شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0401
قیمت روز
0 (0.75%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:32:03
0 (24.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (20.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

960
قیمت روز
20 (2.13%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
263 (37.73%)
تغییر ۳ ماهه
259 (36.95%)
تغییر ۶ ماهه
372 (63.27%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (3.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 248.19 247.95 247.91 248.19 0.92 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۴:۳۰
iShares Short Treasury Bond 2758.84 2765 2746 2765 27.44 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
SPDR DJIA 5221.92 5253 5215 5253 8.07 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares Gold 384.84 385.95 384.84 385.95 0.14 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
SPDR S&P 500 6166.59 6180 6120 6180 76.59 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares NAFTRAC 33.12 33.22 32.98 33.22 0.39 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
ishares S&P 500 6137.51 6190 6137.51 6190 29.51 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
PowerShares QQQ 4541.43 4567.77 4516 4567.77 13.43 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
SPDR Gold Shares 3795.27 3800 3782.7 3800 15.27 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
United States Oil 145.24 146.99 145.24 147 1.14 0.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
ProShares Short QQQ 654.06 654 653.99 654.06 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
ProShares Short Dow30 1505.91 1521.98 1500 1521.98 11.09 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Smartshares - DIABLOI 14.29 14.4 14 14.4 0.09 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares MSCI Chile Capped 555.31 555.94 555.31 555.94 5.31 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares MSCI Russia Capped 737.57 737.86 737.57 737.86 71.57 10.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares 1-3 Year Treasury Bond 2145.47 2158 2145.47 2158 10.47 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares 20+ Year Treasury Bond 4201.02 4193.55 4193.55 4209.99 11.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 435.03 435 435 435.03 24.03 5.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 576.04 575 563 576.04 15.04 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 468.08 475 467 475 10.08 2.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 1313.79 1310 1310 1316 1.79 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 663.3 668.99 661 668.99 10.30 1.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X Shares 108.91 108.9 108 108.91 0.12 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1175.3 - 1175.3 1175.3 13.69 1.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۳۰
iShares Gold 15.51 15.5 15.5 15.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Silver 13.44 13.45 13.44 13.45 0.05 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI ACWI 1477.65 - 1477.65 1477.65 6.35 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI EAFE 50.9 50.89 50.89 50.9 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
United States Oil 5.9 5.92 5.9 5.92 0.03 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI China 1402 1387 1387 1402 12.00 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Japan 1155.05 1153.82 1153.82 1155.05 8.82 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Tech 4314 - 4314 4314 12.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Canada 518.29 - 518.29 518.29 10.29 2.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Turkey 458.81 - 458.81 458.81 10.81 2.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Russell 2000 104.62 104.52 104.52 104.62 0.67 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Smartshares - ANGELD 9.1 - 9.1 9.1 0.11 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Eurozone 713.99 - 713.99 713.99 1.99 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares China Large-Cap 920.77 915 915 920.77 38.76 4.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Energy Select Sector SPDR 733.55 740 733.55 740 0.05 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Global Healthcare 1479.8 - 1479.8 1479.8 62.16 4.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares Ultra Oil & Gas 121.95 - 121.95 121.95 1.95 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core S&P 500 UCITS 6165 6090 6090 6165 65.00 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Floating Rate Bond 1213.5 - 1213.5 1213.5 2.98 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Brazil Capped 535.65 541.2 535.65 541.2 5.35 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Brazil Capped 21.79 - 21.79 21.79 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Taiwan Capped 810 804 804 810 20.90 2.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors Gold Miners 24.95 24.94 24.94 24.95 0.22 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI United Kingdom 558.03 - 558.03 558.03 2.97 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Financial Select Sector SPDR 489.88 484 484 489.88 10.48 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Financial Select Sector SPDR 19.64 19.61 19.61 19.64 0.13 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares Core Dividend Growth 783.03 - 783.03 783.03 16.68 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Utilities Select Sector SPDR 51.79 51.73 51.73 51.79 0.08 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets 33.13 33.09 33.09 33.13 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Technology Select Sector SPDR 77.12 77.07 77.07 77.12 0.29 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 2278.36 2265.29 2265.29 2278.36 17.60 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 32.67 32.62 32.62 32.67 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares 7-10 Year Treasury Bond 3016.59 - 3016.59 3016.59 46.04 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Consumer Discretionary 3395 3333 3333 3395 49.00 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Russell2000 577.6 579.5 577.6 579.5 2.40 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Consumer Staples Select Sector SPDR 55.35 55.28 55.28 55.35 0.41 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Telecommunication Services 1777 - 1777 1777 10.00 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1434.83 1437 1434.83 1437 2.83 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 1097 1130.5 1097 1130.5 45.70 4.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 128 127.3 127.3 128 0.50 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1820.9 - 1820.9 1820.9 2.48 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 34.93 34.92 34.92 34.93 0.65 1.90% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱:۰۰
SPDR S&P China 2202 - 2202 2202 25.80 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard S&P 500 5580 - 5580 5580 46.00 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
ProShares Ultra QQQ 2040 - 2040 2040 5.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Europe 1017 - 1017 1017 4.09 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Global Energy 431.14 - 431.14 431.14 2.14 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
VanEck Vectors Russia 441 - 441 441 3.00 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Hong Kong 491 - 491 491 20.01 4.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares China Large-Cap 36.89 - 36.89 36.89 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Latin America 40 422.05 - 422.05 422.05 3.65 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Italy Capped 493.54 - 493.54 493.54 1.54 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares Global Clean Energy 228.44 - 228.44 228.44 1.56 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Total Stock Market 3100.01 - 3100.01 3100.01 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares JPMorgan USD EM Bond 2358 - 2358 2358 7.00 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI All Peru Capped 548 - 548 548 5.04 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Materials Select Sector SPDR 1056 - 1056 1056 6.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Utilities Select Sector SPDR 1282 - 1282 1282 6.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Industrial Select Sector SPDR 1386 - 1386 1386 1.12 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets 816 - 816 816 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Technology Select Sector SPDR 1899 - 1899 1899 14.00 0.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Dow Jones Internet 2912 - 2912 2912 22.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Health Care Select Sector SPDR 2141 - 2141 2141 1.50 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares 3-7 Year Treasury Bond 3298 - 3298 3298 62.11 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 803 - 803 803 2.99 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed Markets 786.01 - 786.01 786.01 5.99 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Consumer Staples Select Sector SPDR 1363 - 1363 1363 12.00 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1098 - 1098 1098 30.00 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Short-Term Government Bond 1540.7 - 1540.7 1540.7 24.70 1.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2283 - 2283 2283 20.98 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 868.93 - 868.93 868.93 26.93 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2996 - 2996 2996 14.00 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۰:۳۰
MEXTRAC 09 26.52 - 26.41 27.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Silver 329 - 329 333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
PowerShares DB Oil 149.28 - 149.28 149.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares MSCI Germany 501.29 - 498.8 510 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares US Healthcare 4513.56 - 4513.56 4547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares Short-Term Corporate Bond 1281.42 1280 1280 1281.42 33.42 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 127 125.27 124.11 127 6.69 5.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۳۰
ProShares Ultra Dow30 670 - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Core S&P Small-Cap 1245.6 - 1245.6 1273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
VanEck Vectors Oil Services 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Nasdaq Biotechnology 2640 - 2640 2640 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PureFunds ISE Cyber Security 846.55 - 846.55 846.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Core US Aggregate Bond 2858.1 - 2858.1 2858.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI South Korea Capped 1113 - 1105 1113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
VanEck Vectors Junior Gold Miners 758 - 758 763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Vanguard REIT 1578 - 1575.44 1578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
SPDR Euro Stoxx 50 690 - 687.06 690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners 637 - 625 637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Russell 2000 Value 1850 - 1850 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Vanguard Information Technology 5000 - 5000 5000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
First Trust Europe AlphaDEX 603 - 603 603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1460.97 - 1460.97 1466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard FTSE Pacific 1295 - 1292.26 1295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Core MSCI World UCITS 1192 - 1192 1192 30.00 2.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
First Trust Value Line Dividend 655 - 655 655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3769.6 - 3769.6 3769.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3769.6 - 3769.6 3769.6 99.68 2.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2905 - 2905 2920 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 235.96 - 235.5 235.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 4.61 4.6 4.6 4.7 0.11 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۳۰
iShares MSCI Malaysia 541.56 - 541.56 541.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
iShares US Financials 2267 - 2267 2267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Global X MSCI Colombia 126.07 - 126.07 126.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
iShares Core High Dividend 1754 - 1754 1754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Thailand Capped 1391.22 - 1391.22 1391.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
ProShares UltraShort Oil and Gas 2140 - 2140 2140 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱:۰۰
Vanguard Energy 956.18 - 956.18 956.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI France 540.78 - 540.78 540.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol 1270 - 1270 1270 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Spain Capped 478 - 478 478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares US Preferred Stock 728 - 728 728 0.26 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Total World Stock 1479.55 - 1479.55 1479.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares US Healthcare Providers 3773 - 3773 3773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares Currency Hedged MSCI Japan 637.98 - 637.98 637.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1914 - 1914 1914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
iShares Mortgage Real Estate Capped 386 - 386 386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۰:۳۰
SPDR S&P Biotech 1800 - 1800 1800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۳۰
SPDR Barclays High Yield Bond 2236.25 - 2236.25 2236.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۳۰
Vanguard Total Bond Market 2096 - 2096 2096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۳۰
ProShares Ultra Russell2000 700 - 700 700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2480 - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۰۰
Guggenheim CurrencyShares Euro 2469.8 - 2469.8 2469.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
United States Natural Gas 282.35 - 282.35 282.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1115.2 - 1115.2 1116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard High Dividend Yield 1668 - 1668 1668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1450.3 - 1450.3 1450.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1886.9 - 1886.9 1890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ProShares UltraShort Dow30 750 - 750 750 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core MSCI Emerging Markets 945.2 - 945.2 950.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱:۰۱
ETFS Physical Platinum Shares 1600 - 1600 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree Japan Hedged Equity 980.01 - 980.01 980.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
iShares International Select Dividend 530 - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
iShares S&P 100 2797 - 2797 2797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI India 552.1 - 552.1 565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SPDR S&P Metals & Mining 385 - 383.11 385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US Home Construction 657.4 - 657.4 657.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
ProShares Ultra Financials 520 - 520 520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
PowerShares DB US Dollar Bullish 656 - 635 656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 557.9 - 550 557.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Consumer Staples 3323.16 - 3323.16 3323.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard Health Care 3897 - 3897 3936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
iShares India 50 600 - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI ACWI ex US 883.95 - 883.95 883.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
iShares International Treasury Bond 1170.16 - 1170.16 1170.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
First Trust STOXX European Select Dividend 224 - 224 224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۰
iShares S&P 500 Value 2288 - 2288 2288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI Netherlands 640 - 630.62 640 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US Medical Devices 5408.11 - 5408.11 5408.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI Switzerland Capped 832 - 832 860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
WisdomTree Europe Hedged Equity 1202 - 1202 1202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Select Dividend 1743.52 - 1743.52 1743.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۲:۳۰
iShares Europe 830 - 830 830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۱:۰۱
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 110.43 - 110.43 110.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Sweden Capped 599.83 - 599.83 599.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI Singapore Capped 418.33 - 418.33 418.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۰۰
iShares US Aerospace & Defense 3528.13 - 3528.13 3528.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱:۰۰
iShares US Technology 4700 - 4700 4700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
iShares US Consumer Services 4295 - 4295 4295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Pacific ex Japan 819.15 - 819.15 819.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Global ex-US Real Estate 1023.5 - 1023.5 1023.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 990.1 - 990.1 990.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۰:۳۰
Vanguard Value 2169.33 - 2124 2184.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۰
iShares US Real Estate 1690 - 1690 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۰
Vanguard Utilities 2863.03 - 2863.03 2863.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US Pharmaceuticals 3120 - 3120 3120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۰۱
Vanguard Dividend Appreciation 2525.3 - 2525.3 2525.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۰۱
Guggenheim Solar 605 - 605 605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۲:۳۰
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 341.85 - 341.85 341.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۳۰
Shares JPX-Nikkei 400 1305 - 1305 1305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Russell 1000 Growth 3520 - 3520 3520 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe Financials 302 - 302 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard Financials 1220 - 1220 1224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۰۰
iShares US Regional Banks 716.26 - 716.26 716.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱:۰۰
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 1974.31 - 1974.31 1974.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۳۰
iShares S&P 500 USD Energy 58.33 - 58.33 58.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۰
SPDR S&P Dividend 1830 - 1830 1830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Intermediate Credit Bond 1261 - 1261 1261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱:۰۰
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 664 - 664 678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Emerging Markets High Yield Bond 891 - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۲:۳۰
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 152.34 - 152.34 152.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۱
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1979.14 - 1979.14 1979.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰
Global X SuperDividend 233 - 233 233 80.55 34.57% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۰
First Trust Financial AlphaDEX 507 - 507 507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱:۰۰
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 777 - 777 777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱:۰۰
iShares MSCI World 1836.16 - 1836.16 1836.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱:۰۰
iShares MBS 2617.14 - 2617.14 2617.14 110.77 4.23% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۳۰
iShares TIPS Bond 2848 - 2848 2848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Philippines 530 - 530 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI Australia 364.76 - 364.76 364.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
iShares MSCI BRIC 866.83 - 866.83 866.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۰
iShares US Financial Services 2446 - 2385.09 2446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۰
Vanguard Growth 3679 - 3641 3679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EAFE 1236 - 1236 1236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Russell 2000 2687.11 - 2500 2687.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Russell 2000 Growth 3478 - 3478 3478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
iShares US Utilities 3064.5 - 3064.5 3064.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۰
Vanguard Materials 2043 - 2043 2043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
iShares Dow Jones US 2935 - 2935 2935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Infrastructure 724.86 - 724.86 724.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Currency Hedged MSCI Germany 491.91 - 491.91 491.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۱
SPDR S&P Retail 679 - 679 679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1603 - 1603 1603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۰
iShares MSCI Indonesia 340 - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۳:۰۰
Vanguard Mid-Cap Value 1818 - 1818 1818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۲:۳۰
iShares S&P Midcap 400 3071.3 - 3071.3 3071.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares DB Commodity Tracking 261.76 - 261.76 261.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۰۱
iShares US Consumer Goods 2454 - 2454 2454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۰
iShares US Telecommunications 594.25 - 594.25 594.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۹:۰۰
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1787 - 1787 1787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۰:۳۰
Vanguard FTSE All World ex US 877.99 - 877.99 877.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI South Africa 635.25 - 635.25 706.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Global X Silver Miners 528.95 - 520 528.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 890 - 890 986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 952.7 - 952.7 952.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
iShares US Preferred Stock 33.48 - 33.48 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares 1-3 Year Treasury Bond 86.28 - 86.28 86.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares 7-10 Year Treasury Bond 117.35 - 117.35 117.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 100.06 - 100.06 100.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۰۰
Vanguard Intermediate-Term Bond 1942.98 - 1942.98 1942.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۳۰
iShares 10-20 Year Treasury Bond 3552 - 3552 3552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۰:۳۰
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1132 - 1132 1132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۱
iShares US Industrials 2769 - 2769 2769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Global Gold Miners 462 - 460 462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۱:۳۰
iShares 10+ Year Credit Bond 1415 - 1415 1415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 570.2 - 570.2 570.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Poland Capped 337.99 - 337.99 337.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2862 - 2862 2862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 857.62 - 857.62 857.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۰:۳۰
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 564 - 564 564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
WisdomTree India Earnings 433 - 433 433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR S&P Regional Banking 938.01 - 938.01 938.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۲۱:۳۰
PowerShares DB Agriculture 299.81 - 299.81 299.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۰
Vanguard Intl High Div Yld 1165 - 1165 1165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1106.11 - 1106.11 1106.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares DB Base Metals 265.2 - 265.2 265.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ساعت ۱۱:۳۲
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1580.15 - 1580.15 1580.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۲۳:۰۱
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 89.19 - 89.19 89.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
iShares MBS 108.88 - 108.88 108.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱:۰۱
Smartshares SMARTRC 14 18.75 - 18.75 18.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۰:۵۸
iShares MSCI New Zealand Capped 1052.21 - 1052.21 1052.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۰:۳۰
MSCI Frontier 100 543.22 - 0.02 543.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Belgium Capped 352 - 0.02 352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 19.76 - 0.022 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4511.85 - 0.02 4511.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 49.85 - 0.022 49.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 0.02 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 40.49 - 0.022 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Global Consumer Discretionary 2362 - 0.02 2362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 0.02 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 1044 - 0.02 1044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1078.94 - 0.02 1078.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
SPDR S&P Bank 906.66 - 0.02 906.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
S&P/Valmer Mexico CETETRC 104.85 - 0.02 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 95.85 - 0.02 95.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 23.64 - 0.02 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.81 - 0.02 18.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 7.47 - 0.02 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 444 - 0.02 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
First Trust Health Care AlphaDEX 1600 - 0.02 1600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 86.83 - 0.02 86.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 123.75 - 0.02 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.53 - 0.02 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 46.13 - 0.02 46.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 0.02 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 799.5 - 0.02 799.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 737.2 - 0.02 737.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 482 - 0.02 482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 420.63 - 0.02 420.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Global Financials 1258.43 - 0.02 1258.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1037.82 - 0.02 1037.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 2074.11 - 0.02 2074.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 983.75 - 0.02 983.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
First Trust Morningstar Dividend Leaders 618 - 0.02 618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
VanEck Vectors Steel 707.8 - 0.02 707.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
UBS MSCI Canada UCITS USD 300 - 0.022 300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares MSCI World UCITS Dist 900.85 - 0.02 900.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
VanEck Vectors Pharmaceutical 1086.25 - 0.02 1086.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Edge US Fxd Incm Bal Rsk 1938.61 - 0.02 1938.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares US Oil Equipment & Services 388.05 - 0.02 388.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 1046.35 - 0.02 1046.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 644.44 - 0.02 644.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 880.66 - 0.02 880.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 - 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 752 - 0.02 752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
ProShares Ultra Real Estate 1688.55 - 0.02 1688.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی