خبر
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0562
قیمت روز
0 (1.07%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 21:44:40
0 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6047 6042 6024 6126 44.00 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
NewFunds GOVI 7538 7532 7495 7558 34.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
STANLIB S&P500 Index Feeder 34308 34351 34291 35000 68.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
STANLIB Global REIT Index Feeder 1939 1994 1939 1994 26.00 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 11571 11597 11551 11673 126.00 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Africa Gold 29700 29678 29654 29786 53.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Satrix RAFI 40 1971 1953 1949 1972 2.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Standard Bank Oil 2000 1995 1951 2000 45.00 2.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Standard Bank Oil 8556 8556 8556 8556 28.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
NewGold Debentures 28400 28388 28000 28400 100.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
FNB on TESLAC SEP25 1781 1788 1781 1857 81.00 4.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
FNB on TESLAQ SEP25 1700 1723 1700 1768 123.00 7.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia Itrix MSCI US 6234 6280 6234 6297 41.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Satrix S&P 500 Feeder 6900 6914 6883 6940 31.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia ITRIX FTSE 100 14327 14364 14277 14431 106.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia ITRIX MSCI Japan 1433 1438 1430 1438 1.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
CoreShares S&P SA Top 50 2723 2711 2711 2748 9.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
CoreShares TotalWldStock 1063 1064 1061 1069 3.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Satrix MSCI China Feeder 3596 3607 3502 3703 54.00 1.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia ITRIX EuroSTOXX 50 5990 6042 5990 6087 87.00 1.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
CoreShares Preference Share 1109 1121 1107 1122 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
CoreShares Property Top Ten 965 970 965 984 18.00 1.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio 6787 6782 6722 6805 15.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Sygnia Itrix New China Sectors 3040 3058 3040 3064 78.00 2.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
NewFunds Reitway Global Property A 7102 7145 7102 7145 210.00 2.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Satrix Healthcare Innovation Feeder 6170 6204 6170 6204 131.00 2.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Satrix Quality South Africa Portfolio 758 776 758 776 5.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1601 1602 1587 1605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 3888 3901 3888 3930 12.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Ashburton MidCap 748 745 745 755 5.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
FNB ACTIVIQ NOV25 957 960 957 960 5.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
NewGold Palladium 38005 38753 38005 39795 1704.00 4.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
1nvest SA Property 2836 2810 2810 2850 4.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on NETFLQ SEP25 462 464 462 468 14.00 3.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix MSCI EM Feeder 4755 4775 4747 4805 14.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia ITRIX MSCI World 4482 4405 4395 4482 58.00 1.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix MSCI World Feeder 6185 6220 6169 6221 5.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2122 2128 2122 2200 11.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds Volatility Managed High Growth 1009 1010 1009 1010 3.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
1nvest SWIX 40 1164 1168 1164 1174 17.00 1.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Satrix SA Bond 829 816 815 829 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
CoreShares S&P 500 6763 6783 6719 6783 6.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
FNB on APPLEQ SEP25 1201 1200 1200 1217 17.00 1.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
FNB on AMAZONC SEP25 754 752 752 760 9.00 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
FNB on AMAZONQ SEP25 726 727 723 735 22.00 3.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
ABSA Capital NewWave Silver 349 350 347 356 5.00 1.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
STANLIB S&P500 Info Tech Index Feeder 1392 1399 1350 1399 9.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Sygnia Itrix Global Property Portfolio 4100 4133 4100 4133 60.00 1.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Satrix Resi 6735 6719 6719 6810 99.00 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB FORDQ NOV25 1647 1612 1612 1647 83.00 5.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB VISAQ NOV25 927 927 927 927 5.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Ashburton Top 40 6049 6030 6021 6090 20.00 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB ADOBEQ NOV25 593 588 588 600 4.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Satrix Divi Plus 320 321 318 328 5.00 1.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB BERKSHQ NOV25 1328 1338 1328 1340 3.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB PAYPALQ NOV25 453 460 453 460 16.00 3.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on COKEC SEP25 1195 1201 1195 1201 20.00 1.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on COKEQ SEP25 1147 1147 1147 1147 12.00 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on MCDOC SEP25 1201 1203 1201 1203 17.00 1.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ALPHAC SEP25 1316 1316 1316 1316 8.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ALPHAQ SEP25 1266 1266 1266 1266 7.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on APPLEC SEP25 1249 1257 1249 1259 1.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on FACEBQ SEP25 489 496 489 496 10.00 2.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on NETFLC SEP25 477 478 477 484 1.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ISMSCIC SEP25 1108 1108 1108 1108 2.00 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Ashburton Global 1200 6334 6395 6334 6396 65.00 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Satrix MSCI India Feeder 6358 6352 6258 6358 13.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Ashburton World Government Bond 677 690 677 690 1.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Ashburton Government Inflation Link 2230 2269 2230 2269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 1388 1391 1388 1391 38.00 2.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۲۱
Satrix Fini 1421 1427 1421 1465 2.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Africa Platinum 16025 15886 15886 16025 102.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Standard Bank Copper 628 625 625 630 33.00 5.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Dollar Custodial Certificates 164410 164410 164410 164410 280.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
Satrix MSCI World ESG Enhanced Feeder Portfolio 5482 5377 5377 5482 94.00 1.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
AfricaRhodium 228887 228999 213444 228999 4387.00 1.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Satrix Swix Top 40 1177 1176 1176 1185 11.00 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
NewFunds Value Equity 1238 1236 1236 1238 1.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 6076 6075 6075 6076 45.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
STANLIB Government Bond Feeder 7925 7925 7925 7925 100.00 1.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
STANLIB MSCI World Index Feeder 6147 6137 6137 6199 10.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG 3734 3734 3734 3734 10.00 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Sygnia Itrix Solactive Healthcare 150 2695 2695 2695 2695 22.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Satrix MSCI EM ESG Enhanced Feeder Portfolio 4114 4111 4111 4114 16.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۲۰
Africa Palladium 39583 39284 39284 39583 160.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
FNB on FACEBC SEP25 511 515 511 515 7.00 1.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
FNB on ISMSCIQ SEP25 1072 1072 1072 1072 1.00 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
NewFunds Equity Momentum 3989 4012 3989 4012 50.00 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۲۱
NewFunds ILBI 8278 8278 8278 8278 6.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Satrix Property 835 840 835 858 13.00 1.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
Satrix Momentum Portfolio 1158 1159 1158 1166 2.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۴۹
CoreShares S&P Global Property 3951 3940 3940 3951 52.00 1.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
Satrix Capped All Share ETF 3398 3407 3398 3407 19.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1178 1187 1178 1187 1.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
2YR Dollar Custodial Certificates 169390 169390 169390 169390 2320.00 1.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Satrix Global Infrastructure Feeder 5307 5263 5263 5307 56.00 1.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Satrix Global Aggregate Bond Feeder Portfolio 3737 3737 3737 3737 70.00 1.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
Satrix ILBI Portfolio 707 707 707 707 4.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۳:۱۹
Satrix Indi 8000 8045 8000 8045 70.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
FNB on MICROC SEP25 1212 1212 1212 1212 7.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
UBS ABCPA 16408 16408 16408 16408 92.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
ABSA Capital NewWave USD 1783 1771 1771 1783 16.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۴۸
1nvest TOP 40 6084 6084 6084 6084 17.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
NewGold Platinum 15810 15764 15764 15810 7.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4196 4196 4196 4196 25.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۲:۲۲
NewFunds TRACI 3 Month 2954 2954 2954 2954 20.00 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
NewFunds Shariah Top 40 393 396 393 396 3.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 1009 1009 1009 1009 7.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
AMI BIG50 EX-SA 655 655 655 655 45.00 7.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
Africa Gold 29647 29647 29460 29660 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix Fini 1419 1419 1419 1434 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix Resi 6834 6834 6657 6834 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds GOVI 7504 7504 7504 7586 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
1nvest SWIX 40 1181 1181 1170 1181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix Property 848 848 847 851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB ADOBEQ NOV25 597 597 591 597 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Standard Bank Oil 1955 1955 1929 1955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
1nvest SA Property 2840 2840 2840 2851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares S&P 500 6769 6769 6702 6769 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB on APPLEQ SEP25 1218 1218 1205 1218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB on NETFLC SEP25 478 478 478 497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB on TESLAQ SEP25 1823 1823 1790 1823 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB on AMAZONC SEP25 763 763 741 763 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
FNB on AMAZONQ SEP25 748 748 720 748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Ashburton Global 1200 6399 6399 6336 6399 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds Value Equity 1239 1239 1239 1247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix MSCI EM Feeder 4741 4741 4709 4776 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix S&P 500 Feeder 6931 6931 6820 6938 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Sygnia ITRIX FTSE 100 14433 14433 14352 14433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds Shariah Top 40 390 390 388 396 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Sygnia ITRIX MSCI Japan 1432 1432 1425 1439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares S&P SA Top 50 2732 2732 2723 2746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares TotalWldStock 1066 1066 1049 1066 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds Equity Momentum 4039 4039 4024 4049 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix MSCI China Feeder 3650 3650 3540 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix MSCI India Feeder 6345 6345 6238 6345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds S&P Namibia Bond 1721 1721 1708 1725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Sygnia ITRIX EuroSTOXX 50 6077 6077 5967 6077 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares Preference Share 1109 1109 1106 1121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares Property Top Ten 983 983 978 986 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
STANLIB S&P500 Index Feeder 34376 34376 33835 34376 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
CoreShares S&P Global Property 4003 4003 3964 4004 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Ashburton World Government Bond 678 678 678 690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
STANLIB MSCI World Index Feeder 6137 6137 6124 6159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG 3724 3724 3615 3724 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds Reitway Global Property A 7312 7312 7267 7312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 11697 11697 11571 11697 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
STANLIB S&P500 Info Tech Index Feeder 1401 1401 1379 1401 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
NewFunds Volatility Managed High Growth 1012 1012 1004 1016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix MSCI World ESG Enhanced Feeder Portfolio 5388 5388 5388 5460 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۷
Satrix 40 6091 6091 6034 6091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Satrix RAFI 40 1969 1969 1960 1970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Satrix SA Bond 829 829 818 830 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Satrix Divi Plus 325 325 321 325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
NewGold Debentures 28300 28300 28240 28310 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Sygnia ITRIX MSCI World 4424 4424 4388 4424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
ABSA Capital NewWave USD 1767 1767 1767 1780 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Satrix MSCI World Feeder 6180 6180 6137 6219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
ABSA Capital NewWave Silver 354 354 350 359 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Sygnia Itrix SP 500 Portfolio 6772 6772 6705 6779 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Satrix Global Infrastructure Feeder 5363 5363 5282 5363 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1601 1601 1592 1601 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 3900 3900 3866 3913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
ABSA Capital NewWave EUR 1760 1760 1753 1763 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
ABSA Capital NewWave GBP 2017 2017 2012 2023 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
Satrix Smart City Infrastructure Feeder 4948 4948 4888 4997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
NewFunds MAPPS Growth 2563 2563 2546 2563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
NewFunds S&P Namibia Bond 1721 1721 1721 1721 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
NewFunds Volatility Managed Defensive 1052 1052 1052 1052 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
UBS ABCPA 16316 16316 15800 16316 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
1nvest TOP 40 6067 6067 6026 6067 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Africa Platinum 15923 15923 15708 15923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Africa Palladium 39743 39743 38903 40156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB ACTIVIQ NOV25 962 962 948 962 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on MCDOC SEP25 1218 1218 1202 1218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on MICROC SEP25 1219 1219 1170 1219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds MAPPS Protect 4487 4487 4434 4507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
CoreShares SciBeta M FI 4578 4578 4509 4621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
ABSA Capital NewWave EUR 1760 1760 1753 1763 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
ABSA Capital NewWave GBP 2017 2017 2013 2024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 4171 4171 4171 4176 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Dollar Custodial Certificates 164690 164690 164690 167110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
STANLIB Government Bond Feeder 8025 8025 7922 8060 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
STANLIB Global REIT Index Feeder 1965 1965 1930 2000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Smart City Infrastructure Feeder 4948 4948 4888 4997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 1002 1002 1001 1009 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Indi 7930 7930 7907 7989 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Ashburton MidCap 753 753 746 753 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Ashburton Top 40 6069 6069 6040 6098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewGold Platinum 15803 15803 15571 15803 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB GSACHSQ NOV25 1582 1582 1530 1582 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewGold Palladium 39709 39709 39043 40000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on COKEC SEP25 1215 1215 1205 1215 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Swix Top 40 1166 1166 1166 1185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on FACEBC SEP25 518 518 518 525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on FACEBQ SEP25 499 499 499 505 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB on ISMSCIQ SEP25 1073 1073 1025 1073 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix MSCI US 6275 6275 6190 6275 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds MAPPS Growth 2563 2563 2498 2563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix ILBI Portfolio 703 703 703 714 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Capped All Share ETF 3417 3417 3370 3450 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Inclusion & Diversity 2922 2922 2859 2923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 6121 6121 6028 6121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1179 1179 1147 1181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2111 2111 2096 2137 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Healthcare Innovation Feeder 6301 6301 6178 6301 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
NewFunds Volatility Managed Defensive 1052 1052 1045 1052 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Quality South Africa Portfolio 763 763 747 770 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 1350 1350 1327 1361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix Solactive Healthcare 150 2673 2673 2642 2673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Sygnia Itrix Global Property Portfolio 4160 4160 4138 4160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
Satrix Global Aggregate Bond Feeder Portfolio 3667 3667 3667 3754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
FNB VISAC NOV25 1054 1054 1044 1054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
FNB GSACHSQ NOV25 1582 1582 1566 1582 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
FNB on MICROQ SEP25 1157 1157 1150 1158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
NewFunds MAPPS Protect 4487 4487 4487 4507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
CoreShares SciBeta M FI 4578 4578 4578 4608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
Satrix Inclusion & Diversity 2922 2922 2922 2926 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۲
AfricaRhodium 224500 224500 221638 224500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB FORDQ NOV25 1564 1564 1485 1564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB VISAC NOV25 1054 1054 1043 1054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB BERKSHQ NOV25 1331 1331 1326 1331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB PAYPALQ NOV25 437 437 437 445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on COKEQ SEP25 1159 1159 1146 1159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on MCDOQ SEP25 1163 1163 1149 1163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ALPHAC SEP25 1308 1308 1308 1312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ALPHAQ SEP25 1273 1273 1272 1273 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on APPLEC SEP25 1250 1250 1250 1257 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on TESLAC SEP25 1862 1862 1862 1873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on ISMSCIC SEP25 1106 1106 1095 1106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
Standard Bank Copper 595 595 595 620 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
Satrix Momentum Portfolio 1160 1160 1131 1160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
ABSA Capital NewWave Platinum 16058 16058 15685 16058 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
NewFunds Low Volatility Equity 967 967 947 967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
2YR Dollar Custodial Certificates 171710 171710 170940 172590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
Ashburton Government Inflation Link 2230 2230 2230 2269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
NewFunds ILBI 8272 8272 8264 8344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
AMI BIG50 EX-SA 610 610 607 650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB VISAQ NOV25 932 932 932 941 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB JPMORGQ NOV25 1107 1107 1105 1107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on MICROQ SEP25 1157 1157 1157 1158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on NETFLQ SEP25 476 476 468 477 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
Sygnia Itrix New China Sectors 2962 2962 2938 2963 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
Satrix MSCI EM ESG Enhanced Feeder Portfolio 4130 4130 4054 4137 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
FNB on MCDOQ SEP25 1163 1163 1163 1163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۱
ABSA Capital NewWave Platinum 16058 16058 15685 16058 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۱
NewFunds Low Volatility Equity 967 967 957 967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۱
FNB JPMORGQ NOV25 1107 1107 1104 1107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۱
NewFunds TRACI 3 Month 2974 2974 2964 2974 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۴:۱۹
UBS FNBGEG 18Mar25 9591 9591 9591 9591 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Cloud Atlas S&P African Sovereign Bond ETF 7000 7000 7000 7000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11415 11415 11415 11415 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 12290 12290 12290 12290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
UBS FNBGEG 18Mar25 9591 9591 9591 9591 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۴۹
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11415 11415 11415 11415 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۴۹
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 12290 12290 12205 12290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۹:۴۸
Cloud Atlas S&P African Sovereign Bond ETF 7000 7000 7000 7000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۱۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین