شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

9,696
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
844 (9.54%)
تغییر ۳ ماهه
862 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
1,819 (23.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 607.8 - 607.8 607.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI World UCITS 1844.62 - 1844.62 1844.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.248 - 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage PSI 20 6.055 - 6.055 6.055 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Softs 2.831 - 2.831 2.831 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Gasoline 24.25 - 24.25 24.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Soybeans 15.17 - 15.17 15.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Live Cattle 6.2 - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Precious Metals 17.09 - 17.09 17.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI USA UCITS 368.66 - 368.66 368.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Japan UCITS 8.67 - 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI China UCITS 287.85 - 287.85 287.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers SLI UCITS 160.14 - 160.14 160.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long AUD Short EUR 50.93 - 50.93 50.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long CHF Short EUR 57.73 - 57.73 57.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long CNY Short USD 46.44 - 46.44 46.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long SEK Short EUR 42.4 - 42.4 42.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long USD Short EUR 54.07 - 54.07 54.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short JPY Long EUR 39.75 - 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short USD Long EUR 34.06 - 34.06 34.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Japan MC UCITS 8.8 - 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Wheat 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Longer Dated Energy 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EMU USD Hdg 6.25 - 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 417.4 - 417.4 417.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
First Trust Germany AlphaDEX 26.14 - 26.14 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Energy Booster Euro Hedged 38.92 - 38.92 38.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Longer Dated Brent Crude 34.79 - 34.79 34.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 16.89 - 16.89 16.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Taiwan TRN UCITS 30.34 - 30.34 30.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe Size Factor 7.273 - 7.273 7.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 274.22 - 274.22 274.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 138.64 - 138.64 138.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Media 119.52 - 119.52 119.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Agriculture 4.45 - 4.45 4.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Longer Dated All Commodities 16.87 - 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Retail 189.34 - 189.34 189.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX Europe Mid 200 UCITS 99.16 - 99.16 99.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 274.5 - 274.5 274.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 39.17 - 39.17 39.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 271.95 - 271.95 271.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 19.24 - 19.24 19.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX Europe Small 200 UCITS 61.7 - 61.7 61.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays Capital 1-5 Year Gilt 60.47 - 60.47 60.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Sterling Cash UCITS 214.18 - 214.18 214.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Chemicals 481.75 - 481.75 481.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Utilities 228.65 - 228.65 228.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 51.73 - 51.73 51.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Boost EURO STOXX 50 3x Leverage Daily 296.26 - 296.26 296.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Short Daily 17.88 - 17.88 17.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Technology 93.75 - 93.75 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI EMU Value UCITS EUR Adis 38.32 - 38.32 38.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 390.45 - 390.45 390.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI World Financials UCITS 181.58 - 181.58 181.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 115.84 - 115.84 115.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 44.02 - 44.02 44.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 218.15 - 218.15 218.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Treasury Bond 3-7Yr UCITS Acc 133.05 - 133.05 133.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 207.5 - 207.5 207.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Boost EURO STOXX Banks 3x Leverage Daily 13.23 - 13.23 13.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Media NR UCITS 59.19 - 59.19 59.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS Acc 154.15 - 154.15 154.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 113.14 - 113.14 113.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 218.4 - 218.4 218.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 EM Govt Bond 27.3 - 27.3 27.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Retail NR UCITS 70.63 - 70.63 70.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS 97.82 - 97.82 97.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 293.6 - 293.6 293.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 181.76 - 181.76 181.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Ger 5-10 UCITS 128 - 128 128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 124.96 - 124.96 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS USD A-dis 48.61 - 48.61 48.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Telecom UCITS 67.68 - 67.68 67.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 154.15 - 154.15 154.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 105.88 - 105.88 105.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Financial Services 277.8 - 277.8 277.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Telecommunications 98.65 - 98.65 98.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS 169.42 - 169.42 169.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS 98.63 - 98.63 98.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Automobiles & Parts 374.3 - 374.3 374.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 75.77 - 75.77 75.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 52.59 - 52.59 52.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 61.91 - 61.91 61.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Markit iBoxx Germany 1-3 UCITS EUR A-dis 77.45 - 77.45 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBOXX EUR Germany Covered Capped Overall 204.12 - 204.12 204.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 5-10 148.52 - 148.52 148.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 10+ UCITS 151.46 - 151.46 151.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 114.86 - 114.86 114.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 198.14 - 198.14 198.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 5-10 UCITSCHF A-dis 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 115.81 - 115.81 115.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 240.91 - 240.91 240.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 309.6 - 309.6 309.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 274.71 - 274.71 274.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 53.5 - 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Leveraged TR UCIT 293.98 - 293.98 293.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 130.72 - 130.72 130.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 190.4 - 190.4 190.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 99.32 - 99.32 99.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 1-5 T 109.89 - 109.89 109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 10+ T 210.86 - 210.86 210.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Personal & Household Goo 181.04 - 181.04 181.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 207.29 - 207.29 207.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 3-5 UCI 196.53 - 196.53 196.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 139.28 - 139.28 139.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 125.73 - 125.73 125.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 63.53 - 63.53 63.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Construction & Material 389.65 - 389.65 389.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD 22.68 - 22.68 22.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Markit iBoxx Liquid Corporates UCITS EUR A 107.83 - 107.83 107.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Grains 2.661 - 2.661 2.661 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka EURO STOXX 50 81.12 - 81.12 81.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS-ETF FTSE 100 I 11.08 - 11.08 11.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI USA UCITS 28.61 - 28.61 28.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage FR DAX UCITS 60.25 - 60.25 60.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Daily Short Nickel 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short CHF Long EUR 31.22 - 31.22 31.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Short CNY Long USD 33.7 - 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Japan LC UCITS 76.11 - 76.11 76.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Privex D-EUR 9.46 - 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree Europe Equity 17.68 - 17.68 17.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Europe LC UCITS 101.02 - 101.02 101.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Europe MC UCITS 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree Japan Equity DE 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Wheat 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Daily Short Natural Gas 528.65 - 528.65 528.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Copper 5.519 - 5.519 5.519 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Money Market 76.37 - 76.37 76.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree Europe SmallCap DE 18.13 - 18.13 18.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 59.1 - 59.1 59.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree EM Equity Income DE 15 - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree US Equity Income DE 18.84 - 18.84 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI UK Small Cap UCITS 278.5 - 278.5 278.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Mexico Capped UCITS 103.88 - 103.88 103.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 211.75 - 211.75 211.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 289.14 - 289.14 289.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 343.75 - 343.75 343.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Agriculture ETC 4.22 - 4.22 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 44.9 - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 202.15 - 202.15 202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree Europe Equity Income DE 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 267.5 - 267.5 267.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Equity Buyback Achievers 6.582 - 6.582 6.582 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source EURO STOXX 50 B Total Return 37.75 - 37.75 37.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Insurance 119.14 - 119.14 119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Oil & Gas 198.8 - 198.8 198.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE All-Share UCITS DR 5.15 - 5.15 5.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 70.28 - 70.28 70.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 A&P NR UCITS 84.73 - 84.73 84.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Pacific ex Japan TRN UCITS 57.57 - 57.57 57.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future TR UCITS 171.2 - 171.2 171.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 83.04 - 83.04 83.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor JP Morgan Multi-Factor Europe UCITS 134.96 - 134.96 134.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 255.1 - 255.1 255.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 35.98 - 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 33.96 - 33.96 33.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Food & Beverage 459.6 - 459.6 459.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS Irl ETF plc - MSCI USA UCITS USD A-dis 72.92 - 72.92 72.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Germany 1-3 UCITS 1D 145 - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 350.7 - 350.7 350.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Chemicals NR UCITS 198.46 - 198.46 198.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Oil & Gas NR UCITS 78.84 - 78.84 78.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Utilities NR UCITS 104.38 - 104.38 104.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 8.41 - 8.41 8.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 16.62 - 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 392.2 - 392.2 392.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 355.1 - 355.1 355.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Utilities UCITS 112.34 - 112.34 112.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 60.46 - 60.46 60.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 339.9 - 339.9 339.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 240.85 - 240.85 240.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 72.05 - 72.05 72.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate TR U 92.51 - 92.51 92.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 1 240.41 - 240.41 240.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 2 247.64 - 247.64 247.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 7 187.22 - 187.22 187.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Inflation-Linked Eur 142.16 - 142.16 142.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Financial Services NR UC 129.06 - 129.06 129.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone AAA UCI 233.95 - 233.95 233.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Germany Covered Diversified UCIT 114.19 - 114.19 114.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 7-10 UCITS 132.17 - 132.17 132.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Industrial Goods & Serv 268.3 - 268.3 268.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Personal & Household Go 556.5 - 556.5 556.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Silver 15.37 - 15.37 15.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long JPY 43.7 - 43.7 43.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC FTSE 100 90.85 - 90.85 90.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Heating Oil 10.45 - 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage ATX UCITS 37.28 - 37.28 37.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI USA UCITS 28.45 - 28.45 28.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares ATX UCITS DE 33.48 - 33.48 33.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares SLI UCITS DE 105.52 - 105.52 105.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage SPI TR UCITS 106.58 - 106.58 106.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI UK UCITS 136 - 136 136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI USA MC UCITS 19.61 - 19.61 19.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI India UCITS 561.3 - 561.3 561.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Nikkei 225 UCITS 186.2 - 186.2 186.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI Pacific ExJapan 13.21 - 13.21 13.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage FTSE 100 TR UCITS 75.81 - 75.81 75.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Brent Crude Oil Booster 67.84 - 67.84 67.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares FTSE 100 UCITS Acc 147.22 - 147.22 147.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 287.89 - 287.89 287.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI EM Far East UCITS 45.66 - 45.66 45.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source Goldman Sachs Equity 158.82 - 158.82 158.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI USA MF GBp 7.225 - 7.225 7.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree India Quality Inc 16.25 - 16.25 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Copper ETC 5.286 - 5.286 5.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 80.78 - 80.78 80.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Europe TRN UCITS 61.46 - 61.46 61.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage FR EURO STOXX 50 UCITS 38.16 - 38.16 38.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 385.27 - 385.27 385.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree US SmallCap Dividend 18.2 - 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 10.41 - 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI EM EMEA UCITS 28.52 - 28.52 28.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS 41.28 - 41.28 41.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 336.15 - 336.15 336.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 164.84 - 164.84 164.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 345.2 - 345.2 345.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI North America TRN UCITS 83.65 - 83.65 83.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI USA Small Cap TRN UCITS 46.8 - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged All Commodities 4.7 - 4.7 4.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 255.55 - 255.55 255.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 599.8 - 599.8 599.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Europe Mid Cap TRN UCITS 108.46 - 108.46 108.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Africa Top 50 UCITS 7.37 - 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 45.41 - 45.41 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 54.72 - 54.72 54.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 302.7 - 302.7 302.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 209.9 - 209.9 209.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS 64.45 - 64.45 64.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.84 - 100.84 100.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 369.6 - 369.6 369.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Europe Small Cap TRN UCITS 46.77 - 46.77 46.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+ 197.8 - 197.8 197.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 99.7 - 99.7 99.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 356.65 - 356.65 356.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS 101.51 - 101.51 101.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 263.15 - 263.15 263.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 104.76 - 104.76 104.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS 263.65 - 263.65 263.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Leverage UCITS 41.02 - 41.02 41.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iTraxx Europe 5-year UCITS 121.17 - 121.17 121.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Australia SSA Bonds UCITS 1C 158.69 - 158.69 158.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Europe Mid Cap UCITS DR 1C 113.74 - 113.74 113.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 31.73 - 31.73 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Real Estate NR UCITS 33.06 - 33.06 33.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS 80.22 - 80.22 80.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Corporates Diversified UCITS 114.2 - 114.2 114.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS 46.1 - 46.1 46.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 42.61 - 42.61 42.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 35.77 - 35.77 35.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 131.28 - 131.28 131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.46 - 117.46 117.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS 117.45 - 117.45 117.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS 114.04 - 114.04 114.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR BofA Merryl Lynch Emerging Markets Corporate 94.07 - 94.07 94.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 250.56 - 250.56 250.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5 171.93 - 171.93 171.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servi 110.98 - 110.98 110.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Travel & Leisure NR UCIT 48.41 - 48.41 48.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 7-10 UC 279.88 - 279.88 279.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Industrial Goods UC 114.08 - 114.08 114.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Non-Financials Diversified UCITS 112.92 - 112.92 112.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS 118.65 - 118.65 118.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 92.14 - 92.14 92.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 73.83 - 73.83 73.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond US 39.84 - 39.84 39.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS WTI 2mth 18.56 - 18.56 18.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFs Brent 1mth 28.43 - 28.43 28.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi S&P 500 UCITS 54.75 - 54.75 54.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI EMU UCITS 225.7 - 225.7 225.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Nifty 50 153.92 - 153.92 153.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI USA LC UCITS 197.2 - 197.2 197.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Long NOK Short EUR 41.37 - 41.37 41.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI Japan UCITS 58.25 - 58.25 58.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage DivDAX TR UCITS 30.44 - 30.44 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI Europe Value 233.8 - 233.8 233.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source Russell 2000 UCITS 73.92 - 73.92 73.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 211.07 - 211.07 211.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi Euro Corporates UCITS 226.56 - 226.56 226.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Russell Midcap 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Australia UCITS 35.98 - 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 58.83 - 58.83 58.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree India Quality Acc 16.47 - 16.47 16.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares China Large Cap UCITS 115.68 - 115.68 115.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 139.5 - 139.5 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 84.88 - 84.88 84.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x trackers II Eur Gov Bd 25 420.58 - 420.58 420.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 229.3 - 229.3 229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 77.53 - 77.53 77.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE 250 UCITS DR 25.73 - 25.73 25.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1C 136.68 - 136.68 136.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Aggregate Bond UCITS 97.15 - 97.15 97.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 135.99 - 135.99 135.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Emerging Markets UCITS 43.94 - 43.94 43.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 136.66 - 136.66 136.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 86.57 - 86.57 86.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS MSCI USA Socially Responsible 121.24 - 121.24 121.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 99.48 - 99.48 99.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank EONIA TR UCITS 100.63 - 100.63 100.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 44.12 - 44.12 44.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 82.71 - 82.71 82.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Brent Crude Oil Booster Euro Hedged 56.95 - 56.95 56.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Health Care 309.5 - 309.5 309.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.65 - 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 5-7Yr UCITS 161.75 - 161.75 161.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 32.95 - 32.95 32.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 2569.5 - 2569.5 2569.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 135.76 - 135.76 135.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Russia 30 % Capped TRN UCITS 214.25 - 214.25 214.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Telecom NR UCITS 62.22 - 62.22 62.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 156.8 - 156.8 156.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 138.1 - 138.1 138.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage EURO STOXX 50 Daily Short GR UCITS 11.57 - 11.57 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ishares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS 68.47 - 68.47 68.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 92.7 - 92.7 92.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Technology NR UCITS 81.89 - 81.89 81.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 242.15 - 242.15 242.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS Acc 170.17 - 170.17 170.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS USD A-dis 41.77 - 41.77 41.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Health Care NR UCITS 160.62 - 160.62 160.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 264.25 - 264.25 264.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR Barclays Cap Sterling Corporate Bond 75.86 - 75.86 75.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Germany Covered UCITS 1C 201.02 - 201.02 201.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 166.72 - 166.72 166.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 246.89 - 246.89 246.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Double Short TR U 27.97 - 27.97 27.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Construction & Materials 100.84 - 100.84 100.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Food & Beverage NR UCITS 144.68 - 144.68 144.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI 237.13 - 237.13 237.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 105.98 - 105.98 105.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 150.88 - 150.88 150.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor MSCI World Consumer Discretionary TR UCITS C 328.75 - 328.75 328.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 47.66 - 47.66 47.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Nickel 12.09 - 12.09 12.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage HSI UCITS 39.27 - 39.27 39.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source S&P 500 UCITS 547.92 - 547.92 547.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage S&P 500 UCITS 337.03 - 337.03 337.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe UCITS 227 - 227 227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical PM Basket 121.48 - 121.48 121.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI France UCITS 40.78 - 40.78 40.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Silver 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Corp Bond Int Rate Hgd 90.308 - 90.308 90.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global AAA-AA Govt Bnd 85.278 - 85.278 85.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 USD Cons Discr 7.441 - 7.441 7.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Pacific TRN UCITS 57.15 - 57.15 57.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 24.89 - 24.89 24.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corp Bnd Financials 110.44 - 110.44 110.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 92.52 - 92.52 92.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares USD Ultrashort Bond UCITS 90.46 - 90.46 90.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 31.32 - 31.32 31.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 57.04 - 57.04 57.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares Dynamic US Market UCITS 17.32 - 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 45.28 - 45.28 45.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Portfolio Income UCITS 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Europe Value UCITS 1C 23.56 - 23.56 23.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS Dist 42.69 - 42.69 42.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI EM Eastern Europe TRN UCITS 34.11 - 34.11 34.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 45.37 - 45.37 45.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 4% 1D 205.49 - 205.49 205.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 133.57 - 133.57 133.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 342.5 - 342.5 342.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Insurance NR UCITS 67.03 - 67.03 67.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO Total Market Growth Large UCITS 43.31 - 43.31 43.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSga SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS 35.82 - 35.82 35.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Dow Jones Industrial Average TM UCITS 308.2 - 308.2 308.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS 87.722 - 87.722 87.722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 103.04 - 103.04 103.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka STOXX Europe Strong Style Composite 40 UCITS 31.42 - 31.42 31.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Basic Resources NR UCITS 96.17 - 96.17 96.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5Yr UCIT 144.98 - 144.98 144.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.68 - 112.68 112.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 28.02 - 28.02 28.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFs Corn 0.6666 - 0.6666 0.6666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC EURO STOXX 50 39.73 - 39.73 39.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI Europe 247.25 - 247.25 247.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR FTSE UK All Share 64.98 - 64.98 64.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
WisdomTree EM SmallCap DE 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Gold 6.93 - 6.93 6.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares FTSE MIB UCITS Acc 92.8 - 92.8 92.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 251.05 - 251.05 251.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Mortgage Backed Sec 4.416 - 4.416 4.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI USA Small Cap UCITS 330.95 - 330.95 330.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR 37.41 - 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 67.41 - 67.41 67.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers db CB Bloomberg UCITS 2C 14.15 - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 66.03 - 66.03 66.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Thailand UCITS DR 1C 24.05 - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Government Germany UCITS 140.06 - 140.06 140.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS 93.77 - 93.77 93.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap 72.99 - 72.99 72.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Longer Dated All Commodities GO UCITS 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX 600 Optimised Basic Resources 376.4 - 376.4 376.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI EMU Small Cap UCITS EUR A-dis 105.4 - 105.4 105.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO Total Market Value Large UCITS 22.71 - 22.71 22.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Short DurationHigh Yield Corporate Bond 83.53 - 83.53 83.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Dow Jones Switzerland Titans 30 Net TR UC 122.34 - 122.34 122.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified O 169.21 - 169.21 169.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Barclays US Liquid Corporates UCITS hedged 19.11 - 19.11 19.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS (Irl) ETF plc – DJ Global Select Dividend UCIT 9.35 - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Zinc 7.04 - 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI Brazil 19.41 - 19.41 19.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi CAC 40 UCITS 89.99 - 89.99 89.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS All Commodities 7.4 - 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage F.A.Z. UCITS 28.44 - 28.44 28.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage 1 DAX UCITS I 120.04 - 120.04 120.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI USA UCITS 289.09 - 289.09 289.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI Germany UCITS 247.35 - 247.35 247.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 107.26 - 107.26 107.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 34.22 - 34.22 34.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 142.54 - 142.54 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Brazil UCITS Dist 31.55 - 31.55 31.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EM Consumer Growth 30.035 - 30.035 30.035 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Commodity Securities Cotton 1.98 - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats 15.06 - 15.06 15.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 65.67 - 65.67 65.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt 72.38 - 72.38 72.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Russell 2000 UCITS GB 215 - 215 215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Morningstar Multi-Asset Global 31.71 - 31.71 31.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 118.52 - 118.52 118.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Brazil UCITS DR 1C 49.96 - 49.96 49.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Indonesia UCITS 1C 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 119.92 - 119.92 119.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 33.38 - 33.38 33.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 291.85 - 291.85 291.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Ishares Dow Jones China Offshore 50 UCITS 51.73 - 51.73 51.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 7-10Yr UCITS 224.03 - 224.03 224.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C 235.34 - 235.34 235.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS 294.75 - 294.75 294.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 84.8 - 84.8 84.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 17.72 - 17.72 17.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc 137.18 - 137.18 137.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.86 - 124.86 124.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 20.9 - 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 60.34 - 60.34 60.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS USD A-dis 54.7 - 54.7 54.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS 93.67 - 93.67 93.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P Global Infrastructure UCITS 1C 46.2 - 46.2 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C 161.43 - 161.43 161.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereign Eurozone Yield Pl 143.53 - 143.53 143.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5Yr UCI 126.05 - 126.05 126.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Inflation Linked Government Bond UC 149.81 - 149.81 149.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 101.06 - 101.06 101.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 49.33 - 49.33 49.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
RBS Market Access Rogers International Commodity U 18.48 - 18.48 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI Pacific Socially Responsible UCITS US 68.83 - 68.83 68.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Tips UCITS 199.23 - 199.23 199.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI UK UCITS 215.75 - 215.75 215.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Canada UCITS 128.38 - 128.38 128.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI World Small Cap 72.17 - 72.17 72.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage ShortDAX TR UCITS 19.57 - 19.57 19.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 60.37 - 60.37 60.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Gold ETC 46.49 - 46.49 46.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Japan TRN UCITS 57 - 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P SmallCap 600 UCITS 62.3 - 62.3 62.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis 84.6 - 84.6 84.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 14.71 - 14.71 14.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Asia Property Yield UCITS 27.43 - 27.43 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 18.9 - 18.9 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 27.6 - 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials 42.165 - 42.165 42.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Spain Government Bond UCITS 175.25 - 175.25 175.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 21.96 - 21.96 21.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 127.44 - 127.44 127.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist 37.35 - 37.35 37.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 59.68 - 59.68 59.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials 52.08 - 52.08 52.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI 168.66 - 168.66 168.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets Latin America UCITS 16.65 - 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS USD A-dis 76.9 - 76.9 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Brent Crude 27.34 - 27.34 27.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Soybean Oil 3.185 - 3.185 3.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI ACWI IMI 138.84 - 138.84 138.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR S&P 500 UCITS 299.74 - 299.74 299.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI USA UCITS 80.56 - 80.56 80.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI Europe UCITS 14.37 - 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical Swiss Gold 135.57 - 135.57 135.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 11.564 - 11.564 11.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX Europe 600 UCITS 91.34 - 91.34 91.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS 43.81 - 43.81 43.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 334.65 - 334.65 334.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS 219.65 - 219.65 219.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage STOXX Europe 600 NR UCITS 87.09 - 87.09 87.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI EM Asia UCITS 1C 50.16 - 50.16 50.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Corporate Bond UCITS 92.006 - 92.006 92.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 10-15yr 191.09 - 191.09 191.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 54.4 - 54.4 54.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS 173.37 - 173.37 173.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS 96.87 - 96.87 96.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 10.82 - 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 334.15 - 334.15 334.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage PSI 20 6.05 - 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage 1 TecDAX 24.86 - 24.86 24.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Daily Short Gold 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Bric 50 UCITS 31.34 - 31.34 31.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical Palladium 211.08 - 211.08 211.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI EUROPE UCITS GER 14.54 - 14.54 14.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI USA TRN UCITS 79.63 - 79.63 79.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI USA UCITS 1C 82.56 - 82.56 82.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 64.58 - 64.58 64.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 55.2 - 55.2 55.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Market Access NYSE Arca Gold BUGS 84.12 - 84.12 84.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Commodity Securities Aluminium 2.475 - 2.475 2.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS 119.83 - 119.83 119.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Italy Government Bond UCITS 165.41 - 165.41 165.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Listed Private Equity UCITS 22.34 - 22.34 22.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Sust MSCI Japan SRI EUR Hdg 6.6 - 6.6 6.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS 42.02 - 42.02 42.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares European Property Yield UCITS 46.8 - 46.8 46.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS 35.32 - 35.32 35.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI World Utilities DR 1C 26.41 - 26.41 26.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.1 - 144.1 144.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 3.16 - 3.16 3.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Commerzbank Bund-Future Short TR UCITS 52.86 - 52.86 52.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS 120.33 - 120.33 120.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 228.98 - 228.98 228.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 21.54 - 21.54 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Acc 144.19 - 144.19 144.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI South Africa UCITS 29.07 - 29.07 29.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Korea UCITS DR 66.92 - 66.92 66.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares eb.rexx Jumbo Pfandbriefe 106.69 - 106.69 106.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 218.33 - 218.33 218.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Asia Pacific Dividend UCITS 24.99 - 24.99 24.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Treasury Bond 7-10Yr UCITS 184.04 - 184.04 184.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Government Bond UCITS 99.82 - 99.82 99.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 9.46 - 9.46 9.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS 139.68 - 139.68 139.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS 60.9 - 60.9 60.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Financials 158.21 - 158.21 158.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1 247.18 - 247.18 247.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Energy 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage LevDAX x2 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Silver 155.76 - 155.76 155.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage SDAX TR UCITS 111.74 - 111.74 111.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI ACWI UCITS 50.79 - 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Nasdaq 100 UCITS 461.95 - 461.95 461.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers SP 500 UCITS 49.57 - 49.57 49.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Corn ETC 1.23 - 1.23 1.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Cocoa ETC 8.07 - 8.07 8.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Gold Bullion Securities 131.63 - 131.63 131.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI USA Dividend IQ 34.52 - 34.52 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Acc 57.53 - 57.53 57.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Silver Euro Hedged 114.2 - 114.2 114.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Covered Bond UCITS 157.66 - 157.66 157.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Fallen Angels HY Corp Bnd 4.947 - 4.947 4.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Russia Adr/Gdr UCITS 143.96 - 143.96 143.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedge Physical Gold 9.64 - 9.64 9.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Infrastructure UCITS 28.5 - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Mexico UCITS DR 1C 4.252 - 4.252 4.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 42.22 - 42.22 42.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI Emerging Markets TRN UCITS 45.41 - 45.41 45.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI World Financials DR 1C 18.698 - 18.698 18.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Diversified Commodity Swap UCITS DE 18.41 - 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Emerging Markets Infrastructure UCITS 20.22 - 20.22 20.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened 50.21 - 50.21 50.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P 186.89 - 186.89 186.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Gold 16.05 - 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC MSCI Japan 31.35 - 31.35 31.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Gold 136.75 - 136.75 136.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage DAX TR UCITS 120.68 - 120.68 120.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical Platinum 86.5 - 86.5 86.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EMU UCITS 127.7 - 127.7 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Turkey UCITS 16.26 - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 36.91 - 36.91 36.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 19.59 - 19.59 19.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 215.13 - 215.13 215.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 32.36 - 32.36 32.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 35.42 - 35.42 35.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares $ Corporate Bond UCITS 111.45 - 111.45 111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 38.3 - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe Quality DE 7.682 - 7.682 7.682 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 USD Financials 7.505 - 7.505 7.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI USA UCITS DR 81.93 - 81.93 81.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka DAX ex Financials 30 UCITS 26.11 - 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI Europe MF GBp 6.715 - 6.715 6.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Palladium Euro Hedged 152 - 152 152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI India UCITS 1C 11.31 - 11.31 11.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 201.45 - 201.45 201.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI EM Minimum Volatility 27.825 - 27.825 27.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS 58.56 - 58.56 58.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI Canada UCITS CAD A-dis 31.02 - 31.02 31.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI Europe UCITS EUR A-dis 69.93 - 69.93 69.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P/ASX 200 UCITS DR 1C 38.2 - 38.2 38.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Germany Government Bond UCITS 145.7 - 145.7 145.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Acc 33.47 - 33.47 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 62.13 - 62.13 62.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.84 - 20.84 20.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS 146.62 - 146.62 146.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS 32.27 - 32.27 32.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI AC Asia Ex Japan UCITS 43.88 - 43.88 43.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS 53.42 - 53.42 53.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Multi Units Luxembourg - Lyxor MSCI Russia UCTS 51.83 - 51.83 51.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 160.23 - 160.23 160.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS 14.43 - 14.43 14.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS 57.97 - 57.97 57.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers EuroStoxx Select Dividend 30 UCITS D 22.59 - 22.59 22.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Global Select Dividend 100 UCI 31.54 - 31.54 31.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT 219.98 - 219.98 219.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 66.72 - 66.72 66.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
CS (IE) on MSCI Europe 5.65 - 5.65 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR MSCI EM Asia UCITS 64.52 - 64.52 64.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Poland UCITS 17.77 - 17.77 17.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge S&P 500 Min Vol 58.15 - 58.15 58.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Korea UCITS Dist 40.96 - 40.96 40.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI World MF GBp 6.789 - 6.789 6.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg 105.66 - 105.66 105.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 USD Health Care 6.974 - 6.974 6.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Platinum Euro Hedged 64.47 - 64.47 64.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ 21.2 - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS 50.33 - 50.33 50.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS 28.82 - 28.82 28.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS 31.61 - 31.61 31.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS 44.93 - 44.93 44.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS 25.62 - 25.62 25.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Bangladesh IM UCITS 1C 0.6862 - 0.6862 0.6862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers DBLCI - OY Balanced UCITS 1C 16.69 - 16.69 16.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS 93.74 - 93.74 93.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS 92.6 - 92.6 92.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iBoxx Japan Sovereign UCITS 1C 11.59 - 11.59 11.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 2x Leveraged Daily UCITS 1C 87.13 - 87.13 87.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI World Consumer Discretionary 1C 33.75 - 33.75 33.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened U 42.16 - 42.16 42.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Petroleum 11.6 - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical Gold 133.61 - 133.61 133.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka MSCI China UCITS 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MDAX UCITS DE 242.9 - 242.9 242.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage PSI 20 Leverage 6.191 - 6.191 6.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares UK Dividend UCITS 9.65 - 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS World Water D-EUR 44.9 - 44.9 44.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers DAX DR Income 1D 112.24 - 112.24 112.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares JPM EM Bond EUR Hedged 95.39 - 95.39 95.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares US Property Yield UCITS 28.46 - 28.46 28.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 49.97 - 49.97 49.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI World UCITS 1C 62.92 - 62.92 62.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 26.61 - 26.61 26.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 43.12 - 43.12 43.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Russia Capped UCITS 1C 37.04 - 37.04 37.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 92.56 - 92.56 92.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond UC 42.62 - 42.62 42.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 29.11 - 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 54.52 - 54.52 54.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Good 90.96 - 90.96 90.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 15.63 - 15.63 15.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR MSCI ACWI 135.2 - 135.2 135.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core S&P 500 UCITS 297.91 - 297.91 297.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db Physical Gold Euro Hedged 104.06 - 104.06 104.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Japan UCITS Dist 13.58 - 13.58 13.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Natural Gas 5.2665 - 5.2665 5.2665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 123.06 - 123.06 123.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 73.01 - 73.01 73.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS MSCI EMU Socially Responsible 106.22 - 106.22 106.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI Japan UCITS JPY A-dis 43.03 - 43.03 43.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers LevDAX Daily UCITS 1C 129.86 - 129.86 129.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 32.92 - 32.92 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Thomson Reuters Global Convert 35.11 - 35.11 35.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 24.07 - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS 111.36 - 111.36 111.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS 53.17 - 53.17 53.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets Asia UCITS 145.92 - 145.92 145.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Emerging Markets UCITS 44.77 - 44.77 44.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS 63.44 - 63.44 63.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source Physical Markets PLC ZT Gold 30.12.2100 136.25 - 136.25 136.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Europe Small Cap UCITS DR 1C 49.29 - 49.29 49.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility Hedged 6.439 - 6.439 6.439 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Re 30.98 - 30.98 30.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers iBoxx EUR Corporates Yield Plus DR 1 16.86 - 16.86 16.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U 96.72 - 96.72 96.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y 13.83 - 13.83 13.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Sugar 6.73 - 6.73 6.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS LevDAX 118.52 - 118.52 118.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Physical Silver 15.24 - 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares DivDAX UCITS DE 18.01 - 18.01 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Source MSCI World UCITS 62.39 - 62.39 62.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ROBO-STOX Global Robotics 15.54 - 15.54 15.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO Dividend UCITS 22.45 - 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 11.694 - 11.694 11.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS 40.23 - 40.23 40.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Aggregate Bond UCITS 126.44 - 126.44 126.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS 20.48 - 20.48 20.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS 100.09 - 100.09 100.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World Value Factor UCITS 29.66 - 29.66 29.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS 133.89 - 133.89 133.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS MSCI EM Socially Responsible A-dis 12.734 - 12.734 12.734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 11.67 - 11.67 11.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS 45.77 - 45.77 45.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Developed Markets Property Yield UCITS 25.94 - 25.94 25.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Lean Hogs 0.3897 - 0.3897 0.3897 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Boost ShortDAX 3x Daily 3.881 - 3.881 3.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX UCITS 40.94 - 40.94 40.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 61.13 - 61.13 61.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe UCITS Dist 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS 35.35 - 35.35 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Wd Health Care 35.17 - 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged Natural Gas 1.417 - 1.417 1.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World Size Factor UCITS 33.15 - 33.15 33.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS 14.11 - 14.11 14.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR 10.83 - 10.83 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 20.45 - 20.45 20.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist 39.76 - 39.76 39.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS 70.98 - 70.98 70.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 58.63 - 58.63 58.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS 103.23 - 103.23 103.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS USD 97.56 - 97.56 97.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
UBS Irl plc Solactive Global Pure Gold Miners A-di 13.318 - 13.318 13.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Wheat 0.6048 - 0.6048 0.6048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS WTI Crude Oil 7.83 - 7.83 7.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares TecDAX UCITS 28.78 - 28.78 28.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi MSCI EM Asia UCITS 32.76 - 32.76 32.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Sust MSCI USA SRI 7.908 - 7.908 7.908 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Water UCITS 45.23 - 45.23 45.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.885 - 8.885 8.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 29.55 - 29.55 29.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Coffee ETC 0.63 - 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Silver ETC 5.39 - 5.39 5.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI North America UCITS 56.02 - 56.02 56.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS EUR Daily Hedged WTI Crude Oil 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS 51.02 - 51.02 51.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 28.92 - 28.92 28.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI China UCITS DR 1C 17.94 - 17.94 17.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 1C DR 57.78 - 57.78 57.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 32.43 - 32.43 32.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS 18.79 - 18.79 18.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS 46.77 - 46.77 46.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI World Telecom Services DR 1C 13.576 - 13.576 13.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Servic 61.86 - 61.86 61.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares TA-25 Israel 5.986 - 5.986 5.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares NASDAQ-100 UCITS 80.21 - 80.21 80.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ComStage 1 EURO STOXX 50 I 38.52 - 38.52 38.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 USD Energy 4.484 - 4.484 4.484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX Mid UCITS 63.4 - 63.4 63.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 17.87 - 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World UCITS Dist 46.26 - 46.26 46.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C 55.36 - 55.36 55.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS 2x Daily Long Platinum ETC 3.495 - 3.495 3.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Healthcare Innovation Acc 6.254 - 6.254 6.254 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI Japan UCITS 4C DR 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World Quality Factor UCITS 38.3 - 38.3 38.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS 43 - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS 37.16 - 37.16 37.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 46.6 - 46.6 46.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka DAX UCITS 122.64 - 122.64 122.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
HSBC S&P 500 UCITS 30.02 - 30.02 30.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deka EURO STOXX 50 UCITS 38.26 - 38.26 38.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Sust MSCI EM SRI 6.527 - 6.527 6.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers DAX UCITS DR 130.4 - 130.4 130.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 UCITS Dist 29.84 - 29.84 29.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers CSI300 UCITS 1C 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI World UCITS 58.31 - 58.31 58.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 43.75 - 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Commodity Securities Coffe 0.725 - 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Edge MSCI World Min Vol 48.415 - 48.415 48.415 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 38.65 - 38.65 38.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe Value Factor 6.387 - 6.387 6.387 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P Gold Producers UCITS 11.27 - 11.27 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 20.41 - 20.41 20.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 3.39 - 3.39 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers ShortDAX Daily UCITS 1C 18.5 - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 40.73 - 40.73 40.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 24.8 - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS 106.14 - 106.14 106.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS 24.84 - 24.84 24.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS 22.36 - 22.36 22.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ETFS Natural Gas 0.0173 - 0.0173 0.0173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core DAX UCITS 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 38.22 - 38.22 38.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares S&P 500 USD Info Tech 10.886 - 10.886 10.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI China A UCITS USD 4.131 - 4.131 4.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares STOXX Europe 600 UCITS 41.92 - 41.92 41.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares MSCI Europe Momentum UK 7.627 - 7.627 7.627 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 1.0792 - 1.0792 1.0792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Automation & Robotics Acc 8.019 - 8.019 8.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Global Clean Energy UCITS 6.459 - 6.459 6.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corporate Bond BBB UK 5.24 - 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE 4.639 - 4.639 4.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 56.27 - 56.27 56.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 2.92 - 2.92 2.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS 9.32 - 9.32 9.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 4.653 - 4.653 4.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold 45.15 - 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 2.84 - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers ShortDAX x2 Daily UCITS 1C 2.8 - 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y 5.009 - 5.009 5.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 27.96 - 27.96 27.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 1.124 - 1.124 1.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
db x-trackers II iTraxx Crossover 5y UCITS 200.34 - 200.34 200.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Deka iBoxx Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS 105.98 - 105.98 105.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI 245.08 - 245.08 245.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers FTSE 100 Short Daily UCITS 4.17 - 4.17 4.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 168.5 - 168.5 168.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Daily Short Silver 13.74 - 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Longer Dated Agriculture 6.72 - 6.72 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 203.5 - 203.5 203.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3 146.65 - 146.65 146.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Agriculture 3.65 - 3.65 3.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers II EONIA UCITS 1D 127.93 - 127.93 127.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
UBS ETF - SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS CHF A-dis 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Longer Dated Industrial Metals 15.23 - 15.23 15.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers MSCI World Energy DR 1C 28.75 - 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
db x-trackers USD Corporate Bond DR 2D Hedged 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
ETFS Industrial Metals 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
Source EURO STOXX Optimised Banks 57.97 - 57.97 57.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 63.48 - 63.48 63.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 30.3 - 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۸
iShares Euro Government Bond 0-1Yr UCITS 98.26 - 98.24 98.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
ComStage iBoxx EUR Sovereigns Germany Capped 3m-2 98.88 - 98.88 98.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
db x-trackers II Short iBoxx Sovereigns Eurozone U 69.63 - 69.61 69.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS 99.98 - 100 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
ETFS 2x Daily Long Sugar ETC 2.02 - 1.97 2.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۳۹
Lyxor UCITSo Cash 104.68 - 104.68 104.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany Money Market 71.03 - 71.02 71.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C 31.49 - 31.49 31.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW T 97.52 - 97.18 97.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long 0.138 - 0.135 0.139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۲۱:۰۲
Coba 4x DAXF Daily Long 420 - 420 420 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba 4x HSCEIF Daily Long 29.02 - 29.02 29.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba 1x WTI Oil Daily Long 26.9 - 26.9 26.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba 4x TECDAXF Daily Long 6450 - 6450 6450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba 4x Silber Daily Long 0.12 - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba ETC 4x WTI Oil Daily Long 0.003 - 0.003 0.003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۰:۳۲
Coba 3x DAXF Daily Long 426.74 - 426.74 426.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x SPXF Daily Long 927.55 - 927.55 927.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x NDXF Daily Long 3042.2 - 3042.2 3042.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x DJIAF Daily Long 814.95 - 814.95 814.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x MDAXF Daily Long 1868.4 - 1868.4 1868.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x DJIAF Daily Long 1332.2 - 1332.2 1332.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x MDAXF Daily Long 3339.8 - 3339.8 3339.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 5x BUNDF Daily Long 530.4 - 530.4 530.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x DAXF Daily Short 1.97 - 1.97 1.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x DAXF Daily Short 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 10x BUNDF Daily Long 1881.7 - 1881.7 1881.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 15x BUNDF Daily Long 4043.4 - 4043.4 4043.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x Gasoil Daily Long 44.83 - 44.83 44.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x Gasoil Daily Long 13.35 - 13.35 13.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x Silber Daily Long 1.482 - 1.482 1.482 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x Copper Daily Long 2.781 - 2.781 2.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x DJIAF Daily Short 2.84 - 2.84 2.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x MDAXF Daily Short 0.635 - 0.635 0.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x DJIAF Daily Short 0.71 - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -5x BUNDF Daily Short 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x TECDAXF Daily Long 3624.4 - 3624.4 3624.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -15x BUNDF Daily Short 0.0244 - 0.0244 0.0244 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -1x Gasoil Daily Short 91.7 - 91.7 91.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x Copper Daily Short 69.11 - 69.11 69.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x Gasoil Daily Short 59.09 - 59.09 59.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x Silber Daily Short 44.26 - 44.26 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x Copper Daily Short 15.77 - 15.77 15.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x Silber Daily Short 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 10x SCHATZF Daily Long 118.51 - 118.51 118.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 15x SCHATZF Daily Long 133.65 - 133.65 133.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x Platinum Daily Long 44.04 - 44.04 44.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -1x WTI Oil Daily Short 115.11 - 115.11 115.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x WTI Oil Daily Short 63.63 - 63.63 63.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x WTI Oil Daily Short 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x TECDAXF Daily Short 0.0082 - 0.0082 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x WTI Oil Daily Short 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -5x SCHATZF Daily Short 78.47 - 78.47 78.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x Platinum Daily Short 129.41 - 129.41 129.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -1x Palladium Daily Short 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x Natural Gas Daily Short 0.89 - 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x HSIF Daily Long 192.76 - 192.76 192.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x HSIF Daily Long 253.32 - 253.32 253.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x Gold Daily Long 21.39 - 21.39 21.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x HSIF Daily Long 199.58 - 199.58 199.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x SPXF Daily Long 1562.9 - 1562.9 1562.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x Cocoa Daily Long 74 - 74 74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x Cocoa Daily Long 42.71 - 42.71 42.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x Cocoa Daily Long 14.73 - 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x SX5EF Daily Long 406.58 - 406.58 406.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x SX5EF Daily Long 396.5 - 396.5 396.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -1x HSIF Daily Short 47.21 - 47.21 47.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x HSIF Daily Short 16.08 - 16.08 16.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x Gold Daily Short 60.92 - 60.92 60.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x Gold Daily Short 38.12 - 38.12 38.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x HSCEIF Daily Long 140.19 - 140.19 140.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 3x HSCEIF Daily Long 66.36 - 66.36 66.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x SX5EF Daily Short 1.93 - 1.93 1.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x SX5EF Daily Short 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -10x BUNDF Daily Short 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x HSCEIF Daily Short 8.5 - 8.5 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x Platinum Daily Long 16.41 - 16.41 16.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 1x Palladium Daily Long 250.38 - 250.38 250.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x Palladium Daily Long 423.96 - 423.96 423.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x Brent Oil Daily Short 10.43 - 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 4x Gold Daily Long 9.29 - 9.29 9.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba 2x WTI Oil Daily Long 3.64 - 3.64 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -2x Palladium Daily Short 2.13 - 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -4x Brent Oil Daily Short 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۱
Coba -3x NDXF Daily Short 0.67 - 0.67 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -3x SPXF Daily Short 2.35 - 2.35 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 3x Copper Daily Long 10.46 - 10.36 10.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -4x MDAXF Daily Short 0.079 - 0.079 0.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 3x WTI Oil Daily Long 0.2003 - 0.1982 0.2003 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Germany Government Bond UCITS 146.15 - 146.15 146.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -4x SPXF Daily Short 0.54 - 0.54 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -4x Natural Gas Daily Short 0.006 - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۲
Source STOXX Eurozone Exporters 16.696 - 16.696 16.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ساعت ۱۵:۰۲
Market Access RICI Metals 109.46 - 108.6 109.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access DAXGlobal Asia 60.86 - 60.86 61.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۲۱:۰۲
Market Access RICI Agriculture 67.37 - 67.02 68.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۲۰:۳۲
iShares EURO STOXX Telecommunications 30-15 UCITS 33.81 - 33.59 33.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۱:۰۲
Coba -10x SCHATZF Daily Short 67.31 - 67.31 67.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 2x HSCEIF Daily Long 116.09 - 115.97 116.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x Cocoa Daily Short 54.16 - 54.16 56.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -2x Cocoa Daily Short 22.06 - 22.06 24.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x HSCEIF Daily Short 60.43 - 60.22 60.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -2x HSCEIF Daily Short 23.5 - 23.36 23.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -3x Copper Daily Short 48.06 - 47.48 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba -1x Platinum Daily Short 131.33 - 129.31 131.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Coba 5x SCHATZF Daily Long 104.63 - 104.61 104.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
Coba -15x SCHATZF Daily Short 57.22 - 57.22 57.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۱۶:۳۲
db x trackers II Eur Gov Bd 10 15 313.12 - 313.12 313.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II iBoxx Germany 3-5 UCITS 183.31 - 183.31 183.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate Non-Financ 157.87 - 157.87 157.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy Aggregate UC 53.85 - 53.85 53.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BTP UCITS 1D 68.53 - 68.53 68.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 20.77 - 20.77 20.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
iShares FTSEurofirst 80 UCITS 11.8 - 11.8 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Brazil UCITS Acc 72.28 - 72.23 73.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares FTSEurofirst 100 UCITS 27.34 - 27.34 27.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares JPX-Nikkei 400 EUR Hdg 5.258 - 5.258 5.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۳
iShares MSCI Target US Real Estate 24.59 - 24.59 24.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ETFS 3x Daily Long EURO STOXX 50 13.07 - 13.07 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۰۲
ETFs Longer Dated Petroleum 36.59 - 36.59 36.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Longer Dated Natural Gas 1.52 - 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS 2x Daily Long Gasoline ETC 3.08 - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۳۳
ETFS Long INR Short USD 43.04 - 42.8 43.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۴:۰۲
ETFS Ex-Energy 7.29 - 7.22 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Wheat 102.33 - 102.33 103.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Softs 4.86 - 4.76 4.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Grains 4.6 - 4.53 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Lean Hogs 66.41 - 64.11 66.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Longer Dated Livestock 11.14 - 11.06 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Live Cattle 44.54 - 44.26 44.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Short Soybean Oil 77.36 - 77.36 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Daily Daily Short Coffee 60.15 - 60.15 61.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFs Foward Ex-Energy DJ-UBSCI-F3 12.88 - 12.77 12.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long All Commodities ETC 3.781 - 3.696 3.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Long CAD Short EUR 43.19 - 42.9 43.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS Short INR Long USD 30.99 - 30.7 30.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 2x Daily Long Live Cattle ETC 12.33 - 12.24 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Long DAX 30 12.88 - 12.82 12.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short EURO STOXX 50 1.148 - 1.138 1.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS 3x Daily Short DAX 30 1.289 - 1.28 1.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۱:۰۳
db x-trackers DAX UCITS DR 119.54 - 119.54 119.54 7.14 6.35% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 84.78 - 84.78 84.78 5.62 7.10% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
db x-trackers DAX UCITS DR 119.6 - 119.6 119.6 7.28 6.48% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Digitalisation Acc 6.11 - 6.11 6.11 0.25 4.27% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares Automation & Robotics Acc 7.027 - 7.027 7.027 0.80 12.85% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 9.7 - 9.7 9.7 0.54 5.90% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.2 - 19.2 19.2 0.62 3.34% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
ComStage CAC 40 UCITS 71.93 - 71.74 72.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۱:۰۳
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 4.854 - 4.854 4.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
iShares MSCI World Small Cap UCITS USD Acc 4.36 - 4.36 4.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۱۳:۳۲
iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS 44.26 - 44.26 44.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX UCITS 105.78 - 105.78 105.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS DAX 110.02 - 110.02 110.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 107.24 - 107.24 107.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 106.92 - 106.92 106.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage DAX TR UCITS 106.86 - 106.86 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage FR DAX UCITS 53.46 - 53.46 53.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka MSCI World UCITS 18.73 - 18.73 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage 1 DAX UCITS I 106.4 - 106.4 106.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Nifty 50 153.54 - 153.54 153.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core DAX UCITS 99.96 - 99.96 99.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core DAX UCITS 99.99 - 99.99 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka EURO STOXX 50 UCITS 33.56 - 33.56 33.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX UCITS 36.02 - 36.02 36.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX UCITS 35.99 - 35.99 35.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage Nikkei 225 UCITS 18.67 - 18.67 18.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.515 - 32.515 32.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.6 - 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka DAX ausschuttend UCITS 53.52 - 53.52 53.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core FTSE 100 UCITS 8.094 - 8.094 8.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 33.3 - 33.3 33.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS 33.27 - 33.27 33.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.9 - 16.9 16.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.854 - 16.854 16.854 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers FTSE 100 DR 1C 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX Small UCITS 32.965 - 32.965 32.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 67.9 - 67.9 67.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX 50 NR UCITS 67.84 - 67.84 67.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS DAX Daily 2x Long GO UCITS 253.05 - 253.05 253.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 370.5 - 370.5 370.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers CAC 40 UCITS 1D DR 53.96 - 53.96 53.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Horizons Marijuana Life Sciences 12.492 - 12.492 12.492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 104.46 - 104.46 104.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.65 - 33.65 33.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 17.74 - 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.026 - 17.026 17.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 183.14 - 183.14 183.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.81 - 47.81 47.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C 47.97 - 47.97 47.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS 19.48 - 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 24.09 - 24.09 24.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers DAX UCITS DR Income 1D 96.79 - 96.79 96.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI AC World UCITS DR 20.09 - 20.09 20.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
SSgA SPDR S&P US Dividend Aristocrats 47.16 - 47.16 47.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers FTSE 100 UCITS DR Income 8.304 - 8.304 8.304 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.62 - 34.62 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.147 - 4.147 4.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage STOXX Europe 600 Banks NR UCITS 31.93 - 31.93 31.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 19.338 - 19.338 19.338 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 90.45 - 90.45 90.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Tech UCITS 68.15 - 68.15 68.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Banks UCITS 32.65 - 32.65 32.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 UCITS DR 1C 79 - 79 79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 24.02 - 24.02 24.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 53.25 - 53.25 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 85.8 - 85.8 85.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Portfolio Total Return UCITS 1C 214.55 - 214.55 214.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS Acc 21 - 21 21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C 247.96 - 247.96 247.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS 82.48 - 82.48 82.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 222.05 - 222.05 222.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 221.15 - 221.15 221.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage EURO STOXX Select Dividend 30 NR UCITS 39.65 - 39.65 39.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 30.73 - 30.73 30.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Consumer Staples DR 1C 30.72 - 30.72 30.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Health Care UCITS 133.18 - 133.18 133.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 56.24 - 56.24 56.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 27.86 - 27.86 27.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 27.8 - 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 97.82 - 97.82 97.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 ex Financials UCITS DR 18.19 - 18.19 18.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers II iBoxx Global Inflation Linked UCI 22.57 - 22.57 22.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Basic Resources UCI 92.77 - 92.77 92.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers STOXX Europe 600 Food & Beverage UCI 139.1 - 139.1 139.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened 12.472 - 12.472 12.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS DAX 110.1 - 110.1 110.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.45 - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 32.45 - 32.45 32.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist 33.525 - 33.525 33.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.36 - 17.36 17.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares Healthcare Innovation Acc 5.401 - 5.401 5.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 34.62 - 34.62 34.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
db x-trackers MSCI World Info Tech DR 1C 25.445 - 25.445 25.445 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS 18.61 - 18.61 18.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Source MSCI Emerging Markets UCITS 38.36 - 37.88 38.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۱:۰۳
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 207.1 - 207.1 207.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Digital Security UCITS Acc 4.46 - 4.46 4.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ساعت ۱۵:۳۲
Coba 3x Natural Gas Daily Long 0.0358 - 0.0342 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۲۱:۰۵
iShares Ageing Population Acc 5.179 - 5.179 5.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۸:۳۱
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS EUR A 23.02 - 23.02 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU Cyclical UCITS EUR A- 23 - 22.86 23.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
UBS Irl plc Solactive Global Oil Equities A-dis US 9.989 - 10.05 9.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 28.34 - 28.34 28.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۵
Xtrackers Spain UCITS 1C 21.89 - 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
iShares Healthcare Innovation Acc 5.562 - 5.562 5.562 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ETFS DAX Daily 2x Short DE GO UCITS 5.563 - 5.563 5.563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۵
ComStage DAX TR UCITS 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Deka MSCI World UCITS 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Nikkei 225 UCITS DE 16.48 - 16.48 16.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS 96.29 - 96.29 96.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR 17.17 - 17.17 17.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers Euro Stoxx 50 UCITS DR 1D 32.73 - 32.73 32.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
Boerse Stuttgart Securities Gold IHS 2017 36.72 - 36.72 36.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
ComStage MSCI Japan 100% Daily Hedged Euro 15.447 - 15.447 15.447 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۱۱
db x-trackers MSCI Pan-Euro UCITS DR 18.41 - 18.34 18.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۱:۰۵
Market Access DAXGlobal BRIC 59.82 - 59.82 59.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Market Access DAXglobal Russia 50.56 - 50.56 50.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۱۱:۳۲
Source GPR Real Estate Europe 19.17 - 19.17 19.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ساعت ۲۱:۳۳
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 145.85 - 145.85 145.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
RICI Enhanced Zink TR Hedge 31.7 - 31.7 31.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Kupfer TR Hedge 84.95 - 84.95 84.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Nickel TR Hedge 78.33 - 78.33 78.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Aluminium TR Hedge 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Brent Oil TR Hedge 99.3 - 99.3 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Blei TR Hedge 49.19 - 49.19 49.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
RICI Enhanced Zinn TR Hedge 55.08 - 55.08 55.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۳
db x-trackers MSCI World 4C 22.648 - 22.648 22.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ساعت ۱۸:۰۳
ComStage ShortMDAX 21.25 - 21.25 21.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۶
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 241.5 - 240.9 242.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Coba 3x NDXF Daily Long 1101.2 - 1101.2 1101.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x HSIF Daily Long 296.16 - 296.16 296.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Coba 4x Natural Gas Daily Long 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
UBS ETFs plc - MSCI Canada SF UCITS CAD A acc 1.11 - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰