ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,659
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 21:01:56
1,983 (8.04%)
تغییر ۳ ماهه
5,100 (23.65%)
تغییر ۶ ماهه
7,446 (38.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.546 0.546 0.546 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 680.5 680.5 680 683.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 158.59 158.59 158.44 158.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 153.51 153.51 153.39 153.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source S&P 500 UCITS 644.9 644.9 643.75 644.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI USA UCITS 440.07 440.07 439 440.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 344.12 344.12 343.11 344.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI World UCITS 367.97 367.97 367.44 368.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 652.28 652.28 649.1 652.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 220.22 220.22 220.04 220.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 198.28 198.28 198.28 198.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares UK Property UCITS 6.62 6.62 6.61 6.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers SP 500 UCITS 61.09 61.09 60.94 61.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Long CHF Short EUR 47.65 47.65 47.65 47.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 95.79 95.79 95.71 96.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 232.12 232.12 231.39 232.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 129.06 129.06 128.41 129.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 262.2 262.2 262.15 262.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Euro Corporates UCITS 229.33 229.33 229.33 229.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 158.47 158.47 158.2 158.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 269.04 269.04 268.74 270.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 82.77 82.77 82.59 83.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 444.02 444.02 444.02 444.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 105.2 105.2 104.93 105.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 21.8 21.8 21.8 22.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 353.1 353.1 353 353.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 403.28 403.28 403.28 404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 243.13 243.13 242.89 243.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 156.85 156.85 156.63 156.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 127.47 127.47 127.44 127.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 269.45 269.45 268.89 269.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 169.83 169.83 169.74 170.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 211.45 211.45 211.45 212.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 191.73 191.73 191.4 193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 14.99 14.99 14.88 15.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 120.04 120.04 120.03 120.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 145.38 145.38 145.38 145.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Italy Government Bond UCITS 173.68 173.68 173.45 174.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI World DR 84.21 84.21 84.12 84.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 175.37 175.37 174.94 175.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 190.14 190.14 190.02 190.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 136.72 136.72 136.72 137.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 41.84 41.84 41.7 41.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 148.62 148.62 148.18 148.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 6.21 6.21 6.19 6.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 221.71 221.71 221.34 221.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 294.7 294.7 293 294.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 117.13 117.13 116.94 117.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 150.13 150.13 149.94 150.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 173.15 173.15 172.82 173.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 110.76 110.76 110.02 110.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 118.18 118.18 117.81 118.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 228.29 228.29 227.93 228.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 273.11 273.11 272.8 275.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 77.98 77.98 77.98 78.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 25.2 25.2 25.16 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 358.19 358.19 356.46 358.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 343 343 341 343.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 54.81 54.81 54.81 54.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.8 138.8 138.75 139.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 155.02 155.02 155.02 155.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 79.25 79.25 79.01 79.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 89.22 89.22 88.86 89.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Quality Factor DR 1C 43.55 43.55 43.5 43.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 163.9 163.9 163.9 164.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 249.15 249.15 248.53 249.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 34.57 34.57 34.55 35.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 111.6 111.6 111.3 111.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 237.58 237.58 236.85 237.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 124.34 124.34 124.34 124.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 30.77 30.77 30.72 30.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 477.39 477.39 477.39 478.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 205.08 205.08 204.98 205.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.98 114.98 114.93 114.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 257.6 257.6 257.29 258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 20.86 20.86 20.785 20.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 50.19 50.19 50.19 50.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC 66.51 66.51 66.32 66.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS 76.13 76.13 76.08 76.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 51.6 51.6 51.57 51.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 245.87 245.87 245.44 246.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 144.13 144.13 144.11 144.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 251.75 251.75 251.35 252.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustain 18.26 18.26 18.26 18.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 456.06 456.06 453.65 456.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 113.43 113.43 113.4 113.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 477.25 477.25 476.52 478.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 46.92 46.92 46.88 46.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Gold 16.03 16.03 15.95 16.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Wheat 0.6035 0.6035 0.5858 0.6035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 138.93 138.93 138.46 139.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi S&P 500 UCITS 64.46 64.46 64.36 64.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares $ Tips UCITS 202.04 202.04 202 202.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE MIB 23.61 23.61 23.6 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Bric 50 UCITS 32.24 32.24 32.12 32.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI UK UCITS 123.74 123.74 123.18 123.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Source NASDAQ Biotech 40.1 40.1 40.08 40.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Lev WTI Crude Oil 5.27 5.27 5.222 5.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU UCITS 137.62 137.62 137.42 137.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Daily Long Sugar 5.332 5.332 5.185 5.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Daily Long Wheat 4.92 4.92 4.646 4.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Cocoa ETC 5.6 5.6 5.48 5.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 54.07 54.07 54.04 54.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 35.38 35.38 35.32 35.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 22.34 22.34 22.01 22.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core S&P 500 UCITS 349.58 349.58 349.08 349.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Water UCITS 50.45 50.45 50.23 50.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 62.7 62.7 62.6 62.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Leveraged Platinum ETC 3.37 3.37 3.335 3.455 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 7.86 7.86 7.84 7.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Gold 3X Leverage Daily 28.41 28.41 28 28.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 45.8 45.8 45.56 45.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 41.64 41.64 41.45 41.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 1.64 1.64 1.6 1.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 15.22 15.22 15.21 15.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 60.17 60.17 60.02 60.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.71 14.71 14.65 14.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World UCITS Dist 51.91 51.91 51.85 51.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Robotics & AI UCITS Acc 31.99 31.99 31.9 32.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS World Water D-EUR 51.28 51.28 50.99 51.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Brent Oil 3X Short Daily 37.61 37.61 37.535 38.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 65.21 65.21 65.09 65.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 43.67 43.67 43.5 44.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 24.95 24.95 24.93 25.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 75.93 75.93 75.93 77.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 132.16 132.16 131.98 132.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Europe Value Factor 6.561 6.561 6.553 6.575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 89.49 89.49 89.24 89.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Automation & Robotics Acc 10.682 10.682 10.658 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 44.14 44.14 44.02 44.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Global Clean Energy UCITS 11.27 11.27 11.19 11.362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Healthcare Innovation Acc 8.294 8.294 8.294 8.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 128.12 128.12 126.4 128.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.29 17.29 17.23 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 23.88 23.88 23.79 23.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Floating Rate Euro Corporate 101.03 101.03 100.94 101.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 52.6 52.6 50.59 52.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 59.14 59.14 58.89 59.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 69.29 69.29 69.15 69.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Thomson Reuters Global Convert 45.02 45.02 44.95 45.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 73.02 73.02 72.93 73.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 7.767 7.767 7.767 7.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 102.93 102.93 102.83 102.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 12.7 12.7 12.64 12.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 11.34 11.34 11.25 11.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 55.46 55.46 55.4 55.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 96 96 95.89 96.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 5.105 5.105 5.104 5.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 31.23 31.23 31.2 31.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 12.22 12.22 12.19 12.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.81 111.81 111.69 111.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 4.09 4.09 4.08 4.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 52.17 52.17 51.92 52.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 331.59 331.59 331.18 331.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 20.05 20.05 20 20.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.37 16.37 16.36 16.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 237.3 237.3 237 237.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 110.72 110.72 110.52 112.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.52 57.52 57.46 57.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 28.95 28.95 28.89 29.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.03 18.03 17.97 18.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.49 111.49 111.49 111.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 1.4332 1.4332 1.4122 1.4348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 32.34 32.34 32.29 32.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 36.16 36.16 36.09 36.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.85 10.85 10.85 10.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 41.72 41.72 41.34 42.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 162.86 162.86 162.75 163.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 55.84 55.84 55.61 55.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 35.13 35.13 35.04 35.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 91.89 91.89 91.76 91.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 17.03 17.03 16.8 17.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 21.91 21.91 21.84 21.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 54.46 54.46 54.42 54.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 52.62 52.62 52.56 52.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 49.135 49.135 49 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 51.42 51.42 51.3 51.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 55.77 55.77 55.69 55.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 13.88 13.88 13.88 13.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 21.705 21.705 21.285 21.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 46.87 46.87 46.76 46.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 228.31 228.31 228.04 229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 5.64 5.64 5.64 5.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 84.02 84.02 84.02 84.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 6.89 6.89 6.86 7.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 14.44 14.44 14.44 14.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 76.94 76.94 76.81 77.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.81 14.81 14.78 14.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc ( 52.05 52.05 51.91 52.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Grains 3.255 3.255 3.255 3.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI India 603.7 603.7 602 604.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi MSCI China UCITS 271.27 271.27 271.14 272.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 165.3 165.3 165.3 165.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db Brent Crude Oil Booster 54.4 54.4 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS 5x Long USD Short EUR 67.25 67.25 67.25 67.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree US Equity Income 17.44 17.44 17.44 17.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Italia Equity PIR C Acc 121.14 121.14 121.12 121.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 26.3 26.3 26.3 26.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 435.66 435.66 435.66 437.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 151.31 151.31 151.14 151.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 393.02 393.02 391.69 393.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 350.19 350.19 350.19 350.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 386.65 386.65 385.45 386.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 158.5 158.5 158.5 159.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 16.58 16.58 16.56 16.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 113.58 113.58 113.58 113.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 280.38 280.38 280.04 280.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 285.75 285.75 285.56 285.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 871.76 871.76 870 879.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedg 15.89 15.89 15.89 15.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 15.1 15.1 15.08 15.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accum 55.31 55.31 55.03 55.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Nickel 13.1 13.1 12.99 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Soybeans 20.63 20.63 20.57 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DAX 142.92 142.92 142.3 143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short Silver 7.16 7.16 7.16 7.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS LevDAX 132.06 132.06 131.12 132.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P 500 UCITS 344.64 344.64 344.57 344.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost FTSE MIB Banks 153.55 153.55 152.5 153.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI China UCITS 9.14 9.14 9.12 9.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor BTP Daily Short 34.98 34.98 34.94 34.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core DAX UCITS 129.58 129.58 129.04 129.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 96.17 96.17 95.97 96.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Long SEK Short EUR 43.08 43.08 43.03 43.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical PM Basket 129.9 129.9 129.81 131.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short USD Long EUR 34.91 34.91 34.88 34.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE Japan USD 30.88 30.88 30.82 30.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS WTI Short Crude Oil 38.38 38.38 38.38 38.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 49.04 49.04 49.03 49.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Gold 3X Short Daily 28.18 28.18 27.96 28.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS 3x Daily Long Nickel 29.9 29.9 28.49 29.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin FTSE India UCITS 25.17 25.17 25.14 25.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Canada UCITS 138.69 138.69 138.34 138.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 67.2 67.2 67.14 67.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost EM 3x Leverage Daily 171 171 171 173.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers DAX UCITS DR 146.12 146.12 145.62 146.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS 3x Daily Short Nickel 0.933 0.933 0.925 0.948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Copper 3x Short Daily 11.12 11.12 11.05 11.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 17.3 17.3 17.2 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 184.18 184.18 183.9 184.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 527.8 527.8 526.6 527.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Coffee 2.36 2.36 2.356 2.378 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 68.15 68.15 68.15 68.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Korea UCITS Acc 197.05 197.05 196.95 197.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 241.98 241.98 241.83 242.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 9.05 9.05 9 9.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source Physical Gold P Certs 142.11 142.11 141.52 142.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 66.31 66.31 66.11 66.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
x-trackers Swiss Large DR 1D 108.74 108.74 108.42 108.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares China Large Cap UCITS 111.76 111.76 111.5 111.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 54.1 54.1 54.08 54.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 113.7 113.7 113.44 113.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 108.16 108.16 107.66 108.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db Physical Silver Euro Hedged 154.95 154.95 154.32 154.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 162.98 162.98 162.22 163.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 237.95 237.95 237.55 238.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 199.11 199.11 198.29 199.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 1053.1 1053.1 1046.31 1055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 7.279 7.279 7.246 7.279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.87 157.87 157.87 158.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 8.85 8.85 8.84 8.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 50.95 50.95 50.8 50.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 35.3 35.3 35.13 35.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard USD EM Government Bond 42.63 42.63 42.59 42.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db Physical Platinum Euro Hedged 73.55 73.55 73.19 74.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Health Care S&P US Sector Source 456.22 456.22 455.13 456.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 49.01 49.01 48.94 49.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 5.677 5.677 5.677 5.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 256.35 256.35 256.35 257 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI North America UCITS 65.32 65.32 65.3 65.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 409.1 409.1 408.53 411.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Palladium 2X Leverage Daily 514.66 514.66 505 515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Wd Health Care 36.71 36.71 36.575 36.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 72.02 72.02 71.87 72.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 112.08 112.08 111.95 113.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 28.74 28.74 28.71 28.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 282.87 282.87 281.69 283.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 248.68 248.68 245.14 248.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI USA Socially Responsible 144.75 144.75 144.52 144.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 227.45 227.45 226.9 227.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 56.71 56.71 56.56 56.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.218 4.218 4.216 4.218 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 41.09 41.09 41.05 41.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays 1-3 US Treasury Bond 42.78 42.78 42.74 42.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 160.04 160.04 159.7 160.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 46.27 46.27 46.19 46.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 244.39 244.39 243.93 244.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 59.05 59.05 59.05 59.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 18.78 18.78 18.78 18.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 15.32 15.32 15.3 15.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 256.78 256.78 255.87 258.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 37.12 37.12 36.98 37.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 53.67 53.67 53.63 53.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 25.54 25.54 25.41 25.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc 194.1 194.1 193.32 194.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares European Property Yield UCITS 40.47 40.47 40.4 40.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 73.5 73.5 73.27 73.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 38.38 38.38 38.37 38.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 199.72 199.72 198.82 199.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 213.6 213.6 212.61 214.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 60.92 60.92 60.81 61.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 23.54 23.54 23.54 23.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 12.76 12.76 12.76 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 78.26 78.26 77.99 78.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 28.61 28.61 28.54 28.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 43.26 43.26 43.2 43.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 47.08 47.08 46.755 47.135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 42.38 42.38 42.31 42.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 127.28 127.28 126.42 127.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 24.71 24.71 24.71 24.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 50.78 50.78 50.71 50.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 46.48 46.48 46.45 46.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 13.32 13.32 13.28 13.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 97.8 97.8 97.66 97.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 190.47 190.47 190.22 190.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 35.1 35.1 35.07 35.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 40.31 40.31 40.13 40.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 85.39 85.39 85.24 85.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.48 140.48 140.4 140.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 96.72 96.72 96.62 96.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 85.41 85.41 85.38 85.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 139.73 139.73 139.55 139.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 9.19 9.19 8.9 9.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 293.83 293.83 292.1 293.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 43.31 43.31 43.28 43.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 18.27 18.27 18.24 18.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 17.35 17.35 17.28 17.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 82.2 82.2 82.2 82.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 283.25 283.25 282.63 283.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 57.29 57.29 57.29 57.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 61.68 61.68 61.68 61.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 34.96 34.96 34.95 35.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 87.71 87.71 87.6 87.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 87.45 87.45 86.74 87.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 38.6 38.6 38.6 38.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 41.09 41.09 41.09 41.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 15.81 15.81 15.8 15.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 59.58 59.58 59.5 59.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 83.92 83.92 83.87 83.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 23.2 23.2 23.15 23.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 251.25 251.25 251.06 251.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 318.86 318.86 318.5 319.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS ETF 45.74 45.74 45.62 45.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 20.53 20.53 20.46 20.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.06 21.06 21.04 21.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 28.05 28.05 27.98 28.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 11.954 11.954 11.946 11.968 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 41.28 41.28 41.18 41.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 325 325 324.99 325.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 30.09 30.09 30 30.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Clas 16.36 16.36 16.36 16.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 45.84 45.84 45.7 45.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 13.7 13.7 13.5 13.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 24.88 24.88 24.78 24.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 77.77 77.77 77.74 77.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market 98.64 98.64 98.44 98.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 90.81 90.81 90.69 90.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 149.72 149.72 149.72 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 102.82 102.82 102.1 102.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 439.83 439.83 438.57 439.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 193.81 193.81 193.62 194.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 164.97 164.97 164.8 165.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 80.65 80.65 80.46 80.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 71.18 71.18 70.9 71.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 86 86 85.99 86.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 24.26 24.26 24.26 24.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 15.27 15.27 15.22 15.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU 27.07 27.07 27.05 27.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 49.52 49.52 49.36 49.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Coffee 0.687 0.687 0.684 0.691 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost WTI Oil 11.726 11.726 11.662 11.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Lev Natural Gas 1.463 1.463 1.425 1.4662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Leveraged Wheat 16.95 16.95 16.24 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical Silver 19.87 19.87 19.69 19.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC MSCI World UCITS 24.49 24.49 24.44 24.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Industrial Metals 12.03 12.03 12.01 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Physical Platinum 94.38 94.38 93.79 95.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source MSCI World UCITS 71.57 71.57 71.42 71.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR MSCI EM Asia UCITS 76.6 76.6 76.54 76.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS 3X Daily Long Coffee 2.093 2.093 2.0705 2.1445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Leveraged Copper ETC 8.704 8.704 8.64 8.775 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Leveraged Silver ETC 6.83 6.83 6.68 6.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin FTSE China UCITS 32.27 32.27 32.24 32.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 10.34 10.34 10.3 10.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Sust MSCI USA SRI 9.76 9.76 9.74 9.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares UK Dividend UCITS 8.4 8.4 8.37 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFs 3X Short USD Long EUR 12.33 12.33 12.27 12.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Gold 7.259 7.259 7.22 7.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Digitalisation Acc 9.03 9.03 9 9.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 34.38 34.38 34.32 34.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 38.69 38.69 38.63 38.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source Bloomberg Commodity 14.982 14.982 14.912 14.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Silver 3X Short Daily 4.29 4.29 4.276 4.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.711 3.711 3.648 3.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db Physical Gold Euro Hedged 113.52 113.52 113.06 113.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 19.26 19.26 19.19 19.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 16.49 16.49 16.48 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core MSCI World UCITS 66.76 66.76 66.66 66.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors Gold Miners UK 31.02 31.02 30.48 31.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 90.93 90.93 90.83 91.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Copper 3x Leverage Daily 23.43 23.43 23.36 23.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Silver 3X Leverage Daily 2.452 2.452 2.39 2.4525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 7.664 7.664 7.659 7.664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 89.08 89.08 88.82 89.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 43.3 43.3 43.21 43.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 65.46 65.46 65.38 65.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 97.84 97.84 97.68 97.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 46.69 46.69 46.64 46.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Barclays Floating Rate FR 100.63 100.63 100.61 100.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Solutions Ise Cyber Security Go 19.9 19.9 19.852 20.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Natural Gas 3x Short Daily 6.82 6.82 6.8 7.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.69 99.69 99.59 99.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 22.64 22.64 22.63 22.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.96 0.96 0.9526 0.9619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 12.02 12.02 11.99 12.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Copper 1x Daily Short 16.1 16.1 16.02 16.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 23.9 23.9 23.84 23.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 13.88 13.88 13.82 13.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS 10.36 10.36 10.34 10.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 15.4 15.4 15.36 15.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.18 100.18 100.14 100.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 33.13 33.13 32.98 33.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 10.51 10.51 10.45 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 29.9 29.9 29.38 29.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 21.57 21.57 21.51 21.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 87.9 87.9 87.76 87.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 33.66 33.66 33.56 33.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares SP 500 High Dividend FR 27.64 27.64 27.64 27.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 27.43 27.43 27.23 27.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 34.17 34.17 34.08 34.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 20.96 20.96 20.94 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 30.59 30.59 30.55 30.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF USD Acc 21.39 21.39 21.29 21.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 90.58 90.58 90.36 90.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 26.29 26.29 26.23 26.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 26.6 26.6 26.6 26.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 37.98 37.98 37.92 38.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 52.4 52.4 52.18 52.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 96.35 96.35 96.2 96.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 132.08 132.08 131.91 132.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 36.97 36.97 36.94 37.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 42.91 42.91 42.82 42.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.55 22.55 22.53 22.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.32 174.32 174.28 174.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.25 5.25 5.24 5.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 43.4 43.4 43.4 43.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 43.83 43.83 43.63 43.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 21.54 21.54 21.53 21.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 87.8 87.8 87.66 87.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 18.06 18.06 17.97 18.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 9.33 9.33 9.31 9.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.25 30.25 30.25 30.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 92.77 92.77 92.6 92.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 102.51 102.51 102.46 102.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 11.47 11.47 11.4 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 22.84 22.84 22.77 22.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 22.58 22.58 22.53 22.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.338 10.338 10.28 10.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 121.4 121.4 121.29 121.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 25.38 25.38 25.25 25.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 215.99 215.99 215.04 216.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 22.68 22.68 22.64 22.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 37.59 37.59 37.55 37.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 116.55 116.55 116.47 116.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 0.79 0.79 0.7577 0.7938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 20.8 20.8 20.8 20.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 23.67 23.67 23.6 23.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 15.57 15.57 15.57 15.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 6.53 6.53 6.52 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 13.56 13.56 13.52 13.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.92 14.92 14.86 14.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 19.44 19.44 19.39 19.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 57.18 57.18 57.15 57.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 15.132 15.132 15.114 15.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 12.71 12.71 12.66 12.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Ye 10.15 10.15 10.13 10.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS (USD) A-d 12.34 12.34 12.3 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.83 13.83 13.82 13.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible U 13.15 13.15 13.13 13.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Natural Gas 0.012 0.012 0.0117 0.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Short Gold 14.78 14.78 14.71 14.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Short Natural Gas 553 553 553 558.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Long USD Short EUR 49.83 49.83 49.83 49.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Physical Palladium 208.18 208.18 205.85 208.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Short GBP Long EUR 35.98 35.98 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 338.52 338.52 338.52 339.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 106.6 106.6 105.81 107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 90.48 90.48 90.48 90.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 107.26 107.26 107.18 107.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 209.39 209.39 208.51 209.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 37.59 37.59 37.59 37.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 204.15 204.15 203.6 204.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 81.08 81.08 81.08 81.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 15.93 15.93 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 262.4 262.4 261.35 262.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 242 242 242 243.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 266.55 266.55 266.52 267.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 242.04 242.04 242.04 242.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 24.97 24.97 24.91 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 12.78 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Corn 0.849 0.849 0.843 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Cocoa 2.2 2.2 2.18 2.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Sugar 6.69 6.69 6.47 6.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Copper 30.35 30.35 30.35 30.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Cotton 2.015 2.015 2.009 2.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Energy 2.107 2.107 2.107 2.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Aluminium 2.704 2.704 2.702 2.709 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db Physical Gold 142.52 142.52 141.85 142.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS WTI Crude Oil 4.51 4.51 4.48 4.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC S&P 500 UCITS 34.8 34.8 34.8 34.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS All Commodities 7.348 7.348 7.323 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Boost Levdax 3X Daily 255.55 255.55 252.64 255.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI World UCITS 24.25 24.25 24.23 24.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Leveraged Corn ETC 2 2 1.957 2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Leveraged Gold ETC 46.76 46.76 46.05 46.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR Barclays U.S. TIPS 28.67 28.67 28.61 28.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Physical Swiss Gold 141.3 141.3 140.5 141.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 41.57 41.57 41.54 41.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Franklin FTSE Korea UCITS 37.53 37.53 37.53 37.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
VanEck Junior Gold Miners 35.01 35.01 34.4 35.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares EURO Dividend UCITS 20.49 20.49 20.48 20.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard EUR Corporate Bond 54.51 54.51 54.49 54.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Gold Bullion Securities 136.93 136.93 136.3 137.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 60.59 60.59 60.47 60.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 24.29 24.29 24.24 24.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.78 17.78 17.76 17.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 98.7 98.7 98.7 98.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 146.02 146.02 145.44 146.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 40.41 40.41 40.37 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 14.96 14.96 14.92 14.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 60.56 60.56 60.31 60.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 109.8 109.8 109.4 109.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 11.5 11.5 11.49 11.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 231.65 231.65 231.05 232.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 112.74 112.74 112.69 112.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 36.47 36.47 36.45 36.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 22.39 22.39 22.39 22.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
ETFS Commodity Securities Brent Crude 21.82 21.82 21.63 21.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 47.2 47.2 47 47.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 135.04 135.04 134.94 135.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 61.17 61.17 60.81 61.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SG ETC BTP Futur -5X Daily Short Collat 10.88 10.88 10.88 10.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.63 143.63 143.63 143.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 39.72 39.72 39.71 40.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 21.18 21.18 21 21.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 69.41 69.41 69.41 69.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 59.44 59.44 59.42 59.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.96 3.96 3.93 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 68.4 68.4 68.4 68.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.7 10.7 10.68 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 27.59 27.59 27.59 27.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.459 0.459 0.4576 0.4613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 81.56 81.56 81.31 81.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 21.12 21.12 21.09 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 111.3 111.3 111.3 111.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 91.62 91.62 91.43 91.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.13 168.13 168.11 168.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 10.69 10.69 10.68 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 6.2 6.2 6.18 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 85.47 85.47 85.25 85.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor USD Liquid Investment Gra 94.72 94.72 94.59 94.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 9.881 9.881 9.856 9.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 46.6 46.6 46.3 49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 28.4 28.4 28.11 28.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC 30 30 30 30.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 17.67 17.67 17.63 17.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 19.41 19.41 19.37 19.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 26.72 26.72 26.68 26.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 33.51 33.51 33.48 33.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
db Physical Silver 202.44 202.44 201.46 203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard USD Corp Bd 47.4 47.4 47.34 47.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Long CHF Short EUR 54.7 54.7 54.7 54.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard FTSE Dev World 71.64 71.64 71.56 71.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard USD Treasury Bd 21.47 21.47 21.47 21.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 437.43 437.43 436.41 437.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard FTSE Developed Europe 33.94 33.94 33.94 33.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 135.74 135.74 135.7 135.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.25 13.25 13.25 13.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 91.9 91.9 91.77 91.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 68.65 68.65 68.49 68.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc 12.81 12.81 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 38.95 38.95 38.8 38.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 99.82 99.82 99.71 99.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 49.05 49.05 49.05 49.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 10.79 10.79 10.77 10.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS 1A EUR 119.71 119.71 119.71 119.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 45.75 45.75 45.75 45.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.02 168.02 167.99 168.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.52 209.52 209.52 209.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS 46.62 46.62 46.55 46.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SG ETC Natural Gas +2x Daily Leveraged Collaterali 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Tin 41.45 41.45 41.16 42.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Silver 19.17 19.17 19 19.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITSo Cash 103.81 103.81 103.8 103.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares EURO STOXX UCITS 43.73 43.73 43.73 43.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi MSCI EM Asia UCITS 38.7 38.7 38.66 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Copper 7.461 7.461 7.449 7.497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Leveraged Aluminium ETC 2.323 2.323 2.316 2.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 21.75 21.75 21.68 21.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF 22.95 22.95 22.95 23.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.18 5.18 5.18 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Core Commodity CRB TR UCITS 19.74 19.74 19.74 19.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 55.55 55.55 55.55 55.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.27 28.27 28.23 28.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 35.24 35.24 35.18 35.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 63.68 63.68 63.48 63.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 51.87 51.87 51.71 51.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 59.2 59.2 59.05 59.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals 8.02 8.02 8.01 8.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Source Real Estate S&P US Select Sector 17.91 17.91 17.88 17.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 143.4 143.4 143.35 143.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 26.11 26.11 26.05 26.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD 89.94 89.94 89.94 90.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 27.24 27.24 27.2 27.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 18.68 18.68 18.63 18.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 5.71 5.71 5.71 5.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.518 0.518 0.517 0.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Boost Shortdax 3X Daily ETC 1.29 1.29 1.29 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Global Infrastructure UCITS 26.36 26.36 26.35 26.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 3.5 3.5 3.48 3.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 7.39 7.39 7.38 7.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.18 31.18 31.18 31.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
SPDR MSCI Europe UCITS 236.75 236.75 236.6 236.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI Indonesia UCITS 60.5 60.5 60.5 60.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS 3x Long GBP Short EUR 38.09 38.09 37.57 38.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 13.12 13.12 13.12 13.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 142.62 142.62 142.52 142.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 201.6 201.6 201.6 202.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 408.9 408.9 408.7 409.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 96.51 96.51 95.78 96.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 385.53 385.53 384.94 385.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 39.28 39.28 39.28 39.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 60.12 60.12 60.06 60.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 35.44 35.44 35.44 35.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 341.07 341.07 340.06 341.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 244.91 244.91 244.74 244.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 106.6 106.6 106.6 106.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 11.01 11.01 10.94 11.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap 19.33 19.33 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 16 16 15.93 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Boost BTP 10Y 5x Short Daily 9.69 9.69 9.6 9.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Cotton 8.82 8.82 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 79.15 79.15 78.87 79.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Boost Enhanced Industrial Metals 25.48 25.48 25.38 25.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 3.058 3.058 3.057 3.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Vanguard Eurozone Government Bond 27.16 27.16 27.11 27.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 145.66 145.66 145.1 145.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 23.23 23.23 23.13 23.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.91 7.91 7.89 7.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 30.98 30.98 30.98 31.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 23.2 23.2 23.18 23.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 19.4 19.4 19.32 19.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 11.97 11.97 11.9 11.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 22.02 22.02 22 22.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Lean Hogs 0.345 0.345 0.341 0.345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS Natural Gas 0.0101 0.0101 0.01 0.0101 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Corn 3.889 3.889 3.865 3.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares FTSE MIB UCITS Dist 14.62 14.62 14.62 14.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Europe Quality DE 8.28 8.28 8.27 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.94 26.94 26.91 26.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.2875 5.2875 5.285 5.2925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 1.633 1.633 1.633 1.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 7.79 7.79 7.79 7.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8.12 8.12 8.11 8.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 1.36 1.36 1.33 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 34.32 34.32 34.3 34.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 0.51 0.51 0.5 0.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 54.04 54.04 53.99 54.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Soybeans 8.95 8.95 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 266.61 266.61 266.61 267.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 9.75 9.75 9.57 9.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 164.5 164.5 164.5 164.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 180.36 180.36 180.36 181.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 3183 3183 3183 3193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 28.5 28.5 28.5 28.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.625 4.625 4.625 4.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 260.43 260.43 260.43 260.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation 26.18 26.18 26.18 26.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 26.99 26.99 26.99 26.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 208.6 208.6 208.6 208.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR 26.51 26.51 26.51 26.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 151.03 151.03 150.73 151.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.88 96.88 96.88 96.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 42.15 42.15 42.15 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 42.83 42.83 42.83 42.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 91.63 91.63 89.66 91.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 71.26 71.26 71.26 71.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Long GBP Short EUR 48.15 48.15 47.96 48.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Long NOK Short EUR 39.74 39.74 39.74 39.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 1.9246 1.9246 1.8548 1.9246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 34.52 34.52 34.48 34.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 44.05 44.05 44.05 44.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Digital Security UCITS Acc 6.09 6.09 6.09 6.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 9.85 9.85 9.84 9.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 60.48 60.48 60.39 60.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 53.14 53.14 52.95 53.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.57 99.57 99.57 99.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 50.14 50.14 50.12 50.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 109.97 109.97 109.92 110.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 58.58 58.58 58.38 58.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 13.84 13.84 13.83 13.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 119.88 119.88 119.54 119.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U 15.3 15.3 15.3 15.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.63 22.63 22.61 22.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 41.23 41.23 41.23 41.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 8.81 8.81 8.78 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 1.39 1.39 1.38 1.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Sust MSCI EM SRI 7.13 7.13 7.13 7.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi MSCI Germany UCITS 276.6 276.6 276.1 276.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SG WTI Oil Collateralized 10.23 10.23 10.23 10.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 37.31 37.31 37.26 37.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 64.01 64.01 63.86 64.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db Physical Palladium Euro Hedged 159.7 159.7 159.16 159.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 23.53 23.53 23.53 23.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Floating Rate USD Corporate 94.2 94.2 94.06 94.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 93.58 93.58 93.55 93.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 26.55 26.55 26.52 26.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 32.47 32.47 32.47 32.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 25.08 25.08 25.08 25.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 11.45 11.45 11.45 11.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR 18.91 18.91 18.91 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67 67 67 67.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 25.81 25.81 25.75 25.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SG ETC Bund Futur -5X Daily Short Collat 29.8 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 43.64 43.64 43.64 43.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF 11.75 11.75 11.72 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 161.81 161.81 161.74 161.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 26.32 26.32 26.28 26.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 162.32 162.32 162.32 162.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.89 10.89 10.89 10.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh 32.31 32.31 32.31 32.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 53 53 53 53.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Source S&P 500 Hedged 32.88 32.88 32.88 32.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.28 5.28 5.28 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 30.045 30.045 29.93 30.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 12.49 12.49 12.48 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 1.72 1.72 1.71 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 1.541 1.541 1.537 1.545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 13.44 13.44 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 30.7 30.7 30.7 30.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 110.6 110.6 110.5 110.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
ETFS Precious Metals 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC MSCI Japan UCITS 33.66 33.66 33.63 33.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
HSBC MSCI Russia Capped 9.58 9.58 9.58 9.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS 5x Short USD Long EUR 8.74 8.74 8.74 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Franklin FTSE Brazil UCITS 17.86 17.86 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 183.26 183.26 183.22 183.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.112 8.112 8.112 8.112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 37.45 37.45 37.34 37.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 372.1 372.1 372.1 372.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 52.02 52.02 52.01 52.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 27.43 27.43 27.39 27.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 107.98 107.98 107.98 108.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 81.9 81.9 81.04 81.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 9.79 9.79 9.77 9.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.02 17.02 16.99 17.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 36.42 36.42 36.42 36.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 12.59 12.59 12.56 12.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 30.32 30.32 30.32 30.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS Agriculture 4.3 4.3 4.27 4.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Sugar 2.785 2.785 2.785 2.785 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.35 124.35 124.33 124.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 51.21 51.21 51.08 51.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Boost Brent Oil 16.94 16.94 16.94 16.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Zinc 11.16 11.16 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Nickel 6.854 6.854 6.854 6.854 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 169.86 169.86 169.86 170.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 17 17 17 17.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
SG ETC Gold -1x Daily Short Collateralized 29.91 29.91 29.91 29.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.23 52.23 52.23 52.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short 42.3 42.3 42.2 42.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 9.29 9.29 9.29 9.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 141.71 141.71 141.71 141.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 16.79 16.79 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 21.67 21.67 21.43 21.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 0.868 0.868 0.862 0.868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Source MSCI Europe 258.7 258.7 258.7 258.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 223.46 223.46 223.46 223.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 53.27 53.27 53.26 53.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 100.21 100.21 100.21 100.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.5 97.5 97.5 97.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 25.36 25.36 25.34 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS EUR Acc 34.47 34.47 34.47 34.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 3.962 3.962 3.96 3.962 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS E 13.7 13.7 13.67 13.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۰۲
UBS MSCI Emerging Markets 110.66 110.66 110.66 110.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 68.64 68.64 68.64 68.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 54.22 54.22 53.93 54.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 71.38 71.38 71.26 71.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 13.51 13.51 13.51 13.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 241.49 241.49 241.49 241.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 114.43 114.43 114.43 114.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS Zinc 7.37 7.37 7.29 7.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor UCITS Privex D-EUR 10.74 10.74 10.74 10.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 11.54 11.54 11.49 11.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 42.19 42.19 42.12 42.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
SPDR MSCI EMU 59.27 59.27 59.27 59.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Think Morningstar High Dividend 28.57 28.57 28.57 28.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 106.63 106.63 106.63 106.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 167.57 167.57 167.57 167.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 194.5 194.5 194.5 194.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 12.15 12.15 12.14 12.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Amundi CAC 40 UCITS 93.15 93.15 92.9 93.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MDAX UCITS DE 275.65 275.65 275.65 275.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Nifty 50 162.42 162.42 162.42 162.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Source STOXX Europe 600 UCITS 96.6 96.6 96.6 96.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 70.45 70.45 70.4 71.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Europe Equity Income 11.58 11.58 11.58 11.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 300.7 300.7 299.85 300.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 44.75 44.75 44.75 44.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 29.66 29.66 29.66 29.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CR 101.54 101.54 101.54 101.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.26 112.26 112.26 112.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Brent Crude 32.06 32.06 32.06 32.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Silver 4.934 4.934 4.934 4.987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 1.59 1.59 1.59 1.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 4.51 4.51 4.51 4.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Agriculture 5.98 5.98 5.98 5.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 24.25 24.25 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.9 59.9 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 39.84 39.84 39.84 39.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 86.03 86.03 86 86.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 247.25 247.25 246.77 247.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 44.1 44.1 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 23.59 23.59 23.55 23.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.94 249.94 249.94 249.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 25.04 25.04 25.04 25.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filt 14.68 14.68 14.64 14.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
ETFS Gasoline 20.36 20.36 20.36 20.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 45.34 45.34 45.34 45.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 35.23 35.23 35.23 35.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 577.02 577.02 577.02 577.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
ETFS Soybean Oil 4.522 4.522 4.522 4.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Long JPY Short EUR 40.09 40.09 40.09 40.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 24.23 24.23 24.23 24.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 89.05 89.05 89.05 89.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 14.47 14.47 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 189.19 189.19 189.19 189.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 49.4 49.4 49.4 49.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 158.42 158.42 158.42 158.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 149.4 149.4 149.4 149.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.38 31.38 31.38 31.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.64 10.64 10.64 10.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 69.09 69.09 69.09 69.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Boost Bund 30Y 3X Short Daily 35.7 35.7 35.7 35.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 53.7 53.7 53.7 53.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 88.84 88.84 88.84 88.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 139.36 139.36 139.36 139.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 24.09 24.09 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS 24.6 24.6 24.6 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.42 9.42 9.42 9.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 86.86 86.86 86.86 86.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۳۱
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 92.26 92.26 92.26 92.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۲
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 18.55 18.55 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۲
Source Russell 2000 UCITS 91.73 91.73 91.73 91.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 18.68 18.68 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
iShares Euro Government Bond 10-15yr 196.6 196.6 196.6 196.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 19.72 19.72 19.72 19.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 219.82 219.82 219.82 219.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF 31.7 31.7 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 74.03 74.03 74.03 74.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi MSCI EMU UCITS 241.6 241.6 241.2 241.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 23.15 23.15 22.97 23.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 74.61 74.61 74.61 74.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corp USD 14.96 14.96 14.96 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 31.39 31.39 31.39 31.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SG ETC BTP Futur +5X Daily Long Collat 275.73 275.73 275.73 275.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 203.12 203.12 203.12 203.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 9.97 9.97 9.97 9.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SG ETC Natural Gas Daily Euro Hedged Collateralize 13.28 13.28 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 64.23 64.23 64.23 64.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 23.01 23.01 23.01 23.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS 56.07 56.07 56.07 56.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Petroleum 8.11 8.11 8.1 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI UK A-acc 26.61 26.61 26.59 26.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
iShares MSCI EMU Dist 5.654 5.654 5.65 5.655 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 29.52 29.52 29.41 29.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 3.99 3.99 3.99 4.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
Source RDX UCITS 121.1 121.1 121.1 121.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Leveraged Nickel 73.67 73.67 72.8 73.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 79.6 79.6 79.6 80.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Lev Petroleum DJ UBSCI 13.96 13.96 13.96 14.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 154.07 154.07 154.07 154.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 88.83 88.83 88.83 88.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short 3.67 3.67 3.63 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 50.84 50.84 50.84 50.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 26.29 26.29 26.29 26.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 21.84 21.84 21.71 21.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 43.93 43.93 43.93 43.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Equity UC 26.36 26.36 26.36 26.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 37.73 37.73 37.68 37.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 21.56 21.56 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
ETFS Short Nickel 15.56 15.56 15.56 15.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS Livestock 2.01 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 89.61 89.61 89.56 89.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 195.16 195.16 194.72 195.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS Forward WTI Crude Oil 27.08 27.08 27.08 27.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 88.96 88.96 88.96 89.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe 26.31 26.31 26.27 26.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 14.71 14.71 14.71 14.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
SG ETC Natural Gas Collateralized 12.78 12.78 12.69 12.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 108.26 108.26 108.26 108.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۴:۰۱
ETFS 5x Long GBP Short EUR 20.66 20.66 20.66 20.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 60.47 60.47 60.47 60.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
Think Global Equity 50.23 50.23 50.23 50.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۳:۰۲
ETFS 5x Short GBP Long EUR 24.2 24.2 24.2 24.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.1 100.1 100.1 100.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collateralized 38.45 38.45 38.45 38.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 50.88 50.88 50.88 50.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS 24.3 24.3 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 50.62 50.62 50.62 50.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Boost S&P 500 3X Short Daily 0.5 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Boost Palladium 1X Short Daily 9.08 9.08 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Jap ex CW UCITS 11.84 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 123.86 123.86 123.86 123.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 17.99 17.99 17.99 17.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 37.8 37.8 37.8 38.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Lead 14.4 14.4 14.25 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi MSCI Brazil UCITS 36.16 36.16 35.95 36.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 109.01 109.01 109 109.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.02 5.02 5.01 5.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۰:۰۲
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 42.56 42.56 42.56 42.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 13.87 13.87 13.87 13.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 193.5 193.5 193.5 193.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
ETFS Softs 2.732 2.732 2.732 2.732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS 24.94 24.94 24.94 24.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 25.06 25.06 25.06 25.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 40.47 40.47 40.47 40.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۷:۰۲
db Energy Booster Euro Hedged 34.77 34.77 34.77 34.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC MSCI South Africa 43.7 43.7 43.7 44.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 156.44 156.44 156.44 156.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۳۱
db x-trackers Russell Midcap 28.97 28.97 28.97 29.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۵:۰۲
ETFS Daily Hedged Aluminum 6.44 6.44 6.44 6.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.22 13.22 13.22 13.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 189.5 189.5 189.5 189.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS 48.81 48.81 48.81 48.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۳:۰۲
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Di 36.19 36.19 36.19 36.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 271.35 271.35 271.35 271.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۲
Boost US Treasuries 10Y 3X Short Daily 52.17 52.17 52.17 52.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۲
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۲:۰۲
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 52.82 52.82 52.73 52.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 3X Short CHF Long EUR 16.56 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 107.08 107.08 107.08 107.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EU 11.03 11.03 11.01 11.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲۰:۰۲
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond 27.73 27.73 27.73 27.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 35.31 35.31 35.31 35.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Wisdomtree Europe Equity UK 17.34 17.34 17.34 17.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۸:۳۱
WisdomTree Japan Equity UK 15.55 15.55 15.55 15.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۸:۰۲
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.48 10.48 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 23.75 23.75 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۳۱
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 108.28 108.28 108.18 108.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۵:۰۲
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 70.7 70.7 70.7 70.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 223.48 223.48 223.48 223.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴:۰۲
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 17.91 17.91 17.91 17.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
SG ETC Gold Daily Euro Hedged Collateralized 53.6 53.6 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۰۳
ETFS 3x Short JPY Long EUR 32 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 61.17 61.17 61.17 61.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۵:۳۱
Franklin Liberty USD Inv Grd Corp Bd UCITS 23.79 23.79 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۱
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 86.33 86.33 86.33 86.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۰۲
Boost Enhanced Energy 18.38 18.38 18.38 18.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
UBS MSCI Canada UCITS EUR 19.99 19.99 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 405.14 405.14 403.8 405.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS 1A E 139.98 139.98 139.61 139.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۰۲
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 29.8 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۶:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI 86.11 86.11 86.11 86.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF H 9.73 9.73 9.73 9.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۳:۰۲
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 29.31 29.31 29.31 29.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 280.55 280.55 280.55 280.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۸:۳۱
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 26.09 26.09 26.09 26.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist 36.27 36.27 36.27 36.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۱
Lyxor Euro High Yield Sustainable Exposure UCITS E 20.3 20.3 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Forward All Commodities 5.99 5.99 5.99 5.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 323.52 323.52 323.52 323.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۲
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 20.98 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۲
ETFS Short CHF Long EUR 31.47 31.47 31.47 31.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۳۱
SG Gold Collateralized 51.77 51.77 51.77 51.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۲
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS E 47.2 47.2 47.15 47.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 22.09 22.09 22.09 22.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۲۰:۰۲
ETFS Short Industrial Metals DJ 28.36 28.36 28.36 28.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۰۱
SG ETC Gold +2x Daily Leveraged Collateralized 64.87 64.87 64.87 64.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
ETFS Short NOK Long EUR 43.75 43.75 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
SG ETC BTP Futur +3X Daily Long Collat 205.94 205.94 205.94 205.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۲:۰۲
ETFS Short SEK Long EUR 41.09 41.09 41.09 41.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.63 143.63 143.62 143.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 232.6 232.6 231.83 232.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 162.54 162.54 162.47 162.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.16 168.16 168.15 168.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.6 249.6 249.37 250.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 252.71 252.71 252.19 253.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 47.54 47.54 47.27 47.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 25 452.74 452.74 450.61 456.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 408.05 408.05 407.01 411.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 60.85 60.85 60.2 60.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 19.56 19.56 19.56 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
Vanguard Global Value Factor 31.59 31.59 31.54 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 286.1 286.1 285.73 287.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard Global Momentum Factor 38.53 38.53 38.53 40.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸:۳۲
Vanguard Global Min Volatility 30.02 30.02 30.02 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.62 209.62 209.49 209.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴:۳۲
Vanguard Global Liquidity Factor 36.62 36.62 36.62 36.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴:۰۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 195.37 195.37 195.37 195.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴:۰۳
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg D 18.55 18.55 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 49.57 49.57 49.57 49.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 118.09 118.09 118.09 118.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 79.77 79.77 79.77 79.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi MSCI India UCITS 575.63 575.63 575.63 581.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۱
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 32.84 32.84 32.84 33.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
Vontobel Call VT 7XL XAG 18Dec20 0.007 0.007 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۴:۰۲
Vonvmib7Lslfissae181220 0.14 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۲:۳۲
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 107.16 107.16 107.16 7.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
WisdomTree India Quality Acc 15.37 15.37 15.37 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۲
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 13.41 13.41 13.41 13.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۲
UBS Irl plc MSCI USA A-acc 16.74 16.74 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۳:۰۲
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 18.5 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱۲:۰۶
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 3.22 3.22 3.22 3.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۵:۳۱
ETFS Short Copper 21.15 21.15 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۰۲
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 12.95 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 19.75 19.75 19.75 19.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 51.69 51.69 51.69 51.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱۲:۰۳
L&G Artificial Intelligence UCITS 12.02 12.02 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 14.24 14.24 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Bloomberg Barclays TIPS 1-10 hedged A-acc EUR 11.52 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 15.51 15.51 15.51 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 15.55 15.55 15.55 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 18.87 18.87 18.73 18.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۸:۳۱
HSBC MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped UCITS 12.43 12.43 12.38 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 20.47 20.47 20.46 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
WisdomTree Japan SmallCap Dividend UCITS ETF - USD 38.9 38.9 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Emerging Asia Equity Income 8.42 8.42 8.41 8.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
SG ISSUER ZT GAS X7 SHORT 18Jun21 0.0045 0.0045 0.004 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۸:۰۲
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 101.26 101.26 100.98 102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 263.2 263.2 263.2 267.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۲۰:۰۲
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 47.52 47.52 47.52 47.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
UBS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Intere 12.05 12.05 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۱
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 157.41 157.41 153.46 157.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 18.43 18.43 18.43 18.43 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱:۰۱
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 15.26 15.26 15.09 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS WTI 2Mth 10.25 10.25 10.04 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Brent Oil 1 Month USD 15.8 15.8 15.53 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.22 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۳۰
SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 1.06 1.06 1.06 9.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 15.29 15.29 11.7 9.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 1.2 1.2 1 9.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۲۰:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 19.15 19.15 19.11 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۰
SG WTI Oil -3x Daily Short Collateralized 51 51 51 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 2.8 2.8 2.8 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vonvmib7Sslfissae181220 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor Long Gold 134.96 134.96 125.24 134.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 55.46 55.46 55.46 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 88.73 88.73 88.73 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 17.12 17.12 16.89 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 147 147 146.2 148.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.3 27.3 27.25 27.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 26.12 26.12 26.12 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 106.98 106.98 106.98 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 126.26 126.26 124.86 127.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 73.8 73.8 73.8 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 67.04 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 66.35 66.35 65.93 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 67.04 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 218.53 218.53 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.1696 0.1696 0.1696 0.2183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 11.31 11.31 11.31 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Long 18 Jun 21 0.002 0.002 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 218.53 218 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 63.06 63.06 62.87 63.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Long Gold 130.9 130.9 130.9 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 139.77 139.77 139.77 139.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 51.4 51.4 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 294.55 294.55 294.55 294.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI China UCITS 268 268 268 268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical PM Basket 121.59 121.59 121.59 121.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 28.82 28.82 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 211 211 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 187.3 187.3 187.3 187.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core MSCI EMU Acc 128.08 128.08 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 139.42 139.42 139.42 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.63 24.63 24.63 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 23.96 23.96 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 40.5 40.5 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 121.78 121.78 121.78 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 206.05 206.05 206.05 206.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 249.95 249.95 249.95 249.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 423 423 423 423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 26.98 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.4 63.4 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 146.24 146.24 146.24 146.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 215.68 215.68 215.68 215.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 26.45 26.45 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.78 39.78 39.78 39.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 208.6 208.6 208.6 208.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 444.14 444.14 444.14 444.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 309.6 309.6 309.6 309.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 401.41 401.41 401.41 401.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 25.3 25.3 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI Thailand UCITS - Acc 205 205 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 362.3 362.3 362.3 362.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 19.5 19.5 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 431.32 431.32 431.32 431.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 41.31 41.31 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 330.41 330.41 330.41 330.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 88.23 88.23 88.23 88.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 255.06 255.06 255.06 255.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 96.21 96.21 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 68.21 68.21 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 52.49 52.49 52.49 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 183.29 183.29 183.29 183.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 307.7 307.7 307.7 307.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 25.52 25.52 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 121.06 121.06 121.06 121.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 29.28 29.28 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 105.62 105.62 105.62 105.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2666 2666 2666 2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 72.34 72.34 72.34 72.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 41.98 41.98 41.98 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 83.29 83.29 83.29 83.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 44.28 44.28 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 352.66 352.66 352.66 352.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 18.37 18.37 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 223.16 223.16 223.16 223.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 13.26 13.26 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.45 100.45 100.45 100.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 182.98 182.98 182.98 182.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 351.76 351.76 351.76 351.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 237.2 237.2 237.2 237.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.02 112.02 112.02 112.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.31 138.31 138.31 138.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.98 154.98 154.98 154.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 433.85 433.85 433.85 433.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 226.55 226.55 226.55 226.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 354.55 354.55 354.55 354.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 112.67 112.67 112.67 112.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 24.44 24.44 24.44 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 115.06 115.06 115.06 115.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 50.88 50.88 50.88 50.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 342.48 342.48 342.48 342.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 131.21 131.21 131.21 131.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 459 459 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 318.17 318.17 318.17 318.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 10.11 10.11 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 208.66 208.66 208.66 208.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 284.66 284.66 284.66 284.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 341.15 341.15 341.15 341.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 27.78 27.78 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 39.81 39.81 39.81 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 330.49 330.49 330.49 330.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Copper 29.35 29.35 29.35 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Silver 155.7 155.7 155.7 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source MSCI Europe 247.1 247.1 247.1 247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 305.1 305.1 305.1 305.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 88.85 88.85 88.85 88.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost FTSE MIB Banks 149.61 149.61 149.61 149.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS All Commodities 7.044 7.044 7.044 7.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Wheat 16.8 16.8 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Precious Metals 17.36 17.36 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI EMU UCITS 225.2 225.2 225.2 225.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Brent Crude 51.38 51.38 51.38 51.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 97.58 97.58 97.58 97.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe UCITS 226.25 226.25 226.25 226.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI India UCITS 554.34 554.34 554.34 554.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI World UCITS 325.33 325.33 325.33 325.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long JPY Short EUR 44.41 44.41 44.41 44.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long NOK Short EUR 40.25 40.25 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long SEK Short EUR 42.38 42.38 42.38 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long USD Short EUR 54.71 54.71 54.71 54.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 64.51 64.51 64.51 64.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 482.2 482.2 482.2 482.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI EM SRI 6.37 6.37 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Gold 3X Short Daily 54.31 54.31 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55.01 55.01 55.01 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱