خبر
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0955
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:15:18
0 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

441
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:06
8 (1.85%)
تغییر ۳ ماهه
15 (3.52%)
تغییر ۶ ماهه
60 (15.75%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,222
قیمت روز
29 (1.33%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:05:26
213 (10.60%)
تغییر ۳ ماهه
105 (4.94%)
تغییر ۶ ماهه
124 (5.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 22.71 22.65 22.65 22.71 0.38 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Bull 604.1 604.8 604.1 606 10.80 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT OMXSB 534.5 537.3 534.5 537.3 5.60 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Bear 2 12.77 12.72 12.72 12.77 0.28 2.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Bull 2 1250.2 1247 1247 1250.2 26.80 2.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT OMXS30 283.4 283.55 283.05 283.55 3.15 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Svenska Smabolag 224.5 224.8 224.5 224.8 4.75 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Bitcoin Tracker One XBT 773 775 773 775 0.29 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ether Tracker One XBT Provider 120.93 121 120.62 121 0.87 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Ether Tracker Euro XBT Provider 109.15 110.22 109.15 110.22 0.85 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 697.5 699.5 697.4 699.5 0.08 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 128.24 128.3 128.24 128.3 0.94 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۰۵
XACT Nordic 30 206.85 206.95 206.85 206.95 2.35 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۳۵
Bear DAX X2 AVA 21.75 21.75 21.75 21.75 0.52 2.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
XACT Obligation 96.47 96.47 96.47 96.47 0.13 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Bull DAX X2 AVA 119.82 119.82 119.82 119.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۰۶
BULL ESTOXX X5 A 8.49 8.49 8.49 8.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCI 232.4 232.4 232.4 232.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۸:۰۵
Bull TESLA X2 AV 1457.77 1457.77 1457.77 1457.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۴:۳۵
XACT Bear 23.54 23.54 23.09 23.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Bull 584.2 584.2 583.5 595 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT OMXSB 523.7 523.7 522.1 531.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Bull 2 1192 1192 1190.6 1222 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT OMXS30 277.35 277.35 277.05 281.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Nordic 30 198.22 198.22 197 198.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Obligation 96.37 96.37 96.07 96.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
BULL ESTOXX X5 A 7.85 7.85 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Svenska Smabolag 219.45 219.45 219 224.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Nordic High Dividend Low Volatility 126.4 126.4 126.18 127.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lyxor Green Bond DR C-EUR 39.91 39.91 39.59 39.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
XACT Bear 2 13.4 13.4 13.09 13.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Bear DAX X2 AVA 22.78 22.78 22.21 22.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor Net Zero 2050 S&P World Climate PAB (DR) UCI 229.8 229.8 227.45 229.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
Bull DAX X2 AVA 113.86 113.86 113.86 113.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Bull FTSE X5 AVA 1 62.94 62.94 62.94 62.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Ether Tracker One XBT Provider 115.86 115.86 115.86 115.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Ether Tracker Euro XBT Provider 107.78 107.78 107.78 107.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 689.87 689.87 689.87 689.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Lyxor Euro ESG Corporate Bond UCITS - Monthly Hedg 176.7 176.7 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Bull FTSE X5 AVA 1 62.94 62.94 62.94 62.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۱۹
Lyxor Euro ESG Corporate Bond UCITS - Monthly Hedg 176.7 176.7 176.4 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
Lyxor Green Bond DR C-EUR 482 482 482 482 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Bitcoin Tracker One XBT 1009.425 1009.425 1009.425 1009.425 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Bull DAX X5 AVA 4.72 4.72 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
Bull DAX X5 AVA 4.72 4.72 4.72 4.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۱۸
Bear DAX X4 AVA 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Bear DAX X5 AVA 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Bull TESLA X2 AV 4340.04 4340.04 4340.04 4340.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Bear DAX X5 AVA 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۱۹:۴۴
Bear DAX X4 AVA 1.93 1.93 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ساعت ۱۲:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین