شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7083
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 06:44:04
0 (3.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

62
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:11
1 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.59%)
تغییر ۶ ماهه
9 (16.98%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,142
قیمت روز
7 (0.11%)
تغییر روزانه
۸ مهر ۱۳۹۹
ساعت 06:30:58
226 (3.82%)
تغییر ۳ ماهه
1,268 (26.00%)
تغییر ۶ ماهه
682 (10.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 59.66 59.59 59.29 59.66 1.57 2.70% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS FANG+ ETF 14.9 14.89 14.88 14.9 0.19 1.29% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Asia 50 100.2 100.49 100.11 100.49 0.19 0.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iSharesGlobal 100 79.81 79.62 79.59 79.81 0.98 1.24% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Physical Gold 249.39 249.45 248.89 249.5 2.62 1.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Physical Silver 31.6 31.62 31.55 31.7 1.25 4.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS S&P Biotech ETF 59.97 59.92 59.92 59.97 0.35 0.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Core S&P 500 476.98 476.93 476.26 477.52 3.66 0.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares Nasdaq 100 26.73 26.74 26.71 26.75 0.39 1.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Physical Platinum 117.74 117.84 117.74 117.84 2.73 2.37% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares China LargeCap 58.1 58.14 58.1 58.14 0.21 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Gold Bullion 17.98 17.99 17.97 17.99 0.28 1.58% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australia 200 100.42 100.66 100.42 101.01 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Ishares Core S&P/Asx 200 24.55 24.57 24.55 24.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
SPDR S&P Global Dividend 15.09 15.1 15.09 15.11 0.15 1.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard MSCI Int Shares 80.95 80.96 80.91 80.96 0.62 0.77% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares CoreS&P MidCap 400 263.66 263.6 263.27 263.66 5.16 2.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Australian Shares 76.51 76.65 76.51 76.94 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Battery Tech & Lithium 60.31 60.17 60.1 60.43 1.10 1.86% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Physical Palladium ETC 301.79 - 301.79 301.79 4.77 1.61% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Core Composite Bond 117 116.97 116.96 117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Diversified Growth 54.27 54.33 54.2 54.33 0.30 0.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard FTSE Asia ex Japan 70.61 70.62 70.61 70.72 0.09 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard FTSE Europe Shares 53.33 53.32 53.32 53.4 0.48 0.91% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Int Fixed Interest 51.04 51 51 51.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Australian High Interest Cash 50.09 50.1 50.09 50.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Core S&P SmallCap 600 99.86 100.18 100.18 99.86 1.56 1.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Global 100 AUD Hedged 123.6 123.85 123 123.85 1.42 1.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares MSCI Emerging Markets 61.32 61.39 61.32 61.44 0.06 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners AU 55.03 55.38 55.03 55.38 0.80 1.48% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 9.3 9.32 9.3 9.45 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 67.11 67.32 67.11 67.44 0.06 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares Global Cybersecurity 7.56 7.57 7.55 7.57 0.04 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Global Core Infrastructure 47.4 - 47.4 47.4 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares Global Consumer Staples 78.29 78.67 78.09 78.67 0.51 0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Montgomery Global Equities Fund 3.36 3.35 3.35 3.36 0.04 1.20% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard All World Ex US Shares 71.69 71.66 71.56 71.69 0.24 0.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 74.88 74.72 74.72 74.88 0.99 1.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard US Total Market Shares 240.98 240.92 240.8 240.99 2.51 1.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Fidelity Global Emerging Markets 5.61 5.6 5.56 5.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.76 4.77 4.75 4.77 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
iShares UBS Government Inflation 131.31 131.4 130.79 131.4 0.30 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 11.02 11.09 11.02 11.19 0.12 1.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors China New Economy 9.21 9.14 9.14 9.21 0.10 1.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Diversified High Growth 53.81 53.87 53.81 53.89 0.32 0.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares Asia Technology Tigers 9.79 9.83 9.79 9.83 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares Global Quality Leaders 20.44 20.35 20.35 20.44 0.29 1.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Legg Mason Real Income 7.91 7.94 7.91 7.97 0.03 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
SPDR Dow Jones Global Real Estate 18.32 18.33 18.31 18.34 0.19 1.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian EquitiesBear 11.85 11.83 11.76 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS Morningstar Global Technology 87.34 87.45 87.34 87.54 1.04 1.21% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors Australian Property 20.24 20.31 20.24 20.58 0.11 0.54% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Australian Fixed Interest 52.77 - 52.77 52.77 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Australian Government Bond 53.93 53.91 53.91 53.93 0.02 0.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Global Value Equity Active 38.91 38.84 38.84 38.91 0.60 1.57% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 4 4.01 4 4.05 0.04 1.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Managed Risk Global Share 13.15 - 13.15 13.15 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 77.57 77.63 77.5 77.63 0.86 1.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Government Bond 52.75 52.77 52.75 52.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares Legg Mason Australian Bond 27.43 27.4 27.4 27.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Australian Shares High Yield 51.52 51.6 51.52 51.8 0.17 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 54.56 54.57 54.56 54.58 0.06 0.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
AMP Capital Global Property Securities 2.58 2.59 2.58 2.59 0.01 0.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors Australian Equal Weight 27.6 27.66 27.6 27.75 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Global Agriculture Companies 5.51 5.5 5.49 5.51 0.04 0.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.1 25.11 25.1 25.11 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Australian Property Securities 75.21 75.35 75.21 75.97 0.24 0.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Dividend Harvester 12.62 12.66 12.62 12.69 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Global Sustainability Leaders 10.29 10.27 10.27 10.29 0.10 0.98% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Managed Risk Australian Share 15.38 - 15.38 15.38 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 69.71 69.88 69.71 69.88 0.71 1.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Russell Australian Select Corporate Bond 20.87 20.82 20.82 20.87 0.04 0.19% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 17.8 17.88 17.8 18.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 18.95 18.97 18.95 18.98 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 19.83 19.8 19.8 19.85 0.68 3.55% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund) 2.19 2.2 2.19 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Sustainability Leaders 17.13 17.17 17.13 17.19 0.04 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares S&P/ASX Australian Technology ETF 19.26 19.24 19.17 19.26 0.21 1.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.17 - 2.17 2.17 0.01 0.46% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 5.18 - 5.18 5.18 0.05 0.97% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 2.76 - 2.76 2.76 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 24.42 24.5 24.42 24.63 0.32 1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 8.34 8.31 8.2 8.34 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 6.06 - 6.06 6.06 0.04 0.66% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 17 17.01 17 17.01 0.09 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.46 - 3.46 3.46 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Ethically Conscious International Shares 59.18 59.21 59.05 59.21 0.59 1.01% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 27.68 27.69 27.65 27.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 12.26 12.24 12.2 12.26 0.18 1.49% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 2.05 2.06 2.05 2.06 0.08 3.90% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
Russell Investments Australian Responsible Investm 20.62 - 20.62 20.62 0.06 0.29% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 24.58 24.62 24.58 24.62 0.34 1.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 31.61 31.6 31.6 31.61 0.41 1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۳۰
SPDR S&P/ASX 50 53.2 53.3 53.2 53.48 0.50 0.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares MSCI EAFE 90.62 90.05 90.05 90.65 0.68 0.76% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares MSCI Japan 83.97 84 83.49 84 0.12 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iSharesUBS Treasury 114.32 114.23 114.23 114.32 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares US Dollar 13.58 13.6 13.57 13.6 0.06 0.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
ANZ ETFS EURO STOXX 50 62.39 62.34 62.34 62.7 0.87 1.41% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
ANZ Physical US Dollar 10.76 - 10.76 10.76 0.03 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares Global Healthcare 100.8 100.76 100.55 100.8 0.07 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares S&P 500 AUD Hedged 400.46 400.74 400.46 401 5.28 1.34% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Betashares FTSE RAFI US 1000 33.67 33.66 33.66 33.67 0.47 1.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
SPDR S&P/ASX Australian Bond 28.53 28.52 28.52 28.53 0.12 0.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Diversified Balanced 55.25 55.2 55.2 55.31 0.21 0.38% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Int Credit Securities 51.34 51.3 51.3 51.34 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 62.91 - 62.91 62.91 0.06 0.10% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares MSCI South Korea Capped AUD 91.74 90.98 90.98 91.74 0.94 1.04% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 43.9 43.96 43.9 43.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Russell Australian SemiGovernment Bond 21.34 - 21.34 21.34 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Russell High Dividend Australian Shares 23.54 23.6 23.54 23.71 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Vanguard MSCI Australian Large Companies 60.5 - 60.5 60.5 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Vanguard MSCI Australian Small Companies 57.29 57.38 57.29 57.4 0.02 0.03% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  53.67 53.62 53.62 53.67 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 16.07 16.08 16.07 16.3 0.29 1.84% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF 100.11 100.14 100.11 100.14 0.56 0.56% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 100.66 100.61 100.61 100.66 0.31 0.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares FTSE 100 8.23 8.24 8.23 8.24 0.06 0.73% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Platinum International Fund 4.3 4.28 4.28 4.3 0.04 0.94% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares Global Gold Miners 7.2 7.21 7.2 7.21 0.05 0.70% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Betashares Global Energy Companies 3.12 3.09 3.09 3.13 0.03 0.97% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 12.02 12.05 12.02 12.06 0.05 0.42% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 32.97 32.95 32.87 32.97 0.23 0.70% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.95 25.96 25.95 25.98 0.06 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 7.19 7.2 7.19 7.22 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۶:۰۱
Perth Mint Gold 26.65 26.56 26.56 26.65 0.28 1.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Betashares India Quality 8.31 8.36 8.31 8.36 0.08 0.96% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P Emerging Markets 21.73 - 21.73 21.73 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
WCM Quality Global Growth 7.04 7 7 7.04 0.10 1.44% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P World Ex Australia 34.09 34.03 34.03 34.09 0.27 0.80% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
BetaShares Global Healthcare 6.66 - 6.66 6.66 0.04 0.60% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 10.1 10.09 10.09 10.1 0.10 1.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
VanEck Vectors Australian Banks 20.19 20.23 20.19 20.29 0.08 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 18.4 - 18.4 18.4 0.15 0.82% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Russell Australian Government Bond 23.25 - 23.25 23.25 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
iShares Core MSCI World All Cap ETF 36.99 37 36.99 37 0.47 1.29% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
iShares Edge MSCI World Multifactor 32.95 32.91 32.91 32.95 0.37 1.14% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
VanEck Vectors Australian Resources 27.15 27.21 27.15 27.21 0.04 0.15% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 15 15.08 15 15.08 0.06 0.40% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 6.15 - 6.15 6.15 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 27.35 - 27.35 27.35 0.09 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 28.64 - 28.64 28.64 0.13 0.45% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Vanguard Global Infrastructure Index ETF 54.79 54.76 54.76 54.83 0.06 0.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 9.54 9.59 9.54 9.59 0.07 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Vanguard MSCI International Small Companies 49.65 49.74 49.65 49.74 0.52 1.06% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 46.91 46.9 46.9 46.91 0.89 1.93% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 18.95 - 18.95 18.95 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF 20.57 - 20.57 20.57 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۰۰
InvestSMART Ethical Share 2.95 - 2.95 2.95 0.05 1.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۰۰
VanEck Vectors Australian Corporate Bond Plus ETF 18.75 - 18.75 18.75 0.03 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۵:۰۰
iShares S&P/ASX 20 22.97 - 22.97 22.97 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
Magellan Global Equities 3.57 - 3.57 3.57 0.04 1.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
BetaShares Legg Mason Equity Income 7.26 - 7.26 7.26 0.08 1.11% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
ETFS Physical Precious Metal Basket 212.35 - 212.35 212.35 4.42 2.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
VanEck Vectors Small Companies Masters 19.14 - 19.14 19.14 0.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 8.39 - 8.39 8.39 0.06 0.72% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
iShares Core MSCI World All Cap (AUD Hedged) ETF 35.6 - 35.6 35.6 0.51 1.45% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond 55.06 - 55.06 55.06 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۴:۳۰
BetaShares Global Banks 4.4 - 4.39 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Diversified Conservative 55.38 - 55.06 55.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
AMP Capital Dynamic Markets 2.05 - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 54.55 - 54.55 54.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 22.7 - 22.64 22.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.62 - 2.6 2.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 28.87 - 28.78 28.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 6.75 - 6.7 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۱۰:۰۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 110.91 - 110.91 110.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۳۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 107.08 - 107.08 107.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۳۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.15 - 10.14 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۳۱
Antipodes Global Shares 5.16 - 5.13 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۰۱
SPDR S&P/ASX 200 Resources 11.09 - 11.05 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۹:۰۱
BetaShares WisdomTree Japan 12.9 - 12.89 12.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۸:۳۰
Betashares WisdomTree Europe 10.6 - 10.57 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۸:۳۰
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 12.01 - 11.99 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۸:۳۰
BetaShares Euro 15.73 - 15.73 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۸:۰۱
BetaShares Sustainability Leaders Diversified Bond 25.88 - 25.87 25.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۸:۰۱
SPDR MSCI World Quality Mix AU 20.59 - 20.59 20.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۳۰
Betashares Global Income Leaders 12.22 - 12.2 12.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۳۰
eInvest Future Impact Small Caps 4.54 - 4.54 4.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۱
eInvest Income Generator 3.14 - 3.14 3.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۵:۰۰
BetaShares British Pound 17.61 - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ساعت ۴:۳۰
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.2 - 5.2 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۸:۳۰
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 11.74 - 11.67 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۱:۳۰
UBS IQ MSCI World ex Australia 28.42 - 28.28 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 28.1 - 28 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
UBS IQ MSCI Australia Ethical 18 - 17.3 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 19.8 - 19.65 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۹:۳۰
UBS IQ MSCI Europe Ethical 19.66 - 19.66 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۰
UBS IQ Research Preferred AU Share 18.38 - 18.26 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۰
UBS IQ MSCI US Ethical 32.07 - 32 32.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۰
UBS IQ MSCI Japan Ethical 23.6 - 23.58 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۹:۰۰
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 34.47 - 34.47 34.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰
iShares MSCI Taiwan AU 60.76 - 59.41 61.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۹:۰۰
K2 Global Equities 2.48 - 0.022 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 0.022 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی