شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6831
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:43:08
0 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 10:01:23
2 (3.85%)
تغییر ۳ ماهه
6 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
11 (25.58%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,203
قیمت روز
4 (0.06%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:02:14
407 (5.98%)
تغییر ۳ ماهه
341 (4.97%)
تغییر ۶ ماهه
1,273 (21.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Asia 50 97.9 97.91 97.69 98.13 0.70 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P/ASX 50 65.21 65.26 65.21 65.44 0.11 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iSharesGlobal 100 81.07 81.09 81.02 81.34 0.42 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
ETFS Physical Gold 214.08 213.91 213.89 214.52 0.82 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares Core S&P 500 487.54 487.42 487.07 487.8 3.55 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Gold Bullion 15.68 15.67 15.65 15.69 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australia 200 118.18 118.3 118.18 118.63 0.10 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Ishares Core S&P/Asx 200 28.89 28.92 28.89 29.02 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Magellan Global Equities 3.72 3.73 3.72 3.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard MSCI Int Shares 84.9 84.93 84.86 85.05 0.48 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares S&P 500 AUD Hedged 416.6 416.35 415.95 416.6 2.13 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Australian Shares 89.74 89.85 89.74 90.12 0.06 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares Core Composite Bond 115.1 115.13 115.09 115.22 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard FTSE Europe Shares 61.44 61.22 61.22 61.52 0.15 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard FTSE Emerging Markets 73.15 73.08 72.78 73.15 0.60 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard US Total Market Shares 246.72 246.66 246.52 247.13 1.81 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 14.77 14.79 14.77 14.89 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Diversified High Growth 59.6 59.64 59.56 59.69 0.13 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian EquitiesBear 11.18 11.17 11.15 11.18 0.03 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Russell Australian Government Bond 23.12 23.11 23.11 23.15 0.05 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 24.91 24.89 24.89 24.91 0.09 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Australian Shares High Yield 62.83 62.88 62.83 63.11 0.04 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 53.49 53.48 53.36 53.49 0.24 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 14.74 14.69 14.69 14.74 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Vanguard Australian Property Securities 94.86 94.88 94.86 95.34 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Global Sustainability Leaders 10.34 10.36 10.34 10.38 0.05 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 29.27 29.35 29.27 29.53 0.07 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 8.36 8.34 8.28 8.36 0.01 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 27.95 27.98 27.94 28 0.06 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 2.78 2.79 2.78 2.79 0.03 1.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI Japan 87.35 87.19 87.19 87.48 0.35 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares S&P/ASX 20 27.3 27.31 27.3 27.4 0.06 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares China LargeCap 62.7 62.75 62.38 62.99 0.26 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares CoreS&P MidCap 400 304.2 304.56 304.2 308 0.89 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
SPDR S&P/ASX 200 Resources 12.58 12.59 12.58 12.61 0.05 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
SPDR S&P World Ex Australia 35.99 36.03 35.99 36.03 0.16 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard FTSE Asia ex Japan 71.34 71.4 71.04 71.4 0.74 1.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Global Gold Miners 5.24 5.25 5.23 5.25 0.04 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares Core S&P SmallCap 600 123.74 123.69 123.69 123.99 0.79 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares Global 100 AUD Hedged 128.75 128.63 128.63 128.75 0.76 0.59% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
UBS IQ MSCI World ex Australia 31.47 31.46 31.46 31.47 0.15 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard Int Credit Securities 50.6 50.7 50.59 50.77 0.09 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares UBS Government Inflation 129.75 130.84 129.72 130.84 0.03 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 21.57 21.41 21.41 21.57 0.17 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares Edge MSCI World Multifactor 36.14 36.12 36 36.14 0.21 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares MSCI South Korea Capped AUD 94.29 94.11 94.02 94.95 0.39 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard Australian Government Bond 53.25 53.31 53.24 53.32 0.05 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 82.06 82 81.87 82.06 0.32 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 28.22 28.23 28.19 28.23 0.07 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 66.2 66.25 66.16 66.5 0.29 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard MSCI Australian Small Companies 62.29 62.31 62.25 62.51 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 30.46 30.48 30.46 30.48 0.16 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 20.99 20.81 20.81 20.99 0.51 2.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iSharesEurope 68.4 68.5 68.4 68.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Perth Mint Gold 22.83 22.76 22.76 22.91 0.15 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
ETFS Physical Silver 24.62 24.66 24.6 24.66 0.06 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Betashares Nasdaq 100 22.93 22.92 22.91 22.94 0.26 1.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
WCM Quality Global Growth 6.4 6.45 6.4 6.45 0.02 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Platinum International Fund 4.8 4.81 4.8 4.83 0.03 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard Int Fixed Interest 50.68 50.65 50.55 50.69 0.15 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 13.95 13.99 13.95 14.09 0.05 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Australian High Interest Cash 50.11 50.1 50.1 50.11 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares MSCI Emerging Markets 66.05 66.1 65.74 66.1 0.44 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors Gold Miners AU 41.88 41.97 41.85 42.03 0.19 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Montgomery Global Equities Fund 3.82 - 3.82 3.82 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard All World Ex US Shares 79.18 79.12 79.01 79.24 0.26 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 77.28 77.24 77.24 77.46 0.21 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Fidelity Global Emerging Markets 5.71 5.7 5.69 5.71 0.02 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 5.22 5.24 5.22 5.24 0.03 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Betashares Asia Technology Tigers 7.66 7.65 7.61 7.66 0.08 1.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 14.27 14.28 14.27 14.32 0.04 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors Australian Property 26.39 26.41 26.39 26.64 0.06 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Vanguard Australian Fixed Interest 52.29 52.31 52.27 52.33 0.05 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 14.37 14.32 14.27 14.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Betashares Legg Mason Australian Bond 27.16 27.17 27.16 27.17 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors Australian Equal Weight 32.45 32.49 32.44 32.57 0.12 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 6.85 6.84 6.84 6.88 0.05 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Russell Australian Select Corporate Bond 20.76 20.79 20.76 20.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 30.46 30.43 30.43 30.54 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 32.35 32.33 32.32 32.38 0.16 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 19.89 19.9 19.89 19.92 0.07 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 3.54 3.56 3.54 3.57 0.02 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.79 25.8 25.79 25.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 8.69 8.68 8.68 8.71 0.13 1.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۹:۰۲
iShares MSCI EAFE 102 102.11 101.9 102.72 0.10 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
iSharesUBS Treasury 113.5 113.33 113.33 113.5 0.34 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
iShares MSCI Taiwan AU 62.57 62.61 62.57 62.61 0.82 1.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
iShares Global Healthcare 103.14 103.13 103.01 103.74 0.24 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
SPDR S&P Emerging Markets 24.19 24.13 24.13 24.21 0.06 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
BetaShares WisdomTree Japan 13.27 13.26 13.25 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Vanguard Diversified Growth 58.68 58.7 58.68 58.8 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
BetaShares Global Healthcare 6.79 6.77 6.77 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 60.63 60.42 60.22 60.63 0.37 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Betashares Global Quality Leaders 19.95 19.94 19.91 19.95 0.13 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
SPDR Dow Jones Global Real Estate 24.94 24.9 24.9 24.94 0.24 0.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 20.13 20.18 20.13 20.18 0.09 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
VanEck Vectors Small Companies Masters 21.15 21.16 21.15 21.28 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Russell High Dividend Australian Shares 30.97 30.98 30.97 31.03 0.13 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 22.83 22.8 22.79 22.85 0.17 0.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  53.49 53.5 53.45 53.51 0.11 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 22.89 22.9 22.89 22.92 0.19 0.84% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Vanguard MSCI International Small Companies 57.07 57.02 56.76 57.07 0.56 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.62 4.6 4.59 4.62 0.02 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 21.32 21.22 21.22 21.32 0.13 0.61% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 108.58 108.5 108.5 108.7 0.25 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 25.54 - 25.54 25.54 0.07 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۳۱
ETFS Physical Platinum 139.08 - 139.08 139.08 0.76 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
UBS IQ MSCI US Ethical 35.18 35.28 35.18 35.28 0.18 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
UBS IQ MSCI Australia Ethical 23.53 23.57 23.53 23.57 0.09 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 11.65 11.66 11.65 11.68 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Global Value Equity Active 51.49 51.43 51.43 51.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
SPDR S&P Global Dividend 21.08 21.09 21.08 21.11 0.09 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
InvestSMART Ethical Share 2.7 - 2.7 2.7 0.01 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
Vanguard Diversified Balanced 58.15 58.16 58.15 58.2 0.10 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
VanEck Vectors Australian Banks 27.31 27.34 27.31 27.34 0.19 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
AMP Capital Global Property Securities 3.15 3.17 3.15 3.17 0.02 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
BetaShares Australian Dividend Harvester 15.42 15.43 15.42 15.46 0.08 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۸:۰۲
eInvest Future Impact Small Caps 4.63 - 4.63 4.63 0.04 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Diversified Conservative 56.49 56.5 56.49 56.5 0.14 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Betashares Global Energy Companies 5.54 5.53 5.53 5.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Betashares Active Australian Hybrids 10.21 10.2 10.2 10.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
VanEck Vectors Australian Floating Rate 25.08 25.07 25.07 25.08 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Vanguard MSCI Australian Large Companies 72.39 72.53 72.28 72.53 0.24 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Betashares WisdomTree Europe 13.91 13.89 13.89 14 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Betashares Global Cybersecurity 7.96 7.95 7.95 7.98 0.13 1.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
ETFS Global Core Infrastructure 64.53 64.47 64.47 64.53 0.77 1.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
ETFS Morningstar Global Technology 87.9 87.89 87.51 87.95 1.14 1.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
VanEck Vectors Australian Resources 31.27 31.28 31.27 31.28 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BetaShares Global Agriculture Companies 5.83 - 5.83 5.83 0.04 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BetaShares Australian Sustainability Leaders 19.3 19.33 19.3 19.36 0.05 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 55.56 - 55.56 55.56 0.04 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 6.32 6.29 6.29 6.33 0.01 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
ETFS Physical Precious Metal Basket 198.9 198.52 198.52 198.9 1.20 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 31.29 - 31.29 31.29 0.06 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 11.24 - 11.24 11.24 0.05 0.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
AMP Capital Global Infrastructure Securities 3.61 3.63 3.61 3.63 0.02 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۳۲
ANZ ETFS EURO STOXX 50 70.89 70.94 70.89 70.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
BetaShares Legg Mason Equity Income 8.9 8.91 8.9 8.91 0.05 0.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 50.59 - 50.59 50.59 0.28 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Russell Australian SemiGovernment Bond 21.47 21.43 21.43 21.47 0.05 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
BetaShares US Dollar 14.2 14.19 14.19 14.21 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۱
VanEck Vectors China New Economy 7.5 7.53 7.47 7.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۱
BetaShares Managed Risk Global Share 14.17 14.23 14.17 14.23 0.10 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۱
BetaShares Managed Risk Australian Share 17.62 17.65 17.62 17.65 0.05 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۱
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 61.3 61.43 61.3 61.43 0.20 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۳۱
Betashares Global Income Leaders 17.16 - 17.16 17.16 0.09 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۰۲
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 8.05 8.06 8.05 8.06 0.15 1.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۰۲
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 10.75 - 10.75 10.75 0.10 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۰۲
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 31.05 31.06 31.05 31.06 0.11 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۵:۰۲
BetaShares Global Banks 6.69 - 6.69 6.69 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۳۱
BetaShares British Pound 18.75 - 18.75 18.75 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۳۱
SPDR S&P/ASX Australian Bond 28.07 28.08 28.06 28.08 0.08 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۳۱
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 24.42 24.4 24.4 24.42 0.13 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۴:۰۲
UBS IQ Research Preferred AU Share 23.28 - 23.28 23.28 0.21 0.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۳:۳۱
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۹:۳۲
ETFS Battery Tech & Lithium 55.17 - 55.17 55.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۸:۰۲
eInvest Income Generator 3.98 - 3.98 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۳۲
UBS IQ MSCI Europe Ethical 24.49 - 24.49 24.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۵:۳۲
AMP Capital Dynamic Markets 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۵:۳۲
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 30 - 30 30.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۵:۰۲
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 14.2 - 14.19 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۳۱
SPDR MSCI World Quality Mix AU 23.48 - 23.48 23.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۴:۰۲
Antipodes Global Shares 5.7 - 5.68 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۳
BetaShares Euro 15.55 - 15.55 15.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۵:۰۲
ANZ Physical US Dollar 11.11 - 11.11 11.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۸:۳۲
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 16.13 - 16.13 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۸:۳۲
UBS IQ MSCI Japan Ethical 26.84 - 26.83 26.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۳۳
InvestSMART Australian Equity Income Managed 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۹:۰۲
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.6 - 5.6 5.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۳
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 111.9 - 111.9 111.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۰۲
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 108.4 - 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۶:۰۲
K2 Global Equities 2.48 - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۵:۳۲
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
ANZ SP ASX 100 10.29 - 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
ANZ Physical Gold 16.76 - 16.76 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
Australian Governance Masters 1.85 - 1.85 1.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۰۳
iShares MSCI BRIC 59.79 - 59.25 59.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Russell 2000 224.6 - 224.38 224.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares Global Telecom 74.55 - 74.55 74.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Singapore 33.98 - 33.98 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
iShares MSCI Hong Kong AU 34.44 - 34.34 34.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Russell Australia Value 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰