خبر
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,228
قیمت روز
31 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۷ آذر ۱۴۰۱
ساعت 21:05:22
2,600 (11.00%)
تغییر ۳ ماهه
267 (1.01%)
تغییر ۶ ماهه
3,093 (10.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS FTSE MIB 23.48 23.44 23.35 23.52 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
HSBC MSCI World UCITS 25.38 25.385 25.345 25.435 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MDAX UCITS DE 211.35 211.35 211.35 211.35 0.35 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Source S&P 500 Hedged 31.28 31.16 31.16 31.29 0.21 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Invesco NASDAQ Biotech 42.23 42.19 41.95 42.28 0.58 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nasdaq 100 UCITS 624.62 624.43 620.59 626.48 4.55 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Nikkei 225 UCITS 188.41 188.72 187.58 188.72 0.31 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Sust MSCI EM SRI 6.58 6.6 6.58 6.6 0.04 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree WTI Crude Oil 7.83 7.85 7.83 8.16 0.23 2.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Invesco Physical Gold ETC 163.71 163.87 163.71 164.35 0.16 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Sust MSCI USA SRI 11.28 11.27 11.26 11.32 0.02 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Junior Gold Miners 29.58 29.52 29.52 29.91 0.17 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core S&P 500 UCITS 387.86 388 386.77 389.5 0.75 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Digitalisation Acc 6.37 6.4 6.32 6.4 0.08 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Physical Silver 20.25 20.21 20.02 20.38 0.37 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Govt Bond 7-10 191.49 191.6 191.49 192.4 0.81 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 192.38 192.26 191.8 192.7 0.56 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Barclays Floating Rate 99.81 99.74 99.74 99.81 0.17 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 24.27 24.34 24.25 24.34 0.03 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 43.99 43.98 43.59 44.07 0.33 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 250.27 251.56 249.76 251.87 0.07 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 14.03 14.01 14 14.06 0.05 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Core MSCI World UCITS 71.15 71.13 70.93 71.37 0.19 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS World Water D-EUR 52.72 52.86 52.69 52.88 0.19 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 67.99 67.79 67.72 68.22 0.47 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 71.33 71.29 71.12 71.53 0.20 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Gold 3x Daily Short 24.84 24.86 24.56 24.93 0.48 1.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Edge MSCI World Min Vol 53.44 53.4 53.3 53.44 0.11 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares US Property Yield UCITS 26.21 26.03 26.03 26.21 0.14 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Health Care S&P US Sector Source 624.35 625.3 622.66 626 2.35 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 138.43 138.39 138.39 138.64 0.39 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Clean Energy UCITS 11.208 11.21 11.188 11.286 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Healthcare Innovation Acc 7.138 7.121 7.1 7.162 0.07 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 432.76 430.88 430.88 472.86 16.94 3.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 28.94 29.07 28.94 29.75 0.21 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil 19.07 18.99 18.99 19.706 0.41 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged 2.991 3 2.99 3.05 0.02 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 120.08 120.39 120.08 120.9 0.93 0.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Global Infrastructure UCITS 29.71 29.7 29.68 29.8 0.17 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Italy Government Bond UCITS 147.71 147.57 147.57 148.25 0.45 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged 4.82 4.7 4.69 4.82 0.16 3.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 4.86 4.85 4.85 4.92 0.06 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 6.778 6.78 6.72 6.8 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 56.03 55.89 55.89 56.12 0.03 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged 2.073 2.0885 2.043 2.22 0.10 4.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short 39.87 40.1 39.52 41.135 1.87 4.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged 77.86 80 77.86 94.85 1.44 1.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 97.61 97.86 97.03 97.86 0.63 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 5.121 5.155 5.121 5.158 0.04 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc 187.27 186.18 184.77 187.27 3.36 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 56.53 56.45 56.42 56.53 0.23 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 9.58 9.59 9.57 9.62 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 36.56 36.6 36.51 36.6 0.06 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 93.95 93.97 93.66 94.16 0.30 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short 132.71 132 132 137.7 13.15 9.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged 871.89 867.2 860 877.7 15.49 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 12.98 12.97 12.95 13.03 0.03 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P U.S. Financials Select Sector 37.03 37.13 37.03 37.23 0.36 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged 66.93 67.07 66.18 67.53 0.22 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 10.97 11 10.97 11 0.14 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged 189.73 190.1 177.62 190.1 13.33 7.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.21 49.155 49.155 49.21 0.08 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 137.88 137.92 137.88 138.06 0.14 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 159.19 159.25 159.19 159.59 0.29 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 343.26 342.8 342.43 344.25 1.01 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged 59.15 58.8 57.73 59.8 2.04 3.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.474 4.462 4.462 4.474 0.01 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short 2.33 2.326 2.1 2.33 0.17 7.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged 3.3195 3.3275 3.12 3.3275 0.51 18.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged 48 48.605 44.25 48.605 10.27 27.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 29.49 29.52 29.48 29.57 0.17 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 120.46 120.58 120.46 120.91 0.19 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 111.79 111.84 111.72 111.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 456.53 457.47 453.91 457.47 0.96 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged 10.174 10.196 10.174 11.084 0.53 5.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 281.29 281.89 278.45 281.89 2.75 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 8.13 8.15 8.12 8.22 0.11 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 89.93 89.92 89.73 90.2 0.19 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 118.78 118.84 118.78 118.96 0.15 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 142.04 142.04 142.04 142.04 0.26 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 9.245 9.235 9.16 9.273 0.09 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 0.9628 0.9625 0.959 0.972 0.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 7 6.9 6.9 8.024 2.43 34.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 27.12 26.88 26.88 27.12 0.22 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged 47.7 47.77 47.7 51 2.96 6.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 9.45 9.46 9.45 9.48 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 239.82 239.9 239.57 240.37 0.07 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 111.08 111.07 110.22 111.74 1.14 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 0.4398 0.4326 0.3932 0.4398 0.10 29.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 1.29 1.288 1.254 1.305 0.02 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 230.6 230.62 230.33 231.28 0.44 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 10.56 10.57 10.47 10.57 0.11 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 451.54 450.69 446.85 451.54 6.26 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 166.74 166.9 166.7 167.37 0.38 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 55.99 55.99 55.99 55.99 0.28 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 0.0222 0.0221 0.0219 0.0229 0.00 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۳۵
WisdomTree Zinc 9.79 9.75 9.75 9.8 0.35 3.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Silver 19.22 19.26 18.98 19.3 0.36 1.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db Physical Silver 207.15 208.1 205.03 208.1 2.15 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor S&P 500 D-EUR 38.14 38.26 38.05 38.27 0.11 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Gasoline 37.13 37.8 37.13 37.8 0.97 2.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Source S&P 500 UCITS 719.82 718.5 716.68 719.82 0.68 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI Europe UCITS 249.65 249.9 249.2 249.9 2.30 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Source MSCI World UCITS 76.41 76.01 76.01 76.41 0.27 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor Green Bond DR C-EUR 46.61 46.6 46.59 46.77 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
ROBO-STOX Global Robotics 18.23 18.27 18.09 18.27 0.09 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers SP 500 UCITS 57.67 57.89 57.53 57.92 0.26 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Global Water UCITS 53.9 54.12 53.86 54.12 0.57 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 40.05 40.01 40.01 40.08 0.06 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Gold Bullion Securities ETC 157.14 157.63 157.06 157.64 0.16 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Core UK Gilts UCITS 12.65 12.7 12.65 12.7 0.08 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EURO Dividend UCITS 17.61 17.65 17.58 17.68 0.15 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G DAX Daily 2x Long UCITS 299.65 300.5 299.65 300.5 1.40 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Russell Midcap 30.62 30.74 30.56 30.74 0.12 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 219.38 219.94 219.38 220.4 0.34 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Australia UCITS 41.41 41.41 41.41 41.41 0.15 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Acc 145.36 145.36 145.36 145.36 0.24 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor Pan Africa UCITS - Acc 9.18 9.26 9.18 9.26 0.04 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Broad Commodities 10.842 10.842 10.842 10.842 0.03 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS 269 270.29 267.46 270.29 0.41 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 20.23 20.23 20.23 20.23 0.03 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Physical Palladium 169 169.19 163.54 169.19 5.93 3.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db Physical Silver Euro Hedged 134.21 134.65 132.14 134.85 2.34 1.77% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 72.48 72.77 72.48 72.77 0.08 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EUR Aggregate Bond GBP 108.67 108.5 108.5 108.84 0.20 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Physical Swiss Gold 163 163.44 163 163.44 0.27 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 228.54 228.15 228.15 228.54 0.37 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 42.64 42.58 42.55 42.64 0.25 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI South Africa UCITS 30.13 30.19 30.13 30.19 0.17 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard USD EM Government Bond 39.4 39.44 39.37 39.48 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 409.45 409.04 406.62 409.45 2.43 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 98.69 98.72 98.68 98.72 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 135.55 134.52 134.52 135.55 0.49 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 93.53 93.53 93.53 93.53 0.23 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Artificial Intelligence UCITS 11.56 11.34 11.34 11.56 0.17 1.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 390.43 400.58 390.43 400.58 5.36 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 413.27 411.19 411.19 413.27 4.44 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 13.5 13.5 13.5 13.5 0.23 1.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
PowerShares Preferred Shares UCITS 15.126 15.126 15.126 15.126 0.05 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 189.98 188.9 188.72 189.98 0.54 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 41.55 41.55 41.55 41.55 0.28 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 248.18 249.14 247.38 249.14 0.29 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 31.85 31.84 31.84 31.88 0.24 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 33.63 33.57 33.4 33.63 0.19 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 160.96 160.95 160.76 161.48 0.55 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond 24.15 24.27 24.15 24.27 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 29.77 30.09 29.73 30.15 0.22 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 14.54 14.54 14.54 14.54 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 50.65 51.05 50.65 51.15 0.22 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Barclays 10+ U.S. Corporate Bond 27.32 27.42 27.32 27.42 0.20 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged 109.25 110.97 109.25 110.97 2.16 1.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 586.26 586.44 584.2 586.44 2.69 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 35.74 35.67 35.65 35.74 0.24 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 397.79 400 397.79 403.81 2.77 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 205.19 203.74 203.52 205.19 1.45 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily 115.13 115.39 115.13 118.1 2.98 2.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco Technology S&P US Select Sector 306.96 307.8 304.22 307.8 1.32 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 103.83 103.81 103.81 104.22 0.32 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 45.9 45.87 45.62 45.9 0.23 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 27.36 27.66 27.36 27.71 0.43 1.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 35.74 35.77 35.7 35.78 0.18 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 112.41 112.06 111.51 113 0.23 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 36.09 35.65 35.65 36.09 0.07 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 3485.7 3496.64 3485.7 3496.64 63.70 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 20.68 20.76 20.68 20.78 0.03 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 85.8 85.96 85.8 86.12 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 40.67 40.48 40.48 40.67 0.05 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 54.03 54.25 54.03 54.25 0.17 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 208.19 208.08 208.08 208.54 0.03 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 53.62 53.85 53.37 53.85 0.20 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 15.17 15.25 15.17 15.25 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 73.79 73.47 73.47 73.79 0.43 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 51.59 51.69 51.33 51.69 0.77 1.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 252 252.66 252 252.66 1.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 16.29 16.31 16.28 16.31 0.05 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 59.63 59.63 59.63 59.63 0.84 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged 226.66 227.17 224 227.17 2.63 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 319.8 319.22 318.65 319.8 0.09 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 193.75 193.28 193.28 194.39 0.72 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 30.61 30.82 30.23 30.92 0.54 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged 64.58 64.2 63.6 64.58 3.11 5.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 113.96 113.68 113.68 113.96 0.44 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Barclays Capital US 10+ T Bond hedged A-dis 7.87 7.87 7.87 7.87 0.05 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 49.3 49.53 49.3 49.53 0.11 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 25.45 25.48 25.4 25.48 0.27 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 95.89 95.91 95.89 95.91 0.12 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 74.52 74.51 74.35 74.62 0.11 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 86.08 85.99 85.99 86.28 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.41 11.41 11.41 11.41 0.04 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Global Gender Equality UCITS Hedged A Acc EUR 18.21 18.1 17.92 18.21 0.03 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 12.23 12.23 12.23 12.23 0.10 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 514.09 514.09 514.09 514.09 0.25 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 48.49 48.5 48.49 48.62 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 22.81 22.9 22.81 22.95 0.13 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 220.87 220.77 220.77 221.69 0.33 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 214.9 215.05 214.9 215.61 0.67 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 263.96 264.05 263.96 264.05 1.22 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U 40.55 40.76 40.55 40.95 0.45 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS 32.18 32.26 32.16 32.26 0.17 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 82.01 81.97 81.97 82.28 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 97.21 97.4 97.21 97.4 0.14 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market 83.33 83.27 83.05 83.33 1.16 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 71.14 71.15 70.9 71.15 0.36 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) U 133.58 133.9 133.58 134.18 0.87 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 77.54 77.65 77.34 77.96 0.20 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 125.15 125.15 125.15 125.15 0.20 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 14.5 14.5 14.5 14.5 0.04 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 18.71 18.71 18.71 18.71 0.05 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db Physical Gold 163.94 164.48 163.94 164.48 0.34 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Cocoa 2.29 2.29 2.29 2.29 0.04 1.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Sugar 9.46 9.5 9.46 9.5 0.16 1.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Coffee 0.93 0.924 0.924 0.95 0.01 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Nickel 26.35 27.12 26.35 29.05 0.35 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Soybeans 28.47 28.46 28.46 28.6 0.20 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares FTSE MIB GBP 101.84 101.92 101.4 101.92 0.36 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Lean Hogs 0.3929 0.394 0.3929 0.3997 0.01 3.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Gold Mining UCITS 26.67 26.81 26.64 26.87 0.21 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Natural Gas 0.0219 0.0215 0.0212 0.0219 0.00 10.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Soybean Oil 7.215 7.273 7.215 7.32 0.05 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Cyber Security UCITS 17.51 17.572 17.29 17.572 0.09 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Physical Gold 159.46 159.88 159.46 160.07 0.18 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Franklin FTSE China UCITS 22.57 22.52 22.49 22.61 0.61 2.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares S&P 500 UCITS Dist 37.43 37.6 37.37 37.6 0.07 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 13.95 13.97 13.95 14 0.09 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Source Bloomberg Commodity 22.33 22.385 22.33 22.59 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 69.5 69.78 69.4 69.85 0.05 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Brent Crude Oil 40.69 40.61 40.61 41.83 1.15 2.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR MSCI World Energy UCITS 42.96 43.63 42.96 43.77 0.53 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Industrial Metals 15.88 16.11 15.88 16.28 0.17 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
x-trackers Swiss Large DR 1D 115.12 114.92 114.64 115.12 0.68 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares China Large Cap UCITS 77.15 77.34 76.97 77.55 2.00 2.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.17 13.2 13.16 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World UCITS Dist 53.93 54.1 53.84 54.1 0.17 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Battery Value-Chain UCITS 16.06 16.17 16.06 16.19 0.17 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
VanEck Vectors Gold Miners UK 30.03 30.16 30.03 30.34 0.09 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Short USD Long EUR 29.09 29.08 28.96 29.09 0.16 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 21.61 21.74 21.61 22.09 0.55 2.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares STOXX Europe 600 UCITS 43.16 43 43 43.16 0.22 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi MSCI World Low Carbon EU 345 344.2 343.27 345 2.23 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 4.62 4.61 4.61 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 39.93 39.94 39.78 39.94 0.16 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Europe Value Factor 7.116 7.117 7.098 7.13 0.06 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 84.64 84.91 84.24 85 0.29 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Copper 3x Daily Short 6.88 7.06 6.71 7.06 0.30 4.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree DAX 30 3x Daily Short 0.97 0.96 0.96 0.98 0.01 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Nickel 1x Daily Short 3.31 3.25 3.01 3.31 0.10 3.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Silver 3x Daily Short 2.815 2.782 2.75 2.9545 0.22 7.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.85 4.84 4.84 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi Floating Rate USD Corporate 106.52 106.51 106.5 106.79 0.31 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.45 99.44 99.44 99.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 19.65 19.69 19.38 19.69 0.25 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.66 19.64 19.64 19.74 0.11 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged 6.984 6.979 6.966 6.984 0.02 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged 27.95 28.2 27.8 28.21 0.40 1.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 26.6 26.64 26.39 26.64 0.20 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 19.81 19.79 19.7 19.81 0.09 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 65.75 65.57 65.47 65.75 0.29 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS 80.33 80.38 79.55 80.4 0.91 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 17.52 17.91 17.52 17.96 0.46 2.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged 13.9 14.21 13.9 14.37 0.27 1.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged 2.124 2.09 2.09 2.218 0.04 1.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged 0.668 0.66 0.66 0.697 0.02 2.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged 15.3 15.62 15.16 15.63 0.34 2.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged 4.232 4.255 4.172 4.26 0.08 1.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged 5.16 5.2 5.03 5.22 0.17 3.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 1.2426 1.2554 1.1898 1.2652 0.08 6.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 4.93 4.94 4.93 4.94 0.02 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Value Factor UCITS 32.63 32.65 32.51 32.68 0.03 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 143.82 143.98 143.02 143.98 0.04 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 67.62 67.67 67.46 67.67 0.20 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short 0.0071 0.0076 0.0071 0.008 0.00 35.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.413 4.437 4.405 4.437 0.04 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco Global Buyback Achievers UCITS 40.98 40.98 40.98 40.98 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 48.92 48.41 48.41 48.92 0.15 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged 2.195 2.204 2.187 2.222 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily 3.42 3.43 3.37 3.43 0.08 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Source Real Estate S&P US Select Sector 19.94 19.89 19.86 19.94 0.06 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short 20.75 20.76 19.92 20.76 0.20 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 52.9 52.99 52.89 53.1 0.03 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short 17.5 17.46 16.9 17.5 0.30 1.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged 1.626 1.626 1.626 1.626 0.13 8.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 8.49 8.52 8.49 8.52 0.05 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 90.34 90.33 90.33 91.05 1.92 2.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 26.94 27.07 26.94 27.11 0.23 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 13.73 13.86 13.73 13.93 0.21 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged 10.36 10.4 10.33 10.4 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 27.4 27.5 27.34 27.5 0.15 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 512.8 514.86 512.8 527.09 1.82 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
CMCI Composite SF UCITS (hedged to EUR) A-acc 76.82 76.98 76.82 77.81 0.61 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 23.45 23.57 22.89 23.57 0.61 2.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged 3.75 3.73 3.73 3.81 0.05 1.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 49.77 49.77 49.77 49.77 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.4533 0.4514 0.4514 0.4596 0.01 2.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor MSCI USA ESG Leaders (DR) UCITS ETF - Acc 29.3 29.39 29.2 29.39 0.06 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 20.32 20.39 20.32 20.41 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 81.67 81.92 81.67 82.14 0.06 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 16.4 16.52 16.3 16.52 0.16 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 32.31 32.34 32.31 32.34 0.22 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 48.15 48.2 48.15 48.23 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 48.03 48.09 48.03 48.18 0.14 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 28.43 28.49 28.41 28.49 0.09 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 8.31 8.32 8.28 8.38 0.27 3.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 22.16 22.09 22.03 22.16 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 83.54 83.59 83.54 83.59 0.07 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 24.16 24.21 24.16 24.52 0.09 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 27.6 27.6 27.6 27.6 0.14 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Da 0.7097 0.6972 0.6972 0.7202 0.01 1.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.76 8.78 8.76 8.78 0.03 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Gold 18.02 18.04 17.98 18.05 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Copper 32.52 32.55 32.41 32.7 0.36 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
SSgA SPDR MSCI ACWI 159.9 158.82 158.74 159.9 1.06 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
HSBC MSCI China UCITS 6.2 6.22 6.17 6.22 0.16 2.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 205.85 205.55 205.55 205.85 0.35 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi MSCI EM Asia UCITS 32.34 32.22 32.12 32.34 0.36 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
SG WTI Oil Collateralized 17.02 17.02 17.02 17.02 0.71 4.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Franklin FTSE Brazil UCITS 20.28 20.69 20.28 20.69 0.31 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares FTSE MIB UCITS Dist 14.46 14.47 14.38 14.47 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard EUR Corporate Bond 47.62 47.63 47.58 47.77 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db Physical Gold Euro Hedged 112.22 112.32 111.6 112.32 0.85 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI Korea UCITS Dist 37.71 37.63 37.63 37.71 0.43 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares STOXX Europe 50 UCITS 38.26 38.24 38.21 38.28 0.14 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 95.2 95.3 95.18 95.72 0.86 0.90% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 181.26 183 181.26 183 1.02 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares EURO STOXX Small UCITS 40.16 39.91 39.91 40.16 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 7.133 7.133 7.133 7.133 0.02 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist 38.97 39.06 38.69 39.06 0.15 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 50.24 49.98 49.98 50.24 0.21 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI Wd Health Care 47 46.975 46.76 47 0.20 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 19.93 19.89 19.8 19.93 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Asia Property Yield UCITS 21.34 21.3 21.3 21.34 0.27 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard Eurozone Government Bond 23.16 23.14 23.12 23.16 0.04 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree BTP 10Y 5x Daily Short 15.86 15.93 15.31 15.98 0.37 2.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree US Equity Income UCITS 22.58 22.54 22.54 22.58 0.13 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 191.71 191 190.87 191.71 0.42 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Digital Security UCITS Acc 5.75 5.69 5.66 5.75 0.08 1.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged 49.74 49.7 49.35 49.74 0.89 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 48.89 48.74 48.63 48.89 0.95 1.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 59.57 59.55 59.39 59.57 0.19 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 47.27 46.82 46.82 47.27 0.35 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 46.216 46.148 45.97 46.216 0.46 1.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 78 77.95 77.49 78 0.37 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 156.41 156.62 155.93 156.62 1.15 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil 32 32.8 32 32.8 0.51 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged 7.626 7.721 7.6 7.738 0.26 3.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 40.8 40.62 40.62 40.8 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR 8.58 8.57 8.57 8.58 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares European Property Yield UCITS 26.73 26.5 26.25 26.73 0.32 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 96.92 96.56 96.48 96.92 0.32 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 211.74 211.74 211.74 211.74 0.12 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Leveraged 101.09 101.44 101.09 102 0.76 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x Daily 60.87 60.87 60.87 60.87 0.65 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily 96.8 97.35 96.8 98.27 1.12 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily 7.17 7.15 7.07 7.17 0.07 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged 33.95 33.91 33.91 33.95 0.63 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 44.6 44.57 44.54 44.6 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 8.67 8.71 8.67 8.71 0.03 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 122.11 122.21 122.11 122.32 0.16 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short 46.77 46.88 46.77 46.91 0.18 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 171.04 171.37 171.04 171.79 0.65 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor Index Fund - Lyxor Robotics & AI UCITS 25.37 25.09 25 25.37 0.45 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 97.16 96.79 96.79 97.16 1.25 1.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 28 27.9 27.9 28 0.11 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 229.17 229.65 229.17 229.74 0.41 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 21.62 21.42 21.4 21.62 0.31 1.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Leveraged 82.05 81.85 81.85 82.8 0.78 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 144.05 144.02 143.95 144.4 0.19 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD 82.03 82.03 82.03 82.03 0.44 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 36.99 36.79 36.7 36.99 0.22 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 24.07 23.9 23.68 24.07 0.25 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 9.85 9.87 9.83 9.87 0.10 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe 25.3 25.3 25.3 25.3 0.25 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 20.02 20.02 20.02 20.02 0.05 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 138.36 138.42 138.36 138.49 0.10 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 8.67 8.55 8.55 8.67 0.15 1.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 34.73 34.6 34.6 34.73 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 41.2 41.19 41.1 41.23 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 5.78 5.74 5.74 5.78 0.06 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Lyxor Index Fund - Lyxor USD Liquid Investment Gra 76.44 76.56 76.44 76.56 0.13 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 999.41 992.72 992.72 999.41 0.19 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 9.47 9.51 9.09 9.51 0.03 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 12.69 12.71 12.69 12.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF ( 11.38 11.36 11.36 11.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 34.19 34.2 34.14 34.27 0.18 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 40.34 39.77 39.48 40.34 0.96 2.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
WisdomTree Wheat 0.69 0.7 0.69 0.705 0.01 2.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 117.91 117.85 117.77 118.2 0.15 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 5.02 4.95 4.95 5.02 0.03 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۳۵
SPDR S&P 500 UCITS 376.85 375.89 375.08 376.85 2.13 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Vanguard USD Corp Bd 45.24 45.24 45.24 45.24 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Bric 50 UCITS 19.44 19.44 19.44 19.44 0.54 2.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Turkey UCITS 16.03 15.85 15.85 16.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 132.66 132.16 132.16 132.8 0.12 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 124.12 123.38 123.2 124.12 0.52 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Physical Platinum 89.19 88.63 88.63 89.19 0.69 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Acc 63.66 63.5 63.5 63.66 0.27 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 150.96 150.7 150.6 151 0.28 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Mexico Capped USD 126.02 126.02 126.02 126.02 0.95 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 80.6 80.6 80.6 80.6 1.09 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Vanguard FTSE Developed Europe 33.77 33.63 33.63 33.77 0.03 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 106.31 105.8 105.66 106.31 0.39 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Copper 1x Daily Short 16.51 16.59 16.51 16.59 0.43 2.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Amundi MSCI Europe Quality Factor 93.31 93.46 93.31 93.46 0.32 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 149.93 149.87 149.87 150.22 0.39 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 136.92 136.46 136.46 136.96 0.58 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 35.62 35.72 35.62 35.72 0.11 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Amundi Index Solutions MSCI World DR 89.51 89.17 89.15 89.51 0.11 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 28.12 28.04 28 28.12 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Coffee - EUR Daily Hedged 2.748 2.805 2.748 2.805 0.07 2.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree DAX 30 3x Daily Leveraged 166.59 165.48 164.59 166.59 2.01 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 27.86 27.75 27.75 27.86 0.05 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.69 5.68 5.68 5.69 0.02 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 210.1 210.25 210.1 210.25 0.95 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 57.08 57.28 57.08 57.28 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 103.08 103 102.99 103.43 0.11 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 46.76 46.47 46.455 46.76 0.30 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 42.35 42.19 42.19 42.35 0.69 1.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 199.72 199.83 199.72 200.7 1.59 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 213.11 211.56 211.45 213.11 2.02 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 14.75 14.71 14.69 14.76 0.04 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 35.06 35.06 35.06 35.06 0.14 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 92.61 92.6 92.6 92.61 0.53 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 20.73 20.6 20.6 20.73 0.05 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 17.79 17.79 17.79 17.79 0.07 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 167.4 167.43 167.4 167.43 0.28 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Clas 18.02 17.89 17.89 18.02 0.32 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 8 7.88 7.88 8 0.09 1.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 85.75 85.75 85.75 85.75 0.15 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 24.47 24.47 24.47 24.47 0.27 1.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 24.43 24.49 24.43 24.49 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC 27.44 27.44 27.44 27.44 0.24 0.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 29.93 29.8 29.8 29.93 0.03 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree Cotton 2.775 2.8 2.775 2.82 0.07 2.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares UK Dividend UCITS 8.15 8.14 8.12 8.18 0.08 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 22.57 22.64 22.57 22.66 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short 0.39 0.4 0.39 0.4 0.01 2.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 137.92 137.48 137.48 138 0.38 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short 0.76 0.77 0.76 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8.77 8.74 8.74 8.77 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 2.85 2.87 2.85 2.87 0.01 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 6.05 6.04 6.04 6.06 0.01 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 14.27 14.24 14.24 14.27 0.16 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۹:۰۵
Lyxor UCITS LevDAX 106.1 106.5 106.1 106.5 1.10 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi S&P 500 UCITS 71.72 71.75 71.61 71.75 0.15 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor US TIPS DR D-USD 103.08 103.39 103.08 103.39 0.30 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi MSCI China UCITS 253.8 254.5 253.8 254.5 2.03 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi MSCI World UCITS 390.04 391.4 390.04 391.4 1.46 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree FTSE MIB Banks 190 189.52 189.52 190 0.60 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 80.86 81.04 80.86 81.04 0.35 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 15.7 15.76 15.7 15.76 0.24 1.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 104.16 104.51 104.13 104.51 0.18 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 76.27 76.72 76.27 76.72 0.14 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 10.27 10.28 10.27 10.3 0.11 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 21.73 21.77 21.69 21.82 0.39 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 110.4 110.4 110.4 110.4 0.53 0.48% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short 52.59 52.59 52.59 52.59 0.85 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 42.7 42.43 42.43 42.7 0.53 1.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR Thomson Reuters Global Convert 38.53 38.52 38.52 38.64 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 58.61 58.61 58.61 58.61 0.09 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 114.58 114.69 114.44 114.69 1.79 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 51.7 51.7 51.7 51.7 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 64.14 64.14 64.14 64.14 0.15 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 39.52 39.41 39.34 39.52 0.05 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 112.42 112.66 112.42 112.85 0.33 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.97 40.98 40.97 40.98 0.30 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 79.82 80.05 79.82 80.05 0.58 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 49.95 49.96 49.95 49.98 0.21 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS 38.6 38.7 38.6 38.7 0.53 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short 77.74 76.73 76.73 77.74 1.53 1.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short 70.62 70.57 69.23 70.62 3.74 5.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 107.18 107.18 107.18 107.18 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 9.956 9.972 9.94 9.972 0.04 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 41.875 42.035 41.875 42.1 0.21 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 83.01 83.55 83.01 83.56 0.44 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 405.04 405.04 405.04 405.04 2.09 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 246.24 247.34 246.24 247.34 0.60 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 115.33 115.33 115.33 115.33 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 9.68 9.72 9.67 9.72 0.09 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 22.7 22.7 22.7 22.7 0.18 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 140.33 140.21 140.21 140.33 1.42 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 49.97 50.01 49.97 50.01 0.13 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U 87.02 87.02 87.02 87.02 0.05 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 72.29 72.36 72.29 72.5 0.03 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo 29.16 29.14 29.14 29.16 0.04 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 90.04 90.02 90.02 90.04 0.17 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 49.6 49.77 49.6 49.88 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 46.55 46.55 46.55 46.55 0.07 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree Energy 4.188 4.181 4.158 4.188 0.05 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree Agriculture 6.11 6.14 6.11 6.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares $ Corp Bond USD 99.35 99.63 100.01 99.97 0.31 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares MSCI Taiwan UCITS 59.3 59.35 59.2 59.35 0.23 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
db x trackers II Eur Gov Bd 25 310.18 310.62 310.18 310.62 5.06 1.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 44.29 44.47 44.29 44.55 0.37 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares MSCI EM Minimum Volatility 27.83 27.88 27.83 27.88 0.02 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged 6.802 6.834 6.763 6.834 0.12 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 4.65 4.64 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 0.67 0.66 0.66 0.68 0.01 1.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 10.66 10.61 10.61 10.67 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۳۵
SPDR MSCI World UCITS 25.95 25.93 25.89 25.95 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Core DAX UCITS 119.92 120.16 119.86 120.46 0.44 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 240.2 240.66 240.2 240.7 1.17 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 26.94 26.94 26.94 26.94 0.25 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
WisdomTree Silver 1x Daily Short 7.71 7.71 7.71 7.71 0.15 1.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 4.6 4.605 4.6 4.605 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 72.42 72.42 72.42 72.42 0.36 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 49.58 49.55 49.55 49.58 0.09 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 39.09 39.09 39.09 39.09 0.11 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 486.23 485.22 485.22 486.23 2.26 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 446.46 446.79 445.71 447.14 4.87 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist 306.9 306.9 306.9 306.9 1.70 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 77.3 77.35 77.3 77.47 0.09 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 86.27 86.63 86.27 86.63 0.48 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 15.13 15.16 15.11 15.16 0.08 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 52.31 52.34 52.31 52.34 0.06 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 13.784 13.792 13.784 13.792 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU 23.15 23.18 23.15 23.22 0.08 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCIT 16.32 16.32 16.32 16.32 0.07 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares Edge S&P 500 Min Vol 72.66 72.77 72.57 72.77 0.03 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
iShares MSCI Europe Quality DE 8.75 8.73 8.73 8.75 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 1.44 1.45 1.44 1.45 0.01 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
WisdomTree Palladium 1x Daily Short 10.02 10.02 10.02 10.02 0.07 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 38.73 38.75 38.65 38.75 0.13 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 12.66 12.66 12.66 12.66 0.04 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 16.39 16.4 16.39 16.44 0.03 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۸:۰۵
Amundi MSCI EMU UCITS 241.75 241.75 241.75 241.75 0.05 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Source MSCI USA UCITS 105.18 104.84 104.63 105.18 0.37 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi MSCI India UCITS 769.37 764.72 764.72 769.37 2.34 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR MSCI EM Asia UCITS 62.61 62.72 62.59 62.72 0.35 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi Euro Corporates UCITS 202.52 202.71 202.52 202.84 0.06 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 94.26 94.12 94.12 94.26 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 189.6 190.29 189.6 190.29 1.28 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS 25.01 24.92 24.92 25.01 0.18 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 64.35 64.06 64.06 64.35 0.40 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
WisdomTree Zinc - EUR Daily Hedged 12.806 12.6 12.6 12.806 0.26 2.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
iShares Global Corporate Bond UCITS 81.89 82.01 81.89 82.25 0.07 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 101.59 101.59 101.59 101.59 0.18 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR 156.5 156.5 156.5 156.5 0.60 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 26.66 26.59 26.59 26.66 0.09 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 37.37 37.37 37.37 37.37 0.29 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR 28 27.97 27.97 28 0.55 1.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 191.85 191.85 191.85 191.85 0.36 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 49.86 49.86 49.86 49.86 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS 107.62 107.44 107.44 108.1 0.16 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 95.79 95.91 95.79 95.91 0.28 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 101.47 100.97 100.97 101.47 0.79 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS E 13.91 13.81 13.81 13.91 0.12 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
L&G DAX Daily 2x Short UCITS 1.66 1.67 1.66 1.67 0.02 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS 66.1 66.1 66.1 66.1 0.07 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Short 30.48 30.6 30.48 30.6 0.03 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
WisdomTree Europe Equity Income UCITS 11.61 11.61 11.61 11.61 0.15 1.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 1.27 1.27 1.27 1.27 0.01 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.3 25.2 25.16 25.3 0.09 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 26.45 26.45 26.45 26.45 0.09 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 19.77 19.73 19.73 19.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 59.65 59.58 59.48 59.65 0.08 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 11.66 11.61 11.61 11.66 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 23.76 23.84 23.76 23.84 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 104.45 104.53 104.12 104.57 0.72 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 26.83 26.87 26.83 26.87 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 15.2 15.19 15.19 15.24 0.04 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 10.45 10.48 10.45 10.51 0.12 1.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۳۵
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 18.33 18.33 18.33 18.33 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Xtrackers II US Treasuries 1D 187.72 188.02 187.72 188.02 1.01 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 152.82 152.82 152.82 152.82 0.76 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 23.59 23.57 23.57 23.59 0.05 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 62.55 62.54 62.54 62.72 0.21 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 6.47 6.47 6.47 6.47 0.02 0.31% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 44.45 44.4 44.4 44.45 0.16 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 148.5 148.5 148.5 148.5 0.09 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 66.53 66.53 66.53 66.53 0.73 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 165.89 166.1 165.89 166.1 0.23 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 19.57 19.57 19.57 19.57 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged 9.31 9.13 9.01 9.31 0.44 4.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 27.1 27.1 27.1 27.1 0.04 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۵
WisdomTree Lead 18.71 18.71 18.71 18.71 0.24 1.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 38.17 38.17 38.17 38.17 0.31 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 40.91 40.91 40.91 40.91 0.76 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 70.17 70.1 69.92 70.17 0.05 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 220.35 221.05 220.35 221.05 1.80 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 25.36 25.36 25.36 25.36 0.06 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 11.14 11.17 11.14 11.17 0.02 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC 67.19 67.36 67.19 67.36 0.57 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U 16.77 16.77 16.77 16.77 0.09 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short 0.8 0.81 0.8 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 1.42 1.44 1.42 1.44 0.01 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 72.4 72.39 72.35 72.44 0.10 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۳۵
UBS MSCI Emerging Markets 91.59 91.59 91.59 91.59 0.19 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
L&G Pharma Breakthrough UCITS 11.07 11.07 11.07 11.07 0.05 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
iShares MSCI Europe UCITS Dist 27.02 27.11 27.02 27.11 0.18 0.67% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
WisdomTree Gold 1x Daily Short 15.79 15.79 15.79 15.79 0.04 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 8.73 8.75 8.72 8.75 0.02 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 5.568 5.561 5.561 5.569 0.05 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 10.66 10.66 10.66 10.66 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 197.3 197.85 197.3 197.85 0.52 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 46.6 46.6 46.6 46.6 0.71 1.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 20.21 20.25 20.21 20.34 0.20 0.99% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
WisdomTree Short CHF Long EUR 3x Daily 11.05 11.05 11.05 11.05 0.09 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 93 93 93 93 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 14.23 14.24 14.2 14.24 0.08 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 125.09 125.06 125.06 125.09 0.20 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 24.65 24.73 24.65 24.73 0.12 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 128.62 128.88 128.6 128.88 0.34 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 161.11 161.19 161.11 161.19 0.06 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 35.8 35.78 35.78 35.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۶:۰۵
Amundi MSCI USA UCITS 475.97 475.97 475.97 475.97 3.73 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
SPDR Barclays U.S. TIPS 28.5 28.46 28.45 28.5 0.10 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Amundi MSCI Europe UCITS EUR 270.3 270.3 270.3 270.3 0.80 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 216.9 216.97 216.9 218.32 0.48 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
iShares MSCI North America UCITS 69.74 69.74 69.74 69.74 0.36 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 11.6 11.6 11.6 11.6 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 40.84 40.84 40.84 40.84 0.37 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS 18.75 18.75 18.75 18.75 0.08 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 82.75 82.54 82.54 82.75 0.15 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 258.91 258.96 258.91 258.96 1.18 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 49.1 49.1 49.1 49.1 0.03 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 6.53 6.52 6.52 6.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 77.89 77.72 77.72 77.89 0.39 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 102.29 102.34 102.29 102.34 0.12 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۳۵
Amundi DAX UCITS 256.25 256.25 256.25 256.25 0.75 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
SPDR MSCI ACWI IMI 163.89 163.89 163.89 163.89 0.60 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Amundi CAC 40 UCITS 102.92 103 102.92 103 0.24 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 301.1 301.5 300.7 301.5 0.39 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 133.08 133.08 133.08 133.08 1.06 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 94.35 94.35 94.35 94.35 0.78 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 264.68 264.68 264.68 264.68 0.73 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS DR 55.47 55.47 55.47 55.47 0.29 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - 33.19 33.19 33.19 33.19 0.41 1.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 215.13 214.86 214.86 215.13 0.91 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 172.95 172.86 172.86 172.95 0.14 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 92.35 92.35 92.35 92.35 0.09 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filt 11.65 11.65 11.65 11.65 0.05 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 72.91 72.91 72.91 72.91 0.15 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 10.19 10.19 10.19 10.19 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 51.62 51.75 51.62 51.75 0.27 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Franklin FTSE India UCITS 32.02 32 31.82 32.02 0.06 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
iShares UK Property UCITS 5.25 5.36 5.25 5.36 0.09 1.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 538.9 538.2 538.2 538.9 1.10 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.91 8.91 8.91 8.91 0.12 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 249.33 249.5 249.33 249.5 0.66 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 50.14 50.14 50.14 50.14 0.20 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۵:۰۵