شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

18,368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:02
7,445 (28.84%)
تغییر ۳ ماهه
4,846 (20.88%)
تغییر ۶ ماهه
5,453 (22.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x trackers II Eur Gov Bd 25 433.4 - 433.25 433.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.57 - 143.36 143.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 149.39 - 149.39 149.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.22 - 167.89 168.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 247.72 - 244.66 247.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 539.3 - 533.3 542.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.727 - 1.709 1.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 20.25 - 20 20.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Copper 18.7 - 18.43 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI EMU 39.32 - 38.71 39.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Silver 127.4 - 124.45 129.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi CAC 40 UCITS 62.47 - 61.58 62.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR MSCI ACWI 102.73 - 100.92 102.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost FTSE MIB Banks 94 - 91.98 94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI USA UCITS 285.12 - 277.58 285.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Nickel 41.45 - 40.45 41.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Bric 50 UCITS 24.93 - 24.62 24.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Short Natural Gas 701.43 - 658.75 701.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI EMU UCITS 90.82 - 89.51 91.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI USA UCITS 223.56 - 217.87 223.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe UCITS 167.46 - 167.46 168.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI China UCITS 243.03 - 241 243.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI India UCITS 362.41 - 362.41 364.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World UCITS 246.1 - 242.77 246.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Palladium 190 - 182.75 200.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Nikkei 225 UCITS 145.97 - 144.39 146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Privex D-EUR 6.42 - 6.38 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Canada UCITS 91.72 - 89.5 92.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Taiwan UCITS 39 - 38.58 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares UK Property UCITS 5.25 - 5.24 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Green Bond DR C-EUR 52.75 - 52 53.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost EM 3x Leverage Daily 53.12 - 51.2 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers SP 500 UCITS 37.23 - 36.43 37.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 5x Long USD Short EUR 109.4 - 106.25 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 222.87 - 217.93 222.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 41.31 - 40.55 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 139.1 - 137.28 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 114.35 - 114.33 114.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Silver 3X Short Daily 77.31 - 77.31 84.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Corporates UCITS 209.07 - 207.78 210.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX Mid UCITS 45.08 - 44.35 45.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 142.94 - 140 142.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 10.87 - 10.67 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares STOXX Europe 50 UCITS 27.52 - 27.2 27.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 13.77 - 13.77 13.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x trackers II Eur Gov Bd 25 433.4 - 430.16 433.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX Small UCITS 28.49 - 28.29 28.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 17.36 - 16.98 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Barclays Floating Rate FR 96.65 - 96.29 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Health Care S&P US Sector Source 364.05 - 353.92 364.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 216.8 - 211.48 217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Palladium 2X Leverage Daily 443.53 - 408.8 478 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Palladium Euro Hedged 137.63 - 134.21 142.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 261.06 - 259.86 263.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 61.2 - 60.55 61.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 259.65 - 258.01 259.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 94.7 - 94.7 95.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 8.14 - 8.02 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 17.3 - 17.25 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 31.72 - 31.53 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 16.7 - 16.6 16.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 185.69 - 185.19 185.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 32.35 - 31.89 32.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 14.47 - 14.47 14.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 430.53 - 425.24 430.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 4.73 - 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 145.9 - 145.3 146.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 160.88 - 155.13 166.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 98.39 - 98.32 98.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG Gold -3X Daily Short Collateralized 14.48 - 14.48 15.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 269.75 - 267.3 269.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 16.67 - 16.5 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 115.78 - 114.5 115.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 95.32 - 94.88 95.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 112.84 - 112.2 112.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1398.25 - 1349 1407.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 210.85 - 205.35 210.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 92.26 - 91.93 92.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 245.92 - 243.51 245.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.11 - 52.11 52.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 190.84 - 189.43 191.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 47.26 - 46 47.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 176.92 - 172.88 176.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 302.6 - 301.6 302.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 175.62 - 173 175.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 16.71 - 16.68 17.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG Natural Gas -3x Daily Short Collateralized 48.48 - 40.27 48.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 88.81 - 88.81 88.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 265.51 - 264.5 268.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 196.72 - 192.21 196.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam World ESG Machine Learning UCITS 1A EUR 94.58 - 94.58 94.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 43.31 - 42.52 43.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI USA Minimum Volatility DR 1D 31.17 - 30.8 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 214.65 - 214.54 216.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 31.79 - 31.06 31.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 38.72 - 38.65 38.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 295.26 - 291.11 295.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 103.41 - 102.57 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 159.9 - 159.9 160.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 79.2 - 77.5 79.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - J.P. Morgan USD Emerging Markets IG ESG 11.92 - 11.62 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 334.97 - 329.8 334.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 245.81 - 245.8 246.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 307.09 - 306.4 308.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 272.94 - 272.94 273.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 239.21 - 239.11 239.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.34 - 114.34 114.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 21.34 - 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 22.39 - 22.32 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays Global AGG 500M DR 53.56 - 53.56 54.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 21.73 - 21.73 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 43.14 - 43.03 43.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 165.25 - 163.87 165.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 232.99 - 232.14 235.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HAN-GINS Innovative Technologies UCITS ETF - Accum 6.98 - 6.89 6.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 43.15 - 42.97 43.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI 91.08 - 91.08 91.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 245.31 - 245.31 247.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 270.65 - 266.35 271.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 33.17 - 33.17 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 95.9 - 95.81 97.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 18.778 - 18.656 18.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Consumer Discretionary S&P US Select Sector 279.64 - 279.64 282.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 99.25 - 99.25 99.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Gold 17.04 - 16.63 17.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Sugar 5.1 - 4.9 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Wheat 0.5925 - 0.589 0.5944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Coffee 0.769 - 0.737 0.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Cotton 1.443 - 1.387 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Energy 1.69 - 1.637 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost WTI Oil 7.311 - 6.57 7.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Gasoline 8.8 - 7.9 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS WTI 2Mth 8.5 - 8.04 8.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lean Hogs 0.2378 - 0.236 0.2709 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Petroleum 5.33 - 4.9 5.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Brent Oil 10.25 - 10.25 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS DAX 90.24 - 88.66 90.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Gold 144.57 - 141.52 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Agriculture 3.33 - 3.29 3.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITSo Cash 104.55 - 104.52 104.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Gold 140.84 - 137.99 141.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS WTI Crude Oil 3.3 - 2.94 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS LevDAX 55.79 - 53.7 56.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P 500 UCITS 229.58 - 224.56 231.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi S&P 500 UCITS 42.35 - 41.42 42.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS All Commodities 5.858 - 5.778 5.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lev Natural Gas 2.8055 - 2.75 3.0405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Wheat 16.12 - 15.75 16.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Silver 12.4 - 12.18 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Tips UCITS 209 - 205.9 209.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB 16.24 - 15.94 16.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Levdax 3X Daily 76 - 72.5 78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lev WTI Crude Oil 4.19 - 3.37 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Platinum 62.79 - 62.06 63.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Short Brent Crude 81.49 - 77.83 90.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core DAX UCITS 81.75 - 80.28 82.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Corn ETC 0.95 - 0.92 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Gold ETC 50.28 - 48.24 50.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical PM Basket 115.48 - 114.8 116.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source MSCI World UCITS 47.67 - 46.91 47.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI EM Asia UCITS 50.89 - 50.52 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3x Daily Long Sugar 2.511 - 2.31 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3x Daily Long Wheat 4.7 - 4.571 4.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Cocoa ETC 5.58 - 5.26 5.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Sugar ETC 1.1 - 1.037 1.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Physical Swiss Gold 142.78 - 140.49 143.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS WTI Short Crude Oil 95.68 - 107.52 95.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX UCITS 29.24 - 28.74 29.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Nasdaq 100 UCITS 392.4 - 384.72 392.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 130.22 - 127.5 130.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 33.19 - 32.77 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI EM Asia UCITS 25.93 - 25.63 26.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Gold 3X Short Daily 44.5 - 44 46.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3X Daily Long Coffee 3.191 - 3.0845 3.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 3x Daily Long Nickel 13.548 - 13.1 13.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Coffee ETC 0.648 - 0.635 0.669 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Silver ETC 3.34 - 3.19 3.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares UK Dividend UCITS 5.7 - 5.65 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 23.71 - 23.05 23.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG WTI Oil Collateralized 6.25 - 5.8 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
VanEck Junior Gold Miners 23.57 - 22.47 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Brent Crude Oil Booster 40.1 - 38.4 40.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFs 3X Short USD Long EUR 10.16 - 10.14 10.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS 5x Short USD Long EUR 6.51 - 6.38 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Brent Oil 1 Month USD 12.63 - 11.81 13.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Gold 7.131 - 7.04 7.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Brent Crude 9.67 - 8.5 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core S&P 500 UCITS 230.21 - 225.54 231.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE MIB UCITS Acc 64.89 - 63.37 65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 UCITS Dist 22.89 - 22.48 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 26.09 - 25.64 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Bloomberg Commodity 12.01 - 11.778 12.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 77.57 - 75.88 77.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Shortdax 3X Daily ETC 7.86 - 7.73 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Lev Petroleum DJ UBSCI 7.35 - 6.31 7.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Platinum ETC 1.668 - 1.623 1.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO Dividend UCITS 13.84 - 13.58 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares FTSE MIB UCITS Dist 10.04 - 10 9.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 128.62 - 126.56 128.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost BTP 10Y 5x Short Daily 16 - 15.93 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Gold 3X Leverage Daily 31 - 29.47 31.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost S&P 500 3X Short Daily 3.4 - 3.3 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Gold Euro Hedged 106.65 - 105.3 107.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Cotton 5.82 - 5.65 5.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Gold Bullion Securities 138.6 - 136.15 139.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Leveraged Aluminium ETC 1.29 - 1.253 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Edge S&P 500 Min Vol 45.15 - 44.46 45.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Australia UCITS 24.15 - 23.38 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 11.55 - 11.54 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 164.59 - 160.94 164.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 27.41 - 26.87 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.35 - 23.9 24.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Physical Gold P Certs 143.76 - 141.09 144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
x-trackers Swiss Large DR 1D 95.81 - 94.12 95.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Short Daily 7.86 - 7.7 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 10.62 - 10.53 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares China Large Cap UCITS 98.25 - 97.41 98.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI World UCITS 44.42 - 43.71 44.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Acc 42.42 - 42.03 42.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan UCITS Dist 10.99 - 10.9 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World UCITS Dist 35 - 34.49 35.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 48.8 - 47.87 49.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS World Water D-EUR 33.82 - 33.22 33.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 98.5 - 96.91 99.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners UK 25.18 - 23.44 25.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 60.11 - 59.26 60.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Copper 3x Leverage Daily 5.12 - 4.95 5.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Palladium 1X Short Daily 14.32 - 13.25 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Silver 3X Leverage Daily 1.0624 - 1.0034 1.0886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Physical Silver Euro Hedged 90.73 - 89.06 91.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 42.99 - 41.93 43.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Invesco AT1 Capital Bond UCITS 18.52 - 18.35 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Corporate Bond UCITS 107.72 - 107 108.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 79.27 - 78.74 79.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 16.88 - 16.57 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares STOXX Europe 600 UCITS 30.89 - 30.46 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Nasdaq 100 3X Short Daily 0.7392 - 0.7188 0.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 293.66 - 276 298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 63.15 - 61.57 63.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 35.65 - 35.17 35.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Solutions Ise Cyber Security Go 12.98 - 12.69 13.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 27.51 - 27.5 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 208 - 203.93 208.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost FTSE MIB 3x Leverage Daily 28.27 - 26.87 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS DAX Daily 2x Short GO UCITS 5.78 - 5.63 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 87.07 - 85.68 87.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 27.2 - 26.8 27.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI North America UCITS 42.64 - 42.08 42.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 54.79 - 53.63 55.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 17.05 - 16.89 17.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 143.54 - 143.54 144.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx50 3X Short Daily 7.07 - 6.98 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Wd Health Care 30.125 - 29.59 30.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 47.86 - 47.26 48.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 16.02 - 15.9 16.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 7.52 - 7.52 7.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 1.718 - 1.606 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.04 - 1.04 1.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 8.57 - 8.48 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Automation & Robotics Acc 5.787 - 5.719 5.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 32.36 - 32.06 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 125.04 - 123.66 125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global Clean Energy UCITS 4.944 - 4.881 5.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Healthcare Innovation Acc 5.207 - 5.12 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 87.41 - 85.13 89.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 25.56 - 25.39 25.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 170.15 - 167.41 170.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG ISSUER ZT GAS X7 SHORT 18Jun21 3.62 - 3.1 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG WTI +2x Daily Leveraged Collat 5.67 - 4.75 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.1 - 13.04 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS MSCI EMU Socially Responsible 77.2 - 76.75 77.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 159.93 - 155.5 165.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 870.68 - 822 876.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 98.53 - 98.42 98.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares USD Floating Rate Bond Dis 4.486 - 4.45 4.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 18.13 - 18.1 18.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 10.86 - 10.7 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Floating Rate Euro Corporate 96.8 - 96.66 97.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Natural GAS 3X Leverage Daily 0.0052 - 0.0051 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 39.77 - 39.08 39.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 61.05 - 58.71 62.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 1.12 - 0.986 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFX DAXGlobal Gold Mining GO UCITS 23.05 - 21.81 23.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 124.55 - 123.49 124.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 16.2 - 15.91 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 39.33 - 38.96 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 43.93 - 42.97 44.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 11.26 - 11 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 27.69 - 27.64 27.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.97 - 4.89 5.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 21.94 - 21.61 21.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 86.79 - 82.11 89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 36.256 - 35.9 36.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 46.7 - 46.26 46.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 48.78 - 47.77 48.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 207.29 - 205.42 207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Leveraged 3.914 - 3.772 3.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 38.27 - 37.7 38.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx Banks 3X Short Daily 63.58 - 57.4 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 8.89 - 8.66 8.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 24.66 - 24.54 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Commodity Securities Brent Crude 13.08 - 12.23 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 98.64 - 97.73 99.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Short Bear 18.16 - 18.14 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG DAX -3x Daily Short Collateralized 11.16 - 10.92 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 40.84 - 40.42 40.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 39.51 - 38.68 39.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 65.26 - 64 65.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.462 - 3.412 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 32.4 - 31.4 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 125.1 - 124.68 125.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 32.29 - 31.49 33.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 27.52 - 26.82 27.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 36.75 - 35.87 36.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 105.12 - 104.34 105.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 129.73 - 129.02 129.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 24.82 - 24.69 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 29.9 - 29.37 29.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 8.67 - 8.56 8.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.81 - 4.74 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG ETC BTP Futur -5X Daily Short Collat 17.99 - 17.84 18.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 22.85 - 22.33 22.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P Emerging Markets Dividend 10.39 - 10.23 10.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 17.34 - 17.2 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Euro Stoxx Banks 3X Leverage Daily 1.41 - 1.34 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 105.19 - 102.86 105.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.57 - 143.36 143.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 29.7 - 29.34 29.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 30.61 - 29.99 30.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 34.755 - 34.14 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 222.12 - 217.03 222.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 31.54 - 30.25 31.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 128.43 - 128.22 128.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 44.38 - 44.07 44.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 34.68 - 34.25 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 33.39 - 33.17 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 82.52 - 81.34 83.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 223.2 - 223.02 223.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 24.23 - 23.46 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 15.99 - 15.88 16.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 20.61 - 20.61 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 48.62 - 47.9 48.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 21.43 - 21 21.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 14.48 - 14.35 14.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 295.23 - 290 295.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 12 - 11.85 12.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 128.6 - 128.06 129.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 14 - 13.92 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 20.69 - 20.39 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 111.34 - 111.32 111.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 136.44 - 136.44 136.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 87.43 - 86.66 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.2 - 124.16 124.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 42 - 41.4 42.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 154.75 - 150.36 157.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 34.58 - 33.73 34.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 12.85 - 12.6 12.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 9.08 - 8.78 9.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB Daily Double Short XBear 3.835 - 3.83 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 0.4 - 0.314 0.4096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 22.09 - 21.24 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 73.59 - 73.29 74.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 12.73 - 12.13 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.5852 - 1.5676 1.6534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 111.88 - 111.88 112.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 28.39 - 27.99 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG EURO STOXX 50 -3x Daily Short Collateralized 11.53 - 11.32 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 149.39 - 149.3 149.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 131.61 - 128.72 132.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 16.434 - 16.09 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.36 - 117.14 117.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 87.53 - 86.69 87.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 9.39 - 9.2 9.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds 96.88 - 96.11 97.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 11.75 - 11.59 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG Natural Gas +3x Daily Leveraged Collateralized 4.59 - 4.5 5.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Daily Ultra 1.53 - 1.396 1.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 113.96 - 111.31 113.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 249.45 - 247.18 249.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions J.P. Morgan GBI Global Govi 55.54 - 55.45 55.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Boost SP 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Leverage 0.0348 - 0.033 0.0367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 22.75 - 22.71 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.22 - 167.9 168.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 247.72 - 245.7 247.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 8.29 - 8.26 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 75.94 - 74.85 75.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 3.11 - 3.08 3.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 46.1 - 45.62 46.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 206.72 - 206.38 207.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor iBoxx $ Treasuries 10+ DR Monthly Hedged D-E 127 - 126.97 128.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 72.5 - 71.99 73.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SG EURO STOXX 50 +3x Daily Leveraged Collateralize 22.2 - 21.06 22.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Societe Generale Effekten ZT FTSE MIB Total Return 0.56 - 0.53 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 15.87 - 15.13 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 57.48 - 56.62 57.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 16.71 - 16.54 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 76.5 - 75.33 77.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF 12.17 - 11.91 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Bloomberg��Barclays USD Emerging Markets Sovere 10.7 - 10.61 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard FTSE Japan USD 23.11 - 23.11 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 5.138 - 5.03 5.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 45.15 - 44.6 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 141.02 - 138.85 141.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 207.77 - 206.8 207.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 44.11 - 43.3 44.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 176.26 - 174.56 176.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short Silver 16.24 - 16.24 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Nifty 50 97.9 - 97.1 98.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Long JPY Short EUR 45.31 - 45.3 45.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Turkey UCITS 10.67 - 10.5 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 92 - 89.27 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 83.93 - 82.8 83.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 156.42 - 156.35 157.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 29.31 - 29.31 29.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Digital Security UCITS Acc 4.06 - 3.98 4.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 93.72 - 92.79 93.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 47.14 - 46.94 47.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 34.28 - 34 34.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 267.31 - 265.52 267.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 55.88 - 55.29 55.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS 91.25 - 90.97 91.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 73.2 - 72.88 73.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 29.6 - 28.99 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 111.79 - 111.07 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 54.27 - 54.16 54.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 37.1 - 36.91 37.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 49.99 - 49.98 50.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 142.84 - 142.61 142.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 277.88 - 275.6 278.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge 45.1 - 45.1 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 151.02 - 150.1 151.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Copper 3x Short Daily 100.46 - 100.46 104.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 332.6 - 327.75 335.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Coffee 2.452 - 2.414 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard USD EM Government Bond 42.15 - 41.88 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 165.66 - 165.64 166.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Italy Government Bond UCITS 164.29 - 163.86 164.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 62.5 - 61.42 62.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 28.06 - 27.5 28.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 133.14 - 132.02 133.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 34.79 - 34.53 34.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 23.66 - 23.66 23.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 23.55 - 23.28 23.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UC 20.18 - 19.92 20.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short USD Long EUR 33.02 - 32.97 33.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 8.56 - 8.56 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 49.94 - 49.94 49.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Core Commodity CRB TR UCITS 13.67 - 13.08 13.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares European Property Yield UCITS 33.63 - 33.33 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 170.15 - 168.84 170.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 244.72 - 242.76 245.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 27.55 - 27.55 27.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc ( 23.82 - 23.27 23.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Corn 0.599 - 0.585 0.599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Cocoa 2.188 - 2.159 2.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Nickel 10 - 10 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Silver 12.69 - 12.37 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS MSCI UK A-acc 20.58 - 20.22 20.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Precious Metals 17.2 - 16.92 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor BTP Daily Short 38.89 - 38.58 38.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard USD Treasury Bd 24.99 - 24.88 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Leveraged Copper ETC 3.215 - 3.098 3.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Water UCITS 34.99 - 34.3 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Robotics & AI UCITS Acc 16.26 - 16.01 16.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 43.72 - 42.89 43.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 76.41 - 75.01 76.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Min Vol 39.94 - 39.12 40.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Natural Gas 3x Short Daily 26.68 - 23.23 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 40.17 - 39.74 40.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 80.27 - 78.41 80.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 19.5 - 19.45 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 94.09 - 92.65 94.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Pharma Breakthrough GO UCITS 8.56 - 8.47 8.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.38 - 4.3 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 22.32 - 22.01 22.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 34.62 - 34.39 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 87.67 - 86.82 87.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Infrastructure UCITS 22.54 - 22.12 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI World DR 56.17 - 54.93 56.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 18.37 - 18.01 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Easy MSCI Jap ex CW UCITS 8 - 7.89 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 9.56 - 9.46 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist 17.23 - 17.13 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 21.35 - 21 21.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 8.15 - 7.97 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Core Euro Government Bond UCITS 131.28 - 129.45 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 106.35 - 106.21 106.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 29.02 - 28.64 29.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 27.84 - 27.465 28.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 172.64 - 172.29 174.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.1 - 160.9 161.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SG FTSE MIB -3x Daily Short Collateralized 6.42 - 6.42 6.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 16.99 - 16.5 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 153.1 - 153.03 153.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 46.71 - 46.02 46.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 17.19 - 17.18 17.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 18.71 - 18.37 18.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS CHF A-acc 19.09 - 18.93 19.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 47.07 - 44.6 47.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 78.9 - 78.27 79.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 8.99 - 8.91 8.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 21.83 - 21.35 21.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 46.1 - 45.66 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.39 - 112.3 112.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 149.65 - 148.8 149.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.264 - 14.232 14.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.06 - 13.06 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 18.22 - 18.15 18.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 5.98 - 5.91 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0131 - 0.013 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Forward WTI Crude Oil 16.99 - 16.21 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Digitalisation Acc 4.93 - 4.85 4.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
WisdomTree Japan Equity UK 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Boost WTI Oil 3X Short Daily 25 - 25 39.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Boost Brent Oil 3X Short Daily 13 - 13 19.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares MSCI Europe Quality DE 5.97 - 5.9 5.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.6217 - 0.601 0.6217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 4.8475 - 4.8175 4.8525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 15.53 - 14.82 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 4.719 - 4.71 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.22 - 5.22 5.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 15.16 - 15.01 15.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 12.16 - 12.04 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SG ETC WTI Oil +3x Daily Leveraged Collateralized 0.53 - 0.42 0.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 11.1 - 10.56 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 16.89 - 16.78 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0141 - 0.0141 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Short Gold 17.68 - 17.68 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Source S&P 500 UCITS 423.99 - 414.79 423.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
HSBC MSCI World UCITS 16.456 - 16.154 16.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Long NOK Short EUR 36.1 - 36.1 36.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Long USD Short EUR 55.25 - 55.25 55.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
HSBC MSCI Russia Capped 7.86 - 7.86 7.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi MSCI Brazil UCITS 26 - 26 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Franklin FTSE China UCITS 24.14 - 24.11 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers DAX UCITS DR 93.06 - 90.61 93.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 9.18 - 9.18 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core UK Gilts UCITS 16.82 - 16.81 16.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard EUR Corporate Bond 50.38 - 50.16 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 184.6 - 183.9 185.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 29.09 - 29 29.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Japan UCITS Acc 116.72 - 115.86 116.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Dist 30.09 - 29.68 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 102.3 - 102.1 103.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Europe UCITS Dist 19.6 - 19.2 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard FTSE Developed Europe 24.4 - 24.07 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II iBoxx EUR High 15.01 - 14.89 15.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI South Africa UCITS 17.636 - 17.344 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares US Property Yield UCITS 18.52 - 18.34 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 109.33 - 109.04 109.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 58.88 - 57.8 58.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 18.9 - 18.86 18.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 3.761 - 3.747 3.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 178.82 - 177 179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 42.88 - 42.2 42.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Battery Value Chain GO UCITS 6.31 - 6.17 6.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Asia Property Yield UCITS 19.17 - 18.91 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 36.15 - 35.6 36.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 147.12 - 145.08 147.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR Thomson Reuters Global Convert 30.26 - 30.26 30.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 13 - 13 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 50 - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 29.01 - 28.28 29.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFX Russell 2000 US Small CAP GO UCITS 41.93 - 41.09 41.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 42.91 - 42.4 42.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 21.4 - 21.35 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 22.1 - 22.05 22.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS 17.5 - 17.4 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 13.56 - 13.38 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG WTI Oil -3x Daily Short Collateralized 51 - 51 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 8.54 - 8.43 8.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 68.54 - 67.87 68.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 5.5 - 5.39 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG Gold +3X Daily Leveraged Collateralized 47.86 - 47.8 47.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Invesco MSCI World ESG Unvsl Screened UCITS 32.74 - 32.74 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 130.35 - 130 130.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS 306.57 - 295.58 306.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 4.1 - 3.85 4.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 42.09 - 41.4 42.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 235.34 - 232.8 235.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS JPMorgan USD EM Diversified Bond 1-5 A-dis 10.246 - 10.038 10.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 20.9 - 20.5 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 33.71 - 33.55 33.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 43.31 - 42.52 43.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 83.18 - 82.53 83.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR Barclays 0-5 Year US High Yield Bond UCITS 36.3 - 36.04 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 214.65 - 214.5 216.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 16.3 - 16.05 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 38.95 - 38.76 39.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 21.31 - 21.14 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 190.12 - 189.25 190.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 243.47 - 242.3 243.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 79.32 - 78 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 79.06 - 78.38 79.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So 8.354 - 8.303 8.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT 30.82 - 30.82 31.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF - MSCI China ESG Universal UCITS (USD) A-d 9.18 - 9.18 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 54.18 - 54.14 54.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Vonvmib7Lslfissae181220 0.06 - 0.05 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 6.19 - 6.06 6.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
iShares MSCI Europe Value Factor 4.309 - 4.308 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Short 18 Jun 21 2.8 - 2.8 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 2.574 - 2.468 2.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor US TIPS DR D-USD 99.81 - 99.73 99.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi MSCI Germany UCITS 172.94 - 172.38 175.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 27 - 26.48 27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.038 - 3.038 3.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 25.3 - 25.3 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Boost Bund 30Y 3X Short Daily 35.17 - 35.17 36.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 226.45 - 223.29 226.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 214.45 - 214.45 214.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 97.15 - 97.15 97.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 119.71 - 119.71 121.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Industrial Metals 5.16 - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 29.78 - 29.4 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 44.27 - 44 44.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 144.29 - 142.43 144.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 192.5 - 192.38 193.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 151.79 - 150 151.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 108.57 - 108.57 108.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Europe UCITS 17.42 - 17.42 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 49.26 - 49 49.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 34.17 - 33.79 34.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 54.58 - 54.2 54.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 11.29 - 11.29 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۱
ETFS Industrial Metals 8.31 - 8.29 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 36.92 - 36.72 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 19.93 - 19.93 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 65.93 - 65.68 65.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 99 - 98.41 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 12.67 - 12.67 12.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 29.41 - 29.36 29.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
UBS Irl Factor MSCI USA Low Volatility UCITS (hedg 16.73 - 16.45 16.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
ETFS Tin 23.91 - 23.79 23.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Aluminium 2.067 - 2.046 2.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Livestock 1.74 - 1.74 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
SPDR MSCI ACWI IMI 103.8 - 102.77 104.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Long SEK Short EUR 40.68 - 40.68 40.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Franklin FTSE India UCITS 15.29 - 15.29 15.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS 3x Daily Short Nickel 4.904 - 4.75 4.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Copper 4.213 - 4.213 4.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Korea UCITS Acc 106.68 - 106.68 107.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 6.08 - 6.08 6.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Vanguard Global Value Factor 18.9 - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 216.22 - 214.89 216.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Boost BTP 10Y 3X Leverage Daily 161.87 - 161.82 162.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Short Industrial Metals DJ 51 - 51 51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS 153.88 - 153.88 159.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 283.59 - 282.33 283.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 24.92 - 24.92 24.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 134.41 - 134 136.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Boost US Treasuries 10Y 3X Leverage Daily 135 - 133.8 135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 29.805 - 29.78 29.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 44.48 - 44.48 44.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 7.79 - 7.79 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E 94.44 - 94.44 94.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Source Morningstar US Energy Infrastructure MLP UC 26.19 - 26.09 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
ETFS Long GBP Short EUR 48.23 - 47.98 48.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard FTSE Dev World 47.5 - 47.5 48.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Source Russell 2000 UCITS 47.17 - 47.17 47.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS 3x Short JPY Long EUR 24.85 - 24.85 24.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 169.24 - 169.24 170.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Ind. S&P US Sel Sector Source 263.19 - 263.19 268.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Lyxor Italia Equity PIR C Acc 80.04 - 80.04 80.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 18.77 - 18.77 18.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Floating Rate USD Corporate 96.08 - 95.65 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 28.89 - 28.89 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD 15.1 - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS USD Acc 6.51 - 6.51 6.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 34.72 - 34.72 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 89.3 - 89.3 89.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
PowerShares Preferred Shares UCITS EUR Hedged Dist 16.53 - 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Short Copper 34.3 - 33.9 34.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS 5x Long GBP Short EUR 20.2 - 19.94 20.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 36.62 - 36.62 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 45.84 - 45.84 46.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS Sustainable Dev Bank Bds UCITS (USD)Aac 11.01 - 10.95 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 59.21 - 59.21 59.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 84.33 - 84.33 84.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 10.98 - 10.98 10.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 206.17 - 206.11 206.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.5 - 31.04 31.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 3.66 - 3.66 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI Europe Momentum UK 6.03 - 6.03 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS EUR Daily Hedged Physical Gold 9.86 - 9.73 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 19.28 - 19.28 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
iShares MSCI EMU Dist 3.803 - 3.803 3.803 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 59.9 - 59.9 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 29.08 - 29.08 29.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 46.7 - 46.7 46.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 25.98 - 25.98 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS 31.31 - 31.31 31.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 147.18 - 146.03 147.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 165.8 - 165.8 167.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF - Accumulating 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
UBS Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Ass 10.75 - 10.75 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
ETFS Long CHF Short EUR 58.56 - 58.56 58.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 4.904 - 4.904 4.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Vontobel Call VT 7XL XAG 18Dec20 0.006 - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist 16.55 - 16.55 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 25 - 25 25.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EMU 36.55 - 36.55 36.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS 3x Long CHF Short EUR 56.15 - 56.15 56.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
ETFS 5x Short GBP Long EUR 29.45 - 29.45 29.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS Daily Leveraged BTP 344.51 - 344.51 344.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
WisdomTree Europe Equity Income 9.34 - 9.34 9.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 18.87 - 18.85 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 19.29 - 19.29 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.08 - 80.08 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 206.17 - 206.17 206.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
WisdomTree EM Equity Income 10.63 - 10.55 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 50.48 - 50.3 50.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 55.3 - 55.22 55.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 91.09 - 90.52 91.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 20.47 - 19.92 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
VanEck Vectors Global Fallen Angel High Yield Bond 45.16 - 45.16 45.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi MSCI EMU UCITS 160.84 - 160.12 161.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 43.23 - 42.97 43.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 4.92 - 4.91 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS 17.64 - 17.64 17.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 21.1 - 20.93 21.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 49.67 - 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 81.61 - 81.61 81.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 61.37 - 61.37 61.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 100.85 - 100.85 100.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Vanguard Eurozone Government Bond 26.72 - 26.68 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 54.79 - 54.44 54.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Sugar 1.98 - 1.978 1.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Source RDX UCITS 95.41 - 95.41 96.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 151.54 - 150.08 151.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 105.3 - 105.2 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Wisdomtree Europe Equity UK 12.754 - 12.754 12.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 39.6 - 39.6 39.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100 - 100 100.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۱
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 14.5 - 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS 3x Long GBP Short EUR 37.4 - 37.4 37.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.99 - 97.99 97.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 226.31 - 226.31 226.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 19.43 - 19.43 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.372 - 3.372 3.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 31.17 - 31.12 31.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 25.58 - 25.37 25.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 4.88 - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Boost Bund 10Y 3X Short Daily 38.45 - 38.45 38.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 135.56 - 135.56 135.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 262.94 - 262.94 264.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 119.29 - 119.29 119.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Source MSCI Europe 182.3 - 182.3 182.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Franklin FTSE Brazil UCITS 12.82 - 12.82 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 11.41 - 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 64.98 - 64.9 64.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۰۰
SPDR MSCI World UCITS 16.07 - 16.07 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Sust MSCI USA SRI 6.28 - 6.28 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS Leveraged Agriculture 3.38 - 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
iShares Edge MSCI USA MF GBp 5.352 - 5.352 5.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 390 - 390 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 63.2 - 63.2 63.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 164.23 - 164.23 164.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 15.76 - 15.67 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 16.47 - 16.42 16.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 183.46 - 183.46 183.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 57.72 - 57.66 57.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MDAX UCITS DE 173.5 - 173.5 173.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS 3x Short GBP Long EUR 26.13 - 26.13 26.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 161.72 - 160.12 161.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 30.4 - 30.4 30.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 131.14 - 131.14 131.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 34.72 - 34.54 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 153.46 - 153.46 156.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
PowerShares Preferred Shares UCITS 15.572 - 15.572 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
iShares Euro Government Bond 10-15yr 190.3 - 190.3 190.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 25.96 - 25.96 25.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 22.97 - 22.97 22.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Corn 2.52 - 2.52 2.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 46.28 - 46.28 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 390 - 390 390.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 220.22 - 220.22 220.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 209 - 209 209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 26.95 - 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 278.26 - 278.26 278.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 183.46 - 183.16 183.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 48.58 - 48.49 48.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۰۰
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 76.6 - 76.6 76.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
Vanguard Global Min Volatility 26.56 - 26.56 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 62.33 - 62.33 62.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
iShares MSCI World Size Factor UCITS 23.28 - 23.28 23.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 231.66 - 231.66 231.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۳۰
WisdomTree India Quality Acc 12.2 - 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Source STOXX Europe 600 UCITS 67.77 - 67.77 67.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Core Morningstar US DR UCITS Acc 8.5 - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 175.92 - 175.92 175.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 278.26 - 278.26 278.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 102.65 - 102.65 102.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
UBS ETFs plc - MSCI Emerging Markets SF UCITS USD 33.48 - 33.48 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 243.43 - 243.43 243.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۳۰
ETFS Short GBP Long EUR 37.85 - 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 8.46 - 8.46 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 106.56 - 106.34 106.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 24.14 - 24.14 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 94 - 93.99 94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 243.43 - 243.43 243.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Soybeans 14.24 - 14.24 14.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 89.19 - 88.91 89.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 48.72 - 48.72 51.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Vanguard USD Corp Bd 48.4 - 48.25 48.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 110.76 - 110.02 110.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.5 - 4.5 4.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Sust MSCI EM SRI 4.46 - 4.46 4.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
WisdomTree Europe SmallCap 11.57 - 11.57 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 58.49 - 57.9 58.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
UBS MSCI USA Socially Responsible 95.26 - 94.89 95.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 22.12 - 21.93 22.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime USA UCITS DR 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Soybean Oil 2.541 - 2.541 2.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Think Global Equity 35.21 - 35.21 35.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 26.53 - 26.53 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 11.01 - 11.01 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 167.65 - 167.65 167.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.74 - 14.73 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
db Physical Platinum Euro Hedged 45.1 - 44.31 45.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
WisdomTree Eurozone Quality Div 14.54 - 14.53 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۰۱
Boost Bund 10Y 3X Leverage Daily 178 - 178 178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns Monthly Hedged 80.02 - 80.02 80.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۳۰
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 144.43 - 143.5 145.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 170 - 170 170 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Treasury 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
Franklin FTSE Korea UCITS 19.54 - 19.54 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
db x-trackers Russell Midcap 17.2 - 17.2 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 20.21 - 20.21 20.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۶:۰۰
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 24.54 - 24.54 24.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
iShares MSCI UK UCITS 94.6 - 93.57 94.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 73.02 - 72.3 73.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۰۰
HSBC MSCI South Africa 25.63 - 25.63 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 136.6 - 136.6 136.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard Global Momentum Factor 24.94 - 24.94 24.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard Global Liquidity Factor 24.22 - 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 142.42 - 142.42 142.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS USD Acc 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Amundi Index Solutions Barclays US Gov Inflation-L 51.73 - 51.73 51.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 45.91 - 45.91 45.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS-E Fund MSCI China A GO 12.69 - 12.69 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 6.82 - 6.82 6.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 13.8 - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS 38 - 38 38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 5.9 - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 270.1 - 270.1 270.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۰
ETFS EUR Daily Hedged Nickel 4.847 - 4.847 4.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
ETFS Grains 2.502 - 2.502 2.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.8 - 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۱
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 52.02 - 52.02 52.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Lead 14.2 - 14 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۹:۳۰
db Energy Booster Euro Hedged 22.94 - 22.94 22.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC 28.13 - 28.13 28.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۸:۰۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 38.92 - 38.92 38.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۳۰
ETFS 3X Short CHF Long EUR 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 10.05 - 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰
JPMorgan Ireland ICAV - Equity Long-Short UCITS ET 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS Zinc 5.47 - 5.47 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 21.03 - 21.03 21.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
WisdomTree US Equity Income 14.2 - 14.2 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۲:۳۰
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR 15.07 - 14.81 15.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 52.6 - 52.6 52.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS ETF - MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR U 14.79 - 14.63 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS Irl MSCI USA Select Factor Mix UCITS USD A-dis 15.43 - 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
UBS plc MSCI USA Select Factor Mix hedged to EUR A 13.1 - 13.1 13.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 44.55 - 44.55 44.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
PIMCO Low Duration US Corp Bond Source Inc 90.23 - 90.23 90.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Softs 2.409 - 2.409 2.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
UBS Factor MSCI EMU Prime Value U EUR Ad 11.87 - 11.87 11.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Japan UCITS 19.82 - 19.25 19.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Soybeans 5.94 - 5.93 5.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۰
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 18.9 - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۰
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 24.45 - 24.4 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۵:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 34.46 - 34.46 34.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۳۰
ETFS Short CHF Long EUR 30.71 - 30.71 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
Boost US Treasuries 10Y 3X Short Daily 51.02 - 51.02 51.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Short Nickel 26.57 - 26.57 26.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
HSBC MSCI Indonesia UCITS 45.17 - 45.17 45.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۲:۳۰
UBS Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Intere 11.33 - 11.33 11.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Short All Commodities DJ UBSCI 90.99 - 89.1 90.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
Franklin Liberty USD Inv Grd Corp Bd UCITS 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۰
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 25.13 - 25.13 25.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۰
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Zinc 7.81 - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 72.59 - 72.59 72.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg D 17.73 - 17.73 17.73 1.13 6.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۰
SG Gold Collateralized 53.33 - 53.18 53.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰
ETFS Short NOK Long EUR 51.89 - 51.89 51.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۵:۳۰
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 47.57 - 47.57 47.57 0.21 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
SG ISSUER ZT FTSE MIB Daily Ultra Leveraged RT Net 12.95 12.08 10.55 15.33 2.19 20.35% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۱:۳۰
ETFS EUR Daily Hedged Forward All Commodities 4.504 - 4.504 4.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
UBS Irl Factor MSCI USA Quality UCITS (hedged to E 19.3 - 19.3 19.3 0.90 4.89% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۰
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS 1A E 81.59 - 81.59 81.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۰۰
WisdomTree US SmallCap Dividend EUR 11.058 - 11.058 11.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۰
Vonvmib7Sslfissae181220 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
Lyxor Long Gold 134.96 - 125.24 134.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۱:۳۰
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 44.45 - 44.45 44.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۶:۰۰
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE US Sec 54.09 - 54.09 54.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۰
Boost Enhanced Industrial Metals 18.72 - 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 24.27 - 24.27 24.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۱۸:۰۱
ETFS Daily Hedged Aluminum 5.2 - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰
Boost Enhanced Energy 15.57 - 15.57 15.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.68 - 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳:۳۰
Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۵:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 55.46 - 55.46 65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 88.73 - 88.73 95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 17.12 - 16.89 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 147 - 146.2 148.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۱
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 27.3 - 27.25 27.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 26.12 - 26.12 26.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 106.98 - 106.98 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۹:۰۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 126.26 - 124.86 127.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 73.8 - 73.8 81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۸:۰۱
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 - 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۷:۳۰
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 66.35 - 65.93 72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۳۰
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 67.04 - 67.04 67.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 - 218.53 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۰
Boost WTI Oil 3X Leverage Daily 0.1696 - 0.1696 0.2183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
Boost Brent Oil 3X Leverage Daily 11.31 - 11.31 14.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۰
SG Issuer ZT WTI X7 Long 18 Jun 21 0.002 - 0.002 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۰۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 218.53 - 218 218.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۸:۳۰
JPM US Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 63.06 - 62.87 63.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ETFS Short SEK Long EUR 44.32 - 44.32 44.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor Long Gold 130.9 - 130.9 130.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI ACWI IMI 139.77 - 139.77 139.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EMU 51.4 - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA UCITS 294.55 - 294.55 294.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI China UCITS 268 - 268 268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical PM Basket 121.59 - 121.59 121.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Japan USD 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI UK UCITS 211 - 211 211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Sugar ETC 2.11 - 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS 187.3 - 187.3 187.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core MSCI EMU Acc 128.08 - 128.08 128.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Ex EMU C 139.42 - 139.42 139.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Long JPY Short EUR 24.63 - 24.63 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Short GBP Long EUR 23.96 - 23.96 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Brent Crude 40.5 - 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Italy UCITS 121.78 - 121.78 121.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 206.05 - 206.05 206.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 249.95 - 249.95 249.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 423 - 423 423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost BTP 10Y 3X Short Daily 26.98 - 26.98 26.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.4 - 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan UCITS Acc 146.24 - 146.24 146.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 215.68 - 215.68 215.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Bund 10Y 5x Short Daily 26.45 - 26.45 26.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Korea UCITS Dist 39.78 - 39.78 39.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Xtrackers II US Treasuries 1D 208.6 - 208.6 208.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 444.14 - 444.14 444.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 309.6 - 309.6 309.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 401.41 - 401.41 401.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 25.3 - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI Thailand UCITS - Acc 205 - 205 205 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 362.3 - 362.3 362.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Eurozone Quality Div 19.5 - 19.5 19.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Health Care S&P US Sector Source 431.32 - 431.32 431.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 41.31 - 41.31 41.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 330.41 - 330.41 330.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 88.23 - 88.23 88.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 255.06 - 255.06 255.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash C-USD 96.21 - 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR 68.21 - 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 52.49 - 52.49 52.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 183.29 - 183.29 183.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 307.7 - 307.7 307.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS 25.52 - 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 121.06 - 121.06 121.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 29.28 - 29.28 29.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 105.62 - 105.62 105.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2666 - 2666 2666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 72.34 - 72.34 72.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 41.98 - 41.98 41.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 83.29 - 83.29 83.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 44.28 - 44.28 44.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 352.66 - 352.66 352.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Emerging Markets USD Bond ETF 18.37 - 18.37 18.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 223.16 - 223.16 223.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS BOT MTS Ex-Bank of Italy C-EUR 100.45 - 100.45 100.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 182.98 - 182.98 182.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 351.76 - 351.76 351.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 237.2 - 237.2 237.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc 112.02 - 112.02 112.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 138.31 - 138.31 138.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.98 - 154.98 154.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 433.85 - 433.85 433.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 226.55 - 226.55 226.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 354.55 - 354.55 354.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 1-3 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 112.67 - 112.67 112.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree US Quality Div Growth UCITS USD Acc 24.44 - 24.44 24.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 115.06 - 115.06 115.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 50.88 - 50.88 50.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 342.48 - 342.48 342.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 131.21 - 131.21 131.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 459 - 459 459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 318.17 - 318.17 318.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets ex CW UCITS 10.11 - 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 208.66 - 208.66 208.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 284.66 - 284.66 284.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 341.15 - 341.15 341.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 27.78 - 27.78 27.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 39.81 - 39.81 39.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 330.49 - 330.49 330.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Copper 29.35 - 29.35 29.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Silver 155.7 - 155.7 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source MSCI Europe 247.1 - 247.1 247.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS 305.1 - 305.1 305.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi CAC 40 UCITS 88.85 - 88.85 88.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost FTSE MIB Banks 149.61 - 149.61 149.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS All Commodities 7.044 - 7.044 7.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Leveraged Wheat 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Precious Metals 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI EMU UCITS 225.2 - 225.2 225.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Brent Crude 51.38 - 51.38 51.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor US TIPS DR D-USD 97.58 - 97.58 97.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe UCITS 226.25 - 226.25 226.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI India UCITS 554.34 - 554.34 554.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI World UCITS 325.33 - 325.33 325.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long JPY Short EUR 44.41 - 44.41 44.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long NOK Short EUR 40.25 - 40.25 40.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long SEK Short EUR 42.38 - 42.38 42.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long USD Short EUR 54.71 - 54.71 54.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Dev World 64.51 - 64.51 64.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Nasdaq 100 UCITS 482.2 - 482.2 482.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI EM SRI 6.37 - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Gold 3X Short Daily 54.31 - 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Green Bond DR C-EUR 55.01 - 55.01 55.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Long USD Short EUR 90.06 - 90.06 90.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 5x Long USD Short EUR 107 - 107 107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 292.87 - 292.87 292.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Europe SmallCap 17.91 - 17.91 17.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 143.2 - 143.2 143.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS-E Fund MSCI China A GO 13.63 - 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core UK Gilts UCITS 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree EM Equity Income 14.12 - 14.12 14.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 56.59 - 56.59 56.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 55.19 - 55.19 55.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard Global Value Factor 30.66 - 30.66 30.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
x-trackers Swiss Large DR 1D 109.18 - 109.18 109.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.31 - 57.31 57.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.51 - 35.51 35.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 138.88 - 138.88 138.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX Small UCITS 38.39 - 38.39 38.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 30.73 - 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 149.26 - 149.26 149.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard Global Min Volatility 35.01 - 35.01 35.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS 93 - 93 93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 232.18 - 232.18 232.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost S&P 500 3X Leverage Daily 891.12 - 891.12 891.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.71 - 17.71 17.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 83.37 - 83.37 83.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.63 - 158.63 158.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI South Africa UCITS 28.025 - 28.025 28.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares US Property Yield UCITS 28.96 - 28.96 28.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 44.71 - 44.71 44.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 63.83 - 63.83 63.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 27.01 - 27.01 27.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 50.45 - 50.45 50.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 103.2 - 103.2 103.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 132.63 - 132.63 132.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 155.02 - 155.02 155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions S&P 500 DR 80.27 - 80.27 80.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Palladium Euro Hedged 147.21 - 147.21 147.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Asia Property Yield UCITS 27.05 - 27.05 27.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 5-7Y Invstmnt Grd C 169.03 - 169.03 169.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS MSCI EMU Socially Responsible 105.48 - 105.48 105.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 232.15 - 232.15 232.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 340.5 - 340.5 340.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 139.53 - 139.53 139.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Nasdaq 100 3X Leverage Daily 2131 - 2131 2131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 52.67 - 52.67 52.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Preferred Shares UCITS 18.596 - 18.596 18.596 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PowerShares Dynamic US Market UCITS 17.54 - 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 35.15 - 35.15 35.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 215.54 - 215.54 215.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI World Size Factor UCITS 32.96 - 32.96 32.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 113.6 - 113.6 113.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Irl plc MSCI Australia A-acc CHF 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 52.39 - 52.39 52.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 51.72 - 51.72 51.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 47.94 - 47.94 47.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 37.24 - 37.24 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco Bloomberg Commodity UCITS Hdg 35.42 - 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares European Property Yield UCITS 47.6 - 47.6 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 577.66 - 577.66 577.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS 26.27 - 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan SRI Acc Share Class 5.78 - 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 256.79 - 256.79 256.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 67.02 - 67.02 67.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 122.78 - 122.78 122.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.53 - 37.53 37.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 38.59 - 38.59 38.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 62.22 - 62.22 62.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 37.89 - 37.89 37.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 140.71 - 140.71 140.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 144.45 - 144.45 144.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 292.85 - 292.85 292.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 114.5 - 114.5 114.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D 119.85 - 119.85 119.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 34 - 34 34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS 28.21 - 28.21 28.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 266.77 - 266.77 266.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG DAX +3x Daily Leveraged Collateralized 83.24 - 83.24 83.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 36.45 - 36.45 36.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 274.83 - 274.83 274.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 132.92 - 132.92 132.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 32.74 - 32.74 32.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS 32.59 - 32.59 32.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence 59.59 - 59.59 59.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 68.49 - 68.49 68.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 91.83 - 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source Technology S&P US Select Sector UCITS 224.88 - 224.88 224.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS 45.7 - 45.7 45.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 36.3 - 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 244.03 - 244.03 244.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 259.96 - 259.96 259.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 267.25 - 267.25 267.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 241.4 - 241.4 241.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 48.7 - 48.7 48.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 77.69 - 77.69 77.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35.65 - 35.65 35.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 231.73 - 231.73 231.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 46.99 - 46.99 46.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 168.76 - 168.76 168.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
First Trust Indxx Innovative Transaction&Process 21.86 - 21.86 21.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source Financials S&P US Select Sector UCITS USD 201.79 - 201.79 201.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 88.69 - 88.69 88.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan Ireland ICAV - Managed Futures UCITS USD 24.13 - 24.13 24.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Index Fund - Lyxor BofAML $ Short Term High 92.27 - 92.27 92.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 203.65 - 203.65 203.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 70.98 - 70.98 70.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG ETC Bund Futures +5x Daily Long Collateralized 232.05 - 232.05 232.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS EUR 21.72 - 21.72 21.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 279.33 - 279.33 279.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.69 - 168.69 168.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 251.16 - 251.16 251.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.42 - 80.42 80.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCI 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global Govie 21.75 - 21.75 21.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate 53.99 - 53.99 53.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 31.34 - 31.34 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.88 - 168.88 168.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 100.22 - 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principle 47.83 - 47.83 47.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.73 - 96.73 96.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS 98.8 - 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor BofAML USD High Yield Bond UCITS Monthly Hed 93.92 - 93.92 93.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 140.08 - 140.08 140.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 160.97 - 160.97 160.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 48.34 - 48.34 48.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc 14.854 - 14.854 14.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bo 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EU 19.69 - 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.83 - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 108.2 - 108.2 108.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Nickel 11.43 - 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost WTI Oil 15.528 - 15.528 15.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Aluminium 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Gold 18.58 - 18.58 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS DAX 127.32 - 127.32 127.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Nickel 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITSo Cash 104.63 - 104.63 104.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS LevDAX 117.6 - 117.6 117.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Tips UCITS 204.11 - 204.11 204.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares FTSE MIB GBP 94.29 - 94.29 94.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard USD Corp Bd 51.4 - 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Levdax 3X Daily 260 - 260 260 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MDAX UCITS DE 243.1 - 243.1 243.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor BTP Daily Short 37.24 - 37.24 37.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical Platinum 83.22 - 83.22 83.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Short Natural Gas 570.9 - 570.9 570.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Long GBP Short EUR 50.13 - 50.13 50.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical Palladium 200.53 - 200.53 200.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
HSBC MSCI Russia Capped 11.97 - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source MSCI World UCITS 63.04 - 63.04 63.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi MSCI Brazil UCITS 49.21 - 49.21 49.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 3x Daily Long Wheat 5.162 - 5.162 5.162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Physical Swiss Gold 138.85 - 138.85 138.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EURO STOXX UCITS 41.01 - 41.01 41.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Privex D-EUR 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 48.17 - 48.17 48.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin FTSE China UCITS 26.52 - 26.52 26.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Sust MSCI USA SRI 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares UK Dividend UCITS 9.3 - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost EM 3x Leverage Daily 149.34 - 149.34 149.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS 5x Short GBP Long EUR 26.37 - 26.37 26.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 95.2 - 95.2 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Govt Bond 7-10 228 - 228 228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 173.62 - 173.62 173.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Euro Corporates UCITS 227.91 - 227.91 227.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Coffee 2.07 - 2.07 2.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS EUR Daily Hedged Copper 4.975 - 4.975 4.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Australia UCITS 35.13 - 35.13 35.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor Barclays Floating Rate 100.65 - 100.65 100.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS 210.2 - 210.2 210.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 163.7 - 163.7 163.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 91.7 - 91.7 91.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Silver Euro Hedged 112.8 - 112.8 112.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Corporate Bond UCITS 114.69 - 114.69 114.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.868 - 6.868 6.868 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Aggregate Bond GBP 128.03 - 128.03 128.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.33 - 26.33 26.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Developed Europe 33.2 - 33.2 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.27 - 5.27 5.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 137.5 - 137.5 137.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 39.04 - 39.04 39.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
CSOP Source FTSE China A50 UCITS 20.3 - 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db Physical Platinum Euro Hedged 61.09 - 61.09 61.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares FTSE Italia MidSmall Cap 5.219 - 5.219 5.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 219.65 - 219.65 219.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI North America UCITS 57.03 - 57.03 57.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 132.06 - 132.06 132.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Palladium 2X Leverage Daily 577.68 - 577.68 577.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Wd Health Care 35.5 - 35.5 35.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 20.52 - 20.52 20.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
ETFS Ecommerce Logistics GO UCITS 9.13 - 9.13 9.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 132.2 - 132.2 132.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PIMCO EM Advantage Local Bond EUR 71.15 - 71.15 71.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI EM Minimum Volatility 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 19.08 - 19.08 19.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 167.36 - 167.36 167.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 43.25 - 43.25 43.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 23.39 - 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 56.11 - 56.11 56.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Global Corporate Bond UCITS 94 - 94 94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Global Infrastructure UCITS 29.25 - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 21.13 - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 28.07 - 28.07 28.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 30.78 - 30.78 30.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI World DR 74.42 - 74.42 74.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Boost Euro Stoxx50 3X Leverage Daily 293 - 293 293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 190.02 - 190.02 190.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 189.41 - 189.41 189.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 43.86 - 43.86 43.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
VanEck Vectors Global Mining UCITS A 18.51 - 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 83.06 - 83.06 83.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI World Value Factor UCITS 29.8 - 29.8 29.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS FTSE Italia Mid Cap D-EUR 136.48 - 136.48 136.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 86.67 - 86.67 86.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 181.58 - 181.58 181.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 44.95 - 44.95 44.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 42.48 - 42.48 42.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 57.65 - 57.65 57.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS Acc 101.89 - 101.89 101.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 32.1 - 32.1 32.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector 27 - 27 27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 36.94 - 36.94 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 35.915 - 35.915 35.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 2.775 - 2.775 2.775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 141.36 - 141.36 141.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 32.23 - 32.23 32.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 42.85 - 42.85 42.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS 25.71 - 25.71 25.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.73 - 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 17.28 - 17.28 17.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 11.97 - 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 238.56 - 238.56 238.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 43.01 - 43.01 43.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 147.43 - 147.43 147.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 46.78 - 46.78 46.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 140.72 - 140.72 140.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR 96.38 - 96.38 96.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 346.9 - 346.9 346.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.26 - 30.26 30.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions MSCI North America DR 79.41 - 79.41 79.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 125.03 - 125.03 125.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 57.04 - 57.04 57.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG Silver +3X Daily Leveraged Collateralized 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Source Energy S&P US Select Sector UCITS USD 278.39 - 278.39 278.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 54.5 - 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 157.27 - 157.27 157.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 26.17 - 26.17 26.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 88.55 - 88.55 88.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
SG FTSE MIB +3x Daily Leveraged Collateralized 52.71 - 52.71 52.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 25.85 - 25.85 25.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 95.4 - 95.4 95.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 57.7 - 57.7 57.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETFs plc - CMCI Composite SF UCITS EUR A-acc 49.65 - 49.65 49.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies 21.43 - 21.43 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5 52.25 - 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 109.78 - 109.78 109.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source 92 - 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 98.64 - 98.64 98.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 115.45 - 115.45 115.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions Barclays US Corp BBB 1-5 DR 51.04 - 51.04 51.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
Amundi Index Solutions JP Morgan EMU Govies 1-10 D 55.64 - 55.64 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 43.46 - 43.46 43.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 163.68 - 163.68 163.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI