خبر
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.739
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:01:45
0 (0.05%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

61
قیمت روز
1 (1.64%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۴۰۲
ساعت 06:01:39
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
5 (8.93%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:42
2 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
11 (3.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR DJIA 326 326 326 326 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR S&P 500 425 425 425 425 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR Gold Shares 178.36 178.36 178.36 178.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
ABF Singapore Bond 1.13 1.13 1.13 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SPDR Straits Times 3.28 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lion-Phillip S-REIT 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Phillip SING Income 1.04 1.04 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
United SSE 50 China 2.72 2.72 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI India SG 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares MSCI India SG 15.53 15.53 15.53 15.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 8.98 8.98 8.98 8.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 12.29 12.29 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Nikko AM Singapore STI 3.32 3.32 3.32 3.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI India UCITS SG 24.99 24.99 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 13.62 13.62 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.945 0.945 0.945 0.945 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.704 0.704 0.704 0.704 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor China Enterprise UCITS SG 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 7.37 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.743 0.743 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 1.012 1.012 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 7.94 7.94 7.94 7.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 10.71 10.71 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 14.01 14.01 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 10.33 10.33 10.33 10.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 44.43 44.43 44.43 44.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 24.11 24.11 24.11 24.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 17.75 17.75 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.6 15.6 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.024 1.024 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.048 1.048 1.048 1.048 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.475 1.475 1.475 1.475 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 14.85 14.85 14.85 14.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 10.99 10.99 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 1.008 1.008 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 150.41 150.41 150.41 150.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.569 0.569 0.564 0.569 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۴:۲۶
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.49 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۳:۰۲
Phillip SGD Money Market 103.03 103.03 103.03 103.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۲:۳۸
SPDR Gold Shares 241.17 241.17 241.17 241.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱۱:۲۳
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 0.961 0.961 0.961 0.969 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۶:۲۰
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۴۹
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.77 0.77 0.77 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۳۱
UOBAM Ping An ChiNext 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ساعت ۱۰:۲۴
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.895 0.895 0.893 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۱۰:۵۰
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.62 1.62 1.62 1.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۹:۳۹
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.421 0.421 0.421 0.421 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۰۰
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۳۸
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۶:۲۸
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.96 0.96 0.96 0.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ساعت ۵:۵۴
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ساعت ۹:۵۷
CSOP iEdge Southeast Asia+ TECH Index 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۱۰:۲۲
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.7 0.7 0.7 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ساعت ۹:۵۲
CIMB FTSE ASEAN 40 USD 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lyxor MSCI India UCITS SG 25.36 25.36 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-ICBCSG China Bond SGD 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CIMB SP Ethical Asia Pacif Div USD 0.652 0.652 0.652 0.652 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.387 1.387 1.387 1.387 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Xtrackers II Singapore Government Bond UCITS ETF 1 146.29 146.29 146.29 146.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lyxor MSCI Emerging Markets SG 12.1 12.1 12.1 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1.63 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip MSCI Singapore Daily (2X) Leveraged Produc 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SING Income 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
United SSE 50 China 2.02 2.02 2.02 2.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares MSCI India SG 11.45 11.45 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SGD Money Market 76.79 76.79 76.79 76.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares Barclays Asia High Yld Bnd 8.54 8.54 8.54 8.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-StraitsTrading MSCI China Electric Vehicle 0.42 0.42 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
UOBAM Ping An ChiNext 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
iShares JP Morgan Asia Credit Bond 12.28 12.28 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
ICBC CSOP FTSE Chinese Government Bond Index 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.636 0.636 0.636 0.636 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
CSOP CSI STAR and CHINEXT 50 Index 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
UOB APAC Green REIT SGD Class Units 0.58 0.58 0.58 0.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Phillip SGX APAC Dividend Leaders REIT 0.859 0.859 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
ABF Singapore Bond 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-Phillip S-REIT 0.915 0.915 0.915 0.915 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Nikko AM Singapore STI 3.33 3.33 3.33 3.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Lion-OCBC Securities Hang Seng Tech ETF SGD 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
Nikko AM SGD Investment Grade Corporate Bond 0.942 0.942 0.942 0.942 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
SPDR Dow Jones Industrial Average 342.95 342.95 342.95 342.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۶
SPDR S&P 500 439.46 439.46 439.46 439.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۵
SPDR Gold Shares 181.63 181.63 181.63 181.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 1296.75 1296.75 1296.75 1296.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 2187.8 2187.8 2187.8 2187.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۲
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 1129 1129 1129 1129 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۲
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ساعت ۱۰:۵۸
Phillip SGD Money Market 76.79 76.79 76.79 76.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۳۲
UOBAM Ping An ChiNext 0.68 0.68 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۷:۳۶
Phillip MSCI Singapore Daily (-1X) Inverse Product 2.12 2.12 2.12 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۷
SPDR Straits Times 3.29 3.29 3.29 3.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۷
Lyxor China Enterprise UCITS SG 9.78 9.78 9.78 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ساعت ۲:۴۲
Lyxor MSCI AC Asia Pacific ex JP 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ ساعت ۱۳:۴۹
Lion-OCBC Securities Singapore Low Carbon SGD 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۱۴
UOBAM Ping An ChiNext 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۴۸
NikkoAM-ICBCSG China Bond 0.8 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۲۰
NikkoAM-ICBCSG China Bond 5.42 5.42 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ ساعت ۱۲:۴۲
CSOP CGS-CIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۵:۴۹
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers Nifty 50 145.58 145.58 145.58 145.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Brazil 4.05 4.05 4.05 4.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x trackers CSI300 UCITS 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
ONE STOXX ASEAN Select Dividend 2.678 2.678 2.678 2.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x trackers MSCI World UCITS SG 6.66 6.66 6.66 6.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 66.87 66.87 66.87 66.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 58.29 58.29 58.29 58.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 39.16 39.16 39.16 39.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 60.1 60.1 60.1 60.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Pakistan IM UCITS 1C 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 21.35 21.35 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 48.38 48.38 48.38 48.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.491 1.491 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین