دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1379
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 00:52:25
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

310
قیمت روز
4 (1.31%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 10:02:20
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
29 (10.32%)
تغییر ۶ ماهه
46 (17.42%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,442
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 20:15:10
150 (6.55%)
تغییر ۳ ماهه
118 (5.07%)
تغییر ۶ ماهه
107 (4.20%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Global 131.4 131.4 131.05 131.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Danske Invest Danmark 163.25 163.25 163.25 165.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Sparinvest DJSI World 187.4 187.4 186.6 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Xact Kapitalforvaltning 174.24 174.24 174.24 177.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
BankInvest Hojrentelande 47.21 47.21 47.17 47.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Danske Invest Fjernosten 156.05 156.05 155.2 156.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Sparinvest USA Small Cap 139.45 139.45 138.35 139.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Danske Invest Europa Indeks 106.25 106.25 106.2 106.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Sparinvest Europa Small Cap 171.45 171.45 171.2 171.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Danske Invest Danmark Indeks 171.85 171.85 171.85 174.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Danske Invest Global Sustainable Future DKK d 75.48 75.48 75.2 75.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۴۳
Sparinvest US Growth 151.6 151.6 150.15 151.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sparinvest Japan Value 121.15 121.15 120.9 121.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sparinvest Global Value 396.4 396.4 394.7 396.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sparinvest Japan Growth 70.96 70.96 70.76 71.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
Sparinvest Japan Small Cap 145.8 145.8 145.45 146.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 893.5 893.5 890.5 897 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۹:۱۳
SKAGEN Global A 2138 2138 2134.5 2149.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۴۴
SKAGEN Kon-Tiki A 687 687 687 687 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۴۴
Gudme Raaschou Selection 108.8 108.8 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۴۴
Sparinvest Europa Growth 157.1 157.1 156.6 157.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۸:۴۴
BankInvest Mellemlange Danske 96.48 96.48 96.16 96.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
BankInvest Lange Danske Obligationer 85.18 85.18 85 85.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
BankInvest Korte Danske Obligationer 86.24 86.24 86.24 86.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۱۶
BankInvest Virksomhedsobligatione 71.04 71.04 71.04 71.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۵:۴۴
Sparinvest USA Value 100 100 100 101.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۴۳
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 89.66 89.66 89.66 89.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۳:۱۵
Bull DAX N 29.11 29.11 29.11 29.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۲:۴۵
Danske Invest Europa 2KL 119 119 119 119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۲:۴۵
Handelsinvest Verden 303.3 303.3 302.6 303.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۹:۴۲
Danske Invest Europa 122.8 122.8 122.1 122.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۹:۱۳
Bull EURO STOXX N 33.29 33.29 33.29 33.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۶:۱۵
SKAGEN Vekst A 2624.5 2624.5 2624.5 2624.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۷:۴۴
Sparinvest Long Danish Bonds 184.6 184.6 184.6 184.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۱۷
Sparinvest SICAV Procedo 230.1 230.1 230.1 230.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۱۶:۱۴
Sparinvest SICAV Securus 158 158 158 158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۴۵
Bull DAX 2 N 23.21 23.21 23.21 23.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۱۵
Bull EURO STOXX 2 N 35.52 35.52 35.52 35.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۴۳
Bear DAX 2 N 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۱۸:۱۳
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 131.6 131.6 131.6 131.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۸
Bear DAX N 12.6 12.6 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear DAX 5 N 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest USA Aktier 113.5 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest Europaeiske Aktier 124.7 124.7 124.7 124.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین