شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلغارستان
بلغارستان

BGN/USD

0.5624
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:08:10
0 (0.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.50%)
نوسان سالیانه

BGBX40

578
قیمت روز
1 (0.25%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 16:33:52
18 (3.19%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.02%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.971 - 0.971 0.971 0.01 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۲