برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1893
قیمت روز
0 (1%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:18:08
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.51%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

231
قیمت روز
3 (1.32%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 17:01:47
2 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
14 (5.71%)
تغییر ۶ ماهه
9 (3.75%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,398
قیمت روز
252 (1.24%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:02:56
663 (3.36%)
تغییر ۳ ماهه
3,236 (18.85%)
تغییر ۶ ماهه
7,838 (62.41%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 68.36 68.34 68.18 68.36 0.14 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۶:۰۲
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund ETF 12.79 12.78 12.78 12.82 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۶:۰۲
Fdo Inv Imob VBI Logístico 108 107.66 107.2 109.11 1.15 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۳:۳۷
It Now ISE 39.59 39.91 39.24 40.03 0.30 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now IDIV 68.43 68.52 67.05 69.16 0.27 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now IFNC 112.44 112.22 110.04 114 0.06 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
CAIXA Ibovespa 118.2 117.32 117.03 120.3 1.27 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Ishares Ibovespa 116.04 116.27 114.91 118.13 1.29 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now SP500 TRN 231.86 232 227.74 233.03 1.87 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Trend MSCI Europa 10.99 10.92 10.75 11 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
IT Now NYSE Fang + 44.39 43.87 43.45 44.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now PIBB IBrX-50 211.21 211.78 210.04 216.06 2.79 1.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Hashdex Nasdaq Crypto 50.98 51.28 50.47 58.48 6.73 13.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
iShares BM&FBOVESPA Small Cap 138.1 138.32 137 143 3.73 2.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Fundo de Invest Ishares SP 500 236.35 237.4 232.79 238.51 2.58 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now Ibovespa Fundo De Indice 121.13 121.41 120.03 123.4 1.39 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Trend ETF LBMA Ouro FI Indice IE 10.37 10.4 10.24 10.4 0.04 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now Small Cap Fundo de indice 72.28 72.01 71.3 74.05 1.57 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
ETF Bradesco Ibovespa Fdo De Indice 120.84 120.97 119.65 123.11 1.32 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
Trend ETF MSCI ACWI Fundo de indice 10.49 10.45 10.3 10.57 0.10 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۳۲
It Now IMAT 71.29 71.39 71.28 74.65 2.46 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares Europe BDR 56.5 56.5 55.73 56.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares IBrX Brasil 102.65 102.75 101.4 104.8 1.28 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI China BDR 51.1 50.99 50.66 51.74 0.28 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Japan BDR 43.85 43.82 43.28 45.18 1.50 3.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares Global Tech BDR 54.3 54.15 53.07 55 0.71 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Ishares Core S&P 500 BDR 54.89 54.93 53.77 55.08 0.33 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares MSCI Eurozone BDR 64.98 64.36 63.73 64.98 0.11 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares Select Dividend BDR 64.55 64.3 62.91 66 0.25 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares U.S. Financials BDR 28.69 28.54 28.05 28.76 0.09 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares U.S. Technology BDR 13.33 13.21 13.02 13.83 0.08 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
iShares Core MSCI Europe ETF 50.63 50.56 49.6 50.63 0.07 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 61.94 62.11 61.22 62.94 0.69 1.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
ishares Nasdaq Biotechnology BDR 51.77 51.71 50.45 52 0.36 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Trend ETF MSCI China Fundo de Investimento indice 9.95 9.96 10 9.99 0.10 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۱:۰۲
It Now IGCT 54.19 54.11 53.68 55.7 0.55 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
BB SP Dividendos 90.7 90.76 90.2 93.4 0.71 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Ishares Gold Trust BDR 46.25 46.22 45.46 46.29 0.37 0.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
Trend IFIX Fundo de Índice 10.11 10.07 10.05 10.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
iShares MSCI Emerging Markets 45.96 45.97 45.75 46.93 1.04 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
iShares Core S&P Total US Stock Market BDR 50.02 49.96 48.94 50.35 0.38 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 117.02 116.99 115.77 119.99 1.46 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۰:۳۳
iShares Carbono Eficiente (ICO2) Brasil 112.18 111.82 110.51 112.97 0.66 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor BDR 55.46 55.46 55.46 55.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
iShares MSCI Germany BDR 61.4 61.1 60.13 61.43 0.13 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Global Healthcare BDR 53.46 53.19 52.46 53.46 0.07 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
iShares Core Dividend Growth BDR 53.94 53.94 53.3 53.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
iShares MSCI United Kingdom BDR 58.6 58.75 57.79 58.76 0.72 1.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
iShares S&P 500 Value BDR 51.55 51.55 51.55 51.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۲
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap BDR 55.85 56.25 55.85 57.2 1.46 2.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
Ishares Global Infrastructure BDR 61.59 61.85 61.3 63.64 0.91 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
iShares MSCI USA Quality Factor BDR 44.65 44.65 44.64 44.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core S&P Small-Cap BDR 71.79 71.74 71.19 71.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۰۳
iShares U.S. Financial Services BDR 48.4 48.4 48.4 48.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
iShares S&P 500 Growth BDR 44.5 44.5 44.5 44.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۱۸:۳۲
XP MALLS FDO INV IMOB FII 105 105 105 105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Fundo de FI Imobiliario Kinea FII 94.75 94.75 94.75 94.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Im 77.98 77.98 77.98 77.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۳۱
Malls Brasil Plural Fundo De Investimento Imobilia 97.99 97.99 97.99 97.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۱۲:۳۶
BB ETF Ibovespa Fundo de Indice 109.6 109.6 109.6 109.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fundo de Investimento Imobiliario FII UBS BR Receb 102.5 102.5 102 102.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۳:۰۶
FI Imobiliario - Ourinvest Fundo de Fundos 92 92 92 92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۸
General Shopping e Outlets do Brasil Fundo de Inve 2.89 2.89 2.88 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۶
Brazil Realty Fundo de Investimento Imobiliario FI 15.8 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Votorantim Securities Master FII-FII 85.1 85.1 85.1 85.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۰:۳۱
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی