شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:36:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,486
قیمت روز
98 (2.19%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 02:03:33
114 (2.47%)
تغییر ۳ ماهه
480 (11.99%)
تغییر ۶ ماهه
931 (26.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF CSI 100 1.443 1.444 1.438 1.465 0.00 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GF CSI 500 1.898 1.9 1.874 1.92 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
BOC SSE SOE 100 1.326 1.328 1.323 1.348 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
DaCheng CSI 100 2.221 2.206 2.206 2.245 0.04 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
DaCheng CSI 500 1.986 1.991 1.964 2.04 0.01 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GF CSI Consumer 1.925 1.929 1.925 1.959 0.02 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI 500 7.1 7.11 7.01 7.18 0.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fullgoal CSI Value 1.638 1.64 1.616 1.649 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI RAFI 50 1.117 1.115 1.115 1.131 0.01 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Ping An UOB CSI 300 5.15 5.14 5.11 5.21 0.01 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Wanjia SSE 50 Index 3.175 3.173 3.156 3.22 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
FounderFubon CSI 500 1.569 1.573 1.556 1.586 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GF CSI Raw materials 1.077 1.078 1.074 1.105 0.05 4.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
CCB Principal ChiNext 1.727 1.728 1.71 1.752 0.04 2.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern SSE 380 1.921 1.922 1.891 1.934 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund CSI Dividend ETF 1.214 1.216 1.204 1.227 0.01 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest FuShi China A50 1.7 1.699 1.687 1.728 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.746 1.752 1.74 1.778 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern Hang Seng 2.588 2.59 2.583 2.603 0.06 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Universal CSI Bank 1.263 1.265 1.261 1.283 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest ChiNext ETF Fund 1.588 1.587 1.554 1.598 0.01 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
HFT SSE Pledge City Bond 96.31 96.39 96.17 96.44 0.05 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Huatai-PineBridge CSI 500 1.569 1.57 1.548 1.583 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund CSI Security Agency 0.993 0.995 0.98 0.999 0.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fullgoal CSI SOEs OBOR ETF 1.197 1.201 1.191 1.221 0.02 1.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GTJA Allianz SSE Commodity 2.824 2.829 2.824 2.946 0.18 6.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ICBC CS SZSE CHINEXT Price 1.708 1.707 1.671 1.721 0.02 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC MSCI China A Share 1.731 1.73 1.715 1.75 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GF CSI JingJinJi Development 0.891 0.892 0.879 0.909 0.00 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest SZSE Fundamental 120 2.51 2.508 2.506 2.545 0.03 1.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 104.02 103.76 103.66 104.55 0.57 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
HuaAn Global Leading DAX QDII 1.215 1.214 1.213 1.229 0.03 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Hutai-PineBridge MSCI China A 1.639 1.637 1.623 1.658 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Universal SZSE 300 Price 1.898 1.906 1.882 1.923 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI Medical And Health 2.353 2.334 2.223 2.36 0.10 4.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Invesco Great Wall CSI TMT 150 1.605 1.608 1.583 1.619 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC SSE Health Care Sector 3.366 3.37 3.24 3.374 0.12 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
CIB SSE Dividend Low Volatility 1.13 1.132 1.126 1.147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fortune SG CSI National Defense 1.039 1.041 1.021 1.048 0.02 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Ping-An CSI PingAn 5-10y CGB BM 105.25 105.2 105.1 105.45 0.15 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
CCB Principal MSCI China A Index 1.502 1.507 1.486 1.517 0.01 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Universal CSI Shanghai SOE 0.876 0.877 0.865 0.884 0.01 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fullgoal Growth Enterprise Index 1.994 1.993 1.95 2.011 0.01 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GF CSI Envirnmt Protect Inds ETF 1.197 1.2 1.196 1.22 0.03 2.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
CCB Principal SZSE Fundamental 60 5.71 5.73 5.71 5.83 0.09 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund MSCI China A Inclusion RMB 1.665 1.664 1.65 1.682 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Founder Fubon SZSE 100 PRICE INDEX 2.208 2.206 2.178 2.23 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
HuaAn CSI Pharm & Biotech Industry 2.476 2.475 2.366 2.48 0.10 4.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
CCBPrincipal HK HangSeng China Corp 0.932 0.933 0.932 0.944 0.02 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Huatai-PineBridge SSE Mid-small Cap 5.36 5.45 5.36 5.45 0.07 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern CSI Well-off Industry 0.697 0.696 0.696 0.709 0.02 2.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC Strategic Emerging Component 2.084 2.081 2.044 2.109 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Hua An CSI 500 Sector Neutral Low-Vol Idx 1.458 1.459 1.44 1.471 0.01 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Invesco Great Wall MSCI China A Inclusion 1.582 1.585 1.564 1.599 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC SSE Collateralize MHG Credit Bd 3 5 122.6 112 112 125.9 7.63 6.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Ping An-UOB MSCI China A-share International 1.632 1.677 1.625 1.677 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern CSI 500 Information Technology 0.958 0.953 0.93 0.961 0.02 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fullgoal Hang Seng China Enterprises Index Fd 0.94 0.951 0.94 0.956 0.02 2.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
AXA SPDB CSI High Dividend Yield Select Idx Fd 1.401 1.403 1.379 1.41 0.01 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.135 1.139 1.125 1.148 0.01 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Hony Horizon CNI Leading Private-owned Enterprises 1.732 1.736 1.672 1.738 0.01 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Yinhua CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.197 1.206 1.188 1.211 0.01 0.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GuoTai Gold 3.68 3.67 3.67 3.7 0.01 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund ChiNext 2.843 2.845 2.786 2.865 0.02 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Harvest CSI 300 4.97 4.98 4.94 5.04 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Guangfa CSI Media 0.799 0.798 0.779 0.801 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ICBCCS SZSE Dividend 2.656 2.66 2.656 2.698 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund Seeded CSI 300 2.271 2.27 2.253 2.3 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GuoTai NASDAQ 100 QDII 4.34 4.33 4.33 4.41 0.20 4.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern CSI Bank 1.305 1.307 1.304 1.326 0.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC China Secs 500 3.339 3.342 3.292 3.374 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fortune SG CSI Bank ETF 1.244 1.247 1.244 1.264 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Guotai CSI Bio-medicine 2.047 2.051 1.961 2.063 0.07 3.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Penghua CSI Defense Index 1.555 1.556 1.528 1.567 0.03 2.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund CSI 300 Health Care 3.161 3.163 3.025 3.172 0.11 3.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Bosera SSE Natural Resource 0.862 0.865 0.862 0.905 0.07 8.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund CSI National Defense 1.142 1.143 1.123 1.154 0.02 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
TianHong CSI Electronic ETF 1.136 1.138 1.118 1.145 0.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Fullgoal CSI Consumer 50 ETF 1.639 1.637 1.618 1.664 0.03 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern Hang Seng China 0.947 0.948 0.942 0.954 0.02 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Huatai-PineBridge SSE Dividend 2.812 2.817 2.812 2.855 0.06 2.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC CSI New En Car Ind ETF 1.534 1.531 1.53 1.574 0.05 3.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Guotai CSI Coal&Consum Fuels ETF 1.579 1.58 1.579 1.664 0.13 8.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Penghua CSI Alcoholic Drink Index 2.634 2.627 2.541 2.638 0.13 5.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC Nasdaq 100 Index ETF (QDII) 1.07 1.069 1.068 1.089 0.05 4.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GTJA Allianz CSI Fully Semiconductor 0.962 0.961 0.922 0.969 0.03 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GuoTai CSI National Defense Industry 0.997 0.998 0.981 1.005 0.02 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 1.12 1.119 1.114 1.13 0.02 1.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Yinhua CSI Brand Name Drug Industry ETF 1.524 1.527 1.455 1.534 0.06 4.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
ChinaAMC SZSE ChiNext Low Vol Blue Chips 0.643 0.642 0.626 0.646 0.01 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
Ping-An CSI New Energy Vehicles Indus Idx 1.936 1.932 1.926 1.985 0.07 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern CSI SWS Non-Ferrous Metal  1.112 1.116 1.112 1.17 0.11 9.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 0.999 1 0.986 1.007 0.01 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 1.006 1.008 0.994 1.015 0.01 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۱:۰۳
SWS MU SSE 50 3.85 3.87 3.83 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
GF SME Board 300 1.739 1.738 1.711 1.763 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Bosera S&P 500 QDII 2.482 2.483 2.481 2.546 0.10 4.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
CCB Principal SSE 50 1.386 1.388 1.379 1.405 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
China Life AMP CSI 300 1.313 1.314 1.294 1.329 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
China Life AMP CSI 500 1.409 1.41 1.382 1.422 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
DaCheng SZSE Component 15.9 15.91 15.79 16.01 0.09 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
DaCheng SZSE Growth 40 1.588 1.591 1.546 1.596 0.02 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Harvest CSI Financials 2.114 2.116 2.111 2.139 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
HuaAn SSE Industry Top 4.08 4.09 4.04 4.12 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC SHK Hang Sheng 2.615 2.624 2.611 2.635 0.06 2.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Fortune SG SSE 180 Value 6.45 6.47 6.42 6.56 0.04 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
GF CSI Shrs Tech Info ETF 1.262 1.265 1.237 1.272 0.01 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ICBCCS SSE Central SOE 50 2.099 2.076 2.07 2.1 0.02 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Bosera SZSE Fundamental 200 2.606 2.614 2.545 2.62 0.02 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
HFT SSE Cyclical Industry 50 4.09 4.1 4.07 4.19 0.06 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
China Southern SZSE Component 1.586 1.593 1.568 1.602 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Yinhua MSCI China A RMB Index 1.447 1.451 1.432 1.46 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC SSE Financials Sector 2.088 2.093 2.088 2.119 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Hwabao WP CSI Electronic 50 ETF 0.904 0.908 0.889 0.911 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
GuoTai SSE Deliverable 5 Treasury Bond 122.72 122.76 122.69 122.92 0.07 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Huatai PineBridge CSI Dividend Low Vol 1.479 1.478 1.444 1.485 0.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Guotai CSI All Share Communications ETF 0.9 0.902 0.886 0.904 0.01 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Guotai ShunLi Trading Money Market Fund 100 100.1 100 99.99 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Ping-An UOB Hang Seng China Enterprises 0.993 0.994 0.988 1.001 0.01 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC Small & Medium Enterprise Board 4.38 4.39 4.34 4.43 0.02 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
HuaAn CES Hong Kong Stock Through Selected 100 1.112 1.115 1.11 1.119 0.02 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC CSI 300 4.99 5 4.95 5.05 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.449 1.451 1.447 1.458 0.03 1.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Huatai-PineBridge CSI 300 4.99 5 4.95 5.06 0.01 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Guotai Semiconductor Industry 1.107 1.109 1.069 1.116 0.02 1.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Fortune SG CSI Security Agency 0.963 0.967 0.951 0.971 0.01 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC CSI 5G Communication ETF 0.981 0.983 0.966 0.987 0.00 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
Fortune SG CSI Medical Service Index 0.842 0.841 0.803 0.843 0.03 3.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
ChinaAMC SZSE ChiNext Momentum Growth 0.67 0.671 0.653 0.676 0.01 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۳۲
China Life AMP Money Market 99.99 99.98 100 99.99 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 112.5 113 111.14 114.6 1.37 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
E Fund SZSE 100 3.77 3.78 3.73 3.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
GF CSI Medical ETF 2.22 2.23 2.12 2.23 0.09 4.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
China Southern CSI 500 7.17 7.19 7.07 7.25 0.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
New China MSCT China A 1.764 1.765 1.741 1.765 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Bosera SSE Super Large-Cap 3.53 3.54 3.52 3.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Guotai 10-Year China Treasury Note 111.67 111.69 111.61 111.94 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp 10.39 10.4 10.39 10.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
Bosera CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.137 1.135 1.124 1.146 0.01 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۳
SZSE 300 Value 2.536 2.509 2.464 2.549 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ChinaAMC China 50 3.4 3.41 3.38 3.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ICBCCS Shanghai 50 3.48 3.49 3.46 3.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
CMF SSE Consumption 80 9.62 9.67 9.44 9.71 0.20 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Harvest CSI Consumer Staples 5.08 5.1 4.97 5.12 0.16 3.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ChinaAMC CSI Sichuan SOEs Reform 1.614 1.612 1.584 1.625 0.03 1.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 4.08 4.1 4.05 4.13 0.01 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
CCB Principal SSE Social Responsibility 2.435 2.438 2.37 2.439 0.02 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
CMF SZSE Electronic Info And Media Industry TMT 50 0.7 0.71 0.69 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
E Fund SSE Mid-Cap 5.51 5.52 5.41 5.54 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Rongtong Money Market Fund E 100.11 101.78 100 99.98 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.48 1.485 1.456 1.489 0.01 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
HuaAn Yi Fu Gold 3.71 3.72 3.71 3.73 0.02 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Harvest SZSE SME-CHINEXT 400 1.905 1.908 1.865 1.908 0.01 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۳۲
NanHua CSI Hangzhou Bay Area 1.779 1.798 1.762 1.799 0.01 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۳۲
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100 99.99 100 99.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۳۲
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 1.42 1.41 1.38 1.42 0.05 3.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۳۲
Ping An UOB MSCI China A Minimum Volatility 1.475 1.514 1.468 1.514 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF 1.88 1.87 1.84 1.91 0.03 1.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۷:۰۳
Fullgoal SSE Composite 0.94 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
GuoTai SSE 180 Financial 1.12 1.13 1.12 1.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۶:۳۲
ICBCCS CSI 300 5.08 5.08 5.08 5.08 0.07 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۴
Guotai CSI Computer Index 1.34 1.34 1.34 1.34 0.03 2.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۶:۰۴
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 99.98 99.96 100 99.98 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۲:۰۵
Fortune SG CSI Technology Top Index 1.81 1.6 1.6 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
HFT SSE Non-cyclical Industry 100 4.21 4.21 4.21 4.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۲
Hua An MSCI China A International 1.635 1.635 1.635 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۱:۰۲
China Southern CSI 500 Raw Materials 1.227 1.227 1.22 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
China Southern CSI 500 Industrial 0.749 0.749 0.726 0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
China Southern CSI 500 Pharm 1.618 1.618 1.618 1.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
China Fund CSI Beijing 50 1.243 1.243 1.211 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.135 1.135 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Yinhua SSE 50 Equal Weight 1.76 1.76 1.76 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۹:۰۱
Penghua SSE POE 50 2.177 2.177 2.144 2.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Penghua SZSE Non-SOE 4.92 4.92 4.72 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Lion SSE Emerging Industries 1.058 1.058 0.022 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی