شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:04:11
76 (9.89%)
تغییر ۳ ماهه
208 (32.77%)
تغییر ۶ ماهه
315 (59.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.69 2.54B - 3.65 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pretoria Portland Cement Ltd 4.8 1.08B - 4.7 4.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Econet Wireless Zimbabwe 1.86 564.14M - 1.74 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
African Distillers 3.2 168.98M - 3.2 3.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
ART Corporation 0.123 19.23M - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
General Beltings Holdings 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
Fidelity Life Assurance 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Unifreight Africa 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
Truworths 0.019 - - 0.019 0.019 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
Zimre Property Investments 0.056 - - 0.056 0.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Nampak 0.74 - - 0.74 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Powerspeed Electrical 0.245 - - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Edgars Stores 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Cafca 2 - - 2 2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
NMBZ Holdings 0.37 - - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
Rainbow Tourism Group 0.145 - - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Rio Zimbabwe 2.31 - - 2.31 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۳
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
National Foods Holdings 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
Turnall Holdings 0.114 - - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Dawn Properties 0.075 - - 0.075 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Dairibord Holdings 0.69 - - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Zimbabwe Newspapers 0.283 - - 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Bank of Zimbabwe 0.11 - - 0.1 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Zimre Holdings 0.165 - - 0.165 0.165 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Innscor Africa 3.9 - - 3.7 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴