کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

49,138
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1,719 (3.63%)
تغییر ۳ ماهه
997 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
8,281 (14.42%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,280
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:04:12
133 (4.23%)
تغییر ۳ ماهه
160 (5.12%)
تغییر ۶ ماهه
969 (41.90%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM KINDEX Leverage 11445 11415 11405 11550 15.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KSTAR Credit Bond 105185 105225 105185 105235 35.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KRX300 20020 20035 20020 20100 45.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 EW 12240 12245 12230 12255 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom ikon KOSPI 100 33025 33015 32960 33115 5.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX Smart Value 16625 16635 16625 16645 30.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX Value Large 10300 10330 10300 10330 45.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KOSPI 200 43685 43635 43575 43870 50.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KRW Cash 102855 102860 102855 102860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
UBS Hana KTOP KOSPI 50 30805 30800 30760 30895 110.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBStar Game Industry 16010 16015 16005 16120 135.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 7460 7455 7440 7460 65.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSPI 33245 33250 33245 33355 55.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KRX300 19815 19805 19775 19855 55.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF USD Futures 12020 12025 12020 12050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KyoboAXA POWER KOSPI 200 44590 44585 44545 44750 80.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KTOP30 11890 11895 11890 11910 20.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX 10Y F-LKTB 70660 70655 70620 70770 115.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR KQ High Dividend 16995 16875 16815 16995 225.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Constructions 13485 13490 13485 13530 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX 200 Mid Small 15275 15300 15275 15350 25.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX High Dividend 9980 9985 9960 9985 10.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR MSCI China Futures 12535 12540 12480 12605 20.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
SAMSUNG KODEX Dividend Value 13720 13725 13720 13805 110.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX 200TotalReturn ETF 26640 26610 26580 26740 10.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Fn Mid Small Cap 26685 26690 26645 26690 15.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Dividend Growth 16075 16090 16075 16160 45.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Consumer Staples 8880 8905 8880 8925 30.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Heavy Industries 11545 11565 11510 11565 25.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Consumer Staples 9890 9885 9870 9910 15.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Leading Industry 12385 12375 12365 12465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Quality Value 12885 12895 12885 12910 35.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Momentum PLUS ETF 13735 13740 13720 13775 50.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Energy & Chemicals 13750 13755 13750 13850 110.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR 200 Steels & Materials 9850 9860 9850 9900 70.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI Total Return 16470 16445 16435 16505 15.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha Arirang KRX300 Health Care 13690 13710 13690 13760 140.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG Mid Cap Low Vol 50 12285 12240 12240 12300 40.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSPI Large Cap 16015 16005 16005 16120 15.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Consumer Staples 12505 12530 12505 12560 20.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX 200 Intrinsic Value 11550 11525 11520 11595 60.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
SAMSUNG KODEX K-Innovation Active 11580 11600 11575 11615 50.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX SGX MSCI EM Futures 10455 10460 10455 10460 35.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSDAQ150 F-Inverse 6765 6755 6755 6780 40.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Inv 8360 8370 8310 8370 15.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR Domestic Consumption Plus 11175 11180 11175 11225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Energy & Chemicals 20680 20675 20675 20850 165.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan BNPP SMART 200 Total Return 14850 14845 14835 14870 30.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Consumer Discretionary 13555 13560 13550 13590 25.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR Mid Small Cap High Dividend 12695 12680 12645 12710 25.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO 200 Futures Leverage 31695 31635 31550 31970 50.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 13535 13540 13485 13540 25.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Inverse 7745 7730 7730 7750 60.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Korea Treasury Bond 3 110680 110620 110610 110720 30.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond Leverage 133410 133490 133410 133790 430.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF KOSDAQ150 Futures Leverage 7020 7030 6990 7030 115.00 1.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 Energy & Leverage 22090 22110 22080 22460 355.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Consumer Discretionary 19395 19360 19350 19430 30.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX TSE Japan Real Estate ETF 13655 13600 13530 13685 350.00 2.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX ULTRA T-Bond Futures(H) ETF 12795 12790 12770 12800 15.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER 200 Communication Service 35255 35230 35220 35385 285.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Media & Telecommunication 10475 10480 10455 10495 75.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 Futures Leverage 14195 14230 14125 14230 240.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KAP Ultra Long-term KTB ETF 47815 47800 47790 47965 165.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
HANWHA ARIRANG Carbon Efficient Green New Deal 10480 10460 10445 10490 15.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daishin Securities Daishin 2X Nickel Futures ETN(H 19155 19180 19060 19340 290.00 1.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X S&P5 2050 2055 2050 2060 10.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Active Korea Total Bond Market (AA-) 109815 109800 109800 109865 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Leverage DJIA Futures E 35535 35545 35515 35575 475.00 1.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Leverage S&P500 Futures 19030 19040 19030 19100 95.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KSTAR KOSPI 200 43685 43640 43585 43875 55.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX Inverse 4525 4530 4510 4540 5.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR Fn5G Tech 11575 11560 11520 11575 75.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KOSPI 32945 32935 32915 33090 70.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH Amundi HANARO 200 43635 43590 43550 43800 65.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR KOSDAQ150 ETF 14850 14865 14805 14865 130.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kim Kindex Us Wide Moat 17325 17330 17325 17380 115.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI 200 44105 44075 44025 44210 50.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MIRAE ASSET TIGER K-GAME 13410 13390 13390 13510 80.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Semicon 39835 39810 39715 39915 195.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Healthcare 19615 19620 19610 19725 215.00 1.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Securities 8315 8310 8300 8355 10.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Leverage 27510 27465 27420 27745 85.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX IT Hardware 21660 21625 21535 21660 130.00 0.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX IT Software 26145 26155 26125 26270 165.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF Enhanced Cash 101160 101155 101155 101165 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 14955 14960 14925 14960 180.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Shipbuilding 6160 6155 6130 6160 25.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX Samsung Group SW 17765 17730 17665 17765 145.00 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Financials 7040 7045 7040 7080 35.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Game Industry 13810 13835 13805 13895 80.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Kiwoom KOSEF 200 Total Return 51920 51875 51825 52100 50.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Leverage 16435 16460 16370 16460 220.00 1.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 IT 17475 17460 17390 17475 210.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER LG Group Plus 11830 11805 11805 11875 25.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX US Nasdaq100 (H) 19145 19150 19145 19160 15.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Energy & Chemicals 19720 19725 19710 19880 125.00 0.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 Health Care 26305 26350 26305 26540 365.00 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 IT Leverage 69370 69385 68890 69495 540.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Samsung Group Value 10115 10105 10065 10115 75.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Timefolio TIMEFOLIO Kstock Active 10480 10485 10435 10490 65.00 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Gold Futures (H) 13100 13095 13080 13100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset Tiger Healthcare Equip 22045 22100 21905 22100 395.00 1.82% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Nh-Amundi HANARO Global Luxury S&P 18380 18385 18330 18445 60.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Biotech 13020 13035 12995 13035 120.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Steels & Materials 10205 10210 10205 10235 60.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Innovative Tech Active 14345 14350 14320 14350 20.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 10Y US Treasury Note 11915 11910 11910 11940 40.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 Futures Inverse 2X ETF 3735 3740 3710 3750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Hyundai Motors Group Plus 27140 27170 27135 27235 135.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR V&S Select Value Fixed Income Balanced 12775 12780 12770 12780 10.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Natura 8995 8990 8935 9000 410.00 4.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung Securities Samsung Leverage Copper Futures 20120 20110 20000 20120 400.00 1.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X S&P500 Futur 2930 2925 2925 2935 15.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR IT Plus 23280 23285 23195 23295 135.00 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER IT 39200 39140 39050 39200 65.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX AUTOs 23400 23405 23400 23515 150.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Banks 7355 7360 7355 7415 50.00 0.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX KOSPI 200 43770 43735 43675 43950 20.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX 200ESG 15465 15460 15460 15555 10.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX BIO ETF 15385 15380 15330 15390 305.00 2.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Inverse 3700 3705 3690 3710 5.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Semicon 38895 38890 38800 38975 130.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Leverage 28875 28815 28760 29105 50.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KSTAR Short-term MSB 104515 104510 104510 104520 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Insurance 6775 6770 6745 6775 45.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR Contact Leader 9930 9920 9920 9935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KIM KINDEX NASDAQ100 ETF 13275 13270 13270 13315 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Top 10 15035 15030 15015 15100 5.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KOSDAQ 150 14935 14950 14910 14950 115.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Software 19285 19300 19275 19435 80.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER KOSPI 200 43640 43595 43540 43810 45.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NH-Amundi HANARO e-Commerce 20510 20490 20480 20610 110.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Constructions 3845 3835 3835 3850 5.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Samsung Group 10795 10775 10745 10795 100.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Kosdag 150 15120 15130 15095 15135 100.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Health Care 44890 44905 44890 45145 490.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Tour Leisure 5470 5480 5470 5495 35.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Samsung Group 12995 12990 12945 12995 70.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX 200 Total Return 14275 14260 14250 14335 10.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KB KBSTAR Short-term KTB Active 102115 102110 102110 102120 10.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER Media Contents 8810 8795 8760 8815 25.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KOSDAQ150 Leverage 16120 16135 16055 16135 250.00 1.58% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 43625 43570 43525 43785 40.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Inverse 4370 4365 4365 4380 35.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER Secondary Cell ETF 20160 20110 19990 20160 225.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSDAQ150 Leverage 17110 17125 17030 17130 265.00 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
SAMSUNG KODEX 200 Futures Inverse 2X 1860 1870 1855 1870 5.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MiraeAsset TIGER 200 Futures Leverage 21825 21770 21710 21990 40.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX MSCI Korea Total Return 13980 13950 13950 14030 20.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER 200 Futures Inverse 2X 1935 1940 1920 1940 5.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KRX Bio K-New Deal ETF 10740 10750 10740 10875 150.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KRX BBIG K-New Deal ETF 13745 13760 13740 13830 45.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KRX Game K-New Deal ETF 12570 12590 12570 12670 40.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Korea Taiwan IT Premier ETF 20830 20810 20720 20835 55.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Secondary Battery Industry ETF 20870 20820 20745 20870 185.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 4145 4150 4145 4190 225.00 5.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daewoo Securities Daewoo Leveraged Crude Oil Futur 5005 5010 4975 5010 290.00 5.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE lnverse 2X Nasd 1580 1575 1575 1585 5.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mirae Asset TIGER KRX Secondary Battery K-New Deal 17390 17340 17305 17390 90.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 9305 9295 9265 9305 410.00 4.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Leverage WTI Futures ET 725 720 715 725 45.00 6.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Hanwha ARIRANG KOSPI 33460 33450 33440 33560 35.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF KRX 100 6875 6865 6865 6885 10.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX KTOP30 23940 23980 23940 24005 25.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Hanwha ARIRANG KRX300 20035 20005 19930 20050 10.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF Bluechip 10815 10805 10805 10845 5.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI50 30485 30470 30470 30560 25.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Dongbu Mighty KOSPI 100 33105 33080 32975 33105 455.00 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
SAMSUNG KODEX Fn Growth 19100 19130 19100 19165 30.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA POWER KOSPI 100 33380 33340 33340 33530 135.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX MSCI Korea 20325 20340 20325 20380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Shinhan BNPP SMART KRX300 20055 20035 20035 20150 5.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF High Dividend 9320 9315 9315 9325 25.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX Treasury Bond 58035 58045 58025 58070 20.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Hanwha ARIRANG KOSPI Mid Cap 13475 13465 13465 13480 35.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KSTAR Korea Treasury Bond 112890 112880 112870 112915 10.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR KTB 3Y Futures Inverse 99815 99805 99790 99825 30.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF Korea Treasury Bond 112335 112380 112330 112380 10.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF USD Futures Inverse 10430 10435 10400 10435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR 200 Communication Service 21900 21890 21865 21970 205.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Leverage 9520 9530 9520 9585 40.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MIRAE ASSET TIGER USD Futures Inverse 2X 9455 9445 9445 9455 35.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KSTAR Equity Balanced Equity-Derivatives 45850 46000 45850 46005 240.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse EURO ST 5860 5865 5850 5865 20.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA POWER High Dividend Low Volatility Equity 32200 32185 32185 32260 25.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung Securities Samsung Leverage Gold Futures H 30760 30790 30760 30790 150.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Shinhan Investment Shinhan FnGuide 5G Theme ETN 52 11515 11435 11435 11540 75.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR ESG SRI 14085 14095 14075 14160 35.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KSTAR Top5 Group 8690 8715 8690 8735 25.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX Steels 10205 10200 10200 10255 75.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
SAMSUNG KODEX TRF3070 11410 11405 11405 11420 20.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
SAMSUNG KODEX TRF7030 13170 13165 13160 13200 20.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR 200 Financials 8950 8945 8935 9000 40.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KIM KINDEX Korean Culture 8435 8405 8405 8435 45.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Hanwha ARIRANG High Dividend 12570 12575 12565 12620 30.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX T-note Futures 11755 11750 11750 11790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX Transportation 6925 6910 6895 6925 15.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR F-KOSDAQ150 Inverse 4495 4510 4495 4510 40.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR Fn Hydrogen Economy 12465 12455 12455 12505 50.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF 10Y Treasury Bond 122590 122595 122520 122595 115.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX KOSDAQ150 Inverse 4260 4265 4260 4270 30.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset TIGER Dividend Growth 19970 19985 19950 20025 50.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX 10Y F-LKTB Inverse 46390 46285 46285 46390 85.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Industrials 7440 7450 7410 7450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset Tiger Preferred Stock 14725 14715 14715 14790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX K-Future Car Active 10915 10900 10895 10930 15.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset TIGER 200 Consumer Stap 11675 11665 11665 11680 10.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Maps Tiger China Consumer 9125 9130 9120 9145 30.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset TIGER Inverse Derivatives 4095 4100 4080 4100 10.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset TIGER KOSPI High Dividend 14875 14870 14860 14880 25.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MIRAE ASSET TIGER Fn Renewable Energy 10425 10430 10410 10430 75.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MIRAE Asset TIGER Money Market Active 50125 50130 50125 50130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX Top 5 Plus Total Return 19900 19895 19895 20015 100.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR Large Cap High Dividen 10 TR 17000 16990 16990 17105 160.00 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiareAsset TIGER MSCI Korea ESG Leaders 12245 12235 12235 12325 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
SAMSUNG KODEX Fn K-NewDeal Digital Plus 13630 13620 13620 13730 70.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Kiwoom KOSEF Monetary Stabilization Bond 101245 101255 101245 101255 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset TIGER Consumer Goods Balance 10045 10060 10045 10070 95.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung KODEX Morningstar Multi-Ast High Inc 10955 10950 10950 10955 40.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset TIGER KRX Internet K-New Deal ETF 12860 12850 12850 12940 30.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset TIGER Shipbuilding & Transportation 3745 3740 3730 3750 5.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Mirae Asset TIGER Real Estate Infra High Dividend 5800 5795 5795 5810 5.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Leverage Nasdaq 29155 29150 29150 29265 45.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Samsung Securities Samsung Inverse 2X WTI Crude Oi 530 525 525 530 35.00 7.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Natural Gas 2905 2910 2905 2925 150.00 5.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
KB KBSTAR KRX300 20175 20195 20175 20275 35.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR High Dividend 12960 12965 12930 13000 45.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KSTAR Exporter Equity 13685 13675 13675 13710 40.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR 200 Industrials 13290 13320 13255 13320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR KRX300 Leverage 22280 22315 22280 22485 100.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR KTB 10Y Futures 56280 56355 56280 56410 85.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Arirang ESG Leading Company 9900 9905 9900 9915 10.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset TIGER Cosmetics 3735 3730 3730 3735 20.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
MiraeAsset TIGER Securities 4845 4840 4840 4870 10.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KIM KINDEX MSCI Mexico Synth 10150 10170 10150 10185 80.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Hanwha Arirang Ktb 3Y Futures 53525 53530 53525 53530 45.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR KTB 10Y Futures Inverse 46965 46885 46885 46965 75.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Kiwoom KOSEF Synth USD Futures Lev 8970 8985 8970 9030 35.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Tiger 200 Total Return 23245 23255 23235 23345 70.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Tiger Holdings Company 12665 12685 12665 12720 45.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR 200 Consumer Discretionary 11990 11975 11975 12005 45.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR 200 Information Technology 17450 17440 17420 17505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
KB KBSTAR KRX300 USD Futures Balanced 16335 16395 16335 16430 55.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Samsung KODEX K-Renewable Energy Active 10770 10725 10725 10770 60.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Tiger MSCI Korea Total Return 17575 17585 17550 17585 45.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
MiraeAsset TIGER Constructions & Machinery 3325 3320 3320 3340 5.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
MiraeAsset TIGER AI Korea Growth Active ETF 14470 14450 14445 14510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE lnverse Nasdaq 4235 4240 4235 4245 15.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X WTI Futures 550 545 545 555 30.00 5.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Daishin Securities Daishin 2X Inverse Nickel Futur 3660 3655 3650 3690 40.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Gold Futures 9530 9540 9515 9550 40.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X Gold Futures 5085 5105 5085 5105 25.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۰۴
HI FOCUS KRX300 20135 20125 20125 20135 145.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
KIM KINDEX KOSPI 33200 33190 33190 33250 10.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
NH QV 2X S&P500 44 25560 25615 25560 25635 110.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Samsung KODEX Min Vol 12860 12900 12860 12900 5.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
SAMSUNG KODEX TRF5050 12285 12300 12285 12305 30.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
MiraeAsset TIGER Banks 7680 7690 7680 7745 60.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
KB KSTAR Prime Industry 13285 13325 13285 13330 35.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Hi Focus ESG Leaders 150 12080 12075 12075 12115 15.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
MIRAE ASSET TIGER KRX300 20035 20010 20005 20060 20.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
KIM KINDEX Dividend Growth 40115 40150 40115 40200 65.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Yurie TREX Fundamental 200 42885 42840 42840 42885 205.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Hanwha ARIRANG KTB 10Y Future 57220 57220 57220 57220 70.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Samsung KODEX KRX300 Leverage 22470 22320 22320 22620 45.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Samsung KODEX USD Futures ETF 10120 10135 10120 10145 15.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Mirae Asset Tiger JPY KRW Futures 10295 10265 10265 10295 65.00 0.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse 2X EURO 3090 3085 3080 3090 15.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE leverage S&P500 25515 25560 25515 25560 165.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Shinhan Investment Shinhan Inverse 2X DJIA Futures 2185 2180 2180 2185 30.00 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
KB KBStar KOSPI 32995 32945 32940 33140 40.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Yurie TREX KOSPI 200 44275 44305 44275 44410 95.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
NH QV US IT Top5 ETN H 41 31560 31600 31560 31615 60.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
MIDAS KOSPI 200 Covered Call 15910 15890 15890 15950 145.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Mirae Asset TIGER KOSPI Mid Cap 18335 18340 18335 18360 10.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Samsung KODEX MSCI ESG Universal ETF 12970 13010 12970 13030 10.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
MiraeAsset TIGER Low Volatility Equity 12625 12660 12625 12665 25.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
KIM KINDEX Samsung Group Equal Weighted 18330 18360 18330 18370 10.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
NH QV 2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 42 700 695 695 700 40.00 5.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Daishin Securities Daishin Nickel Futures 17945 17880 17880 17955 55.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
MiraeAsset TIGER MSCI Korea ESG Universal 13050 13075 13050 13085 10.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Shinhan Investment Shinhan Leverage Gold Futures 3 16425 16440 16425 16450 85.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
MiraeAsset TIGER Money Market 100260 100255 100255 100260 10.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
MiraeAsset Maps Tiger Momentum 25835 25840 25835 25840 30.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
SAMSUNG KODEX MSCI Enhanced Value 13355 13355 13355 13355 50.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Daishin Securities Daishin Zinc Futures 11310 11520 11310 11520 40.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
KB KSTAR Fixed Income Balanced-Derivatives 64780 64780 64780 64780 85.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
DB Mighty KOSPI200 Covered Call ATM Leverage 11445 11450 11445 11450 55.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
KB KBSTAR 200 High Dividend Covered Call ATM 8370 8390 8370 8390 5.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Inverse HSCEI H 10025 10065 10025 9950 90.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
KIM KINDEX Smart Momentum 18545 18565 18545 18565 50.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Kim Kindex Lktb Futures Inverse 93875 93875 93875 93875 20.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Heungkuk SP Korea Low Volatility 12785 12785 12785 12785 205.00 1.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered P 6905 6880 6880 6905 10.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
Samsung KODEX FnKorea50 11415 11415 11415 11415 230.00 2.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
MiraeAsset TIGER Contrarian 26710 26710 26710 26710 65.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
Samsung Securities Leverage WTI Crude Oil Futures 865 860 860 865 55.00 6.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
NH QV -2X S&P500 45 1960 1960 1960 1960 15.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
KIM KINDEX Smart Quality 19860 19860 19860 19860 35.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
KIM KINDEX Smart High Beta 16025 16025 16025 16025 10.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
SAMSUNG KODEX MSCI Momentum 14280 14280 14280 14280 50.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Covered C200 16205 16205 16205 16205 450.00 2.86% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Samsung KODEX 3Y F KTB Inverse 49765 49765 49765 49765 45.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
KIM KINDEX Smart Low Volatility 18085 18085 18085 18085 10.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
KIM KINDEX Short-term Monetary Stabilization Bond 100390 100390 100390 100390 5.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Covered C 12205 12205 12205 12205 195.00 1.62% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Samsung KODEX KRW CASH PLUS 103165 103165 103165 103165 15.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
NH QV -2X WTI Crude Oil Futures ETN(H) 43 500 500 500 500 30.00 6.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Samsung KODEX Japan 16185 16185 16185 16185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER China 15755 15755 15755 15755 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Latin 3695 3695 3695 3695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX S&P Asia TOP50 15040 15040 15040 15040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG Syth-ChiNext 15235 15235 15235 15235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 17140 17140 17140 17140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX MSCI Russia Synth 31100 31100 31100 31100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 5980 5980 5980 5980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 20460 20460 20460 20460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR China H-Share Hedged 10870 10870 10870 10870 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX US Internet Synth H 21180 21180 21180 21180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Metal Futures 6970 6970 6970 6970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset Tiger Synth-China A 7650 7650 7650 7650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Synth-US Biotech 31280 31280 31280 31280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Syth-Philippines MSCI 13040 13040 13040 13040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-Japan (H) 15830 15830 15830 15830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR China H Futures Inverse 10520 10520 10520 10520 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Synth-US Industrial 20740 20740 20740 20740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SHBNPP SMART Synth-China Mainland 5800 5800 5800 5800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI EAFE (H) 12300 12300 12300 12300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth-Japan Inverse (H) 4405 4405 4405 4405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae Asset TIGER Synth Euro Stoxx 10145 10145 10145 10145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Gold Inverse Futures 7210 7210 7210 7210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae Asset TIGER Synth MSCI EM Lev 14505 14505 14505 14505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung Kodex China H Futures Inverse 10685 10685 10685 10685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG S&P Global Infra Equity 11550 11550 11550 11550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI AC World (H) 17675 17675 17675 17675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures 11895 11895 11895 11895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-Japan Healthcare 11005 11005 11005 11005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG US Long-Term Credit Bond ETF 103380 103380 103380 103380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae TIGER Synth-S&P Global Infrastructure 10660 10660 10660 10660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Upstream Natural 13450 13450 13450 13450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX 200 US Treasury Notes Balanced 13625 13625 13625 13625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SHBNPP SMART Synth-MSCI Developed Market (H) 18830 18830 18830 18830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Global Robotics&Automation Synth 18040 18040 18040 18040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 7785 7785 7785 7785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Inverse 2X 5720 5720 5720 5720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR US Treasury Long Bond Futures Leverage S 14275 14275 14275 14275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-IBOXX Short Term High Yield 12500 12500 12500 12500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG S&P500 18110 18110 18110 18110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX S&P500 ETF 12820 12820 12820 12820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX China H 19480 19480 19480 19480 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX FANG Plus 28405 28405 28405 28405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX MSCI World 19905 19905 19905 19905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR US NASDAQ100 ETF 12855 12855 12855 12855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Singapore REITs 12325 12325 12325 12325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX China CSI300 14105 14105 14105 14105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER China A300 11650 11650 11650 11650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Nasdaq 100 77285 77285 77285 77285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER NASDAQ BIO 22000 22000 22000 22000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Miraeasset TIGER S&P500 ETF 12735 12735 12735 12735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX SP500 Futures 21225 21225 21225 21225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Synth-ChiNext 15280 15280 15280 15280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Kiwoom KOSEF Synth-India (H) 17145 17145 17145 17145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER WTI Futures 3235 3235 3235 3235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX FTSE China A50 21410 21410 21410 21410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth-Vietnam VN30 21645 21645 21645 21645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Dow Jones 30 20295 20295 20295 20295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Synth-US Energy 6650 6650 6650 6650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER China H-Share 11450 11450 11450 11450 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX China H Leverage 5310 5310 5310 5310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Grains Futures H 10995 10995 10995 10995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth-MSCI Indonesia 7920 7920 7920 7920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER S&P500 Futures 51600 51600 51600 51600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX US Russell 2000 H 14410 14410 14410 14410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
ARIRANG NASDAQ Technology Sector 23960 23960 23960 23960 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth-China Main Land 5375 5375 5375 5375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Physical Copper 10095 10095 10095 10095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG Synth-DJ US Select 15340 15340 15340 15340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth Gold Futures Lev 17355 17355 17355 17355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae Asset TIGER Synth SP500 Lev 33335 33335 33335 33335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX S&P500 Total Return 11120 11120 11120 11120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX US Semiconductor MV 10395 10395 10395 10395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KSTAR Synth-US Oil Gas EP Compa 3745 3745 3745 3745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Japan Nikkei 225 Hedged 17995 17995 17995 17995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung Kodex Gold Futures Special 12290 12290 12290 12290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae Asset TIGER SP 500 Inverse Hd 3800 3800 3800 3800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Global Bbig Active 11555 11555 11555 11555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Agriculture Futures 6565 6565 6565 6565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER US Tech Top10 INDXX 11350 11350 11350 11350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX WTI Oil Futures ETF(H) 10680 10680 10680 10680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KSTAR China Mainland CSI100 Feeder 20610 20610 20610 20610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-India Leverage 21185 21185 21185 21185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SAMSUNG KODEX China Hang Seng TECH ETF 8785 8785 8785 8785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Euro STOXX Dividend 30 12925 12925 12925 12925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-MSCI US REIT (H) 15150 15150 15150 15150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX US NASDAQ100 Total Return 11350 11350 11350 11350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX China Main Land CSI300 Feeder 31290 31290 31290 31290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER China Biotech Solactive 12975 12975 12975 12975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 14020 14020 14020 14020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae Asset TIGER USD Money Market Active 9790 9790 9790 9790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MIRAE ASSET TIGER China Hang Seng TECH ETF 8735 8735 8735 8735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Copper Futures Special Asset 8070 8070 8070 8070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX Silver Futures Special Asset 5290 5290 5290 5290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Mirae TIGER MorningStar Glb Exponential Tech 19130 19130 19130 19130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KIM KINDEX Synth-Dow Jones US Real Estate (H) 96535 96535 96535 96535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset Tiger Global Cloud Computing INDXX 11590 11590 11590 11590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SAMSUNG KODEX WTI Crude Oil Futures Inverse H 8515 8515 8515 8515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Hanwha ARIRANG Synth-MSCI Emerging Markets (H) 12540 12540 12540 12540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung Kodex Soybeans Futures Special Asset  11740 11740 11740 11740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
Samsung KODEX S&P Global Infrastructure - Synth 11865 11865 11865 11865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SAMSUNG KODEX US S&P Dividend Covered Call Synth 10370 10370 10370 10370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
KB KBSTAR Global 4th Industry Revolution IT ETF H 23495 23495 23495 23495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER China Electric Vehicle Solactive 17850 17850 17850 17850 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
MiraeAsset TIGER US PHLX Semiconductor Sector Nasd 10510 10510 10510 10510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
TIGER Glbal Autonomous&Electric Vehicles Solactive 10665 10665 10665 10665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
TIGER Glbal Lithium & Battery Tech Solactive (Synt 11085 11085 11085 11085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
SAMSUNG KODEX MSCI Quality 11335 11335 11270 11335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۳۳
KIM KINDEX Treasury Bond 106705 106705 106690 106705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
MIRAE ASSET TIGER 200 EW ETF 13505 13505 13370 13510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
SAMSUNG KODEX Active Korea FRN Bank 1Y AAA 102635 102635 102630 102635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAsset TIGER 200 Covered Call ATM 11635 11635 11635 11635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۹:۳۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 10Y FUTURES INVERSE 47580 47580 47580 47580 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۶:۳۳
KyoboAXA POWER Korea Treasury Bond 100330 100330 100330 100330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۰۳
KIM KINDEX Active Korea Treasury & Agency Bonds 101555 101555 101555 101555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8620 8620 8620 8620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۵:۰۳
MiraeAsset TIGER Precious Metal Futures 9665 9665 9665 9665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
MiraeAsset TIGER Synth-Global Healthcare 17995 17995 17995 17995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۴
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 8200 8200 8200 8220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۰۴
Samsung Securities KOSPI PutWrite ETN 53 11305 11305 11305 11305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۵:۰۳
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 5% 8680 8680 8680 8680 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۵:۰۳
Shinhan Investment Shinhan K200 Monthly Short Stra 8605 8605 8605 8605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Shinhan Investment K200 Monthly Short Strangle 3% 8740 8740 8740 8740 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Kim Kindex Ktb Futures Inverse 99560 99560 99560 99560 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MIRAE ASSET TIGER KTB 3Y FUTURES INVERSE 49795 49795 49795 49835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Short Str 8160 8160 8160 8160 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۷:۰۴
Hanwha Arirang KRX300 IT 19400 19400 19390 19435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱:۰۴
Hyundai able KQ Bluechip30 7 14120 14120 14120 14120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 2X 8835 8835 8835 8835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Korea Investment & Securities TRUE Leverage EURO S 14155 14155 14155 14155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۲:۳۳
Kiwoom KOSEF KOSDAQ 150 9375 9375 9375 9375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Tiger JPYK RW Futures Leverage 9825 9825 9825 9825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Value 12920 12920 12920 12920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Large Growth 12840 12840 12840 12840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Value 12420 12420 12420 12420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
Mirae Asset TIGER Mid Small Growth 11350 11350 11350 11350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum Value 13005 13005 13005 13005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
KB KBSTAR Mid-Small Cap Momentum LowVol 10780 10780 10780 10780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۵:۰۲
MiraeAsset Tiger Beta Plus 20015 20015 20015 20070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۲
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 7460 7460 7460 7490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Tiger JPY KRW Futures Inverse 9610 9610 9605 9630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۳۱
Kiwoom KOSEF F-KOSPI 200 Futures 18750 18750 18750 18750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۸:۰۱
NH QV 2X 10Y KTB Futures ETN 46 23865 23865 23865 23865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۹:۰۱
KB KBSTAR KRX300 Futures Inverse 6865 6865 6790 6865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Leverage 15885 15885 15820 16245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 2X 45615 45615 45615 45615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Mirae Asset TIGER Mid Small 10865 10865 10865 11205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۹:۳۱
MIRAE ASSET TIGER KTB 3-10 FUTURES INVERSE 48355 48355 48355 48355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۶:۰۲
Korea Investment & Securities TRUE KOSPI Target Vo 10585 10585 10585 10585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۳۱
Shinhan Investment Shinhan Leverage Natural Gas Fu 2090 2090 2085 2090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۱
Samsung Securities Samsung Inverse 2X Natural GAS 11970 11970 11970 12030 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
Samsung Securities Samsung Leverage Natural GAS Fu 2435 2435 2435 2445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Samsung KODEX KRX300 Futures Inverse 8270 8270 8120 8270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER Sustainable Dividend 11615 11615 11585 11670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۳۱
MiraeAsset TIGER KRX300 Futures Inverse 8115 8115 8040 8120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۰:۰۱
Daishin Securities Daishin 2X Nickel Futures ETN(H 5060 5060 5060 5060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Hanwha ARIRANG Short-Term Bond 111940 111940 111940 111940 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰
KB KBSTAR KQ Momentum Value 10210 10210 10210 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
KB KBSTAR KQ Momentum LowVol 11835 11835 11835 11835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۶:۳۱
Dongbu Mighty KOSPI High Dividend Yield 9365 9365 9365 9365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset TIGER Taiwan Hedged 14545 14545 14545 14545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۱
Kyobo AXA Power Smart Value 11120 11120 11070 11265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰
Yurie TREX Mid & Small Cap Value 6430 6430 6430 6485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset TIGER KOSDAQ 150 Low Vol 12250 12250 12250 12335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۵:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Value 7185 7185 7155 7205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Quality 7870 7870 7835 7890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha ARIRANG Smart Beta Momentum 7385 7385 7365 7400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۳۰
Hanwha Arirang KRX300 Consumer Discretionary 9320 9320 9245 9320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۱:۰۱
Hanwha Arirang KRX300 Industrials 8715 8715 8640 8715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha Arirang KRX300 Financials 7245 7245 7245 7245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۵:۳۰
KB KBSTAR Holding Company 6210 6210 6145 6235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۰
KB KSTAR Japan Leverage (H) 16800 16800 16800 16800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Hanwha ARIRANG Synth-HSCEI Leverage (H)  6705 6705 6705 6705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Hanwha ARIRANG 200 LowVOL Tilt 8785 8785 8785 8785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Value Tilt 8600 8600 8600 8600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Quality Tilt 8700 8700 8700 8700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
Hanwha ARIRANG 200 Momentum Tilt 8445 8445 8445 8445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱:۳۲
MiraeAsset TIGER KRX 100 43935 43935 43935 43935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۹:۰۲
Hanwha ARIRANG Barbell Bond 116615 116615 116510 116615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۶:۳۶
Samsung KODEX Synth-US IT 21700 21700 21700 21700 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
Samsung KODEX Synth-US Financials 16485 16485 16485 16485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
KIM KINDEX Synth Gold Futures Inv 5885 5885 5885 5885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Korea Investment & Securities TRUE Inverse Euro St 8620 8620 8620 8620 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۳۲
Samsung Securities Samsung S&P500 VIX S/T Futures 15380 15380 15320 15515 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Shinhan Investment Shinhan S&P500 VIX S/T Futures 16270 16270 16200 16375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
NH QV S&P500 VIX S/T Futures 51 16160 16160 16160 16305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
MiraeAssetDaewoo MiraeAsset S&P500 VIX S/T Futures 16325 16325 16135 16325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-01 ETN 3 9300 9300 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۴:۳۳
Shinhan Investment Shinhan K200 C-SP 1812-01 8425 8425 8425 8425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Samsung Securities Samsung K200 Call 1811-02 ETN 4 9350 9350 9350 9350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ساعت ۸:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-01 9730 9730 9730 9730 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۳۴
Samsung Securities Samsung K200 Call 1807-02 9305 9305 9305 9305 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۸:۰۴
KISe TRUE KOSPI Long Futures Short Call ETN 1 13535 13535 13535 13535 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KISe TRUE KOSPI Short Futures Short Put ETN 2 8415 8415 8415 8415 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی