37 13.37 13.37 13.37 0.09 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 40.3 40.3 40.3 40.3 0.27 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 37.12 37.12 37.12 37.12 0.09 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 94.58 94.42 94.42 94.58 1.77 1.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Global X Telemedicine & Digital Health A 9.21 9.21 9.21 9.21 0.11 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 51.14 50.81 50.81 51.32 0.34 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 40.06 40.3 40.06 40.3 0.35 0.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 112.48 112.48 112.48 112.48 5.14 4.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 97.07 97.07 97.07 97.07 0.63 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 19.65 19.65 19.65 19.65 0.07 0.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 73.31 73.31 73.31 73.31 0.54 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS 30.58 30.5 30.5 31.02 0.79 2.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 50.77 50.77 50.77 50.77 0.32 0.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET 56.19 56.65 56.19 56.83 0.58 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Amun Ripple 14.54 14.29 14.1 14.54 0.39 2.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares SMI 108.8 108.5 108.5 109.72 0.76 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS Gold USD 55.13 55.04 54.88 55.47 0.39 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ZKB Gold AA USD 1614.2 1613.8 1608.6 1629 18.20 1.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares SMIM CHF 251.3 250.8 250.55 253.65 2.25 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ZKB Gold AAH EUR 931.2 930 928.2 937.5 5.90 0.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI UK A-acc 25.57 25.42 25.42 25.57 0.13 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS SLI CHF A-dis 162.66 162.72 162.66 163.84 1.58 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS SMI CHF A-dis 106.7 106.8 106.7 107.8 1.02 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS SPI CHF A-dis 67.83 67.84 67.83 68.67 0.47 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ZKB Silver AA CHF 58.43 58.15 57.7 59.77 2.16 3.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ZKB Silver AA USD 186.66 185.8 183.3 190.62 7.34 3.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI EMU A-acc 21.4 21.31 21.31 21.41 0.17 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS SMIM CHF A-dis 239.55 239.45 239 242.25 1.75 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS CMCI Oil SF USD 45.55 45.64 44.66 45.64 0.67 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ZKB Platinum AA CHF 268.3 269.65 268.3 272.35 6.40 2.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core SPI CHF 128.74 128.08 128.08 129.54 0.76 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares SLI UCITS DE 108.54 109.24 108.54 109.44 0.80 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI UK UCITS 118.58 117.9 117.3 118.58 0.56 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares FTSE 250 UCITS 18.26 18.5 18.26 18.68 0.15 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Nasdaq 100 UCITS 645.8 642.5 642.2 652.7 10.10 1.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS plc S&P 500 SF A-acc 70.04 70.11 70.04 70.78 0.76 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Sust MSCI USA SRI 10.95 10.9 10.9 11.03 0.13 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI Canada UCITS EUR 20.71 20.84 20.71 20.84 0.60 2.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core S&P 500 UCITS 386.25 384.5 384.35 388.9 3.60 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares FTSE 100 UCITS Acc 126.32 126.02 125.68 126.56 0.38 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Global Water UCITS 50.92 51.22 50.92 51.45 0.31 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares S&P 500 CHF Hedged 62.19 62.09 62 62.72 0.69 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares S&P 500 UCITS Dist 37.23 37.06 37.06 37.53 0.43 1.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Swiss Dividend CHF 137.14 137.08 137 138.7 1.58 1.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
L&G Hydrogen Economy UCITS 4.74 4.75 4.74 4.88 0.16 3.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc 2410.5 2408 2408 2419 17.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 20.96 20.9 20.9 21.14 0.21 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 69.58 69.58 69.58 69.58 0.26 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
x-trackers Swiss Large DR 1D 109.06 109 109 110.06 0.44 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS 277.85 277.2 277.2 282 5.75 2.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares China Large Cap UCITS 75.73 75.81 75.73 75.81 0.15 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core MSCI World UCITS 69.6 69.32 69.28 70.25 0.87 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS plc CMCI Composite SF CHF 75.52 75.47 74.65 75.52 0.61 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
VanEck Vectors Gold Miners UK 26.6 26.36 26.36 27.1 0.81 3.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS 1C 25.52 25.5 25.5 25.7 0.47 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 40.48 40.88 40.48 40.88 0.51 1.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI Mexico Capped USD 114.56 114.56 114.56 114.56 1.54 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 74.19 74.94 74.19 74.94 0.10 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Lyxor Daily Double Short SMI C 3.08 3.09 3.04 3.09 0.05 1.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers MSCI Europe UCITS 12.2 12.24 12.2 12.24 0.03 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 4.49 4.48 4.48 4.52 0.05 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 11.25 11.25 11.25 11.25 0.03 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 105.68 105.44 105.42 106.68 1.36 1.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 211.8 212 211.2 215.7 4.55 2.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 13.31 13.25 13.25 13.37 0.04 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 19.73 19.85 19.73 19.85 0.14 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Global Clean Energy UCITS 11.05 11.06 11.05 11.62 0.67 6.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 53.97 53.85 53.81 54.41 0.60 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI USA Socially Responsible 147.88 147.94 147.88 149.66 2.48 1.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 29.61 29.66 29.61 29.88 0.21 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI EM Minimum Volatility 27.82 27.73 27.73 27.82 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 10.35 10.35 10.35 10.35 0.21 2.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 244.45 246.2 244.45 246.2 2.50 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 123.02 123.5 123.02 123.5 0.42 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Global Infrastructure UCITS 29.57 29.47 29.47 30.05 0.50 1.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 2.99 3.01 2.99 3.02 0.06 2.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Listed Private Equity UCITS 21.91 21.93 21.91 22.75 0.12 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 48.65 48.69 48.65 48.87 0.42 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 4.08 4.09 4.08 4.15 0.08 2.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 52.2 52.14 52.14 52.6 0.37 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI World Value Factor UCITS 30.64 30.54 30.54 30.84 0.63 2.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 93 92.97 92.95 93.87 0.85 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS 20.86 21.23 20.86 21.23 0.81 4.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Global Timber & Forestry UCITS 24.21 24.66 24.21 24.66 0.33 1.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 13.82 13.92 13.82 13.92 0.11 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 12.76 12.79 12.76 12.82 0.16 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc 7.23 7.21 7.21 7.28 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 55.95 55.95 55.95 55.95 0.49 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Xtrackers DAX Income UCITS 2C USD Hedged 20.59 20.59 20.59 20.59 0.83 4.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 42.8 43.09 42.8 43.09 0.37 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 5707 5711 5703 5740 51.00 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.01 9.03 9.01 9.08 0.09 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 70.73 70.42 70.42 70.73 2.61 3.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 60.05 60.62 60.05 60.86 0.99 1.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 70.48 70.77 70.48 71.07 0.68 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc 4.77 4.77 4.77 4.77 0.04 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 155.54 155.76 155.54 156.35 2.02 1.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) plc - MSCI Australia UCITS (AUD) A-dis 30.88 31.02 30.88 31.05 0.13 0.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 23.5 23.45 23.45 23.73 0.14 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITSBH CHF 134.12 134 134 135.3 1.48 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 31.41 31.7 31.41 31.7 0.22 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS 108.68 108.4 108.4 109.82 2.00 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 11 11.04 11 11.08 0.07 0.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 20.79 20.71 20.71 20.79 0.04 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 159.6 159.6 159.6 159.6 6.54 4.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 134.38 134.18 134.18 136.26 2.04 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 101.56 101.72 101.56 104.32 3.08 3.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 21.32 21.58 21.32 21.58 0.29 1.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS CHF Hedged (Di 3.63 3.62 3.6 3.66 0.04 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) plc - S&P 500 UCITS (hedged to CHF) A-ac 18.71 18.76 18.71 19.07 0.11 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 14.46 14.42 14.42 14.46 0.24 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EU 9.86 9.86 9.86 9.86 0.37 3.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Respo 14.74 14.73 14.69 14.95 0.15 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.18 4.18 4.18 4.18 0.01 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 65.04 64.87 64.87 65.81 1.04 1.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS (Irl) plc – MSCI World Socially Responsible UC 14.2 14.28 14.2 14.28 0.03 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Japan Socially Respo 1691.2 1695 1689 1701.6 12.60 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI EM Consumer Growth 27.6 27.57 27.57 27.92 0.22 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS Gold USD 54.21 54.31 54.18 54.55 0.11 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Solana 20.71 20.59 20.59 20.8 0.29 1.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ZKB Gold AA CHF 507.7 508.4 505.6 509.5 2.70 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ZKB Gold AA EUR 1639 1636.4 1622.2 1639 2.80 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Cardano 8.38 8.47 8.38 8.58 0.13 1.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ZKB Gold AAH CHF 415.95 415.45 415.45 417.65 1.50 0.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Ethereum 14.79 14.75 14.72 15.16 0.29 1.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Polkadot 3.34 3.41 3.34 3.41 0.08 2.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Amun Bitcoin Cash 5.29 5.35 5.29 5.35 0.03 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ZKB Silver AA EUR 188.66 187.66 186.62 192.84 5.90 3.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
SPDR S&P 500 UCITS 367.7 367.7 367.7 367.7 3.35 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
WisdomTree Bitcoin 4.83 4.82 4.82 4.86 0.06 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS CMCI Oil SF CHF 40.08 39.49 39.32 40.08 0.57 1.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Gold hedged CHF 66.52 66.41 66.23 67.1 0.68 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Gold hedged EUR 48.15 48.24 48.15 48.69 0.48 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Bitcoin ETP 6.94 6.96 6.94 7.08 0.07 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
HSBC MSCI World UCITS 24.83 24.86 24.83 25.14 0.06 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS SPI Mid CHF A-dis 98.24 98.15 98.15 99.22 1.49 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
21Shares Short Bitcoin 1.56 1.57 1.54 1.57 0.01 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers Nifty 50 205.4 205.4 205.4 205.4 4.55 2.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Invesco NASDAQ Biotech 39.72 39.72 39.72 39.72 0.43 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares $ Corp Bond USD 98.07 98.23 98.07 98.75 1.49 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Gold Hedged CHF 128.1 127.94 127.94 129.5 0.90 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Sust MSCI EM SRI 6.38 6.41 6.38 6.47 0.10 1.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
SPDR MSCI World Small Cap 79.65 79.65 79.65 79.65 0.31 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS MSCI Emerging Markets 89.11 89.98 89.11 90.47 0.83 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Julius Baer Platinum CHF A 651.3 647.3 647.3 651.3 3.70 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Vanguard EUR Corporate Bond 44.84 45.35 44.84 45.35 1.87 4.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares DAX® ESG UCITS (DE) 4.02 4.02 4.02 4.02 0.13 3.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Ageing Population Acc 6.04 6.1 6.04 6.13 0.10 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI World UCITS Dist 52.68 52.68 52.68 52.68 0.80 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Julius Baer Physical Gold CHF 1400.4 1397.2 1397.2 1406 10.40 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Julius Baer Physical Gold GBP 904.2 903.1 903.1 908.4 5.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS plc CMCI Composite SF USD 97.52 96.85 96.85 97.52 0.75 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Core CHF Corp Bond CHF 89.24 89.4 89.24 90.14 0.50 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares S&P 500 USD Financials 8.94 8.96 8.94 8.96 0.07 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 65.29 65.25 65.01 65.76 0.27 0.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.8 32.8 32.8 32.8 1.44 4.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Global X CleanTech UCITS USD Acc 9.53 9.93 9.53 9.93 0.51 5.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI World Islamic UCITS 36.26 36.16 36.16 36.44 0.22 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.39 13.39 13.39 13.39 0.08 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 119.54 119.76 119.48 120.74 1.76 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Digital Security UCITS Acc 5.85 5.9 5.85 5.9 0.25 4.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 11.42 11.42 11.42 11.42 0.09 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 5818 5814 5812 5858 14.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 28.98 28.89 28.89 29.1 0.59 2.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 126.2 126.22 126.2 126.3 0.18 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 31.24 31.48 31.24 31.62 0.30 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 38.13 38.13 38.13 38.13 0.11 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 8230 8222 8222 8264 50.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Global X Cybersecurity UCITS USD Acc 10.66 10.74 10.66 10.74 0.26 2.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 45.68 45.68 45.68 45.68 1.36 2.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR 8.02 8.02 8.02 8.02 0.23 2.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 52.01 52.25 52.01 52.4 0.37 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Source Materials S&P US Select Sector 413.5 413.5 413.5 413.5 6.15 1.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 140.42 141.32 140.42 142.18 1.94 1.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 146.26 147.32 146.26 147.56 1.60 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 34.68 34.7 34.68 34.7 0.44 1.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 64.37 64.64 64.37 65.34 0.96 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 15.32 15.38 15.32 15.38 0.09 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS 52.52 52.87 52.52 53.25 1.33 2.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 137.4 139.2 137.4 139.2 0.98 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 34.95 34.95 34.95 34.95 0.05 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 65.68 65.67 65.67 65.91 0.24 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 41.15 41.15 41.15 41.15 0.16 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 125.94 126.1 125.94 126.78 0.92 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc 4.13 4.14 4.13 4.17 0.07 1.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 60.3 61.47 60.3 61.59 1.22 2.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares US Medical Devices UCITS USD (Acc) 5.1 5.07 5.07 5.14 0.05 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 12.73 12.72 12.72 12.73 0.06 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (CHF Hdg) 207.9 208.5 207.9 211.05 4.80 2.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 70.32 70.32 70.32 70.32 0.04 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 26.77 26.74 26.74 27.11 0.31 1.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 106.9 106.92 106.72 107 0.16 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 74.19 74.77 74.19 74.89 0.12 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 4.62 4.63 4.62 4.7 0.05 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 93.58 93.58 93.58 93.58 1.09 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI ACWI SF UCITS 114.3 114.6 114.3 115.2 5.18 4.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 139.52 139.62 139.52 141.24 2.44 1.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 5.78 5.87 5.78 5.98 0.10 1.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS C 5.83 5.87 5.83 5.87 0.02 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 5.81 5.83 5.81 5.86 0.12 2.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 124.64 124.64 124.64 124.64 0.58 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Raiffeisen Solid Gold Responsibly Sourced & Tracea 491.6 492.2 491.6 492.2 0.80 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 14.22 14.22 14.22 14.22 0.26 1.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 61.91 62.22 61.91 62.36 0.21 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS MSCI ACWI ESG Universal UCITS Hedged A Acc EUR 13.22 13.24 13.22 13.32 0.15 1.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 40.52 41.18 40.52 41.18 0.64 1.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR H 753.1 763.4 753.1 763.4 0.90 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS (Irl) Fund Solutions plc € Euro Equity Defensi 116.12 116.12 116.12 116.12 0.14 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS (Irl) Fund Solutions plc € US Equity Defensive 113.5 113.5 113.5 113.5 1.30 1.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS(Lux)Fund Solutions € MSCI EMU UCITS(hedged USD 12.05 12.07 12.05 12.11 0.11 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 8.19 8.17 8.17 8.35 0.14 1.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 4.31 4.32 4.31 4.36 0.04 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.42 4.41 4.41 4.44 0.04 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 10.37 10.34 10.34 10.37 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Gold USD 164.44 164.36 164 165.92 1.22 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS Platinum A-dis 85 86.12 85 86.12 3.12 3.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
ZKB Silver AAH EUR 110.24 112.28 110.24 113.28 5.36 4.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS Silver USD A-dis 189.52 191.64 189.52 195.16 10.48 5.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard USD Corp Bd 45.15 45 45 45.15 0.41 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Lyxor Nikkei 225 UCITS 2966.5 2966.5 2966.5 2966.5 18.50 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard FTSE Japan USD 26.61 26.51 26.51 26.61 0.07 0.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Amun Crypto Basket Index 5.88 5.91 5.88 5.98 0.12 2.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard USD Treasury Bd 21.76 21.7 21.7 21.76 0.11 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Invesco Physical Gold ETC 164.76 164.9 164.76 166.08 1.94 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
VanEck Junior Gold Miners 26.19 26.25 26.19 26.82 1.03 3.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS - MSCI Singapore UCITS 13.67 13.82 13.66 13.82 0.24 1.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Amundi MSCI Switzerland CHF 9.16 9.18 9.16 9.27 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Core UK Gilts UCITS 10.08 10.16 10.08 10.19 0.30 2.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS CH SXI Real Estate A-dis 29.8 29.9 29.8 30.1 0.39 1.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Lyxor MSCI World Telecom TR C 126.32 126.32 126.32 126.32 1.48 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 167.06 168.5 167.06 168.5 0.54 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 70.96 71.2 70.96 71.35 1.71 2.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.86 7.9 7.86 7.9 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 69.65 70.24 69.65 70.24 0.63 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 36.88 37.1 36.88 37.6 1.07 2.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
db x-trackers MSCI Nordic DR 1D 39.26 39.61 39.26 39.61 0.44 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares S&P 500 USD Health Care 9.62 9.62 9.62 9.62 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares US Property Yield UCITS 25.93 26.02 25.93 26.57 0.97 3.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard USD EM Government Bond 38.71 38.59 38.59 38.71 0.23 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.99 33.99 33.99 33.99 0.13 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 80.1 80.5 80.1 80.84 1.17 1.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR MSCI World Financials UCITS 44.71 44.9 44.71 45.15 1.56 3.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Asia Property Yield UCITS 21.4 21.51 21.4 21.51 0.37 1.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 86.25 86.25 86.25 86.25 0.67 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnum Platform Winners Index ETP 7.54 7.55 7.54 7.55 0.05 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Bloomberg Commodity Index SF UCITS 69.36 69.36 69.36 69.36 0.19 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Julius Baer Physical Palladium USD 2042.5 2042.5 2042.5 2042.5 61.50 3.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 173.02 173.02 173.02 173.02 5.84 3.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.3 39.3 39.3 39.3 0.85 2.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 21.68 21.75 21.62 21.75 0.07 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 1.899 1.87 1.87 1.899 0.04 2.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 12.05 12.05 12.05 12.05 0.50 4.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares European Property Yield UCITS 23.32 24.06 23.32 24.06 1.21 5.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 110.83 110.83 110.83 110.83 1.68 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 75.36 75.41 75.36 76.08 0.65 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 100.54 100.09 100.09 101.8 1.74 1.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 33.66 33.55 33.55 33.66 0.72 2.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 7.65 7.67 7.65 7.67 0.11 1.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 347.5 349.4 347.5 349.4 3.60 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8.53 8.56 8.53 8.57 0.06 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 124.4 124.5 124.4 125 0.90 0.72% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 13.94 13.98 13.94 13.98 0.21 1.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 35.32 35.32 35.32 35.32 0.19 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 50.39 50.46 50.39 50.63 0.19 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 126.12 126.6 126.12 129.82 0.74 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 11.96 11.97 11.96 11.97 0.06 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.09 21.64 21.09 21.75 0.70 3.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 71.63 71.59 71.59 72.6 0.66 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 27.18 27.2 27.11 27.38 0.13 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 92.25 92.13 92.13 92.25 0.61 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 89.72 89.68 89.68 91.12 1.34 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 21.44 21.44 21.44 21.44 0.33 1.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS CHF Hedged 4.29 4.31 4.29 4.31 0.05 1.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.79 11.82 11.79 11.82 0.05 0.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 135.6 135.46 135.46 135.6 1.26 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS Global Gender Equality UCITS Hedged A Acc CHF 14.38 14.38 14.38 14.38 0.18 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 11.49 11.49 11.49 11.49 0.16 1.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 91.86 91.86 91.86 91.86 0.78 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 140.5 142.54 140.5 142.54 4.38 3.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Market Access Rogers International Commodity Index 31.02 30.88 30.88 31.02 0.08 0.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged t 21.4 21.4 21.4 21.4 0.92 4.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 37.91 37.91 37.91 37.91 0.57 1.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 61.22 61.29 61.22 61.29 0.11 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 9.49 9.51 9.49 9.55 0.05 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 18.22 18.22 18.22 18.22 0.52 2.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS(Lux)Fund Solutions - Bloomberg MSCI Global Liq 10.19 10.19 10.19 10.19 0.08 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares S&P 500 USD Info Tech 15.57 15.65 15.57 15.85 0.33 2.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 3.81 3.83 3.81 3.85 0.08 2.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 11.32 11.4 11.32 11.53 0.14 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 6.36 6.4 6.36 6.47 0.12 1.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
UBS MSCI ACWI ESG Universal UCITS Hedged A Acc CHF 12.26 12.32 12.26 12.32 0.11 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares SLI CHF 167.5 168.12 167.5 168.68 1.92 1.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
21Shares Stellar 5.85 5.85 5.85 5.85 0.16 2.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
HSBC S&P 500 UCITS 37.81 37.81 37.81 37.81 0.31 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
ZKB Silver AAH CHF 41.94 42.36 41.94 43.6 2.07 4.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares MSCI EMU UCITS 5.64 5.7 5.64 5.7 0.07 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 36.1 36.1 36.1 36.1 1.95 5.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 102.24 103.4 102.24 103.4 3.49 3.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Franklin FTSE Brazil UCITS 23.11 23.11 23.11 23.11 2.68 13.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares S&P 500 USD Energy 7.71 7.66 7.6 7.71 0.29 3.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 35.18 35.18 35.18 35.18 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 223.3 224.2 223.3 224.2 1.50 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares MSCI Japan Hedged CHF 60.96 61.25 60.96 61.64 0.48 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 71.21 71.21 71.21 71.21 1.25 1.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 18.52 18.57 18.5 18.64 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 107.52 107.32 107.32 107.78 0.58 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.08 5.06 5.06 5.08 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Edge MSCI World Min Vol 51.28 51.46 51.28 51.46 0.31 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Julius Baer Physical Silver USD 18.2 18.8 18.2 18.8 0.76 4.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 80.48 80.81 80.48 80.94 0.84 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 22.16 22.16 22.16 22.16 1.70 8.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares S&P Gold Producers UCITS 10.47 10.6 10.47 10.7 0.31 2.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 247.45 247.7 247.45 249 2.55 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 28.43 28.75 28.33 28.75 0.16 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 53.47 53.44 53.44 53.47 0.39 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 249 251.95 249 252 3.80 1.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 76.22 76.22 76.22 76.22 0.61 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 34.88 34.85 34.85 34.97 1.46 4.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 112.97 112.86 112.86 113.72 1.75 1.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 137.86 138.4 137.86 138.84 1.79 1.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 28.65 28.89 28.65 28.89 0.35 1.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 84 84 84 84 1.13 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 508.5 513.6 505.3 513.6 2.80 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
CMCI Composite SF UCITS (hedged to EUR) A-acc 76.29 76.29 76.29 76.29 0.84 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Global Aggregate Bond UCITS CHF Hedged Ac 4.51 4.54 4.51 4.56 0.06 1.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Socially Responsible 12.1 12.1 12.1 12.1 0.47 4.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS ETF - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 18.77 18.77 18.77 18.77 0.36 1.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 126.16 126.2 126.16 126.2 0.64 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 40.12 40.27 40.12 40.37 0.31 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS CHF Hedged 3.8 3.83 3.8 3.85 0.07 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac 5.15 5.22 5.15 5.22 0.05 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 96.31 96.31 96.31 96.31 0.44 0.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (hedged 13.14 13.16 13.14 13.16 0.05 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 48.9 48.9 48.9 48.9 0.55 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
UBS(Lux)Fund Solutions € MSCI Japan UCITS(hedged U 16.7 16.65 16.65 16.7 0.35 2.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
SSgA SPDR MSCI ACWI 153.76 154 153.76 154.3 0.74 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Lyxor Japan TOPIX DR D 18362 18362 18362 18362 98.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares MSCI ACWI UCITS 58.87 59.06 58.87 59.32 0.41 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares STOXX Europe 600 UCITS 39.42 39.4 39.4 39.66 0.48 1.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Julius Baer Physical Silver EUR 9.75 9.82 9.75 9.82 0.39 4.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 14.95 15 14.95 15 0.23 1.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 356.6 356.45 356.45 356.6 1.05 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares Global Corporate Bond UCITS 80.77 80.77 80.77 80.77 1.01 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS 19.9 19.9 19.9 19.9 0.69 3.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 51.62 51.62 51.62 51.62 3.08 6.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1652.2 1654.2 1652.2 1654.2 46.80 2.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 44.22 44.35 44.22 44.35 0.17 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 34.62 34.76 34.62 34.9 0.07 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 44.9 44.9 44.9 44.9 1.21 2.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 8.86 8.9 8.86 8.96 0.13 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 57.5 57.91 57.5 57.91 0.94 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares € Corp Bond ESG UCITS CHF Hedged (Acc) 4.27 4.27 4.27 4.27 0.04 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS Irl plc - Global Gender Equality UCITS A Acc 14.4 14.47 14.4 14.57 0.12 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 87.58 87.58 87.58 87.58 0.50 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 86.74 86.74 86.74 86.74 0.44 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Respons 16.4 16.45 16.35 16.45 0.12 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI United Kingdom UCITS 12.7 12.59 12.59 12.79 0.06 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 13.4 13.41 13.4 13.46 0.12 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.39 4.38 4.38 4.39 0.15 3.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
UBS Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates S 11.6 11.6 11.6 11.6 0.08 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares Core DAX UCITS 102.88 102.88 102.88 102.88 0.50 0.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 38.42 38.62 38.42 38.62 0.34 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
ROBO-STOX Global Robotics 17.13 17.37 17.13 17.37 0.81 4.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 68.73 68.91 68.73 69.09 0.12 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
SPDR MSCI World Energy UCITS 42.48 42.16 42.16 42.48 0.72 1.72% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 56.7 57.3 56.7 57.3 0.53 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
iShares Euro Corp Bnd Financials 91.83 91.83 91.83 91.83 1.63 1.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 147.94 147.94 147.94 147.94 0.34 0.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 19.57 19.57 19.57 19.57 0.31 1.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 16.1 15.88 15.88 16.1 0.14 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 27.09 27.39 27.09 27.39 0.25 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 177.35 177.4 177.35 177.79 1.51 0.85% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
iShares MSCI World SRI UCITS CHF Hedged (Dist) 5.12 5.12 5.12 5.12 0.06 1.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 27.43 27.37 27.37 27.48 0.09 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 11.37 11.37 11.37 11.37 0.26 2.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
UBS (Irl) plc - Global Gender Equality UCITS Hedge 15.99 15.99 15.99 15.99 0.19 1.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 11.5 11.5 11.5 11.5 0.46 4.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
21Shares Polygon 9.94 10.14 10.14 9.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
HSBC MSCI China UCITS 6.01 6.06 6.01 6.06 0.16 2.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
15 FiCAS Active Crypto 86.19 86.19 86.19 86.19 0.69 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
WisdomTree Crypto Market 2.56 2.56 2.56 2.56 0.70 27.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
iShares EURO Dividend UCITS 15.92 15.92 15.92 15.92 0.15 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 63.94 63.94 63.94 63.94 0.56 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 10.8 10.82 10.8 10.82 0.46 4.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1406.2 1414 1406.2 1415.2 31.00 2.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3817.5 3817.5 3817.5 3817.5 129.00 3.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 534.3 534.3 534.3 534.3 10.70 2.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 80.53 80.67 80.53 80.67 0.47 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 29.68 29.64 29.62 29.75 0.21 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 232.45 234.4 232.45 234.4 5.15 2.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 62.59 62.76 62.59 62.76 2.59 4.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 6.23 6.22 6.22 6.24 0.12 1.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-a 18.04 18.1 18.04 18.1 0.15 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Lyxor MSCI Pacific UCITS 53.44 53.44 53.44 53.44 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 88.32 88.32 88.32 88.32 0.29 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 5.02 5.02 5.02 5.02 0.05 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Ex-Agriculture 156.92 158.14 156.92 158.14 2.16 1.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
iShares MSCI USA UCITS 373.3 372.9 372.9 374.45 2.30 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
Franklin FTSE India UCITS 32.32 32.48 32.32 32.51 0.22 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 39.1 39.39 39.1 39.39 0.48 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.47 17.47 17.47 17.47 0.23 1.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
VanEck Vectors Semiconductor UCITS 18.16 18.16 18.16 18.16 0.09 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 12.95 12.92 12.92 12.95 0.08 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.85 10.84 10.84 10.87 0.03 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
UBS MSCI UK A-dis 17.87 17.87 17.87 17.87 0.21 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.18 15.38 15.18 15.42 0.06 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Lyxor MSCI India UCITS SG 24.3 24.3 24.3 24.3 0.09 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.41 34.41 34.41 34.41 0.14 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 44.66 44.81 44.66 44.85 0.13 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 15.77 15.73 15.73 15.77 0.27 1.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 107.5 108 107.5 108 0.26 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 11.62 11.62 11.62 11.62 0.62 5.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS MSCI Canada UCITS USD 26.82 26.82 26.82 26.82 0.18 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Lyxor NYSE Arca Gold BUGS (DR) UCITS 20.34 20.3 20.3 20.34 0.61 3.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 21.96 21.96 21.96 21.96 0.17 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 151.78 151.72 151.72 152.04 0.50 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 19.34 19.34 19.34 19.34 0.20 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 10.84 10.89 10.84 10.89 0.08 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS Global Gender Equality UCITS Hedged A Acc USD 17.78 17.78 17.78 17.78 0.17 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.13 10.13 10.13 10.13 0.05 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.82 12.81 12.81 12.83 0.18 1.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
UBS MSCI ACWI ESG Universal UCITS Hedged A Acc USD 15.27 15.31 15.27 15.31 0.07 0.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Amundi MSCI World UCITS 386.9 388 386.9 388 0.45 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 28.43 28.43 28.43 28.43 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Julius Baer Silver CHF A 13.93 13.93 13.93 13.93 0.47 3.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
iShares MSCI China A UCITS USD 4.78 4.81 4.78 4.86 0.08 1.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1608.2 1608.6 1608.2 1617.4 4.60 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 21.91 21.91 21.91 21.91 0.82 3.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
db x-trackers MSCI USA Financials DR 22.93 22.99 22.93 23.04 0.27 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5.13 5.14 5.13 5.18 0.01 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 108.94 109.28 108.94 109.28 0.90 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 160.34 161.16 160.34 161.16 1.30 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 8.88 8.81 8.81 8.88 0.08 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Lyxor Nikkei 225 UCITS 20.18 20.18 20.18 20.18 0.20 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
db x-trackers SLI UCITS 164.5 164.5 164.5 164.5 0.20 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
SPDR MSCI EM Asia UCITS 59.85 59.85 59.85 59.85 0.21 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 119.44 119.44 119.44 119.44 0.34 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 57.75 57.75 57.75 57.75 0.69 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 100.88 100.88 100.88 100.88 0.83 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Xtrackers DAX Income UCITS 4C CHF Hedged 15.01 15.01 15.01 15.01 0.38 2.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
UBS Global Gender Equality UCITS Hedged A Acc EUR 17.08 17.08 17.08 17.08 0.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
HSBC Asia Pacific Ex Japan Sustainable Equity UCIT 13.22 13.22 13.22 13.22 0.07 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
21Shares Bitcoin Suisse 9.2 9.2 9.2 9.2 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
iShares UK Dividend UCITS 7.16 7.16 7.16 7.16 0.11 1.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
Julius Baer Physical Gold EUR 1047.8 1045.2 1045.2 1047.8 1.20 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
Lyxor UCITS World Water D-EUR 50.13 50.13 50.13 50.13 0.60 1.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
db x-trackers MSCI World DR 1D 65.78 65.78 65.78 65.78 0.25 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 410.75 414.65 410.75 414.65 1.35 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 197.18 197.18 197.18 197.18 0.36 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 66.64 66.61 66.61 66.64 0.40 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 47.1 47.1 47.1 47.1 0.95 2.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 44.63 44.77 44.63 44.77 2.16 5.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to E 18.34 18.37 18.34 18.37 0.08 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
HSBC MSCI Korea UCITS 39.77 39.77 39.77 39.77 0.46 1.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
Amun Crypto Basket Index 6.01 6.01 6.01 6.01 0.04 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
Franklin FTSE Korea UCITS 24.69 24.79 24.69 24.8 0.17 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
Julius Baer Palladium CHF A 1647.8 1647.8 1647.8 1647.8 1.60 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped 49.04 49.04 49.04 49.04 0.34 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 165.14 165.98 165.14 165.98 0.96 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 54.45 54.45 54.45 54.45 0.61 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 453.8 453.8 453.8 453.8 11.45 2.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 12.03 12.03 12.03 12.03 0.53 4.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 9.48 9.49 9.48 9.49 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
21Shares Binance BNB 21.41 21.41 21.41 21.41 0.07 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
SPDR MSCI World Technology 88.7 88.7 88.7 88.7 0.83 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 93.41 93.41 93.41 93.41 4.17 4.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 31.36 31.36 31.36 31.36 1.74 5.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 36.48 36.48 36.48 36.48 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS 57.91 57.71 57.71 57.91 0.40 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 21.52 21.52 21.52 21.52 0.15 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
21Shares Bitwise Select 10 Large Cap Crypto Index 8.96 8.96 8.96 8.96 0.05 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 17.21 17.24 17.21 17.25 0.12 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
UBS ETF - Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury 10.27 10.27 10.27 10.27 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI 13.73 13.73 13.73 13.73 0.34 2.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis 35.02 35.04 35.02 35.04 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.68 10.68 10.68 10.68 0.45 4.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 9.99 9.99 9.99 9.99 0.15 1.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
SPDR MSCI Japan 6142 6142 6142 6142 218.00 3.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
iShares MSCI Taiwan UCITS 57.33 57.33 57.33 57.33 1.20 2.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 117.18 117.18 117.18 117.18 5.48 4.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 10.62 10.62 10.62 10.62 0.06 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 17.95 17.95 17.95 17.95 0.05 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 90.23 90.23 90.23 90.23 9.10 11.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
JB Precious Metals Physical Gold GBP 914.5 917.1 914.5 917.1 27.20 3.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.55 4.55 4.55 4.55 0.04 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 240.2 240.2 240.2 240.2 10.40 4.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
Lyxor MDAX (DR) UCITS 20.83 20.83 20.83 20.83 1.22 6.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Vanguard FTSE North America 90.36 90.36 90.36 90.36 0.28 0.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 70.7 70.7 70.7 70.7 1.07 1.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Vanguard Germany All Cap UCITS 19.9 19.9 19.9 19.9 0.05 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
VanEck Vectors Crypto Leaders A 3.66 3.66 3.66 3.66 0.26 7.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 40.1 40.1 40.1 40.1 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 110.21 110.21 110.21 110.21 1.48 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Lyxor MSCI World Energy TR UCITS - C-USD 392 392 392 392 7.00 1.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS 13.41 13.41 13.41 13.41 0.30 2.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Julius Baer Gold USD AX 1631.8 1631.8 1631.8 1631.8 58.00 3.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.98 6.98 6.98 6.98 0.05 0.72% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares UK Property UCITS 4.94 4.94 4.94 4.94 0.11 2.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS 100.84 100.84 100.84 100.84 1.00 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares MSCI USA Dividend IQ 39 39 39 39 0.96 2.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist 39.85 39.85 39.85 39.85 0.08 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
CoinShares Physical Ethereum (ETH) 40.23 40.23 40.23 40.23 1.10 2.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 251.05 251.05 251.05 251.05 1.25 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
JB Precious Metals Physical Gold USD 1621 1621 1621 1621 8.60 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares EUR Govt Bond 20 Target Duration 4.15 4.15 4.15 4.15 0.02 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
UBS (Irl) plc - S&P 500 ESG UCITS USD A Dis 25.29 25.29 25.29 25.29 0.37 1.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Fidelity Global Quality Income UCITS CHF Hedged In 5.69 5.69 5.69 5.69 0.18 3.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS CHF Hedged ( 4.68 4.68 4.68 4.68 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-a 21.98 21.98 21.98 21.98 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 11.77 11.77 11.77 11.77 0.17 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
UBS (Irl) plc – MSCI World Socially Responsible UC 9.76 9.76 9.76 9.76 0.16 1.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterpr 25.8 25.8 21.32 25.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 2986.5 2986.5 2986.5 3017.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 1549 1549 1534.45 1553.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS 30.53 30.53 30.01 30.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 46.09 46.09 45.82 46.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source KBW NASDAQ Fintech UCITS 33.95 33.95 33.1 33.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares J.P. Morgan $ EM Bond Acc 4.63 4.63 4.61 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor US TIPS DR Monthly Hedged D-GBP 101.14 101.14 100.99 101.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS Barclays US Liquid Corp hedged GBP 1362.75 1362.75 1362.75 1365.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco US Treasury Bond UCITS GBP Hdg Dist 3503.2 3503.2 3503.2 3517.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 536.14 536.14 531.91 536.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
PIMCO Short-Term High Yield Corp Bond Source UCITS 99.64 99.64 98.35 99.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares FTSE 250 UCITS 1670 1670 1657.6 1670.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 38.79 38.79 38.16 38.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE North America 92.39 92.39 80.11 92.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Aggregate Bond Acc 4.99 4.99 4.99 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Fidelity US Quality Income Inc 7.72 7.72 7.63 7.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 1-3 Acc 5.15 5.15 5.15 5.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
PIMCO Short-Term High Yield Corp UK 125.32 125.32 123.73 125.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI USA Financials DR 23.16 23.16 22.21 23.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 1733.5 1733.5 1733.5 1743.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 113.98 113.98 113.74 114.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 106.92 106.92 106.81 107.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS 39.89 39.89 39.65 39.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc 4.57 4.57 4.57 4.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 1413 1413 1406.23 1413 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C 71.18 71.18 70.04 71.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 12.02 12.02 11.85 12.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ High Yield Corp Bond Acc Share Class 5.59 5.59 5.55 5.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF Hdg A-di 1039.2 1039.2 1034.6 1051 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Korea UCITS Acc 128.65 128.65 126.4 128.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Ind. S&P US Sel Sector Source 466.55 466.55 451.81 466.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Health Care S&P US Sector Source 595.3 595.3 584.61 595.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 59.87 59.87 58.87 59.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
PowerShares Preferred Shares UCITS 16.14 16.14 16.02 16.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco Technology S&P US Select Sector 27125 27125 26884.63 27125 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 102.28 102.28 102.26 102.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 454.6 454.6 452.24 454.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 241.81 241.81 235.96 241.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Secto 496.07 496.07 480.58 496.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Franklin FTSE India UCITS 32.36 32.36 32.15 32.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco Physical Gold ETC 167.04 167.04 164.54 167.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares UK Property UCITS 438.62 438.62 438.62 445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core UK Gilts UCITS 10.3 10.3 10.3 10.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR MSCI World Energy UCITS 42.3 42.3 41.28 42.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 21.98 21.98 21.98 22.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 108.94 108.94 108.94 109.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 3534.5 3534.5 3489 3534.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 25.86 25.86 25.72 25.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 504.38 504.38 491.67 504.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 31.41 31.41 31.09 35.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 5278.5 5278.5 5192.5 5278.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 73.7 73.7 72.69 73.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 886.1 886.1 883.9 888.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard USD Corp Bd 46.11 46.11 46.06 46.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Bric 50 UCITS 19.8 19.8 19.22 19.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI UK UCITS 11887 11887 11780.9 11887 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
L&G Gold Mining UCITS 24.75 24.75 24.09 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI EMU USD Hdg 7.04 7.04 6.76 7.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Nikkei 225 UCITS 16084 16084 16052 16132.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Indonesia UCITS 7249 7249 7239.2 7249 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Taiwan UCITS 56.77 56.77 54.87 56.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Franklin FTSE Brazil UCITS 23.46 23.46 20.3 23.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares FTSE 100 UCITS Acc 12694 12694 12568.2 12708 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO STOXX Mid UCITS 4805 4805 4740 4805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.85 34.85 34.19 34.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO STOXX Small UCITS 3215 3215 3139.4 3215 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 74.24 74.24 74.08 74.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Mortgage Backed Sec 359.38 359.38 358.97 362.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 18593 18593 18476.8 18593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Property Yield UCITS 26.72 26.72 26.27 26.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard USD EM Government Bond 39.48 39.48 39.19 39.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 36127 36127 35161.5 36127 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 86.98 86.98 86.98 99.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 252.92 252.92 243.54 252.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 41.98 41.98 41.27 41.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Corporate Bond UCITS 71.53 71.53 71.53 72.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Government Bond UCITS 78.47 78.47 78.47 89.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 4051 4051 4051 4119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Timber & Forestry UCITS 2162.25 2162.25 2151.5 2164.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 10943 10943 10943 11078.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 68.78 68.78 67.83 68.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 66.8 66.8 66.8 75.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 73.54 73.54 73.54 84.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 79.7 79.7 79.14 79.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 93.4 93.4 82.27 93.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 73.83 73.83 73.38 73.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 126.25 126.25 126.25 145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 73.37 73.37 73.37 73.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 94.89 94.89 83.33 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCIT 1389.75 1389.75 1373.75 1399.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Korea UCITS 3534 3534 3481 3534 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source MSCI USA UCITS 105.94 105.94 103.94 105.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco NASDAQ Biotech 40.16 40.16 39.9 40.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Corp Bond USD 8698.5 8698.5 8698.5 8767.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE Japan USD 23.79 23.79 23.74 23.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard USD Treasury Bd 22.21 22.21 19.57 22.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Water UCITS 4525 4525 4505.1 4543.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard EUR Corporate Bond 40.69 40.69 40.62 40.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers II US Treasuries 1D 194.84 194.84 194.33 195.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 2187.9 2187.9 2187.9 2239.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 85.7 85.7 84.68 85.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 2979.5 2979.5 2936.7 2979.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI South Africa UCITS 28.22 28.22 27.61 28.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 811.38 811.38 800.82 812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4145.5 4145.5 4035 4145.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 9.53 9.53 9.49 9.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 126.38 126.38 126.38 126.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 12969 12969 12873.8 12995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 100.38 100.38 100.38 99.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
L&G Longer Dated All Commodities UCITS 22.91 22.91 22.59 22.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 65.4 65.4 64.34 65.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.3 35.3 34.68 35.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 78.56 78.56 78.54 89.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 15.27 15.27 14.97 15.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 178.54 178.54 178.34 179.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 4220.5 4220.5 4203 4222.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 83.68 83.68 83.68 84.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 7101 7101 7101 7187 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS 38.2 38.2 37.7 43.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 189.92 189.92 188.78 189.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 101.93 101.93 101.89 101.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 7631 7631 7497 7651.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Source MSCI World UCITS 75.48 75.48 74.01 75.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
VanEck Junior Gold Miners 24.29 24.29 23.94 27.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO Dividend UCITS 1436.8 1436.8 1418.24 1436.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Ageing Population Acc 6.14 6.14 6.05 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.9 12.9 12.81 12.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 39.95 39.95 39.04 39.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 64.52 64.52 64.28 64.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe Quality DE 708.7 708.7 700.31 708.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE Developed Europe 31.06 31.06 30.41 31.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 9481.5 9481.5 9344 9481.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco S&P 500 UCITS ETF B Dis 35.21 35.21 34.69 35.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 65.53 65.53 64.53 65.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 22.16 22.16 21.87 22.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2540.5 2540.5 2520 2540.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Infrastructure UCITS 2630 2630 2626.7 2631.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Listed Private Equity UCITS 22.48 22.48 21.66 22.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 58.34 58.34 57.99 58.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 2311.2 2311.2 2250.5 2311.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1189.75 1189.75 1155.5 1189.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 3976.25 3976.25 3877 3976.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 4588.5 4588.5 4530 4588.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
VanEck Video Gaming and eSports UCITS 23.83 23.83 23.57 27.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 7.12 7.12 7 7.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 13.15 13.15 13.1 13.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS 4698.5 4698.5 4586.5 4698.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 96.25 96.25 96.02 96.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 12130 12130 11982 12130 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 51.34 51.34 50.64 51.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 72.64 72.64 70.16 72.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 76.08 76.08 75.44 87.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 51.46 51.46 50.59 51.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 2368.2 2368.2 2326.8 2368.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI ACWI UCITS 5200 5200 5150 5200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares UK Dividend UCITS 650.8 650.8 648 650.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 USD Energy 7.5 7.5 7.33 7.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe UCITS Acc 5121 5121 5050 5121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 USD Info Tech 1387.5 1387.5 1379 1393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
VanEck Vectors Gold Miners UK 24.48 24.48 24.03 28.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Edge MSCI World MF GBp 696.5 696.5 690 696.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI China A UCITS USD 413.1 413.1 407.7 413.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 71.67 71.67 70.53 71.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 USD Health Care 845.5 845.5 841 845.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P Gold Producers UCITS 11.12 11.12 10.87 11.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 15.2 15.2 14.73 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 338.2 338.2 338.2 344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 8140.5 8140.5 7879 8140.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 19.04 19.04 18.89 19.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 2758 2758 2690 2760 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 62.99 62.99 62.06 62.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 5025.5 5025.5 5004 5032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 77.03 77.03 75.87 77.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 12.201 12.201 12.036 12.204 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 53.69 53.69 52.86 53.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 416.4 416.4 416.4 424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR 702.55 702.55 694.68 702.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares European Property Yield UCITS 2193.2 2193.2 2193.2 2209.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 95.7 95.7 83.07 95.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 27.43 27.43 26.95 27.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 120.22 120.22 119.43 120.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 3488 3488 3482.2 3493 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 419.25 419.25 417 419.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 119.06 119.06 117.87 119.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 5.49 5.49 5.43 5.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 41.1 41.1 41.02 41.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC S&P 500 UCITS 3334.1 3334.1 3300.9 3344.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P 500 UCITS 330.72 330.72 327.89 331.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SSgA SPDR MSCI ACWI 157.62 157.62 155.25 157.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI China UCITS 523.38 523.38 511.23 523.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Japan UCITS 2587.5 2587.5 2583 2587.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI World UCITS 2206 2206 2190.5 2211.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Brazil UCITS 16.25 16.25 16.25 16.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI EUROPE UCITS 1204.1 1204.1 1187.76 1204.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core DAX UCITS 105.82 105.82 105.48 106.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR MSCI EM Asia UCITS 60.88 60.88 59.69 60.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 3185 3185 3112.5 3185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Sust MSCI EM SRI 6.51 6.51 6.36 6.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Sust MSCI USA SRI 969.5 969.5 961.98 971.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor Green Bond DR C-EUR 40.15 40.15 40.01 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 31386.5 31386.5 31183 31481.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Amundi ETF MSCI China UCITS 246.25 246.25 241.25 246.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.45 34.45 34.43 34.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 196.64 196.64 196.64 225.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI USA Dividend IQ 3363 3363 3340.5 3370.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 70.35 70.35 69.05 70.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS 24778 24778 24571 24905.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core MSCI World UCITS 6161 6161 6100 6170 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 72.13 72.13 70.81 72.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS 24.37 24.37 23.59 24.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Aggregate Bond UCITS 81.23 81.23 81.23 93.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 1955.8 1955.8 1955.8 1990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 1057 1057 1048 1059 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe Value Factor 570.5 570.5 563.66 570.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI North America UCITS 6164 6164 6024.5 6175.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Clean Energy UCITS 1026.5 1026.5 1018.5 1028 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 85.01 85.01 85.01 85.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 31.16 31.16 29.97 31.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 7.896 7.896 7.857 7.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS 1842.25 1842.25 1826.5 1842.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 44.45 44.45 43.45 44.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 632.12 632.12 623.12 634.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 8342 8342 8342 8442.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 1853.75 1853.75 1835.14 1853.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 7.93 7.93 7.79 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8.57 8.57 8.5 8.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 89.36 89.36 86.48 89.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Amundi ETF MSCI Emerging Latin America UCITS 14.51 14.51 13.3 14.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2367 2367 2346 2367 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 730.45 730.45 703.7 730.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 21.7 21.7 20.95 21.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 5.98 5.98 5.83 5.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 51.89 51.89 51.48 51.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MDAX UCITS DE 194.19 194.19 192.54 194.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares NASDAQ-100 UCITS 57475 57475 57080 57475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core S&P 500 UCITS 34137.5 34137.5 33883.8 34240.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares STOXX Europe 50 UCITS 3064 3064 3000.5 3064 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 6378.5 6378.5 6319 6378.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2194.8 2194.8 2166 2194.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares STOXX Europe 600 UCITS 39.51 39.51 39.37 39.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 3353.2 3353.2 3223.2 3353.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3088.5 3088.5 3032.6 3088.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 81.23 81.23 80.16 81.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 18.48 18.48 18.29 18.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 5853.5 5853.5 5658.5 5853.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 4838.8 4838.8 4631 4838.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 3157.5 3157.5 3075 3157.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 56.73 56.73 56.36 64.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 351.19 351.19 346.33 351.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 1396.4 1396.4 1396.4 1405 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares SLI CHF 169.42 169.42 167.98 169.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ZKB Gold AA CHF 510.4 510.4 507.1 510.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ZKB Gold AA USD 1632.4 1632.4 1608.6 1632.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares SMIM CHF 253.55 253.55 251.7 253.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS SLI CHF A-dis 164.24 164.24 162.88 164.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ZKB Silver AA CHF 60.59 60.59 59.75 60.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS CMCI Oil SF USD 44.88 44.88 43.8 45.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS Gold hedged CHF 67.2 67.2 66.4 67.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS Gold hedged EUR 48.63 48.63 48.26 48.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ZKB Platinum AA CHF 274.7 274.7 268.4 274.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares Core SPI CHF 129.5 129.5 128.38 129.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS Silver USD A-dis 200 200 196 200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ZKB Palladium AA CHF 679.9 679.9 664.9 680 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS SPI Mid CHF A-dis 99.73 99.73 98.97 99.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Lyxor Japan TOPIX DR D 18460 18460 17866 18460 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Julius Baer Silver CHF A 14.4 14.4 14.23 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares Swiss Dividend CHF 138.72 138.72 137.4 138.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
L&G Hydrogen Economy UCITS 4.9 4.9 4.84 4.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
HSBC MSCI Taiwan UCITS Capped 48.7 48.7 46.52 48.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares MSCI Japan Hedged CHF 61.44 61.44 60.13 61.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 8.33 8.33 8.3 8.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Lyxor Daily Double Short SMI C 3.03 3.03 3.03 3.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
VanEck Vectors Crypto Leaders A 3.52 3.52 3.52 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Global X CleanTech UCITS USD Acc 10.04 10.04 10 9.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares MSCI World Islamic UCITS 36.54 36.54 35.98 36.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 54.57 54.57 53.91 54.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Bloomberg Commodity Index SF UCITS 69.55 69.55 67.94 69.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Global X Clean Water UCITS USD Acc 19.75 19.75 19.75 20.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Global X Cybersecurity UCITS USD Acc 10.92 10.92 10.31 10.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 22.13 22.13 21.84 22.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 166.1 166.1 163.16 166.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 160.52 160.52 154.22 161.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Global X Telemedicine & Digital Health A 9.32 9.32 8.9 9.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.46 4.46 4.46 4.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (CHF Hdg) 212.7 212.7 209.65 212.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc 4.81 4.81 4.74 4.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 4.67 4.67 4.6 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸