برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1935
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:36:13
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

221
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
8 (3.49%)
تغییر ۳ ماهه
9 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
15 (6.36%)
نوسان سالیانه

Tag Along

21,062
قیمت روز
75 (0.36%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:33:47
674 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
1,449 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
3,993 (23.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 68.87 68.87 68.87 68.87 0.11 0.16% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۰۵
IT Now Id Etf Ima-b Fundo De índice 81.28 81.28 81.28 81.28 0.03 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۰۵
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund ETF 12.86 12.86 12.86 12.86 0.03 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۶:۰۵
It Now ISE 40.68 40.8 40.68 40.8 0.12 0.30% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now IDIV 69.47 69.5 69.47 69.53 0.10 0.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now IFNC 115.95 115.59 115.46 115.95 1.08 0.94% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now IGCT 55.8 55.92 55.8 55.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
CAIXA Ibovespa 122.06 121.61 121.61 122.06 0.06 0.05% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend Ibovespa 12.42 12.41 12.39 12.42 0.05 0.40% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Ishares Ibovespa 119.76 119.84 119.59 119.84 0.46 0.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now SP500 TRN 241.79 240.11 240.11 241.79 1.03 0.43% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend MSCI Europa 10.95 10.87 10.87 10.95 0.05 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
iShares IBrX Brasil 106.45 105.76 105.76 106.45 0.81 0.77% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now PIBB IBrX-50 218.15 217.46 217.46 218.15 0.55 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Hashdex Nasdaq Crypto 34.28 34.19 34.19 34.29 0.07 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend IFIX Fundo de Índice 10.14 10.1 10.1 10.14 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 144.23 144.46 144.23 144.46 0.31 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Fundo de Invest Ishares SP 500 248.9 247.42 247.02 248.9 1.92 0.78% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Safra Ibovespa Fundo de Indice 95.91 95.84 95.62 95.91 0.48 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 64.04 63.81 63.81 64.04 0.37 0.58% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now Ibovespa Fundo De Indice 125.28 125.26 124.96 125.28 0.60 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
IT Now Morningstar XT Healthcare 53.04 52.7 52.7 53.04 0.15 0.28% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
QR CME CF Bitcoin Reference Rate 12.24 12.35 12.24 12.45 0.14 1.14% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 9.94 9.95 9.94 9.96 0.05 0.50% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now Small Cap Fundo de indice 75.49 75.22 75.11 75.49 0.53 0.71% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 124.91 124.84 124.52 124.91 0.65 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice 10.8 10.79 10.77 10.8 0.04 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now MSCI USA IMI Millenials Select 50 54.65 54.47 54.47 54.65 0.29 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
It Now MSCI USA Genomic Innovation Select 50 53.5 53.43 53.43 53.5 0.25 0.47% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 8.58 8.69 8.56 8.69 0.09 1.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۳۳
IT Now NYSE Fang + 48.47 48.37 48.37 48.47 0.38 0.79% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Ishares Gold Trust BDR 44.43 44.43 44.43 44.43 0.03 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI China BDR 43.89 43.79 43.79 43.89 0.56 1.29% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Ishares Core S&P 500 BDR 57.01 57 57 57.01 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI ACWI ETF BDR 52.64 52.58 52.58 52.64 0.10 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI Eurozone BDR 64.04 64.01 64.01 64.04 0.04 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
It Now S&P Kensho Moonshots 45.29 45.29 45.29 45.29 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI United Kingdom BDR 56.26 56.29 56.26 56.29 0.06 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 10.63 10.66 10.63 10.66 0.02 0.19% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 52.02 51.99 51.99 52.02 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 44.27 44.21 44.21 44.27 0.24 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱:۰۴
It Now IMAT 68.32 68.32 68.32 68.32 0.25 0.37% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
BB SP Dividendos 89.2 89.2 89.2 89.2 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Japan BDR 43.56 43.56 43.56 43.56 0.21 0.48% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Global Tech BDR 9.97 9.97 9.97 9.97 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Germany BDR 59.51 59.51 59.51 59.51 0.35 0.59% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares S&P 500 Value BDR 50.77 50.77 50.77 50.77 0.06 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Select Dividend BDR 59.94 59.94 59.94 59.94 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares U.S. Financials BDR 28.32 28.32 28.32 28.32 0.02 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares U.S. Technology BDR 15.21 15.21 15.21 15.21 0.12 0.80% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
Ishares Global Infrastructure BDR 59.52 59.52 59.52 59.52 0.12 0.20% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 47.48 47.48 47.48 47.48 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 115.08 115.08 115.08 115.08 0.30 0.26% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 120.4 120.4 120.4 120.4 0.28 0.23% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI Europe ETF 49.8 49.8 49.8 49.8 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares MSCI Emerging Markets 43.51 43.51 43.51 43.51 0.29 0.67% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Core MSCI Emerging Markets BDR 53.4 53.4 53.4 53.4 0.22 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۳۵
iShares Silver Trust BDR 39.56 39.56 39.1 40.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۰:۰۷
iShares Global Healthcare BDR 55.05 55.05 55 55.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 55.85 55.85 55.18 56.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
iShares Core S&P Small-Cap BDR 69.77 69.77 69.73 70.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۰۵
iShares U.S. Medical Devices ETF BDR 9.16 9.16 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۲:۳۴
iShares S&P 500 Growth BDR 48.16 48.16 48.16 48.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۱:۰۴
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 52.9 52.9 52.9 54.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 52.84 52.84 52.84 52.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۳۳
ishares Us Aerospace & Defense BDR 27.95 27.95 27.95 27.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۹:۰۴
iShares Core Dividend Growth BDR 53.86 53.86 53.86 53.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۳۳
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 45.09 45.09 45.09 45.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۸:۰۴
iShares Europe BDR 56 56 55.28 56.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۲:۰۵
iShares U.S. Financial Services BDR 47.64 47.64 47.64 47.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۹:۳۳
iShares MSCI USA Size Factor BDR 45.57 45.57 45.57 45.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۰:۳۴
Fdo Inv Imob VBI Logístico 105.9 105.9 105.89 105.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۴:۵۵
XP MALLS FDO INV IMOB FII 105 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Fundo de FI Imobiliario Kinea FII 94.75 94.75 94.75 94.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Im 77.98 77.98 77.98 77.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia 97.99 97.99 97.99 97.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۶
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 109.6 109.6 109.6 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 102.5 102.5 102 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۳:۰۶
FI Imobiliario - Ourinvest Fundo de Fundos 92 92 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۸
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Inve 2.89 2.89 2.88 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۶
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI 15.8 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Votorantim Securities Master FII-FII 85.1 85.1 85.1 85.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی