خبر

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS ABCPA 16849 16849 16849 16849 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
FNB FORDQ NOV25 1671 1671 1671 1671 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
FNB VISAQ NOV25 1130 1130 1130 1130 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
FNB BERKSHQ NOV25 1416 1416 1416 1416 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
FNB GSACHSQ NOV25 1629 1629 1629 1629 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 2920 2920 2920 2920 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
Xtrackers Stoxx Europe 600 Basic Resources Swap UC 11696 11696 11696 11696 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
Xtrackers Stoxx Europe 600 Industrial Goods Swap U 11506 11506 11506 11506 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
Xtrackers Stoxx Europe 600 Technology Swap UCITS E 8719 8719 8719 8719 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap 5980 5980 5980 5980 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
-1x Short VIX Futures 14.93 14.93 14.93 14.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
Vanguard Total Bond Market 74.17 74.17 74.17 74.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
iShares JPMorgan USD EM Bond 85.39 85.39 85.39 85.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
iShares MSCI Europe Financials 17.83 17.83 17.83 17.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
JPMorgan Equity Premium Income 53.26 53.26 53.26 53.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۲:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 133.2 133.2 133.2 133.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
x-trackers Swiss Large DR 1D 113.54 113.54 113.54 113.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares STOXX Europe 50 UCITS 38.83 38.83 38.83 38.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 25.15 25.15 25.15 25.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 44.345 44.345 44.345 44.345 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 41.385 41.385 41.385 41.385 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 87.79 87.79 87.79 87.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 1.73 1.73 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.8 8.8 8.8 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 15.61 15.61 15.61 15.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Asia 50 90.18 90.44 90.18 92.08 0.70 0.78% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
SPDR S&P/ASX 50 62.83 62.87 62.83 62.97 0.09 0.14% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
iShares Core Cash 100.54 100.56 100.54 100.56 0.03 0.03% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
iShares MSCI EAFE 103.61 103.66 103.5 103.69 0.07 0.07% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
iSharesGlobal 100 101.75 101.72 101.68 101.87 1.04 1.03% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier IDX30 Open 533 533 533 533 8.00 1.50% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Pinnacle Core High Dividend 560 560 560 560 5.00 0.89% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Premier ETF IDX High Dividend 20 629 629 629 629 9.00 1.45% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
BNI-AM Nusantara MSCI Indo Eqty Idx 1150 1150 1150 1150 29.00 2.59% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Premier JII 618 618 618 618 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 164.42 164.42 164.42 164.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS 146.08 146.08 146.08 146.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
iShares Edge MSCI USA MF GBp 8.551 8.551 8.551 8.551 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
WisdomTree Nickel 1x Daily Short 4.15 4.15 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged 32 32 32 32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 116.04 116.04 116.04 116.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2427 2427 2427 2427 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Landsbref LEQ 2500 2500 2500 2500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares S&P 500 Growth BDR 40.1 40.1 40.1 40.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares Global Clean Energy BDR 50.03 50.03 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares MSCI USA Momentum Factor BDR 35.08 35.08 35.08 35.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares MSCI Global Min Vol Factor BDR 49.75 49.75 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
It Now ISE 28.75 28.75 28.75 28.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Edge MSCI Europe Min Vol 4522.3 4522.3 4522.2 4522.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۱۸
Amundi ETF MSCI Spain UCITS 17680 17680 17680 17680 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
WisdomTree Long CHF Short GBP 5722 5722 5722 5722 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
WisdomTree Long EUR Short USD 30.3 30.3 30.3 30.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
WisdomTree Short GBP Long USD 59.54 59.54 59.54 59.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 53.25 53.25 53.25 53.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Lyxor UCITS BEL 20 TR 57.32 57.32 57.32 57.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۹
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 2.24 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.912 0.912 0.912 0.912 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.939 0.939 0.939 0.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 103.33 103.33 103.33 103.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۴۱
iShares MSCI Chile Capped 29.02 29.02 29.02 29.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۴۱
iShares MSCI Chile Capped 28 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ساعت ۴:۴۳
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 100.5 100.5 100.5 100.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۴:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 10.11 10.11 10.11 10.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
MTrack Energy 5.79 5.79 5.79 5.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
ThaiDEX SET50 9.3 9.3 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
BCAP Mid Small CG 10.79 10.79 10.79 10.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
BCAP MSCI Thailand Fund 11.03 11.03 11.03 11.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 25.34 25.42 25.34 25.42 0.20 0.79% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Cathay Nikkei 225 10.73 10.73 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
SinoPac STOXXUSA 500 24.54 24.54 24.54 24.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Cathay FTSE China A50 7.11 7.11 7.11 7.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Fuh Hwa US Treasury 20+ Year 56.65 56.65 56.65 56.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 109.6 109.6 109.6 109.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
ABD US Treasury Dolar B Type 1845.5 1845.5 1845.5 1845.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Dow Jones Istanbul 20 Type A 173.35 173.35 173.35 173.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 85.8 85.8 85.8 85.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Ziraat Portfolio Gold Participation 134.65 134.65 134.65 134.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QHKY Gold 4.268 4.27 4.268 4.27 0.01 0.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
ICBCCS SZSE 100 5.121 5.121 5.121 5.121 0.01 0.14% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
BOC Intl ChiNext 0.873 0.873 0.873 0.873 0.00 0.11% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
ZhongRong CCTV 50 1.326 1.323 1.323 1.326 0.00 0.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Wanjia SSE 50 Index 2.58 2.591 2.58 2.591 0.03 0.97% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bull DAX 2 N 29.7 29.7 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
SKAGEN Vekst A 2612.5 2612.5 2612.5 2612.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
SKAGEN Global A 1946 1946 1946 1946 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
SKAGEN Kon-Tiki A 668 668 668 668 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Danske Invest Europa 117.75 117.75 117.75 117.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPBF OFZ 1000 1102 1102 1102 1102 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
SBMX ETF MOEX TR 61800 61800 61800 61800 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
MKBD Russian Div. Shares 781 781 781 781 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
ESGR RSHB-MOEX-RSPP VecTR 1036 1036 1036 1036 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
GROD DOHOD RUS GROWTH IND 626.5 626.5 626.5 626.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 18.034 18.034 18.034 18.034 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
FDI ETF BET Tradeville 18.48 18.48 18.48 18.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۲:۵۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nomura SSE50 38750 39610 38750 39610 1250.00 3.23% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
DIAM Nikkei 225 27470 27450 27365 27470 90.00 0.33% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
iFreeChina STAR50 2048 2041 2040 2048 6.00 0.29% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
NEXT NOTES HSI Short 7419 7342 7157 7419 177.00 2.44% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Global X Green J-REIT 922 924 922 924 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 397.99 397.99 397.99 397.99 4.99 1.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
SPDR Gold Shares 244.65 244.7 244.65 244.98 1.38 0.56% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
ABF Singapore Bond 1.06 1.058 1.058 1.06 0.00 0.09% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Lion-Phillip S-REIT 0.925 0.922 0.921 0.925 0.01 0.87% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
United SSE 50 China 2.15 2.15 2.15 2.15 0.03 1.40% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 22.93 22.93 22.93 22.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
XACT Bull 588.4 588.4 588.4 588.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
XACT OMXSB 518.9 518.9 518.9 518.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
XACT Bear 2 12.79 12.79 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
XACT Bull 2 1193.8 1193.8 1193.8 1193.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree Cardano 4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
21Shares Binance BNB 23.3 23.3 23.3 23.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
21Shares Avalanche ETP 3.41 3.41 3.41 3.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
UBS plc MSCI USA SF A-acc 111.8 111.8 111.8 111.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
db x-trackers MSCI EMU DR 3C 18.62 18.62 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Khabeer Diversified Income 6.3 6.3 6.28 6.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۴۳
FALCOM Financial Services 45 45 44.5 45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۴۵
Alinma Saudi Government Sukuk - Short Maturity 99.6 99.6 99.5 99.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۱۴
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 8.87 8.87 8.82 8.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۴۳
Albilad Gold 10.74 10.74 10.6 10.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Pan Africa UCITS - Acc 8.48 8.48 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 266.7 266.7 266.7 266.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 119.91 119.91 119.91 119.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS 10.2 10.2 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
GraniteShares 3x Long AXA Daily 5.59 5.59 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 63.33 63.33 63.33 63.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Seligson & Co OMX Helsinki 25 68.2 68.2 68.2 68.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 3153.5 3153.5 3153.5 3153.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۹
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 2988.5 2988.5 2988.5 2988.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۲:۴۹
Bull DAX X5 NF 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Evolve Innovation 28.91 28.91 28.91 28.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
BMO Core Plus Bond 27.71 27.71 27.71 27.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
NBI Active U.S. Equity 31 31 31 31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Horizons Global Uranium 21.04 21.04 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
BMO MSCI Canada Value Index 24.53 24.53 24.53 24.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yurie TREX 200 32270 32290 32270 32410 260.00 0.81% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
KB KBSTAR KRX300 15090 15125 15090 15195 70.00 0.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
KyoboAXA POWER K200 32000 32050 32000 32130 265.00 0.83% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
KyoboAXA POWER LVHD 27300 27325 27300 27355 125.00 0.46% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
KIM KINDEX Fn5G Plus 6955 6935 6935 6990 75.00 1.08% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 10674.5 10674.5 10674.5 10674.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11400 11400 11400 11400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۳
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11400 11400 11400 11400 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13572.5 13572.5 13572.5 13572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor S&P 500 D-EUR 177.3 177.3 177.3 177.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
BETA S&P 500 PLN-Hedged 68.77 68.77 68.77 68.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
BETA TBSP Portfelowy FIZ 189.74 189.74 189.74 189.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 648 648 648 648 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
BETA WIGtech Portfelowy FIZ 128.14 128.14 128.14 128.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.485 1.485 1.485 1.485 0.01 0.67% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۵:۱۳
ABF Malaysia Bond 1.174 1.174 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
MyETF MSCI Sea Islamic Dividend 0.8 0.8 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
TradePlus S&P New China Tracker 5.02 5.02 5.02 5.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 48480 48480 48480 48480 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
iShares NASDAQ-100 UCITS 44690 44690 44690 44690 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
iShares Core S&P 500 UCITS 146920 146920 146920 146920 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1628.6 1628.6 1628.6 1628.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 3074 3074 3074 3074 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ساعت ۷:۳۴
Egyptian Exchange 30 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۵۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree International Al Enhanced Value 770 770 770 770 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۴۷
Vanguard Value 2472 2472 2472 2472 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Vanguard Energy 2059.25 2059.25 2059.25 2059.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Vanguard Growth 4470 4470 4470 4470 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
SPDR S&P Biotech 1354 1354 1354 1354 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 125.68 125.68 125.68 125.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 88.1 88.1 88.1 88.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
iShares MSCI Poland UCITS 12.33 12.33 12.33 12.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Lyxor DAX (DR) UCITS - Acc 135 135 135 135 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 141.98 141.98 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 98.67 98.67 98.67 98.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
21Shares Polygon 13.14 13.14 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
UBS MSCI Hong Kong UCITS 15.27 15.27 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Leverage Shares 5x Long US 500 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
Leverage Shares -3x Short US 500 4.9103 4.9103 4.9103 4.9103 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight 4.43 4.43 4.43 4.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDBI Gold 5401 5401 5401 5401 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
DSP Silver 69.5 69.5 69.5 69.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Axis Healthcare 76.1 76.1 76.1 76.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
LIC MF Nifty 50 182.36 182.36 182.36 182.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
Axis Consumption 72 72 72 72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haitong CSI300 16.34 16.35 16.34 16.35 0.16 0.98% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
Value Gold CNY 41.6 41.56 41.56 41.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
WISE CSI HK 100 20.76 20.78 20.76 20.78 0.28 1.35% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
ABF Pan Asia Bond 109.55 109.6 109.55 109.6 0.40 0.37% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
WISE CSI300 China 38.48 38.5 38.48 38.5 0.46 1.20% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAFM VN30 12500 12500 12500 12500 240.00 1.96% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
SSIAM VN30 12900 12900 12900 12900 10.00 0.08% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
VFMVN Diamond 22080 22080 22080 22080 230.00 1.05% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
SSIAM VNFIN LEAD 15410 15410 15410 15410 910.00 6.28% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
VinaCapital VN100 13200 13200 13200 13200 300.00 2.27% ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ ساعت ۶:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 24.8 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۱۵
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 25.57 25.57 25.57 25.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین