شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.06
قیمت روز
0 (0.67%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 05:22:07
0 (12.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5157 - 5120 5170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix Property 816 - 811 830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
NewGold Debentures 28446 - 28321 28543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank Silver 21053 - 20826 21184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Ashburton Global 1200 5512 - 5510 5598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Standard Bank WTI Crude Oil 730 - 716 730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Ashburton World Government Bond 865 - 864 885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۰۲
Stanlib Top 40 5120 - 5119 5149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
1nvest SA Bond ETF 7255 - 7212 7255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Swix Top 40 1062 - 1058 1070 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Standard Bank Copper 1797 - 1773 1808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Sygnia ITRIX FTSE 100 13105 - 13033 13132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Standard Bank Platinum 11259 - 11259 11404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
ABSA Capital NewWave GBP 2111 - 2097 2111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares S&P SA Top 50 2198 - 2173 2211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds Equity Momentum 3438 - 3417 3441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
STANLIB S&P500 Index Feeder 26577 - 26500 27330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Dollar Custodial Certificates 183560 - 183560 184460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5237 - 5203 5237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares Top 40 Equally Weighted 3821 - 3768 3821 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Ashburton Government Inflation Link 1883 - 1860 1883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds Volatility Managed High Growth 834 - 828 834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Africa Gold 29656 - 29550 29859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Fini 1093 - 1079 1097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Indi 7146 - 7130 7209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Resi 5419 - 5330 5419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
AfricaRhodium 137000 - 130500 139097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds GOVI 6630 - 6630 6705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Africa Platinum 13653 - 13292 13815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Africa Palladium 31300 - 31300 33400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Ashburton MidCap 583 - 562 583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewGold Platinum 13470 - 13450 13732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Divi Plus 204 - 202 207 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares S&P 500 5273 - 5272 5370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix ILBI Portfolio 539 - 539 544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix MSCI EM Feeder 4845 - 4845 4900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix S&P 500 Feeder 5300 - 5300 5395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
db X-trackers MSCI USA 5041 - 5005 5074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds TRACI 3 Month 2714 - 2712 2726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds Shariah Top 40 322 - 317 322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
ABSA Capital NewWave EUR 1915 - 1904 1915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
ABSA Capital NewWave USD 1684 - 1674 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
db x trackers MSCI Japan 1489 - 1484 1495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
db x trackers MSCI World 3836 - 3809 3855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix MSCI World Feeder 5154 - 5140 5179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Momentum Portfolio 944 - 941 950 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares Preference Share 735 - 730 739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares Property Top Ten 861 - 860 872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio 5410 - 5385 5447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares S&P Global Property 3720 - 3717 3788 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds Low Volatility Equity 823 - 823 825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
STANLIB MSCI World Index Feeder 5054 - 5054 5156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
STANLIB Global REIT Index Feeder 1760 - 1700 1760 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 1980 - 1960 1995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 10001 - 10000 9936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Satrix Quality South Africa Portfolio 721 - 714 725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
STANLIB S&P500 Info Tech Index Feeder 1114 - 1107 1139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1383 - 1360 1386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 3523 - 3450 3523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
Standard Bank Palladium 99271 - 99271 99271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
db x trackers Euro STOXX 50 6400 - 6334 6400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Sygnia Itrix Global Property Portfolio 3986 - 3946 3987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix RAFI 40 1311 - 1300 1318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewGold Palladium 32193 - 32076 32791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
STANLIB SA Property 2860 - 2832 2865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds Value Equity 758 - 754 758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
ABSA Capital NewWave Silver 314 - 310 314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
ABSA Capital NewWave Platinum 13723 - 13298 13784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
STANLIB Government Bond Feeder 9882 - 9762 9882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1075 - 1073 1075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
NewFunds ILBI 6466 - 6466 6539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Standard Bank Gold 32047 - 32028 32048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Ashburton Top 40 5121 - 5121 5186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۸:۰۱
Standard Bank Wheat 794 - 794 794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
NewFunds MAPPS Growth 2175 - 2175 2191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
2YR Dollar Custodial Certificates ETF 171190 - 171181 172150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 12400 - 12400 12400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۶:۳۱
AMI BIG50 EX-SA 1235 - 1235 1235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds MAPPS Protect 3782 - 3782 3782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3689 - 3689 3689 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds Volatility Managed Defensive 945 - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 856 - 856 856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
UBS ABCPA 18228 - 18228 18228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۳:۰۱
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 66.08 - 66.08 66.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۳۱
Premia Asia Innovative Technology USD 13.04 - 12.98 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۲:۳۱
Premia Asia Innovative Technology HKD 100.75 - 100.55 101.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۱:۰۱
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1031.5 - 1031.5 1031.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۶:۳۰
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 12293 - 12293 12293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۳۱
Standard Bank Africa Commodity 1300 - 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰
1nvest SA Bond ETF 6308 - 6308 6308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۰
Standard Bank Africa Total Return 885 - 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
DB MSCI China TR 8550 - 8550 8603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
DB MSCI Emerging Markets TR 7350 - 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12200 - 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4890 - 4400 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4755 - 4755 4755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3156 - 3156 3156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds SWIX 40 1644 - 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
NewFunds New SA 4460 - 4460 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
CoreShares Property SAPY 4808 - 4768 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی