زیمبابوه
زیمبابوه

USD/ZWL

85.729
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:37:11
1 (1.05%)
تغییر ۳ ماهه
86 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
86 (inf%)
نوسان سالیانه

Zimbabwe Mining

16,893
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:04:29
8,110 (92.35%)
تغییر ۳ ماهه
8,110 (92.35%)
تغییر ۶ ماهه
11,289 (201.46%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Old Mutual 82 362.20B 82 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
Delta Corporation 92 111.67B 92 92 92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Econet Wireless Zimbabwe 30 50.84B 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Cassava SmarTech 16 41.45B 16 16 16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۴۸
Pretoria Portland Cement Ltd 7.95 33.51B 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Padenga 26.05 16.72B 26.05 26.05 26.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۴۶
Nampak 13.5 10.20B 13.5 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
African Distillers 78 8.97B 78 78 78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Proplastics 28 6.86B 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
ART Corporation 8.7 4.07B 8.7 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Hwange Colliery Company 3.8 698.14M 3.8 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۷:۴۹
TSL 43 - 43 43 43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
CBZ Holdings Ltd 95 - 95 95 95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۴۹
Turnall Holdings 4 - 4 4 4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۴۹
Ariston Holdings 3.48 - 3.48 3.48 3.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۵۳
Fidelity Life Assurance 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۵۳
Border Timbers 1290 - 1290 1290 1290 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۴۹
Masimba Holdings 43.9 - 43.9 43.9 43.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
starafricacorporation 2.65 - 2.65 2.65 2.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۱۷:۴۸
British American Tobacco Zimbabwe 1152 - 1152 1152 1152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Cafca 175 - 175 175 175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۴۷
Rio Zimbabwe 28 - 28 28 28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۷:۴۵
ZB Financial Holdings 77 - 77 77 77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۴۶
Dawn Properties 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
Powerspeed Electrical 1.925 - 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۰۸
Zimre Property Investments 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Innscor Africa 110 - 110 110 110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۴۹
Meikles 93.2 - 93.2 93.2 93.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Lafarge Cement Zimbabwe 94.5 - 94.5 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ساعت ۱۷:۴۷
Zimbabwe Newspapers 3.4 - 3.4 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Willdale 3 - 3 3 3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Truworths 2.2 - 2.2 2.2 2.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
OK Zimbabwe 17 - 17 17 17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
FBC Holdings 30 - 30 30 30 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Edgars Stores 3.25 - 3.25 3.25 3.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
NMBZ Holdings 13.2 - 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Zimre Holdings 4.2 - 4.2 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Zimplow Holdings 15.5 - 15.5 15.5 15.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Dairibord Holdings 34 - 34 34 34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
Hippo Valley Estates 189 - 189 189 189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی