شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

5,870
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ تیر ۱۳۹۹
ساعت 15:01:12
4,321 (278.99%)
تغییر ۳ ماهه
5,090 (652.52%)
تغییر ۶ ماهه
5,238 (827.90%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nampak 1.49 - - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Padenga 13.7 - - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Willdale 0.28 - - 0.28 0.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
FBC Holdings 14.75 - - 14.75 14.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
NMBZ Holdings 4.157 - - 4.157 4.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Innscor Africa 21.95 - - 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
ART Corporation 2.15 1.00B - 2.15 2.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Dawn Properties 1.14 - - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Ariston Holdings 1.8 - - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Cassava SmarTech 8.2 - - 8.2 8.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Masimba Holdings 1.68 - - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Delta Corporation 24.5 30.40B - 24.5 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
African Distillers 18.5 2.13B - 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Dairibord Holdings 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Rainbow Tourism Group 2.603 - - 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
starafricacorporation 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Lafarge Cement Zimbabwe 6.04 - - 6.04 6.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
National Foods Holdings 54.3 - - 54.3 54.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Econet Wireless Zimbabwe 8.4 13.78B - 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Barclays Bank of Zimbabwe 1.1 - - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Zimre Property Investments 0.95 - - 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Cafca 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Seed Co 20.05 - - 20.05 20.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Old Mutual 82 3.73B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
African Sun 1.795 - - 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
OK Zimbabwe 5.42 - - 5.42 5.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Proplastics 7 - - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
CBZ Holdings Ltd 30 - - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Zimplow Holdings 3.05 - - 3.05 3.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Mashonaland Holdings 0.72 - - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Powerspeed Electrical 1.45 - - 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
ZB Financial Holdings 11 - - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Bindura Nickel Corporation 3.94 - - 3.94 3.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Zimre Holdings 2.5 - - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۴۴
General Beltings Holdings 0.175 - - 0.175 0.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۱۷:۴۴
Meikles 16.5 - - 16.5 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Rio Zimbabwe 11.25 - - 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Edgars Stores 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Zimbabwe Newspapers 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Hippo Valley Estates 17 - - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی