صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Africa Platinum 13630 - 13630 13900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
NewGold Platinum 13650 - 13503 13780 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
NewFunds GOVI 6927 - 6900 6945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix Property 629 - 625 658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix Divi Plus 203 - 202 211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x trackers II Eur Gov Bd 25 485.36 - 481.59 485.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x trackers II Eur Gov Bd 15+ 426.59 - 424.08 426.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Germany UCITS 1D 216.46 - 216.1 216.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 13.9 - 13.79 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.15 - 144.08 144.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
InfraCap MLP 14.13 - 14.13 14.13 0.09 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares CMBS 55.11 - 55.11 55.11 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Europe 39.77 - 39.77 39.77 0.14 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
SPDR S&P China 125.97 - 125.97 125.97 0.34 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Global X Uranium 10.7 - 10.7 10.7 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares ATX UCITS DE 21.835 - 21.835 21.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MDAX UCITS DE 218 - 218 218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares MSCI Poland UCITS 10.936 - 10.936 10.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares FTSE MIB UCITS Acc 69.82 - 69.82 69.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
iShares STOXX Europe 600 UCITS 33.805 - 33.805 33.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 63.15 - 62.67 64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 4.93 - 4.89 5.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 8.16 - 8.03 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 29.685 - 29.385 29.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 6.45 - 6.4 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ ETF 15.35 - 15.23 15.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۱
iSharesGlobal 100 77.9 - 77.48 77.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۱
ETFS Physical Gold 249.61 - 248.71 249.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۱
ANZ ETFS EURO STOXX 50 57.99 - 57.85 58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۱
Ishares Core S&P/Asx 200 24.4 - 24.32 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier IDX30 Open 447 - 447 447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۳۱
Premier SRI KEHATI 328 - 328 331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Premier ETF IDX High Dividend 20 391 - 391 396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۱:۰۱
Premier JII 564 - 564 565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰
Premier Indonesia State Owned Comp 538 - 538 538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x trackers II Eur Gov Bd 25 484.92 - 481.29 484.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.11 - 144.07 144.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS 1C DR 49.06 - 48.85 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C 230.03 - 229.45 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C 161.6 - 161.47 161.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 62.74 - 62.74 62.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۰۱
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 115.7 - 115.7 115.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.208 - 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 1870 - 1870 1870 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now ISE 36.7 - 36.7 36.7 0.18 0.49% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
It Now IDIV 56.16 - 56.16 56.16 0.06 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
It Now IFNC 92.6 - 92.6 92.6 0.44 0.48% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
It Now IMAT 43.68 - 43.68 43.68 0.18 0.41% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
CAIXA Ibovespa 94.72 - 94.72 94.72 0.07 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.27 - 44.27 44.27 0.09 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
Lyxor UCITS Iboxx GBP Gilts 15103 - 15103 15150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares UK Gilts 0-5Yr UCITS 134.65 - 134.59 134.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares GBP-Linked Gilts UCITS 20.49 - 20.45 20.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares GBP Corporate Bond 1-5Yr UCITS 106.94 - 106.88 106.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 44.88 - 44.48 45.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 - 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.712 - 0.712 0.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 4.37 - 4.37 4.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage PSI 20 Leverage 3.18 - 3.18 3.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
ComStage Nikkei 225 UCITS 20.8 - 20.8 20.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
ComStage ShortDAX TR UCITS 20.46 - 20.22 20.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۸:۰۲
ComStage DAX TR UCITS 108.1 - 105.32 108.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Marijuana Life Sciences 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۵:۰۰
iShares MSCI Chile Capped 26.29 - 26.29 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۶:۰۲
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 107.8 - 107.8 107.8 6.52 6.44% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۶:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 7.58 - 7.55 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
BCAP Mid Small CG 7.28 - 7.28 7.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 20.57 - 20.55 20.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon SZSE 100 14.98 - 14.58 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
Fubon NASDAQ 100 41.53 - 41.48 41.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
UPAMC NYSE FANG+ 39.1 - 38.89 39.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
Yuanta Nikkei 225 29.41 - 29.3 29.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 44.85 - 44.64 44.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
ABD US Treasury Dolar B Type 795.1 - 788.5 795.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Dow Jones Istanbul 20 Type A 35.2 - 35.2 35.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 16.12 - 16.12 16.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 50.6 - 50.6 51.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF CSI 100 1.364 - 1.339 1.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
GF CSI 500 1.823 - 1.805 1.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
GuoTai Gold 3.88 - 3.87 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
SWS MU SSE 50 3.69 - 3.63 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
E Fund ChiNext 2.607 - 2.557 2.613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull EURO STOXX N 25.39 - 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Handelsinvest Verden 286.2 - 284.4 286.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Sparinvest Global Value 245.1 - 242.8 245.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Sparinvest USA Small Cap 123.55 - 122.2 123.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Danske Invest Europa Fokus 97.7 - 97.26 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank MOEX Russia Total Return 1312.4 - 1302.3 1318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1345.6 - 1340.4 1353.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 226.4 - 224.7 227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
VTBA US Equity 903.7 - 898.6 907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
Sberbank S&P 500 1384 - 1376 1392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 11.756 - 11.756 11.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 329.99 - 329.99 329.99 2.12 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
ETFS Natural Gas 0.0162 - 0.0157 0.0162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Samsung KODEX Samsung Group 7605 - 7455 7605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
SMAM REIT 1690 - 1660 1690 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
MAXIS TOPIX 1673 - 1664 1676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 329.99 - 329.99 329.99 2.12 0.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
SPDR Gold Shares 176.38 - 176.25 176.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
ABF Singapore Bond 1.266 - 1.265 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
SPDR Straits Times 2.5 - 2.49 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
Lion-Phillip S-REIT 1.025 - 1.025 1.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX X5 AVA 5.9 - 5.53 5.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Bull DAX X2 AVA 82.77 - 80.71 82.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۳۰
XACT Bear 39 - 38.64 39.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
XACT Bull 425 - 423.45 430.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
XACT OMXSB 467.8 - 466.7 471.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.27 - 44.27 44.27 0.09 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Emerging Markets Dividend UCITS 14.86 - 14.71 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI 50.39 - 50.39 50.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
SSgA SPDR MSCI ACWI 133.4 - 133.4 133.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
iShares FTSE 100 UCITS Acc 93.87 - 93.55 94.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 10.16 - 10.14 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
FALCOM Financial Services 32.9 - 32.9 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۰۱
HSBC Amanah Saudi 20 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Falcom Petrochemical 28.5 - 28.5 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 106.69 - 106.69 106.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 174.61 - 174.61 176.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Natural Gas 0.0162 - 0.0157 0.0162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS DAX 108.86 - 107.78 109.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
Lyxor UCITSo Cash 104.13 - 104.12 104.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 50.72 - 50.72 51.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۰
LahiTapiola Korko 100 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۰۱
LahiTapiola Osake 100 19.14 - 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۵:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 29.62 - 29.62 29.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۷:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 28.91 - 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 - 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO SP 500 48.47 - 48.47 48.47 0.23 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
TD S&P 500 25.39 - 25.39 25.39 0.10 0.39% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
BMO MSCI EAFE 17.5 - 17.5 17.5 0.05 0.29% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
BMO Junior Gold 78.81 - 78.81 78.81 0.18 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
BMO US Dividend 28.08 - 28.08 28.08 0.16 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KB KBSTAR KRX300 14570 - 14425 14585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Kiwoom KOSEF KRX 100 4980 - 4930 4985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Yurie TREX KOSPI 200 31235 - 30900 31255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Kiwoom ikon KOSPI 100 23805 - 23595 23830 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
KB KSTAR Prime Industry 9350 - 9285 9355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 10560 - 10560 10670 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 - 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 133.8 - 132.6 133.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 476.9 - 474.9 481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor WIG 20 UCITS 192.9 - 188.6 193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 46 - 44.97 46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۰۲
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 26.4 - 26.09 26.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus Shariah Gold ETF 2.52 - 2.52 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۱
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.355 - 1.35 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱۱:۰۱
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.385 - 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۶:۰۱
TradePlus S&P New China Tracker 7.75 - 7.75 7.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۳:۰۱
CIMB China 50 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1272 - 1272 1272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 11.23 - 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Gold 17.83 - 17.83 17.83 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Silver 21.7 - 21.7 21.7 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares MSCI EAFE 61.71 - 61.71 61.71 0.13 0.21% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
United States Oil 25.61 - 25.61 25.61 0.09 0.35% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Russell 2000 155.11 - 155.11 155.11 0.42 0.27% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 63.21 - 62.35 63.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
db x-trackers DAX UCITS DR 111.81 - 110.7 111.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
iShares Core FTSE 100 UCITS 549.85 - 548.1 551.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 45.38 - 45.14 45.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short 3.251 - 3.251 3.251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 67.19 - 66.23 67.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bear 30.95 - 30.95 31.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bull 128 - 124 128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
XACT OBX NOK 67.35 - 67 67.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 44.27 - 44.27 44.27 0.09 0.20% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۳۰
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS 144.16 - 144.05 144.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۳۰
Think AMX 76.39 - 75.53 77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares AEX 53.43 - 52.8 53.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Gold 152.02 - 151.12 152.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBI Gold 4549.35 - 4533.25 4549.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
UTI Gold 4580 - 4575 4598.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
Axis Gold 44.25 - 44.1 44.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
HDFC Gold 4536.05 - 4533.15 4543.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
IDBI Gold 4612.05 - 4612 4630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haitong CSI300 19.44 - 19.4 19.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
iShares NASDAQ 100 27.14 - 27.1 27.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Harvest MSCI China A 18.76 - 18.63 18.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Hang Seng HK 35 15.89 - 15.82 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
Amundi Hang Seng HK 35 18.4 - 18.27 18.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 14790 - 14780 14970 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۳۱
SSIAM VNX50 ETF 13000 - 13000 13100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 13.11 - 13.11 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۸:۰۱
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 106.89 - 106.89 106.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۵:۳۰
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی