شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0696
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:17
0 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,718
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۸
ساعت 15:02:18
176 (3.17%)
تغییر ۳ ماهه
155 (2.65%)
تغییر ۶ ماهه
344 (6.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5140 5131 5130 5143 52.00 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
AfricaRhodium 136000 135500 135500 138000 946.00 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
NewGold Platinum 14075 14050 13971 14075 11.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
CoreShares S&P 500 4804 4795 4767 4804 16.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Ashburton Global 1200 5101 5073 5069 5101 31.00 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Satrix MSCI EM Feeder 4369 4338 4330 4529 58.00 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Satrix S&P 500 Feeder 4728 4718 4718 4822 53.00 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
db X-trackers MSCI USA 4465 4460 4457 4465 30.00 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
db x trackers MSCI World 3465 3470 3450 3476 18.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Satrix MSCI World Feeder 4646 4635 4625 4646 1.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
CoreShares S&P Global Property 3985 3978 3963 3985 15.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 7390 7398 7390 7574 80.00 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1361 1359 1355 1361 1.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2940 2927 2927 2960 25.00 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۰۳
UBS ABCPA 13748 - 13748 13748 330.00 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Satrix Fini 1529 1528 1523 1530 5.00 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
NewFunds GOVI 6781 6831 6781 6831 39.00 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Africa Platinum 14195 - 14195 14195 110.00 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Africa Palladium 34886 34500 34500 34886 126.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
NewGold Debentures 20943 20928 20900 21056 112.00 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Sygnia ITRIX FTSE 100 14225 14207 14106 14234 126.00 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
NewFunds TRACI 3 Month 2637 2647 2637 2647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
ABSA Capital NewWave USD 1445 1442 1438 1448 2.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
db x trackers Euro STOXX 50 5977 5998 5977 6035 96.00 1.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۳۳
Satrix Divi Plus 237 239 236 239 1.00 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
NewFunds Shariah Top 40 336 339 336 339 2.00 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
db x trackers MSCI Japan 1360 1366 1360 1371 15.00 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
CoreShares Property Top Ten 1383 1394 1383 1394 19.00 1.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Satrix Indi 6924 6941 6924 6941 108.00 1.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Satrix Resi 4987 5000 4987 5040 78.00 1.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
CoreShares Preference Share 935 - 935 935 3.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
STANLIB MSCI World Index Feeder 4675 - 4675 4675 17.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Satrix Quality South Africa Portfolio 830 - 830 830 7.00 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Ashburton MidCap 762 - 762 762 4.00 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Ashburton Top 40 5150 - 5150 5150 33.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
ABSA Capital NewWave GBP 1883 - 1883 1883 6.00 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
ABSA Capital NewWave Silver 248 - 248 248 4.00 1.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4479 - 4479 4479 16.00 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
NewGold Palladium 34382 34500 34382 34500 382.00 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1025 - 1025 1025 0.10 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Premia Asia Innovative Technology HKD 87.05 86.85 86.65 87.75 1.70 1.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
Premia Asia Innovative Technology USD 11.2 11.18 11.16 11.36 0.16 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۲:۰۵
STANLIB SA Property 4390 - 4390 4390 11.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
CoreShares S&P SA Top 50 2290 - 2290 2290 30.00 1.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
Standard Bank WTI Crude Oil 1192 - 1192 1192 39.00 3.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۳۲
Standard Bank Palladium 98500 - 98500 98500 3887.00 4.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Ashburton Government Inflation Link 1981 - 1981 1981 3.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 79.2 79.35 79.2 79.35 0.20 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Africa Gold 21958 - 21948 22179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Satrix RAFI 40 1470 - 1470 1486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Property 1355 - 1353 1382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Swix Top 40 1093 - 1089 1099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
Satrix Momentum Portfolio 1094 - 1093 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2545 - 2533 2571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1100 - 1100 1100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۴
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 11599 - 11599 11599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
NewFunds ILBI 7015 - 7007 7015 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۵
AMI BIG50 EX-SA 1250 - 1250 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5190 - 5190 5190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۳
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4114 - 4102 4114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
NewFunds MAPPS Growth 2218 - 2218 2218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds MAPPS Protect 3849 - 3849 3849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Equity Momentum 3740 - 3736 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Low Volatility Equity 1071 - 1071 1071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۳
Satrix ILBI Portfolio 578 - 578 578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۰۳
ABSA Capital NewWave Platinum 13944 - 13944 13944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۴:۰۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11468 - 11468 11468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۳
NewFunds Volatility Managed High Growth 1132 - 1132 1149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
STANLIB Government Bond Feeder 8116 - 8116 8125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۴
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 1003 - 1003 1004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۴
Standard Bank Africa Commodity 1444 - 1444 1444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
Standard Bank Wheat 752 - 752 752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
Standard Bank Silver 16893 - 16893 17091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
Dollar Custodial Certificates 146490 - 146490 147100 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
NewFunds Volatility Managed Defensive 960 - 960 960 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
Standard Bank Copper 1502 - 1484 1502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
NewFunds Value Equity 935 - 923 935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۸:۰۶
ABSA Capital NewWave EUR 1608 - 1608 1608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
DB MSCI China TR 8550 - 8550 8603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
DB MSCI Emerging Markets TR 7350 - 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12200 - 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4890 - 4400 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4755 - 4755 4755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3156 - 3156 3156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds SWIX 40 1644 - 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
NewFunds New SA 4460 - 4460 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
CoreShares Property SAPY 4808 - 4768 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰