شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1562
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 22:57:05
0 (3.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.62%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

283
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:32
4 (1.43%)
تغییر ۳ ماهه
23 (8.85%)
تغییر ۶ ماهه
40 (16.46%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,838
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مهر ۱۳۹۹
ساعت 19:01:14
133 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
444 (31.85%)
تغییر ۶ ماهه
368 (25.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Europa 105.75 - 105.75 105.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۱
Sparinvest DJSI World 159.6 - 158.4 159.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۱
Xact Kapitalforvaltning 143.6 - 142.86 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Europa Indeks 88 - 87.62 88.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Global 100.45 - 100 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Handelsinvest Verden 277.7 - 277.2 277.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest US Growth 153.05 - 150.8 153.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest USA Value 75.34 - 75.04 75.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Danske Invest Danmark 183.15 - 182.6 183.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Jyske Invest USA Aktier 86.66 - 86.32 86.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest Japan Growth 104.35 - 104.05 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest USA Small Cap 116.75 - 115.6 116.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest Europa Small Cap 154.25 - 153.65 155.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Danske Invest Danmark Indeks 179.9 - 178.65 179.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Jyske Invest Europaeiske Aktier 95.06 - 94.84 95.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 751.2 - 746.8 751.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 96.04 - 96.04 97.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۸:۰۱
SKAGEN Global A 1550 - 1549.8 1552.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۳۰
Danske Invest Fjernosten 151.5 - 150.6 151.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۳۰
Sparinvest Europa Growth 147.9 - 146.45 148.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۷:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 603 - 603 603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
Sparinvest Japan Value 96.68 - 96.68 96.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
Sparinvest Global Value 241.6 - 241.6 241.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
Sparinvest SICAV Procedo 191.35 - 191.35 191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
BankInvest Virksomhedsobligatione 79.44 - 79.38 79.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۳۰
BankInvest Globale Indeksobligationer 106 - 106 106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
BankInvest Hojrentelande 59.48 - 59.48 59.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
Sparinvest Japan Small Cap 141.05 - 141.05 141.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
Bull DAX N 27.07 - 27.07 27.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
Bull EURO STOXX N 26.86 - 26.84 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
BankInvest Lange Danske Obligationer 97.46 - 97.46 97.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
Danske Invest Europa Fokus 102.3 - 102.3 102.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 111.5 - 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۲:۳۱
Sparinvest Long Danish Bonds 209.3 - 209.3 209.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
Gudme Raaschou Selection 97.14 - 96.98 97.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
BankInvest Korte Danske Obligationer 89.62 - 89.62 89.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest SICAV Securus 154.25 - 154.25 154.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
Bull DAX 2 N 26.56 - 26.56 26.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۶:۳۱
SKAGEN Vekst A 1799.8 - 1799.8 1799.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ساعت ۱۳:۰۱
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 212.5 - 210.6 212.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Global StockPicking 67.46 - 67.3 67.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۹:۰۱
Bull EURO STOXX 2 N 26.96 - 26.96 26.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Bear DAX 2 N 7.64 - 7.64 7.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۱۲:۳۱
Bear DAX N 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bear DAX 5 N 10.84 - 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
Bear DAX 10 N 0.75 - 0.75 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Bear DAX 15 N I 0.27 - 0.18 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۰
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 0.1 - 0.1 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX 15 N 0.18 - 0.15 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۳۰
Bull EURO STOXX 15 N 1.5 - 1.5 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bull EURO STOXX 10 N 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Bear DAX X6 SE 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Bull DAX 10 N 51.08 - 50.83 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bear EURO STOXX 15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 - 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی