روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0137
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 12:03:15
0 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
14 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
85 (2.64%)
تغییر ۶ ماهه
401 (11.35%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,803
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
86 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
367 (6.76%)
تغییر ۶ ماهه
665 (12.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTBB Corp Bonds Smart beta 122 121.82 121.82 122 0.04 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۳۳
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 277.4 277.4 275.5 278.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1272.1 1272.1 1263.9 1272.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
AMSL Silver 96.7 96.7 96.5 98.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMSL Silver 1.317 1.317 1.317 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMDG Dividends 1.394 1.394 1.39 1.402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTBA US Equity 111.28 111.28 110.75 111.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTBA US Equity 1.5162 1.5162 1.5158 1.5216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMLV Safe Haven 1.388 1.388 1.38 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMDG Innovations 1.261 1.261 1.24 1.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMGM Gold Miners 1.35 1.35 1.349 1.369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMGM Gold Miners 98.8 98.8 98.6 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Sberbank S&P 500 1714.8 1714.8 1707.2 1714.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Evropa 600 BPIFRFI 12.84 12.84 12.78 12.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBDS dynamic smart 10.309 10.309 10.256 10.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tinkoff Zoloto ETF 0.0749 0.0749 0.0748 0.0752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTBE ETF EM Equity 94.37 94.37 93.9 94.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTBH US Corp Bonds 80.69 80.69 80.46 80.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMHC USA Healthcare 1.485 1.485 1.48 1.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMHC USA Healthcare 108.9 108.9 107.7 108.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMIG Low-Risk Bonds 1.38 1.38 1.379 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMSC Digital Future 1.4 1.4 1.382 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx ESports UCITS 70.35 70.35 69.61 70.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx ESports UCITS 0.96 0.96 0.9554 0.9645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FINEX US TIPS UCITS 76.02 76.02 75.62 76.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBRS rational smart 10.066 10.066 10.063 10.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBWS weighted smart 10.138 10.138 10.083 10.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMCC Cloud Computing 1.372 1.372 1.37 1.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMCC Cloud Computing 100.6 100.6 100 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBPS progressive smart 10.291 10.291 10.238 10.293 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Thinkoff Index IPO ETF 0.105 0.105 0.104 0.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.0679 1.0679 1.0679 1.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMGR Genetic Revolution 1.222 1.222 1.221 1.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMGR Genetic Revolution 89.6 89.6 89.2 90.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMMF USA Growth Leaders 1.361 1.361 1.35 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMRE Russian Equities + 110.1 110.1 109.7 110.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx RUB US TIPS UCITS 105.18 105.18 105.09 105.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBCS conservative smart 10.11 10.11 10.081 10.113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTBH US High Yield Bond 1.1035 1.1035 1.0998 1.1067 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 22.01 22.01 21.98 22.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AKME Alfa Managed Equties 126.7 126.7 126.6 127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 15.11 15.11 15.11 15.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Fallen Angels UCITS 76.9 76.9 76.5 76.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FMRU Divid Aristocrats RF 10.097 10.097 10.097 10.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
GROD DOHOD RUS GROWTH IND 1017.4 1017.4 1009 1018.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBERBANK – S&P 500 INAV 1708.23 1708.23 1699.1 1709.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SBERBANK – S&P 500 INAV 23.31 23.31 23.31 23.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMEM Opportunities Markets 1.297 1.297 1.288 1.307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI China UCITS USD 3344.5 3344.5 3320 3345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tinkoff Indeks SPAC BPIFRFI 0.0893 0.0893 0.0893 0.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 15.14 15.14 15.14 15.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Cash Equivalents UCITS 745.1 745.1 739.8 745.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 3108 3108 3087.5 3108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 149.8 149.8 149.6 150.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Global Equity UCITS ETF 1.8312 1.8312 1.828 1.832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RCMX ETF MOEX Total Return 15 1412.8 1412.8 1407 1414.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Physically Held Gold USD 892.8 892.8 889.2 899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 4139.5 4139.5 4129 4148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 2999 2999 2991 3000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tinkoff Indeks Mosbirzhi BPIFRFI 6.632 6.632 6.62 6.632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Sberbank MOEX Russia Total Return 19.22 19.22 19.15 19.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 11298 11298 11237 11298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 949.9 949.9 944.3 949.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1685.1 1685.1 1685.1 1685.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Dividendnye Aristokraty SShA BPIFRFI 11 11 11 11.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Global Equity UCITS ETF RUB Hdg 1.2794 1.2794 1.278 1.2834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tinkoff Nasdaq Biotekhnologii BPIFRFI 0.1096 0.1096 0.1075 0.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx Developed Markets Ex-USA UCITS USD 77.2 77.2 76.9 77.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Alfa-Kapital Upravlyaemye obligatsii BPIFRFI 1.1045 1.1045 1.1045 1.1067 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 1.2829 1.2829 1.2821 1.2897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FinEx USA Info Tech UCITS ETF Minishares USD 94.1 94.1 93.7 94.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 1146.8 1146.8 1145 1148.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 97.08 97.08 96.6 97.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Yevroobligatsii v evro smart beta BPIFRFI 1.117 1.117 1.1165 1.1189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Sberbank-Ind MosBirzhi rublevykh korp obligacii 11.3 11.3 11.27 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 101.74 101.74 101.08 101.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VTB-Korporativnye ross evroob smart beta BPIFRFI 1.388 1.388 1.3869 1.3913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 2155 2155 2138 2155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RSKhB-I MosBirz-RSPP Vekust razv,pol dobru BPIFRFI 1434.4 1434.4 1432.6 1440.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vRUB BPIFRFI 6.128 6.128 6.12 6.128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
AMDG Innovations 92.3 92.3 90.5 92.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
AKMD Alfa Medicine 73.5 73.5 72.25 74.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
AMSC Digital Future 102.7 102.7 100.8 102.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 122.01 122.01 121.91 122.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
AMGF Growth Factor 1.427 1.427 1.419 1.428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Thinkoff S&P 500 ETF 0.1123 0.1123 0.1123 0.1127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
OPNW Open All-Weather 1.19 1.19 1.19 1.203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
TGRN TINKOFF ECO TECH 6.87 6.87 6.852 6.905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
FinEx MSCI USA UCITS USD 5944 5944 5918 5944 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Alfa-Kapital Kitayskiye Aktsii BPIFRFI 83.5 83.5 81.6 83.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1273.8 1273.8 1264.2 1273.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
AMLV Safe Haven 101.6 101.6 101.4 101.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMGF Growth Factor 104.2 104.2 103.9 104.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMIG Low-Risk Bonds 101.2 101.2 100.6 101.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMRB Russian Bonds + 101.1 101.1 100.5 101.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMHY High Yield Bonds 98.5 98.5 97.7 98.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMMF USA Growth Leaders 99.1 99.1 98.4 99.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMVF USA Value Companies 1.349 1.349 1.348 1.359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Freedom-Lidery tekhnologii BPIFRFI 2288 2288 2263 2288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMHY High Yield Bonds 1.349 1.349 1.342 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Tinkoff Nasdaq Tekhnologii BPIFRFI 0.1151 0.1151 0.115 0.1155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Sber-Otvetstvennye investitsii BPIRFI 13.482 13.482 13.461 13.529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
AMDG Dividends 102 102 101.9 102.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 0.0151 0.0151 0.0151 0.0153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vUSD BPIFRFI 0.111 0.111 0.111 0.1112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
TINKOFF BONDS 5.036 5.036 5.035 5.036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
AMVF USA Value Companies 98.5 98.5 98.5 99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 12.39 12.39 12.34 12.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
Informatics + 12 12 11.9 12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
Tinkoff-Strategiya vechnogo portfelya vEUR BPIFRFI 0.1077 0.1077 0.1077 0.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
SPBF OFZ 1000 1025.4 1025.4 1019.3 1026.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1896 1896 1893 1896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
SPBC Corporate bonds 1000 1022.2 1022.2 1022.2 1023.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۴
VTBE ETF EM Equity 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Sberbank MOEX Russia Total Return 19.1 19.1 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 12.3 12.3 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
BCSB High Yield SME Bonds 10.3 10.3 10.2 10.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
SBMX ETF MOEX TR 58100 58100 58100 58200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۶:۰۴
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 17.4 17.4 17.3 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۰۴
VTB - Fond Zoloto. Birzhevoy 10.041 10.041 10.041 10.074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۱۴
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2052 2052 2050 2060 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2013 2013 2013 2027 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2433 2433 2431 2443 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی