شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1447
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:17:03
0 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

265
قیمت روز
8 (3.11%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
18 (7.29%)
تغییر ۳ ماهه
21 (8.61%)
تغییر ۶ ماهه
62 (30.54%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,465
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:01:14
124 (7.82%)
تغییر ۳ ماهه
37 (2.57%)
تغییر ۶ ماهه
35 (2.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 112.5 - 111.7 113.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
SKAGEN Global A 1337.8 - 1331.8 1339.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Europa 89.06 - 89.06 89.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Global 83.46 - 83.22 83.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Handelsinvest Verden 216.2 - 215.5 218.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Sparinvest USA Value 68.56 - 68.14 69.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Danmark 139.45 - 137.9 139.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Sparinvest DJSI World 135.4 - 135.2 136.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Xact Kapitalforvaltning 110.38 110 108.6 110.38 1.78 1.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Fjernosten 127.2 - 127.2 128.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Sparinvest USA Small Cap 91.72 - 91.72 93.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Europa Indeks 77.04 - 77.04 77.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Danske Invest Danmark Indeks 138.6 - 137.25 138.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
BankInvest Virksomhedsobligatione 73.6 - 73.36 74.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 630 - 630 634.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۰
Sparinvest Japan Value 88.54 - 87.76 88.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Jyske Invest USA Aktier 73.42 - 72.38 74.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
BankInvest Hojrentelande 51.4 - 51.3 51.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Gudme Raaschou Selection 82.16 - 82.16 82.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Sparinvest Europa Small Cap 124.7 - 123.25 125.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Danske Invest Global StockPicking 59.26 - 58.64 59.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۰
Jyske Invest Europaeiske Aktier 83 - 82.16 83.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
BankInvest Lange Danske Obligationer 94.84 - 94.74 95.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۹:۰۰
Sparinvest Japan Growth 85.66 - 84.28 85.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۰
Sparinvest Europa Growth 124.5 - 123.85 124.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۰
Sparinvest Japan Small Cap 116.15 - 116 116.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۰
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 162.1 - 161.6 163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۳۰
Bull DAX N 20.68 - 20.67 20.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰
BankInvest Korte Danske Obligationer 88.48 - 88.42 88.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۳۰
SKAGEN Vekst A 1476.8 - 1476.8 1476.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۵:۰۰
SKAGEN Kon-Tiki A 492.2 - 492.2 492.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 79.36 - 79.36 79.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۰
Bear DAX 2 N 16.13 - 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۰
Sparinvest Global Value 210.7 - 210.7 210.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 94.46 - 94.46 94.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest SICAV Procedo 170.2 - 170.2 172.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Sparinvest SICAV Securus 142.05 - 142.05 142.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۳۰
Bull DAX 2 N 14.55 - 14.55 14.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Bull EURO STOXX 2 N 17.47 - 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰
Sparinvest Long Danish Bonds 205.2 - 205.2 205.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰
Bull EURO STOXX N 23.17 - 23.17 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۳۰
Bear DAX 10 N 0.75 - 0.75 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Bear EURO STOXX 10 N 0.32 - 0.32 0.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۸:۳۰
Bear DAX 15 N I 0.27 - 0.18 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۰
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 0.1 - 0.1 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX 15 N 0.18 - 0.15 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۳۰
Bull EURO STOXX 15 N 1.5 - 1.5 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bull EURO STOXX 10 N 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Bear DAX X6 SE 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Bull DAX 10 N 51.08 - 50.83 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX N 16.81 - 16.81 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۰:۰۰
BankInvest Globale Indeksobligationer 111.95 - 111.95 111.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Bear EURO STOXX 15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 - 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۰:۰۰
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی