شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 02:15:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,465
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:36:27
171 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
389 (8.02%)
تغییر ۶ ماهه
736 (19.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guotai CSI Computer Index 1.36 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
SWS MU SSE 50 3.73 3.73 3.69 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
DaCheng CSI 500 2.361 2.361 2.361 2.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund SSE Mid-Cap 6.22 6.22 6.18 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fullgoal CSI Value 1.852 1.852 1.83 1.867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest CSI RAFI 50 1.09 1.09 1.084 1.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Wanjia SSE 50 Index 3.013 3.013 2.98 3.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI Raw materials 1.475 1.475 1.428 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Life AMP CSI 300 1.305 1.305 1.29 1.305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Life AMP CSI 500 1.627 1.627 1.603 1.639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern SSE 380 2.284 2.284 2.273 2.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
DaCheng SZSE Component 16.88 16.88 16.66 16.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest FuShi China A50 1.56 1.56 1.54 1.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.69 1.69 1.669 1.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Universal CSI Bank 1.171 1.171 1.167 1.175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest ChiNext ETF Fund 1.72 1.72 1.686 1.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HFT SSE Pledge City Bond 96.59 96.59 96.51 96.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI Shrs Tech Info ETF 1.388 1.388 1.371 1.395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ICBCCS SSE Central SOE 50 2.128 2.128 2.128 2.136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund CSI Security Agency 1.189 1.189 1.173 1.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fullgoal CSI SOEs OBOR ETF 1.404 1.404 1.382 1.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GTJA Allianz SSE Commodity 4.229 4.229 4.113 4.425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bosera SZSE Fundamental 200 2.858 2.858 2.808 2.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI JingJinJi Development 1.018 1.018 1.002 1.025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest SZSE Fundamental 120 2.482 2.482 2.469 2.489 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest SZSE SME-CHINEXT 400 2.204 2.204 2.171 2.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HFT SSE Cyclical Industry 50 4.1 4.1 4.04 4.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern SZSE Component 1.663 1.663 1.645 1.664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 106.46 106.46 106.42 106.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest CSI Medical And Health 2.014 2.014 1.956 2.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SSE Health Care Sector 3.288 3.288 3.174 3.298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ping-An CSI PingAn 5-10y CGB BM 107.6 107.6 107.6 107.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
CCB Principal MSCI China A Index 1.618 1.618 1.602 1.618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Universal CSI Shanghai SOE 0.886 0.886 0.88 0.888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC CSI Sichuan SOEs Reform 1.999 1.999 1.967 1.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fullgoal Growth Enterprise Index 2.161 2.161 2.112 2.161 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
CCBPrincipal HK HangSeng China Corp 0.849 0.849 0.847 0.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Huatai-PineBridge SSE Mid-small Cap 6.39 6.39 6.18 6.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern CSI Well-off Industry 0.777 0.777 0.77 0.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC Strategic Emerging Component 2.266 2.266 2.215 2.266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Index 0.877 0.877 0.871 0.877 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GuoTai SSE Deliverable 5 Treasury Bond 124.76 124.76 124.63 124.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
CCB Principal SSE Social Responsibility 2.467 2.467 2.43 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guotai ShunLi Trading Money Market Fund 100.4 100.4 100 100.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ping-An UOB Hang Seng China Enterprises 0.901 0.901 0.892 0.902 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Hua An CSI 500 Sector Neutral Low-Vol Idx 1.666 1.666 1.645 1.682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Invesco Great Wall MSCI China A Inclusion 1.71 1.71 1.696 1.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ping An-UOB MSCI China A-share International 1.795 1.795 1.792 1.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern CSI 500 Information Technology 1.091 1.091 1.076 1.091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
AXA SPDB CSI High Dividend Yield Select Idx Fd 1.588 1.588 1.568 1.591 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bosera CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.351 1.351 1.332 1.359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.353 1.353 1.336 1.361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Yinhua CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.433 1.433 1.414 1.438 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI 100 1.363 1.363 1.345 1.363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI 500 2.2 2.2 2.17 2.221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund ChiNext 3.097 3.097 3.041 3.097 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund SZSE 100 3.73 3.73 3.68 3.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Harvest CSI 500 8.27 8.27 8.17 8.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guangfa CSI Media 0.716 0.716 0.709 0.719 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ICBCCS Shanghai 50 3.3 3.3 3.25 3.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Bosera S&P 500 QDII 2.735 2.735 2.723 2.735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
CCB Principal SSE 50 1.328 1.328 1.312 1.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ICBCCS SZSE Dividend 2.303 2.303 2.276 2.303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund Seeded CSI 300 2.251 2.251 2.229 2.251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
CMF SSE Consumption 80 0.74 0.74 0.71 0.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GuoTai NASDAQ 100 QDII 5.14 5.14 5.12 5.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern CSI Bank 1.217 1.217 1.213 1.219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC China Secs 500 3.865 3.865 3.825 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SHK Hang Sheng 2.409 2.409 2.394 2.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guotai CSI Bio-medicine 1.764 1.764 1.702 1.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern Hang Seng 2.373 2.373 2.353 2.373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Huatai-PineBridge CSI 500 1.872 1.872 1.837 1.882 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Penghua CSI Defense Index 1.007 1.007 0.985 1.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC MSCI China A Share 1.827 1.827 1.807 1.827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund CSI National Defense 1.465 1.465 1.434 1.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
TianHong CSI Electronic ETF 1.25 1.25 1.236 1.254 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fullgoal CSI Consumer 50 ETF 1.36 1.36 1.323 1.361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Yinhua MSCI China A RMB Index 1.542 1.542 1.529 1.542 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern Hang Seng China 0.849 0.849 0.84 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SSE Financials Sector 2.108 2.108 2.092 2.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Huatai-PineBridge SSE Dividend 3.232 3.232 3.18 3.338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fortune SG CSI National Defense 1.38 1.38 1.349 1.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GF CSI Envirnmt Protect Inds ETF 1.782 1.782 1.742 1.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC CSI 5G Communication ETF 1.082 1.082 1.065 1.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund MSCI China A Inclusion RMB 1.757 1.757 1.741 1.757 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 4.09 4.09 4.05 4.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 1.25 1.25 1.21 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guotai CSI All Share Communications ETF 0.988 0.988 0.976 0.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SZSE ChiNext Low Vol Blue Chips 0.618 0.618 0.606 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Ping-An CSI New Energy Vehicles Indus Idx 3.148 3.148 3.071 3.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
HuaAn CES Hong Kong Stock Through Selected 100 1.025 1.025 1.015 1.025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 1.192 1.192 1.179 1.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC China 50 3.2 3.2 3.16 3.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund SSE STAR 50 1.394 1.394 1.372 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SSE STAR 50 1.413 1.413 1.39 1.413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.305 1.305 1.294 1.305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fortune SG CSI Bank ETF 1.156 1.156 1.15 1.157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund CSI 300 Health Care 0.683 0.683 0.649 0.687 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guotai Semiconductor Industry 1.426 1.426 1.406 1.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fortune SG CSI Security Agency 1.15 1.15 1.137 1.151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC CSI New En Car Ind ETF 2.481 2.481 2.415 2.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Guotai CSI Coal&Consum Fuels ETF 2.434 2.434 2.386 2.618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Penghua CSI Alcoholic Drink Index 1.168 1.168 1.123 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Fortune SG CSI Medical Service Index 0.761 0.761 0.717 0.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GuoTai CSI National Defense Industry 1.258 1.258 1.231 1.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
ChinaAMC SZSE ChiNext Momentum Growth 0.766 0.766 0.756 0.767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 0.974 0.974 0.962 0.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
Yinhua CSI Brand Name Drug Industry ETF 1.383 1.383 1.325 1.392 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
China Southern CSI SWS Non-Ferrous Metal  1.541 1.541 1.498 1.596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۰۶
GuoTai Gold 3.56 3.56 3.54 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
DaCheng CSI 100 2.054 2.054 2.047 2.069 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
GF CSI Consumer 1.915 1.915 1.895 1.915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Harvest CSI 300 4.85 4.85 4.81 4.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC CSI 300 4.93 4.93 4.88 4.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Ping An UOB CSI 300 5.13 5.13 5.08 5.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
FounderFubon CSI 500 1.82 1.82 1.793 1.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
CCB Principal ChiNext 1.91 1.91 1.866 1.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
China Southern CSI 500 8.3 8.3 8.2 8.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
DaCheng SZSE Growth 40 1.394 1.394 1.37 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Fullgoal SSE Composite 1.02 1.02 1.01 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
HuaAn SSE Industry Top 4.08 4.08 4.03 4.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
E Fund CSI Dividend ETF 1.398 1.398 1.377 1.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Huatai-PineBridge CSI 300 4.93 4.93 4.88 4.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Bosera SSE Super Large-Cap 3.45 3.45 3.43 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
ICBC CS SZSE CHINEXT Price 1.856 1.856 1.824 1.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Bosera SSE Natural Resource 1.243 1.243 1.211 1.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
NanHua CSI Hangzhou Bay Area 1.937 1.937 1.911 1.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
HuaAn Global Leading DAX QDII 1.228 1.228 1.225 1.228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
China Universal SZSE 300 Price 1.936 1.936 1.921 1.936 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Invesco Great Wall CSI TMT 150 1.72 1.72 1.699 1.721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Hwabao WP CSI Electronic 50 ETF 0.987 0.987 0.975 0.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Founder Fubon SZSE 100 PRICE INDEX 2.196 2.196 2.163 2.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Guotai 10-Year China Treasury Note 114.66 114.66 114.52 114.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
HuaAn CSI Pharm & Biotech Industry 2.141 2.141 2.059 2.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Fortune SG CSI Technology Top Index 1.67 1.67 1.65 1.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC Nasdaq 100 Index ETF (QDII) 1.27 1.27 1.262 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
GTJA Allianz CSI Fully Semiconductor 1.239 1.239 1.222 1.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Huatai PineBridge CSI Dividend Low Vol 1.685 1.685 1.67 1.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC Hang Seng Internet & IT (QDII) 0.657 0.657 0.646 0.657 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
ChinaAMC Small & Medium Enterprise Board 4.71 4.71 4.65 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 1.2 1.2 1.188 1.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
Hony Horizon CNI Leading Private-owned Enterprises 1.798 1.798 1.779 1.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۳۴
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.01 100.01 100.01 100.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
GF SME Board 300 1.924 1.924 1.905 1.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Harvest CSI Financials 2.042 2.042 2.035 2.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
CMF SZSE Electronic Info And Media Industry TMT 50 0.73 0.73 0.72 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۵
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 100.01 100.01 100.01 100.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
SZSE 300 Value 2.4 2.4 2.355 2.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
GF CSI Medical ETF 2 2 1.93 2.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Hutai-PineBridge MSCI China A 1.718 1.718 1.707 1.721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
Ping An UOB MSCI China A Minimum Volatility 1.473 1.473 1.473 1.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
BOC SSE SOE 100 1.359 1.359 1.354 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
HuaAn Yi Fu Gold 3.59 3.59 3.58 3.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.508 1.508 1.499 1.518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
CCB Principal SZSE Fundamental 60 5.54 5.54 5.5 5.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۰:۰۵
Fortune SG SSE 180 Value 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
GuoTai SSE 180 Financial 1.07 1.07 1.07 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Harvest CSI Consumer Staples 0.86 0.86 0.84 0.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF 1.44 1.44 1.43 1.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
China Life AMP Money Market 100.02 100.02 100.02 100.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۰۵
PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp 10.36 10.36 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۰۵
Rongtong Money Market Fund E 100.13 100.13 100.13 100.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۴
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 114.28 114.28 114.28 114.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۱:۰۵
New China MSCT China A 1.829 1.829 1.829 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۰:۳۴
ICBCCS CSI 300 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۴:۳۵
HFT SSE Non-cyclical Industry 100 4.21 4.21 4.18 4.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۲:۰۷
ChinaAMC SSE Collateralize MHG Credit Bd 3 5 116.58 116.58 111.24 116.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ساعت ۱۲:۰۵
CIB SSE Dividend Low Volatility 1.15 1.15 1.15 1.156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ساعت ۱۱:۰۴
Fullgoal Hang Seng China Enterprises Index Fd 0.949 0.949 0.94 0.956 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱۲:۰۳
Hua An MSCI China A International 1.635 1.635 1.635 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۰۲
China Southern CSI 500 Raw Materials 1.227 1.227 1.22 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
China Southern CSI 500 Industrial 0.749 0.749 0.726 0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
China Southern CSI 500 Pharm 1.618 1.618 1.618 1.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
China Fund CSI Beijing 50 1.243 1.243 1.211 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.135 1.135 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Yinhua SSE 50 Equal Weight 1.76 1.76 1.76 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۹:۰۱
Penghua SSE POE 50 2.177 2.177 2.144 2.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Penghua SZSE Non-SOE 4.92 4.92 4.72 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Lion SSE Emerging Industries 1.058 1.058 0.022 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی