خبر
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0166
قیمت روز
0 (2.41%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 18:43:28
0 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (39.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.20%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,411
قیمت روز
17 (0.71%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:53
88 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
1,471 (37.89%)
تغییر ۶ ماهه
621 (20.48%)
نوسان سالیانه

RTS 2

3,576
قیمت روز
29 (0.81%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:49:11
130 (3.52%)
تغییر ۳ ماهه
642 (15.22%)
تغییر ۶ ماهه
2,543 (41.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TINKOFF BONDS 4.981 4.979 4.961 4.99 0.03 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
VTBF Russian Equity ESG 56.5 57 55.5 57.5 1.10 1.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
GROD DOHOD RUS GROWTH IND 526.4 515.2 512.8 527.2 6.60 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
VTBB Corp Bonds Smart beta 129.64 129.72 129.26 129.78 0.70 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 80.4 80.8 78.8 80.9 0.90 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
Tinkoff Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 3.656 3.666 3.598 3.708 0.06 1.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 670.4 672.2 659.2 682.6 8.60 1.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.1849 1.1848 1.1847 1.1849 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۱۹
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 0.863 0.862 0.841 0.863 0.01 1.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۱۹
Otkrytie-Obligatsii RF BPIFRFI 93.2 95.7 93.2 95.9 2.70 2.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
AKGD Gold 78 78.12 76.95 78.97 0.47 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Tinkoff Zoloto 0.0715 0.0717 0.0715 0.0722 0.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
AKVG Videogames 34.9 34.2 34.2 35.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Thinkoff S&P 500 5.632 5.648 5.574 5.696 0.09 1.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
RCUS American stocks 69.7 69.5 69.4 69.7 1.10 1.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TGRN TINKOFF ECO TECH 4.572 4.5 4.5 4.657 0.06 1.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TPAS TINKOFF PAN ASIA 4.244 4.112 4.112 4.252 0.16 3.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SBHI Halal investments 5.008 5.004 4.824 5.01 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
RCHY Raiff Hyield Bonds 105.05 107 105 107 1.10 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TFNX ETF TINKOFF FINTECH 3.167 3.186 3.154 3.256 0.07 2.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TRAI TINKOFF AI ROBOTICS 3.626 3.646 3.626 3.722 0.07 2.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
AKME Alfa Managed Equties 76 75.9 74 76.1 0.40 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
BCSB High Yield SME Bonds 10.2 10.1 10.1 10.3 0.10 0.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
FMRU Divid Aristocrats RF 5.862 5.828 5.668 5.872 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TBEU TINKOFF EUROBONDS EUR 4.324 4.312 4.266 4.324 0.19 4.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
TCBR TINKOFF CYBERSECURITY 4.439 4.438 4.369 4.439 0.07 1.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Tinkoff Indeks SPAC BPIFRFI 0.0871 0.0873 0.0871 0.0873 0.00 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
ETF AKSC Alfa-Capital Cosmos 35 34.9 34.9 35 2.10 6.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Tinkoff Nasdaq Semiconductors 4.179 4.14 4.001 4.179 0.14 3.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Sberbank MOEX Russia Total Return 10.46 10.44 10.22 10.48 0.10 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Sber-Otvetstvennye investitsii BPIRFI 8.174 8.168 8.01 8.19 0.09 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI 1.169 1.1712 1.157 1.1712 0.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 12.06 12.09 12.04 12.12 0.03 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 11.82 11.88 11.8 11.9 0.03 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۹
SBMM Sber Money Market 11.06 11.059 11.053 11.06 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
SBCS conservative smart 11.155 11.137 11.132 11.167 0.02 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
TSST TINKOFF ESG LEADERS 4.512 4.414 4.414 4.572 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Tinkoff Eurozone Stock Index 4.528 4.416 4.416 4.552 0.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.0976 0.0975 0.0974 0.0977 0.00 2.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 5.28 5.27 5.25 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.0946 0.0944 0.0944 0.0947 0.00 1.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
SPBF OFZ 1000 1051.5 1071.5 1051.5 1072.5 9.50 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Thinkoff S&P 500 0.0928 0.0924 0.0924 0.0932 0.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
AKQU Alfa Capital Quant 84.4 84.4 84.4 84.4 1.50 1.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
AMRE Russian Equities + 65.5 64.9 63.2 65.5 0.50 0.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
ZPIF VTB Capital Rental income 257300 257250 253950 257300 1150.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 1032 1042 1028 1042 6.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
SPBC Corporate bonds 1000 1058.5 1058.5 1058.5 1058.5 2.50 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
RCMX ETF MOEX Total Return 15 806.6 801.2 782.6 806.6 10.60 1.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Dividendnye Aristokraty SShA BPIFRFI 8.4 8.4 8.4 8.4 0.10 1.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Sberbank MOEX Russia Total Return 10.4 10.3 10.2 10.4 0.10 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۶:۴۷
ESGR RSHB-MOEX-RSPP VecTR 811.5 796.5 796.5 814.5 17.50 2.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۵:۴۸
MKBD Russian Div. Shares 622.5 622.5 622.5 622.5 18.00 2.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۴:۲۱
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 11.8 11.9 11.8 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۴۹
RCMM Raiff MoneyMarketFund 111.18 111.18 111.18 111.18 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۱:۲۱
TINKOFF BONDS 4.958 4.958 4.934 4.976 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
GROD DOHOD RUS GROWTH IND 521.2 521.2 519 533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
VTBB Corp Bonds Smart beta 128.94 128.94 128.66 128.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
Tinkoff Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 3.708 3.708 3.686 3.728 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 682.6 682.6 669.6 683 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۲
VTBF Russian Equity ESG 57.5 57.5 56.9 57.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
BCSB High Yield SME Bonds 10.3 10.3 10.1 10.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 81.3 81.3 80.3 81.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Otkrytie-Obligatsii RF BPIFRFI 95.9 95.9 95.5 95.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
AKGD Gold 78.47 78.47 77 78.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Tinkoff Zoloto 0.0718 0.0718 0.0712 0.0722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
AKVG Videogames 34.9 34.9 33 35.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
TPAS TINKOFF PAN ASIA 4.082 4.082 3.968 4.166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
SBHI Halal investments 5.002 5.002 4.99 5.012 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
AMRE Russian Equities + 66 66 64.5 66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
MKBD Russian Div. Shares 640.5 640.5 636.5 640.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
TFNX ETF TINKOFF FINTECH 3.241 3.241 2.985 3.241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
TRAI TINKOFF AI ROBOTICS 3.7 3.7 3.5 3.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
AKME Alfa Managed Equties 75.6 75.6 74.5 75.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
FMRU Divid Aristocrats RF 5.872 5.872 5.818 5.872 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
TBEU TINKOFF EUROBONDS EUR 4.136 4.136 4.028 4.138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
TCBR TINKOFF CYBERSECURITY 4.369 4.369 4.231 4.494 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
ETF AKSC Alfa-Capital Cosmos 32.9 32.9 31.8 33.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Tinkoff Eurozone Stock Index 4.518 4.518 4.098 4.518 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
RCMX ETF MOEX Total Return 15 796 796 796 802.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Tinkoff Nasdaq Semiconductors 4.036 4.036 3.9 4.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI 1.1676 1.1676 1.1607 1.1679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 12.09 12.09 11.99 12.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 11.85 11.85 11.81 11.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.0959 0.0959 0.0949 0.0959 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۸
RCUS American stocks 68.6 68.6 68.1 68.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
TGRN TINKOFF ECO TECH 4.63 4.63 4.344 4.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
SBMM Sber Money Market 11.056 11.056 11.051 11.057 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.1847 1.1847 1.1845 1.1847 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
SBCS conservative smart 11.176 11.176 11.127 11.176 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
TSST TINKOFF ESG LEADERS 4.518 4.518 4.242 4.518 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
ESGR RSHB-MOEX-RSPP VecTR 829 829 823.5 831.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Tinkoff Indeks SPAC BPIFRFI 0.087 0.087 0.087 0.0873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Sberbank MOEX Russia Total Return 10.5 10.5 10.4 10.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 1038 1038 1038 996 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Dividendnye Aristokraty SShA BPIFRFI 8.3 8.3 8.1 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Sber-Otvetstvennye investitsii BPIRFI 8.264 8.264 8.19 8.264 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.1002 0.1002 0.0963 0.1002 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 5.28 5.28 5.26 5.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
SPBF OFZ 1000 1061 1061 1061 1072 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
AKQU Alfa Capital Quant 82.9 82.9 80.5 82.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
ZPIF VTB Capital Rental income 256150 256150 254900 256150 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۹
SBMX ETF MOEX TR 60050 60050 58850 60050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
SBMX ETF MOEX TR 60050 60050 58850 60050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۵۱
RCHY Raiff Hyield Bonds 106.15 106.15 104.7 106.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۱۹
ATON Silver 57.6 57.6 57.6 57.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Informatics + 11.1 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMDG Dividends 75.2 75.2 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTBA US Equity 1.2731 1.2731 1.2731 1.2731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMLV Safe Haven 76.5 76.5 76.5 76.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMDG Innovations 27.8 27.8 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMGM Gold Miners 64.6 64.6 64.6 64.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
OPNA - AS Stocks 73.94 73.94 73.94 73.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Sberbank S&P 500 1720.4 1720.4 1720.4 1720.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Tinkoff Index IPO 0.074 0.074 0.074 0.074 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AKMD Alfa Medicine 65.9 65.9 65.9 65.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMGF Growth Factor 66.5 66.5 66.5 66.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Evropa 600 BPIFRFI 12.29 12.29 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBDS dynamic smart 9.5 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTBE ETF EM Equity 93.7 93.7 93.7 93.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTBH US Corp Bonds 83.1 83.1 83.1 83.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMHC USA Healthcare 81.9 81.9 81.9 81.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMIG Low-Risk Bonds 67.7 67.7 67.7 67.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMSC Digital Future 63.8 63.8 63.8 63.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx ESports UCITS 63.5 63.5 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FINEX US TIPS UCITS 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBRS rational smart 9.999 9.999 9.999 9.999 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBWS weighted smart 9.8 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AKSF Strategy future 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMCC Cloud Computing 51 51 51 51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMRB Russian Bonds + 89.4 89.4 89.4 89.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMHY High Yield Bonds 69.9 69.9 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
OPNW Open All-Weather 1.124 1.124 1.124 1.124 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx BLOCKCHAIN UCITS 69.9 69.9 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBPS progressive smart 10.6 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMGR Genetic Revolution 30.4 30.4 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMMF USA Growth Leaders 61.7 61.7 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx RUB US TIPS UCITS 98.4 98.4 98.4 98.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTBH US High Yield Bond 0.8709 0.8709 0.8709 0.8709 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMVF USA Value Companies 73.6 73.6 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 1521.5 1521.5 1521.5 1521.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 15.45 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Fallen Angels UCITS 72.8 72.8 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Global Equity UCITS 1.7304 1.7304 1.7304 1.7304 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBERBANK – S&P 500 INAV 2018.89 2018.89 2018.89 2018.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBOG Optim glob portfolio 12.3 12.3 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SPBC Corporate bonds 1000 1061 1061 1061 1061 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AMEM Opportunities Markets 1.222 1.222 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx MSCI China UCITS USD 2745 2745 2745 2745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
OPNE OtkritieEuropeanStock 80.98 80.98 80.98 80.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTBI US Invest Grade Bonds 99.5 99.5 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 14.64 14.64 14.64 14.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Cash Equivalents UCITS 77.37 77.37 77.37 77.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 26.7 26.7 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Fallen Angels UCITS RUB 88.6 88.6 88.6 88.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Russian RTS Equity UCITS 29 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1699.5 1699.5 1699.5 1699.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 14.3 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 71.57 71.57 71.57 71.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1649 1649 1649 1649 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Alfa-Kapital Kitayskiye Aktsii BPIFRFI 78.1 78.1 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Developed Markets Ex-USA UCITS USD 78.9 78.9 78.9 78.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 93.9 93.9 93.9 93.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 6.8 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 80.06 80.06 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1611 1611 1611 1611 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1055 1055 1055 1055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 127.62 127.62 127.62 127.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Thinkoff S&P 500 0.0904 0.0904 0.0904 0.0904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
AKEB Managed Eurobonds 72.6 72.6 72.6 72.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx US REIT UCITS USD 72.9 72.9 72.9 72.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FINEX EM EX-CHINDIA UCITS 83 83 83 83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
RCMM Raiff MoneyMarketFund 111.15 111.15 111.15 111.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
SBBE SberBlockchainEconomy 7.975 7.975 7.975 7.975 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx FFIN Kazakhstan Equity 303 303 303 303 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 0.0151 0.0151 0.0151 0.0151 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx Physically Held Gold USD 93.88 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Tinkoff Nasdaq Tekhnologii BPIFRFI 0.1022 0.1022 0.1022 0.1022 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Tinkoff Nasdaq Biotekhnologii BPIFRFI 0.081 0.081 0.081 0.081 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 127.62 127.62 127.25 127.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۴۴
AMLV Safe Haven 76.5 76.5 76.5 77.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMDG Innovations 27.8 27.8 27.2 28.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMGM Gold Miners 64.6 64.6 63.8 64.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMGF Growth Factor 66.5 66.5 65.2 68.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMHC USA Healthcare 81.9 81.9 80.9 82.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMIG Low-Risk Bonds 67.7 67.7 65.9 68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMCC Cloud Computing 51 51 50.7 51.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMHY High Yield Bonds 69.9 69.9 69.4 71.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMMF USA Growth Leaders 61.7 61.7 60.2 62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMVF USA Value Companies 73.6 73.6 72.3 73.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
ATON Silver 57.6 57.6 56.2 58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMDG Dividends 75.2 75.2 74.1 75.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMSC Digital Future 63.8 63.8 61.7 63.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
AMGR Genetic Revolution 30.4 30.4 30 30.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۱۴
ATON Silver 1.018 1.018 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
AMIG Low-Risk Bonds 1.204 1.204 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۸:۴۳
AMSC Digital Future 1.059 1.059 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۹:۴۳
AMDG Dividends 1.271 1.271 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۵
AMDG Innovations 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۵
AMCC Cloud Computing 0.878 0.878 0.878 0.878 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۵
AMGR Genetic Revolution 0.525 0.525 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۵
AMMF USA Growth Leaders 1.052 1.052 1.052 1.052 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ ساعت ۱۸:۴۵
FINEX US TIPS UCITS 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۴۲
FinEx Developed Markets Ex-USA UCITS USD 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۴۲
FinEx Developed Markets Ex-USA UCITS USD 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ساعت ۱۳:۴۲
AMHC USA Healthcare 1.394 1.394 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ساعت ۱۸:۴۴
AMHY High Yield Bonds 1.226 1.226 1.173 1.226 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۱۶
AMVF USA Value Companies 1.235 1.235 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۸:۴۴
AMGF Growth Factor 1.101 1.101 1.101 1.155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ ساعت ۱۹:۴۷
AMGM Gold Miners 1.163 1.163 1.163 1.163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۰:۴۱
AMLV Safe Haven 1.276 1.276 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۱۳
AKSF Strategy future 7.9 7.9 7.9 7.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۴
AKEB Managed Eurobonds 72.6 72.6 72.6 72.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۴
FinEx BLOCKCHAIN UCITS 69.9 69.9 69.9 69.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۱۴
SBOG Optim glob portfolio 12.3 12.3 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ساعت ۱۴:۰۹
AMRB Russian Bonds + 100.5 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ساعت ۲۳:۱۴
VTBA US Equity 1.2731 1.2731 1.2696 1.2731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۱۵
VTBH US High Yield Bond 0.8709 0.8709 0.8709 0.8709 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۴۲
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 15.45 15.45 15.45 15.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۴۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 568 568 563.7 569.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۱۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 2018.89 2018.89 1996.92 2020.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
SBERBANK – S&P 500 INAV 24.03 24.03 23.99 24.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۴۰
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 6.8 6.8 6.8 6.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۳۹
FinEx FFIN Kazakhstan Equity 303 303 303 303 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۴۰
VTBA US Equity 113.5 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
OPNA - AS Stocks 73.94 73.94 73.94 73.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Sberbank S&P 500 1720.4 1720.4 1720.4 1720.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
AKMD Alfa Medicine 65.9 65.9 65.9 65.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Evropa 600 BPIFRFI 12.29 12.29 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
VTBE ETF EM Equity 93.7 93.7 93.7 93.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
VTBH US Corp Bonds 83.1 83.1 83.1 83.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx ESports UCITS 63.5 63.5 63.5 63.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FINEX US TIPS UCITS 75.35 75.35 75.35 75.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
SBRS rational smart 9.999 9.999 9.999 9.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
SBWS weighted smart 9.8 9.8 9.8 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
SBPS progressive smart 10.6 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx RUB US TIPS UCITS 98.4 98.4 98.4 98.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx US REIT UCITS USD 72.9 72.9 72.9 72.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 1521.5 1521.5 1521.5 1521.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Fallen Angels UCITS 72.8 72.8 72.8 72.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Global Equity UCITS 1.7304 1.7304 1.7304 1.7304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx MSCI China UCITS USD 2745 2745 2745 2745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
OPNE OtkritieEuropeanStock 80.98 80.98 80.98 80.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
SBBE SberBlockchainEconomy 7.975 7.975 7.975 7.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
VTBI US Invest Grade Bonds 99.5 99.5 99.5 99.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Cash Equivalents UCITS 77.37 77.37 77.37 77.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 26.7 26.7 26.7 26.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Fallen Angels UCITS RUB 88.6 88.6 88.6 88.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Physically Held Gold USD 93.88 93.88 93.88 93.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Russian RTS Equity UCITS 29 29 29 29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1699.5 1699.5 1699.5 1699.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 14.3 14.3 14.3 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 71.57 71.57 71.57 71.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Tinkoff Nasdaq Tekhnologii BPIFRFI 8.576 8.576 8.576 8.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1649 1649 1649 1649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Tinkoff Nasdaq Biotekhnologii BPIFRFI 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Alfa-Kapital Kitayskiye Aktsii BPIFRFI 78.1 78.1 78.1 78.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Developed Markets Ex-USA UCITS USD 78.9 78.9 78.9 78.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS USD 83 83 83 83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 93.9 93.9 93.9 93.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 70 70 70 70 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 80.06 80.06 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1611 1611 1611 1611 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1055 1055 1055 1055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۳۸
SBDS dynamic smart 9.99 9.99 10 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ساعت ۰:۱۳
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 0.56 0.56 0.56 0.9707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Informatics + 11.1 11.1 10.4 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 19 19 16.02 19.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 14.64 14.64 14.3 14.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 1.085 1.085 1.06 1.0948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 0.9199 0.9199 0.82 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
Tinkoff Index IPO 0.074 0.074 0.0725 0.0756 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
Tinkoff Nasdaq Tekhnologii BPIFRFI 0.1022 0.1022 0.1003 0.1037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
Tinkoff Nasdaq Biotekhnologii BPIFRFI 0.081 0.081 0.0789 0.0813 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۸
FinEx ESports UCITS 0.5017 0.5017 0.4601 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۱۳
AMRB Russian Bonds + 89.4 89.4 85 96.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۱۳
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 0.0151 0.0151 0.0139 0.0153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۱۳
VTBE ETF EM Equity 1.09 1.09 0.87 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۸:۳۸
OPNW Open All-Weather 1.124 1.124 1.115 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ساعت ۱۸:۳۸
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 25 25 20 27.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۴۱
AMEM Opportunities Markets 1.222 1.222 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۸:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین