خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:38:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.64%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,190
قیمت روز
59 (1.14%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:19:21
199 (3.99%)
تغییر ۳ ماهه
251 (5.08%)
تغییر ۶ ماهه
964 (22.80%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MW500 0.949 0.949 0.949 0.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
QHKY Gold 3.818 3.818 3.818 3.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng 100 1.669 1.669 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
NANHUA CSI HZ 1.423 1.423 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
SWS MU SSE 50 3.17 3.17 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng CSI 500 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest ChiNext 1.247 1.247 1.247 1.247 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS SZSE 100 4.885 4.885 4.885 4.885 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
BOC Intl ChiNext 0.856 0.856 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF SME Board 300 1.521 1.521 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ZhongRong CCTV 50 1.248 1.248 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC China SME 3.7 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund SSE Mid-Cap 5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CNI ESG 300 0.841 0.841 0.841 0.841 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Wanjia SSE 50 Index 2.559 2.559 2.559 2.559 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Zhejiang 100 0.913 0.913 0.913 0.913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Raw materials 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IGW MSCI China A GJT 1.431 1.431 1.431 1.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An MSCI China A 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal ChiNext 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Founder Fubon CSI 500 1.413 1.413 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI 10-Y Trs 116.84 116.84 116.84 116.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest China Medical 1.355 1.355 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An Shanghai Gold 3.948 3.948 3.948 3.948 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Life AMP CSI 300 1.054 1.054 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Life AMP CSI 500 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Founder Fubon SZSE 100 1.716 1.716 1.716 1.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF JJY Coor Deve Theme 0.773 0.773 0.773 0.773 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
New China MSCI China A 1.497 1.497 1.497 1.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern SSE 380 Index 1.932 1.932 1.932 1.932 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.477 1.477 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern SZSE COMPONENT 1.305 1.305 1.305 1.305 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera SOE Struct Reform 1.107 1.107 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua SOE Struct Reform 1.187 1.187 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HFT SSE Cyclical Industry 3.47 3.47 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera SSE Super Large-Cap 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal MSCI China A 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB MSCI China A GJT 1.131 1.131 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Life AMP Money Market 100.14 100.14 100.14 100.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB SSE Mid-Small Cap 5.17 5.17 5.17 5.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest SZSE Fundamental 120 1.949 1.949 1.949 1.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest SZSE SME-CHINEXT 400 1.728 1.728 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan SSE Leading Enterprise 3.34 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
BOCOM Schroders SSE 180 Co Ad 1.293 1.293 1.293 1.293 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal SSE Social Resp 2.085 2.085 2.085 2.085 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HFT SSE non-Cyclical Industry 3.56 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An MSCI China A low vola 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
BOCOM Schroders SZSE 300 Value 1.818 1.818 1.818 1.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hua An France CAC40 ETF (QDII) 1.037 1.037 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CN-info Small-cap Value 1.167 1.167 1.167 1.167 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CSI New Materials 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern Greater Bay Area 0.957 0.957 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF GD-HK-Mac Bay Area Innov 100 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CSI Online Consump Theme 0.604 0.604 0.604 0.604 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS Daiwa Jap-Econ 225(QDII) 0.745 0.745 0.745 0.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI 5Y Local Gover Debt 112.05 112.05 112.05 112.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Internet of Vehicle 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An Growth Enterprise Board 1.434 1.434 1.434 1.434 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Sichuan SOEs Reform 1.776 1.776 1.776 1.776 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Growth Enterprise Board 1.461 1.461 1.461 1.461 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Dacheng SHAU Exchange Trade Fund 3.823 3.823 3.823 3.823 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal Growth Enterprise Board 1.552 1.552 1.552 1.552 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hony Horizon CNI Consumption 100 1.042 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal SHS Greater Bay Dev 0.901 0.901 0.901 0.901 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal SZSE Fundamental 60 4.39 4.39 4.39 4.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Life AMP GEM Mid-Cap Sel 88 1.024 1.024 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS SSE Central Enterprises 50 1.866 1.866 1.866 1.866 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS SZSE Internet of Things 50 0.691 0.691 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI 0-4Y Local Gover Debt 104.329 104.329 104.329 104.329 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai ShunLi Trading Money Market 110 110 110 110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest China Financial Real Easte 1.708 1.708 1.708 1.708 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An CSI SHS Online Consumption 0.652 0.652 0.652 0.652 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An FTSE China SOE Stnbl Prsty 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
BOC SSE State-owned Enterprises 100 1.214 1.214 1.214 1.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI petrochemical industry 0.793 0.793 0.793 0.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GTJA Allianz Growth Entrprs Brd Tch 0.689 0.689 0.689 0.689 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225(QDII) 0.933 0.933 0.933 0.933 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Rongtong Easy-Pay Money Market Fd E 100.19 100.19 100.19 100.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Cnsmer Electronics Theme 0.691 0.691 0.691 0.691 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CSI Smart Electric Car 0.714 0.714 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal SZSE 300 Price Index 1.473 1.473 1.473 1.473 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 100.8 100.8 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
SZSE Electronic Info And Media Indus (TMT) 50 0.54 0.54 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hony Horizon CNI Leading Private-owned Enterprises 1.385 1.385 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.03 100.03 100.03 100.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF ChiNext 1.344 1.344 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI 100 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI 500 1.727 1.727 1.727 1.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF SZSE 100 0.573 0.573 0.573 0.573 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS SSE 50 2.79 2.79 2.79 2.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An HS300 3.93 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera ChiNext 2.073 2.073 2.073 2.073 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund SZSE100 2.87 2.87 2.87 2.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan SZSE 100 0.728 0.728 0.728 0.728 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS ChiNext 1.331 1.331 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CSI 300 3.99 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI500 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua China A 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Consumer 1.627 1.627 1.627 1.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Food 0.876 0.876 0.876 0.876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua SZSE 100 1.238 1.238 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
AXA SPDB ChiNext 0.907 0.907 0.907 0.907 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Software 0.649 0.649 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Rongtong ChiNext 0.859 0.859 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong ChiNext 2.325 2.325 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI 500 0.919 0.919 0.919 0.919 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
WL SZSE Dividend 0.726 0.726 0.726 0.726 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB CSI 500 1.504 1.504 1.504 1.504 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CNI Food Indus 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Medical 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Value 1.669 1.669 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Medium 0.725 0.725 0.725 0.725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern H-shr Srd 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Robot 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Dividend 1.261 1.261 1.261 1.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund MSCI China A 1.459 1.459 1.459 1.459 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal SSE 50 1.131 1.131 1.131 1.131 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS SZSE Dividend 1.879 1.879 1.879 1.879 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong Chinext 300 0.795 0.795 0.795 0.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI Medical 50 0.654 0.654 0.654 0.654 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC MSCI China A 1.504 1.504 1.504 1.504 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF ChiNext Large-Cap 0.483 0.483 0.483 0.483 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Shrs Tech Info 0.959 0.959 0.959 0.959 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest Shanghai Gold 3.881 3.881 3.881 3.881 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan Shanghai SSE180 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An CSI 5-10Y CGB 106.69 106.69 106.69 106.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong Shanghai Jin 3.764 3.764 3.764 3.764 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern ChiNext 2.448 2.448 2.448 2.448 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng SZ Exch Compnt 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng SZSE Growth 40 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Banks Index 0.832 0.832 0.832 0.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI SOEs OBOR 1.095 1.095 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai SSE 10-Y Gov Bd 118.9 118.9 118.9 118.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest Fundamental 50 1.021 1.021 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An HK HS China co 0.625 0.625 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest FuShi China A50 1.355 1.355 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB CSI Div Volat 0.835 0.835 0.835 0.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP SSE 180 Value 0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CSI SHS Internet 0.455 0.455 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
XINGYIN CNI NEV Battery 0.755 0.755 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI Bank 1.058 1.058 1.058 1.058 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI HK Connect 50 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI New Materials 0.735 0.735 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest Core Consumption 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CNI Top House Apps 0.842 0.842 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI 5G Industry 50 0.806 0.806 0.806 0.806 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Consumption 50 1.018 1.018 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Infrastructure 0.802 0.802 0.802 0.802 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern Well-off Ids Idx 0.664 0.664 0.664 0.664 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Innovation 100 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI 300 ESG Index 0.873 0.873 0.873 0.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC GHM Bay Innov 100 0.995 0.995 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SOE Struct Reform 1.109 1.109 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Internet of Things 0.652 0.652 0.652 0.652 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Security Agency 0.811 0.811 0.811 0.811 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CNI Semiconductor Chips 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI 500 Info Tech 0.796 0.796 0.796 0.796 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Tai Kang CNI Public Health 0.694 0.694 0.694 0.694 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Film&Television 0.711 0.711 0.711 0.711 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI STAR&CHINEXT 50 0.583 0.583 0.583 0.583 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Virtual Reality 0.638 0.638 0.638 0.638 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI SEEE Carbon Neutral 0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CPIC CSI Securities Company 0.663 0.663 0.663 0.663 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Financial Real Easte 0.874 0.874 0.874 0.874 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Rare Metals Industry 0.816 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Electronic 50 0.655 0.655 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Fintech Theme 0.849 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Maxwealth SC Innovation 100 0.684 0.684 0.684 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CNI Security Leader 0.868 0.868 0.868 0.868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Computer Theme 0.71 0.71 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
AXA SPDB CSI High Divid Sele 1.36 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern Shanghai Gold 3.982 3.982 3.982 3.982 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Smart Car Theme 0.886 0.886 0.886 0.886 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Cloud&Big Data Theme 0.69 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Envirnmt Protect Inds 1.463 1.463 1.463 1.463 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI Software Service 0.712 0.712 0.712 0.712 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HFT SSE Pledge City Bond Idx 98.15 98.15 98.15 98.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IGW China Securities TMT 150 1.235 1.235 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI Brand Name Drug 0.655 0.655 0.655 0.655 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI STAR&CHINEXT 50 0.894 0.894 0.894 0.894 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Non-ferrous Metal 1.087 1.087 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CNI NEV Battery 0.792 0.792 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Dividend quality 0.863 0.863 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Internet of Things 0.699 0.699 0.699 0.699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Non-ferrous metals 1.018 1.018 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 107.78 107.78 107.78 107.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan CSI 500 Indus Mid Volat 1.355 1.355 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan Global Leading DAX QDII 0.843 0.843 0.843 0.843 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP SZSE Innovation 100 0.696 0.696 0.696 0.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI New Energy Vehicles 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CNI Bio Health 0.512 0.512 0.512 0.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SSE Financials Sector 1.844 1.844 1.844 1.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI All Sh Health Care Des 0.627 0.627 0.627 0.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Biotechnology Thematic 0.587 0.587 0.587 0.587 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CSI SEEE Carbon Neutral 0.828 0.828 0.828 0.828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
SWS CSI CN Mainland New Energy 0.826 0.826 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Security Enterprise 0.781 0.781 0.781 0.781 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SSE Health Care Sector 2.338 2.338 2.338 2.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng CSI SEEE Carbon Neutral 0.833 0.833 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI HK Connect China 100 0.836 0.836 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan CSI Photovoltaic Industry 1.188 1.188 1.188 1.188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Tai Kang CSI Smart Electric Car 0.741 0.741 0.741 0.741 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI New Material Theme 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI Technical 100 0.759 0.759 0.759 0.759 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI SHS Internet 0.542 0.542 0.542 0.542 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC ChiNext Volat Blue Chip 0.455 0.455 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Strategy New Comp Index 1.581 1.581 1.581 1.581 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI Cnsmer Electronics Theme 0.598 0.598 0.598 0.598 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI Information Security 0.661 0.661 0.661 0.661 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Non-ferrous metals 1.122 1.122 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CNI HK Connect Technology 0.739 0.739 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IGW CSI Cnsmer Electronics Theme 0.676 0.676 0.676 0.676 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Cloud&Big Data Theme 0.654 0.654 0.654 0.654 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI HK Connect ConsuTheme 0.588 0.588 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera SSE Natural Resource Index 1.09 1.09 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CSI Beverages Theme 0.832 0.832 0.832 0.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI Power Battery 0.921 0.921 0.921 0.921 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI SHS Tech Lead 0.636 0.636 0.636 0.636 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Infrastructure Index 0.863 0.863 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI 500 Quality and Growth 0.849 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest Hang Seng China ENT(QDII) 0.63 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CS National Defense Ind 1.211 1.211 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI HK Connect Technology 0.625 0.625 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Photovoltaic Industry 0.967 0.967 0.967 0.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CSI Full Hel Eqt&Svc 0.581 0.581 0.581 0.581 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal Yisheng ZS Engy&Chem 1.521 1.521 1.521 1.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CS SH Stated Owned 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI SHS Brand Nm Drug Ind 0.614 0.614 0.614 0.614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GTIA Allianz SSE Bulk Stock Shares 0.856 0.856 0.856 0.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai SSE Delivrb 5 Yr Trs Bd Idx 128.78 128.78 128.78 128.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI CN Main Low Carbon Eco 0.857 0.857 0.857 0.857 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An ChinaBond M-H Sprd Enh Etp 10.25 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal CSI New Drug Industry 0.665 0.665 0.665 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI Smart Car Theme 0.768 0.768 0.768 0.768 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Central-SOEs Innov Drv 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Machinery Sub-industry 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Modern Logistics Index 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Envirnmt Protect Inds 50 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB Growth Enterprise Brd Tch 0.706 0.706 0.706 0.706 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS GD-HK-Mac Bay Area Innov 100 0.904 0.904 0.904 0.904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Industrial Intrnt Thmtc 0.755 0.755 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CCB Principal HK HangSeng China Corp 0.656 0.656 0.656 0.656 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI Full Heth Eqt&Ser 0.767 0.767 0.767 0.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI Internet of Thing 0.648 0.648 0.648 0.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern kaiyuan CSI 300 Index 1.865 1.865 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI AllSh Construct Materials 0.837 0.837 0.837 0.837 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB CSI SHS Cloud Cmptng Indst 0.672 0.672 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CNI Non-ferrous Metal Indtry 1.036 1.036 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping An CSI HK Health Care Composite 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Full Health Eqt&Service 0.724 0.724 0.724 0.724 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua ICBC CSOP SP New CN Sec(QDII) 0.586 0.586 0.586 0.586 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CNI Online Consumption 0.646 0.646 0.646 0.646 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Index 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CNI consumer electronics theme 0.611 0.611 0.611 0.611 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Hong Kong stock connect 50 0.826 0.826 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Hang Seng China High Dividend Yield 0.739 0.739 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Universal CSI All Share Health Care Dev 0.959 0.959 0.959 0.959 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI Hubei Transformation of Old and New Eco 0.76 0.76 0.76 0.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI Smallcap 500 Index Exchange Traded Fund 6.629 6.629 6.629 6.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Value Stable Index 0.905 0.905 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai Gold 3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Media 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Medical 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI 300 3.87 3.87 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI 500 5.83 5.83 5.83 5.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Wanjia CNI 2000 0.9 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI 300 755.1 755.1 755.1 755.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI Bank 1.101 1.101 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern Hangsheng 1.87 1.87 1.87 1.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
WL ChiNext Large-Cap 0.444 0.444 0.444 0.444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF CSI HK Tech(QDII) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund Seeded CSI 300 1.813 1.813 1.813 1.813 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI 800 Bank 0.849 0.849 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai S&P 500 (QDII) 0.974 0.974 0.974 0.974 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan CES HK Sele 100 0.748 0.748 0.748 0.748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SHK Hangsheng 1.915 1.915 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
CMF SSE Consumption 80 0.61 0.61 0.61 0.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI New Energy 0.818 0.818 0.818 0.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ICBCCS CNI NEV Battery 0.745 0.745 0.745 0.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC China Secs 500 3.041 3.041 3.041 3.041 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Technical 50 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Electronic 0.84 0.84 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Food Indus 0.918 0.918 0.918 0.918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Consumer 50 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai SSE 180 Financial 0.89 0.89 0.89 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CNI Biomedicine 0.543 0.543 0.543 0.543 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Computer Theme 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI Security Age 0.813 0.813 0.813 0.813 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Smart Car Theme 0.782 0.782 0.782 0.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng Color Metal Futures 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI National Defense 0.643 0.643 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI SW Color Metal 1.087 1.087 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI 5G Communication 0.626 0.626 0.626 0.626 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal SSE Composite Index 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Coal&Consum Fuels 2.596 2.596 2.596 2.596 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB SSE Dividend Index 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Technical Lead 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Security Agency 0.743 0.743 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI 5G Communication 0.758 0.758 0.758 0.758 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Fully Electronic Power 0.844 0.844 0.844 0.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CNI Green Electricity 1.033 1.033 1.033 1.033 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI 800 Real Estate 0.964 0.964 0.964 0.964 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IGW CSI 500 Enhanced Strategy 0.786 0.786 0.786 0.786 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Maxwealth Health Care Devices 0.625 0.625 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Rare Earth Industry 0.701 0.701 0.701 0.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF New Energy Vehicles Battery 0.936 0.936 0.936 0.936 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI New Energy Vehicles 0.762 0.762 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan CSI Medican Segmentation 0.476 0.476 0.476 0.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Livestock Breeding 0.787 0.787 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI Anime Comic & Game 0.685 0.685 0.685 0.685 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CNI Semiconductor Chips 0.647 0.647 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI HK Tech(QDII) 0.468 0.468 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Rare Earth Industry 0.792 0.792 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Photovoltaic Industry 0.917 0.917 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
AXA SPDB CSI Photovoltaic Industry 0.861 0.861 0.861 0.861 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Feed&Soybean Meal Futures 1.774 1.774 1.774 1.774 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest Hang Seng Technology(QDII) 0.462 0.462 0.462 0.462 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Chemicals Sub-industry 0.784 0.784 0.784 0.784 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
TianHong CSI Photovoltaic Industry 1.237 1.237 1.237 1.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI SEEE Carbon Ntrl 0.82 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern MSCI China A 50 Cnct 0.797 0.797 0.797 0.797 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI All Share Communications 0.816 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI All Share Software Index 0.684 0.684 0.684 0.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI Brand Name Drug Industry 0.851 0.851 0.851 0.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI HK Health Care Composite 0.922 0.922 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern HS HK-Lstd Btch(QDII) 0.772 0.772 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Hang Seng China Entpr(QDII) 0.566 0.566 0.566 0.566 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Nasdaq 100 Index ETF (QDII) 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund Artificial Intelligence Theme 0.627 0.627 0.627 0.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI AllSh Construct Materials 0.751 0.751 0.751 0.751 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Tibet Eastmoney CSI Nw Engy Vhcl Ind 0.873 0.873 0.873 0.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Yinhua CSI China Mainlnd Real Estate 0.901 0.901 0.901 0.901 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Agriculture Thematic Index 0.885 0.885 0.885 0.885 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Ping-An CSI New Energy Vehicles Indus Idx 2.309 2.309 2.309 2.309 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI All Share Household Appliances Idx 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan Gold 3.78 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund ChiNext 2.221 2.221 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huaan ChiNext 50 0.995 0.995 0.995 0.995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC China 50 2.65 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI 1000 1.835 1.835 1.835 1.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Huatai-PB CSI 300 3.87 3.87 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund SSE STAR 50 0.967 0.967 0.967 0.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF NASDAQ 100 QDII 0.615 0.615 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Bank 1.042 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera S&P 500 QDII 1.214 1.214 1.214 1.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC SSE STAR 50 0.981 0.981 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Medical 0.468 0.468 0.468 0.468 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Biomedicine 1.106 1.106 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Southern CSI 500 Index 5.71 5.71 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Hang Seng-QDII 0.99 0.99 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua China Secs Wine 0.825 0.825 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Bio-Tech Them 0.552 0.552 0.552 0.552 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai NASDAQ 100 (QDII) 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Penghua CSI Defense Index 0.918 0.918 0.918 0.918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI STAR&CHINEXT 50 0.577 0.577 0.577 0.577 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Security Agency 0.816 0.816 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI New En Car Ind 1.782 1.782 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI STAR&CHINEXT 50 0.583 0.583 0.583 0.583 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Livestock Breeding 0.78 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai Semiconductor Industry 0.931 0.931 0.931 0.931 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Hwabao WP CSI Security Agency 0.783 0.783 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI300 Health Care Index 0.442 0.442 0.442 0.442 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI National Defense Ind 1.086 1.086 1.086 1.086 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IGW New Energy Vehicles Battery 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC ChiNext Momentum Growth 0.574 0.574 0.574 0.574 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CNI Semiconductor Chips 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI-HK Connect Internet 0.545 0.545 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera Hangsheng Technology(QDII) 0.469 0.469 0.469 0.469 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI STAR&CHINEXT 50 0.581 0.581 0.581 0.581 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
DaCheng Hangsheng Technology(QDII) 0.466 0.466 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
China Southern CSI New Energy Index 1.063 1.063 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Fullgoal CSI Tourism Thematic Index 0.973 0.973 0.973 0.973 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GF CSI Overses China Intrnt 30(QDII) 0.687 0.687 0.687 0.687 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
GTJA Allianz CSI Fully Semiconductor 0.82 0.82 0.82 0.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Harvest CSI Ovrs China Intr 30(QDII) 0.695 0.695 0.695 0.695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera CSI Glb China Edu Theme (QDII) 0.385 0.385 0.385 0.385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Hang Seng Internet & IT (QDII) 0.398 0.398 0.398 0.398 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC MSCI China A50 interconnection 0.798 0.798 0.798 0.798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Bosera Hang Seng Healthcare Index (QDII) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund CSI Hong Kong Sec Inv Thematic Ix 0.931 0.931 0.931 0.931 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund Hang Seng China Enterprises (QDII) 0.722 0.722 0.722 0.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC Hang Seng HK-Listed Biotech Index 0.525 0.525 0.525 0.525 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
ChinaAMC CSI mainland low carbon economy theme 0.833 0.833 0.833 0.833 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
XINGYIN CNI NEV Battery 0.755 0.755 0.755 0.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Guotai CSI HK Connect 50 0.788 0.788 0.788 0.788 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
E Fund CSI HK Connect China 100 0.836 0.836 0.836 0.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Fullgoal CSI-HK Connect Internet 0.545 0.545 0.545 0.545 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
ICBCCS CNI HK Connect Technology 0.739 0.739 0.739 0.739 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Yinhua CSI HK Connect ConsuTheme 0.588 0.588 0.588 0.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Penghua CSI HK Connect Technology 0.625 0.625 0.625 0.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Tibet Eastmoney CSI Nw Engy Vhcl Ind 0.873 0.873 0.873 0.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
ChinaAMC CSI Hong Kong stock connect 50 0.826 0.826 0.826 0.826 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
Bosera CSI Smallcap 500 Index Exchange Traded Fund 6.629 6.629 6.629 6.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۵:۱۹
ICBCCS CSI 300 3.99 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
Guotai CSI Computer Theme 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۱۹
E Fund SSE Mid-Cap 5.05 5.05 5.05 5.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
QHKY Gold 3.818 3.818 3.812 3.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
DaCheng 100 1.669 1.669 1.669 1.683 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping An HS300 3.93 3.93 3.92 3.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera ChiNext 2.073 2.073 2.073 2.095 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS ChiNext 1.331 1.331 1.331 1.357 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI500 1.362 1.362 1.353 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
DaCheng CSI 500 1.99 1.99 1.979 1.995 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Consumer 1.627 1.627 1.627 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
AXA SPDB ChiNext 0.907 0.907 0.907 0.923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF SME Board 300 1.521 1.521 1.521 1.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Rongtong ChiNext 0.859 0.859 0.859 0.875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ZhongRong CCTV 50 1.248 1.248 1.248 1.267 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Wanjia SSE 50 Index 2.559 2.559 2.545 2.573 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI Zhejiang 100 0.913 0.913 0.913 0.924 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Raw materials 1.03 1.03 1.03 1.037 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong Chinext 300 0.795 0.795 0.795 0.808 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera CSI Medical 50 0.654 0.654 0.652 0.656 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal ChiNext 1.38 1.38 1.38 1.413 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Shrs Tech Info 0.959 0.959 0.958 0.977 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest China Medical 1.355 1.355 1.355 1.376 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest Shanghai Gold 3.881 3.881 3.874 3.883 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping An Shanghai Gold 3.948 3.948 3.947 3.953 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong Shanghai Jin 3.764 3.764 3.758 3.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern ChiNext 2.448 2.448 2.448 2.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai SSE 10-Y Gov Bd 118.9 118.9 118.73 118.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping An HK HS China co 0.625 0.625 0.623 0.626 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest FuShi China A50 1.355 1.355 1.355 1.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.477 1.477 1.476 1.488 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera SOE Struct Reform 1.107 1.107 1.107 1.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal MSCI China A 1.367 1.367 1.367 1.375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC GHM Bay Innov 100 0.995 0.995 0.99 0.998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC SOE Struct Reform 1.109 1.109 1.107 1.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI Internet of Things 0.652 0.652 0.652 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB MSCI China A GJT 1.131 1.131 1.128 1.137 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI Film&Television 0.711 0.711 0.71 0.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Life AMP Money Market 100.14 100.14 100.13 100.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Financial Real Easte 0.874 0.874 0.871 0.876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Maxwealth SC Innovation 100 0.684 0.684 0.684 0.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Computer Theme 0.71 0.71 0.708 0.717 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
AXA SPDB CSI High Divid Sele 1.36 1.36 1.356 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern Shanghai Gold 3.982 3.982 3.974 3.984 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI Cloud&Big Data Theme 0.69 0.69 0.69 0.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
HFT SSE Pledge City Bond Idx 98.15 98.15 97.5 98.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
IGW China Securities TMT 150 1.235 1.235 1.235 1.256 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal CNI NEV Battery 0.792 0.792 0.792 0.816 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI Dividend quality 0.863 0.863 0.862 0.868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 107.78 107.78 107.63 107.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan CSI 500 Indus Mid Volat 1.355 1.355 1.353 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP SZSE Innovation 100 0.696 0.696 0.696 0.701 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI Biotechnology Thematic 0.587 0.587 0.586 0.592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hua An France CAC40 ETF (QDII) 1.037 1.037 1.03 1.037 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CN-info Small-cap Value 1.167 1.167 1.166 1.174 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern Greater Bay Area 0.957 0.957 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC SSE Health Care Sector 2.338 2.338 2.335 2.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS CSI Online Consump Theme 0.604 0.604 0.604 0.609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS Daiwa Jap-Econ 225(QDII) 0.745 0.745 0.74 0.759 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Internet of Vehicle 0.79 0.79 0.79 0.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI Technical 100 0.759 0.759 0.759 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal CSI SHS Internet 0.542 0.542 0.542 0.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Strategy New Comp Index 1.581 1.581 1.581 1.609 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI Cnsmer Electronics Theme 0.598 0.598 0.598 0.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Dacheng SHAU Exchange Trade Fund 3.823 3.823 3.817 3.826 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hony Horizon CNI Consumption 100 1.042 1.042 1.042 1.053 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI Non-ferrous metals 1.122 1.122 1.122 1.142 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
IGW CSI Cnsmer Electronics Theme 0.676 0.676 0.676 0.689 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Cloud&Big Data Theme 0.654 0.654 0.654 0.665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal CSI Beverages Theme 0.832 0.832 0.831 0.845 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal SHS Greater Bay Dev 0.901 0.901 0.888 0.901 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Life AMP GEM Mid-Cap Sel 88 1.024 1.024 1.024 1.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest Hang Seng China ENT(QDII) 0.63 0.63 0.626 0.632 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS SZSE Internet of Things 50 0.691 0.691 0.691 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI 0-4Y Local Gover Debt 104.329 104.329 104.24 104.329 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal CSI Full Hel Eqt&Svc 0.581 0.581 0.58 0.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal CS SH Stated Owned 0.75 0.75 0.75 0.754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GTIA Allianz SSE Bulk Stock Shares 0.856 0.856 0.856 0.862 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai SSE Delivrb 5 Yr Trs Bd Idx 128.78 128.78 128.65 128.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping An ChinaBond M-H Sprd Enh Etp 10.25 10.25 10.24 10.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping An FTSE China SOE Stnbl Prsty 1.02 1.02 1.008 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
BOC SSE State-owned Enterprises 100 1.214 1.214 1.181 1.217 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal CSI New Drug Industry 0.665 0.665 0.663 0.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal CSI Smart Car Theme 0.768 0.768 0.768 0.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Central-SOEs Innov Drv 1.18 1.18 1.18 1.186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225(QDII) 0.933 0.933 0.929 0.935 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Industrial Intrnt Thmtc 0.755 0.755 0.755 0.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Rongtong Easy-Pay Money Market Fd E 100.19 100.19 100.05 100.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI Cnsmer Electronics Theme 0.691 0.691 0.691 0.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal CSI Smart Electric Car 0.714 0.714 0.714 0.734 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal HK HangSeng China Corp 0.656 0.656 0.654 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal SZSE 300 Price Index 1.473 1.473 1.473 1.499 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI AllSh Construct Materials 0.837 0.837 0.834 0.841 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CNI Non-ferrous Metal Indtry 1.036 1.036 1.036 1.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua ICBC CSOP SP New CN Sec(QDII) 0.586 0.586 0.586 0.595 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 100.8 100.8 100.04 100.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI Smart Selected 500 Value Stable Index 0.905 0.905 0.902 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.03 100.03 100.03 100.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF ChiNext 1.344 1.344 1.344 1.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai Gold 3.75 3.75 3.74 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua China A 1.27 1.27 1.266 1.277 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong ChiNext 2.325 2.325 2.325 2.345 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
WL SZSE Dividend 0.726 0.726 0.726 0.731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CNI Food Indus 0.81 0.81 0.808 0.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Value 1.669 1.669 1.668 1.678 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Medium 0.725 0.725 0.722 0.728 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Southern H-shr Srd 0.64 0.64 0.638 0.644 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Robot 0.7 0.7 0.7 0.714 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund MSCI China A 1.459 1.459 1.458 1.472 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CCB Principal SSE 50 1.131 1.131 1.128 1.134 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS SZSE Dividend 1.879 1.879 1.875 1.889 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
WL ChiNext Large-Cap 0.444 0.444 0.443 0.451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan CES HK Sele 100 0.748 0.748 0.747 0.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Banks Index 0.832 0.832 0.831 0.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest Fundamental 50 1.021 1.021 1.017 1.025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC China Secs 500 3.041 3.041 3.041 3.086 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB CSI Div Volat 0.835 0.835 0.832 0.839 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS CSI SHS Internet 0.455 0.455 0.454 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI New Materials 0.735 0.735 0.735 0.752 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CNI Biomedicine 0.543 0.543 0.542 0.548 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Consumption 50 1.018 1.018 1.016 1.025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Security Agency 0.811 0.811 0.811 0.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CNI Semiconductor Chips 1 1 1 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Tai Kang CNI Public Health 0.694 0.694 0.692 0.699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI STAR&CHINEXT 50 0.583 0.583 0.58 0.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI Virtual Reality 0.638 0.638 0.638 0.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI SEEE Carbon Neutral 0.83 0.83 0.83 0.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CPIC CSI Securities Company 0.663 0.663 0.662 0.668 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI Electronic 50 0.655 0.655 0.655 0.664 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CNI Security Leader 0.868 0.868 0.868 0.875 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI Smart Car Theme 0.886 0.886 0.886 0.905 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Envirnmt Protect Inds 1.463 1.463 1.461 1.492 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest CSI Software Service 0.712 0.712 0.711 0.723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Southern CSI Brand Name Drug 0.655 0.655 0.654 0.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI STAR&CHINEXT 50 0.894 0.894 0.894 0.902 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI Non-ferrous Metal 1.087 1.087 1.087 1.106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Internet of Things 0.699 0.699 0.699 0.711 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan Global Leading DAX QDII 0.843 0.843 0.837 0.843 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI 800 Real Estate 0.964 0.964 0.943 0.974 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI All Sh Health Care Des 0.627 0.627 0.626 0.632 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Rare Earth Industry 0.701 0.701 0.701 0.717 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Livestock Breeding 0.787 0.787 0.782 0.789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
SWS CSI CN Mainland New Energy 0.826 0.826 0.826 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI Security Enterprise 0.781 0.781 0.781 0.786 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan CSI Photovoltaic Industry 1.188 1.188 1.185 1.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Tai Kang CSI Smart Electric Car 0.741 0.741 0.74 0.757 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC ChiNext Volat Blue Chip 0.455 0.455 0.454 0.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera SSE Natural Resource Index 1.09 1.09 1.089 1.101 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI Infrastructure Index 0.863 0.863 0.863 0.869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CS National Defense Ind 1.211 1.211 1.208 1.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Photovoltaic Industry 0.967 0.967 0.966 0.986 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI SHS Brand Nm Drug Ind 0.614 0.614 0.611 0.616 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Modern Logistics Index 1.01 1.01 1.01 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Envirnmt Protect Inds 50 1.3 1.3 1.299 1.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB Growth Enterprise Brd Tch 0.706 0.706 0.706 0.717 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI Full Heth Eqt&Ser 0.767 0.767 0.767 0.776 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Hang Seng China Entpr(QDII) 0.566 0.566 0.565 0.572 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB CSI SHS Cloud Cmptng Indst 0.672 0.672 0.672 0.679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Full Health Eqt&Service 0.724 0.724 0.724 0.731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Index 0.7 0.7 0.694 0.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CNI consumer electronics theme 0.611 0.611 0.611 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Hang Seng China High Dividend Yield 0.739 0.739 0.737 0.744 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Media 0.527 0.527 0.526 0.532 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund ChiNext 2.221 2.221 2.221 2.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest CSI 500 5.83 5.83 5.82 5.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI 300 3.87 3.87 3.86 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan ChiNext 50 0.995 0.995 0.995 1.016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI 1000 1.835 1.835 1.834 1.869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Southern CSI Bank 1.101 1.101 1.101 1.106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund SSE STAR 50 0.967 0.967 0.967 0.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF NASDAQ 100 QDII 0.615 0.615 0.611 0.615 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI Bank 1.042 1.042 1.041 1.044 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Southern Hangsheng 1.87 1.87 1.863 1.874 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera S&P 500 QDII 1.214 1.214 1.212 1.218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Seeded CSI 300 1.813 1.813 1.807 1.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI 800 Bank 0.849 0.849 0.848 0.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai S&P 500 (QDII) 0.974 0.974 0.969 0.975 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI Medical 0.468 0.468 0.468 0.474 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC SHK Hangsheng 1.915 1.915 1.91 1.924 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Biomedicine 1.106 1.106 1.104 1.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS CNI NEV Battery 0.745 0.745 0.744 0.764 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Hang Seng-QDII 0.99 0.99 0.988 0.996 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Food Indus 0.918 0.918 0.917 0.926 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI Bio-Tech Them 0.552 0.552 0.552 0.557 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Defense Index 0.918 0.918 0.916 0.941 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI STAR&CHINEXT 50 0.577 0.577 0.577 0.584 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Security Agency 0.816 0.816 0.816 0.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI New En Car Ind 1.782 1.782 1.782 1.826 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
DaCheng Color Metal Futures 1.41 1.41 1.405 1.411 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Southern CSI SW Color Metal 1.087 1.087 1.087 1.105 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI 5G Communication 0.626 0.626 0.625 0.635 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI STAR&CHINEXT 50 0.583 0.583 0.583 0.595 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Coal&Consum Fuels 2.596 2.596 2.583 2.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB SSE Dividend Index 2.96 2.96 2.938 2.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Security Agency 0.743 0.743 0.743 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI 5G Communication 0.758 0.758 0.758 0.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Fully Electronic Power 0.844 0.844 0.844 0.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Livestock Breeding 0.78 0.78 0.78 0.792 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai Semiconductor Industry 0.931 0.931 0.931 0.952 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest CNI Green Electricity 1.033 1.033 1.033 1.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Hwabao WP CSI Security Agency 0.783 0.783 0.783 0.789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Maxwealth Health Care Devices 0.625 0.625 0.623 0.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF New Energy Vehicles Battery 0.936 0.936 0.936 0.961 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan CSI Medican Segmentation 0.476 0.476 0.472 0.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI Anime Comic & Game 0.685 0.685 0.684 0.691 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI300 Health Care Index 0.442 0.442 0.442 0.446 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI National Defense Ind 1.086 1.086 1.081 1.107 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CNI Semiconductor Chips 0.647 0.647 0.647 0.659 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI HK Tech(QDII) 0.468 0.468 0.467 0.475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC ChiNext Momentum Growth 0.574 0.574 0.573 0.586 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CNI Semiconductor Chips 1.006 1.006 1.006 1.023 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Rare Earth Industry 0.792 0.792 0.792 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI Photovoltaic Industry 0.917 0.917 0.917 0.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Hangsheng Technology(QDII) 0.469 0.469 0.467 0.474 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI STAR&CHINEXT 50 0.581 0.581 0.581 0.592 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Feed&Soybean Meal Futures 1.774 1.774 1.765 1.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
DaCheng Hangsheng Technology(QDII) 0.466 0.466 0.465 0.473 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua CSI Chemicals Sub-industry 0.784 0.784 0.783 0.796 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong CSI Photovoltaic Industry 1.237 1.237 1.237 1.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI New Energy Index 1.063 1.063 1.063 1.092 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern CSI SEEE Carbon Ntrl 0.82 0.82 0.82 0.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern MSCI China A 50 Cnct 0.797 0.797 0.796 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Tourism Thematic Index 0.973 0.973 0.972 0.981 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI All Share Communications 0.816 0.816 0.815 0.829 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI HK Health Care Composite 0.922 0.922 0.918 0.926 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Nasdaq 100 Index ETF (QDII) 1.029 1.029 1.017 1.029 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Artificial Intelligence Theme 0.627 0.627 0.627 0.637 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GF CSI Overses China Intrnt 30(QDII) 0.687 0.687 0.685 0.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
GTJA Allianz CSI Fully Semiconductor 0.82 0.82 0.82 0.838 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI AllSh Construct Materials 0.751 0.751 0.749 0.754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Harvest CSI Ovrs China Intr 30(QDII) 0.695 0.695 0.692 0.702 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua CSI China Mainlnd Real Estate 0.901 0.901 0.883 0.911 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera CSI Global China Education QDII 0.385 0.385 0.383 0.386 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC MSCI China A50 interconnection 0.798 0.798 0.796 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal CSI Agriculture Thematic Index 0.885 0.885 0.883 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Hang Seng Healthcare Index (QDII) 0.45 0.45 0.449 0.453 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Hang Seng China Enterprises (QDII) 0.722 0.722 0.721 0.732 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Ping-An CSI New Energy Vehicles Indus Idx 2.309 2.309 2.309 2.369 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC Hang Seng HK-Listed Biotech Index 0.525 0.525 0.524 0.529 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
Guotai CSI All Share Household Appliances Idx 1.02 1.02 1.02 1.037 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI mainland low carbon economy theme 0.833 0.833 0.833 0.851 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS SSE 50 2.79 2.79 2.79 2.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
NANHUA CSI HZ 1.423 1.423 1.423 1.426 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
SWS MU SSE 50 3.17 3.17 3.17 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huaan SZSE 100 0.728 0.728 0.728 0.736 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest ChiNext 1.247 1.247 1.24 1.253 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ICBCCS SZSE 100 4.885 4.885 4.885 4.922 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Yinhua CSI Food 0.876 0.876 0.876 0.886 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Yinhua SZSE 100 1.238 1.238 1.237 1.244 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
BOC Intl ChiNext 0.856 0.856 0.846 0.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CMF CSI Software 0.649 0.649 0.649 0.658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huatai-PB CSI 500 1.504 1.504 1.504 1.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC China SME 3.7 3.7 3.7 3.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Penghua CNI ESG 300 0.841 0.841 0.841 0.848 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
IGW MSCI China A GJT 1.431 1.431 1.431 1.443 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC MSCI China A 1.504 1.504 1.502 1.515 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Founder Fubon CSI 500 1.413 1.413 1.413 1.425 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Ping An CSI 5-10Y CGB 106.69 106.69 106.6 106.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
DaCheng SZ Exch Compnt 1.1 1.1 1.1 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
DaCheng SZSE Growth 40 1.055 1.055 1.055 1.068 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Fullgoal CSI SOEs OBOR 1.095 1.095 1.095 1.104 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
GF JJY Coor Deve Theme 0.773 0.773 0.768 0.789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Southern SSE 380 Index 1.932 1.932 1.932 1.944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Southern SZSE COMPONENT 1.305 1.305 1.293 1.308 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Yinhua SOE Struct Reform 1.187 1.187 1.184 1.192 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Bosera CNI Top House Apps 0.842 0.842 0.842 0.852 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Bosera CSI 5G Industry 50 0.806 0.806 0.806 0.817 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Yinhua CSI Innovation 100 1.3 1.3 1.3 1.317 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Bosera SSE Super Large-Cap 2.75 2.75 2.75 2.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC CSI 300 ESG Index 0.873 0.873 0.873 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Southern CSI 500 Info Tech 0.796 0.796 0.796 0.806 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huatai-PB SSE Mid-Small Cap 5.17 5.17 5.17 5.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Hwabao WP CSI Fintech Theme 0.849 0.849 0.849 0.858 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest SZSE Fundamental 120 1.949 1.949 1.939 1.958 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huaan SSE Leading Enterprise 3.34 3.34 3.34 3.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
BOCOM Schroders SSE 180 Co Ad 1.293 1.293 1.292 1.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
BOCOM Schroders SZSE 300 Value 1.818 1.818 1.8 1.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CCB Principal CSI New Materials 0.73 0.73 0.73 0.741 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
GF GD-HK-Mac Bay Area Innov 100 0.89 0.89 0.877 0.896 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Ping An Growth Enterprise Board 1.434 1.434 1.434 1.475 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
TianHong CSI New Material Theme 0.92 0.92 0.92 0.942 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC Growth Enterprise Board 1.461 1.461 1.461 1.485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Fullgoal Growth Enterprise Board 1.552 1.552 1.552 1.578 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest CSI Information Security 0.661 0.661 0.661 0.669 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Universal CSI SHS Tech Lead 0.636 0.636 0.636 0.642 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest China Financial Real Easte 1.708 1.708 1.704 1.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Penghua CSI CN Main Low Carbon Eco 0.857 0.857 0.857 0.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Ping An CSI SHS Online Consumption 0.652 0.652 0.65 0.658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC CSI petrochemical industry 0.793 0.793 0.793 0.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Southern CSI Internet of Thing 0.648 0.648 0.648 0.659 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Southern kaiyuan CSI 300 Index 1.865 1.865 1.865 1.882 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Ping An CSI HK Health Care Composite 0.67 0.67 0.665 0.673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Bosera CSI Hubei Transformation of Old and New Eco 0.76 0.76 0.76 0.771 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
GF CSI 100 1.104 1.104 1.104 1.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
GF CSI 500 1.727 1.727 1.727 1.754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CMF SZSE 100 0.573 0.573 0.572 0.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund SZSE100 2.87 2.87 2.87 2.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Wanjia CNI 2000 0.9 0.9 0.9 0.917 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
TianHong CSI 500 0.919 0.919 0.919 0.929 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI Medical 0.527 0.527 0.527 0.533 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI Dividend 1.261 1.261 1.256 1.269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CMF ChiNext Large-Cap 0.483 0.483 0.483 0.492 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CMF CSI HK Tech(QDII) 0.7 0.7 0.7 0.714 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huaan Shanghai SSE180 3.38 3.38 3.38 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest CSI New Energy 0.818 0.818 0.818 0.837 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI Technical 50 0.53 0.53 0.53 0.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
TianHong CSI Electronic 0.84 0.84 0.84 0.848 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Universal CSI Bank 1.058 1.058 1.055 1.059 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Fullgoal CSI Consumer 50 1.25 1.25 1.25 1.259 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Guotai CSI Infrastructure 0.802 0.802 0.801 0.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Southern CSI Security Age 0.813 0.813 0.813 0.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Guotai CSI Smart Car Theme 0.782 0.782 0.782 0.798 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
GF CSI Rare Metals Industry 0.816 0.816 0.816 0.837 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Hwabao WP CSI Technical Lead 1.1 1.1 1.1 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Guotai CSI Non-ferrous metals 1.018 1.018 1.018 1.033 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Bosera CSI New Energy Vehicles 1.15 1.15 1.15 1.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Universal CNI Bio Health 0.512 0.512 0.512 0.516 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Guotai CSI New Energy Vehicles 0.762 0.762 0.762 0.781 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ICBCCS CSI SEEE Carbon Neutral 0.828 0.828 0.828 0.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
DaCheng CSI SEEE Carbon Neutral 0.833 0.833 0.833 0.846 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Universal CSI Power Battery 0.921 0.921 0.921 0.948 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI 500 Quality and Growth 0.849 0.849 0.849 0.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
AXA SPDB CSI Photovoltaic Industry 0.861 0.861 0.861 0.879 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
CCB Principal Yisheng ZS Engy&Chem 1.521 1.521 1.509 1.521 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest Hang Seng Technology(QDII) 0.462 0.462 0.462 0.469 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Fullgoal CSI Machinery Sub-industry 1.03 1.03 1.03 1.052 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Guotai CSI All Share Software Index 0.684 0.684 0.684 0.695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Southern HS HK-Lstd Btch(QDII) 0.772 0.772 0.771 0.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
China Universal CSI All Share Health Care Dev 0.959 0.959 0.959 0.969 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest CSI 300 3.87 3.87 3.87 3.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC China 50 2.65 2.65 2.65 2.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Huatai-PB CSI 300 3.87 3.87 3.87 3.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC SSE STAR 50 0.981 0.981 0.981 1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Southern CSI 500 Index 5.71 5.71 5.71 5.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Penghua China Secs Wine 0.825 0.825 0.825 0.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI National Defense 0.643 0.643 0.643 0.656 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
IGW CSI 500 Enhanced Strategy 0.786 0.786 0.786 0.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
IGW New Energy Vehicles Battery 0.757 0.757 0.757 0.777 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Yinhua CSI Brand Name Drug Industry 0.851 0.851 0.851 0.859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
ChinaAMC Hang Seng Internet & IT (QDII) 0.398 0.398 0.398 0.403 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
E Fund CSI Hong Kong Sec Inv Thematic Ix 0.931 0.931 0.931 0.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۴۹
Harvest SZSE SME-CHINEXT 400 1.728 1.728 1.728 1.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
Penghua CSI 5Y Local Gover Debt 112.05 112.05 112.028 112.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
GTJA Allianz Growth Entrprs Brd Tch 0.689 0.689 0.689 0.698 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
Southern Well-off Ids Idx 0.664 0.664 0.661 0.664 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
ChinaAMC SSE Financials Sector 1.844 1.844 1.84 1.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
ICBCCS GD-HK-Mac Bay Area Innov 100 0.904 0.904 0.902 0.909 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰:۲۴
HFT SSE Cyclical Industry 3.47 3.47 3.39 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۴۶
CCB Principal SSE Social Resp 2.085 2.085 2.059 2.186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۴۶
ICBCCS SSE Central Enterprises 50 1.866 1.866 1.854 1.866 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۴۶
Guotai ShunLi Trading Money Market 110 110 102.3 110 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۴۶
Hony Horizon CNI Leading Private-owned Enterprises 1.385 1.385 1.332 1.385 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۴۶
Ping An MSCI China A 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۱۸
CCB Principal SZSE Fundamental 60 4.39 4.39 4.34 4.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۱۸
China Southern CNI Online Consumption 0.646 0.646 0.646 0.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۹:۱۸
ChinaAMC CSI Sichuan SOEs Reform 1.776 1.776 1.776 1.791 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۴۷
Founder Fubon SZSE 100 1.716 1.716 1.716 1.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۲۲
HFT SSE non-Cyclical Industry 3.56 3.56 3.56 3.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۲۲
Ping An MSCI China A low vola 1.18 1.18 1.174 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۷:۲۲
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 1.19 1.19 1.19 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۵۶
Harvest Core Consumption 0.87 0.87 0.87 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۲۲
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۲۱
Fullgoal CSI 10-Y Trs 116.84 116.84 116.84 116.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۴۹
GF CSI Medical 0.72 0.72 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۴۹
Guotai NASDAQ 100 (QDII) 0.81 0.81 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۴۹
China Life AMP CSI 300 1.054 1.054 1.047 1.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۱۷
Huaan Gold 3.78 3.78 3.77 3.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۱:۱۷
Hwabao WP SSE 180 Value 0.74 0.74 0.73 0.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۷
Guotai SSE 180 Financial 0.89 0.89 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۴۷
China Life AMP CSI 500 1.3 1.3 1.294 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۴۳
Fullgoal SSE Composite Index 0.88 0.88 0.88 0.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۴۳
SZSE Electronic Info And Media Indus (TMT) 50 0.54 0.54 0.54 0.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۱۴
CMF SSE Consumption 80 0.61 0.61 0.61 0.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۴۴
MW500 0.949 0.949 0.949 0.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
159726 0.758 0.758 0.758 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
New China MSCI China A 1.497 1.497 1.497 1.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰:۲۵
Harvest Zhongguancun A 0.855 0.855 0.848 0.858 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۱۲:۱۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین