شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0145
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:32:06
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.64%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.84%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,788
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:32
65 (2.39%)
تغییر ۳ ماهه
557 (24.97%)
تغییر ۶ ماهه
818 (41.52%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,074
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:13
348 (7.37%)
تغییر ۳ ماهه
42 (0.83%)
تغییر ۶ ماهه
290 (6.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1157.8 - 1157.3 1166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۰۰
FinEx MSCI China UCITS USD 3014 - 2996 3020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2259.5 - 2252.5 2269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Physically Held Gold USD 788.2 - 786.2 806.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2848 - 2828 2850.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 6780 - 6738 6780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1735 - 1734 1742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 850 - 850 856.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1618 - 1617.9 1618.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTBA US Equity 760 - 747.9 760 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank S&P 500 1160.4 - 1139.8 1160.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Evropa 600 BPIFRFI 10.21 - 10.07 10.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTBE ETF EM Equity 670 - 663 670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTBH US Corp Bonds 703.9 - 698 703.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 14.3 - 14.02 14.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 11.04 - 10.73 11.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 1160.33 - 1126.34 1160.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 16.96 - 16.48 16.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTBB Corp Bonds Smart beta 1166.8 - 1166 1169.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 11.07 - 10.82 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Cash Equivalents UCITS 698.8 - 698 702.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 190.6 - 190.1 191.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 101.2 - 100.7 101.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Global Equity UCITS ETF 1.3323 - 1.3227 1.3323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1757 - 1743.5 1757.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1302 - 1290 1303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank MOEX Russia Total Return 1297.4 - 1290 1299.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 1335.6 - 1335.6 1343.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 0.9579 - 0.9504 0.9579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 1080.8 - 1075 1083.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 52.98 - 52.71 53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1243 - 1241.8 1246.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1161.2 - 1161.2 1170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.0988 - 0.0985 0.0989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 5.292 - 5.29 5.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1166.17 - 1166.14 1168.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1240.3 - 1239.9 1244.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
FinEx MSCI USA UCITS USD 3930 - 3878 3943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.0989 - 0.0987 0.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۰۱
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1998 - 1996 2012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
SBMX ETF MOEX TR 56600 - 56600 56600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۶:۳۰
Informatics + 15.1 - 15.1 15.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۳۰
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.9 - 16.9 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1 - 1 1 1007.50 100750.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۰۱
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2052 - 2050 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2013 - 2013 2027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2433 - 2431 2443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی