شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 19:45:08
0 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,573
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 23:02:25
456 (11.08%)
تغییر ۳ ماهه
713 (18.46%)
تغییر ۶ ماهه
310 (7.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE 300 Value 2.63 2.63 2.593 2.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BOC SSE SOE 100 1.399 1.399 1.39 1.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
DaCheng CSI 100 2.408 2.408 2.402 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
DaCheng CSI 500 1.954 1.954 1.951 1.968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI Consumer 1.965 1.965 1.958 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF SME Board 300 1.853 1.853 1.843 1.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund SSE Mid-Cap 5.67 5.67 5.56 5.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Wanjia SSE 50 Index 3.415 3.415 3.415 3.459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
FounderFubon CSI 500 1.589 1.589 1.545 1.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCB Principal ChiNext 1.727 1.727 1.689 1.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Life AMP CSI 500 1.38 1.38 1.371 1.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern SSE 380 1.931 1.931 1.887 1.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
DaCheng SZSE Component 16.44 16.44 16.25 16.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI Financials 2.254 2.254 2.25 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HuaAn SSE Industry Top 4.18 4.18 4.16 4.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
New China MSCT China A 1.854 1.854 1.844 1.859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fortune SG SSE 180 Value 6.65 6.65 6.64 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HFT SSE Pledge City Bond 96.14 96.14 96.03 96.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICBCCS SSE Central SOE 50 2.193 2.193 2.177 2.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fullgoal CSI SOEs OBOR ETF 1.202 1.202 1.198 1.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI Consumer Staples 5.23 5.23 5.15 5.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest SZSE Fundamental 120 2.649 2.649 2.64 2.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest SZSE SME-CHINEXT 400 1.929 1.929 1.927 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HFT SSE Cyclical Industry 50 4.58 4.58 4.48 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
NanHua CSI Hangzhou Bay Area 1.847 1.847 1.842 1.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BOCOM SSE 180 Corp Governance 1.562 1.562 1.533 1.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HFT SSE 10-Y Local Gover Debt 102.74 102.74 102.69 102.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Universal SZSE 300 Price 2.029 2.029 2.019 2.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI Medical And Health 2.22 2.22 2.2 2.263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC SSE Health Care Sector 3.221 3.221 3.17 3.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CIB SSE Dividend Low Volatility 1.07 1.07 1.065 1.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping-An CSI PingAn 5-10y CGB BM 104.1 104.1 104.1 104.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC CSI Sichuan SOEs Reform 1.583 1.583 1.573 1.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fullgoal Growth Enterprise Index 1.98 1.98 1.97 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCB Principal SZSE Fundamental 60 6.08 6.08 6.01 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HFT SSE Non-cyclical Industry 100 4.55 4.55 4.5 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Hua An MSCI China A International 1.718 1.718 1.712 1.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Founder Fubon SZSE 100 PRICE INDEX 2.313 2.313 2.291 2.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai 10-Year China Treasury Note 110.41 110.41 110.34 110.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Huatai-PineBridge SSE Mid-small Cap 5.53 5.53 5.49 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI Well-off Industry 0.717 0.717 0.715 0.724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GuoTai SSE Deliverable 5 Treasury Bond 121.52 121.52 121.51 121.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCB Principal SSE Social Responsibility 2.521 2.521 2.521 2.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping An UOB MSCI China A Minimum Volatility 1.495 1.495 1.477 1.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC SSE Collateralize MHG Credit Bd 3 5 108.3 108.3 108.3 110.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping An-UOB MSCI China A-share International 1.698 1.698 1.698 1.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CMF SZSE Electronic Info And Media Industry TMT 50 7.2 7.2 7.16 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI 100 1.561 1.561 1.556 1.577 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI 500 1.865 1.865 1.857 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GuoTai Gold 3.58 3.58 3.57 3.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
SWS MU SSE 50 4.18 4.18 4.18 4.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund ChiNext 2.814 2.814 2.792 2.845 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICBCCS CSI 300 5.34 5.34 5.34 5.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI 300 5.31 5.31 5.3 5.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI 500 6.97 6.97 6.95 7.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guangfa CSI Media 0.836 0.836 0.832 0.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fullgoal CSI Value 1.591 1.591 1.591 1.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI Medical ETF 2.1 2.1 2.07 2.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bosera S&P 500 QDII 2.326 2.326 2.326 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest CSI RAFI 50 1.173 1.173 1.171 1.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping An UOB CSI 300 5.5 5.5 5.46 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCB Principal SSE 50 1.529 1.529 1.518 1.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI Raw materials 1.093 1.093 1.088 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICBCCS SZSE Dividend 2.882 2.882 2.856 2.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund Seeded CSI 300 2.425 2.425 2.423 2.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Life AMP CSI 300 1.397 1.397 1.387 1.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI 500 7.06 7.06 7.04 7.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CMF SSE Consumption 80 9.79 9.79 9.65 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
DaCheng SZSE Growth 40 1.58 1.58 1.555 1.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GuoTai NASDAQ 100 QDII 4.25 4.25 4.24 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI Bank 1.301 1.301 1.297 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC China Secs 500 3.283 3.283 3.271 3.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC Hang Seng QDII 1.515 1.515 1.515 1.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC SHK Hang Sheng 2.752 2.752 2.752 2.789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund CSI Dividend ETF 1.133 1.133 1.131 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fortune SG CSI Bank ETF 1.241 1.241 1.239 1.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai CSI Bio-medicine 1.896 1.896 1.872 1.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest FuShi China A50 1.845 1.845 1.84 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HORIZON Fushi ChinaA 50 1.887 1.887 1.884 1.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern Hang Seng 2.712 2.712 2.712 2.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Universal CSI Bank 1.262 1.262 1.258 1.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Harvest ChiNext ETF Fund 1.581 1.581 1.56 1.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI Shrs Tech Info ETF 1.33 1.33 1.325 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai CSI Computer Index 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Huatai-PineBridge CSI 300 5.33 5.33 5.32 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Huatai-PineBridge CSI 500 1.534 1.534 1.529 1.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Penghua CSI Defense Index 1.873 1.873 1.861 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund CSI 300 Health Care 3.028 3.028 2.978 3.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund CSI Security Agency 1.077 1.077 1.074 1.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GTJA Allianz SSE Commodity 2.75 2.75 2.75 2.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ICBC CS SZSE CHINEXT Price 1.69 1.69 1.684 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bosera SSE Natural Resource 0.857 0.857 0.852 0.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bosera SZSE Fundamental 200 2.564 2.564 2.542 2.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC MSCI China A Share 1.806 1.806 1.8 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
TianHong CSI Electronic ETF 1.211 1.211 1.211 1.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fullgoal CSI Consumer 50 ETF 1.744 1.744 1.721 1.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern SZSE Component 1.663 1.663 1.648 1.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai Semiconductor Industry 1.182 1.182 1.182 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HuaAn Global Leading DAX QDII 1.122 1.122 1.122 1.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Hutai-PineBridge MSCI China A 1.711 1.711 1.71 1.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern Hang Seng China 1.037 1.037 1.037 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC SSE Financials Sector 2.221 2.221 2.219 2.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fortune SG CSI Security Agency 1.051 1.051 1.047 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Huatai-PineBridge SSE Dividend 2.638 2.638 2.636 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Invesco Great Wall CSI TMT 150 1.703 1.703 1.695 1.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC CSI New En Car Ind ETF 1.52 1.52 1.491 1.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCB Principal MSCI China A Index 1.553 1.553 1.549 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Universal CSI Shanghai SOE 0.911 0.911 0.911 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GF CSI Envirnmt Protect Inds ETF 1.225 1.225 1.201 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai CSI Coal&Consum Fuels ETF 1.278 1.278 1.271 1.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC CSI 5G Communication ETF 1.119 1.119 1.111 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund MSCI China A Inclusion RMB 1.736 1.736 1.732 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HuaAn Shanghai Stock Exchange 180 4.39 4.39 4.38 4.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Penghua CSI Alcoholic Drink Index 2.435 2.435 2.381 2.467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HuaAn CSI Pharm & Biotech Industry 2.389 2.389 2.343 2.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CCBPrincipal HK HangSeng China Corp 0.999 0.999 0.997 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fortune SG CSI Technology Top Index 1.77 1.77 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC Nasdaq 100 Index ETF (QDII) 1.05 1.05 1.048 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fortune SG CSI Medical Service Index 0.799 0.799 0.789 0.812 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GTJA Allianz CSI Fully Semiconductor 1.98 1.98 1.977 2.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
GuoTai CSI National Defense Industry 1.158 1.158 1.157 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC Strategic Emerging Component 2.178 2.178 2.16 2.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund CSI China Ovsea Net 50 QDII-ETF 2.27 2.27 2.27 2.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Huatai PineBridge CSI Dividend Low Vol 1.37 1.37 1.369 1.386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
E Fund Hang Seng China Enterprises QDII 1.218 1.218 1.218 1.238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Guotai CSI All Share Communications ETF 1.014 1.014 1.003 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping-An UOB Hang Seng China Enterprises 1.069 1.069 1.069 1.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Yinhua CSI Brand Name Drug Industry ETF 1.389 1.389 1.366 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC Small & Medium Enterprise Board 4.79 4.79 4.76 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
ChinaAMC SZSE ChiNext Low Vol Blue Chips 0.637 0.637 0.63 0.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Invesco Great Wall MSCI China A Inclusion 1.63 1.63 1.624 1.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ping-An CSI New Energy Vehicles Indus Idx 1.947 1.947 1.92 1.968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI SWS Non-Ferrous Metal  1.145 1.145 1.137 1.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI 500 Information Technology 0.983 0.983 0.98 0.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Fullgoal Hang Seng China Enterprises Index Fd 1.027 1.027 1.027 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
HuaAn CES Hong Kong Stock Through Selected 100 1.172 1.172 1.172 1.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China Southern CSI All Share Banking & Brokerage 1.088 1.088 1.086 1.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bosera CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.178 1.178 1.177 1.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.182 1.182 1.178 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Bosera SSE Super Large-Cap 3.93 3.93 3.93 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
GF CSI JingJinJi Development 0.833 0.833 0.83 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Yinhua CSI Central Enterprises Structure Adjustmen 1.241 1.241 1.241 1.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Yinhua MSCI China A RMB Index 1.503 1.503 1.499 1.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
ChinaAMC SSE Consumer Staples Sector 5.68 5.68 5.6 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Hua An CSI 500 Sector Neutral Low-Vol Idx 1.36 1.36 1.359 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
E Fund SZSE 100 7.95 7.95 7.88 8.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
ChinaAMC CSI 300 5.33 5.33 5.32 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
GuoTai SSE 180 Financial 1.2 1.2 1.19 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
E Fund CSI National Defense 1.315 1.315 1.31 1.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Fortune SG CSI National Defense 1.18 1.18 1.177 1.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Hwabao WP CSI Electronic 50 ETF 0.975 0.975 0.973 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
HuaAn Yi Fu Gold 3.61 3.61 3.61 3.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
ChinaAMC SZSE ChiNext Momentum Growth 0.644 0.644 0.638 0.654 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
GuoTai CSI All Share Investment Banking & Brokerag 1.098 1.098 1.094 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
ICBCCS Shanghai 50 3.83 3.83 3.83 3.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۳۱
Fullgoal SSE Composite 0.98 0.98 0.98 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۳۱
AXA SPDB CSI High Dividend Yield Select Idx Fd 1.353 1.353 1.353 1.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۳۱
Hony Horizon CNI Leading Private-owned Enterprises 1.923 1.923 1.889 1.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۳۱
ChinaAMC China 50 3.75 3.75 3.75 3.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۹:۳۱
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 116 116 115.33 116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Golden Eagle Cash Gain Money Market Fund E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Rongtong Money Market Fund E 99.98 99.98 99.98 99.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۵:۳۱
Guotai ShunLi Trading Money Market Fund 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۵:۳۱
HuaTai Securities ZiJin TianTianJin Money Market A 100.02 100.02 100.02 100.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۵:۳۱
China Life AMP Money Market 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp 10.28 10.28 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۵:۳۱
China Southern CSI 500 Raw Materials 1.227 1.227 1.22 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۱۱:۳۱
China Southern CSI 500 Industrial 0.749 0.749 0.726 0.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ ساعت ۱۱:۰۲
China Southern CSI 500 Pharm 1.618 1.618 1.618 1.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
China Fund CSI Beijing 50 1.243 1.243 1.211 1.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
China AMC CSI Central Enterprises Structure Adjust 1.135 1.135 1.135 1.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Yinhua SSE 50 Equal Weight 1.76 1.76 1.76 1.765 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۹:۰۱
Penghua SSE POE 50 2.177 2.177 2.144 2.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۳:۰۵
Penghua SZSE Non-SOE 4.92 4.92 4.72 4.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۱۲:۰۱
Lion SSE Emerging Industries 1.058 1.058 0.022 1.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی