افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0695
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 02:36:06
0 (5.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (29.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6225 6225 6191 6254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
AfricaRhodium 390000 390000 377001 394199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Africa Platinum 16595 16595 16539 16684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank Copper 2121 2121 2100 2169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix ILBI Portfolio 624 624 624 635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ABSA Capital NewWave USD 1442 1442 1442 1454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x trackers MSCI Japan 1603 1603 1600 1611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x trackers MSCI World 4207 4207 4207 4253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x trackers Euro STOXX 50 6913 6913 6913 6979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank WTI Crude Oil 971 971 948 971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix MSCI China Feeder ETF 5331 5331 5331 5448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio 6036 6036 6036 6110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
CoreShares S&P Global Property 3843 3843 3843 3857 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 11402 11402 11394 11561 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Sygnia Itrix Global Property Portfolio 3981 3981 3981 4029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix Indi 8484 8484 8460 8574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix RAFI 40 1651 1651 1639 1651 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
NewGold Platinum 16480 16480 16480 16631 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Divi Plus 269 269 266 269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Swix Top 40 1261 1261 1261 1276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FNB on APPLEC SEP25 958 958 958 968 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix S&P 500 Feeder 6094 6094 6060 6136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
db X-trackers MSCI USA 5735 5735 5706 5770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix MSCI World Feeder 5740 5740 5740 5855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares Property Top Ten 982 982 970 995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
STANLIB S&P500 Index Feeder 30084 30084 30084 30500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1500 1500 1481 1505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 5336 5336 5336 5379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Resi 7051 7051 7050 7134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix SA Bond 793 793 781 797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Stanlib Top 40 6225 6225 6209 6282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Africa Palladium 37550 37550 37480 37741 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Ashburton Top 40 6307 6307 6260 6307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
NewGold Palladium 37953 37953 37953 38101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
1nvest SA Bond ETF 7553 7553 7553 7994 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
CoreShares S&P 500 5993 5993 5958 6005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
NewGold Debentures 23500 23500 23500 23744 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
FNB on TESLAC SEP25 1586 1586 1562 1620 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
FNB on AMAZONC SEP25 888 888 884 898 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix MSCI EM Feeder 5435 5435 5407 5465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
STANLIB MSCI World Index Feeder 5796 5796 5796 5800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
STANLIB Global REIT Index Feeder 1933 1933 1860 1933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
NewFunds ILBI 7419 7419 7333 7419 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
FNB on FACEBC SEP25 938 938 938 950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Standard Bank Wheat 840 840 828 840 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
STANLIB SA Property 3000 3000 2910 3002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds GOVI 7307 7307 7300 7373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
Ashburton MidCap 704 704 704 715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on COKEC SEP25 900 900 900 900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on COKEQ SEP25 1048 1048 1048 1048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on MCDOC SEP25 944 944 944 944 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on ALPHAC SEP25 1238 1238 1238 1245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on APPLEQ SEP25 1124 1124 1124 1126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on FACEBQ SEP25 1104 1104 1100 1104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on MICROC SEP25 1040 1040 1040 1056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on MICROQ SEP25 1218 1218 1218 1224 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on NETFLC SEP25 930 930 928 930 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on NETFLQ SEP25 1080 1080 1080 1086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on TESLAQ SEP25 1858 1858 1826 1886 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
FNB on AMAZONQ SEP25 1036 1036 1036 1042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
Ashburton Global 1200 6135 6135 6135 6210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
NewFunds TRACI 3 Month 2781 2781 2781 2801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
CoreShares S&P SA Top 50 2701 2701 2691 2703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
CoreShares Preference Share 763 763 740 773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 6303 6303 6303 6318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
STANLIB Government Bond Feeder 8261 8261 8261 8400 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
STANLIB S&P500 Info Tech Index Feeder 1284 1284 1284 1300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۱
Africa Gold 24736 24736 24724 25100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Satrix Fini 1239 1239 1229 1239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Sygnia ITRIX FTSE 100 13915 13915 13894 13995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
ABSA Capital NewWave Silver 357 357 352 359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Satrix Quality South Africa Portfolio 880 880 880 884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Satrix Property 876 876 876 900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Ashburton Government Inflation Link 2086 2086 2086 2086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 12275 12275 12275 12275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۰۲
ABSA Capital NewWave EUR 1735 1735 1735 1735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FNB on ALPHAQ SEP25 1440 1440 1440 1442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
ABSA Capital NewWave Platinum 16814 16814 16814 16814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds Equity Momentum 3969 3969 3969 3969 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3992 3992 3992 3992 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds Low Volatility Equity 926 926 926 926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۳۱
UBS ABCPA 24250 24250 24250 24250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2215 2215 2207 2215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
NewFunds Value Equity 962 962 960 962 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
NewFunds Volatility Managed High Growth 931 931 931 931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۵:۰۲
FNB on ISMSCIC SEP25 1062 1062 1062 1062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
Satrix Momentum Portfolio 1135 1135 1135 1135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
2YR Dollar Custodial Certificates ETF 147500 147500 147500 147500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 12181 12181 12181 12181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
NewFunds Shariah Top 40 408 408 408 408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 71.04 71.04 70.82 71.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4301 4301 4301 4301 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Premia Asia Innovative Technology HKD 135.95 135.95 134.55 135.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Premia Asia Innovative Technology USD 17.5 17.5 17.32 17.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۲:۳۱
Ashburton World Government Bond 740 740 740 753 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds Volatility Managed Defensive 999 999 997 999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Global Aggregate Bond Feeder Portfolio 3832 3832 3832 3885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
FNB on MCDOQ SEP25 1096 1096 1096 1096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds MAPPS Growth 2573 2573 2546 2573 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds MAPPS Protect 4277 4277 4271 4310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
ABSA Capital NewWave GBP 2005 2005 2005 2005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
Dollar Custodial Certificates 154290 154290 154290 154290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 945 945 937 945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۰۲
FNB on ISMSCIQ SEP25 1226 1226 1226 1226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1247 1247 1241 1252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
AMI BIG50 EX-SA 730 730 730 730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۳:۳۱
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1034.3 1034.3 1034.3 1034.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
1nvest SA Bond ETF 4147 4147 4147 4147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Standard Bank Silver 25088 25088 25088 25901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۲
Standard Bank Palladium 104469 104469 104469 104469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Standard Bank Gold 34515 34515 34133 34632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Standard Bank Platinum 12538 12538 12414 12538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۰۳
Standard Bank Africa Commodity 1300 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰
Standard Bank Africa Total Return 885 885 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
DB MSCI China TR 8550 8550 8550 8603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
DB MSCI Emerging Markets TR 7350 7350 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12200 12200 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4890 4890 4400 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4755 4755 4755 4755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3156 3156 3156 3156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds SWIX 40 1644 1644 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
NewFunds New SA 4460 4460 4460 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
CoreShares Property SAPY 4808 4808 4768 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
ADBEE 5780 5780 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Impala Platinum Convertible 1014384 1014384 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی