کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

46,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 16:01:47
2,301 (4.75%)
تغییر ۳ ماهه
5,502 (10.66%)
تغییر ۶ ماهه
3,518 (7.09%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,182
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:31:41
96 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
821 (34.78%)
تغییر ۶ ماهه
1,325 (71.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM KINDEX Singapore REITs 11760 11760 11760 11760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 18005 18005 18005 18005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 12865 12865 12865 12865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 9500 9500 9500 9500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG S&P Global Infra Equity 11100 11100 11100 11100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 11140 11140 11140 11140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 11470 11470 11470 11470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 17760 17760 17760 17760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 8390 8390 8390 8390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 12005 12005 12005 12005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Japan 15995 15995 15995 15995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX China H 21725 21725 21725 21725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER China 17090 17090 17090 17090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Latin 3150 3150 3150 3150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 16170 16170 16170 16170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 11700 11700 11700 11700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO 19315 19315 19315 19315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 26135 26135 26135 26135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14945 14945 14945 14945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 7170 7170 7170 7170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX FTSE China A50 22245 22245 22245 22245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 21455 21455 21455 21455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 12460 12460 12460 12460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 20365 20365 20365 20365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER China H-Share 12900 12900 12900 12900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 6255 6255 6255 6255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 8025 8025 8025 8025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Grains Futures H 10250 10250 10250 10250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 31575 31575 31575 31575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 8070 8070 8070 8070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 9240 9240 9240 9240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 15385 15385 15385 15385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 9380 9380 9380 9380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 16250 16250 16250 16250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 19720 19720 19720 19720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 5170 5170 5170 5170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 11955 11955 11955 11955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 19495 19495 19495 19495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 4405 4405 4405 4405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 9405 9405 9405 9405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 4090 4090 4090 4090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 15295 15295 15295 15295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 21150 21150 21150 21150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 17010 17010 17010 17010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12630 12630 12630 12630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 9390 9390 9390 9390 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX China Main Land CSI300 Feeder 29985 29985 29985 29985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 15720 15720 15720 15720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG US Long-Term Credit Bond ETF 94140 94140 94140 94140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10450 10450 10450 10450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 12900 12900 12900 12900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 13095 13095 13095 13095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 86930 86930 86930 86930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 17270 17270 17270 17270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  11500 11500 11500 11500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11465 11465 11465 11465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 10205 10205 10205 10205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 6670 6670 6670 6670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 12330 12330 12330 12330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG S&P500 16900 16900 16900 16900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX MSCI World 18305 18305 18305 18305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR US NASDAQ100 ETF 11625 11625 11625 11625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX China CSI300 13545 13545 13545 13545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER China A300 11225 11225 11225 11225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 70025 70025 70025 70025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX SP500 Futures 19860 19860 19860 19860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 11955 11955 11955 11955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 18135 18135 18135 18135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 18975 18975 18975 18975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 6345 6345 6345 6345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX China H Leverage 7205 7205 7205 7205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 14515 14515 14515 14515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 21800 21800 21800 21800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 5120 5120 5120 5120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 16120 16120 16120 16120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 29550 29550 29550 29550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 3550 3550 3550 3550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 11880 11880 11880 11880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 5800 5800 5800 5800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 16340 16340 16340 16340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
SAMSUNG KODEX China Hang Seng TECH ETF 10300 10300 10300 10300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13785 13785 13785 13785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER China Biotech Solactive 11380 11380 11380 11380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae Asset TIGER USD Money Market Active 9570 9570 9570 9570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MIRAE ASSET TIGER China Hang Seng TECH ETF 10265 10265 10265 10265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 7475 7475 7475 7475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 18015 18015 18015 18015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 10150 10150 10150 10150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 12855 12855 12855 12855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 21890 21890 21890 21890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KIM KINDEX S&P500 ETF 11760 11760 11760 11760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX FANG Plus 28140 28140 28140 28140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Miraeasset TIGER S&P500 ETF 11685 11685 11685 11685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 2765 2765 2765 2765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 48250 48250 48250 48250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX 10210 10210 10210 10210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX WTI Oil Futures ETF(H) 9165 9165 9165 9165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 13465 13465 13465 13465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 5275 5275 5275 5275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
MiraeAsset TIGER China Electric Vehicle Solactive 10540 10540 10540 10540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
KB KBStar KOSPI 32595 32595 32420 32600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR KRX300 20310 20310 20155 20330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH QV 2X S&P500 44 22095 22095 22080 22110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KSTAR Top5 Group 8825 8825 8770 8840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX Leverage 11260 11260 11080 11270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH Amundi HANARO 200 43825 43825 43500 43850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KRX300 20150 20150 20015 20150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Yurie TREX KOSPI 200 44335 44335 44015 44365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG 200 EW 11515 11515 11440 11525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom ikon KOSPI 100 33475 33475 33315 33510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF Bluechip 10655 10655 10590 10655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX TRF5050 11765 11765 11710 11770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX TRF7030 12405 12405 12370 12440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Banks 7430 7430 7390 7430 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
UBS Hana KTOP KOSPI 50 31250 31250 31200 31395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KSTAR Prime Industry 12380 12380 12290 12380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 7515 7515 7480 7545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSPI 32405 32405 32265 32520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX Fn Growth 19060 19060 18980 19060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KSTAR Exporter Equity 13095 13095 12990 13095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KyoboAXA POWER KOSPI 100 34035 34035 33840 34035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KyoboAXA POWER KOSPI 200 44845 44845 44530 44850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KTOP30 11820 11820 11745 11820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Healthcare 20530 20530 20450 20625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR KRX300 Leverage 22000 22000 21745 22035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR KQ High Dividend 16240 16240 16170 16280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 14855 14855 14815 14925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Yurie TREX Fundamental 200 43020 43020 43020 43020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Arirang ESG Leading Company 9690 9690 9585 9690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR 200 Constructions 12500 12500 12280 12500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Financials 7015 7015 6980 7020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Securities 5155 5155 5115 5155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX 200 Mid Small 13585 13585 13455 13615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Treasury Bond 58110 58110 58065 58110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 12250 12250 12160 12250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX MSCI Mexico Synth 9150 9150 9085 9200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX Dividend Value 13600 13600 13440 13600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF Fn Mid Small Cap 25330 25330 25070 25330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Large Value 12885 12885 12805 12895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Dividend Growth 15750 15750 15700 15750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KRX300 Leverage 22175 22175 21945 22230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 120940 120940 120940 121070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 17185 17185 17125 17215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Large Growth 13565 13565 13485 13565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG Leading Industry 12485 12485 12420 12495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 16590 16590 16440 16590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Quality Value 11990 11990 11960 12000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Momentum PLUS ETF 12730 12730 12630 12730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 14230 14230 14090 14270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 9105 9105 8880 9115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10720 10720 10675 10720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 26480 26480 26330 26545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 71815 71815 70960 71910 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10150 10150 10145 10190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 15340 15340 15295 15340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 11515 11515 11405 11515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Samsung Group Value 9690 9690 9585 9700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 6925 6925 6910 6955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8785 8785 8700 8790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 20590 20590 20445 20640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger Holdings Company 11930 11930 11845 11930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 12035 12035 11995 12100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 12170 12170 12165 12195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR 200 Information Technology 17965 17965 17860 17980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Consumer Discretionary 12490 12490 12465 12535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Innovative Tech Active 13900 13900 13845 13925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 15890 15890 15810 15890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 12005 12005 11900 12005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 31050 31050 30565 31070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 12705 12705 12605 12705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 20275 20275 20140 20275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Inverse 7960 7960 7915 7960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 12450 12450 12390 12465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 19595 19595 19565 19645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX TSE Japan Real Estate ETF 12790 12790 12700 12790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 10110 10110 10105 10125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 15045 15045 15010 15080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 17625 17625 17475 17625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 13195 13195 13140 13195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX ULTRA T-Bond Futures(H) ETF 11685 11685 11680 11730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 31730 31730 31730 31810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9080 9080 9050 9090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF 14135 14135 14035 14135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 13900 13900 13870 14020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal 10285 10285 10265 10310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 101570 101570 101560 101570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE lnverse Nasdaq 4530 4530 4515 4555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 5575 5575 5525 5605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Daishin Securities Daishin 2X Nickel Futures ETN(H 13895 13895 13875 13950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 22630 22630 22580 22635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 2380 2380 2370 2380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Active Korea Total Bond Market (AA-) 109120 109120 109050 109165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 10415 10415 10375 10440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung Securities Samsung Leverage Copper Futures 17895 17895 17805 17960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 5440 5440 5425 5460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage DJIA Futures E 33195 33195 33095 33210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR ESG SRI 14275 14275 14240 14305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KSTAR KOSPI 200 43940 43940 43595 43965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX Inverse 4610 4610 4610 4655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR Fn5G Tech 11555 11555 11475 11565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER IT 40165 40165 39910 40200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX AUTOs 24135 24135 24125 24260 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KOSPI 32395 32395 32210 32435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG KOSPI 32755 32755 32570 32800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX KOSPI 200 44145 44145 43825 44200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Steels 9415 9415 9150 9445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX BIO ETF 15300 15300 15255 15400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Inverse 3780 3780 3770 3805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Semicon 38490 38490 38430 38545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX TRF3070 11100 11100 11100 11125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Leverage 28470 28470 28015 28490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBStar Game Industry 16955 16955 16930 17165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR High Dividend 12730 12730 12590 12730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 14740 14740 14735 14815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KSTAR Short-term MSB 104385 104385 104385 104405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kim Kindex Us Wide Moat 16015 16015 16010 16090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 44220 44220 43885 44270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KIM KINDEX NASDAQ100 ETF 12015 12015 12010 12070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF USD Futures 11760 11760 11755 11830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Top 10 15260 15260 15165 15275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Semicon 39435 39435 39370 39510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KOSDAQ 150 14985 14985 14955 15050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Securities 8790 8790 8715 8800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Software 17690 17690 17670 17730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX IT Hardware 21910 21910 21830 21985 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX IT Software 23220 23220 23180 23290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 43695 43695 43345 43710 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Shipbuilding 5420 5420 5365 5425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH-Amundi HANARO e-Commerce 17915 17915 17850 17940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Constructions 3535 3535 3485 3535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX High Dividend 9900 9900 9850 9900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Samsung Group 10370 10370 10255 10385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Hanwha ARIRANG High Dividend 12105 12105 12060 12130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 15060 15060 15035 15145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Health Care 46865 46865 46765 47110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Transportation 6010 6010 5985 6010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 4620 4620 4600 4630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR Fn Hydrogen Economy 13080 13080 13015 13080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 51250 51250 50865 51295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX USD Futures ETF 9905 9905 9900 9955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 16150 16150 16070 16295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 12000 12000 11920 12010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX 200 Total Return 14120 14120 14005 14120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Consumer Staples 10245 10245 10230 10300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 17755 17755 17735 17770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 4385 4385 4365 4395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Media Contents 7080 7080 7060 7110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 15920 15920 15885 16090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 12790 12790 12725 12790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 12660 12660 12630 12670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 43840 43840 43490 43855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 4480 4480 4460 4495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 21520 21520 21245 21530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Secondary Cell ETF 18355 18355 18195 18415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 16985 16985 16910 17120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 21415 21415 21050 21420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 14000 14000 13925 14005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus 13320 13320 13255 13355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 555 555 545 560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KRX Game K-New Deal ETF 11910 11910 11865 11920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 710 710 705 720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier ETF 20400 20400 20120 20555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Constructions & Machinery 3080 3080 3035 3080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 27315 27315 27220 27350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3305 3305 3260 3305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER Real Estate Infra High Dividend 5535 5535 5520 5540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 10215 10215 10210 10255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 7465 7465 7445 7510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Nasdaq 24620 24620 24620 24785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Natura 3975 3975 3975 3995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Mirae Asset TIGER KRX Secondary Battery K-New Deal 17300 17300 17080 17310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 7305 7305 7285 7305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 4035 4035 4025 4055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage WTI Futures ET 580 580 570 585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
HI FOCUS KRX300 20265 20265 20265 20265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX KOSPI 32635 32635 32435 32670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
NH QV -2X S&P500 45 2215 2215 2210 2230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI50 30935 30935 30730 30935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Smart Value 16420 16420 16305 16420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Value Large 10435 10435 10320 10435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha Arirang KRX300 IT 20335 20335 20270 20380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Smart Quality 20065 20065 19985 20065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Samsung KODEX MSCI Korea 20780 20780 20695 20810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Industrials 11520 11520 11495 11520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 55535 55535 55520 55580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Korean Culture 7735 7735 7730 7770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Smart Momentum 18760 18760 18665 18760 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Dividend Growth 39590 39590 39360 39590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Smart High Beta 15875 15875 15795 15875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset TIGER Contrarian 27050 27050 26930 27050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 9195 9195 9170 9210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 24085 24085 23920 24085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KIM KINDEX Smart Low Volatility 18035 18035 17955 18035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99500 99500 99500 99535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 112695 112695 112680 112730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha ARIRANG KOSPI Total Return 15990 15990 15895 15990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 11700 11700 11625 11700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 47590 47590 47560 47590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 16045 16045 15960 16045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 13455 13455 13425 13455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 13230 13230 13230 13230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101265 101265 101265 101285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9950 9950 9845 9950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 30190 30190 30065 30190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
Shinhan Investment Shinhan Leverage S&P500 Futures 16445 16445 16440 16480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR IT Plus 22250 22250 22195 22295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX Banks 7125 7125 7115 7130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KSTAR Credit Bond 105450 105450 105415 105475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF KRX 100 6975 6975 6945 6975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX 200ESG 15540 15540 15420 15540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX KTOP30 23950 23950 23805 23950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 43995 43995 43620 43995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Hi Focus ESG Leaders 150 11510 11510 11425 11510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KBSTAR 200 Financials 8855 8855 8785 8865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 14330 14330 14330 14505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 69715 69715 69715 69780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Leverage 27005 27005 26565 27010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Shinhan BNPP SMART KRX300 20080 20080 19970 20080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101040 101040 101040 101050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF High Dividend 8655 8655 8625 8655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KIM KINDEX Samsung Group SW 16690 16690 16570 16710 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER Cosmetics 4000 4000 3990 4005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX Game Industry 14565 14565 14565 14630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 103075 103075 103075 103085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KSTAR Korea Treasury Bond 113250 113250 113205 113250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX T-note Futures 11175 11175 11175 11250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 56460 56460 56440 56495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KIM KINDEX 200TotalReturn ETF 26340 26340 26130 26340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Money Market 100155 100155 100155 100160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 10170 10170 10025 10170 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER Tour Leisure 4590 4590 4575 4590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Samsung Group 12795 12795 12690 12840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Dividend Growth 19530 19530 19440 19530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX Energy & Chemicals 20235 20235 20005 20235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 14320 14320 14315 14405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 12385 12385 12345 12415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8590 8590 8590 8690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 23015 23015 22830 23015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Nh-Amundi HANARO Global Luxury S&P 17135 17135 17135 17200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 11075 11075 11030 11120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 14080 14080 14080 14230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 9510 9510 9250 9525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 14680 14680 14560 14685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 4165 4165 4165 4200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 1945 1945 1940 1980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 13095 13095 13040 13100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MIRAE ASSET TIGER Fn Renewable Energy 10450 10450 10285 10450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50090 50090 50090 50095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 17465 17465 17355 17475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11320 11320 11320 11385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9130 9130 9130 9235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12030 12030 11980 12030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Leverage 6890 6890 6850 6945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 24000 24000 23475 24000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER KRX Bio K-New Deal ETF 10725 10725 10715 10785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Mirae Asset TIGER KRX BBIG K-New Deal ETF 12825 12825 12750 12835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX Secondary Battery Industry ETF 19665 19665 19475 19690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 680 680 665 680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur 4030 4030 3955 4030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X Nasd 1855 1855 1855 1865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X WTI Crude Oi 725 725 725 745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 29000 29000 28870 29080 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 2395 2395 2390 2400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 15120 15120 15060 15230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۱:۰۱
Hanwha ARIRANG KRX300 20120 20120 20025 20120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
NH-Amundi HANARO KRX300 19870 19870 19825 19870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 8940 8940 8890 8955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 6890 6890 6890 6920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8415 8415 8415 8415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Samsung KODEX Insurance 6270 6270 6170 6270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KRX300 20020 20020 19940 20020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
KB KBSTAR MSCI China Futures 14335 14335 14090 14335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
KB KBSTAR Short-term KTB Active 101980 101980 101975 101990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 47020 47020 46975 47020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER 200 Industrials 6450 6450 6430 6465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
SAMSUNG KODEX K-Innovation Active 11850 11850 11815 11870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 10655 10655 10575 10655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 11990 11990 11990 12000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
KB KBSTAR 200 Communication Service 19810 19810 19780 19845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 8430 8430 8385 8440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 13880 13880 13770 13880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 111060 111060 111010 111060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 17250 17250 17105 17250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X ETF 3890 3890 3890 3945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 65155 65155 64915 65155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER KRX Internet K-New Deal ETF 11525 11525 11485 11530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 775 775 775 785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 3545 3545 3545 3565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Shinhan Investment Shinhan FnGuide 5G Theme ETN 52 12200 12200 12150 12235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X S&P500 Futur 3305 3305 3300 3325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
NH QV US IT Top5 ETN H 41 28485 28485 28460 28570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 95305 95305 95275 95305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 130250 130250 130150 130440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 48325 48325 48325 48325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 45655 45655 45505 45655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
NH-Amundi HANARO KAP Ultra Long-term KTB ETF 46655 46655 46655 46740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 2015 2015 2015 2050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 10620 10620 10560 10620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 6285 6285 6285 6295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Samsung KODEX KRW Cash 102795 102795 102795 102800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۹:۳۱
MiraeAsset Tiger Beta Plus 19955 19955 19925 19955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۳۱
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 14425 14425 14405 14425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset TIGER Covered C200 15780 15780 15780 15780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 7510 7510 7500 7510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8285 8285 8285 8285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۳۱
Samsung KODEX FnKorea50 11295 11295 11290 11310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49660 49660 49660 49660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 11105 11105 11105 11105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100265 100265 100260 100265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۶:۳۱
Heungkuk SP Korea Low Volatility 11680 11680 11680 11680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10555 10555 10475 10555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
KIM KINDEX Treasury Bond 107105 107105 107105 107105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
SAMSUNG KODEX MSCI Quality 11230 11230 11230 11230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49740 49740 49740 49740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 11020 11020 11020 11020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 102515 102515 102515 102515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 7780 7780 7780 7780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX Min Vol 12635 12635 12635 12690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۱:۰۲
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 53535 53535 53515 53565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 11220 11220 11195 11235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۲
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 10635 10635 10610 10660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۹:۳۱
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 15385 15385 15385 15385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 7520 7520 7520 7520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 100840 100840 100840 100840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 7815 7815 7815 7815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 8425 8425 8425 8425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۶:۰۱
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 12400 12400 12370 12400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۱
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99550 99550 99550 99550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Dongbu Mighty KOSPI 100 32860 32860 32860 32860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ساعت ۶:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 14155 14155 14150 14155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 11655 11655 11655 11655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۵:۰۱
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 9825 9825 9775 9830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۹:۳۱
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 9375 9375 9255 9375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9610 9610 9605 9630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 18750 18750 18750 18750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8835 8835 8835 8885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 8100 8100 8100 8100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۹:۰۱
Hyundai able KQ Bluechip30 7 14120 14120 13795 14120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
NH QV 2X 10Y KTB Futures ETN 46 23865 23865 23865 23865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 6865 6865 6790 6865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 15885 15885 15820 16245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 45615 45615 45615 45615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small 10865 10865 10865 11205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۹:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48355 48355 48355 48355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 10585 10585 10585 10585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 2090 2090 2085 2090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 11970 11970 11970 12030 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 2435 2435 2435 2445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 8270 8270 8120 8270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 11615 11615 11585 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 8115 8115 8040 8120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Daishin Securities Daishin 2X Nickel Futures ETN(H 5060 5060 5060 5060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 111940 111940 111940 111940 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰
KB KBSTAR KQ Momentum Value 10210 10210 10210 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 11835 11835 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۶:۳۱
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 9365 9365 9365 9365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 14545 14545 14545 14545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Kyobo AXA Power Smart Value 11120 11120 11070 11265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 6430 6430 6430 6485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 12250 12250 12250 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 7185 7185 7155 7205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 7870 7870 7835 7890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7385 7385 7365 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 9320 9320 9245 9320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 8715 8715 8640 8715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha Arirang KRX300 Financials 7245 7245 7245 7245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۳۰
KB KBSTAR Holding Company 6210 6210 6145 6235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰
KB KSTAR Japan Leverage (H) 16800 16800 16800 16800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6705 6705 6705 6705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8785 8785 8785 8785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8600 8600 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8700 8700 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8445 8445 8445 8445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 43935 43935 43935 43935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 116615 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 21700 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 16485 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 5885 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 8620 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 15380 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 16270 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 16160 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 16325 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 9300 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 8425 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 9350 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 9730 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 9305 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 13535 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 8415 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی