خبر
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (inf%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

654,035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:20
50,644 (8.39%)
تغییر ۳ ماهه
17,180 (2.70%)
تغییر ۶ ماهه
46,822 (7.71%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,744
قیمت روز
49 (1.32%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 03:05:28
143 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
164 (4.57%)
تغییر ۶ ماهه
515 (15.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Batavia IDX30 486 486 486 486 35.00 7.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Premier LQ 45 1077 1077 1077 1077 8.00 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Batavia Sri-Kehati 585 585 585 585 56.00 10.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Premier IDX30 Open 562 562 562 562 6.00 1.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Avrist Fixed Rate Bond I 745 745 745 745 50.00 6.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Premier Indonesia SMinfra18 363 363 363 363 10.00 2.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Premier ETF IDX High Dividend 20 638 638 638 638 1.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 755 755 755 755 42.00 5.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1270 1270 1270 1270 11.00 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۶:۰۵
Premier JII 669 669 667 675 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Premier ETF PEFINDO i-Grade 214 214 214 216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲:۰۵
Premier SRI KEHATI 468 468 468 468 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۱:۳۵
Majoris Pefindo I Grade 214 214 214 214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۰:۳۵
Batavia Smart Liquid 530 530 530 530 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Pinnacle Indonesia ESG 453 453 453 453 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Ashmore LQ45 ALPHA 1327 1327 1327 1327 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۳۵
Danareksa Investment Management 519 519 519 519 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۳۵
Pinnacle Core High Dividend 614 614 614 614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۰۵
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 98 98 90 98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۱:۳۵
Pinnacle Enhanced Sharia 470 470 470 470 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۰:۳۵
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 553 553 553 553 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۵
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1185 1185 1185 1185 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۲:۰۵
Premier Indonesia Financial 545 545 545 545 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۰۵
ETF MNC36 LIKUID 507 507 507 507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۳۴
Premier Indonesia State Owned Comp 744 744 733 744 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۸:۳۵
PINNACLE ENHANCED LIQUID 523 523 523 523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۰۴
Pinnacle FTSE Indonesia 619 619 619 619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۳۴
Bahana Bisnis 27 580 580 580 580 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۶:۰۵
Pinnacle IDX30 506 506 506 508 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۱۱:۰۵
Premier Indonesia Consumer 1035 1035 1035 1035 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Batavia IDX30 585 585 585 628 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
PNM CORE LQ45 1032 1032 1032 1032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Premier LQ 45 1097 1097 1091 1098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Reksa Dana Indeks Kisi MSCI Indonesia 1235 1235 1222 1235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
PNM CORE LQ45 1032 1032 1032 1032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
ETF MNC36 LIKUID 497 497 497 505 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Premier IDX30 Open 575 575 573 575 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Premier SRI KEHATI 451 451 450 451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Pinnacle Enhanced Sharia 459 459 459 459 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۳۳
Premier Indonesia Consumer 1026 1026 1026 1026 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Premier Indonesia Financial 536 536 535 536 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
Pinnacle Core High Dividend 570 570 570 579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Simas IDX30 112 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Pinnacle IDX30 519 519 519 519 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Bahana Bisnis 27 578 578 578 578 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Batavia Sri-Kehati 633 633 633 633 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Panin IDX30 Dinamis 532 532 532 532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Majoris Pefindo I Grade 210 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Avrist Fixed Rate Bond I 907 907 907 907 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Premier ETF PEFINDO i-Grade 210 210 210 210 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Premier ETF IDX High Dividend 20 608 608 608 608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Premier Indonesia State Owned Comp 735 735 735 735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Reksa Dana Indeks KISI IDX Value30 565 565 565 565 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1167 1167 1167 1167 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Reksa Dana Indeks Premier Index IDX30 549 549 549 549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 592 592 592 592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
DIRE CIPTADANA PROPERTI PERHOTELAN PADJAJARAN 86 86 86 86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Simas IDX30 112 112 112 112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۵۷
Panin IDX30 Dinamis 532 532 532 532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۵۷
Reksa Dana Indeks BNP Paribas IDX Growth30 592 592 592 592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰:۴۹
Premier JII 670 670 670 676 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۴
Ashmore LQ45 ALPHA 1076 1076 1076 1076 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۱:۴۴
Premier Indonesia SMinfra18 375 375 375 375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Pinnacle Indonesia ESG 433 433 433 433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Pinnacle FTSE Indonesia 610 610 610 610 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Pinnacle Indonesia Large Cap 537 537 537 537 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۵
Pinnacle FTSE Indonesia 592 592 592 592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۲:۲۰
Pinnacle Indonesia Large Cap 537 537 531 539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۸:۲۰
Batavia Smart Liquid 522 522 522 522 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
Danareksa Investment Management 517 517 517 517 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
PINNACLE ENHANCED LIQUID 524 524 524 524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ ساعت ۱۳:۴۱
Dire Simas Plaza 750 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Dire Simas Plaza 750 750 750 750 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۶:۵۰
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
Phillip MSCI Indonesia Equity 1010 1010 1010 1010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ساعت ۶:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین