سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 08:50:13
0 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.68%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

370
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:47
12 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
8 (2.21%)
تغییر ۶ ماهه
51 (12.11%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,392
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
221 (10.16%)
تغییر ۳ ماهه
373 (18.46%)
تغییر ۶ ماهه
609 (34.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 22.22 22.22 22.2 22.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Bull 707.7 707.7 703 709 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT OMXSB 659.8 659.8 656.4 659.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Bear 2 12.7 12.7 12.7 12.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Bull 2 1580 1580 1569.8 1580.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT OMXS30 309.85 309.85 308.35 309.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Bitcoin Tracker One XBT 1628 1628 1555.24 1628 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 221 221 202.15 221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 1597 1597 1513.75 1597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 142.96 142.96 142.5 142.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
XACT Nordic 30 192.62 192.62 190.8 192.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Bear DAX X2 AVA 21.74 21.74 21.74 22.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Bull DAX X2 AVA 142.73 142.73 142.2 143.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
XACT Derivative Bear 14.42 14.42 14.42 14.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
XACT Derivative Bull 248.1 248.1 248.1 250.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Bull TESLA X2 AV 3498.64 3498.64 3498.64 3498.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
BULL ESTOXX X5 A 17.97 17.97 17.97 17.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۸:۰۵
Bull FTSE X5 AVA 1 64.32 64.32 64.32 64.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
Bull DAX X5 AVA 19.64 19.64 19.64 19.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX X4 AVA 1.72 1.72 1.72 1.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Bear DAX X5 AVA 0.36 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Ether Tracker Euro XBT Provider 48.04 48.04 48.04 48.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Bull DAX X10 AVA 3 0.06 0.06 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
Bear FTSE X10 AVA 1 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰
Bull DAX X10 N1 0.62 0.62 0.62 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X15 AVA 5 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X12 N 0.3 0.3 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X10 AVA 2 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X15 AVA 6 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۱
Bull DAX X15 N2 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Bull DAX X15 N1 8.9 8.9 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸:۴۶
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 614.9 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
db x-trackers Nifty 50 1579.5 1579.5 1579.5 1579.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 358.45 358.45 358.45 358.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 431.45 431.45 431.45 431.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 510.1 510.1 510.1 510.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 236 236 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers DAX UCITS DR 1352 1352 1352 1352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 579 579 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 864.5 864.5 864.5 864.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 657 657 657 657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 679.5 679.5 679.5 679.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 577.6 577.6 577.6 577.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 506.4 506.4 506.4 506.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 369.2 369.2 369.2 369.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 614.9 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 602.2 602.2 602.2 602.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 444.55 444.55 444.55 444.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 370.75 370.75 370.75 370.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Bear DAX X15 AVA 3 0.009 0.009 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X12 N 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX5E X15 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X10 AVA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 AVA 0.01 0.01 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N2 0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی