شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

21,362
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 21:01:08
14 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
4,191 (24.40%)
تغییر ۶ ماهه
2,719 (11.29%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 412.95 - 412.95 412.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.86 - 49.86 49.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 228.26 - 228.26 228.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.85 - 143.85 143.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 160.83 - 160.69 161.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.51 - 168.51 168.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 254.42 - 254.13 254.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 47.77 - 47.77 48.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 588.7 - 588.7 593.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.873 - 0.862 66.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db Physical Gold 160.18 - 159.98 160.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Silver 7.41 - 7.41 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS LevDAX 100.88 - 100.86 102.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 127.86 - 127.86 128.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 74.99 - 74.99 75.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 125.43 - 125.43 126.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source S&P 500 UCITS 520.6 - 520.6 527.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI EMU UCITS 199.68 - 199.68 201.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI USA UCITS 354.3 - 354.3 358.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Levdax 3X Daily 175.68 - 175.68 181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 29.49 - 29.48 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK UCITS 100.06 - 100.06 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Nifty 50 127.97 - 127.97 129.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 73.73 - 73.7 74.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Brent Crude 49.51 - 49.09 50.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Short Natural Gas 505.78 - 505.78 517.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core DAX UCITS 111.92 - 111.92 113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 277.38 - 277.38 280.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 96.55 - 96.55 96.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe UCITS 197.94 - 197.94 199.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI World UCITS 300 - 300 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 61.98 - 61.56 62.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Palladium 184.91 - 183 186.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 58.82 - 58.82 59.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 158.18 - 158.18 158.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 179.08 - 179.08 179.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Daily Long Nickel 25.1 - 24.81 26.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Canada UCITS 110.51 - 110.51 110.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 49.15 - 49.15 49.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Dividend UCITS 6.14 - 6.13 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 136.44 - 136.44 137.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Canada UCITS EUR 17.2 - 17.2 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Junior Gold Miners 43.72 - 43.37 43.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost EM 3x Leverage Daily 107.5 - 106.64 109.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers DAX UCITS DR 126.44 - 126.44 127.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers SP 500 UCITS 49.66 - 49.66 50.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Daily Short Nickel 1.666 - 1.589 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 69.69 - 69.69 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Long USD Short EUR 69.09 - 68.75 69.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 76.37 - 76.2 77.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 9.84 - 9.84 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Bloomberg Commodity 12.964 - 12.944 12.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 50.76 - 50.76 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 102.48 - 102.48 104.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lev Petroleum DJ UBSCI 7.43 - 7.27 7.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 15.74 - 15.74 15.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 16.18 - 16.18 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 154.3 - 154.3 155.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Euro Corporates UCITS 227.31 - 227.27 227.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gold Bullion Securities 153.93 - 153.74 154.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 52.92 - 52.92 53.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 29.45 - 29.45 29.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 198.5 - 198.4 199.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 33.2 - 33.2 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 8.41 - 8.41 8.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Physical Gold P Certs 159.62 - 159.35 159.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 185.98 - 185.98 185.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 13.32 - 13.32 13.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 346.91 - 344.01 348.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares China Large Cap UCITS 101.97 - 101.9 102.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 42.55 - 42.55 42.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Italia Equity PIR C Acc 96.48 - 96.48 96.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Robotics & AI UCITS Acc 23.58 - 23.58 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 120.1 - 120.1 120.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS World Water D-EUR 41.62 - 41.41 41.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 80.97 - 80.59 82.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Gold Miners UK 37.6 - 37.43 37.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 46.67 - 46.67 47.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Copper 3x Leverage Daily 11.5 - 11.31 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 28.82 - 28.82 28.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 53.58 - 53.52 54.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 84.14 - 83.81 84.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 228.95 - 228.8 229.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 588.61 - 588.61 605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 412.95 - 412.95 412.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 159.36 - 159.26 159.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 7.66 - 7.66 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 22.475 - 22.475 22.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 20.46 - 20.46 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Barclays Floating Rate FR 100.48 - 100.39 100.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 126.84 - 126.84 127.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 51.34 - 51.34 51.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 408.84 - 408.84 410.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 45.31 - 45.3 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 198.7 - 198.42 199.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 282.47 - 281.64 283.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 154.98 - 154.98 155.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 115.26 - 115.12 116.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Palladium 2X Leverage Daily 449.09 - 437 449.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 58.75 - 58.75 59.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 169.88 - 169.88 170.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 225.51 - 225.51 230.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 135.06 - 132.02 136.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 12.58 - 12.57 12.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 93.02 - 92.9 93.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 181.56 - 181.56 182.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 152.15 - 152.15 153.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 2131.4 - 2131.4 2272.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Digital Security UCITS Acc 4.98 - 4.98 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.15 - 100.15 100.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 24.77 - 24.77 24.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 98.81 - 98.81 99.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 163.58 - 162.82 164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 185.82 - 185.64 186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 20.58 - 20.58 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Floating Rate Euro Corporate 100.82 - 100.74 100.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 49.65 - 49.65 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 49.34 - 49.34 49.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 183.97 - 182.9 185.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 35.59 - 35.5 35.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 113.42 - 113.4 113.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Infrastructure UCITS 23.75 - 23.75 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Italy Government Bond UCITS 171.16 - 171.16 171.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 13.78 - 13.78 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Thomson Reuters Global Convert 38 - 37.98 38.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 26.22 - 26.18 26.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI World DR 68.69 - 68.69 69.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 150.8 - 150 154.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 33.84 - 33.84 34.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 22.38 - 22.38 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 44.67 - 44.67 45.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 29.41 - 29.41 29.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 54.32 - 54.32 54.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 59.4 - 59.4 59.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 188.39 - 188.39 189.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 29.04 - 29.04 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 191 - 190.95 191.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 89 - 88.98 89.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 114.23 - 114.12 115.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 17.76 - 17.76 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 29.95 - 29.95 30.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 37.88 - 37.75 38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 118.24 - 118.24 119.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 44.51 - 44.51 44.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 74.16 - 74 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 79.18 - 79.18 79.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 21.41 - 21.41 21.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 492.21 - 492.02 494.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 26.59 - 26.54 26.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.23 - 5.23 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 175.98 - 175.98 177.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 180.97 - 180.97 182.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 129.64 - 129.64 130.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 35.33 - 35.3 35.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 29.02 - 28.96 29.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 51.67 - 51.52 51.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67.8 - 67.79 67.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 36.08 - 35.87 36.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 299.55 - 299.55 302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 96.53 - 96.5 96.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 119.88 - 119.8 120.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 133.65 - 133.59 133.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.05 - 110.97 111.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 35.67 - 35.67 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 64.35 - 64.35 65.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 192.04 - 192.04 192.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 25.64 - 25.61 25.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 33.01 - 33.01 33.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.12 - 50.11 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 120.5 - 120.5 121.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 144.06 - 144 145.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 43.885 - 43.885 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 150.75 - 150.75 151.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 102.81 - 102.81 102.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 33.15 - 33.15 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 112.04 - 111.82 112.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 124.75 - 124.75 125.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 40.78 - 40.78 41.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 36.89 - 36.89 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 84.84 - 84.84 85.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 229.54 - 229.51 229.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 37.39 - 37.39 37.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 364.57 - 364.57 366.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 220 - 220 222.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.17 - 16.13 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 12.3 - 12.2 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 245.13 - 244.81 245.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 81.77 - 81.77 82.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 129.19 - 129.19 129.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 136.75 - 136.75 136.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 69.19 - 69.19 69.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 69 - 69 69.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 58.12 - 58 58.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 210.5 - 210.41 213.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 15.67 - 15.61 15.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 93.79 - 93.68 93.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 20.61 - 20.61 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 10.73 - 10.71 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 274.35 - 274.35 279.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 74.72 - 74.68 75.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 50.93 - 50.93 51.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.81 - 111.78 111.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.81 - 138.8 138.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 80.02 - 80.02 80.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 16.22 - 16.09 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 163.51 - 163.51 164.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 233.29 - 233.29 237.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 26.15 - 26.15 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Quality Factor DR 1C 36.2 - 36.2 36.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 13.66 - 13.66 13.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 21.23 - 21.2 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 13.6 - 13.6 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 119.12 - 119.12 120.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.79 - 10.78 10.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 257.63 - 257.41 258.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 19.064 - 19.064 19.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 79.01 - 78.87 79.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 244 - 244 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 103.38 - 103.12 103.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 44.01 - 43.95 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 32.565 - 32.565 32.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 87.82 - 87.67 88.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 120.66 - 120.56 120.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 70.52 - 70.33 70.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 4.69 - 4.67 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 228.26 - 228.1 228.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 160.83 - 160.57 161.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 34.92 - 34.92 35.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 19.67 - 19.42 19.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 47.51 - 47.51 47.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 54.27 - 54.27 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 150.86 - 149.95 150.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 47.76 - 47.66 47.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.02 - 116.96 117.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 50.07 - 50.07 50.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 74.25 - 74.25 75.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 83.57 - 83.37 83.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 10.89 - 10.89 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 95.32 - 95.32 95.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 25.91 - 25.91 26.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 137.73 - 137.73 139.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 254.16 - 253.91 254.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 321.76 - 321.76 322.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 281.54 - 281.54 282.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 245.01 - 245.01 245.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 205.21 - 205.15 205.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.23 - 115.19 115.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 258.76 - 258.65 259.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC 56.82 - 56.82 56.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS 63.24 - 63.22 63.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 51.89 - 51.88 51.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 48.775 - 48.76 48.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 53.4 - 53.29 53.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 11.1 - 11.1 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 18.28 - 18.28 18.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 12.1 - 12.1 12.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 23.22 - 23.22 23.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 41.85 - 41.85 41.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 151.21 - 151.18 151.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 23.55 - 23.55 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 249.86 - 249.61 250.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.51 - 168.5 168.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 254.42 - 254.13 254.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 20.25 - 20.25 20.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 75.69 - 75.6 75.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.71 - 95.67 95.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 219.35 - 219.35 220.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 153.09 - 153.09 153.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 87.84 - 87.84 88.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 122.68 - 122.52 123.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 363.25 - 363.25 370.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 12.12 - 12.05 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 195.86 - 195.81 196.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 36.19 - 36.19 36.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 80.95 - 80.95 81.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 58.09 - 57.97 58.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 702.7 - 702.7 708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 80.8 - 80.79 81.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 19.1 - 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 38.25 - 38.25 38.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 395 - 395 398.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 31.53 - 31.53 31.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 58.37 - 58.37 58.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 12.01 - 12.01 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 62.18 - 62.18 62.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 19.17 - 19.17 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.83 - 10.83 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 14.83 - 14.83 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 20.79 - 20.79 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 25.72 - 25.72 26.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Sugar 5.5 - 5.44 5.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Coffee 0.651 - 0.651 0.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Soybeans 15.29 - 15.26 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Agriculture 3.31 - 3.31 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITSo Cash 104.21 - 104.2 104.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Gold 156.23 - 156.01 156.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi S&P 500 UCITS 52.14 - 52.12 52.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lev Natural Gas 2.5835 - 2.45 2.5835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Silver 21.29 - 21.15 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB 18.88 - 18.83 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI World UCITS 20.025 - 20.025 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Source NASDAQ Biotech 36.52 - 36.52 36.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lev WTI Crude Oil 2.9055 - 2.787 2.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Corn ETC 0.897 - 0.897 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Source MSCI World UCITS 58.14 - 58.14 58.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3x Daily Long Sugar 3.35 - 3.25 3.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3x Daily Long Wheat 4.053 - 3.873 4.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Nasdaq 100 UCITS 518.82 - 518.82 530.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3X Daily Long Coffee 2.029 - 2.029 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.488 - 0.488 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Silver ETC 8.99 - 8.9 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Sust MSCI USA SRI 8.11 - 8.11 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 28.75 - 28.75 29.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.79 - 12.69 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 5x Short USD Long EUR 9.32 - 9.23 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Brent Crude 11.95 - 11.6 12.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core S&P 500 UCITS 282.24 - 282.24 286.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 28.01 - 28 28.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 31.98 - 31.93 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Platinum ETC 2.255 - 2.248 2.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.43 - 6.43 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO Dividend UCITS 15.58 - 15.56 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE MIB UCITS Dist 11.79 - 11.78 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Gold Euro Hedged 128.54 - 127.93 128.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 15.65 - 15.64 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 36.5 - 36.45 37.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 3.79 - 3.65 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 13.46 - 13.46 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI World UCITS 54.3 - 54.3 54.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 50.25 - 50.25 50.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.39 - 39.39 39.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 55.54 - 55.33 56.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 11.31 - 11.31 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Brent Oil 3X Short Daily 0.287 - 0.281 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Silver 3X Leverage Daily 4.354 - 4.31 4.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 52.65 - 52.65 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 91.99 - 91.91 92.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 22.66 - 22.66 22.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares STOXX Europe 600 UCITS 36.45 - 36.43 36.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 0.1749 - 0.1647 0.1749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 78.67 - 78.67 79.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Solutions Ise Cyber Security Go 16.326 - 16.326 16.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 41 - 40.9 42.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Natural Gas 3x Short Daily 7.09 - 7.09 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.4 - 33.34 33.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 4.502 - 4.498 4.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 72.76 - 72.76 73.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 15.06 - 14.92 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 2.91 - 2.82 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 9.59 - 9.59 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 10.85 - 10.84 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Automation & Robotics Acc 7.975 - 7.975 8.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 128.73 - 128.62 128.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Clean Energy UCITS 8.128 - 8.128 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.21 - 5.2025 5.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 11.43 - 11.43 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 31.41 - 31.41 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 39.7 - 39.7 39.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 1.169 - 1.153 1.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 48.23 - 48.23 48.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 56.71 - 56.71 57.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 23.11 - 23.11 23.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 28.3 - 28.3 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 5.07 - 5.065 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 42.72 - 42.7 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 83.57 - 83.52 84.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 23.21 - 22.07 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Commodity Securities Brent Crude 15.36 - 15.19 15.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 14.72 - 14.57 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.94 - 10 9.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 48.66 - 48.52 49.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 30.48 - 30.48 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 2.74 - 2.69 2.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 1.53 - 1.52 1.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 2.223 - 2.178 2.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.54 - 174.53 174.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 6.81 - 6.81 6.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.07 - 139.86 140.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 10.1 - 10.1 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 98.63 - 98.51 98.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.64 - 57.64 58.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 6.16 - 6.16 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 2.461 - 2.397 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 56.71 - 56.71 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 30.78 - 30.78 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 18.61 - 18.6 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.735 - 0.7236 0.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 29.66 - 29.66 29.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 20.63 - 20.63 20.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 94.32 - 94.28 94.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 16.14 - 16.06 16.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 2.438 - 2.26 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 10.6 - 10.59 10.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.82 - 112.82 112.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 15.3 - 15.03 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 2.3 - 2.255 2.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 5.62 - 5.24 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 26.83 - 26.83 26.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.66 - 14.64 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 93.25 - 93.25 93.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 10.99 - 10.99 11.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc ( 35.92 - 35.92 36.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 27.14 - 27.14 27.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Natural Gas 0.0152 - 0.0149 0.0152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 189.02 - 189.02 189.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 18.89 - 18.89 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 93.82 - 93.82 95.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 313.97 - 313.97 316.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 198.17 - 198.17 198.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.74 - 99.74 99.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2110 - 2110 2149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 56.79 - 56.79 57.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 333.73 - 333.68 335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 10.91 - 10.91 11.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 108.21 - 108.21 108.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Gold 18.3 - 18.25 18.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Zinc 6.74 - 6.71 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Wheat 0.5444 - 0.5393 0.5444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Copper 23.29 - 23.25 23.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Cotton 1.687 - 1.687 1.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Aluminium 2.174 - 2.168 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Lean Hogs 0.2439 - 0.2439 0.2488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DAX 123.62 - 123.62 124.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0128 - 0.0125 0.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS WTI Crude Oil 3.22 - 3.17 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 44.66 - 44.66 45.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays U.S. TIPS 29.01 - 29.01 29.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 63.63 - 63.59 64.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical Swiss Gold 158.91 - 158.66 159.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS WTI Short Crude Oil 59.74 - 59.53 60.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI EM Asia UCITS 32.37 - 32.33 32.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Leveraged Copper ETC 5.29 - 5.236 5.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin FTSE China UCITS 29.26 - 29.26 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 9.7 - 9.69 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Water UCITS 41.28 - 41.16 41.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 274.57 - 274.57 277.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Copper 3x Short Daily 31.3 - 30.44 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Shortdax 3X Daily ETC 2.32 - 2.27 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Silver 3X Short Daily 6.228 - 6.11 6.404 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Gold 3X Leverage Daily 44.47 - 44 44.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.77 - 5.76 5.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 74.86 - 74.81 75.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 109.58 - 109.56 109.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 43.12 - 43.12 43.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 32.05 - 32.05 32.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 42.37 - 42.37 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 231.35 - 231.27 231.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.51 - 9.51 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 108.74 - 108.52 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 19.41 - 19.41 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Healthcare Innovation Acc 7.229 - 7.203 7.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 11.89 - 11.82 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 9.63 - 9.63 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 57.35 - 57.35 57.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 89.31 - 89.18 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 9.98 - 9.9 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 23.23 - 23.23 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.242 - 4.242 4.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 133.98 - 133.91 134.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 37.45 - 37.45 38.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.98 - 35.91 36.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 270.8 - 270.8 273.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 19.63 - 19.63 19.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 56.1 - 56.1 56.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 3.14 - 3.03 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 22.9 - 22.9 23.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 9.3 - 9.23 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 25.68 - 25.68 25.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.72 - 124.71 124.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 37.83 - 37.83 37.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 33.1 - 33.1 33.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.36 - 11.32 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 21.53 - 21.53 21.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 10.42 - 10.41 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 107.24 - 107.24 107.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR 21.63 - 21.63 21.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 12.56 - 12.55 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 4.69 - 4.69 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
SG ETC Natural Gas +2x Daily Leveraged Collaterali 2.85 - 2.82 2.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 12.76 - 12.76 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.0033 - 0.0031 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 23.24 - 23.21 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Lead 14.14 - 14.13 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Nickel 11.89 - 11.89 12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR MSCI EMU 48.81 - 48.81 49.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Short Gold 13.43 - 13.43 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS All Commodities 6.317 - 6.315 6.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard USD Corp Bd 48.8 - 48.72 48.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi MSCI Brazil UCITS 32.35 - 32.35 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Boost Gold 3X Short Daily 21.89 - 21.79 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55 - 54.97 55.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SG WTI Oil Collateralized 7.25 - 7.22 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS 5x Long GBP Short EUR 15.85 - 15.85 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Corn 2.597 - 2.597 2.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Leveraged Agriculture 3.65 - 3.65 3.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Franklin FTSE Brazil UCITS 16 - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard EUR Corporate Bond 54.12 - 54.05 54.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 435.95 - 435.7 436.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 20.36 - 20.32 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 20.61 - 20.61 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db Physical Platinum Euro Hedged 58.2 - 58.2 58.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI North America UCITS 53.29 - 53.23 53.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 231.55 - 231.45 231.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 47.05 - 46.92 47.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db Physical Palladium Euro Hedged 143.18 - 142.72 143.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS 10.58 - 10.58 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 140.55 - 140.55 141.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 15.99 - 15.94 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 111.16 - 111.16 112.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 17.51 - 17.51 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 26.94 - 26.86 26.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 11.6 - 11.6 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 17.16 - 17.04 17.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 58.85 - 58.85 58.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 49.78 - 49.78 50.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR 16.65 - 16.64 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 137.52 - 137.43 137.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 19.71 - 19.71 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 33.45 - 33.45 33.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.89 - 97.87 97.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.85 - 143.85 143.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 164.5 - 164.5 164.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 42.31 - 42.31 42.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 24.64 - 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 20.19 - 20.18 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 17.05 - 17.05 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 281.21 - 280.71 282.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short 7.7 - 7.68 7.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 51.11 - 51.11 51.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 226.7 - 226.7 226.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 235.73 - 235.47 236.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.86 - 49.86 49.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 37.4 - 37.27 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 125 - 125 126.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 21.71 - 21.69 21.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 27 - 26.83 27.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 120.49 - 120.49 121.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.37 - 168.37 168.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 20.86 - 20.84 20.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 53.88 - 53.87 53.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.47 - 31.47 31.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 86.52 - 86.1 86.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filt 11.12 - 11.1 11.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 100.64 - 100.63 100.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Ye 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU 27.36 - 27.36 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 47.4 - 47.4 47.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 23.1 - 23.1 23.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Corn 0.56 - 0.56 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Boost WTI Oil 8.438 - 8.336 8.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Leveraged Wheat 14.4 - 13.77 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Short USD Long EUR 35.45 - 35.42 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Digitalisation Acc 7.18 - 7.18 7.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Boost S&P 500 3X Short Daily 1.05 - 1.02 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 12.67 - 12.66 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 19.34 - 19.34 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 80.08 - 80.08 80.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard USD EM Government Bond 44.1 - 44.1 44.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Vontobel Call VT 7XL XAG 18Dec20 0.042 - 0.04 0.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 37.97 - 37.95 38.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.95 - 4.94 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor Core Commodity CRB TR UCITS 16.05 - 15.99 16.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 2.29 - 2.26 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 3.3 - 3.3 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.66 - 10.66 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 20.61 - 20.58 20.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 18.57 - 18.57 18.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 18.67 - 18.67 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 56.31 - 56.3 56.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 0.0039 - 0.0038 0.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 44.25 - 44.25 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 9.61 - 9.61 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 4.66 - 4.66 4.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 47.77 - 47.77 48.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 19.63 - 19.59 19.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 15.206 - 15.148 15.206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 20.18 - 20.13 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS 3x Long GBP Short EUR 32.6 - 32.6 32.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 22.25 - 22.1 22.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 57.2 - 57.02 57.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 17.82 - 17.77 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 204.94 - 204.57 204.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 466.15 - 462.92 466.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 136.14 - 136.14 136.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 88.74 - 88.74 88.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 23.86 - 23.86 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
SG ETC BTP Futur -5X Daily Short Collat 12.85 - 12.85 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 41.98 - 41.98 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 52.8 - 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 247.18 - 247.15 247.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.76 - 249.76 249.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
iShares $ Tips UCITS 203.16 - 203.02 203.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Leveraged Cocoa ETC 6.85 - 6.79 6.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
iShares EURO STOXX UCITS 36.24 - 36.23 36.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
UBS MSCI Emerging Markets 92.86 - 92.86 93.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Boost Palladium 1X Short Daily 10.88 - 10.8 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
db Physical Silver Euro Hedged 167.3 - 167 168.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 35.55 - 35.55 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard Global Momentum Factor 31.89 - 31.7 31.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 114.5 - 114.43 114.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 44.52 - 44.31 44.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 2.08 - 2.07 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 55.25 - 55.22 55.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 12.71 - 12.71 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.35 - 10.276 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 80.82 - 80.5 80.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Cocoa 2.388 - 2.313 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Silver 20.73 - 20.73 21.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Petroleum 5.72 - 5.7 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Boost Brent Oil 12.03 - 11.94 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Soybean Oil 2.95 - 2.95 2.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR S&P 500 UCITS 284.35 - 283.8 284.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 39.1 - 39.1 39.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db Brent Crude Oil Booster 43.3 - 43 43.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Boost BTP 10Y 5x Short Daily 11.39 - 11.36 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Vanguard Global Min Volatility 28.35 - 28.35 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Europe Value Factor 5.056 - 5.056 5.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 20.65 - 20.65 20.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 16.51 - 16.51 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers MSCI Wd Health Care 34.2 - 34.2 34.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.11 - 1.09 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 279.51 - 279.51 280.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 24.75 - 24.7 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 61.76 - 61.76 62.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible 121.4 - 120.91 121.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 11.87 - 11.87 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Euro Government Bond 10-15yr 197.8 - 197.6 197.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 38.62 - 38.62 38.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 38 - 37.8 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 154.18 - 154.18 154.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 30.48 - 30.48 30.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.36 - 5.36 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 86.84 - 86.69 86.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 11.62 - 11.53 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.18 - 30.16 30.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.32 - 52.32 52.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 22.5 - 22.5 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 24.95 - 24.86 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 52.59 - 52.53 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 330.53 - 330.53 331.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Clas 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 4.56 - 4.54 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh 27.38 - 27.38 27.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 86.47 - 86.47 86.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.97 - 15.97 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 140.4 - 140.4 140.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 158.59 - 158.59 158.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 9.441 - 9.436 9.478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.72 - 13.71 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۳۰
db Physical Silver 216.5 - 216.5 219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI EMU UCITS 113.64 - 113.62 113.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Long NOK Short EUR 37.84 - 37.84 37.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Physical PM Basket 132.78 - 132.5 133.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 130.2 - 130.04 130.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Gold 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 30.53 - 30.42 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 21.61 - 21.61 21.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI Jap ex CW UCITS 9.77 - 9.77 9.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc 157.88 - 157.3 157.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 55 - 55 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 51.13 - 51.12 51.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 19.8 - 19.74 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 318.6 - 317.46 318.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collateralized 27.4 - 27.4 27.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 12.23 - 12.16 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 75.68 - 75.29 75.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 15.99 - 15.99 15.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 12.94 - 12.87 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Gasoline 13.49 - 13.49 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.75 - 15.72 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard Eurozone Government Bond 27.5 - 27.49 27.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۸:۰۱
Source S&P 500 Hedged 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ETFS Long CHF Short EUR 56.72 - 56.72 56.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ETFS Leveraged Sugar ETC 1.3176 - 1.3176 1.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 134.19 - 134.08 134.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 23.9 - 23.9 23.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers Russell Midcap 22.14 - 22.09 22.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 104.98 - 104.56 104.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers II iBoxx EUR High 16.82 - 16.8 16.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 92.8 - 92.8 92.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 21.33 - 21.33 21.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 31.77 - 31.77 31.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 10.07 - 10 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 4.35 - 4.35 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF USD Acc 13.4 - 13.33 13.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond 28.36 - 28.36 28.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.84 - 34.8 34.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 21.65 - 21.65 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 9.01 - 9.01 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist 38.14 - 38.14 38.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 155.36 - 155.19 155.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 161.97 - 161.97 161.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 19.95 - 19.95 19.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 21.66 - 21.55 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 51.2 - 51.2 51.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.76 - 249.75 249.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 8.38 - 8.34 8.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 11.02 - 11.02 11.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 50.38 - 50.26 50.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi MSCI India UCITS 496.74 - 496.74 496.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi MSCI Germany UCITS 241 - 240.45 241.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 136.07 - 135.92 136.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 466.15 - 462.92 466.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 35.22 - 35.1 35.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.644 - 4.644 4.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 344.2 - 344.2 344.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
UBS MSCI UK A-acc 21.8 - 21.73 21.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
Lyxor UCITS Privex D-EUR 8.04 - 8 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
Franklin FTSE India UCITS 20.68 - 20.59 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.325 - 3.299 3.342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
Amundi Floating Rate USD Corporate 93.92 - 93.83 93.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 20.23 - 20.16 20.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 102.3 - 102.1 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.62 - 209.62 209.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 6.7 - 6.67 6.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۰
iShares EURO STOXX Mid UCITS 55.46 - 55.45 55.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 37.49 - 37.49 37.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 75.46 - 75.46 75.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.62 - 209.62 209.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
SPDR MSCI World UCITS 20.02 - 19.87 20.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
Vanguard USD Treasury Bd 22.77 - 22.7 22.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۰۱
ETFS Energy 1.766 - 1.766 1.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS Industrial Metals 9.94 - 9.94 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS Long GBP Short EUR 46.07 - 46.07 46.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 220.85 - 220.85 220.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.101 - 6.101 6.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 45.37 - 45.37 45.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 20.52 - 20.49 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 201.15 - 201.15 201.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.48 - 59.41 59.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 57.85 - 57.85 58.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 10.5 - 10.5 10.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 138.47 - 138.47 138.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 50.8 - 50.8 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 319.52 - 319.03 319.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 144.01 - 144.01 144.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 22.75 - 22.75 22.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 352.82 - 352.33 352.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
HSBC S&P 500 UCITS 28.59 - 28.59 28.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
ETFS Long USD Short EUR 50.38 - 50.38 50.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 147.18 - 147.18 149.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 6.452 - 6.452 6.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Source Real Estate S&P US Select Sector 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Zinc 10.27 - 10.27 10.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.25 - 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 15.21 - 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 59.96 - 59.96 60.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 2.191 - 2.188 2.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۵:۰۱
HSBC MSCI Japan UCITS 29.04 - 29.04 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
HSBC MSCI Indonesia UCITS 53.4 - 53.4 53.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 46.96 - 46.96 46.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 23.48 - 23.48 23.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 30.07 - 30.02 30.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short 34.41 - 34.41 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Vonvmib7Lslfissae181220 0.09 - 0.09 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 34.73 - 34.54 34.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS Leveraged Aluminium ETC 1.538 - 1.538 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
SPDR Barclays 1-3 US Treasury Bond 43.01 - 43.01 43.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
SG ETC Gold -1x Daily Short Collateralized 27.26 - 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 50.69 - 50.69 50.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor BTP Daily Short 36.2 - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 73.92 - 73.92 73.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 41.37 - 41.37 41.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 235.6 - 235.6 235.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
iShares UK Property UCITS 5.45 - 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Asia Property Yield UCITS 20.48 - 20.48 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Di 37.17 - 37.17 37.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 44.73 - 44.68 44.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 68.22 - 68.22 68.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 49.97 - 49.97 49.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۳۰
ETFS Long SEK Short EUR 42.47 - 42.47 42.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 22.91 - 22.91 22.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Long JPY Short EUR 42.63 - 42.63 42.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 20.93 - 20.93 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe 22.66 - 22.62 22.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Forward All Commodities 5.262 - 5.253 5.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Forward WTI Crude Oil 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
SG ETC Natural Gas Collateralized 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
Lyxor Index Fund - Lyxor USD Liquid Investment Gra 99.07 - 99.07 99.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
ETFS Short Copper 22.09 - 21.95 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 2.64 - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 21.88 - 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 5.08 - 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 56.58 - 56.58 56.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Soybeans 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 34.16 - 34.16 34.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 35.52 - 35.52 35.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 17.65 - 17.65 17.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 28.16 - 27.88 28.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Acc 141.91 - 141.83 141.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 29.57 - 29.49 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 277.3 - 275.62 277.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 38.87 - 38.45 38.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Nickel 63.7 - 62.22 63.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 16.836 - 16.7 16.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 33.5 - 33.42 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.06 - 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.7421 - 0.7326 0.7432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 25.41 - 25.29 25.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.236 - 4.236 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 2.889 - 2.88 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 29.14 - 28.96 29.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI China UCITS 229.94 - 229.94 229.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 14.88 - 14.83 14.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 126.9 - 126.9 126.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 125.78 - 124.9 125.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 19.04 - 19.04 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 38.76 - 38.76 38.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 9.06 - 8.92 9.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Precious Metals 20.3 - 20.18 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 164.2 - 163.86 164.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 199.04 - 198.03 199.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.032 - 6.032 6.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 107.56 - 107.48 107.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 44 - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 43.16 - 43.16 43.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 193.5 - 193.5 193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 24.91 - 24.91 24.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI EMU Dist 4.697 - 4.688 4.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS EUR Acc 29 - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Livestock 1.78 - 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard FTSE Japan USD 26.68 - 26.6 26.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 36.3 - 36.24 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals 6.61 - 6.59 6.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
SG ETC Bund Futur -5X Daily Short Collat 28.14 - 28.14 28.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 227.03 - 226.64 227.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 193.5 - 193.5 193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 34.48 - 34.25 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 332.8 - 332.8 332.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 71.03 - 70.4 71.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 315.57 - 315.57 317.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 214.91 - 214.91 214.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
SG ETC Natural Gas Daily Euro Hedged Collateralize 16.59 - 16.59 16.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۳۱
Franklin FTSE Korea UCITS 26.77 - 26.77 26.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS 40.45 - 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 24.52 - 24.52 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 14.84 - 14.82 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI Europe Quality DE 7.06 - 7.05 7.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Silver 5.326 - 5.326 5.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 22 - 22 22.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 179 - 179 179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 15.11 - 15.11 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 7.62 - 7.62 7.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Coffee 2.268 - 2.268 2.268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
iShares Sust MSCI EM SRI 5.73 - 5.73 5.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS 5x Short GBP Long EUR 34.65 - 33.4 34.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 397.64 - 397.55 398.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC MSCI South Africa 32.46 - 32.46 32.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 288 - 286.67 288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CR 87.15 - 86.97 87.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 383.24 - 383.24 383.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 11.09 - 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 25.43 - 25.43 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 44.27 - 44.27 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS 55.93 - 55.62 55.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۳۱
SG ETC BTP Futur +5X Daily Long Collat 238.88 - 238.88 238.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 8.4 - 8.39 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۱
WisdomTree Europe Equity Income 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 18.57 - 18.57 18.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵:۰۱
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 285.95 - 285.95 285.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 201.81 - 201.81 201.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 29.65 - 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
SG ETC Gold +2x Daily Leveraged Collateralized 86.98 - 86.98 86.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۳:۳۱
ETFS Grains 2.381 - 2.381 2.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Nickel 6.21 - 6.21 6.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Vanguard Global Liquidity Factor 29.75 - 29.75 29.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 18.17 - 18.17 18.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 93.1 - 93.1 93.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 61.22 - 61.22 61.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 34.76 - 34.76 34.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.01 - 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 19.4 - 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 29.55 - 29.55 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 287.57 - 287.57 287.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۱:۰۱
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 92.09 - 92.09 92.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS 20.7 - 20.66 20.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 287.57 - 287.57 287.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedg 13.32 - 13.32 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS (USD) A-d 10.73 - 10.72 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.56 - 13.56 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
Boost FTSE MIB Banks 120.35 - 120.35 120.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 39.63 - 39.63 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Source MSCI Europe 217.45 - 217.45 217.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 85.75 - 85.72 85.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS 21.86 - 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۱
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 42.8 - 42.8 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 15.97 - 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Daily Hedged Aluminum 5.19 - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۸:۰۱
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 21.6 - 21.6 21.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 96.97 - 96.97 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 11.37 - 11.36 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
Source RDX UCITS 103.3 - 103.3 103.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 21.11 - 21.11 21.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS 20.89 - 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 65.09 - 65.09 65.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۱
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 24.79 - 24.79 24.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 26.8 - 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۵:۳۱
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC 29.76 - 29.76 29.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 18.7 - 18.7 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
iShares MDAX UCITS DE 233.05 - 233.05 233.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 195.1 - 195.1 195.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۳:۰۱
WisdomTree Europe SmallCap 14.65 - 14.63 14.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 21.255 - 21.25 21.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 25.11 - 25.11 25.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
WisdomTree US Equity Income 14.7 - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Sugar 2.25 - 2.235 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 89.8 - 89.8 89.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI Russia Capped 8.7 - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 31.38 - 31.38 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 10.68 - 10.6 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EU 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD 85.1 - 85 85.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS 12.43 - 12.38 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Equity UC 22 - 21.91 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.81 - 107.81 107.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 45.27 - 45.27 45.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Cotton 7.57 - 7.57 7.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Softs 2.374 - 2.374 2.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 25.04 - 25.04 25.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 51.49 - 51.49 51.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 92.03 - 92.03 92.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 98.02 - 98.02 98.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 44.12 - 44.12 44.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 55.32 - 55.32 55.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 36.37 - 36.37 36.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
Source Russell 2000 UCITS 61.84 - 61.84 62.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 193.5 - 193.35 193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۳۱
Franklin Liberty USD Inv Grd Corp Bd UCITS 24.56 - 24.56 24.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 115.81 - 115.81 115.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۵:۰۱
Boost Enhanced Energy 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۰۱
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS E 19.47 - 19.47 19.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۲
Vanguard Global Value Factor 23.82 - 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 9.49 - 9.49 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Short Industrial Metals DJ 35.51 - 35.51 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۳۰
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI 85.42 - 85.42 85.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS 3x Long CHF Short EUR 51.59 - 51.59 51.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۵:۰۱
db Energy Booster Euro Hedged 24.38 - 24.38 24.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS 3X Short CHF Long EUR 15.59 - 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc 10.52 - 10.52 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short JPY Long EUR 30.13 - 29.79 30.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short GBP Long EUR 39 - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 85.61 - 85.61 85.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Think Morningstar High Dividend 23.61 - 23.61 23.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Bund 30Y 3X Short Daily 32.63 - 32.63 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
SG Gold Collateralized 57.95 - 57.95 57.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 157.5 - 157.5 157.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 25.77 25.68 25.68 25.77 0.44 1.71% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 25.23 - 25.23 25.23 0.70 2.85% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Tin 27.37 - 27.37 27.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 33.44 33.55 33.44 33.55 0.10 0.30% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۶:۰۱
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS 38.7 - 38.7 38.7 0.32 0.83% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.4 - 100.4 100.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 72.82 - 72.82 73.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
WisdomTree Japan Equity UK 12.37 - 12.33 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
Wisdomtree Europe Equity UK 14.622 - 14.622 14.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۲:۰۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 130.48 - 130.48 131.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
Think Global Equity 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 58.81 - 58.81 58.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Source STOXX Europe 600 UCITS 80.35 - 80.35 80.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 144.7 - 144.7 144.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۲:۰۱
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 121.63 - 121.63 124.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Boost US Treasuries 10Y 3X Short Daily 46.16 - 46.16 46.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۶:۳۰
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 65.76 - 65.35 65.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۵:۰۱
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 62.41 - 62.41 62.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۴:۳۱
SG ETC Gold Daily Euro Hedged Collateralized 62.43 - 62.43 62.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.47 - 20.46 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 85.22 - 85.22 85.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۸:۳۱
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS 1A EUR 111 - 111 111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۲:۳۱
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 88.55 - 88.55 88.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 16.99 - 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS Short Nickel 17.8 - 17.8 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ساعت ۱۶:۰۱
WisdomTree India Quality Acc 15.402 - 15.386 15.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۷:۳۱
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 13.25 - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۵:۳۱
WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF - USD 38.9 - 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 8.42 - 8.41 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
Boost Enhanced Industrial Metals 20.82 - 20.82 20.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 236.18 - 236.18 236.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۸:۳۲
SG ISSUER ZT GAS X7 SHORT 18Jun21 0.0045 - 0.004 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۸:۰۲
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۳۶
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS 1A E 104.6 - 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short CHF Long EUR 31.11 - 31.11 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 101.26 - 100.98 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 263.2 - 263.2 267.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 47.52 - 47.52 47.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
UBS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Intere 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 157.41 - 153.46 157.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 18.43 - 18.43 18.43 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF 43.73 - 43.73 43.73 0.12 0.27% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accum 47.11 - 47.11 47.11 1.12 2.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg D 18.52 - 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 15.87 - 15.87 15.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 6.51 - 6.51 6.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS Short SEK Long EUR 43.62 - 43.62 43.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۵:۰۵
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 7.92 - 7.92 7.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 15.26 - 15.09 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 10.25 - 10.04 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Brent Oil 1 Month USD 15.8 - 15.53 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation 22.45 - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ساعت ۱:۰۰
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 19.52 - 19.52 19.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۱:۰۰
ETFS Short NOK Long EUR 46.88 - 46.88 46.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 142.18 - 142.18 142.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۰
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 78.15 - 78.15 78.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 119 - 119 119.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 109.75 - 109.75 110.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.22 - 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 228.25 - 228.25 228.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 1.06 - 1.06 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 15.29 - 11.7 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 1.2 - 1 9.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 19.15 - 19.11 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۰
SG WTI Oil -3x Daily Short Collateralized 51 - 51 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 2.8 - 2.8 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vonvmib7Sslfissae181220 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor Long Gold 134.96 - 125.24 134.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 55.46 - 55.46 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 88.73 - 88.73 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 17.12 - 16.89 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 147 - 146.2 148.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.3 - 27.25 27.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 26.12 - 26.12 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 106.98 - 106.98 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 126.26 - 124.86 127.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 73.8 - 73.8 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 - 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 66.35 - 65.93 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 - 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 - 218.53 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.1696 - 0.1696 0.2183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 11.31 - 11.31 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Long 18 Jun 21 0.002 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 - 218 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 63.06 - 62.87 63.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Long Gold 130.9 - 130.9 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 139.77 - 139.77 139.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 51.4 - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 294.55 - 294.55 294.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI China UCITS 268 - 268 268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical PM Basket 121.59 - 121.59 121.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 211 - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 187.3 - 187.3 187.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core MSCI EMU Acc 128.08 - 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 139.42 - 139.42 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.63 - 24.63 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 23.96 - 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 40.5 - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 121.78 - 121.78 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 206.05 - 206.05 206.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 249.95 - 249.95 249.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 423 - 423 423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.4 - 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 146.24 - 146.24 146.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 215.68 - 215.68 215.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.78 - 39.78 39.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 208.6 - 208.6 208.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 444.14 - 444.14 444.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 309.6 - 309.6 309.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 401.41 - 401.41 401.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI Thailand UCITS - Acc 205 - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 362.3 - 362.3 362.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 431.32 - 431.32 431.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 41.31 - 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 330.41 - 330.41 330.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 88.23 - 88.23 88.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 255.06 - 255.06 255.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 96.21 - 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 68.21 - 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 52.49 - 52.49 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 183.29 - 183.29 183.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 307.7 - 307.7 307.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 25.52 - 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 121.06 - 121.06 121.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 29.28 - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 105.62 - 105.62 105.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2666 - 2666 2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 72.34 - 72.34 72.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 41.98 - 41.98 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 83.29 - 83.29 83.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 44.28 - 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 352.66 - 352.66 352.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 223.16 - 223.16 223.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.45 - 100.45 100.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 182.98 - 182.98 182.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 351.76 - 351.76 351.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 237.2 - 237.2 237.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.02 - 112.02 112.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.31 - 138.31 138.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.98 - 154.98 154.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 433.85 - 433.85 433.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 226.55 - 226.55 226.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 354.55 - 354.55 354.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 112.67 - 112.67 112.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 24.44 - 24.44 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 115.06 - 115.06 115.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 50.88 - 50.88 50.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 342.48 - 342.48 342.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 131.21 - 131.21 131.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 459 - 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 318.17 - 318.17 318.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 208.66 - 208.66 208.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 284.66 - 284.66 284.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 341.15 - 341.15 341.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 27.78 - 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 39.81 - 39.81 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 330.49 - 330.49 330.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Copper 29.35 - 29.35 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Silver 155.7 - 155.7 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source MSCI Europe 247.1 - 247.1 247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 305.1 - 305.1 305.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 88.85 - 88.85 88.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost FTSE MIB Banks 149.61 - 149.61 149.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS All Commodities 7.044 - 7.044 7.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Wheat 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Precious Metals 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI EMU UCITS 225.2 - 225.2 225.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Brent Crude 51.38 - 51.38 51.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 97.58 - 97.58 97.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe UCITS 226.25 - 226.25 226.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI India UCITS 554.34 - 554.34 554.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI World UCITS 325.33 - 325.33 325.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long JPY Short EUR 44.41 - 44.41 44.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long NOK Short EUR 40.25 - 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long SEK Short EUR 42.38 - 42.38 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long USD Short EUR 54.71 - 54.71 54.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 64.51 - 64.51 64.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 482.2 - 482.2 482.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI EM SRI 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Gold 3X Short Daily 54.31 - 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55.01 - 55.01 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 5x Long USD Short EUR 107 - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 292.87 - 292.87 292.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap 17.91 - 17.91 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 143.2 - 143.2 143.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.63 - 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 14.12 - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 56.59 - 56.59 56.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 55.19 - 55.19 55.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard Global Value Factor 30.66 - 30.66 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
x-trackers Swiss Large DR 1D 109.18 - 109.18 109.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.31 - 57.31 57.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.51 - 35.51 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 138.88 - 138.88 138.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 38.39 - 38.39 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.73 - 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 149.26 - 149.26 149.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard Global Min Volatility 35.01 - 35.01 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 232.18 - 232.18 232.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 891.12 - 891.12 891.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.71 - 17.71 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 83.37 - 83.37 83.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.63 - 158.63 158.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 28.025 - 28.025 28.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 28.96 - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 44.71 - 44.71 44.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 63.83 - 63.83 63.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 27.01 - 27.01 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 50.45 - 50.45 50.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 103.2 - 103.2 103.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 132.63 - 132.63 132.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 155.02 - 155.02 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 80.27 - 80.27 80.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Palladium Euro Hedged 147.21 - 147.21 147.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 27.05 - 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 169.03 - 169.03 169.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 105.48 - 105.48 105.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 232.15 - 232.15 232.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 340.5 - 340.5 340.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 139.53 - 139.53 139.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 2131 - 2131 2131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.67 - 52.67 52.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 18.596 - 18.596 18.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Dynamic US Market UCITS 17.54 - 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 35.15 - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 215.54 - 215.54 215.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 32.96 - 32.96 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 113.6 - 113.6 113.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 52.39 - 52.39 52.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 51.72 - 51.72 51.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 47.94 - 47.94 47.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 37.24 - 37.24 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 35.42 - 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 47.6 - 47.6 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 577.66 - 577.66 577.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 26.27 - 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 256.79 - 256.79 256.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67.02 - 67.02 67.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 122.78 - 122.78 122.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.53 - 37.53 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 38.59 - 38.59 38.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 62.22 - 62.22 62.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 37.89 - 37.89 37.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 140.71 - 140.71 140.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 144.45 - 144.45 144.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 292.85 - 292.85 292.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 114.5 - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 119.85 - 119.85 119.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 28.21 - 28.21 28.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 266.77 - 266.77 266.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 83.24 - 83.24 83.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 274.83 - 274.83 274.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 132.92 - 132.92 132.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.74 - 32.74 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 32.59 - 32.59 32.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 59.59 - 59.59 59.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 68.49 - 68.49 68.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 91.83 - 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 224.88 - 224.88 224.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 45.7 - 45.7 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 36.3 - 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 244.03 - 244.03 244.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 259.96 - 259.96 259.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 267.25 - 267.25 267.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 241.4 - 241.4 241.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 48.7 - 48.7 48.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 77.69 - 77.69 77.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35.65 - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 231.73 - 231.73 231.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 46.99 - 46.99 46.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 168.76 - 168.76 168.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 21.86 - 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 201.79 - 201.79 201.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 88.69 - 88.69 88.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 24.13 - 24.13 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 92.27 - 92.27 92.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 203.65 - 203.65 203.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 70.98 - 70.98 70.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 232.05 - 232.05 232.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 21.72 - 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 279.33 - 279.33 279.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.69 - 168.69 168.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 251.16 - 251.16 251.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.42 - 80.42 80.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 53.99 - 53.99 53.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 31.34 - 31.34 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.88 - 168.88 168.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 100.22 - 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 47.83 - 47.83 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.73 - 96.73 96.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 98.8 - 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 93.92 - 93.92 93.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 140.08 - 140.08 140.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 160.97 - 160.97 160.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 48.34 - 48.34 48.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.854 - 14.854 14.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.83 - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 108.2 - 108.2 108.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Nickel 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost WTI Oil 15.528 - 15.528 15.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Aluminium 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Gold 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS DAX 127.32 - 127.32 127.32 0.00 <