صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 6157 6157 6151 6205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
NewGold Platinum 16706 16706 16576 16900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
NewGold Debentures 23643 23643 23639 23900 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
ABSA Capital NewWave USD 1456 1456 1456 1465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Satrix MSCI World Feeder 5790 5790 5749 5845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Source S&P 500 UCITS 769.74 769.74 768.79 770.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
HSBC MSCI World UCITS 2122.38 2122.38 2119.76 2125.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Petroleum 8.22 8.22 8.1 8.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Heating Oil 7.92 7.92 7.83 7.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ComStage MSCI Italy 107.24 107.24 107.24 107.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.86 51.03 51.03 51.86 0.14 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۱
Hull Tactical US 31.51 31.51 31.51 31.51 0.03 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Madrona Global Bond 25.85 25.85 25.85 25.85 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
ProShares Ultra Yen 53 52.99 52.99 53 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
ProShares Short Euro 42.99 42.99 42.99 42.99 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 137.3 137.3 137.3 137.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage PSI 20 5.671 5.671 5.671 5.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Lyxor UCITS DAX 142.96 142.96 142.96 142.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Source RDX UCITS 120.8 120.8 120.8 120.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ComStage ATX UCITS 37.165 37.165 37.165 37.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 84.55 84.55 84.33 84.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.54 2.54 2.53 2.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.53 8.53 8.49 8.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 14.31 14.31 14.18 14.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 39.805 39.805 39.8 39.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iSharesEurope 69 69 69 69 1.00 1.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
ETFS FANG+ ETF 17.9 17.9 17.9 17.9 0.10 0.56% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
iShares Asia 50 121.91 121.91 121.91 121.91 0.10 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
Perth Mint Gold 22.74 22.74 22.74 22.74 0.12 0.53% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P/ASX 50 62.51 62.51 62.51 62.51 0.45 0.73% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier JII 609 609 602 609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
Premier LQ 45 935 935 935 940 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
Premier IDX30 Open 492 492 492 494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
Pinnacle Enhanced Sharia 376 376 376 380 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
Premier Indonesia Financial 546 546 545 546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core FTSE 100 UCITS 678.3 678.3 674.9 679.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS DAX 142.8 142.8 142.74 143.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS LevDAX 131.96 131.96 131.96 132.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SSgA SPDR MSCI ACWI 153.37 153.37 153.37 153.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi S&P 500 UCITS 64.65 64.65 64.63 64.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 128.32 128.32 128.32 128.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 68.02 68.02 68.02 68.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2540 2540 2540 2549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۰۲
Landsbref LEQ 2028 2028 2028 2028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fdo Inv Imob VBI Logístico 109.96 110.08 109.96 110.08 0.14 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
It Now ISE 40.06 40.09 40.06 40.09 0.25 0.62% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
It Now IDIV 67.27 67.28 67.27 67.32 0.08 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
It Now IFNC 110 109.83 109.76 110 0.53 0.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
CAIXA Ibovespa 116.21 116.21 116.21 116.21 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.86 51.03 51.03 51.86 0.14 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۱
ETFS Cotton 2.35 2.35 2.343 2.395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Hedged WTI Crude Oil 170.65 170.65 169.7 170.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Edge MSCI USA MF GBp 707.12 707.12 706.75 707.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS 5x Long USD Short GBP ETC 5122.5 5122.5 5122.5 5156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 58.03 58.03 58.01 58.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS BEL 20 TR 54.77 54.77 54.77 54.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 2999.53 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.843 0.843 0.843 0.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.705 0.705 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 5.65 5.65 5.65 5.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
ComStage Nikkei 225 UCITS 24.96 24.96 24.96 24.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
ComStage PSI 20 Leverage 5.31 5.31 5.31 5.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
ComStage MSCI World TRN UCITS 69.34 69.34 69.34 69.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۱
ComStage DAX TR UCITS 131.24 131.24 131.24 131.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 34.22 34.22 34.22 34.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Horizons Marijuana Life Sciences 9.5 9.5 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 134.96 134.96 134.96 134.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 9.59 9.59 9.59 9.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
BCAP Mid Small CG 9.79 9.79 9.74 9.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Nikkei 225 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay FTSE China A50 9.37 9.37 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
W.I.S.E. - SSE 50 China Tracker 124.4 124.4 124.4 124.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cathay Dow Jones Industrial Average 12.16 12.16 12.16 12.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Fubon NIFTY 24.47 24.47 24.47 24.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 39.95 39.95 39.93 40.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
ABD US Treasury Dolar B Type 780 780 778 786.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 19.02 19.02 18.99 19.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 45.24 45.24 45.16 45.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Finansbank Non-Financial Istanbul 20 Type A 42.38 42.38 42.35 43.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 4.99 4.99 4.99 4.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Guotai CSI Computer Index 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
DaCheng CSI 500 1.929 1.929 1.915 1.929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Harvest CSI Financials 2.14 2.14 2.14 2.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Fortune SG SSE 180 Value 6.54 6.54 6.51 6.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Europa 122 122 122 122.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest US Growth 173.45 173.45 173.45 175.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Danmark 195.35 195.35 195 196.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest DJSI World 181.15 181.15 181.15 182.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Xact Kapitalforvaltning 168.14 168.14 168.02 169.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 296.4 296.4 294.1 296.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1318.8 1318.8 1313.6 1322.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 14.15 14.15 14.13 14.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 1690.12 1690.12 1686.05 1697.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SBERBANK – S&P 500 INAV 21.83 21.83 21.8 21.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 15.2 15.2 15.2 15.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMAM REIT 2083 2083 2083 2083 3.00 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
AM-One ESG 15030 15030 15030 15030 230.00 1.55% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
DIAM TOPIX 1995 1995 1995 1995 1.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
JASDAQ-Top20 5410 5410 5410 5410 50.00 0.92% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P 500 45000 45000 45000 45000 100.00 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 411.64 411.45 411.45 411.64 0.83 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
SPDR Gold Shares 162.85 162.85 162.8 163.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
ABF Singapore Bond 1.174 1.174 1.171 1.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Lion-Phillip S-REIT 1.089 1.089 1.089 1.093 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
iShares MSCI India SG 10.12 10.12 10.1 10.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Bear 25.31 25.31 25.14 25.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Bull 635.7 635.7 635.5 639.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
XACT OMXSB 610.8 610.8 610.6 613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Bear 2 15.19 15.19 15.07 15.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
XACT Bull 2 1372 1372 1372 1382.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.86 51.03 51.03 51.86 0.14 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۱
db x-trackers DAX DR Income 1D 10459 10459 10421.7 10462.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Amun Ripple 42.08 42.08 41.01 43.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
iShares SMI 116.08 116.08 116.06 116.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
UBS Gold USD 56.04 56.04 56.04 56.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FALCOM Financial Services 39.8 39.8 39.8 39.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Al Khabeer Diversified Income 9.05 9.05 9.03 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Albilad Gold 9.93 9.93 9.9 9.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
HSBC Amanah Saudi 20 37.85 37.85 37.85 37.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 9.98 9.98 9.98 9.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 150.55 150.55 150.55 151.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Fina 113.42 113.42 113.42 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 190.84 190.84 190.1 191.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Lyxor UCITS DAX 142.82 142.82 142.78 143.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Amundi MSCI USA 2 525.46 525.46 525.41 525.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 63.77 63.77 63.77 64.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Bull DAX X5 NF 3.6 3.6 3.6 3.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۳:۰۱
LahiTapiola Osake 100 23.63 23.63 23.63 23.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 36.22 36.22 36.22 36.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 35.17 35.17 35.17 35.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ساعت ۷:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 23.7 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Growth 36.99 36.96 36.96 36.99 0.05 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Bitcoin USD 23.1 23.08 23.08 23.1 0.11 0.48% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
BMO MSCI EAFE 20.55 20.55 20.55 20.55 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
iShares China 28 27.96 27.96 28 0.14 0.50% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
BMO China Equity 31.34 31.27 31.27 31.34 0.03 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HI FOCUS KRX300 19975 19975 19975 19975 55.00 0.28% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
KB KBStar KOSPI 32220 32220 32220 32220 75.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
KB KBSTAR KRX300 20105 20105 20105 20105 105.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX KOSPI 32410 32410 32410 32410 190.00 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
KIM KINDEX Inverse 4665 4665 4665 4665 40.00 0.86% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12301 12301 12301 12301 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12108 12108 12108 12108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 13327 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS DAX 648.8 648.8 646.2 649.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor WIG 20 UCITS 243.4 243.4 241.2 243.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 160.84 160.84 160.68 161.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
BETA NASDAQ-100 PLN Hedged Portfelowy FIZ 134.76 134.76 134.76 135.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۱
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 33.62 33.62 33.41 33.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus Shariah Gold ETF 2.33 2.33 2.31 2.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۳۱
CIMB China 50 1.83 1.83 1.83 1.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
TradePlus S&P New China Tracker 8.24 8.24 8.24 8.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.69 1.69 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1717.6 1717.6 1717.6 1717.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1551 1551 1551 1551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 10.94 10.94 10.94 10.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Egyptian Exchange 30 11.9 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.86 51.03 51.03 51.86 0.14 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۱
iShares Gold 332.05 332 332 333 0.55 0.17% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 8301.99 8302 8301.99 8302 27.19 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
SPDR S&P 500 411.64 411.45 411.45 411.64 0.83 0.20% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Vanguard REIT 1912.99 1916.98 1892 1916.98 19.02 1.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 129.58 129.58 129.42 129.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 84.54 84.54 84.54 84.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
db x-trackers DAX UCITS DR 146.1 146.1 145.98 146.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 677.52 677.52 675 679.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 60.56 60.56 60.56 60.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Derivative Bear 17.27 17.27 17.19 17.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bull 217.15 217.15 215 217.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۳۱
DNB OBX 88.9 88.9 88.63 89.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
XACT OBX NOK 89.55 89.55 89.37 89.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 51.86 51.03 51.03 51.86 0.14 0.27% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 678.3 678.3 674.9 679.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Think AEX 70.76 70.76 70.65 71.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
iShares AEX 70.58 70.58 70.58 71.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ETFS Physical Silver 19.45 19.45 19.45 19.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bharat 22 ETF 33.81 33.81 33.76 33.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۱
Goldman Sachs Nifty BeES 154.22 154.22 153.56 154.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۳۱
Kotak IT 27.4 27.4 26.64 27.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Axis Gold 40.33 40.33 40.33 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
HDFC Gold 41.49 41.49 41.39 41.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Gold 41.54 41.54 41.54 41.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
BMO Nasdaq 100 3.58 3.58 3.58 3.582 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
Haitong CSI300 20.92 20.92 20.86 20.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
Value Gold CNY 35.16 35.16 35.16 35.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
WISE CSI HK 100 30.76 30.76 30.76 30.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 21470 21470 21420 21470 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
VFMVN Diamond 21110 21110 21070 21110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
SSIAM VNX50 ETF 18700 18700 18600 18700 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
SSIAM VNFIN LEAD 17510 17510 17500 17510 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
VinaCapital VN100 16280 16280 16280 16280 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 21.8 21.8 21.6 22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 110.11 110.11 110.11 110.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی