زیمبابوه
زیمبابوه

USD/ZWL

86.595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:44:07
87 (inf%)
تغییر ۳ ماهه
87 (inf%)
تغییر ۶ ماهه
87 (inf%)
نوسان سالیانه

Zimbabwe Mining

8,782
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۹
ساعت 14:01:53
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
3,876 (79.00%)
تغییر ۶ ماهه
7,231 (466.12%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 41.05 50.94B 41.05 41.05 41.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Econet Wireless Zimbabwe 19 31.16B 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Pretoria Portland Cement Ltd 7.95 4.86B 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
African Distillers 40.5 4.66B 40.5 40.5 40.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Old Mutual 82 3.37B 82 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
ART Corporation 5.5 2.57B 5.5 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
Nampak 10.7 - 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Cafca 120 - 120 120 120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۷:۳۶
Rainbow Tourism Group 2.1 - 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
FBC Holdings 25 - 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Zimplow Holdings 7 - 7 7 7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
General Beltings Holdings 0.69 - 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۷:۳۶
Rio Zimbabwe 20.4 - 20.4 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۷:۳۷
Unifreight Africa 14 - 14 14 14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
Fidelity Life Assurance 5.1 - 5.1 5.1 5.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۶
National Tyre Services 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۳۶
TSL 43 - 43 43 43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Proplastics 20.95 - 20.95 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Lafarge Cement Zimbabwe 50 - 50 50 50 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۳۵
National Foods Holdings 316 - 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
Seed Co 20 - 20 20 20 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۶:۳۸
Dawn Properties 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۷
Powerspeed Electrical 1.925 - 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۰۸
Zimre Property Investments 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hwange Colliery Company 0.043 - 0.043 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Border Timbers 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Ariston Holdings 1.6 - 1.6 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
Hippo Valley Estates 125 - 125 125 125 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۱۷:۳۶
OK Zimbabwe 14.5 - 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۱۷:۳۶
starafricacorporation 0.65 - 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Padenga 29.95 - 29.95 29.95 29.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Edgars Stores 2.99 - 2.99 2.99 2.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
NMBZ Holdings 10.95 - 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Innscor Africa 61.5 - 61.5 61.5 61.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Cassava SmarTech 12.95 - 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
CBZ Holdings Ltd 92 - 92 92 92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Masimba Holdings 16.05 - 16.05 16.05 16.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Zimbabwe Newspapers 1.78 - 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
Mashonaland Holdings 1.81 - 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
ZB Financial Holdings 35 - 35 35 35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی