ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

28,439
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۴۰۰
ساعت 21:09:51
484 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
418 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
4,354 (18.08%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITSo Cash 103.34 103.34 103.33 103.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI ACWI IMI 173.89 173.89 173.6 176.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor S&P 500 D-EUR 41.23 41.23 41.11 41.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SSgA SPDR MSCI ACWI 170.46 170.46 169.89 172.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi S&P 500 UCITS 75.7 75.7 75.47 76.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Bric 50 UCITS 25.89 25.89 25.77 26.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco NASDAQ Biotech 41.78 41.78 41.78 42.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI USA UCITS 400.59 400.59 400.59 405.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI Europe UCITS 255.4 255.4 254.9 257.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi MSCI World UCITS 415.76 415.76 414 421.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares $ Corp Bond USD 113.61 113.61 112.62 113.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI EM Asia UCITS 72.26 72.26 72.26 73.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Nasdaq 100 UCITS 785.78 785.78 785.78 802.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
L&G Cyber Security UCITS 21.415 21.415 21.41 21.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 207.4 207.4 207 210.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Physical Gold 148.49 148.49 147.7 148.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree WTI Crude Oil 5.71 5.71 5.71 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Sust MSCI USA SRI 11.83 11.83 11.8 11.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares UK Dividend UCITS 8.62 8.62 8.6 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares UK Property UCITS 7.69 7.69 7.69 7.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55.11 55.11 54.9 55.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS MSCI Emerging Markets 106.26 106.26 106.26 107.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
VanEck Junior Gold Miners 30.43 30.43 30.23 30.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Core S&P 500 UCITS 409.99 409.99 409.42 415.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Global Water UCITS 60.01 60.01 59.84 60.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 40.32 40.32 40.32 41.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 73.52 73.52 73.26 74.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Brent Crude Oil 27.76 27.76 27.76 28.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Physical Silver 18.42 18.42 18.23 18.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Precious Metals 18.45 18.45 18.36 18.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Euro Govt Bond 7-10 229.04 229.04 228.5 229.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 198.96 198.96 198.1 201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 228.77 228.77 228.1 229.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI Japan UCITS Acc 162.42 162.42 162.2 162.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 55.24 55.24 55.22 56.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Broad Commodities 8.756 8.756 8.733 8.789 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 276 276 274.81 280.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS 340.4 340.4 340.4 347.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Core MSCI World UCITS 75.47 75.47 75.33 76.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI Europe UCITS Acc 64.88 64.88 64.63 65.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
L&G Battery Value-Chain UCITS 15.99 15.99 15.95 16.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Italia Equity PIR C Acc 134.58 134.58 134.58 135.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS World Water D-EUR 59.02 59.02 58.76 59.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
VanEck Vectors Gold Miners UK 28.61 28.61 28.34 28.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 77.98 77.98 77.4 78.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 76.5 76.5 76.25 77.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 250.14 250.14 248.89 250.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi MSCI World Low Carbon EU 383.67 383.67 383.09 388.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 416.54 416.54 414.6 416.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares US Property Yield UCITS 30.11 30.11 30.02 30.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 240.35 240.35 240 240.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Health Care S&P US Sector Source 536.57 536.57 535.48 541.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 99.03 99.03 100.09 99.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 18.71 18.71 18.64 19.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 156.65 156.65 156.23 156.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Silver 3x Daily Short 5.082 5.082 5.062 5.288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 12.74 12.74 12.74 12.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Global Clean Energy UCITS 11.142 11.142 11.12 11.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Healthcare Innovation Acc 8.046 8.046 8.033 8.254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
L&G Artificial Intelligence UCITS 16.43 16.43 16.39 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 169.79 169.79 169.65 169.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 59.4 59.4 59.2 60.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS MSCI USA Socially Responsible 175.15 175.15 175.15 177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 252.63 252.63 252.63 257.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 218.92 218.92 217.41 224.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR 138.26 138.26 137.5 140.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 99.85 99.85 99.85 99.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 182.18 182.18 181.72 184.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 47.03 47.03 47.01 47.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 26.06 26.06 26.06 26.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 117.88 117.88 117.62 118.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 145.26 145.26 145 147.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 59.1 59.1 58.91 59.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 74.77 74.77 74.57 75.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged 7.914 7.914 7.51 7.914 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Wheat 2x Daily Leveraged 23.92 23.92 23.82 24.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 42.65 42.65 42.45 43.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions MSCI World DR 95.23 95.23 94.86 96.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 82.54 82.54 82.43 83.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD 148.9 148.9 148.8 150.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 190.99 190.99 190.57 190.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 8.85 8.85 8.832 9.074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 130.02 130.02 130.02 131.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged 9.332 9.332 8.82 9.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Short 27.685 27.685 25.98 27.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged 1.5026 1.5026 1.4702 1.5142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 76.89 76.89 76.68 77.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR 61.44 61.44 61.44 62.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI World Value Factor UCITS 31.86 31.86 31.73 31.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 167.66 167.66 167.3 169.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 60.08 60.08 59.81 60.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 100.23 100.23 100.17 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short 0.67 0.67 0.635 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged 1475 1475 1469.31 1536.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.979 4.979 4.968 5.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 213.51 213.51 213.51 214.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 216.6 216.6 215.75 218.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 13.8 13.8 13.79 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged 91.19 91.19 91.19 94.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged 1.918 1.918 1.895 1.979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 335.3 335.3 335.3 336.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 12.45 12.45 12.43 12.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SG ETC BTP Futur -5X Daily Short Collat 10.27 10.27 10.27 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Source Real Estate S&P US Select Sector 22.52 22.52 22.45 22.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 33.64 33.64 33.6 33.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 57.57 57.57 57.49 58.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 367.99 367.99 367.43 372.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged 193.8 193.8 193.24 207.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 117.02 117.02 116.74 117.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 48.36 48.36 48.23 49.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short 15.5 15.5 14.788 15.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged 2.72 2.72 2.6655 2.8595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged 97.75 97.75 100 99.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 105.06 105.06 104.2 108.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 9.57 9.57 9.57 9.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 113.51 113.51 113.51 117.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Xtrackers ShortDAX Daily Swap UCITS ETF 1C 14.19 14.19 14.05 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 85.29 85.29 85.14 86.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 123 123 122.59 123.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 21.58 21.58 21.52 21.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 29.29 29.29 29.29 29.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 412.47 412.47 411 415.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged 7.347 7.347 7.347 7.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 390.58 390.58 389.55 399.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 56.15 56.15 56.15 56.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 187.2 187.2 186.39 187.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.21 111.21 111.17 111.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 101.38 101.38 101.38 101.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Index Fund - Lyxor Robotics & AI UCITS 34.47 34.47 34.33 35.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF Dist 362.1 362.1 362.1 365.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 41.7 41.7 41.7 42.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 36.12 36.12 35.99 36.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
CMCI Composite SF UCITS (hedged to EUR) A-acc 66.83 66.83 66.74 67.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc) 12.222 12.222 12.194 12.466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.98 3.98 3.74 3.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 1.1272 1.1272 1.099 1.1272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 10.29 10.29 10 9.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 23 23 22.95 23.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged 276.89 276.89 276.4 290.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.86 10.86 10.83 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 259.24 259.24 258.31 259.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 44.06 44.06 44.05 46.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged 5.06 5.06 5.02 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.97 10.97 10.93 10.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 59.83 59.83 59.83 60.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 38.295 38.295 38.065 38.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 115.1 115.1 114.54 116.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Industrial Metals - EUR Daily Hedged 8.83 8.83 8.83 8.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 249.6 249.6 248.06 249.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 162.68 162.68 162.6 162.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS DR 49.46 49.46 49.41 49.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 52.58 52.58 52.51 52.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 69.06 69.06 68.91 69.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 143.55 143.55 143.3 147.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 95.63 95.63 95.4 95.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 13.78 13.78 13.76 14.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 195.45 195.45 194.88 195.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 7.95 7.95 7.915 8.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 129.91 129.91 129.36 131.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard USD Treasury Bond UCITS USD Accumulation 24.95 24.95 24.87 24.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 204.63 204.63 204.51 204.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 253.5 253.5 252.96 253.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 321.43 321.43 320.93 321.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 259.27 259.27 258.36 259.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe SRI UC 73.59 73.59 73.29 74.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI UCITS 92.96 92.96 92.71 93.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 54.4 54.4 54.34 54.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 53.94 53.94 53.82 53.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 50.96 50.96 50.89 50.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 53.74 53.74 53.49 53.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 56.26 56.26 56.12 56.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 42.57 42.57 42.5 42.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 270 270 267.8 270 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 143.84 143.84 143.78 143.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.29 209.29 208.93 209.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 253.81 253.81 253.03 253.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.27 31.27 31.25 31.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 10.9 10.9 10.87 11.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco Consumer Discretionary S&P US Select Secto 581.88 581.88 581.67 591.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 45.09 45.09 45.09 45.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 239.93 239.93 238.67 240.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 87.68 87.68 87.52 87.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond (DR) U 163.49 163.49 162.7 163.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Millennials ESG Filt 14.92 14.92 14.82 15.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 550.38 550.38 547.35 562 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 18.58 18.58 18.52 18.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 99.86 99.86 99.86 99.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 173.7 173.7 172.83 173.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 110.44 110.44 110.3 110.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 0.147 0.147 0.1345 0.148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible 16.75 16.75 16.75 17.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid 14.75 14.75 14.72 14.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU 27.3 27.3 27.25 27.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 77.61 77.61 77.61 78.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCIT 50.2 50.2 50 50.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD 57.42 57.42 57.35 58.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Da 5.12 5.12 4.4825 5.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۳۹
db Physical Silver 188.09 188.09 187.42 188.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HSBC MSCI South Africa 40.19 40.19 40.19 40.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 171.38 171.38 171.38 172.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree FTSE MIB Banks 172.51 172.51 172.51 172.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 237 237 237 239.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Australia UCITS 37.95 37.95 37.95 38.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 202.91 202.91 201.99 202.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 465 465 460.69 465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 176.2 176.2 176.2 178.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 186.99 186.99 186.47 189.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.02 157.02 156.96 157.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 120.97 120.97 120.63 122.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 391.59 391.59 391.59 396.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 273.25 273.25 273.25 276.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 243.1 243.1 243.1 247.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 59.22 59.22 59.22 59.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 221.1 221.1 221.1 221.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 4260.56 4260.56 4260.56 4388.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc 10.46 10.46 10.46 10.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 45.79 45.79 45.27 45.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 61.12 61.12 61.12 61.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 371.88 371.88 370.51 371.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 230.75 230.75 230.75 231.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 527.71 527.71 527.71 533.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 281.82 281.82 281.53 281.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CR 115.91 115.91 115.91 117.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 495.82 495.82 495.82 505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCIT 17.3 17.3 17.3 17.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Source MSCI Europe 277.25 277.25 277.25 277.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 55.91 55.91 55.91 56.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi MSCI China UCITS 267.59 267.59 265.95 267.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays U.S. TIPS 31.65 31.65 31.5 31.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard USD Treasury Bd 22.91 22.91 22.82 22.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 568 568 568 577.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 471.74 471.74 471.74 474.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 48.84 48.84 48.84 49.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 428.59 428.59 428.59 436.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 313.9 313.9 313.9 318.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Asia Property Yield UCITS 22.93 22.93 22.93 23.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 338.98 338.98 330.66 346.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS 59.49 59.49 59.39 59.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 73.76 73.76 73.76 74.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 48.17 48.17 48.17 48.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares European Property Yield UCITS 42.8 42.8 42.8 43.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short 321.24 321.24 313.87 325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 255.11 255.11 255.11 259.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 45.41 45.41 45.41 45.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG ETC BTP Futur +5X Daily Long Collat 264.8 264.8 259.11 264.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 86.01 86.01 86.01 87.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 104.06 104.06 103.7 104.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 125.66 125.66 125.66 127.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR 197.3 197.3 197.3 197.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 418.76 418.76 418.76 424.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc 15.1 15.1 15.1 15.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 98.03 98.03 97.5 98.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 158.59 158.59 158.59 159.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 279 279 279 281.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 108.22 108.22 108.12 108.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 306.6 306.6 306.6 309.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 243.92 243.92 243.05 243.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 1.78 1.78 1.72 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-EUR 214.39 214.39 214.39 217.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 167.63 167.63 167.63 169.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 27.59 27.59 27.59 27.965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 25.03 25.03 25.03 25.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETFs plc - MSCI ACWI SF UCITS ETF (USD) A-acc 137.63 137.63 137.63 139.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 31.35 31.35 31.35 31.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 327.21 327.21 326.88 328.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U 60.45 60.45 60.45 61.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Di 37.84 37.84 37.69 37.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 101.77 101.77 101.77 103.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 992.2 992.2 1001.1 999.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 68.94 68.94 68.94 72.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 72.84 72.84 72.84 73.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 25.39 25.39 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi DAX UCITS 273.95 273.95 273.95 278.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db Physical Gold 152.52 152.52 151.61 152.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Nickel 16.55 16.55 16.51 16.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P 500 UCITS 401.5 401.5 401.5 405.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI EMU UCITS 62.18 62.18 62.18 62.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Source S&P 500 UCITS 756.17 756.17 756.17 767.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard USD Corp Bd 50.45 50.45 50.16 50.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 33.72 33.72 33.72 33.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 42.65 42.65 42.65 43.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 155.35 155.35 155.35 159.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard EUR Corporate Bond 54.29 54.29 54.22 54.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 271.19 271.19 271.19 274.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Physical Platinum 76.88 76.88 76.5 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db Physical Silver Euro Hedged 134.82 134.82 133.91 135.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 58.97 58.97 58.97 60.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 36.67 36.67 36.67 37.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db Physical Platinum Euro Hedged 56.02 56.02 56.02 56.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI North America UCITS 75.44 75.44 75.44 76.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi MSCI Europe Quality Factor 98.78 98.78 100.14 99.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 120.26 120.26 120.26 123.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays 1-3 US Treasury Bond 44.7 44.7 44.61 44.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 25.27 25.27 25.27 25.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 26.29 26.29 26.29 26.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 36.16 36.16 36.16 36.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 31.8 31.8 31.6 32.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond 31.05 31.05 30.75 31.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 13 13 13 13.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc 234.1 234.1 233.85 238.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 1.72 1.72 1.72 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67.52 67.52 67.46 67.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 120.9 120.9 120.79 120.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 55.09 55.09 55.09 56.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 146.93 146.93 145.18 146.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 109.18 109.18 109.18 112.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged 8.27 8.27 8.2 8.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 89.95 89.95 89.6 89.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 58.23 58.23 58.23 59.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged 133.92 133.92 133.25 139.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 91.12 91.12 90.83 91.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications UCITS 33.91 33.91 33.91 34.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.54 11.54 11.51 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 11.676 11.676 11.676 11.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 167.63 167.63 167.63 167.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.27 249.27 249.06 249.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 11.16 11.16 11.16 11.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 8.67 8.67 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 7.01 7.01 7.01 7.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 53.23 53.23 53.23 54.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers SP 500 UCITS 67.47 67.47 67.45 68.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 12.95 12.95 12.95 13.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Gold Bullion Securities ETC 146.43 146.43 145.54 146.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge S&P 500 Min Vol 70.09 70.09 70.09 70.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
x-trackers Swiss Large DR 1D 123.9 123.9 123.6 124.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Physical Palladium 149 149 147.94 152.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 15.42 15.42 15.42 15.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 23.14 23.14 23.04 23.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS Barclays US Liquid Corp USD 16.2 16.2 16.03 16.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 53.72 53.72 53.72 54.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 24.91 24.91 24.84 25.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 61.3 61.3 60.81 61.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil 14.572 14.572 14.548 14.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Corn - EUR Daily Hedged 4.202 4.202 4.2 4.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Zinc - EUR Daily Hedged 12.244 12.244 12.222 12.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 40.41 40.41 40.41 40.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 19.54 19.54 19.45 19.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Thomson Reuters Global Convert 44.09 44.09 44.09 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 30.43 30.43 30.43 30.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 52.53 52.53 52.52 53.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 65.3 65.3 65.3 65.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged 46.035 46.035 46.035 47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 6.54 6.54 6.43 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 105 105 105 106.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 26.64 26.64 26.63 26.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco Technology S&P US Select Sector 360.8 360.8 360.8 368.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 100.87 100.87 100.65 100.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.14 111.14 111.11 111.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 25.73 25.73 25.58 25.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS 20.02 20.02 20.02 20.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 14.69 14.69 14.69 14.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short 4.43 4.43 4.29 4.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 298.37 298.37 298.37 306.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS 55.9 55.9 55.9 56.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.74 139.74 139.67 139.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 99.93 99.93 99.77 99.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree US Treasuries 10Y 5x Daily Short 41.15 41.15 41.15 41.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 73.46 73.46 73.37 73.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.55 138.55 138.42 138.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 65.36 65.36 65.36 66.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.375 25.375 25.375 25.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 41.4 41.4 41.4 43.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 27.55 27.55 27.52 28.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 82.35 82.35 82.24 82.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS Global Gender Equality UCITS Hedged A Acc EUR 18.97 18.97 18.97 19.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS 27.38 27.38 27.38 27.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 12.73 12.73 12.73 12.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 29.71 29.71 29.71 30.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Gold 17 17 16.91 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Copper 33.58 33.58 33.58 33.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS LevDAX 128.5 128.5 128.5 132.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi CAC 40 UCITS 103.62 103.62 103.62 104.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares FTSE MIB GBP 104.24 104.24 104.24 105.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HSBC MSCI China UCITS 7.5 7.5 7.48 7.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI World UCITS 27.38 27.38 27.38 27.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 108.32 108.32 107.8 108.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Franklin FTSE China UCITS 27.05 27.05 26.84 27.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco Physical Gold ETC 152.22 152.22 151.38 152.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Turkey UCITS 9.13 9.13 9.07 9.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI Russia UCITS Acc 52.54 52.54 52.47 53.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db Physical Gold Euro Hedged 114.4 114.4 113.74 114.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares China Large Cap UCITS 93.7 93.7 93.7 96.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
L&G Pharma Breakthrough UCITS 10.75 10.75 10.74 10.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 8.264 8.264 8.264 8.343 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE Developed Europe 35.84 35.84 35.84 36.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Gold 3x Daily Short 25.91 25.91 25.91 26.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 114.88 114.88 114.88 116.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 113.96 113.96 113.96 115.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.49 9.49 9.47 9.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 27.48 27.48 27.48 27.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Copper 1x Daily Short 15.21 15.21 15.01 15.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Silver 1x Daily Short 8.16 8.16 8.13 8.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 109.97 109.97 109.97 111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.01 13.01 12.95 13.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged 49.21 49.21 48.7 49.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 271.74 271.74 271.74 278.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 20.18 20.18 20.18 20.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 92.09 92.09 91.63 92.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Italy Government Bond UCITS 172.61 172.61 172.15 172.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 35.96 35.96 35.96 37.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Sugar - EUR Daily Hedged 3.308 3.308 3.3 3.308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 54.53 54.53 54.53 54.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree DAX 30 3x Daily Leveraged 238.94 238.94 238.94 250.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 20.61 20.61 20.55 20.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily 6.3 6.3 6.25 6.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged 222 222 215.97 233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short 30.91 30.91 30.45 30.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.91 173.91 173.72 173.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 89.69 89.69 89.52 89.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD 44.92 44.92 44.92 45.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.583 4.583 4.583 4.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.01 57.01 56.97 57.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Bund Future Daily (-1x) Inverse UCITS 50.08 50.08 50.08 50.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS EUR Acc 36.98 36.98 36.98 37.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 24.92 24.92 24.91 25.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 83.7 83.7 83.65 83.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc 45 45 45 46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 20.98 20.98 20.96 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD 37.53 37.53 37.53 38.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora 50.14 50.14 50.07 50.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 53.55 53.55 53.55 58.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 85.69 85.69 85.69 86.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS (USD) A-d 10.57 10.57 10.57 10.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Silver 17.56 17.56 17.5 17.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core DAX UCITS 128.02 128.02 128.02 130.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
ROBO-STOX Global Robotics 23.71 23.71 23.71 24.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 141.52 141.52 141.52 143.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Source Bloomberg Commodity 17.96 17.96 17.936 18.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 23.45 23.45 23.41 23.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 19.29 19.29 19.29 19.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI World UCITS Dist 58.12 58.12 58.12 58.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 92.58 92.58 92.5 94.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 87.63 87.63 87.28 87.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 7.778 7.778 7.778 7.858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 6.475 6.475 6.475 6.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 11.24 11.24 11.09 11.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers MSCI Wd Health Care 42.24 42.24 42.24 42.675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree BTP 10Y 5x Daily Short 9.07 9.07 9.03 9.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 63.03 63.03 63.03 63.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Global Infrastructure UCITS 28.41 28.41 28.37 28.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D 43.02 43.02 43.02 43.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 41.78 41.78 41.78 42.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 75.61 75.61 75.61 77.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Aluminium 2x Daily Leveraged 3.059 3.059 3.059 3.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 280.66 280.66 279.31 280.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 37 37 37 38.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 21.56 21.56 21.56 22.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5% Capped U 18.57 18.57 18.57 18.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Cocoa 2.227 2.227 2.195 2.235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Soybeans 20.52 20.52 20.34 20.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI EMU Dist 5.868 5.868 5.868 5.933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Agriculture 5.19 5.19 5.15 5.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Soybean Oil 5.663 5.663 5.65 5.713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Sust MSCI EM SRI 7.41 7.41 7.41 7.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Digitalisation Acc 8.61 8.61 8.61 8.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares FTSE MIB UCITS Dist 15.41 15.41 15.41 15.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Barclays Floating Rate 100.33 100.33 100.3 100.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.95 14.95 14.95 15.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
L&G Ecommerce Logistics UCITS 14.75 14.75 14.75 15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 95.15 95.15 95.14 96.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares EUR Aggregate Bond GBP 127.89 127.89 127.49 128.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 46.03 46.03 46.02 46.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 28.34 28.34 28.34 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 76.07 76.07 76.07 77.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 51.72 51.72 51.62 51.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor New Energy UCITS ETF Dist 43.77 43.77 43.74 45.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 41.26 41.26 41.26 42.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Copper 3x Daily Short 7.62 7.62 7.37 7.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 22.61 22.61 22.6 22.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.38 5.38 5.38 5.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 14.97 14.97 14.97 15.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 278.33 278.33 277.3 278.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Floating Rate USD Corporate 99.09 99.09 98.79 99.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Digital Security UCITS Acc 6.91 6.91 6.91 7.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.2575 5.2575 5.25 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 14.71 14.71 14.69 14.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 22.36 22.36 22.36 22.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged 29.53 29.53 29 29.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi Floating Rate Euro Corporate 100.66 100.66 100.64 100.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS 85.11 85.11 84.89 87.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged 5.21 5.21 5.07 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged 2.604 2.604 2.5475 2.604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged 7.3 7.3 7.3 7.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged 1.571 1.571 1.497 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged 9.606 9.606 9.59 9.868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged 25.18 25.18 25.02 26.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 13.3 13.3 13.3 13.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Edge MSCI Europe Momentum EUR 9.44 9.44 9.44 9.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 10.09 10.09 10 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 30.5 30.5 30.48 30.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 134.44 134.44 134.29 134.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 53.63 53.63 53.55 54.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR 133.13 133.13 132.8 133.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.18 143.18 143.1 143.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 41.53 41.53 41.53 42.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 8.17 8.17 8.17 8.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 0.94 0.94 0.9 0.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 29.45 29.45 29.4 29.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 30.94 30.94 30.91 31.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 5.49 5.49 5.41 5.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged 31.95 31.95 31.64 32.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 28.36 28.36 28.36 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.638 10.638 10.592 10.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 14.67 14.67 14.67 14.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 16.01 16.01 16.01 16.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 26.72 26.72 26.69 26.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 13.98 13.98 13.98 14.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 7.2 7.2 7.19 7.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Ac 6.38 6.38 6.37 6.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 13.98 13.98 13.98 14.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 6.3 6.3 6.3 6.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 15.68 15.68 15.63 15.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.76 13.76 13.75 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Corn 0.969 0.969 0.947 0.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Wheat 0.7565 0.7565 0.7565 0.7694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Coffee 1.288 1.288 1.253 1.292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Natural Gas 0.0152 0.0152 0.0151 0.0156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Source MSCI World UCITS 80.55 80.55 80.55 81.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares S&P 500 UCITS Dist 40.09 40.09 40.02 40.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 16.65 16.65 16.65 16.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Nickel 3x Daily Short 0.408 0.408 0.401 0.408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Vanguard Eurozone Government Bond 27.38 27.38 27.31 27.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged 2.304 2.304 2.246 2.316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 1.53 1.53 1.48 1.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged 5.21 5.21 5.09 5.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 49.3 49.3 49.3 50.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 1.49 1.49 1.44 1.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged 1.238 1.238 1.232 1.266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 9.19 9.19 9.06 9.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 8.75 8.75 8.58 8.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 6.93 6.93 6.83 6.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.3794 0.3794 0.3691 0.3807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 1.4308 1.4308 1.3698 1.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bo 30.14 30.14 30.12 30.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۰:۱۱
Invesco RDX UCITS 151.79 151.79 151.79 153.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
HSBC S&P 500 UCITS 40.6 40.6 40.6 41.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi MSCI USA UCITS 511.64 511.64 511.64 519.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Source MSCI USA UCITS 112.59 112.59 112.59 114.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares MSCI Canada ETF USD 155.64 155.64 155.64 156.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 441.29 441.29 440.5 442.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 47.01 47.01 47.01 47.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 22.85 22.85 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.332 4.332 4.312 4.332 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
SPDR Barclays 10+ U.S. Corporate Bond 33.81 33.81 33.64 33.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 47.51 47.51 47.51 47.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 47.95 47.95 47.95 48.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 259.16 259.16 258.9 259.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 41.19 41.19 41.19 41.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Franklin Liberty USD Inv Grd Corp Bd UCITS 25.2 25.2 25.2 25.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 99.3 99.3 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS 1A EUR 125.75 125.75 125.71 125.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series 5% Cappe 28.85 28.85 28.85 28.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Source S&P 500 Hedged 36.53 36.53 36.53 36.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 24.96 24.96 24.96 25.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 164.77 164.77 164.36 167.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Gasoline 25 25 25 25.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
L&GE Fund MSCI China A UCITS 19.44 19.44 19.44 19.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 81.5 81.5 81.5 82.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 46.92 46.92 46.92 47.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 50.41 50.41 50.41 50.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.12 17.12 17.12 17.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 300.69 300.69 300.69 306.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 82.33 82.33 82.26 82.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 111.66 111.66 111.09 111.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 48.34 48.34 48.34 48.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 18.95 18.95 18.95 19.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 12.7 12.7 12.66 12.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor BTP Daily Short 34.73 34.73 34.72 34.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 26.2 26.2 26.2 26.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 246.95 246.95 246.95 250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 159.06 159.06 158.48 159.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 81.11 81.11 80.87 81.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Zinc 8.53 8.53 8.5 8.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 92.85 92.85 92.85 93.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 144.92 144.92 144.92 146.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 147.7 147.7 147.7 150.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation 26.66 26.66 26.66 26.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 26.29 26.29 26.13 26.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 128.82 128.82 128.45 129.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 29.5 29.5 29.5 29.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi MSCI EM Asia UCITS 36.91 36.91 36.9 37.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares EURO Dividend UCITS 20.36 20.36 20.36 20.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 107.72 107.72 107.72 109.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 97.2 97.2 96.82 97.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP U 30.8 30.8 30.8 31.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 56.56 56.56 56.5 56.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Aluminium 3.25 3.25 3.241 3.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares EURO STOXX UCITS 45.58 45.58 45.58 46.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 145 145 145 147.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares STOXX Europe 600 UCITS 45.94 45.94 45.94 46.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 14.35 14.35 14.19 14.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 49.86 49.86 49.84 49.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short 25.89 25.89 25.61 25.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 22.3 22.3 22.1 22.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated - EUR Da 7.09 7.09 7.09 7.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Industrial Metals 14.03 14.03 14.02 14.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.423 4.423 4.412 4.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 3.79 3.79 3.79 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 56.91 56.91 56.91 58.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 36.55 36.55 36.48 36.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 19.98 19.98 19.88 19.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Sugar 8.19 8.19 8.1 8.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
L&G DAX Daily 2x Short UCITS 1.77 1.77 1.73 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares MSCI Europe Quality DE 9.15 9.15 9.15 9.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares MSCI Europe Value Factor 6.907 6.907 6.892 6.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.28 5.28 5.27 5.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 50.63 50.63 50.51 50.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
Lyxor UCITS FTSE MIB 25.48 25.48 25.48 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
HSBC MSCI World UCITS 27.335 27.335 27.335 27.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree DAX 30 3x Daily Short 1.17 1.17 1.12 1.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short 1.08 1.08 1.03 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short 1.11 1.11 1.07 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۹
WisdomTree Tin 71.13 71.13 70.72 71.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS 210.78 210.78 210.78 211.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
L&G DAX Daily 2x Long UCITS 362.85 362.85 362.85 371.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Long SEK Short EUR 42.02 42.02 42.02 42.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Long CHF Short EUR 3x Daily 55.07 55.07 55.07 55.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Long USD Short EUR 5x Daily 86.32 86.32 84.89 86.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 19.99 19.99 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Broad Commodities 1x Daily Short 53.63 53.63 53.63 53.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 257.63 257.63 257.63 259.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 24 24 24 24.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - 31.16 31.16 31.07 31.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 286.42 286.42 286.42 286.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 90.07 90.07 89.92 90.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI EMU Value (DR) UCITS 113.26 113.26 113.26 113.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 62.28 62.28 62.16 62.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 102.64 102.64 102.64 102.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares MSCI Taiwan UCITS 75.26 75.26 75.1 75.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 68.8 68.8 68.8 69.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 71.52 71.52 71.52 72.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 147.47 147.47 147.2 148.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor Core Commodity CRB TR UCITS 23.27 23.27 23.17 23.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 64.23 64.23 64.23 64.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 24.78 24.78 24.78 25.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 44.7 44.7 44.63 44.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged 19.84 19.84 19.82 20.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS 20.11 20.11 20.11 20.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 239.57 239.57 239.48 239.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 88.89 88.89 88.47 88.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
L&G Gold Mining UCITS 27.27 27.27 27.27 27.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Vanguard USD EM Government Bond 44.6 44.6 44.37 44.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Europe Equity Income UCITS 11.41 11.41 11.41 11.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 22.77 22.77 22.77 22.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 28.02 28.02 27.97 28.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 244.71 244.71 244.71 244.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil 21.84 21.84 21.61 21.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Coffee - EUR Daily Hedged 4.175 4.175 4.091 4.175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 123.95 123.95 123.92 123.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 39.95 39.95 39.87 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 251.25 251.25 251.08 252.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 10.07 10.07 10.06 10.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) 36.2 36.2 36.15 36.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 25.23 25.23 25.23 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 141.37 141.37 141.37 141.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 20.3 20.3 19.9 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Gold 1x Daily Short 15.01 15.01 14.97 15.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
JPM EUR Ultra Short Income UCITS 99.27 99.27 99.26 99.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.9 40.9 40.9 41.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 19.58 19.58 19.36 19.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source Inco 105.12 105.12 105.05 105.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree Short USD Long EUR 3x Daily 10.05 10.05 10.05 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 11.29 11.29 11.29 11.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Xtrackers Blo Comm ex-Agricul Livest Swap 1C EUR H 21.39 21.39 21.27 21.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.01 19.01 18.93 19.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged 1.927 1.927 1.917 1.928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 5 5 4.99 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۱۱
Amundi MSCI EMU UCITS 252.85 252.85 252.6 252.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
iShares Core UK Gilts UCITS 16.78 16.78 16.75 16.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 27.55 27.55 27.55 27.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
iShares MSCI EM Minimum Volatility 29.45 29.45 29.45 29.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 99.88 99.88 99.77 99.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 93.54 93.54 93.4 93.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 114.53 114.53 114.53 115.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Soybeans - EUR Daily Hedged 8.45 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.73 37.73 37.73 37.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 48.13 48.13 48.13 48.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 80.28 80.28 79.7 80.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 203.14 203.14 203.14 203.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 436.4 436.4 435.1 436.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged 3.691 3.691 3.646 3.694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - D-USD 92.01 92.01 91.87 92.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 116.02 116.02 115.98 116.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 21.07 21.07 21.07 21.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 87.13 87.13 86.82 87.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 12.8 12.8 12.74 12.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 57.5 57.5 57.3 57.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 116.43 116.43 116.43 116.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS 28.71 28.71 28.59 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor Index Fund - Lyxor USD Liquid Investment Gra 94.73 94.73 94.69 94.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 47.45 47.45 47.45 47.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 77.39 77.39 77.39 77.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 9.789 9.789 9.769 9.789 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 27.18 27.18 27.05 27.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 17.24 17.24 17.21 17.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accum 55.15 55.15 55.15 55.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Cotton 2.707 2.707 2.687 2.707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Lean Hogs 0.344 0.344 0.3414 0.344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 53.83 53.83 53.77 54.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR 97.07 97.07 97.07 97.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged 10.56 10.56 10.54 10.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 30.75 30.75 30.75 30.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree S&P 500 3x Daily Short 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers Nifty 50 197.11 197.11 196.7 197.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
HSBC MSCI Indonesia UCITS 68.75 68.75 68.75 68.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 158.39 158.39 158 158.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
iShares MSCI Mexico Capped USD 106.07 106.07 105.59 106.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 594.79 594.79 592.87 594.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 120.2 120.2 120.2 120.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 18.98 18.98 18.98 18.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 72.27 72.27 72.04 72.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Long NOK Short EUR 38.8 38.8 38.7 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 120.24 120.24 120.07 120.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 24.6 24.6 24.5 24.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 382.82 382.82 381.4 383.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 155.28 155.28 154.58 155.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 96.88 96.88 96.17 97.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 15.77 15.77 15.75 15.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 83.1 83.1 82.87 83.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC 29.84 29.84 29.73 29.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 10.99 10.99 10.99 10.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Amundi Euro Corporates UCITS 228.75 228.75 228.55 228.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Bund 10Y 5x Daily Short 22.05 22.05 21.97 22.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
HSBC MSCI EUROPE UCITS 15.81 15.81 15.78 15.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor Pan Africa UCITS - Acc 9.27 9.27 9.2 9.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Physical Swiss Gold 150.66 150.66 150.66 150.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.51 59.51 59.5 59.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 25.04 25.04 25.01 25.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.89 22.89 22.89 22.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market 99.07 99.07 99.06 99.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 23.71 23.71 23.6 23.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Petroleum 10.31 10.31 10.23 10.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 47.62 47.62 47.53 47.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Palladium 1x Daily Short 12.54 12.54 12.14 12.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 33.54 33.54 32.54 33.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.21 9.21 9.21 9.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۸:۱۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 398.87 398.87 395.46 398.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 82.45 82.45 82.45 82.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.11 11.11 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 160.24 160.24 160.24 160.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Leveraged 176 176 176 176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Franklin FTSE Brazil UCITS 17.2 17.2 16.79 17.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 49.75 49.75 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Short 20.9 20.9 20.9 21.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 11.22 11.22 11.08 11.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 59.66 59.66 59.5 59.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 216.41 216.41 216.41 216.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD 80.57 80.57 80.14 80.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short 52.67 52.67 52.67 52.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 20.54 20.54 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedg 16.74 16.74 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.928 14.928 14.906 14.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 16.18 16.18 16.18 16.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Ye 11.3 11.3 11.26 11.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۳۹
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 213.09 213.09 212.71 213.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 243.43 243.43 243.43 243.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 22.66 22.66 22.62 22.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 161.35 161.35 161.35 161.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
Franklin FTSE India UCITS 30.68 30.68 30.52 30.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 56.94 56.94 56.86 56.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
WisdomTree Long USD Short EUR 3x Daily 79.2 79.2 79.06 79.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 106.4 106.4 105.8 106.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 43.62 43.62 43.27 43.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.72 114.72 114.72 114.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 25.8 25.8 25.8 25.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 29.45 29.45 29.45 29.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 37.34 37.34 37.27 37.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.55 10.55 10.55 10.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
WisdomTree US Equity Income UCITS 18.92 18.92 18.89 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
WisdomTree Nickel - EUR Daily Hedged 8.163 8.163 8.163 8.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 6.51 6.51 6.48 6.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۱۱
Franklin FTSE Korea UCITS 34.73 34.73 34.67 34.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 444.7 444.7 444.7 444.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short 35.16 35.16 35.16 35.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Physical Precious Metals 120 120 119 120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 45.32 45.32 45.22 45.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 19.44 19.44 19.44 19.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
SG ETC WTI Daily Euro Hedged Collateralized 46 46 46 46.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.71 154.71 154.71 154.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 79.57 79.57 79.27 80.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 84.86 84.86 84.86 84.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Energy 2.814 2.814 2.807 2.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 164.5 164.5 164.4 164.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 130.14 130.14 129.42 130.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Nickel 1x Daily Short 12.88 12.88 12.88 12.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.06 52.06 52.03 52.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 95.7 95.7 95.69 95.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Nickel 2x Daily Leveraged 103.39 103.39 103.2 103.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 88.81 88.81 88.81 88.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۱۱
HSBC MSCI Russia Capped 12.3 12.3 12.28 12.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
WisdomTree Long GBP Short EUR 48.59 48.59 48.59 48.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
Invesco Global Buyback Achievers UCITS 42.44 42.44 42.44 42.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 462.8 462.8 462.04 463.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh 35.17 35.17 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 16.23 16.23 16.21 16.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 28.05 28.05 28 28.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۳۸
Amundi MSCI Europe UCITS EUR 283.8 283.8 283.8 284.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR 19.59 19.59 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF - USD 90.17 90.17 89.94 90.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 25.34 25.34 25.34 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 194.86 194.86 194.86 194.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor 93.8 93.8 93.8 93.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 57.02 57.02 57.02 57.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS E 14.16 14.16 14.16 14.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵:۰۹
SG Gold Collateralized 54.38 54.38 54.38 54.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 270.5 270.5 270.5 270.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 47.91 47.91 47.91 47.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 33.19 33.19 33.19 33.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 244.01 244.01 244.01 244.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 53.28 53.28 53.28 53.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
WisdomTree Livestock 2.02 2.02 2.02 2.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
iShares MDAX UCITS DE 283.05 283.05 283.05 283.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated 34.59 34.59 34.59 34.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 89.3 89.3 89.3 89.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 167.48 167.48 167.48 167.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۳۹
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 107.96 107.96 107.96 107.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 235 235 235 235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
iShares MSCI South Africa UCITS 28.535 28.535 28.535 28.535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 17.582 17.582 17.582 17.582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged 7.792 7.792 7.792 7.792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 134.98 134.98 134.98 135.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 26.43 26.43 26.43 26.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 151.48 151.48 151.39 151.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
WisdomTree Aluminium - EUR Daily Hedged 7.23 7.23 7.23 7.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.93 13.93 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 111.71 111.71 111.71 111.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 25.08 25.08 25.08 25.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۱
iShares MSCI Korea UCITS Acc 179.83 179.83 179.83 180.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
PowerShares Emerging Markets USD Bond 16.71 16.71 16.71 16.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 38.54 38.54 38.54 38.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist 38.34 38.34 38.34 38.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 10.49 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 18.47 18.47 18.47 18.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
WisdomTree Long CHF Short EUR 57.15 57.15 57.15 57.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 138.66 138.66 138.66 138.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 34.66 34.66 34.65 34.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۳۹
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 29.18 29.18 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 123.08 123.08 123.08 123.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
WisdomTree Lead 17.27 17.27 17.27 17.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
L&G Japan Equity UCITS 11.52 11.52 11.52 11.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Source Russell 2000 UCITS 95.52 95.52 95.52 95.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 38.14 38.14 38.14 38.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 37.16 37.16 37.16 37.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 166.3 166.3 166.3 167.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
JPM BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF - 99.6 99.6 99.6 99.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS 25.86 25.86 25.86 25.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
WisdomTree Bund 30Y 3x Daily Short 27.11 27.11 27.11 27.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 8.95 8.95 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ET 14.1 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
Lyxor MSCI Greece UCITS Dist 0.9653 0.9653 0.947 0.9653 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۰۹
WisdomTree Long USD Short EUR 52.02 52.02 52.02 52.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
SPDR Barclays 10+ Euro Government Bond 36.31 36.31 36.31 36.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 166.52 166.52 166.52 166.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 92.65 92.65 92.65 92.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
WisdomTree Short USD Long EUR 32.53 32.53 32.53 32.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.04 17.04 17.04 17.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 28.2 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats 13.12 13.12 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Market Equity UC 26.08 26.08 26.08 26.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
WisdomTree Grains 3.679 3.679 3.679 3.685 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Invesco USD Corporate Bond UCITS 19.34 19.34 19.34 19.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged 4.252 4.252 4.252 4.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 149.26 149.26 149.26 149.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 41.73 41.73 41.73 41.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۳۹
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.17 99.17 99.17 99.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
Vanguard FTSE Japan USD 31.45 31.45 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 49.7 49.7 49.7 49.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 40.73 40.73 40.73 40.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS 12.71 12.71 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲:۱۲
Amundi MSCI India UCITS 740.03 740.03 740.03 740.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۳:۱۱
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 225.69 225.69 222.05 225.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۹
Source STOXX Europe 600 UCITS 104.26 104.26 104.26 104.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor Index Fund - Lyxor Global High Yield Sustain 19 19 18.91 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۹
UBS MSCI UK A-acc 28.93 28.93 28.73 28.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI UK UCITS 133.24 133.24 132.62 133.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 75.83 75.83 75.54 75.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Leveraged 115.26 115.26 115.02 115.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS 54.92 54.92 54.24 54.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR MSCI World Energy UCITS 27.62 27.62 27.21 27.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 37.03 37.03 36.81 37.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 38.59 38.59 38.22 38.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Clas 16.85 16.85 16.55 16.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 90.58 90.58 90.58 90.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
SG ETC Natural Gas +2x Daily Leveraged Collaterali 3.07 3.07 3.04 3.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Wheat - EUR Daily Hedged 4.438 4.438 4.362 4.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Gold - EUR Daily Hedged 7.24 7.24 7.235 7.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰
WisdomTree Cotton - EUR Daily Hedged 10.95 10.95 10.95 11.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰
WisdomTree Industrial Metals Enhanced 29.32 29.32 29.32 30.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰
Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS 53.3 53.3 53.3 53.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR 30.7 30.7 30.7 30.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۴۰
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.25 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۹
BNP Paribas Easy MSCI Jap ex CW UCITS 11.84 11.84 11.8 11.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۳۹
Invesco Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 175.5 175.5 175.5 175.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۱
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI 88.81 88.81 88.81 88.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۱
UBS MSCI Canada UCITS EUR 22.32 22.32 22.32 22.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۱
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 36.24 36.24 36.24 36.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۱
SG WTI Oil Collateralized 12.08 12.08 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹:۱۱
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 24.65 24.65 24.65 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۴۰
WisdomTree Energy Enhanced 22.79 22.79 22.79 22.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Long JPY Short EUR 3x Daily 19.49 19.49 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۱۱
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 11.82 11.82 11.77 11.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۱۱
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 39.86 39.86 39.86 39.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۱۱
SG ETC Natural Gas Daily Euro Hedged Collateralize 19.8 19.8 19.8 19.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۸:۱۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 179.92 179.92 179.92 180.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.97 8.97 8.97 9.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
WisdomTree Short GBP Long EUR 5x Daily 20.89 20.89 20.89 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
HSBC MSCI EM Far East UCITS 49.48 49.48 49.48 49.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 30.16 30.16 30.16 30.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۴۱
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 106 106 105.8 106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS 1A E 156.29 156.29 156.29 156.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
WisdomTree EUR Aggregate Bond Enhanced Yield UCITS 55.77 55.77 55.66 55.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Amundi MSCI India 740.03 740.03 740.03 743.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۸
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS 20.4 20.4 20.4 20.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۸
WisdomTree Long JPY Short EUR 40.45 40.45 40.42 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۸
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 234.05 234.05 234.05 235.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 122.3 122.3 122.3 122.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 21 21 21 21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
db x-trackers Russell Midcap 33.27 33.27 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 38.88 38.88 38.88 38.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۱۰
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 40.34 40.34 40.34 40.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵:۰۹
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 92.4 92.4 92.34 92.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۹
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged 19.1 19.1 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۴:۰۹
WisdomTree Long GBP Short EUR 3x Daily 39.38 39.38 39.38 39.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۸
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.26 8.26 8.23 8.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS 12.26 12.26 12.26 12.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity Cap 32.23 32.23 32.23 32.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۱۱
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 111.78 111.78 111.78 111.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۱۲
WisdomTree Long GBP Short EUR 5x Daily 21.91 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۱۲
SG ETC Natural Gas Collateralized 20.43 20.43 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ساعت ۱۲:۱۲
Lyxor MSCI World Ex EMU C 184.46 184.46 183.83 184.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS 99.7 99.7 99.7 99.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۳۹
Invesco JPX-Nikkei 400 158.12 158.12 157.75 158.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 304.05 304.05 304.05 304.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۱۱
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 20.64 20.64 20.64 20.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۱۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 47.65 47.65 47.05 47.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۱۱
Xtrackers MSCI Russia Capped Swap UCITS 1C 37.04 37.04 36.66 37.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۲۰:۱۱
HSBC MSCI Japan UCITS 34.24 34.24 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۸
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond 52.57 52.57 52.48 52.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۸
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 18.95 18.95 18.95 18.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۸
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 78.39 78.39 78.39 78.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 135.22 135.22 135.22 135.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS 24.19 24.19 24.19 24.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged 16.23 16.23 16.23 16.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 37.23 37.23 37.23 37.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 29.1 29.1 29.1 29.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF H 9.76 9.76 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 34.94 34.94 34.94 34.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 53.65 53.65 53.65 53.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5 5 4.99 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۳۸
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS 25.41 25.41 25.27 25.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۸:۱۱
WisdomTree Short GBP Long EUR 34.695 34.695 34.695 34.695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۴۰
WisdomTree Softs 4.093 4.093 4.093 4.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc 15.02 15.02 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵:۱۱
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 18.6 18.6 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۹
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS 10.29 10.29 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۴:۳۹
WisdomTree Short CHF Long EUR 3x Daily 13.56 13.56 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۴۱
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 44.39 44.39 44.39 44.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۴۰
Amundi ETF MSCI UK UCITS 209.35 209.35 207.8 209.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Short CHF Long EUR 29.16 29.16 29.16 29.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged 197.64 197.64 197.64 198.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۱
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond 29.07 29.07 28.86 29.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Short GBP Long EUR 3x Daily 21.03 21.03 20.96 21.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۹
SG ETC Silver Daily Euro Hedged Collateralized 50.09 50.09 50.09 50.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۳۹
SG ETC Gold +2x Daily Leveraged Collateralized 71.1 71.1 71.1 71.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۴:۱۰
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 32.83 32.83 32.83 32.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۸
SG ETC Gold -1x Daily Short Collateralized 29.93 29.93 29.93 29.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۸
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 45.37 45.37 45.37 45.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱۲:۳۸
UBS ETF - MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EU 11.89 11.89 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۰:۱۱
WisdomTree Short NOK Long EUR 42.78 42.78 42.78 42.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۵:۰۹
db x trackers II Eur Gov Bd 25 453.58 453.58 453.58 453.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 410.48 410.48 410.48 410.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.27 143.27 143.27 143.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 61.86 61.86 61.86 61.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 247.33 247.33 247.33 247.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 161.78 161.78 161.78 161.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 167.84 167.84 167.84 167.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.47 209.47 209.47 209.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.24 249.24 249.24 249.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 285.36 285.36 285.36 285.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 252.67 252.67 252.67 252.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 194.64 194.64 194.64 194.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 44.73 44.73 44.73 44.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۴۱
SG ETC Bund Futur -5X Daily Short Collat 27.59 27.59 27.54 27.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۲:۳۹
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 77.48 77.48 77.48 77.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۹:۳۸
WisdomTree Industrial Metals 1x Daily Short 24.16 24.16 24.09 24.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱۴:۳۸
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 22.87 22.87 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۲۰:۱۰
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.95 107.95 107.79 107.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۰:۰۹
WisdomTree Short JPY Long EUR 3x Daily 30.15 30.15 30.15 30.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۱۳:۳۸
SG ETC Gold Daily Euro Hedged Collateralized 56.79 56.79 56.79 56.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۷
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 18.92 18.92 18.9 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ساعت ۲۰:۰۹
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 36.19 36.19 36.19 36.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ساعت ۱۲:۱۱
SG ETC Silver Collateralized 58 58 58 58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ساعت ۱۹:۰۸
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 114.58 114.58 114.58 114.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ ساعت ۱۵:۳۷
SG ETC BTP Futur +3X Daily Long Collat 205.89 205.89 205.89 206.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۵:۳۸
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 20.73 20.73 20.73 20.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۰۸
WisdomTree Short SEK Long EUR 40.1 40.1 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ ساعت ۱۴:۰۸
VanEck Vectors Global Equal Weight 26.55 26.55 26.55 26.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۷:۳۶
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.91 7.91 7.91 7.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db Brent Crude Oil Booster 64.1 64.1 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Vanguard Global Value Factor 31.59 31.59 31.59 31.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db Energy Booster Euro Hedged 40.5 40.5 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Vanguard Global Min Volatility 30.02 30.02 30.02 30.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Vanguard Global Momentum Factor 38.53 38.53 38.53 38.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 54.09 54.09 54.09 54.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 280.55 280.55 280.55 280.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Vanguard Global Liquidity Factor 36.62 36.62 36.62 36.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db Physical Palladium Euro Hedged 129.63 129.63 129.63 129.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 123.57 123.57 123.57 123.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 34.44 34.44 34.44 34.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 55.1 55.1 55.1 55.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 3.84 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 37.37 37.37 37.37 37.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 89.19 89.19 89.19 89.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی