شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6144
قیمت روز
0 (0.13%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:36:05
0 (12.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.44%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

63
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:18
12 (23.53%)
تغییر ۳ ماهه
11 (21.15%)
تغییر ۶ ماهه
20 (46.51%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,194
قیمت روز
320 (6.56%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:00
1,728 (24.96%)
تغییر ۳ ماهه
1,607 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
1,068 (17.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 56.48 56.23 55.37 56.48 1.16 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares Asia 50 89.97 89.15 87.5 89.99 1.64 1.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iSharesGlobal 100 70.97 70.78 69.5 71.03 1.38 1.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
ETFS Physical Gold 246.98 246.64 246.64 250.07 3.22 1.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares US Dollar 15.8 15.85 15.76 15.86 0.13 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares Core S&P 500 416.5 415.96 407.8 416.5 5.11 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Betashares Nasdaq 100 21.04 20.92 20.6 21.04 0.41 1.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares China LargeCap 60.42 60.25 58.59 60.42 1.87 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Gold Bullion 15.99 16 15.99 16.2 0.09 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Australia 200 86.57 85.28 82 86.57 3.57 4.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Ishares Core S&P/Asx 200 20.91 20.88 20.09 21.04 0.77 3.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard MSCI Int Shares 72.02 71.94 70.6 72.03 1.48 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares Global Healthcare 95.46 95.67 94 95.82 0.43 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares S&P 500 AUD Hedged 313.81 313.33 307.5 313.81 1.43 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Australian Shares 65.9 64.64 62.15 65.9 3.72 5.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares Core Composite Bond 116.47 116.35 115.71 116.47 1.24 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard FTSE Asia ex Japan 62.42 62.46 61.94 62.89 1.88 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Australian High Interest Cash 50.11 50.1 50.1 50.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares Core S&P SmallCap 600 89.4 90 87.34 90 1.91 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
UBS IQ MSCI Australia Ethical 17.06 16.8 16.19 17.06 0.39 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
VanEck Vectors Gold Miners AU 39.54 39.6 39.54 40.64 2.61 6.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard FTSE Emerging Markets 60.47 60.36 59.12 60.47 2.14 3.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard All World Ex US Shares 65.93 65.91 64.92 66.1 1.47 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard MSCI Int Shares Hedged 58.96 58.47 57.4 58.96 0.47 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard US Total Market Shares 206.85 206.33 202.17 206.85 3.52 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fidelity Global Emerging Markets 4.72 4.62 4.62 4.73 0.13 2.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SPDR S&P/ASX 200 Listed Property 8.63 8.55 8.36 8.63 0.07 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Diversified High Growth 48.21 47.2 46.5 48.21 1.15 2.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Betashares Asia Technology Tigers 7.09 7.08 6.88 7.09 0.17 2.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Australian EquitiesBear 14.24 14.58 14.24 15.12 0.96 6.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares S&P 500 Yield Maximiser 18 17.96 17.83 18 0.19 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Australian Fixed Interest 52.45 52.72 52.45 52.78 0.27 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Australian Government Bond 54.01 54.08 53.89 54.13 0.40 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Betashares Active Australian Hybrids 9.38 9.36 9.31 9.38 0.07 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Crude Oil Currency Hedged 5.32 5.27 5.21 5.32 0.51 9.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Betashares Legg Mason Australian Bond 27 27.14 26.85 27.14 0.14 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Australian Shares High Yield 45 44.6 43.39 45 1.00 2.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Global Aggregate Bond Hedged 52.75 52.4 52.4 52.88 0.60 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
VanEck Vectors Australian Equal Weight 22.36 22.27 21.46 22.36 0.82 3.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard Australian Property Securities 56 54.95 54.13 56 1.19 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
ETFS ROBO Global Robotics and Automation 56 56.25 54.3 56.25 0.58 1.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Russell Australian Select Corporate Bond 20.55 20.4 20.4 20.55 0.23 1.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Vanguard MSCI Australian Small Companies 42.7 42.52 41.1 42.7 1.83 4.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Geared Australian Equity Hedge 13 12.55 11.6 13 1.57 13.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Geared US Equity Currency Hedged 11.31 11.26 10.72 11.31 0.10 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Australian Sustainability Leaders 15.11 14.99 14.48 15.11 0.61 4.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares S&P/ASX Australian Technology ETF 11.7 11.42 10.97 11.7 0.70 6.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SPDR MSCI Australia Select High Dividend Yield 21.27 20.98 20.23 21.27 1.15 5.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality 28.8 28.71 28.13 28.8 0.45 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
BetaShares Australian Equities Strong Bear Hedge 13.75 14.15 13.75 15.5 1.80 13.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Betashares U.S. Equities Strong Bear Currency Hedg 4.56 4.6 4.56 4.8 0.04 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond (AUD H 89.9 88.03 88.03 92.04 3.54 3.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
VanEck Vectors MSCI World ex Australia Quality Hed 24.68 24.59 24.21 24.68 0.22 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
SPDR S&P/ASX 50 46.94 47.36 45.37 47.36 1.09 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares MSCI EAFE 86.06 86.5 84.67 86.5 2.22 2.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares MSCI Japan 81.6 82.08 80.5 82.26 0.47 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares S&P/ASX 20 20.35 20.62 19.78 20.62 0.63 3.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares FTSE 100 8.49 8.42 8.29 8.49 0.15 1.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iSharesUBS Treasury 115.35 115.6 115.15 115.89 0.94 0.82% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
ETFS Physical Silver 23.17 23.1 22.9 23.69 0.34 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
ANZ ETFS EURO STOXX 50 57.5 57.61 56.8 57.61 1.80 3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Global Banks 4.47 4.45 4.38 4.47 0.14 3.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
eInvest Income Generator 2.79 - 2.79 2.79 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Magellan Global Equities 3.03 3.02 3 3.03 0.03 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
SPDR S&P Global Dividend 15.77 15.69 15.53 15.77 0.53 3.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares CoreS&P MidCap 400 232.5 233.94 220 233.94 2.50 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
UBS IQ MSCI Europe Ethical 20.24 20.3 20.15 20.43 0.74 3.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares WisdomTree Japan 10.48 10.52 10.48 10.52 0.13 1.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard Diversified Growth 49.2 49.28 48 49.28 0.10 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard FTSE Europe Shares 49.76 49.92 48.92 49.92 1.50 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard Int Fixed Interest 51.2 51.35 51.2 51.69 0.23 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Global Healthcare 5.6 5.52 5.5 5.6 0.05 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Global Gold Miners 4.6 4.58 4.56 4.74 0.25 5.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares MSCI Emerging Markets 54.83 54.88 53.67 54.89 1.92 3.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard Diversified Balanced 51.25 51 49.55 51.25 0.23 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
ANZ SP ASX 300 High Yield Plus 7.67 7.72 7.5 7.72 0.12 1.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
UBS IQ MSCI World ex Australia 26.68 26.65 25.88 26.68 0.55 2.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Betashares Global Cybersecurity 7.08 7.05 6.91 7.08 0.12 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Montgomery Global Equities Fund 2.98 2.99 2.94 2.99 0.02 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors ChinaAMC CSI 300 56.5 56 55.8 56.5 0.80 1.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares UBS Government Inflation 120.51 122.5 119.91 125 0.14 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
UBS IQ MSCI Asia Apex 50 Ethical 27.58 27.47 26.73 27.58 1.87 6.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors China New Economy 7.6 7.65 7.6 7.79 0.27 3.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
SPDR Dow Jones Global Real Estate 19.01 18.87 18.71 19.01 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares FTSE RAFI Australia 200 9.97 10.08 10.08 9.97 0.30 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Betashares Global Energy Companies 2.97 2.96 2.93 3.09 0.15 5.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
ETFS Morningstar Global Technology 73.44 74.06 72.3 74.06 1.98 2.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Russell Australian Government Bond 23.76 23.75 23.56 23.77 0.31 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
UBS IQ Research Preferred AU Share 16.34 16 15.9 16.34 0.19 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors Australian Property 15.1 15.15 14.81 15.15 0.28 1.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares Edge MSCI World Multifactor 29.88 29.98 29.49 29.98 0.66 2.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Managed Risk Global Share 12.54 12.55 12.48 12.55 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 37.31 37 37 37.31 2.75 7.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat 69.93 69.91 68.39 69.93 1.71 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Strong US Dollar hedge fund 17.09 17.15 16.89 17.18 0.29 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares S&P/ASX Dividend Opportunities 10.35 10.25 10.08 9.96 0.10 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Russell High Dividend Australian Shares 20.59 20.39 19.89 20.59 0.64 3.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors Australian Floating Rate 24.54 24.55 24.51 24.58 0.28 1.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Strong Australian Dollar hedge 8.07 8.05 8 8.16 0.17 2.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors FTSE Global Infrastructure 17.54 17.59 17.23 17.59 0.06 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard Australian Corp Fixed Interest  52.02 52 52 52.3 0.24 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard MSCI International Small Companies 43.74 43.06 43.06 45 0.76 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Platinum Asia Fund Quoted Managed Hedge Fund 4.41 4.4 4.4 4.48 0.16 3.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Mgr Sep-23 104.36 - 104.36 104.36 1.33 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
VanEck Vectors Australian Emerging Resources 20.88 20.87 20 20.88 0.48 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Vanguard Global Multi-Factor Active (Managed) 42.66 42.15 42 43.7 1.22 2.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 2.64 2.62 2.62 2.64 0.05 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
iShares Global High Yield Bond (AUD Hedged) ETF 90.32 87.51 84 90.32 2.94 3.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Australian Ex-20 Portfolio Diversifier 13.63 13.81 13.07 13.81 0.08 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Australian Small Companies Select Fund 2.47 2.5 2.47 2.5 0.07 2.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Betashares Australian Bank Senior Floating Rate Bo 25.2 25.23 25.2 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Australian Investment Grade Corporate B 26.4 26.36 26.2 26.4 0.59 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
BetaShares Australian Top 20 Equity Yield Maximise 6.6 6.45 6.38 6.6 0.30 4.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Russell Investments Australian Responsible Investm 17.85 17.84 17.35 17.85 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰
Perth Mint Gold 26.38 26.48 26.35 26.7 0.62 2.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
ANZ Physical US Dollar 12.45 12.46 12.39 12.46 0.10 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Betashares India Quality 6.99 6.91 6.91 7.04 0.46 6.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
SPDR S&P Emerging Markets 19.98 19.92 19.92 19.98 0.63 3.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
AMP Capital Dynamic Markets 2.07 2 2 2.07 0.02 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
ETFS Battery Tech & Lithium 46.38 45.88 45.5 46.38 0.92 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Platinum International Fund 4.25 4.23 4.17 4.25 0.07 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Betashares WisdomTree Europe 10.02 9.91 10.02 9.91 0.32 3.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
iShares Global 100 AUD Hedged 100.62 100 100 99.62 1.51 1.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Vanguard Int Credit Securities 47.25 47.2 47.1 47.25 0.05 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
iShares S&P/ASX Small Ordinaries 3.55 3.49 3.4 3.55 0.07 2.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Betashares Global Quality Leaders 18.22 17.88 17.49 18.22 0.05 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
SPDR S&P World Ex Australia Hedged 18.76 18.66 18.5 18.76 0.36 1.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
iShares MSCI South Korea Capped AUD 76.5 76.46 74.35 76.5 1.00 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Russell Australian SemiGovernment Bond 21.55 21.53 21.51 21.55 0.07 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Beta Shares S&P/ASX 200Resources Sector 4.83 4.75 4.63 4.83 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Vanguard MSCI Australian Large Companies 53.6 52.66 51.8 53.6 1.60 3.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Beta Shares S&P/ASX 200 Financials Sector 7.55 7.33 7.11 7.55 0.40 5.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
VanEck Vectors FTSE International Prop (Hdg) 15.03 14.82 14.7 15.03 0.47 3.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Vanguard Ethically Conscious International Shares 51.62 51.09 50.51 51.62 0.78 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۳۰
Vanguard Diversified Conservative 52.31 52.04 51.5 52.4 0.11 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
SPDR S&P/ASX 200 Financials ex AREITS 13.22 13 13 13.22 0.20 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
BetaShares Global Agriculture Companies 4.3 4.28 4.27 4.31 0.12 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
BetaShares Global Sustainability Leaders 9.27 9.2 9.11 9.27 0.19 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۹:۰۰
SPDR S&P/ASX 200 Resources 8.64 8.57 8.53 8.64 0.22 2.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 10.97 10.8 10.75 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
ETFS Global Core Infrastructure 53.3 53.33 53.3 53.38 1.07 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
BetaShares Legg Mason Equity Income 6.16 6.12 6.12 6.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
VanEck Vectors Australian Resources 21.65 21.47 20.82 21.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
AMP Capital Global Property Securities 2.6 2.61 2.6 2.63 0.06 2.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
BetaShares Agriculture Currency Hedged 5.17 5.09 5.09 5.17 0.04 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
InvestSMART Australian Equity Income Managed 1.69 1.7 1.69 1.7 0.05 2.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
BetaShares Legg Mason Emerging Markets (Managed) 5.15 5.19 5.08 5.19 0.34 6.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
VanEck Vectors MSCI Multifactor Emerging Markets E 17.3 17.33 17.3 17.33 0.61 3.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۰
ANZ SP 500 High Yield Low Vol 10.65 10.67 10.55 10.67 0.18 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
VanEck Vectors Australian Banks 17.03 17.08 16.59 17.08 0.63 3.84% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
BetaShares Australian Dividend Harvester 12.91 12.89 12.83 13 0.10 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AMP Capital Global Infrastructure Securities 2.94 2.95 2.94 2.95 0.08 2.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
BetaShares Commodities Basket Currency Hedged 6.06 6.07 6.06 6.07 0.09 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
ETFS Physical Platinum 111.55 113.37 111.55 114 3.70 3.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
BetaShares British Pound 19.78 19.76 19.76 19.81 0.11 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
WCM Quality Global Growth 5.7 5.73 5.67 5.73 0.19 3.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
SPDR S&P World Ex Australia 30.32 30.21 30.21 30.32 0.97 3.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
ETFS Physical Precious Metal Basket 209.58 209 209 211.3 7.11 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
UBS IQ Research Preferred AU Dividend 17.43 - 17.43 17.43 0.30 1.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۳۰
Antipodes Global Shares 4.74 - 4.74 4.74 0.17 3.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۳۰
iShares Edge MSCI Australia Multifactor 21.62 - 21.62 21.62 0.34 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۳۰
Vanguard Global Minimum Volatility Actv ETF (Mng) 47.28 - 47.28 47.28 0.23 0.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۳۰
BetaShares Euro 17.35 17.3 17.3 17.38 0.15 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۰۱
Betashares Global Income Leaders 12.34 12.58 12.34 12.58 0.57 4.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۰۱
VanEck Vectors Small Companies Masters 13.51 - 13.51 13.51 0.19 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۶:۰۱
SPDR S&P/ASX Australian Bond 28.1 27.58 27.58 28.1 0.39 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۵:۳۰
SPDR S&P/ASX Australian Government Bond 28.47 27.99 27.99 28.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۵:۳۰
BetaShares Australian Government Bond 51.52 - 51.52 51.52 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۵:۰۰
BetaShares Global Robotics and Artificial Intellig 9.4 9.51 9.4 9.51 0.33 3.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۵:۰۰
VanEck Vectors MSCI International Sustainable Equi 22.35 - 22.35 22.35 0.66 2.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۵:۰۰
InvestSMART Ethical Share 2.07 - 2.07 2.07 0.03 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۴:۳۰
SPDR MSCI World Quality Mix AU 20 - 20 20 0.50 2.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۴:۳۰
BetaShares Managed Risk Australian Share 14.42 - 14.42 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
eInvest Future Impact Small Caps 3.09 - 3.07 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۹:۳۰
Vanguard Global Value Equity Active 37.05 - 36.9 38.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۹:۳۰
UBS IQ MSCI US Ethical 30.53 - 30.53 31.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۸:۳۰
Theta Acbc Exch Traded Bond Units Gpt Aug-26 109.22 - 109.22 109.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۴:۳۰
UBS IQ MSCI Japan Ethical 25.05 - 25 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۰۰
Magellan Infrastructure Fund (Currency Hedged) 3.12 - 3.12 3.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
iShares MSCI Taiwan AU 60.76 - 59.41 61.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ساعت ۹:۰۰
K2 Global Equities 2.48 - 0.022 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
ANZS Physical Renminbi 9.89 - 0.022 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی