شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1089
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:14:14
0 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

373
قیمت روز
4 (1.07%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:32
4 (1.08%)
تغییر ۳ ماهه
41 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
83 (28.62%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,734
قیمت روز
18 (1.05%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:13
77 (4.63%)
تغییر ۳ ماهه
86 (5.20%)
تغییر ۶ ماهه
251 (16.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX X2 AVA 38.79 38.68 38.68 40.61 3.16 8.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۰
Bull DAX X2 AVA 102.4 102.46 100.14 99.44 6.19 6.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۰
Bitcoin Tracker One XBT 415.76 415.15 415.15 425 6.34 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 400 398.85 398.07 410 5.29 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 121.78 121.74 120.8 121.78 1.28 1.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Bear 40.38 40.59 40.38 41.2 1.07 2.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Bull 429.75 428 421.35 429.75 11.35 2.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT OMXSB 489.3 486.9 482.55 489.3 8.35 1.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Bear 2 28.52 28.72 28.52 29.32 1.03 3.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Bull 2 821.7 816 800.7 821.7 28.20 3.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT OMXS30 218.38 217.5 215.75 218.38 3.68 1.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Nordic 30 137.1 137.76 136.86 137.82 1.24 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Ether Tracker Euro XBT Provider 19.3 19.45 19.3 19.89 0.35 1.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bull DAX X5 AVA 12.17 12.16 11.64 12.17 1.45 13.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bear DAX X4 AVA 6 - 6 6 0.92 15.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
Bull FTSE X5 AVA 1 51.15 - 51.15 51.15 6.30 14.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۱
Bear DAX X5 AVA 1.71 - 1.71 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۲:۳۱
Bull TESLA X2 AV 413.28 - 413.28 413.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
XACT Derivative Bull 120 - 120 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
BULL ESTOXX X5 A 3.75 - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Bull DAX X10 AVA 3 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
XACT Derivative Bear 38.83 - 38.53 38.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Bear FTSE X10 AVA 1 0.58 - 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۰
Bull DAX X10 N1 0.62 - 0.62 1.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X15 AVA 5 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX X12 N 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X10 AVA 2 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۱:۳۰
Bull DAX X15 AVA 6 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۱:۳۱
Bull DAX X15 N2 2.47 - 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Bull DAX X15 N1 8.9 - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۸:۴۶
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 - 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
db x-trackers Nifty 50 1579.5 - 1579.5 1579.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 358.45 - 358.45 358.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 431.45 - 431.45 431.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 510.1 - 510.1 510.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 236 - 236 236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers DAX UCITS DR 1352 - 1352 1352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 579 - 579 579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 864.5 - 864.5 864.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 657 - 657 657 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 679.5 - 679.5 679.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 577.6 - 577.6 577.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 506.4 - 506.4 506.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 369.2 - 369.2 369.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 614.9 - 614.9 614.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 602.2 - 602.2 602.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 444.55 - 444.55 444.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 370.75 - 370.75 370.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۵
Bear DAX X15 AVA 3 0.009 - 0.009 0.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X12 N 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N1 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
BEAR SX5E X15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X10 AVA 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 AVA 0.01 - 0.01 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX X15 N2 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی