استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7605
قیمت روز
0 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:25:06
0 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (19.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:42
3 (5.26%)
تغییر ۳ ماهه
9 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
9 (14.29%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,227
قیمت روز
26 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 10:01:29
288 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
884 (13.93%)
تغییر ۶ ماهه
1,787 (32.86%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ ETF 17.66 17.66 17.66 17.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Perth Mint Gold 23.02 23.02 22.92 23.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Physical Gold 214.93 214.93 214.05 214.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Betashares Nasdaq 100 29.9 29.9 29.86 29.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Australia 200 117.75 117.75 117.3 117.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Ishares Core S&P/Asx 200 28.71 28.71 28.6 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
WCM Quality Global Growth 7.68 7.68 7.65 7.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Australian Shares 89.5 89.5 89.14 89.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS Battery Tech & Lithium 92.33 92.33 92.33 93.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Global Healthcare 7.08 7.08 7.08 7.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Global Gold Miners 6.51 6.51 6.5 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
VanEck Vectors Gold Miners AU 45.45 45.45 45.1 45.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Int Credit Securities 45.08 45.08 45.08 45.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Betashares Global Cybersecurity 8.68 8.68 8.66 8.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Betashares Global Income Leaders 13.98 13.98 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Betashares Asia Technology Tigers 12.07 12.07 12.07 12.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 5.76 5.76 5.75 5.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Vanguard Australian Shares High Yield 63.45 63.45 63.16 63.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 88.93 88.93 88.75 89.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 25.17 25.17 24.96 25.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares S&P/ASX Australian Technology ETF 23.22 23.22 23.06 23.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 36.09 36.09 35.94 36.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 5.23 5.23 5.23 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
iSharesEurope 67.87 67.87 67.65 68.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Asia 50 122 122 121.87 123.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR S&P/ASX 50 62.16 62.16 62 62.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares MSCI EAFE 101.95 101.95 101.83 102.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iSharesGlobal 100 89.75 89.75 89.56 89.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares MSCI Japan 91.1 91.1 91 91.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares FTSE 100 9.58 9.58 9.54 9.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares US Dollar 12.62 12.62 12.54 12.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Physical Silver 31.24 31.24 31.21 31.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core S&P 500 538.26 538.26 536.44 538.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR S&P/ASX 200 Fund 65.03 65.03 64.77 65.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ANZ ETFS EURO STOXX 50 72.37 72.37 72.34 72.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares China LargeCap 60.7 60.7 60.7 61.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Antipodes Global Shares 6.32 6.32 6.32 6.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Gold Bullion 16.59 16.59 16.59 16.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR S&P Global Dividend 17.75 17.75 17.68 17.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard MSCI Int Shares 91.24 91.24 91 91.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Global Healthcare 101.11 101.11 100.5 101.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Cloud Computing 14.15 14.15 14.14 14.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares CoreS&P MidCap 400 348.06 348.06 346.9 348.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core Composite Bond 112.39 112.39 112.37 112.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Diversified Growth 56.47 56.47 56.36 56.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard FTSE Europe Shares 60.76 60.76 60.62 61.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Int Fixed Interest 44.35 44.35 44.33 44.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares FTSE RAFI US 1000 38.48 38.48 38.33 38.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core S&P SmallCap 600 143.8 143.8 142.88 143.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Global 100 AUD Hedged 149.06 149.06 148.37 149.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares MSCI Emerging Markets 70.16 70.16 70.04 70.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Loftus Peak Global Disruption 3 3 3 3.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 76.01 76.01 76 76.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Global Consumer Staples 77.79 77.79 77.2 78.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Banks 28.76 28.76 28.6 28.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard All World Ex US Shares 81.1 81.1 81.05 81.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 87.58 87.58 87.57 89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard US Total Market Shares 279.47 279.47 278.68 279.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Fidelity Global Emerging Markets 6.73 6.73 6.71 6.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 12.46 12.46 12.4 12.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Diversified High Growth 58.42 58.42 58.24 58.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares Global Quality Leaders 22.04 22.04 22.02 22.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR Dow Jones Global Real Estate 20.82 20.82 20.72 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Australian EquitiesBear 9.81 9.81 9.81 9.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 19.58 19.58 19.53 19.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Property 22.53 22.53 22.44 22.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Global Clean Energy 10.34 10.34 10.33 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.4 8.4 8.39 8.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
ETFS Physical Precious Metal Basket 205.8 205.8 204.44 205.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Resources 30.75 30.75 30.72 30.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Australian Fixed Interest 50.16 50.16 50.16 50.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Australian Government Bond 51.13 51.13 51.11 51.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Global Value Equity Active 54.35 54.35 54.03 54.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.24 10.24 10.23 10.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares Climate Change Innovation 12.97 12.97 12.97 13.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Managed Risk Global Share 14.27 14.27 14.26 14.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 93.25 93.25 92.68 93.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares Legg Mason Australian Bond 26.45 26.45 26.45 26.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 48.42 48.42 48.4 48.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 9.86 9.86 9.77 9.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 13.39 13.39 13.35 13.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 7.45 7.45 7.43 7.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.07 25.07 25.07 25.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Australian Property Securities 83.67 83.67 83.3 83.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Australian Dividend Harvester 13.62 13.62 13.56 13.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Global Sustainability Leaders 11.71 11.71 11.7 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard MSCI Australian Large Companies 71.66 71.66 71.47 71.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard MSCI Australian Small Companies 67.73 67.73 67.46 67.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 11.3 11.3 11.26 11.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 20.43 20.43 20.36 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 30.57 30.57 30.57 30.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund) 2.53 2.53 2.52 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF 11.32 11.32 11.26 11.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard MSCI International Small Companies 62.2 62.2 62 62.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 34.54 34.54 34.39 34.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 18.6 18.6 18.51 18.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 57.72 57.72 57.55 57.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 2.87 2.87 2.86 2.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 28.99 28.99 28.91 29.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares Core MSCI World All Cap (AUD Hedged) ETF 44.2 44.2 44.13 44.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 4.1 4.1 4.09 4.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors Australian Corporate Bond Plus ETF 18.56 18.56 18.56 18.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Ethically Conscious International Shares 66.4 66.4 66.29 66.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 27.01 27.01 27.01 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 1.23 1.23 1.22 1.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 98.45 98.45 98.21 98.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Morningstar International Shares Active ETF (Manag 10.92 10.92 10.92 10.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Russell Investments Australian Responsible Investm 24.61 24.61 24.51 24.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 27.32 27.32 27.24 27.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 21.8 21.8 21.76 21.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 36.83 36.83 36.78 36.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Ethically Conscious Australian Shares ETF 56.23 56.23 55.99 56.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond 49.42 49.42 49.42 50.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۱:۰۱
iShares S&P/ASX 20 27.25 27.25 27.2 27.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P 500 Trust 537.2 537.2 535.5 537.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
iSharesUBS Treasury 109.01 109.01 108.98 109.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS S&P Biotech ETF 66.11 66.11 65.9 66.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Physical Platinum 150.83 150.83 150.78 151.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Betashares India Quality 9.32 9.32 9.24 9.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
InvestSMART Ethical Share 3.36 3.36 3.33 3.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
iShares S&P 500 AUD Hedged 488.2 488.2 488.2 489.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Resources 13.41 13.41 13.38 13.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares WisdomTree Japan 16.25 16.25 16.22 16.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Platinum International Fund 5.26 5.26 5.23 5.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard FTSE Asia ex Japan 80.9 80.9 80.88 81.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Betashares WisdomTree Europe 13.18 13.18 13.18 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Australian High Interest Cash 50.07 50.07 50.07 50.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P/ASX Australian Bond 27.22 27.22 27.22 27.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Diversified Balanced 54.89 54.89 54.78 54.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 9.56 9.56 9.54 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
eInvest Future Impact Small Caps 5.48 5.48 5.47 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Legg Mason Real Income 8.43 8.43 8.41 8.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Diversified High Growth 27.61 27.61 27.55 27.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 14.51 14.51 14.47 14.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
ETFS Morningstar Global Technology 108.17 108.17 107.98 108.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 27.98 27.98 27.96 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
iShares MSCI South Korea Capped AUD 122.37 122.37 121.11 122.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Australian Government Bond 50.13 50.13 50.08 50.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 20.12 20.12 20.05 20.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
VanEck Vectors Australian Equal Weight 31.98 31.98 31.87 32.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Global Agriculture Companies 7.1 7.1 7.1 7.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Russell High Dividend Australian Shares 28.63 28.63 28.54 28.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 11.11 11.11 11.11 11.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  53.1 53.1 53.05 53.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged 31.88 31.88 31.88 32.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Australian Sustainability Leaders 18.7 18.7 18.61 18.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
BetaShares Sustainability Leaders Diversified Bond 25.39 25.39 25.38 25.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۱
iShares UBS Government Inflation 129.72 129.72 129.65 130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Vanguard Diversified Conservative 53.48 53.48 53.48 53.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
iShares Edge MSCI World Multifactor 38.38 38.38 38.38 38.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 52.07 52.07 51.7 52.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF 103.11 103.11 103 103.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Global Banks 6.47 6.47 6.44 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Montgomery Global Equities Fund 3.55 3.55 3.54 3.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
VanEck Vectors China New Economy 8.59 8.59 8.58 8.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 7.11 7.11 7.07 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 19.62 19.62 19.53 19.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 7.82 7.82 7.82 7.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 14.19 14.19 14.14 14.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰:۰۱
Magellan Global Equities 3.82 3.82 3.82 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Russell Australian Select Corporate Bond 20.59 20.59 20.58 20.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Global Infrastructure Index ETF 55.69 55.69 55.69 56.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 26.07 26.07 26.04 26.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
Betashares Global Energy Companies 4.2 4.2 4.2 4.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۳۱
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 12.02 12.02 12 12.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 67.88 67.88 67.76 69.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
eInvest Income Generator 3.76 3.76 3.75 3.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
iShares Core MSCI World All Cap ETF 42.6 42.6 42.6 42.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
VanEck Vectors Small Companies Masters 21.28 21.28 21.22 21.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 30.98 30.98 30.96 31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
VanEck Vectors MSCI International Small Companies 21.76 21.76 21.75 21.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 54.8 54.8 54.8 54.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۰۱
SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF 23.91 23.91 23.91 23.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۳۱
SPDR S&P World Ex Australia 38.9 38.9 38.9 38.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۳۱
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 27.1 27.1 27.1 27.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۳۱
VanEck Vectors Global Healthcare Leaders ETF 10.35 10.35 10.3 10.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۳۱
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 5.64 5.64 5.63 5.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۷:۰۱
Russell Australian Government Bond 22.22 22.22 22.22 22.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund 2.97 2.97 2.97 2.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Russell Australian SemiGovernment Bond 21.08 21.08 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۵:۳۰
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.76 2.76 2.76 2.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۵:۳۰
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 10.28 10.28 10.28 10.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۰۱
BetaShares Euro 14.76 14.76 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۳۱
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 5.9 5.9 5.88 5.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۱:۰۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 107.7 107.7 107.7 107.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰:۳۱
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 112.47 112.47 112.47 112.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۰:۰۱
ETFS Physical Palladium ETC 325.62 325.62 323.23 325.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۳۱
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 17.76 17.76 17.69 17.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۷:۰۱
SPDR MSCI World Quality Mix AU 23.24 23.24 23.24 23.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
SPDR S&P Emerging Markets 24.85 24.85 24.85 24.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۳۱
BetaShares Managed Risk Australian Share 16.71 16.71 16.7 16.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۶:۳۱
BetaShares British Pound 17.62 17.62 17.61 17.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۰:۰۲
SelfWealth SMSF Leaders ETF 46.85 46.85 46.85 46.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۵:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Fund 63.22 63.22 63.22 63.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR S&P 500 ETF Trust 507.94 507.94 507.94 507.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ ساعت ۱۳:۰۱
ETFS Global Core Infrastructure 43.56 43.56 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۱
ANZ Physical US Dollar 9.91 9.91 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۳:۰۱
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.66 5.66 5.64 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 7.1 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۴:۰۱
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.76 2.76 2.76 2.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۶:۰۱
AMP Capital Global Property Securities 2.65 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۴:۰۱
AMP Capital Dynamic Markets 2.25 2.25 2.24 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۵:۳۱
UBS IQ MSCI World ex Australia 28.42 28.42 28.28 28.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 28.1 28.1 28 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۰۱
UBS IQ MSCI Australia Ethical 18 18 17.3 18.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 19.8 19.8 19.65 19.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۹:۳۰
UBS IQ MSCI Europe Ethical 19.66 19.66 19.66 19.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۰
UBS IQ Research Preferred AU Share 18.38 18.38 18.26 18.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۰
UBS IQ MSCI US Ethical 32.07 32.07 32 32.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۰
UBS IQ MSCI Japan Ethical 23.6 23.6 23.58 23.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۹:۰۰
iShares MSCI Taiwan AU 60.76 60.76 59.41 61.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۹:۰۰
K2 Global Equities 2.48 2.48 0.022 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
ANZS Physical Renminbi 9.89 9.89 0.022 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی