خبر
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.7318
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 23:59:18
0 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,791
قیمت روز
7 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 17:02:13
84 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
81 (1.38%)
تغییر ۶ ماهه
981 (20.40%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

164
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
16 (8.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree Physical Platinum 12830 12825 12560 12830 50.00 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 29915 29795 29710 29915 85.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 15685 15695 15625 15750 70.00 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ESG 1920 1921 1910 1924 11.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS TOPIX 2026.5 2024 2013 2026.5 6.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simplex WTI 2404 2408 2389 2410 61.00 2.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
TSE Mothers 599.3 598.7 592.7 599.7 2.30 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS J-REIT 1981.5 1984 1969 1984 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura SSE50 40550 40350 40020 40550 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
SPDR S&P 500 53880 53840 53600 53900 330.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
TOPIX Bear -2x 916.3 917.3 916 928 7.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
DIAM Nikkei 225 27755 27765 27650 27790 135.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares S&P 500 389 388.5 386.8 389.2 2.20 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares US REIT 2600 2594 2581 2600 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NZAM ETF J-REIT 1976.5 1982 1962.5 1982 2.50 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Corn 174.7 174.9 173.3 174.9 2.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS Nikkei 225 28640 28585 28460 28640 105.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
SPDR Gold Shares 22750 22745 22675 22750 95.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Wheat 100.4 100.6 100.4 100.9 2.00 2.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeChina STAR50 1998 1993 1980 1998 14.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikkei225 Bull 2x 15245 15190 15075 15245 120.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Copper 4655 4639 4621 4655 34.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Grains 644.1 644.5 640.4 645.6 6.50 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Nickel 3864 3855 3760 3864 193.00 5.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikkei225 Bear -2x 862.9 865.1 862.9 871.8 7.10 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko TOPIX Listed 2000.5 1999 1986 2000.5 6.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS NASDAQ100 ETF 11315 11300 11250 11315 105.00 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura TOPIX Listed 2022 2022.5 2011 2024.5 9.50 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Gasoline 5489 5500 5405 5550 240.00 4.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS JPX-Nikkei 400 18130 18150 18060 18175 90.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES HSI Short 8059 8082 8059 8282 6.00 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Aluminium 468.1 471.2 465.2 471.2 1.70 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
China H-share Bull 2x 4879 4799 4675 4879 26.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeETF China GBA100 2478 2486 2401 2487 55.00 2.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS NASDAQ-100 15985 15955 15895 15995 145.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS REIT Index 2080.5 2085.5 2066.5 2085.5 23.00 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
China H-share Bear -1x 10620 10690 10605 10900 30.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF TOPIX Listed 2047 2045.5 2034 2047 7.50 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares JPX-Nikkei 400 18025 18090 18000 18090 25.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS S&P500 US Equity 15470 15450 15380 15475 90.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura TSE Bank Listed 177.8 177.9 175.5 177.9 1.80 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Agriculture 880 882.8 874.9 882.8 3.10 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Logistics REIT 1060 1059 1053 1062 8.00 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core Japan REIT 1994 2000 1981 2000 5.00 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core Nikkei 225 28645 28610 28500 28655 135.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko Nikkei 225 Listed 28530 28475 28370 28530 90.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
UBS EURO STOXX 50 UCITS 5720 5710 5690 5730 20.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund J-REIT 1965.5 1970 1951.5 1970 5.50 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura Gold Price Linked 6108 6097 6086 6108 32.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura Nikkei 225 Listed 28490 28465 28355 28490 105.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
One JPX-Nikkei Mid Small 15595 15580 15580 15625 85.00 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simplex TSE Mothers Core 2522 2519 2482 2528 10.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Logistics J-REIT 1058 1057 1047 1058 2.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core MSCI Kokusai 3395 3390 3370 3395 10.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 9184 9177 9075 9184 61.00 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 29910 29890 29755 29915 40.00 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeETF NASDAQ100 Inverse 31820 31850 31770 31940 220.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares S&P 500 JPY Hedged 248.6 248.3 247.8 248.7 0.80 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 206 205.6 204.3 207.1 1.90 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Nifty 50 Linked 279.5 279 278 280 0.20 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura TOPIX Core30 Listed 946.9 946.8 932 946.9 4.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 28420 28380 28265 28420 105.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simple-X NY Dow Jones Index 39280 39250 39020 39280 90.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 2539.5 2543.5 2539.5 2556 7.50 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X CleanTech ESG Japan 1538 1535 1528 1538 3.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Japan Robotics & AI 1898 1893 1883 1902 16.00 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Japan Semiconductor 2219 2223 2202 2224 20.00 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS NASDAQ100 (JPY Hedged) 8323 8320 8298 8340 57.00 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 16735 16685 16560 16735 125.00 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
WisdomTree Broad Commodities 1560 1540.5 1540.5 1560 13.50 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 4105 4110 4105 4125 25.00 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 11015 11030 10945 11030 35.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) 14035 14010 13975 14045 100.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mitsubishi Japan Physical Gold 7465 7453 7450 7465 26.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 8213 8221 8213 8245 10.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) 7840 7831 7800 7848 50.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 17590 17600 17505 17600 75.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Nasdaq 100 Covered Call 961 962 959 964 13.00 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X U.S. Preferred Security 949 947 945 950 5.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares MSCI Japan High Dividend 2423 2419 2409 2423 4.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1622 1623 1614 1623 5.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mitsubishi Japan Physical Silver 9001 8961 8938 9001 116.00 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Japan Global Leaders ESG 2055 2054 2047 2062 16.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares 1-3 Year US Treasury Bond 304.2 304.4 302.8 304.5 0.10 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 1418 1422 1418 1433 10.00 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 280.5 279.6 279 280.5 1.40 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mitsubishi Japan Physical Platinum 4105 4090 4080 4105 30.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 26405 26345 26200 26405 115.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 14920 14995 14840 14995 220.00 1.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 2215 2214 2205 2215 11.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged) 9808 9798 9780 9818 31.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Mitsubishi Japan Physical Palladium 75860 76390 75850 76390 1040.00 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4430 4420 4420 4450 10.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index 956 958 956 962 3.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NZAM S&P/JPX Carbon Efficient Index 247.9 246.9 240 247.9 0.40 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 1646.5 1669 1646.5 1669 6.50 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 4075 4024 4024 4075 561.00 13.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 21980 21940 21765 21980 200.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 18715 18690 18480 18735 120.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 5910 5902 5878 5910 31.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 12930 12970 12920 13000 125.00 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 4290 4325 4290 4345 50.00 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index 14235 14205 14095 14235 130.00 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1220 1218 1213 1229 2.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Japan Leisure & Entertainment 1774 1769 1764 1774 13.00 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI 2203 2198 2179 2203 14.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 26300 26295 26075 26320 295.00 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type) 1944 1945 1933 1945 10.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 44920 44870 44680 44940 160.00 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Auto & Transp Equip 23000 22985 22815 23000 155.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 8353 8257 8250 8353 50.00 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 1985.5 1984.5 1970 1985.5 0.50 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 51020 51080 50680 51080 110.00 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 5869 5845 5836 5871 70.00 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 26420 26350 26100 26420 205.00 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 921 923 921 930 9.00 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 1995.5 1997 1977.5 1997 1.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 1589 1586 1581 1592 51.00 3.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) 15155 15145 15135 15160 110.00 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type) 2766 2767 2753 2767 14.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 4070 4040 4040 4080 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1153 1157 1145 1159 77.00 6.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged 1590 1584 1584 1590 39.00 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares USD Emerging Markets Bond JPY Hedged 1882 1883 1876 1884 23.00 1.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 22600 22620 22520 22620 110.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS EM J.P.Morgan EMBI Plus (Unhedged) 931.2 925.2 922.5 931.2 5.20 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked 314.9 315.5 313 315.7 7.90 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded 2492.5 2489.5 2478 2492.5 14.50 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1335 1333 1330 1336 4.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares MSCI Japan Minimum Volatility ex-REITs 1889 1892 1886 1893 12.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 24610 24520 24355 24610 65.00 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 1967 1966 1964 1967 8.00 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares USD Investment Grade Corp Bond JPY Hedged 2052 2046 2046 2052 25.00 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 1946.5 1945 1940.5 1949 3.50 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Global X Nikkei 225 Covered Call (option premium r 1024 1021 1018 1024 1.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 1956 1953 1953 1958 14.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond JPY H 2188 2189 2188 2189 5.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund International Developed Countrie 3881 3873 3860 3881 25.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund International Emerging Countries 1691.5 1699 1677 1699 16.50 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency 2829.5 2828 2822 2832 4.00 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H 1988 1986 1981.5 1990 13.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 2716 2711.5 2698 2716.5 25.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 3198 3190 3175 3198 20.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedge 1153 1150.5 1144.5 1153 11.00 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) Exchange Tra 2185 2181.5 2180.5 2189.5 14.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 1010.5 1009 1006 1010.5 2.50 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 858.8 859.2 858.8 861.8 0.60 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Unhed 1657.5 1659 1650 1659 9.50 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT I 1199 1203 1174 1203 15.50 1.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Tra 1635.5 1634 1629.5 1637 11.00 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 42260 42190 41830 42260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fu 1932.5 1933 1927 1934 6.00 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 25690 25755 25630 25810 210.00 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 2921 2925 2913 2929 3.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۰:۰۵
AM-One ESG 14900 14930 14830 14930 70.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
DIAM JPX Nikkei 400 17850 17870 17850 17870 75.00 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
SMDS SMDAM REIT Index 1984 1978.5 1976 1984 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Global X Japan Fintech 2165 2163 2141 2165 4.00 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1649.5 1650 1649.5 1650 12.50 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
iShares Automation & Robot 3495 3490 3475 3495 15.00 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Listed Index Fund Asian REIT 10495 10470 10365 10495 120.00 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
One High Dividend Japan Equity 20320 20370 20220 20370 100.00 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT and Services 27690 27605 27550 27705 110.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 15630 15550 15395 15630 185.00 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
iShares JPX/S&P CAPEX & Human Capital 2105 2094 2094 2107 10.00 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Listed Index Fund China A Share CSI300 7721 7710 7700 7783 98.00 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Mat & Chemicals 24510 24540 24450 24830 125.00 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 ElecAppl & Precision 26640 26630 26480 26700 345.00 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 20620 20645 20500 20645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
AMOne One JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index 2014.5 2013.5 2013.5 2014.5 10.50 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund 2566 2570 2558 2570 15.00 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
DIAM TOPIX 1984 1986 1972 1986 9.50 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
TOPIX Bull 2x 24060 24035 23765 24100 190.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Simplex TSE REIT 1990 1974 1974 1990 1.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
WisdomTree Energy 602.6 604.8 602.6 606 5.00 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
iShares Core TOPIX 1998 1997 1986 1999 8.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
WisdomTree Soybeans 4109 4110 4065 4110 49.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
WisdomTree Natural Gas 3.1 3.2 3.1 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT NOTES HSI Leveraged 5690 5700 5500 5700 50.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Global X E-Commerce Japan 1492 1494 1483 1504 18.00 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
WisdomTree Physical Silver 2874 2875 2851.5 2898.5 57.00 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3395 3410 3395 3410 30.00 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Global X Japan Bio & Med Tech 1588 1589 1584 1603 7.00 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 38460 38440 38160 38460 30.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED) 14825 14830 14730 14830 140.00 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Global X Japan Games & Animation 2553 2559 2540 2575 29.00 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Global X MSCI SuperDividend Japan 1993 1995 1982 1995 27.00 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 1697 1696 1696 1712 5.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1256 1254.5 1248.5 1256 4.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 1672 1673 1664 1678 33.00 2.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 1330 1328 1327 1345 13.00 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index 353 354 353 357 3.00 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 23765 23750 23615 23830 175.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۳۵
JASDAQ-Top20 4293 4272 4250 4293 9.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
TOPIX Bear -1x 2025.5 2026 2025.5 2039.5 8.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
iShares MSCI Japan SRI 200.2 201 198.5 201 0.90 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
WisdomTree WTI Crude Oil 1155 1154.5 1145 1155 23.50 2.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
WisdomTree Industrial Metals 2293 2290.5 2273.5 2298 46.00 2.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5800 5760 5750 5840 100.00 1.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 948.2 949.4 948.2 949.5 0.80 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 3065 3060 3060 3070 30.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) 3744 3742 3726 3744 24.00 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT FUNDS Nikkei-JPX Platinum Index Linked 232 230.5 230.1 232 1.80 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Global X Morningstar Japan High Dividend ESG 3155 3150 3140 3155 10.00 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 1071 1069 1064 1072 6.00 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 51400 51390 51290 51400 120.00 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividen 2060 2057.5 2050 2060 7.50 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Sto 2039 2050 2039 2050 14.00 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 855 855.1 855 858 0.20 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Yen-H 1305.5 1303.5 1302.5 1307.5 6.50 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 16365 16210 16210 16365 45.00 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹:۰۵
Nochu NZAM TOPIX 1990 1977 1977 1990 7.50 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Mukam Maxis J-REIT Core 1152 1148 1148 1152 2.00 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Daiwa Japan TOPIX Inverse 4845 4850 4845 4870 25.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Global X MSCI Japan Climate Change 1541 1540 1536 1543 10.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Tranport & Logistics 16185 16150 16055 16185 5.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index 677 678 677 687 1.00 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 43520 43350 43330 43520 50.00 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2074 2068 2057 2074 2.00 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
Nochu NZAM Nikkei 225 27990 27970 27900 28000 145.00 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۳۵
UBS FTSE 100 UCITS 11530 11490 11490 11670 205.00 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
Global X Green J-REIT 1017 1014 1010 1017 3.00 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
Global X Japan Tech Top 20 1043 1041 1037 1046 12.00 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
Global X Japan Metal Business 1393 1390 1385 1395 7.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 22750 22720 22605 22750 5.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1149 1144 1138 1149.5 8.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged 767.6 768 766 768 3.50 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construct & Material 21225 21100 21100 21225 100.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۸:۰۵
Samsung KODEX200 3195 3231 3195 3240 46.00 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۳۵
Global X Digital Innovation Japan 1852 1849 1849 1869 12.00 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۳۵
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 13165 13155 13155 13425 75.00 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۳۵
Nikko Australia REIT 1673.5 1658.5 1658 1673.5 5.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۵
iShares Japan Green REIT 198.5 197 197 198.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۵
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1640 1639 1635 1640 5.00 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۳۵
UBS MSCI Europe UCITS 10430 10430 10430 10430 25.00 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۵
UBS MSCI United Kingdom UCITS 3200 3200 3200 3200 5.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۵
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (Unhedged) 7833 7800 7800 7833 37.00 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۵
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 8979 8980 8979 8980 31.00 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۵
UBS MSCI USA UCITS 52550 52190 52190 52550 210.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۳۵
Listed Index Fund Nikkei ESG REIT 1087 1091 1087 1091 10.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۳۵
Global X Japan New Growth Infrastructure 1537 1539 1537 1539 15.00 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel and Nonferrous 17730 17715 17715 17820 140.00 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۳۵
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 4655 4655 4655 4655 25.00 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۰۵
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1617.5 1617.5 1617.5 1617.5 36.50 2.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۰۵
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2469 2487.5 2469 2487.5 30.00 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۵:۰۵
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 17870 17870 17870 17870 165.00 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1687 1687 1687 1687 34.00 2.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
iShares Core Japan Government Bond 2525 2524 2524 2525 2.00 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
Global X MSCI Governance-Quality Japan 2527 2542 2527 2542 22.00 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
SMT Carbon Efficient Index Japan Equity 25850 25850 25850 25850 220.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials (ExBanks) 14810 14810 14810 14810 220.00 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
Daiwa MSCI Japan Human and Physical Investment Ind 24240 24240 24240 24240 205.00 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Ex 2000 2000 2000 2000 10.00 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 4231 4243 4231 4243 42.00 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange 2178.5 2170.5 2170.5 2178.5 8.50 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange 1991 1991 1991 1991 10.50 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۳۵
Russell/Nomura Small Cap Core 20005 20005 20005 20005 75.00 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۰۵
NEXT FUNDS S&P US Equity and Bond Balance Conserva 1980.5 1980.5 1980.5 1980.5 9.00 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۴:۰۵
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 15200 15200 15200 15345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (JPY Hedged) 6245 6245 6245 6260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۹:۳۵
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1636 1636 1636 1640 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۸:۰۵
Daiwa FTSE Blossom Japan 1555.5 1555.5 1542 1555.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۳۵
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 5219 5219 5219 5219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۵
SMDS SMDAM NIKKEI225 27980 27980 27955 27980 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۵:۳۵
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1539 1539 1539 1539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۳۵
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 10060 10060 10060 10060 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۳۵
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 13095 13095 13095 13095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۳۵
iShares Germany Government Bond JPY Hedged 758 758 758 758 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۳۵
ABF Pan Asia Bond 14510 14510 14510 14510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۵
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2311 2311 2311 2311 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ساعت ۴:۰۵
iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged 700.6 700.6 698.3 700.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰:۰۵
MAXIS Carbon Efficient Japan Equity 25910 25910 25910 25910 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۹:۰۵
Listed Index Fund Australian Government Bond (Curr 4518 4518 4518 4523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۸:۳۵
UBS MSCI EMU UCITS 19265 19265 19265 19265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۵
iShares Climate Risk-Adjusted Global ex Japan Gove 745.7 745.7 739.9 745.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۷:۳۵
Samsung KODEX Samsung Group 950 950 950 950 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۵
UBS MSCI World UCITS 37030 37030 37030 37030 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۵:۳۵
Nomura Nikkei 300 Listed 348.5 348.5 348.5 348.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ساعت ۴:۳۵
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1164 1164 1164 1165.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۳۵
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Inde 19580 19580 19575 19580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۰۵
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 13160 13160 13160 13160 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۵:۰۵
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 15965 15965 15965 15965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۴:۰۵
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 17945 17945 17945 17945 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ساعت ۴:۰۵
Listed Index Fund Australian Government Bond (No C 5099 5099 5089 5099 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Listed Index Fund France Government Bond (No Curre 4941 4941 4941 4941 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SMDAM TOPIX 1971 1971 1971 1971 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 13040 13040 13040 13040 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 7696 7696 7696 7696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۰۵
SPDR S&P 500 395.98 395.98 395.35 398.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares S&P 500 397.75 397.75 397.01 400.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Gold Shares 165.14 165.14 165.03 165.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
WisdomTree Corn 1.3135 1.3135 1.3055 1.314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Energy 5.01 5.01 5 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Grains 4.828 4.828 4.824 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Nickel 25.48 25.48 25.48 28.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Gasoline 45.98 45.98 45.98 47.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Soybeans 29 29 29 29.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Aluminium 3.321 3.321 3.297 3.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Platinum 93.72 93.72 93.1 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Wheat 0.816 0.816 0.81 0.817 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Copper 33.23 33.23 33.23 33.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Natural Gas 0.024 0.024 0.0238 0.0245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree WTI Crude Oil 9.5 9.5 9.5 9.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Physical Silver 1678.99 1678.99 1677.77 1706 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Broad Commodities 11.98 11.98 11.98 12.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۳۳
WisdomTree Industrial Metals 15.85 15.85 15.8 16.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
AM-One ESG 15090 15090 14980 15090 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
DIAM TOPIX 2007.5 2007.5 1996 2007.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS TOPIX 2047.5 2047.5 2047.5 2051 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex WTI 2863 2863 2863 2883 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
JASDAQ-Top20 4363 4363 4356 4365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS J-REIT 1997.5 1997.5 1996 1998.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura SSE50 38960 38960 38960 39200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TOPIX Bull 2x 24655 24655 24615 24720 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TOPIX Bear -2x 897.8 897.8 895.9 900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
DIAM Nikkei 225 28240 28240 28200 28270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares US REIT 2653 2653 2650 2653 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NZAM ETF J-REIT 1980.5 1980.5 1977.5 1980.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iFreeChina STAR50 2093 2093 2086 2116 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Core TOPIX 2021 2021 2020 2023 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko TOPIX Listed 2023.5 2023.5 2023 2026 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
UBS FTSE 100 UCITS 11140 11140 11140 11185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS NASDAQ100 ETF 11960 11960 11945 11965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS JPX-Nikkei 400 18360 18360 18350 18375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko Australia REIT 1694.5 1694.5 1691.5 1699.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS NASDAQ-100 16855 16855 16835 16855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS REIT Index 2081.5 2081.5 2081.5 2086 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
SMDS SMDAM REIT Index 1991.5 1991.5 1987 1991.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
UBS MSCI Europe UCITS 10370 10370 10190 10370 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF TOPIX Listed 2070 2070 2068.5 2072.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares JPX-Nikkei 400 18215 18215 18215 18260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS S&P500 US Equity 16100 16100 16100 16110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura TSE Bank Listed 171.8 171.8 170.8 171.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Core Japan REIT 2000 2000 1996 2001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mukam Maxis J-REIT Core 1149 1149 1149 1152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko Nikkei 225 Listed 29000 29000 28935 29005 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
UBS EURO STOXX 50 UCITS 5710 5710 5650 5710 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF JPX-Nikkei 400 18185 18185 18125 18200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund J-REIT 1965 1965 1965 1970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura Gold Price Linked 6203 6203 6203 6216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura Nikkei 225 Listed 29050 29050 28905 29050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex TSE Mothers Core 2586 2586 2586 2598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS TOPIX Ex-Financials 1659 1659 1650.5 1659 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Banks 8885 8885 8804 8885 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Japan Tech Top 20 1098 1098 1096 1098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iFreeETF NASDAQ100 Inverse 30770 30770 30770 30900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Ibovespa Linked 203 203 200.9 203 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura TOPIX Core30 Listed 961.3 961.3 955 961.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF Nikkei 225 Listed 28870 28870 28835 28890 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simple-X NY Dow Jones Index 40760 40760 40760 40780 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex Nikkei 225 Bear -1x 2502 2502 2501 2508.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Japan Robotics & AI 1987 1987 1982 1987 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Japan Semiconductor 2339 2339 2339 2364 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund Asian REIT 10630 10630 10620 10680 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS NASDAQ100 (JPY Hedged) 8657 8657 8619 8657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Japan Bio & Med Tech 1652 1652 1652 1653 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Machinery 39110 39110 39000 39180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS World Equity (MSCI ACWI) 14365 14365 14330 14365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Gold 7570 7570 7570 7589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES F-KOSPI 200 Inverse 8021 8021 8021 8080 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
One High Dividend Japan Equity 20110 20110 20020 20115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iFreeETF NASDAQ100 (JPY HEDGED) 8133 8133 8107 8133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iFreeETF NASDAQ100 (NON HEDGED) 15640 15640 15625 15650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 17825 17825 17810 17825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Japan Games & Animation 2610 2610 2606 2611 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X U.S. Preferred Security 987 987 986 988 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares MSCI Japan High Dividend 2423 2423 2417 2431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund JPX-Nikkei 400 1642 1642 1640 1645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Silver 8827 8827 8776 8827 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
UBS MSCI Switzerland 20 35 UCITS 3100 3100 3100 3105 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X MSCI SuperDividend Japan 1987 1987 1980 1987 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko MSCI JP Eq High Div Low Vol 1620.5 1620.5 1620 1651.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Dbl Inv 1661 1661 1661 1690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Core Japan Government Bond 2537 2537 2537 2539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS Global Equity (MSCI Kokusai) 3875 3875 3870 3875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS JPX-Nikkei Mid and Small Cap 15915 15915 15915 15955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Platinum 4175 4175 4165 4180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Leverage 15395 15395 15285 15400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund Nikkei 225 (Mini) 2255 2255 2247 2255 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged) 10050 10050 10015 10050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Mitsubishi Japan Physical Palladium 86050 86050 85390 86050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NZAM S&P/JPX Carbon Efficient Index 249.9 249.9 248.9 249.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Dbl Inv 1656 1656 1645 1659.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Simplex JPX Nikkei 400 Bull Leverag 12890 12890 12585 12895 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Leveraged 22750 22750 22680 22765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF Japan TOPIX Leveraged (2x) 19160 19160 19160 19235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Equity (S&P500) 6116 6116 6112 6118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Energy Resources 13600 13600 13600 13650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund TOPIX Ex-Financials 1656 1656 1645 1656 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura NF Nomura Shareholder Yield 70 1219 1219 1214 1219 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI 2218 2218 2208 2218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Gold 27065 27065 26950 27065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average 45770 45770 45750 45770 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Auto & Transp Equip 23760 23760 23550 23760 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Tokyo Stock Exchange Mothers 8410 8410 8390 8411 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
AM-One One ETF Tokyo Stock Exchange REIT 1987 1987 1983 1987 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Comm & Wholesale Trd 50530 50530 50400 50590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Construct & Material 21095 21095 20990 21095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Electric Power & Gas 5732 5732 5715 5740 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Steel and Nonferrous 17645 17645 17565 17645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Tranport & Logistics 15760 15760 15650 15760 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko Listed Index Fund Nikkei Leveraged 27305 27305 27240 27335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF Tokyo Stock Exchange REIT Index 2004 2004 2004 2009 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Nifty Price Return 2x Leverage 20925 20925 20890 20935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Crude Oil 1382 1382 1375 1382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa ETF Japan TOPIX Double Inverse (-2x) 1301 1301 1297 1304 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Daiwa Tokyo Stock Exchange REIT Core Index 1152 1152 1152 1153 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Bond (Currency Hedge) 14765 14765 14765 14790 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei-JPX Platinum Index Linked 236.8 236.8 235.4 236.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Nifty Total Return Daily Inverse 4280 4280 4240 4300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Morningstar Japan High Dividend ESG 3140 3140 3120 3140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged 1440 1440 1438 1444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares 3-7 Year US Treasury Bond JPY Hedged 759.2 759.2 759.1 759.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares USD Emerging Markets Bond JPY Hedged 1828 1828 1826 1832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Bond (No Currency Hedge) 22405 22405 22405 22485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS EM J.P.Morgan EMBI Plus (Unhedged) 908.2 908.2 908.2 912.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded 2579 2579 2579 2580.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikko Listed IDX Fund US Equity S&P500 Hedged 1362 1362 1357 1362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Nomura Japan Equity High Dividend 70 24280 24280 24235 24280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares USD High Yield Corporate Bond JPY Hedged 1954 1954 1952 1955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total 24145 24145 24145 24350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Global X Nikkei 225 Covered Call (option premium r 1015 1015 1014 1015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Core US Treasury Bond 7-10 Year JPY Hedged 1905 1905 1904 1908 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond JPY H 2140 2140 2123 2140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund Emerging Bond (Barclays Local EM 43130 43130 43130 43180 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund International Developed Countrie 3990 3990 3982 3992 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund International Emerging Countries 1702 1702 1701.5 1704 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund J-REIT (Tokyo Stock Exchange REI 2087 2087 2080 2087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Equity (Dow Average) Currency 2840.5 2840.5 2833.5 2841 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) Currency H 2066 2066 2056.5 2066 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund US Equity (NASDAQ100) No Currenc 2864.5 2864.5 2861 2864.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japa 3282 3282 3273 3282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Bloomberg Barclays US Intermediate Corp 850.5 850.5 850 850.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS EURO STOXX 50 (Yen-Hedged) Exchange Tra 2180.5 2180.5 2157 2190.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS German Equity DAX (Yen-Hedged) Exchange 2200 2200 2180.5 2200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Unhed 1706.5 1706.5 1693 1706.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI Yen-H 1325.5 1325.5 1320.5 1325.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT I 1212.5 1212.5 1212 1213.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Ex 2026 2026 2013 2027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) (Yen-Hedged) Exchange Tra 1698 1698 1690 1698 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 41570 41570 41490 41590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fu 1966.5 1966.5 1960 1966.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Solactive Japan ESG Core Index Exchange 2042.5 2042.5 2042.5 2042.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES DJIA Total Return JPY Monthly Hedged In 2921 2921 2921 2934 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TSE Mothers 612.4 612.4 610 613.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikkei225 Bull 2x 15755 15755 15710 15775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nikkei225 Bear -2x 837.2 837.2 837 840.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Nomura TOPIX Listed 2049 2049 2046.5 2050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
iShares S&P 500 JPY Hedged 252.6 252.6 251.7 252.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Rakuten Nikkei 225 Leveraged 17310 17310 17250 17315 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Rakuten Nikkei 225 Double Inverse 1377 1377 1375 1380 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
KOKUSAI S&P500 VIX Short-Term Futures 1897 1897 1897 1921 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index 14730 14730 14670 14735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index 343 343 342 343 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Leveraged Crude Oil 1587 1587 1583 1590 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
NEXT FUNDS NOMURA Crude Oil Long Index Linked 367.4 367.4 367.4 369.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
TOPIX Bear -1x 2007.5 2007.5 2005 2008 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
MAXIS Nikkei 225 29100 29100 29050 29100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
DIAM JPX Nikkei 400 18095 18095 17975 18095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X Japan Fintech 2267 2267 2267 2270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X Logistics REIT 1071 1071 1071 1076 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core Nikkei 225 29140 29140 29070 29140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
One JPX-Nikkei Mid Small 15860 15860 15840 15860 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Daiwa Japan TOPIX Inverse 4795 4795 4785 4795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X E-Commerce Japan 1582 1582 1582 1585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core MSCI Kokusai 3485 3485 3475 3485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Automation & Robot 3690 3690 3685 3690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3320 3320 3300 3320 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X CleanTech ESG Japan 1578 1578 1576 1578 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
UBS MSCI EMU Small Cap UCITS 16060 16060 16060 16060 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Daiwa Japan Nikkei225 Inverse 4040 4040 4040 4050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
MUKAM MAXIS High Yield J-REIT 11055 11055 11050 11055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
UBS MSCI United Kingdom UCITS 3080 3080 3070 3080 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X Nasdaq 100 Covered Call 988 988 988 990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT and Services 28440 28440 28390 28440 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares JPX/S&P CAPEX & Human Capital 2065 2065 2031 2065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Global X Japan Leisure & Entertainment 1829 1829 1827 1830 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Listed Index Fund China A Share CSI300 7632 7632 7579 7632 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
MUKAM MAXIS HuaAn China Equity SSE 180 12880 12880 12880 12930 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iFreeETF-TOPIX(Quarterly Dividend Type) 1970 1970 1968 1970 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Raw Mat & Chemicals 24635 24635 24565 24635 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Financials (ExBanks) 14675 14675 14675 14690 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type) 2817 2817 2810 2817 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
AMOne One JPX/S&P CAPEX & Human Capital Index 2031.5 2031.5 2031.5 2032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS MSCI Japan Empowering Women Select 1088 1088 1085 1088 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI Japan Minimum Volatility ex-REITs 1904 1904 1893 1904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index 672 672 671 673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT NOTES S&P Singapore REIT Net Total Return 15210 15210 15210 15535 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares USD Investment Grade Corp Bond JPY Hedged 1970 1970 1968 1973 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividen 2065 2065 2051 2065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedge 1163.5 1163.5 1163.5 1166.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS S&P US Equity and Bond Balance Conserva 1954 1954 1954 1958 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT NOTES DJIA Price Return JPY Monthly Hedged Le 25980 25980 25860 25980 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT NOTES Stoxx Asean Five Select Dividend 50 Net 16510 16510 16500 16510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Nochu NZAM TOPIX 2013.5 2013.5 2001 2013.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Nifty 50 Linked 285.5 285.5 285 285.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS Japan Bond NOMURA-BPI 952 952 952 953.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Daiwa TOPIX High Dividend Yield 40 1248.5 1248.5 1245 1248.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Daiwa ETF Japan Nikkei 225 Double Inverse 893 893 893 896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
NEXT FUNDS DJIA (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund 1951 1951 1947 1951 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
UBS MSCI USA UCITS 53650 53650 53380 53650 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Global X Logistics J-REIT 1065 1065 1061 1065 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Global X Japan Metal Business 1393 1393 1393 1394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT NOTES KOSPI 200 Leverage 11260 11260 11120 11260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Real Estate 30380 30380 30340 30380 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Retail Trade 22585 22585 22380 22585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Global X Japan Global Leaders ESG 2092 2092 2092 2095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 Pharmaceutical 26100 26100 26000 26100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT NOTES Nikkei-TOCOM Inverse Gold 4250 4250 4250 4280 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Global X Japan New Growth Infrastructure 1571 1571 1566 1571 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS TOPIX-17 ElecAppl & Precision 27980 27980 27880 27980 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (JPY Hedged) 6128 6128 6126 6128 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares Climate Risk-Adjusted Global ex Japan Gove 732.5 732.5 727.6 732.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund Australian Government Bond (No C 5034 5034 5034 5227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares Japan Green REIT 196 196 195.5 196 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS 5880 5880 5810 5880 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares Ginnie Mae MBS JPY Hedged 692.1 692.1 692.1 693.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
NEXT FUNDS Nikkei 225 Inverse Index 942 942 942 944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Listed Index Fund France Government Bond (Currency 4580 4580 4580 4580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۰۵
UBS MSCI EMU UCITS 19050 19050 19050 19050 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SMDS SMDAM NIKKEI225 28170 28170 28170 28170 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
UBS MSCI World UCITS 38260 38260 38260 38260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares MSCI Japan SRI 202.5 202.5 202.5 202.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Nochu NZAM JPX-Nikkei400 18105 18105 18105 18105 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Nomura Nikkei 300 Listed 352.2 352.2 352.2 352.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials 1551 1551 1551 1551 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Daiwa Japan JPX Nikkei 400 Inverse 4620 4620 4620 4620 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X MSCI Japan Climate Change 1554 1554 1554 1554 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
MAXIS Carbon Efficient Japan Equity 26140 26140 26140 26140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Simplex JPX Nikkei 400 Bear Inverse 4055 4055 4055 4055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SMT Carbon Efficient Index Japan Equity 26100 26100 26100 26100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iShares Germany Government Bond JPY Hedged 733.3 733.3 733.3 733.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
MAXIS US Treasury Bond 7-10 Year (Unhedged) 7716 7716 7716 7716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Fund MSCI Japan Equity High Dividend Low Vo 7623 7623 7623 7623 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund Japanese Economy Contributor Sto 2063 2063 2063 2063 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Inde 19870 19870 19870 19870 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
SMDAM TOPIX 1967.5 1967.5 1967.5 1967.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Simplex TSE REIT 1993 1993 1993 1993 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X Green J-REIT 1025 1025 1025 1025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
iFreeETF China GBA100 2417 2417 2417 2417 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Nochu NZAM Nikkei 225 28345 28345 28345 28345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 28930 28930 28930 28930 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Russell/Nomura Small Cap Core 20120 20120 20120 20120 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Daiwa MSCI Japan Empowering Women 2340 2340 2340 2340 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X Digital Innovation Japan 1915 1915 1915 1915 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund Nikkei ESG REIT 1097 1097 1097 1097 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Daiwa MSCI Japan ESG Select Leaders 2499.5 2499.5 2499.5 2499.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI 4240 4240 4240 4240 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT NOTES Nomura Japan Equity High 15900 15900 15900 15900 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X MSCI Governance-Quality Japan 2598 2598 2598 2598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
One ETF Southern China A-Share CSI 500 1691.5 1691.5 1691.5 1691.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Global X Japan Mid & Small Cap Leaders ESG 1972 1972 1972 1972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT NOTES AI Companies 70 Net Total Return 13190 13190 13190 13190 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
NEXT FUNDS S&P 500 ESG Index Exchange Traded Fund 2640 2640 2640 2640 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund Australian Government Bond (Curr 4424 4424 4424 4424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund France Government Bond (Currency 4580 4580 4580 4580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund France Government Bond (No Curre 4926 4926 4926 4926 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Listed Index Fund International Bond (Citi WGBI) M 50990 50990 50990 50990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
MAXIS Japan Equity High Dividend 70 Market Neutral 8905 8905 8905 8905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
ABF Pan Asia Bond 14585 14585 14585 14585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
WisdomTree Agriculture 557.38 557.38 557.38 557.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
ChinaAMC CSI 300 748 748 748 748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
ChinaAMC CSI 300 748 748 710.1 748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۶:۴۶
NEXT NOTES HSI Short 10465 10465 10450 10465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
China H-share Bear -1x 14245 14245 14240 14245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) 5348 5348 5321 5348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
MAXIS JAPAN Proactive Investment in Physical and H 32210 32210 32210 32910 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
China H-share Bull 2x 3509 3509 3509 3540 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
NEXT NOTES HSI Leveraged 4225 4225 4225 4250 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
MAXIS JAPAN Proactive Investment in Physical and H 32210 32210 32210 32910 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۸:۴۶
Daiwa FTSE Blossom Japan 1553.5 1553.5 1553.5 1553.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Daiwa MSCI Japan Human and Physical Investment Ind 24480 24480 24480 24480 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 13445 13445 13445 13445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۵
NEXT NOTES Japan Equity Low Beta Select 50 Net Tot 13445 13445 13445 13445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۴:۴۸
Nochu NZAM J-REIT Core Index 1186.5 1186.5 1186.5 1186.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
NZAM ETF TOPIX Ex-Financials 1687 1687 1687 1687 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
NEXT NOTES Niche Top Mid Small Cap Japan Equity Ne 12605 12605 12605 12605 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
SMDAM TOPIX 744.1 744.1 744.1 744.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۴۵
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Governmen 1022 1022 1022 1022 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۳:۴۵
Samsung KODEX200 3199 3199 3199 3199 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
Samsung KODEX Samsung Group 919.8 919.8 919.8 919.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 88.6 88.6 88.6 88.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 14435 14435 14435 14435 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares 1-3 Year US Treasury Bond 3225 3225 3225 3225 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Core 7-10 US Treasury Bond 2910 2910 2910 2910 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
NEXT NOTES Japan Equity High Beta Select 30 Net To 14435 14435 14435 14435 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۵:۵۰
NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top 40 Linked 543.5 543.5 541.5 543.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ساعت ۱۱:۱۵
NEXT FUNDS Russia RTS Linked 88.6 88.6 85.9 89.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ساعت ۱۰:۱۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین