شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
182 (4.63%)
تغییر ۳ ماهه
233 (6.00%)
تغییر ۶ ماهه
859 (26.38%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

5,160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:00:57
2,109 (29.02%)
تغییر ۳ ماهه
1,390 (21.22%)
تغییر ۶ ماهه
1,526 (22.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 172.58 - 171.5 172.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 185.03 - 184 185.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Barclays Floating Rate FR 96.65 - 96.29 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Russell 2000 146.21 - 146.21 146.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Taiwan D-EUR 13.74 - 13.61 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World Low Carbon US 239.43 - 239.43 239.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi SP 500 Buyback EUR UCITS 114.96 - 114.96 114.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi SP 500 Buyback USD UCITS 124.84 - 124.84 124.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam Shiller Barclays Cape UK 273.55 - 273 273.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS 181.25 - 181.25 181.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Materials UCITS 158.8 - 156.78 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 114.5 - 114.5 114.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short 10Y US Treasury C-U 61.55 - 61.12 61.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 112.54 - 112.54 112.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Construction & Materi 43.76 - 43.76 44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI EMU 39.23 - 39.23 39.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI USA C 228.18 - 222.19 228.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI USA 2 308.76 - 308.4 308.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC S&P 500 UCITS 23.21 - 22.99 23.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor WIG 20 UCITS 40.32 - 40.32 40.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI ACWI IMI 104.5 - 103.12 105.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR S&P 500 UCITS 230.5 - 225 230.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World 8 266.91 - 266.91 267.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC FTSE 100 UCITS 62.35 - 61.86 62.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC FTSE 250 UCITS 15.72 - 15.72 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI USA UCITS 22.07 - 21.88 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA MSCI EM C 11.77 - 11.6 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR MSCI ACWI 102.76 - 100.64 102.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EMU 36.54 - 36.01 36.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI EMU UCITS 160.64 - 158.62 165.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI China UCITS 6.98 - 6.92 7.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI Japan UCITS 25.19 - 25.13 25.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI Brazil UCITS 10.44 - 10.39 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA MSCI India C 10.55 - 10.42 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA MSCI Korea C 10.47 - 10.29 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe UCITS 168 - 166.92 168.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF CAC 40 UCITS 42.07 - 41.6 42.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Stoxx 50 DR 41.96 - 41.28 42.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Stoxx 50 DR 65.19 - 65.19 65.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi FTSE 100 GBP Cap 498.4 - 497.85 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI China UCITS 244.6 - 241.25 244.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI India UCITS 364.03 - 356.6 366.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA World Water C 15.13 - 14.8 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI EM Asia UCITS 51.1 - 50.73 51.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI UK UCITS 150.18 - 150 151.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC EURO STOXX 50 UCITS 28.03 - 27.4 28.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C 130.38 - 128.76 130.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Privex D-EUR 6.38 - 6.3 6.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF FTSE MIB UCITS 33.25 - 32.7 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 300 DR C 138.48 - 136 139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 110.52 - 110.46 110.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor JPX Nikkei 400 UCITS 131.22 - 129.85 131.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI ACWI Gold C EUR 70.24 - 66.31 70.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI USA D-EUR 222.31 - 219.13 222.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI China UCITS 262.7 - 262.7 264.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI India UCITS 395.46 - 395.03 403.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Japan UCITS 170.65 - 169 171.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS 77.48 - 75.9 77.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI EM Far East UCITS 36.86 - 36.65 36.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA Brazil Ibovespa C 6.82 - 6.7 6.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 172.58 - 171.5 172.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI France UCITS 200.95 - 200 200.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Corporates UCITS 209.63 - 207.23 210.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor SG Global Value Beta C 79.58 - 79.58 80.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS CAC Mid 60 D-EUR 133.08 - 131.86 133.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS New Energy D-EUR 24.53 - 24 24.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Pan Africa C-EUR 6.24 - 6.16 6.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap 37.27 - 36.97 37.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Russell 2000 UCITS 143.46 - 140 144.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI EMU Value DR C EUR 77.24 - 76.21 77.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Energy UCITS 98.97 - 101.14 99.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI EMU Growth DR C EUR 110.04 - 109.56 110.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI EMU Small Cap C EUR 216.28 - 213.79 216.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Telecom UCITS 44.16 - 43.42 44.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS USD 84.07 - 83.39 84.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Japan Topix Daily Hedged 52.79 - 52.55 52.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi JPX-Nikkei 400 EUR Daily 126.32 - 124.42 126.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi JPX-Nikkei 400 GBP Daily 130.13 - 130.13 130.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI Pacific ex Japan DR 467.15 - 463.9 467.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World Low Carbon EU 219.7 - 219.7 221.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA DJ Turkey Titans 20 C 4.71 - 4.57 4.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS 17.85 - 17.64 17.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA MSCI Europe UCITS 16.43 - 16.2 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF US Treasury 3-7 UCITS 232.16 - 232.16 232.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Eur High Yld Liq Bd IBOXX 206.54 - 205.02 207.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 6.76 - 6.76 6.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI EM Latin America UCITS 14.15 - 14.15 14.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Corporate Bond C-EUR 144.24 - 143.72 144.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Leveraged Bund 283.59 - 283.21 283.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Indonesia C-EUR 79.58 - 78.62 81.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS 177.48 - 175.5 179.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS 109.62 - 108.22 109.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P 500 Low Volatility 42.97 - 42.36 42.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Netherlands UCITS 213.2 - 212.25 213.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS 302.65 - 295.75 302.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF US Treasury 7-10 UCITS 303.06 - 303.06 304.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI Europe Quality Factor 64.15 - 63.63 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS 15+Y Invstmnt Grd C 261.31 - 260.17 262.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Global Gender Equality DR C 7.78 - 7.75 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI Pacific Ex Japan UCITS 67.78 - 66.82 67.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Monthly Hedged D 105.84 - 104.14 105.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Hong Kong (HSI) D-EUR 25.5 - 25.38 25.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS 170.78 - 166.9 170.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Technology UCITS 64.81 - 64.71 65.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex UK UCITS 24.71 - 24.71 24.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Value UCITS 160.37 - 160.37 164.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI World Energy UCITS 161.6 - 154.9 169.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI World Ex EMU UCITS 259.3 - 259.3 259.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS 95.02 - 94 95.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI Europe Momentum Factor 58.08 - 57.47 58.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Fortune SG MSCI China A DR C 122.17 - 120.85 122.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short BTP 18.15 - 18.1 18.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Media 27.14 - 27.04 27.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
MU Lux Lyxor IBOXX EUR Liquid High 100.23 - 100.18 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond 108.74 - 107.99 108.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS 147 - 144.52 147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS 135.42 - 134.3 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Asia UCITS 28.19 - 28.19 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS 185.28 - 180 192.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Growth UCITS 187.84 - 187.84 189.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 H 8.19 - 8.09 8.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-EUR 92.37 - 92.37 92.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor JPX-Nikkei 400 DR Daily Hedge 99.09 - 98 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Brazil (Ibovespa) C-EUR 11.2 - 11.06 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Double Short Bund 27.68 - 27.68 27.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Retail 34.55 - 34.55 35.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS 13.66 - 13.53 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares SP 500 High Dividend FR 20.13 - 19.92 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS 79.15 - 79.15 79.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI Cap 18.69 - 18.6 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS 7-10 Invest Grade DR C 185.89 - 185.73 185.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Asia Ex Japan C-EUR 93.44 - 92.71 93.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Euro Stoxx Low Volatility UCITS 32.37 - 31.91 32.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI World Ex Europe UCITS 265.42 - 263.37 265.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi S&P 500 EUR Hedged Daily UCITS 62.61 - 61.06 64.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS 20.61 - 20.49 20.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNPP EasyNMX 30 Infrastructure Global 49.85 - 48.5 49.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor FTSE USA Minimum Variance C-USD 105.68 - 104.34 105.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Canada (S&P TSX 60) D-EUR 49.99 - 49.66 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR MSCI Emerging Markets UCITS 40.82 - 40.5 40.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Pacific Ex Japan UCITS 430.7 - 424.35 430.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index MSCI World SRI UCITS DR C 49.06 - 48.72 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Low Carbon 100 Europe THEAM Easy UCITS 146.24 - 143.6 158.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Bono 10 MTS Spain Govt Bond DR C 171.73 - 171.4 171.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor SG European Quality Income NTR D 90.64 - 90 90.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Energy TR C-EUR 162.5 - 155.28 168.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR 136.98 - 133.92 137.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 94.47 - 92.24 94.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Insurance 30.08 - 29.99 30.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Utilities 43.81 - 42.88 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam US Minimum Variance NR UCITS 1C 175.9 - 175.9 175.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Cap Euro Government Bond 65.81 - 65.81 66.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS 27.62 - 27.3 27.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Leveraged CAC 40 Daily UCITS 119.88 - 116.96 122.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Healthcare UCITS 270.5 - 265.4 270.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Technology 46.77 - 46 47.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS 62.11 - 62.11 62.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Euro Corporate Bond UCITS 55.41 - 55.18 55.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS 176.82 - 174.82 176.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA South Africa FTSE JSE Top 40 C 6.4 - 6.38 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 1-3Y DR 95.52 - 94.88 95.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 5-7Y DR 112.88 - 111.99 113.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI All Country World C-EUR 221.92 - 217 221.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Turkey (DJ Turkey Titans 20) 21.66 - 21.21 21.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR Barclays Cap US Aggregate Bond 102.89 - 101.88 102.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Australia (S&P ASX 200) D-EUR 30.43 - 29.95 30.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Materials TR C-EUR 266.98 - 262.84 266.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 209.16 - 207.18 209.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam World Minimum Variance NR UCITS 1C 145.58 - 145 145.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe High Dividend UCITS 98.06 - 96.72 98.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA MSCI EM Latin America UCITS 11.84 - 11.74 11.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 184.72 - 184.72 185.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 137.28 - 136.01 137.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 120.33 - 119.6 120.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS South Africa (FTSE JSE Top 40) 20.53 - 20.42 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
OSSIAM US Minimum Variance NR UCITS 1C USD 190.96 - 190.96 190.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Powershares Global Buyback Achievers UCITS 24.4 - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond 48.41 - 48.4 48.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex Switzerland UCITS 168.73 - 167 169.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-EUR 295.23 - 289 295.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Industrials TR C-EUR 246.43 - 246.15 247.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays 0-3 Year Euro Corp Bond UCITS 29.44 - 29.27 29.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR Barclays Capital 1-3 Yr Euro Govt Bond 52.19 - 52.19 52.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Nasdaq-100 EUR Hedged Daily UCITS 190.52 - 186.62 190.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Euro Corporate Financials IBOXX UCITS 129.28 - 128.45 129.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS 34.95 - 34.77 34.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions Global Infrastructure 47.02 - 47.02 47.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR 124.51 - 124.4 124.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR 153.38 - 153 153.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx GBP Liquid Corp Long Dated 163.68 - 163.68 163.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Food & Beverage 73.06 - 72.35 73.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS 302.25 - 302.25 305.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Floating Rate EURO Corporate 3-7 UCITS 48.02 - 48.02 48.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS 10 Italy BTP Govt Bond DR C-EUR 151.11 - 150.91 151.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Eastern Europe CECE NTR EUR C-EUR 13.19 - 12.98 13.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Travel & Leisure 16.69 - 16.69 17.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS 88.61 - 88 89.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS 200.6 - 200.6 200.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNPP Easy-EURO Corp Bond SRI Fossil Free UCITS 9.96 - 9.96 9.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS Acc C 18.63 - 18.61 18.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Dow Jones Industrial Average D-EUR 196.06 - 192.4 196.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS 10-15Y Investment Grade DR 234.34 - 233.07 235.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx GBP Gilt Inflation Linked DR 227.91 - 225.36 227.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS SG Global Quality Income NTR D-EUR 100.16 - 100.16 98.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Minimum Volatility UCITS 91.19 - 90.73 91.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Financial Services 54.13 - 53.68 55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS C-EUR 293.84 - 290.5 294.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT United States D-EUR 34.11 - 34.11 35.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World Telecom Services TR C-EUR 103.58 - 102.26 103.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts 36.97 - 36.97 37.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR UCITS 1C 72.65 - 72.65 72.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions FTSE EPRA NAREIT Global DR 44.5 - 44.07 44.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam iSTOXX Europe Minimum Variance NR UCITS 1C 160.42 - 159.22 160.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam Risk Weighted Enhanced Commodity Ex Grains 57.99 - 57.34 57.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Euro Corporate Ex Financials iBoxx UCIT 106.38 - 106.3 106.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS 121.98 - 121.19 122.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Sc 333.27 - 331 333.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 246.57 - 245.38 246.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 80.2 - 80.2 80.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme 249.56 - 248 249.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Europe Equity Multi Smart Allocation Scient 31.78 - 31.78 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C GB 49.17 - 49.17 49.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Floating Rate EURO Corporate 1-3 UCITS C US 50.18 - 50.18 50.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Global Equity Multi Smart Allocation Scient 361.28 - 361.28 361.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions MSCI USA Minimum Volatility 51.92 - 50.74 51.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Index Solutions USA Equity Multi Smart Allo 43.63 - 43.63 43.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCI 8.96 - 8.96 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped 8.18 - 8.1 8.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy MSCI Emerging Markets SRI UCITS E 74.88 - 74.7 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNPParibas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developped Europe 7.96 - 7.96 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond 150.85 - 150.64 150.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS C 271.18 - 266.85 272.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 14.68 - 14.51 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Euro Corporate Bond ex Financials C-EU 130.05 - 130.05 130.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS All-Maturity Investment Grade 190.5 - 189.62 190.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 100.83 - 100.71 100.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Highest Rated Macro-Weighted G 125.96 - 125.83 125.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS EuroMTS Inflation Linked Investment Gr 149.14 - 148.92 149.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EU 33.18 - 33.17 33.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 97.42 - 95.79 97.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sove 86.06 - 85 86.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Industrial Goods & Se 48.93 - 48.93 49.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Personal & Household 90.44 - 89.27 90.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C 552.6 - 541.1 552.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatilit 18.7 - 18.55 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR Barclays Emerging Markets Local Bond UCI 57.21 - 56.56 57.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS CAC 40 Daily Double Short 4.87 - 4.81 4.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS WTI 2Mth 9 - 8 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS DAX 90.26 - 88.2 90.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Natural Gas 0.013 - 0.013 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITSo Cash 104.54 - 104.52 104.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Japan Topix 68.31 - 67.76 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS WTI Crude Oil 3.32 - 2.95 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA PME DR D 5.82 - 5.76 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS LevDAX 55.94 - 53.8 56.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi CAC 40 UCITS 62.54 - 61.84 62.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA S&P 500 C 18.81 - 18.39 18.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi S&P 500 UCITS 42.35 - 41.25 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE MIB 16.27 - 15.93 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI USA UCITS 284.44 - 277.98 285.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI EUROPE UCITS 10.68 - 10.61 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
HSBC MSCI Turkey UCITS 1.588 - 1.572 1.588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA MSCI World C 14.88 - 14.6 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA Nasdaq 100 C 27.51 - 26.95 27.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI World UCITS 246.03 - 241.27 246.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
CAC 40 THEAM Easy UCITS 6.85 - 6.75 6.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF S&P 500 UCITS 46.01 - 45.82 46.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi MSCI EM Asia UCITS 26 - 25.61 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Green Bond DR C-EUR 53.15 - 52.51 53.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA DJ Russia GDR C 12.14 - 11.7 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 23.62 - 23.11 23.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy S&P 500 C 9.4 - 9.2 9.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy S&P 500 H 8.96 - 8.83 8.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP 9.25 - 9.14 9.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 26.19 - 25.67 26.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS Acc 17.91 - 17.53 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor STOXX Europe 600 DR C 128.34 - 126.54 129.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe UCITS 185.93 - 183.44 186.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 332.6 - 327.25 334.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS 17.93 - 17.51 17.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Gold Bullion Securities 139.5 - 136.15 139.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI India C-EUR 11.56 - 11.48 11.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Korea C-EUR 43.54 - 43.16 43.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI World D-EUR 164.37 - 161.31 165.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR 27.48 - 26.9 27.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy SP 500 UCITS 10.84 - 10.6 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 41.58 - 40.89 41.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR 103.12 - 101.7 103.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR 49.05 - 47.78 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS World Water D-EUR 34.05 - 33.03 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS 60.11 - 59.06 60.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy S&P 500 Hedge 8.44 - 8.24 8.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Short CAC 40 23.19 - 22.98 23.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Ultra Long Duration Euro 130.03 - 127.84 130.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA Nasdaq-100 UCITS 20.13 - 19.7 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi JPX-Nikkei 400 USD Daily 136.8 - 136.8 137.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS DJ Global Titans 50 35.6 - 35.23 35.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR 109.84 - 108.92 109.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Malaysia C-EUR 11.55 - 11.41 11.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C 7.36 - 7.2 7.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE ATHEX Large Cap 0.615 - 0.607 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short 19.61 - 19.42 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia 17.5 - 17.22 17.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi PEA SP500 Daily Hedged EUR 17.01 - 16.5 17.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 8.65 - 8.52 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor PEA DJ Industrial Average C 17.71 - 17.29 17.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily Leverage CAC 40 11.55 - 11.24 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SPDR MSCI Europe Financials UCITS 36.02 - 35.4 36.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi Floating Rate USD Corporate 105.06 - 103.72 105.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Banks 10.81 - 10.64 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Daily ShortDAX x2 C-EUR 4.925 - 4.88 5.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 15.49 - 14.9 15.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS 38.79 - 38.17 38.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS NASDAQ-100 Daily Leverage 229.8 - 221.45 230.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc 8.15 - 7.99 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Oil & Gas 32.17 - 31.37 33.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI Emerging Markets C-EUR 8.68 - 8.57 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 4.795 - 4.742 4.979 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
SSgA SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats 17.39 - 17.16 17.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Russia (DJ Russia GDR) C-EUR 31.52 - 30.44 31.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Health Care 100.43 - 100.08 99.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD 3.76 - 3.7 3.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Markets UCITS 16.28 - 16.07 16.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR 132.9 - 131.86 132.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor S&P 500 Daily -2x Inverse UCITS - Acc 36.86 - 36.36 38.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe Select Dividend 30 12.03 - 11.8 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources 42.19 - 41.21 42.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Japan Topix EUR Hedged Daily UCITS 175.33 - 172.77 178.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan C-E 46.58 - 45.9 46.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Telecommunications 28.39 - 28 28.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
FTSE EPRA EuroZone THEAM Easy UCITS Classic Distri 7.64 - 7.56 7.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 10.93 - 10.53 11.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe D-EU 33.67 - 33.55 33.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
ETFS Gold 17.11 - 16.69 17.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
ETFS Silver 12.65 - 12.31 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
ETFS Agriculture 3.34 - 3.27 3.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi 2GOLD iNAV 59.14 - 58.04 59.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
HSBC MSCI World UCITS 16.58 - 16.26 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Lyxor PEA Japan Topix C 14.88 - 14.8 14.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi MSCI EM Latin America UCITS 8.1 - 7.97 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Lyxor PEA China Enterprise HSCEI C 13.86 - 13.75 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF Short MSCI USA Daily UCITS 12.95 - 12.95 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF MSCI EMU High Dividend UCITS 92.22 - 90.69 92.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS 1408 - 1346.6 1408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS 15.92 - 15.92 16.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF iStoxx Europe Multi-Factor Market Neutr 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
ETFS Natural Gas 0.0141 - 0.0141 0.0148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Copper 18.7 - 18.53 18.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS Brent Oil 1 Month USD 12.07 - 11.75 12.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 140.04 - 136.5 140.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Stoxx Europe 600 UCITS 68.5 - 67.5 68.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS 23.3 - 23.27 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS 3.46 - 3.41 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Lyxor UCITS MSCI EM Latin America C-EUR 16.68 - 16.48 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples UCITS 333.5 - 329.85 333.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 167.7 - 167.7 167.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۰
ETFS All Commodities 5.77 - 5.77 5.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
Amundi MSCI Europe Banks UCITS 44.67 - 44.67 46.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
Amundi MSCI Germany UCITS 173.32 - 172 175.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۹:۰۰
Lyxor PEA MSCI AC Asia-Pacific ex Japan C 12.58 - 12.58 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi BBB Euro Corporate Investment Grade 14.76 - 14.74 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF Leveraged Euro Stoxx 50 Daily UCITS 161.52 - 161.4 165.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Lyxor PEA FTSE EPRA/NAREIT DM Europe C 11.68 - 11.57 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Lyxor PEA MSCI USA C 18.1 - 18.06 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Amundi ETF Euro Inflation UCITS 215.19 - 215.19 215.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor PEA Japan Topix Daily Hedged C 11.93 - 11.92 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Lyxor UCITS Thailand Set 50 Net TR C-EUR 147.34 - 147.34 148.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
Amundi Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investment G 232.52 - 232.44 232.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU UCITS 209.01 - 209.01 209.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Lyxor PEA MSCI Europe UCITS 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
ETFS Wheat 0.5925 - 0.5925 0.5972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR 46.97 - 46.96 47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF PEA Japan Topix UCITS Daily Hedged 16.43 - 16.43 16.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Utilities UCITS 202.75 - 202.75 202.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۳:۳۰
PowerShares EuroMTS Cash 3 Months UCITS 100.68 - 100.68 100.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor Smart Cash UCITS 987.1 - 987.1 987.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۲:۰۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 96.61 - 95.74 96.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade 117.14 - 117.05 117.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 309.95 - 309.95 309.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۹:۰۰
ETFS Precious Metals 16.66 - 16.66 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 274 - 274 274.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۷:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Consumer Discretionary UCIT 162.48 - 162.48 162.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۵:۳۰
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 53 - 53 53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۳۰
Amundi ETF FTSE 100 UCITS 551.4 - 551.4 551.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۰
PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS 5.74 - 5.74 5.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF MSCI Europe Telecom Services UCITS 76.89 - 76.89 76.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۲:۰۱
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 239.24 - 239.24 239.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۳۰
Amundi ETF MSCI Europe Materials UCITS 293.1 - 292.5 293.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰
Amundi ETF MSCI Europe Industrials UCITS 253.8 - 253.8 258.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۱:۰۰
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vo 20.13 - 20.13 20.13 0.07 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۱:۳۰
Amundi MSCI Brazil UCITS 31.73 - 29.55 31.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰
Amundi ETF Short Govt Bond EuroMTS Broad Investmen 71.89 - 71.89 72.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۰۰
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad 202.15 - 202.15 202.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۰
Amundi ETF ShortUS Treasury 7-10 Daily UCITS 65.91 - 65.91 65.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۳۰
PowerShares Dynamic US Market UCITS 17.55 - 17.48 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS 16.46 - 16.4 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D 110 - 110 110 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Stoxx Europe 600 Banks THEAM Easy UCITS 225.35 - 225.35 225.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Stoxx Europe 600 Technology THEAM Easy UCITS 696.5 - 696.5 696.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Easy Barclays Euro Government Inflatio 108.1 - 108.1 108.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی