شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0847
قیمت روز
0 (0.83%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:50:58
0 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

44,207
قیمت روز
40 (0.09%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:41
2,376 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
4,350 (10.91%)
تغییر ۶ ماهه
9,704 (28.13%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,019
قیمت روز
63 (3.13%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:36:40
128 (6.78%)
تغییر ۳ ماهه
181 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
147 (7.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM KINDEX KOSPI 22405 22620 22405 22620 685.00 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Yurie TREX KOSPI 200 29940 29925 29790 30085 915.00 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG 200 EW 7935 7925 7905 8010 250.00 3.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hi Focus ESG Leaders 150 7995 8005 7995 8075 300.00 3.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Smart Quality 13470 13575 13470 13575 395.00 2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Treasury Bond 106690 106565 106565 106690 260.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Dividend Growth 28190 28170 28170 28625 950.00 3.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Yurie TREX Fundamental 200 29835 - 29835 29835 965.00 3.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 8280 8265 8255 8355 305.00 3.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Smart Low Volatility 12915 13035 12915 13035 380.00 2.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 8655 8650 8640 8720 290.00 3.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7800 7795 7785 7875 245.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 8200 8180 8180 8200 255.00 3.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 8495 8490 8490 8590 135.00 1.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 102450 102505 102450 102505 395.00 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH QV -2X S&P500 45 5750 5780 5750 5790 225.00 4.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom ikon KOSPI 100 23120 23140 23045 23275 755.00 3.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Min Vol 9370 9365 9340 9415 255.00 2.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBStar Game Industry 8720 8710 8685 8830 255.00 2.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH-Amundi HANARO KRX300 13510 13475 13420 13545 435.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KyoboAXA POWER KOSPI 100 23210 23200 23110 23345 720.00 3.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KyoboAXA POWER KOSPI 200 30225 30220 30100 30425 955.00 3.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Smart High Beta 10335 10305 10305 10430 370.00 3.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Arirang ESG Leading Company 7945 7940 7925 8030 235.00 2.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kyobo AXA Power Smart Value 12925 12920 12890 13070 495.00 3.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Contrarian 21725 21730 21725 22195 700.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Covered C200 13020 13050 13020 13140 360.00 2.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 18730 18720 18680 18730 655.00 3.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 13145 13140 13085 13225 415.00 3.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10375 10370 10340 10375 70.00 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 10845 10855 10705 11000 755.00 6.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 45985 45950 45925 46000 420.00 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 7000 6980 6980 7060 255.00 3.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 10980 10940 10940 11030 370.00 3.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Consumer Discretionary 10150 10130 10065 10215 540.00 5.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 12825 12820 12795 12930 410.00 3.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 10975 10985 10955 11035 345.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 9020 9025 9020 9140 520.00 5.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 14380 14355 14330 14475 440.00 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 9275 9295 9275 9320 350.00 3.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 17205 17220 17180 17280 350.00 2.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8695 8670 8630 8695 210.00 2.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 9570 9550 9550 9630 275.00 2.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 13135 13105 12995 13135 410.00 3.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 25780 25775 25755 26110 925.00 3.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KSTAR Top5 Group 5650 5645 5625 5680 170.00 3.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KTOP30 14590 14550 14530 14670 460.00 3.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR High Dividend 10065 10045 10010 10160 345.00 3.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Financials 8090 8085 8040 8275 280.00 3.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 7915 7885 7885 7985 255.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 71080 71110 71080 71190 630.00 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Korean Culture 5900 5890 5885 5970 355.00 6.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Samsung Group SW 11260 11225 11185 11260 265.00 2.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Financials 6530 6490 6490 6635 245.00 3.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX 200 Mid Small 8395 8345 8340 8435 270.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
SAMSUNG KODEX Dividend Value 10360 10350 10305 10410 320.00 3.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER Quality Value 9675 9680 9670 9795 410.00 4.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 8505 8490 8480 8570 265.00 3.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Communication Service 11145 11160 11090 11220 205.00 1.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 9720 9715 9665 9780 295.00 3.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 9380 9375 9290 9415 285.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 8815 8790 8745 8855 290.00 3.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 11940 11915 11855 11970 355.00 2.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 137615 137605 137225 138035 2635.00 1.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 12215 12255 12170 12255 685.00 5.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10700 10690 10670 10700 85.00 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 14100 14090 14040 14100 425.00 3.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 19630 19670 19500 19910 875.00 4.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 7750 7740 7715 7750 155.00 2.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Insurance 5780 5775 5765 5855 165.00 2.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Industrials 8580 8575 8565 8675 275.00 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF High Dividend 7850 7840 7825 7925 245.00 3.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Treasury Bond 57075 57070 57060 57095 115.00 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 8045 8040 8030 8110 330.00 4.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 12615 12605 12495 12655 410.00 3.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 6195 6200 6195 6395 290.00 4.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 9970 9940 9940 9990 110.00 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 10860 10850 10825 10890 260.00 2.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 15415 15395 15290 15415 505.00 3.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Smart Value 11240 11210 11210 11360 360.00 3.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MIRAE ASSET TIGER KRX300 13500 13480 13455 13570 450.00 3.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Healthcare 12240 12230 12205 12260 175.00 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Constructions 8905 8910 8880 9070 325.00 3.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX High Dividend 7980 7975 7960 8015 220.00 2.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 101855 101860 101850 101860 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 8975 8965 8960 8985 305.00 3.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 112035 112040 111930 112070 255.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 18815 18800 18575 18815 150.00 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 9265 9260 9225 9285 285.00 3.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 12500 12510 12465 12595 425.00 3.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8365 8345 8340 8370 115.00 1.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 8040 8030 8030 8095 285.00 3.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 8690 8695 8685 8735 245.00 2.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 9875 9860 9750 9875 965.00 9.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 27140 27145 27140 27245 800.00 3.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBStar KOSPI 22180 22185 22090 22325 650.00 2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Inverse 7730 7705 7680 7755 235.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kim Kindex Us Wide Moat 12880 12820 12770 12885 255.00 1.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER Top 10 9505 9480 9450 9550 275.00 2.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX IT Hardware 14245 14205 14110 14245 360.00 2.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX IT Software 12295 12270 12205 12450 305.00 2.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 9845 9810 9750 9900 380.00 3.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Health Care 27810 27795 27770 27895 395.00 1.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KRX300 Leverage 10895 10875 10760 10975 735.00 6.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 124200 124195 123860 124300 1290.00 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 6830 6825 6810 6830 210.00 3.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR Short-term KTB Active 100215 100220 100160 100310 50.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 10115 10080 10070 10145 275.00 2.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 8500 8455 8405 8500 230.00 2.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 9585 9590 9580 9615 130.00 1.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 15435 15395 15255 15600 1000.00 6.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 14385 14340 14265 14410 425.00 2.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 110565 110570 110460 110635 255.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 7600 7575 7570 7720 690.00 9.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 4140 4135 4100 4290 395.00 10.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 11190 11065 10845 11295 1105.00 10.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX Leverage 5560 5555 5505 5615 365.00 6.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KOSPI 22200 22225 22150 22330 760.00 3.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KRX300 13600 13550 13525 13650 435.00 3.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG KRX300 13555 13520 13490 13625 410.00 3.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 9825 9790 9765 9865 340.00 3.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 4935 4930 4910 4965 195.00 3.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
SAMSUNG KODEX Fn Growth 11815 11765 11760 11855 370.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Securities 6270 6265 6250 6380 330.00 5.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR KQ High Dividend 11185 11125 11065 11185 335.00 3.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 33910 33890 33770 34125 1050.00 3.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 7845 7815 7745 7930 605.00 7.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 7400 7405 7365 7510 295.00 3.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Energy & Chemicals 9735 9715 9700 9795 425.00 4.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 29955 29985 29505 29985 1660.00 5.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 6775 6760 6695 6850 560.00 8.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 5595 5600 5595 5645 170.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 9335 9380 9260 9460 340.00 3.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 14910 14920 14910 14965 525.00 3.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KSTAR KOSPI 200 29705 29715 29585 29875 940.00 3.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER IT 24310 24285 24080 24310 575.00 2.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Banks 6785 6775 6735 6870 240.00 3.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
NH Amundi HANARO 200 29710 29700 29580 29870 910.00 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Semicon 26750 26725 26330 26750 785.00 2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 30070 30050 29935 30225 945.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Banks 6975 6970 6900 7085 255.00 3.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 29920 29895 29790 30115 930.00 3.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Leverage 13260 13280 13160 13415 890.00 6.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Software 9305 9265 9250 9415 215.00 2.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3160 3145 3145 3210 270.00 8.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Constructions 2560 2565 2545 2580 95.00 3.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Samsung Group 7275 7290 7240 7300 195.00 2.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Hanwha ARIRANG High Dividend 11110 11070 11050 11240 405.00 3.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 10020 10000 10000 9980 375.00 3.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX 200 Total Return 9345 9340 9300 9385 285.00 3.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Consumer Staples 8515 8520 8490 8570 415.00 4.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 10090 10075 10075 10180 390.00 3.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 8055 8050 8015 8100 295.00 3.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 6725 6710 6695 6790 395.00 5.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 6930 6925 6895 6955 205.00 3.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 10725 10715 10620 10830 685.00 6.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 2625 2620 2605 2645 105.00 4.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 12435 12415 12280 12435 1115.00 8.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 4580 4585 4535 4630 175.00 3.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KIM KINDEX KOSPI 200 29900 29895 29770 30065 950.00 3.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Inverse 6370 6365 6330 6395 195.00 3.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX Leverage 14315 14290 14190 14455 875.00 6.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KSTAR Short-term MSB 103160 103165 103160 103180 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KOSDAQ 150 9975 9955 10000 9990 365.00 3.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 29725 29715 29590 29875 910.00 3.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 7915 7925 7880 7970 290.00 3.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 8050 8035 7960 8140 635.00 7.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 29685 29700 29570 29850 930.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
KB KBSTAR 200 Information Technology 10915 10895 10810 10915 245.00 2.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 8465 8445 8350 8545 665.00 7.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 6130 6135 6075 6185 355.00 6.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 4495 4500 4495 4550 380.00 9.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۳۶
HI FOCUS KRX300 13655 13650 13650 13655 440.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KSTAR Prime Industry 9455 9440 9415 9485 295.00 3.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KSTAR Exporter Equity 8550 8520 8505 8600 310.00 3.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 8470 8460 8420 8495 260.00 3.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 100195 100190 100125 100205 190.00 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 46375 46390 46300 46390 400.00 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 8610 8600 8585 8705 300.00 3.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 8205 8210 8190 8290 210.00 2.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 46190 - 46190 46190 540.00 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KQ Momentum Value 8520 8490 8415 8570 310.00 3.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha Arirang KRX300 Financials 9170 9150 9130 9320 330.00 3.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 50025 - 50025 50025 120.00 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48525 - 48525 48525 280.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 11590 11600 11565 11670 380.00 3.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Kiwoom KOSEF KRX 100 4850 4840 4835 4880 145.00 2.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR Holding Company 7090 7070 7070 7160 225.00 3.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 7990 7960 7945 8005 270.00 3.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 10920 10890 10875 10995 255.00 2.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9315 9310 9310 9330 70.00 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 8915 8895 8865 8955 280.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 34415 34295 34295 34655 735.00 2.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
UBS Hana KTOP KOSPI 50 21095 21040 20995 21190 640.00 3.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha Arirang KRX300 IT 13055 12950 12935 13055 325.00 2.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 57270 57255 57255 57345 530.00 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 111255 111260 111250 111260 20.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 9375 9390 9315 9390 280.00 3.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 8595 8620 8590 8620 145.00 1.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 18025 17965 17965 18095 360.00 2.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR IT Plus 12970 12915 12895 12970 315.00 2.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 56375 56380 56375 56490 535.00 0.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER Money Market 100115 100120 100115 100125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10690 10685 10635 10690 190.00 1.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 6485 6480 6480 6660 310.00 4.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 56770 56720 56715 56955 535.00 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KRX300 13680 13630 13625 13760 450.00 3.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR KRX300 Leverage 10855 10815 10735 11010 700.00 6.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX Shipbuilding 4175 4160 4150 4225 155.00 3.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER Large Value 9275 9255 9255 9380 335.00 3.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha ARIRANG Leading Industry 7910 7900 7855 7980 260.00 3.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 8670 8660 8660 8745 445.00 5.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 15215 15175 15150 15295 480.00 3.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 11095 11085 11070 11150 310.00 2.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9545 9550 9535 9560 140.00 1.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 8130 8085 8085 8150 205.00 2.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 6250 6265 6250 6330 165.00 2.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Hanwha ARIRANG KOSPI 22530 22515 22425 22650 665.00 2.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KSTAR Korea Treasury Bond 112525 112500 112410 112535 260.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Kiwoom KOSEF USD Futures 12465 12460 12440 12465 85.00 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX T-note Futures 11460 11465 11430 11465 185.00 1.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MiraeAsset TIGER Samsung Group 9695 9690 9685 9750 335.00 3.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 8495 8470 8470 8550 195.00 2.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR ESG SRI 9300 9305 9300 9385 315.00 3.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX KRW Cash 101740 101750 101740 101750 5.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 8280 8250 8225 8340 295.00 3.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 8170 8140 8140 8300 365.00 4.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER Media Contents 5435 5430 5410 5520 385.00 7.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11660 11665 11645 11680 180.00 1.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 11775 11740 11705 11825 380.00 3.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX AUTOs 14825 14810 14775 14915 270.00 1.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX Steels 6130 6145 6130 6300 305.00 4.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Shinhan BNPP SMART KRX300 13565 13550 13505 13625 425.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 11940 11945 11940 11980 165.00 1.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 9395 9370 9340 9425 275.00 2.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 6245 6250 6180 6290 370.00 6.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 4385 4375 4340 4425 190.00 4.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 8840 8895 8840 8895 285.00 3.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 9970 9990 10035 9990 400.00 4.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 8010 - 8010 8010 295.00 3.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 10670 10680 10375 10680 80.00 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 10605 10610 10590 10685 440.00 4.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 14005 14020 14005 14210 440.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100225 100230 100225 100230 10.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50085 50080 50080 50085 5.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101055 101060 101015 101125 30.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 11115 11135 11115 11245 510.00 4.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
MiraeAsset TIGER Securities 3685 3690 3680 3760 195.00 5.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Samsung KODEX Samsung Group Value 7775 7780 7750 7820 240.00 3.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 100955 100960 100950 100980 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Samsung KODEX Game Industry 9290 9300 9290 9400 285.00 3.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 10020 10045 10020 10055 150.00 1.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 11605 11585 11535 11605 195.00 1.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 5100 5120 5100 5140 140.00 2.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۳۶
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 10880 10840 10840 10925 345.00 3.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 7970 7990 7970 8015 120.00 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۹:۰۴
Hyundai able KQ Bluechip30 7 10605 10615 10605 10615 630.00 5.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۳۳
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 13090 13085 13085 13090 410.00 3.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 9215 9205 9205 9290 355.00 3.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۳۳
KB KSTAR Credit Bond 104700 104680 104655 104810 170.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 16025 - 16025 16025 600.00 3.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10670 10640 10520 10670 500.00 4.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۰۴
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 52510 - 52510 52510 140.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 7615 7620 7615 7620 345.00 4.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۸:۰۴
NH QV US IT Top5 ETN H 41 17485 17320 17320 17485 335.00 1.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۳۳
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 10095 10125 10095 10130 70.00 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9420 - 9420 9420 30.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 9580 9585 9580 9585 75.00 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 10660 10645 10550 10660 325.00 3.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۳۳
Samsung KODEX MSCI Korea 14155 14165 14155 14265 480.00 3.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
Mirae Asset TIGER Large Growth 8830 8860 8830 8905 280.00 3.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۷:۰۳
KIM KINDEX Value Large 7295 7320 7295 7365 240.00 3.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۳۳
KB KBSTAR MSCI China Futures 10800 10795 10700 10800 590.00 5.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۳۳
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 101730 101725 101725 101730 30.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Mirae Asset Tiger Holdings Company 9995 10145 10145 9995 305.00 3.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 11315 - 11315 11315 425.00 3.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۳۳
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 102385 102330 102330 102385 280.00 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۵:۰۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 47105 - 47105 47105 510.00 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۴:۳۲
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 17165 - 17165 17165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۵:۰۵
Samsung KODEX MSCI World 15510 - 15510 15510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۵:۰۳
MiraeAsset Tiger Beta Plus 12865 - 12825 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX FnKorea50 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۳۲
Dongbu Mighty KOSPI 100 23760 - 23760 23760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۵:۰۲
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 9265 - 9265 9265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۳۱
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 50160 - 50115 50160 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 11535 - 11535 11535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9715 - 9715 9715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 93695 - 93695 93695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 9210 - 9210 9210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۳۳
Heungkuk SP Korea Low Volatility 9915 - 9590 9915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
Mirae Asset TIGER Mid Small 8150 - 8150 8150 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 9800 - 9800 9800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۳۳
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 10015 - 10015 10015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۳۳
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 9840 - 9840 9840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۴:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 8460 - 8460 8460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۰۲
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8785 - 8785 8785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8600 - 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8700 - 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8445 - 8445 8445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99905 - 99905 99905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۲
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 9950 - 9950 9950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER KRX 100 43935 - 43935 43935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 - 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Japan 12825 - 12825 12825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H 20540 - 20540 20540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China 16580 - 16580 16580 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Japan Leverage (H) 12870 - 12870 12870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX SP500 Futures 13450 - 13450 13450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FTSE China A50 16440 - 16440 16440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 13425 - 13425 13425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Energy 8035 - 8035 8035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Metal Futures 4845 - 4845 4845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Biotech 21700 - 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Physical Copper 6615 - 6615 6615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 12655 - 12655 12655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 12630 - 12630 12630 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 - 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Industrial 15380 - 15380 15380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 3650 - 3650 3650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 10085 - 10085 10085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 5015 - 5015 5015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 6380 - 6380 6380 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 7750 - 7750 7750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 10265 - 10265 10265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 15565 - 15565 15565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 12880 - 12880 12880 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 7455 - 7455 7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 11235 - 11235 11235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6165 - 6165 6165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 5280 - 5280 5280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 12800 - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 77930 - 77930 77930 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 10200 - 10200 10200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  8210 - 8210 8210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 11620 - 11620 11620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Latin 4070 - 4070 4070 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER China A300 8165 - 8165 8165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 38025 - 38025 38025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 14495 - 14495 14495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3735 - 3735 3735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 10675 - 10675 10675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset Tiger Synth-China A 11975 - 11975 11975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China H Leverage 7105 - 7105 7105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 33085 - 33085 33085 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-China Main Land 3055 - 3055 3055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 - 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 11530 - 11530 11530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 15665 - 15665 15665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex Gold Futures Special 9620 - 9620 9620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 6870 - 6870 6870 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 4835 - 4835 4835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 13335 - 13335 13335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 3325 - 3325 3325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Kyobo AXA Power Short Term Bond 105805 - 105805 105805 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲۱:۰۲
KB KBSTAR China H-Share Hedged 11670 - 11670 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 12335 - 12335 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 10310 - 10310 10310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 10695 - 10695 10695 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 6605 - 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 13650 - 13650 13650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-ChiNext 6680 - 6680 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 25800 - 25800 25800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 12940 - 12940 12940 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9760 - 9760 9760 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX US Russell 2000 H 10110 - 10110 10110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 12175 - 12175 12175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 15785 - 15785 15785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11095 - 11095 11095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 13900 - 13900 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung Kodex China H Futures Inverse 11470 - 11470 11470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 10385 - 10385 10385 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12440 - 12440 12440 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10330 - 10330 10330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 12620 - 12620 12620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 11125 - 11125 11125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 10495 - 10495 10495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 9515 - 9515 9515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11555 - 11555 11555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 12005 - 12005 12005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 8910 - 8910 8910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 10490 - 10490 10490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX FANG Plus 10240 - 10240 10240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 10270 - 10270 10270 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Singapore REITs 11240 - 11240 11240 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX China CSI300 9655 - 9655 9655 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 13485 - 13485 13485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Grains Futures H 8280 - 8280 8280 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 18340 - 18340 18340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 11135 - 11135 11135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 9510 - 9510 9510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 10365 - 10365 10365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
MiraeAsset TIGER Consumer 12265 - 12265 12265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Chemicals 10025 - 10025 10025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
MiraeAsset Tiger Automobiles 11195 - 11195 11195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۳۳
Hanwha ARIRANG SP Korea Dividend O 9205 - 9205 9205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI 100 Equal Weight 9200 - 9200 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 - 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 - 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 - 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 - 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 - 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset China 15 8395 - 8395 8480 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-01 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۹:۳۲
Samsung KODEX Synth-MSCI Germany 10350 - 10330 10405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ ساعت ۱۱:۳۳
NH QV K200 Call 1904-01 9280 - 9280 9280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
NH QV K200 Call 1904-02 9255 - 9255 9255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ ساعت ۶:۳۲
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 - 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
NH QV K200 Put 1904-01 12025 - 12025 12025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ساعت ۶:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 - 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 - 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 - 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung KQ150 Call 1903-02 ETN 9420 - 9420 9420 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 - 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 - 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰