افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0697
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:37:12
0 (0.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.41%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premia Asia Innovative Technology USD 17.58 17.57 17.57 17.58 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Premia Asia Innovative Technology HKD 136.7 136.7 136.7 136.7 0.25 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Satrix 40 6273 6273 6261 6314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Satrix Indi 8528 8528 8456 8611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
NewGold Platinum 14450 14450 14415 14519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
FNB on MCDOC SEP25 950 950 950 956 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
NewGold Debentures 24318 24318 24170 24449 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Satrix Swix Top 40 1220 1220 1204 1220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
FNB on AMAZONQ SEP25 1028 1028 1028 1034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db X-trackers MSCI USA 6045 6045 6001 6052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x trackers MSCI World 4454 4454 4418 4466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x trackers Euro STOXX 50 7168 7168 7063 7168 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Satrix MSCI China Feeder ETF 4663 4663 4613 4684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio 6423 6423 6356 6424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 12151 12151 12151 12258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Africa Gold 25329 25329 25329 25576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix Fini 1310 1310 1305 1325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix Resi 7299 7299 7225 7347 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix SA Bond 822 822 822 837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Ashburton MidCap 756 756 742 756 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
CoreShares S&P 500 6276 6276 6234 6333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
FNB on MICROC SEP25 1132 1132 1132 1138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
FNB on TESLAC SEP25 1466 1466 1442 1466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
FNB on AMAZONC SEP25 870 870 866 880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Ashburton Global 1200 6400 6400 6340 6420 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix MSCI EM Feeder 5359 5359 5275 5359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix S&P 500 Feeder 6473 6473 6381 6473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Sygnia ITRIX FTSE 100 14311 14311 14190 14311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
CoreShares Preference Share 761 761 755 763 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
CoreShares Property Top Ten 1018 1018 1017 1029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 6331 6331 6286 6345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
STANLIB Global REIT Index Feeder 2055 2055 2055 2155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2187 2187 2187 2215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Satrix Quality South Africa Portfolio 832 832 832 832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1550 1550 1541 1567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 4922 4922 4882 4922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
NewFunds GOVI 7682 7682 7682 7770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
NewFunds ILBI 7578 7578 7578 7672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Satrix Property 930 930 922 941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Satrix Divi Plus 287 287 284 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
NewGold Palladium 36709 36709 36680 37033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
FNB on APPLEC SEP25 1036 1036 1030 1036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
STANLIB SA Property 3176 3176 3160 3187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
NewFunds Shariah Top 40 429 429 427 429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
CoreShares TotalWldStock 1087 1087 1079 1090 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Satrix MSCI World Feeder 6099 6099 6076 6113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
STANLIB MSCI World Index Feeder 6066 6066 6061 6082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Sygnia Itrix Global Property Portfolio 4352 4352 4339 4352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
AfricaRhodium 263000 263000 258000 263000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Satrix RAFI 40 1775 1775 1758 1789 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Africa Platinum 14554 14554 14507 14650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
FNB ACTIVIQ NOV25 1086 1086 1086 1086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
FNB on FACEBC SEP25 1058 1058 1058 1058 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
NewFunds Low Volatility Equity 953 953 945 953 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG 3638 3638 3638 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 1806 1806 1806 1812 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Stanlib Top 40 6238 6238 6238 6296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB FORDQ NOV25 1788 1788 1788 1788 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB VISAQ NOV25 1204 1204 1204 1206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
Ashburton Top 40 6254 6254 6254 6321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB ADOBEQ NOV25 1256 1256 1256 1256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB BERKSHQ NOV25 1352 1352 1352 1356 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB JPMORGQ NOV25 1496 1496 1496 1496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB PAYPALQ NOV25 1360 1360 1360 1362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on COKEC SEP25 942 942 942 942 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on ALPHAC SEP25 1446 1446 1446 1462 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on ALPHAQ SEP25 1722 1722 1722 1722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on APPLEQ SEP25 1226 1226 1226 1230 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on MICROQ SEP25 1338 1338 1338 1338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on NETFLQ SEP25 1002 1002 1002 1002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on TESLAQ SEP25 1702 1702 1702 1722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB on ISMSCIQ SEP25 1306 1306 1306 1306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds MAPPS Growth 2551 2551 2551 2551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds Value Equity 1035 1035 1035 1035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds TRACI 3 Month 2832 2832 2812 2832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
ABSA Capital NewWave GBP 1982 1982 1982 1987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
ABSA Capital NewWave USD 1427 1427 1422 1431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
db x trackers MSCI Japan 1542 1542 1536 1546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds Equity Momentum 4213 4213 4200 4220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
ABSA Capital NewWave Silver 352 352 350 356 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4005 4005 3983 4020 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
STANLIB S&P500 Index Feeder 31957 31957 31957 32075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
Dollar Custodial Certificates 152210 152210 152210 152310 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
CoreShares S&P Global Property 4146 4146 4146 4221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
STANLIB S&P500 Info Tech Index Feeder 1378 1378 1368 1386 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 987 987 987 987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
FNB GSACHSQ NOV25 1896 1896 1896 1896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
FNB on MCDOQ SEP25 1130 1130 1130 1130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
CoreShares S&P SA Top 50 2796 2796 2777 2810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
STANLIB Government Bond Feeder 8308 8308 8308 8388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1208 1208 1208 1208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
Ashburton World Government Bond 751 751 749 751 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
FNB on COKEQ SEP25 1122 1122 1122 1122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
NewFunds MAPPS Protect 4370 4370 4370 4370 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4389 4389 4389 4467 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Satrix Global Aggregate Bond Feeder Portfolio 3884 3884 3866 3884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Ashburton Government Inflation Link 2163 2163 2123 2163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
UBS ABCPA 24186 24186 24186 24187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Africa Palladium 37119 37119 36905 37119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۴
AMI BIG50 EX-SA 860 860 826 860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
NewFunds Volatility Managed High Growth 997 997 997 997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۵:۳۳
ABSA Capital NewWave EUR 1692 1692 1692 1695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۴:۰۵
2YR Dollar Custodial Certificates ETF 143800 143800 143800 143800 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۳۴
1nvest SA Bond ETF 8453 8453 8453 8453 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۳:۰۴
Satrix Momentum Portfolio 1145 1145 1145 1145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 12237 12237 12237 12237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۳۳
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 66.22 66.22 66.2 66.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۸:۳۳
FNB on NETFLC SEP25 840 840 840 861 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
Satrix ILBI Portfolio 648 648 648 653 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۹:۳۳
FNB on FACEBQ SEP25 1248 1248 1248 1256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
NewFunds Volatility Managed Defensive 1039 1039 1038 1039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۸:۳۳
FNB on ISMSCIC SEP25 1110 1110 1110 1110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
ABSA Capital NewWave Platinum 14966 14966 14494 14966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۳۳
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 12485 12485 12485 12485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۰۴
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1034 1034 1034 1034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۷:۳۳
Standard Bank Wheat 837 837 827 837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
Standard Bank WTI Crude Oil 1198 1198 1176 1198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۰:۰۵
Standard Bank Copper 2308 2308 2211 2308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۹:۳۳
1nvest SA Bond ETF 4147 4147 4147 4147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
Standard Bank Silver 25088 25088 25088 25901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۸:۰۲
Standard Bank Palladium 104469 104469 104469 104469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Standard Bank Gold 34515 34515 34133 34632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۳۱
Standard Bank Platinum 12538 12538 12414 12538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۶:۰۳
Standard Bank Africa Commodity 1300 1300 1300 1300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰
Standard Bank Africa Total Return 885 885 885 885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
DB MSCI China TR 8550 8550 8550 8603 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۴
DB MSCI Emerging Markets TR 7350 7350 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۵:۰۴
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 12200 12200 12200 12200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۷:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4890 4890 4400 4890 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4755 4755 4755 4755 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3156 3156 3156 3156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۲
NewFunds SWIX 40 1644 1644 1644 1644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۴:۳۲
NewFunds New SA 4460 4460 4460 4460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
CoreShares Property SAPY 4808 4808 4768 4827 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۹:۰۲
ADBEE 5780 5780 5780 5800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Impala Platinum Convertible 1014384 1014384 1014384 1014384 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی