شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1039
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:15:16
0 (1.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

358
قیمت روز
3 (0.84%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:44
13 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
38 (11.88%)
تغییر ۶ ماهه
77 (27.40%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,730
قیمت روز
12 (0.68%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:33:42
124 (7.73%)
تغییر ۳ ماهه
175 (11.24%)
تغییر ۶ ماهه
259 (17.57%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bitcoin Tracker One XBT 424 423.53 420.16 428 14.30 3.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 402.6 402.95 400 405 16.10 4.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 133.08 133 132.56 133.14 0.74 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT Bear 43.25 43.26 43.25 43.53 0.16 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT OMXSB 503.2 504.6 502 505 1.50 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT Bear 2 32.07 32.01 32.01 32.34 0.13 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT Bull 2 920.3 922.1 913.9 923 1.30 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 583.8 583.7 582.2 584 0.80 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 875.4 870.1 869 875.4 5.00 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
Ether Tracker Euro XBT Provider 14.35 14.33 14.26 14.57 0.36 2.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 661.8 661.5 660.9 663 2.70 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 452.7 453.4 452.7 455 2.75 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۳۳
XACT Bull 458.8 458.5 455.2 459 1.20 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
XACT OMXS30 224.8 224.95 223.85 225 0.30 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
XACT Nordic 30 137.34 137.26 136.5 137.34 1.12 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 583 582.4 580.6 583.2 1.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 366.9 366.7 366.05 366.95 4.90 1.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 607.9 609.5 607.9 610.5 0.40 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 512.5 512.7 511.9 512.7 1.20 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۷:۰۴
db x-trackers Nifty 50 1600.5 1597 1597 1600.5 6.30 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 681.9 682.8 681.9 682.8 1.90 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 524.9 - 524.9 524.9 1.80 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 440.65 440.75 440.1 440.75 2.65 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 619 619.8 619 619.8 1.20 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۵:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 1358.6 1360.6 1358.6 1360.6 2.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 377.9 377.45 377.45 378 1.80 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۳
Bull DAX X15 AVA 6 0.18 0.17 0.17 0.18 0.01 5.88% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
Bull DAX X15 N2 2.02 - 2.02 2.02 0.28 16.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 372.9 - 372.9 372.9 5.10 1.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Bear DAX X2 AVA 47.07 - 47.07 47.07 0.13 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۳
Bull DAX X2 AVA 123.19 - 123.19 123.19 0.79 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 236.75 237 236.75 237 0.85 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۳۳
Bull DAX X15 N1 8.61 - 8.61 8.61 1.11 14.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۴
Bull FTSE X5 AVA 1 235.83 - 235.83 235.83 9.12 4.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۲:۰۴
Bull DAX X10 AVA 3 48.76 - 48.76 48.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
Bull DAX X15 AVA 5 1.67 - 1.5 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Bull DAX X10 AVA 2 0.51 - 0.48 0.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
Bull TESLA X2 AV 273 - 273 273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
BULL ESTOXX X5 A 36.78 - 36.78 36.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۴
Bear DAX X4 AVA 12.07 - 11.65 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bull DAX X5 AVA 43.93 - 43.93 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Bear DAX X5 AVA 3.93 - 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bull DAX X10 N1 174.35 - 174.35 174.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۳۲
Bear FTSE X10 AVA 1 0.08 - 0.08 0.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Derivative Bear 27.73 - 27.73 27.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
Bull DAX X12 N 69.07 - 69.07 71.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ساعت ۱۳:۳۱
XACT Derivative Bull 185.18 - 185.18 185.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ساعت ۱۳:۰۱
Bear DAX X15 AVA 3 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
Bear DAX X12 N 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Bear DAX X15 N1 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
BEAR SX5E X15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۳
Bear DAX X10 AVA 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۶:۳۳
Bear DAX X15 AVA 0.01 - 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۱۶:۱۱
Bear DAX X15 N2 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
SpotR Bull OMXS30 IC 274.2 - 274.2 291.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
SpotR Bear OMXS30 IC 12 - 12 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
SpotR OMXS30 UCITS IC 196.38 - 196.38 197.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
BULL SX5E X15 N 1207 - 1207 1207 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX7E X8 AVA 0.753 - 0.753 0.753 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰