خبر
زیمبابوه
زیمبابوه

دلار آمریکا / دلار زیمباوه

681.161
قیمت روز
28 (4.36%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 09:09:17
147 (27.47%)
تغییر ۳ ماهه
383 (128.45%)
تغییر ۶ ماهه
575 (544.49%)
نوسان سالیانه

Zimbabwe Mining

19,849
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 11:05:45
3,209 (19.29%)
تغییر ۳ ماهه
1,275 (6.04%)
تغییر ۶ ماهه
755 (3.96%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Old Mutual 70.17 613.02B 70.17 70.17 70.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ ساعت ۱۶:۵۹
Delta Corporation 245 304.00B 245 245 245 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Simbisa 250 140.17B 250 250 250 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Econet Wireless Zimbabwe 71.15 116.69B 71.15 71.15 71.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
Cassava SmarTech 35.35 109.06B 35.35 35.35 35.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Pretoria Portland Cement Ltd 7.95 62.22B 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Axia 63 34.82B 63 63 63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۳:۵۵
African Distillers 260 29.90B 260 260 260 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Padenga 26.05 14.11B 26.05 26.05 36.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۲۲:۳۸
ART Corporation 15.4 7.20B 15.4 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Cafca 200.05 6.68B 200.05 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ ساعت ۱۸:۱۸
Proplastics 25 6.43B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۲۰:۲۳
Nampak 8 6.05B 8 8 8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ساعت ۱۳:۵۱
Hwange Colliery Company 0.043 7.81M 0.043 0.043 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۲۶
Bindura Nickel Corporation 5.84 - 5.84 5.84 6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ساعت ۲۲:۳۸
Zimre Property Investments 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
ZB Financial Holdings 114 - 114 114 114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Fidelity Life Assurance 22.65 - 22.65 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Powerspeed Electrical 1.925 - 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۰۸
Edgars Stores 9 - 9 9 9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۵۰
Tanganda Tea 83 - 83 83 83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۱۹:۵۰
Zeco Holdings 0.033 - 0.033 0.033 0.033 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ساعت ۱۲:۳۹
Masimba Holdings 75 - 75 75 75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ساعت ۱۷:۵۱
Dawn Properties 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
Rio Zimbabwe 140 - 140 140 140 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ساعت ۱۵:۵۰
National Foods Holdings 1103 - 1103 1102.05 1103 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۱۴:۴۸
Border Timbers 0.2 - 0.2 0.2 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۲۶
National Tyre Services 12 - 12 12 12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵:۱۶
Turnall Holdings 4 - 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Seed Co 73 - 73 73 73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Truworths 2.412 - 2.412 2.412 2.412 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ساعت ۱۳:۵۳
Rainbow Tourism Group 7.65 - 7.65 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
OK Zimbabwe 29.9 - 29.9 29.9 29.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
NMBZ Holdings 26.75 - 26.75 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Innscor Africa 365 - 365 365 365 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Zimre Holdings 4.42 - 4.42 4.42 4.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Ariston Holdings 3.358 - 3.358 3.358 3.358 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Zimplow Holdings 17 - 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Zimbabwe Newspapers 2.8 - 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
Hippo Valley Estates 200 - 200 200 200 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۵۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین