شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

1,527
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:00
761 (99.25%)
تغییر ۳ ماهه
749 (96.29%)
تغییر ۶ ماهه
1,116 (271.77%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Old Mutual 40 5.94B - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Delta Corporation 4.51 5.58B - 4.5 4.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 2.05 3.72B - 2.05 2.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
African Distillers 4 496.80M - 4 4.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Pretoria Portland Cement Ltd 5 244.79M - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
ART Corporation 0.123 57.48M - 0.123 0.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۰:۰۰
CBZ Holdings Ltd 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
OK Zimbabwe 1.18 - - 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Zimbabwe Newspapers 0.3 - - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Mashonaland Holdings 0.138 - - 0.138 0.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
NMBZ Holdings 0.5 - - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Zimplow Holdings 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Rainbow Tourism Group 0.174 - - 0.174 0.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Edgars Stores 0.31 - - 0.31 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Innscor Africa 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Masimba Holdings 0.222 - - 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Powerspeed Electrical 0.294 - - 0.294 0.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Life Assurance 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۰:۰۰
Unifreight Africa 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۰:۰۰
National Foods Holdings 13 - - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
British American Tobacco Zimbabwe 60 - - 60 60 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Turnall Holdings 0.114 - - 0.114 0.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
National Tyre Services 0.026 - - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Nampak 0.8 - - 0.8 0.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
starafricacorporation 0.048 - - 0.043 0.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
ZB Financial Holdings 1 - - 0.94 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Barclays Bank of Zimbabwe 0.13 - - 0.125 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
General Beltings Holdings 0.029 - - 0.029 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Ariston Holdings 0.33 - - 0.32 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Zimre Holdings 0.2 - - 0.19 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Padenga 4.2 - - 4.2 4.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Seed Co 3 - - 2.8 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Willdale 0.037 - - 0.037 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
African Sun 0.312 - - 0.312 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۲:۳۵
Cafca 2.88 - - 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
Meikles 3.5 - - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۱۲:۴۸
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی