شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0263
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:15:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.36%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:02:03
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
5 (16.13%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

503
قیمت روز
4 (0.8%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 02:30:47
73 (12.62%)
تغییر ۳ ماهه
30 (5.67%)
تغییر ۶ ماهه
13 (2.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 33.31 33.25 33.25 33.31 0.32 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 14.84 - 14.76 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers DAX DR Income 1D 6950 - 6850 6981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares SMI 96.04 - 94.88 96.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Gold USD 52.38 - 51.46 52.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Gold USD 50.59 - 49.67 51.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares SLI CHF 142.9 - 141.1 143.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Gold AA CHF 476.75 - 467.95 477.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Gold AA USD 1544.8 - 1517.6 1548.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Gold USD 156.24 - 154.04 157.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares SMIM CHF 223 - 221.8 228.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Gold AAH CHF 415.65 - 409.15 416.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI UK A-dis 13.95 - 13.92 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS SLI CHF A-dis 138.02 - 136 138.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS SMI CHF A-dis 94.34 - 92.92 94.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS SPI CHF A-dis 62.1 - 61.22 62.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Silver AA CHF 41.83 - 40.77 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Silver AA EUR 124.58 - 121.2 125.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Silver AA USD 134.94 - 132.4 135.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P 500 UCITS 243 - 243 243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI EMU A-acc 15.78 - 15.58 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS SMIM CHF A-dis 214.6 - 211.55 217.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Silver AAH CHF 32.54 - 31.92 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR MSCI ACWI 108.74 - 106.86 108.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS CMCI Oil SF CHF 14.7 - 14.67 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS CMCI Oil SF USD 16.46 - 15.9 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Gold hedged CHF 66 - 64.96 66.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Gold hedged EUR 47.58 - 46.66 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Platinum AA CHF 216.9 - 213.1 217.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core SPI CHF 116.2 - 114.5 116.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Palladium AA CHF 647.4 - 636.9 674.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Japan TOPIX DR D 12794 - 12794 12794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Japan A-UKdis 1445 - 1445 1445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers SLI UCITS 138.96 - 138.94 139.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage Nasdaq-100 UCITS 79.6 - 79.54 80.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Poland UCITS 12.16 - 11.96 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Sust MSCI USA SRI 6.87 - 6.69 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI India UCITS SG 12.55 - 12.55 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI USA SF A-acc 68.01 - 68.01 68.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core S&P 500 UCITS 249.85 - 244.85 251.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE 100 UCITS Acc 91.22 - 89.56 91.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 CHF Hedged 42.67 - 41.5 42.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 24.91 - 24.38 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Swiss Dividend CHF 112.7 - 111.28 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 13.66 - 13.5 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 539.3 - 533.3 542.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI USA Dividend IQ 29.15 - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI World UCITS 48.52 - 47.5 48.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World UCITS Dist 38.3 - 37.74 38.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF SBI Domestic Govt 3-7 108.46 - 108.46 109.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc CMCI Composite SF CHF 38.76 - 38.05 39.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS SXI Real Estate A-dis CHF 59.54 - 59.5 60.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 USD Financials 5.38 - 5.26 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 43.23 - 42.6 43.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Daily Double Short SMI C 5.75 - 5.75 5.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 48.67 - 47.35 48.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan Hedged UCITS 30.27 - 29.7 30.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Japan hedged A-acc CHF 11.73 - 11.69 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 87.31 - 86.08 87.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI North America UCITS 46.52 - 45.73 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P Gold Producers UCITS 10.76 - 10.12 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 241.2 - 234.5 241.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 234.85 - 230 234.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Automation & Robotics Acc 6.31 - 6.19 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 96.42 - 93.5 97.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World CHF Hedged CHF 38.24 - 37.51 38.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 185.08 - 181.82 186.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source EURO STOXX Optimised Banks 31.39 - 31.39 31.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 14.27 - 14.23 14.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible 103.8 - 102.44 104.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI USA hedged A-acc CHF 20.25 - 19.99 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 6.28 - 6.28 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Raiffeisen Solid Gold Ounces A CHF 1510.2 - 1487.6 1513.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 18.23 - 17.92 18.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 24.42 - 23.32 24.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 135.06 - 135.06 135.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS 3.75 - 3.72 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 51.35 - 51.18 52.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 16.32 - 16.13 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 5484 - 5392 5495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 52.8 - 52.34 53.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 224.95 - 224.4 225.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 5.06 - 5.05 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
JB Precious Metals Physical Gold USD 1529.4 - 1514.2 1534.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc 13.44 - 13.36 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 40.51 - 39.99 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS 143.64 - 143.64 145.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 68.68 - 67.48 68.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 14.84 - 14.62 14.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 46.53 - 46.27 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 26.97 - 26.3 27.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 37.78 - 37.44 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 169.6 - 169.36 169.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 114.28 - 112.04 114.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 125.34 - 124.22 126.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 7.89 - 7.77 7.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 37.31 - 37.31 37.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 60.83 - 60.83 60.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 55.21 - 55.13 55.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Resp A-dis 12.03 - 12.03 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 22.43 - 22.2 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.48 - 111.34 111.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 192.16 - 188 192.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 44.47 - 43.94 44.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 18.69 - 18.57 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 44.73 - 44 45.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 20.25 - 20 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.41 - 94.3 95.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 7.17 - 6.91 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 80.86 - 79.47 81.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 10.14 - 10 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 17.36 - 16.27 18.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 60.74 - 59.38 60.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 60.12 - 58.85 60.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.98 - 13.88 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS 10.88 - 10.68 10.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 83.72 - 82.13 83.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 9.62 - 9.57 9.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ZKB Gold AAH EUR 915.9 - 908.6 922.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS LevDAX 56.43 - 54.5 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares SLI UCITS DE 91.93 - 90.9 91.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage SPI TR UCITS 98.49 - 98.49 99.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Source NASDAQ Biotech 34.01 - 34.01 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS SPI Mid CHF A-dis 87.48 - 86.43 89.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 91.18 - 90.01 91.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI World IT TR 297.45 - 289.95 297.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Gold Hedged CHF 127.08 - 125.82 128.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Julius Baer Silver CHF A 10.73 - 10.65 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS plc S&P 500 SF A-acc 45.62 - 44.64 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage Nasdaq-100 UCITS 77.55 - 77.44 77.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Water UCITS 38.34 - 37.22 38.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 76 - 75.26 77.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS CH SXI Real Estate A-dis 31.32 - 31.32 32.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage MSCI World TRN UCITS 49.68 - 48.52 50.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 118 - 117.02 118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 42.3 - 41.5 42.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI Japan hedged A-acc USD 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Health Care S&P US Sector Source 393.75 - 392.1 393.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 234.15 - 229.5 237.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 52.27 - 52.27 52.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 3800 - 3732 3800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 68.3 - 68.3 68.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Source MSCI Emerging Markets UCITS 36.63 - 36.63 36.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
JB Precious Metals Physical Gold GBP 887.8 - 873.7 887.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 26.01 - 25.51 26.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares European Property Yield UCITS 35.52 - 35.34 35.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 41.95 - 40.73 41.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS plc MSCI ACWI SF hedged CHF A-acc 101.96 - 101.08 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 39.77 - 39.03 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 3402 - 3402 3402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS plc MSCI ACWI SF hedged GBP A-Ukdis 109.8 - 108.14 109.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-Ukdis 115.12 - 112.2 115.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Swiss Domestic Govt Bond 1-3 CHF 72.77 - 72.51 72.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Swiss Domestic Govt Bond 7-15 CHF 118.3 - 117.5 118.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 22.55 - 21.43 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc USD 25.3 - 24.77 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 61 - 58.91 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 17.84 - 17.6 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 81.23 - 79.68 81.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 162.48 - 162 162.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 306.65 - 306.65 307.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI Russia Capped 8.88 - 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS - MSCI Singapore UCITS 13.36 - 13.15 13.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI EMU hedged A-acc USD 23.43 - 22.98 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI China A UCITS USD 4.06 - 4.04 4.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 46.36 - 45.12 46.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares S&P 500 USD Health Care 6.43 - 6.28 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares US Property Yield UCITS 20.09 - 19.99 20.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 23.52 - 23.41 23.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 4066 - 4000 4066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 17.72 - 17.72 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis USD 19.33 - 19.13 19.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 32.9 - 31.16 32.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 13.4 - 13.13 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 17.72 - 17.33 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 32.4 - 32.2 32.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 87.81 - 86.44 87.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 3.76 - 3.71 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 13.62 - 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Glb High Yld Corp Bd UCITS CHF Hdg Acc 4.46 - 4.43 4.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged 74.58 - 74.08 75.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 77.89 - 77.31 78.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 144.3 - 140.22 144.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 80.04 - 78.91 80.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 16.76 - 16.45 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Respo 12.36 - 12.15 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Silver USD A-dis 138.9 - 135.68 138.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard EUR Corporate Bond 52.84 - 52.84 53.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares EURO STOXX Mid UCITS 47.14 - 47.14 47.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Julius Baer Physical Gold EUR 1036 - 1017 1036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 58.46 - 58.46 58.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Asia Property Yield UCITS 20.58 - 20.58 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 77.4 - 76.12 77.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db xtrackers II iBoxx US Treasurie 245.85 - 245.35 245.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 240.8 - 237.65 240.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 22.91 - 22.91 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ZKB Gold AA EUR 1423.4 - 1391.4 1423.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI UK A-acc 17.86 - 17.71 18.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares $ Tips UCITS 227.55 - 226 227.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard FTSE Dev World 51 - 50.7 51.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard FTSE Japan USD 24.18 - 24.06 24.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.78 - 15.74 15.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS 26.87 - 26.64 26.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 184.88 - 183.56 186.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares China Large Cap UCITS 106.56 - 106.42 107.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 44.66 - 44.66 44.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares S&P 500 USD Info Tech 9.69 - 9.57 9.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Julius Baer Physical Gold CHF 1405 - 1382.4 1405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI EMU hedged A-acc CHF 22.96 - 22.8 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core CHF Corp Bond CHF 97.05 - 96.3 97.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-dis 17.67 - 17.63 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Global Clean Energy UCITS 5.41 - 5.29 5.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amun Bitcoin Crypto Single Tracker 33.72 - 33.72 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 173.56 - 172.56 173.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Global Infrastructure UCITS 24.23 - 24.23 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 33.31 - 33.24 33.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Switzerland hedged A-dis EUR 21.07 - 20.91 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged EUR A-acc 103.98 - 102.92 104.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 9.54 - 9.42 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II iBoxx Global Hedged CHF 108.6 - 107.4 110.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.64 - 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 5.5 - 5.4 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 161.52 - 161.52 161.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 148.86 - 148.86 149.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 20.35 - 19.99 20.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II Global Sovereign 4C hedged CHF 187.62 - 184.62 187.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 39.01 - 38.85 39.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 12.37 - 12.24 12.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.61 - 11.51 11.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.66 - 13.66 13.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 16.11 - 16.03 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 10.65 - 10.65 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 11.84 - 11.84 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 19.95 - 19.65 20.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI UK UCITS 82.44 - 82.44 82.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage S&P 500 UCITS 279.5 - 279.5 281.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI USA UCITS 238.55 - 238.55 242.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Julius Baer Gold USD AX 1542.8 - 1537 1542.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage Nikkei 225 UCITS 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
VanEck Junior Gold Miners 25 - 24.27 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Gold EUR Hedged EUR 90.97 - 90.09 91.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Global Government Bond UCITS 111.42 - 111.42 111.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces A Inc USD 1573.8 - 1548.2 1573.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 29.15 - 29.15 29.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
RBS Market Access Rogers International Commodity U 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS DAX 89.46 - 89 90.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 7.52 - 7.52 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amun Crypto Basket Index 15.06 - 15.06 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers DAX UCITS DR 95.62 - 95.62 97.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.41 - 6.41 6.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 28.78 - 28.78 28.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 94.32 - 94.32 94.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
UBS MSCI Switzerland A-dis CHF 16.68 - 16.68 16.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 152.48 - 152.48 154.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 53.93 - 53.93 54.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 233.05 - 232.05 239.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 97.03 - 97.03 97.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 39.83 - 39.83 40.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amun Bitcoin Cash 10.7 - 10.62 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Vanguard USD Treasury Bd 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
HSBC MSCI Indonesia UCITS 50.51 - 50.51 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Core UK Gilts UCITS 14.81 - 14.81 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Japan Hedged CHF 41 - 41 41.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Dist 32 - 32 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 44 - 44 45.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 18 - 18 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 31.5 - 31.5 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares STOXX Europe 600 UCITS 30.37 - 30.37 30.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 9.32 - 9.32 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS US Liquid Corps hedged CHF 17.11 - 17.02 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares US Aggregate Bond UCITS 110.84 - 110.08 110.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 28.24 - 28.24 29.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 27.82 - 27.82 27.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 2.6 - 2.6 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI World Value Factor UCITS 22.84 - 22.84 23.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Source Materials S&P US Select Sector 239.25 - 239.25 239.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged USD A-acc 111.62 - 111.62 114.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 131.86 - 131.86 131.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 32 - 32 32.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 27.95 - 27.95 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Swiss Domestic Govt Bond 3-7 CHF 84.84 - 84.39 84.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers Swiss Large Cap Index DR 1C 107.84 - 107.84 109.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 50.64 - 50.64 50.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged CHF 13.36 - 13.36 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 73.61 - 73.41 73.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 321.95 - 321.95 321.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 91.45 - 91.45 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc CHF 11.88 - 11.72 11.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 3.3 - 3.3 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 56.66 - 56.66 56.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 7.88 - 7.88 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ZKB Gold AA GBP 1243.8 - 1231.6 1243.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 27.79 - 27.79 27.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard FTSE North America 58.3 - 58.3 58.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Julius Baer Physical Gold CHF AX 1407.8 - 1407.8 1407.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Raiffeisen Solid Gold CHF Hedged 3833.5 - 3833.5 3833.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 81 - 81 81.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Raiffeisen Solid Gold Ounces H CHF 1186.2 - 1178 1186.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 34.48 - 34.48 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 15.46 - 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 43 - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Core DAX UCITS 85 - 85 86.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 4.17 - 4.17 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
SPDR MSCI World Small Cap 51 - 51 51.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS MSCI Emerging Markets 81.7 - 81.7 82.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
x-trackers Swiss Large DR 1D 99 - 100.14 99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS 20.73 - 20.73 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS 8.78 - 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 67.7 - 67.7 68.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard USD EM Government Bond 44.5 - 44.5 44.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 43.04 - 43.04 43.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Listed Private Equity UCITS 14.9 - 14.88 15.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 43.25 - 43.25 43.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 14.92 - 14.92 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 102.72 - 101.66 102.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 30.07 - 30.07 30.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 141.28 - 140.88 141.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 37.47 - 37.47 38.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc CHF 30.56 - 30.43 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 22.35 - 22.35 22.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD 318 - 318 323.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 22.5 - 22.5 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS 20.42 - 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 8.98 - 8.98 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 6.43 - 6.43 6.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 8.08 - 8.08 8.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers Nifty 50 105.8 - 105.8 107.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI Emerging Markets 79.79 - 79.79 79.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI USA ETF hedged A-acc 10.33 - 10.28 10.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS plc CMCI Composite SF USD 47.76 - 47.19 47.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 20.45 - 20.45 20.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI EMU UCITS hedged A-acc 8.28 - 8.12 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 151.7 - 151.7 153.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 102.72 - 102.5 102.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-acc 17.49 - 17.41 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 34.03 - 34.03 34.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 99.29 - 99.29 99.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI United Kingdom hedged A-acc USD 11.96 - 11.96 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 31.79 - 31.79 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.59 - 10.59 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 3351.1 - 3351 3351.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Julius Baer Physical Silver CHF 10.67 - 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 10.96 - 10.96 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 114.68 - 114.68 114.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Julius Baer Silver USD AX 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
iShares MSCI South Africa UCITS 18.9 - 18.9 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 13.42 - 13.28 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 36.89 - 36.89 37.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 9.24 - 9.23 9.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.67 - 33.48 33.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.93 - 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 50.6 - 50.6 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 275.4 - 275.4 275.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 25.8 - 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 99.78 - 99.78 99.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 15.59 - 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 136.64 - 136.42 136.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 10.98 - 10.86 10.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
UBS MSCI EMU UCITS USD 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
UBS MSCI Canada UCITS EUR 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
UBS MSCI Canada UCITS USD 17.26 - 17.26 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Amundi MSCI Switzerland CHF 316.7 - 315 323.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
iShares EURO Dividend UCITS 14.67 - 14.67 14.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.3 - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Julius Baer Physical Gold GBP 874.4 - 874.4 874.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners UK 24.99 - 24.98 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 64.99 - 64.9 64.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 18.35 - 18.35 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 10.41 - 10.4 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
iShares UK Property UCITS 5.54 - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
iShares Edge S&P 500 Min Vol 47.5 - 47.5 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
iShares MSCI Australia UCITS 43 - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS ETF SBI Domestic Govt 1-3 77.03 - 77.03 77.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 61.21 - 61.21 61.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS MSCI Japan UCITS hedged A-acc 9.47 - 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
db x-trackers II Barclays Global 4C CHF 17.83 - 17.83 17.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedged A-dis 13.32 - 13.32 13.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 84.65 - 84.65 84.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.16 - 12.08 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
UBS Irl plc MSCI UK IMI Socially Responsible hedge 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCI 46.49 - 46.49 46.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
iShares UK Dividend UCITS 6.05 - 6.03 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 27.21 - 27.05 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 8.51 - 8.46 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to CHF A 12.06 - 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Silver AAH EUR 83.61 - 83.61 83.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
ComStage DAX TR UCITS 90.78 - 90.78 90.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 45.38 - 44.84 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Source MSCI World UCITS 51.81 - 51.75 51.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD 25.73 - 25.73 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 11.73 - 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corp USD 16.88 - 16.88 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge SF UCITS CHF A-ac 70.42 - 70 70.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
UBS Platinum A-dis 67 - 67 67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC MSCI Brazil UCITS 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 42.31 - 42.19 42.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
Julius Baer Palladium CHF A 1791.6 - 1791.6 1791.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 332.5 - 332.5 332.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 79.67 - 79.67 79.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۱
UBS Platinum A-dis 69.34 - 69.34 70.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage DAX TR UCITS 85.67 - 85.67 85.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage FR DAX UCITS 42.44 - 42.44 42.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC MSCI Canada UCITS 17.95 - 17.95 17.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC MSCI Canada UCITS 12.73 - 12.73 12.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 26.34 - 26.34 26.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 32.96 - 32.96 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 76.71 - 76.71 76.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 104.56 - 104.56 104.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged to JPY A-acc 1081 - 1081 1081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 54.55 - 54.55 54.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC MSCI Japan UCITS 2938 - 2938 2938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI ACWI UCITS 41.86 - 41.86 41.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 26.25 - 26.25 26.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 13623 - 13623 13623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 1282 - 1282 1282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers MSCI World DR 1D 47.4 - 47.4 47.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 304.8 - 304.8 304.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 26.07 - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF 82.97 - 82.97 82.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 92.39 - 92.39 92.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 8.69 - 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
UBS Irl plc MSCI USA hedged A-dis 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 151.44 - 151.44 151.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰
UBS MSCI EMU A-UKdis 14.01 - 13.79 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI South Africa 27.45 - 27.45 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Julius Baer Platinum CHF A 561.7 - 561.7 561.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 95.04 - 94.53 95.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 A-UKdis 14.83 - 14.23 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 20.96 - 20.82 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Corporate Bond UCITS 95.37 - 95.37 95.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 35.19 - 35.19 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 282.55 - 280.95 282.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl plc MSCI Australia hedged CHF A-acc 15.36 - 15.28 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR C 269.05 - 269.05 269.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 47.37 - 47.37 47.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 27.3 - 27.07 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Barclays Global 2C USD 56.34 - 56.29 56.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
iShares TA-25 Israel 4.76 - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Canada UCITS 140.42 - 140.42 140.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 42.19 - 42.19 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Source MSCI Europe 183.24 - 180.46 183.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage SDAX TR UCITS 80.68 - 80.68 81.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EMU USD Hdg 4.97 - 4.97 4.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 51.43 - 50.94 51.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Julius Baer Physical Silver USD 12.97 - 12.97 12.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 25.05 - 25.05 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage S&P 500 UCITS 273.8 - 273.8 274.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Nikkei 225 UCITS 16993 - 16877 16993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.48 - 20.48 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 129.5 - 114.6 129.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Factor MSCI EMU Low Volatility hedged A-acc 13.34 - 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 31.18 - 31.18 31.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Amun Ethereum 19.66 - 19.66 19.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Raiffeisen Solid Gold A USD 4882 - 4882 4882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 60.1 - 59.94 60.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor MSCI World Materials TR C 282.3 - 282.3 282.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 4.81 - 4.81 4.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 218.85 - 218.85 219.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.27 - 18.27 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Bric 50 UCITS 26.63 - 26.63 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 74.52 - 74.52 76.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 45.62 - 45.62 46.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global DM D 14.88 - 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 16.65 - 16.65 16.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Julius Baer Palladium USD AX 2185 - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 39.02 - 39.02 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
Julius Baer Physical Palladium USD 2121.5 - 2121.5 2121.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 35.88 - 35.88 36.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 41.98 - 41.98 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Global Corp Bond UCITS CHF Hdg Acc 4.96 - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
Source Consumer Staples S&P US Select Sector 386.25 - 386.25 386.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
iShares FTSE MIB UCITS Acc 64.57 - 64.29 64.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
Julius Baer Platinum USD A 673 - 672.1 673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 151.44 - 151.44 151.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 87.97 - 85.5 87.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
UBS MSCI Canada CH 16.28 - 16.19 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 27.61 - 27.61 27.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible hedged A-acc 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc EUR 30.98 - 30.98 30.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
ComStage DivDAX TR UCITS 20.93 - 20.76 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 37.7 - 37.58 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-dis 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 65.09 - 65.09 66.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 58.83 - 58.83 59.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 108.66 - 108.66 108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 33.86 - 33.86 33.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 36.27 - 36.27 36.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Turkey UCITS 11.59 - 11.59 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS CHF Hedged 5.49 - 5.49 5.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS CHF Hedged ( 5.07 - 5.07 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.04 - 13.04 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
ZKB Gold AAH GBP 889.6 - 889.6 889.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage FTSE China A50 129 - 129 129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 31.2 - 31.2 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 54.06 - 54.06 54.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 4.18 - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 7.78 - 7.78 7.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
ComStage FTSE China A50 139 - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.59 - 5.59 5.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.45 - 27.45 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 168.94 - 168.94 168.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 70.11 - 70.11 70.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Amun Ripple 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC S&P 500 UCITS 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
iShares Euro Corp Bnd Financials 109.38 - 109.38 109.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 36.02 - 36.02 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 143 - 143 143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
iShares US Mortgage Backed Sec 5.02 - 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi CAC 40 UCITS 63.35 - 63.35 63.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 67.99 - 67.99 67.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ET 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
ComStage ATX UCITS 23.65 - 23.65 23.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Agribusiness UCITS 25.89 - 25.89 25.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 84.24 - 83.1 84.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 22.48 - 22 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 63.19 - 62.98 63.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 25.55 - 25.55 25.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 74.6 - 74.6 74.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 70.43 - 70.43 70.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR C 322.1 - 322.1 325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Switzerland 20/35 hedged A-dis EUR 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI Japan hedged A-dis 16.13 - 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۰۰
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 28.61 - 28.61 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۰۰
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 157.8 - 157.8 160.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.54 - 22.48 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.72 - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 13.52 - 13.46 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۳۰
Julius Baer Physical Silver EUR 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 5.08 - 5.05 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS 18.32 - 18.32 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۰۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 30.35 - 30.35 30.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 103.2 - 103.2 103.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
ETFX Longer Dated All Commodities GO UCITS 11.07 - 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
iShares USD Corp Bond UCITS CHF Hedged Acc 5.05 - 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 33.73 - 32.99 33.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۰۰
SPDR MSCI EM Asia UCITS 54.36 - 54.36 54.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 123.3 - 123.3 123.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
Julius Baer Palladium CHF AX 1809 - 1809 1809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰
ComStage MSCI World TRN UCITS 53.03 - 53.03 53.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.36 - 6.36 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 74.91 - 74.91 74.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰
iShares FTSE 250 UCITS 16.54 - 16.43 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Financials TR C 137.1 - 136.96 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 34.2 - 33.48 34.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible hedgedA-acc 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI ACWI SF hedged A-Ukdis 96.92 - 115.2 96.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 303 - 303 303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 48.47 - 48.19 48.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۳۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 10.5 - 10.35 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
ComStage FR DAX UCITS 45.39 - 45.39 45.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.87 - 46.56 46.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۰
Julius Baer Physical Gold EUR AX 1048.6 - 1048.6 1048.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 49 - 48.35 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۱
Julius Baer Platinum CHF AX 570.9 - 570.9 570.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰
iShares MSCI EM Consumer Growth 25.2 - 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 10.09 - 10.09 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 49 - 48.35 49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۳۰
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 22.75 - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 47.99 - 47.99 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
HSBC MSCI Japan UCITS 28.64 - 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
Xtrackers Future Mobility UCITS 39.69 - 39.69 39.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 33.75 - 33.75 33.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
iShares DivDAX UCITS DE 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC MSCI Korea UCITS 36.8 - 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 8.98 - 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 15.62 - 15.62 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۰
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedge 4.27 - 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 31.57 - 31.57 31.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
ComStage MSCI USA TRN UCITS 65.61 - 65.61 65.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۰
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 98.95 - 98.95 98.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 39.22 - 39.22 39.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۰
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۰
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.3 - 12.9 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰
Julius Baer Platinum EUR A 390.4 - 390.4 396.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 43.57 - 43.57 43.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۰
iShares MSCI World Size Factor UCITS 25.54 - 25.54 25.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۰
Julius Baer Silver GBP AX 7.43 - 7.43 7.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 47.54 - 47.54 47.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۰
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 63.86 - 63.86 63.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
UBS Barclays US Liquid Corp 1-5 hedged GBP 12.64 - 12.64 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 227.2 - 226.55 227.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 150 - 150 151.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF MSCI China UCITS 253.35 - 253.35 253.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 35.96 - 35.96 35.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۰
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor MSCI World Telecom TR C 102.2 - 102.2 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-USD 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۷:۰۱
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 98.16 - 98.16 98.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 92.97 - 92.97 92.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۸:۰۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 169.02 - 169.02 169.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor MSCI World Utilities TR C 223.85 - 223.85 223.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 102.56 - 102.56 102.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۳۰
Ossiam EM Minimum Variance NR 1C 99.73 - 99.73 99.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 120.34 - 120.34 120.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 88.84 - 88.84 88.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 27.25 - 27.25 27.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 127.72 - 127.56 127.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World Fin 180.1 - 180.1 180.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 102.94 - 102.94 102.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS CH 27.16 - 27.11 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 209.95 - 209.95 209.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
Lyxor Daily Leveraged SMI C 27.375 - 27.375 27.375 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access DAXGlobal BRIC 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 49.88 - 49.88 49.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 49.1 - 49.1 49.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
UBS plc Bloomberg Commodity SF A-acc GBP 42.16 - 42.16 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 137.1 - 137.1 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
UBS Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 13.53 - 13.53 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۲۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 241.3 - 241.3 241.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 45.27 - 45.27 45.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Julius Baer Palladium EUR A 1210 - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 239.25 - 239.25 239.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.92 - 107.92 107.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Lyxor USD Floating Rate Note Monthly Hedged D-CHF 93.18 - 93.18 93.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 214.75 - 214.75 214.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Amundi Floating Rate USD Corporate UCITS 49.71 - 49.71 49.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Julius Baer Palladium AX EUR 1223.4 - 1223.4 1223.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Source 107.6 - 107.6 107.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۰:۰۰
ComStage HSI UCITS 38.97 - 38.78 39.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 140.06 - 140.06 140.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۰:۰۰
UBS MSCI Japan hedged A-dis USD 24.6 - 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 26.43 - 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Euro Liquid Corp 1-5 hedged USD 15.71 - 15.71 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Palladium GBP A 1227.2 - 1227.2 1227.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.06 - 8.06 8.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 73.55 - 73.47 73.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HSBC MSCI EUROPE UCITS 16.04 - 16.04 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Silver GBP A 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
iShares US Equity Buyback Achievers 7 - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 32.69 - 32.69 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Platinum EUR AX 552.9 - 552.9 552.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 117.32 - 117.32 117.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.66 - 157.66 157.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 220 - 220 220 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
ComStage ATX UCITS 39.85 - 39.85 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Privex D-EUR 9.034 - 8.643 9.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 38.51 - 35.12 38.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.222 - 16.826 17.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 249.2 - 249.2 255.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enh Idx 29.39 - 29.39 29.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Julius Baer Silver EUR AX 9.5 - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Source EURO STOXX 50 B Total Return 37.65 - 37.65 37.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 50.4 - 50.4 50.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 77.23 - 77.23 77.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 209.95 - 209.95 209.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۰۰
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 169.72 - 169.72 169.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۰:۰۰
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.19 - 50.19 50.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 250.55 - 250.55 250.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS 4.42 - 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ESG UCI 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۰:۰۰
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 211.95 - 211.95 211.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 30.365 - 30.365 30.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 252.75 - 252.75 252.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.665 - 32.61 32.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.04 - 125.04 125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 5-7Y Investment Grade DR 167.66 - 167.54 167.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.98 - 99.98 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 180.94 - 180.94 180.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.24 - 154.24 154.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 97.31 - 97.31 97.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS Daily Hedged to G 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.28 - 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Amundi MSCI World Energy USD 285.9 - 285.9 285.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۰:۰۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 65.37 - 65.37 65.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۰۰
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 198.18 - 198.18 198.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Europe Size Factor 6.56 - 6.56 6.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.94 - 45.94 45.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 78.12 - 78.12 78.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۰:۰۰
UBS Bloomberg CMCI Composite 824.5 - 824.5 824.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ساعت ۱۳:۳۲
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 11.476 - 11.476 11.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
db x-trackers Hedge CHF 9.735 - 9.735 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
UBS Barclays Cap US 5-7 Treasury Bond U USD 37.61 - 37.61 37.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی