شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0533
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:15:14
0 (1.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

691
قیمت روز
1 (0.14%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:38
16 (2.37%)
تغییر ۳ ماهه
47 (7.30%)
تغییر ۶ ماهه
107 (18.32%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 01:32:15
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
26 (3.61%)
تغییر ۶ ماهه
30 (3.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 331.3 331.29 331.29 331.31 0.06 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۱
iShares Russell 2000 167.67 167.63 167.63 167.67 0.04 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۱
Financial Select Sector SPDR 30.77 30.78 30.77 30.835 0.08 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۴:۳۱
iShares MSCI EAFE 69.82 69.84 69.82 69.885 0.09 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 45.67 45.7 45.67 45.75 0.24 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Utilities Select Sector SPDR 67.37 67.35 67.25 67.37 0.08 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Technology Select Sector SPDR 97.08 97.09 97.08 97.09 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Consumer Staples Select Sector SPDR 64.04 64.02 63.97 64.04 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 21.63 21.61 21.61 21.66 0.13 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares Short Treasury Bond 2075.66 2076.7 2074.5 2076.7 2.76 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares NAFTRAC 45.6 45.54 45.54 45.61 0.10 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares China Large-Cap 42.99 43 42.99 43.08 0.07 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
VanEck Vectors Gold Miners 28.95 28.93 28.91 28.95 0.14 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 45.06 45.065 45.06 45.065 0.03 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Financial Bear 3X Shares 489.23 490 486.68 490 2.60 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares 616.06 617 614.25 617 3.06 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares 1692.12 1689 1689 1698.11 2.12 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 1030.16 - 1030.16 1030.16 3.60 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
iShares Gold 14.9 14.89 14.89 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
iShares Silver 16.63 - 16.63 16.63 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
SPDR S&P China 1954.85 - 1954.85 1954.85 1.30 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
ishares S&P 500 6251.5 6248.2 6248.2 6251.5 20.70 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI China 1221 1222 1221 1222 1.70 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Smartshares - ANGELD 18.22 18.28 18.22 18.28 0.22 1.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Smartshares - DIABLOI 12.33 - 12.33 12.33 0.06 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners 543.2 - 543.2 543.2 7.20 1.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI United Kingdom 634.36 635 634.36 635 3.89 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Utilities Select Sector SPDR 1261 - 1261 1261 15.60 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Health Care Select Sector SPDR 1962 1938.15 1938.15 1962 6.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.77 - 44.77 44.77 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
iShares Global Consumer Discretionary 2362 - 2362 2362 30.80 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
SPDR DJIA 5495 - 5495 5495 17.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
MEXTRAC 09 38.56 - 38.56 38.56 0.09 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MBS 2024 - 2024 2024 20.10 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
SPDR S&P 500 6224.18 - 6224.18 6224.18 25.18 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
PowerShares QQQ 4194.75 - 4194.75 4194.75 16.75 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
SPDR Gold Shares 2754 - 2754 2754 12.00 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vanguard S&P 500 5761.99 - 5761.99 5761.99 0.14 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI ACWI 1527.5 - 1527.5 1527.5 14.92 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
United States Oil 229.5 - 229.5 229.5 3.49 1.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
United States Oil 12.23 - 12.23 12.23 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Japan 1118.35 - 1118.35 1118.35 1.60 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares Global Tech 4180.5 - 4180.5 4180.5 0.49 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Canada 574 - 574 574 1.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI France 614 - 614 614 1.00 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
ProShares Short QQQ 440.4 - 440.4 440.4 4.00 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Europe 1101 - 1101 1101 0.12 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
ProShares Short Dow30 905 - 905 905 4.54 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares US Real Estate 1810 - 1810 1810 28.00 1.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares Latin America 40 622.7 - 622.7 622.7 8.72 1.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Energy Select Sector SPDR 1092.83 - 1092.83 1092.83 3.17 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares Floating Rate Bond 957.4 - 957.4 957.4 2.11 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Brazil Capped 861.59 - 861.59 861.59 3.17 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Taiwan Capped 790 - 790 790 10.00 1.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares Russell 2000 Growth 4128 - 4128 4128 13.19 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Total Stock Market 3166 - 3166 3166 30.90 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Financial Select Sector SPDR 581 - 581 581 6.29 1.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Materials Select Sector SPDR 1175 - 1175 1175 31.00 2.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
PureFunds ISE Cyber Security 838 - 838 838 12.86 1.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Industrial Select Sector SPDR 1568 - 1568 1568 9.00 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets 849.65 - 849.65 849.65 1.25 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Technology Select Sector SPDR 1827.8 - 1827.8 1827.8 9.50 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
First Trust Dow Jones Internet 2807.05 - 2807.05 2807.05 2.93 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares 20+ Year Treasury Bond 2617.39 - 2617.39 2617.39 8.89 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares US Aerospace & Defense 4340 - 4340 4340 10.00 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill 1717.2 - 1717.2 1717.2 3.70 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 847.9 - 847.9 847.9 3.90 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
First Trust Value Line Dividend 688.7 - 688.7 688.7 6.30 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped 1178.5 - 1178.5 1178.5 1.30 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares US Healthcare Providers 3860 - 3860 3860 85.00 2.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
WisdomTree Europe Hedged Equity 1333 - 1333 1333 6.00 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares Edge MSCI Min Vol Global 1847.2 - 1847.2 1847.2 7.80 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
PowerShares DB Commodity Tracking 294.7 - 294.7 294.7 4.70 1.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Vanguard Short-Term Corporate Bond 1525.03 - 1525.03 1525.03 5.11 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
WisdomTree Japan SmallCap Dividend 1365.49 - 1365.49 1365.49 19.51 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Consumer Staples Select Sector SPDR 1211.95 - 1211.95 1211.95 21.95 1.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 1897.57 - 1897.57 1897.57 5.57 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
Consumer Discretionary Select Sector SPDR 2390 - 2390 2390 20.00 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 1656.58 - 1656.58 1656.58 3.88 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD 99.2 - 99.2 99.2 0.91 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 2431.33 - 2431.33 2431.33 4.73 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۳۱
ProShares Ultra QQQ 2509.1 - 2509.1 2509.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares US Technology 4650 - 4633 4650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Hong Kong 479 - 479 479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Netherlands 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Italy Capped 575 - 575 575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Spain Capped 538 - 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
United States Natural Gas 278.11 - 275 289.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Russia Capped 851 - 851 851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Russell 1000 Growth 3450.69 - 3450.69 3450.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Switzerland Capped 782 - 782 782 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 2510.17 - 2510.17 2510.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc 95.51 - 95.34 95.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
VelocityShares 3x Long Crude S&P GSCI ER 228.01 - 228.01 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۳۲
iShares Silver 311.68 - 309 311.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Global X Silver Miners 584 - 580 584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares China Large-Cap 808.06 - 808.06 810.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond 873.9 - 872.65 874.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Gold 278.11 - 278.11 281.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI India 665 - 662.22 670 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
iShares MSCI Chile Capped 610 - 610 612.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Core Dividend Growth 801.5 - 801.5 801.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Core US Aggregate Bond 2118 - 2110 2118 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed 296.35 - 296.35 296.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Vanguard Short-Term Government Bond 1142.46 - 1142.46 1142.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
iShares Russell 2000 3142.5 - 3142.5 3180.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۳
Vanguard Information Technology 4868 - 4868 4868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets 1023.99 - 1014.2 1023.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 6198.55 - 6198.55 6198.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۱:۰۴
Vanguard Value 2262.35 - 2262.35 2262.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Euro Stoxx 50 763.5 - 763.5 763.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones US 3075.56 - 3075.56 3075.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Germany 559.16 - 559.16 559.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Eurozone 786.01 - 786.01 786.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Consumer Services 4330 - 4330 4330 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Financials 1433 - 1433 1433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Industrials 3215 - 3215 3215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
ProShares Ultra Financials 1038 - 1038 1038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
Vanguard Total World Stock 1544.37 - 1544.37 1555.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Edge MSCI USA Quality Factor 1950 - 1950 1950 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۴
iShares US Medical Devices 5134.84 - 5134.84 5134.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global Clean Energy 231.9 - 231.9 231.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
ProShares Ultra Russell2000 1470 - 1470 1470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 189.88 - 189.88 189.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core S&P Small-Cap 1599.96 - 1599.96 1599.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI Thailand Capped 1593 - 1593 1593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
VanEck Vectors Junior Gold Miners 758.55 - 758.55 758.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Europe 885.04 - 860 885.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Global Financials 1290 - 1254.9 1290 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۵
PIMCO Investment Grade Corporate Bond 2074.11 - 2074.11 2149.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
iShares MSCI Europe Financials 367 - 354.5 367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
iShares Mortgage Real Estate Capped 840 - 828.7 840 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
ETFS Physical Precious Metal Basket Shares 1387.2 - 1387.2 1413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۰۵
iShares US Consumer Goods 2520.36 - 2410.3 2520.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
PowerShares DB Base Metals 288.3 - 287.5 288.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production 419 - 400.25 419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
iShares S&P 100 2719.56 - 2542.7 2719.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
iShares India 50 735 - 720.9 735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
iShares US Oil Equipment & Services 388.05 - 363.9 388.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX 752 - 687.1 752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Global X MSCI Colombia 186 - 186 187.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Global Healthcare 1318 - 1233.3 1318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Vanguard Intl High Div Yld 1180 - 1160 1180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Vanguard Total Bond Market 1586.5 - 1586.5 1624.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Vanguard FTSE All World ex US 1011.12 - 1011.12 982.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
iShares Currency Hedged MSCI Japan 625 - 624 625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Guggenheim Solar 620 - 524 620 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
ETFS Physical Platinum Shares 1798.39 - 1691 1798.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
VanEck Vectors Steel 707.8 - 641 707.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR S&P Regional Banking 1101.71 - 1049.42 1101.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI Poland Capped 405.53 - 397.35 405.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Global Infrastructure 900.47 - 899.07 900.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares MSCI Singapore Capped 460.18 - 460.18 461.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
SPDR Barclays High Yield Bond 2059.95 - 2059.95 2079.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares Edge MSCI USA Value Factor 1694 - 1600 1694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
iShares US Preferred Stock 38.07 - 38.07 38.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
iShares 7-10 Year Treasury Bond 111.3 - 111.3 111.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
iShares JPMorgan USD Em Mkts Bd 115.21 - 115.21 115.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۶
iShares MSCI Turkey 546 - 546 546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Energy 580.11 - 580.11 580.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI ACWI ex US 935 - 935 935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Philippines 635 - 635 635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI Min Vol EM 1113 - 1113 1113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ProShares UltraShort Russell2000 230 - 230 230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares TIPS Bond 2204.3 - 2204.3 2204.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Healthcare 4134 - 4134 4134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR S&P Metals & Mining 516.5 - 516.5 516.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ProShares UltraShort Dow30 397 - 397 397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vanguard High Dividend Yield 1775.62 - 1775.62 1775.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 1196.83 - 1196.83 1196.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Pacific ex Japan 903.12 - 903.12 903.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Guggenheim CurrencyShares Euro 1963 - 1963 1963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth 4530 - 4530 4530 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vanguard FTSE Developed Markets 835.46 - 835.46 835.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vanguard Intermediate-Term Bond 1644.53 - 1644.53 1644.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares DB US Dollar Bullish 491.9 - 491.9 491.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
First Trust Large Cap Core AlphaDEX 1248.75 - 1248.75 1248.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Currency Hedged MSCI Eurozo 603.57 - 603.57 603.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Vanguard Telecommunication Services 1849 - 1849 1849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
First Trust Large Cap Value AlphaDEX 1070.1 - 1070.1 1070.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor 2410 - 2410 2410 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI All Country Asia ex Japan 1425 - 1425 1425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond 1876.45 - 1876.45 1876.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deutsche X-trackers MSCI Europe Hedged Equity 593.17 - 593.17 593.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
VanEck Vectors JP Morgan EM Local Currency Bd 637.2 - 637.2 637.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Financial Services 2867.39 - 2867.39 2874.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Malaysia 532.59 - 532.59 532.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۲
iShares Nasdaq Biotechnology 2297.3 - 2297.3 2297.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۳۲
Vanguard Health Care 3682 - 3682 3684.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۰۳
iShares US Financials 2608 - 2608 2608 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
iShares US Home Construction 864.01 - 864.01 873.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Dividend Appreciation 2392.57 - 2392.57 2392.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
Vanguard FTSE Pacific 1326.94 - 1326.94 1326.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
VanEck Vectors Russia 487.01 - 487.01 500.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
iShares US Regional Banks 927.19 - 927.19 927.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
iShares S&P 500 USD Energy 94.07 - 94.07 94.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
WisdomTree Japan Hedged Equity 1020.73 - 1020.73 1020.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۸
Vanguard REIT 1764.76 - 1764.76 1764.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۰۳
iShares Edge MSCI Min Vol 1246.77 - 1246.77 1246.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۰۲
PowerShares DB Oil 190 - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
iShares MSCI All Peru Capped 684.86 - 684.86 684.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 3019 - 3019 3019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۰:۰۴
iShares International Treasury Bond 945 - 945 945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 119.44 - 119.44 119.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares Russell 2000 Value 2388 - 2388 2388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Vanguard Consumer Staples 2990 - 2990 2990 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۳۳
ProShares UltraShort Oil and Gas 722.32 - 722.32 722.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۳۳
First Trust STOXX European Select Dividend 263.7 - 263.7 263.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Vanguard Consumer Discretionary 3615.22 - 3615.22 3615.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۳۳
First Trust Health Care AlphaDEX 1598.25 - 1598.25 1598.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۳:۰۴
SPDR S&P Biotech 1767.99 - 1767.99 1767.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
iShares US Pharmaceuticals 3004 - 3004 3004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
VanEck Vectors Oil Services 246 - 246 246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۰:۳۱
iShares 10+ Year Credit Bond 1266.82 - 1266.82 1266.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Vanguard Emerging Markets Government Bond 1535 - 1535 1535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
iShares MSCI Australia 426.77 - 426.77 426.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۰:۳۲
iShares S&P 500 Value 2405 - 2405 2405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Sweden Capped 622.3 - 622.3 622.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt 563.6 - 563.6 563.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۳:۳۲
Vanguard Materials 2420 - 2420 2420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۳۳
Vanguard Global ex-US Real Estate 1103.61 - 1103.61 1103.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
First Trust Financial AlphaDEX 625.97 - 625.97 625.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
iShares Core High Dividend 1830.75 - 1830.75 1830.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome 1044 - 1044 1044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
PIMCO 1-5 Year US TIPS Exchange-Traded 983.75 - 983.75 983.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۹:۰۳
iShares MSCI New Zealand Capped 1081.17 - 1081.17 1081.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۰:۳۱
iShares MSCI Indonesia 483 - 480 483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۳۳
iShares S&P Midcap 400 3854.87 - 3854.87 3854.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۳:۳۳
iShares MSCI EAFE 1319 - 1319 1319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Emerging Markets High Yield Bond 897 - 897 897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Global Gold Miners 445 - 445 445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۱:۳۲
ProShares Ultra Dow30 1058 - 1058 1058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
WisdomTree India Earnings 450 - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI BRIC 860.25 - 860.25 860.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ساعت ۲۳:۰۲
PowerShares DB Agriculture 308.65 - 308.65 308.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۰۱
iShares Emerging Markets Local Currency Bond 827.6 - 827.6 827.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۰۱
iShares US Utilities 3026.37 - 3026.37 3026.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۱:۰۲
Vanguard Energy 1547 - 1547 1547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard Mid-Cap Value 2255 - 2255 2255 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MSCI South Africa 930.62 - 930.62 930.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۰۱
iShares International Select Dividend 632 - 632 632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE 1400 - 1400 1400 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۲۱:۳۲
Deutsche X-trackers MSCI EAFE Hedged Equity 644.44 - 644.44 644.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Smartshares SMARTRC 14 18.74 - 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
ProShares Ultra Oil & Gas 488.51 - 488.51 488.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ساعت ۰:۳۲
WisdomTree Europe SmallCap Dividend 1210 - 1210 1210 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۲۱:۳۲
Vanguard Growth 3439.99 - 3439.99 3439.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
First Trust Morningstar Dividend Leaders 618 - 618 618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR S&P Retail 855.36 - 855.36 855.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
iShares MSCI EAFE Small-Cap 1158.76 - 1158.76 1158.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
SPDR S&P Bank 906.66 - 906.66 906.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 - 2999.53 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
iShares US Telecommunications 559 - 559 559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Guggenheim Invest S&P 500 Equal Weight 2172.84 - 2172.84 2172.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۱:۳۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend 880.66 - 880.66 880.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۲۳:۳۲
First Trust Europe AlphaDEX 707.71 - 707.71 707.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
Guggenheim CurrencyShares British Pound Sterling 2393.8 - 2393.8 2393.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
iShares 10-20 Year Treasury Bond 2752 - 2752 2752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
ProShares Ultra Real Estate 1650 - 1650 1650 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۳۲
iShares MSCI World 1803.5 - 1803.5 1803.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI World UCITS Dist 900.85 - 900.85 900.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۳
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond 1046.35 - 1046.35 1046.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۲۳:۰۳
SPDR S&P Dividend 1962.89 - 1962.89 1962.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
SPDR Citi International Government Inflation-Prote 1078.94 - 1078.94 1078.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱:۳۳
Shares JPX-Nikkei 400 1153.6 - 1153.6 1153.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۳
Global X SuperDividend 331.7 - 331.7 331.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
iShares 1-3 Year Treasury Bond 85.08 - 85.08 85.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Deutsche X-trackers MSCI Emerging Markets Hedged E 420.63 - 420.63 420.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۲۲:۳۲
VanEck Vectors Brazil Small-Cap 444 - 444 444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۰:۰۲
iShares Select Dividend 1907.5 - 1907.5 1907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۹:۰۳
iShares 1 3 Year Credit Bond 1051.15 - 1051.15 1052.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares 3-7 Year Treasury Bond 2493 - 2493 2497 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۱:۰۳
iShares Currency Hedged MSCI Germany 525 - 525 525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۰:۰۳
Actinver Casa de Bolsa Dlr Trac 18.81 - 18.75 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Actinver Casa de Bolsa Pso Trac 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Mexico Risk TRAC 19.76 - 19.76 19.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
S&P/Valmer Mexico CETETRC 104.85 - 104.85 104.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares S&P/Valmer Mexico M5TRAC 86.83 - 86.83 86.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Mexico Corporate Bond TRAC 8.53 - 8.53 8.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۲
S&P/Valmer Mexico M10TRAC 95.85 - 95.85 95.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 123.75 - 123.75 123.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۲
iShares SP 500 Peso Hedged TRAC 49.85 - 49.85 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Intermediate Credit Bond 1078.17 - 1078.17 1078.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
iShares MSCI Belgium Capped 352 - 352 352 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۵:۳۲
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 95.96 - 95.96 95.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
iShares IRT LargeCap Total Return TRAC 46.13 - 46.13 46.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۰:۳۲
Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity 737.2 - 737.2 737.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Utilities 2600 - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۹:۰۲
WisdomTree Emerging Markets High Dividend 859.12 - 859.12 859.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۲
iShares MSCI Mexico Momentum TRAC 40.49 - 40.49 40.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
iShares Edge US Fxd Incm Bal Rsk 1938.61 - 1938.61 1938.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۲
iShares MBS 2048.55 - 2048.55 2048.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۶
MSCI Frontier 100 543.22 - 543.22 543.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۰:۳۱
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX 799.5 - 799.5 799.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۵
BBVA-BMV Mexico Enlace RT TRAC 23.64 - 23.64 23.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Deutsche X-trackers MSCI Germany Hedged Equity 482 - 482 482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۲۳:۰۵
VanEck Vectors Pharmaceutical 1086.25 - 1086.25 1086.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۹:۰۵
UBS MSCI Canada UCITS USD 300 - 300 300 100.00 33.33% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 250 - 250 250 55.00 22.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۳۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio 2226.7 - 2226.7 2226.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۰۵
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETNs linked to th 707.2 - 707.2 707.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
BRTRAC 10 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
First Trust ISE-Revere Natural Gas 460.75 - 460.75 460.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
BBVA-BMV Mexico Consumo Frecuente RT TRAC 41.91 - 41.91 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan 1291.72 - 1291.72 1291.72 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲:۳۰