صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6020 6020 6020 6115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
NewFunds GOVI 7618 7618 7539 7623 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Ashburton MidCap 729 729 729 738 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
NewGold Platinum 13965 13965 13800 14129 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Satrix Divi Plus 303 303 303 310 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 2777.5 2777.5 2777.5 2777.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ET 10156 10156 10156 10156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Xtrackers Stoxx Europe 600 Health Care Swap UCITS 16502 16502 16502 16502 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap 5869 5869 5869 5869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۱:۱۳
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 118.88 118.88 118.19 119.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WBI Tactical LCV 29.68 29.68 29.68 29.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Global X MSCI Pakistan 18.05 18.05 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
IQ Hedge Macro Tracker 25.38 25.38 25.38 25.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
Columbia India Consumer 48.99 48.99 48.99 48.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
PowerShares Dynamic Market 95.04 95.04 95.04 95.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 114.54 114.54 114.54 114.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
iShares ATX UCITS DE 31.335 31.335 31.335 31.335 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
iShares FTSE MIB GBP 88.68 88.68 88.68 88.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
iShares SLI UCITS DE 113.4 113.4 113.4 113.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
iShares TecDAX UCITS 26.02 26.02 26.02 26.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 81.82 81.82 80.47 82.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 35.265 35.265 34.9 35.485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.19 2.19 2.18 2.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.3 8.3 8.15 8.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 13.45 13.45 13.1 13.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS FANG+ 11.68 11.68 11.63 11.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS Physical Gold 24.49 24.49 24.33 24.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS Semiconductor 7.74 7.74 7.7 7.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
iShares S&P/ASX 20 25.41 25.41 25.41 25.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
ETFS Physical Silver 27.37 27.37 27.35 27.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ashmore LQ45 ALPHA 1245 1245 1245 977 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
Premier IDX30 Open 562 562 562 574 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۱۴
Premier JII 630 630 630 670 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
Premier LQ 45 1062 1062 1062 1081 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
Pinnacle Core High Dividend 540 540 540 550 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi CAC 40 UCITS 91.92 91.92 91.92 92.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
iShares Core DAX UCITS 107.94 107.94 107 108.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
iShares MSCI USA UCITS 359.4 359.4 354.5 359.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Lyxor US TIPS DR D-USD 107.64 107.64 105.77 107.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Amundi MSCI China UCITS 288.05 288.05 284.56 289.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 116.04 116.04 116.04 116.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ساعت ۲۳:۴۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 0.73 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ساعت ۱:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2402 2402 2402 2402 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
It Now IMA-B5 P2 Fundo Indice 75.2 75.2 75.2 75.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۵:۱۳
IT Now Id Ima-b Fundo De índice 83.98 83.98 83.98 83.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۵:۱۳
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund 12.68 12.68 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۵:۱۳
It Now ISE 31.97 31.97 31.97 32.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
It Now IDIV 67.52 67.52 67.31 67.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers MSCI USA Energy DR 36.77 36.77 36.77 36.77 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۱۱
WisdomTree Short EUR Long USD 3x Daily 89.83 89.83 89.83 89.83 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۱۱
db x-trackers MSCI Malaysia UCITS DR 1C 10.04 10.04 10.04 10.04 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۱۱
iShares EUR Corp Bond ex-Financials GBP 91.7 91.7 91.7 91.7 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۱۱
WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged 231.06 231.06 231.06 231.06 0.01 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۳:۱۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 55.41 55.41 54.74 55.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor PSI 20 (DR) UCITS 6.26 6.26 6.26 6.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 30.38 30.38 30.38 30.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ ساعت ۴:۴۲
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 127.1 127.1 127.1 127.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ساعت ۵:۰۷
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ThaiDEX SET50 9.38 9.38 9.35 9.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۲
BCAP Mid Small CG 10.79 10.79 10.67 10.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۲
BCAP MSCI Thailand Fund 10.86 10.86 10.73 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۲
BCAP SET100 10.09 10.09 10.05 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
MTrack Energy 6.06 6.06 6.02 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MasterLink S&P China New Sector 14.48 14.48 14.48 14.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
Yuanta S&P Japanese Yen 1x Inverse ER Futures 23.98 23.98 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۴:۱۶
SinoPac Taiwan Target Exposure ESG 12.6 12.6 12.6 12.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۲
KGI 10+ Year USD Technology Bond 34.9 34.9 34.9 34.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۱۴
SinoPac ICE 1-3 Year US Treasury 37.14 37.14 37.14 37.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۶:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 83.92 83.92 83.38 83.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Finans Portfoy Silver 69.8 69.8 69.34 70.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
ABD US Treasury Dolar B Type 1582.9 1582.9 1579.1 1584.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Dow Jones Istanbul 20 Type A 81.82 81.82 81.14 82.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 42.28 42.28 41.5 42.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 4.62 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
Guotai CSI Computer Theme 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
GF ChiNext 1.628 1.628 1.623 1.646 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
GF CSI 100 1.299 1.299 1.295 1.309 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
GF CSI 500 1.929 1.929 1.928 1.941 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Vekst A 2498 2498 2498 2508 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
Danske Invest Europa 112.35 112.35 112.35 113.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
Sparinvest Japan Value 114.3 114.3 113.05 114.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
Sparinvest Japan Growth 63.1 63.1 62.54 63.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
Danske Invest Europa 2KL 109.1 109.1 109.1 109.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATON Silver 55 55 54.3 55.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
TINKOFF BONDS 4.822 4.822 4.82 4.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
AKVG Videogames 32 32 31.7 32.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
AMLV Safe Haven 71.5 71.5 68.6 71.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
AMGM Gold Miners 66 66 61.6 66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۴۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DIAM TOPIX 1892 1892 1886 1918 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
MAXIS TOPIX 1932.5 1932.5 1924.5 1967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
MAXIS J-REIT 1990.5 1990.5 1980 2016 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
Nomura SSE50 45520 45520 45500 46990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
SPDR S&P 500 50480 50480 50380 51270 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۱:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR Gold Shares 166.7 166.7 166.7 168.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
SPDR Gold Shares 233.33 233.33 232.88 234.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
Nikko AM Singapore STI 3.13 3.13 3.13 3.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
CSOP iEdge S-REIT Leaders Index 0.675 0.675 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
Lion-OCBC Securities China Leaders 1.84 1.84 1.83 1.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 28.47 28.47 27.99 28.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
XACT Bull 502.5 502.5 499.15 510 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
XACT OMXSB 479.95 479.95 476.2 485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
XACT Bear 2 17.35 17.35 17 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
XACT Bull 2 982 982 1002.4 999.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBS Gold USD 56.07 56.07 55.3 56.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
iShares SLI CHF 175.66 175.66 173.82 175.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ZKB Gold AA CHF 523.8 523.8 516 523.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ZKB Gold AA EUR 1645.6 1645.6 1620 1645.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
ZKB Gold AA GBP 1425.8 1425.8 1425.8 1425.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Gold 9.98 9.99 10.02 9.99 0.02 0.20% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
FALCOM Financial Services 49.7 50 49.7 55.1 0.50 1.01% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۴:۱۶
Albilad Saudi Sovereign Sukuk 8.87 8.87 8.87 8.87 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ ساعت ۱۲:۴۱
Falcom Petrochemical 40 40 40 40 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۶:۴۲
Al Khabeer Diversified Income 7.24 7.24 7.24 7.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Leverage Shares -3x Short US 500 7.2034 7.2034 7.2034 7.2034 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
Lyxor Pan Africa UCITS - Acc 8.75 8.75 8.62 8.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Lyxor UCITS MSCI World Utilities TR C-EUR 288.85 288.85 282.1 288.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Lyxor UCITS EuroMTS Covered Bond Aggregate 124.31 124.31 123.62 124.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
Amundi DAX UCITS 230.85 230.85 229.4 232.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 60.89 60.89 60.6 61.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Bull DAX X5 NF 2.05 2.05 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ساعت ۱۹:۴۱
Bear DAX X8 NF 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Korko 100 13.79 13.79 13.79 13.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
LahiTapiola Osake 100 23.63 23.63 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Growth 33.21 33.21 33.21 33.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
TD S&P 500 27.28 27.28 27.2 27.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
Horizons Gold 14.73 14.73 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
iShares China 20.87 20.87 20.77 20.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
BMO SP 500 USD 41.37 41.37 41.36 41.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daishin DAISHIN 343 K200 30350 30350 30350 30350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
KIM KINDEX Nuclear Power Theme 12010 12010 12010 12010 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
NH-Amundi HANARO Nuclear Power 11200 11200 11200 11200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
KIM KINDEX Nuclear Power Theme 30350 30350 30350 30350 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Miraeasset TIGER Synth-China STAR50 8425 8425 8425 8425 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13572.5 13572.5 13572.5 13572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ساعت ۰:۴۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BETA WIGtech Portfelowy FIZ 115.6 115.6 114.22 115.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 29.09 29.09 29.09 29.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 58.92 58.92 58.76 59.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 25.18 25.18 25.18 26.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 378.6 378.6 368 378.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۰:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.16 1.16 1.15 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۴۲
MYETF DJ Islamic Malaysia Titans 25 1.06 1.06 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۳:۴۲
TradePlus Shariah Gold 2.51 2.51 2.51 2.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۱۶
ABF Malaysia Bond 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۴۱
TradePlus S&P New China Tracker 5.7 5.7 5.7 5.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۱۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares NASDAQ-100 UCITS 43495 43495 43495 43495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۲۲:۱۴
iShares Core S&P 500 UCITS 151000 151000 151000 151000 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۱۶
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1550.2 1550.2 1550.2 1550.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۱۶
db x-trackers S&P 500 Inverse Daily UCITS 1C 3462 3462 3462 3462 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۲:۱۶
iShares Core DAX UCITS 42500 42500 42500 42500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۲۲:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 10 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ساعت ۲۰:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESGMEX ISHRS 40.28 40.28 40.28 40.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
iShares Gold 693.25 693.25 690.01 694 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
iShares Silver 371.34 371.34 369.66 371.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
iShares NAFTRAC 47.75 47.75 47.75 47.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
Vanguard S&P 500 7125 7125 7080 7125 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 81.37 81.37 81.37 81.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۴۳
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR 11.9 11.9 11.9 11.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۴۳
iShares EURO STOXX 50 UCITS 34.99 34.99 34.99 35.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 59.69 59.69 59.69 60.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 31.38 31.38 31.38 31.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 100.8 100.8 100.8 101.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۹:۱۳
XACT Derivative Bear 12.21 12.21 12.21 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT Derivative Bull 288 288 284.75 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT OBX NOK 103.8 103.8 103.7 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares $ TIPS 0-5 UCITS USD (Acc) 100.28 100.28 100.28 100.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
iShares Digital Entertainment and Education UCITS 4.71 4.71 4.71 4.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۶:۱۶
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) 100.28 100.28 100.28 100.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
WisdomTree Short JPY Long EUR 42.93 42.93 42.93 42.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
Leverage Shares -3x Short US 500 7.2034 7.2034 7.2034 7.2034 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UTI Sensex 557.69 557.69 557.69 558.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ ساعت ۱۵:۴۴
Goldman Sachs CPSE 31.61 31.61 31.51 32.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۴۳
Nippon India Gold BeES 44.35 44.35 44.21 44.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۴۳
ICICI Prudential Silver 60.02 60.02 59.93 61.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۴۳
Goldman Sachs Nifty BeES 171.69 171.69 169.49 171.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۴۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Gold 43.5 43.5 43.5 43.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
Value Gold 5.55 5.55 5.55 5.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
Haitong CSI300 18.64 18.64 18.38 18.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
Value Gold CNY 37.18 37.18 37.18 37.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
Hang Seng Index 22.38 22.38 22.24 22.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ساعت ۱۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 21300 21300 20790 21300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
MAFM VN30 14750 14750 14370 14750 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
SSIAM VN30 15340 15340 15300 15500 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
IPAAM VN100 8950 8950 8800 8990 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
VFMVN Diamond 27000 27000 26700 27300 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۲:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 19.05 19.05 18.15 19.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ساعت ۱۸:۱۵
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین