خبر
مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 06:22:15
0 (4.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:20
4 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
52 (6.02%)
تغییر ۶ ماهه
87 (9.68%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESGMEX ISHRS 44.16 44.08 44.08 44.33 0.04 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
iShares NAFTRAC 51.46 51.4 51.4 51.66 0.06 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ishares S&P 500 7850.99 7858.36 7842.5 7858.36 5.84 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Vanguard S&P 500 7186.33 7189 7177.3 7189 0.83 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
iShares MSCI ACWI 1720.55 1720.5 1720.5 1721 0.15 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
iShares Short Treasury Bond 2105.29 2105.37 2105.29 2105.61 1.97 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 320.06 320 319.5 320.06 4.43 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
iShares Core MSCI Total International Stock 1151.59 1151.07 1151.07 1151.89 0.07 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
FIBRATC 20 20.02 20 20.02 0.11 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
QVGMEX 18 23.87 23.87 23.87 23.87 0.33 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
SPDR S&P 500 7814.04 7817.6 7814.04 7817.6 19.04 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Invesco Solar 1567 1567 1567 1567 36.75 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Invesco QQQ Trust 5646 5639.8 5639.8 5646 11.50 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Smartshares - ANGELD 18.6 18.6 18.6 18.6 0.11 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Smartshares - DIABLOI 10.31 10.31 10.31 10.31 0.03 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Edge MSCI Min Vol 1442.88 1442.88 1442.88 1442.88 33.88 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Core S&P 500 UCITS 8097.02 8088.64 8088.64 8097.02 118.50 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares Russell 1000 Growth 4464.52 4464.52 4464.52 4464.52 37.52 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Materials Select Sector SPDR 1586.92 1586.92 1586.92 1586.92 29.65 1.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Utilities Select Sector SPDR 1368.48 1371 1368.48 1371 29.38 2.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Technology Select Sector SPDR 2611.09 2611.09 2611.09 2611.09 15.09 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Health Care Select Sector SPDR 2673.23 2672 2672 2673.23 40.93 1.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard FTSE Emerging Markets 776.47 774.5 774.5 776.47 1.47 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1884.66 1884.66 1884.66 1884.66 9.66 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 75.49 75.51 75.49 75.51 0.21 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Vanguard Consumer Discretionary 4722 4722 4722 4722 132.00 2.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
iShares MSCI USA Momentum Factor 2916.04 2916.04 2916.04 2916.04 17.96 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Consumer Staples Select Sector SPDR 1473.23 1473.23 1473.23 1473.23 5.92 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 1455 1450 1450 1455 7.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2802.59 2802.59 2802.59 2802.59 84.85 3.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 253 254 253 254 2.50 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۰۵
MEXTRAC 09 45.35 45.35 45.35 45.35 1.06 2.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Silver 400.1 400.1 400.1 400.1 1.35 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares TIPS Bond 2087.51 2087.51 2087.51 2087.51 10.51 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI China 893.52 893.52 893.52 893.52 1.49 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI India 846.75 846.75 846.75 846.75 0.05 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
ProShares Short QQQ 256.5 256.5 256.5 256.5 1.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
ProShares Ultra QQQ 825 825 825 825 66.15 8.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Germany 489.4 489.4 489.4 489.4 0.75 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Malaysia 439 439 439 439 22.73 5.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares US Technology 1568.5 1568.5 1568.5 1568.5 15.47 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI EAFE 1221.2 1221.2 1221.2 1221.2 21.20 1.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares U.S. Utilities 1687 1687 1687 1687 107.00 6.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI EAFE Value 895.54 895.54 895.54 895.54 3.18 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI EAFE Growth 1685.6 1685.6 1685.6 1685.6 21.26 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Philippines 509.5 509.5 509.5 509.5 14.55 2.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core S&P Small-Cap 1951.43 1951.43 1951.43 1951.43 40.14 2.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Floating Rate Bond 961.5 961.5 961.5 961.5 1.50 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Taiwan Capped 971.01 971.01 971.01 971.01 1.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P 500 USD Energy 166.84 166.84 166.84 166.84 1.89 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares JPMorgan USD EM Bond 1677.59 1677.59 1677.59 1677.59 10.47 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Thailand Capped 1426.8 1426.8 1426.8 1426.8 53.68 3.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard FTSE All World ex US 999.55 999.55 999.55 999.55 99.55 11.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares 20+ Year Treasury Bond 2014 2014 2014 2014 38.90 1.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2229.33 2229.33 2229.33 2229.33 2.95 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core US Aggregate Bond 1890.26 1890.26 1890.26 1890.26 2.74 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 556.66 556.66 556.66 556.66 4.69 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1754 1754 1754 1754 2.25 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 17.99 17.99 17.99 17.99 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard FTSE Developed Markets 838.75 838.75 838.75 838.75 4.19 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Vanguard Information Technology 6714.2 6714.2 6714.2 6714.2 14.20 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust NYSE Arca Biotechnology 2985 2985 2985 2985 69.90 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares International Treasury Bond 762.5 762.5 762.5 762.5 6.50 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust Morningstar Dividend Leaders 728 728 728 728 14.70 2.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market 1736.8 1736.8 1736.8 1736.8 51.60 3.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy 1111.1 1111.1 1111.1 1111.1 3.35 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 141.2 141.2 141.2 141.2 0.77 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares 755.79 755.79 755.79 755.79 4.79 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۰:۳۵
iShares Gold 655.55 655.55 646 655.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
SPDR S&P Biotech 1583 1583 1583 1590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares MSCI Eurozone 781 781 780 781 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares China Large-Cap 532 532 532 547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
SPDR S&P Pharmaceuticals 825 825 825 825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Energy Select Sector SPDR 1740 1740 1734.51 1752.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares MSCI Brazil Capped 597 597 596.96 606 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares US Basic Materials 2530 2530 2530 2530 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Total Bond Market 1401.5 1401.5 1394.5 1401.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Financial Select Sector SPDR 691 691 686.57 698.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1869 1869 1869 1869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Telecommunication Services 1708 1708 1708 1708 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 937.54 937.54 937.54 941.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares MSCI Turkey 656.5 656.5 656.5 656.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Latin America 40 497 497 497 497.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
WisdomTree High Dividend 1711.8 1711.8 1711.8 1711.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
S&P/Valmer Mexico CETETRC 106.23 106.23 106.21 106.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 84.41 84.41 84.18 84.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
ProShares UltraShort Dow30 772 772 770 775.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Total World Stock 1759.98 1759.98 1743.12 1763.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Global Clean Energy 402 402 402 406 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1559.01 1559.01 1557.9 1562 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard REIT 1696.44 1696.44 1684.65 1706 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
SPDR Portfolio S&P 500 917.57 917.57 914.88 922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Invesco S&P 500 High Quality 892.5 892.5 892.5 892.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 3410 3410 3410 3586 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
iShares MSCI BRIC 662.08 662.08 662.08 662.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
iShares MSCI ACWI ex U.S. 902.11 902.11 902.11 903.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
iShares MSCI Spain Capped 471.77 471.77 470 471.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1654 1654 1626.57 1692.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
GENIUS21 40.21 40.21 37.28 40.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares Core Dividend Growth 1010.22 1010.22 1010.22 1010.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 130.16 130.16 128.5 130.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 1969 1969 1962.45 1981.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2069.5 2069.5 2069.5 2072.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۰۵
iShares MSCI Canada 677 677 677 677 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Select Dividend 2407 2407 2407 2407 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR S&P Metals & Mining 1025 1025 1025 1030.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 1449.35 1449.35 1449.35 1449.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1275 1275 1273 1288.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond 923 923 923 923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 614 614 614 633 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۳۵
SPDR Gold Shares 3210.43 3210.43 3204 3210.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Vanguard Industrials 3646.56 3646.56 3646.56 3646.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Global Healthcare 1664.17 1664.17 1664.17 1664.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
VanEck Vectors Gold Miners 572.65 572.65 566.28 572.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares U.S. Medical Devices 1027 1027 1027 1027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
VanEck Vectors Semiconductor 4319.2 4319.2 4319.2 4323.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
Industrial Select Sector SPDR 1943.8 1943.8 1943.8 1943.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 2315 2315 2315 2321 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
WisdomTree US Quality Dividend Growth 1207.61 1207.61 1207.61 1207.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۱:۰۵
SPDR DJIA 6575 6575 6575 6575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Europe 896.3 896.3 896.3 896.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
iShares India 50 870 870 870 870 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE Pacific 1281.5 1281.5 1281.5 1281.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۵
ProShares Short Dow30 627.19 627.19 615 627.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
ProShares Ultra Dow30 1318.61 1318.61 1318.61 1318.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Vanguard Total Stock Market 3910 3910 3910 3910 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
First Trust Dow Jones Internet 2550 2550 2550 2550 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 39.66 39.66 39.65 39.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares Core MSCI Emerging Markets 928.33 928.33 928.33 928.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 796 796 796 796 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) 662 662 662 662 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 6365 6365 6356.84 6365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۰۶
Vanguard Energy 2430 2430 2430 2430 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard Russell 2000 1451 1451 1451 1451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI Italy Capped 533.86 533.86 533.86 533.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets 766.54 766.54 766.54 766.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 1311 1311 1311 1311 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge 594.28 594.28 594.28 594.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
VanEck Vectors Agribusiness 1794 1794 1794 1794 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 559.15 559.15 559.15 559.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۵
Global X Lithium 1336.34 1336.34 1336.18 1336.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 3388.81 3388.81 3388.81 3388.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۰۵
iShares Global Financials 1407.4 1407.4 1407.4 1407.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
ProShares Ultra Oil & Gas 897.77 897.77 897.77 897.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares Nasdaq Biotechnology 2621 2621 2621 2621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 103 103 103 103 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 668.4 668.4 668.4 668.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS MXN Hedged (A 659.77 659.77 659.77 659.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Japan 1075 1075 1062.36 1075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Global X Social Media 555 555 554 555 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
iShares MSCI United Kingdom 615 615 615 615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index 1745 1745 1734 1745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Securities 939.78 939.78 939.78 939.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۵
Vanguard FTSE Europe 1085 1085 1071.2 1087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
iShares MSCI South Korea Capped 1150 1150 1150 1150 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 2889.21 2889.21 2865 2889.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۰۶
iShares US Financials 1500 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
iShares MSCI South Africa 875.53 875.53 875.53 875.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Global X Silver Miners 540.69 540.69 538 540.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۱:۳۵
VanEck Vectors Pharmaceutical 1470 1470 1470 1470 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۳۵
iShares U.S. Insurance 1793.33 1793.33 1788 1793.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
SPDR S&P Regional Banking 1211.35 1211.35 1211.35 1213 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Invesco Aerospace & Defense 1513.06 1513.06 1506 1513.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge 657.63 657.63 654.72 657.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
United States Oil 1350 1350 1250 1350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard Materials 3405 3405 3405 3405 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
VanEck Vectors Vietnam 244 244 244 244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
PowerShares DB Agriculture 370 370 370 370 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR S&P China 1500 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
WisdomTree WTI Crude Oil 165 165 165 165 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
Vanguard Short-Term Government Bond 1114.99 1114.99 1114.99 1114.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 1852 1852 1852 1852 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۰۶
iShares U.S. Consumer Goods 3870 3870 3870 3870 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
PowerShares DB US Dollar Bullish 550 550 550 550 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1431.5 1431.5 1431.5 1431.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Switzerland Capped 816.04 816.04 816.04 816.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۳۵
iShares MSCI Chile Capped 504 504 504 504 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Vanguard Value 2745 2745 2745 2745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۳۵
Vanguard Dividend Appreciation 2975 2975 2975 2975 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۳۵
iShares S&P Small-Cap 600 Value 1842.9 1842.9 1842.9 1842.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۱:۰۶
iShares US Home Construction 1138 1138 1136.91 1138 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard High Dividend Yield 2133 2133 2133 2133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Singapore Capped 362.5 362.5 362.5 362.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI World 2164.4 2164.4 2164.4 2164.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
iShares S&P 500 Value 2860 2860 2860 2860 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Global X SuperDividend 165.05 165.05 165.05 165.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
Global X China Consumer 335 335 335 335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 1855 1855 1855 1855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۰۶
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 78.64 78.64 78.64 78.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
United States Natural Gas 427.85 427.85 427.85 430 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
PowerShares DB Commodity Tracking 474 474 474 475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۰۵
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 403 403 402 403 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Russell 2000 3507 3507 3507 3507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۵
iShares Transportation Average 4309.34 4309.34 4309.34 4309.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۵
First Trust Value Line Dividend 785.5 785.5 783.75 785.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۵
iShares S&P 500 Growth 1182 1182 1182 1182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
iShares Core High Dividend 2040.78 2040.78 2040.78 2040.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
PowerShares DB Base Metals 343 343 343 343 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
First Trust Europe AlphaDEX 614 614 614 614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 1937.68 1937.68 1937.68 1937.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Indonesia 449.31 449.31 449.31 449.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1876 1876 1876 1876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۳:۰۵
iShares U.S. Pharmaceuticals 3575 3575 3568 3585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۵
PowerShares DB Oil 287.51 287.51 280.61 287.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۲:۳۵
Vanguard Financials 1650 1650 1650 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Short-Term Corporate Bond 960 960 960 960 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۲۰:۳۵
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 1830 1830 1830 1830 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard Extended Duration 1684 1684 1684 1684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares S&P 500 USD Info Tech 323.78 323.78 323.78 323.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI EAFE 1288.45 1288.45 1286.02 1288.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
Vanguard Total International Stock 970.03 970.03 970.03 970.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
iShares Currency Hedged MSCI Germany 547 547 547 547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۳۵
ProShares UltraShort Russell2000 273.01 273.01 273.01 273.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۱:۰۵
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket 1624 1624 1624 1624 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR S&P Retail 1291.4 1291.4 1291.4 1291.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR Portfolio S&P 500 Growth 1072.2 1072.2 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۰۵
Vanguard Small-Cap Value 3248 3248 3248 3248 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۰۵
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 9.64 9.64 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۵
VanEck Vectors Junior Gold Miners 690 690 690 690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۲۱:۰۵
iShares MSCI Frontier 100 485 485 485 485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI France 641 641 641 641 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
Global X MSCI Colombia 393 393 393 393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
iShares MSCI All Peru Capped 567 567 567 567 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۰:۳۴
SPDR Barclays High Yield Bond 1779.85 1779.85 1779.85 1779.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trus 2238 2238 2238 2238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar 1452.35 1452.35 1452.35 1452.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
iShares Global Energy 798.48 798.48 798.48 798.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
iShares Global Infrastructure 910.59 910.59 910.59 910.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1278.17 1278.17 1278.17 1278.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۲:۳۵
Vanguard Health Care 4805 4805 4805 4805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۱:۰۴
Vanguard Consumer Staples 3740 3740 3740 3740 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
First Trust STOXX European Select Dividend 216.77 216.77 216.77 216.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۵
HSBC Developed World Sustainable Equity 346.39 346.39 346.39 346.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۳۴
iShares Core DAX UCITS 2425.1 2425.1 2425.1 2425.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares MSCI Poland Capped 281.68 281.68 281.68 281.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 1010.71 1010.71 1010.71 1010.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2452.43 2452.43 2452.43 2452.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 142.94 142.94 142.94 142.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 157.48 157.48 157.48 157.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 2252.26 2252.26 2252.26 2252.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۰:۳۴
iShares Global Tech 925 925 925 925 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۱:۰۵
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 1306 1306 1306 1306 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Core MSCI World UCITS 1457.65 1457.65 1452.5 1457.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 2747.45 2747.45 2747.45 2747.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۲۰:۰۵
iShares US Preferred Stock 619 619 619 619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Hong Kong 378.5 378.5 378.5 378.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Semiconductor 3450.01 3450.01 3350 3500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Aerospace & Defense 2098.95 2098.95 2098.95 2098.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۲:۰۴
First Trust Cloud Computing 1180.4 1180.4 1180.4 1180.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۱:۳۴
ETFMG Prime Cyber Security 880 880 880 880 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۳۴
iShares MSCI Brazil Small-Cap 241.43 241.43 241.43 241.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Intermediate Credit Bond 963.5 963.5 963.5 963.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Global Materials 1530 1530 1530 1530 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱:۰۴
iShares US Real Estate 1646.68 1646.68 1646.68 1646.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۳۴
iShares MSCI Pacific ex Japan 826.26 826.26 826.26 826.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۰:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 824.32 824.32 820.16 824.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۳:۰۴
iShares MSCI Norway Capped 459.98 459.98 459.98 459.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۲:۳۴
Vanguard Small-Cap 3678.95 3678.95 3678.95 3678.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
iShares MSCI Australia 441.32 441.32 441.32 441.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
Invesco Water Resources 992.82 992.82 992.82 992.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۱:۳۴
iShares MSCI Belgium Capped 325.45 325.45 325.45 325.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
iShares MBS 1796.25 1796.25 1796.25 1796.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Global X Video Games & Esports 348 348 348 348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard Mid-Cap 4036 4036 4036 4036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۸:۳۴
UBS plc CMCI Composite SF USD 1111.75 1111.75 1111.75 1111.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
SPDR S&P Bank 48.52 48.52 48.42 49.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Silver 19.77 19.77 19.75 19.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P China 74.22 74.22 74.12 75.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P 100 177.87 177.87 177.51 178.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Retail 64.06 64.06 63.71 66.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Growth 228.35 228.35 227.19 230.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI BRIC 33.26 33.26 33.26 33.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Dividend 127.66 127.66 127.52 128.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Euro Stoxx 50 38.7 38.7 38.55 38.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Utilities 149.91 149.91 148.59 150.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI France 32.86 32.86 32.67 32.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Energy 49.56 49.56 49.48 50.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares Ultra QQQ 40.93 40.93 40.6 41.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Financials 86.33 86.33 85.94 86.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Germany 24.74 24.74 24.65 24.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 2000 184.39 184.39 183.96 187.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Health Care 243.75 243.75 243.56 245.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P 500 Value 146.97 146.97 146.81 147.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Financials 78.3 78.3 78.14 78.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Technology 79.46 79.46 79.11 80.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares Ultra Dow30 66.19 66.19 65.85 66.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE Pacific 64.67 64.67 64.53 65.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco DB Base Metals 19.72 19.72 19.66 20.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Dow Jones U.S. 96.97 96.97 96.96 97.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Australia 22.73 22.73 22.65 22.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Hong Kong 19.57 19.57 19.55 19.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Indonesia 22.89 22.89 22.86 23.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P Midcap 400 250.49 250.49 250.05 253.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Utilities 84.69 84.69 83.9 84.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Industrials 97.97 97.97 97.93 98.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Real Estate 86.4 86.4 86.25 87.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Mid-Cap Value 138.02 138.02 137.82 139.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares China Large-Cap 26.34 26.34 26.32 26.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Healthcare 277.36 277.36 277.36 278.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Metals & Mining 51.31 51.31 51.16 52.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Frontier 100 24.64 24.64 24.59 24.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Italy Capped 27.3 27.3 27.21 27.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Spain Capped 23.48 23.48 23.39 23.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Consumer Staples 191.56 191.56 190.61 191.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ETFMG Prime Cyber Security 45.51 45.51 45.37 46.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Poland Capped 14.78 14.78 14.54 14.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Taiwan Capped 48.45 48.45 48.41 49.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 2000 Value 146.8 146.8 146.45 149.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares UltraShort Dow30 42.17 42.17 42.11 42.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 1000 Growth 226.63 226.63 225.75 228.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 2000 Growth 226.59 226.59 225.86 230.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Consumer Goods 198.77 198.77 197.82 199.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Regional Banks 50.67 50.67 50.67 51.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares Ultra Russell2000 35.15 35.15 35 36.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Oil Services 312.73 312.73 311.3 319.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core Dividend Growth 50.53 50.53 50.44 50.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Medical Devices 51.5 51.5 51.46 51.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Pharmaceuticals 180.16 180.16 180.16 182.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Materials Select Sector SPDR 80.33 80.33 80.17 81.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard High Dividend Yield 109.7 109.7 109.5 110.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Pacific ex Japan 42.61 42.61 42.52 42.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Telecommunications 22.56 22.56 22.54 22.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Barclays High Yield Bond 91.24 91.24 91.15 91.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Technology Select Sector SPDR 132.05 132.05 131.26 133.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE All World ex US 50.28 50.28 50.16 50.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Financial AlphaDEX 42.73 42.73 42.63 43.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 62.7 62.7 62.54 62.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 71.3 71.3 71.19 72.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Transportation Average 225.64 225.64 225.64 230.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Consumer Services 61.73 61.73 61.52 62.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Aerospace & Defense 108.69 108.69 108.16 109.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index 49.93 49.93 49.92 49.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Dividend Appreciation 153.08 153.08 152.78 153.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Japan Hedged Equity 66.94 66.94 66.82 66.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Value Line Dividend 39.94 39.94 39.86 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI South Korea Capped 58.65 58.65 58.65 60.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P Small-Cap 600 Value 95.94 95.94 95.72 97.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Financial Services 165.48 165.48 164.73 166.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 14.39 14.39 14.35 15.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Consumer Discretionary 240.41 240.41 239.33 244.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Information Technology 339.11 339.11 337.48 344.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Intermediate-Term Bond 74.92 74.92 74.56 74.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol Global 95.42 95.42 95.36 95.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares UltraShort Oil and Gas 11.39 11.39 10.98 11.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares UltraShort Russell2000 15.06 15.06 14.55 15.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Emerging Markets Dividend 24.11 24.11 24.06 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Healthcare Providers 264.36 264.36 264.22 265.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Junior Gold Miners 33.84 33.84 33.83 34.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity 37.27 37.27 37.22 37.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 60.35 60.35 60.35 60.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Mortgage Real Estate Capped 24.59 24.59 24.49 25.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 53.97 53.97 53.6 54.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity 33.74 33.74 33.72 33.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 46.43 46.43 46.18 46.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 117.34 117.34 117.11 118.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Consumer Staples AlphaDEX 63.4 63.4 62.99 63.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone 33.76 33.76 33.71 33.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Oil Equipment & Services 21.44 21.44 21.36 21.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco Dynamic Biotechnology & Genome 64.29 64.29 64.29 65.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares UltraShort Consumer Services 25.3 25.3 25.039 25.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt 18.59 18.59 18.51 18.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Morningstar Dividend Leaders 37.01 37.01 36.98 37.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market 88.02 88.02 87.89 88.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 142.76 142.76 142.01 144.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares 93.4 93.4 93.03 94.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index 93.39 93.39 92.81 93.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 156.69 156.69 156.01 160.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 33.96 33.96 33.93 34.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Oil & Gas Exploration & Production 103.29 103.29 103.11 105.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 23.69 23.69 23.66 23.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index 90.18 90.18 90.17 90.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket 86.77 86.77 86.73 87.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 52.58 52.58 52.51 53.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Gold 33.66 33.66 33.65 33.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P 500 395.98 395.98 395.35 398.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco Solar 81.83 81.83 81.25 82.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard REIT 85.25 85.25 85.11 85.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco DB Oil 16.64 16.64 16.42 16.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Europe 44.8 44.8 44.66 44.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Value 141.33 141.33 141.1 141.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares NAFTRAC 51.44 51.44 51.42 51.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P 500 397.75 397.75 397.01 400.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Energy 129.36 129.36 129.12 131.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Global X Lithium 69.96 69.96 69.96 71.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Gold Shares 165.14 165.14 165.03 165.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Biotech 81.85 81.85 81.85 83.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Mid-Cap 210.5 210.5 210.5 213.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard S&P 500 363.98 363.98 363.36 366.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco Preferred 11.88 11.88 11.86 11.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco QQQ Trust 5527.55 5527.55 5508.13 5596.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Micro-Cap 112.36 112.36 112.36 114.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI ACWI 1680.35 1680.35 1680.35 1696.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares TIPS Bond 107.23 107.23 106.99 107.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
United States Oil 72.36 72.36 71.59 73.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI India 43.13 43.13 43.12 43.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Materials 175.26 175.26 175.1 176.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Small-Cap 191.7 191.7 191.44 194.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Tech 47.8 47.8 47.59 48.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Canada 34.67 34.67 34.57 34.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco DB Commodity 25.82 25.82 25.65 26.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 3000 229.07 229.07 228.73 230.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE Europe 55.02 55.02 54.84 55.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Industrials 186.07 186.07 185.91 187.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Energy 41.45 41.45 41.32 41.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Eurozone 39.37 39.37 39.25 39.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Malaysia 21.57 21.57 21.57 21.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares Short Dow30 32.89 32.89 32.85 32.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Homebuilders 61.5 61.5 61.3 62.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Global X Silver Miners 27.65 27.65 27.56 27.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Global X SuperDividend 8.16 8.16 8.15 8.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco DB Agriculture 20.05 20.05 19.99 20.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core MSCI EAFE 61.18 61.18 60.99 61.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P 500 Growth 61.93 61.93 61.65 62.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Insurance 90.7 90.7 90 90.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Portfolio S&P 500 46.55 46.55 46.48 46.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P 600 Small Cap 86.58 86.58 86.46 87.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Semiconductor 177.69 177.69 177.69 185.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard S&P 500 Value 141.97 141.97 141.92 142.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust ISE Chindia 35.99 35.99 35.89 36.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Global X China Consumer 18.05 18.05 18.02 18.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI EAFE Value 44.82 44.82 44.66 44.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Select Dividend 2347.84 2347.84 2347 2360 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Long-Term Bond 73.16 73.16 72.01 73.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard S&P 500 Growth 223.39 223.39 222.3 225.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Latin America 40 24.93 24.93 24.85 25.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI EAFE Growth 84.45 84.45 84.22 84.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Netherlands 37.6 37.6 37.6 37.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Philippines 25 25 24.92 25.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Pharmaceuticals 41.86 41.86 41.86 42.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Mega Cap Growth 185.08 185.08 183.98 186.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Short-Term Bond 75.3 75.3 75.26 75.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Small-Cap Value 164.71 164.71 164.32 166.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree High Dividend 86.58 86.58 86.37 87.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Energy Select Sector SPDR 92.31 92.31 92.12 94.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol 72.31 72.31 72.22 72.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Financials 71.19 71.19 70.98 71.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Chile Capped 26.37 26.37 26.25 27.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI South Africa 43.27 43.27 43.27 43.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares Ultra Oil & Gas 48.1 48.1 47.92 49.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Regional Banking 63.58 63.58 63.51 64.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
United States Natural Gas 19.95 19.95 18.72 19.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Small-Cap Growth 211.45 211.45 211.04 216.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree India Earnings 32.9 32.9 32.89 33.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco S&P 500 Pure Value 80.1 80.1 79.94 80.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core High Dividend 105.12 105.12 104.99 105.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core S&P Small-Cap 99.79 99.79 100 99.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Brazil Capped 29.82 29.82 29.66 30.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Norway Capped 24.33 24.33 24.31 24.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Sweden Capped 32.94 32.94 32.82 33.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Russell 1000 Value 154.44 154.44 154.15 155.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Basic Materials 128.52 128.52 128.31 129.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Gold Miners 27.66 27.66 27.64 27.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Extended Duration 84.04 84.04 81.97 84.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Total World Stock 88.25 88.25 88.12 88.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco Aerospace & Defense 77.46 77.46 77.33 77.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Clean Energy 396.46 396.46 394.5 399.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI United Kingdom 30.05 30.05 29.92 30.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Short Treasury Bond 2124.6 2124.6 2122 2129.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth 68.24 68.24 68.16 69.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Agribusiness 90.12 90.12 89.99 91.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Total Stock Market 198.63 198.63 198.33 200.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Financial Select Sector SPDR 35.34 35.34 35.19 35.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco S&P 500 Equal Weight 144.43 144.43 144.27 145.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco S&P 500 High Quality 45.17 45.17 45.11 45.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol EM 53.44 53.44 53.42 54.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Thailand Capped 71.4 71.4 71.35 72.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares US Home Construction 59.4 59.4 59.14 60.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Portfolio S&P 500 Value 39.42 39.42 39.36 39.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Utilities Select Sector SPDR 68.68 68.68 68.01 68.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree LargeCap Dividend 62.68 62.68 62.59 62.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust NYSE Arca Biotech 151.62 151.62 151.49 152.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Industrial Select Sector SPDR 98.94 98.94 98.88 99.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Singapore Capped 19.04 19.04 19.02 19.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Portfolio S&P 500 Growth 53.65 53.65 53.41 54.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Dow Jones Internet 130.59 130.59 130.28 134.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Materials AlphaDEX 62.22 62.22 62.06 63.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Health Care Select Sector SPDR 133.16 133.16 132.99 133.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core US Aggregate Bond 97.47 97.47 96.95 97.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 95.68 95.68 95.48 97.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.16 18.16 18.13 18.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco MSCI Sustainable Future 50.93 50.93 50.93 51.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco WilderHill Clean Energy 47.33 47.33 47.1 48.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Switzerland Capped 42.1 42.1 42.04 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE Developed Markets 42.17 42.17 42.05 42.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Europe Hedged Equity 71.36 71.36 71.19 71.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Aberdeen Standard Gold ETF Trust 17 17 16.98 17.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Health Care AlphaDEX 105.47 105.47 105.47 106.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares 10-20 Year Treasury Bond 109.39 109.39 107.68 109.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Long-Term Corporate Bond 49.98 49.98 49.33 49.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI USA Momentum Factor 148.15 148.15 147.98 148.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Currency Hedged MSCI EAFE 33.21 33.21 33.17 33.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 126.09 126.09 125.72 126.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Dow Jones Industrial Average 336.5 336.5 335.65 336.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco DB US Dollar Index Bullish 28.64 28.64 28.62 28.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core MSCI Emerging Markets 46.97 46.97 46.96 47.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Currency Hedged MSCI Japan 39.82 39.82 39.78 39.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Edge MSCI USA Value Factor 94.69 94.69 94.48 96.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 22.1 22.1 21.91 22.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Rare Earth/Strategic Metals 93.01 93.01 93.01 94.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Consumer Staples Select Sector SPDR 73.92 73.92 73.55 74.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bull 195.88 195.88 194.28 205.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust US Equity Opportunities 85.79 85.79 85.79 87.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard Telecommunication Services 86.48 86.48 86.13 87.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 67.89 67.89 67.89 69.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 69.95 69.95 69.59 71.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Consumer Discretionary 132.11 132.11 131.86 133.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 102.81 102.81 102.6 102.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares International Select Dividend 26.32 26.32 26.24 26.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond 34.25 34.25 34.22 34.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 92.07 92.07 92.02 92.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 17.78 17.78 17.64 18.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 81.89 81.89 80.83 82.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Aberdeen Standard Physical Silver Shares 20.63 20.63 20.61 20.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 94.5 94.5 94.5 94.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 66.88 66.88 66.85 67.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury 28.43 28.43 28.34 28.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 35.32 35.32 35.3 35.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust STOXX European Select Dividend 11.14 11.14 11.12 11.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 95.81 95.81 95.51 95.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 41.29 41.29 41.27 41.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares 191.71 191.71 190.31 194.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
First Trust Dow Jones Global Select Dividend 21.5 21.5 21.46 21.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 42.93 42.93 42.9 43.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 14.61 14.61 13.94 14.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 29.49 29.49 29.49 31.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 66.57 66.57 66.57 66.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 106.24 106.24 105.49 106.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond 17.35 17.35 17.34 17.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares 33.19 33.19 33.16 33.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trus 114.47 114.47 113.97 114.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges 100.56 100.56 100.55 101.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI World 112.25 112.25 112.05 112.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI EAFE 65.11 65.11 64.91 65.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Japan 54.43 54.43 54.23 54.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Healthcare 83.14 83.14 82.97 83.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets 38.19 38.19 38.17 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE Emerging Markets 39.09 39.09 39.06 39.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 74.41 74.41 74.34 74.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
VanEck Vectors Steel 58.94 58.94 58.94 60.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 49.62 49.62 49.5 50.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
ESGMEX ISHRS 44.1 44.1 44.1 44.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI China 875.99 875.99 857.76 890.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
ProShares Short QQQ 13.77 13.77 13.61 13.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
VanEck Vectors Vietnam 11.26 11.26 10.9 11.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Global Materials 80.03 80.03 80.03 81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Israel Capped 62.26 62.26 62.26 63.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Austria Capped 19.43 19.43 19.43 19.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Finland Capped 36.77 36.77 36.77 36.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
PIMCO Broad U.S. TIPS Index 54.48 54.48 54.33 54.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares 1-3 Year Treasury Bond 1568 1568 1568 1576 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
iShares 20+ Year Treasury Bond 1935 1935 1924 1942 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 91.54 91.54 91.54 91.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
Invesco Global Listed Private Equity 10.05 10.05 10.05 10.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares 27.49 27.49 27.47 28.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳
Global X MSCI Colombia 20.38 20.38 20.38 20.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
VanEck Vectors Long Muni 17.16 17.16 17.09 17.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Floating Rate Bond 50.27 50.27 50.23 50.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI All Peru Capped 29.43 29.43 29.43 29.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 126.8 126.8 126.34 126.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Corp Bond USD 8477.5 8477.5 8447 8510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 73.29 73.29 73.27 73.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard USD EM Government Bond 33.9 33.9 33.9 40.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree US Quality Dividend Growth 1178.22 1178.22 1178.22 1183 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 120.43 120.43 119.9 120.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 3324.25 3324.25 3324.25 3402.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
HSBC MSCI China UCITS 501.12 501.12 501 513.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core DAX UCITS 121.04 121.04 120.04 121.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 24.24 24.24 24.19 29.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree WTI Crude Oil 9.5 9.5 9.5 9.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics 18.58 18.58 18.58 19.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 USD Energy 8.86 8.86 8.86 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 61.9 61.9 61.9 74.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 190.23 190.23 188.9 225.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 6291 6291 6290 6365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 5488.5 5488.5 5484 5533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4366.5 4366.5 4366.5 4378 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 126.54 126.54 106.35 126.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 70.25 70.25 69.76 70.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 13527 13527 13527 13648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 8.9575 8.9575 8.925 8.9575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 6.24 6.24 6.24 7.465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 58.34 58.34 49.3 58.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 3553 3553 3553 3570 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond 52.17 52.17 52.17 52.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 119.75 119.75 119.41 119.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 149.89 149.89 148.71 177.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 2371.2 2371.2 2371.2 2421 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 195.68 195.68 194.03 196.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 34507 34507 34507 34919 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares S&P 500 UCITS Dist 39.57 39.57 39.56 40.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Dist 2349.5 2349.5 2349.5 2361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 42.63 42.63 42.52 42.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 3462.2 3462.2 3461.5 3486.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
L&G Hydrogen Economy UCITS 4.9 4.9 4.9 5.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
ProShares Ultra Financials 48.51 48.51 48.51 49.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
L&G Clean Energy UCITS ETF USD Acc 11.06 11.06 11.06 11.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
MEXTRAC 09 45.69 45.69 45.69 45.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI EMU A-acc 23.68 23.68 23.68 23.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Smartshares - DIABLOI 10.41 10.41 10.27 10.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
S&P/Valmer Mexico CETETRC 106.19 106.19 106.1 106.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 83.92 83.92 83.4 83.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Canada UCITS USD 28.05 28.05 27.11 28.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc 2499.5 2499.5 2499.5 2512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Vanguard Total Bond Market 1395 1395 1390 1395 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
ProShares Ultra Real Estate 61.28 61.28 61.28 61.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares Global Infrastructure 899.53 899.53 899.53 907.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 102.56 102.56 102.54 102.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
L&G Cyber Security UCITS 1600 1600 1600 1652 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 22.25 22.25 22.25 22.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.48 9.48 9.48 9.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
iShares S&P 500 USD Info Tech 1392.5 1392.5 1392.5 1424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC Developed World Sustainable Equity 17.68 17.68 17.68 17.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 32.17 32.17 32.15 32.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
FIBRATC 19.7 19.7 19.7 19.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Gold USD 53.95 53.95 53.92 54.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Semiconductor 4238 4238 4238 4415 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Pharmaceutical 1424 1424 1424 1429.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 79.03 79.03 78.93 79.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 55.66 55.66 55.66 55.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 5.36 5.36 5.35 5.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 4780 4780 4780 4820 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Belgium Capped 17.09 17.09 16.78 17.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate 24.84 24.84 24.84 24.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۴
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 10.87 10.87 10.87 10.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 24.43 24.43 24.41 24.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۳
UBS MSCI UK A-acc 26.73 26.73 26.73 26.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 27.14 27.14 27.14 27.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 22.89 22.89 22.89 23.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۷:۳۴
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 13.95 13.95 13.88 13.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
HSBC Europe Sustainable Equity 12.62 12.62 12.62 12.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۳۳
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 38.83 38.83 38.83 38.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Tre 13.21 13.21 13.17 13.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Vanguard Short-Term Government Bond 1120 1120 1120 1120 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 20.75 20.75 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCI 28.18 28.18 28.18 28.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Funds PLC - Vanguard ESG Global Corporate 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
GENIUS21 39.67 39.67 39.67 39.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
QVGMEX 18 23.53 23.53 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Turkey 588 588 588 588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Smartshares - ANGELD 18.65 18.65 18.65 18.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X Social Media 590 590 590 590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Russell 2000 1492 1492 1492 1492 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Invesco Water Resources 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI ACWI ex U.S. 880.6 880.6 880.6 880.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares JPMorgan USD EM Bond 1628 1628 1628 1628 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Nasdaq Biotechnology 2629 2629 2629 2629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X Video Games & Esports 350 350 350 350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2227.65 2227.65 2227.65 2227.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 9.49 9.49 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares 7-10 Year Treasury Bond 1864.42 1864.42 1864.42 1864.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard FTSE BIVA Mexico Equity 39.5 39.5 39.5 39.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Short-Term Corporate Bond 960 960 960 960 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Total International Stock 970 970 970 970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares International Treasury Bond 755 755 755 755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1268 1268 1268 1268 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Preferred and Income Securities 618.2 618.2 618.2 618.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares 0-5 Year Invest Grade Corporate Bond 932.7 932.7 932.7 932.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN (Acc) 659.02 659.02 659.02 659.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SPDR BloomBarclays 1-3 Month T-Bill USD Unhedged 1969.84 1969.84 1969.84 1969.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Securities 924.87 924.87 924.87 924.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS MXN Hedged (A 651.37 651.37 651.37 651.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS MXN Hedge 650.39 650.39 650.39 650.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS MXN Hedged (Ac 6343.15 6343.15 6343.15 6343.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares J. P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF MXN Hedge 569.68 569.68 569.68 569.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Shar 1453 1453 1453 1453 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 911.9 911.9 911.9 911.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 144.09 144.09 144.09 144.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 44.68 44.68 44.68 44.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
First Trust Cloud Computing 1276 1276 1276 1276 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy 1175 1175 1175 1175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares U.S. Healthcare 5361.92 5361.92 5361.92 5361.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۱۴
iShares MSCI Austria Capped 376.16 376.16 376.16 376.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۱۴
iShares MSCI Finland Capped 709.23 709.23 709.23 709.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۱۴
iShares MSCI Netherlands 733.56 733.56 733.56 733.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۴۶
iShares MSCI Sweden Capped 640.89 640.89 640.89 650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۳:۴۶
SPDR Portfolio S&P 500 Value 768.2 768.2 768.2 768.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۱:۴۶
ProShares UltraShort Oil and Gas 215 215 215 215 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۴۶
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 464.05 464.05 464.05 464.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۴۶
iShares US Industrials 1912.35 1912.35 1912.35 1912.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۶
iShares Russell 1000 Value 3018 3018 3018 3018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۶
iShares U.S. Financial Services 3236.19 3236.19 3236.19 3236.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۰:۱۶
iShares MSCI World UCITS Dist 1102.2 1102.2 1102.2 1102.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۱۹
iShares S&P 100 3457 3457 3457 3457 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
VanEck Vectors Long Muni 332 332 332 332 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۲۰:۵۱
MSCI Japan UCITS(JPY)A-acc 353.18 353.18 353.18 353.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۵
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index 1800.52 1800.52 1800.52 1800.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۱۸
iShares Russell 2000 Growth 4431.93 4431.93 4431.93 4431.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۲:۳۱
SPDR S&P 600 Small Cap 1660.5 1660.5 1660.5 1660.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
iShares Russell 2000 Value 2868 2868 2868 2868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۱
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 847.17 847.17 847.17 847.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۳۰
Vanguard Growth 4318 4318 4300 4318 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR BloomBarclays 1-3 Month T-Bill USD Unhedged 1969.84 1969.84 1969.84 1969.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۲۲:۱۸
iShares International Select Dividend 500 500 500 500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۱۸
First Trust Materials AlphaDEX 1138.31 1138.31 1138.31 1138.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۴۷
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 7.78 7.78 7.78 7.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed 2234.71 2234.71 2234.71 2234.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 302.9 302.9 302.9 302.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
SPDR Euro Stoxx 50 695.4 695.4 695.4 695.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۱۹
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares 3366 3366 3366 3366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۲۳:۱۹
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted 1704.5 1704.5 1704.5 1704.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۲۲:۴۸
iShares U.S. Energy 973.83 973.83 973.83 973.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲۲:۴۷
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 302.9 302.9 302.9 302.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲۰:۱۶
First Trust NASDAQ Technology Dividend 922.05 922.05 922.05 922.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۹:۱۸
First Trust Europe AlphaDEX 580 580 580 580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 7.45 7.45 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Sha 734.4 734.4 734.4 734.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
First Trust Consumer Staples AlphaDEX 1227.41 1227.41 1227.41 1227.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۲۱:۱۹
VanEck Vectors Oil Services 6130 6130 6130 6130 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 4389 4389 4389 4389 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard S&P 500 Growth 3900 3900 3900 3900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۲۰
iShares S&P Midcap 400 4698 4698 4698 4698 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۱۸:۴۷
Invesco Golden Dragon China Port 428.26 428.26 428.26 428.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۲۰
iShares Currency Hedged MSCI Japan 757 757 757 757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۲۰:۱۸
First Trust Health Care AlphaDEX 2024.93 2024.93 2024.93 2024.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 955 955 955 955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
First Trust Financial AlphaDEX 800.5 800.5 800.5 800.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 698.79 698.79 698.79 698.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۲۲:۴۸
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares 495 495 495 495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۴۹
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Sha 734.4 734.4 734.4 734.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۸:۲۱
iShares U.S. Consumer Services 1210 1210 1208.75 1210 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۲۱
iShares Currency Hedged MSCI EAFE 629 629 629 629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۲۱
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 7.45 7.45 7.45 7.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۲۰:۲۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 4152 4152 4152 4152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۲:۴۴
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 677 677 677 677 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
Vanguard Long-Term Bond 1374 1374 1374 1374 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۲۱
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 2829.6 2829.6 2814.59 2829.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۰:۲۰
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 677 677 677 677 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۸:۱۹
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth 1301.25 1301.25 1301.25 1301.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۲۲:۴۶
Vanguard Small-Cap Growth 4129.4 4129.4 4129.4 4129.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۲۲:۱۷
Vanguard Mid-Cap Value 2644.23 2644.23 2644.23 2644.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۲۰:۴۶
iShares India 50 871 871 871 871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
First Trust NASDAQ-100 Tech Sector 2100 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Ma 10.93 10.93 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 1548.21 1548.21 1548.21 1548.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate 490 490 490 490 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۰:۴۵
iShares Mortgage Real Estate Capped 469.89 469.89 469.89 469.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۴۵
First Trust NASDAQ-100 Tech Sector 2100 2100 2100 2100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۲۲:۱۸
iShares $ Corp Bond USD 1920.41 1920.41 1920.41 1920.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۲۱:۱۷
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 1548.21 1548.21 1548.21 1548.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۱۸:۴۶
iShares MBS 1782.2 1782.2 1782.2 1782.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 426.49 426.49 426.49 426.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۲۳:۴۶
iShares Emerging Markets Dividend 456 456 456 456 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ساعت ۲۲:۴۵
iShares Dow Jones U.S. 1855 1855 1855 1855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ساعت ۲۲:۱۸
SPDR S&P Homebuilders 1148.41 1148.41 1148.41 1148.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ساعت ۱۹:۴۵
WisdomTree Europe Hedged Equity 1330 1330 1330 1330 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۱۸
WisdomTree Japan Hedged Equity 1270 1270 1270 1270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۴۷
Vanguard Utilities 2750 2750 2750 2750 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ساعت ۲۱:۱۸
iShares U.S. Regional Banks 935.1 935.1 935.1 936 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1021.5 1021.5 1021.5 1021.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۱۸
Invesco WilderHill Clean Energy 888.37 888.37 888.37 888.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ساعت ۱۹:۱۸
Aberdeen Standard Gold ETF Trust 313.42 313.42 313.42 313.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۲۳:۱۵
Vanguard S&P 500 Value 2638.1 2638.1 2638.1 2638.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ساعت ۲۰:۱۹
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity 626.87 626.87 619.05 626.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۹:۱۷
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges 1740 1740 1740 1740 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ساعت ۱۷:۴۵
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 1024.86 1024.86 1024.86 1024.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۴۸
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu 1137.32 1137.32 1137.32 1137.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۲۳:۴۳
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fu 1137.32 1137.32 1137.32 1137.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ ساعت ۰:۴۴
iShares MSCI Europe Financials 280.59 280.59 280.59 280.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۲
First Trust United Kingdom AlphaDEX 516.8 516.8 516.8 516.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 11.44 11.44 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
iShares U.S. Healthcare Providers 5145 5145 5145 5145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۱۸
First Trust United Kingdom AlphaDEX 516.8 516.8 516.8 516.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۲۱:۱۸
iShares MSCI Europe Financials 280.59 280.59 280.59 280.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۱۷
HSBC MSCI China UCITS 119.83 119.83 119.83 119.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۴۵
HSBC Europe Sustainable Equity 234.22 234.22 234.22 234.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۴۵
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS 240.29 240.29 240.29 240.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۰:۴۵
JPMorgans (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets So 2143.25 2143.25 2143.25 2290 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
JPMorgans (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets So 2143.25 2143.25 2143.25 2143.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۴۹
VanEck Vectors Russia 5.65 5.65 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Smartshares SMARTRC 14 14.74 14.74 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
Vanguard Intl High Div Yld 1175.36 1175.36 1175.36 1175.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1466 1466 1466 1466 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares MSCI Global Gold Miners 377.55 377.55 377.55 377.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares MSCI New Zealand Capped 850 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares Intermediate Credit Bond 1057.25 1057.25 1057.25 1057.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 51.56 51.56 51.56 51.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1974 1974 1974 1974 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1410 1410 1410 1410 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares Currency Hedged MSCI Germany 532.45 532.45 532.45 532.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
First Trust NASDAQ-100 Equal Weighted 2005 2005 2005 2005 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 53.83 53.83 53.83 53.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۰
CHNTRAC 11 48 48 48 48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VanEck Vectors Retail 3535.19 3535.19 3535.19 3535.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Brazil Small-Cap 232.87 232.87 232.87 232.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Invesco Golden Dragon China Port 617.2 617.2 617.2 617.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares S&P Small-Cap 600 Growth 2191 2191 2191 2191 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
First Trust NASDAQ Technology Dividend 1100.36 1100.36 1100.36 1100.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Core MSCI Total International Stock 1208.5 1208.5 1208.5 1208.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX 1265 1265 1265 1265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund 770 770 770 770 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond 990 990 990 990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS - USD 1966.43 1966.43 1966.43 1966.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 257.27 257.27 257.27 257.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hedge 2272.4 2272.4 2272.4 2272.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 382 382 382 382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Tr 237.35 237.35 237.35 237.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corpo 321.08 321.08 321.08 321.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UC 233.33 233.33 233.33 233.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HSBC UK Sustainable Equity UCITS 404.54 404.54 404.54 404.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 2086.75 2086.75 2086.75 2086.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HSBC Hang Seng Tech 118.88 118.88 118.88 118.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Canadian Short Term Bond 403 403 403 403 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares S&P/TSX 60 532.47 532.47 532.47 532.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond 990 990 990 990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
iShares MSCI New Zealand Capped 850 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۱:۲۰
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 696.68 696.68 696.68 696.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۱۹
SPDR S&P Dividend 2291.81 2291.81 2291.81 2291.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۴۸
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 672.56 672.56 672.56 672.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۱۸
Aberdeen Standard Physical Silver Shares 370 370 370 370 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۴۷
iShares US Telecommunications 463.51 463.51 463.51 463.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۴۵
iShares Russell 3000 4695 4695 4695 4695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۴۹
Vanguard Short-Term Bond 1532 1532 1532 1532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰:۱۹
PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index 1017.68 1017.68 1017.68 1017.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۹:۱۶
WisdomTree India Earnings 670.5 670.5 670.5 670.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۰:۲۲
SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill MXN Hedge 2272.4 2272.4 2272.4 2272.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۲۱:۱۶
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2275.47 2275.47 2275.47 2275.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۹:۱۷
iShares MSCI Global Gold Miners 377.55 377.55 377.55 377.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۰:۴۶
Aberdeen Standard Physical Platinum Shares 1590 1590 1590 1590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۸:۴۵
Invesco S&P 500 Equal Weight 2849.55 2849.55 2849.55 2849.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۲۱:۱۶
Vanguard Intermediate-Term Bond 1555.55 1555.55 1555.55 1555.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۲۰
Vanguard Intl High Div Yld 1175.36 1175.36 1175.36 1175.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ساعت ۲۱:۴۸
HSBC Hang Seng Tech 118.88 118.88 118.88 118.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۱:۴۵
Vanguard Mega Cap Growth 4091 4091 4091 4091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ساعت ۲۰:۱۴
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone 640.45 640.45 640.45 640.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ساعت ۲۱:۴۵
iShares Micro-Cap 2490 2490 2490 2490 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۱۷
ProShares Ultra Financials 1063 1063 1063 1063 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۱۸:۴۳
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond 359.6 359.6 359.6 359.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ساعت ۰:۴۶
Invesco S&P 500 Pure Value 1629 1629 1628.3 1629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۱:۱۶
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1310.49 1310.49 1310.49 1310.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۱۸:۴۴
ProShares Ultra Russell2000 850.16 850.16 841.26 850.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
CHNTRAC 11 48 48 48 48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۱۵
PIMCO Broad U.S. TIPS Index 1168.88 1168.88 1168.88 1168.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۱۵
iShares Intermediate Govt/Credit Bond 2117.27 2117.27 2117.27 2117.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱:۱۵
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Ma 239.62 239.62 239.62 239.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۰:۴۳
VanEck Rare Earth/Strategic Metals 2070 2070 2070 2070 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۱۴
Invesco MSCI Sustainable Future 1196.47 1196.47 1196.47 1196.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۳:۴۴
UBS MSCI UK A-acc 656.73 656.73 656.73 656.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۱۵
First Trust ISE Chindia 809 809 809 809 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۱۴
iShares MSCI Israel Capped 1305 1305 1305 1305 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۰:۱۹
First Trust Dow Jones Global Select Dividend 450 450 450 450 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۲۳:۴۴
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 538.77 538.77 538.77 538.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond 700 700 700 700 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۱۸:۴۴
Invesco Global Listed Private Equity 198.01 198.01 198.01 198.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۱۸
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 2950 2950 2950 2950 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۴۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 155 155 155 155 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۰:۴۳
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury 601.63 601.63 601.63 601.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ساعت ۲۲:۱۷
iShares Long-Term Corporate Bond 1114.36 1114.36 1114.36 1114.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۴۳
WisdomTree LargeCap Dividend 1219.13 1219.13 1219.13 1219.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۰:۱۵
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 740 740 740 740 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۲۲:۱۸
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 A-acc 292.5 292.5 292.5 292.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ساعت ۱۹:۴۴
Smartshares SMARTRC 14 14.74 14.74 14.74 14.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۱:۱۵
JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS - USD 1966.43 1966.43 1966.43 1966.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ ساعت ۱۶:۴۷
ProShares Ultra Real Estate 1475 1475 1475 1476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۴۲
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 1294 1294 1294 1294 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۲۲:۱۴
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust 1859 1859 1859 1859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۲۰:۱۵
iShares S&P Small-Cap 600 Growth 2191 2191 2191 2191 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ساعت ۱۳:۱۴
ProShares UltraShort Consumer Services 556.59 556.59 556.59 556.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲:۱۹
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund 770 770 770 770 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ساعت ۱۷:۲۰
iShares U.S. Oil Equipment & Services 409.9 409.9 409.9 409.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ساعت ۲۰:۱۵
UBS Gold USD 1229.73 1229.73 1229.73 1229.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Invesco Preferred 243.49 243.49 243.49 243.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares S&P/TSX 60 532.47 532.47 532.47 532.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
UBS MSCI EMU A-acc 476.72 476.72 476.72 476.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
VanEck Vectors Retail 3535.19 3535.19 3535.19 3535.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Vanguard FTSE Japan USD 701.26 701.26 701.26 701.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 3762.92 3762.92 3762.92 3762.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares STOXX Europe 600 UCITS 880 880 880 880 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Vanguard USD EM Government Bond 1035.85 1035.85 1035.85 1035.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares Canadian Short Term Bond 403 403 403 403 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
First Trust US Equity Opportunities 1784 1784 1784 1784 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares Global Corporate Bond UCITS 2329.15 2329.15 2329.15 2329.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 563.56 563.56 563.56 563.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 1337.9 1337.9 1337.9 1337.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 199.73 199.73 199.73 199.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond 1258 1258 1258 1258 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 1039.46 1039.46 1039.46 1039.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 3370.11 3370.11 3370.11 3370.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 1193.96 1193.96 1193.96 1193.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 5490 5490 5490 5490 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 382 382 382 382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 784.9 784.9 784.9 784.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۴۶
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 2086.75 2086.75 2086.75 2086.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳:۴۶
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 1-3 Year Tre 267.35 267.35 267.35 267.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US 7-10 Year Tr 237.35 237.35 237.35 237.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corpo 321.08 321.08 321.08 321.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶:۴۲
UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/35 UC 233.33 233.33 233.33 233.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ساعت ۱۴:۱۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 257.27 257.27 257.27 257.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱۹:۵۱
HSBC UK Sustainable Equity UCITS 404.54 404.54 404.54 404.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ساعت ۱۱:۴۰
iShares Global Consumer Discretionary 2720 2720 2720 2720 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ساعت ۱۹:۱۲
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 53.83 53.83 53.83 53.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۲۲:۱۵
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 23.66 23.66 23.66 23.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 51.56 51.56 51.56 51.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ساعت ۱:۴۴
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 1017 1017 1017 1017 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ساعت ۰:۴۳
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1253.9 1253.9 1253.9 1253.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۲۰:۱۳
SPDR S&P Bank 992 992 992 992 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۴۱
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 399 399 399 399 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ساعت ۲۳:۱۳
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity 760.05 760.05 760.05 760.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ساعت ۲۳:۳۹
VanEck Vectors Russia 110 110 110 110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ساعت ۰:۳۹
iShares MSCI Russia 152.11 152.11 152.11 156.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۰۹
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust 1455 1455 1455 1455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۳۸
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1410 1410 1410 1410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۷
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX 1220 1220 1220 1220 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۲۰:۱۱
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 1218 1218 1218 1218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۱۹:۱۴
VanEck Vectors Steel 1070 1070 1070 1070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۳۷
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1466 1466 1466 1466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۱۰
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 1425 1425 1425 1425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ ساعت ۲۲:۱۰
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1974 1974 1974 1974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۹:۳۷
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 556.25 556.25 556.25 556.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۰:۳۷
UBS MSCI Canada UCITS USD 481.43 481.43 481.43 481.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
UBS Irl plc MSCI Australia hedged USD A-acc 341.42 341.42 341.42 341.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 1139.35 1139.35 1139.35 1139.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX 1265 1265 1265 1265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین