خبر
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۱
ساعت 05:10:16
0 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

55,840
قیمت روز
189 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:01:58
684 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
672 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
5,862 (11.73%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,371
قیمت روز
12 (0.49%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:35:28
13 (0.55%)
تغییر ۳ ماهه
255 (9.71%)
تغییر ۶ ماهه
631 (21.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM KINDEX 200 31115 31095 30965 31150 10.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Yurie TREX 200 31600 31530 31385 31600 15.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
HI FOCUS KRX300 14215 14280 14140 14280 165.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Inverse 6145 6150 6145 6165 15.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA POWER LVHD 27695 27775 27675 27845 165.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI 24510 24405 24405 24630 125.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 3 Year 107480 107505 107380 107575 35.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KRX 100 4810 4800 4785 4810 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 200ESG 11320 11240 11205 11320 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 EW 9240 9225 9165 9240 25.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KRX300 14155 14120 14080 14175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom ikon KOSPI 100 23220 23145 23065 23220 5.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Min Vol 10610 10610 10610 10610 15.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI50 21250 21235 21180 21350 50.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO 200TR 37655 37605 37440 37670 5.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL S&P500 ESG 10115 10105 10080 10125 35.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBStar Game Industry 9905 9915 9785 9915 65.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 5050 5080 5050 5085 25.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO KRX300 13960 13925 13870 13960 40.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX Fn Growth 12720 12720 12720 12720 40.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KOSPI 100 23890 23785 23730 23890 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 10305 10360 10305 10380 50.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hi Focus ESG Leaders 150 9520 9520 9520 9520 15.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 3Y Futures 50920 50930 50900 50970 20.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Germany DAX 9190 9215 9190 9215 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Heungkuk HK Best11 Active 7350 7350 7350 7350 45.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 12095 12025 11785 12140 50.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH QV US IT Top5 ETN H 41 19780 19610 19610 19780 215.00 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hyundai UNICORN R&D Active 9900 9850 9850 9900 20.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Total Return 16290 16255 16205 16290 15.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KQ High Dividend 11510 11525 11510 11585 160.00 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 102285 102280 102280 102290 40.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 10175 10195 10175 10215 20.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Yurie TREX Fundamental 200 33520 33360 33320 33520 10.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Arirang ESG Leading Company 8520 8495 8470 8525 10.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Securities 3550 3545 3545 3570 25.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 200 Mid Small 11155 11100 11095 11155 15.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 9980 9975 9915 9985 40.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO K-POP&Media 7325 7340 7245 7340 40.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Japan TOPIX100 15695 15815 15675 15815 135.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG TDF2030 Active 10115 10155 10115 10175 20.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG TDF2040 Active 10120 10140 10120 10140 15.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG TDF2050 Active 10175 10185 10135 10185 25.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG TDF2060 Active 10165 10210 10165 10210 30.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Global Clean Energy 9870 9875 9870 9960 95.00 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom HEROES TDF 2030 Active 10045 10055 10045 10150 25.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom HEROES TDF 2040 Active 10130 10145 10130 10155 40.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom HEROES TDF 2050 Active 10130 10145 10130 10160 35.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Covered C200 11075 11045 11035 11075 30.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Dividend Growth 12710 12660 12620 12725 50.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KRX300 Leverage 10795 10790 10720 10795 15.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
DB MIGHTY Dynamic Quant Active 10395 10380 10370 10430 45.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Futures Leverage 12830 12800 12680 12835 30.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 12395 12425 12395 12425 150.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO MSCI Korea TR 12735 12695 12665 12750 30.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Biotech 23390 23235 23230 23390 190.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG Leading Industry 8035 8020 7985 8035 20.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX NASDAQ100 3070 Blend 9505 9515 9505 9590 40.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Quality Value 10835 10820 10800 10835 10.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO K-Metaverse MZ 6990 6905 6860 6990 30.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 18640 18540 18540 18640 30.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
BNK BNK SHAREHOLDER YIELD ACTIVE 10765 10755 10730 10795 45.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 10455 10465 10420 10550 55.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Global Agribusiness MV 10175 10200 10160 10220 60.00 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 104895 104865 104775 104895 115.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 13370 13265 13160 13405 120.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 9000 8995 8965 9000 20.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Physical Copper 9865 9880 9810 9930 65.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Energy & Chemicals 15145 15140 15105 15220 105.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSPI Total Return 12315 12275 12260 12365 65.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 8435 8425 8365 8435 35.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 10020 10035 10000 9990 80.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 53060 53010 52925 53090 95.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 31885 31655 31540 32110 295.00 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 9110 9055 9020 9110 15.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX K-Innovation Active 9455 9445 9430 9475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG Global Dram Iselect 10100 10000 10000 10195 25.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 8330 8350 8320 8350 5.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 3960 3965 3940 3965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 16845 16795 16740 16880 5.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset Tiger Holdings Company 9280 9255 9215 9280 60.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 7280 7270 7270 7280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL Korea Treasury Bond 3Y 100930 100940 100905 101030 20.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 Futures Leverage 25610 25580 25385 25670 90.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Global Metaverse Moorgate 7150 7100 7100 7175 25.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 7105 7125 7080 7125 10.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Global Bbig Active 9485 9465 9440 9485 65.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US Bond SRI Active(H) 96900 96815 96815 96915 540.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL Korea Treasury Bond 10Y 102385 102395 102285 102590 115.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Information Technology 12425 12420 12400 12515 80.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR FKTB 5Y Duration Following 47700 47725 47700 47770 15.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX US Short Term Bond Active 9835 9840 9835 9865 25.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX China Metaverse Active 9650 9680 9490 9770 155.00 1.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Consumer Discretionary 9235 9245 9170 9280 75.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Innovative Tech Active 10940 10915 10910 11035 90.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 13675 13685 13640 13685 100.00 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Consumer Staples 8845 8800 8765 8845 25.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 27940 28030 27750 28070 195.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 14655 14625 14625 14690 45.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR China Mainland CSI100 Feeder 17925 17930 17705 17950 55.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Palladium Futures Inverse(H) 4290 4295 4240 4295 95.00 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Synth-Gold Futures Leverage 15230 15205 15140 15230 220.00 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom HEROES Global REITs IGIS Active 8975 8950 8945 8975 15.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-China A Inverse 8280 8325 8280 8355 50.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG High Dividend Low Vol 50 11235 11225 11160 11235 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG US Long-Term Credit Bond 90890 91000 89995 91040 1890.00 2.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Leverage 3230 3225 3220 3245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 11510 11505 11435 11600 260.00 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 11295 11285 11255 11295 30.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Future Mobility Active 8895 8870 8840 8930 115.00 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO K-NewDeal Digital Plus 8580 8535 8535 8675 80.00 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX China Main Land CSI300 Feeder 26670 26610 26610 26670 120.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 20540 20470 20360 20540 110.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KS Value Tilt Total Return 13900 13850 13815 13930 50.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR US Short-term IG Corporate Bond 9980 9995 10010 9995 15.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 12730 12655 12655 12730 15.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KS LowVol Tilt Total Return 11620 11600 11580 11620 30.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Meritz MASTER TMT TechMedia Telecom Active 7715 7690 7690 7735 25.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 8025 7995 7975 8025 10.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL K-total Bond Actvie(AA-Higher) 97890 97895 97835 98090 110.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KS LowSize Tilt Total Return 13860 13845 13825 13940 120.00 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KS Quality Tilt Total Return 12565 12535 12505 12600 45.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX 30-Years Treasury Bond Active 97200 97205 96900 97910 135.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Assetplus ASSETPLUS Global Blacksmith Active 10145 10155 10145 10160 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG KS Momentum Tilt Total Return 12200 12170 12160 12275 65.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR FKTB 5Y Duration Following Inverse 53805 53775 53775 53815 85.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO FnElectric&Hydrogen Vehicle 8035 8015 7995 8095 120.00 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 9135 9135 9135 9135 120.00 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-EURO STOXX 50 Leverage 8000 8005 7980 8100 155.00 1.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO KRX Climate Change Solutions 9110 9100 9075 9210 95.00 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL Korea-Global Semiconductor Active 9025 8975 8960 9025 105.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal 7535 7520 7500 7555 10.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Morningstar Singapore REITS blended 9440 9300 9300 9440 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Global Multi Asset TIF Active 9760 9775 9745 9785 20.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO Carbon Efficiennt Green New Deal 7490 7470 7450 7490 5.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KOSDAQ150LONG KOSPI200SHORT Futures 8310 8305 8290 8310 20.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hana Financial Investment Hana Inverse 2X Corn Fut 12240 12220 12220 12270 250.00 2.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG TOP10 US Listed Alternative Asset M 10295 10305 10255 10330 95.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 19335 19270 19175 19335 105.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER REITs Real Estate Infra Bond TRKI 4745 4750 4740 4775 15.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Active KAP Long Term Korea Total Bon 85810 85775 85500 85955 100.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung Securities Samsung Leverage Copper Futures 14270 14245 14120 14270 505.00 3.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 27870 27855 27755 27875 375.00 1.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Leverage DJIA Futures E 32420 32400 32275 32420 10.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Leverage S&P500 Futures 16640 16645 16560 16645 135.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL China Fostering Industry Active(Synthe 7560 7500 7480 7600 45.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL Korea-Global Electric Vehicle and Rech 9450 9370 9370 9450 50.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL Korea-Global Platform&Metaverse Active 8665 8620 8620 8810 105.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KBSTAR S&P500 11365 11370 11335 11380 55.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KRX300 14450 14440 14400 14480 25.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX200 30870 30845 30695 30880 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR IT Plus 15265 15230 15165 15355 75.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX S&P500 13145 13150 13125 13170 65.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 31485 31345 31235 31485 105.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL S&P500 10830 10840 10810 10850 60.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Fn5G Tech 8020 8035 7985 8055 25.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA POWER K200 31285 31205 31085 31285 55.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX AUTOs 15975 15985 15895 16000 55.00 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KOSPI 24095 24075 24045 24240 170.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX NASDAQ100 11640 11645 11615 11660 100.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 30910 30840 30695 30910 25.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH Amundi HANARO 200 30905 30895 30775 30955 65.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KRX300 14250 14165 14125 14250 45.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Steels 8070 8090 8055 8120 125.00 1.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG S&P500 16545 16535 16490 16550 30.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX China H 16290 16255 15945 16290 125.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Inverse 4965 4970 4965 4995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Semicon 23605 23655 23605 23820 85.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX TRF3070 10875 10885 10865 10900 35.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX TRF5050 11945 11900 11890 11945 25.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX TRF7030 12955 12960 12955 13040 125.00 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 30860 30815 30650 30860 20.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Banks 6670 6655 6595 6670 40.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Latin 4010 4030 4005 4065 15.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KRW Cash 104315 104310 104305 104315 10.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Leverage 14015 13975 13870 14030 20.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR High Dividend 11110 11115 11055 11115 10.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX China STAR50 7725 7730 7190 7735 260.00 3.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kim Kindex Us Wide Moat 17650 17660 17635 17745 135.00 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSPI 24390 24270 24260 24505 125.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 IT 27755 27680 27620 27955 100.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Miraeasset TIGER S&P500 13010 13020 12990 13035 55.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO K-Game 4885 4865 4830 4885 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX FANG Plus 18235 18230 18025 18255 35.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Insurance 6815 6800 6780 6825 75.00 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Financials 7990 7960 7930 8000 55.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Securities 31045 30980 30855 31050 10.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR China HSCEI(H) 7830 7805 7675 7890 30.00 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF USD Futures 13970 13960 13960 14000 35.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 8455 8430 8300 8455 60.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Top 10 9765 9815 9765 9870 95.00 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Inverse 5540 5550 5540 5575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Semicon 24495 24525 24495 24655 70.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 63635 63695 63565 63750 75.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KOSDAQ 150 10150 10180 10150 10210 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX MSCI World 20120 20130 20065 20160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Securities 5800 5775 5775 5825 35.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 50710 50745 50670 50830 20.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER KTB 3-10 48870 48900 48865 48935 5.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Leverage 13510 13490 13370 13510 25.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Software 9130 9120 8975 9130 100.00 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX USD Futures 11770 11780 11770 11800 25.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 10405 10435 10405 10480 20.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO 200 Top10 7545 7540 7515 7580 5.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX China CSI300 12290 12280 12130 12300 120.00 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR iSelect METAVERSE 6495 6470 6430 6495 35.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Cosmetics 2230 2235 2180 2235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER China A300 9875 9900 9875 9960 35.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO 20670 20725 20630 20840 100.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Constructions 2835 2825 2820 2860 15.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Game Industry 7975 7950 7845 7975 10.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 104655 104665 104655 104670 25.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Samsung Group 8875 8870 8835 8920 35.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Synth-ChiNext 10800 10725 10725 10865 45.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG High Dividend 11710 11720 11680 11725 10.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX KRX Physical Gold 10910 10900 10870 10920 115.00 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 19690 19695 19625 19735 60.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KODEX US Clean Energy NASDAQ 9490 9520 9485 9560 80.00 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Health Care 26680 26720 26545 26730 15.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER WTI Futures 4065 4050 4040 4065 90.00 2.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 3605 3625 3605 3625 65.00 1.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX Dividend Value 11450 11375 11365 11450 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX S&P500 Futures 18780 18765 18710 18780 45.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Transportation 4765 4745 4695 4765 10.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Futures Inverse 6380 6390 6380 6410 5.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 5535 5540 5520 5550 10.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Fn Hydrogen Economy 9300 9280 9245 9305 70.00 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 17410 17415 16670 17430 640.00 3.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 37600 37555 37390 37620 15.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Fn Mid Small Cap 20095 20070 20035 20260 260.00 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 21965 21980 21940 22030 90.00 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Fn Metaverse 7370 7340 7280 7370 60.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Money Market 101875 101870 101870 101880 35.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Synth-US Energy 12935 12930 12930 12990 65.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR China Hang Seng TECH 6100 6055 5900 6100 65.00 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 7465 7455 7430 7495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Nuclear Power Theme 10630 10635 10600 10685 100.00 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX S&P US Dividend 100 11035 11030 11010 11040 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 110375 110420 110240 110555 95.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Tour Leisure 4100 4095 4005 4100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER China H-Share 9440 9410 9235 9460 50.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 8800 8760 8750 8810 100.00 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO High Dividend 10765 10745 10675 10765 10.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 200 Total Return 10330 10320 10285 10330 25.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX China H Leverage 2185 2175 2115 2195 20.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Consumer Staples 7410 7390 7320 7410 5.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Grains Futures H 12350 12315 12220 12350 175.00 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG ESG Value Active 7355 7315 7305 7380 30.00 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Secondary Cell Active 9585 9640 9585 9715 155.00 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 10190 10275 10145 10530 250.00 2.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX US Green Theme Indxx 10465 10410 10410 10515 30.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Financials 6170 6145 6120 6175 30.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER China Consumer 6770 6785 6710 6795 30.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 45730 45705 45565 45730 120.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Secondary Cell 19340 19345 19295 19595 285.00 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 200 Futures Inverse 2X 3155 3165 3155 3185 10.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF 200 Futures Inverse 6430 6440 6430 6465 5.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Media Contents 6515 6505 6465 6550 25.00 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Miraeasset TIGER Innovator ESG30 9250 9275 9230 9290 50.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX K-Metaverse Active 7605 7595 7575 7615 55.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR China H Futures Inverse 12620 12595 12545 12810 20.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF 200 Futures Leverage 12670 12630 12510 12670 30.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 9380 9385 9375 9405 15.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 9350 9320 9235 9350 55.00 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX K-Future Car Active 8690 8670 8645 8730 55.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX KOFR Active (Synth) 101475 101470 101470 101475 10.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Samsung Group Value 8675 8670 8650 8720 70.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US Semiconductor MV 9645 9670 9645 9685 55.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX WTI Oil Futures (H) 13345 13295 13295 13350 285.00 2.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 6115 6125 6115 6150 115.00 1.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 6060 6055 6025 6070 20.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 11825 11845 11825 11900 40.00 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 12650 12645 12625 12660 90.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Constructions 2670 2665 2650 2690 40.00 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX China Hang Seng TECH 6180 6175 5975 6220 55.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Fn Webtoon and Drama 5255 5265 5225 5325 60.00 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung Kodex Gold Futures Special 11810 11805 11780 11820 90.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX USD Futures Leverage 12410 12415 12395 12470 65.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF 200 Futures Inverse 2X 3160 3170 3160 3200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 5435 5420 5410 5435 20.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Heavy Industry 2875 2865 2855 2885 25.00 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Miraeasset TIGER Synth-China STAR50 7545 7550 7525 7600 25.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Machinary & Equipment 5400 5370 5365 5450 95.00 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Media & Entertainment 12550 12540 12385 12550 90.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX USD Futures Inverse2X 6910 6895 6860 6910 40.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 7505 7525 7505 7560 35.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KRX Bio K-New Deal 6160 6110 6080 6160 35.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 7510 7505 7495 7520 75.00 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX 9080 9075 9055 9085 120.00 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 3175 3185 3175 3205 5.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X 6410 6430 6395 6465 10.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX US-China Next EV&AV Active 8770 8795 8770 8830 90.00 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KRX BBIG K-New Deal 7075 7050 7000 7075 25.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 8425 8410 8385 8440 20.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 10695 10645 10560 10695 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Fn System Semiconductor 7050 7035 7035 7075 45.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier 16305 16310 16230 16370 120.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 10145 10120 10070 10145 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 14425 14410 14390 14450 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX ULTRA T-Bond Futures(H) 9340 9345 9305 9345 205.00 2.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US Industry TOP10 INDXX 11350 11290 11270 11350 50.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Inverse 9630 9615 9585 9630 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11805 11800 11795 11830 45.00 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER NASDAQ100 Balanced TR 10050 10055 10010 10085 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-S&P500 Leverage 23545 23515 23335 23545 150.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO Shipbuilding&Shipping 9130 9055 9045 9140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US Nasdaq100 Futures (H) 14300 14295 14240 14300 90.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Global Hydrogen Economy Indxx 8970 9000 8970 9005 215.00 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 9505 9510 9490 9510 105.00 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Bloomberg Global Brand TOP10 10215 10200 10195 10230 35.00 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Energy & Chemicals 15620 15625 15555 15735 70.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 12220 12230 12215 12310 10.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX K-Renewable Energy Active 11235 11275 11235 11370 110.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US NASDAQ100 Total Return 10005 10010 10000 9995 85.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KODEX MSCI China All Shares Bttrs(synth) 8925 8915 8830 8955 100.00 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 3335 3345 3330 3370 10.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 6870 6855 6825 6870 40.00 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Global Metaverse Active 6015 6000 5970 6020 25.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 13655 13660 13625 13665 70.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samaung KODEX US Metaverse NASDAQ Active 6120 6100 6065 6120 25.00 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Secondary Battery Industry 20750 20760 20710 21175 450.00 2.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX US Dividend Premium Active 10185 10220 10185 10250 65.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR 30-Years Treasury Bond Enhanced 70390 70515 70220 70695 470.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB KBSTAR Non-Memory Semiconductor Active 7245 7265 7245 7350 85.00 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KB Securities KB Leveraged NASDAQ 100 ETN 8695 8690 8645 8710 130.00 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MERITZ SECURITIES MERITZ LEVERAGE KTB 30Y 5230 5250 5210 5270 55.00 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER KRX Internet K-New Deal 4615 4620 4580 4635 45.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER USD Money Market Active 11335 11345 11335 11370 25.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 130 135 130 135 5.00 4.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Assetplus ASSETPLUS Global Platform Active 5545 5560 5545 5570 40.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 20175 20230 20150 20250 210.00 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-NASDAQ 100 Leverage 7475 7480 7435 7500 125.00 1.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 6920 6905 6870 6920 130.00 1.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 4520 4525 4510 4525 75.00 1.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage(H) 9395 9390 8680 9475 635.00 7.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Miraeasset TIGER CD Rate Investment (Synth) 51555 51565 51555 51565 5.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 14515 14470 14435 14515 5.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER China Semiconductor Factset 6615 6575 6575 6705 65.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 11940 11935 11930 11955 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX US NASDAQ100 Leverage(SYNTH H) 4345 4340 4300 4345 60.00 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER S&P500 Dividend Aristocrats 10465 10470 10435 10485 35.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-Nasdaq100 Covered Call 9430 9440 9405 9445 25.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 5270 5290 5265 5290 105.00 2.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL China Photovoltaic CSI(Synthetic) 8475 8440 8315 8495 110.00 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 9065 9050 8975 9065 50.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
NH-Amundi HANARO Global Carbon Futures (Synth) 12460 12485 12460 12510 115.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-China HStech Leverage(H) 9010 8970 8415 9060 205.00 2.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 14120 14115 14065 14120 25.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Synth-China Main Land Leverage CSI300 3640 3635 3620 3655 10.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Mirae Asset TIGER Real Estate Infra High Dividend 4615 4625 4605 4625 15.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Miraeasset TIGER KRX Secondary Battery K-New Deal 7370 7350 7310 7715 390.00 5.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 1260 1255 1255 1265 55.00 4.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 235 240 235 245 35.00 14.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 145 150 145 150 5.00 3.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 6640 6645 6635 6695 90.00 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur 6895 6840 6840 6895 315.00 4.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Hana Financial Investment Hana Inverse 2X Soybeans 9955 9970 10000 9985 280.00 2.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Nasdaq 17160 17175 17065 17180 275.00 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Natura 6415 6340 6210 6430 720.00 12.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-US PHLX Semiconductor Secto 7775 7790 7725 7805 60.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
MiraeAsset TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasd 9470 9460 9425 9470 25.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
SAMSUNG KODEX Europe Carbon Allowance Futures ICE( 13790 13795 13790 13830 10.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Samsung Securities Samsung Inverse 2X WTI Crude Oi 160 165 160 165 5.00 3.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X S&P500 Futur 3530 3525 3525 3555 10.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 7620 7540 7400 7660 830.00 12.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan Leverage WTI Futures ET 910 905 900 910 40.00 4.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan SOL IHS MARKIT GLOBAL CARBON EMISSION(SYNT 12615 12640 12615 12710 95.00 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
TIGER Glbal Autonomous&Electric Vehicles Solactive 9410 9400 9395 9435 135.00 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
TIGER Glbal Lithium & Battery Tech Solactive (Synt 10000 9970 10000 9990 40.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۳۵
KIM KINDEX Smart Value 11815 11860 11815 11860 65.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Momentum Value 12565 12520 12520 12570 20.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Smart Quality 13705 13770 13705 13770 75.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Industrials 11200 11215 11200 11335 140.00 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Equity Balanced 35565 35545 35500 35565 140.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Momentum LowVol 13250 13225 13225 13255 30.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Smart Momentum 13065 13080 13065 13115 85.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR V&S Select Value 12505 12495 12475 12535 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Smart High Beta 11265 11280 11265 11325 75.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Exporter Securities 10235 10230 10185 10285 75.00 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MIDAS MIDAS KoreaStock Active 17375 17335 17335 17495 100.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Smart Low Volatility 13505 13500 13500 13540 45.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Financials Bond Active 98455 98490 98455 98570 65.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Fn K-NewDeal Digital Plus 8605 8615 8585 8705 55.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Prime Industry Securities 10240 10230 10220 10275 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8735 8710 8710 8755 10.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR KRX Climate Change Solutions 9085 9105 9085 9195 85.00 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 93885 94070 93885 94070 15.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBStar KOSPI 24275 24235 24215 24405 125.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX KOSPI 24185 24120 24120 24345 195.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR HealthCare 10515 10485 10480 10535 65.00 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Top5 Group 5970 5960 5960 6015 55.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Fn5G Plus 6585 6535 6530 6585 20.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX KOSDAQ150 10275 10250 10205 10310 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Kiwoom KOSEF Bluechip 7900 7905 7880 7925 35.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER KTB3 105385 105310 105310 105415 60.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER China 13700 13680 13440 13785 30.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
UBS Hana KTOP KOSPI 50 21560 21570 21505 21660 70.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Contact Leader 8005 7965 7895 8005 60.00 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR TDF2030 Active 9825 9760 9760 9830 55.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR TDF2040 Active 9775 9785 9720 9785 45.00 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR TDF2050 Active 9750 9690 9690 9760 45.00 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER KTOP30 8150 8170 8150 8175 40.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Fn K-REITs 7550 7545 7510 7565 15.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX 200TotalReturn 19300 19240 19220 19330 35.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Korean Culture 6005 6000 5930 6005 25.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR EURO STOXX 50(H) 10435 10400 10345 10435 15.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 10530 10565 10530 10570 20.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO e-Commerce 11590 11560 11495 11620 20.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO Golf Theme 6455 6435 6435 6465 15.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX S&P500 3070 Blend 9700 9715 9690 9730 25.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 11625 11585 11585 11650 15.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 21035 20935 20755 21035 180.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 6685 6675 6650 6710 10.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 8900 8885 8840 8930 55.00 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Global Nuclear Power 9070 9060 9025 9070 50.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Metal Futures 6585 6590 6565 6590 5.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Fixed Income Balanced 56970 56920 56900 56975 470.00 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Short-term KTB Active 103105 103100 103100 103110 45.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO FnGreen Energy 9095 9075 9060 9135 65.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX KOSPI TotalReturn 11190 11180 11155 11285 130.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX US Russell 2000 H 11530 11525 11485 11550 55.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 7975 7940 7935 8025 80.00 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 107100 107105 106995 107140 60.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Dividend Growth 15690 15695 15685 15830 130.00 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 52450 52530 52330 52530 80.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WOORI Korea Treasury Bond Active 50070 50085 50060 50165 105.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Venture Capital Company 6645 6650 6645 6775 120.00 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER NASDAQ Next 100 10350 10360 10265 10360 60.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 7735 7655 7655 7805 15.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 12795 12750 12715 12815 115.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Communication Service 11255 11225 11155 11255 135.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Meritz MASTER Smart Commerce Active 7620 7640 7585 7645 40.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Fn Top10 Equal Weight 7150 7130 7125 7225 80.00 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX KIS Active Bond Composite 92635 92810 92635 92810 50.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO 200 Futures Inverse 11520 11535 11480 11535 60.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Timefolio TIMEFOLIO US S&P500 Active 9795 9825 9795 9825 85.00 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 10685 10670 10670 10735 25.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 11735 11740 11675 11815 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Target Date 2030 Active 10275 10300 10275 10320 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Target Date 2040 Active 10400 10405 10385 10410 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Growth Dividend Balanced 11375 11380 11375 11425 65.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 15730 15675 15675 15760 10.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 105915 105885 105885 106375 130.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 12255 12245 12245 12255 155.00 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Timefolio TIMEFOLIO US NASDAQ100 Active 9480 9495 9475 9495 75.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR U.S. Preferred Securities ICE TR 10000 9945 10000 9980 80.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 17990 17975 17860 17990 210.00 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX KRX Climate Change Solutions 9115 9090 9090 9230 110.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Midas MIDAS KoreaStock Mid/Small-Cap Active 18605 18550 18480 18675 15.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 6530 6510 6495 6565 5.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Asia USD Bond SRI Plus Active 49515 49515 49515 49515 375.00 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Hydrogen Nextgen Fuel Cell MV 7850 7810 7795 7880 45.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Carbon Efficient Green New Deal 7585 7570 7550 7600 30.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Kiwoom KOSEF Lyxor Global Future Mobility MSCI 9415 9425 9415 9430 80.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9425 9435 9425 9530 110.00 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Global Artificial Intelligence MV 8180 8190 8150 8190 20.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Carbon Efficient Green New deal 7520 7505 7495 7520 10.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Global Rare Earth&Strategic Metals 8705 8710 8670 8780 95.00 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Global Data Center Reits NASDAQ (Synth) 10280 10210 10195 10280 80.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Emerging Markets MSCI Inverse(Synth 11460 11450 11425 11490 75.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG High Dividend Conservative Balanced 10765 10755 10730 10765 5.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG Smartbeta Quality Conservative Bala 10420 10425 10370 10425 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Active Korea Short Term Bond Market(AA-) 101725 101730 101725 101740 45.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11605 11620 11605 11620 55.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Investment Grade Corporate Bond A 98810 98790 98775 98820 35.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 9405 9425 9370 9440 145.00 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR ESG SRI 10075 10085 10060 10130 30.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR KOSDAQ150 10115 10095 10095 10155 15.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Leverage 5590 5565 5545 5595 25.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH QV -2X S&P500 45 2310 2325 2310 2330 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG S&P 500 9885 9880 9860 9895 35.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nh-Amundi HANARO K-Food 9320 9315 9260 9320 20.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Healthcare 11700 11695 11620 11700 20.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX MSCI Korea 14560 14545 14545 14560 90.00 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR KRX300 Leverage 10820 10815 10750 10835 40.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Kiwoom KOSEF High Dividend 8490 8480 8450 8500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 Constructions 10840 10780 10780 10935 140.00 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Samsung Group SW 14935 14875 14875 15010 90.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 15760 15705 15660 15760 15.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX FTSE China A50 19330 19360 19235 19465 75.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX 200 Equalweight 10080 10090 10010 10090 35.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Samsung Group 10535 10555 10520 10590 10.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO Nuclear Power 9840 9800 9790 9880 60.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Palladium Futures (H) 10210 10205 10150 10210 120.00 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX China Hang Seng TECH 6035 6055 5830 6090 20.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 13535 13540 13440 13540 45.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Shinhan SOL KEDI Mega Tech Active 10600 10585 10555 10660 90.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Timefolio TIMEFOLIO Kstock Active 7825 7810 7810 7905 50.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KIM KINDEX Korea 10Y Treasury Bond 88030 88050 87925 88120 95.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nh-Amundi HANARO Global Luxury S&P 17005 16980 16980 17050 155.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX TSE Japan Real Estate 12535 12495 12430 12535 20.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX US Smart Mobility S&P 6175 6180 6145 6185 85.00 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hanwha ARIRANG iSelect Aerospace&UAM 9220 9225 9200 9275 75.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Woori WOORI US S&P Aerospace&Defense 9615 9645 9615 9690 100.00 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 13360 13330 13330 13405 75.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER 200 Steels & Materials 8160 8155 8155 8215 130.00 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 9215 9205 9180 9215 85.00 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER China Biotech Solactive 7505 7555 7465 7555 20.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO KAP Ultra Long-term KTB 37610 37615 37565 37720 95.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NH-Amundi HANARO MSCI World IMI Virology 11220 11160 11160 11300 195.00 1.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Assetplus ASSETPLUS Korea Platform Active 5890 5910 5870 5925 20.00 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER MKF Dividend Aristocrats 10690 10695 10640 10710 40.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR HealthCare Fixed Income Balanced 10690 10665 10660 10690 15.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
ASSETPLUS Assetplus Korea Blacksmith Active 9545 9540 9520 9610 90.00 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Miraeasset TIGER Global Cybersecurity INDXX 8905 8890 8860 8905 55.00 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 7580 7575 7540 7580 15.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Active Korea Total Bond Market(A-) 94165 94220 94165 94265 100.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 16090 16085 16000 16100 115.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER China Clean Energy SOLACTIVE 8870 8885 8870 8940 40.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Miraeasset TIGER KRX BBIG K-New Deal Leverage 3200 3175 3135 3205 5.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 14770 14760 14695 14820 110.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Timefolio TIMEFOLIO Korea Plus Dividend Active 9920 9880 9870 9920 30.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9380 9375 9350 9420 80.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE lnverse Nasdaq 5730 5750 5730 5765 5.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
SHBNPP SMART Synth-China Mainland Small & Mid cap 4940 4950 4940 4975 5.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Hana Financial Investment Hana Leverage Corn Futur 25005 24990 24925 25005 520.00 2.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 8125 8140 8110 8185 130.00 1.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Active Korea Total Bond Market (AA-) 101030 101025 100980 101150 130.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 5795 5815 5775 5825 95.00 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 17145 17140 17135 17175 270.00 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX Banks 6410 6425 6360 6425 40.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Shinhan SMART 200 TR 10725 10735 10690 10760 30.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR US NASDAQ100 11285 11280 11260 11300 100.00 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Platform Theme 7055 7065 7050 7140 10.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
KB KBSTAR Short-Term MSB 106170 106160 106160 106175 25.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 67760 67815 67640 67925 605.00 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX High Dividend 9455 9435 9430 9470 45.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX T-note Futures 11565 11535 11535 11605 65.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 5290 5295 5280 5295 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 6895 6880 6880 6930 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 17050 17150 16945 17150 40.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Samsung KODEX S&P500 Total Return 11570 11565 11540 11580 50.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER KRX Game K-New Deal 5980 6005 5870 6005 90.00 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MIRAE ASSET TIGER China Hang Seng TECH 6160 6165 5975 6200 50.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 12575 12615 12555 12650 50.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER Fn Semiconductor TOP 10 6825 6830 6820 6880 30.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset TIGER China Electric Vehicle Solactive 13300 13310 13240 13380 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 2565 2570 2565 2580 25.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X Nasd 2240 2250 2240 2260 25.00 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 2140 2150 2140 2160 5.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mirae Asset TIGER KRX Secondary Battery K-New Deal 15200 15195 15140 15565 395.00 2.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
DB MIGHTY K100 23295 23295 23295 23295 270.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KyoboAXA POWER K100 23365 23315 23275 23430 50.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Timefolio TIMEFOLIO Bbig Active 7495 7510 7465 7510 60.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Hanwha ARIRANG ESG Growth Active 7250 7245 7235 7305 65.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KB KBSTAR Credit Bond Securities 100870 100910 100870 100935 40.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Samsung KODEX 200IT Total Return 10590 10555 10530 10625 50.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KB KBSTAR MID-LONG Term KTB Active 99010 99090 99010 99245 15.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus 8570 8580 8570 8635 115.00 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Shinhan SOL KRX Climate Change Solutions 9160 9175 9160 9325 95.00 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NH-Amundi HANARO Global Water MSCI (Synthetic) 9985 9995 10000 9995 15.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Samsung KODEX IT 15685 15665 15635 15785 110.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Samsung KODEX BIO 7940 7910 7880 7940 15.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KB KBSTAR MSCI China Futures 8345 8400 8215 8450 5.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 10440 10445 10440 10485 70.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Hanwha ARIRANG Credit Bond50(Bond) 109180 109185 109180 109190 35.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10235 10240 10200 10265 15.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 13300 13260 13235 13300 40.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Shinhan SOL S&P CARBON EMISSION(EUA)(H) 13780 13820 13780 13825 10.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 8965 8960 8960 8965 35.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset 14190 14180 14125 14225 115.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Sansung KODEX ULTRA T-Bond Futures Inverse(H) 9530 9535 9520 9555 225.00 2.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
MIRAE ASSET TIGER KRX Climate Change Solutions 9090 9100 9090 9210 165.00 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KIM KINDEX Electric Vehicles Value Chain Active 9040 9045 9040 9150 145.00 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Kiwoom KOSEF US Low Volatility Dividend Achievers 13500 13490 13465 13500 5.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8385 8355 8335 8425 145.00 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Samsung KODEX USD Futures Inverse 8635 8615 8615 8645 10.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
MIRAE ASSET TIGER Fn Renewable Energy 9270 9250 9250 9330 40.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
SAMSUNG KODEX US NASDAQ100 Futures Inverse(H) 13120 13105 13105 13170 90.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KIM ESG Active 6810 6835 6810 6845 55.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Kiwoom KOSEF TIPS KIS 103460 103415 103415 103740 95.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Daishin DAISHIN 343 K200 30815 30860 30815 30860 230.00 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
KIM KINDEX KOSDAQ(Synth) 10180 10185 10180 10185 40.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX Value PLUS 8065 8070 8060 8080 90.00 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
VI FOCUS Innovation Active 7285 7305 7285 7335 75.00 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
KIM KINDEX US SPAC&IPO INDXX 5655 5670 5650 5670 50.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX KOSPI LargeCap 11295 11350 11295 11405 135.00 1.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 51480 51450 51450 51590 40.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX MSCI ESG Universal 9235 9220 9220 9235 25.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX Synth-US Industrial 22725 22710 22710 22740 95.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Timefolio TIMEFOLIO Kculture Active 6405 6415 6395 6415 15.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 15310 15270 15270 15470 155.00 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 8265 8280 8265 8285 100.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select Dividend 16215 16210 16205 16215 130.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
MIRAE ASSET TIGER KRX300 14140 14150 14140 14185 95.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
KIM KINDEX US Internet Synth H 10355 10360 10155 10360 45.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX Treasury Bond 3Y 56510 56470 56470 56540 30.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Mirae Asset TIGER 200 Industrials 6155 6165 6155 6210 95.00 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 11700 11715 11700 11820 95.00 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Samsung KODEX Target Date 2050 Active 10420 10415 10375 10430 30.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
KIM KINDEX Short-Term MSB Money Market 101540 101535 101535 101540 30.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 104795 104755 104755 104795 20.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 12210 12130 12120 12215 70.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Kiwoom Heroes Short-term Bond ESG Active 100450 100465 100450 100465 20.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 2030 2025 2025 2035 5.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
WOORI US S&P500 9610 9610 9610 9610 50.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
KIM KINDEX Treasury Bond 101500 101510 101500 101625 30.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Samsung KODEX Momentum PLUS 9385 9385 9385 9385 25.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Kiwoom HEROES REITs IGIS Active 7330 7370 7330 7370 35.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
KIVAM VITA MZ consumption Active 7605 7590 7590 7605 45.00 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active 10845 10850 10845 10850 80.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Hana Financial Investment Hana Leverage Soybeans F 31845 31790 31455 31905 805.00 2.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Hanwha ARIRANG K-Unicorn Investment Company Active 9495 9515 9495 9515 90.00 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Woori WOORI AI ESG Active 7775 7740 7740 7815 45.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 7940 7925 7885 7940 15.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
KIM KINDEX Short Term Bond Alpha Active 100505 100510 100505 100510 40.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Hanwha ARIRANG US Short-Term Credit Bond 107850 107860 107850 108450 45.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101690 101695 101690 101705 20.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
MiraeAsset TIGER 200 Consumer Discretionary 13900 13910 13900 13910 55.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
MiraeAsset Tiger Global Cloud Computing INDXX 7630 7620 7590 7630 70.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11845 11930 11840 11930 20.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵