خبر
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1926
قیمت روز
0 (0.47%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 21:20:44
0 (3.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

210
قیمت روز
1 (0.48%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:53
18 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
18 (7.89%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,658
قیمت روز
178 (0.91%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 20:49:09
3,293 (20.12%)
تغییر ۳ ماهه
435 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
1,322 (7.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IDIV 73.72 73.9 73.4 73.95 0.33 0.45% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now IFNC 113.44 113.61 112.14 114 1.51 1.35% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now IMAT 50.98 50.88 50.87 51.53 0.09 0.18% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Trend Ibovespa 11.72 11.73 11.65 11.76 0.09 0.77% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Ishares Ibovespa 112.93 113.11 112.31 113.12 0.88 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now SP500 TRN 209.19 208.53 207.94 209.65 0.13 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
IT Now NYSE Fang + 33.07 33.06 32.72 33.42 0.11 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now PIBB IBrX-50 204.26 204.99 202.62 204.99 1.76 0.87% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Global X Uranium BDR 36.24 36.48 36.24 36.96 0.88 2.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Hashdex Nasdaq Crypto 18.12 18.13 17.94 18.13 0.06 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares MSCI ACWI BDR 42.51 42.45 42.33 42.51 0.05 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Hashdex DeFi Index FDI 21 21.08 20.3 21.08 0.10 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Ishares Gold Trust BDR 42.25 42.28 42.25 42.48 0.15 0.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares MSCI India BDR 54.07 54.15 53.79 54.2 0.07 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
BTG Pactual S&P 500 FDI 8.35 8.36 8.35 8.4 0.07 0.84% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares U.S. Energy BDR 75.81 75.82 74.6 75.82 1.50 2.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Ishares Core S&P 500 BDR 49.01 49 48.83 49.01 0.07 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
IT Now S&P Kensho Hydrogen 42.33 42.19 42.16 44.28 0.16 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Indice De Acoes Tech Brasil 4.18 4.2 4.15 4.2 0.01 0.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Trend IFIX Fundo de Índice 10.55 10.54 10.54 10.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 110.23 110.32 109.44 110.35 0.10 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Fundo de Invest Ishares SP 500 214.82 214.71 213.86 215.4 0.37 0.17% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares 20+ Year Treasury Bond 35.68 35.7 35.67 35.7 0.03 0.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Investo MSCI US Real Estate FDI 33.28 33.1 33.1 33.91 0.34 1.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now Ibovespa Fundo De Indice 118.04 118.28 117.14 118.28 0.88 0.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
iShares Core Dividend Growth BDR 48.45 48.34 48.34 48.45 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now Small Cap Fundo de indice 57.55 57.61 57.27 57.61 0.04 0.07% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
QR CME CF Bitcoin Reference Rate 6.58 6.56 6.47 6.58 0.06 0.92% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Inter EQI Teva Great Market Gurus 9.51 9.5 9.4 9.51 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 117.65 117.84 116.9 117.85 0.87 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 8.7 8.66 8.52 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Hashdex Smart Contract Platforms FDI 18.44 17.5 17.5 18.44 0.34 1.88% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Investo MSCI US Technology FDI no Ext 7.66 7.64 7.6 7.66 0.04 0.52% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now Russell 1000 Green Revenues 50 48.23 48 48 48.45 1.71 3.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice 8.32 8.31 8.25 8.32 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
BTG Pactual Teva Acoes Commodities Brasil 10.77 10.78 10.56 10.86 0.14 1.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Investo Vaneck Crypto Compare M&E Leaders 26.74 26.5 26.45 26.74 0.26 0.98% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de indice 6.14 6.1 6.1 6.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FDI 20.58 20.38 20.22 20.58 0.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FDO DE IND IE 5.11 5.07 5.02 5.11 0.01 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 5.71 5.72 5.7 5.73 0.06 1.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE IND 24.75 24.59 24.54 24.75 0.05 0.20% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
QR Bloomberg Defi Fundo de Indice - Investimento n 3.9 3.92 3.77 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۴۹
It Now IGCT 51.23 51.04 50.77 51.23 0.41 0.81% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
CAIXA Ibovespa 114.88 114.52 114.05 114.88 1.08 0.95% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
BB SP Dividendos 90.3 90.97 90.3 90.97 0.71 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares IBrX Brasil 98.05 97.99 97 98.05 0.55 0.56% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares Global Tech BDR 7.76 7.74 7.72 7.76 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Trend Crsp U.S. Large Cap 8.12 8.11 8.08 8.17 0.05 0.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares S&P 500 Growth BDR 39.25 39.3 39.25 39.37 0.15 0.38% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares Select Dividend BDR 58.42 58.45 58.25 58.6 0.19 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares U.S. Financials BDR 24.78 24.81 24.78 24.81 1.23 5.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares U.S. Technology BDR 11.51 11.48 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Investo FTSE Global Equities FDI 75.06 74.8 74.66 75.06 0.09 0.12% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Trend Small Caps Fundo de Indice 7.44 7.4 7.4 7.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Trend MSCI Mercados Emergentes IE 6.87 6.85 6.85 6.88 0.03 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Bb Etf Iagro Ffs B3 Fundo de Indice 48.07 48.09 48.07 48.73 0.38 0.79% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 37.95 37.79 37.79 37.96 1.01 2.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 100.68 100.53 100.53 100.68 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
Investo Gl Vi Ga & Es Fdo Inv De Indice Ie 55.08 55 55 55.91 0.61 1.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۲۰:۲۲
iShares MSCI China BDR 29 29 29 29 0.28 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Trend MSCI Europa 8.06 8.04 8.03 8.16 0.11 1.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BTG Pactual Smll B3 FDI 8.33 8.35 8.33 8.35 0.08 0.96% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Silver Trust BDR 32.59 32.48 32.2 33.29 0.89 2.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Core MSCI EAFE BDR 35.88 35.7 35.7 35.88 0.19 0.53% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
It Now S&P Kensho Moonshots 18.98 18.85 18.85 19.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Core MSCI Europe ETF 35.97 35.94 35.94 35.97 0.35 0.97% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Global Healthcare BDR 51.07 51.07 51.07 51.07 0.45 0.89% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 9.46 9.48 9.44 9.49 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares 7-10 Year Treasury Bond BDR 50.3 50.3 50.3 50.3 0.05 0.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares Core MSCI Emerging Markets BDR 39.03 38.98 38.98 39.03 0.23 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
Trend MSCI Emerging Markets ESG Fdo Inv Ind Ie 6.56 6.55 6.41 6.57 0.22 3.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 103.75 103.7 103.7 104.71 0.45 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۴۸
iShares MSCI Brazil BDR 56.6 56.27 56.27 56.6 0.21 0.37% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Core US REIT BDR 41.5 41.5 41.5 41.5 0.95 2.29% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 42.06 42.38 42.06 42.38 0.25 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
Ishares Global Infrastructure BDR 56.21 55.96 55.96 56.21 0.15 0.27% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
ETF Trigono Teva Acoes Micro Cap / Small Cap FDI 40.79 40.8 40.71 41.7 0.45 1.10% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 59.95 59.9 59.89 60.02 0.26 0.44% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۹:۱۹
iShares MSCI Japan BDR 33.05 33.05 33.05 33.05 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Global REIT BDR 37.3 37.38 37.3 38.4 0.55 1.47% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI Canada BDR 42.1 42.78 42.1 42.78 0.73 1.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Trend FTSE US Reits FDI 8.52 8.53 8.29 8.54 0.30 3.65% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Hashdex Crypto Metaverse 41.5 42.52 41.5 42.52 1.01 2.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI EAFE Growth 39.63 39.63 39.63 39.63 1.49 3.76% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI Germany BDR 36.02 36.02 36.02 36.02 0.49 1.36% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI Australia BDR 35.84 35.91 35.84 35.91 0.43 1.21% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI EAFE Value BDR 34.96 35.24 34.96 35.24 0.93 2.73% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Safra Mulheres na Lideranca 114.13 114.28 114.13 114.28 0.13 0.11% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares Core S&P Small-Cap BDR 59.65 59.66 59.65 59.78 0.73 1.24% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares ESG Aware MSCI USA BDR 43.21 43.34 43.21 43.34 0.06 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI United Kingdom BDR 47.45 47.46 47.45 47.94 0.96 2.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Empiricus Teva Criptomoedas Top20 5.12 5.11 5.11 5.13 0.03 0.59% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI USA Min Vol Factor BDR 44.63 44.61 44.61 44.63 0.73 1.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares U.S. Medical Devices ETF BDR 7.39 7.39 7.39 7.39 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
Investo Global Agribusiness Fdo Inv Ind Ie 90.64 91.05 90.64 91.24 0.25 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
INVESTO S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMEN 92.68 93.52 92.68 93.52 0.61 0.66% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۴۷
iShares MSCI EAFE BDR 38.09 38.42 38.09 38.42 0.41 1.08% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Global X NASDAQ 100 Covered Call 28.09 28 28 28.09 0.08 0.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
IT Now Morningstar XT Healthcare 48.02 48.19 47.1 48.19 1.91 4.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
It Now MSCI USA IMI Millenials Select 50 37.5 38.44 37.5 38.44 1.70 4.75% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 43.34 43.42 43.34 43.42 0.06 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 31.8 31.8 31.8 31.8 0.10 0.32% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
Trend MSCI US Technology Fdo Inv De Índice 10 10.04 10 10.04 0.03 0.30% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
It Now MSCI USA Genomic Innovation Select 50 33.27 33.33 33.27 33.33 0.13 0.39% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond 54.05 54.3 54.05 54.3 0.18 0.33% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۸:۱۹
It Now ISE 35.92 36.72 35.92 36.72 0.08 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Trend MSCI Asia Ex-Jap 6.83 6.8 6.79 6.83 0.05 0.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
iShares S&P 500 Value BDR 46.92 46.77 46.77 46.92 0.53 1.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Investo S&P Biotech Sel Industry 67.09 67.68 67.09 67.68 1.84 2.82% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
Investo Bluestar 5G Communications Index FDI 73.88 74.37 73.88 74.38 0.10 0.14% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۱۷:۴۷
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 75.18 75.25 75.18 75.25 0.07 0.09% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۴۷
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 84.41 84.01 84.01 84.41 0.40 0.48% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۴۷
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 13.47 13.39 13.39 13.47 0.08 0.60% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۸:۴۷
iShares MSCI Mexico BDR 59.57 59.57 59.57 59.57 1.02 1.74% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares Russell 2000 BDR 45.49 45.49 45.49 45.49 1.59 3.62% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares Latin America 40 BDR 44.62 44.62 44.62 44.62 0.19 0.43% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares MSCI Switzerland BDR 40.63 40.63 40.63 40.63 1.61 4.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares MSCI Emerging Markets 31.52 31.52 31.52 31.52 0.93 3.04% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares MSCI USA Value Factor 45.28 45.28 45.28 45.28 1.53 3.50% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
Safra Ibovespa Fundo de Indice 89.54 89.54 89.54 89.54 0.12 0.13% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares Russell 1000 Growth BDR 45.85 45.85 45.85 45.85 1.36 3.06% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
iShares Core S&P Mid-Cap ETF BDR 60.49 60.49 60.49 60.49 0.13 0.22% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
Trend MSCI Eafe ESG Fdo Inv Indice Ie 7.07 7.07 7.07 7.07 0.29 4.28% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice 93.01 93.01 93.01 93.01 0.50 0.54% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
Trend MSCI USA ESG Fdo De Inv De IndiceIe 7.41 7.41 7.41 7.41 0.05 0.68% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۴۶
It Now ISE 36 36 36 36.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now IDIV 73.53 73.53 73.53 75.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now IFNC 112.1 112.1 112.02 113.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now IGCT 50.82 50.82 50.79 51.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now IMAT 50.99 50.99 50.12 51.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
CAIXA Ibovespa 113.8 113.8 113.8 115.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now SP500 TRN 209.9 209.9 203.45 209.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend MSCI Europa 8.15 8.15 7.84 8.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
IT Now NYSE Fang + 33.18 33.18 32.51 33.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now PIBB IBrX-50 202.93 202.93 202.21 205.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Global X Uranium BDR 36.96 36.96 35.76 36.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Hashdex Nasdaq Crypto 18.14 18.14 17.8 18.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI EAFE BDR 38.42 38.42 37.02 38.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Ishares Gold Trust BDR 42.25 42.25 41.85 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI India BDR 53.79 53.79 53.13 53.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend MSCI Asia Ex-Jap 6.78 6.78 6.58 6.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BTG Pactual S&P 500 ETF 8.4 8.4 8.24 8.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Brazil BDR 56.27 56.27 56.26 56.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Canada BDR 42.78 42.78 41.37 42.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Mexico BDR 59.57 59.57 58.55 59.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend FTSE US Reits FDI 8.22 8.22 8.15 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Germany BDR 36.51 36.51 34.86 36.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Russell 2000 BDR 45.49 45.49 43.9 45.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Silver Trust BDR 33.29 33.29 32.8 33.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares S&P 500 Value BDR 46.77 46.77 45.66 46.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Semiconductor BDR 44.53 44.53 42.52 44.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend Crsp U.S. Large Cap 7.99 7.99 7.92 8.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Global X SuperDividend BDR 21.12 21.12 20.31 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Australia BDR 35.84 35.84 34.91 35.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares S&P 500 Growth BDR 39.37 39.37 38.39 39.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
IT Now S&P Kensho Hydrogen 42.49 42.49 41.24 42.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI EAFE Value BDR 35.24 35.24 34.03 35.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Select Dividend BDR 58.6 58.6 57.11 58.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares U.S. Technology BDR 11.54 11.54 11.13 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now S&P Kensho Moonshots 18.98 18.98 17.99 19.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Safra Mulheres na Lideranca 114.05 114.05 114.05 115.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend IFIX Fundo de Índice 10.62 10.62 10.5 10.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Core MSCI Europe ETF 36.32 36.32 34.94 36.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Latin America 40 BDR 44.62 44.62 44.2 44.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Switzerland BDR 40.63 40.63 39.02 40.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Core S&P Small-Cap BDR 59.78 59.78 57.91 59.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares ESG Aware MSCI USA BDR 43.34 43.34 42.27 43.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Safra Ibovespa Fundo de Indice 89.42 89.42 89.42 90.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 59.69 59.69 59.57 60.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Investo MSCI US Real Estate FDI 34.15 34.15 33.3 34.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI United Kingdom BDR 47.94 47.94 46.49 47.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Russell 1000 Growth BDR 45.85 45.85 44.49 45.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Short Treasury Bond BDR 57.64 57.64 55.81 57.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Core Dividend Growth BDR 48.34 48.34 47.26 48.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Core S&P Mid-Cap ETF BDR 60.49 60.49 58.52 60.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 42.38 42.38 41.19 42.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now Small Cap Fundo de indice 57.68 57.68 57.37 58.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
QR CME CF Bitcoin Reference Rate 6.55 6.55 6.39 6.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend Small Caps Fundo de Indice 7.35 7.35 7.35 7.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Empiricus Teva Criptomoedas Top20 5.13 5.13 5.09 5.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
ETF Indice de Ações Tech Brasil 4.15 4.15 4.06 4.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI USA Value Factor BDR 45.28 45.28 43.75 45.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend MSCI Mercados Emergentes IE 6.79 6.79 6.6 6.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 116.8 116.8 116.8 118.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI USA Min Vol Factor BDR 44.61 44.61 43.9 44.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 37.96 37.96 36.94 37.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 8.63 8.63 8.42 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
ETF Investo FTSE Global Equities BDR 75.3 75.3 72.8 75.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Global X NASDAQ 100 Covered Call BDR 28 28 27.45 28.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Investo MSCI US Technology FDI no Ext 7.6 7.6 7.41 7.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend ETF Nasdaq 100 Fundo de Índice 8.3 8.3 8.1 8.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
nter EQI Teva Grandes Gurus do Mercado 9.52 9.52 9.52 9.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BTG Pactual B3 Ibovespa Fundo de indice 92.48 92.48 92.48 93.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BTG Pactual Teva Ações Commodities FDI 10.63 10.63 10.63 10.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Investo Vaneck Crypto Compare M&E Leaders 26.48 26.48 26.41 27.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 73.52 73.52 71.97 73.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend MSCI USA ESG Fdo De Inv De IndiceIe 7.36 7.36 7.19 7.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Investo Gl Vi Ga & Es Fdo Inv De Indice Ie 55.69 55.69 53.05 55.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 43.42 43.42 42.28 43.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BTG Pactual S&P/B3 Ingenius Fundo de indice 6.14 6.14 5.98 6.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Hashdex Nasdaq Ethereum Reference Price FDI 20.69 20.69 20.25 20.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend MSCI US Technology Fdo Inv De Índice 9.97 9.97 10 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Investo Bluestar 5G Communications Index FDI 73.78 73.78 71.73 74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now MSCI USA Genomic Innovation Select 50 33.14 33.14 32.27 33.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FDO DE IND IE 5.11 5.11 4.99 5.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
ETF Trigono Teva Acoes Micro Cap / Small Cap FDI 41.27 41.27 41.22 41.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 104.2 104.2 103.87 106 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 5.66 5.66 5.44 5.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE IND 24.75 24.75 23.94 24.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond BD 54.3 54.3 54.3 54.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
QR Bloomberg Defi Fundo de Indice - Investimento n 3.9 3.9 3.8 3.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Trend Ibovespa 11.64 11.64 11.63 11.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Ishares Ibovespa 112.05 112.05 112.05 114.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 110.25 110.25 110 111.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
iShares MSCI Emerging Markets 36.61 36.61 35.45 36.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Fundo de Invest Ishares SP 500 214.94 214.94 209.14 215 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
It Now Ibovespa Fundo De Indice 117.22 117.22 117.16 119.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ساعت ۰:۲۱
Global X SuperDividend 21.12 21.12 20.98 21.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
iShares Semiconductor BDR 44.53 44.53 44.53 44.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
iShares Short Treasury Bond BDR 57.64 57.64 55.81 57.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond 47.6 47.6 47.55 47.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۴۸
BB SP Dividendos 91.01 91.01 90.76 92.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares IBrX Brasil 97.5 97.5 97.14 98.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares MSCI ACWI BDR 42.56 42.56 41.39 42.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Hashdex DeFi Index FDI 21 21 20 21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares MSCI China BDR 28.72 28.72 27.73 28.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares MSCI Japan BDR 33.07 33.07 32.3 33.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares Global Tech BDR 7.75 7.75 7.52 7.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ishares Core S&P 500 BDR 48.93 48.93 47.71 49.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares Core MSCI EAFE BDR 36.07 36.07 34.81 36.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 9.47 9.47 9.34 9.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
Ishares Global Infrastructure BDR 56.36 56.36 55.27 56.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares U.S. Medical Devices ETF BDR 7.38 7.38 7.2 7.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 100.7 100.7 100.7 101.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
INVESTO S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMEN 93.29 93.29 90.27 93.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۳:۱۷
iShares U.S. Energy BDR 74.31 74.31 70.8 74.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core US REIT BDR 42.45 42.45 41.71 42.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI South Korea 32.66 32.66 31.33 32.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Treasury Bond BDR 39.81 39.81 39.8 39.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Global Financials BDR 41.97 41.97 41.76 44.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Bb Etf Iagro Ffs B3 Fundo de Indice 48.45 48.45 48.45 48.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares Core MSCI Emerging Markets BDR 38.8 38.8 37.76 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Global Min Vol Factor BDR 47.46 47.46 47.46 48.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
Investo Global Agribusiness Fdo Inv Ind Ie 90.89 90.89 88.27 90.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 31.7 31.7 30.7 31.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۱۸
iShares US Treasury Bond BDR 39.81 39.81 39.81 39.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۴۷
iShares MSCI South Korea 32.66 32.66 32.66 32.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۲۲
iShares Global Financials BDR 41.97 41.97 41.76 41.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۲۲
iShares MSCI Global Min Vol Factor BDR 47.46 47.46 47.46 47.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۴۹
iShares Europe BDR 41.66 41.66 40.16 41.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۷
iShares 20+ Year Treasury Bond BDR 35.65 35.65 35.64 35.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۷
iShares 7-10 Year Treasury Bond BDR 50.25 50.25 50.25 50.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۷
iShares Global Healthcare BDR 50.62 50.62 49.9 50.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۰:۱۷
iShares Europe BDR 41.66 41.66 41.66 41.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI World BDR 36.11 36.11 36.11 36.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
Hashdex Crypto Metaverse 42.51 42.51 42.51 43.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
BTG Pactual SMLL B3 8.41 8.41 8.36 8.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
iShares Global REIT BDR 37.85 37.85 37.3 37.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
ishares Us Aerospace & Defense BDR 24.81 24.81 24.54 24.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۱۶
iShares MSCI World BDR 36.11 36.11 36.11 36.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
iShares Global Clean Energy BDR 52.48 52.48 52.48 52.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
ishares Us Aerospace & Defense BDR 24.81 24.81 24.81 24.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۵۰
iShares U.S. Financials BDR 23.55 23.55 23.55 23.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۸
iShares Global Clean Energy BDR 52.48 52.48 50.65 52.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۸
Hashdex Smart Contract Platforms FDI 18.1 18.1 18.1 18.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۸:۱۸
iShares 1-3 Year Treasury Bond BDR 53 53 53 53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۵۱
iShares 1-3 Year Treasury Bond BDR 53 53 53 54.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۷:۲۱
It Now IMA-B5+ 95.71 95.71 95.71 95.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VanEck Steel BDR 42.35 42.35 42.35 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares S&P 100 BDR 42.88 42.88 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Spain BDR 35.89 35.89 35.89 35.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VanEck Gold Miners BDR 43.53 43.53 43.53 43.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI France BDR 35.52 35.52 35.52 35.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Taiwan BDR 37.6 37.6 37.6 37.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Eurozone BDR 42.95 42.95 42.95 42.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Hong Kong BDR 31.85 31.85 31.85 31.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares China Large-Cap BDR 26.8 26.8 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VanEck Social Sentiment BDR 24.73 24.73 24.73 24.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI EAFE Growth BDR 41.12 41.12 41.12 41.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 75.25 75.25 75.25 75.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares ESG Aware MSCI EAFE BDR 37.03 37.03 37.03 37.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI EAFE Small-Cap BDR 35.76 35.76 35.76 35.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI USA ESG Select BDR 43.31 43.31 43.31 43.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Investo S&P Biotech Sel Industry 65.25 65.25 65.25 65.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares ESG MSCI USA Leaders BDR 40.71 40.71 40.71 40.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI USA Size Factor BDR 39.99 39.99 39.99 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 84.01 84.01 84.01 84.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
IT Now Morningstar XT Healthcare 46.11 46.11 46.11 46.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
VanEck Morningstar Wide Moat BDR 43.5 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares 3-7 Year Treasury Bond BDR 53.5 53.5 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares U.S. Financial Services BDR 38.75 38.75 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Exponential Technologies BDR 39.2 39.2 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor BDR 38.28 38.28 38.28 38.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares Currency Hedged MSCI EAFE BDR 41.45 41.45 41.45 41.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
It Now Russell 1000 Green Revenues 50 46.52 46.52 46.52 46.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Trend MSCI Eafe ESG Fdo Inv Indice Ie 6.78 6.78 6.78 6.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 13.39 13.39 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 36.31 36.31 36.31 36.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
It Now MSCI USA IMI Millenials Select 50 35.8 35.8 35.8 35.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Trend MSCI Emerging Markets ESG Fdo Inv Ind Ie 6.34 6.34 6.34 6.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 44.32 44.32 44.32 44.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
INVESTO VANECK MVIS CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT 105.82 105.82 105.82 105.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index B 39.15 39.15 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 44.32 44.32 44.32 44.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۳:۴۷
iShares MSCI France BDR 35.52 35.52 35.32 35.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
iShares MSCI Taiwan BDR 37.6 37.6 37.58 37.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
iShares S&P 100 BDR 42.88 42.88 42.88 42.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
iShares ESG Aware MSCI EAFE BDR 37.03 37.03 37.03 37.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI Hong Kong BDR 31.85 31.85 31.85 32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۱:۱۹
iShares China Large-Cap BDR 26.8 26.8 26.8 26.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۱:۱۹
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 36.31 36.31 36.31 36.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۴۶
iShares ESG MSCI USA Leaders BDR 40.71 40.71 40.71 40.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۰:۲۰
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۱۹
iShares Exponential Technologies BDR 39.2 39.2 39.2 39.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸:۲۲
iShares MSCI Eurozone BDR 42.95 42.95 42.95 43.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۳:۴۶
VanEck Social Sentiment 24.73 24.73 24.73 24.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۷:۵۱
INVESTO VANECK MVIS CRYPTO COMPARE SMART CONTRACT 105.82 105.82 105.82 105.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۰:۲۳
iShares U.S. Financial Services BDR 38.75 38.75 38.75 38.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۱۸
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index B 39.15 39.15 39.15 39.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۲۲:۱۸
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor BDR 38.28 38.28 38.28 38.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
iShares MSCI Spain BDR 35.89 35.89 35.89 35.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۲۱:۴۴
iShares 3-7 Year Treasury Bond BDR 53.5 53.5 53.5 53.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۱۸
iShares MSCI USA ESG Select BDR 43.31 43.31 43.31 43.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۴۶
iShares MSCI USA Size Factor BDR 39.99 39.99 39.99 39.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹:۱۶
iShares Currency Hedged MSCI EAFE BDR 41.45 41.45 41.45 41.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۴۳
VanEck Gold Miners 43.53 43.53 43 43.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ ساعت ۲۲:۴۸
iShares MSCI EAFE Small-Cap BDR 35.76 35.76 35.76 35.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ساعت ۲۰:۴۳
VanEck Morningstar Wide Moat 43.5 43.5 43.5 43.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ ساعت ۰:۴۲
Investo FTSE Global Equities FDI 105.07 105.07 105.07 105.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ساعت ۱۵:۱۵
VanEck Steel 42.35 42.35 42.35 42.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ ساعت ۱۹:۱۴
It Now Ima-b5+ Fundo De índice 95.71 95.71 91.41 95.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ساعت ۵:۱۰
CSOP Huatai-PineBridge CSI Photovoltaic Industry 5.12 5.12 5.12 5.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ساعت ۱۲:۴۲
iShares MSCI Russia BDR 17.95 17.95 17.22 17.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین