شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9166
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:11:05
1 (9,548.42%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9,863.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,436
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:32
232 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
635 (16.71%)
تغییر ۶ ماهه
1,112 (33.45%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

165
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:07
19 (12.68%)
تغییر ۳ ماهه
5 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
20 (13.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 319.1 - 319.1 319.1 0.65 0.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۳۰
ETFS Natural Gas 0.014 - 0.014 0.0145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Simplex TOPIX Bear -2x 1939 - 1939 1972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bull 2x 21370 - 20900 21370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -2x 1887 - 1887 1929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Corn 69 - 67 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
SMAM REIT 1738 - 1731 1743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
DIAM TOPIX 1641 - 1629 1641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Grains 291 - 284 291 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS TOPIX 1678 - 1661 1678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex WTI 835 - 824 835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
TSE Mothers 767 - 742 767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
JASDAQ-Top20 4430 - 4350 4430 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura SSE50 32500 - 32300 32500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR S&P 500 34300 - 34000 34300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Gasoline 1930 - 1930 1930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
SMAM NIKKEI225 22960 - 22850 22960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
DIAM Nikkei 225 23040 - 22770 23040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares S&P 500 2454 - 2435 2454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares US REIT 1872 - 1845 1872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS REIT 1832 - 1825 1833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NZAM ETF J-REIT 1742 - 1737 1746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS Nikkei 225 23700 - 23440 23700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR Gold Shares 17560 - 17550 17620 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares TOPIX 1652 - 1635 1652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS WTI Crude Oil 392 - 387 392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Nikkei 225 23650 - 23400 23650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko TOPIX Listed 1675 - 1660 1675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI USA UCITS 33000 - 33000 33000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS TOPIX Core 30 731 - 727 732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura TOPIX Listed 1690 - 1677 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Physical Silver 2120 - 2060 2120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS JPX-Nikkei 400 14980 - 14840 14980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES HSI Short 6600 - 6600 6690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Australia REIT 1313 - 1293 1317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex NY Dow Jones 25860 - 25560 25860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS NASDAQ 100 10730 - 10640 10730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TOPIX Bull 2x 16250 - 15960 16250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI Europe UCITS 7600 - 7520 7630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares Japan REIT 1759 - 1750 1759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF TOPIX Listed 1712 - 1697 1712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Physical Platinum 10300 - 10000 10790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares JPX-Nikkei 400 14880 - 14790 14880 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura TSE Bank Listed 131 - 130 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TOPIX Bear -1x 2870 - 2870 2895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Nikkei 225 Listed 23800 - 23570 23800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS EURO STOXX 50 UCITS 4130 - 4050 4130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core MSCI EM IMI 1755 - 1733 1755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund J-REIT 1735 - 1726 1739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES HSI Leveraged 9160 - 8900 9160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 14690 - 14630 14690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura Nikkei 225 Listed 23770 - 23520 23770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex TSE Mothers Core 2523 - 2435 2523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core MSCI Kokusai 2227 - 2201 2227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 7450 - 7360 7470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS S&P Mitsubishi Group 122 - 118 122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS S&P500 US Equity ETF 9790 - 9700 9790 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 171 - 169 172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura TOPIX Core30 Listed 756 - 750 756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 23740 - 23480 23740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3095 - 3075 3095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 3630 - 3630 3670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund Asian REIT 10130 - 10030 10250 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 149 - 142 151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 11660 - 11400 11660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 5880 - 5880 5920 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 9150 - 9090 9150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse 1364 - 1364 1379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex China Bull 2x H-share 9690 - 9510 9690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI United Kingdom UCITS 2244 - 2240 2244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares Automation & Robot 2538 - 2511 2538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan Min Vol 1771 - 1764 1771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Gold 5730 - 5730 5780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 8430 - 8430 8550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex China Bear -1x H-share 7770 - 7770 7770 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged 20060 - 19620 20060 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 4560 - 4400 4560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1341 - 1327 1341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Mitsubishi Japan Physical Silver 6000 - 5970 6000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Next Notes Nikkei 225 VI Futures 928 - 928 955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Inverse 4300 - 4300 4310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 2240 - 2221 2240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & Services 24050 - 23980 24130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 3080 - 3080 3145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 3685 - 3680 3740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 6710 - 6710 6710 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 870 - 859 870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2739 - 2736 2742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 13310 - 13310 13360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) ETF 9500 - 9410 9500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 26400 - 26200 26400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Leveraged 19620 - 19440 19850 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Samsung KODEX KOSPI 200 Securities 2616 - 2555 2616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
BRJ iShares MSCI Japan High Dividen 1796 - 1775 1796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 9880 - 9830 9980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2060 - 2054 2061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 1840 - 1817 1840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 3975 - 3955 3985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF JPX Nikkei 400 Double Inv 1465 - 1452 1495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 3670 - 3665 3745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 9450 - 9300 9470 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 15390 - 15080 15390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 12640 - 12440 12640 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 3715 - 3680 3715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse 777 - 777 795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 9120 - 9060 9200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 6020 - 6020 6100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 10500 - 10500 10730 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 913 - 904 913 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund China A Share CSI300 5470 - 5450 5560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel & NonFerrous 11590 - 11300 11590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 16300 - 16300 16400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 28280 - 28000 28280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials Ex Banks 11280 - 11150 11280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 10650 - 10480 10650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 1739 - 1726 1739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 6590 - 6580 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 18820 - 18420 18820 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 2030 - 2030 2072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 1757 - 1750 1757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 6460 - 6310 6460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 6420 - 6420 6500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
S&P GSCI Energy&Metals THEAM Easy UCITS C 2662 - 2620 2662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 2828 - 2828 2871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1002 - 1002 999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 274 - 266 274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construction & Materials 19980 - 19460 19980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 22600 - 22600 22660 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 939 - 933 939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1097 - 1091 1097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 19330 - 19110 19330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 2281 - 2275 2281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 14020 - 13830 14020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 2491 - 2490 2497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund International Developed Countrie 2545 - 2501 2545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund International Emerging Countries 1372 - 1354 1372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 1961 - 1940 1984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 2139 - 2119 2139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Emerging Market Bond J.P. Morgan EMBI P 1038 - 1034 1038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM Unhedged 941 - 914 941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1010 - 1005 1010 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS International Bond Citi World Governmen 1045 - 1045 1047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 29110 - 28680 29110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Applicances & Precisi 20790 - 20620 20840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 19040 - 18670 19040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 4120 - 4120 4155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 10860 - 10860 10860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
AM-One ESG 12240 - 12150 12240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Mizuho Gold 5260 - 5260 5420 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
MAXIS J-REIT 1745 - 1738 1745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
ABF Pan Asia Bond 12810 - 12810 12860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
DIAM JPX Nikkei 400 14740 - 14740 14740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Mukam Maxis J-REIT Core 998 - 993 998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Nomura Gold Price Linked 4825 - 4825 4855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 27670 - 27600 27720 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Nomura TSE Electric Listed 2401 - 2387 2401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Samsung KODEX Samsung Group 7325 - 7190 7325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 33200 - 32900 33200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 26440 - 25950 26440 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 998 - 1000 998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Mitsubishi Japan Physical Palladium 63900 - 63600 64100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 6600 - 6600 6600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1198 - 1098 1198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS Nikkei-TOCOM Platinum Linked 156 - 156 158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 330 - 325 330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 6680 - 6660 6680 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Transportation & Logistics 16320 - 16160 16320 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 12410 - 12200 12410 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 45400 - 45150 45400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۳۰
CSOP FTSE China A50 594 - 590 594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 9820 - 9810 9840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
iShares USD Investment Grade Corporate Bond JPY He 2573 - 2573 2581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
ETFS Wheat 69 - 67 69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
NEXT FUNDS CNX Nifty Linked 131 - 129 132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۰:۰۱
ChinaAMC CSI 300 626 - 610 628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
Simplex TSE REIT 1746 - 1736 1753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
UBS MSCI EMU UCITS 14500 - 14500 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 14800 - 14780 14800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 9840 - 9820 9840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 8290 - 8100 8290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Automobiles & Transportation E 18780 - 18630 18780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۳۰
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 1007 - 1007 1009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۰۲
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 9360 - 9360 9360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۰۲
NEXT FUNDS Nomura Crude Oil Long 103 - 101 103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۹:۰۱
ETFS Natural Gas 2 - 1 2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 8800 - 8700 8800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۳۰
ETFS Copper 2756 - 2750 2756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۶:۳۰
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1469 - 1465 1469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۶:۳۰
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 11370 - 11370 11370 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۶:۰۱
ETFS Agriculture 450 - 450 450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۳۰
UBS MSCI World UCITS 24650 - 24650 24650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۳۰
Russell/Nomura Small Cap Core 19350 - 19350 19350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۳۰
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 51600 - 51600 51600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۵:۳۰
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1264 1276 1264 1276 11.00 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1389 1388 1388 1406 4.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 9890 9870 10000 9890 150.00 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۱:۰۱
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 20640 - 20640 20640 200.00 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
Daiwa FTSE Blossom Japan 1211 1208 1208 1225 6.00 0.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۹:۳۰
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1400 1460 1400 1480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۹:۰۰
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1422 - 1422 1422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 8970 9150 8970 9150 60.00 0.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Materials & Chemicals 23540 23700 23540 23800 150.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
Nochu NZAM Nikkei 225 22890 23100 22890 23240 130.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۰
Nomura Nikkei 300 Listed 325 - 325 325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۳۰
NEXT FUNDS TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 31800 - 31800 31800 50.00 0.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Samsung KODEX Samsung Group 650 - 650 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۵:۳۰
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 8430 - 8430 8430 20.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۵:۳۰
ETFS Nickel 1318 - 1318 1318 10.00 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۵:۳۰
Nochu NZAM TOPIX 1619 - 1619 1619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۹:۳۰
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1018 - 1014 1018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۹:۰۰
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 11680 - 11680 11680 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۵:۳۰
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2000 - 2000 2000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۵:۳۰
NEXT FUNDS Russell/Nomura Fundamental 15740 - 15740 15740 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۵:۳۰
MAXIS TOPIX Risk Control (5%) 1092 - 1092 1092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ساعت ۱۰:۰۱
ETFS All Commodities 649 - 649 650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Daiwa ETF TOPIX-17 Construction & Materials 25230 - 24610 25230 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
Daiwa ETF TOPIX-17 Machinery 37800 - 36250 37800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Commercial & Wholesale Trade 38800 - 37200 38800 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Financials Ex Banks 13510 - 12710 13510 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۵
Daiwa ETF TOPIX-17 IT & Services Others 24350 - 23230 24350 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Daiwa ETF TOPIX-17 Transportation & Logistics 18910 - 18650 18910 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Daiwa ETF TSE Bank Listed 144 - 144 144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX Core30 Listed 787 - 787 787 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Daiwa ETF TOPIX-17 Retail Trade 21660 - 21660 21660 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Real Estate 31300 - 31300 31300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Foods 30450 - 30250 30450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۹:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Energy Resources 12710 - 12710 12710 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Power & Gas 7080 - 7080 7080 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۵:۰۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Pharmaceutical 25090 - 25090 25090 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۴:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Automobiles & Transportation Eq 21480 - 21480 21480 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۰:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Banks 10000 - 10000 10010 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TOPIX-17 Electric Appliances & Precision 21300 - 21300 21310 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۵:۳۱
Daiwa ETF TSE Electric Listed 2677 - 2677 2677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Steel NonFerrous 18540 - 18540 18540 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۴:۳۱
Daiwa TOPIX 17 Raw Mat Chem 26470 - 26470 26470 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۴:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی