خبر
آلمان
آلمان

Midcap

7,583
قیمت روز
151 (2%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:49:11
476 (5.91%)
تغییر ۳ ماهه
2,527 (25.00%)
تغییر ۶ ماهه
3,406 (31.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UC 12879 12877.9 12877.9 12879 233.00 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ET 9333 9340 9333 9340 98.00 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS 15755 15752 15731.7 15755 25.00 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C 2854.5 2845.5 2845.5 2854.5 34.00 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 3427 3418 3418 3427 18.00 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۱:۲۲
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 118.03 118.01 116.96 118.12 0.38 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۳
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 126.44 126.42 125.27 126.55 0.55 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۳
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 26.35 26.35 26.35 26.35 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI Malaysia 24.68 24.73 24.43 24.73 0.24 0.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS-ETF FTSE 100 I 8.17 8.19 8.15 8.19 0.03 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WTI CRUDE-L (TR) ETC 39.15 38.38 37.95 39.15 1.19 3.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI UK UCITS 135.5 134.82 134.78 135.72 0.82 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Japan Equity UCITS 10.16 10.15 10.12 10.16 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source MSCI Japan UCITS 58.15 57.99 57.89 58.15 0.08 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Japan EUR Hdg 43.94 43.96 43.94 44.07 0.31 0.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI UK UCITS 213.55 212.65 212.4 214.1 1.45 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EMU USD Hdg 7.05 7.02 7.01 7.05 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI Indonesia UCITS 82.39 82.42 82.39 82.72 0.59 0.72% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI USA Value UCITS 47.82 47.75 47.59 47.82 0.08 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 170.78 170.44 170.44 172.22 2.24 1.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.933 8.907 8.877 8.933 0.02 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Japan UCITS Acc 143 142.88 142.34 143 0.21 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Long CHF Short EUR 60.15 59.85 59.67 60.15 0.41 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Long CNY Short USD 51.77 51.65 51.62 51.77 0.29 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Mexico Capped USD 116.52 116.78 116.52 116.78 0.10 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares US Mortgage Backed Sec 4.117 4.138 4.106 4.138 0.02 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 74.68 74.41 74.41 74.93 0.56 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EM Consumer Growth 27.6 27.57 27.57 27.92 0.22 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 209.25 210.15 209.25 212.95 3.80 1.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI Europe Mid Cap UCITS 95.42 95.87 95.42 96.4 1.18 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source JPX-Nikkei 400 EUR Hedged 18.58 18.59 18.58 18.64 0.12 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Media 124.18 124.5 124.18 124.9 0.36 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Euro Corporate Bond UCITS 17.6 17.72 17.6 17.75 0.18 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 85.94 86.32 85.94 87.09 1.56 1.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS Barclays US Liquid Corporates 13.56 13.51 13.51 13.56 0.11 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 42.81 42.97 42.81 43.07 0.27 0.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 49.58 49.62 49.58 50.23 0.91 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Copper (ER) EUR Hedge 70.94 70.46 70.46 71.5 0.40 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 53.81 53.79 53.79 54.66 0.99 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 34.53 34.5 34.44 34.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 207.6 207.88 207.6 208.88 0.73 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Utilities 216.05 216.75 216.05 219.35 3.05 1.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 3-5 U.S. Treasury Bond 27.6 27.54 27.42 27.6 0.12 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year 36.18 36.31 36.18 36.32 0.21 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year 34.58 34.77 34.58 34.79 0.30 0.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Tin Excess Return Index 45.12 44.93 44.93 45.12 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 204.5 204.2 204.2 204.5 0.50 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 43.65 43.58 43.52 43.65 0.26 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 257.45 257.05 257.05 258.4 0.55 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Lead Excess Return Index 33.72 32.36 32.36 33.72 1.41 4.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Zinc Excess Return Index 24.72 24.28 24.28 24.78 0.11 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 3-10 U.S. Corporate Bond 28.86 28.75 28.63 28.86 0.20 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 9.53 9.46 9.41 9.53 0.10 1.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS 19.14 19.13 19.1 19.14 0.11 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 137.88 138.78 137.88 139 1.69 1.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Metals Excess Return Index 43.4 43.18 43.18 43.73 0.26 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Natural Gas (ER) EUR Hedge 28.71 28.73 28.57 28.73 0.45 1.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 26.09 26.03 25.97 26.09 0.04 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 83.3 83.64 83.3 83.64 0.53 0.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor US Curve Steepending 2-10 UCITS ACC 95.56 94.93 94.46 95.56 1.13 1.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Gas Oil Excess Return Index 57.6 55.98 55.44 57.6 2.28 4.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Nickel (ER) Index EUR Hedge 89.88 89.23 88.69 89.88 2.24 2.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 0-5 Sterling Corporate Bond 30.75 30.89 30.75 31.04 0.27 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Agriculture - EUR Daily Hedged 7.08 7.04 7.04 7.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 184.81 185.26 184.81 186 1.51 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers S&P Select Frontier UCITS 1C 13.99 14.04 13.86 14.09 0.04 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 118.81 119.17 118.81 119.19 0.69 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 144.4 144.38 144.38 144.76 1.17 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Aluminum Excess Return Index 12.7 12.56 12.56 12.8 0.02 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Gasoline Excess Return Index 129.54 127.6 127.6 129.54 2.65 2.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 431.55 430.3 430.3 433.25 2.60 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 91.99 91.94 91.67 91.99 0.05 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Brent Crude Oil (ER) EUR Hedge 71.63 70.55 70.08 71.63 1.49 2.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Ind Metls (ER) Index EUR Hedge 40.7 40.14 40.14 40.72 0.24 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced Heating Oil Excess Return Index 72.36 70.35 69.72 72.36 2.72 3.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged 5.86 5.87 5.86 5.93 0.10 1.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BNPP RICI Enhanced Energy (ER) Index EUR Hedge 61.27 60.38 60 61.27 1.43 2.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 88.53 88.79 88.53 88.8 0.32 0.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge MSCI World Multifactor Hedged Acc 6.354 6.371 6.354 6.385 0.06 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Leveraged DE 155.94 156.23 155.94 157.07 4.31 2.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Broad Commodities - EUR Daily Hedged 6.47 6.41 6.41 6.47 0.05 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C 135.21 135.87 135.21 135.87 1.38 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
RICI Enhanced WTI Crude Oil (ER) Index EUR Hedge 56.16 55.3 54.94 56.16 1.18 2.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS MSCI Japan Socially Responsible hedged A-Acc 15.09 15.11 15.09 15.14 0.11 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 90.3 90.22 90.22 90.39 0.11 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 94.18 94.49 94.18 94.53 0.43 0.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity 46.12 46.22 46.12 46.34 0.36 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 94.5 94.78 94.5 94.9 0.46 0.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 114.32 112.58 112.4 114.32 2.00 1.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond UCITS 94.53 94.32 93.93 94.53 0.42 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 12.95 12.97 12.95 12.97 0.04 0.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 135.16 135.74 135.16 136.04 1.50 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 144.43 144.31 143.88 144.43 0.05 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 151.8 151.98 151.8 152.01 0.28 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 177.65 178.29 177.65 178.38 1.04 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 197.03 198.1 197.03 198.1 1.75 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders EUR Govt 88.44 88.33 88.33 89.09 1.04 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Index Fund - Lyxor STOXX Europe 600 Travel & 32.05 32.23 32.05 32.41 0.67 2.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 120.86 121.64 120.86 121.83 1.27 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 73.05 73.26 73.05 73.63 0.80 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 382.45 383.2 382.45 384.7 5.60 1.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 568.6 565.7 565.7 569.6 4.70 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Global Liquid Co 10.66 10.68 10.66 10.68 0.05 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Loc 10.96 10.94 10.94 10.96 0.09 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 24.32 24.23 24.08 24.32 0.23 0.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 89.3 89.83 89.3 89.91 0.83 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UC Thomson Reuters Balanced European Convertible B 81.33 80.98 80.98 82.15 0.03 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap 59.19 59.57 59.19 60.15 1.28 2.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor SPI UCITS 109.84 109.82 109.42 110.02 0.14 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard FTSE 250 31.05 30.93 30.93 31.24 0.56 1.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source MSCI Europe 250.1 249.35 249.35 250.85 2.00 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI USA UCITS 36.5 36.48 36.38 36.5 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI USA UCITS 482.02 480.27 480.27 482.02 0.30 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI India UCITS 777.5 777.2 775.6 780.8 2.70 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays U.S. TIPS 29.28 29.29 29.11 29.29 0.10 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI Japan LC UCITS 73.06 73.14 72.64 73.14 0.08 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source MSCI Europe Value 221.25 220.45 220.45 221.25 2.15 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source Russell 2000 UCITS 86.83 87 86.83 87 0.45 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI USA (LUX) UCITS 100.77 100.69 100.25 100.77 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 490.85 490.15 490.15 493.85 4.95 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers Russell Midcap 31.07 31.13 30.96 31.13 0.07 0.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
First Trust Eurozone AlphaDEX 30.48 30.3 30.3 30.81 0.50 1.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Europe ex UK Equity UCITS 12.27 12.29 12.27 12.3 0.10 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 72.47 71.83 71.83 73.5 1.24 1.71% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 185.5 185.66 185.5 185.96 1.26 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 277.89 277.53 277.53 281.79 6.44 2.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EM Consumer Growth 27.825 27.98 27.825 28.14 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 414.25 413.2 413.2 417.85 6.65 1.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 39.715 39.775 39.71 39.855 0.41 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 133.34 133.3 133.3 135.26 2.00 1.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Franklin LibertyQ US Equity UCITS 41.81 41.74 41.55 41.81 0.18 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 84.33 83.73 83.73 85.35 2.45 2.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 397.6 395.6 385.95 397.6 11.05 2.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 178.3 178.16 177.76 179.24 0.32 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 201.2 200.75 200.75 203.55 2.30 1.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 320.05 318.2 314.05 320.05 4.45 1.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 57.92 57.94 57.92 58.07 0.39 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) D-EUR 46.2 46.12 45.94 46.2 0.09 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 65.78 65.43 65.43 65.93 0.55 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors iBoxx EUR Corporates 15.87 15.95 15.87 16.01 0.20 1.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Insurance 117.32 117.06 117.06 117.4 0.72 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS plc CMCI Ex-Agriculture SF A-acc 200.35 199.4 196.92 200.35 4.03 2.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors European Equal Weight 56.15 55.77 55.77 56.46 0.56 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.787 4.79 4.787 4.805 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 62.39 61.86 61.86 62.6 0.30 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 122.5 122.89 122.5 122.92 0.61 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 120.7 120.48 120.32 121 0.14 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 29.36 29.09 28.61 29.36 0.40 1.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 450.65 450.15 449.35 452.25 3.15 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 280.15 279.95 279.95 283.1 3.50 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS 15.98 16.05 15.98 16.22 0.28 1.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 134.98 134.66 134.4 135.2 1.02 0.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 188.54 189.88 188.54 191.78 3.50 1.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1D 181.59 181.81 181.59 182.39 1.47 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 89.64 90.06 89.64 90.06 0.51 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Global Inflation-Linked 1D 189.53 188.19 188.19 191.71 3.37 1.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 117.2 117.29 117.2 117.5 0.20 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 387.85 387.2 386.15 387.85 0.05 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Travel & Leisure 167.68 167.02 167.02 169.38 3.50 2.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 42.86 42.66 42.66 43.01 0.27 0.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 140.9 140.96 140.9 141.51 0.72 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays EM Inflation Linked Local Bond 46.29 46.17 45.89 46.29 0.48 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 120 119.58 119.58 120.34 1.00 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 279.7 281.05 279.7 282.7 3.40 1.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 38.65 38.5 38.5 38.65 0.21 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 74.48 74.52 74.48 74.58 0.08 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS 355.2 354.5 352.4 355.2 1.25 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor STOXX Europe 600 DR Monthly Hedged D-EUR 102.32 102.04 102.04 102.7 0.92 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged 19.59 19.48 19.43 19.59 0.04 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 74.79 75.24 74.79 75.63 1.00 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A EUR Dis 11.77 11.78 11.77 11.81 0.12 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 128.54 128.34 128.34 129.88 1.16 0.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 118.16 118.14 118.14 118.32 1.12 0.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 199.68 198.92 198.92 201.2 2.77 1.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation 94.8 94.86 94.8 94.86 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETFs plc - MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS USD 137.2 137.54 137.2 137.74 0.58 0.42% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D 173.3 174.25 173.3 174.37 1.59 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 243.36 245.87 243.36 245.97 4.05 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 160.19 160.22 160.19 160.47 0.28 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 200.3 200.25 200.25 201.61 1.98 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 212.96 213.4 212.96 214.62 2.24 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 41.65 41.79 41.65 42.09 0.62 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 136.6 136.64 136.42 136.78 0.46 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig 10.02 10.05 10.02 10.08 0.07 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 189.72 189.76 189.48 190.44 1.10 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 97.32 97.67 97.32 97.7 0.54 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 93.96 94.53 93.96 94.73 0.98 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 99.05 99.49 99.05 99.63 1.03 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS E 52.46 52.65 52.36 52.65 0.21 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF USD Di 38.24 38.15 37.99 38.24 0.17 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF USD (A 8.47 8.48 8.46 8.48 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 88.4 87.9 87.9 88.89 0.83 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 124.72 124.61 124.54 125.47 1.17 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 25.96 26.47 25.96 27.02 1.12 4.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 39.87 39.81 39.81 40.45 0.75 1.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 91.72 91.84 91.72 92.7 0.91 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 71.63 71.24 71.24 71.63 0.27 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 61.89 62.12 61.89 62.37 0.98 1.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Inverse US$ 10Y Inf 93.61 93.85 92.61 93.85 0.93 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 1005.8 1001.2 1001.2 1010.2 7.00 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source Inco 94.47 94.38 94.38 94.88 0.15 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 ESG UCITS ETF Hedged t 21.48 21.39 21.39 21.59 0.19 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 38.39 38.4 38.3 38.45 0.07 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 12.44 12.51 12.44 12.54 0.07 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1 18.75 18.8 18.75 18.8 0.08 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI Europe Materials ESG Screened UCITS 122.42 122.06 121.7 122.48 0.90 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC FTSE 100 79.92 79.75 79.53 80.28 0.62 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Uk Gilt UCITS 19.33 19.45 19.33 19.54 0.35 1.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC EURO STOXX 50 36.21 36.1 36.1 36.27 0.34 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor 1 MDAX UCITS 118.9 119.06 118.9 121.6 2.44 2.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi CAC 40 UCITS 92.7 92.59 92.59 93.11 1.08 1.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G US Equity UCITS 14.52 14.56 14.46 14.56 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares ATX UCITS DE 29.87 29.83 29.83 30.11 0.20 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor 1 TecDAX UCITS 21.27 21.16 21.16 21.39 0.21 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard USD Corp Bd 46.21 46.27 45.99 46.27 0.05 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI Korea UCITS 40.08 40.16 40.03 40.16 0.40 1.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Gold Mining UCITS 24.06 24.25 24.06 24.48 0.68 2.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers Nifty 50 208.85 208.95 208 209 1.20 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI USA UCITS 376.4 376.13 374.94 376.4 0.26 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers SLI UCITS 168.42 167.94 167.94 168.42 0.58 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
ICE BRENT CRUDE OIL ETC 101.81 101.63 100.14 99.74 3.12 3.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Global Equity UCITS 13.24 13.2 13.2 13.24 0.01 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor DivDAX (DR) UCITS 25.6 25.48 25.48 25.9 0.42 1.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Nikkei 225 UCITS 184.88 184.54 183.76 184.96 0.32 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Spain UCITS 1C 21.55 21.45 21.45 21.73 0.29 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI Europe LC UCITS 97.34 96.28 96.28 97.34 0.78 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI France UCITS 42.38 42.3 42.3 42.51 0.37 0.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Poland UCITS 9.75 9.74 9.74 9.96 0.24 2.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers ATX UCITS DR 50.47 50.29 50.2 50.75 0.31 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor S&P MidCap 400 UCITS 248.2 248.7 248.15 248.7 0.35 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EURO STOXX Mid UCITS 54.22 53.93 53.93 54.89 0.90 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor 1 DivDAX UCITS ETF (I) 146.76 146.56 146.38 148.74 2.24 1.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor S&P SmallCap 600 UCITS 56.22 56.17 56.14 56.25 0.21 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor STOXX Europe 600 UCITS 81.47 81.34 81.34 81.84 0.78 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Korea UCITS Dist 34.6 34.65 34.59 34.7 0.34 0.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.01 34.94 34.85 35.01 0.14 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 18.97 18.92 18.89 18.98 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX Europe 600 UCITS 91.9 91.66 91.66 92.23 0.86 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 173.66 173 168.64 173.66 2.40 1.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 82.97 82.65 82.63 82.97 0.65 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x trackers II Eur Gov Bd 25 278.86 278.5 277.64 285.08 8.61 3.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI AC Far East ex Japan 40.3 40.27 40.27 40.52 0.19 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 74.192 73.962 73.962 74.478 0.22 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Portfolio Strategy UCITS 140.54 140.44 140.32 141.7 0.54 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 51.2 51.55 51.2 52.08 1.23 2.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 19.21 19.32 19.21 19.56 0.33 1.72% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 21.59 21.48 21.48 21.7 0.29 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Eurozone Rendite Plus 1-10 81.49 81.76 81.49 81.86 0.68 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS 24.51 24.46 24.38 24.51 0.08 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Europe Size Factor 6.581 6.568 6.568 6.661 0.11 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI South Africa UCITS 28.01 27.93 27.93 28.25 0.31 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS 25.23 25.18 25.07 25.23 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI North America UCITS 70.62 70.52 70.36 70.79 0.06 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 412.9 411.35 410.9 414.15 1.35 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI Indonesia UCITS - Acc 149.72 149.54 149.5 150.18 0.72 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 89.33 88.82 88.82 89.47 0.30 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree US Equity Income UCITS 22.09 22.12 21.95 22.12 0.11 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI North America UCITS EUR 105.6 105.5 105.46 105.66 0.10 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 40.76 40.9 40.59 40.9 0.04 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C 40.85 40.84 40.84 40.86 0.45 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS 42.2 42.24 42.16 42.26 0.13 0.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR 123.34 122.68 122.64 123.9 1.32 1.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 32.17 32.34 32.17 33.09 1.05 3.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 53.43 53.56 53.43 53.7 0.29 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt 47.37 46.53 46.53 48.21 1.44 3.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Physical Gold ETC EUR Hedged 43.01 42.99 42.99 43.37 0.49 1.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 26.88 26.82 26.82 27.07 0.21 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 40.8 40.78 40.73 40.8 0.23 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 111.7 111.82 111.62 112.16 0.48 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 37.84 37.75 37.65 38.23 0.51 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 431.3 430.35 430.15 431.65 0.30 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 92.77 92.6 92.6 93.41 1.01 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 36.7 36.63 36.48 36.72 0.07 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 32.55 32.44 32.44 32.77 0.44 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Europe Equity Income UCITS 10.43 10.42 10.4 10.49 0.12 1.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 21.34 21.2 21.16 21.34 0.14 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Health Care 324.6 324.1 323.55 325.7 0.40 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 49.62 49.45 49.42 49.8 0.26 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 116.14 115.42 115.42 116.4 1.22 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 327.05 326.45 325.65 327.9 0.20 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 34.06 34.02 33.81 34.07 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 211.75 211.45 211.35 212.85 1.15 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector 36.88 36.81 36.62 36.88 0.20 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged DE 6.673 6.542 6.534 6.714 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS 21.3 21.23 21.23 21.32 0.02 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 40.09 40.03 39.97 40.09 0.22 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS 108.22 108.2 108.06 108.7 0.92 0.85% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 3611 3597 3588 3635 2.00 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 36.71 37.11 36.71 37.11 0.14 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS 128.34 128.28 127.8 128.68 0.12 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 30.53 30.55 30.46 30.73 0.31 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI Eastern Europe ex Russia UCITS 13.27 13.37 13.27 13.45 0.32 2.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 87.08 86.83 86.83 87.3 0.58 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis 34.72 34.69 34.65 34.94 0.31 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS - Factor MSCI EMU Low Vol (EUR) A-dis 13.4 13.46 13.4 13.51 0.18 1.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 174.56 174.25 174.25 175.45 1.44 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 88.73 88.91 88.73 89.13 0.66 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HAN-GINS Indxx Healthcare Innovation UCITS 7.11 7.12 7.11 7.16 0.02 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 93.23 93.14 93.14 93.6 0.49 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 47.84 47.79 47.79 48.02 0.49 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 97.2 97.01 96.98 98.74 1.71 1.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS 48.91 48.96 48.46 48.96 0.44 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 134.81 134.94 134.81 135.05 0.20 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco US Treasury Bond UCITS ETF USD Dist 37.54 37.53 37.28 37.54 0.17 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 438.85 439.5 436.25 439.5 2.20 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 123.31 123.4 123.31 123.89 0.85 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares S&P 500 Communication Sector USD Acc 5.45 5.44 5.44 5.51 0.05 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 85.9 85.38 84.99 86.3 0.81 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 10.71 10.76 10.71 10.84 0.17 1.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 141.27 141.15 141.15 142.57 1.97 1.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 58.06 58 58 58.15 0.25 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 130.72 130.96 130.72 132.78 2.74 2.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 103.84 103.46 101.98 103.84 1.26 1.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 305.6 304.5 303.4 305.6 1.25 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 53.23 53.53 53.23 53.96 0.69 1.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 63.03 62.98 62.86 63.04 0.11 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 174.65 174.54 174.37 175.54 1.22 0.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 22.93 22.8 22.8 23.02 0.25 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 225.33 225.17 224.96 226.9 0.99 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 390.4 391.2 388.6 391.2 0.15 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS ETF - C-EUR 206.15 205.6 205.6 206.45 0.55 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 93.76 93.57 93.57 95.33 1.59 1.70% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P US Communication Services Select Sector 21.73 21.77 21.73 21.99 0.13 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 54.63 54.33 54.33 55.35 0.78 1.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS 31.93 31.92 31.73 31.93 0.03 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) 20.34 20.29 20.29 20.43 0.21 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.41 11.45 11.35 11.45 0.07 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 230.06 230.02 230.02 232.2 2.98 1.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UC 63.65 63.6 63.43 64.35 0.64 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF C 125.52 125.6 125.52 125.8 0.94 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 101.96 101.82 101.82 102.38 0.42 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 210.41 209.6 209.3 213.68 3.75 1.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 232.89 232.84 232.7 234.92 3.23 1.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers IIEmerging Markets Liquid Eurobond U 242.86 243 242.66 246.84 4.53 1.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS USD 94.302 94.396 93.474 94.396 0.53 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV BetaBuilders US Treas 97.6 97.63 96.94 97.63 0.37 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 405.65 404 404 407.6 6.45 1.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 26.08 25.88 25.61 26.08 0.35 1.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 20.23 20.21 20.21 20.46 0.34 1.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR STOXX Europe 600 ESG Screened UCITS ETF EUR A 21.88 21.79 21.79 21.95 0.21 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UC 95.73 96.09 95.04 96.09 0.81 0.85% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumula 50.31 50.34 50.13 50.49 0.06 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ET 12.49 12.5 12.49 12.5 0.02 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCIT 15.96 16 15.94 16.01 0.05 0.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa ESG 26.29 26.32 26.29 26.55 0.18 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UC 147.26 146.74 146.74 147.94 0.70 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ET 106.56 106.08 106.08 108 1.34 1.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi DAX UCITS 226.15 225.35 225.1 228.05 2.45 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db Physical Gold 167.64 167.69 166.28 167.69 0.04 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI Brazil 16.31 16.16 16.07 16.34 0.02 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITSo Cash 102.87 102.86 102.86 102.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db Physical Silver 196.11 194.88 192.88 198.84 5.45 2.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC S&P 500 UCITS 38.21 38.13 38.07 38.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI ACWI IMI 162 161.68 161.4 162.16 0.10 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P 500 UCITS 379.07 378.26 377.67 379.46 0.05 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR MSCI ACWI 157.88 157.36 157.36 158.28 0.26 0.16% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares FTSE MIB GBP 89.12 88.66 88.66 89.95 1.33 1.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares SLI UCITS DE 111.9 111.94 111.44 111.96 0.36 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source S&P 500 UCITS 723.7 722.36 721.1 726 0.44 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI EMU UCITS 215.9 215.6 215.6 217.65 2.45 1.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Bric 50 UCITS 19.96 19.83 19.83 20.03 0.11 0.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MDAX (DR) UCITS 20.27 20.29 20.08 20.84 0.43 2.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source MSCI USA UCITS 106.14 106.31 105.81 106.31 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI USA LC UCITS 251 249.3 248.8 251 1.00 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI USA MC UCITS 24.65 24.44 24.43 24.65 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI Turkey UCITS 1.95 1.96 1.93 1.96 0.02 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco JPX-Nikkei 400 140.94 141.02 140.3 141.02 0.20 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco NASDAQ Biotech 40.44 40.39 40.3 40.51 0.18 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Nikkei 225 UCITS 20.76 20.74 20.68 20.76 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR FTSE UK All Share 62.23 62.04 62.04 62.6 0.64 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI China UCITS 250.85 250.45 249.9 250.85 4.90 1.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI World UCITS 387.8 387.09 386.68 388.4 0.50 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Corp Bond USD 99.5 99.35 99.27 99.68 0.29 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI Pacific UCITS 54.03 53.7 53.62 54.03 0.21 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard USD Treasury Bd 22.37 22.39 22.22 22.39 0.10 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI Europe MC UCITS 10.35 10.22 10.22 10.36 0.14 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HENRY HUB ERDGAS (TR) ETC 25.73 24.86 24.79 25.73 1.11 4.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Taiwan UCITS 57.57 57.45 57.44 57.63 0.72 1.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Turkey UCITS 13.18 13.03 12.97 13.18 0.19 1.46% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
ROBO-STOX Global Robotics 17.71 17.68 17.68 17.75 0.07 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI World Small Cap 82 81.74 81.74 82.47 0.44 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS MSCI Emerging Markets 90.74 90.62 90.62 90.95 0.26 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka STOXX Europe 50 UCITS 34.62 34.49 34.49 34.62 0.14 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 13.7 13.65 13.65 13.73 0.11 0.80% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Nasdaq-100 Ucits Dis 121.06 120.74 120.58 121.68 0.74 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 209.61 209.54 208.54 209.9 0.20 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Govt Bond 7-10 185.85 185.75 185.75 187.66 2.68 1.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Canada ETF USD 157.96 158.38 157.88 158.56 0.98 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Nikkei 225 UCITS DE 18.91 18.87 18.82 18.91 0.02 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard EUR Corporate Bond 46.2 46.19 46.19 46.52 0.42 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi Euro Corporates UCITS 195.68 195.71 195.68 197.26 1.86 0.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI Europe UCITS EUR 248.15 246.95 246.95 250 2.75 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 226.5 226.51 225.08 226.65 0.83 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge S&P 500 Min Vol 72.6 72.41 72.25 72.6 0.17 0.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Australia UCITS 39.56 39.41 39.31 39.56 0.10 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI USA Dividend IQ 38.69 38.655 38.455 38.69 0.13 0.34% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 24.67 24.66 24.61 24.68 0.08 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 51.44 51.6 51.44 51.66 0.47 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 70.44 70.22 70.22 70.57 0.13 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 142.18 142.03 142.03 142.92 1.19 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers II US Treasuries 1D 196.26 196.44 194.98 196.44 0.87 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db Physical Silver Euro Hedged 120.17 119.58 118.02 123.26 4.72 3.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EUR Aggregate Bond GBP 105.59 105.44 105.42 106.13 0.89 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EURO STOXX Small UCITS 36.32 36.23 36.1 36.81 0.60 1.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 25.16 24.96 24.72 25.16 0.09 0.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 40.685 40.53 40.485 41.01 0.42 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Europe Quality DE 8.075 8.064 8.064 8.086 0.06 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard Germany All Cap UCITS 20.23 20.14 20.14 20.39 0.25 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Covered Bond UCITS 136.16 135.96 135.96 136.91 1.02 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 33.9 33.75 33.75 34.01 0.29 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares US Aggregate Bond UCITS 93.29 93.31 92.91 93.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares US Property Yield UCITS 26.21 26.18 26.18 26.73 0.59 2.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 129.38 129.3 128.59 129.38 0.10 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS 80.88 80.39 80.39 81.28 0.78 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard USD EM Government Bond 39.62 39.6 39.45 39.63 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 107.25 106.99 106.9 107.36 0.10 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db Physical Platinum Euro Hedged 53.67 53.44 53.4 54.8 1.63 3.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 60.93 60.62 60.54 61.04 0.46 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx EUR 1-3Yr 8.466 8.472 8.466 8.51 0.05 0.58% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 47.155 47.01 46.965 47.325 0.43 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Corp Bnd Financials 94.17 94.15 94.15 94.84 0.79 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 248.5 247.4 246.65 248.5 1.70 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 10.72 10.68 10.68 10.84 0.21 1.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis 119.5 118.98 118.86 120.28 1.30 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 365.48 365.18 363.99 365.48 0.19 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 9.44 9.43 9.4 9.45 0.02 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 92.76 92.53 92.53 93.38 0.79 0.85% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 11.84 11.852 11.828 11.882 0.11 0.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 92.08 91.99 91.83 92.43 0.48 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 100.88 101.1 100.08 99.99 1.12 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Artificial Intelligence UCITS 11.9 11.86 11.86 11.96 0.07 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Healthcare Breakthrough UCITS 11.79 11.86 11.79 11.86 0.13 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS 22.61 22.53 22.53 22.92 0.30 1.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI Europe Small Cap UCITS 40.44 40.39 40.39 41.05 0.74 1.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 21.52 21.57 21.52 21.57 0.08 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Retail 131.44 132.32 131.44 135.42 4.68 3.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 54.25 54.01 54.01 54.76 0.80 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS 64.41 64.28 64.28 64.8 0.12 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS MSCI USA Socially Responsible 150.42 149.84 149.84 150.8 0.62 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C 59.17 59.22 59.17 59.47 0.46 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 76.35 76.23 76 76.35 0.14 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Canada UCITS 1C 65.05 64.95 64.95 65.48 0.61 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EM Minimum Volatility 28.585 28.575 28.51 28.585 0.16 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 252.16 251.66 251.4 252.48 0.35 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 252.45 251.25 251.25 253.35 1.30 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco EuroMTS Cash 3 Months UCITS 98.88 99.07 98.88 99.07 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global Corporate Bond UCITS 81.842 81.746 81.548 82.004 0.11 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Italy Government Bond UCITS 141.29 140.98 140.98 142.92 2.09 1.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Spain Government Bond UCITS 147.34 147.19 147.06 148.59 1.70 1.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 7.512 7.497 7.497 7.538 0.07 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
L&G Russell 2000 US Small Cap UCITS 80.23 79.92 79.92 80.84 0.32 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 20.48 20.3 20.12 20.48 0.13 0.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source EURO STOXX 50 B Total Return 33.95 33.79 33.76 34.23 0.32 0.94% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Thomson Reuters Global Convert 39.65 39.69 39.4 39.81 0.12 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 36.08 36.05 35.9 36.33 0.24 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi MSCI World Climate Transition 343.75 344.35 343.5 345.1 1.85 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 24.51 24.48 24.48 24.66 0.18 0.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI World Size Factor UCITS 34.74 34.69 34.69 34.88 0.17 0.49% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares S&P 500 Materials Sector Acc 7.63 7.64 7.63 7.65 0.04 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 516.3 516.4 515.7 518 4.00 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 10+ U.S. Treasury Bond 24.23 24.13 24.11 24.23 0.03 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 46.66 46.53 45.94 46.66 0.22 0.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 16.12 16.07 16.03 16.13 0.12 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year 37.87 37.94 37.87 37.94 0.08 0.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 24.57 24.45 24.45 25.24 0.81 3.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 10+ U.S. Corporate Bond 26.32 26.28 26.28 26.44 0.24 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 7-10 U.S. Treasury Bond 26.47 26.48 26.39 26.49 0.04 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P U.S. Materials Select Sector 34.24 34.23 34.17 34.34 0.17 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 51.34 51.13 51.13 51.43 0.18 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 7.97 7.95 7.92 8.01 0.07 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI World Min Vol DR 1C 35.21 35.19 35.11 35.25 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate 29.57 29.55 29.47 29.58 0.05 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global Timber & Forestry UCITS 24.55 24.5 24.42 24.71 0.25 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares S&P 500 Industrials Sector Acc 7.18 7.19 7.13 7.19 0.04 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 136.2 136.7 135.9 136.7 1.10 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 53.22 53.34 53.22 53.95 0.75 1.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 96.45 96.41 96.41 96.51 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 10+ Euro Government Bond 24.86 24.89 24.86 25.2 0.53 2.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond 28.64 28.74 28.64 28.75 0.15 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) 14.04 14 14 14.12 0.13 0.93% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR S&P U.S. Technology Select Sector 65.59 65.37 65.19 65.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 21.1 21.12 20.99 21.12 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 17.5 17.34 17.34 17.54 0.39 2.23% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Franklin LibertyQ European Eq UCITS Acc 28.75 28.7 28.7 28.81 0.19 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 102.26 102.3 102.14 103.09 1.07 1.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS 11.33 11.31 11.31 11.41 0.09 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate 21.31 21.5 21.31 22.19 0.94 4.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Portfolio Income UCITS ETF 1D 11.53 11.54 11.5 11.63 0.05 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 24 23.92 23.9 24.12 0.23 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS 7.81 7.8 7.76 7.81 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS 52.74 52.55 52.42 53.63 1.20 2.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 7.34 7.33 7.32 7.34 0.06 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 138.25 137.73 137.73 139.63 2.53 1.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 158.16 158.18 158.07 158.78 0.84 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 139.56 139.4 139.4 140 0.70 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 339.9 339.15 339.15 340.85 1.10 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 78.11 77.86 77.86 79.46 1.45 1.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF USD Inc 4.19 4.2 4.18 4.2 0.01 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 52.93 52.54 52.54 53.56 0.32 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS Acc 16.4 16.44 16.4 16.48 0.06 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS 38.12 37.98 37.93 38.3 0.09 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 13.88 13.81 13.79 13.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 203.54 203.57 203.54 204.88 1.70 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers MSCI World Industrials DR 1C 39.77 39.7 39.6 39.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 353.45 352.2 350.85 353.45 1.40 0.40% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 302.95 301.85 300.85 302.95 1.15 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 78.19 78.2 78.19 78.29 0.16 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 186.22 185.51 185.35 189.21 4.49 2.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 535.7 532.7 530.1 538.3 4.90 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 107.27 107.45 107.27 107.95 0.98 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EUR Hdg) 210.7 210.3 210.2 213.4 4.05 1.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD 124.33 124.38 124.33 124.9 0.85 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR 149.02 150.16 149.02 150.89 2.66 1.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 117.87 117.83 117.72 118.66 1.32 1.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD 15.35 15.21 15.13 15.35 0.06 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 13.56 13.52 13.52 13.68 0.21 1.55% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 61.19 61.28 60.97 61.28 0.02 0.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS 16.88 16.82 16.82 17.05 0.28 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD 178.85 178.83 178.22 179.26 0.24 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 81.35 81.06 80.99 81.49 0.05 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 118.64 118.67 118.64 118.84 0.22 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 90.65 90.31 90.31 90.86 0.51 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS 49.75 49.55 49.55 49.88 0.10 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 146.96 147.07 146.96 147.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 243.85 244.2 243.85 245.4 1.85 0.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 68.81 68.98 68.49 69.3 0.46 0.67% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 21.62 21.49 21.45 21.8 0.41 1.90% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 84.72 84.62 84.62 85.94 1.85 2.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis 19.59 19.58 19.52 19.59 0.02 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight 25.68 25.55 25.55 25.8 0.09 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 231.19 231.18 230.89 231.63 0.21 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 97.12 96.98 96.98 97.74 0.85 0.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 76.58 76.564 76.564 76.874 0.12 0.15% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 58.38 58.12 57.7 58.84 0.59 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 74.33 74.21 74.21 74.74 0.40 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 381.1 376.4 376.4 385 10.05 2.64% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 48.74 48.69 48.26 48.74 0.47 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 9.33 9.32 9.26 9.33 0.06 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 84.71 84.64 84.16 84.71 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS USD Dist 5.96 5.91 5.91 5.96 0.06 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged 18.61 18.56 18.55 18.61 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y Short UCITS 37.68 37.56 37.42 37.68 0.32 0.86% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 48.11 48.06 48.06 48.49 0.37 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD 96.72 96.91 95.87 96.91 0.74 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10Y UCITS DR 58.5 58.52 57.87 58.52 0.69 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond 21.46 21.48 21.38 21.48 0.16 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 100.19 100.53 100.19 100.77 1.03 1.03% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 28.01 27.84 27.84 28.24 0.47 1.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
ICBC Credit Suisse WisdomTree S&P China 500 UCITS 11.6 11.7 11.59 11.7 0.08 0.69% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 22.35 22.28 22.23 22.39 0.15 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS EUR 7.42 7.4 7.39 7.46 0.06 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 81.04 81.15 80.95 81.54 0.41 0.51% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 48.77 48.72 48.56 49.2 0.81 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Digital Economy ESG 10.2 10.17 10.17 10.21 0.03 0.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Future Mobility ESG 17.3 17.25 17.25 17.65 0.40 2.31% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS 54.85 54.82 54.6 54.92 0.03 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS 18.78 18.73 18.73 18.9 0.20 1.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily 78.06 78.23 77.43 78.23 0.93 1.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS 1C 39.23 39 38.78 39.23 0.11 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS 180.48 179.52 179.44 180.5 0.34 0.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 208.38 209.44 208.38 209.7 2.07 0.99% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 186.35 187 186.35 187.13 0.93 0.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 212.26 213.42 212.26 213.5 1.74 0.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Amundi Index Solutions - Amundi Prime US Corporate 17.32 17.34 17.28 17.34 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 164.7 163.24 161.56 164.7 2.26 1.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 139.4 139.02 139 139.58 0.18 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV - CSIF (IE) 142.02 141.8 141.58 142.02 0.20 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 13.56 13.58 13.56 13.69 0.16 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 37.95 37.92 37.89 38.04 0.10 0.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 183.03 183.21 181.04 183.21 2.01 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 137.48 137.66 137.48 137.75 0.34 0.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 215.75 215.56 215.56 217.13 1.82 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 208.77 208.61 208.61 210.38 2.25 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 140.9 140.49 140.49 142.13 1.70 1.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 161.64 161.59 161.59 163.12 2.02 1.25% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS 228.55 227.65 224.2 228.55 2.20 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Di 41.07 41.1 40.67 41.1 0.46 1.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT 85.12 85.03 84.89 85.12 0.48 0.57% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 119.43 119.29 119.28 120.2 1.09 0.91% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 41.27 41.28 41.21 41.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC 101.58 101.61 101.55 102.08 0.57 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 89.826 89.776 89.776 90.112 0.56 0.63% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 105.37 105.7 105.37 106.2 1.24 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 215.94 216.01 215.69 217.55 2.34 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 143.31 142.53 142.53 144.41 1.49 1.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 58.89 58.62 58.59 59.37 0.64 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc 103.38 103.48 102.23 103.51 1.21 1.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enh 31.44 31.29 31.29 31.69 0.26 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market 76.97 77.77 76.97 77.94 1.42 1.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor Index Fund - Lyxor MSCI Disruptive Technolog 10.75 10.72 10.72 10.8 0.07 0.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 458.7 457.4 456.25 458.7 0.05 0.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Market Access Rogers International Commodity Index 31.57 31.21 31 31.57 0.41 1.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Rize UCITS ICAV - Rize Medical Cannabis and Life S 3.04 3.03 3.03 3.08 0.04 1.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 265.6 264.65 264.65 267.75 2.90 1.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon 52.44 52.26 52.14 52.44 0.43 0.83% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI 32.23 32.3 32.23 32.57 0.42 1.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 87.83 87.63 87.28 87.83 0.32 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 14.58 14.59 14.58 14.7 0.06 0.41% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF - MSCI Emerging Markets Socially Responsib 14.15 13.96 13.95 14.26 0.11 0.78% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 62.95 62.87 62.67 62.95 0.22 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-1 11.92 11.91 11.91 12.01 0.14 1.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid 32.02 32.05 31.88 32.09 0.21 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumula 45.68 45.6 45.6 46.02 0.46 1.01% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS EUR Acc 33.3 33.13 33.13 33.44 0.29 0.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Accum 50.32 50.17 50.17 50.63 0.13 0.26% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard FTSE North America UCITS ETF USD Accuimul 91.52 91.33 91.19 91.52 0.06 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedge 21.17 21.16 21.16 21.26 0.13 0.61% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET 28.7 28.66 28.64 28.78 0.04 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI Europe Information Technology ESG S 85.62 85.08 85.08 85.64 0.26 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield U 43.41 43.35 43.16 43.53 0.15 0.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ET 55.97 56.07 55.67 56.07 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C 32.67 32.6 32.53 33.02 0.39 1.19% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Xtrackers Stoxx Europe 600 Industrial Goods Swap U 113.4 113.14 113.14 114.24 1.36 1.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸