آلمان
آلمان

Midcap

11,428
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
816 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
1,203 (11.76%)
تغییر ۶ ماهه
3,225 (39.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 111.1 111.1 110.9 111.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 121.92 121.92 121.72 122.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۱:۰۴
Source S&P 500 UCITS 826.18 826.18 826.15 829.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Energy 2.651 2.651 2.651 2.667 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Grains 3.437 3.437 3.437 3.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gasoline 23.8 23.8 23.8 24.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Soybeans 20.75 20.75 20.72 20.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Uk Gilt UCITS 29.62 29.62 29.58 29.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Japan 32.89 32.89 32.89 32.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Heating Oil 9.04 9.04 9.04 9.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Live Cattle 4.67 4.67 4.63 4.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI USA UCITS 36.51 36.51 36.49 36.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G US Equity UCITS 14.38 14.38 14.38 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Precious Metals 18.46 18.46 18.46 18.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage SPI TR UCITS 120.3 120.3 120.3 120.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Gold 14.16 14.16 14.06 14.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI UK UCITS 130.9 130.9 130.9 131.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Japan Equity UCITS 10.99 10.99 10.99 11.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe UCITS 256.55 256.55 256.15 256.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Japan UCITS 63.23 63.23 63.23 63.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
CBK Europe SectorTrend R 98.09 98.09 97.69 98.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Japan LC UCITS 81.33 81.33 81.25 81.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI USA Value UCITS 46.2 46.2 46.2 46.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 41.87 41.87 41.77 41.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Japan Equity UK 15.29 15.29 15.25 15.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 189.86 189.86 189.12 189.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source Goldman Sachs Equity 181.1 181.1 180.94 181.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree EM Equity Income 13.22 13.22 13.22 13.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Wisdomtree Europe Equity UK 18.54 18.54 18.45 18.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Natural Gas 348.2 348.2 348.2 357.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Energy Booster Euro Hedged 39.83 39.83 39.83 40.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Longer Dated Agriculture 8.97 8.97 8.97 9.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Longer Dated Brent Crude 34.44 34.44 34.44 35.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Europe ex UK Equity UCITS 14.36 14.36 14.32 14.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 83.106 83.106 82.95 83.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 58.83 58.83 58.83 58.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 418.69 418.69 418.13 419.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI South Africa UCITS 29.32 29.32 29.32 29.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 433.1 433.1 432.4 433.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Barclays US Liquid Corp USD 15.6 15.6 15.53 15.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 47.2 47.2 47.135 47.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 11.24 11.24 11.24 11.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Media 135.44 135.44 135.44 135.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 6.03 6.03 6.03 6.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Brent Crude 3.498 3.498 3.498 3.571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Longer Dated All Commodities 20.04 20.04 20.04 20.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Retail 247.55 247.55 247.55 248.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 116.04 116.04 115.88 116.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 218.75 218.75 218.5 221.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Boost EURO STOXX 50 3X Short Daily 1.114 1.114 1.114 1.118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 7.12 7.12 7.12 7.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 45.53 45.53 45.15 45.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS 10.23 10.23 10.23 10.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 298.5 298.5 298.15 298.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI USA Mid Cap TRN UCITS 240.35 240.35 240.35 240.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Longer Dated Industrial Metals 19.31 19.31 19.31 19.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 58.47 58.47 58.47 58.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Copper (ER) EUR Hedge 89.51 89.51 89.51 90.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 76.98 76.98 76.87 77.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 212.94 212.94 212.76 212.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 10-15yr 200.53 200.53 200.24 200.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 628.3 628.3 628.3 628.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Insurance 117.44 117.44 117.16 117.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 168.34 168.34 167.64 169.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 295.36 295.36 291.2 295.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.295 4.295 4.295 4.361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 5.41 5.41 5.41 5.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Tin Excess Return Index 75.08 75.08 75.08 75.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 596.3 596.3 595.8 597.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 200.05 200.05 199.34 200.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 128.04 128.04 127.32 128.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 59.16 59.16 58.89 59.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 240.5 240.5 240.5 241.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.55 99.55 99.53 99.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Lead Excess Return Index 39.07 39.07 39.07 39.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Zinc Excess Return Index 24.7 24.7 24.69 24.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Health Care 347.85 347.85 347 347.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 211.31 211.31 211.03 211.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 33.26 33.26 33.21 33.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.88 37.88 37.88 38.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 19.26 19.26 19.24 19.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 166.19 166.19 166.19 166.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 97.31 97.31 97.29 97.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Metals Excess Return Index 47.58 47.58 47.58 47.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Natural Gas (ER) EUR Hedge 13.71 13.71 13.43 13.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 94.86 94.86 94.64 94.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 117.08 117.08 115.94 117.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 95.92 95.92 95.83 95.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 250.4 250.4 250.4 251.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Gas Oil Excess Return Index 31.02 31.02 31.02 31.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge 77.34 77.34 77.34 78.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 0-5 Sterling Corporate Bond 35.98 35.98 35.94 35.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 136.84 136.84 136.84 137.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 285.9 285.9 284.5 286.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.61 101.61 101.52 101.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 136.75 136.75 136.75 136.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Aluminum Excess Return Index 12.47 12.47 12.47 12.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Gasoline Excess Return Index 89.39 89.39 89.39 90.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 142.44 142.44 142.41 142.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 121.03 121.03 121.03 121.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 128.13 128.13 127.98 128.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 408.3 408.3 408 410.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered 1C 166.47 166.47 166.47 166.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Brent Crude Oil (ER) EUR Hedge 49.79 49.79 49.79 50.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Ind Metls (ER) Index EUR Hedge 43.82 43.82 43.82 44.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 163.93 163.93 163.93 164.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 139.34 139.34 139.1 139.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced Heating Oil Excess Return Index 41.3 41.3 41.3 42.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 351 351 348.05 351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 98.4 98.4 98.4 98.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNPP RICI Enhanced Energy (ER) Index EUR Hedge 38.07 38.07 38.07 38.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 78.33 78.33 78.31 78.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 97.18 97.18 97.14 97.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 7.493 7.493 7.493 7.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 490.55 490.55 490.3 491.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 76.42 76.42 76.29 76.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 36.4 36.4 36.37 36.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y Short UCITS 35.68 35.68 35.66 35.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 357.7 357.7 357.4 360.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RICI Enhanced WTI Crude Oil (ER) Index EUR Hedge 38.92 38.92 38.92 39.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 116.25 116.25 116.25 116.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA 1D 229.44 229.44 228.96 229.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.83 105.83 105.77 105.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 136.28 136.28 136.28 136.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 108.1 108.1 108.1 108.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 82.2 82.2 82.2 82.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 247.68 247.68 247.57 247.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 255.58 255.58 255.41 255.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 206.12 206.12 206.07 206.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 261.72 261.72 261.65 261.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 45.09 45.09 45.07 45.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 11.45 11.45 11.43 11.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 144.22 144.22 144.21 144.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 144.84 144.84 144.38 144.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 135.84 135.84 135.72 135.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD D 38 38 37.93 38.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 48.2 48.2 47.74 48.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 93.65 93.65 93.39 93.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 484.05 484.05 481.5 484.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 340.9 340.9 339.95 341.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 661.8 661.8 661.4 664.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 21.46 21.46 21.39 21.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UC Thomson Reuters Balanced European Convertible B 99.7 99.7 99.55 99.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers II USD Asia ex Japan Corporate Bond UCIT 103.22 103.22 102.89 103.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Softs 3.352 3.352 3.339 3.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC FTSE 100 82.05 82.05 82.05 82.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Petroleum 9.44 9.44 9.44 9.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 MDAX 187.14 187.14 186.66 187.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 SDAX 76.28 76.28 76.05 76.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Brazil 15.14 15.14 15.14 15.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITSo Cash 103.58 103.58 103.57 103.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Europe 279.5 279.5 279.2 279.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi CAC 40 UCITS 103.38 103.38 103.3 103.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 DivDAX I 188.7 188.7 188.02 188.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS All Commodities 8.27 8.27 8.27 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Tips UCITS 215.4 215.4 214.85 215.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares SLI UCITS DE 126.54 126.54 126.34 126.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source S&P 500 UCITS 697.8 697.8 694.92 699.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI EMU UCITS 256.95 256.95 256.55 256.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI USA UCITS 477.09 477.09 475.13 477.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI USA UCITS 104.73 104.73 104.25 104.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage SDAX TR UCITS 144.18 144.18 143.48 144.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Nifty 50 179.96 179.96 179.24 180.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI USA LC UCITS 251.4 251.4 249.45 251.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI South Africa 41.5 41.5 41.5 42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor US TIPS DR D-USD 101.84 101.84 101.61 101.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR FTSE UK All Share 65.26 65.26 65.07 65.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI China UCITS 265.15 265.15 263.3 265.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI India UCITS 674 674 670.9 676.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers SLI UCITS 192.92 192.92 192.78 193.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Silver 7 7 6.79 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Palladium 209.12 209.12 209.02 209.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical PM Basket 131.71 131.71 131.71 133.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI UK UCITS 206.45 206.45 206.45 207.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage DivDAX TR UCITS 32.91 32.91 32.81 33.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Longer Dated Energy 17.47 17.47 17.45 17.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Europe Value 233.5 233.5 232.85 233.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nasdaq-100 UCITS 133.4 133.4 132.86 133.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Europe LC UCITS 107.7 107.7 107.28 107.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Nickel 93.45 93.45 93.45 95.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Indonesia UCITS 57.03 57.03 57 57.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Pacific ExJapan 13.05 13.05 13.05 13.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Canada UCITS 148.94 148.94 148.06 148.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Taiwan UCITS 71.85 71.85 71.57 71.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source Russell 2000 UCITS 90.88 90.88 90.1 91.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers ATX UCITS DR 60.96 60.96 60.53 60.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin FTSE Brazil UCITS 19.93 19.93 19.93 20.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 15.7 15.7 15.65 15.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares FTSE 100 UCITS Acc 143.14 143.14 143.14 143.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 366.05 366.05 364.32 366.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 49.54 49.54 49.54 50.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI EM Far East UCITS 51.08 51.08 51 51.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree US Equity Income 17.99 17.99 17.99 18.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 283.45 283.45 283.1 283.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 588.9 588.9 583.2 589.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Euro Corporates UCITS 231.92 231.92 231.77 231.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 11.274 11.274 11.262 11.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Money Market 74.39 74.39 74.39 74.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.595 8.595 8.595 8.628 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Australia UCITS 39.06 39.06 39.06 39.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 79 79 78.61 79.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
First Trust Eurozone AlphaDEX 38.05 38.05 37.85 38.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Dist 14.37 14.37 14.35 14.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 36.85 36.85 36.85 36.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 154.42 154.42 154.14 154.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 113.26 113.26 112.68 114.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers II US Treasuries 1D 195.38 195.38 194.88 195.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 96.09 96.09 95.92 96.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 66.27 66.27 66.22 66.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Silver Euro Hedged 154.51 154.51 154.51 157.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x trackers II Eur Gov Bd 25 464.95 464.95 464.38 466.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Mortgage Backed Sec 4.105 4.105 4.088 4.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 77.03 77.03 76.99 77.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 245.67 245.67 245.52 246.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 26.6 26.6 26.57 26.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 97.12 97.12 97.04 97.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 40.67 40.67 40.58 40.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Size Factor 8.622 8.622 8.609 8.633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 301.4 301.4 300.75 302.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor German Mid-Cap MDAX D-EUR 181.54 181.54 181.24 181.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 142.37 142.37 142.23 142.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Europe Equity Income 11.56 11.56 11.56 11.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Platinum Euro Hedged 62.55 62.55 62.55 63.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Cotton 2.158 2.158 2.152 2.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 274.2 274.2 273.9 274.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 104.56 104.56 104.56 106.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI North America UCITS 70.64 70.64 70.58 70.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 102.04 102.04 102.04 103.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 289.85 289.85 289.25 290.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 147.76 147.76 147.16 147.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 147.3 147.3 147.06 147.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 365.39 365.39 363.92 365.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 397.55 397.55 397.55 398.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 STOXX Europe 600 UCITS 47.09 47.09 46.97 47.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Palladium Euro Hedged 159.56 159.56 159.56 160.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 90.51 90.51 89.94 90.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 84.42 84.42 84.13 84.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 26.74 26.74 26.71 26.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source EURO STOXX Optimised Banks 57.59 57.59 56.98 57.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 413.8 413.8 411.7 415.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 12.27 12.27 12.27 12.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 95.44 95.44 95.22 95.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI Emerging Markets UCITS 49.07 49.07 49.01 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 182.22 182.22 181.5 182.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 251.25 251.25 249.85 251.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 45.16 45.16 45.12 45.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 260.54 260.54 259.43 260.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Global Equal Weight 52.81 52.81 52.81 52.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Aluminium 3.046 3.046 3.046 3.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 22.5 22.5 22.5 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source EURO STOXX 50 B Total Return 40.86 40.86 40.74 40.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 75.42 75.42 75.32 75.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 45.92 45.92 45.85 45.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 133.2 133.2 132.76 133.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Utilities 243.35 243.35 242.05 243.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS plc CMCI Ex-Agriculture SF A-acc 140.48 140.48 140.48 141.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI North America TRN UCITS 105.48 105.48 105.2 105.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 55.94 55.94 55.56 56.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 4.623 4.623 4.62 4.635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 39.19 39.19 39.19 40.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 38.52 38.52 38.51 38.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Technology 129.2 129.2 128.04 129.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 59.77 59.77 59.76 59.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 17.06 17.06 17.06 17.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.38 8.38 8.37 8.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 6.82 6.82 6.82 6.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 43.45 43.45 43.22 43.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 10+ Euro Government Bond 36.82 36.82 36.79 36.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond 28.14 28.14 28.06 28.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 133.78 133.78 133.76 134.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 334.35 334.35 333.4 334.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 141.32 141.32 141.32 141.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF 81.01 81.01 80.44 81.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 87.45 87.45 86.68 87.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 218.95 218.95 218.95 220.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - EURO STOXX 50 UCITS EUR A-dis 41.49 41.49 41.43 41.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 4.99 4.99 4.87 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 56.73 56.73 56.67 56.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 3.9 3.9 3.88 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 25.6 25.6 25.54 25.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 26.16 26.16 26.16 26.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS 22.52 22.52 22.5 22.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 139.34 139.34 139.27 139.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 42.81 42.81 42.72 42.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 48.23 48.23 48.01 48.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 126.06 126.06 125.6 126.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 22.25 22.25 22.25 22.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 24.88 24.88 24.81 24.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 3738 3738 3704.5 3751.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 34.07 34.07 33.96 34.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 48.02 48.02 47.98 48.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 464.6 464.6 464.35 466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 95.31 95.31 95.1 95.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 220.81 220.81 220.81 221.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 205.33 205.33 205.15 205.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 14.12 14.12 14.06 14.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 292.6 292.6 291.65 294.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 336 336 335.05 337.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 103.22 103.22 103.19 103.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 88.07 88.07 87.67 88.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 125.78 125.78 125.42 125.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 146.3 146.3 145.91 146.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 547.3 547.3 546.9 549.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 469.45 469.45 469.45 471.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 128.46 128.46 127.92 128.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 92.03 92.03 91.99 92.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Inflation-Linked 1D 237.73 237.73 237.61 238.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 287.5 287.5 287.35 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 408.2 408.2 405.95 408.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX 600 Optimised Travel & Leisure 230.35 230.35 229.9 230.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 59.92 59.92 59.68 60.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 68.97 68.97 68.92 68.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 139.78 139.78 139.73 139.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 88.31 88.31 88.06 88.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 96.88 96.88 96.88 97.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond 46.93 46.93 46.93 47.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.19 20.19 20.14 20.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 30.18 30.18 30.09 30.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 62.83 62.83 62.47 62.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 170.76 170.76 170.52 171.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 255.28 255.28 255.13 255.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 73.33 73.33 72.69 73.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 121.74 121.74 121.18 121.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor STOXX Europe 600 DR Monthly Hedged D-EUR 121.34 121.34 121 121.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 294.3 294.3 294.25 295.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 42.66 42.66 42.51 42.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Div UCITS 17.45 17.45 17.45 17.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 38.62 38.62 38.56 38.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 29.34 29.34 29.29 29.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 98.39 98.39 97.44 98.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 185.92 185.92 185.28 186.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 172.3 172.3 171.54 172.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 82.06 82.06 81.92 82.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 162.41 162.41 162 162.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 Class 14.17 14.17 14.12 14.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 81.77 81.77 81.52 81.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 231.1 231.1 230.45 231.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation 97.79 97.79 97.77 97.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.19 11.19 11.19 11.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.75 13.75 13.74 13.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 326.21 326.21 326 326.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 285.34 285.34 285.2 285.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 143.44 143.44 143.12 143.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 151.49 151.49 150.84 151.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 158.94 158.94 158.94 158.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 210.69 210.69 210.64 210.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 252.28 252.28 252.14 252.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 238.39 238.39 237.71 238.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 65.26 65.26 65.23 65.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 337.06 337.06 337 337.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 157.72 157.72 157.72 158.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 114.99 114.99 114.94 115.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 77.22 77.22 76.86 77.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market 101.6 101.6 101.6 102.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 152.5 152.5 152.38 152.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 457.6 457.6 457.6 459.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 501.6 501.6 499.45 502 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 20.36 20.36 20.32 20.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 143.61 143.61 143.52 143.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.6 112.6 112.55 112.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 46.57 46.57 46.5 46.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 80.98 80.98 80.75 80.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 78.63 78.63 78.21 78.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 80.3 80.3 79.94 80.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 110.17 110.17 110.14 110.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedge 25.66 25.66 25.65 25.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovere 13.12 13.12 13.12 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MDAX 337.9 337.9 337.25 338.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Zinc 7.65 7.65 7.63 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Silver 19.25 19.25 19.25 19.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MDAX 31.68 31.68 31.63 31.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS DAX 146.7 146.7 145.9 146.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Gold 148.16 148.16 148.16 149.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Brent Crude 25.19 25.19 25 25.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage 1 TecDAX 29.05 29.05 28.8 29.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE 250 42.69 42.69 42.68 42.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Silver 204.38 204.38 204.38 207.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka EURO STOXX 50 91.82 91.82 91.23 91.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC EURO STOXX 50 43.27 43.27 43.19 43.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI ACWI IMI 167.2 167.2 167 167.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P 500 UCITS 372.12 372.12 370.5 373.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard DAX UCITS 28.51 28.51 28.43 28.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI USA UCITS 36.13 36.13 35.97 36.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR MSCI ACWI 163.14 163.14 162.5 163.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi S&P 500 UCITS 69.79 69.79 69.48 69.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares ATX UCITS DE 37.74 37.74 37.46 37.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corp Bd 48.98 48.98 48.89 49.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage F.A.Z. UCITS 31.85 31.85 31.61 31.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Bric 50 UCITS 29.15 29.15 29.1 29.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI USA MC UCITS 24.93 24.93 24.75 24.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Platinum 81.42 81.42 81.42 82.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Turkey UCITS 1.61 1.61 1.61 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU UCITS 147.52 147.52 147.12 147.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA UCITS 372.92 372.92 371.29 373.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI World UCITS 395.01 395.01 393.31 395.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares DivDAX UCITS DE 19.84 19.84 19.8 19.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Japan USD 30.18 30.18 30.16 30.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.91 8.91 8.91 8.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.9 6.9 6.87 6.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS 204.7 204.7 204.45 205.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Treasury Bd 22.08 22.08 22.02 22.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers Spain UCITS 1C 24.34 24.34 24.16 24.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI Germany UCITS 284.5 284.5 283.25 284.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Nikkei 225 UCITS 23.16 23.16 23.13 23.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Europe MC UCITS 13.85 13.85 13.8 13.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI France UCITS 46.52 46.52 46.45 46.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Gold Mining UCITS ETF 29.2 29.2 29.2 29.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI Emerging Markets 108.42 108.42 108.14 108.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Junior Gold Miners 32.85 32.85 32.85 33.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Brent Crude Oil Booster 62.05 62.05 62.05 63.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 228.31 228.31 228.01 229.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Vermogensstrategie 149.9 149.9 149.64 150.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.208 8.208 8.185 8.222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Dividend UCITS 20.84 20.84 20.78 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nikkei 225 UCITS DE 21.2 21.2 21.16 21.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Copper 7.862 7.862 7.862 7.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Silver 4.941 4.941 4.941 5.037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge S&P 500 Min Vol 65.23 65.23 65.15 65.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Mid UCITS 71.38 71.38 71.17 71.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan UCITS Acc 155.92 155.92 155.79 156.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Dividend IQ 35.33 35.33 35.275 35.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 21.36 21.36 21.26 21.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 257.73 257.73 256.68 258.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 67.5 67.5 67.07 67.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
x-trackers Swiss Large DR 1D 119.74 119.74 119.74 120.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 17.85 17.85 17.81 17.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Korea UCITS Dist 54.09 54.09 53.92 54.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.67 35.67 35.6 35.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev Europe x UK 37.35 37.35 37.26 37.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 74.09 74.09 73.89 74.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DAX DR Income 1D 121.38 121.38 120.76 121.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Corporate Bond UCITS 109.84 109.84 109.62 110.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Small UCITS 47.59 47.59 47.45 47.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 86.018 86.018 85.85 86.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 51.12 51.12 51.06 51.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Cons Discr 10.168 10.168 10.136 10.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 58.97 58.97 58.91 59.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 25.36 25.36 25.27 25.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 47.85 47.85 47.7 47.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 107.2 107.2 106.73 107.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 30.38 30.38 30.19 30.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 158.48 158.48 158.34 158.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Consumer Growth 32.435 32.435 32.26 32.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Aggregate Bond UCITS 93.69 93.69 93.51 93.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares US Property Yield UCITS 28.11 28.11 28 28.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD EM Government Bond 43.61 43.61 43.53 43.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Index MSCI World UCITS DR 73.75 73.75 73.52 73.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 11.81 11.81 11.79 11.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 69.74 69.74 69.61 69.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 9.523 9.523 9.508 9.531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 47.87 47.87 47.6 47.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 54.12 54.12 54.09 54.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Financials 111.92 111.92 111.92 112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 413.55 413.55 410.5 414.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc 20.3 20.3 20.17 20.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 13.59 13.59 13.55 13.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 55.95 55.95 55.95 56.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 105.84 105.84 105.56 105.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 13.45 13.45 13.42 13.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 22.12 22.12 22.09 22.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.339 1.339 1.298 1.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Property Yield UCITS 23.93 23.93 23.93 24.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 43.47 43.47 43.44 43.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 107.03 107.03 106.96 107.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 129.07 129.07 128.97 129.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 135.84 135.84 135.4 136.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 94.07 94.07 94.07 96.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 311.05 311.05 309.55 311.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 57.62 57.62 57.2 57.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 123.26 123.26 122.14 123.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Eurozone Government Bond 27.62 27.62 27.59 27.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 22.96 22.96 22.96 23.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 61.05 61.05 60.53 61.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 74.3 74.3 74.17 74.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Taiwan UCITS DR 48.73 48.73 48.59 48.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.505 28.505 28.4 28.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 1-3 US Treasury Bond 42.9 42.9 42.76 42.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 73.67 73.67 73.57 73.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif 26.88 26.88 26.84 26.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 211.4 211.4 210.4 213.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 57.43 57.43 57.21 57.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 264.2 264.2 262.15 264.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
DEKA DAXplus Maximum Dividend UCITS 68.14 68.14 68.01 68.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 113.36 113.36 112.89 113.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 21 21 20.98 21.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Corporate Bond UCITS 90.902 90.902 90.818 91.016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Italy Government Bond UCITS 175.66 175.66 175.62 175.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 57.73 57.73 57.66 57.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Spain Government Bond UCITS 179.58 179.58 179.34 179.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 7.705 7.705 7.692 7.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 17.16 17.16 17.16 17.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares SP 500 High Dividend FR 28.04 28.04 27.93 28.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt 89.85 89.85 89.69 90.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 34.62 34.62 34.37 34.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 33.2 33.2 33.05 33.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 182.19 182.19 181.87 182.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Government Bond UCITS 98.68 98.68 98.54 98.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond 29.16 29.16 29.07 29.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 3-5 U.S. Treasury Bond 26.45 26.45 26.39 26.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 45.8 45.8 45.67 45.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World High Div Yld 53.12 53.12 52.96 53.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 110.6 110.6 110.58 110.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 68.13 68.13 68 68.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 10.91 10.91 10.91 11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares European Property Yield UCITS 45.7 45.7 45.3 45.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Germany Government Bond UCITS 148.28 148.28 148.09 148.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 7-10 U.S. Treasury Bond 27.03 27.03 26.98 27.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 38.7 38.7 38.56 38.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 53.66 53.66 53.66 54.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Timber & Forestry UCITS 26.75 26.75 26.71 26.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 6.92 6.92 6.91 6.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 158.7 158.7 158.26 158.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 67.18 67.18 66.9 67.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 8.9 8.9 8.86 8.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 18.55 18.55 18.36 18.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 25.05 25.05 24.95 25.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 18.12 18.12 18.1 18.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 36.76 36.76 36.65 36.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 60.36 60.36 60.32 60.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 38.32 38.32 38.05 38.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat 46.1 46.1 45.97 46.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 48.21 48.21 48.05 48.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.39 19.39 19.28 19.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 154.1 154.1 153.86 154.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 203.41 203.41 202.58 204.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.65 143.65 143.64 143.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 175.21 175.21 175.12 175.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 166.34 166.34 166.26 166.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 23.26 23.26 23.24 23.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 168 168 167.3 168.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS 129.14 129.14 128.68 129.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 352.45 352.45 351.2 352.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 48.71 48.71 48.7 48.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 87.76 87.76 87.34 87.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 49.47 49.47 49.2 49.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 232.21 232.21 232 232.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) 7.42 7.42 7.41 7.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS 32.89 32.89 32.89 33.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 20.75 20.75 20.75 20.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 242.32 242.32 242.07 242.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Industrials DR 1C 41.91 41.91 41.9 42.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 34.89 34.89 34.56 34.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 106.04 106.04 105.72 106.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 283.25 283.25 282.8 284.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 101.34 101.34 100.98 101.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 200.9 200.9 199.66 201.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 43.82 43.82 43.67 43.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 20.32 20.32 20.29 20.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 142.1 142.1 141.75 142.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.7 18.7 18.64 18.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 140.61 140.61 140.44 140.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 69.33 69.33 69.33 69.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 53.26 53.26 52.86 53.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.1 8.1 8.1 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 34.48 34.48 34.44 34.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS EUR Acc 37.38 37.38 37.24 37.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 58.84 58.84 58.68 58.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Quality Factor DR 1C 47.95 47.95 47.75 47.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 275.15 275.15 274.65 275.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 14.45 14.45 14.45 14.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 176.53 176.53 176.4 176.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 77.15 77.15 77.1 77.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 18.73 18.73 18.65 18.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 45.76 45.76 45.7 45.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 174.09 174.09 173.6 174.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 115.31 115.31 115.18 115.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 24.87 24.87 24.83 24.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 83.746 83.746 83.522 83.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 80.52 80.52 80.52 80.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 65.22 65.22 64.99 65.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 49.8 49.8 49.8 49.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 202.39 202.39 202.31 202.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 63.35 63.35 63.3 63.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 36.86 36.86 36.86 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 88.12 88.12 87.95 88.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 122.64 122.64 122.56 122.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF Acc 10.57 10.57 10.56 10.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 245 245 244.97 245.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 164.98 164.98 164.87 165.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 122.82 122.82 122.58 122.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR 21.28 21.28 21.27 21.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 129.2 129.2 128.72 129.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 119.38 119.38 119.3 119.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 43.41 43.41 43.16 43.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS EUR 8.24 8.24 8.24 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 94.61 94.61 94.37 94.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 73.21 73.21 72.47 73.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 34.16 34.16 34.01 34.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.02 168.02 167.98 168.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 245.78 245.78 245.45 246.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 25.44 25.44 25.37 25.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 262.18 262.18 261.74 262.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 290.73 290.73 290.46 291.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 256.02 256.02 255.61 256.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 178.44 178.44 178.28 178.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 47.09 47.09 47.06 47.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 29.34 29.34 29.27 29.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 115.19 115.19 115.02 115.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.42 10.42 10.34 10.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 47.81 47.81 47.66 47.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 24.5 24.5 24.49 24.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 15.61 15.61 15.57 15.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 144.82 144.82 144.76 144.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (A 38.8 38.8 38.74 38.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 46.56 46.56 46.56 46.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 111.43 111.43 111.36 111.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.574 96.574 96.552 96.602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 128.99 128.99 128.9 129.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 235.62 235.62 235.38 235.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 162.54 162.54 162.25 162.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Information Technology Sector U 7.93 7.93 7.88 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 76.95 76.95 76.68 77.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 100.11 100.11 100.09 100.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 111.69 111.69 111.69 111.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source Inco 105.87 105.87 105.79 105.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
RBS Market Access Rogers International Commodity U 20.36 20.36 20.22 20.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Rize UCITS ICAV - Rize Cybersecurity and Data Priv 6.19 6.19 6.17 6.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 57.18 57.18 57.17 57.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 39.12 39.12 39.04 39.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 20.25 20.25 20.25 20.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 162.7 162.7 161.48 162.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.93 13.93 13.93 14.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS EUR Acc 39.15 39.15 39.02 39.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Accumu 73.92 73.92 73.67 74.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFs Copper 32.37 32.37 32.33 32.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Nickel 15.12 15.12 15.12 15.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka DAX UCITS 140.92 140.92 140.16 140.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Lean Hogs 0.3526 0.3526 0.3492 0.3532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Soybean Oil 5.788 5.788 5.788 5.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Gold 144.45 144.45 144.45 145.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC S&P 500 UCITS 37.47 37.47 37.3 37.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS LevDAX 138.68 138.68 137.68 138.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS-ETF FTSE 100 I 9.79 9.79 9.78 9.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares TecDAX UCITS 34.02 34.02 33.76 34.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WTI CRUDE-L (TR) ETC 20.64 20.64 20.55 21.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage DAX TR UCITS 132.86 132.86 132.38 133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
CS (IE) on MSCI Europe 6.13 6.13 6.12 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Europe UCITS 15.64 15.64 15.62 15.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Industrial Metals 13.12 13.12 13.11 13.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Nickel 13.38 13.38 13.17 13.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source MSCI World UCITS 76.78 76.78 76.47 76.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI EM Asia UCITS 74.18 74.18 73.79 74.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE Dev World 76.25 76.25 75.95 76.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka EURO STOXX 50 UCITS 41.78 41.78 41.66 41.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Wheat 20.19 20.19 20.19 20.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Swiss Gold 147.11 147.11 147.02 148.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX UCITS 46.69 46.69 46.58 46.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq 100 UCITS 717.4 717.4 713.5 717.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares NASDAQ-100 UCITS 123.78 123.78 123.1 123.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Poland UCITS 16.38 16.38 16.38 16.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Turkey UCITS 10.52 10.52 10.52 10.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 38.03 38.03 37.86 38.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI World Small Cap 88 88 87.48 88.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage ShortDAX TR UCITS 14.64 14.64 14.63 14.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 150.1 150.1 149.4 150.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka STOXX Europe 50 UCITS 36.27 36.27 36.22 36.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Daily Short Crude Oil 31.93 31.93 30.86 31.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Gold 7.45 7.45 7.45 7.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core S&P 500 UCITS 378.18 378.18 376.49 378.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Digitalisation Acc 9.34 9.34 9.28 9.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 40.88 40.88 40.77 40.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS Acc 67.82 67.82 67.52 67.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 142 142 141.32 142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World 4C 32.471 32.471 32.471 32.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka DAX ausschuttend UCITS 66.66 66.66 66.35 66.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 2.062 2.062 2.062 2.088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 199.72 199.72 199.24 199.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard EUR Corporate Bond 55.12 55.12 55.1 55.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db Physical Gold Euro Hedged 117.06 117.06 117.06 118.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Russell Midcap 30.75 30.75 30.59 30.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 5.3 5.3 5.3 5.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gold Bullion Securities 142.29 142.29 142.29 143.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 43.14 43.14 42.7 43.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage MSCI World TRN UCITS 73.17 73.17 72.87 73.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 9.595 9.595 9.595 9.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Ageing Population Acc 6.521 6.521 6.483 6.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China Large Cap UCITS 99.74 99.74 99.3 99.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe UCITS Acc 64.93 64.93 64.74 65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS World Water D-EUR 57.29 57.29 57.24 57.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Gold Miners UK 31.33 31.33 31.33 31.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 70.56 70.56 70.27 70.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit 17.708 17.708 17.432 17.708 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 3.3944 3.3944 3.2052 3.4002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 91.09 91.09 91.05 91.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 23.89 23.89 23.89 24.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Quality DE 9.225 9.225 9.194 9.225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Financials 8.592 8.592 8.49 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 74.82 74.82 74.36 75.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc 70.62 70.62 70.3 70.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx EUR High 17.41 17.41 17.41 17.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 106.08 106.08 105.59 106.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 2.365 2.365 2.365 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 8.039 8.039 7.998 8.039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Min Vol 50.24 50.24 50.2 50.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 107.35 107.35 107.35 107.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 94.19 94.19 93.94 94.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 36.8 36.8 36.72 36.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 10.26 10.26 10.23 10.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS 11.1 11.1 11.1 11.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 139.5 139.5 138.96 139.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.9973 0.9973 0.9925 0.9998 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Wd Health Care 41.88 41.88 41.655 41.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 77.3 77.3 77 77.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 5.246 5.246 5.24 5.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Healthcare Innovation Acc 8.793 8.793 8.722 8.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EMU Socially Responsible 118.74 118.74 118.18 118.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 10.83 10.83 10.83 10.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.05 100.05 100.02 100.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.22 18.22 18.02 18.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 36.97 36.97 36.88 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 152.8 152.8 151.32 153.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Infrastructure UCITS 27.25 27.25 27.21 27.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Listed Private Equity UCITS 26.89 26.89 26.63 26.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 73.81 73.81 73.81 73.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 26.02 26.02 25.94 26.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 37.35 37.35 37.2 37.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Thomson Reuters Global Convert 44.69 44.69 44.56 44.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 62.72 62.72 62.62 62.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Portfolio Income UCITS 13.31 13.31 13.29 13.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Size Factor UCITS 38.03 38.03 37.95 38.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 7.25 7.25 7.24 7.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Utilities Sector Acc 6.12 6.12 6.12 6.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 32.8 32.8 32.52 32.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 38.7 38.7 38.57 38.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 23.23 23.23 22.93 23.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Precious Metals 6.72 6.72 6.72 6.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Value Factor UCITS 31.21 31.21 31.05 31.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Acc 96.07 96.07 95.67 96.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc 101.32 101.32 100.96 101.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers USD Corporate Bond DR 1D 13.82 13.82 13.81 13.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 136.3 136.3 136.19 136.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 38.38 38.38 38.25 38.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 68.13 68.13 68.11 68.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 51.94 51.94 51.6 52.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 13.846 13.846 13.824 13.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core Euro Government Bond UCITS 134.16 134.16 134 134.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.97 111.97 111.88 111.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 57.95 57.95 57.7 58.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc 7.3 7.3 7.26 7.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 47.2 47.2 46.99 47.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 1.5 1.5 1.5 1.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 64.8 64.8 64.75 64.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 23.74 23.74 23.66 23.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Materials DR 1C 47.72 47.72 47.62 47.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 66.39 66.39 66.18 66.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 42.85 42.85 42.76 42.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 54.9 54.9 54.51 55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 29.7 29.7 29.53 29.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 38.7 38.7 38.47 38.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 101.6 101.6 100.54 101.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 49.23 49.23 49.05 49.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 20.575 20.575 20.375 20.575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 74.75 74.75 74.08 74.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 19.79 19.79 19.71 19.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 209.28 209.28 208.98 209.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS 9.78 9.78 9.66 9.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF 15.28 15.28 15.27 15.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Vanguard Global Aggregate Bond EUR Hgd Acc 26.27 26.27 26.22 26.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector Acc 6.03 6.03 6.03 6.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders DR UCITS 27.27 27.27 27.14 27.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.27 30.27 30.25 30.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 6.87 6.87 6.82 6.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 103.92 103.92 103.8 103.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 7.44 7.44 7.43 7.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS 45.38 45.38 45.06 45.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 14.84 14.84 14.84 14.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 67.22 67.22 66.96 67.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 41.32 41.32 41.32 41.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS 34.85 34.85 34.41 34.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 64.52 64.52 64.23 64.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 28.98 28.98 28.86 29.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 147.84 147.84 147.84 149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc 48.4 48.4 47.73 48.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 10.88 10.88 10.87 10.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 61.74 61.74 61.64 61.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 17.88 17.88 17.78 17.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 23.09 23.09 23.02 23.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 61.86 61.86 61.46 61.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 29.09 29.09 28.89 29.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 19.67 19.67 19.62 19.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 6.929 6.929 6.929 6.948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 12.28 12.28 12.09 12.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 63.25 63.25 62.98 63.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ROBO-STOX Global Robotics and Automation GO UCITS 22.39 22.39 22.26 22.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 119.92 119.92 119.32 119.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Index MSCI Emerging Markets-UCTS ETF DR (D) 55.88 55.88 55.72 56.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 113.08 113.08 113.08 113.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 32.46 32.46 32.22 32.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 41.9 41.9 41.76 41.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 159.34 159.34 159.23 159.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 197.53 197.53 197.39 197.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 24.32 24.32 24.32 24.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 50.54 50.54 50.5 50.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS USD Ac 10.22 10.22 10.11 10.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A 8.47 8.47 8.41 8.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 13.35 13.35 13.35 13.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 59.6 59.6 59.52 59.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A 9.65 9.65 9.63 9.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 17.09 17.09 17.04 17.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Rize UCITS ICAV - Rize Medical Cannabis and Life S 6.8 6.8 6.74 6.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.87 13.87 13.87 13.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc ( 53.3 53.3 52.86 53.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield U 38.88 38.88 38.88 39.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield UCITS ETF 18.11 18.11 18.09 18.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.07 9.07 9.05 9.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFs Corn 0.8912 0.8912 0.8905 0.8964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Gold 16.6 16.6 16.6 16.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Wheat 0.6705 0.6705 0.6705 0.6758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS WTI Crude Oil 5.3 5.3 5.28 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Physical Silver 19.99 19.99 19.99 20.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI China UCITS 10.28 10.28 10.14 10.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI Japan UCITS 9.19 9.19 9.18 9.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka MSCI World UCITS 26.68 26.68 26.57 26.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core DAX UCITS 133.08 133.08 132.42 133.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI ACWI UCITS 61.32 61.32 61.11 61.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Sust MSCI EM SRI 7.477 7.477 7.477 7.507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Sust MSCI USA SRI 10.572 10.572 10.53 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Water UCITS 57.6 57.6 57.49 57.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Energy 3.717 3.717 3.674 3.768 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 4.1 4.1 4.09 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 42.11 42.11 41.94 42.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 15.64 15.64 15.6 15.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.855 0.855 0.855 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI World UCITS 71.69 71.69 71.37 71.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World UCITS Dist 55.47 55.47 55.25 55.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Info Tech 16.314 16.314 16.24 16.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Edge MSCI World MF GBp 8.082 8.082 8.052 8.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI China A UCITS USD 5.325 5.325 5.308 5.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 UCITS 46.49 46.49 46.31 46.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS Commodity Securities Coffe 0.91 0.91 0.909 0.929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Momentum UK 9.609 9.609 9.567 9.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 USD Health Care 8.541 8.541 8.49 8.551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS 2x Daily Long WTI Crude Oil 7.03 7.03 6.97 7.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 42.41 42.41 42.26 42.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Europe Value Factor 6.903 6.903 6.882 6.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 96.11 96.11 96.03 96.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares S&P Gold Producers UCITS 12.99 12.99 12.99 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 21.99 21.99 21.95 22.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 11.352 11.352 11.298 11.378 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Global Clean Energy UCITS 11.2 11.2 11.162 11.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.734 4.734 4.721 4.751 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 1.891 1.891 1.888 1.944 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 18.26 18.26 18.13 18.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI EM DR 1C Unhedged 53.47 53.47 53.32 53.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.16 9.16 9.04 9.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc 5.52 5.52 5.5 5.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 13.31 13.31 13.16 13.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 12.68 12.68 12.63 12.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 13.87 13.87 13.85 13.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares China CNY Bond UCITS USD Dist 4.66 4.66 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 45.83 45.83 45.74 46.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 5.067 5.067 5.052 5.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 49.13 49.13 49.12 49.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 13.11 13.11 13.07 13.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 51.87 51.87 51.65 51.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 25.73 25.73 25.52 25.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.022 5.022 5.019 5.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 6.17 6.17 6.13 6.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 31.266 31.266 31.179 31.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Diverisified Commodity SWAP UCITS USD 5.03 5.03 5.03 5.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.392 0.392 0.387 0.392 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS USD (Acc) 6.42 6.42 6.32 6.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 21.97 21.97 21.93 22.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 69.54 69.54 69.51 69.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۳
HSBC MSCI World UCITS 2220.5 2220.5 2217.25 2223.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.465 0.465 0.462 33.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 155.81 155.81 155.81 155.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Global Equity UCITS 13.47 13.47 13.46 13.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ComStage MSCI USA TRN UCITS 100.85 100.85 100.5 100.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Source STOXX Europe 600 UCITS 104.68 104.68 104.5 104.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 38.27 38.27 38.12 38.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.15 17.15 17.11 17.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 342.15 342.15 342.15 344.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 41.73 41.73 41.59 41.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 104.34 104.34 104.34 104.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 25.16 25.16 25.12 25.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers SP 500 UCITS 65.59 65.59 65.59 65.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 57.82 57.82 57.69 57.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares $ TIPS 0-5 Dist Share Class 4.37 4.37 4.36 4.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 32.52 32.52 32.52 32.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Sugar 7.71 7.71 7.7 7.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MDAX UCITS DE 297.4 297.4 296.65 298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Amundi MSCI EM Asia UCITS 37.58 37.58 37.41 37.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.46 2.46 2.46 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 50.39 50.39 50.16 50.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 6.7 6.7 6.7 6.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
L&G Battery Value-Chain UCITS 15.9 15.9 15.89 15.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Vanguard FTSE Developed Europe 36.31 36.31 36.24 36.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
UBS Barclays US Liquid Corporates 12.56 12.56 12.53 12.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 63.82 63.82 63.64 63.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 24.52 24.52 24.41 24.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 78.46 78.46 78.15 78.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 43.7 43.7 43.53 43.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 56.71 56.71 56.43 56.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI World Value Factor DR 1C 32.05 32.05 31.92 32.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.21 168.21 168.19 168.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 154.9 154.9 154.26 155.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF EUR 5.06 5.06 5.06 5.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD Inc 3.63 3.63 3.6 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 70.71 70.71 70.68 70.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 28.86 28.86 28.8 28.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Natural Gas 0.0156 0.0156 0.015 0.0156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares Edge MSCI USA Value Factor 7.53 7.53 7.48 7.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 29.16 29.16 29.07 29.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) 8.78 8.78 8.74 8.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.57 3.57 3.55 3.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۰۵
ETFS Long NOK Short EUR 38.37 38.37 38.37 38.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
ETFS Short USD Long EUR 34.43 34.43 34.43 34.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 101.34 101.34 101.08 101.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 13.53 13.53 13.46 13.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 430.7 430.7 429.7 431.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 21.79 21.79 21.73 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Dist 28.82 28.82 28.74 28.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) 6.96 6.96 6.94 6.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World QualityDividend UCITS Dist 5.2 5.2 5.18 5.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist 7.14 7.14 7.13 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD 9.34 9.34 9.32 9.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US 6.09 6.09 6.06 6.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 37.08 37.08 36.91 37.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Digital Security UCITS Acc 6.7 6.7 6.66 6.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares European Property Yield UCITS 6.3 6.3 6.27 6.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc 5.34 5.34 5.34 5.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 16.95 16.95 16.95 16.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 26.04 26.04 26.04 26.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 82.83 82.83 82.82 82.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 57.48 57.48 57.46 57.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 1.69 1.69 1.69 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 1.46 1.46 1.46 1.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 1.41 1.41 1.41 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 9.16 9.16 9.16 9.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 8.73 8.73 8.73 8.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Dist 4.75 4.75 4.73 4.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۹:۰۴
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 12.69 12.69 12.68 12.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 20.8 20.8 20.6 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
ETFS Agriculture 4.72 4.72 4.72 4.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۵
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS 11.55 11.55 11.55 11.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۴
ETFS Long JPY 40.24 40.24 40.17 40.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Long AUD Short EUR 50.3 50.3 50.2 50.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Long CHF Short EUR 55.8 55.8 55.78 55.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Long CNY Short USD 46.46 46.46 46.36 46.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Long SEK Short EUR 42.79 42.79 42.79 42.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Long USD Short EUR 49.78 49.78 49.68 49.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Short CHF Long EUR 30.29 30.29 30.29 30.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Short CNY Long USD 27.93 27.93 27.86 27.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
ETFS Short JPY Long EUR 40.26 40.26 40.26 40.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
WisdomTree Europe SmallCap 20.75 20.75 20.75 20.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 96.2 96.2 95.96 96.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 99.82 99.82 99.82 99.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
db x-trackers II iBoxx Germany Covered 1D 193.41 193.41 193.4 193.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.34 124.34 124.34 124.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Source JPX-Nikkei 400 EUR Hedged 18.31 18.31 18.31 18.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 60.53 60.53 60.47 60.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
db x-trackers II Eurozone Government Bond Yield Pl 136.53 136.53 136.53 136.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 198.21 198.21 198.16 198.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 121.27 121.27 121.06 121.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist) 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.33 5.33 5.32 5.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۳۳
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS USD Dist 4.57 4.57 4.56 4.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۶:۰۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 126.8 126.8 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 95.99 95.99 95.99 95.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 135.47 135.47 135.47 135.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares UK Dividend UCITS 8.81 8.81 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF EUR 25.03 25.03 25.03 25.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۰۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.31 31.31 31.31 31.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۳۳
ComStage PSI 20 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage PSI 20 6.25 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage ATX UCITS 36.87 36.87 36.87 36.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 7.93 7.93 7.93 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 36.87 36.87 36.87 36.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 32.67 32.67 32.67 32.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 14.63 14.63 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 103.16 103.16 103.16 103.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 161.09 161.09 161.09 161.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage HSCEI UCITS 13.48 13.48 13.48 13.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 85.65 85.65 85.65 85.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 123.01 123.01 123.01 123.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ETFS WTI 2mth 13.49 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ETFs Brent 1mth 17.82 17.82 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 232.41 232.41 232.41 232.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 160.42 160.42 160.42 160.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 200.83 200.83 200.83 200.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 102.43 102.43 102.43 102.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 145.38 145.38 145.38 145.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 35.31 35.31 35.31 35.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 251.77 251.77 251.77 251.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 113.12 113.12 113.12 113.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 193.17 193.17 193.17 193.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
HSBC MSCI China UCITS 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
21Shares Short Bitcoin 1.5081 1.5081 1.5081 1.5081 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
L&G Hydrogen Economy UCITS 7.28 7.28 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 5.9 5.9 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 5.78 5.78 5.78 5.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc 6.36 6.36 6.36 6.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD 5.23 5.23 5.23 5.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging ESG 58.43 58.43 58.43 58.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 5.48 5.48 5.48 5.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora 20.79 20.79 20.79 20.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCI 9.75 9.75 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) 4.12 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge 5.25 5.25 5.25 5.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI 5.11 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
21Shares Bitcoin ETP 10.77 10.77 10.77 10.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
VanEck Vectors Bitcoin A 16.79 16.79 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
VanEck Vectors Ethereum ETN A 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS 5.26 5.26 5.26 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
ETHetc - ETC Group Physical Ethereum 21.65 21.65 21.65 21.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
BTCetc - Bitcoin Exchange Traded Crypto 29.73 29.73 29.73 29.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 5.7 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
db x-trackers MSCI Singapore IM UCITS 1C DR 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc 6.38 6.38 6.38 6.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS E 20.54 20.54 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ET 5.24 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac 6.74 6.74 6.74 6.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ساعت ۲۱:۱۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 45.31 45.31 45.09 45.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۴
21Shares Ethereum 33.19 33.19 33.19 33.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
HSBC MSCI World UCITS 24.22 24.22 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI World DR 1D 64.97 64.97 64.97 64.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
ETFS US Energy Infrastructure MLP GO 3.85 3.85 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C 26.07 26.07 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF 18.2 18.2 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 44.24 44.24 44.24 44.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers MSCI World Mom Factor DR 1C 41.72 41.72 41.72 41.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist 6.62 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS - MSCI World Socially Responsible UCITS 20.97 20.97 20.97 20.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) 6.58 6.58 6.58 6.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 11.68 11.68 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist) 4.22 4.22 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged 5.16 5.16 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Dist) 6.62 6.62 6.62 6.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dis 5.94 5.94 5.94 5.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 12.51 12.51 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
Vanguard ESG Global All Cap UCITS (USD) Accumulati 4.32 4.32 4.32 4.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۳
ComStage HSI UCITS 35.92 35.92 32.37 35.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage ShortMDAX 14.11 14.11 14.11 15.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage MSCI Italy 108.68 108.68 108.68 96.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage MSCI Spain 16.83 16.83 15.9 16.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage 1 DAX UCITS I 131.38 131.38 117.42 131.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage PSI 20 Leverage 5.303 5.303 4.873 5.303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage S&P SMIT 40 Index TRN 134.82 134.82 129.94 134.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 44.705 44.705 41.23 44.705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares US Equity Buyback Achievers 8.245 8.245 6.273 8.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 4.07 4.07 4.07 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 74.11 74.11 63.76 74.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 35.51 35.51 35.51 35.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 21.94 21.94 19.62 21.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
ComStage MSCI EM Leveraged 2x Daily TRN UCITS 107.7 107.7 107.7 96.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 49.58 49.58 49.42 49.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hdg D 18.47 18.47 18.47 18.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۱:۳۲
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 13.27 13.27 13.27 13.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 177.1 177.1 176.34 177.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 41.7 41.7 41.33 41.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 25.36 25.36 25.32 25.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۳۱
iShares TA-25 Israel 5.335 5.335 5.307 5.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI EMU Multifactor UCITS EUR (Acc) 5.44 5.44 5.44 5.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 25 453.7 453.7 453.7 453.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 409.21 409.21 409.21 409.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.72 143.72 143.72 143.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 205.84 205.84 205.84 205.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 143.71 143.71 143.71 143.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 114.73 114.73 114.73 114.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 201.31 201.31 201.31 201.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 236.37 236.37 236.37 236.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx Sovereigns Germany Capped 1-5 UCITS 107.97 107.97 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx Sovereigns Germany Capped 10+ UCITS 206.95 206.95 206.95 206.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 96.21 96.21 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 158.76 158.76 158.76 158.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.75 105.75 105.75 105.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 118.56 118.56 118.56 118.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx Liquid Sovereigns Diversified Overal 170.09 170.09 170.09 170.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx Sovereigns Germany Capped 3m-2 UCITS 96.27 96.27 96.27 96.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx Sovereigns Germany Capped 5-10 UCITS 146.54 146.54 146.54 146.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D 210.24 210.24 210.24 210.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.28 168.28 168.28 168.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 159.23 159.23 159.23 159.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 198.17 198.17 198.17 198.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 287.19 287.19 287.19 287.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 234.41 234.41 234.41 234.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 113.46 113.46 113.46 113.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 120.16 120.16 120.16 120.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 134.39 134.39 134.39 134.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx € Germany Covered Capped Overall UCITS 204 204 204 204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor iBoxx € Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 U 96.82 96.82 96.82 96.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 162.59 162.59 162.59 162.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 159.75 159.75 159.75 159.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.93 209.93 209.93 209.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 46.93 46.93 46.93 46.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 127.78 127.78 127.78 127.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily 66.61 66.61 66.61 66.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 250.04 250.04 250.04 250.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Lyxor MSCI EM Asia 11.12 11.12 11.12 11.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
HSBC MSCI Russia Capped 9.77 9.77 9.77 9.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Lyxor Core MSCI Japan (DR) 13.7 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
Solutions Ise Cyber Security Go 19.1 19.1 19.1 19.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector 15.13 15.13 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares USD Floating Rate Bond Hedged Dis 4.63 4.63 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS Hedged A 12.34 12.34 12.34 12.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedge 4.73 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF EUR He 5 5 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares S&P U.S. Banks 4.93 4.93 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 5.84 5.84 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۸:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 25 452.73 452.73 449.87 457.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 408.5 408.5 407.34 411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 210.43 210.43 210.2 210.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 17.54 17.54 17.38 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 143.67 143.67 143.61 143.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 206.02 206.02 205.52 206.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 114.38 114.38 114.17 114.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 201.54 201.54 201.26 201.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 60.88 60.88 60.12 60.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 232.62 232.62 231.93 232.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 162.6 162.6 162.4 162.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 204.31 204.31 204.15 204.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 96.25 96.25 96.25 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 146.7 146.7 146.7 148.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 96.16 96.16 96.14 96.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 158.95 158.95 158.13 159.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.61 105.61 105.46 105.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 118.47 118.47 118.25 118.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 169.09 169.09 169.09 170.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 107.53 107.53 107.52 107.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 206.55 206.55 205.76 207.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 159.96 159.96 159.61 159.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.19 168.19 168.19 168.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 159.19 159.19 159.18 159.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 209.51 209.51 209.49 209.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 197.9 197.9 197.8 198.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 249.45 249.45 249.2 249.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 286.27 286.27 285.67 287.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 234.42 234.42 233.91 235.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 252.82 252.82 252.24 253.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 195.44 195.44 195.12 196.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 66.66 66.66 66.55 67.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 113.55 113.55 113.47 113.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 120.31 120.31 119.78 120.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 134.16 134.16 133.98 134.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 47.51 47.51 47.28 47.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 127.54 127.54 127.36 127.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 143.74 143.74 143.74 143.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted Acc 39.5 39.5 39.5 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۵:۳۲
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 97.04 97.04 97.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۲:۰۳
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF 11.97 11.97 11.97 11.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR 1.49 1.49 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS A 18.92 18.92 18.92 18.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dis 5.34 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc 5.57 5.57 5.57 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corpor 17.35 17.35 17.35 17.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
UBS ETF Sustainable Dev Bnk Bs UCI (EUR hdg) A-acc 10.75 10.75 10.75 10.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 23 23 23 23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Invesco MDAX UCITS ETF Acc 54.84 54.84 54.84 54.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Deka MSCI EMU Climate Change ESG 13.72 13.72 13.72 13.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 17.13 17.13 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Invesco Elwood Global Blockchain UCITS Acc 90.86 90.86 90.86 90.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR 5.03 5.03 5.03 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS E 4.45 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UC 5.52 5.52 5.52 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۲
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 118 118 118 118.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۶:۳۱
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS 1C 22.48 22.48 22.48 22.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc 5.24 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
iShares MSCI Europe SRI UCITS USD Dist 6.22 6.22 6.22 6.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۱
ROBO-STOX Global Robotics 22.08 22.08 22.02 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۲
KMEFIC FTSE Kuwait Equity UCITS Acc 6.32 6.32 6.31 6.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۳۱
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H 9.47 9.47 9.47 9.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۱۸:۳۱
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist