خبر
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6804
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 05:32:12
0 (0.09%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

62
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:12
3 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
1 (1.64%)
تغییر ۶ ماهه
3 (5.08%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,520
قیمت روز
34 (0.45%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 05:05:30
464 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
119 (1.61%)
تغییر ۶ ماهه
16 (0.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ 11.79 11.78 11.78 11.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Hydrogen 7.7 7.72 7.7 7.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iSharesEurope 68.71 68.64 68.64 68.79 0.37 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Asia 50 85.22 85.09 85 85.46 0.59 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P/ASX 50 64.99 64.87 64.87 65.2 0.22 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core Cash 100.53 100.53 100.53 100.53 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares MSCI EAFE 98.95 99 98.95 99.23 0.08 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iSharesGlobal 100 99.23 99.26 99.23 99.39 0.21 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Physical Gold 24.58 24.56 24.55 24.58 0.32 1.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Semiconductor 8.7 8.68 8.68 8.75 0.08 0.92% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares MSCI Japan 81.94 82.42 81.88 82.56 0.66 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares S&P/ASX 20 28.38 28.37 28.37 28.43 0.21 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P 500 Trust 597.77 597.96 597.74 598.19 2.16 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares FTSE 100 10.39 10.36 10.36 10.4 0.04 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iSharesUBS Treasury 99.39 99.39 99.39 99.39 0.50 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Physical Silver 31.09 31.15 31 31.24 0.47 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core S&P 500 599.35 599.04 599.04 599.48 1.48 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P/ASX 200 ESG 23.64 23.7 23.64 23.73 0.11 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P/ASX 200 Fund 66.55 66.43 66.43 66.69 0.29 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ANZ ETFS EURO STOXX 50 70.76 70.85 70.76 70.91 0.07 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Physical Platinum 143.17 143.17 143.17 143.17 0.43 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares China LargeCap 40.74 40.82 40.7 40.82 0.33 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Gold Bullion 15.57 15.59 15.54 15.6 0.16 1.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australia 200 122.12 121.89 121.89 122.42 0.51 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Ishares Core S&P/Asx 200 29.53 29.48 29.48 29.61 0.17 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P Global Dividend 17.82 17.86 17.82 17.86 0.04 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard MSCI Int Shares 95.89 95.85 95.85 95.99 0.17 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Global Healthcare 127.39 127.35 127.35 127.6 0.12 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
WCM Quality Global Growth 6.53 6.49 6.49 6.53 0.03 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares CoreS&P MidCap 400 376.42 376.51 376.27 378 3.69 0.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares S&P 500 AUD Hedged 385.75 385.77 385.75 386.62 1.70 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Shares 91.14 90.92 90.92 91.32 0.40 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares WisdomTree Japan 14.24 14.28 14.24 14.35 0.22 1.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Battery Tech & Lithium 92.57 92.55 92.55 93.19 0.73 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Physical Palladium ETC 265.94 265.94 265.94 265.94 7.90 3.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core Composite Bond 101.3 101.28 101.13 101.34 0.43 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core Corporate Bond 92.21 92.21 92.21 92.21 0.25 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Diversified Growth 53.14 53.12 53.1 53.94 0.07 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard FTSE Asia ex Japan 65.71 65.68 65.68 66 0.28 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard FTSE Europe Shares 59.9 59.86 59.86 59.97 0.26 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Int Fixed Interest 39 39.06 39 39.73 0.14 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Crypto Innovators 1.83 1.82 1.82 1.84 0.02 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares FTSE RAFI US 1000 42.4 42.42 42.4 42.54 0.08 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Gold Miners 5.6 5.61 5.6 5.63 0.06 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core S&P SmallCap 600 149.17 149.2 149.17 149.43 1.22 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Global 100 AUD Hedged 126.71 126.69 126.69 126.71 0.66 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares MSCI Emerging Markets 57.7 57.51 57.51 57.75 0.19 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Loftus Peak Global Disruption 2.59 2.59 2.59 2.59 0.01 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Gold Miners AU 43.99 44.02 43.99 44.02 0.78 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Diversified Balanced 50.17 50.13 50.13 50.31 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR MSCI World Quality Mix AU 24.52 24.51 24.51 24.55 0.19 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard FTSE Emerging Markets 65.7 65.52 65.3 65.74 0.26 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Global Infrastructure 64.64 64.6 64.55 65 0.16 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Int Credit Securities 38.04 38.15 38.04 38.17 0.12 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Global Cybersecurity 8.36 8.38 8.36 8.39 0.10 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core MSCI World All Cap 40.31 40.34 40.31 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Global Consumer Staples 90.46 90.54 90.46 90.54 0.03 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck MSCI International Value 22.02 22.02 22.02 22.02 0.19 0.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 52.74 52.74 52.74 52.74 0.47 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard All World Ex US Shares 76.44 76.47 76.44 76.62 0.20 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard US Total Market Shares 299.45 299.51 299.23 299.53 0.82 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
eInvest Future Impact Small Caps 4.78 4.77 4.77 4.78 0.02 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Fidelity Global Emerging Markets 5.87 5.88 5.87 5.88 0.02 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares MSCI India UCITS USD Acc 63.04 62.95 62.95 63.04 0.02 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares UBS Government Inflation 124.38 124.4 123.87 124.4 0.97 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 11.14 11.12 11.1 11.33 0.17 1.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors China New Economy 7.15 7.11 7.11 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Diversified High Growth 55.92 55.89 55.89 55.99 0.11 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Global Quality Leaders 21.26 21.28 21.26 21.35 0.04 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR Dow Jones Global Real Estate 19.69 19.66 19.65 19.7 0.09 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Diversified Conservative 48.7 48.79 48.67 48.79 0.02 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Diversified High Growth 27.95 27.99 27.95 28.04 0.13 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Morningstar Global Technology 76.01 76 75.99 76.01 0.56 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Fixed Interest 45.29 45.3 45.29 45.32 0.19 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS Physical Precious Metal Basket 204.99 204.24 204.24 211.45 2.27 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares MSCI South Korea Capped AUD 89.08 89.1 89.07 89.32 0.73 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 20.61 20.64 20.6 20.64 0.07 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Australian Subordinated Debt 24.47 24.45 24.45 24.47 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Australian Resources 38.5 38.45 38.45 38.72 0.20 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Government Bond 46.55 46.53 46.49 46.6 0.26 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Global Value Equity Active 61.1 61.2 61.1 61.25 0.52 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Composite Bond 44.6 44.59 44.59 44.6 0.19 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Climate Change Innovation 10.35 10.34 10.18 10.35 0.06 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 5.65 5.67 5.65 5.69 0.04 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Electric Vhcl & Fut Mblty 8.62 8.69 8.62 8.69 0.12 1.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Government Bond 43.04 43.06 43 43.06 0.32 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Ethical Diversified Growth 23.95 23.92 23.92 23.95 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Legg Mason Australian Bond 23.77 23.73 23.73 23.82 0.07 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Shares High Yield 68.89 68.76 68.76 69.25 0.39 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 41.86 41.87 41.85 41.89 0.14 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Russell Australian SemiGovernment Bond 19.12 19.11 19.11 19.12 0.05 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Australian Equal Weight 34.49 34.42 34.42 34.57 0.09 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 8.03 8.04 8.03 8.11 0.08 1.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Agriculture Companies 7.39 7.4 7.39 7.53 0.16 2.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core MSCI Australia ESG Leaders 25.77 25.72 25.72 25.81 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 31.18 31.25 31.18 31.25 0.18 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 24.07 24.07 24.07 24.07 0.17 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Corp Fixed Interest 48.54 48.43 48.21 48.54 0.22 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Australian Property Securities 79.01 78.76 78.74 80 1.26 1.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Dividend Harvester 12.77 12.78 12.77 12.81 0.07 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Sustainability Leaders 11.53 11.54 11.53 11.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares S&P/ASX Australian Technology 16.99 16.91 16.85 16.99 0.09 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 63.59 63.6 63.5 63.83 0.61 0.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Russell Australian Select Corporate Bond 19.44 19.4 19.4 19.44 0.08 0.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat AUD 102.1 102.21 102.1 102.46 0.06 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard MSCI Australian Small Companies 65.97 65.83 65.83 66.5 0.35 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 12.3 12.27 12.26 12.33 0.06 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 26.16 26.06 26.06 26.27 0.29 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 21.2 21.19 21.19 21.23 0.07 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 35.77 35.69 35.69 35.77 0.09 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged 25.6 25.61 25.6 25.71 0.15 0.59% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) 90.73 90.78 90.59 90.8 0.04 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund) 2.6 2.59 2.59 2.6 0.01 0.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Sustainability Leaders 17.75 17.66 17.66 17.76 0.03 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core MSCI World All Cap (AUD Hedged) 38.25 38.3 38.25 38.38 0.14 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 37.66 37.69 37.66 37.69 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Resolution Capital Global Property Securities 1.59 1.59 1.59 1.59 0.01 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Australian Corporate Bond Plus 16.13 16.14 16.09 16.15 0.07 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors Video Gaming and eSports (AUD) 8.32 8.34 8.32 8.34 0.03 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Australian Major Bank Hybrids Index 9.9 9.93 9.9 9.94 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 2.93 2.92 2.92 2.93 0.02 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 27.95 27.96 27.95 28.09 0.21 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 37.95 37.93 37.93 37.97 0.02 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Ethically Conscious Australian Shares 56.9 56.76 56.76 57 0.07 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) 92.01 92.03 91.87 92.1 0.78 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Morningstar World ex Australia Wide Moat 24.35 24.37 24.35 24.37 0.15 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 3.46 3.48 3.44 3.48 0.04 1.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 5.5 5.48 5.47 5.5 0.05 0.91% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 19.94 19.91 19.91 19.94 0.05 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.56 3.57 3.55 3.57 0.01 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors MSCI International Small Companies 21.39 21.44 21.39 21.46 0.08 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Ethically Conscious International Shares 66.5 66.42 66.42 66.51 0.07 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 53.09 53.09 53.09 53.09 0.29 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Active X Ardea Real Outcome Bond Fund (Managed Fun 23.77 23.76 23.69 23.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.61 25.59 25.59 25.61 0.02 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 21.99 21.94 21.94 21.99 0.17 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Government Bond 20+ Year - Curre 16.28 16.23 16.23 16.34 0.39 2.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 9.61 9.62 9.6 9.62 0.09 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Global Sustainability Leaders - Currenc 11.47 11.47 11.47 11.47 0.05 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
BetaShares Sustainability Leaders Diversified Bond 21.14 21.13 21.07 21.14 0.13 0.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 76 75.71 75.71 76 1.05 1.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Morningstar International Shares Active ETF (Manag 8.71 8.74 8.71 8.74 0.05 0.57% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Russell Investments Australian Responsible Investm 25.56 25.56 25.56 25.56 0.18 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Bentham Global Capital Securities Active (M 8.89 8.89 8.89 8.89 0.04 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Emerging Income Opportunities Active (Manag 9.49 9.49 9.49 9.49 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 28.41 28.48 28.41 28.6 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 34.48 34.51 34.48 34.51 0.12 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond 42.82 42.79 42.78 42.82 0.28 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۵:۰۵
Perth Mint Gold 26.44 26.46 26.44 26.46 0.31 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Solar 13.39 13.47 13.39 13.47 0.35 2.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares US Dollar 14.2 14.19 14.19 14.2 0.02 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Betashares Nasdaq 100 27.34 27.33 27.33 27.35 0.07 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Global Banks 6.25 6.25 6.25 6.25 0.06 0.96% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Global Uranium 5.84 5.84 5.84 5.84 0.14 2.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
SPDR S&P/ASX 200 Resources 14.31 14.43 14.31 14.43 0.12 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Global X Green Metal Miners 10.45 10.48 10.39 10.48 0.11 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 14.29 14.32 14.29 14.32 0.06 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Australian High Interest Cash 50.07 50.08 50.07 50.08 0.01 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 13.67 13.67 13.67 13.67 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 79.74 79.79 79.74 79.94 0.36 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Hyperion Global Growth Companies 2.97 2.96 2.96 2.97 0.01 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Betashares Asia Technology Tigers 6.89 6.91 6.89 6.91 0.05 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Australian EquitiesBear 8.34 8.32 8.32 8.34 0.05 0.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors Australian Property 21.43 21.44 21.43 21.5 0.39 1.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors Global Clean Energy 9.4 9.45 9.4 9.53 0.17 1.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Energy Transition Metals 8.63 8.62 8.62 8.66 0.02 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Global Listed Private Equity 15.04 15.07 15.04 15.07 0.05 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Betashares Active Australian Hybrids 10.1 10.12 10.1 10.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 11.62 11.62 11.62 11.62 0.07 0.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund 4.52 4.5 4.5 4.52 0.04 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors Small Companies Masters 19.15 19.2 19.15 19.2 0.16 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Russell High Dividend Australian Shares 29.31 29.45 29.31 29.45 0.24 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Managed Risk Australian Share 16.83 16.88 16.83 16.88 0.09 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Vanguard MSCI Australian Large Companies 74.25 74.39 74.25 74.63 0.43 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 7.18 7.18 7.18 7.18 0.05 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 23.01 23.03 23.01 23.1 0.20 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Vanguard MSCI International Small Companies 56.01 56 56 56.17 0.13 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
InvestSMART Australian Equity Income Managed 3.12 3.13 3.12 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 16.18 16.17 16.17 16.3 0.13 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility 30.2 30.2 30.2 30.2 0.13 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income 21.15 21.19 21.15 21.19 0.20 0.95% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 7.64 7.66 7.64 7.67 0.05 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 9.47 9.45 9.42 9.47 0.11 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 19.38 19.38 19.38 19.38 0.18 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۳۴
eInvest Income Generator 3.76 3.77 3.76 3.77 0.02 0.53% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
InvestSMART Ethical Share 3.14 3.18 3.14 3.18 0.01 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Global Royalties 9.6 9.64 9.6 9.64 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Platinum International Fund 4.74 4.7 4.7 4.74 0.04 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Global Healthcare 8.04 8.05 7.97 8.05 0.03 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Betashares WisdomTree Europe 11.87 11.5 11.5 11.87 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
VanEck Vectors Australian Banks 30.6 30.69 30.6 30.69 0.23 0.75% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 15.11 15.13 15.11 15.13 0.10 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Betashares Global Energy Companies 6.68 6.7 6.68 6.7 0.07 1.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 19.89 19.88 19.88 19.89 0.03 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Nanuk New World Fund (Managed Fund) 1.55 1.55 1.55 1.55 0.01 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Managed Risk Global Share 14.63 14.63 14.63 14.63 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 13.37 13.35 13.35 13.37 0.02 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Munro Global Growth Fund (Hedged Fund) 4.56 4.56 4.56 4.56 0.01 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Ethical Diversified Balanced 23.1 23.1 23.1 23.1 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
ETFS US Treasury Bond (Currency Hedged) 9.67 9.68 9.67 9.68 0.08 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
VanEck Vectors Australian Floating Rate 24.77 24.74 24.74 24.85 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
VanEck Vectors Global Healthcare Leaders 10.86 10.86 10.86 10.86 0.02 0.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity 27.04 27.07 27.04 27.07 0.07 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Ethical Diversified High Growth 24.74 24.94 24.74 24.94 0.04 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
Loomis Sayles Global Equity Quoted Managed Fund 2.24 2.24 2.24 2.24 0.02 0.89% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund 5.48 5.5 5.48 5.5 0.04 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۴:۰۵
SPDR S&P/ASX Australian Bond 24.45 24.4 24.4 24.45 0.21 0.87% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 21.91 21.91 21.91 21.91 0.18 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
Magellan Global Equities 3.2 3.22 3.2 3.22 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
BetaShares Cloud Computing 9.77 9.72 9.72 9.77 0.18 1.88% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 8.73 8.76 8.73 8.76 0.06 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.58 4.58 4.58 4.58 0.02 0.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
Russell Australian Government Bond 19.27 19.27 19.27 19.27 0.12 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
iShares Edge MSCI World Multifactor 36.28 36.28 36.28 36.28 0.34 0.94% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.03 4.03 4.03 4.03 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
iShares Global Aggregate Bond ESG (AUD Hedged) 94.9 94.9 94.9 94.9 0.28 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
Munro Climate Change Leaders Fund (Managed Fund) 9.67 9.67 9.67 9.67 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund 3.15 3.15 3.15 3.15 0.02 0.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۳۵
BetaShares Metaverse 9.05 9.05 9.05 9.05 0.07 0.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
iShares Enhanced Cash 100.73 100.73 100.73 100.73 0.02 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
Antipodes Global Shares 4.73 4.73 4.73 4.73 0.04 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
Airlie Australian Share Fund 3.51 3.51 3.51 3.51 0.03 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
BetaShares Australian Quality 24.25 24.25 24.25 24.25 0.06 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
Magellan Global Fund (Active) 2.45 2.45 2.45 2.45 0.02 0.82% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۳:۰۵
iShares Balanced ESG 24.99 24.99 24.99 25.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Betashares India Quality 10.6 10.6 10.6 10.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
SPDR S&P Emerging Markets 20.85 20.85 20.85 20.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Montgomery Global Equities Fund 2.69 2.69 2.69 2.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Fat Prophets Global High Conviction Hedged Fund 1.15 1.15 1.15 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
BetaShares Global Quality Leaders Currency Hedged 22.2 22.2 22.17 22.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
Barrow Hanley Global Share Fund (Managed Fund) Cla 4.12 4.12 4.12 4.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۵
ETFS S&P Biotech 42.2 42.2 42.2 42.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
BetaShares NASDAQ 100 Yield Maximiser Fund (Manage 19.78 19.78 19.78 19.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۰۵
Betashares Global Income Leaders 15.85 15.85 15.85 15.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۰۵
Schroder Real Return (Managed Fund) 3.58 3.58 3.58 3.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۰۵
BetaShares British Pound 17.28 17.28 17.28 17.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۴:۰۵
SPDR S&P World Ex Australia 35.14 35.14 35.1 35.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۴:۰۵
K2 Australian Small Cap Fund 2.35 2.35 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۴:۰۵
BetaShares Legg Mason Real Income 8.72 8.72 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۴:۰۵
VanEck Global Carbon Credits (Synthetic) 20.9 20.9 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۴:۰۵
Magellan High Conviction 1.36 1.36 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۳:۰۵
Hejaz Equities Managed Fund 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۳:۰۵
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.45 8.45 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۳:۰۵
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 100.51 100.51 100.51 100.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۳:۰۵
iShares Yield Plus 97.54 97.54 97.54 97.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۳۵
BetaShares Video Games and Esports 8.34 8.34 8.34 8.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۸:۰۵
Perpetual Ethical SRI Fund (Managed Fund) Class E 3.05 3.05 3.02 3.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۳۵
iShares Future Tech Innovators 23.98 23.98 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۵:۳۴
BetaShares Euro 14.42 14.42 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۵:۰۵
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Units 4.42 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Janus Henderson Global Sustainable Equity Active ( 25.71 25.71 25.71 25.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
Janus Henderson Net Zero Transition Resources Acti 26.75 26.75 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۴:۰۵
iShares High Growth ESG 24.96 24.96 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۳۵
BetaShares Digital Health and Telemedicine 10.69 10.69 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۶:۳۵
BetaShares Future of Food 11.41 11.41 11.41 11.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۴:۳۵
BetaShares Online Retail and E-commerce 8.08 8.08 8.08 8.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۵:۳۵
Fidelity Global Demographics Fund (Managed Fund) 23.15 23.15 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۵:۳۵
Monash Absolute Active Trust 0.92 0.92 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۴:۳۵
BetaShares Future of Payments 8.64 8.64 8.64 8.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۳۵
Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) 9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۴:۰۵
ETFS USD High Yield Bond (Currency Hedged) 10.06 10.06 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ساعت ۳:۳۴
Munro Concentrated Global Growth Fund (Managed Fun 8.82 8.82 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ساعت ۸:۳۴
iShares MSCI EAFE 65.11 65.11 64.91 65.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Japan 54.43 54.43 54.23 54.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Core S&P 500 65.8 65.8 65.68 66.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR S&P Global Dividend 58.41 58.41 58.32 58.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares Global Healthcare 83.14 83.14 82.97 83.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iShares MSCI Emerging Markets 38.19 38.19 38.17 38.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
Vanguard FTSE Emerging Markets 39.09 39.09 39.06 39.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
SPDR Dow Jones Global Real Estate 41.7 41.7 41.67 41.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۳۴
iSharesEurope 66.12 66.12 66.12 66.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Asia 50 82.74 82.74 82.74 83.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 50 63.19 63.19 63.1 63.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS S&P Biotech 42.5 42.5 42.46 42.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Semiconductor 8.68 8.68 8.68 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iSharesUBS Treasury 97.55 97.55 97.51 97.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Physical Silver 29.7 29.7 29.68 29.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares China LargeCap 39.18 39.18 39.18 39.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck China New Economy 7.18 7.18 7.18 7.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Global Uranium 6.19 6.19 6.19 6.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares S&P 500 AUD Hedged 378.08 378.08 378.08 378.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 200 Resources 14.07 14.07 14.07 14.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares WisdomTree Japan 14.34 14.34 14.34 14.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Battery Tech & Lithium 92.6 92.6 92.6 92.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard FTSE Asia ex Japan 63.94 63.94 63.94 64.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard FTSE Europe Shares 57.82 57.82 57.82 57.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares FTSE RAFI US 1000 41.89 41.89 41.88 41.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX Australian Bond 23.9 23.9 23.89 23.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core S&P SmallCap 600 149.62 149.62 149.62 149.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Global 100 AUD Hedged 124.19 124.19 124.19 124.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Gold Miners AU 41.13 41.13 40.99 41.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Global Infrastructure 62.6 62.6 62.5 62.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Int Credit Securities 37.31 37.31 37.31 37.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core MSCI World All Cap 39.44 39.44 39.44 39.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Montgomery Global Equities Fund 2.71 2.71 2.69 2.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck MSCI International Value 21.58 21.58 21.54 21.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 51.67 51.67 51.67 51.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 4.46 4.46 4.46 4.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares UBS Government Inflation 119.44 119.44 119.44 119.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Diversified High Growth 54.75 54.75 54.75 54.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares Global Quality Leaders 20.84 20.84 20.8 20.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck MSCI International Quality 33.81 33.81 33.81 33.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Diversified Conservative 47.89 47.89 47.89 47.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian EquitiesBear 8.56 8.56 8.56 8.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Morningstar Global Technology 77.29 77.29 77.26 77.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 20.23 20.23 20.23 20.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Global Clean Energy 9.46 9.46 9.46 9.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.18 8.18 8.18 8.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares MSCI South Korea Capped AUD 88.94 88.94 88.71 89.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Australian Subordinated Debt 24.41 24.41 24.41 24.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Resources 37.5 37.5 37.5 37.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Composite Bond 43.8 43.8 43.8 43.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Electric Vhcl & Fut Mblty 8.75 8.75 8.75 8.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Government Bond 41.93 41.93 41.93 41.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 11.82 11.82 11.77 11.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Global Agriculture Companies 7.44 7.44 7.44 7.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Corp Fixed Interest 47.95 47.95 47.9 47.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Dividend Harvester 12.57 12.57 12.56 12.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares S&P/ASX Australian Technology 16.35 16.35 16.32 16.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat AUD 102.26 102.26 102.26 102.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Australian Large Companies 72.52 72.52 72.32 72.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS USD High Yield Bond (Currency Hedged) 10.04 10.04 10.03 10.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility 34.65 34.65 34.65 34.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) 88.66 88.66 88.66 89.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core MSCI World All Cap (AUD Hedged) 37.46 37.46 37.39 37.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 36.6 36.6 36.6 36.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core Global Corporate Bond (AUD Hedged) 90.02 90.02 90.02 90.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Munro Climate Change Leaders Fund (Managed Fund) 9.45 9.45 9.4 9.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.47 3.47 3.46 3.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 9.67 9.67 9.66 9.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Intelligent Investor Australian Equity Growth Fund 3.13 3.13 3.13 3.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 73.01 73.01 72.59 73.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Perth Mint Gold 26.25 26.25 26.25 26.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iSharesGlobal 100 97.38 97.38 97.38 97.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares US Dollar 14.3 14.3 14.29 14.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares Nasdaq 100 27.16 27.16 27.16 27.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
SPDR S&P/ASX 200 Fund 64.69 64.69 64.65 64.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Antipodes Global Shares 4.64 4.64 4.62 4.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Gold Bullion 15.36 15.36 15.34 15.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australia 200 118.75 118.75 118.63 118.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares India Quality 10.37 10.37 10.33 10.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Ishares Core S&P/Asx 200 28.71 28.71 28.68 28.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Magellan Global Equities 3.11 3.11 3.09 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Int Shares 94.24 94.24 94.24 94.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
WCM Quality Global Growth 6.45 6.45 6.45 6.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Shares 88.63 88.63 88.54 88.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core Composite Bond 99.5 99.5 99.42 99.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Platinum International Fund 4.65 4.65 4.62 4.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Int Fixed Interest 38.44 38.44 38.44 38.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Australian High Interest Cash 50.14 50.14 50.13 50.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares Global Cybersecurity 8.31 8.31 8.3 8.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 78.2 78.2 78.2 78.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard US Total Market Shares 296.29 296.29 296.27 296.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Fidelity Global Emerging Markets 5.75 5.75 5.75 5.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Hyperion Global Growth Companies 2.96 2.96 2.96 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck FTSE Global Infrastructure 20.55 20.55 20.54 20.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 14.7 14.7 14.7 14.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Property 20.72 20.72 20.72 20.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Energy Transition Metals 8.6 8.6 8.59 8.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Global Value Equity Active 60.81 60.81 60.8 60.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares Active Australian Hybrids 10.02 10.02 10.02 10.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 6.03 6.03 5.98 6.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Ultra Long Nasdaq 100 Hedge Fund 5.35 5.35 5.35 5.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Shares High Yield 67.28 67.28 67.28 67.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 41.06 41.06 41.06 41.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Ultra Short Nasdaq 100 Hedge Fund 4.67 4.67 4.65 4.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Equal Weight 33.31 33.31 33.31 33.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS US Treasury Bond (Currency Hedged) 9.42 9.42 9.42 9.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
iShares Core MSCI Australia ESG Leaders 24.86 24.86 24.86 24.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard Australian Property Securities 76.27 76.27 76.22 76.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Vanguard MSCI Australian Small Companies 64.41 64.41 64.41 64.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 24.55 24.55 24.49 24.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors Australian Corporate Bond Plus 15.87 15.87 15.87 15.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 37.18 37.18 37.18 37.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Active X Ardea Real Outcome Bond Fund (Managed Fun 24.04 24.04 24 24.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 21.55 21.55 21.55 21.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 7.47 7.47 7.46 7.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 9.91 9.91 9.88 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۴
ETFS Hydrogen 7.75 7.75 7.75 7.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
SPDR S&P 500 Trust 590.26 590.26 589.68 590.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ETFS Physical Platinum 140.84 140.84 140.61 140.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
SPDR S&P Emerging Markets 20.39 20.39 20.39 20.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Cloud Computing 9.82 9.82 9.79 9.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares CoreS&P MidCap 400 375.28 375.28 375.27 375.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Diversified Growth 52.12 52.12 52.08 52.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Healthcare 7.68 7.68 7.67 7.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Diversified Balanced 49.29 49.29 49.29 49.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 8.5 8.5 8.49 8.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck Vectors Australian Banks 30.55 30.55 30.4 30.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares MSCI India UCITS USD Acc 61.66 61.66 61.66 61.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Legg Mason Real Income 8.39 8.39 8.37 8.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Diversified High Growth 27.4 27.4 27.4 27.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 19.49 19.49 19.43 19.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Russell Australian Government Bond 18.84 18.84 18.81 18.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ETFS Physical Precious Metal Basket 206.99 206.99 206.99 207.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares Edge MSCI World Multifactor 36 36 35.99 36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Betashares Climate Change Innovation 10.44 10.44 10.44 10.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Ethical Diversified Growth 23.41 23.41 23.39 23.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 21.32 21.32 21.21 21.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 30.24 30.24 30.19 30.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Managed Risk Australian Share 16.48 16.48 16.48 16.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 63.82 63.82 63.76 63.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 11.94 11.94 11.94 11.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck MSCI Australian Sustainable Equity 26.08 26.08 26.08 26.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Ethical Diversified High Growth 24.13 24.13 24.07 24.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Switzer Dividend Growth Fund (Managed Fund) 2.53 2.53 2.51 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard MSCI International Small Companies 55.62 55.62 55.62 55.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck MSCI International Sustainable Equity 27.71 27.71 27.71 27.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck Vectors Video Gaming and eSports (AUD) 8.27 8.27 8.27 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 27.17 27.17 27.16 27.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Apostle Dundas Global Equity Fund - Class D Units 4.4 4.4 4.4 4.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 19.24 19.24 19.24 19.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Quality Leaders Currency Hedged 21.7 21.7 21.6 21.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck Vectors Morningstar Australian Moat Income 20.76 20.76 20.76 20.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck Vectors MSCI International Small Companies 21.33 21.33 21.31 21.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Sustainability Leaders Diversified Bond 20.63 20.63 20.55 20.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Morningstar International Shares Active ETF (Manag 8.53 8.53 8.53 8.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Solar 13.5 13.5 13.5 13.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ETFS Physical Gold 24.39 24.39 24.39 24.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
iShares S&P/ASX 20 27.67 27.67 27.67 27.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares FTSE 100 9.81 9.81 9.79 9.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Magellan High Conviction 1.33 1.33 1.32 1.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
InvestSMART Ethical Share 3.11 3.11 3.09 3.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Betashares Crypto Innovators 2.06 2.06 2.05 2.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 13.98 13.98 13.96 13.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Gold Miners 5.24 5.24 5.24 5.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Magellan Global Fund (Active) 2.38 2.38 2.37 2.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck Australian Floating Rate 24.77 24.77 24.77 24.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard All World Ex US Shares 74.57 74.57 74.57 74.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 10.73 10.73 10.73 10.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Betashares Asia Technology Tigers 6.66 6.66 6.66 6.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Betashares Global Energy Companies 6.8 6.8 6.8 6.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
VanEck FTSE International Property 15.98 15.98 15.98 15.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Australian Fixed Interest 44.46 44.46 44.46 44.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Vanguard Australian Government Bond 45.65 45.65 45.65 45.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Managed Risk Global Share 14.5 14.5 14.5 14.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 7.91 7.91 7.91 7.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Sustainability Leaders 11.29 11.29 11.28 11.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Russell Australian Select Corporate Bond 19.17 19.17 19.17 19.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 7.04 7.04 7.04 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 22.07 22.07 22.07 22.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares NASDAQ 100 ETF - Currency Hedged 25.3 25.3 25.3 25.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Australian Sustainability Leaders 17.22 17.22 17.22 17.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 2.82 2.82 2.82 2.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 5.44 5.44 5.44 5.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
BetaShares Global Sustainability Leaders - Currenc 11.22 11.22 11.19 11.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۳۳
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 97.74 97.74 97.74 97.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۸:۰۵
BetaShares Euro 14.42 14.42 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Yield Plus 97.72 97.72 97.72 97.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Metaverse 9.06 9.06 9.06 9.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
SPDR S&P/ASX 200 ESG 23 23 23 23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
ANZ ETFS EURO STOXX 50 68.19 68.19 68.19 68.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares British Pound 17.07 17.07 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
eInvest Income Generator 3.68 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Future of Food 11.54 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Global Royalties 9.39 9.39 9.39 9.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
ETFS Physical Palladium ETC 290.9 290.9 290.9 290.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Global X Green Metal Miners 10.65 10.65 10.65 10.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Hejaz Equities Managed Fund 0.9 0.9 0.9 0.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Core Corporate Bond 90.6 90.6 90.6 90.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
K2 Australian Small Cap Fund 2.26 2.26 2.26 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Monash Absolute Active Trust 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Australian Quality 23.45 23.45 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Future of Payments 9.07 9.07 9.07 9.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Loftus Peak Global Disruption 2.57 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 13.43 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
SPDR MSCI World Quality Mix AU 24.08 24.08 24.08 24.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Betashares Global Income Leaders 15.68 15.68 15.68 15.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Video Games and Esports 8.34 8.34 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Global Listed Private Equity 15.59 15.59 15.59 15.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Russell Australian SemiGovernment Bond 18.89 18.89 18.89 18.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Vectors Small Companies Masters 19.01 19.01 19.01 19.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Online Retail and E-commerce 8.6 8.6 8.6 8.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Global Carbon Credits (Synthetic) 19.98 19.98 19.98 19.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Digital Health and Telemedicine 10.8 10.8 10.8 10.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck MSCI Multifactor Emerging Markets Eq 19.13 19.13 19.13 19.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
InvestSMART Australian Equity Income Managed 3.08 3.08 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 97.74 97.74 97.74 97.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility 29.26 29.26 29.26 29.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Global Aggregate Bond ESG (AUD Hedged) 93.51 93.51 93.51 93.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Fat Prophets Global High Conviction Hedged Fund 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Fidelity Global Demographics Fund (Managed Fund) 23.16 23.16 23.16 23.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Perpetual Ethical SRI Fund (Managed Fund) Class E 3 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 51.47 51.47 51.47 51.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares NASDAQ 100 Yield Maximiser Fund (Manage 19.65 19.65 19.65 19.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Janus Henderson Net Zero Transition Resources Acti 26.77 26.77 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Munro Concentrated Global Growth Fund (Managed Fun 8.88 8.88 8.88 8.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Bentham Global Capital Securities Active (M 8.84 8.84 8.84 8.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Ethically Conscious Global Aggregate Bond 42.13 42.13 42.13 42.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Core Cash 100.41 100.41 100.41 100.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Enhanced Cash 100.58 100.58 100.58 100.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Global Banks 6.15 6.15 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
SPDR S&P World Ex Australia 34.42 34.42 34.42 34.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Airlie Australian Share Fund 3.4 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Betashares WisdomTree Europe 11.54 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
eInvest Future Impact Small Caps 4.66 4.66 4.66 4.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Nanuk New World Fund (Managed Fund) 1.52 1.52 1.52 1.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Schroder Real Return (Managed Fund) 3.53 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Betashares Legg Mason Australian Bond 23.36 23.36 23.36 23.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 12.96 12.96 12.96 12.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Munro Global Growth Fund (Hedged Fund) 4.5 4.5 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Ethical Diversified Balanced 22.6 22.6 22.6 22.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Russell High Dividend Australian Shares 28.61 28.61 28.61 28.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 23.55 23.55 23.55 23.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Vectors Global Healthcare Leaders 10.61 10.61 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 3.93 3.93 3.93 3.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Resolution Capital Global Property Securities 1.57 1.57 1.57 1.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Betashares Australian Major Bank Hybrids Index 9.82 9.82 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Ethically Conscious Australian Shares 54.95 54.95 54.95 54.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Loomis Sayles Global Equity Quoted Managed Fund 2.23 2.23 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Morningstar World ex Australia Wide Moat 23.83 23.83 23.83 23.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 3.72 3.72 3.72 3.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Vanguard Ethically Conscious International Shares 65.36 65.36 65.36 65.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.53 25.53 25.53 25.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
BetaShares Global Government Bond 20+ Year - Curre 15.32 15.32 15.32 15.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
Russell Investments Australian Responsible Investm 24.75 24.75 24.75 24.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
VanEck Emerging Income Opportunities Active (Manag 9.2 9.2 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۳
iShares Future Tech Innovators 23.53 23.53 23.53 23.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Perpetual Global Innovation Share Fund (Managed Fu 1.88 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
Perpetual Global Innovation Share Fund (Managed Fu 1.88 1.88 1.88 1.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۴:۱۹
Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) 9.22 9.22 9.22 9.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۵
Barrow Hanley Global Share Fund (Managed Fund) Cla 4.02 4.02 4.02 4.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۱۲:۴۵
iShares High Growth ESG 24.03 24.03 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۴
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۴۴
iShares Enhanced Cash 10.25 10.25 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۴۵
Janus Henderson Global Sustainable Equity Active ( 25.32 25.32 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
iShares Balanced ESG 24.12 24.12 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۳:۴۳
iShares Global Consumer Staples 84.29 84.29 54.41 84.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۵:۱۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین