شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:50:21
0 (3.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
24 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
166 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
277 (13.76%)
نوسان سالیانه

RTS 2

5,565
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:57
653 (13.28%)
تغییر ۳ ماهه
814 (17.13%)
تغییر ۶ ماهه
1,039 (22.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 180.3 - 180 181.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1036.7 - 1032.1 1036.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 3684 - 3677 3691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI China UCITS USD 2746 - 2746 2768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2152 - 2152 2162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Physically Held Gold USD 663 - 661.8 665.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5915 - 5865 5915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1712 - 1712 1714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 764 - 760 764.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1588.5 - 1588.4 1588.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 2027 - 2002 2030 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank S&P 500 1110 - 1105.8 1110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 13.52 - 13.34 13.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 1105.18 - 1097.4 1105.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
SBERBANK – S&P 500 INAV 17.83 - 17.76 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
VTBB Corp Bonds Smart beta 1132.5 - 1132 1133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx Cash Equivalents UCITS 631 - 629.6 631.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1982 - 1982 2006.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1477.5 - 1477 1493.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank MOEX Russia Total Return 1469.6 - 1469.6 1487.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1040 - 1035 1040.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1131.11 - 1131.06 1131.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۲
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2430 - 2424 2433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
FinEx Russian RTS Equity UCITS 3223 - 3223 3254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 11.56 - 11.45 11.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1740 - 1736 1742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
FinEx MSCI Australia UCITS USD 2044 - 2040 2045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 11.48 - 11.44 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1182 - 1181.8 1182.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1185 - 1183 1185.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱