دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1572
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت 17:50:22
0 (2.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

263
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت 15:01:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
18 (6.41%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,420
قیمت روز
55 (2.29%)
تغییر روزانه
۶ مهر ۱۴۰۰
ساعت 17:37:26
69 (2.93%)
تغییر ۳ ماهه
325 (15.51%)
تغییر ۶ ماهه
557 (29.92%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Kon-Tiki A 765.1 769.9 765.1 769.9 2.20 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Danske Invest Global 129.6 129.85 129.6 130.25 1.70 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Handelsinvest Verden 320.8 321.8 320.8 324.1 5.30 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest US Growth 195.15 194.45 193.65 195.35 1.45 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Danske Invest Danmark 211.2 212.4 211.2 212.4 5.00 2.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest DJSI World 193.25 193.55 193.15 194 2.90 1.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest Global Value 370 370 370 370 0.30 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest Japan Growth 112.75 113.1 112.75 113.4 2.05 1.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Xact Kapitalforvaltning 185.8 186.66 185.8 187.58 5.18 2.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest Europa Growth 180.4 180.5 180 180.8 4.25 2.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest Japan Small Cap 169.3 169.6 169.3 169.6 2.10 1.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Danske Invest Europa Indeks 114 114.15 113.45 114.4 1.50 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest Europa Small Cap 211.2 212.4 211.2 215.5 5.70 2.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Danske Invest Danmark Indeks 209.4 210.4 209.4 210.8 4.90 2.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Danske Invest Global Sustainable Future DKK d 77.8 78.1 77.8 78.32 1.42 1.83% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۳۶
Sparinvest USA Value 96.86 96.76 95.56 96.9 1.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۰۶
BankInvest Hojrentelande 56.28 56.32 56.28 56.36 0.14 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۰۶
Sparinvest USA Small Cap 168.9 168.75 168.65 169.3 1.10 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۷:۰۶
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 127.25 127.25 127.25 127.25 0.95 0.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
Bull DAX N 32.88 32.88 32.88 32.88 0.27 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
Danske Invest Europa 130.65 130.95 130.6 131.1 2.40 1.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۳۵
BankInvest Lange Danske Obligationer 93.58 93.62 93.5 93.62 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۳۶
Danske Invest Fjernosten 174.65 174.75 174.55 174.8 0.55 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
BankInvest Virksomhedsobligatione 79.8 79.8 79.8 79.8 0.04 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 931.1 930.9 928.3 934.2 13.20 1.42% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۵:۰۸
BankInvest Mellemlange Danske 102.05 102.05 102.05 102.05 0.05 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳:۳۶
SKAGEN Global A 2123 2123 2123 2123 42.00 1.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۲:۰۹
SKAGEN Vekst A 2587.5 2587.5 2587.5 2587.5 1.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
Danske Invest Europa 2KL 128.75 128.75 128.75 128.75 1.85 1.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۳۵
Sparinvest SICAV Procedo 236.7 236.7 236.7 236.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۸:۳۵
Sparinvest Japan Value 122.9 122.9 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 110.55 110.55 110.55 110.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ساعت ۱۷:۳۵
BankInvest Korte Danske Obligationer 89.02 89.02 89.02 89.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۶
Gudme Raaschou Selection 117.65 117.65 115.8 117.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۵:۰۶
Bull EURO STOXX N 35.56 35.56 35.56 35.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۶:۳۵
Sparinvest SICAV Securus 165.8 165.8 165.8 165.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۱۳:۰۶
Bull DAX 2 N 33.43 33.43 33.43 33.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ساعت ۱۳:۰۶
Bear DAX N 12.6 12.6 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear DAX 2 N 5.84 5.84 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear DAX 5 N 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bull EURO STOXX 2 N 42.29 42.29 42.29 42.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest USA Aktier 113.5 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Sparinvest Long Danish Bonds 202.8 202.8 202.8 202.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest Europaeiske Aktier 124.7 124.7 124.7 124.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی