ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9122
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:58:10
0 (0.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.68%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,694
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
87 (1.89%)
تغییر ۳ ماهه
169 (3.73%)
تغییر ۶ ماهه
416 (8.14%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

183
قیمت روز
1 (0.53%)
تغییر روزانه
۱۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:33:37
2 (1.21%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
19 (11.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DIAM TOPIX 1952 1949 1949 1952 6.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
ETFS Grains 445 442 441 445 2.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS J-REIT 2243 2241 2208 2243 39.00 1.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nomura SSE50 41350 41500 41350 41700 50.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
DIAM Nikkei 225 27680 27600 27600 27680 120.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares US REIT 2484 2482 2479 2484 8.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
ETFS Agriculture 610 609 605 610 2.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex TSE REIT 2229 2224 2195 2229 41.00 1.87% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 687 689 686 689 13.00 1.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS NASDAQ100 ETF 11900 11910 11880 11910 70.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
WisdomTree Soybeans 2685 2683 2681 2700 2.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nikko Australia REIT 1709 1708 1689 1709 29.00 1.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex NY Dow Jones 33600 33650 33550 33650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
UBS MSCI Europe UCITS 9880 9900 9880 9900 50.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex TOPIX Bear -1x 2244 2245 2244 2249 10.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Mukam Maxis J-REIT Core 1283 1282 1265 1283 23.00 1.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares Core MSCI EM IMI 2359 2355 2353 2362 3.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES HSI Leveraged 9800 9860 10060 9970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex TSE Mothers Core 4125 4130 4070 4130 65.00 1.60% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 7450 7440 7420 7460 20.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3030 3025 3015 3035 20.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Samsung KODEX Samsung Group 10810 10795 10745 10810 115.00 1.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 4515 4520 4510 4530 20.00 0.44% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 12300 12290 12130 12300 190.00 1.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2655 2668 2655 2681 13.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex China Bear -1x H-share 7440 7340 7310 7440 150.00 2.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5700 5730 5690 6110 430.00 7.54% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Global X Digital Innovation Japan 1997 1995 1990 2003 11.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 28370 28350 28200 28370 10.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1536 1536 1536 1536 3.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2666 2665 2665 2666 9.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) 3470 3480 3470 3480 5.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 16470 16500 16440 16510 100.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF 13090 13110 13080 13110 20.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 21920 21940 21920 22020 40.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 2115 2117 2112 2127 30.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 3960 3945 3935 3970 40.00 1.02% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 18170 18180 18120 18180 130.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 5480 5460 5460 5530 80.00 1.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 15990 16020 15900 16020 80.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 17720 17750 17690 17750 140.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 37600 37550 37550 37600 100.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 498 500 498 505 4.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 26950 26940 26800 26980 270.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 15230 15210 15170 15300 150.00 0.99% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 4180 4215 4180 4220 20.00 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged 2312 2313 2310 2314 1.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 21760 21710 21710 21760 100.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 22450 22440 22430 22460 20.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38950 39000 38800 39000 200.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 18860 18830 18810 18860 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund International Emerging Countries 1808 1810 1808 1817 5.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2327 2325 2289 2327 28.00 1.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividen 1827 1825 1817 1827 1.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 8150 8180 8140 8200 30.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 1245 1244 1244 1245 2.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 35200 35250 35050 35250 100.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS TOPIX 1990 1989 1982 1990 9.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
TSE Mothers 823 824 820 832 7.00 0.85% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares S&P 500 3465 3460 3455 3465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS REIT 2352 2353 2318 2353 39.00 1.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NZAM ETF J-REIT 2220 2221 2185 2221 42.00 1.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nomura TOPIX Listed 1988 1989 1982 1989 5.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex TOPIX Bull 2x 23400 23420 23260 23420 170.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nomura TSE Bank Listed 142 143 142 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex TOPIX Bear -2x 1162 1161 1161 1167 8.00 0.69% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nikko Nikkei 225 Listed 28460 28450 28370 28470 130.00 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nomura Nikkei 225 Listed 28400 28390 28310 28410 120.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
MAXIS S&P500 US Equity ETF 13860 13850 13830 13860 50.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 187 188 186 191 4.00 2.14% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 15530 15520 15430 15540 160.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 1088 1089 1087 1095 10.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 16990 16980 16890 17010 150.00 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
iShares S&P 500 JPY Hedged ETF 2870 2869 2867 2871 15.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Mitsubishi Japan Physical Gold 6070 6080 6060 6080 30.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 14530 14510 14430 14540 130.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 182 183 181 183 4.00 2.20% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 183 184 183 184 1.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 1778 1779 1776 1789 17.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Mitsubishi Japan Physical Platinum 3375 3365 3345 3375 75.00 2.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 22400 22390 22230 22430 230.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 5250 5260 5250 5270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 445 446 444 448 4.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 2228 2226 2193 2228 43.00 1.97% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 1162 1163 1162 1170 11.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 3365 3375 3365 3380 30.00 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 567 568 563 568 17.00 3.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1538 1539 1538 1540 5.00 0.33% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1032 1031 1030 1032 3.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Yen-H 1519 1518 1518 1519 1.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT I 1169 1165 1162 1169 5.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 2963 2961 2956 2969 12.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۳۳
UBS FTSE 100 UCITS 9970 9960 9930 9970 60.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
UBS MSCI USA UCITS 48250 47850 47850 48250 250.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MAXIS JPX-Nikkei 400 17720 17700 17650 17720 60.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
iShares JPX-Nikkei 400 17620 17560 17560 17620 70.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa Japan TOPIX Inverse 5350 5360 5350 5360 30.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Samsung KODEX Samsung Group 1025 1018 1018 1025 18.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 20000 20000 20000 20000 90.00 0.45% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 2205 2206 2200 2220 7.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 14310 14300 14290 14310 70.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Mitsubishi Japan Physical Palladium 86000 86300 85800 86300 300.00 0.35% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 12790 12740 12740 12790 60.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 21670 21700 21650 21700 90.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 29100 29000 28920 29100 60.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
SMAM REIT 2235 2226 2204 2235 37.00 1.68% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
ETFS Copper 4235 4220 4175 4235 5.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
ETFS Nickel 1970 1960 1960 1972 1.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
SPDR S&P 500 48200 48250 48200 48250 100.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
ChinaAMC CSI 300 795 795 795 795 2.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MAXIS Nikkei 225 28530 28550 28450 28550 120.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
iFreeChina STAR50 2749 2730 2720 2749 34.00 1.25% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT NOTES HSI Short 5540 5530 5520 5620 10.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
ETFS Physical Platinum 10320 10300 10300 10400 310.00 3.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1616 1626 1570 1626 6.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Nomura TOPIX Core30 Listed 902 901 899 902 5.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 28340 28350 28260 28360 140.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Simplex China Bull 2x H-share 8700 8710 8650 8750 20.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
BRJ iShares Automation & Robot 3945 3950 3935 3950 30.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1832 1830 1825 1833 19.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1071 1072 1067 1072 3.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged) 11390 11370 11370 11390 10.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1093 1095 1092 1095 4.00 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund China A Share CSI300 8050 8060 7970 8080 60.00 0.75% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 11470 11480 11400 11570 110.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2363 2362 2362 2363 3.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund International Developed Countrie 3580 3575 3575 3580 15.00 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2996 3000 2991 3000 8.00 0.27% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1056 1057 1051 1057 4.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
BRJ iShares TOPIX 1964 1963 1958 1964 12.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund J-REIT 2214 2207 2178 2214 42.00 1.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 2796 2797 2794 2804 12.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 2255 2249 2225 2255 42.00 1.90% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 1683 1682 1682 1687 10.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 2851 2852 2847 2853 23.00 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 1020 1019 1019 1021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
Simplex WTI 1462 1463 1455 1463 31.00 2.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
BRJ iShares Japan REIT 2243 2236 2212 2243 23.00 1.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 212 213 212 213 1.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 2599 2596 2594 2602 36.00 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۹:۰۴
ETFS Gasoline 3120 3070 3070 3120 10.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
SMAM NIKKEI225 27950 27950 27950 27950 100.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
WisdomTree Energy 341 340 340 341 1.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
UBS MSCI EMU UCITS 19340 19350 19340 19560 260.00 1.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
ETFS Physical Silver 2579 2582 2579 2594 19.00 0.74% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund Asian REIT 10470 10400 10400 10470 30.00 0.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 40300 40150 40150 40300 350.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Russell/Nomura Small Cap Core 21000 21220 21000 21220 230.00 1.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 1001 1000 1000 1001 1.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 2205 2203 2193 2209 8.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 14670 14600 14570 14670 60.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 44450 44400 44350 44450 100.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 31250 31300 31200 31300 350.00 1.12% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
iShares Nikkei 225 28540 28470 28460 28560 80.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Nikko TOPIX Listed 1965 1964 1961 1966 6.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS NASDAQ 100 16760 16780 16730 16780 120.00 0.72% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Daiwa ETF TOPIX Listed 2012 2011 2005 2012 6.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
iShares Core MSCI Kokusai 3090 3085 3085 3095 10.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 192 191 191 195 7.00 3.65% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H 2713 2714 2713 2714 4.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Unhed 1534 1533 1531 1534 8.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۸:۳۳
ETFS Corn 115 116 115 116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
SPDR Gold Shares 18580 18570 18550 18590 90.00 0.49% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Nomura Gold Price Linked 5030 5040 5020 5040 20.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1049 1051 1048 1052 4.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 3430 3390 3390 3430 55.00 1.63% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2824 2848 2824 2848 2.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 13120 13130 13010 13140 20.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 1104 1101 1101 1104 1.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2638 2635 2635 2638 2.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 52300 52400 52200 52400 200.00 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency 3010 3005 3005 3010 15.00 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 23480 23510 23480 23550 20.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۳
JASDAQ-Top20 5300 5320 5300 5320 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1585 1583 1583 1585 3.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 17370 17360 17300 17370 30.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Mitsubishi Japan Physical Silver 8350 8340 8330 8350 20.00 0.24% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 9790 9780 9750 9790 50.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1540 1540 1540 1540 1.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 2405 2404 2403 2405 2.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 7660 7660 7660 7660 30.00 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۰۴
ETFS Natural Gas 2 1 1 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Nochu NZAM TOPIX 1968 1968 1968 1968 1.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
UBS EURO STOXX 50 UCITS 5430 5400 5400 5430 50.00 0.93% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 155 156 155 156 2.00 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 28540 28510 28510 28540 160.00 0.56% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 880 881 878 886 5.00 0.57% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 5900 5930 5900 5930 30.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1272 1273 1269 1273 10.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1040 1041 1038 1041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۳۳
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 5690 5670 5670 5690 30.00 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۶:۰۵
AM-One ESG 14700 14700 14700 14700 50.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 27280 27270 27270 27280 20.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1731 1741 1731 1741 21.00 1.23% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 26830 26780 26780 26830 50.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
WisdomTree Industrial Metals 1699 1699 1699 1699 12.00 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
MAXIS Carbon Efficient Japan Equity 25580 25580 25580 25580 10.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 2177 2198 2177 2198 18.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۳۳
DIAM JPX Nikkei 400 17380 17380 17380 17380 10.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
MAXIS TOPIX Core 30 874 874 874 874 7.00 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 13610 13610 13610 13610 30.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 4020 4020 4020 4020 65.00 1.64% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۰۳
SPDR S&P 500 438.98 439.02 438.98 439.29 0.70 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ساعت ۱:۳۳
ETFS Natural Gas 0.0184 0.0184 0.0179 0.0184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 4180 4180 4180 4180 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
ABF Pan Asia Bond 13300 13300 13230 13330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۱:۰۴
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 17500 17500 17500 17510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۳۳
ETFS Wheat 86 86 86 87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۰:۰۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 22770 22770 22770 22790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۹:۳۳
UBS MSCI World UCITS 34250 34250 34000 34300 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۳۳
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 17610 17610 17570 17610 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۳۳
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1258 1258 1258 1258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۷:۰۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 5200 5200 5200 5200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۰۳
Nomura Nikkei 300 Listed 369 369 369 369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۵:۰۳
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 12630 12630 12570 12630 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nochu NZAM Nikkei 225 27970 27970 27970 27970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۶:۳۳
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2432 2432 2432 2432 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۵:۰۳
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 13740 13740 13740 13750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 10940 10940 10770 10940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۹:۳۳
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 12730 12730 12730 12730 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۳۳
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 5070 5070 5070 5070 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۷:۳۳
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 16600 16600 16600 16600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۰:۳۳
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 12500 12500 12500 12500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۵:۳۳
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1519 1519 1519 1519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۵:۰۳
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1678 1678 1678 1678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 12670 12670 12670 12750 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۰:۰۴
Daiwa FTSE Blossom Japan 1474 1474 1474 1474 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2351 2351 2351 2351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۵:۰۳
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1272 1272 1272 1272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 19410 19410 19380 19410 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۹:۳۳
ETFS All Commodities 1091 1091 1091 1091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۵:۳۳
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 12500 12500 12500 12500 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۱۰:۳۲
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 29620 29620 29600 29780 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 10960 10960 10960 2988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳:۱۴
CSOP FTSE China A50 818 818 807 830 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۱:۱۱
MAXIS S&P Mitsubishi Group 143 143 143 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۳
Mizuho Gold 6000 6000 5990 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
Nomura TSE Electric Listed 2500 2500 2498 2505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 25230 25230 24610 25230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 37800 37800 36250 37800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38800 38800 37200 38800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 13510 13510 12710 13510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 24350 24350 23230 24350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18910 18910 18650 18910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Daiwa ETF TSE Bank Listed 144 144 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 787 787 787 787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 21660 21660 21660 21660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31300 31300 31300 31300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 30450 30450 30250 30450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 12710 12710 12710 12710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7080 7080 7080 7080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 25090 25090 25090 25090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21480 21480 21480 21480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 10000 10000 10000 10010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 21300 21300 21300 21310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2677 2677 2677 2677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 18540 18540 18540 18540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26470 26470 26470 26470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی