کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

50,099
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:17
3 (0.01%)
تغییر ۳ ماهه
252 (0.51%)
تغییر ۶ ماهه
2,792 (5.90%)
نوسان سالیانه

KOSPI

2,979
قیمت روز
11 (0.37%)
تغییر روزانه
۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت 08:39:40
224 (6.99%)
تغییر ۳ ماهه
261 (8.05%)
تغییر ۶ ماهه
248 (9.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yurie TREX 200 40325 40155 39740 40325 175.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KyoboAXA POWER K100 30365 30225 29970 30365 315.00 1.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KyoboAXA POWER K200 40330 40180 39695 40330 220.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KOSPI 30625 30530 30180 30625 130.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG 200 EW 10895 10865 10725 10895 60.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Industrials 10780 10730 10535 10780 105.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Exporter Securities 12285 12230 12140 12285 75.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 111290 111270 111270 111330 40.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KOSPI Total Return 15015 14970 14795 15015 65.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 12310 12310 12310 12310 655.00 5.62% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Communication Service 19655 19635 19635 19760 420.00 2.14% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 9720 9695 9620 9720 5.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 11850 11825 11690 11850 105.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 48780 48770 48745 48780 85.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBStar KOSPI 30000 29935 29590 30000 80.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR KRX300 18500 18460 18260 18500 60.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR KTB 3 Year 111890 111875 111795 111890 85.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Top5 Group 7810 7795 7710 7810 20.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF KRX 100 6210 6200 6150 6215 5.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KTOP30 21230 21220 21025 21250 60.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KRX300 18245 18195 17985 18245 60.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom ikon KOSPI 100 29755 29710 29355 29780 75.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KOSPI50 27635 27565 27275 27635 25.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 7280 7270 7260 7290 90.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO KRX300 18060 18035 17840 18060 65.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KTOP30 10550 10505 10430 10550 25.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 69100 69140 69100 69175 190.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX MSCI Korea 18465 18400 18210 18465 115.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Momentum 24380 24290 23865 24380 250.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Arirang ESG Leading Company 9075 9060 8935 9075 25.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Constructions 12470 12420 12190 12470 175.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 12100 12070 11915 12100 50.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX MSCI Mexico Synth 9880 9875 9780 9880 120.00 1.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF Fn Mid Small Cap 23215 23185 22920 23215 160.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 7615 7595 7500 7620 65.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 17490 17425 17365 17510 95.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG Leading Industry 10865 10845 10730 10865 25.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 12700 12650 12480 12700 75.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 8375 8320 8155 8375 120.00 1.45% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 47430 47380 47380 47430 155.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 11230 11195 11165 11230 60.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 11360 11330 11170 11360 55.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Samsung Group Value 9080 9055 8950 9080 45.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Prime Industry Securities 11955 11915 11815 11955 225.00 1.92% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 10590 10560 10440 10590 45.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Information Technology 16185 16115 16005 16185 135.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 11875 11845 11685 11875 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
TIMEFOLIO TIMEFOLIO CarbonZero Active 9580 9495 9410 9580 5.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR KRX Climate Change Solutions 9745 9730 9615 9745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 10115 10125 10115 10170 40.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active 13245 13195 13075 13245 45.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 8840 8810 8810 8840 45.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO KRX Climate Change Solutions 9715 9685 9595 9725 55.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal 9555 9545 9460 9555 30.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 5775 5790 5775 5820 25.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KRX300 18295 18285 18060 18300 5.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Min Vol 12030 11995 11995 12030 45.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX TRF5050 12475 12480 12470 12480 50.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 39430 39235 38795 39430 185.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR High Dividend 12420 12375 12225 12420 125.00 1.02% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Financials 8900 8875 8740 8900 50.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF USD Futures 12400 12410 12400 12450 25.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR KRX300 Leverage 18280 18170 17960 18280 30.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH QV US IT Top5 ETN H 41 32365 32355 32250 32365 405.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF High Dividend 9565 9555 9425 9565 95.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 14590 14550 14535 14605 150.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX Samsung Group SW 16305 16265 16065 16305 150.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Contrarian 24205 24120 24120 24205 130.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO e-Commerce 17790 17770 17655 17800 225.00 1.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX 200 Mid Small 13640 13555 13435 13640 65.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 103310 103305 103305 103310 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Momentum PLUS 12960 12925 12695 12960 145.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX Dividend Value 13050 12955 12820 13050 105.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 47045 46920 46345 47045 255.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Dividend Growth 15225 15205 14950 15225 125.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 9655 9625 9460 9660 105.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 119925 119880 119880 120035 275.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Samsung Group 11570 11550 11400 11570 70.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Palladium Futures (H) 10395 10400 10360 10435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 16550 16505 16355 16550 45.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Quality Value 11760 11735 11565 11760 55.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 13425 13395 13215 13425 130.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 10700 10695 10630 10710 10.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 21080 21010 20740 21080 90.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 10590 10605 10555 10615 10.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 25635 25470 24800 25635 230.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 18730 18665 18490 18750 10.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 16030 15995 15695 16030 135.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Leverage 6785 6770 6730 6795 225.00 3.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 18450 18300 17825 18450 260.00 1.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Energy & Chemicals 19095 19005 18710 19095 135.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus 11935 11920 11875 11950 165.00 1.38% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 9545 9540 9540 9565 20.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO KAP Ultra Long-term KTB 45615 45655 45615 45725 55.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 11505 11505 11505 11505 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 15885 15830 15690 15885 35.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 13700 13670 13610 13710 405.00 2.96% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 8205 8175 8140 8205 50.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Active Korea Total Bond Market (AA-) 108295 108345 108120 108360 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung Securities Samsung Leverage Copper Futures 19220 19240 19220 19410 200.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 5315 5310 5300 5315 55.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Leverage DJIA Futures E 35575 35565 35290 35585 195.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX IT 21000 20900 20700 21000 105.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR ESG SRI 12940 12895 12740 12940 40.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR IT Plus 22210 22195 22025 22230 130.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR KOSDAQ150 14540 14500 14450 14540 180.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KyoboAXA POWER LVHD 29940 29820 29385 29940 280.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Banks 7830 7820 7740 7830 15.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KRW Cash 103015 103020 103010 103020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hi Focus ESG Leaders 150 10880 10845 10675 10880 90.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Securities 39580 39460 38960 39580 225.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Healthcare 15945 15860 15790 15945 10.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX 200TotalReturn 24150 24080 23780 24150 110.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR 200 Total Return 20290 20240 19970 20290 90.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung DJI US Real Estate 14845 14870 14800 14870 5.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO Golf Theme 9345 9325 9260 9345 70.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX High Dividend 10035 10025 10015 9990 15.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Health Care 36460 36280 36140 36460 190.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KRX300 Leverage 18410 18275 18140 18515 75.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 10375 10315 10195 10375 115.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Consumer Staples 8400 8395 8290 8430 45.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER China Consumer 7690 7680 7570 7700 30.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 22190 22060 22015 22190 190.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 200 Industrials 6005 5990 5895 6005 40.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 58115 57800 56360 58130 540.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Timefolio TIMEFOLIO Kstock Active 10240 10215 10095 10240 70.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 6700 6690 6670 6720 105.00 1.59% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 18640 18625 18515 18655 140.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset Tiger Holdings Company 10800 10770 10570 10800 75.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Machinary & Equipment 5560 5550 5480 5570 20.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Media & Entertainment 24970 24985 24970 25140 815.00 3.26% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 15275 15255 15065 15275 130.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MIRAE ASSET TIGER Fn Renewable Energy 9435 9420 9325 9435 15.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Consumer Staples 9950 9960 9815 9960 95.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier 20550 20520 20385 20580 45.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Inverse 7685 7700 7685 7720 125.00 1.65% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Steels & Materials 8680 8625 8435 8680 135.00 1.58% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 9405 9375 9310 9405 60.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Korea Investment & Securities TRUE lnverse Nasdaq 4135 4145 4135 4165 70.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 3010 3025 3010 3050 5.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Nasdaq 32550 32570 32480 32620 1100.00 3.38% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 29325 29395 29325 29530 245.00 0.84% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX 200 39680 39575 39080 39680 190.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX BIO 12420 12340 12235 12420 15.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG 200 40135 39975 39475 40135 210.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX Inverse 4970 4990 4970 5030 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Fn5G Tech 10615 10595 10530 10615 50.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX Leverage 9275 9215 8985 9275 85.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH Amundi HANARO 200 39480 39350 38860 39480 195.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX 200ESG 14040 14000 13885 14040 30.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX TRF3070 11430 11425 11425 11435 10.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kim Kindex Us Wide Moat 17490 17500 17460 17540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Insurance 6470 6450 6370 6470 20.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 17650 17695 17650 17805 815.00 4.62% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER KOSDAQ150 14790 14775 14710 14795 225.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG High Dividend 12400 12365 12175 12400 110.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 4455 4465 4455 4475 55.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 15860 15830 15710 15880 475.00 2.99% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX 200 Total Return 12935 12900 12725 12935 55.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Financials 6960 6940 6840 6960 40.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH-Amundi HANARO K-Metaverse MZ 11735 11720 11710 11785 210.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Energy & Chemicals 18625 18500 18235 18625 175.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX K-Future Car Active 10885 10840 10790 10885 20.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 9550 9545 9545 9595 45.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 12865 12890 12865 12905 70.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Nh-Amundi HANARO Global Luxury S&P 19250 19225 19220 19295 240.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX ULTRA T-Bond Futures(H) 13070 13065 13060 13080 120.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX US Nasdaq100 Futures (H) 19985 19990 19945 19990 365.00 1.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Future Mobility Active 11620 11555 11535 11620 115.00 0.99% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX K-Renewable Energy Active 11805 11800 11715 11830 95.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 690 695 685 700 5.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB Securities KB Leveraged NASDAQ 100 ETN 16415 16430 16400 16465 560.00 3.41% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 24070 23970 23630 24070 315.00 1.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX200 39430 39325 38815 39430 200.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX AUTOs 20715 20685 20395 20720 145.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Banks 7510 7495 7405 7510 30.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KOSPI 30030 29960 29620 30030 170.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 39465 39340 38830 39465 205.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Steels 8390 8345 8155 8390 135.00 1.64% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Inverse 4055 4060 4055 4115 10.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Semicon 37315 37230 36945 37350 455.00 1.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Leverage 23430 23305 22725 23430 220.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBStar Game Industry 20700 20790 20700 20880 1065.00 5.14% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 IT 36300 36145 35730 36300 240.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Short-Term MSB 104715 104710 104710 104715 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KIM KINDEX Treasury Bond 105790 105780 105720 105790 155.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Top 10 13565 13545 13380 13575 15.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Inverse 4495 4505 4495 4560 15.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Semicon 38310 38185 37945 38345 370.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KOSDAQ 150 14565 14560 14520 14585 195.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Securities 8040 8010 7780 8040 180.00 2.29% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Leverage 22290 22140 21625 22290 220.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR iSelect METAVERSE 12100 12085 12085 12180 320.00 2.64% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Constructions 3440 3430 3380 3440 20.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Game Industry 16740 16790 16735 16865 730.00 4.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Samsung Group 9810 9790 9650 9810 85.00 0.87% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Transportation 5675 5670 5565 5675 85.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Fn Hydrogen Economy 11310 11295 11125 11310 40.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Fn Metaverse 12620 12600 12600 12700 290.00 2.30% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Treasury Bond 3Y 57670 57665 57640 57670 85.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Secondary Cell 23060 22945 22795 23060 285.00 1.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Media Contents 9655 9665 9630 9720 245.00 2.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX K-Metaverse Active 12585 12600 12575 12655 485.00 3.85% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 15325 15300 15245 15350 440.00 2.87% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Constructions 3065 3055 3005 3065 20.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 16330 16320 16235 16380 475.00 2.91% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KRX Bio K-New Deal 8795 8745 8725 8795 90.00 1.02% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 2215 2230 2215 2285 20.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X 4440 4470 4440 4580 50.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KRX BBIG K-New Deal 11865 11840 11820 11865 200.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KRX Game K-New Deal 12460 12495 12460 12650 415.00 3.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 17675 17575 17140 17675 180.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 12660 12620 12470 12660 40.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 12130 12110 12110 12175 60.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 11095 11060 10965 11095 5.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 2305 2315 2305 2375 25.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
MiraeAsset TIGER Fn Semiconductor TOP 10 9650 9630 9505 9650 110.00 1.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Samsung KODEX Secondary Battery Industry 22675 22575 22415 22675 255.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
KB KBSTAR Non-Memory Semiconductor Active 10755 10735 10650 10785 180.00 1.70% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KRX Internet K-New Deal 11220 11190 11185 11225 260.00 2.32% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER Real Estate Infra High Dividend 5950 5940 5930 5950 10.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 2210 2225 2200 2235 300.00 15.71% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 3275 3300 3265 3325 450.00 15.93% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 10860 10830 10820 10965 710.00 7.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur 5030 5045 5030 5080 5.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Natura 5690 5660 5600 5725 1015.00 17.84% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 1870 1875 1870 1890 10.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Mirae Asset TIGER KRX Secondary Battery K-New Deal 16780 16700 16505 16780 70.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 6070 6035 5995 6130 1070.00 17.63% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Shinhan Investment Shinhan Leverage WTI Futures ET 705 710 705 715 10.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۹
Kiwoom KOSEF Bluechip 9675 9670 9580 9675 10.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
SAMSUNG KODEX Fn Growth 17380 17370 17320 17380 155.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KB KBSTAR Credit Bond Securities 104350 104370 104300 104370 90.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KIM KINDEX KOSPI 30090 30135 29815 30150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
NH QV -2X S&P500 45 1840 1845 1840 1850 20.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER KTB3 109630 109700 109620 109700 95.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
UBS Hana KTOP KOSPI 50 28000 28015 27700 28060 105.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 55090 55115 55080 55120 115.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 7790 7780 7750 7790 40.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung KODEX Consumer Discretionary 11240 11250 11155 11250 55.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 31410 31445 31410 31505 680.00 2.16% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER 200 Consumer Discretionary 16980 17000 16755 17040 20.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
SAMSUNG KODEX TRF7030 13510 13520 13475 13520 135.00 1.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KB KBSTAR Contact Leader 9220 9250 9135 9255 90.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER Software 17250 17275 17225 17315 425.00 2.46% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER Securities 4740 4710 4600 4740 80.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KB KBSTAR MSCI China Futures 11045 11030 11030 11135 270.00 2.44% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung KODEX T-note Futures 11870 11885 11870 11895 50.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER Money Market 100445 100440 100440 100445 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MiraeAsset TIGER Dividend Growth 18865 18815 18545 18865 100.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50220 50225 50220 50225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 2980 2990 2980 3020 40.00 1.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 27310 27260 27170 27315 265.00 0.97% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 9630 9605 9590 9630 85.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 16225 16270 16225 16320 200.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
KIM KINDEX NASDAQ100 14315 14325 14315 14345 220.00 1.54% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Shinhan SMART 200 TR 13420 13425 13265 13430 15.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung KODEX USD Futures 10440 10455 10440 10475 25.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101310 101300 101300 101310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Mirae Asset TIGER Cosmetics 2835 2840 2790 2845 25.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 4220 4225 4220 4235 65.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 4335 4340 4330 4345 75.00 1.76% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101325 101330 101325 101345 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 420 425 415 425 5.00 1.20% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
Samsung Securities Samsung Inverse 2X WTI Crude Oi 455 460 455 460 5.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۱۲
NH QV 2X S&P500 44 28235 28230 28160 28290 10.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Samsung KODEX Value PLUS 9290 9285 9190 9290 45.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
KIM KINDEX Korean Culture 7550 7590 7535 7590 120.00 1.59% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 56040 56000 56000 56040 160.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 100765 100790 100765 100790 95.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 48015 48035 48010 48035 120.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Samsung KODEX Innovative Tech Active 12885 12925 12800 12925 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Daishin Securities Daishin 2X Nickel Futures ETN(H 20445 20500 20215 20570 100.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
KIM KINDEX US Green Theme Indxx 10305 10310 10300 10320 380.00 3.69% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
SAMSUNG KODEX K-Innovation Active 11030 11060 10990 11095 145.00 1.31% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Mirae Asset TIGER Tour Leisure 4745 4750 4655 4760 50.00 1.06% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
MiraeAsset TIGER 200 Heavy Industry 3100 3110 3055 3110 30.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 880 875 875 890 5.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 2125 2130 2120 2135 15.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۸
Mirae Asset TIGER KOSPI 30280 30195 29940 30280 90.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
KB KBSTAR KQ High Dividend 14730 14685 14550 14730 155.00 1.06% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 15380 15315 15220 15380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 127760 127665 127605 127760 585.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 10665 10625 10500 10665 35.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
Shinhan Investment Shinhan Leverage S&P500 Futures 21090 21075 21030 21095 100.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
KB KBSTAR Short-term KTB Active 102270 102275 102270 102275 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X Nasd 1455 1460 1455 1465 50.00 3.56% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۰۹
MiraeAsset TIGER Low Volatility 11830 11840 11765 11840 35.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۷
Heungkuk S&P Korea Low Volatility 11840 11840 11840 11840 460.00 4.04% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۷
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10875 10880 10875 10920 25.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۷
KB KBSTAR V&S Select Value Fixed Income Balanced 12200 12195 12135 12200 30.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۷
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X S&P500 Futur 2775 2770 2770 2790 40.00 1.46% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۳۷
KIM KINDEX Smart Value 14935 14865 14865 14935 15.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
KB KBSTAR Equity Balanced 42590 42590 42590 42590 105.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
KIM KINDEX Smart Momentum 16735 16645 16605 16735 25.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
KIM KINDEX Smart High Beta 14500 14385 14365 14500 30.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 12640 12640 12640 12640 205.00 1.65% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
Samsung KODEX TSE Japan Real Estate 12795 12785 12785 12795 75.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
Shinhan SOL KRX Climate Change Solutions 9685 9650 9645 9685 50.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
DB MIGHTY K100 29850 29780 29780 29850 90.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
KIM KINDEX Smart Quality 17925 17800 17795 17925 5.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10065 10060 10050 10065 45.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
MIRAE ASSET TIGER KRX300 18210 18055 18045 18210 35.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10270 10275 10270 10295 35.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۱۰
Yurie TREX Fundamental 200 39515 39515 39515 39515 95.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۷
KIM KINDEX Smart Low Volatility 16385 16360 16360 16385 85.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۷
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 14400 14350 14350 14400 50.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۷
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 11065 11050 11050 11065 40.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۷
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 18700 18745 18700 18745 90.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۷
MIRAE ASSET TIGER 200 EW 12055 12055 12055 12055 555.00 4.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۸
SAMSUNG KODEX MSCI Quality 10255 10255 10255 10255 85.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۸
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 12015 12015 12015 12015 135.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۸
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8915 8940 8915 8940 15.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۸
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 460 455 455 460 5.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۰۸
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 16515 16545 16515 16545 125.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۳۷
Samsung KODEX MSCI ESG Universal 11645 11645 11645 11645 25.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 100340 100340 100340 100340 55.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
Shinhan SMART KRX300 18225 18225 18225 18225 150.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
KIM KINDEX Value Large 9410 9410 9410 9410 55.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 9795 9795 9795 9795 160.00 1.63% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
KIM KINDEX Short-Term MSB Money Market 100600 100600 100600 100600 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 11800 11800 11800 11800 65.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۱۲
Hanwha ARIRANG S&P500 18935 18935 18935 18935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX China H 18065 18065 18065 18065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China 15285 15285 15285 15285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Latin 3195 3195 3195 3195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR China HSCEI(H) 9775 9775 9775 9775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX MSCI World 20740 20740 20740 20740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 14330 14330 14330 14330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR EURO STOXX 50(H) 10645 10645 10645 10645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Singapore REITs 12065 12065 12065 12065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX China CSI300 14615 14615 14615 14615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 15465 15465 15465 15465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO 20440 20440 20440 20440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 17380 17380 17380 17380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Synth-ChiNext 15585 15585 15585 15585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 33250 33250 33250 33250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 18580 18580 18580 18580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 5700 5700 5700 5700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX FTSE China A50 22380 22380 22380 22380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Japan TOPIX100 16725 16725 16725 16725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 21625 21625 21625 21625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 23495 23495 23495 23495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 20850 20850 20850 20850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX US Internet Synth H 19495 19495 19495 19495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China H-Share 10650 10650 10650 10650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Metal Futures 7035 7035 7035 7035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Grains Futures H 11160 11160 11160 11160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Synth-US Biotech 29740 29740 29740 29740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 9175 9175 9175 9175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 53675 53675 53675 53675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 25950 25950 25950 25950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 14540 14540 14540 14540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Physical Copper 10285 10285 10285 10285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 16060 16060 16060 16060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR China H Futures Inverse 11455 11455 11455 11455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Synth-US Industrial 21055 21055 21055 21055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 11840 11840 11840 11840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 18415 18415 18415 18415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 4285 4285 4285 4285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 7300 7300 7300 7300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 6640 6640 6640 6640 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 24945 24945 24945 24945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG S&P Global Infra Equity 11655 11655 11655 11655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 17665 17665 17665 17665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR China Mainland CSI100 Feeder 21300 21300 21300 21300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-Gold Futures Leverage 16365 16365 16365 16365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-China A Inverse 7340 7340 7340 7340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-S&P500 Leverage 35375 35375 35375 35375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG US Long-Term Credit Bond 104920 104920 104920 104920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 11775 11775 11775 11775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12690 12690 12690 12690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 9310 9310 9310 9310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 10800 10800 10800 10800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI EM Leverage 12680 12680 12680 12680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 15660 15660 15660 15660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX China Main Land CSI300 Feeder 31890 31890 31890 31890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China Biotech Solactive 10900 10900 10900 10900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 14095 14095 14095 14095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 17940 17940 17940 17940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select Dividend 15385 15385 15385 15385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 7935 7935 7935 7935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10720 10720 10720 10720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 13425 13425 13425 13425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 13120 13120 13120 13120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset 10925 10925 10925 10925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 18955 18955 18955 18955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 98970 98970 98970 98970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-EURO STOXX 50 Leverage 10075 10075 10075 10075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 11825 11825 11825 11825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 18930 18930 18930 18930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 7725 7725 7725 7725 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11975 11975 11975 11975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX Synth-China Main Land Leverage CSI300 5595 5595 5595 5595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 10175 10175 10175 10175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 24480 24480 24480 24480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SHBNPP SMART Synth-China Mainland Small & Mid cap 6300 6300 6300 6300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 5785 5785 5785 5785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 13295 13295 13295 13295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 12445 12445 12445 12445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KBSTAR S&P500 11840 11840 11840 11840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KIM KINDEX S&P500 13720 13720 13720 13720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KBSTAR US NASDAQ100 14100 14100 14100 14100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Miraeasset TIGER S&P500 13615 13615 13615 13615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX FANG Plus 29860 29860 29860 29860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China A300 12000 12000 12000 12000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 84705 84705 84705 84705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3205 3205 3205 3205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX S&P500 Futures 22115 22115 22115 22115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Synth-US Energy 7670 7670 7670 7670 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX China H Leverage 4275 4275 4275 4275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX US Russell 2000 H 14365 14365 14365 14365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER S&P500 Inverse H 3630 3630 3630 3630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX S&P500 Total Return 11935 11935 11935 11935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX US Semiconductor MV 12240 12240 12240 12240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX WTI Oil Futures (H) 10600 10600 10600 10600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 4370 4370 4370 4370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SAMSUNG KODEX China Hang Seng TECH 7825 7825 7825 7825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung Kodex Gold Futures Special 11975 11975 11975 11975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER Global Bbig Active 12335 12335 12335 12335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX 12800 12800 12800 12800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MIRAE ASSET TIGER China Hang Seng TECH 7800 7800 7800 7800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX US NASDAQ100 Total Return 12440 12440 12440 12440 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Mirae Asset TIGER USD Money Market Active 10085 10085 10085 10085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 4595 4595 4595 4595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 19085 19085 19085 19085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China Semiconductor Factset 9975 9975 9975 9975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China Clean Energy SOLACTIVE 10400 10400 10400 10400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset Tiger Global Cloud Computing INDXX 11465 11465 11465 11465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 8210 8210 8210 8210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER China Electric Vehicle Solactive 20010 20010 20010 20010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MiraeAsset TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasd 12160 12160 12160 12160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SAMSUNG KODEX Europe Carbon Allowance Futures ICE( 12795 12795 12795 12795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
TIGER Glbal Autonomous&Electric Vehicles Solactive 11560 11560 11560 11560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
TIGER Glbal Lithium & Battery Tech Solactive (Synt 12195 12195 12195 12195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 14585 14585 14455 14585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 53125 53125 53125 53160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۱۰
HI FOCUS KRX300 18370 18370 18145 18370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۹:۳۸
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 102835 102835 102825 102835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۳۷
KB KBSTAR Fixed Income Balanced 62490 62490 62490 62490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۸:۰۸
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 10190 10190 10190 10190 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۰۸
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 50200 50200 50200 50200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۹:۳۸
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 50265 50265 50265 50265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۹:۳۸
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 100460 100460 100460 100460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۱۲
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 96290 96290 96290 96460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۱۲
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8865 8865 8800 8865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۱۲
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 8935 8935 8935 8935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۸:۳۷
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 11075 11075 10840 11075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۸
MiraeAsset TIGER Covered C200 14140 14140 14140 14235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۹:۰۸
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 8370 8370 8370 8370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ساعت ۵:۳۴
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 9025 9025 9025 9025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۷
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 8245 8245 8245 8245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۴:۰۶
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 7790 7790 7790 7790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ ساعت ۱۰:۳۶
KyoboAXA POWER KTB 98270 98270 98080 98270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ ساعت ۷:۳۵
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 11010 11010 11010 11010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۴:۰۶
KIM KINDEX Dividend Growth 41365 41365 41155 41525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinhan Investment Shinhan FnGuide 5G Theme ETN 52 10445 10445 10445 10570 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۰:۳۵
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 9375 9375 9375 9375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Samsung KODEX FnKorea50 11245 11245 11245 11245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Hanwha Arirang KRX300 IT 19400 19400 19400 19400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
MiraeAsset Tiger Beta Plus 20015 20015 20015 20015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Hyundai able KQ Bluechip30 7 14120 14120 14120 14120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Mirae Asset TIGER Large Value 12920 12920 12920 12920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Mirae Asset TIGER Large Growth 12840 12840 12840 12840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
NH QV 2X 10Y KTB Futures ETN 46 23865 23865 23865 23865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 18750 18750 18750 18750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 12420 12420 12420 12420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 11350 11350 11350 11350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Samsung Kodex China H Futures Inverse 10625 10625 10625 10625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 13005 13005 13005 13005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 10780 10780 10780 10780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9610 9610 9610 9610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 9825 9825 9825 9825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8835 8835 8835 8835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 7460 7460 7460 7460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 10585 10585 10585 10585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 14155 14155 14155 14155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی