سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1182
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:36:06
0 (0.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

351
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:47
16 (4.36%)
تغییر ۳ ماهه
49 (12.25%)
تغییر ۶ ماهه
55 (13.55%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:31:43
128 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
246 (13.09%)
تغییر ۶ ماهه
655 (44.60%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bull 634.9 634.9 634 636.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 2580 2580 2580 2647.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Bull 2 1370.2 1370.2 1365 1373.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT OMXS30 286.55 286.55 286 287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Nordic 30 165.82 165.82 165.82 167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Bitcoin Tracker One XBT 2604 2604 2596 2707.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Ether Tracker Euro XBT Provider 193.94 193.94 193.62 199.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 131.5 131.5 131.5 132.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Bear 25.3 25.3 25.25 25.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
XACT OMXSB 609.8 609.8 609 611.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
XACT Bear 2 15.19 15.19 15.15 15.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Bear DAX X2 AVA 23.67 23.67 23.61 23.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Bull DAX X2 AVA 134.68 134.68 134.68 135.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bear 17 17 16.99 17.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bull 220.25 220.25 218.8 220.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Bull FTSE X5 AVA 1 58.28 58.28 58.28 58.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
BULL ESTOXX X5 A 15.22 15.22 15.22 15.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Bull DAX X5 AVA 18.95 18.95 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Bull TESLA X2 AV 3574.66 3574.66 3574.66 3574.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱
Bear DAX X5 AVA 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Bear DAX X4 AVA 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Ether Tracker Euro XBT Provider 48.04 48.04 48.04 48.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Bull DAX X10 AVA 3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Bear FTSE X10 AVA 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰
Bull DAX X10 N1 0.62 0.62 0.62 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X15 AVA 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X12 N 0.3 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X10 AVA 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X15 AVA 6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۱
Bull DAX X15 N2 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Bull DAX X15 N1 8.9 8.9 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸:۴۶
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 614.9 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
db x-trackers Nifty 50 1579.5 1579.5 1579.5 1579.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 358.45 358.45 358.45 358.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 431.45 431.45 431.45 431.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 510.1 510.1 510.1 510.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 236 236 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers DAX UCITS DR 1352 1352 1352 1352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 579 579 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 864.5 864.5 864.5 864.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 657 657 657 657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 679.5 679.5 679.5 679.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 577.6 577.6 577.6 577.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 506.4 506.4 506.4 506.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 369.2 369.2 369.2 369.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 614.9 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 602.2 602.2 602.2 602.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 444.55 444.55 444.55 444.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 370.75 370.75 370.75 370.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Bear DAX X15 AVA 3 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X12 N 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX5E X15 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X10 AVA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 AVA 0.01 0.01 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی