روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 10:39:13
0 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.35%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,188
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۹
ساعت 11:01:52
268 (7.75%)
تغییر ۳ ماهه
106 (3.22%)
تغییر ۶ ماهه
839 (35.72%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,432
قیمت روز
14 (0.25%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 14:32:13
916 (20.30%)
تغییر ۳ ماهه
409 (8.14%)
تغییر ۶ ماهه
60 (1.12%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Informatics + 1514.5 1524.5 1514.5 1524.5 2.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sberbank S&P 500 1536.8 1537.8 1532.8 1540.2 0.80 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Evropa 600 BPIFRFI 10.99 11.02 10.99 11.05 0.09 0.82% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff Zoloto ETF 0.0767 0.0766 0.0764 0.0767 0.00 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTBE ETF EM Equity 996.2 997.1 1000.9 999.1 12.10 1.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTBH US Corp Bonds 810.2 810.4 808.4 810.9 1.00 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 5333 5335 5323 5341 6.00 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 19.79 19.81 19.79 19.82 0.07 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 1535.41 1534.86 1529.25 1535.41 4.54 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx MSCI China UCITS USD 4573.5 4580 4571 4621 56.50 1.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTBB Corp Bonds Smart beta 1217.5 1217.4 1217.4 1218.4 0.40 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Cash Equivalents UCITS 768.3 768 765 768.3 2.90 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 255 254.7 252.6 276.8 4.50 1.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2854 2859.5 2854 2868 31.00 1.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Global Equity UCITS ETF 1.8056 1.8067 1.802 1.8079 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
RCMX ETF MOEX Total Return 15 1277.6 1279 1277.6 1283.8 3.20 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 941.4 940.4 938.8 941.4 0.60 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Russian RTS Equity UCITS 3589.5 3590 3589.5 3602.5 8.50 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 5.724 5.726 5.724 5.738 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1654 1654.5 1654 1661 0.50 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 966.4 965.9 963.2 966.4 3.60 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 1946.9 1946.7 1939.2 1947 6.70 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff Nasdaq Tekhnologii BPIFRFI 0.1011 0.1012 0.1011 0.1014 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1657.7 1657.6 1657.5 1657.7 0.80 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 1.1815 1.1821 1.1815 1.1848 0.01 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sber-Otvetstvennye investitsii BPIRFI 12.3 12.4 12.3 12.4 0.10 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff Nasdaq Biotekhnologii BPIFRFI 0.1054 0.1055 0.1054 0.1057 0.00 1.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Alfa-Kapital Kitayskiye Aktsii BPIFRFI 114.1 114.5 114.1 114.7 1.30 1.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1244.7 1244.9 1244.7 1245.6 1.10 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI 1.069 1.07 1.0686 1.0706 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 1.1235 1.1256 1.1177 1.1256 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 989.4 989.6 989.4 993.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 101.42 101.37 101.26 101.5 0.17 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 1.1115 1.1125 1.111 1.1133 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1302.5 1302 1296.6 1302.5 4.20 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 1125.2 1126.4 1122.6 1127 2.00 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 4114.5 4107.5 4096.5 4117 10.00 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 2217.5 2211.5 2205.5 2222.5 8.50 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1304.6 1304.2 1295.2 1304.6 6.20 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.1045 0.1046 0.1042 0.1046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 5.962 5.966 5.96 5.97 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1216.16 1216.22 1216.16 1217.39 0.26 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۲
Thinkoff S&P 500 ETF 0.0984 0.0985 0.0984 0.0986 0.00 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Thinkoff Index IPO ETF 0.1022 0.1023 0.1022 0.1025 0.00 2.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 20.37 20.38 20.37 20.38 0.03 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 13.23 13.22 13.19 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 128.9 129.1 128.9 129.5 0.10 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 2160 2164 2160 2170.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1647.4 1650.6 1647.4 1654.7 1.50 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10161 10158 10099 10161 92.00 0.91% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1817 1818 1817 1820 3.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۲
VTBA US Equity 998 1000.2 1000.2 998.1 2.70 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۲
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1247.6 1246 1246 1248.4 3.20 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۲
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.1077 0.1074 0.1074 0.1077 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۲
SBMX ETF MOEX TR 58900 58900 58900 58900 100.00 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.00 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۰۴
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.0447 1.0447 1.0447 1.0447 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۳۲
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 13.22 13.22 13.22 13.22 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 17.3 17.3 17.3 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 2209 2209 2209 2209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2052 2052 2050 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2013 2013 2013 2027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2433 2433 2431 2443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی